ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 3. Περιγράψτε τις δραστηριότητες που συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες ενός τυπογραφείου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 3. Περιγράψτε τις δραστηριότητες που συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες ενός τυπογραφείου."

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο Introduction to PEM Fall 2014 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο ΜΠΔ, Γραφείο 104 Γραφείο: Κινητό: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Slack, N., S. Chambers and R. Johnston, Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών, ΔΠΠ 1 Διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών (29-57, 29 σελίδες, Ερωτήσεις 1-12) 1. Δώστε έναν ορισµό της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. 2. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, ποιες θεωρούνται ως βασικές λειτουργίες κάθε οργανισµού; Ποιες θεωρούνται ως υποστηρικτικές λειτουργίες (µε την έννοια ότι επιτρέπουν στις βασικές λειτουργίες να είναι αποτελεσµατικές); 3. Περιγράψτε τις δραστηριότητες που συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες ενός τυπογραφείου. 4. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς: Αποτελεί θεµελιώδη αρχή του σύγχρονου management ότι τα λειτουργικά όρια δεν πρέπει να εµποδίζουν την αποδοτικότητα των εσωτερικών διαδικασιών (σελ.34). Δώστε ένα παράδειγµα/µία περίπτωση όπου "τα λειτουργικά όρια δεν πρέπει να εµποδίζουν την αποδοτικότητα των εσωτερικών διαδικασιών" και εξηγήστε τις συνέπειες αυτού του προβλήµατος στη λειτουργία και αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης. 5. Ως προς τι διαφέρει η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στις µικρές από την αντίστοιχη δραστηριότητα στις µεγάλες επιχειρήσεις; 6. Δώστε ένα παράδειγµα µίας επιχείρησης η οποία παράγει "αµιγή" προϊόντα και περιγράψτε τις δραστηριότητες τις λειτουργίες παραγωγής ως διαδικασίες εισροών-µετατροπών-εκροών. 7. Δώστε ένα παράδειγµα µίας επιχείρησης η οποία παράγει "αµιγείς" υπηρεσίες και περιγράψτε τις δραστηριότητες τις λειτουργίες παραγωγής ως διαδικασίες εισροών-µετατροπών-εκροών. 8. Δώστε ένα παράδειγµα µίας επιχείρησης η οποία παράγει ένα µείγµα προϊόντων και υπηρεσιών και περιγράψτε τις δραστηριότητες τις λειτουργίες παραγωγής ως διαδικασίες εισροών-µετατροπών-εκροών. 9. Δώστε ένα παράδειγµα µίας επιχείρησης και αναλύστε/περιγράψτε τη λειτουργία της παραγωγής σε τρία επίπεδα: το επίπεδo του δικτύου εφοδιασµού, το επίπεδo της λειτουργίας παραγωγής και το επίπεδo των διαδικασιών (µερικά). 10. Τι θεωρείτε ως εσωτερικό δίκτυο διαδικασιών και εσωτερικοί πελάτες και προµηθευτές σε µία επιχείρηση; 11. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ακόλουθων διαστάσεων στην λειτουργία της παραγωγής; 1. όγκος παραγωγής (µικρός/µεγάλος) 2. ποικιλία/εύρος προϊόντων (µικρή/µεγάλη) 3. µεταβλητότητα της ζήτησης (µικρή/µεγάλη) 4. ορατότητα (µικρή/µεγάλη) 12. Αξιολογήστε τη λειτουργία µίας µικρής ξενοδοχειακής µονάδας (σ. 51) ως προς τις ακόλουθες διαστάσεις: 1. όγκο παραγωγής (µικρός/µεγάλος) 2. ποικιλία/εύρος προϊόντων (µικρή/µεγάλη) 3. µεταβλητότητα της ζήτησης (µικρή/µεγάλη) 4. ορατότητα (µικρή/µεγάλη)

2 ΔΠΠ 4 Σχεδιασµός διαδικασιών ( , , , 37 σελίδες, Ερωτήσεις 13-20) 13. Αναφέρατε ένα παράδειγµα παραγωγικής µονάδας όπου ακολουθούνται διαδικασίες έργου 14. Αναφέρατε ένα παράδειγµα παραγωγικής µονάδας όπου ακολουθούνται διαδικασίες ειδικών εργασιών (κατά παραγγελία) 15. Αναφέρατε ένα παράδειγµα παραγωγικής µονάδας όπου ακολουθούνται διαδικασίες παρτίδας 16. Αναφέρατε ένα παράδειγµα παραγωγικής µονάδας όπου ακολουθούνται διαδικασίες µαζικής παραγωγής 17. Αναφέρατε ένα παράδειγµα παραγωγικής µονάδας όπου ακολουθούνται συνεχείς διαδικασίες παραγωγής 18. Αναφέρατε ένα παράδειγµα παραγωγικής µονάδας (προϊόντων/υπηρεσιών) όπου παρέχονται επαγγελµατικές υπηρεσίες 19. Αναφέρατε ένα παράδειγµα παραγωγικής µονάδας (προϊόντων/υπηρεσιών) η οποία θεωρείται κατάστηµα εξυπηρέτησης 20. Αναφέρατε ένα παράδειγµα παραγωγικής µονάδας (προϊόντων/υπηρεσιών) η οποία θεωρείται πάροχος µαζικών υπηρεσιών

3 ΔΠΠ 5 Σχεδιασµός προϊόντων και υπηρεσιών ( , , 26 σελίδες, Ερωτήσεις 21-35) 21. Τι σηµαίνει Ε&Α; (Δείτε επίσης την ανάπτυξη του θέµατος στη σελ. 170) 22. Ποιοι είναι οι στόχοι κατά το σχεδιασµό ενός προϊόντος; (Με άλλα λόγια, γιατί ο καλός σχεδιασµός είναι σηµαντικός;) 23. Τι σηµαίνει η έκφραση "οι επιχειρήσεις µπορούν (...) ακόµα και να δηµιουργούν νέες αγορές αντί απλά να αντιδρούν στον ανταγωνισµό" (σελ. 163); 24. Εξηγήστε τι σηµαίνει (ως νόηµα) και σε τι συµπέρασµα/τα οδηγεί η ακόλουθη έρευνα: Ενώ το 90 τοις εκατό των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται ταχύτατα θεωρούν το σχεδιασµό ως αναπόσπαστο µέρος τους ή σηµαντική δραστηριότητα, µόνο το 26 τοις εκατό των στάσιµων εταιρειών υποστηρίζουν το ίδιο (σελ. 163). 25. Περιγράψτε τη σχεδιαστική δραστηριότητα ως ένα διάγραµµα εισροής-µετατροπής-εκροής. 26. Περιγράψτε τη γενική διαδικασία σχεδιασµού. (Πιο συγκεκριµένα, περιγράψτε τη σειρά των φάσεων και εξηγήστε.) 27. Αναφέρατε συνοπτικά τις πηγές στις οποίες µπορεί να προστρέξει µία εταιρία (ή, ειδικότερα, µία οµάδα σχεδιασµού) για να αναπτύξει ιδέες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. 28. Τι σηµαίνει αντίστροφη µηχανική (στο βιβλίο, αντίστροφη σχεδιοµελέτη) [reverse engineering]; Που χρησιµοποιείται η αντίστροφη µηχανική στο σχεδιασµό προϊόντων. 29. Ποια κριτήρια χρησιµοποιούνται (γενικές κατηγορίες) για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των σχεδιαστικών προτάσεων/ιδεών; 30. Περιγράψτε πως συνεισφέρει η τυποποίηση του σχεδιαζόµενου προϊόντος στη µείωση της πολυπλοκότητας του σχεδιασµού (αλλά και της παραγωγής και της χρήσης). Δώστε ένα παράδειγµα. 31. Περιγράψτε πως συνεισφέρει η οµοιοµορφία του σχεδιαζόµενου προϊόντος στη µείωση της πολυπλοκότητας του σχεδιασµού (αλλά και της παραγωγής και της χρήσης). Δώστε ένα παράδειγµα. 32. Περιγράψτε πως συνεισφέρει η χρήση αρθρωτών [modular] κατασκευών του σχεδιαζόµενου προϊόντος στη µείωση της πολυπλοκότητας του σχεδιασµού (αλλά και της παραγωγής και της χρήσης). Δώστε ένα παράδειγµα. 33. Σε ποιο σηµείο/φάση της διαδικασία σχεδιασµού ενός προϊόντος κατασκευάζονται, αρχικά, πρωτότυπα: 1. σύµφωνα µε το βιβλίο; 2. στην περίπτωση του σχεδιασµού του καροτσιού του supermarket από την εταιρία συµβούλων σχεδιασµού και καινοτοµίας IDEO; 34. Ποια οφέλη παρέχει η χρήση των συστηµάτων/λογισµικού σχεδιασµού µε τη βοήθεια υπολογιστή (Computer-aided design, CAD); 35. Τι επιπτώσεις έχει η διάρκεια περισσότερο από το αναµενόµενο (ή, αλλιώς, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης) της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος;

4 ΔΠΠ 9 Σχεδιασµός θέσεων εργασίας και οργάνωση εργασίας ( , , 23 σελίδες, Ερωτήσεις 51-65) 51. Τι καλείται σχεδιασµός θέσεων εργασίας; 52. Περιγράψτε συνοπτικά το αντικείµενο/περιεχόµενο του εργονοµικού περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Ποιο βασικό ερώτηµα/ζήτηµα εξετάζει ο εργονοµικός περιβαλλοντικός σχεδιασµός; 53. Περιγράψτε συνοπτικά το αντικείµενο/περιεχόµενο του εργονοµικού σχεδιασµού του χώρου εργασίας. Ποιο βασικό ερώτηµα/ζήτηµα εξετάζει ο εργονοµικός σχεδιασµός του χώρου εργασίας; 54. Τι καλούνται ανθρωποµετρικά δεδοµένα; Δώστε ένα παράδειγµα εφαρµογής των ανθρωποµετρικών δεδοµένων στον εργονοµικό σχεδιασµό ενός (συγκεκριµένου, δώστε ένα παράδειγµα) χώρου εργασίας. 55. Περιγράψτε συνοπτικά το αντικείµενο/περιεχόµενο του καταµερισµού εργασίας. Ποιο βασικό ερώτηµα/ζήτηµα εξετάζει ο καταµερισµός της εργασίας; 56. Αναφέρετε και εξηγήστε 2 πλεονεκτήµατα και 2 µειονεκτήµατα του καταµερισµού της εργασίας µέσα σε ένα εργασιακό χώρο. 57. Περιγράψτε συνοπτικά το αντικείµενο/περιεχόµενο των µεθόδων σχεδιασµού θέσεων εργασίας και της επιστηµονικής διοίκησης. Ποιο βασικό ερώτηµα/ζήτηµα εξετάζει η επιστηµονική διοίκηση; 58. Περιγράψτε συνοπτικά τις βασικές αρχές της επιστηµονικής διοίκησης. 59. Περιγράψτε συνοπτικά τις επικρίσεις που δέχτηκε η επιστηµονική διοίκηση ως µέθοδος σχεδιασµού της εργασίας. 60. Ποια/ες αλλαγή/ές εισήγαγε η Toyota στην εφαρµογή της επιστηµονικής διοίκησης στο εργοστάσιο αυτοκινήτων NUMMI; Ποια ήταν η βασική αρχή/φιλοσοφία της αλλαγής/των αλλαγών αυτών; Ποια ήταν τα βασικά οφέλη της αλλαγής/των αλλαγών αυτών; 61. Περιγράψτε συνοπτικά το αντικείµενο/περιεχόµενο της µέτρησης της εργασίας στο σχεδιασµό θέσεων εργασίας. Ποιο βασικό ερώτηµα/ζήτηµα εξετάζει η µέτρηση της εργασίας; 62. Περιγράψτε συνοπτικά το αντικείµενο/περιεχόµενο των συµπεριφορικών προσεγγίσεων στο σχεδιασµό θέσεων εργασίας. Ποιο βασικό ερώτηµα/ζήτηµα διαπραγµατεύονται οι συµπεριφορικές προσεγγίσεις στο σχεδιασµό θέσεων εργασίας; 63. Τι σηµαίνει εναλλαγή θέσεων εργασίας; Δώστε ένα παράδειγµα σε ένα συγκεκριµένο χώρο εργασίας. 64. Ως προς τι διαφέρει ο εµπλουτισµός των εργασιακών καθηκόντων από τη διεύρυνση των εργασιακών καθηκόντων; Δώστε ένα παράδειγµα σε ένα συγκεκριµένο χώρο εργασίας. 65. Πως µπορούν οι µηχανικοί παραγωγής και διοίκησης να συµβάλλουν στο σχεδιασµό των θέσεων εργασίας και στην οργάνωση εργασίας; Εξέταση Προόδου - Σύνολο 50 ερωτήσεις

5 ΔΠΠ 2 Ο στρατηγικός ρόλος και οι στόχοι της λειτουργίας παραγωγής (65-84, 20 σελίδες, Ερωτήσεις 66-80) 66. Εξηγήστε τον ρόλο της λειτουργίας παραγωγής στην εφαρµογή της στρατηγικής µίας επιχείρησης και δώστε ένα παράδειγµα (εφαρµογής της στρατηγικής µίας επιχείρησης από την λειτουργία παραγωγής) σε µία επιχείρηση µαζικής παραγωγής. 67. Εξηγήστε τον ρόλο της λειτουργίας παραγωγής στην υποστήριξη της στρατηγικής µίας επιχείρησης και δώστε ένα παράδειγµα (υποστήριξης της στρατηγικής µίας επιχείρησης από την λειτουργία παραγωγής) σε µία επιχείρηση µαζικής παραγωγής. 68. Εξηγήστε τον ρόλο της λειτουργίας παραγωγής στην καθοδήγηση της στρατηγικής µίας επιχείρησης και δώστε ένα παράδειγµα (καθοδήγησης της στρατηγικής µίας επιχείρησης από την λειτουργία παραγωγής) σε µία επιχείρηση µαζικής παραγωγής. 69. Εξηγήστε πως η λειτουργίας παραγωγής µίας επιχείρησης µπορεί να µετεξελιχθεί από εσωτερικά ουδέτερη σε εξωτερικά ουδέτερη. Δώστε ένα παράδειγµα των µέτρων/ πολιτικών που πρέπει να υιοθετήσει η λειτουργία παραγωγής ενός γενικού νοσοκοµείου για να κάνει αυτή τη µετεξέλιξη. 70. Εξηγήστε πως η λειτουργίας παραγωγής µίας επιχείρησης µπορεί να µετεξελιχθεί από εξωτερικά ουδέτερη σε εσωτερικά υποστηρικτική. Δώστε ένα παράδειγµα των µέτρων/ πολιτικών που πρέπει να υιοθετήσει η λειτουργία παραγωγής ενός γενικού νοσοκοµείου για να κάνει αυτή τη µετεξέλιξη. 71. Περιγράψτε τον κύκλο ενδιαφεροµένων µίας εταιρίας ταχυµεταφορών. 72. Περιγράψτε τους στόχους απόδοσης µίας εταιρίας ταχυµεταφορών. 73. Πως ορίζεται η ποιότητα ως στόχος της λειτουργίας παραγωγής µίας επιχείρησης; Δώστε ένα παράδειγµα στην περίπτωση µίας εταιρίας ταχυµεταφορών. 74. Πως συνδέεται η ταχύτητα της λειτουργίας παραγωγής µε τη διατήρηση αποθεµάτων; 75. Πως συνδέεται η αξιοπιστία της λειτουργίας παραγωγής µε την ταχύτητα παραγωγής των προϊόντων/παροχής των υπηρεσιών µίας επιχείρησης; Δώστε ένα παράδειγµα στην περίπτωση µίας αεροπορικής εταιρίας. 76. Δώστε 1 παράδειγµα ευελιξίας προϊόντος/υπηρεσίας της λειτουργίας παραγωγής µίας εταιρίας ταχυµεταφορών. Τι σηµαίνει µαζική προσαρµογή (αλλιώς: µαζική εξατοµίκευση) στην περίπτωση αυτή;) 77. Δώστε 1 παράδειγµα ευελιξίας µίγµατος της λειτουργίας παραγωγής µίας εταιρίας ταχυµεταφορών. 78. Δώστε 1 παράδειγµα ευελιξίας όγκου της λειτουργίας παραγωγής µίας εταιρίας ταχυµεταφορών. 79. Δώστε 1 παράδειγµα ευελιξίας παράδοσης της λειτουργίας παραγωγής µίας εταιρίας ταχυµεταφορών. 80. Τι σηµαίνει παραγωγικότητα της λειτουργίας παραγωγής; Πως µπορεί µία επιχείρηση να βελτιώσει την παραγωγικότητα της λειτουργίας παραγωγής;

6 ΔΠΠ 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων ( , 12 σελίδες, Ερωτήσεις ) 101. Εξηγήστε ποιο δίληµµα αντιµετωπίζουν οι διευθυντές παραγωγής στην διαχείριση αποθεµάτων Τι είναι τα αποθέµατα; Δώστε έναν ορισµό του όρου και ένα παράδειγµα. Εξαιρούνται τα παραδείγµατα του βιβλίου Γιατί υπάρχουν αποθέµατα; Ποιος ο ρόλος των αποθεµάτων σε µία µονάδα παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών; 104. Τι καλούνται προσωρινά αποθέµατα; (Εξηγήστε την έννοια των προσωρινών αποθεµάτων που διατηρεί µία παραγωγική µονάδα και 105. Τι καλούνται αποθέµατα κύκλου (ή κυκλικά αποθέµατα); (Εξηγήστε την έννοια των αποθεµάτων κύκλου που διατηρεί µία παραγωγική µονάδα και δώστε ένα παράδειγµα. Εξαιρούνται τα παραδείγµατα του βιβλίου.) 106. Τι καλούνται αποθέµατα πρόβλεψης; (Εξηγήστε την έννοια των αποθεµάτων πρόβλεψης που διατηρεί µία παραγωγική µονάδα και 107. Τι καλούνται αποθέµατα µεταφοράς; (Εξηγήστε την έννοια των αποθεµάτων πρόβλεψης που διατηρεί µία παραγωγική µονάδα και 108. Αναφέρετε 5 µειονεκτήµατα/αρνητικές πτυχές που έχει η διατήρηση αποθεµάτων Τι καλούνται µονάδες υπό επεξεργασία; (Εξηγήστε την έννοια των µονάδων υπό επεξεργασία που διατηρεί µία παραγωγική µονάδα και 110. Τι καλείται σύστηµα αποθεµάτων πολλών επιπέδων; (Εξηγήστε την έννοια του συστήµατος αποθεµάτων πολλών επιπέδων που διατηρεί µία παραγωγική µονάδα και 111. Αναφέρατε και εξηγήστε 3 δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε το µέγεθος µίας παραγγελίας αποθεµάτων Τι καλείται κόστος παραγγελίας στη διατήρηση αποθεµάτων; Δώστε έναν ορισµό του όρου και ένα παράδειγµα. Εξαιρούνται τα παραδείγµατα του βιβλίου. Μειώνεται, παραµένει σταθερό, ή αυξάνεται το κόστος παραγγελίας ανά µονάδα όσο αυξάνεται το µέγεθος της παραγγελίας; 113. Τι καλείται κεφάλαιο κίνησης; Δώστε έναν ορισµό του όρου και ένα παράδειγµα. Εξαιρούνται τα παραδείγµατα του βιβλίου. Πως µειώνει η διατήρηση αποθεµάτων το κεφάλαιο κίνησης; 114. Τι καλείται κόστος απαξίωσης στη διατήρηση αποθεµάτων; Δώστε έναν ορισµό του όρου και ένα παράδειγµα. Εξαιρούνται τα παραδείγµατα του βιβλίου Πως θεωρείται ότι η διατήρηση αποθεµάτων δηµιουργεί κόστος χαµηλής αποδοτικότητας της παραγωγής; (Διαβάστε το Κεφάλαιο 15.)

7 ΔΠΠ 15 Η λιτή παραγωγή και η µέθοδος JIT ( , 18 σελίδες, Ερωτήσεις ) 131. Τι σηµαίνει/ορίζεται λιτή παραγωγή; 132. Πως θεωρείται ότι η διατήρηση αποθεµάτων δηµιουργεί κόστος χαµηλής αποδοτικότητας της παραγωγής; (Δείτε ερώτηση 100) 133. Περιγράψτε συνοπτικά (χωρίς σχήµα/τα) τις ακόλουθες προσεγγίσεις στην εκµετάλλευση της δυναµικότητας a. την παραδοσιακή προσέγγιση b. την προσέγγιση JIT 134. Αναφέρετε και εξηγήστε συνοπτικά 4 µορφές σπατάλης στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών (από τις 7 που έχουν προσδιοριστεί από την Toyota.) 135. Εξηγήστε τη σηµασία του συστήµατος 5S στην οργάνωση των χώρων εργασίας. Seiri: Διαλογή Seiton: Τακτοποίηση Seiso: Καθαριότητα Seiketsu: Τυποποίηση Shitsuke: Διατήρηση των προτύπων/standards Εξηγήστε γιατί η λιτή φιλοσοφία θεωρείται ως ένα "ολικό" σύστηµα Περιγράψτε την αρχή της "συµµετοχής όλων" που υιοθετεί η προσέγγιση της λιτής παραγωγής. Αναφέρατε και εξηγήστε τις πρακτικές σχεδιασµού της εργασίας (Δείτε Κεφάλαιο 9. Σχεδιασµός θέσεων εργασίας και οργάνωση εργασίας) που χρησιµοποιεί η προσέγγιση της λιτής παραγωγής (σελ. 590) Πως πιστεύετε ότι συµβιβάζεται η αναφορά των συγγραφέων στη λιτή παραγωγή ως ένα "σύστηµα σεβασµού στον άνθρωπο" µε την εµπειρία του Satoshi Kamata ότι η εµµονή της Tοyota να απασχολεί ανθρώπους κάτω από ένα τέτοιο σύστηµα είναι "απάνθρωπη και αδίστακτη"; 139. Εξηγήστε την αρχή της συνεχούς βελτίωσης (Kaizen) στο σύστηµα/προσέγγιση της λιτής παραγωγής Αναφέρετε και εξηγήστε συνοπτικά 3 βασικές εργασιακές πρακτικές του συστήµατος/ προσέγγισης της λιτής παραγωγής βάσει των οποίων εφαρµόζεται η αρχή της "συµµετοχής όλων." Εξέταση Προόδου Σύνολο 60 ερωτήσεις Θα επιλεγεί 1 τελικά από τα κεφάλαια ΔΠΠ 11, ΔΠΠ 12 και ΔΠΠ 13 Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 Σύνολο 90 ερωτήσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΔ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΔ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο http://eclass.duth.gr/eclass/tme221 Introduction to PEM Fall 2014 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο 2013 http://eclass.duth.gr/eclass/tme221 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση Προόδου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εξέταση Προόδου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο 2013 http://eclass.duth.gr/eclass/tme221 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 2. Ποια πλεονεκτήµατα διέκρινε ο Adam Smith στον καταµερισµό της εργασίας;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 2. Ποια πλεονεκτήµατα διέκρινε ο Adam Smith στον καταµερισµό της εργασίας; Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΔ 407 Εαρινό Εξάµηνο 2017 http://eclass.duth.gr/courses/eng105/ Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο ΜΠΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση Προόδου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εξέταση Προόδου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2017 http://eclass.duth.gr/courses/tme237/ Product Design Fall 2017 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο ΜΠΔ, Γραφείο 104 Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο Human Resource Management - Fall 2016

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο Human Resource Management - Fall 2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο 2016 http://eclass.duth.gr/eclass/tme173 Human Resource Management - Fall 2016 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο Human Resource Management - Fall 2016

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο Human Resource Management - Fall 2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο 2016 http://eclass.duth.gr/eclass/tme173 Human Resource Management - Fall 2016 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Λιτή παραγωγή και η µέθοδος JIT

Κεφάλαιο 15 Λιτή παραγωγή και η µέθοδος JIT Κεφάλαιο 15 Λιτή παραγωγή και η µέθοδος JIT Source: Tibbet and ritten Λιτή παραγωγή και JIT Λιτή παραγωγή και JIT Στρατηγική παραγωγής Η αγορά έχει ανάγκη από καθορισµένο χρόνο, ποσότητα και ποιότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Λιτή παραγωγή και η μέθοδος JIT. Source: Tibbet and Britten

Λιτή παραγωγή και η μέθοδος JIT. Source: Tibbet and Britten Λιτή παραγωγή και η μέθοδος JIT Source: Tibbet and Britten Λιτή παραγωγή και JIT Λιτή παραγωγή και JIT Στρατηγική παραγωγής Η αγορά έχει ανάγκη από καθορισμένο χρόνο, ποσότητα και ποιότητα προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο 2016 http://eclass.duth.gr/eclass/tme274 Human Resource Management - Fall 2016 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Λιτή παραγωγή και η μέθοδος JIT. Source: Tibbet and Britten

Λιτή παραγωγή και η μέθοδος JIT. Source: Tibbet and Britten Λιτή παραγωγή και η μέθοδος JIT Source: Tibbet and Britten Λιτή παραγωγή και JIT Λιτή παραγωγή και JIT Στρατηγική παραγωγής Η αγορά έχει ανάγκη από καθορισμένο χρόνο, ποσότητα και ποιότητα προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ3 η : Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών

ΔΙΑΛΕΞΗ3 η : Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Διοίκηση Λειτουργιών ΔΙΑΛΕΞΗ3 η : Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Δρ. Β. Ζεϊμπέκης (vzeimp@fme.aegean.gr) Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Copyright 2017

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας Ταχύτητα παραγωγής/παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Περιγράψτε τη µέθοδο του Frederick Taylor για το σχεδιασµό των θέσεων εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Περιγράψτε τη µέθοδο του Frederick Taylor για το σχεδιασµό των θέσεων εργασίας. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΔ 407 Εαρινό Εξάµηνο 2016 http://eclass.duth.gr/eclass/tme173 Human Resource Management - Spring 2016 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ι. Γιαννατσής Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εισαγωγικά μια μικρή επανάληψη... Η μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από: την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Ο στρατηγικός ρόλος και οι στόχοι της λειτουργίας παραγωγής

Κεφάλαιο 2 Ο στρατηγικός ρόλος και οι στόχοι της λειτουργίας παραγωγής Κεφάλαιο 2 Ο στρατηγικός ρόλος και οι στόχοι της λειτουργίας παραγωγής Source: Honda Motor Company Ποιος είναι ο ρόλος της λειτουργίας παραγωγής; Η λειτουργία παραγωγής υλοποιεί Η λειτουργία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20

Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή και στρατηγική Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 1:Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας: κρίσιμες περιοχές αποφάσεις Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και διευθυντές εταιριών να κατανοήσουν καλύτερα της διάφορες περιοχές κλειδιά της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ)

Κεφάλαιο 14 Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ) Κεφάλαιο 14 Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ) Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ) Στρατηγική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... Στόχος του βιβλίου... Σε ποιούς απευθύνεται... Προσέγγιση του βιβλίου...

Πρόλογος... Στόχος του βιβλίου... Σε ποιούς απευθύνεται... Προσέγγιση του βιβλίου... Περιεχόμενα Πρόλογος... Στόχος του βιβλίου... Σε ποιούς απευθύνεται... Προσέγγιση του βιβλίου... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών... 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz,

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Παραγωγικής Διαδικασίας (πως) Επιλογή παραγωγικής ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ... Αποτελεί το τελευταίο της ενότητας μαθημάτων: 1. Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Ι (Α εξ.): Εισαγωγή στην Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 7: Παράδοση τη Στιγμή που χρειάζεται (Just-in-Time) & Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -3 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Σχεδιασμός διαδικασιών ορισμός Συστημική προσέγγιση Μεθοδολογίες σχεδιασμού διαδικασιών Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Επιλογή Παραγωγικής παραγωγικής Διαδικασίας (πως) ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr Κοστολόγηση Προϊόντων ΧρηµατοοικονοµικήΛογιστικήήΠαραδοσιακόΣύστηµα Κοστολόγησης Παρέχει εξωτερική πληροφόρηση Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΕΟ 11, ΕΑΠ Τι είναι παραγωγική ικανότητα/δυναμικότητα Με τον όρο δυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 3. Ποια πλεονεκτήµατα διέκρινε ο Charles Babbage στον καταµερισµό της εργασίας;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 3. Ποια πλεονεκτήµατα διέκρινε ο Charles Babbage στον καταµερισµό της εργασίας; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο 2016 http://eclass.duth.gr/eclass/tme274 Human Resource Management - Fall 2016 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Η φύση του προγραµµατισµού και του ελέγχου

Κεφάλαιο 10 Η φύση του προγραµµατισµού και του ελέγχου Κεφάλαιο 10 Η φύση του προγραµµατισµού και του ελέγχου Source: Arup Προγραµµατισµός και έλεγχος Προγραµµατισµός και έλεγχος Η αγορά απαιτεί προϊόντα και υπηρεσίες που διανέµονται στον απαιτούµενο χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ Βιβλία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NIGEL SLACK, STUART CHAMBERS, ROBERT JOHNSTON Εισαγωγή στη διοίκηση της παραγωγής Εμμανουήλ Δ. Αδαμίδης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική kanban kanban Σήµα / Κάρτα Ρύθµιση της ροής των υλικών ακριβώς τη στιγµή που χρειάζονται σύµφωνα µε τις εντολές των ασθενών

Τεχνική kanban kanban Σήµα / Κάρτα Ρύθµιση της ροής των υλικών ακριβώς τη στιγµή που χρειάζονται σύµφωνα µε τις εντολές των ασθενών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΝΒΑΝ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜαρίναΠαπαλέξη 12,ΣτυλιανόςΘεοχαράκης 1,ΑλέξανδροςΤσίγκας 12 1.Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιοίκηση της Υγείας Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική παραγωγής Η

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας

Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Τι είναι παραγωγική ικανότητα/δυναμικότητα Με τον όρο δυναμικότητα (capacity) εννοούμε την ικανότητα ενός παραγωγικού συστήματος να παράγει μια ποσότητα προϊόντων ή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια

ΜΑΘΗΜΑ 5. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια ΜΑΘΗΜΑ 5 Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια Ι ΑΣΚΩΝ: Αλεξία Τζωρτζάκη Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τµ. Χρηµατοοικονοµικής & Ασφαλιστικής Πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Πλεονέκτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τι είναι η τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής Τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής είναι η εφαρμογή της επιστήμης στην παραγωγή προϊόντων. Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ2 η : Σχεδιασμός διαδικασιών

ΔΙΑΛΕΞΗ2 η : Σχεδιασμός διαδικασιών Διοίκηση Λειτουργιών ΔΙΑΛΕΞΗ2 η : Σχεδιασμός διαδικασιών Δρ. Β. Ζεϊμπέκης (vzeimp@fme.aegean.gr) Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Copyright 2017 Ατζέντα Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz,

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ5 η : Σχεδιασμός θέσεων εργασίας και οργάνωση εργασιών

ΔΙΑΛΕΞΗ5 η : Σχεδιασμός θέσεων εργασίας και οργάνωση εργασιών Διοίκηση Λειτουργιών ΔΙΑΛΕΞΗ5 η : Σχεδιασμός θέσεων εργασίας και οργάνωση εργασιών Δρ. Β. Ζεϊμπέκης (vzeimp@fme.aegean.gr) Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Γιατί είναι ο σχεδιασμός τόσο σημαντικός; Έρευνα του Βρετανικού Συμβουλίου Σχεδιασμού Ο σχεδιασμός βοηθά τις επιχειρήσεις να συνδεθούν στενά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας κάθε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 19 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... 21 ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 22 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας 1960s Demand Forecasting Purchasing Requirements Planning Production Planning Manufacturing Inventory Warehousing Materials Handling

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 S EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΑΞΗ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ AΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 S EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΑΞΗ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ AΠΡΙΛΙΟΣ 2016 EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 S ΤΑΞΗ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ AΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Αντώνης Σπανός Πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας Αριστείας ΕΕ CSR expert UN Global Compact Project

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παραδοσιακά, η διαδικασία περιλαμβάνει τις εξής κύριες φάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Η φιλοσοφία Just-in-Time Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προέλευση JIT Το παράδειγµα τηςtoyota Βασικές αρχές JIT Στόχοι JIT Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής Η σχέση των ευρύτερων στρατηγικών στόχων μιας λειτουργίας παραγωγής με τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων Προμηθευτές Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 3 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 3: Σχεδιασμός Δυναμικότητας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγράψτε συνοπτικά το σκοπό της εργασίας, τη φύση και τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων σας.

Β. ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγράψτε συνοπτικά το σκοπό της εργασίας, τη φύση και τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων σας. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3. ΤΜΗΜΑ 4. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ;

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; κάθε αδρανές οικονοµικό µέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση µελλοντικής ζήτησης γι αυτό. 1995 Corel Corp. 1984-1994 T/Maker Co. 1984-1994 T/Maker Co. 3 Απόθεµα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. (Operations Management) 1 ο μάθημα Εισαγωγή. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Διοίκηση Λειτουργιών. (Operations Management) 1 ο μάθημα Εισαγωγή. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) 1 ο μάθημα Εισαγωγή 1 Ομάδα Σχετικών Μαθημάτων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (5 ο εξάμηνο) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ (LOGISTICS) (7 ο εξάμηνο) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεξάρτηση τοπικής και παγκόσµιας αγοράς Οργανωτική

Αλληλεξάρτηση τοπικής και παγκόσµιας αγοράς Οργανωτική ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικό Παλιό οικονοµικό σύστηµα Νέο οικονοµικό σύστηµα Πόροι Γη, εργασία, κεφάλαιο Πληροφορία, γνώση, ευφυία ηµιουργία Εξόρυξη πόρων και ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα Κριτηρίου Αξιολόγησης ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 6 η Διάλεξη. Δηµήτριος Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 6 η Διάλεξη. Δηµήτριος Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 1 Διοίκηση Ποιότητας Έργων 6 η Διάλεξη Δηµήτριος Τσέλιος 29-04-2017 Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 2 Περιεχόµενα της 6 ης Διάλεξης Κόστος Ποιότητας Συνάρτηση Απώλειας Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Το τι θα μετρήσουμε και πως θα το μετρήσουμε σχετίζεται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους, δηλαδή το περιεχόμενο της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών 9. ιαχείριση αποθεµάτων Μοντέλα διαχείρισης Η αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεµάτων Συστήµατα Kanban/Just In Time (JIT) Εισηγητής: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα