ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ"

Transcript

1

2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης περιλαµβάνει την συγκέντρωση όλων των σχετικών τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση της µέτρησης. Τα στοιχεία αυτά είναι: τύπος λέβητα (ατµολέβητας, ατµογεννήτρια, λέβητας ζεστού νερού), δυναµικότητα του λέβητα σε kw η kcal, είδος καυσίµου (πετρέλαιο, µαζούτ, φυσικό αέριο) ώρες λειτουργίας, κατανάλωση καυσίµου ανά ώρα. 2. Επίσκεψη στο λεβητοστάσιο. Κατά την επίσκεψη στο λεβητοστάσιο γίνεται η πιστοποίηση των τεχνικών στοιχείων των λεβήτων και διερευνάται η δυνατότητα µέτρησης, δηλαδή, εύκολη πρόσβαση στην καµινάδα, ύπαρξη οπής στο σωστό σηµείο της καµινάδας για την εισαγωγή του ακροστοιχείου δειγµατοληψίας του αναλυτή καυσαερίων. 3. Προετοιµασία µέτρησης. Πριν από την εκτέλεση της µέτρησης θα πρέπει ο λέβητας να έχει λειτουργήσει για τόση ώρα έτσι ώστε να έχει φθάσει σε κανονική θερµοκρασία λειτουργίας. 4. Επιλογή σηµείου δειγµατοληψίας. Η επιλογή του κατάλληλου σηµείου δειγµατοληψίας γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 896 «Μέθοδοι δειγµατοληψίας καυσαερίων». Σύµφωνα µε το πρότυπο το σηµείο δειγµατοληψίας θα πρέπει να βρίσκεται στο σηµείο της καµινάδας µε την καλύτερη ανάµειξη των καυσαερίων, επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται περιοχές µε εισαγωγή αέρα όπως οι θυρίδες, κοντά σε θυρίδες, πριν ή µετά από γωνίες της καπνοδόχου. 5. Μέτρηση απόδοσης καύσης και ανάλυσης καυσαερίων. Η µέτρηση της απόδοσης καύσης του λέβητα καθώς και της ανάλυσης των καυσαερίων γίνεται µε τον αναλυτή καυσαερίων. Το ακροφύσιο δειγµατοληψίας Σελίδα 1

3 εισάγεται στην καµινάδα και το άκρο του πρέπει να βρίσκεται στο µέσο της ροής των καυσαερίων (µέσο της καπνοδόχου). Αυτό επιτυγχάνεται µε τους σύγχρονους αναλυτές καυσαερίων λόγω του ότι ο πυρήνας της ροής των καυσαερίων έχει την µεγαλύτερη θερµοκρασία, έτσι µπορούµε µέσω της ένδειξης της θερµοκρασίας στην οθόνη να προσδιορίσουµε το ακριβές σηµείο. Εφ όσον επιτευχθεί η σωστή δειγµατοληψία τα καυσαέρια αναλύονται από τον αναλυτή καυσαερίων και υπολογίζεται η απόδοση καύσης του καθώς επίσης υπολογίζεται η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO, CO 2, O 2, SO 2, NO X, C X H X. Σήµερα οι αναλυτές καυσαερίων που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της απόδοσης των λεβήτων είναι ηλεκτρονικά όργανα και πλήρως αυτοµατοποιηµένα, έτσι ώστε όταν επιτευχθεί σωστή δειγµατοληψία,η απόδοση του λέβητα και η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO, CO 2, O 2, SO 2, NO X, C X H X διαβάζεται στην οθόνη των αναλυτών καυσαερίων. Ο αναλυτής καυσαερίων έχει την δυνατότητα να δίνει στιγµιαίες µετρήσεις, όπως επίσης και την µέση τιµή τω µετρήσεων για το χρονικό διάστηµα που θα παραµείνει συνδεδεµένος µε τον λέβητα. Το ΚΑΠΕ έχει στην διάθεση του 3 αναλυτές καυσαερίων : 2 EUROTRON GREENLINE και 1 RBR ECOM- PLUS. 6. Επεξεργασία αποτελεσµάτων µέτρησης. Οι µετρήσεις απόδοσης καύσης επεξεργάζονται και υπολογίζεται η µέση απόδοση καύσης του λέβητα για το χρονικό διάστηµα που έµεινε συνδεδεµένος ο αναλυτής καυσαερίων στον λέβητα. 7. Μέτρηση προσδιορισµού του δείκτη αιθάλης. Η µέτρηση του δείκτη αιθάλης των καυσαερίων του καυστήρα γίνεται µε τον αναλυτή καυσαερίων. Η διαδικασία που ακολουθείται γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ «Ελεγχος των καυσαερίων σε εστίες πετρελαίου - προσδιορισµός του δείκτη αιθάλης». Εφ όσον επιτευχθεί η σωστή δειγµατοληψία, ο δείκτης αιθάλης προσδιορίζεται από τον αναλυτή καυσαερίων. Οι αναλυτές καυσαερίων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του δείκτη αιθάλης των καυσαερίων είναι ηλεκτρονικά όργανα και πλήρως αυτόµατοποιηµένα, οπότε τοποθετώντας το ειδικό χάρτινο φίλτρο στο ακροστοιχείο δειγµατοληψίας του αναλυτή καυσαερίων παίρνουµε κατευθείαν την µέτρηση του δείκτη αιθάλης συγκρίνοντας το µε το πρότυπο έντυπο της κλίµακας Bacharach. Οι µετρήσεις προσδιορισµού του δείκτη αιθάλης των καυσαερίων αξιολογούνται οπτικά τοποθετώντας το Σελίδα 2

4 χάρτινο ειδικό φίλτρο κάτω από την κλίµακα συγκρίσεως του δείκτη αιθάλης έτσι ώστε η κηλίδα της αιθάλης να καλύπτει τελείως µια οπή της κλίµακας συγκρίσεως. Η πλησιέστερη προς της κηλίδα της αιθάλης σε βαθµό µαυρίσµατος επιφάνεια της κλίµακας σύγκρισης, δίνει το δείκτη αιθάλης. Σελίδα 3

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Κύριος λέβητας ευτερεύων λέβητας ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΥΣΗΣ 81,6% 86,9% ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ λ (Περίσσεια Αέρα) 1,94 1,11 ΠΟΣΟΣΤΟ Ο 2 10,1% 2,0% ΠΟΣΟΣΤΟ CΟ 2 7,9% 13,8% ΠΟΣΟΤΗΤΑ CO 0 ppm 0 ppm ΠΟΣΟΤΗΤΑ NO 63 ppm 102 ppm ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ C C ΠΟΣΟΤΗΤΑ SO 2 35 ppm 55 ppm ΚΑΠΝΟΣ (Κλίµακα Bacharach) 1 5 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 19,4% 13,1% Πίνακας 1. Αποτελέσµατα Ανάλυσης Καυσαερίων καυστήρα λέβητα. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Απόδοση Καύσης (Βαθµός Απόδοσης) Η απόδοση καύσης εκφράζει το ποσοστό της ενέργειας του καυσίµου που αποδίδεται σαν χρήσιµη θερµική ενέργεια. Ο βαθµός απόδοσης εκφράζει το Σελίδα 4

6 ποσοστό από το καύσιµο που καταναλώνεται στο λέβητα, το οποίο αξιοποιείται πράγµατι για την παραγωγή ατµού ή την θέρµανση νερού. Ένα µέρος της ενέργειας του καυσίµου µένει ανεκµετάλλευτο α) λόγω απαγωγής των θερµών καυσαερίων στο περιβάλλον, β) λόγω ατελούς καύσης γ) λόγω θέρµανσης κάποιας ποσότητας αέρα. και δ) λόγω απωλειών από τα τοιχώµατα του λέβητα. Η τιµή της απόδοσης καύσης επηρεάζεται από όλα τα χαρακτηριστικά της καύσης και αποτελεί τον πιο αποτελεσµατικό δείκτη για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του καυστήρα. Κατά συνέπεια η απόδοση καύσης πρέπει να πλησιάζει την τιµή 100. Θερµοκρασία καυσαερίων Οι απώλειες θερµότητας από τα καυσαέρια είναι οι µεγαλύτερες και οι σηµαντικότερες από τις συνολικές απώλειες ολόκληρου του συστήµατος. Οι απώλειες από τα καυσαέρια είναι όµως, τις περισσότερες φορές, αυτές που ευκολότερα µπορούν να ελεγχθούν και να περιοριστούν µε απλή ρύθµιση της αναλογίας αέρα/ καυσίµου που χρησιµοποιείται στο λέβητα. Η θερµοκρασία απαγωγής των καυσαερίων πρέπει να είναι πάνω από µία τέτοια θερµοκρασία έτσι ώστε να αποφεύγονται οι συµπυκνώσεις των καυσαερίων που οδηγούν σε διαβρώσεις και επίσης όχι πολύ υψηλή για να µην αυξάνονται οι θερµικές απώλειες των καυσαερίων. ιαβρώσεις δηµιουργούνται από την συµπύκνωση της υγρασίας η οποία µε το τριοξείδιο του Θείου (SO 3 ) που περιέχεται στα καυσαέρια δηµιουργεί θειικό οξύ (H 2 SO 4 ). Το τριοξείδιο του Θείου (SO 3 ) παράγεται από την καύση του θείου προς διοξείδιο του θείου (SO 2 ), το οποίο µε την περίσσεια αέρα οξειδώνεται προς τριοξείδιο (SO 3 ). Για παράδειγµα αν θεωρήσουµε µια περιεκτικότητα του µαζούτ σε θείο 4% (που είναι σήµερα για την Ελλάδα η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα θείου στο µαζούτ ) η θερµοκρασία καυσαερίων στην οποία αρχίζει συµπύκνωση (σηµείο δρόσου) είναι C. Παράλληλα η ελάχιστη θερµοκρασία που επιτρέπεται να έχουν οι µεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τα καυσαέρια είναι C. Η υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία καυσαερίων οφείλεται κυρίως σε κακές συνθήκες λειτουργίας του λέβητα οι οποίες οφείλονται κυρίως: Στην πολύ µικρή ή µεγάλη περίσσεια αέρα καύσης. Σελίδα 5

7 Στις αποθέσεις πάνω στους αυλούς είτε από την πλευρά του νερού είτε από την πλευρά της καύσης. Στην λειτουργία του λέβητα σε µεγαλύτερο από το κανονικό φορτίο. Στην κακή ρύθµιση του καυστήρα ή χρησιµοποίηση ακατάλληλου καυστήρα για τον υπάρχοντα τύπο λέβητα και καυσίµου. Συντελεστής Lambda (Περίσσεια αέρα) Είναι ο λόγος του παρεχόµενου αέρα στον καυστήρα προς τον στοιχειοµετρικά απαιτούµενο για ιδανική καύση. Στοιχειοµετρική καύση έχουµε όταν όλος ο άνθρακας, το υδρογόνο και το θείο του καυσίµου καίγονται προς διοξείδιο του άνθρακος, νερό και διοξείδιο του θείου µε το ελάχιστο ποσό οξυγόνου. Για τον συνήθη τύπο µαζούτ η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για στοιχειοµετρική καύση είναι περίπου 3,2 Kg οξυγόνου ανά Kg καυσίµου. Επειδή όµως ο αέρας περιέχει 21% κατ όγκο (ή 23% κατά βάρος οξυγόνο), απαιτούνται θεωρητικά 13,8 Kg αέρα/ Kg καυσίµου. Όλη η ποσότητα του οξυγόνου καίγεται κατά την διάρκεια της καύσης ενώ το άζωτο αποµακρύνεται προς την καµινάδα αφού προηγουµένως θερµανθεί απάγοντας έτσι σηµαντικά ποσά θερµότητας προς το περιβάλλον. Για να γίνει πλήρης καύση θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ανάµιξη του καυσίµου µε τον αέρα, έτσι ώστε κάθε µόριο καυσίµου να έλθει σε επαφή µε κάθε µόριο οξυγόνου και να ενωθούν. Όµως τόσο τέλεια ανάµιξη καυσίµου µε οξυγόνο στην πράξη είναι αδύνατη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στον χώρο καύσης να υπάρχει περισσότερο οξυγόνο από το θεωρητικά απαιτούµενο στοιχειοµετρικό για να επιτευχθεί πλήρης καύση. ιαφορετικά η καύση θα είναι ατελής µε αποτέλεσµα την παραγωγή µονοξείδιου του άνθρακα ή και απαγωγή άκαυστου καυσίµου υπό µορφή αιθάλης. Λέγεται ότι υπάρχει 20% περίσσεια αέρα ή ο συντελεστής Lambda είναι 1,20 όταν η ποσότητα του αέρα που παρέχεται στον λέβητα είναι κατά 20% µεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται θεωρητικά. Το οξυγόνο της περίσσειας αέρα δεν λαµβάνει µέρος στην καύση αλλά απάγεται από τον λέβητα µε τα καυσαέρια, αφού προηγουµένως θερµανθεί. Σελίδα 6

8 ιάγραµµα 1. Σχέση παροχής αέρα προς την απόδοση του λέβητα και την θολερότητα των καυσαερίων. Το ποσοστό της περίσσειας αέρα παίζει σηµαντικό ρόλο στην απόδοση του λέβητα. Όταν υπάρχει µικρή περίσσεια αέρα η καύση είναι ατελής υπάρχει απώλεια καυσίµου και ο λέβητας καπνίζει ενώ αντίθετα όσο µεγαλύτερη είναι η περίσσεια αέρα τόσο περισσότερος αέρας περνάει από τον θάλαµο καύσης προς την καµινάδα και τόσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα θερµότητας που απάγεται προς το περιβάλλον. Και στις δύο περιπτώσεις η απόδοση του λέβητα είναι µειωµένη. Η ατελής καύση που οφείλεται σε παροχή αέρα µικρότερη από την κανονική γίνεται εύκολα αντιληπτή εξαιτίας του καπνού που εκπέµπεται. Επίσης καύση µε ποσότητα αέρα µικρότερη από την κανονική, (όπου κανονική εννοούµε την ποσότητα του αέρα που απαιτείται για στοιχειοµετρική καύση αυξηµένη κατά το ποσό του αέρα που απαιτείται για πλήρη καύση), συνεπάγεται και άλλες λειτουργικές δυσκολίες. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που αρκετοί λέβητες λειτουργούν µε µεγάλη περίσσεια αέρα που δίνει διαυγή καυσαέρια και σταθερότερη λειτουργία. Έτσι όµως έχουµε αυξηµένες απώλειες και εποµένως µικρότερο βαθµό απόδοσης του λέβητα. Σελίδα 7

9 Υπολογισµός περίσσειας αέρα Αν υποθέσουµε ότι το καύσιµο αποτελείται µόνο από άνθρακα και η καύση γίνει µόνο µε καθαρό οξυγόνο (όχι αέρα) τότε τα προϊόντα της καύσης (τα καυσαέρια) θα είναι καθαρό διοξείδιο του άνθρακα. Αν η καύση γίνει µε την θεωρητική ποσότητα αέρα, τότε το ποσοστό του οξυγόνου στον αέρα θα αντικατασταθεί από το διοξείδιο του άνθρακα, δηλαδή τα καυσαέρια θα περιέχουν κατ όγκο 21% διοξείδιο του άνθρακα και 79% άζωτο (δεδοµένου ότι στην καύση ένας όγκος οξυγόνου δίνει ένα όγκο CO2). Αν τώρα, αντί της θεωρητικής ποσότητας του αέρα, χρησιµοποιηθεί κάποια περίσσεια αέρα, τα καυσαέρια αραιώνονται µε την περίσσεια αυτή του αέρα και εποµένως η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO 2 θα είναι µικρότερη από 21%. Και όσο µεγαλύτερη είναι η περίσσεια αέρα, τόσο µικρότερη θα είναι η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO 2 και τόσο µεγαλύτερη σε O 2. Αυτό που συµβαίνει µε την καύση του καθαρού άνθρακα συµβαίνει και µε την καύση οποιουδήποτε καύσιµου. Για κάθε τύπο καυσίµου, που περιέχει ορισµένη αναλογία άνθρακα προς υδρογόνο, υπάρχει µια µεγίστη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO 2 που αντιστοιχεί στην καύση µε τον θεωρητικά απαιτούµενο αέρα µόνο, δηλαδή µε µηδέν περίσσεια αέρα. Στην περίπτωση αυτή η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο είναι επίσης µηδέν. Για το µαζούτ η µέγιστη τιµή CO 2 είναι : CO 2max =15,6% κατ όγκο στα ξηρά καυσαέρια Έτσι γενικότερα στην καύση οποιουδήποτε καυσίµου όσο η περίσσεια αέρα µεγαλώνει τόσο µικραίνει η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO 2 και τόσο µεγαλώνει η περιεκτικότητα τους σε O 2. Η περίσσεια του αέρα µπορεί να υπολογιστεί από τον παρακάτω τύπο: CO max Περίσσεια αέρα % = 2 CO CO 2max = µέγιστη δυνατή περιεκτικότητα κατ όγκο των ξηρών καυσαερίων σε CO 2 (δηλαδή αυτή που αντιστοιχεί σε µηδέν περίσσεια αέρα) CO 2 = η περιεκτικότητα των ξηρών καυσαερίων σε CO 2 στις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας. Σελίδα 8

10 ηλαδή για µαζούτ (που η µέγιστη περιεκτικότητα των ξηρών καυσαερίων σε CO 2 είναι 15,6%) όταν µετρηθεί CO 2 = 12% τότε η περίσσεια αέρα είναι : 15, = 30, δηλαδή 30% Γενικά κανόνας είναι η µεγιστοποίηση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οικονοµικότερη περίσσεια αέρα και ο µέγιστος βαθµός αποδόσεως του λέβητα. Ένας αποτελεσµατικός τρόπος για την ρύθµιση της περίσσειας αέρα σε ένα λέβητα είναι να αρχίσουµε µε µία σχετικά µικρή περίσσεια αέρα και να την αυξάνουµε διαρκώς όσο η περιεκτικότητα του CO 2 στα καυσαέρια αυξάνεται. Αν η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO 2 αρχίσει να µικραίνει πάλι σηµαίνει πως µόλις περάσαµε την βέλτιστη περίσσεια αέρα. Για να επιτευχθεί ο καλύτερος βαθµός απόδοσης του λέβητα θα πρέπει στα καυσαέρια να µην υπάρχει καθόλου µονοξείδιο του άνθρακα, ενώ συγχρόνως η περιεκτικότητα σε οξυγόνο να είναι όσο το δυνατό µικρότερη και σε διοξείδιο του άνθρακα όσο το δυνατόν µεγαλύτερη. Έτσι η καύση γίνεται µε την µικρότερη δυνατή περίσσεια αέρα. Μονοξείδιο του Άνθρακα. Είναι η ποσότητα CO που περιέχεται στα καυσαέρια σαν προϊόν ατελούς καύσης. Η τιµή της δίνεται σε µέρη όγκου ανά εκατοµµύριο (Parts Per Million), σε κανονικές συνθήκες (Θερµοκρασία 0 0 C και πίεση 1 Atm) και πρέπει να είναι ελάχιστη. Όταν τα καυσαέρια περιέχουν: CO ή καπνό, χωρίς οξυγόνο σηµαίνει ότι γίνεται ατελής καύση λόγω µικρής παροχής αέρα στον θάλαµό καύσης. CO ή καπνό, και συγχρόνως οξυγόνο µπορεί να οφείλεται σε δύο αίτίες: 1. Κανονική παροχή αέρα στον θάλαµο καύσης αλλά κακή ανάµιξη αέρακαυσίµου. 2. Μικρή παροχή αέρα στον θάλαµο καύσης, ενώ συγχρόνως εισροή δευτερογενή αέρα από διαρροές λόγω της υποπίεσης στον θάλαµο καύσης. Σελίδα 9

11 Αιθάλη (Καπνός) Εκφράζει την περιεκτικότητα των καυσαερίων σε άκαυστο καύσιµο και µετράται σε µονάδες της κλίµακας Bacharach. Η τιµή του θα πρέπει να πλησιάζει το 0 της κλίµακας. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει ότι και στην περίπτωση που το CO είναι αυξηµένο. Ποσότητα Οξειδίων Αζώτου Είναι η ποσότητα ΝΟ που περιέχεται στα καυσαέρια εκφρασµένη σε ppm, σε κανονικές συνθήκες. Η τιµή του εξαρτάται από την περίσσεια αέρα και την θερµοκρασία καυσαερίων. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαµηλότερη. Ποσότητα ιοξειδίου του Θείου Είναι η ποσότητα SO 2 που περιέχεται στα καυσαέρια, εκφρασµένη σε ppm. Η τιµή του εξαρτάται κυρίως από την περιεκτικότητα θείου στο καύσιµο και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη. Θερµικές Απώλειες Καύσης Είναι το ποσοστό της Θερµικής ενέργειας του καυσίµου που δεν αξιοποιείται. Η τιµή του προκύπτει σαν (100 - Θερµική Απόδοση Καύσης) και θα πρέπει να πλησιάζει το 0. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στον πίνακα 1 όπου αναγράφονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του καυστήρα του λέβητα παρατηρούµε τα εξής: -Η απόδοση καύσης είναι υψηλή και στον κύριο λέβητα και κανονική στο δεύτερο λέβητα. -Η περίσσεια αέρα είναι κανονική προς σχετικά µικρή (λ=1,11) στον κύριο λέβητα που µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα καλής λειτουργίας τους λέβητα, ενώ στον δεύτερο λέβητα είναι πολύ υψηλή (λ=1,94) µε αποτέλεσµα να θερµαίνεται άσκοπα ποσότητα αέρα. Σελίδα 10

12 -Η ποσότητα οξυγόνου είναι κανονική προς χαµηλή στον κύριο λέβητα, ενώ στον δεύτερο λέβητα είναι υψηλή πράγµα που σηµαίνει άσκοπη θέρµανση περιττού αέρα. -Η ποσότητα CO είναι πολύ χαµηλή και στους δύο λέβητες πράγµα που σηµαίνει ότι η ανάµιξη του καυσίµου µε τον αέρα είναι πολύ καλή. -Η αιθάλη (καπνός) είναι ελάχιστη και στους δύο λέβητες παράγοντας πολύ σηµαντικός για την ποιότητα καύσης και των δύο λεβήτων. -Η θερµοκρασία καυσαερίων είναι ιδιαίτερα υψηλή στο κύριο λέβητα γεγονός που πρέπει να µας προβληµατίσει για τα αίτια, ενώ στον δεύτερο είναι σχετικά κανονική (λίγο υψηλή) Προτείνεται στην συγκεκριµένη περίπτωση να γίνουν τα εξής: Να αυξηθεί η περίσεια αέρα (λ) του κύριου λέβητα στα κανονικά επίπεδα 1,2-1,3 και να µελετηθεί η επίπτωση της ρύθµισης στην θερµοκρασία καυσαερίων και την απόδοση καύσης. Να µειωθεί η περίσσεια αέρα του δεύτερου λέβητα κάτι το οποίο θα πρέπει να αυξήσει την αποδοτικότητα της καύσης. 2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης αφορά την επαφή µε τον υπεύθυνο µηχανικό για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας µέτρησης, τον προσδιορισµό των σηµείων µέτρησης, δηλαδή σε ποιους αγωγούς µεταφοράς θερµών υγρών ή ατµού θα εκτελεστούν θερµογραφήµατα για τον προσδιορισµό της µονωσης των καθώς επίσης και σε τυχόν υπάρχοντες φούρνους ή λεβητες. Επίσης γίνεται συγκέντρωση όλων των σχετικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι : αριθµός φούρνων ή λεβήτων, θερµοκρασία έψησης ή καύσης αντίστοιχα, πάχος και υλικό µόνωσης. Επίσης όσον αφορά τους αγωγούς µεταφοράς θερµών υγρών ή ατµού την διάµετρο των αγωγών, το πάχος και το υλικό της µόνωσης, τα συνολικά µέτρα των αγωγών καθώς και την θερµοκρασία του υγρού ή ατµού. Σελίδα 11

13 Επίσης όταν πρόκειται για την αποτύπωση της θερµικής συµπεριφοράς του κελύφους ενός κτιρίου (τοίχων, παραθύρων, κ.α.) καταγράφεται το υλικό κατασκευής τους (µπετόν, τούβλα, µόνωση, επίχρισµα, τύπος κουφωµάτων, χρήση µονών ή διπλών υαλοπινάκων) και γενικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 2. Επίσκεψη στον χώρο µέτρησης. Κατά την επίσκεψη στους χώρους µέτρησης διερευνάται η δυνατότητα θερµογράφησης των αγωγών και των επιφανειών των λεβήτων και φούρνων, δηλαδή αν υπάρχει κατάλληλος χώρος για την διέλευση του χειριστή µε την θερµογραφική κάµερα κοντά από τις προς µέτρηση επιφάνειες και αγωγούς. Για την θερµογράφηση του κελύφους επιλέγεται µια µέρα που να είναι κρύα και συννεφιασµένη για την αποφυγή της θέρµανσης των τοίχων από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. Η διαδικασία που ακολουθείται γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1364 «Θερµοµόνωση - ανίχνευση ανοµοιοµορφιών σε κελύφη κτιρίων - µέθοδος υπέρυθρων ακτίνων» 3. Προετοιµασία µέτρησης. Όπως ειπώθηκε τα θερµογραφήµατα δηµιουργούνται µε την θερµογραφική κάµερα. Η θερµογραφική κάµερα ανιχνεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία από την προς θερµογράφηση επιφάνεια και µετρά την θερµοκρασία της επιφανείας. Πριν την θερµογράφηση θα πρέπει οι λέβητες και οι φούρνοι να λειτουργούν στις συνήθεις θερµοκρασίες λειτουργίας τους έτσι ώστε οι µετρήσεις να είναι κατά το δύνατόν αντιπροσωπευτικές. Η θερµογραφική κάµερα θα πρέπει να λειτουργήσει για 5 περίπου λεπτά πριν την θερµογράφηση για να γίνει αυτόµατα η βαθµονόµηση της. Για την θερµογράφηση του κελύφους θα πρέπει η εσωτερική θερµοκρασία να είναι αρκετά µεγαλύτερη από την εξωτερική έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι απώλειες θερµότητας από το κέλυφος του κτιρίου καθώς και τα σηµεία όπου η υπάρχουσα µόνωση είναι υποβαθµισµένη. Μέτρηση θερµοκρασίας επιφανείας µε χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας. Κάθε σώµα σε µια θερµοκρασία πάνω από τους 0 0 C εκπέµπει υπέρυθρη ακτινοβολία. Μεταξύ της θερµοκρασίας ενός αντικειµένου και της ποσότητας ενέργειας που ακτινοβολεί, υπάρχει µια σταθερή σχέση. Είναι εποµένως πιθανό να επιτευχθεί η ακριβής µέτρηση της θερµοκρασίας του αντικειµένου µετρώντας την ποσότητα της ακτινοβολίας. Σελίδα 12

14 Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι µία µορφή ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας, άλλες µορφές είναι το ορατό φως, η υπεριώδης ακτινοβολία, ακτίνες γ και µικροκύµατα. Όταν η θερµοκρασία του προς θερµογράφηση αντικειµένου αυξάνεται, δύο σηµαντικά πράγµατα συµβαίνουν. Κατ αρχάς, η ποσότητα της ακτινοβολούµενης ενέργειας από την επιφάνεια του αντικειµένου αυξάνεται υπερβολικά γρήγορα και δεύτερον, η συγκέντρωση της ενέργειας είναι µεγαλύτερη στα µικρά µήκη κύµατος. Η γνώση αυτού του αποτελέσµατος µας επιτρέπει να καθιερώσουµε ακριβής κανόνες εφαρµογής. Για παράδειγµα, ένα όργανο ανίχνευσης υπέρυθρης ακτινοβολίας, το οποίο είναι ευαίσθητο µόνο στα µικρά µήκη κύµατος χρησιµοποιείται για µετρήσεις επιφανειών υψηλής θερµοκρασίας. Για µετρήσεις επιφανειών χαµηλής θερµοκρασίας το όργανο ανίχνευσης υπέρυθρης ακτινοβολίας πρέπει να είναι ευαίσθητο σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος αφού η περισσότερη ακτινοβολούµενη ενέργεια είναι συγκεντρωµένη στην περιοχή αυτή. Ο σκοπός του οπτικού συστήµατος είναι να συλλέγει και να εστιάζει την εισερχόµενη υπέρυθρη ακτινοβολία από τον σένσορα µε την µικρότερη δυνατή απώλεια µετάδοσης. Η υπέρυθρη ακτινοβολία, αφού περάσει το οπτικό σύστηµα εστιάζεται στην ευαίσθητη περιοχή του σένσορα. Ο σένσορας µετατρέπει την υπέρυθρη ακτινοβολία σε ένα ηλεκτρικό σήµα που απαιτεί να ενισχυθεί και να διαµορφωθεί σε µια τελική ανάγνωση θερµοκρασίας. Ικανότητα ακτινοβολίας. Τα χαρακτηριστικά των υλικών, ειδικά σε σχέση προς την ικανότητα των υλικών να απορροφούν, να µεταδίδουν ή να αντανακλούν υπέρυθρη ακτινοβολία, οδηγούν στην ικανότητα ακτινοβολίας των υλικών. Η ικανότητα ακτινοβολίας των προς θερµογράφηση υλικών που έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή των κτιρίων είναι : σοβάς : 0,910 τούβλα : 0,930 Γυαλί : 0,940 Μάρµαρο : 0,930 Χρώµατα : 0,920-0,960 Σελίδα 13

15 4. ηµιουργία θερµογραφηµάτων. Η δηµιουργία των θερµογραφηµάτων γίνεται µε την απλή σκόπευση του scanner της θερµοκάµερας προς την προς εξέταση επιφάνεια και στην συνέχεια αποθηκεύεται σε µαγνητική δισκέττα. 5. Επεξεργασία θερµογραφηµάτων. Τα αποθηκευµένα στη δισκέττα θερµογραφήµατα επεξεργάζονται σε Η/Υ και εκτυπώνονται σε έγχρωµο εκτυπωτή. Παράδειγµα ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Έγιναν µετρήσεις µε την θερµογραφική κάµερα στο δίκτυο µεταφοράς ατµού (λέβητας - «κάσα» - ατµοστρόβιλοι - παραγωγή) και στις µονάδες παραγωγής. Οι µετρήσεις είχαν στόχο µία ενδεικτική αποτύπωση της παρούσας κατάστασης του δικτύου µεταφοράς ατµού. Τα θερµογραφήµατα προσφέρουν την πληροφορία µε την οποία µπορεί κανείς στην συνέχεια να αποφασίσει για τυχόν επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας µε την αντικατάσταση των υπαρχουσών µονώσεων. Αν πάρουµε το Θερµογράφηµα 1 σαν παράδειγµα µε τα ακόλουθα δεδοµένα: Εσωτερική διάµετρος σωλήνα Εξωτερική διάµετρος µόνωσης (πάχος 120 mm) Μήκος συγκεκριµένου σωλήνα Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας µόνωσης Θερµοκρασία επιφανείας µόνωσης (µέτρηση µέσης τιµής θερµοκρασίας µε την κάµερα) Θερµοκρασία ατµού di = 130 mm da=380 mm l = 0,8 m λ = 0,12 W/mK θο = 65 0 C θ F = C Παραλείποντας την θερµική αντίσταση ατµού - σωλήνα καθώς και το πάχος του σωλήνα οι απώλειες προσδιορίζονται από την εξίσωση: F o φ / l = 1/ Λ R Σελίδα 14

16 ο συντελεστής θερµικής αντίστασης του σωλήνα είναι: 1 = Λ R ln ( d d ) a 2πλ i άρα οι απώλειες του συγκεκριµένου τµήµατος µε ετήσια διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου 2500 h είναι 542,5 kwh. Με θερµογόνο δύναµη του µαζούτ 3500, 9600 kcal/kg οι απώλειες σε καύσιµο είναι 49 kg µαζούτ ετησίως για το συγκεκριµ ένο τµήµα σωλήνα. Σελίδα 15

17 70,9 C 98,9 C 115 C 78,7 C ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ Σελίδα 16

18 66,4 C 57,2 C 34,2 C ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΤΜΟΥ Σελίδα 17

19 12,7 C 14,4 C 14,6 C 13,0 C ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σελίδα 18

20 5,4 C 7,1 C 7,4 C 5,7 C 6,5 C ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Σελίδα 19

21 22,8 C 23,7 C 20,2 C 15,8 C 17,9 C ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Σελίδα 20

22 3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης αφορά την επαφή µε τον υπεύθυνο µηχανικό για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας µέτρησης, τον προσδιορισµό των σηµείων µέτρησης, δηλαδή σε ποια ηλεκτρικά µηχανήµατα θα συνδεθεί ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας (αεροσυµπιεστές, κάποια σηµαντικά και ενεργοβόρα µηχανήµατα ή και όλων των µηχανηµάτων). Επίσης γίνεται συγκέντρωση όλων των σχετικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι : τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος όπου αναγράφονται ο τύπος του τιµολογίου (Β1, Β2, Γ22) η εγκατεστηµένη ισχύς, το συνφ, η Καταγραφείσα Μεγίστη Ζήτηση και η κατανάλωση της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. 2. Επίσκεψη στον χώρο µέτρησης και στον υποσταθµό Η/Ε. Κατά την επίσκεψη στους χώρους µέτρησης διερευνάται η δυνατότητα µέτρησης, δηλαδή αν είναι εφικτή η σύνδεση του αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας στον υποσταθµό Η/Ε ή στου ηλεκτρικούς πίνακες των προς µέτρηση µηχανηµάτων. 3. Προετοιµασία µέτρησης. Κατά την σύνδεση του αναλυτή ηλεκτρικής (των καλωδίων τάσης και των αµπεροτσιµπίδων) στον προς µέτρηση ηλεκτρικό πίνακα θα πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή. Αν είναι δυνατόν να γίνεται προσωρινή διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και η σύνδεση του οργάνου να γίνεται, αν είναι δυνατόν, από τον αρµόδιο ηλεκτρολόγο σε συνεργασία µε τον εκτελούντα την µέτρηση. 4. Συνδεσµολογία. Η συνδεσµολογία του αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας στον ηλεκτρικό πίνακα περιγράφεται στον εγχειρίδιο του οργάνου (ELCONTOL VIP System 3). Σηµαντικό είναι να γίνεται σωστή σύνδεση (στην περίπτωση αυτή ο αναλυτής αναγράφει στην οθόνη Ο.Κ.) του οργάνου έτσι ώστε οι µετρήσεις να είναι αντιπροσωπευτικές. Ο έλεγχος της σωστής συνδεσµολογίας γίνεται αυτόµατα από τον αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας. 5. Μέτρηση ηλεκτρικών µεγεθών. Η µέτρηση των ηλεκτρικών µεγεθών όπως ειπώθηκε γίνεται µε τον αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας. Εφ όσον επιτευχθεί η σωστή συνδεσµολογία στον ηλεκτρικό πίνακα οι µετρήσεις Σελίδα 21

23 διαβάζονται στην οθόνη του οργάνου. Οι µετρήσεις περιλαµβάνουν: Στιγµιαίες και προγραµµατι-σµένης διάρκειας µετρήσεις ανά φάση και στο σύνολο τάσης, έντασης, φαινόµενης αέργου και ενεργού ισχύος, συνφ, ενέργειας. Οι µετρήσεις είναι στιγµιαίες και ανανεώνονται κάθε 20 δευτερόλεπτα, επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των µετρήσεων στη µνήµη (memory pack) για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 6. Επεξεργασία στοιχείων µέτρησης ηλεκτρικών µεγεθών. Οι αποθηκευµένες στη µνήµη (memory pack) µετρήσεις αναλύονται και επεξεργάζονται µε το λογισµικό πακέτο VIP Utilities 2.0, η λειτουργία του οποίου περιγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας VIP System 3 Management. Software. Από τα αποτελέσµατα αυτά δηµιουργούνται γραφήµατα στα οποία απεικονίζεται η απορρόφηση ισχύος κατά την χρονική περίοδο της µέτρησης καθώς και η διακύµανση του συνφ. Επίσης αναγράφεται και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh του µετρούµενου µηχανήµατος για την συγκεκριµένη χρονική περίοδο καθώς και η άεργος ισχύς ανά φάση και στο σύνολο των τριών φάσεων. Παράδειγµα ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέθηκε στον υποσταθµό της ΕΗ για τον υπολογισµό της συνολικής κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του συνηµίτονου φ από όλα τον εξοπλισµό του νοσοκοµείου. Επίσης, διαπιστώθηκαν οι διακυµάνσεις της ισχύος στην διάρκεια του χρόνου µέτρησης. Ο χρόνος των µετρήσεων ήταν περίπου ένα εικοσιτετράωρο.. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται: - Η ισχύς (ΚW) που απορροφάται από όλο τον εξοπλισµό του νοσοκοµείου καθώς και οι διακυµάνσεις του συνφ. Παρατηρούµε ότι υπάρχουν έντονες διακυµάνσεις ηλεκτρικής ισχύος κατά την διάρκεια της µέτρησης, συγκεκριµένα η µεγαλύτερη αύξηση ισχύος παρατηρείται τις πρωινές ώρες κυρίως λόγω λειτουργίας των πλυντηρίων και των συσκευών της κουζίνας. Επίσης τις πρωινές ώρες το προσωπικό του νοσοκοµείου χρησιµοποιεί για θέρµανση ηλεκτρικές θερµάστρες µε Σελίδα 22

24 αποτέλεσµα να υπερφορτώνεται το δίκτυο και να εµφανίζονται αιχµές ηλεκτρικής ισχύος. Το συνφ παρουσιάζει σχετικά µικρές διακυµάνσεις και εµφανίζει τις µικρότερες τιµές (0,75) κατά την διάρκεια της νύκτας κυρίως λόγω των επαγωγικών φορτίων των λαµπτήρων φθορισµού ( ιάγραµµα ). Προτείνεται η διόρθωση του συντελεστή ισχύος (συνφ) µε την παράλληλη ζεύξη πυκνωτών. 200 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ συνφ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ συνφ , ,6 0,4 50 0,2 0 9:51 13:11 16:31 19:51 23:11 2:31 5:51 9:11 12:31 15:51 19:11 11:31 14:51 18:11 21:31 0:51 4:11 7:31 10:51 14:11 17:31 20:51 kw συνφ 0 Σελίδα 23

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

19. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

19. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 19. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. Κύκλος Rankine ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ατμοστροβιλοεγκατάσταση λειτουργεί μεταξύ των πιέσεων 30 bar και 0,08 bar.η θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού είναι 400 C. Να υπολογιστεί ο θεωρητικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-15780 ΑΘΗΝΑ Ε Μ Π NTUA 210-772 3604/3662 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση του συστήματος θέρμανσης του σχολείου μας.

Συνοπτική έκθεση του συστήματος θέρμανσης του σχολείου μας. Συνοπτική έκθεση του συστήματος θέρμανσης του σχολείου μας. Περιγραφή Το σχολείο μας θερμαίνεται με ένα κλασικό σύστημα κεντρικής θέρμανσης με λέβητα που καταναλώνει πετρέλαιο. Η εγκατάσταση δεν έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Phone: +30 2310 994165 Fax: +30 2310 996012 Θεσσαλονίκη, 31 Μαίου 2010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την προμήθεια αναλυτή καυσαερίων Αριθμός Μελέτης : 33 / 27-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 / 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

7. Πως πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το διάγραµµα ενθαλπίας εντροπίας η ενθαλπιακή πτώση του ατµού κατά την εκτόνωσή του χωρίς απώλειες α. Με σταθερή τη

7. Πως πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το διάγραµµα ενθαλπίας εντροπίας η ενθαλπιακή πτώση του ατµού κατά την εκτόνωσή του χωρίς απώλειες α. Με σταθερή τη ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Β ΕΞΑΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ξ. ΒΟΥΒΑΛΙ ΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΗΤΡΩΟ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε 0,25 1. Με ποια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ. May 2007

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ. May 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Περιεχόμενα Καύση Θεωρία συμπύκνωσης Διαχείριση συμπυκνωμάτων Σύγκριση συμβατικών - συμπύκνωσης Αντικατάσταση ενός παλιού λέβητα αερίου Τάσεις αγοράς 2 Περιεχόμενα Καύση Θεωρία συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014, Αμφιθέατρο 1 ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014, Αμφιθέατρο 1 ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Το Φυσικό Αέριο στο Επαγγελματικό Λύκειο Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πέμπτη, 15 Μαΐου 01, Αμφιθέατρο 1 ου ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος Ενότητα: Στοιχειομετρικός προσδιορισμός του απαιτούμενου αέρα καύσης βαρέος κλάσματος πετρελαίου Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης, Καθηγητής, Ε.Μ.Π Σχολή Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Καύση λέγεται η εξώθερμη αντίδραση μιας ουσίας με το οξυγόνο (είτε με καθαρό οξυγόνο είτε με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα), που συνοδεύεται από εκπομπή φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Energy resources: Technologies & Management Θεωρία της καύσης Δρ Γεώργιος Σκόδρας Αναπληρωτής Καθηγητής Σκοπός της καύσης είναι η μετατροπή της χημικής ενέργειας που περιέχεται στο καύσιμο σε θερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ MRU OPTIMA 7

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ MRU OPTIMA 7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ MRU OPTIMA 7 Κατασκευαστής: MRU GmbH Fuchshalde 8, D-74172 Neckarsulm Γερµανία Τύπος: OPTIMA 7 FLUE GAS ANALYSER Νέος φορητός αναλυτής καυσαερίων, τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό παράδειγµα εφαρµογής

Βασικό παράδειγµα εφαρµογής Βασικό παράδειγµα εφαρµογής Λιγνιτικός σταθµός ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 300 MW e, τροφοδοτείται µε καύσιµο θερµογόνου δύναµης 1500 kcal/kg (ως έχει). Η τυπική ανάλυση του καυσίµου έχει ως εξής: 13% άκαυστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός >>> Μέτρα νοικοκυρέµατος Ενεργειακός ιαχειριστής Ουσιαστικά είναι ένα εξειδικευµένο στέλεχος της διοίκησης του εργοστασίου / επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 ΦΕ4 α. παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι / έναυσμα ενδιαφέροντος Στην περίπτωση της εικόνας αριστερά γίνεται μέτρηση με ακρίβεια της θερμοκρασίας με χρήση θερμομέτρου, ενώ στην

Διαβάστε περισσότερα

15. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Δημοτικό Κτίριο

15. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Δημοτικό Κτίριο Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 15. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Δημοτικό Κτίριο Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills WE-Qualify. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση

BUILD UP Skills WE-Qualify. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση BUILD UP Skills WE-Qualify ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας Οι λυχνίες του ηλεκτρονικού πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων

12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Σεμινάριο : Δευτέρα 29 10-2008 ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Οργάνωσή Σχολικός Σύμβουλος Στ. Σπανομήτσιος ΗθέρμανσητηςΓηςαπότονήλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων Τμήμα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ατμολεβήτων - Ατμοστροβίλων και Θερμικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνος: Dr.-Ing. Ν. Ορφανουδάκης, Αν. Καθηγητής ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η Δειγματοληψία καυσαερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος:

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος: Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών Κλιματιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 10: Ρύποι από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Καδή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές προϋποθέσεις των προδιαγραφών IEC/EN ΕΛΟΤ HD 384 για χαµηλή τάση και ισχυρά ρεύµατα.

Βασικές προϋποθέσεις των προδιαγραφών IEC/EN ΕΛΟΤ HD 384 για χαµηλή τάση και ισχυρά ρεύµατα. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η Adamsnet ltd πιστοποιήθηκε από το διεθνή φορέα BSI M.S. και το Umweltgutachter Deutschland GmbH (NIS ZERT HELLAS)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

CWL. Κεντρικές συσκευές αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

CWL. Κεντρικές συσκευές αερισμού με ανάκτηση θερμότητας Ο omfort-αερισμός κατοικιών της Wolf προσφέρει για όλο τον χρόνο ενεργειακή εξοικονόμηση και άνεση στον αερισμό. Κατάλληλος για κατοικίες, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες καθώς και γραφεία. Με τον αντίθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Γ. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΕΠΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα