ΤΑΞΗ: ΣΤ Δημοτικού ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΞΗ: ΣΤ Δημοτικού ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΤΑΞΗ: ΣΤ Δημοτικού ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Στάδιο 1- Επιθυμητά Αποτελέσματα Στόχοι μαθήματος Οι μαθητές θα είναι ικανοί: 1. Nα περιγράφουν όλα τα δυνατά αποτελέσματα (δειγματικός χώρος) σε απλά πειράματα τύχης δύο σταδίων. 2. Να χαρακτηρίζουν ένα παιχνίδι τύχης ως δίκαιο- άδικο (τριών ή περισσότερων ενδεχομένων). 3. Να διερευνούν τα αποτελέσματα ενός πειράματος πραγματοποιώντας πολλές δοκιμές. 4. Να διερευνούν τη σχετική συχνότητα εμφάνισης ενός ενδεχομένου κατά την επανάληψη ενός πειράματος. 5. Να συγκρίνουν ενδεχόμενα ως προς την πιθανότητα εμφάνισής τους (λιγότερο πιθανά, περισσότερο πιθανά, ισοπίθανα). Να εκτιμούν την πιθανότητα ενός ενδεχομένου σε εύρος από αδύνατο ενδεχόμενο έως βέβαιο ενδεχόμενο και η μέση να αντιπροσωπεύει το ίδιο πιθανό να συμβεί όσο και το να μη συμβεί (50-50). 6. Να υπολογίζουν την πιθανότητα ενός ενδεχομένου χρησιμοποιώντας κλάσματα (πλήθος ευνοϊκών περιπτώσεων/πλήθος περιπτώσεων) και να τη συγκρίνουν με την σχετική συχνότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός πειράματος. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ(οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν): Να εκτελούν τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις. Να εκτελούν πράξεις μεταξύ των κλασμάτων. Την έννοια του συνόλου. Στάδιο 2- Αξιολόγηση Η δραστηριότητα παραμυθιού- γρίφου (Φύλλο εργασίας 7)χρησιμεύει ως τελική αξιολόγηση για τη θεωρία των πιθανοτήτων που έχουν διδαχθεί ενώ τα υπόλοιπα φύλλα εργασίας χρησιμεύουν ως διαμορφωτική αξιολόγηση.

2 Στάδιο 3- Μαθησιακό Σχέδιο Μαθησιακές Δραστηριότητες ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Σε αυτό το φύλλο εργασίας μέσω ενός παιχνιδιού(ρίψη ενός κέρματος), το οποίο είναι οικείο στα παιδιά, προσπαθούμε να τα εισάγουμε στις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων που ακόμα δεν γνωρίζουν. Έτσι, οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες τους από την καθημερινή ζωή(βιώνοντας το γνωστό) θα μπορέσουν στη συνέχεια να οικοδομήσουν τη νέα γνώση.φυλλο ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2:Σε αυτό το φύλλο εργασίας παρουσιάζεται στους μαθητές μία δραστηριότητα χαμηλού επιπέδου, η οποία θα φανεί χρήσιμη για να τους εισάγει στη θεωρία και στην αντίστοιχη μαθηματική της έκφραση. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τον πρώτο στόχο.φυλλο ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Όπως βλέπουμε στην δραστηριότητα 1 όσες φορές και αν στρίψουμε το νόμισμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε το αποτέλεσμα. Μια τέτοια διαδικασία ονομάζεται πείραμα τύχης. Δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης ονομάζεται το σύνολο όλων των δυνατών αποτελεσμάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του πειράματος. Συνήθως, συμβολίζεται με Ω(π.χ. ο δειγματικός χώρος από τη ρίψη ενός ζαριού είναι Ω={1,2,3,4,5,6}). Ενδεχόμενο σε ένα πείραμα τύχης ονομάζεται το σύνολο που έχει ως στοιχεία του ένα ή περισσότερα αποτελέσματα του πειράματος τύχης(π.χ. Α={1,3,5} το ενδεχόμενο να φέρω μονό αριθμό με τη ρίψη ενός ζαριού). Η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ένα ενδεχόμενο Α ενός δειγματικού χώρου Ω είναι το πηλίκο με αριθμητή τις ευνοϊκές περιπτώσεις για την πραγματοποίηση του ενδεχομένου(ν(α)) και παρανομαστή το συνολικό αριθμό των περιπτώσεων(ν(ω)). Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου Α συμβολίζεται με P(A) και παίρνει τιμές από 0 έως 1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3:Σε αυτό το φύλλο εργασίας παρουσιάζεται στους μαθητές μια δραστηριότητα μετρίου επιπέδου, η οποία αποτελεί άμεση εφαρμογή της θεωρίας που δόθηκε. Επίσης, με τη συγκεκριμένη άσκηση γίνεται προσπάθεια οι μαθητές να εισαχθούν σε νέες έννοιες προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τις Πιθανότητες. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τον πρώτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο στόχο.φυλλο ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Βέβαιο ενδεχόμενο ονομάζεται ο δειγματικός χώρος Ω γιατί πραγματοποιείται σε κάθε εκτέλεση του πειράματος τύχης. Αδύνατο ενδεχόμενο είναι αυτό που δεν πραγματοποιείται σε καμία εκτέλεση του πειράματος τύχης( π.χ. κατά τη ρίψη ενός ζαριού το ενδεχόμενο να έρθει 7 είναι αδύνατο.)

3 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4:Σε αυτό το φύλλο εργασίας παρουσιάζεται μία δραστηριότητα υψηλότερου επιπέδου από τις προηγούμενες. Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει στο να εφαρμόσουν οι μαθητές τη θεωρία που διδάχθηκαν όχι όμως μηχανιστικά εφαρμόζοντας απλά τους διάφορους τύπους αλλά χρησιμοποιώντας και την κριτική τους ικανότητα. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα ερωτήματα κλιμακώνονται από το ευκολότερο στο δυσκολότερο.η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο στόχο. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5:Σε αυτό το φύλλο εργασίας παρουσιάζεται μία δραστηριότητα υψηλού επιπέδου, βασισμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών. Σε αυτή οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν σε έναν πίνακα τα αποτελέσματα που εξάγονται και,στο τέλος, να δώσουν μια εξήγηση για το τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τη λογική τους χωρίς να προσκολλώνται στους μαθηματικούς τύπους.η δραστηριότητα συνδέεται με τον πρώτο, τον τέταρτο και τον έκτο στόχο.φυλλο ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6: Σε αυτό το φύλλο εργασίας παρουσιάζεται μία δραστηριότητα υψηλού επιπέδου, η οποία παρακινεί τους μαθητές, με τη βοήθεια της λογικής τους,κατά κύριο λόγο, να εξηγήσουν ένα γεγονός που παρατηρούν.η δραστηριότητα συνδέεται με τον πρώτο και τον τρίτο στόχο. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7:Μέσα από ένα γρίφο- παραμύθι προσπαθούμε να αξιολογήσουμε έμμεσα τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές σχετικά με τις Πιθανότητες. Δημιουργώντας έτσι ένα ευχάριστο για τα παιδιά κλίμα και ξεφεύγοντας από τη χρήση διάφορων τεστ θα καταλάβουμε εάν πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή της διδασκαλίας μας ή αν χρειάζεται να τροποποιήσουμε κάποια δραστηριότητα προκειμένου να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τον πρώτο, τον τρίτο και τον πέμπτο στόχο. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Διάρκεια μαθήματος:4 διδακτικές ώρες

4 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Οργανώνουμε στην τάξη ένα παιχνίδι με τους μαθητές μας. Έχουμε ένα κέρμα και χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες ζητώντας από την κάθε ομάδα να επιλέξει κορώνα ή γράμματα. Έπειτα, στρίβουμε το κέρμα προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η νικήτρια ομάδα, η οποία θα έχει ως έπαθλο μια σοκολάτα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού θα συζητήσουμε με τους μαθητές μας αναφορικά με το αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, θα θέσουμε στους μαθητές τις εξής ερωτήσεις: 1) Πιστεύετε ότι η ομάδα που έχασε αδικήθηκε; 2) Πιστεύετε ότι από την αρχή του παιχνιδιού η ομάδα που κέρδισε είχε περισσότερες, λιγότερες ή τις ίδιες ευκαιρίες να κερδίσει σε σχέση με την άλλη ομάδα;

5 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Ο Γιάννης και η Μαρία παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο χρησιμοποιούν ένα ζάρι. Mετά από αρκετή ώρα παιχνιδιού, ο Γιάννης βρίσκεται λίγο πριν από το τέρμα. Προκειμένου,λοιπόν, να είναι ο Γιάννης ο νικητής του παιχνιδιού, φθάνοντας πρώτος στο τέρμα, θα πρέπει με το που θα ρίξει το ζάρι να φέρει τον αριθμό 6. 1) Πόσες πιθανότητες θεωρείτε ότι έχει ο Γιάννης να φέρει με την πρώτη ζαριά τον αριθμό 6; 2) Ποια είναι όλα τα δυνατά αποτελέσματα που μπορούν να υπάρξουν ρίχνοντας το ζάρι; 3) Ποιο είναι το ενδεχόμενο ο Γιάννης ή η Μαρία να φέρουν στο ζάρι ζυγό αριθμό και ποιο να φέρουν μονό αριθμό; 4) Ποια είναι η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο ο Γιάννης ή η Μαρία να φέρουν ζυγό αριθμό και ποια να φέρουν μονό; Μπορείτε να την εκφράσετε με κλάσμα;

6 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Mια μέρα πηγαίνει ο Γιώργος σε έναν φίλο του με μια τράπουλα 52 φύλλων και του λέει: «Πάμε στοίχημα ότι το φύλλο που θα τραβήξω θα είναι άσσος;» Ο φίλος του τού απαντάει: «Θα πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να τα καταφέρεις, όμως!» Κατά τη γνώμη σας, θα μπορέσει ο Γιώργος να τραβήξει άσσο με την πρώτη όπως ισχυρίζεται; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Ποια είναι η πιθανότητα ο Γιώργος να μην τραβήξει άσσο; Θα θεωρούσατε δυνατό το ενδεχόμενο ο Γιώργος να τραβήξει ένα πράσινο φύλλο από την τράπουλα; Ποια χρώματα φύλλων μπορούμε να τραβήξουμε από μια τράπουλα; Αν ο Γιώργος έλεγε ότι θα τραβούσε 10 χαρτιά, ποια θα ήταν η πιθανότητα να τραβήξει άσσο;

7 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Η Κατερίνα και η Μαρία αποφασίζουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Τοποθετούν 2 κόκκινες και 4 μπλε κορδέλες μέσα σε ένα κουτί. Η καθεμιά τραβάει από το κουτί μια κορδέλα χωρίς να κοιτάει και χωρίς να τις αντικαθιστούν. Η Μαρία κερδίζει αν οι 2 κορδέλες έχουν το ίδιο χρώμα και η Κατερίνα κερδίζει αν οι 2 κορδέλες έχουν διαφορετικό χρώμα. 1) Είναι το παιχνίδι δίκαιο; 2) Αν όχι, πόσες κορδέλες από το ίδιο χρώμα θα χρειάζονταν στο κουτί για να γίνει το παιχνίδι δίκαιο; 3) Υπάρχουν παραπάνω από έναν τρόποι για να γίνει το παιχνίδι δίκαιο;

8 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Α) Έχουμε δύο ίδια νομίσματα(π.χ. δύο των 20 λεπτών) και τα ρίχνουμε 50 φορές. Με τη ρίψη των νομισμάτων καταγράφουμε τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις: Αν εμφανίζεται α) Κεφάλι και στα δύο, β) Γράμματα και στα δύο ή γ) διαφορετικές ενδείξεις και στα δύο νομίσματα. Ποια περίπτωση εμφανίστηκε τις περισσότερες φορές; Υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό; Β) Στη συνέχεια, εκτελούμε το ίδιο πείραμα αλλά με δύο διαφορετικά νομίσματα. Υπάρχουν ομοιότητες με πριν; Περιγράψτε το δειγματικό χώρο του πειράματος.

9 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Μπορούμε να σχηματίσουμε και τον αριθμό 9 και τον αριθμό 10 με δύο διαφορετικούς τρόπους προσθέτοντας ζευγάρια με τους αριθμούς 1,2.6. Μπορείτε να σκεφτείτε ποιοι είναι αυτοί οι συνδυασμοί; 9=.+.=.+. 10=.+.=.+.. Μπορείτε να εξηγήσετε το γεγονός ότι όταν ρίχνουμε δύο ζάρια είναι περισσότερο πιθανό να φέρουμε 9 παρά 10; Τι συμβαίνει τώρα αν έχουμε 3 ζάρια; Είναι περισσότερο πιθανό να φέρουμε 9 ή 10 έχοντας 3 ζάρια; Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.

10 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Ο βασιλιάς από ένα μακρινό βασίλειο προγραμμάτισε να παντρέψει τη μοναχοκόρη του με τον πρίγκιπα ενός γειτονικού βασιλείου. Όμως, η πριγκίπισσα είχε ήδη ερωτευτεί έναν γοητευτικό, έξυπνο αλλά,δυστυχώς, φτωχό αγρότη. Όταν ο βασιλιάς έμαθε για τη σχέση της κόρης του με τον αγρότη διέταξε να πετάξουν τον μνηστήρα στον λάκκο με τα λιοντάρια. Η πριγκίπισσα παρακάλεσε τον βασιλιά να δείξει έλεος κι εκείνος πρότεινε έναν συμβιβασμό. Ο εραστής της πριγκίπισσας θα περπατούσε μέσα σε ένα λαβύρινθο, στον οποίο το κάθε μονοπάτι οδηγούσε σε ένα από δύο δωμάτια. Στο ένα δωμάτιο βρισκόταν η πριγκίπισσα και στο άλλο ένα κοπάδι από πολύ πεινασμένα λιοντάρια. Αν ο αγρότης έμπαινε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν η πριγκίπισσα τότε ο βασιλιάς θα του επέτρεπε να την παντρευτεί. Αν,όμως, έμπαινε στο άλλο δωμάτιο θα τον έτρωγαν τα λιοντάρια. Ο βασιλιάς έδειξε στην πριγκίπισσα έναν χάρτη με το λαβύρινθο προκειμένου να διαλέξει μόνη της σε ποιο δωμάτιο θα ήθελε να περιμένει στο Α ή στο Β. Δεν επιτρεπόταν να στείλει αντίγραφο του χάρτη στον εραστή της οπότε ήξερε ότι εκείνος θα πρέπει να μαντέψει ποιο μονοπάτι να ακολουθήσει. 1) Σε ποιο από τα δύο δωμάτια θα πρέπει να περιμένει η πριγκίπισσα προκειμένου να δώσει στον εραστή της την μεγαλύτερη ευκαιρία να την βρει; 2) Ποια είναι η πιθανότητα η ιστορία να έχει ευτυχισμένο τέλος; 3) Μπορείτε να σκεφτείτε ποιο είναι το αδύνατο ενδεχόμενο και ποιο το βέβαιο ενδεχόμενο που θα μπορούσε να έχει αυτή η ιστορία; Ο χάρτης του λαβυρίνθου δίνεται παρακάτω. Οι γραμμές αναπαριστάνουν τους διαδρόμους του λαβυρίνθου καθένας από τους οποίους καταλήγει σε μια πόρτα ενός δωματίου. Ο αγρότης δεν γνωρίζει την τύχη του μέχρι να ανοίξει την πόρτα κάποιου δωματίου και να μπει είτε στο δωμάτιο της αγαπημένης του είτε στο δωμάτιο με τα λιοντάρια. Επίσης, η πριγκίπισσα δεν μπορεί να τον ακούσει και να του ανοίξει την πόρτα.

11

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα Επίθετο Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Φύλο Ηµεροµηνία Γέννησης E-mail Τηλέφωνο Διεύθυνση Καταγωγή Εθνικότητα Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005 ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/09/2005 Κτήσεως(

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ OMEGA-3 (Ω-3) ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ OMEGA-3 (Ω-3) ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ OMEGA-3 (Ω-3) ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ Όπως είναι γνωστό τα ιχθυέλαια περιέχουν τα σηµαντικά Ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (EPA & DHA). Χρησιµοποιούνται από τον οργανισµό για την κατασκευή σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας

Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας Εισαγωγή στο LaTEX2ε Ιωάννης Παρτάλας ii Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 TEXκαι LaTEX........................... 3 1.2 Βασικά Στοιχεία......................... 3 1.2.1 Συγγραφέας, Σχεδιαστής ϐιβλίου, Στοιχειοθέτης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Αρχές Χρήσης Πρωτοτύπων ιαφάνειες ιαλέξεων ιδάσκων: Καθ.. Καραλέκας 1 Πρωτοτυποποίηση: Η δηµιουργία/κατασκευή φυσικών ή/και αναλυτικών µοντέλων προσοµοίωσης των αρχών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα