o εκτός ηµερησίας διατάξεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "o εκτός ηµερησίας διατάξεως"

Transcript

1 Συνεδρίαση 68 η Απόφαση υπ αριθµ. 2982/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Στην Αθήνα, σήµερα στις 20/12/2013, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 17/12/2013. o εκτός ηµερησίας διατάξεως Θέµα 6 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη κάλυψη δαπανών οικ. έτους 2014 της Π.Ε..Α. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Γεώργιος Καστρινάκης ηµοσθένης Μπαρούτας Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αλεξάνδρα Μαντσιώκα Ιάκωβος Προµπονάς Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Βασίλειος Κόκκαλης Άννα Μεθυµάκη Χαράλαµπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Ελένη Ζαφειρίου Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία όχι στο Μνηµόνιο». Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Μακρή, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τις όµοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους» 3. Τις διατάξεις του Ν.. 496/74»περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου»(φεκ 204/Α/1974) όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/ )

2 5. Την µε αριθµ.304/2013(α Α: ΒΛΛ17Λ7-0ΨΖ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί «Έγκρισης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους 2014 & Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2014 Περιφέρειας Αττικής» Η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων των παρακάτω ΚΑΕ ανά κατανεµηµένο ποσόν: Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ,00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΙΚΑΣΤΙΚΗ 2.000,00 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠΑΡ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ 2.000,00 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ 650,00 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ(ΠΑΡ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α(ΠΑΡ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α(ΠΑΡ. ΕΤΩΝ 2.500, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α(ΠΑΡ , ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ Α ,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ Α ,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (ΠΑΡ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΟΧ Π.Ε..Α , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΟΧ ,00 Π.Ε..Α(ΠΑΡ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ ΟΡΓΑΝ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 4.000,00 ΠΡΟΣ. Π.Ε..Α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ ΟΡΓΑΝ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 1.900,00 ΠΡΟΣ. Π.Ε..Α(ΠΑΡ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ ΟΡΓΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΟΧ 9.900,00 Π.Ε..Α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ ΟΡΓΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΟΧ 5.100,00 Π.Ε..Α(ΠΑΡ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ Α , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΠΕ Α(ΠΑΡ. (ΝΟΕΜ- ΕΚ 2013) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ,00 ΚΛΙΜΑΚΙΑ Κ.Λ.Π) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ,00 ΚΛΙΜΑΚΙΑ Κ.Λ.Π) (ΠΑΡ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ,00 ΚΛΠ) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ,00 ΚΛΠ) (ΠΑΡ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ 5.000,00 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ 5.000,00 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ(ΠΑΡ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ,00 ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΚΛΠ) Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ,00 ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΚΛΠ) (ΠΑΡ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 5.000,00 ΙΕΛΕΥΣΗ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΟΥ ΥΤ

3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ /ΝΣΕΩΝ Π.Ε..Α , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ /ΝΣΕΩΝ Π.Ε..Α(ΠΑΡ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ(ΠΑΡ , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ,00 /ΝΣΕΩΝ Π.Ε..Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΠΑΡ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ( ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4.000, Υ ΡΕΥΣΗ & ΑΡ ΕΥΣΗ , Υ ΡΕΥΣΗ & ΑΡ ΕΥΣΗ(ΠΑΡ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(ΠΑΡ , ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 7.000,00 ΤΗΣ ΠΕ..Α) ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3.000,00 ΤΗΣ ΠΕ..Α) (ΠΑΡ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΚΑΙ ,00 ΠΟΛΙΤΙΣΥΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΡ. ( ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ , ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ(ΠΑΡ. ( ,00 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 & ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε..Α , ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ,00 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ..Α( ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ & ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014, ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΚΛΠ.) ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ,00 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε..Α(ΠΑΡ. ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ 2.000,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ( ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η απάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ και τους ανωτέρω Κ.Α.Ε του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε..Α οικ. έτους 2014 κατά επτα εκατοµµυρια διακόσια ογδοντα εννέα χιλιάδες οκτακοσια πενήντα ευρω. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων των παρακάτω ΚΑΕ ανά κατανεµηµένο ποσόν: Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ,00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΙΚΑΣΤΙΚΗ 2.000,00-3 -

4 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠΑΡ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ 2.000,00 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ 650,00 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ(ΠΑΡ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α(ΠΑΡ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α(ΠΑΡ. ΕΤΩΝ 2.500, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Α(ΠΑΡ , ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ Α ,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ Α ,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (ΠΑΡ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΟΧ Π.Ε..Α , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΟΧ ,00 Π.Ε..Α(ΠΑΡ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ ΟΡΓΑΝ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 4.000,00 ΠΡΟΣ. Π.Ε..Α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ ΟΡΓΑΝ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 1.900,00 ΠΡΟΣ. Π.Ε..Α(ΠΑΡ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ ΟΡΓΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΟΧ 9.900,00 Π.Ε..Α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ ΟΡΓΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΟΧ 5.100,00 Π.Ε..Α(ΠΑΡ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ Α , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΠΕ Α(ΠΑΡ. (ΝΟΕΜ- ΕΚ 2013) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ,00 ΚΛΙΜΑΚΙΑ Κ.Λ.Π) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ,00 ΚΛΙΜΑΚΙΑ Κ.Λ.Π) (ΠΑΡ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ,00 ΚΛΠ) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ,00 ΚΛΠ) (ΠΑΡ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ 5.000,00 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ 5.000,00 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ(ΠΑΡ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ,00 ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΚΛΠ) Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ,00 ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΚΛΠ) (ΠΑΡ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 5.000,00 ΙΕΛΕΥΣΗ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΟΥ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ /ΝΣΕΩΝ Π.Ε..Α , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ /ΝΣΕΩΝ Π.Ε..Α(ΠΑΡ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ(ΠΑΡ , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ,00 /ΝΣΕΩΝ Π.Ε..Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ ,00-4 -

5 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΠΑΡ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ( ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4.000, Υ ΡΕΥΣΗ & ΑΡ ΕΥΣΗ , Υ ΡΕΥΣΗ & ΑΡ ΕΥΣΗ(ΠΑΡ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(ΠΑΡ , ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 7.000,00 ΤΗΣ ΠΕ..Α) ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3.000,00 ΤΗΣ ΠΕ..Α) (ΠΑΡ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΚΑΙ ,00 ΠΟΛΙΤΙΣΥΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΡ. ( ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ , ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ(ΠΑΡ. ( ,00 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 & ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε..Α , ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ,00 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ..Α( ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ & ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014, ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΚΛΠ.) ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ,00 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε..Α(ΠΑΡ. ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ 2.000,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ( ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η απάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ και τους ανωτέρω Κ.Α.Ε του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε..Α οικ. έτους 2014 κατά επτά εκατοµµύρια διακόσια ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ ( ,00 ). Η Πρόεδρος Λιλίκα Βασιλάκου Η Γραµµατέας Μαρία Ντόβα Τα Μέλη Στυλιανός Μαριδάκης Γεώργιος Καστρινάκης ηµοσθένης Μπαρούτας Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Αλεξάνδρα Μαντσιώκα Ιάκωβος Προµπονάς - 5 -

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα