ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΑΠ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΑΠ)"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΑΠ) Σύστημα Πιστοποίησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Καταδύσεων (ΣΠΥΕΚ) Λ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10040, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ Tηλ.: , ΦΑΞ: που αφορά στις υπηρεσίες εκπαίδευσης ΕΝ /2/3 EN /2 σελ. i-iv και 1- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΖΑΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Ο παρών κανονισμός καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 45011, ΕΝ /2/3 και /2 και έχει ληφθεί υπόψιν ο νόμος 3409/2005. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η διανομή ή η συμπλήρωσή του καθ' οιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη, σαφή και ρητή συγκατάθεση της ΔΥΚ ως νομίμως εκπροσωπείται. ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ Για ενέργεια ΕΠΙΣΤΟΛΕΑΣ ΔΥΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Για κοινοποίηση ΑΣ 1 Εσωτερική Διανομή ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ i ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθμός και Ημερομηνία Δγης Τροποποίησης Ημερομηνία Καταχώρισης Τροποποίησης Καταχώρησε την τροποποίηση Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή Οδηγίες : 1. Οι μεταβολές στον παρόντα κανονισμό επιφέρονται μόνο κατόπιν διαταγής του Διοικητή ΔΥΚ. 2. Δίπλα στη θέση κάθε μεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας του κειμένου, αναγράφεται το κεφάλαιο Τ και ο α/α της τροποποίησης (π.χ Τ1, Τ2, Τ3 κοκ). 3. Στον παραπάνω πίνακα καταχωρείται κάθε σχετική διαταγή για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή της τροποποίησης. ii ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

4 ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελίδα 1. Ορισμοί 1 2. Συντομογραφίες 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 3. Πρόλογος 2 4. Καθιέρωση των Συναφών Κριτηρίων Πιστοποίησης 3 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Πριν την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 4 6. Κατά τη διάρκεια παροχής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 7. Διαχείριση Εκτιμώμενων Κινδύνων 5 8. Διακοπή Εκπαίδευσης 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 9. Εξοπλισμός Διαδικασίες Ανάγκης 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11. Απαιτούμενος κατ ελάχιστον Εξοπλισμός Δανεισμός / Ενοικίαση Εξοπλισμού 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 13. Προσωπικό Αιτούντα Φορέα Εκπαιδευόμενοι 8 iii ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15. Εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης / Τοποθεσία Κατάδυσης Προσωπικό Εκπαίδευσης Διδακτέα Ύλη 9 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (ΕΚΠΥΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΚΠΥΕΚ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΔΥΤΗ (ΕΚΠΥΕΚ-1) ΕΝ (Supervised Diver) 17. Πεδίο Αρμοδιότητας Εποπτευόμενου Αυτοδύτη Αξιολόγηση Φορέα Εκπαίδευσης ΕΚΠΥΕΚ Έκθεση Αξιολόγησης ΕΚΠΥΕΚ-1 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΚΠΥΕΚ ΑΥΤΟΔΥΤΗ (ΕΚΠΥΕΚ-2) ΕΝ (Autonomus Diver) 20. Πεδίο Αρμοδιότητας Αυτοδύτη Αξιολόγηση Φορέα Εκπαίδευσης ΕΚΠΥΕΚ Έκθεση Αξιολόγησης ΕΚΠΥΕΚ-2 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΕΚΠΥΕΚ ΕΠΙΚΕΦΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (ΕΚΠΥΕΚ-3) ΕΝ (Dive Leader) 23. Πεδίο Αρμοδιότητας Επικεφαλούς Κατάδυσης Αξιολόγηση Φορέα Εκπαίδευσης ΕΚΠΥΕΚ Έκθεση Αξιολόγησης ΕΚΠΥΕΚ-3 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΕΚΠΥΕΚ ΒΟΗΘΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (ΕΚΠΥΕΚ-4) EN (Scuba Instructror Level-1) 26. Πεδίο Αρμοδιότητας Βοηθού Εκπαιδευτή Κατάδυσης Αξιολόγηση Φορέα Εκπαίδευσης ΕΚΠΥΕΚ Έκθεση Αξιολόγησης ΕΚΠΥΕΚ-4 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΚΠΥΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (ΕΚΠΥΕΚ-5) EN (Scuba Instructror Level-2) 29. Πεδίο Αρμοδιότητας Εκπαιδευτή Κατάδυσης Αξιολόγηση Φορέα Εκπαίδευσης ΕΚΠΥΕΚ Έκθεση Αξιολόγησης ΕΚΠΥΕΚ-5 53 iv ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της κατανόησης εννοιών και της καθιέρωσης κοινής ορολογίας που περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό υιοθετούνται οι κάτωθι ορισμοί: α. Αιτούντας Φορέας / Πιστοποιημένος Φορέας Οι όροι «αιτούντες φορείς» και «πιστοποιημένοι φορείς» θεωρείται ότι καλύπτουν τους Οργανισμούς Πιστοποίησης Αυτοδυτών που έχουν συντάξει και λειτουργούν ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης καταδύσεων. β. Εκτίμηση Κινδύνου Αναγνώριση, πρόληψη και γνώση των συνεπειών των κινδύνων. γ. Ανοιχτά Ύδατα Υδάτινη έκταση χωρίς περιορισμό χώρου όπου επικρατούν συνθήκες όμοιες με αυτές της ανοιχτής θάλασσας (ορατότητα, βάθος, ρεύματα και προσβασιμότητα). δ. Εκπαιδευτής Καταδύσεων Πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το ΕΝ ε. Βοηθός Εκπαιδευτή Καταδύσεων στ Πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το ΕΝ Επικεφαλής Κατάδυσης Πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το ΕΝ ζ. Αυτοδύτης Πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το ΕΝ ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

7 η. Εποπτευόμενος Αυτοδύτης Πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το ΕΝ θ. Διαδικασία (Procedure) Λειτουργίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ολοκληρωμένη υλοποίηση μιας συγκεκριμένης διεργασίας. ι. Μη συμμόρφωση (Noncompliance, Nonconformity) Μια απόκλιση από τα ειδικά κριτήρια πιστοποίησης υπηρεσιών εκπαίδευσης καταδύσεων που απαιτεί άμεση αποκατάσταση με μέριμνα του αιτούντα φορέα προκειμένου να συνεχιστούν οι διαδικασίες πιστοποίησης. Στη γενική περίπτωση η μη εκπλήρωση προσδιορισμένων απαιτήσεων. ια. Παρατήρηση Μια απόκλιση από τα ειδικά κριτήρια πιστοποίησης υπηρεσιών εκπαίδευσης καταδύσεων που δεν απαιτεί άμεση αποκατάσταση προκειμένου να συνεχιστούν οι διαδικασίες πιστοποίησης. ιβ. Πιστοποίηση (1). Διαδικασία επιθεώρησης του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας ενός οργανισμού από έναν ανεξάρτητο φορέα (οργανισμό πιστοποίησης certification body) ο οποίος είναι διαπιστευμένος και έχει την τεχνική ικανότητα και αναγνώριση να πιστοποιεί τέτοια συστήματα συμφώνως. (2). Η πιστοποίηση αφορά την εξακρίβωση, επαλήθευση και γραπτή επικύρωση από έναν ανεξάρτητο φορέα με αναγνωρισμένη ικανότητα, σχετικά με το αν τα χαρακτηριστικά του προσωπικού, των διεργασιών και διαδικασιών, ή των αντικειμένων γενικά ενός οργανισμού, βρίσκονται σε συμφωνία με τις σχετικές απαιτήσεις. ιγ. Ασφαλή Περιορισμένα Ύδατα Υδάτινη έκταση ή πισίνα όπου επικρατούν ελεγχόμενες συνθήκες για ασφαλή κατάδυση (ορατότητα, βάθος, ρεύματα και προσβασιμότητα). ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. ΓΠΥΕΚ: Γραφείο Πιστοποίησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Καταδύσεων. 2. ΔΥΚ: Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών. 3. ΕΚΠΥΕΚ: Ειδικά Κριτήρια Πιστοποίησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Καταδύσεων. ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

8 -3-4. ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. 5. ΕΣΥΔ: Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 6. ΚΠΥΕΚ: Κανονισμός Πιστοποίησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Καταδύσεων. 7. ΜΔ: Μόνιμη Διαταγή. 8. ΣΠΥΕΚ: Σύστημα Πιστοποίησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Καταδύσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο παρών κανονισμός έχει εκπονηθεί από το Γραφείο Πιστοποίησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Καταδύσεων (ΓΠΥΕΚ) της ΔΥΚ με σκοπό να καθιερώσει το ελαχιστό επίπεδο προδιαγραφών ασφαλείας και υπηρεσιών εκπαίδευσης καταδύσεων, καθώς και κριτηρίων με τα οποία το ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ αξιολογεί / πιστοποιεί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης καταδύσεων ως προς τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ /2/3 και /2. 2. Τα ανωτέρω πρότυπα καθορίζουν: α. Τα απαιτούμενα επίπεδα εμπειρίας και ικανότητας των καταδυόμενων. β. Τους κανόνες ασφαλείας και τις απαιτήσεις των αιτούντων φορέων απαραίτητες σε κάθε επίπεδο κατάδυσης. 3. Το ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ εξασφαλίζει με τον παρόντα κανονισμό ότι οι αιτούντες φορείς καλύπτουν κατ ελάχιστον τα κριτήρια των παραπάνω προτύπων και αξιολογεί τους ανωτέρω φορείς ως προς το σχήμα εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια πιστοποίησης υπηρεσιών εκπαίδευσης καταδύσεων (ΕΚΠΥΕΚ-1 έως 5) του παρόντα κανονισμού. ΤΜΗΜΑ 4 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΔΥΚ έχει το δικαίωμα να προδιαγράφει τα συναφή κριτήρια πιστοποίησης βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι αιτούντες φορείς. ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

9 -4-2. Τα κριτήρια που παρατίθενται στα συναφή πρότυπα λαμβάνονται ως βάση για την αξιολόγηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης καταδύσεων. Η ΔΥΚ μπορεί κατά την κρίση της να καθιερώσει επιπρόσθετα κριτήρια. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 5 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο πιστοποιημένος φορέας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στον εκπαιδευόμενο (εγγράφως και σε φάκελο ενημέρωσης εκπαιδευομένου): α. Όροι σύμβασης ή εκπαίδευσης. β. Δικαιολογητικά καθώς και απαιτήσεις επιτυχούς φοίτησης. γ. Απαιτήσεις σε εξοπλισμό. δ. Κόστος. ε. Ασφάλιση εκπαιδευομένου. στ. Τοπικές περιβαντολλογικές συνθήκες. ζ. Ισχύουσα Νομοθεσία και άλλα νομικά θέματα που αφορούν καταδύσεις. η. Περιορισμοί της επακόλουθης επιτυχούς φοίτησης. θ. Αντικείμενο εκπαίδευσης. ι. Διαδικασίες εκπαίδευσης. ια. Τρόποι και μέθοδοι αποτίμησης ικανότητας και επιτυχούς περάτωσης. ιβ. Ότι προσωπικά αρχεία θα τηρηθούν στον φορέα, αλλά ενδέχεται να αποδοθούν σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. ΤΜΗΜΑ 6 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πριν από την έναρξη κάθε θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ενημερώνεται για τα κάτωθι: α. Σύσταση και ρόλος του προσωπικού του φορέα. ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

10 -5- β. Διαδικασίες ανάγκης. γ. Ανατεθείσες εργασίες/αποστολές ανά ζεύγος ή ομάδα. δ. Απαιτούμενη διαγωγή των εκπαιδευομένων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ο αιτούντας φορέας πρέπει να έχει εκτιμήσει τυχόν κινδύνους που εγκυμονούν πριν από κάθε κατάδυση και πρέπει να διαθέτει ρητές διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι είναι ελεγχόμενοι σε λογικά επίπεδα. Οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν σε συνάρτηση και με τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων: α. Θαλάσσια ρεύματα. β. Βάθος. γ. Οροτότητα. δ. Μόλυνση. ε. Μέθοδοι εισόδου/εξόδου στο νερό. στ. Απαγορευμένες περιοχές. ζ. Καταλληλότητα τοποθεσίας για εκπαίδευση. η. Σχεδιασμός διαδικασιών ανάγκης. ΤΜΗΜΑ 8 ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο φορέας εκπαίδευσης πρέπει να έχει το δικαίωμα να εμποδίζει κάποιον εκπαιδευόμενο να συμμετάσχει στην εκπαίδευση ή να διακόψει/ αναβάλει την εκπαίδευση αν πρέπει προς όφελος των εκπαιδευομένων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Για όλες τις τοποθεσίες όπου εκτελούνται καταδύσεις ο πιστοποιημένος φορέας πρέπει να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα: ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

11 -6- α. Κυτίου Πρώτων Βοηθειών συναρτήσει της κατάδυσης. β. Φιάλη οξυγόνου (Ο2) με δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 15 λίτρων / λεπτό για τουλάχιστον 20 λεπτά. γ. Δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης υπηρεσιών ανάγκης. ΤΜΗΜΑ 10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε κάθε τοποθεσία κατάδυσης πρέπει να υπάρχει έγγραφο σχεδιασμού διαδικασιών ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψιν τουλάχιστον τις κάτωθι πληροφορίες: α. Περισυλλογή, επαναφορά και μεταφορά τραυματία. β. Χρήση της φιάλης οξυγόνου. γ. Πληροφορίες για το πλησιέστερο νοσοκομείο (διαθεσιμότητα υπερβαρικού θαλάμου αποσυμπίεσης). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια καταδύσεων σε ανοιχτά ύδατα ή ως επικεφαλείς κατάδυσης πρέπει να είναι εξοπλισμένοι κατ ελάχιστον από τον παρακάτω καταδυτικό εξοπλισμό: α. Πτερύγια κατάδυσης. β. Μάσκα. γ. Αναπνευστήρας. δ. Ρυθμιστής αναπνοής/πίεσης. ε. Εφεδρικό σύστημα αναπνοής. στ. Φιάλη κατάδυσης. ζ. Ιμάντες ανακρεμάσεως φιαλών. η. Ρυθμιστής πλευστότητας. θ. Βάρη ταχείας απελευθέρωσης. ι. Πιεσόμετρο. ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

12 -7- ια. ιβ. Βαθύμετρο. Ρολόι. ιγ. Καταδυτικοί πίνακες ή υπολογιστής καταδύσεων ή τρόπος υπολογισμού εκθέσεως σε αδρανές αέριο. ιδ. Καταδυτική Στολή (ένα απαιτείται) ΤΜΗΜΑ 12 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Παροχέας Υπηρεσιών Εκπαίδευσης α. Εφόσον παρέχεται εξοπλισμός στον εκπαιδευόμενο είτε επί δανεισμό είτε επ ενοικίαση, θα πρέπει ο παροχέας υπηρεσιών να συμβουλεύει/ εκπαιδεύει τον εκπαιδευόμενο για τον κατάλληλο εξοπλισμό λαμβάνοντας υπόψιν το είδος της κατάδυσης και τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. β. Ο καταδυτικός εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται πριν την παροχή του στον εκπαιδευόμενο. γ. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ενημερώνεται ότι η χρήση του εξοπλισμού απαιτεί εκπαίδευση. 2. Καταδυτικός Εξοπλισμός α. Ο καταδυτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται πρέπει να τηρεί όλες τις προδιαγραφές των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Προτύπων. β. Ο καταδυτικός εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται και να επισκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστή και αρχεία συντήρησης, επισκευής και επιθεώρησης πρέπει να τηρούνται. 3. Προσωπικό Παροχέα Ο φορέας εκπαίδευσης πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του κατανοεί τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του καταδυτικού εξοπλισμού και κατευθύνει του εκπαιδευόμενους για τη σωστή του χρήση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑ 13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΦΟΡΕΑ Ο πιστοποιημένος φορέας πρέπει να τηρεί αρχεία όλου του προσωπικού εμπλεκομένου στις υπηρεσίες εκπαίδευσης όπως: ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

13 -8- α. Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης. β. Εκπαίδευση/ πιστοποίηση, εμπειρία και ιατρική γνωμάτευση. γ. Καθήκοντα εμπλεκόμενου προσωπικού. 2. Ο φορέας πρέπει να έχει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία ότι όλο το προσωπικό του έχει την ικανότητα να αναλάβει τα έργα που του ανατίθενται (π.χ. πτυχία) και να είναι σε θέση να τα επιδεικνύει όταν αυτά ζητηθούν στους εκπαιδευόμενους. Ο φορέας επίσης, πρέπει να έχει έγγραφα αποδεικτικά αρχεία πιστοποίησης ΤΜΗΜΑ 14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ Ο πιστοποιημένος φορέας πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση αρχείων εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όπως: α. Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης. β. Ιατρική γνωμάτευση. γ. Προηγούμενη εκπαίδευση/ πιστοποίηση/ εμπειρία. δ. Πρόοδος εκπαιδευομένου. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ 15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Ο φορέας εκπαίδευσης πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε εκπαιδευόμενος τηρεί τις προαπαιτήσεις που περιγράφονται στα ΕΚΠΥΕΚ προτού αρχίσει η εκπαίδευση. β. Επιπρόσθετα, πρέπει να διασφαλίζει ότι ο αριθμός των εκπαιδευόμενων και το επίπεδο των μαθητών είναι τέτοια ώστε να παρέχεται ασφαλής εκπαίδευση. 2. Εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης Η θεωρητική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε περιβάλλον χωρίς να αποσπάται η προσοχή των μαθητών (π.χ. τάξεις). Ο φορέας πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευόμενους επαρκείς εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά βοηθήματα (γραφική ύλη, εγχειρίδια, οπτικοακουστικό υλικό, πίνακες κτλ.) με σκοπό να εξασφαλίζει την αφομείωση των γνώσεων από τους μαθητές. ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

14 -9-3. Τοποθεσία Κατάδυσης Ο φορέας εκπαίδευσης πρέπει να χρησιμοποιεί τις τοποθεσίες τόσο σε προστατευμένα ύδατα, όσο και σε ανοιχτά ύδατα για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, οι οποίες να είναι αντιπροσωπευτικές του τοπικού περιβάλλονος. ΤΜΗΜΑ 16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Ο παροχέας εκπαίδευσης πρέπει να αναθέτει καθήκοντα σε όλο το εμπλεκόμενο με την εκπαίδευση προσωπικό. 2. Η εκπαίδευση των μαθητών μέχρι το επίπεδο του επικεφαλούς κατάδυσης πρέπει να εκτελείται από εκπαιδευτή επιπέδου «εκπαιδευτή κατάδυσης» ή εναλλακτικά για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο τμήμα 26 «Αρμοδιότητες βοηθού εκπαιδευτού κατάδυσης» από εκπαιδευτή επιπέδου «βοηθού εκπαιδευτή κατάδυσης» επιτηρούμενου κατά περίπτωση από εκπαιδευτή επιπέδου «εκπαιδευτή κατάδυσης». 3. Ο παροχέας εκπαίδευσης πρέπει να προσδιορίσει έναν έμπειρο εκπαιδευτή επιπέδου «εκπαιδευτή κατάδυσης» που να φέρει την ευθύνη για τη συνολική εκπαίδευση και εν γένει μόρφωση των μαθητών. 4. Όσον αφορά την εκπαίδευση που περικλείει πιο απαιτητικές παραμέτρους (νυχτερινή κατάδυση, κατάδυση χαμηλής ορατότητας, βαθυκατάδυση, ναυαγιοκατάδυση, κατάδυση με στεγανού τύπου στολές, κατάδυση με θαλάσσια ρεύματα, κατάδυση σε πάγο και σπηλαιοκατάδυση) που δεν καλύπτονται από το πεδίο αρμοδιότητας του εκπαιδευτή καταδύσης, αυτή πρέπει να παρέχεται από εκπαιδευτή επιπέδου «εκπαιδευτή κατάδυσης» με σχετική εμπεριστατωμένη ικανότητα. 5. Ο παροχέας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, αναγνωρισμένα από δημόσιο φορέα ή οργανισμό καταδύσεων πάνω στα οποία θα στηρίζεται η διδακτέα ύλη και κατά συνέπεια η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) των μαθητών. ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

15 -10- ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (ΕΚΠΥΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΚΠΥΕΚ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΥΤΗ (ΕΚΠΥΕΚ-1) ΤΜΗΜΑ 17 ΠΕΔΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΥΤΗ (Supervised Diver:Level 1 (EN )) Ο δύτης αυτού του επιπέδου πρέπει να εκπαιδεύεται, ώστε να έχει επαρκείς γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία ώστε να καταδύεται, σε ανοιχτή θάλασσα υπό την άμεση επιτήρηση επικεφαλή καταδύσης (Dive Leader:Level 3 (EN )). 2. Ο δύτης αυτού του επιπέδου είναι πιστοποιημένος να καταδύεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις συνοδευόμενος από επικεφαλή κατάδυσης (Dive Leader:Level 3 (EN )): α. Κατάδυση σε συνιστόμενο μέγιστο βάθος 12μ υπό την άμεση επιτήρηση επικεφαλή κατάδυσης (Dive Leader:Level 3 (EN ). β. Καταδύσεις με ομάδα μέχρι τεσσάρων (4) εποπτευόμενων δυτών ανά επικεφαλή κατάδυσης (Dive Leader:Level 3) δίνοντας την δυνατότητα στον επικεφαλή κατάδυσης φυσικής επαφής με όλους τους εποπτευόμενους δύτες σε όλη τη διαρκεια της κατάδυσης. γ. Καταδύσεις χωρίς στάσεις αποσυμπίεσης. δ. Κατάδυση μόνο όταν υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη απο την επιφάνεια. ε. Συνθήκες κατάδυσης του δύτη να είναι ίδιες ή καλύτερες απ αυτές που εκπαιδεύτηκε. ΤΜΗΜΑ 18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΥΕΚ-1 Ο φορέας πιστοποίησης αξιολογεί τον φορέα εκπαίδευσης σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης ΕΚΠΥΕΚ στο επίπεδο 1. Το παρακάτω έντυπο (Τμήμα 19) αποτελεί την Έκθεση Αξιολόγησης και πρέπει να συμπληρώνεται μετά από κάθε αξιολόγηση του αιτούμενου φορέα για πιστοποίηση προκειμένου να μελετηθεί από το συμβούλιο Αξιολογητών. 2. Η έκθεση Αξιολόγησης συντάσσεται από τους αξιολογητές και υπογράφεται και από το ανώτατο στέλεχος του αιτούντα ή εκπρόσωπου του εφόσον συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην έκθεση αξιολόγησης. ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

16 -11- ΤΜΗΜΑ 19 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΥΕΚ-1 Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Η οποία έγινε στο/ην (α).την (β)..βάσει της διαταγής (γ).. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: (βαθμός)-(όνoμα)-(τίτλος) (δ).. (δ).. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: (ε). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: (στ).. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

17 A. Π Ρ Ο Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 1 ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΣ Ή ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ; 2 ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ; 3 ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΥΟ ΕΤΩΝ; Β. Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Ω Ν ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, 4 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΩΡΕΣ); 4.1 ΜΑΣΚΑ 4.2 ΠΕΔΙΛΑ 4.3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 4.4 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 4.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 4.6 ΤΣΑΜΑΔΟΥΡΑ 4.7 ΦΙΑΛΕΣ 4.8 ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ 4.9 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 4.10 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 4.11 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ 4.12 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18 4.13 ΡΟΛΟЇ 4.14 ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 4.15 ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ 4.16 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 4.17 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 4.18 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 4.19 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΑΚΟΣ 4.20 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ-ΟΠΤΙΚΕΣ) 4.21 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 4.22 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 5 (ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΒΑΘΟΥΣ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ- ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΩΡΑ); 5.1 ΕΞΙΣΩΣΗ (π.χ αυτία, μάσκα) / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5.2 ΑΝΑΠΝΟΗ (μη κράτηση αναπνόης και επιδραση της πίεσης στην κατανάλωση αέρα) 5.3 ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 6 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΩΡΑ); / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6.1 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ- ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ (ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ-π.χ ΝΑΥΤΙΑ, ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΜΑΣΚΕΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΔΟΝΤΙΑ, ΚΤΛ)

19 ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΑΕΡΙΩΝ (ΦΑΣΗ ΑΝΑΔΥΣΗΣ-π.χ ΝΑΥΤΙΑ, ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΜΑΣΚΕΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΔΟΝΤΙΑ, ΝΟΣΟ ΔΥΤΩΝ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΒΟΛΗ) ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΗ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ,ΑΛΚΟΟΛ) ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΛΕΠΤΑ); / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΡΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΤΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7.3 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 7.4 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 7.5 ΥΔΑΤΙΝΗ ΖΩΗ 7.6 ΖΩΑ 7.7 ΦΥΤΑ 7.8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 8 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟ ΔΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ή ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΟΥ(ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΑ); ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

20 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΑ ΥΔΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΔΑΤΑ-ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩΡΕΣ); ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ / ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ / ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΓΡΑΠΤΕΣΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9.3 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ 9.4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΙΝΙΑΛΑ 9.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ 9.6 ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ ΕΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ 9.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ/ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Υ/Β ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣΚΑΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 9.10 Υ/Β ΑΝΑΠΝΟΗ ΔΙΧΩΣ ΜΑΣΚΑ 9.11 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΖΕΥΓΑΡΙ 9.12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 9.13 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ 9.14 ΕΛΕΓΧΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΗΣΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ/ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

21 9.17 ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΡΩΝ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟ ΔΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ 9.18 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 10 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 1ΩΡΑ); ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ / ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ / 10.1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 10.2 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10.3 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ 10.4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΙΝΙΑΛΑ /ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ ΕΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ 10.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ/ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 10.8 Υ/Β ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ 10.9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣΚΑΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) Υ/Β ΑΝΑΠΝΟΗ ΔΙΧΩΣ ΜΑΣΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΗΣΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ/ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

22 10.16 ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΡΩΝ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟ ΔΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ/ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΔΑΤΑ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΘΟΔΟΣ, Υ/Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΑΠΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ)(ΠΕΔΙΟ 10) Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΥΔΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ(ΠΕΔΙΟ 9) ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 50Μ ΚΟΛΥΜΠΙ/ 5ΛΕΠΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ-ΔΙΧΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ, ΠΕΔΙΛΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΥΔΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΥΘΕΙ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΔΑΤΑ ΥΠΟ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ(ΠΕΔΙΟ 9) ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 12Μ (ΠΕΔΙΟ 9-10)

23 11.6 ΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΕΜΠΟΔΙΑ / ΣΠΗΛΙΕΣ / ΝΑΥΑΓΙΑ / ΠΑΓΟ (ΠΕΔΙΟ 10) ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΩΣ ΥΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΔΙΟ 10) 11.8 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ / ΕΠΙΤΗΡΕΙΤΑΙ / ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, π.χ. ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ/ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ/ ΔΥΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΚΑΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ /ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ) (ΠΕΔΙΟ 9-10) 11.9 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΣΟ ΟΣΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Ή Ο ΔΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ (ΠΕΔΙΟ 10)

24 11.10 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ Ή ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ/ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ4-10) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ 9-10 ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΔΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΜΙΝ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΚΠΥΕΚ ΑΥΤΟΔΥΤΗ (ΕΚΠΥΕΚ-2) ΤΜΗΜΑ 20 ΠΕΔΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΔΥΤΗ (Autonomous Diver:Level 2 (EN )) Ο δύτης αυτού του επιπέδου πρέπει να εκπαιδεύεται, ώστε να έχει επαρκείς γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία στις καταδύσεις με έτερους δύτες, τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου, σε ανοιχτή θάλασσα χωρίς επιτήρηση από εκπαιδευτή καταδύσεων. 2. Ο δύτης αυτού του επιπέδου είναι πιστοποιημένος να καταδύεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, εκτός και αν διαθέτει επιπλέον εκπαίδευση (π.χ. εκτέλεση ναυαγωσωστικών) ή επιτηρείται από επικεφαλή κατάδυσης (Dive Leader:Level 3 (EN )): α. Μέγιστο βάθος 20μ με έτερους αυτοδύτες. β. Καταδύσεις χωρίς στάσεις αποσυμπίεσης. γ. Κατάλληλη υποστήριξη στην επιφάνεια. δ. Συνθήκες κατάδυσης να είναι ίδιες ή καλύτερες απ αυτές που εκπαιδεύτηκε. ΤΜΗΜΑ 21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΥΕΚ-1 Ο φορέας πιστοποίησης αξιολογεί τον φορέα εκπαίδευσης σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης ΕΚΠΥΕΚ στο επίπεδο 2. Το παρακάτω έντυπο (Τμήμα 22) αποτελεί την Έκθεση Αξιολόγησης και πρέπει να συμπληρώνεται μετά από κάθε αξιολόγηση του αιτούμενου φορέα για πιστοποίηση προκειμένου να μελετηθεί από το συμβούλιο Αξιολογητών. 2. Η έκθεση Αξιολόγησης συντάσσεται από τους αξιολογητές και υπογράφεται και από το ανώτατο στέλεχος του αιτούντα ή εκπρόσωπου του εφόσον συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην έκθεση αξιολόγησης. ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

26 ΤΜΗΜΑ 22 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΥΕΚ-2 Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Η οποία έγινε στο/ην (α).την (β)..βάσει της διαταγής (γ).. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: (βαθμός)-(όνoμα)-(τίτλος) (δ).. (δ).. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: (ε). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: (στ).. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΠ ΣΠΥΕΚ της ΔΥΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 0

27 A. Π Ρ Ο Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 1 ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΣ Ή ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ; 2 ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ; 3 ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΥΟ ΕΤΩΝ; Β. Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Ω Ν ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 4 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΩΡΑ); / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4.1 ΜΑΣΚΑ 4.2 ΠΕΔΙΛΑ 4.3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 4.4 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 4.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 4.6 ΤΣΑΜΑΔΟΥΡΑ 4.7 ΦΙΑΛΕΣ 4.8 ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ 4.9 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 4.10 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 4.11 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

28 4.12 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 4.13 ΡΟΛΟЇ 4.14 ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 4.15 ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ 4.16 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 4.17 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 4.18 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 4.19 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΑΚΟΣ 4.20 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ- ΟΠΤΙΚΕΣ) 4.21 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 4.22 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΔΥΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (ΝΟΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ- ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΩΡΑ); / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5.1 ΗΧΟΣ 5.2 ΦΩΣ 5.3 ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 5.4 ΝΟΜΟΙ ΠΙΕΣΕΩΣ/ΑΕΡΙΩΝ 5.5 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 6 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΩΡΕΣ); / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

29 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ(ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΩΡΑ); ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ) / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 7.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 7.3 ΠΡΟΛΗΨΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 7.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) 7.5 ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 7.6 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ/ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 7.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ 7.8 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 8 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (ΚΑΤ ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΩΡΑ); / ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PADI Tec 40 Αξία και Πλεονεκτήματα Διδακτική Μέθοδος Project Δωρεάν Μαθήματα 100% Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων Δημιουργικές Καταδύσεις

PADI Tec 40 Αξία και Πλεονεκτήματα Διδακτική Μέθοδος Project Δωρεάν Μαθήματα 100% Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων Δημιουργικές Καταδύσεις PADI Tec 40 Αξία και Πλεονεκτήματα Διδακτική Μέθοδος Project Δωρεάν Μαθήματα 100% Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων Δημιουργικές Καταδύσεις Σύγκριση Deep Diver & το TEC 40 Στόχους των προγραμμάτων Κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ TO ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ TO ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015 5-9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 6 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ TO ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015 Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο C L E O P A T R A, Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α Εκπαιδευτής Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

European Federation of Psychological Associations (EFPA)

European Federation of Psychological Associations (EFPA) European Federation of Psychological Associations (EFPA) Εκπαιδευτικά Κριτήρια για τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην Ψυχοθεραπεία 24/3/2003 http://www.efpa.be/documentsonprofissues/docmain.htm Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 5-9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 6 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο C L E O P A T R A, Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α Εκπαιδευτής Γιάννης Καρβέλας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την καλοκαιρινή περίοδο 2016.

Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την καλοκαιρινή περίοδο 2016. Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την καλοκαιρινή περίοδο 2016. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προσφερθούν είναι του Παγκόσμια αναγνωρισμένου Οργανισμού SSI (Scuba Schools International).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση. e-catalogue. Κάποτε... Η κατάδυση ήταν μόνο για λίγους Σήμερα... Η κατάδυση είναι για όλους!

Πιστοποίηση. e-catalogue. Κάποτε... Η κατάδυση ήταν μόνο για λίγους Σήμερα... Η κατάδυση είναι για όλους! Πιστοποίηση e-catalogue Κάποτε... Η κατάδυση ήταν μόνο για λίγους Σήμερα... Η κατάδυση είναι για όλους! ΣΚΟΠΟΣ Από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης έως και τα σχολεία των εκπαιδευτών ακολουθούμε με συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα, 2015 Αριθ. Πρωτ. 145/15/ΠΜ/αμ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προχωρημένων αθλητών, αντικαθιστώντας την προηγούμενη εγκύκλιο (Εγκύκλιος 1/2013/Θέματα Εκπαίδευσης, Αριθ. Πρωτ. 269/13/ΠΜ/λζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα µε αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια µέσα, χάριν αναψυχής, η εκπαίδευση εκπαιδευτών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απρίλιος 2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απρίλιος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ Απρίλιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ I) ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ISO 14001:2004 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 14001:2004 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 14001:2004 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 14001:2004 Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ).

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2015

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2015 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2015 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων ώστε μετά τη σχολή να μπορούν να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2014

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2014 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2014 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή ΥΠΟΕΡΓΟ (Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στην ΔΙΠΘΑΠ κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από Εξωτερικό Ειδικό Σύμβουλο Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας σε θέματα αναδυόμενων ασθενειών και ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Χαρίκλεια Μαλαμή ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Σ. Βενιζέλου 49-51, Λυκόβρυση Αττικής 14153 Περίληψη Η συνήθης στρατηγική των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα έχει οδηγήσει και τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Αίτηση του Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή των υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα,

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.39/ 15 /0848 Σ.670 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα