Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) Fax (+30) Internet :

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενική περιγραφή Συµπληρωµατικά εγχειρίδια Σύµβολα Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Απαγορευµένες µετατροπές και κατασκευή ανταλλακτικών Απαγορευµένοι τρόποι λειτουργίας Ακύρωση υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείµενα παράδοσης Γενικά στοιχεία Κανονικές συνθήκες λειτουργίας Θέση τοποθέτησης Συχνότητα εκκινήσεων Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ιαδικασίες κατά την παραλαβή Γενικές οδηγίες Εργασίες και έλεγχοι πριν την τοποθέτηση Τοποθέτηση έτοιµων συγκροτηµάτων Συναρµολόγηση κατά την τοποθέτηση Σηµαντικές συµβουλές για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Σύνδεση του κινητήρα Σήµανση στα άκρα των καλωδίων και φορά περιστροφής του κινητήρα Μονοφασικοί κινητήρες Κινητήρες µε ένα καλώδιο τροφοδοσίας Κινητήρες µε δύο καλώδια τροφοδοσίας σε παράλληλη σύνδεση Κινητήρες µε δύο καλώδια τροφοδοσίας (ανοιχτή σύνδεση / open delta) Σχέδια συνδεσµολογίας κινητήρα Προστατευτικά µέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Προστασία κινητήρα Προστασία από βραχυκύκλωµα Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Κινητήρες µε ένα καλώδιο τροφοδοσίας Κινητήρες µε δύο ή περισσότερα καλώδια τροφοδοσίας ΕΚΚΙΝΗΣΗ Γενικές οδηγίες Πρώτη εκκίνηση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συχνότητα εκκινήσεων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Γενικές οδηγίες Αντλητικό συγκρότηµα Ηλεκτρικό σύστηµα Ανέλκυση του συγκροτήµατος Μεταφορά του συγκροτήµατος ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Γενικές οδηγίες Απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης Αποθήκευση µέχρι 4 εβδοµάδες Αποθήκευση από 1 έως 24 µήνες Αποθήκευση για παραπάνω από 24 µήνες ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 3 από 24

3 0. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 0.1. Γενική περιγραφή Τυποποιηµένες υποβρύχιες αντλίες χρησιµοποιούνται στη µεταφορά καθαρού κρύου νερού κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Άλλες χρήσεις ή λειτουργικοί σκοποί πρέπει να εγκρίνονται από τον κατασκευαστή. Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα υπόκεινται σε ακριβή έλεγχο στο εργοστάσιο κατασκευής τους και εφοδιάζονται µε εγχειρίδια λειτουργίας για την εγκατάσταση, εκκίνηση, έλεγχο κτλ. τα οποία είναι σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς. Αυτά τα εγχειρίδια περιγράφουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συγκροτηµάτων. Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να κρατηθεί σε καλή κατάσταση και σε µέρος εµφανές, ώστε να είναι πάντα διαθέσιµο στο προσωπικό που χειρίζεται το αντλητικό συγκρότηµα Συµπληρωµατικά εγχειρίδια Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες - στις οδηγίες πλήρωσης κινητήρων υποβρυχίων αντλ. συγκροτηµάτων, νούµερο /0 - στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet) - στην επιβεβαίωση παραγγελίας Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές διαφέρουν από αυτές του εγχειριδίου αυτού, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του φύλλου τεχνικών στοιχείων (data sheet) και του δελτίου παραγγελίας Σύµβολα Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για να τονίσουν σηµαντικές πληροφορίες και να εφιστήσουν προσοχή σε κινδύνους : Γενική πληροφορία: Αν δεν ληφθεί υπ όψη µπορεί να προκληθεί βλάβη. Ενεργά εξαρτήµατα: Η επαφή µε αυτά τα εξαρτήµατα µπορεί να είναι θανατηφόρα. Προσοχή: Αν δεν ληφθεί υπ όψη µπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες ή ατύχηµα (τραυµατισµοί / προβλήµατα υγείας). Κίνδυνος: Αν δεν ληφθεί υπ όψη µπορεί να προκληθεί καταστροφή της µονάδας ή ατύχηµα (τραυµατισµοί / προβλήµατα υγείας). Οι πληροφορίες που βρίσκονται πάνω στο συγκρότηµα πρέπει να ακολουθούνται, π.χ - Βέλος περιστροφής - Συνδεσµολογίες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 4 από 24

4 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδηγίες λειτουργίας υποβρύχιων Το συγκρότηµα πρέπει να λειτουργεί από εκπαιδευµένο προσωπικό, σε πλήρως συναρµολογηµένη µορφή, και µε πλήρως γεµάτη και βυθισµένη την αντλία. Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να παραµένει πάντα διαθέσιµο στον χειριστή του συγκροτήµατος. - Ασφάλειες κινούµενων τµηµάτων (π.χ κόπλερ) δεν πρέπει να αφαιρούνται από το συγκρότηµα όσο αυτό λειτουργεί. - Ο κίνδυνος από την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να εξαλειφθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της.ε.η.. Πριν από την συντήρηση ή την επισκευή, ο κινητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από την τροφοδοσία ρεύµατος. Ο κάτοχος του συγκροτήµατος πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε συντήρηση, εξέταση και συναρµολόγηση θα γίνεται από εγκεκριµένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα έχει πλήρη γνώση του εγχειριδίου αυτού. Οποιαδήποτε εργασία στο συγκρότηµα θα γίνεται όταν αυτό είναι σταµατηµένο. Οι διαδικασίες διακοπής λειτουργίας του συγκροτήµατος που περιγράφονται σ αυτό το φυλλάδιο πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Αντλίες οι οποίες περιέχουν υλικά επικίνδυνα για την υγεία πρέπει να απολυµαίνονται. Αµέσως µετά από κάθε εργασία στο συγκρότηµα, όλα τα συστήµατα ασφαλείας και προστασίας πρέπει να αποκαθίστανται για να ξαναµπεί σε λειτουργία. Πριν την επανεκκίνηση, όλα τα σηµεία που περιγράφονται στο τµήµα 6.2 «Πρώτη εκκίνηση» πρέπει να ακολουθούνται. Κάθε εργασία στα ηλεκτρικά συστήµατα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένους ηλεκτρολόγους. Κάθε εργασία στις υδραυλικές συνδέσεις πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένους εγκαταστάτες Απαγορευµένες µετατροπές και κατασκευή ανταλλακτικών Μετατροπές στο συγκρότηµα επιτρέπονται µόνο κατόπιν συµφωνίας του κατασκευαστή. Η καλή λειτουργία εγγυάται µόνο µε αυθεντικά ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών απαλλάσσει τον κατασκευαστή από οποιαδήποτε υποχρέωση Απαγορευµένοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια λειτουργίας του συγκροτήµατος είναι εγγυηµένη µόνο για χρήση σύµφωνα µε τους κανονισµούς του κεφαλαίου 2 «Τεχνικά στοιχεία» αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας. Τα όρια που δίνονται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet) απαγορεύεται να ξεπεραστούν Ακύρωση υποχρεώσεων Σε κάθε περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου η εγγύηση δεν ισχύει. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 5 από 24

5 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κάθε συγκρότηµα έχει κατασκευαστεί ξεχωριστά, σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη. Τα ειδικά τεχνικά στοιχεία όπως παροχή, µανοµετρικό ύψος, ρεύµα κινητήρα, ελάχιστη επιτρεπόµενη ροή στα εξωτερικά τοιχώµατα του κινητήρα κτλ. βρίσκονται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet), το οποίο δίνεται µε το συγκρότηµα ή µε την επιβεβαίωση παραγγελίας Αντικείµενα παράδοσης αντλητικό συγκρότηµα αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet) οδηγίες πλήρωσης κινητήρων υποβρυχίων 2.2. Γενικά στοιχεία Κανονικές συνθήκες λειτουργίας Το αντλητικό συγκρότηµα (αντλία+κινητήρας) πρέπει πάντα να είναι εντελώς βυθισµένο στο νερό Εξασφάλιση της ελάχιστη ταχύτητα ροής στον κινητήρα, σύµφωνα µε το φύλλο τεχνικών στοιχείων Θερµοκρασία περιβάλλοντος άντλησης, σύµφωνα µε το φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet) περιεχόµενη άµµος : περίπου 25mg/lit όχι ξένα σώµατα στο νερό (πχ. λάσπη-άλατα) τα οποία µπορούν να κολλήσουν την αντλία ή να επικαθίσουν στα εξωτερικά τοιχώµατα του κινητήρα δυσχεραίνοντας την ψύξη του όχι υδραυλικό πλήγµα όχι λειτουργία µε κλειστή βάνα στην καµπύλη λειτουργία µέσα στο καθορισµένο εύρος τάσης επιτρεπόµενο πεδίο λειτουργίας αντλίας: % της παροχής στο βέλτιστο σηµείο λειτουργίας σωστά επιλεγµένη και ρυθµισµένη προστασία του κινητήρα τήρηση του µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού εκκινήσεων ανά ώρα Σε υψηλότερες θερµοκρασίες άντλησης και/ή χαµηλότερες ταχύτητες ροής στην επιφάνεια του κινητήρα, ή αν υπάρχει κίνδυνος µπλοκαρίσµατος, απαιτούνται ειδικά µέτρα για την απαγωγή της θερµότητας. Πρέπει, σε συνεργασία µε τον κατασκευαστή, να εξετάζονται οι συνθήκες της τοποθέτησης του συγκροτήµατος. Σ αυτή την περίπτωση, η καταλληλότητα του συγκροτήµατος για να ανταποκριθεί στη ζητούµενη εφαρµογή πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον κατασκευαστή. Εάν η εγκατάσταση γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου, το επίπεδο θορύβου που παράγεται από την ηλεκτρική µηχανή (µέσα στο πεδίο λειτουργίας της αντλίας) θα είναι : < 70 db (A) Θέση τοποθέτησης Τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή θέσης & βάθους τοποθέτησης. κατακόρυφη τοποθέτηση πάνω από τα φίλτρα της γεώτρησης, ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική ροή νερού από το κάτω µέρος του κινητήρα προς τα πάνω. όλου το συγκρότηµα πρέπει να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από νερό (εµβαπτισµένο) στατική στάθµη νερού τουλάχιστον 2 µέτρα πάνω από το στόµιο εξαγωγής της αντλίας δυναµική στάθµη νερού πάνω από την αναρρόφηση, λαµβάνοντας υπόψη την απαιτούµενη τιµή NPSH για την αντλία (βλέπε χαρακτηριστικά αντλίας) παροχή νερού (βλέπε χαρακτηριστικά αντλίας) µέσες συνθήκες άντλησης (εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης) Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η αντλία πρέπει να τοποθετηθεί οπωσδήποτε πάνω από τα φίλτρα της γεώτρησης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό να τηρηθεί, η απευθείας επαφή της αναρρόφησης µε το φίλτρο της γεώτρησης πρέπει να αποφεύγεται µε άλλα µέσα (π.χ εξωτερικός µανδύας, προστατευτικό κάλυµµα για άµµο κτλ.) Κάθε άλλη χρήση και συνθήκες λειτουργίας πρέπει να εγκρίνονται από τον κατασκευαστή Συχνότητα εκκινήσεων Ο αριθµός των εκκινήσεων ανά ώρα καθορίζεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). Αριθµός µέγιστων επιτρεπόµενων συνεχόµενων εκκινήσεων: Κρύος κινητήρας / Ζεστός κινητήρας... : 3 εκκινήσεις / 2 εκκινήσεις Ελάχιστος χρόνος µεταξύ δύο εκκινήσεων... : 5 λεπτά ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 6 από 24

6 3. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Ένα παράδειγµα κατασκευής συστήµατος παροχής νερού φαίνεται στο σχήµα 3.1. Επειδή στο σχήµα φαίνεται µια βασική µορφή τοποθέτησης, το τελικό σύστηµα παροχής νερού πρέπει να ακολουθεί τις τοπικές και τεχνικές συνθήκες. Όλα τα πρόσθετα αναγραφόµενα εξαρτήµατα συνιστώνται µε σκοπό την ασφαλή λειτουργία και προστασία του αντλητικού συγκροτήµατος. Κάθε εργασία στις υδραυλικές συνδέσεις πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένους εγκαταστάτες. D B Wt Et U>2m Σχήµα 3.1 ιάγραµµα συστήµατος παροχής νερού 1a Υποβρύχιος κινητήρας 1b Υποβρύχια αντλία 2 Βαλβίδα αντεπιστροφής 3 Σωλήνες κατακόρυφης στήλης νερού 4 Στηρίγµατα καλωδίων 5 Πλάκα στήριξης 6 Καµπύλη µε υποδοχή για µανόµετρο 7 Βάνα 8 Σωλήνες ύδρευσης 9 Πιεστικό δοχείο 10 Εξωτερικό κουτί σύνδεσης 11 Ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας και ελέγχου 12 Πρεσσοστάτης ή φλοτεροδιακόπτης 13 Ασφάλειες ηλεκτρικής παροχής 14 Οδηγός κεντραρίσµατος 15 Μανόµετρο 16 Αγωγοί εξαερισµού φρεατίου γεώτρησης 17 Βαλβίδα αέρος διπλής διόδου (εξαεριστικό) 18 Βαλβίδα ασφαλείας Συνιστούµε επίσης για την ασφάλεια του συγκροτήµατος ή για την αυτόµατη λειτουργία του 19a Άνω ηλεκτρόδιο στάθµης 19b Κάτω ηλεκτρόδιο στάθµης 20 Αισθητήρας πίεσης για την µέτρηση στάθµης νερού 21 Μετρητής ροής Επεξηγήσεις D B ιάµετρος γεώτρησης Ε Τ Βάθος τοποθέτησης L A Μήκος συγκροτήµατος US Χαµηλότερο σηµείο λειτουργίας (προστασία από ξηρή λειτουργία) OS Υψηλότερο σηµείο λειτουργίας (σε αυτόµατη λειτουργία) U Ελάχιστο ύψος νερού πάνω από το συγκρότηµα W T Ελάχιστη στάθµη νερού (δυναµική) V Προς την κατανάλωση Α Σύνδεση τριφασικού κινητήρα Β Σύνδεση µονοφασικού κινητήρα ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 7 από 24

7 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Κάθε αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να λειτουργεί µε εντελώς γεµάτο κινητήρα και τελείως εµβαπτισµένο στο νερό. Η στάθµη του νερού πρέπει πάντα να ελέγχεται πριν την τοποθέτηση, και να ακολουθούνται οι οδηγίες του εγχειριδίου «Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ» 4.1. ιαδικασίες κατά την παραλαβή Το συγκρότηµα πρέπει να βγαίνει από την συσκευασία του αµέσως µόλις γίνει η παραλαβή και να ελέγχεται για πιθανές ζηµιές και ελλείψεις σε σχέση µε την παραγγελία. Αν εντοπιστεί ζηµιά πρέπει να αναφερθεί αµέσως στον µεταφορέα. Τα στοιχεία στην πινακίδα πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία του δελτίου αποστολής. Αν η αντλία πρέπει να αποθηκευτεί ή να µεταφερθεί ξανά, ανατρέξτε στα κεφάλαια «10. Μεταφορά» ή «9. Αποθήκευση» Γενικές οδηγίες Συγκροτήµατα τα οποία παραδίδονται σε πολλά τµήµατα εξαιτίας του µεγάλου µήκους τους, πρέπει να συναρµολογούνται κατά την τοποθέτηση στη γεώτρηση. Ειδικές οδηγίες τοποθέτησης πρέπει να ζητούνται από τον κατασκευαστή σ αυτή την περίπτωση. Εξαιτίας του κινδύνου χαλάρωσης, τα συγκροτήµατα που ξεπερνούν το επιτρεπόµενο µήκος του πίνακα 4.1 πρέπει να υποστηρίζονται από βοηθητική δοκό (τύπου Π ή Η), όταν τοποθετούνται σε κάθετη θέση. Η βοηθητική δοκός µπορεί να βγει µόνο όταν η αντλία κρέµεται κάθετα από τον γερανό (βλ σχ. 4.1) Όταν υπολογίζετε την διάµετρο του συγκροτήµατος, λάβετε υπόψη την µικρότερη διάµετρο της αντλίας / κινητήρα. Αυτή αναγράφεται στην πινακίδα ή στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). Αν ένα υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα είναι πάνω σε βοηθητικό στήριγµα µεταφοράς (δοκό), εξαιτίας του µεγάλου του µήκους, πρέπει να σηκωθεί σε κάθετη θέση πάνω στην δοκό του, πριν µπει στη γεώτρηση. Ονοµαστική Επιτρεπτό διάµετρος συνολικό µήκος 6 3,3 µ 8 3,5 µ 10 4,4 µ 12 4,7 µ Πίνακας 4.1 Σφιγκτήρας στερέωσης Βοηθητική δοκός Σχήµα 4.1 Χρήση βοηθητικού στηρίγµατος (δοκός) ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 8 από 24

8 4.3. Εργασίες και έλεγχοι πριν την τοποθέτηση Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση ελέγξτε την διαθεσιµότητα του βοηθητικού εξοπλισµού, ειδικά του γερανού, και συγκρίνετε τις πληροφορίες του φύλλου τεχνικών στοιχείων (data sheet) µε την πινακίδα του κινητήρα. Σιγουρευτείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίση µε την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα. Η µέγιστη επιτρεπόµενη διακύµανση τάσης αναγράφεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). Μεγαλύτερη διακύµανση τάσης ή συχνότητας πρέπει να έχει ζητηθεί κατά την παραγγελία και να έχει επιβεβαιωθεί από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση αµφιβολίας συνιστούµε να ρωτήσετε τον κατασκευαστή ή τον κοντινότερο αντιπρόσωπο, πριν προχωρήσετε στην εκκίνηση του συγκροτήµατος. Πριν προχωρήσετε στην τοποθέτηση, η αντίσταση µόνωσης του κινητήρα πρέπει να µετρηθεί σύµφωνα µε το κεφάλαιο Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η διάµετρος της γεώτρησης (D B ) είναι αρκετά µεγάλη σε όλο το βάθος τοποθέτησης, ώστε το αντλητικό συγκρότηµα να µπορεί να τοποθετηθεί χωρίς δυσκολίες. Στην περίπτωση που η διάµετρος της γεώτρησης δεν είναι αρκετά µεγάλη και οι σωλήνες της κατακόρυφης στήλης νερού συνδέονται µεταξύ τους µε φλάντζες, πρέπει οι φλάντζες αυτές να έχουν υποδοχές για τα καλώδια του κινητήρα Τοποθέτηση έτοιµων συγκροτηµάτων Βιδώστε το πρώτο τεµάχιο σωλήνα, µέγιστου µήκους 0,5 µέτρων, πάνω στο στόµιο εξαγωγής του αντλητικού συγκροτήµατος. Στερεώστε - δέστε προσεκτικά τα καλώδια του κινητήρα πάνω στο σωλήνα. Τοποθετήστε το πρώτο «κολάρο - κλειδί» κάτω από τη µούφα του σωλήνα, πιάστε το µε το βίντσι του γερανού και σηκώστε όλο το αντλητικό συγκρότηµα. Αρχίστε την καθέλκυση του αντλητικού συγκροτήµατος µέσα στη γεώτρηση, έως ότου το «κολάρο κλειδί» ακουµπήσει στο έδαφος ή πάνω στο σωλήνα επένδυσης της γεώτρησης. Τοποθετήστε ένα δεύτερο «κολάρο - κλειδί» (5) κάτω από τη µούφα του επόµενου προς τοποθέτηση σωλήνα. Σηκώστε και τοποθετήστε αυτό το σωλήνα (3) για καθέλκυση. Στερεώστε - δέστε τα καλώδια της τροφοδοσίας και αυτοµατισµού περίπου 0,5 µέτρα πάνω από τη µούφα του σωλήνα. (4) Πιάστε µε το γερανό το δεύτερο αυτό «κολάρο - κλειδί», σηκώστε λίγο τους τοποθετηµένους σωλήνες µε το συγκρότηµα, ελευθερώστε το πρώτο «κολάρο - κλειδί» και συνεχίστε την καθέλκυση προσεκτικά. Μην ανοίξετε το «κολάρο -κλειδί» και αφήσετε να γλιστρήσει ο σωλήνας µε το αντλητικό συγκρότηµα! ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 9 από 24

9 Κατά την καθέλκυση αποφύγετε πιθανή αναδίπλωση - γδάρσιµο του καλωδίου. Προκειµένου να εξασφαλίσουµε την καλύτερη προστασία των καλωδίων τροφοδοσίας (σχ. 4.2), συνίσταται να καλύπτονται τα επικίνδυνα σηµεία στην είσοδο της γεώτρησης µε λαστιχένιο περίβληµα. Επίσης τα καλώδια θα πρέπει να είναι τυλιγµένα σε στροφεία, τα οποία θα είναι έτσι τοποθετηµένα ώστε να διευκολύνεται η καθέλκυση τους, παράλληλα µε τους σωλήνες. κολάροκλειδί(5) kol Σχήµα 4.2 Εργαλεία τοποθέτησης Σωλήνας(3) Στροφείο Λαστ. Περίβληµα Μούφα(4) Κατά την καθέλκυση το αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να κεντράρεται σωστά και να µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα, χωρίς να «βρίσκει» στην επένδυση της γεώτρησης. Γεώτρηση Στερεώστε τα καλώδια τροφοδοσίας και αυτοµατισµού 0,5 µέτρα κάτω από το δεύτερο κολάρο-κλειδί και αφήστε το να ακουµπήσει πάνω στο σωλήνα επένδυσης της γεώτρησης. Τοποθετήστε τον επόµενο σωλήνα για καθέλκυση. Αν κριθεί αναγκαίο στερεώστε τα καλώδια κάθε 3 µέτρα περίπου. Ειδικά στις περιπτώσεις τοποθετήσεων σε στενές και βαθιές γεωτρήσεις, η µέτρηση της αντίστασης µόνωσης του καλωδίου τροφοδοσίας, που περιγράφεται στο κεφ. 5.10, πρέπει να επαναλαµβάνεται τακτικά κατά την καθέλκυση, ώστε να διαπιστωθεί εγκαίρως πιθανός τραυµατισµός του Συναρµολόγηση κατά την τοποθέτηση Ζητήστε ειδικές οδηγίες από τον κατασκευαστή σε περίπτωση που η συναρµολόγηση γίνει κατά την τοποθέτηση στη γεώτρηση. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 10 από 24

10 4.6. Σηµαντικές συµβουλές για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα Για να έχει ο κινητήρας την απαιτούµενη ψύξη, πρέπει να εξασφαλίσουµε µια ελάχιστη ταχύτητα ροής κατά µήκος της εξωτερικής επιφάνειάς του (για την ελάχιστη ταχύτητα ροής στην επιφάνεια του κινητήρα, συµβουλευτείτε το φύλλο τεχνικών στοιχείων και την πινακίδα του κινητήρα). Για βέλτιστη ψύξη του κινητήρα, η ταχύτητα ροής στην επιφάνεια του κινητήρα πρέπει να είναι : 0,5 2 m/sec. Σχήµα 4.3 Τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος µέσα σε γεώτρηση Η τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήµατος πρέπει πάντοτε να γίνεται σε σηµείο ψηλότερο από τα φίλτρα της γεώτρησης, έτσι ώστε όλη η αντλούµενη ποσότητα του νερού να ρέει εξαναγκαστικά κατά µήκος του περιβλήµατος του κινητήρα, ανανεώνοντας συνεχώς το νερό που τον περιβάλλει και παρέχοντας συνεχή και επαρκή ψύξη στον κινητήρα (σχ. 4.3). Σε κάθε περίπτωση, η παρεχόµενη ταχύτητα ροής στην επιφάνεια του κινητήρα πρέπει να υπολογίζεται. Κατά την λειτουργία της αντλίας, η ταχύτητα ροής στην επιφάνεια του κινητήρα υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Αντλούµενη παροχή = Q Q [m³/h]: Αντλούµενη παροχή Γεώτρηση ή Μανδύας ψύξης Ταχύτητα ροής στον κινητήρα Dw [mm]: εσωτερική διάµετρος της γεώτρησης (ή του µανδύα ψύξης) Dm [mm]: εξωτερική διάµετρος του κινητήρα (στάτη) Εάν η ταχύτητα ροής που προκύπτει από τον υπολογισµό είναι µικρότερη από την ελάχιστη απαιτούµενη, πρέπει να τοποθετηθεί µανδύας ψύξης (χιτώνιο) το οποίο θα δηµιουργήσει εξαναγκασµένη ροή κατά µήκος του κινητήρα. Η εσωτερική διάµετρος του µανδύα ψύξης πρέπει να επιλεχθεί έτσι ώστε ο παραπάνω τύπος να δίνει επαρκεί ταχύτητα ροής. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 11 από 24

11 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 5.1. Σύνδεση του κινητήρα Κάθε εργασία στα ηλεκτρικά συστήµατα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένους ηλεκτρολόγους. Τα σχέδια συνδέσεων που φαίνονται στα σχήµατα 5.1 µέχρι 5.6 δείχνουν την βασική δοµή των πιθανών συνδέσεων και την τοποθέτηση της γραµµής τροφοδοσίας και των καλωδίων του κινητήρα. Λεπτοµερείς πληροφορίες για την σύνδεση των κινητήρων και των συστηµάτων ελέγχου και προστασίας τους δίνονται στο σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα από τον κατασκευαστή του. Κατά την σύνδεση της γραµµής τροφοδοσίας, οι άκρες των αγωγών δεν πρέπει να είναι επικασσιτερωµένες, έτσι ώστε να επιτευχθεί ιδανική σύνδεση µε τη µικρότερη δυνατή αντίσταση επαφής. Σε περίπτωση που οι άκρες των αγωγών τροφοδοσίας είναι επικασσιτερωµένες, πρέπει να απόγυµνωθούν. Οι γυµνές άκρες των αγωγών πρέπει να συνδεθούν στο πίνακα µε ειδικούς ακροδέκτες Σήµανση στα άκρα των καλωδίων και φορά περιστροφής του κινητήρα Οι άκρες των καλωδίων του κινητήρα είναι σηµειωµένες σύµφωνα µε τα σχήµατα Για να αντιστρέψουµε τη φορά περιστροφής του κινητήρα αλλάζουµε δύο φάσεις της τροφοδοσίας µεταξύ τους Μονοφασικοί κινητήρες Η φορά περιστροφής των µονοφασικών κινητήρων είναι προκαθορισµένη από τον κατασκευαστή και δεν µπορεί να µεταβληθεί. Η φορά περιστροφής φαίνεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). Σύνδεση µπορεί να γίνει µόνο χρησιµοποιώντας την συσκευή εκκίνησης που συνοδεύει τον κινητήρα, όπως φαίνεται στο σχήµα Κινητήρες µε ένα καλώδιο τροφοδοσίας Για απευθείας εκκίνηση ή εκκίνηση µε αυτοµετασχηµατιστή (σχήµα 5.1 και 5.7), ο κινητήρας εξοπλίζεται µε ένα καλώδιο τριών ή τεσσάρων αγωγών, αν το ονοµαστικό φορτίο του ρεύµατος το επιτρέπει Κινητήρες µε δύο καλώδια τροφοδοσίας σε παράλληλη σύνδεση Κινητήρες των οποίων το ονοµαστικό φορτίο δεν επιτρέπει την σύνδεση µε ένα καλώδιο, εξοπλίζονται µε δύο καλώδια παράλληλα. Η παράλληλη σύνδεση των δύο καλωδίων γίνεται ακολουθώντας την ίδια σήµανση (σχήµα 5.2) 5.5. Κινητήρες µε δύο καλώδια τροφοδοσίας (ανοιχτή σύνδεση / open delta) α) κινητήρες µε εκκίνηση αστέρα - τρίγωνο (σχήµα 5.3) β) κινητήρες σύνδεσης σε αστέρα, η οποία γίνεται στον πίνακα (σχήµα 5.4) γ) κινητήρες σύνδεσης σε τρίγωνο, η οποία γίνεται στον πίνακα (σχήµα 5.5) εξοπλίζονται µε δύο τρίκλωνα ή µε ένα 3-κλωνο και ένα 4-κλωνο καλώδιο. Σε συνδεσµολογίες αστέρα-τριγώνου (Υ- ), ο µέγιστος χρόνος εναλλαγής από τον αστέρα στο τρίγωνο (Y ) είναι t= 3 sec ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 12 από 24

12 5.6. Σχέδια συνδεσµολογίας κινητήρα Σχήµα 5.1 Απευθείας εκκίνηση µε ένα καλώδιο U V W PE Σχήµα 5.2 Απευθείας εκκίνηση µε δύο καλώδια παράλληλα U V W PE Σχήµα 5.3 Εκκίνηση αστέρα - τρίγωνο U1/U2 V1/V2 W1/W2 PE Σχήµα 5.4 Απευθείας εκκίνηση (σύνδεση αστέρα στον πίνακα) U1/U2 V1/V2 W1/W2 PE Σχήµα 5.5 Απευθείας εκκίνηση (σύνδεση κατά τρίγωνο στον πίνακα) U1/U2 V1/V2 W1/W2 PE Σχήµα 5.6 Μονοφασικός κινητήρας V UV Z PE ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 13 από 24

13 5.7. Προστατευτικά µέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Τα προστατευτικά µέτρα ενάντια στην ηλεκτροπληξία πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα VDE και τους κανονισµούς της ΕΗ. Σύµφωνα µε το πρότυπο VDE 0100 ο προστατευτικός αγωγός γείωσης πρέπει να συνδέεται κατευθείαν στον κινητήρα στα καινούργια συστήµατα. Αυτό επίσης γίνεται όταν δεν έχουµε άµεση προσπέλαση στη γεώτρηση. Αν τα καλώδια τροφοδοσίας του κινητήρα δεν περιλαµβάνουν τον προστατευτικό αγωγό, ένας ξεχωριστός αγωγός πρέπει να συνδεθεί στον κινητήρα χρησιµοποιώντας την ειδική βίδα που βρίσκεται πάνω του. Αυτή συµβολίζεται µε το ακόλουθο σύµβολο ( ) Προστασία κινητήρα Για να προστατέψουµε τον κινητήρα από υπερφόρτωση, πρέπει να υπάρχει στον πίνακα συσκευή προστασίας έλλειψης τάσης και θερµικό υπερέντασης µε αντιστάθµιση της εξωτερικής θερµοκρασίας. Η ρύθµιση του ρεύµατος διακοπής σε υπερένταση και η επιλογή των ασφαλειών προστασίας µπορούν να γίνουν από το φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet) του συγκροτήµατος. Αν η επιλογή του θερµικού δεν έχει ήδη γίνει από τον κατασκευαστή, πρέπει να γίνει µε βάση τον πίνακα 5.1. Σε συνδεσµολογίες αστέρα-τριγώνου (Υ- ), κατά κανόνα το θερµικό πρέπει να τοποθετηθεί όπως φαίνεται στα σχήµατα 5.3 και να ρυθµιστεί στο 58% του ρεύµατος λειτουργίας του κινητήρα. Ι Α = ρεύµα διακοπής θερµικού Ι Ε = ρεύµα λειτουργίας t = χρόνος απόκρισης (διακοπής) L = θερµοκρασία λειτουργίας πριν την υπερφόρτωση Πίνακας 5.1 Εκτιµήσεις χρόνου απόκρισης διακοπής θερµικού για υποβρύχιους κινητήρες Η ρύθµιση του θερµικού πρέπει να γίνει στην τιµή που αναγράφεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). Αυτή η τιµή αναφέρεται στο ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα. Σε περίπτωση που η αντλία λειτουργεί µε µικρότερο φορτίο, το θερµικό πρέπει να ρυθµιστεί χαµηλότερα, ώστε να προστατεύσει έγκαιρα τον κινητήρα. Η ρύθµιση του θερµικού δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι µεγαλύτερη από την τιµή που αναγράφεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). Απαγορεύεται η δοκιµή της καλής λειτουργίας του θερµικού, κάνοντας σκόπιµα διακοπή της µιας φάσης. PT100 Αισθητήρας θερµοκρασίας µέσα στον κινητήρα (προαιρετικό) Ο PT100 αισθητήρας θερµοκρασίας µετράει µε µεγάλη ακρίβεια και απεικονίζει ψηφιακά στον πίνακα την εσωτερική θερµοκρασία του κινητήρα, επιτρέποντας τον συνεχή έλεγχο αυτής. Έτσι το PT100 ανιχνεύει προβλήµατα στη ψύξη του κινητήρα και συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία του. Πιθανές αιτίες µη αποτελεσµατικής ψύξης του κινητήρα είναι: - ανεπαρκής ταχύτητα ροής κατά µήκος του κινητήρα - υψηλή θερµοκρασία του αντλούµενου νερού - επικαθίσεις στην επιφάνεια του κινητήρα (άλατα-λάσπη) που εµποδίζουν την απαγωγή της θερµότητας στον περιβάλλον νερό Το PT100 πρέπει να συνδεθεί, µέσω 3-πολικού καλωδίου, στο αντίστοιχο PT100-όργανο στο πίνακα. Το PT100 δεν υποκαθιστά τη προστασία έναντι υπερέντασης (πχ. Θερµικό), διότι µπορεί να µην αποκριθεί έγκαιρα σε πολύ απότοµες µεταβολές θερµοκρασίας! (π.χ. 6 φορές το ονοµαστικό ρεύµα) Προστασία έναντι υπερτάσεων (από κεραυνούς κλπ) Μελετήστε την αναγκαιότητα σύνδεσης συσκευής απαγωγής υπερτάσεων (αντικεραυνική προστασία) πάνω στη γραµµή τροφοδοσίας στην είσοδο του πίνακα, σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 14 από 24

14 5.9. Προστασία από βραχυκύκλωµα Για την πρόληψη βραχυκυκλωµάτων στο καλώδιο τροφοδοσίας του κινητήρα και στον κινητήρα, πρέπει να ληφθούν όλα τα µέτρα που προβλέπει η.ε.η. Οι τιµές των ασφαλειών του πίνακα δίνονται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet) Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Η µέτρηση της µόνωσης επιβάλλεται πριν την πρώτη εκκίνηση του συγκροτήµατος, ή µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα αδράνειας. Κατά την διάρκεια της µέτρησης και µετά απ αυτήν τα καλώδια του κινητήρα βρίσκονται κάτω από υψηλή τάση και δεν πρέπει να τα αγγίξει κανείς. Πριν την µέτρηση σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια δεν βρίσκονται υπό τάση. Για να µετρήσετε την αντίσταση µόνωσης αποσυνδέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας του κινητήρα. Τα άκρα των καλωδίων πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά από την βρωµιά. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής µέτρησης µόνωσης (µέγγερ) για να κάνετε την µέτρηση. Η µέτρηση γίνεται µε ένα κύκλωµα τάσης 500 Volts για ένα λεπτό. Η τιµή πρέπει να διαβαστεί µετά την διάρκεια του ενός λεπτού. Τα τυλίγµατα του κινητήρα τα οποία φορτίζονται κατά την µέτρηση, πρέπει να εκφορτιστούν αµέσως µετά. Τα όρια της ελάχιστης και της κρίσιµης τιµής της αντίστασης µόνωσης για µέτρηση σε θερµοκρασία τυλιγµάτων κινητήρα 20 ο C είναι : - καινούργιος κινητήρας µε το δικό του καλώδιο τροφοδοσίας : ΜΩ τουλάχιστον - καινούργιος κινητήρας µαζί µε το καλώδιο τοποθέτησης, µέσα σε γεώτρηση : 5 ΜΩ τουλάχιστον - κρίσιµη τιµή µετά από µεγάλο χρόνο λειτουργίας για κινητήρα µέσα σε γεώτρηση : 0,5 ΜΩ Αν η τιµή της αντίστασης µόνωσης βρίσκεται κοντά στην ελάχιστη τιµή, τα αίτια µπορεί να αυξηθούν από την υγρασία του αέρα και/ή την βρωµιά στις άκρες των καλωδίων ή από θερµοκρασία τυλιγµάτων κινητήρα µεγαλύτερη από 20 ο C. Μια σχετικά χαµηλή τιµή αντίστασης µόνωσης δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι το συγκρότηµα θα σταµατήσει να λειτουργεί. Αν όµως κατά τη διάρκεια τακτικών µετρήσεων, προκύπτει µεγάλη πτώση στην τιµή της αντίστασης µόνωσης (µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα), τότε πρέπει να δοθεί προσοχή. Αν η τιµή της αντίστασης µόνωσης πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο, η αιτία (καλώδια τροφοδοσίας, συνδέσεις, τυλίγµατα κινητήρα) πρέπει να προσδιοριστεί και να αποκατασταθεί Κινητήρες µε ένα καλώδιο τροφοδοσίας Μόνο ένα καλώδιο πρέπει να µετρηθεί µε το περίβληµα του κινητήρα. Τα υπόλοιπα πρέπει να µονωθούν από το περίβληµα του κινητήρα κατά την διάρκεια της µέτρησης Κινητήρες µε δύο ή περισσότερα καλώδια τροφοδοσίας Κάθε αγωγός ενός από τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να µετρηθεί µε το περίβληµα του κινητήρα. Τη στιγµή της µέτρησης οι υπόλοιποι αγωγοί πρέπει να είναι µονωµένοι από το περίβληµα του κινητήρα. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 15 από 24

15 6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 6.1. Γενικές οδηγίες Εξαιτίας της σχεδίασης των υποβρύχιων κινητήρων, είναι πιθανόν να εµφανιστεί ασυµµετρία (ανοµοιοµορφία) ρεύµατος στις τρεις φάσεις, ειδικά σε διπολικούς κινητήρες. Αυτή η ασυµµετρία ρεύµατος µπορεί να ενισχύεται από την ασυµµετρία τάσης του δικτύου τροφοδοσίας της περιοχής σας (.Ε.Η.). Αυτό το φαινόµενο µπορεί να µειωθεί στο ελάχιστο, µεταθέτοντας όλα τα καλώδια του κινητήρα µια θέση προς τα δεξιά (κυκλικά), πάνω στις κλέµες. Για καλύτερη λειτουργία του κινητήρα η ασυµµετρία ρευµάτων στις φάσεις του κινητήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Η ασυµµετρία στις τάσεις του δικτύου τροφοδοσίας µπορεί να οδηγήσει σε υπερένταση του κινητήρα και γι αυτό πρέπει να ελέγχεται και να διορθώνεται. Η ασυµµετρία µεταξύ φάσεων στις τάσεις του δικτύου τροφοδοσίας επιδρά πολλαπλασιαστικά από 6 έως 10 φορές στην ασυµµετρία των ρευµάτων του κινητήρα! Για παράδειγµα, τα 6 Volts ασυµµετρία τάσης σε δίκτυο 380/400V (1,5%), θα δηµιουργήσει ασυµµετρία 9 έως 15 Ampere στο ρεύµα ενός κινητήρα ονοµαστικής έντασης 100Α (9%-15%). Σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC, η µέγιστη επιτρεπόµενη ασυµµετρία µεταξύ φάσεων του δικτύου τροφοδοσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%, το οποίο δεν παύει να είναι υψηλό (δηλ. µέγιστο 4 Volts στα 400V δίκτυο). Για τη λειτουργία του ηλεκτρικού πίνακα ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του πίνακα. Για πρακτικούς λόγους το τµήµα της υδραυλικής εγκατάστασης µετά τη βάνα (7) πρέπει να συνδεθεί µόνο όταν το αντλούµενο νερό είναι πλέον καθαρό και απαλλαγµένο από άµµο και ξένα σώµατα Πρώτη εκκίνηση Οταν το συγκρότηµα έχει εγκατασταθεί και όλοι οι σωλήνες του δικτύου έχουν τοποθετηθεί µέχρι τη βάνα (7), η βάνα (7) πρέπει να είναι σχεδόν κλειστή, εκτός από ένα µικρό άνοιγµα για την εξαέρωση των σωλήνων. Ακολούθως η µονάδα µπορεί να µπει σε λειτουργία. Τα συγκροτήµατα της σειράς «S...» (µε πτερωτές τύπου προπέλας) δεν πρέπει ποτέ να εκκινούνται µε την βάνα κλειστή. Η υπερφόρτωση µπορεί να καταστρέψει τον κινητήρα. Μετά την εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήµατος η πίεση που δείχνει το µανόµετρο πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τη πίεση που προκύπτει από τη τιµή που δίνεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet) µείον την στάθµη του νερού. Αν αυτό δεν συµβαίνει τότε ο κινητήρας περιστρέφεται ανάποδα. Όταν η φορά περιστροφής δεν είναι σωστή τότε η απόδοση της αντλίας είναι πολύ µικρή ή ανύπαρκτη. Αν η φορά περιστροφής είναι λανθασµένη, είναι προτιµότερο να αλλάξτε δύο φάσεις µεταξύ τους στα καλώδια παροχής του πίνακα, χωρίς να αλλάξετε τίποτε άλλο στα καλώδια τροφοδοσίας του κινητήρα. Το συγκρότηµα δεν πρέπει να περιστρέφεται ανάποδα για περισσότερο από 3 λεπτά. Οι µονοφασικοί κινητήρες είναι φτιαγµένοι µε τέτοιο τρόπο, ώστε αν συνδεθούν στην σωστή τάση να περιστρέφονται µε την σωστή φορά. Η φορά περιστροφής σ αυτούς τους κινητήρες δεν µπορεί να αλλάξει. Για όσο χρονικό διάστηµα οι σωλήνες είναι άδειοι, το αµπερόµετρο µπορεί να δείχνει µια µεγαλύτερη τιµή ρεύµατος από αυτή που δίνεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet), ακόµα και αν έχει περάσει ο χρόνος εκκίνησης. Μετά από αυτό, το ρεύµα λειτουργίας πρέπει να είναι µικρότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα που δίνεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). Ανοίξτε σιγά - σιγά την βάνα (7), ώστε να µην προκληθεί υπερβολική άντληση της γεώτρησης και υπάρξουν προβλήµατα µε άµµο. ώστε προσοχή στην κατανάλωση του ρεύµατος που δείχνει το αµπερόµετρο κατά το άνοιγµα της βάνας. Σιγά -σιγά ανοίξτε την βάνα (7) µέχρι το αµπερόµετρο να δείξει το κανονικό ρεύµα λειτουργίας, σύµφωνα µε το φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 16 από 24

16 Ανοίγοντας τη βάνα, όταν έχουµε φτάσει στο σηµείο λειτουργίας για το οποίο η αντλία έχει σχεδιαστεί, η κατανάλωση ρεύµατος πρέπει να είναι περίπου όµοια µε την τιµή που αναγράφεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). Αν αυτό δεν συµβαίνει τότε οι συνθήκες τοποθέτησης και οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να επανεξεταστούν. Αν δεν υπάρχουν δυσλειτουργίες κατά την διάρκεια και µετά τη δοκιµή εκκίνησης, το δίκτυο µετά τη βάνα µπορεί να συνδεθεί. Σχήµα 6.1 ιάγραµµα συστήµατος παροχής νερού D B Wt E t U>2m 1a Υποβρύχιος κινητήρας 1b Υποβρύχια αντλία 2 Βαλβίδα αντεπιστροφής 3 Σωλήνες κατακόρυφης στήλης νερού 4 Στηρίγµατα καλωδίων 5 Πλάκα στήριξης 6 Καµπύλη µε υποδοχή για µανόµετρο 7 Βάνα 8 Σωλήνες ύδρευσης 9 Πιεστικό δοχείο 10 Εξωτερικό κουτί σύνδεσης 11 Ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας και ελέγχου 12 Πρεσσοστάτης ή φλοτεροδιακόπτης 13 Ασφάλειες ηλεκτρικής παροχής 14 Οδηγός κεντραρίσµατος 15 Μανόµετρο 16 Αγωγοί εξαερισµού φρεατίου γεώτρησης 17 Βαλβίδα αέρος διπλής διόδου (εξαεριστικό) 18 Βαλβίδα ασφαλείας Συνιστούµε επίσης για την ασφάλεια του συγκροτήµατος ή για την αυτόµατη λειτουργία του 19a Άνω ηλεκτρόδιο στάθµης 19b Κάτω ηλεκτρόδιο στάθµης 20 Αισθητήρας πίεσης για την µέτρηση στάθµης νερού 21 Μετρητής ροής Επεξηγήσεις D B ιάµετρος γεώτρησης Ε Τ Βάθος τοποθέτησης L A Μήκος συγκροτήµατος US Χαµηλότερο σηµείο λειτουργίας (προστασία από ξηρή λειτουργία) OS Υψηλότερο σηµείο λειτουργίας (σε αυτόµατη λειτουργία) U Ελάχιστο ύψος νερού πάνω από το συγκρότηµα W T Ελάχιστη στάθµη νερού (δυναµική) V Προς την κατανάλωση Α Σύνδεση τριφασικού κινητήρα Β Σύνδεση µονοφασικού κινητήρα ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 17 από 24

17 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μετά από µια µεγάλη διάρκεια λειτουργίας του συγκροτήµατος, είναι πιθανό να χρειάζεται µια µικρή ρύθµιση του θερµικού, εξαιτίας της πιθανής αλλαγής των λειτουργικών συνθηκών π.χ. πτώση της στάθµης του νερού στη γεώτρηση. Σε καµία περίπτωση η ρύθµιση της προστασίας του κινητήρα δεν πρέπει να ρυθµιστεί σε τιµή µεγαλύτερη από αυτήν που αναγράφεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet)! Για την παρακολούθηση της στάθµης του νερού στην γεώτρηση, συνιστούµε ηλεκτρόδια στάθµης ή όργανο µέτρησης στάθµης Συχνότητα εκκινήσεων Ο αριθµός των επιτρεπόµενων εκκινήσεων ανά ώρα βρίσκεται στο φύλλο τεχνικών στοιχείων (data sheet). Μεγαλύτερη συχνότητα εκκινήσεων επιτρέπεται µόνο µετά από συµφωνία µε τον κατασκευαστή. Αριθµός µέγιστων επιτρεπόµενων συνεχόµενων εκκινήσεων: Κρύος κινητήρας... : 3 εκκινήσεις Ζεστός κινητήρας... : 2 εκκινήσεις Χρόνος µεταξύ δύο εκκινήσεων... : 5 λεπτά Προτείνεται η προστασία του κινητήρα έναντι συνεχών επανεκκινήσεων, χρησιµοποιώντας ένα χρονικό καθυστέρησης. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 18 από 24

18 8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Οι µονάδες υποβρύχιων αντλιών κανονικά λειτουργούν χωρίς συντήρηση. Αν ένα συγκρότηµα πρόκειται να παραµείνει αδρανές για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κάντε µια 10λεπτη δοκιµή κάθε 2-3 µήνες, ώστε να διαγνώσετε έγκαιρα πιθανές δυσλειτουργίες. Το αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να είναι ολόκληρο βυθισµένο στο νερό για να γίνει αυτή η δοκιµή Γενικές οδηγίες Εφόσον οι µονάδες χρησιµοποιούνται σε πολύ µεγάλα βάθη, συνιστούµε να πραγµατοποιείτε και να καταγράφετε τις παρακάτω µετρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να διαγνώσετε έγκαιρα πιθανές δυσλειτουργίες: - Κατανάλωση ρεύµατος - Πίεση στην καµπύλη - Παροχή - Τάση τροφοδοσίας - Ώρες λειτουργίας - Αντίσταση µόνωσης Η κατανάλωση ρεύµατος είναι το πιο σηµαντικό για την παρακολούθηση της µονάδας. Για την λύση προβληµάτων, δες το κεφάλαιο «Προβλήµατα λειτουργίας και εξάλειψή τους» Αντλητικό συγκρότηµα Το συγκρότηµα µπορεί να λειτουργήσει χωρίς συντήρηση, για όσο διάστηµα δεν παρατηρούνται ανωµαλίες στην λειτουργία του, οφειλόµενες σε άµµο ή διαβρωτικό υλικό άντλησης, που µπορούν να οδηγήσουν σε πρόωρη ανέλκυσή του από την γεώτρηση. Αυξοµείωση και/ή γρήγορη άνοδος της κατανάλωσης του ρεύµατος δείχνει µηχανικά προβλήµατα στην αντλία ή τον κινητήρα. Μεγάλη ταλάντωση της πίεσης και ταυτόχρονα της τιµής του αµπεροµέτρου, µπορεί να προκληθεί από µη κανονική (ανεπαρκή) ροή νερού στη γεώτρηση Ηλεκτρικό σύστηµα Κάθε εργασία στα ηλεκτρικά συστήµατα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένους ηλεκτρολόγους Ανέλκυση του συγκροτήµατος Αν το συγκρότηµα είναι εφοδιασµένο µε βαλβίδα αντεπιστροφής χωρίς βοηθητικές τρύπες, πρέπει να ληφθεί υπ όψη και το βάρος του νερού της κατακόρυφης στήλης! Αν η βαλβίδα αντεπιστροφής έχει βοηθητικές τρύπες, τότε το βάρος του νερού δεν υπολογίζεται. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 19 από 24

19 8.5. Μεταφορά του συγκροτήµατος Η κατασκευαστική δοµή των υποβρύχιων αντλιών επιτρέπει την αποσυναρµολόγηση και τη συναρµολόγηση µε απλά εργαλεία. Σε περίπτωση ανέλκυσης, ειδικές οδηγίες εγκατάστασης για το συγκεκριµένο συγκρότηµα πρέπει να ζητηθούν από τον κατασκευαστή. Συνιστούµε όπως το συγκρότηµα εξεταστεί από τεχνικό µας, ή να µεταφερθεί στον κοντινότερο αντιπρόσωπο µας. Πριν ξεκινήσετε τις διαδικασίες ανέλκυσης για συντήρηση του συγκροτήµατος, συνιστούµε να ξαναδιαβάσετε µια φορά αυτό το φυλλάδιο. Για ειδικές οδηγίες όσον αφορά συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διάθεση ανταλλακτικών, χρειαζόµαστε τις παρακάτω πληροφορίες : 1) Περιγραφή του συγκροτήµατος από την πινακίδα του 2) Αριθµός συγκροτήµατος από την πινακίδα του (Machine number) 3) Για ζήτηση ανταλλακτικών : α) Αριθµός θέσης του εξαρτήµατος στο σχέδιο της τοµής β) Κωδικός εξαρτήµατος γ) Ποσότητα τεµαχίων 4) Για προβλήµατα : α) Σύντοµη περιγραφή του προβλήµατος του συγκροτήµατος β) Περιγραφή και κωδικός φθαρµένων εξαρτηµάτων Παρακαλούµε θέστε όλες τις ερωτήσεις σας στο εργοστάσιο κατασκευής ή στον αντιπρόσωπο. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 20 από 24

20 9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Το αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να αποθηκεύεται κάθετα σε ένα ξηρό, καλά αεριζόµενο χώρο. Αν κατά την παραλαβή του αντλητικού συγκροτήµατος δεν είναι γνωστός ο χρόνος αποθήκευσης, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες Γενικές οδηγίες Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα απαιτούν ειδικές διαδικασίες κατά την αποθήκευση, εξαιτίας κάποιων εσωτερικών τµηµάτων (π.χ. στάτης, ρότορας) που για κατασκευαστικούς λόγους δεν µπορούν να παραχθούν από αντιδιαβρωτικά υλικά. Για αυτό τον λόγο είναι ευαίσθητα στην υγρασία του αέρα. Όλα τα αντλητικά συγκροτήµατα µπορούν να αποθηκεύονται γεµάτα ή άδεια µε νερό. Παρόλα αυτά οι δύο αυτοί διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης απαιτούν διαφορετικές διαδικασίες. Όλα τα αντλητικά συγκροτήµατα πρέπει πάντα να αποθηκεύονται σε κατακόρυφη θέση και να ασφαλίζονται µε κατάλληλα µέσα για αποφυγή ανατροπών. Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία. Επίσης, δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται λυγισµένα Απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης - Καλός εξαερισµός - Η υγρασία του αέρα πρέπει να είναι ανάµεσα στο 40 και στο 60%. - Θερµοκρασίες : +50 µέχρι -25 ο C για συγκροτήµατα µε άδειο κινητήρα +50 µέχρι 0 ο C για συγκροτήµατα µε κινητήρες ΜΧ (χωρίς αντιπηκτικό µείγµα) +50 µέχρι -15 ο C για συγκροτήµατα µε κινητήρες γεµισµένους από τον κατασκευαστή Για θερµοκρασίες µικρότερες των -25 ο C ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου «Οδηγίες πλήρωσης υποβρύχιων κινητήρων» στο τµήµα «Αντιπηκτικό µείγµα» Αποθήκευση µέχρι 4 εβδοµάδες εν απαιτείται ειδική διαδικασία αποθήκευσης για χρονικό διάστηµα µέχρι 4 εβδοµάδες Αποθήκευση από 1 έως 24 µήνες Για αποθήκευση µεταξύ 1 και 24 µηνών, συνιστούµε να περιστρέφετε τον άξονα του συγκροτήµατος κάθε 6 µε 8 εβδοµάδες. Για να γίνει αυτό ίσως πρέπει να βγει η τελευταία βαθµίδα της αντλίας µαζί µε την βαλβίδα αντεπιστροφής. Σε συγκροτήµατα όπου αυτό δεν είναι δυνατό η αντλία πρέπει να αποσυνδεθεί από τον κινητήρα. Αν χρειαστεί πρέπει να ζητηθούν ξεχωριστές οδηγίες από τον κατασκευαστή Αποθήκευση για παραπάνω από 24 µήνες Για διαστήµατα µεγαλύτερα από 24 µήνες συνιστούµε οπτικό έλεγχο στο εργοστάσιό µας ή στον κοντινότερο αντιπρόσωπό µας. Πριν από την τοποθέτηση του κινητήρα για λειτουργία, θα πρέπει να γίνει «αλλαγή» του νερού µε το οποίο είναι γεµάτος ο κινητήρας. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. v Σελίδα 21 από 24

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων 1. Αποστολή και Συνθήκες Αποθήκευσης 1.1 Αποστολή Οι υποβρύχιες αντλίες STAIRS διατίθενται από το εργοστάσιο σε κατάλληλη συσκευασία στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ESC Plus

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ESC Plus 1. ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ : Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τις οδηγίες για τη χρήση και τη συντήρηση των πινάκων ESC Plus και πρέπει να φυλαχθεί προσεκτικά μετά την ανάγνωση για τις μελλοντικές αναφορές. Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας TC100N Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου Πληροφορίες ασφάλειας Πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας: Μόλις ανοίξετε το κιβώτιο συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων 1 Θεσσαλονίκη 20/4/2016 Αρ. Πρωτ.: 11229 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος COMPACT...

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 60509 04/00 GR Για την τεχνική εταιρία Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Μπόιλερ-θερµαντήρας νερού Logalux SU 400, 500, 750 και 000 Να διαβαστεί προσεκτικά πριν από την συναρµολόγηση και τη συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6 34 2160 SOL-TECH/3.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1750mm TEM 2 2 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1544mm TEM 2 3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες Τεχνικά στοιχεία

Υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες Τεχνικά στοιχεία Υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες Περιεχόμενα Γενικά στοιχεία 6-ιντσων και 8-ιντσων ηλεκτροκινητήρες Αναπεριελίξιμοι ηλεκτροκινητήρες Ονομασία Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών Προστασία από άνωση και υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ

(γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συντήρηση αρδευτικών αντλιοστασίων ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.820,00 ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/6B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές FA6000 Έκδοση 0/005 69 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM 111686 ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM 1 1. ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 2. ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 4. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5. ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 6. ΜΑΝΙΒΕΛΑ 7. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NVR 8. ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα