ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ α) Ποιές είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές που λειτουργούν στο πλαίσιο της ελληνικής έννοµης τάξης και ποιές από αυτές είναι κατά τη γνώµη σας οι σηµαντικότερες; β) Ποιές Ανεξάρτητες Αρχές προβλέπονται στο ισχύον Σύνταγµα, ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους και πώς ελέγχονται; γ) Ποιοί λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία Ανεξάρτητων Αρχών, ποιά είναι η θέση τους στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους και αν κατά τη γνώµη σας χρειάζεται να δηµιουργηθούν και άλλες; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ α) Αναπτύξτε τους λόγους για τους οποίους είναι σκόπιµη, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, η ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από το δηµόσιο. β) Αξιολογείστε το κατά πόσο η δράση των δηµοσίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα συνέβαλε στην αποτελεσµατική χρήση των συντελεστών παραγωγής της χώρας σύµφωνα µε οικονοµικούς δείκτες της επιλογής σας. γ) Εξετάστε τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων επιχειρήσεων στην παραγωγικότητα, στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονη και ευρεία συζήτηση για την αειφορία και τη βιώσιµη ανάπτυξη. α) Να αναπτύξετε τις έννοιες της αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης. β) Ποιές είναι οι συνιστώσες της βιώσιµης ανάπτυξης και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο γι αυτή; γ) Έχουν διαµορφωθεί και ενσωµατωθεί κριτήρια βιωσιµότητας στις δηµόσιες πολιτικές; ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

2 ύο από τις σηµαντικότερες πολιτικές αναδιανοµής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η Περιφερειακή Πολιτική : α) Να περιγράψετε τους διαδοχικούς µηχανισµούς της ΚΑΠ στη ρύθµιση των τιµών των γεωργικών προϊόντων και στη στήριξη των εισοδηµάτων των παραγωγών. β) Να παραθέσετε τα διαδοχικά στάδια εξέλιξης της περιφερειακής πολιτικής και να αναλύσετε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και Πολιτικό Σύστηµα. α) Λέγεται ότι τα ΜΜΕ συµβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή πολιτικής. Τί µπορεί να σηµαίνει αυτό για τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος; β) Νοµίζετε ότι ο τρόπος θεσµικής οργάνωσης και εποπτείας των ΜΜΕ σήµερα επιδρά στη δηµοκρατική λειτουργία του πολιτικού συστήµατος; Τεκµηριώστε την άποψή σας. γ) Ποιές αδυναµίες µπορείτε να εντοπίσετε στον τρόπο θεσµικής οργάνωσης των ΜΜΕ; Αναφέρετε παραδείγµατα. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ α) Αναλύστε συνοπτικά το περιεχόµενο των βασικών λειτουργιών οργάνωσης - διοίκησης σε µία σύγχρονη δηµόσια υπηρεσία. β) Αναφέρετε πώς οι βασικές λειτουργίες οργάνωσης - διοίκησης επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης της υπηρεσίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. γ) Προσδιορίστε τις σηµαντικότερες κατά τη γνώµη σας πηγές αναποτελεσµατικότητας µιας σύγχρονης δηµόσιας υπηρεσίας. Τεκµηριώστε την απάντησή σας. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α) Να µετατραπεί ο αριθµός 0,6875 του δεκαδικού συστήµατος στο δυαδικό σύστηµα. Υποθέστε ότι θέλετε να στείλετε τον παραπάνω αριθµό σε δυαδική µορφή µέσω ενός τηλεπικοινωνιακού διαύλου. Περιγράψτε την τεχνική ανίχνευσης σφάλµατος µε χρήση ενός bit ισοτιµίας. Β) Είστε υπεύθυνος(η) για την επιλογή προµηθευτή µηχανηµάτων βιβλιοδεσίας για µία δηµόσια υπηρεσία. Οι ανάγκες, όπως σας υποβλήθηκαν από τα αρµόδια στελέχη, έχουν ως εξής: 5 µηχανήµατα βιβλιοδεσίας, που το καθένα θα βιβλιοδετεί από Ν1 έως Ν2 βιβλία το χρόνο. Έχουν κατατεθεί προσφορές από 3 προµηθευτές: Ο Προµηθευτής Α προσφέρει το κάθε µηχάνηµα προς COST_A και απαιτεί για την ετήσια συντήρησή του MAINT_A, ανεξαρτήτως αριθµού βιβλιοδεσιών. Ο Προµηθευτής Β προσφέρει το κάθε µηχάνηµα προς COST_Β. Για την καλή λειτουργία κάθε µηχανήµατος απαιτείται συντήρηση όταν συµπληρώνεται πλήθος LIM_B βιβλιοδεσιών. Η συντήρηση κοστολογείται προς MAINT_Β. Τέλος, ο Προµηθευτής Γ προσφέρει κάθε µηχάνηµα µε ετήσια ενοικίαση προς COST_C µέχρι όµως τον αριθµό των LIM_C βιβλιοδεσιών. Πέραν αυτού του αριθµού, κάθε βιβλιοδεσία χρεώνεται προς ΒΟΟΚ_C. Να γραφεί προγραµµατιστικός αλγόριθµος που να υπολογίζει και να εκτυπώνει το κόστος της πιο συµφέρουσας λύσης για τετραετή χρήση των µηχανηµάτων καθώς και τον αντίστοιχο προµηθευτή. Να θεωρηθούν διαφορετικές τιµές για το συνολικό πλήθος των βιβλιοδεσιών της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Θεωρείστε

3 βήµα µεταβολής του πλήθους των βιβλίων που βιβλιοδετούνται από κάθε µηχάνηµα ανά έτος ίσο µε STEP και ίση κατανοµή του φόρτου ανά µηχάνηµα και ανά έτος. Γ) Nα περιγραφούν τα είδη κυψελών που χρησιµοποιούνται στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ραδιοκάλυψης σε περιοχές µε διαφορετική συγκέντρωση χρηστών (κέντρο πόλης, προάστια, αγροτικές περιοχές, κτίρια κ.λπ.). ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α) Από τις στατιστικές µιας αεροπορικής εταιρίας που εξειδικεύεται σε πτήσεις µε µικρά αεροπλάνα των 15 θέσεων, είναι γνωστό ότι η πιθανότητα να ακυρώσει ένας επιβάτης την κράτηση που έχει κάνει είναι 14%. 1. Ποια είναι η κατανοµή πιθανότητας του αριθµού των ακυρώσεων; 2. Εάν κάθε ακύρωση συνεπάγεται απώλεια εσόδων της εταιρίας ύψους 100 ευρώ, ποια είναι η µέση αναµενόµενη οικονοµική απώλεια (µαθηµατική ελπίδα) για κάθε πτήση; 3. ίνεται ο σχετικός Πίνακας που απαιτείται για τη λύση του προβλήµατος. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Πίνακα; X p=0,10 p=0,12 p=0,14 p=0,16 p=0,18 0 0,2059 0,1470 0,1041 0,0731 0, ,3432 0,3006 0,2542 0,2090 0, ,2669 0,2870 0,2897 0,2787 0, ,1285 0,1696 0,2044 0,2300 0, ,0428 0,0694 0,0998 0,1314 0, ,0105 0,0208 0,0357 0,0551 0, ,0019 0,0047 0,0097 0,0175 0, ,0003 0,0008 0,0020 0,0043 0, ,0000 0,0001 0,0003 0,0008 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Β) Σε µία παραγωγική διαδικασία το ποσοστό των ελαττωµατικών προϊόντων είναι 2%. Σε µια προσπάθεια µείωσης του ποσοστού των ακατάλληλων, ο µηχανικός παραγωγής προτείνει ορισµένες µετατροπές στο σύστηµα παραγωγής, και µετά από δοκιµαστική παραγωγή µονάδων του προϊόντος, καταγράφηκαν 20 ελαττωµατικά προϊόντα. 1. ιατυπώστε τις απαραίτητες υποθέσεις [την υπόθεση µηδέν (Η 0 ) και την εναλλακτική υπόθεση (Η 1 )]. 2. Ελέγξτε σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5% εάν οι προσδοκίες του µηχανικού παραγωγής επαληθεύτηκαν. Από το σχετικό πίνακα προκύπτει ότι ο αναγκαίος για τη λύση του προβλήµατος αριθµός είναι -1,645. Τι σηµαίνει ο αριθµός που δίνεται; 3. Ένα πολυκατάστηµα τροφίµων (Super Market) προµηθεύεται από συγκεκριµένο κατασκευαστή τηγανιτές πατάτες (πατατάκια) σε συσκευασίες των 500 γραµµαρίων. Μετά από µερικούς µήνες δέχεται παράπονα πελατών ότι σε αρκετές περιπτώσεις το

4 περιεχόµενο ήταν µικρότερο από 500 γραµµάρια. Έτσι, καλούν τον προµηθευτή για να συζητήσουν µε ποιόν τρόπο θα ελέγχεται δειγµατοληπτικά κάθε παρτίδα πριν γίνει η παραλαβή. Στις συζητήσεις, που συµµετέχουν εκπρόσωποι των δύο εταιριών µε γνώσεις στατιστικής, διαφωνούν για το επίπεδο σηµαντικότητας που θα χρησιµοποιήσουν. Ο ένας θέλει να είναι µικρό (π.χ. 1%) και ο άλλος θέλει να είναι µεγάλο (π.χ. 5%). Εξηγείστε ποιος και γιατί επιθυµεί µικρό επίπεδο σηµαντικότητας και ποιος και γιατί επιθυµεί µεγάλο επίπεδο σηµαντικότητας. Γ) (α) Μία έρευνα αγοράς που έγινε σε οκτώ πόλεις και αφορούσε τη µέση ανά κάτοικο ετήσια κατανάλωση ενός προϊόντος (σε τεµάχια) σε σχέση µε τη µέση τιµή πώλησης του (σε / τεµάχιο), έδωσε τις εξής εκτιµήσεις: Yˆ = 164,0-2,80 Χ Σ(Υ -Υ ) 2 = 670,0 Σ(Υ -Υ ˆ 2 ) = 127,3 και µέση ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος ως προς την τιµή πώλησης η = -1,12 1. Να ερµηνευθούν οι τιµές των συντελεστών παλινδρόµησης b 0 και b Να υπολογιστεί ο συντελεστής προσδιορισµού (R 2 ) και να ερµηνευθεί η τιµή του 3. Τι δείχνει η ελαστικότητα και σε τι διαφέρει από το συντελεστή παλινδρόµησης b 1 ; Ποια είναι η µέση ποσοστιαία µεταβολή της κατανάλωσης εάν η µέση τιµή πώλησης αυξηθεί κατά 3%. (β) Από πρόσφατες έρευνες που έγιναν στο ΕΚΚΕ, προέκυψαν οι παρακάτω εκτιµήσεις συντελεστών συσχέτισης: 1. Κοινωνικός αποκλεισµός και κοινωνική ανάπτυξη: r = -0,32 2. Γυναικεία απασχόληση και επίδοση µαθητών: r = -0,22 3. Πυκνότητα πληθυσµού και µόλυνση περιβάλλοντος: r = +0,38 4. Νοσηρότητα και αριθµός µεταναστών: r = -0,08 εδοµένου ότι όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά σηµαντικοί σε α=5%, σχολιάστε τα ευρήµατα των ερευνών αυτών όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών. ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Το έθνος κράτος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα. α) Ποιοί είναι οι άξονες συγκρότησης του έθνους κράτους στην Ευρώπη; β) Εµφανίζονται διαφορές στην ελληνική περίπτωση του έθνους κράτους σε σχέση µε το ευρωπαϊκό παράδειγµα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 1. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕ ΙΑ Η Αρχή της Μονιµότητας α) Ποιές είναι οι ιστορικές καταβολές του θεσµού της µονιµότητας των ηµοσίων Υπαλλήλων; β) Ποιό είναι το περιεχόµενο της αρχής της µονιµότητας κατά το Σύνταγµα και την ισχύουσα νοµοθεσία; Συνδέεται µε την αρχή της αξιοκρατίας; γ) Ποιοί είναι οι σύγχρονοι προβληµατισµοί σχετικά µε την αρχή της µονιµότητας στο δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα; 2.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Οι επιδράσεις του νέου ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στη δηµόσια σφαίρα

5 α) Τα µέσα επικοινωνίας θεωρούνται στην εποχή µας ως ένας από τους ηµερήσιας θεµατολογίας (αgenda setting), πώς νοµίζετε ότι διαµορφώνεται η θεµελιώδεις θεσµούς της δηµόσιας σφαίρας. Με γνώµονα τη θεωρία της σχέση ανάµεσα στη θεµατολογία της πολιτικής, στη θεµατολογία των ΜΜΕ και στη θεµατοποίηση των συµβάντων από το κοινό; β) Ποιές αλλαγές έχουν επέλθει στο τοπίο των εντύπων µέσων και του ραδιοτηλεοπτικού συστήµατος στην Ελλάδα µε την εισαγωγή της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης; Στο πλαίσιο αυτό, ποιά είναι η θέση και η λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.); Αναφερθείτε στο φαινόµενο της συγκέντρωσης των µέσων επικοινωνίας στην Ελλάδα καθώς και στα ρυθµιστικά µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπισή του. 3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ α) Προσδιορίστε τους σκοπούς της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύστε τα πιο σηµαντικά µέσα που υιοθετούνται για την υλοποίηση αυτών των σκοπών. β) Αναλύστε αν και σε ποιό βαθµό η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντελεί στην άµβλυνση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων στις µικρές ανοικτές οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, όπως η περίπτωση της Ελλάδας. γ) Εξηγήστε αν και σε ποιό βαθµό οι δύο θεωρίες ( Harrod Domar και της κλαδικής διάρθρωσης) ερµηνεύουν την εγχώρια πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης την τελευταία εικοσαετία. 4. ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Η ελληνική εξωτερική οικονοµική πολιτική, µέχρι την ένταξη της χώρας µας στην ευρωζώνη, υιοθετούσε πολιτικές προστασίας ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής. Στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) και της σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας µια τέτοια πολιτική δεν είναι πλέον δυνατή. Καταγράψτε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα για τον Έλληνα παραγωγό και τον Έλληνα καταναλωτή από τη νέα οικονοµική πραγµατικότητα και αναλύστε τις επιπτώσεις στο εγχώριο εµπορικό ισοζύγιο. 5.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Σχολιάστε τις µεταρρυθµίσεις που έγιναν στο σύστηµα υγείας από τον ιδρυτικό νόµο του ΕΣΥ (Ν.1397/1983) µέχρι σήµερα και αφορούν την περιφερειακή συγκρότηση των ηµοσίων Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα. Προσδιορίστε τη συµβολή των περιφερειακών δοµών διοίκησης υγείας τόσο των ΠΕΣΥΠ όσο και των ΥΠΕ (Ν. 3329/2005) στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. 6.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών εξωτερικών ιατρείων που παρέχονται από ένα νοσοκοµείο στους ασθενείς, προτείνεται η ανάπτυξη ενός συστήµατος που θα βασίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου. Το σύστηµα θα επιτρέπει στους ασθενείς, µέσω της διαδικτυακής πύλης του νοσοκοµείου, πρόσβαση στα στοιχεία του ιατρικού τους φακέλου, προβολή αποτελεσµάτων ιατρικών εξετάσεων (αιµατολογικών, βιοχηµικών κ.λπ.), προγραµµατισµό επίσκεψης και εξετάσεων και αυτόµατη ειδοποίηση όταν είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα εξετάσεων είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) είτε µε γραπτό µήνυµα short message service (sms). Το σύστηµα θα συνδέεται µε το πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου και θα είναι προσβάσιµο µέσω προσωπικού υπολογιστή και φορητών τερµατικών συσκευών (Personal Digital Assistant-PDA, κινητού τηλεφώνου).

6 1) Θεωρείστε ότι αναλαµβάνετε το συντονισµό του παραπάνω έργου. Να περιγράψετε τις βασικές φάσεις του έργου και να δείξετε την αλληλουχία και την αλληλεξάρτηση µεταξύ των φάσεων µε τη µορφή διαγράµµατος, όπου οι βασικές φάσεις θα περιέχονται σε παραλληλόγραµµα και οι µεταξύ τους εξαρτήσεις θα παριστάνονται µε βέλη. 2) Η ανάλυση απαιτήσεων αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια ενός πληροφοριακού έργου. Τι ακριβώς πραγµατεύεται και ποια είναι η σκοπιµότητά της. Τι είναι το πρότυπο UML και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του. Να αναγνωριστούν οι χρήστες που θα αλληλεπιδρούν µε το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστηµα και να παρουσιαστούν τα διαγράµµατα δύο βασικών περιπτώσεων χρήσης (use cases) µε τη βοήθεια της γλώσσας µοντελοποίησης UML. 3) Να αναγνωριστούν οι βασικές µονάδες του υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος και να σχεδιαστεί διάγραµµα όπου θα απεικονίζεται η αρχιτεκτονική του. Να καθοριστούν οι δίαυλοι επικοινωνίας και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα επικοινωνίας µεταξύ των µονάδων του συστήµατος. 4) Για την ανάπτυξη του λογισµικού του συστήµατος προτείνεται η χρήση αντικειµενοστραφούς (object oriented) προγραµµατισµού. Να δοθούν οι ορισµοί για τους όρους: κλάση (class), αντικείµενο (object) και µέθοδος (method) του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Να δοθεί παράδειγµα µιας βασικής κλάσης (class), δυο αντικειµένων της και δύο σχετικών µεθόδων για το προς ανάπτυξη πληροφοριακό σύστηµα. 5) Τι είναι η κρυπτογραφία και ποιος ο ρόλος της στην προαγωγή της ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων; Τι είναι συµµετρικοί αλγόριθµοι κρυπτογράφησης; Να αναφέρετε ένα βασικό πλεονέκτηµα και ένα βασικό µειονέκτηµά τους. Να περιγράψετε µια τουλάχιστον περίπτωση εφαρµογής της κρυπτογραφίας στο προς ανάπτυξη πληροφοριακό σύστηµα. 6) Τι είναι η τεχνολογία των Web Services; Με ποιό τρόπο η συγκεκριµένη τεχνολογία εξασφαλίζει την επεκτασιµότητα και τη διαλειτουργικότητα ενός πληροφοριακού συστήµατος; ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 3. ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 5. ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 6. ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 7. ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ It has been five years since the European Union leaders set the ambitious target of transforming the EU into the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world. But at the halfway point of what has become known as the Lisbon strategy, only the most optimistic would argue that the Union is moving full steam ahead. There is now a tacit acceptance that the Lisbon strategy is failing. Unemployment remains stubbornly high in some member states, major EU economies are stagnating, and small businesses point to a lack of access to start-up finance and bureaucracy.

7 According to the Commission, these factors have dampened the EU s «entrepreneurial spirit», with less than half of Europeans saying they would prefer self-employment. Europe still lags well behind the United States in certain crucial innovation and investment indicators. The Commission has re-examined the Lisbon agenda and come up with reforms that it hopes will help boost competitiveness and innovation. A cornerstone of this is the proposed Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) which will group relevant EU programmes in one coherent and efficient framework. The programme will refocus on the EU s primary goals of boosting European productivity, innovation, economic growth and job creation, while addressing environmental and social concerns. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Επανέρχεται σήµερα δυναµικά στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτηµα του people management, της βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρώπων, δηλαδή του πιο σηµαντικού άυλου περιουσιακού στοιχείου κάθε οργανισµού ή επιχείρησης. Έχει παρατηρηθεί ότι η ταχύτατη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών τις τελευταίες δεκαετίες έχει επηρεάσει τόσο µερικούς managers ώστε να εγκλωβιστούν στην αντίληψη πως η επιτυχία τους στηρίζεται στα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Με την αντίληψη αυτή κατέληξαν να εκλαµβάνουν ως «δεδοµένο» κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης (ανθρώπους, κουλτούρα, πελατειακές σχέσεις κ.λπ.). Η πραγµατικότητα τους έχει διαψεύσει. Περισσότερο «επικίνδυνο» θα χαρακτήριζε κανείς το γεγονός ότι οι περισσότεροι managers, αν ερωτηθούν, χαρακτηρίζουν την εταιρεία τους πελατοκεντρική, άρα και ανθρωποκεντρική. υστυχώς όµως, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν συνειδητοποιούν ότι τα θέµατα των ανθρώπων δεν είναι πια µόνο ευθύνη του τµήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και κάθε υπεύθυνου τµήµατος µε συγκεκριµένους στόχους. Αν αυτό ίσχυε, τότε θα περιορίζονταν σηµαντικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, µπροστά στη διαπίστωση ότι οι πωλήσεις δεν αγγίζουν τους προκαθορισµένους στόχους, οι managers οδηγούνται στην έσχατη λύση της απόλυσης εργαζοµένων. Κανείς βεβαίως δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονοµίας της γνώσης, οι πιέσεις που οι επιχειρήσεις υφίστανται για προσαρµογή, αλλαγή και ευελιξία, είναι τεράστιες. Απλώς, είναι ανάγκη τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη να συνειδητοποιήσουν ότι η λύση των περικοπών θέσεων εργασίας µπορεί να φέρει µόνο προσωρινό όφελος στον οικονοµικό ισολογισµό. ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ La communauté internationale commence à se préoccuper activement du sort des enfants victimes de conflits armés. Dernier signe en date de cette prise de conscience : l adoption, pour la première fois, par le Conseil de Sécurité de l Organisation des Nations Unies (ONU) d une résolution qui non seulement condamne l utilisation des enfants dans les guerres, mais appelle les gouvernements à «poursuivre» leurs recruteurs et leurs chefs. Largement répandue, le phénomène a tendance à se développer, d après les experts. Les Nations unies estiment qu actuellement, les forces armées recrutent et exploitent dans plus de trente conflits environ enfants soldats, âgés de moins de dix-huit ans. «Aujourd hui, tous les conflits sont des guerres civiles marquées par le mépris des lois, la prolifération des armes, l implication de multiples groupes armés, l utilisation massive d enfants», a noté le représentant spécial du secrétaire général de l ONU pour les enfants et les conflits armés. ( ) «Deux millions d enfants sont

8 morts dans des situations de conflits armés depuis 1987; six millions ont été grièvement blessés ou handicapés de manière permanente», a t-il déclaré. La perspective de la création de la Cour pénale internationale doit aussi commencer à faire réfléchir: l utilisation d enfants de moins de quinze ans sera considérée comme crime de guerre. Antoine Jaccb Le Monde, samedi 28 août 1999 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Polyglott durch Europa Die Mobilität in Europa hat sich erhöht, und damit auch das Interesse am Sprachenlernen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, eine neue Sprache zu erlernen: Das Angebot reicht vom Selbstlernkurs, Sprachreisen, Sprachsendungen im Fernsehen, Internetseiten bis hin zum betreuten Sprachkurs. Bei dieser Fülle fällt es oft schwer zu entscheiden, welches Angebot am besten zu einem passt und vor allem welches auch qualitativ hochwertig ist. Wer nach Lernmaterialien sucht, kann sich beim online abrufbaren Lingua-Katalog einen Überblick verschaffen. Lingua ist ein Teil des Sokrates-Programmes und sorgt durch Hilfestellungen bei der Finanzierung dafür, dass innovative Materialien für den Fremdsprachenunterricht entwickelt werden. Darüber hinaus werden Projekte gefördert, die zum Erlernen einer Sprache ermuntern. Der Katalog wurde von namhaften Spracheninstituten, darunter auch das Goethe-Institut, entwickelt. Diese Institute haben eine engere Zusammenarbeit bei der Durchführung europäischer Projekte im Sprach- und Kulturbereich geplant. Die Entwicklung des Lingua-Katalogs ist ein erstes Ergebnis dieser Kooperation. Als Benutzersprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar, zu den Produkten gibt es auch Beschreibungen in anderen EU-Sprachen. Alle Materialien wurden anhand eines einheitlichen Rasters analysiert und dann von einem Sprachexperten beschrieben. Sprachlehrende und -lernende können auf diese Weise einen schnellen Überblick über Lernmaterialien gewinnen. Zudem werden durch ein Europäisches Siegel innovative Projekte zum Lehren und Lernen von Sprachen ausgezeichnet, die eine europäische Dimension beinhalten, originell und kreativ sind und auf die Bedürfnisse der Lernenden umfassend eingehen. ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Chi sieda tra le rovine del teatro di Dioniso ad Atene, realizza di colpo quanto distante, quanto misterioso ed ignoto sia per noi l antico teatro tragico ateniese. Giacche le pietre superstiti ci ricordano che un tempo quei drammi venivano eseguiti regolarmente, con tutto l apparato della musica, delle danze, dei costumi e delle scene, davanti a spettatori che guardavano con serena aspettativa allo spettacolo che li attendeva e che non avevano dubbi sull atteggiamento da assumere davanti ad esso. Tutto cio per noi e scomparso; ci rimangono soltando i testi di questo teatro. Sono semplici parole, ma dotate di una forza straordinaria. Giacche la tragedia classica, sia pure in questa condizione mutilata, e sopravvissuta fiorente nella tradizione europea degli ultimi duemila anni, tanto che i personaggi e le vicende di almeno una dozzina di drammi sono divenuti parte integrante della cultura moderna, nella stessa misura di certi elementi della mitologia cristiano-giudaica. Cosi quella che era la concezione sofoclea di Edipo e divenuta proprio il nostro Edipo, e non una curiosita antiquaria, da osservare a distanza di millenni con spirito divertito o con riverenza o con condiscendenza.

9 Quando pero contrapponiamo la concezione di Sofocle al nostro Edipo, ci troviamo di fronte a una grave difficolta critica. In effetti e lecito chiederci fino a qual punto sia legittimo parlare della creazione di Sofocle. ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ambiente Los expertos forestales de varios gobiernos y de los organismos especializados de las Naciones Unidas (UNESCO, FAO, etc.) empezaron a deliberar, hace ya muchos años, acerca de una política única para el control de la deforestación tropical y de la distribución de las responsabilidades en ese campo para que se afronte eficazmente la depauperación y degradación de los bosques tropicales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los bosques tropicales deben aprovecharse en forma equilibrada, teniendo en cuenta el desarrollo económico y social, prestando especial atención a la conservación del medio ambiente. En aquella época no se llegó a ningún acuerdo sobre un programa de acción único ni sobre la financiación necesaria, sin embargo, hoy está claro que entre los temas en los que hay que enfocar caben destacar: investigación, vigilancia y evaluación de los bosques higrofíticos; clasificación y planificación del aprovechamiento de las tierras; capacitación, enseñanza e información pública; políticas, legislación y desarrollo rural nacional desde el punto de vista ecológico. Igualmente, hay que insistir en la consideración, con suficiente detalle, de las causas fundamentales de la deforestación tropical, es decir, el desarrollo y la colonización agrícolas irracionales provocados por una distribución desigual de las tierras, el crecimiento demográfico, y el estancamiento agrícolas para que en un futuro se pueda hablar de una verdadera producción sostenida. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µια µέθοδος εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από το ότι ο εκπαιδευόµενος βρίσκεται αποµακρυσµένος από τον εκπαιδευτή, αλλά επικοινωνεί µε διάφορες µορφές µαζί του (γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία, fax, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, διαδίκτυο, οµαδικές συµβουλευτικές συναντήσεις) και υποστηρίζεται συστηµατικά από αυτόν. εδοµένου ότι οι σπουδαστές που εκπαιδεύονται από απόσταση εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από το εκπαιδευτικό υλικό που τους παρέχεται, και πρέπει να µαθαίνουν από αυτό µόνοι τους, το τελευταίο πρέπει να ικανοποιεί ορισµένες ιδιαίτερες απαιτήσεις: Να καθοδηγεί το σπουδαστή στη µελέτη του, να προάγει την αλληλεπίδρασή του µε αυτό, να θέτει στόχους και προσδοκώµενα αποτελέσµατα, να επεξηγεί δύσκολα σηµεία και έννοιες. Επίσης, πρέπει να έχει απλή και σαφή διατύπωση, να περιλαµβάνει πολλές ασκήσεις, δραστηριότητες και παραδείγµατα, να επιτρέπει στο σπουδαστή να αυτοαξιολογηθεί και να ελέγξει την πρόοδό του καθώς και να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει τις σπουδές και να εµβαθύνει στο περιεχόµενό τους. Ταυτόχρονα το υλικό χρειάζεται να είναι διαµορφωµένο µε τρόπο που να επιτρέπει στο σπουδαστή να επιλέξει τον τόπο, το χρόνο και το ρυθµό της µελέτης του. Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση από απόσταση έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από το διδάσκοντα. Πρέπει να διδάσκει (επικοινωνώντας, συναντόµενος και συζητώντας µε τους φοιτητές), να τους αξιολογεί (διορθώνοντας και βαθµολογώντας γραπτές εργασίες και παρέχοντας ταυτόχρονα συµβουλές), καθώς και να τους στηρίζει και να τους ενθαρρύνει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέµα των πληθωριστικών πιέσεων στις Ευρωπαϊκές οικονοµίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέµα των πληθωριστικών πιέσεων στις Ευρωπαϊκές οικονοµίες. ΙΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία σήµερα Α) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, οι θεµελιώδεις αρχές και οι θεσµοί της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας;

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση http://www.economics.edu.gr 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.2 Η Επιχείρηση : σχολικό βιβλίο 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας µας, το ίδιο σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Στη Γ Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Στη Γ Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τα μαθήματα της Γ' τάξης Λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά 16 ώρες εβδομαδιαίως. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασκήσεις Αθήνα, Ιανουάριος 2010 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Herzlich Willkommen zu unserem Elternabend Übergang aus dem Elternhaus in den Kindergarten Καλωσορίσατε στη συνάντηση γονέων με θέμα τη μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον στο προνηπιακό τμήμα 1 Überblick

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament Draft opinion Giovanni La Via (PE v01-00)

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament Draft opinion Giovanni La Via (PE v01-00) European Parliament 2014-2019 Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 14.12.2016 2016/2166(DEC) AMENDMENTS 1-11 Giovanni La Via (PE592.294v01-00) Discharge 2015: European Environment

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό Θανάσης Βασιλόγιαννης Το Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαίδευση από Απόσταση Smashwords Edition, Σημειώσεις Άδειας Αυτό το ebook παρέχεται δωρεάν, αλλά παραμένει στην πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα Κριτηρίου Αξιολόγησης ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και των τροφίμων

ΚΑΠ και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και των τροφίμων ΚΑΠ και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και των τροφίμων Έννοια ανταγωνιστικότητας Ικανότητα χωρών ή εταιρειών να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και να ανταποδίδουν ικανοποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 3. Περιγράψτε τις δραστηριότητες που συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες ενός τυπογραφείου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 3. Περιγράψτε τις δραστηριότητες που συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες ενός τυπογραφείου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο http://eclass.duth.gr/eclass/tme221 Introduction to PEM Fall 2014 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Εφαρμογή συνεργατικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον

Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον Δημήτρης Βαγιανός (LSE), Νίκος Βέττας (ΟΠΑ & ΙΟΒΕ), Κώστας Μεγήρ (Yale), Χριστόφορος Πισσαρίδης (LSE) Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017 Εθνικό Εισόδημα 48.000 ΑΕΠ κατά κεφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (16/06/2010, 18:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (16/06/2010, 18:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (16/06/2010, 18:00) Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η εταιρεία Ζ εξετάζει την πιθανότητα κατασκευής ενός νέου, πρόσθετου εργοστασίου για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος. Έτσι έχει δυο επιλογές: Η πρώτη αφορά στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2.1 Α εξάμηνο Α εξάμηνο K10 Μαθηματική Ανάλυση Ι 2 2 5 K11 Φυσική Ι 2 2 5 K12 Προγραμματισμός Ι 2 2 5 K13 Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές 2 2 5 K16 Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό Έτος 1999-2000 έως το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 1 1. Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Οικονοµική Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου µόνο Τµήµα Ι.

ηµόσια Οικονοµική Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου µόνο Τµήµα Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εξεταστική περίοδος Απριλίου Εξέταση στο µάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ Αθήνα 13/05/2008 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι ιοικητές Τραπεζών, ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται special report τoυ Γιώργου Φετοκάκη / gfetokakis@boussias.com Jobs scheduling Η χρυσή τοµή της αυτοµατοποίησης Μια λύση job scheduling πρέπει να είναι αρκετά περιεκτική. Πρέπει να υποστηρίζει την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH HEAD EUROPEAN COMMISSION'S TASK FORCE FOR GREECE 16 th Roundtable with the Government of Greece Transforming uncertainty into stability, wisdom and growth

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/08/2010 Προς: Θέµα: Σχετικά: ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο Ποιότητα τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση Οικονομία της πληροφορίας Μετασχηματισμός της επιχείρησης Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP) 2007-2013 Ευαγγελία Σολωµού Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή ιαχείρισης του Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ιεύθυνση ιεθνών Βιοµηχανικών Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση Προόδου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εξέταση Προόδου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο 2013 http://eclass.duth.gr/eclass/tme221 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΒΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Οργανωτικής Πρωτοβουλίας

Ομάδα Οργανωτικής Πρωτοβουλίας Ομάδα Οργανωτικής Πρωτοβουλίας Θεόδωρος Βοντετσιάνος Πνευμονολόγος, Διευθυντής ehealth Unit Νοσοκομείου Σωτηρία, Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου EIP on AHA Λευτέρης Θηραίος Γενικός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο 2013 http://eclass.duth.gr/eclass/tme221 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ Στόχος: να βρει ηεπιχείρηση το συντομότερο μονοπάτι προς το μέλλον & ταυτόχρονα να εξωθήσει τους ανταγωνιστές σε περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργία και λειτουργία Safe Zones στην Αθήνα και τη Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα