Τις νέες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου. «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τις νέες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου. «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»"

Transcript

1 Τις νέες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στα Logistics φώτισε το συνέδριο «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Επίκαιρα ποσοτικά στοιχεία ανέδειξαν 173 ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων συμμετέχοντας ενεργά στη θεσμοθετημένη διαδικασία του TELE VOTING

2 Ανώτατα διευθυντικά στελέχη από τον χώρο του supply chain διακεκριµένων επιχειρήσεων από τη Βιοµηχανία, το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες έδωσαν «το παρών» µε καίριες τοποθετήσεις στο συνέδριο, που τέθηκε υπό την αιγίδα του Σ Α Ε (Σύνδεσµος ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού Ελλάδος) και διαµόρφωσαν τις τάσεις της αγοράς απαντώντας στα ερωτήµατα που τέθηκαν µέσω του TELE VOTING. Το κεντρικό µήνυµα που διαµορφώθηκε από τις εργασίες του συνεδρίου είναι το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις βασίζονται στο ανθρώπινο δυναµικό τους προκειµένου να εφαρµόσουν µε επιτυχία εταιρικές στρατηγικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσουν πρακτικές και µεθοδολογίες που ενισχύουν τους εργαζοµένους να ανταπεξέλθουν στα σηµερινά, αυξηµένα και διαφοροποιηµένα σε σχέση µε το παρελθόν, καθήκοντα. Έµπρακτες αποδείξεις της σηµασίας που αποδίδουν οι επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι λαµβάνουν ενηµέρωση για τη γενικότερη πορεία της εταιρείας, γίνονται κοινωνοί των λόγων για τις αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές και επιδιώκεται η κατάθεση προτάσεων από την πλευράς τους µέσα από την οργάνωση και τη λειτουργία οµάδων εργασίας. Ταυτόχρονα, είναι σηµαντικό για τις επιχειρήσεις να έχουν αποσαφηνίσει τη νέα οργανογραµµατική τους δοµή και τους νέους ρόλους και αρµοδιότητες που απορρέουν από αυτήν, πριν ενθαρρύνουν τους εργαζόµενούς τους να ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε καθήκοντα και εργασίες διαφορετικής φύσης (multi tasking). Σε ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: ORBIT POLYMERS ADIDAS AHI CARRIER ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ALPHA GRISSIN AVON BIC VIOLEX SARMED CANA ΦΑΡΜ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CEVA LOGISTICS COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ COSMOTE CRETA FARM DELATOLAS DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ DIAKINISIS PORT DTL DELPHI LOGISTICS TRANSPORTS ELBISCO ENTERSOFT ETHOS MEDIA EUROBANK BUSINESS SERVICES FOLLI FOLLIE GROUP FOODLINK GLAXOSMITHKLINE HELLAS EAP HYUNDAI - KIA MOTORS IN GROUP JUNGHEINRICH HELLAS KARIERA.GR KLEEMANN ΕΛΛΑΣ KUEHNE & NAGEL LG ELECTRONICS LOGIKA MANPOWERGROUP MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ METRON LOGISTICS MOBILE TECHNOLOGY NESTLE HELLAS NOTOS COM HOLDINGS OK ANY TIME MARKETS OKTABIT PEBRO - ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ (DEXION) PEPSICO SARMED SCHENKER SIKA HELLAS TELEMARKETING TELENAVIS TRAFFIC GROUP ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Δ.Ε.Ν. ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Ε. ΤΖΑΝΝΙΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΛΑΪΣ- UNILEVER HELLAS ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΥΚΑΣ Β. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ - DIXONS ΜΑΚΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΜΑΒΕ ΟΤΕ ΓΚΡΟΥΠ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΣΔΑΔΕ ΣΕΒ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

3 αυτό το πλαίσιο, αναγκαία είναι η παροχή των κατάλληλων εφοδίων και εργαλείων στους εργαζοµένους µέσα από ενισχυµένες διευθύνσεις ανθρώπινου δυναµικού, στοχευµένες δράσεις εκπαίδευσης και υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης των ταλέντων (talent management). Στο συνέδριο αναδείχθηκε επιπλέον ο ρόλος των δεικτών µέτρησης της απόδοσης που καθιστά ορθολογική και τεκµηριωµένη την αξιολόγηση του προσωπικού αλλά και της σηµασίας που αποκτά στις µέρες µας η λήψη µέτρων από τις επιχειρήσεις για τον περιορισµό του εργασιακού στρες. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε και η ενότητα του συνεδρίου που εστίασε στις νοµικές εξελίξεις εργασιακών θεµάτων. Η οµάδα των εξειδικευµένων εργατολόγων παρουσίασε συνοπτικά τα σηµεία κλειδιά των αλλαγών και απήντησε σε πολλά ερωτήµατα του κοινού. ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ TELE VOTING ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α Στην τηλε ψηφοφορία συµµετείχαν 173 στελέχη επιχειρήσεων κυρίως Γενικοί ιευθυντές, ιευθυντές Ανθρώπινου υναµικού, /ντές Λειτουργιών, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Παραγωγής κ.ά. Το 18% ήταν αµιγώς ελληνικές επιχειρήσεις µε τζίρο 50 έως 200 εκ., το 16% ήταν επίσης αµιγώς ελληνικές επιχειρήσεις µε τζίρο µε τζίρο 20 έως 50 εκ., το 14% ήταν θυγατρική εταιρείας εξωτερικού µε τζίρο >200 εκ. ενώ το 10% ήταν πάροχοι Υπηρεσιών Logistics κυρίως 3PL. Το πρώτο σηµαντικό εύρηµα αφορά στην οργανογραµµατική δοµή και αποκαλύπτει ότι η διεύθυνση εφοδιαστικής αλυσίδας έχει διατηρήσει τη δύναµή της και µάλιστα έχει ελαφρώς αυξήσει την επιρροή της λαµβάνοντας και νέα activities. Μόλις το 17% ανέφερε ότι η δ/νση εφοδιαστικής αλυσίδας ασχολείται µόνο µε αποθήκευση και διανοµή, ενώ 27% των επιχειρήσεων αναβάθµισαν οργανογραµµατικά την εφοδιαστική αλυσίδα προσθέτοντας και άλλες αρµοδιότητες µε ένα άλλο 27% της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων να παραµένει στο ίδιο επίπεδο µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Αποδείχθηκε επίσης ότι η διαφοροποίηση του πλήθους του ανθρώπινου δυναµικού του supply chain την τελευταία τριετία στις ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθεί τον ίδιο ρυθµό όπως για τα άλλα τµήµατα της επιχείρησης (31% απάντησε ότι ο βαθµός απόκλισης ήταν 0-5%).

4 Σήµερα, ο εργαζόµενος στο supply chain πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του multi tasking και του multi skilling, καθώς το 61% των ερωτηθέντων στο συνέδριο την επέλεξε ως Νο1 πρακτική ποιοτικής εργασιακής ευελιξίας. Το τι ακριβώς σηµαίνει multi tasking και multi skilling στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία ανάλογα µε τις ανάγκες της. Ενδεικτικά αναφέρθηκε το παράδειγµα των οδηγών που πλέον παρέχουν και customer service υπηρεσίες επί τόπου κατά την παράδοση, ή των χειριστών ανυψωτικών µηχανηµάτων που δύναται να απασχολούνται παράλληλα και σε άλλες διαδικασίες αποθήκευσης όπως picking, παραλαβές κ.ά. Σηµαντικά είναι και τα ποσοστά 50% που απάντησαν ως εργασιακή πρακτική το job rotation όπως και το 42% που απάντησε ότι αξιοποιεί το outsourcing για υπηρεσίες αποθήκευσης και διανοµής. Στις κυριότερες δυσκολίες κατά την εφαρµογή πολιτικών multi tasking- multi skilling το 54% απάντησε την αντίσταση του προσωπικού, το 46% την αδυναµία προϊσταµένων να διοικούν το πολυειδικευµένο προσωπικό και το 43% τα προβλήµατα µε απαιτήσεις παλαιότερων προσλήψεων. Η συζήτηση περιστράφηκε επίσης γύρω από την πρακτική της προσωρινής απασχόλησης, µε το 56% των συνέδρων να απαντά ότι έχει προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Στους λόγους που δεν χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις πλήρως ευέλικτες µορφές απασχόλησης στην εφοδιαστική αλυσίδα το 36% απάντησε ότι το προς διάθεση προσωπικό είναι χαµηλών προσόντων µε χαµηλό επαγγελµατισµό, ενώ το 31% των συνέδρων απάντησε ότι έχουν απαιτήσεις εξειδικευµένης εργασίας στις οποίες είναι δύσκολη η ανταπόκριση. Το 28% απάντησε ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς µε τις νοµικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριµένη επιλογή. Είναι σαφές ότι το τοπίο στα εργασιακά της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αλλάξει άρδην µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων να µεταβάλλονται και τις απαιτήσεις από το στελεχιακό και το εργατικό δυναµικό να διαφοροποιούνται επίσης. «υνατές» διευθύνσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, µε ανθρώπους multi tasking και multi skilling, έντονο το outsourcing και ενισχυµένες διευθύνσεις ανθρώπινου δυναµικού είναι το κεντρικό µήνυµα που συµπληρώνεται από ένα τελευταίο επίσης ενδιαφέρον στοιχείο αυτή τη φορά που έχει να κάνει µε την πυραµίδα του Maslow: Το 52% απάντησε ότι πριν το 2010 ο Έλληνας εργαζόταν µε σκοπό την αναγνώριση στο κοινωνικό περιβάλλον ενώ σήµερα, βάση του 65% των συνέδρων που απάντησαν, εργάζεται για τις ανάγκες εξασφάλισής του.

5 Ο ΣΕΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΒ συµµετείχε ενεργά στο συνέδριο µε τον χαιρετισµό της κας Ρένας Μπαρδάνη, ιευθύντριας Τοµέα Ανθρωπίνου υναµικού και δύο εξειδικευµένες οµιλίες από την κα Τέσσα Μίχου, Συντονίστρια Τοµέα Ανθρωπίνου υναµικού και τον κ. Νίκο Γαβαλάκη, Advisor Τοµέα Ανθρωπίνου υναµικού. Η κα Ρ. Μπαρδάνη (φωτό αριστερά) ανέπτυξε στο επιχειρηµατικό κοινό τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του ΣΕΒ για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων, ενώ στη συνέχεια η κα Τέσσα Μίχου (φωτό κάτω δεξιά) εξειδίκευσε στον µηχανισµό διάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγέλµατα και δεξιότητες. Ο ΣΕΒ ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή, µε σκοπό την επίτευξη αποτελεσµατικότερης σύζευξης µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξειδικευµένου ανθρωπίνου δυναµικού, καλύπτοντας ένα σηµαντικό κενό στην αγορά εργασίας, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Τελικός σκοπός του ΣΕΒ είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να σχεδιάσουν έγκαιρα, κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης και προσαρµογής του ανθρώπινου δυναµικού και των πόρων που διαθέτουν, δηλαδή: Να διαµορφώσουν κατάλληλα προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας συνδεδεµένες µε τις µελλοντικές ανάγκες της αγοράς και τους στρατηγικούς τους στόχους Να προσελκύσουν και επιλέξουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό σε σχέση µε τα κρίσιµα για το µέλλον επαγγέλµατα, Να αναπτύξουν την εσωτερική κινητικότητα των εργαζοµένων Η ανάπτυξη πρακτικών λειτουργικής ευελιξίας και η οργανωτικής καινοτοµίας στις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν το αντικείµενο παρουσίασης του κ. Νίκου Γαβαλάκη. Ο ΣΕΒ υλοποίησε πρόσφατα σχετική µελέτη µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε στελέχη µεγάλων και µεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, η οποία κατέληξε σε ένα matrix model που συσχετίζει 22 πρακτικές λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτοµίας µε 16 τύπους επιχειρήσεων. Η µελέτη προσδιορίζει τις πιο σηµαντικές και τις πιο

6 υλοποιήσιµες πρακτικές ανά τύπο επιχείρησης ειδικά για τη χώρα µας και καταλήγει σε µια µήτρα προτάσεων στρατηγικής. Η λειτουργική ευελιξία αφορά στην προσαρµογή της επιχείρησης στις αλλαγές της ζήτησης των προϊόντων / υ πηρεσιών µε εσωτερική αναδιοργάνωση της εργασίας µέσω κατάλληλα καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού και στην εφαρµογή ενεργητικής πολιτικής που σκοπεύει στην προσαρµογή της ποιότητας της συνεισφοράς του Ανθρώπινου υναµικού και εποµένως, στην αύξηση της παραγωγικότητας. Νίκος Γαβαλάκης, Advisor Τομέα Ανθρωπίνου Δυναμικού ΣΕΒ Η οργανωτική καινοτοµία έγκειται στην εφαρµογή νέων µεθόδων και πρακτικών στις επιχειρησιακές πρακτικές (π.χ. διαχείριση γνώσης), στις διαδικασίες εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης (π.χ. διατοµεακές οµάδες) και στον σχεδιασµό των εξωτερικών σχέσεων µε πελάτες και προµηθευτές (π.χ. στρατηγική συνεργασία µε τους προµηθευτές). Τόσο η λειτουργική ευελιξία όσο και η οργανωτική καινοτοµία αφορούν σε εφαρµοσµένες πρακτικές που η ίδια η ελληνική αγορά έχει αναδείξει ως πιο αποτελεσµατικές για την αντιµετώπιση της κρίσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Από τον Ιανουάριο του 2014, ο ΣΕΒ ξεκινά πρόγραµµα υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων στην εφαρµογή τέτοιων πρακτικών λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτοµίας και στην ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών, που περιλαµβάνει: Πέντε ηµερίδες ενηµέρωσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος, Πάτρα) Προγράµµατα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (σεµινάρια) στις παραπάνω πόλεις για, συνολικά, 200 στελέχη επιχειρήσεων ράσεις coaching και mentoring στις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συµµετοχή, ώστε να υποστηριχθούν στη φάση εφαρµογής των πρακτικών Events ανατροφοδότησης της γνώσης ράσεις ικτύωσης των επιχειρήσεων Συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος Εξειδικευµένη ηλεκτρονική σελίδα που θα περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες για το πρόγραµµα, οδηγούς για την εφαρµογή των πρακτικών της λειτουργικής ευελιξίας και της οργανωτικής καινοτοµίας κ.ά.

7 Το πρόγραµµα απευθύνεται κυρίως σε διευθυντικά στελέχη operations, εφοδιαστικής αλυσίδας, παραγωγής, ανθρώπινου δυναµικού κ.ά. γι αυτό και ο ΣΕΒ απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στο ακροατήριο να συµµετάσχει στη συγκεκριµένη δράση (οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τον διοργανωτή του συνεδρίου Supply Chain Institute). Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Το συνέδριο χαιρέτισε η κα Μάρθα Μυλωνά, Πρόεδρος του Σ Α Ε ο οποίος έθεσε τη διοργάνωση υπό την αιγίδα του. Η κα Μάρθα Μυλωνά εξήγησε γιατί σήµερα όσο ποτέ το ανθρώπινο δυναµικό έχει κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και µίλησε για τη δραστηριότητα και τις πρωτοβουλίες του Σ Α Ε προς αυτήν την κατεύθυνση. H πρώτη ενότητα του συνεδρίου µε τίτλο «Κρίση, αναδόµηση οργανογραµµάτων και αναδιανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων» µε συντονιστή τον κο Αθανάσιο Κ. Μαύρο, Γενικό ιευθυντή, Planning AE, ξεκίνησε µε τον κο Σταµάτη Ανδριανόπουλο, Executive Consultant, Planning ΑΕ, παρουσιάζοντας την εφαρµογή του RASCI Model στο οργανόγραµµα και τα activities της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. R Responsible Ο doer. Αυτός που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση µίας ενέργειας. Συνήθως ορίζουµε έναν R A S C I Accountable Αυτός που είναι υπεύθυνος για την σωστή ολοκλήρωση της ενέργειας από τον R και αυτός που εγκρίνει ο επιτυχή ολοκλήρωση µίας ενέργειας. Ανά ενέργειςπρέπει να υπάρχει ένας Α Support Αυτός που υποστηρίζει την υλοποίηση µίας ενέργειας µέσα από την παροχή στοιχείων και την σχετική ανάλυση που ενδέχεται να απαιτείται για την λήψη κάποιας απόφασης. Συνήθως ως S ορίζεται µία οµάδα εργαζόµενων Consult Αυτοί των οποίων η συνεισφορά / γνώση χρειάζεται για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση µίας ενέργειας. Εξασφαλίζουν ότι έχουν αναλυθεί όλες οι εναλλακτικές λύσεις πριν την λήψη τελικής απόφασης Informed Αυτοί που πρέπει να ενηµερώνονται για το status µίας ενέργειας καθώς επηρεάζονται από το αποτέλεσµα -ολοκλήρωσή της

8 Από αριστερά: κα Μάρθα Μυλωνά, κος Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant Planning, κος Αθανάσιος Κ. Μαύρος, Γενικός Διευθυντής Planning Η πρώτη ενότητα ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση 2 case studies µεγάλων επιχειρήσεων της χώρας που εστίασαν στα νέα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων και στην ενίσχυση της απόδοσης της επιχείρησης µέσω αυτών. Οι κ.κ. Ζιγλής Μιχάλης, Supply Chain & Services Director και Κουµαρτζής Γιώργος, HR Manager µίλησαν για τις πρωτοβουλίες της DIXONS SOUTH EAST EUROPE/ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ και τη νέα ολοκληρωµένη γκάµα υπηρεσιών Support 360 o όπου η δ/νση εφοδιαστικής αλυσίδας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η µελέτη περίπτωσης της εταιρείας ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS AE από τους κ.κ. Ιωαννίδη Βασίλη, Supply Chain HR Business Partner και Μαυραγάνη Γιώργο, ιευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Από αριστερά: κος Μιχάλης Ζιγλής, Supply Chain & Services Director Dixons South East Europe / Κωτσόβολος, κος Γιώργος Κουμαρτζής, HR Manager Dixons South East Europe / Κωτσόβολος, κος Γιώργος Μαυραγάνης, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΕΛΑΪΣ UNILEVER και κος Βασίλης Ιωαννίδης, Supply Chain HR Business Partner ΕΛΑΪΣ UNILEVER

9 ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ Για την εργασιακή ευελιξία στην εφοδιαστική αλυσίδα µίλησε στη 2 η ενότητα ο κος Βασιλειάδης Ελευθέριος, Business Sector Manager, Planning. Όπως ανέφερε ο κ. Βασιλειάδης, η παγκόσµια εµπειρία αναδεικνύει την αναγκαιότητα του IFWO (internally flexible forms of work organization). Ο κ. Βασιλειάδης εξήγησε γιατί οι πρακτικές multi tasking & multi skilling του προσωπικού είναι σηµαντικές για την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ στη συνέχεια εξειδίκευσε στους τρόπους εφαρµογής του job rotation. Στη συνέχεια τεκµηριώθηκε γιατί ειδικά στις µέρες µας είναι απαραίτητη η κατάρτιση του προσωπικού της εφοδιαστικής αλυσίδας και ποια µορφή αυτή πρέπει να έχει, ενώ αναλύθηκε επίσης γιατί οι αυτόνοµες οµάδες εργασίας και η τηλε-εργασία, παρά τη σπουδαιότητά τους, δεν έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται ακόµα ευρέως στη χώρας µας. Ο κ. Βασιλειάδης υπογράµµισε επίσης τη δυναµική του outsourcing και στη συνέχεια επικέντρωσε στις πρακτικές διευθέτησης του χρόνου εργασίας και στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Από αριστερά: κος Βασιελιάδης Ελευθέριος, Business Sector Manager Planning, κος Παπαφωτόπουλος Θοδωρής, Human Eraources Manager BIC VIOLEX, κος Παπαγιάννης Νίκος, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού NOTOS COM HOLDINGS Στη δεύτερη ενότητα πάνελ διευθυντών ανθρώπινου δυναµικού και εφοδιαστικής αλυσίδας από µεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις σχολίασαν και κατάθεσαν τη τεχνογνωσία τους. Συµµετείχαν οι κ.κ.: Παπαφωτόπουλος Θοδωρής, Human Resources Manager BIC VIOLEX, Νίκος Παπαγιάννης, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού Group NOTOS COM HOLDINGS, Κωνσταντινίδης Τάσος, Supply Chain Director NESTLE HELLAS, Βλάσσης Αθανάσιος, Logistics & Warehousing Director του OTE GROUP και κα Κολοκυθά Μαρία, ιευθύντρια Ανθρώπινου υναµικού ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS. Ενδεικτικά, τέθηκαν θέµατα, όπως: Job rotation Αυτόνοµες οµάδες εργασίας Bonus για την πρόληψη ατυχηµάτων ηµιουργία leadership committee ευέλικτες µορφές εργασίας

10 τηλεργασία multi tasking µε οργανωµένο σύστηµα Lean Management διαχείριση των ταλέντων Από αριστερά: κος Κωνσταντινίδης Τάσος, Supply Chain Director Nestle Hellas, κος Βλάσσης Αθανάσιος, Logistics & Warehousing Director ΟΤΕ GROUP, κα Κολοκυθά Μαρία, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS. ΠΑΝΕΛ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ VS ΠΑΝΕΛ LOGISTICIANS Στην 3 η ενότητα τo ενδιαφέρον προκάλεσαν τα δύο πάνελ, νοµικών και logisticians, οι οποίοι σχολίασαν µε το δικό τους τρόπο ο καθένας τα σηµερινά νέα εργασιακά δεδοµένα. Από αριστερά: κος Χαιρόπουλος Χάρης, Συνεργαζόμενος Νομικός Σύμβουλος EUROBANK BUSINESS SERVICES, κα Τζιαννίνη Ευγενία, Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Δικηγορικό Γραφείο Ε. Τζιαννίνη & Συνεργάτες, κος Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος παρ Εφέταις, μέλος συντακτικής ομάδας Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, κος Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος συντακτικής ομάδας Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας Το πάνελ ξεκίνησε από τον κο Χάρη Χαιρόπουλο, συνεργαζόµενο Νοµικό Σύµβουλο, EUROBANK BUSINESS SERVICES, ο οποίος ασχολήθηκε κυρίως µε το ζήτηµα της µετενέργειας. Το λόγο έπειτα πήρε η κα Τζιαννίνη, ικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω, Ε.Τζιαννίνη & Συνεργάτες, η οποία µίλησε για τους οδηγούς

11 φορτηγών οχηµάτων και τους φορτοεκφορτωτές ως κοµβικοί εργασιακοί κλάδοι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σχετικά µε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα εργασιακά κινήθηκαν και οι κ.κ. Σαρατσιώτης Θεώδορος, ικηγόρος παρ Εφέταις, και Πηνιώτης Κωνσταντίνος, ικηγόρος Αθηνών, µέλη και οι δύο της συντακτικής οµάδας του περιοδικού «ελτίον Εργατικής Νοµοθεσίας». Αναφέρθηκαν στις αλλαγές στο ωράριο εργασίας και στις ηµέρες εργασίας. Από αριστερά: Σταύρος Μποζίκας, Δ/ντής Ανθρώπινου Δυναμικού ELBISCO, Απόστολος Μπιστίνας Logistics Manager ΑΡΓΟΣ και Νίκος Χαλικάς, Logistics Manager HYUNDAI KIA MOTORS. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε το πάνελ των logisticians και τέθηκαν ερωτήσεις προς τους εργατολόγους τόσο από τα µέλη του πάνελ όσο και από το ακροατήριο. Το πάνελ αποτελούσαν οι κ.κ: Απόστολος Μπιστίνας, Logistics Manager, ΑΡΓΟΣ ΑΕ, Νίκος Χαλικάς, Logistics Manager, HYUNDAI KIA MOTORS, ηµήτρης Γεωργάς, Logistics Manager, OKTABIT, Κώστας Τουµπανιάρης, ιευθυντής Λειτουργιών, Σ.. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ, Νίκος Γκότζιας, Associate Manager, PLANNING. Συντονιστής ήταν ο κος Μποζίκας Σταύρος, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού ELBISCO. Από αριστερά: Δημήτρης Γεωργάς Logistics Manager OKTABIT, Νίκος Γκότζιας Associate Manager PLANNING και Κώστας Τουμπανιάρης Διευθυντής Λειτουργιών Σ.Δ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ.

12 ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Στη τέταρτη ενότητα µε τίτλο «Μετρώντας, ελέγχοντας, αµείβοντας και υποστηρίζοντας την παρεχόµενη εργασία», ο κος Μαµάκος Αλέξανδρος, Consultant της εταιρείας Planning, παρουσίασε τους είκτες Απόδοσης και της Παραγωγικότητας των εργαζοµένων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Απάντησε στο κρίσιµο ερώτηµα που θέτουν συχνά οι εταιρείες: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ; Σκοπός του συστήµατος παρακολούθησης µέσω επιχειρησιακών δεικτών είναι η βελτίωση των λειτουργιών της κάθε επιχείρησης και η εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων µέσα από µια δοµηµένη διαδικασία µέτρησης παραγωγικότητας και βαθµού επίτευξης των στόχων. Ο κος Μαµάκος εστίασε στην αποτελεσµατικότητα των εικτών στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Τα KPIs στη διοίκηση του προσωπικού συµβάλουν στην ανάδειξη σηµείων προς βελτίωση και στην παρακίνηση των εργαζοµένων για συνεχή βελτίωση. Η κα Μαζουροπούλου Χριστίνα, ψυχολόγος, Project Manager της Hellas EAP, προέβαλε µια άλλη διάσταση της οικονοµικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στην εργασία, τις ψυχολογικές επιπτώσεις πάνω στον εργαζόµενο. Το 60% των Ελλήνων εργαζοµένων αναφέρει ότι η εργασία επηρεάζει την κατάσταση της υγείας τους, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε σωµατικό επίπεδο ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος της Ευρώπης των 27 χωρών ανέρχεται στο 35%. Το εργασιακό στρες αποτελεί πλέον τη 2 η σοβαρότερη επαγγελµατική ασθένεια στην Ευρώπη επηρεάζοντας το 28 % των εργαζοµένων στην Ευρώπη και µέχρι το 2020 η κατάθλιψη θα είναι η 2 η ασθένεια µετά τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. Η ελληνική νοµοθεσία αλλά και η ευρωπαϊκή προβλέπουν ρυθµίσεις έτσι ώστε οι εργοδότες να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων Αποτελεί ευθύνη του εργοδότη: η δηµιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, η προαγωγή (πάνω): κος Μαμάκος Αλέξανδρος, Consultant Planning, (κάτω): κα Μαζουροπούλου Χριστίνα, Ψυχολόγος Project Manager Hellas EAP. της σωµατικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναµικού αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και προσωπική ευθύνη κάθε εργαζόµενου η πρόληψη και η διατήρηση της ψυχοσωµατικής τους υγείας. Τέλος, έκλεισε επισηµαίνοντας τη σηµαντικότητα της ψυχικής αλλά και σωµατικής υγείας των εργαζοµένων εφόσον υγιείς και παραγωγικοί εργαζόµενοι µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α Η κα Κατερίνα Τριβιζά, ιευθύνουσα Σύµβουλος της EUROBANK BUSINESS SERVICES παρουσίασε τα πλεονεκτήµατα του outsourcing µισθοδοσίας και ευρύτερα τις λύσεις που προσφέρονται σήµερα από τη EUROBANK BUSINESS SERVICES στις επιχειρήσεις. Η κα Μαρία Γούσσιου, Product Manager της JUNGHEINRICH HELLAS ανέπτυξε τα προγράµµατα εκπαίδευσης χειριστών ανυψωτικών µηχανηµάτων, τις µεθόδους καταγραφής ικανοποίησης των εργαζοµένων της Jungheinrich όπως και τα νέα ανυψωτικά µηχανήµατα προηγµένης τεχνολογίας της εταιρείας. Η κα Britta Balden, ιευθύνουσα Σύµβουλος της Link µίλησε για την ανάγκη του e-invoicing και της εκπαίδευσης του προσωπικού σε αυτόµατες ηλεκτρονικές λύσεις που θα απελευθερώσουν χρόνο για δηµιουργική εργασία, ενώ παρουσίασε το σύνολο των λύσεων της Link για προµηθευτές και λιανεµπόριο. Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι αναρτηµένες στο site του Supply Chain Institute πατώντας στο link:

Η ανθρώπινη διάσταση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι διαστάσεις της εφαρμογής του RASCI model στην οργανογραμματική αναδόμηση

Η ανθρώπινη διάσταση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι διαστάσεις της εφαρμογής του RASCI model στην οργανογραμματική αναδόμηση Η ανθρώπινη διάσταση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι διαστάσεις της εφαρμογής του RASCI model στην οργανογραμματική αναδόμηση Σταμάτιος Ανδριανόπουλος Executive Consultant, Planning A.E. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 SOFITEL ATHENS AIRPORT

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 SOFITEL ATHENS AIRPORT ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ & ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ JOB PROFILES ΝΕΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ Η ανθρώπινη διάσταση ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ HR & SUPPLY CHAIN ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CARBON FOOTPRINT ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

ΤΟ CARBON FOOTPRINT ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! ΤΟ CARBON FOOTPRINT ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 SOFITEL ATHENS AIRPORT

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 SOFITEL ATHENS AIRPORT ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ & ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ JOB PROFILES ΝΕΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ Η ανθρώπινη διάσταση ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ HR & SUPPLY CHAIN ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα δομή της αλυσίδας εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου όπως αναδείχθηκε από το συνέδριο Route to Market στο οποίο μετείχαν 184 ανώτατα διευθυντικά

Η νέα δομή της αλυσίδας εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου όπως αναδείχθηκε από το συνέδριο Route to Market στο οποίο μετείχαν 184 ανώτατα διευθυντικά Η νέα δομή της αλυσίδας εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου όπως αναδείχθηκε από το συνέδριο Route to Market στο οποίο μετείχαν 184 ανώτατα διευθυντικά στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας Στο συνέδριο που

Διαβάστε περισσότερα

διεξαγωγή διαγωνισμών / bids παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS & ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (7 Μαρτίου 2013, Holiday Inn Αττικής Οδού)

διεξαγωγή διαγωνισμών / bids παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS & ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (7 Μαρτίου 2013, Holiday Inn Αττικής Οδού) Σύγχρονα management tools από την Planning για τη διεξαγωγή διαγωνισμών / bids παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS & ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (7 Μαρτίου 2013, Holiday Inn Αττικής Οδού) Ένα χρόνο μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 SOFITEL ATHENS AIRPORT

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 SOFITEL ATHENS AIRPORT ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ & ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ JOB PROFILES ΝΕΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ Η ανθρώπινη διάσταση ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ HR & SUPPLY CHAIN ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1 ο Forum Customer Service Excellence through Advanced Supply Chains

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1 ο Forum Customer Service Excellence through Advanced Supply Chains Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1 ο Forum Customer Service Excellence through Advanced Supply Chains Περισσότεροι από 220 επιχειρηµατίες, ιευθύνοντες Σύµβουλοι, Γενικοί ιευθυντές, Εµπορικοί ιευθυντές, ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS & ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 9 Φεβρουαρίου 2012 HOLIDAY INN Αττικής Οδού

BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS & ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 9 Φεβρουαρίου 2012 HOLIDAY INN Αττικής Οδού ιοργάνωση: Επιστηµονική Υποστήριξη: BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS & ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 9 Φεβρουαρίου 2012 HOLIDAY INN Αττικής Οδού Μονοπώλησε το Bidding το ενδιαφέρον της αγοράς Για πρώτη φορά, εµποροβιοµηχανικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

COST FITNESS STRATEGIES & CUSTOMER SERVICE RATIONALIZATION Athens, 15 th June 2010

COST FITNESS STRATEGIES & CUSTOMER SERVICE RATIONALIZATION Athens, 15 th June 2010 SURVIVING THE STORMTHROUGH THROUGH COST FITNESS STRATEGIES & CUSTOMER SERVICE RATIONALIZATION Παρουσίαση & Σύνοψη Συμπερασμάτων των Ομάδων Εργασίας Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κύριες επιπτώσεις της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαϊου 2012 Sofitel Athens Airport

29 Μαϊου 2012 Sofitel Athens Airport Η εφοδιαστική αλυσίδα πριν από το Logistics Rebuilding 15 + 5 ελληνικά case studies 29 Μαϊου 2012 Sofitel Athens Airport Η εφοδιαστική αλυσίδα μετά από το Logistics Rebuilding Όπως δείχνει το παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R.

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter TEYΧΟΣ 2 ο «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» Εditorial Αγαπητοί συνεργάτες, Το τρίµηνο που διανύσαµε η Adecco πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ (16.00 20.00 μ.μ.) METROPOLITAN HOTEL ATHENS Τα επόμενα βήματα και ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στελεχών

ΤΡΙΤΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ (16.00 20.00 μ.μ.) METROPOLITAN HOTEL ATHENS Τα επόμενα βήματα και ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στελεχών 1 ΤΡΙΤΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ (16.00 20.00 μ.μ.) METROPOLITAN HOTEL Τα επόμενα βήματα και ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στελεχών Λευτέρης Βασιλειάδης Manager Planning Βήμα 1: Διοργάνωση και διεξαγωγή άλλων

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Λογιστικές Υπηρεσίες - Φορολογικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Μισθοδοσίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Accounting Consulting Tax SERVICES Επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Δ.Α.Δ HR Society 23 Ιανουαρίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Κτήρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΟΠΑ Αίθουσα: 601 (6 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αυξημένη συμμετοχή της αγοράς στο 2ο Lean Customer Service

Αυξημένη συμμετοχή της αγοράς στο 2ο Lean Customer Service Αυξημένη συμμετοχή της αγοράς στο 2ο Lean Customer Service Πάνω από 160 στελέχη παρακολούθησαν τις εργασίες του Με τη λειτουργία των «Εργαστηρίων Πρακτικής Γνώσης» που παρείχαν στους συμμετέχοντες πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

3 Rd FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE

3 Rd FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE 3 Rd FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE η Palladian Conferences, σε συνεργασία με το FnB Daily, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 25

Διαβάστε περισσότερα

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Logistics a Catalyst to Investments agenda Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς. Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες

Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς. Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες THE LEAN WAREHOUSE Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΑΘΗΝΑ Διοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» Για 7 η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ Γεώργιος Ουζούνης», κατά την οποία απονεμήθηκαν 16

Διαβάστε περισσότερα

Achieving Excellence Together. Η εξέλιξη από 3PL σε 4PL με νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Achieving Excellence Together. Η εξέλιξη από 3PL σε 4PL με νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Supply Chain Institute ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Achieving Excellence Together ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μία παρουσίαση για το πρόγραµµα Diploma in Lean Management. Anastasia Marinopoulou, 2016.

Μία παρουσίαση για το πρόγραµµα Diploma in Lean Management. Anastasia Marinopoulou, 2016. Μία παρουσίαση για το πρόγραµµα Diploma in Lean Management Anastasia Marinopoulou, 2016. Άπαντες µιλάνε για πελατοκεντρική σχεδίαση, εξωστρέφεια, άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα

122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα 122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013 Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών/τριών γίνεται σε συνεργασία του Κολλεγίου µε τη MAKRO

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Perfect Order Processing ΣΤΗΝ

Perfect Order Processing ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: XΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: ΧΟΡΗΓΟΣ: ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Tο συνέδριο που δίνει στον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την ομάδα του, τις λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Cryologic Αρτέμιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr

Cryologic Αρτέμιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέμιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 1η Ιουλίου 2016

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 1η Ιουλίου 2016 1 «ηµιουργία φιλικών ως προς όλες τις ηλικίες εργασιακών χώρων: η διεθνής πρακτική και συµβολή των EAP προγραµµάτων στην ενίσχυση του µεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπινου δυναµικού και στη βελτίωση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» dfolinas@gmail.com Θεσσαλονίκη, 26.11.2016 Δομή παρουσίασης 2 Σημαντικότητα και εννοιολογική προσέγγιση Διοίκησης Logistics Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στην πανηγυρική εκδήλωση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του «Δικτυωθείτε» Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ LOGISTICIANS ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ SUPPLY CHAIN BENCHMARKS

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ LOGISTICIANS ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ SUPPLY CHAIN BENCHMARKS ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ LOGISTICIANS ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ SUPPLY CHAIN BENCHMARKS 21 & 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ SOFITEL ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ H πρώτη ζωντανή ψηφοφορία σε συνέδριο Logistics πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα από

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 Αίγλη Ζαππείου

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 Αίγλη Ζαππείου Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS DIABETES FORUM - Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή, υπό την αιγίδα του Π.Ο.ΣΣ.Α.Σ.ΔΙΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr διαβήτης & διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου

www.palladianconferences.gr διαβήτης & διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου διαβήτης & διατροφή Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS DIABETES FORUM, με στόχο τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου, ενημέρωσης και πολιτικών για το ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Logistics a Catalyst to Investments agenda Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Μάρτιος 2015 Η α Φορέας lobbying μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας ΕΕ/κοινωνικών εταίρων Ηγετικός οργανισμός γνώσης υπέρ μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Παναγιώτης Ταρσινός Project Manager, RCI με την υποστήριξη της ECDL Hellas τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 17:30-21:00

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 17:30-21:00 Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Logistics a Catalyst to Investments Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό πυλώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 Έπειτα από 3 επιτυχημένα εξειδικευμένα events με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008 Το Εθνικό Θεµατικό ίκτυο «Η ύναµη της ιαφορετικότητας» στα πλαίσια της ολοκληρωµένης παρέµβασης των µελών του για την άρση του αποκλεισµού από την κοινωνία και την αγορά εργασίας και την ανάδειξη της διαφορετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Πωλήσεων σε περιόδους κρίσης

Στρατηγικές Πωλήσεων σε περιόδους κρίσης Στρατηγικές Πωλήσεων σε περιόδους κρίσης Σ. Κουγιουμτζιάν Executive Director, Sales ICAP GROUP 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων Λουτράκι, 9 Ιουνίου 2010 ICAP GROUP - Profile Ίδρυση: 1964 Προσωπικό: 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευσε την τρίτη «φουρνιά» των Lean Logistics Managers & Αποθηκάριων

Εκπαίδευσε την τρίτη «φουρνιά» των Lean Logistics Managers & Αποθηκάριων 12 13 Μαρτίου 2010 Εκπαίδευσε την τρίτη «φουρνιά» των Lean Logistics Managers & Αποθηκάριων Επιστημονική Υποστήριξη: Σε Σχολή αναδεικνύεται από την ίδια την πράξη η ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ καθώς στην τρίτη διοργάνωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης;

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; Κεφάλαιο 2 ο Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Όταν το άτομο δημιούργησε ομάδες. Για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Entersoft Α.Ε. Λογισμικό για Φιλόδοξες Επιχειρήσεις

Entersoft Α.Ε. Λογισμικό για Φιλόδοξες Επιχειρήσεις Entersoft Α.Ε. Λογισμικό για Φιλόδοξες Επιχειρήσεις Entersoft Α.Ε. Η Entersoft είναι μια καινοτομική εταιρεία πληροφορικής που ειδικεύεται στην παραγωγή προηγμένων και αξιόπιστων πληροφορικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013 Κωνσταντίνα Καλοδούκα Recruitment Consultant 1 ICAP GROUP H ICAP Group παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Partner ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Η θέση των επιχειρήσεων στη σημερινή οικονομική συγκυρία Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Στροφή των επιχειρήσεων στη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Στροφή των επιχειρήσεων στη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Στροφή των επιχειρήσεων στη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Περισσότεροι από 270 εκπαιδευόµενοι µέσα σε 4 µήνες Eπιστηµονική υποστήριξη: Απάντηση στην οικονοµική κρίση αναζητούν οι επιχειρήσεις στρεφόµενες στην υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Στηρίζουµε το παρόν Σχεδιάζουµε το µέλλον Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014. Τα ΤΟΠΣΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014. Τα ΤΟΠΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», ΤΕΥΧΟΣ 2 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Τρία Μοναστήρια, 74100, Ρέθυμνο Κρήτης http://www.topsa-rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ιε2 «Ευρυζωνικότητα και εξ αποστάσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπινους πόρους»

ΟΜΑΔΑ Ιε2 «Ευρυζωνικότητα και εξ αποστάσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπινους πόρους» ;e ΟΜΑΔΑ Ιε2 «Ευρυζωνικότητα και εξ αποστάσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπινους πόρους» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4 ης Θεματικής Συνάντησης Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008, 17:00 μ.μ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Παρουσιάσεις Συντονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεύοντας τις καλύτερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Βραβεύοντας τις καλύτερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών Απονομή των «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2008» Βραβεύοντας τις καλύτερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008: Σε μία λαμπρή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Το δεύτερο εξειδικευμένο σεμινάριο για την αγορά της Μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στις «Ακριβείς Απογραφές» το ενδιαφέρον της αγοράς

Στις «Ακριβείς Απογραφές» το ενδιαφέρον της αγοράς Στις «Ακριβείς Απογραφές» το ενδιαφέρον της αγοράς Με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 90 στελεχών της αγοράς πραγματοποιήθηκε το εξειδικευμένο σεμινάριο «Ακριβείς και όχι Ακριβές Απογραφές» στις 27 και 28

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS DIABETES FORUM - Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή, με στόχο τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΙΕΤΕΘ /ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα