«Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο»"

Transcript

1 «Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο» Γκόρια Σοφία Νηπιαγωγός, Υποψ. Διδ. Παν/μίου Θεσσαλίας Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό

2 Περιεχόμενα Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής Επαναπροσδιορίζεται ο ορισμός των πινάκων αναφοράς μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και των αναγκαιοτήτων που οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές επιβάλλουν Γίνεται συνοπτική παρουσίαση των επίσημων απόψεων του κράτους για τους πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., Οδηγός Νηπιαγωγού & Γραφή και Ανάγνωση_3 τεύχη) και εντοπίζονται κοινά σημεία, ασυνέπειες και ελλείψεις σ αυτές Περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά τους και οι τρόποι διδακτικής αξιοποίησής τους γενικότερα αλλά και ειδικότερα στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της γλώσσας Παρατίθενται σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των πινάκων αναφοράς στο νηπιαγωγείο Κατατίθενται προτάσεις αξιοποίησης των πινάκων αναφοράς στο νηπιαγωγείο με στόχο τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας που μπορεί να αποκομίσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές από τη χρήση τους στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική Παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία Παρουσιάζονται ενδεικτικά πίνακες αναφοράς που χρησιμοποιούνται στο νηπιαγωγείο συνοδευόμενοι από σύντομο σχολιασμό, με σκοπό να λειτουργήσουν ως παραδείγματα και διευκρινίσεις στα όσα θεωρητικά προηγήθηκαν στην παρούσα παρουσίαση.

3 Οι πίνακες αναφοράς στις επίσημες οδηγίες του κράτους και η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα (Ι) Στις επίσημες οδηγίες του κράτους για το Νηπιαγωγείο - η χρήση των πινάκων αναφοράς εστιάζεται στο «πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων» το σχετικό με τη Γλώσσα και ειδικότερα τη γραφή και ανάγνωση, στα πλαίσια της «εξοικείωσης του παιδιού με εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση με το γραπτό λόγο». Ωστόσο, στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα η γλώσσα ως κώδικας και τρόπος σημείωσης της πληροφορίας παύει να κατέχει την αποκλειστικότητα και τη μοιράζεται με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους, όπως την εικόνα, τη φωτογραφία, το σχέδιο, το χρώμα, καθιστώντας ένα κείμενο πολυτροπικό. Η εισαγωγή των πολυτροπικών κειμένων στη ζωή των δυνάμει αναγνωστών (τηλεόραση, διαφήμιση, νέες τεχνολογίες) τροποποίησε τα δεδομένα, αναίρεσε την πρωτοκαθεδρία της γραπτής γλώσσας και επέβαλλε μια αναδιάταξη του τρόπου κατάκτησης αναγνωστικών δεξιοτήτων (Verhoeven, L. & Perfetti, C., 2008) και των προτεραιοτήτων στις δεξιότητες που οφείλουν να καλλιεργηθούν για να προετοιμάσουν ικανούς αναγνώστες. Η γλωσσική πληροφορία ενδέχεται να προσαυξάνεται, να συμπληρώνεται ή και να αναιρείται από την δράση άλλων τρόπων κατασκευής σημασίας (Γιαννικοπούλου & Παπαδοπούλου, 2004; Παπαδοπούλου, 2005). Αυτό ωστόσο δε σημαίνει κάποιου είδους απώλεια για τη γλώσσα, αλλά διαφορετική αναπαράσταση του κόσμου - όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο - και επιπρόσθετα διαφορετική δομή της σκέψης και της ανθρώπινης υποκειμενικότητας (Χατζησαββίδης 2008).

4 Οι πίνακες αναφοράς στις επίσημες οδηγίες του κράτους και η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα (ΙΙ) Έτσι και οι πίνακες αναφοράς παράγουν σημασία μέσα από ένα συνδυασμό γραμμάτων, εικόνων, διαστάσεων, κίνησης, χρώματος, υφής που καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια της εικόνας με τη γραφή με αποτέλεσμα η εικόνα να επανακτά το ρόλο που διαδραματίζει στην ανάγνωση και που τόσο είχε παραγκωνιστεί με την υπερβολική έμφαση που είχε δοθεί στην ανάπτυξη και κατάκτηση του αλφαβητικού συστήματος ως κυρίαρχου μέσου πρόσβασης στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων. Το σχολείο ως ζωντανός οργανισμός που αφουγκράζεται και αφομοιώνει τις αλλαγές δεν θα μπορούσε να μην «ανοίξει τους ορίζοντές του στη συστηματική πλέον διδασκαλία και ανάλυση των πολυτροπικών κειμένων, προετοιμάζοντας έτσι τους/τις μαθητές/τριες του να χειρίζονται ικανοποιητικά την πληθώρα των πολυτροπικών κειμένων που τους περιβάλλει, καθιστώντας τόσο τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και τους/τις μαθητές/τριες συνειδητότερους/ες στην επικοινωνία μεταξύ τους (αλλά και με τους άλλους) και θα τους διευκόλυνε στην πρόσληψη και αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας που βιώνουν» (Χοντολίδου, 1999). Για το λόγο αυτό ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενσωματώσουμε την πολυτροπικότητα αυτή στην καθημερινή διδακτική πρακτική» (Macken- Horarik, 2004) αλλά και στον σχολικό χώρο (σχολικός περιβάλλων γραπτός λόγος).

5 Πίνακες αναφοράς-ορισμός Με βάση τα παραπάνω και συνοψίζοντας με τον όρο «πίνακες αναφοράς» εννοούμε το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο νηπιαγωγείο και εξυπηρετεί την παρουσίαση δεδομένων που διευκολύνουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με διάφορους τρόπους σημείωσης, έχει συγκεκριμένη δομή και σκοπό, ποικίλη χρήση και περιεχόμενο και συνιστά δυναμικό στοιχείο του περιβάλλοντος λόγου της τάξης.

6 Πίνακες αναφοράς-γενικά χαρακτηριστικά Η συχνή αναφορά σ αυτούς από μαθητές και εκπαιδευτικούς και η εναλλακτική αξιοποίησή τους στα πλαίσια διαφόρων γνωστικών περιοχών μετριάζει το διακοσμητικό ρόλο τους και τους καθιστά βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία που Επιτρέπουν την πρόσβαση σε προϋπάρχουσες γνώσεις, την άντληση πληροφοριών, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών/τριών, την οργάνωση της γνώσης Διευκολύνουν τη μάθηση με διαδραστικό και πολυαισθητηριακό τρόπο, την ανάκληση της γνώσης για μελλοντική χρήση, αλλά και τη δόμηση νέας, μέσω της ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών.

7 Πίνακες αναφοράς - Χρήση Ως μεθοδολογικό εργαλείο Ως μέσο παρουσίασης δεδομένων (εποπτικό εργαλείο) Ως οργανωτή σκέψεων, ιδεών ή γνώσεων (π.χ. ιστόγραμμα των σχεδίων εργασίας) γύρω από μια θεματική περιοχή Ως πηγή άντλησης πληροφοριών Ως εικονογραφημένο λεξικό

8 Πίνακες αναφοράς και γλώσσα Σύμφωνα με τις απόψεις διαφόρων μελετητών, η χρήση των πινάκων αναφοράς στο νηπιαγωγείο: Βελτιώνει τις αναγνωστικές δεξιότητες των παιδιών, ενθαρρύνοντάς τα νήπια να αλληλεπιδρούν με το υλικό του γραπτού λόγου που υπάρχει σ αυτούς (Στελλάκης, 2004) Παρέχει σ αυτά ευκαιρίες για εξάσκηση της δεξιότητας της γραφής Δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ανατρέχουν σ αυτούς όταν χρειάζονται μια πληροφορία που περιέχουν και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τη γνώση και ταυτόχρονα να αξιοποιούν το περιεχόμενό τους δημιουργικά στην παραγωγή κειμένων και έτσι αυτονομούνται. Επίσης, τα παιδιά μέσα από τη χρήση των πινάκων αναφοράς Κατανοούν τη χρήση της εικόνας και της γλώσσας ως συμβολικών τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας, κάνουν υποθέσεις (Walsh, 2003; Kassow, 2006), επιχειρούν ερμηνείες (αποκωδικοποίηση) και σταδιακά εισάγονται από την ευκαιριακή στη συστηματική διδασκαλία της γλώσσας και των επιμέρους συστημάτων της (φωνολογικό, σημασιολογικό, συντακτικό και μορφολογικό) (Κατή, 2000). Συνειδητοποιούν τη λειτουργία και αναγκαιότητα της γλώσσας σ ένα σχολικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα λόγου, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους (Stanovich & West, 1989; Μοσχοβάκη, 2009) και κατανοούν το περιεχόμενο. Αποκωδικοποιούν τη γραφή και κατανοούν τη λειτουργία της μέσω της επαφής, έκθεσης και εξοικείωσης τους με το υλικό γραπτού λόγου των πινάκων αναφοράς (Kuby et al. 1999; Χατζησαββίδης, 2002; Τάφα, 2004; Wolfersberger et al, 2004; Lysaker, 2006).

9 Οι πίνακες αναφοράς στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003) Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών) για το νηπιαγωγείο οι πίνακες αναφοράς Αποτελούν έναν από τους τρόπους παρουσίασης δεδομένων που διευκολύνουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, καθώς και βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για το νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003:590) Προσφέρονται για ποικίλη διδακτική αξιοποίηση Διαμορφώνονται για διάφορα θέματα Είναι σχετικοί με δραστηριότητες στην τάξη με σκοπό την αναγνώριση από τα νήπια οικείων λέξεων στο περιβάλλον και μέσα σε κείμενα και την ανακάλυψη του νοήματός τους, καθώς και την επαφή των νηπίων με εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας όπως η γλώσσα και η εικόνα Περιλαμβάνουν εικόνες αντίστοιχες των λέξεων και οι λέξεις επαναλαμβάνονται και σε κινητές καρτέλες χωρίς τη συνοδεία εικόνας που επιτρέπουν ταυτίσεις, συγκρίσεις και αντιστοιχίσεις, διάκριση φωνημάτων και αναγνώριση γραμμάτων που θα οδηγήσουν χωρίς συστηματική διδασκαλία στην ανάγνωση της λέξης και προοδευτικά στην κατάκτηση του κώδικα γραφής Εξυπηρετούν δραστηριότητες λειτουργικής ανάγνωσης και γραφής από το πρότυπο (σχεδιαστική αντιγραφή) (Teberosky, 1997) Η χρήση τους θα πρέπει να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων του Δ.Ε.Π.Π.Σ πέραν της Γλώσσας. Είναι αναρτημένοι στους τοίχους, σταθερά (με δυνατότητες αναβάθμισης ή εμπλουτισμού τους) ή περιστασιακά (αποσύρονται μετά το πέρας των δράσεων που εξυπηρετούν) Συχνά ο όρος «πίνακας αναφοράς» αντικαθίσταται και εναλλάσσεται με τον όρο «πίνακας καταγραφής» Η διάταξη του περιεχομένου ποικίλει (Κάθετη διάταξη: στήλες, κατάλογος ή πίνακες διπλής εισόδου, ιστογράμματα κ.λ.π.). Στηρίζονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών & σχεδιάζονται σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας

10 Οι πίνακες αναφοράς στον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006) Στον Οδηγό Νηπιαγωγού οι πίνακες αναφοράς αρχικά απαντώνται ως «μέρος του περιβάλλοντος γραπτού λόγου της τάξης»(«environmental print») (Prior & Gerard, 2004; Γιαννικοπούλου, 1998), ως κομμάτι του σχολικού περιβάλλοντος που καλλιεργεί το γραμματισμό των νηπίων και λειτουργεί υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση, δηλ. την προσέγγιση του γραπτού λόγου με σκοπό την αυτονόμηση, την αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών και την επικοινωνία (Δαφέρμου κ.ά, 2006: ) Συνήθως έχουν ρόλο βοηθητικό και συμπληρωματικό άλλων δραστηριοτήτων. Για παρουσιολόγιο μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο αναφοράς για να υπογράψουν τα έργα τους παράδειγμα το Συνιστούν μια μορφή κειμένου με κάθετη διάταξη (κατάλογος) της πληροφορίας Απαρτίζονται από λέξεις που ανήκουν σε κάποιο σύνολο (π.χ. ονόματα εντόμων) και έχουν νόημα για τα παιδιά Επαναλαμβάνεται και εδώ ο σταθερός ή περιστασιακός χαρακτήρας των πινάκων αναφοράς Αντιστοιχία λέξεων και εικόνων. Οι εικόνες λειτουργούν ως οπτικά ισοδύναμα των λέξεων (Καλογήρου, 2003). Έτσι τα παιδιά κατακτούν ένα οπτικό λεξιλόγιο (Γιαννικοπούλου, 1998) που είναι ικανά να αναπαραγάγουν, χωρίς ωστόσο να εγγυάται την κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος της γλώσσας που ερευνητικά έχει «εμφανισθεί ως ο ισχυρότερος δείκτης πρόγνωσης της πρώτης ανάγνωσης» (Μανωλίτσης, 2004). Οι λέξεις στον πίνακα αναφοράς παραπέμπουν σε νοήματα, σε σημασίες (αναφερόμενο), ηεικόνα προσδιορίζει τις λέξεις και συμβάλλει στην σημασιοδότησή τους και τελικά στην κατανόηση του νοήματός τους. Η σαφήνεια των εικόνων από άποψη περιεχομένου και οι άπειρες συμπαραδηλώσεις της καθιστούν πιθανό τον κίνδυνο τα νήπια να προβούν σε λανθασμένους συνειρμούς και παρανοήσεις (Papadopoulou, 2009) Στον Οδηγό Νηπιαγωγού επισημαίνεται η αναγκαιότητα της συμμετοχής των παιδιών στη συγκρότηση των πινάκων αναφοράς «γιατί κατά τη διαμόρφωσή τους αναπτύσσονται συζητήσεις που συμβάλλουν στην κατανόηση των στοιχείων που συνδέονται με τη γραφή» και επιπλέον κατανοούν τη χρησιμότητά τους Επίσης, σημειώνεται ότι «κάθε πίνακας αναφοράς μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, που ωστόσο κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τη μελέτη του Οδηγού στο σύνολό του, καθώς δεν εντοπίζουμε προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης των πινάκων αναφοράς στα μαθηματικά, το περιβάλλον, την έκφραση και την πληροφορική παρά μόνο στη γλώσσα Ο Οδηγός Νηπιαγωγού καταλήγει με τη σύνδεση των πινάκων αναφοράς με ντόμινο, ως τη μοναδική μελλοντική εναλλακτική αξιοποίηση των πινάκων αναφοράς πριν αχρηστευτούν.

11 Οι πίνακες αναφοράς στο: Γραφή και Ανάγνωση (1998) (Ι) Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο οι πίνακες αναφοράς προσεγγίζονται με βάση τη δομητική προσέγγιση της γραφής και ανάγνωσης κατά την οποία η κατάκτηση των κωδίκων τους επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής στη σχολική αίθουσα «γραφικών μορφών» που κυκλοφορούν στην καθημερινή ζωή στην πραγματικότητα (Teberosky, 1997). Σαφή αναφορά στον όρο «πίνακα αναφοράς» δεν υπάρχει, αλλά συνάγουμε, από την περιγραφή των χαρακτηριστικών των απαριθμητικών κειμένων, ότι οι πίνακες αναφοράς εντάσσονται στο συγκεκριμένο είδος κειμένων, όπως και στον ευρύτερο «περιβάλλοντα γραπτό λόγο στην τάξη» Απαριθμητικά κείμενα: «τα λειτουργικότερα κείμενα τη καθημερινής ζωής και εμφανίζονται σε διάφορες μορφές και τύπους: λίστες, πίνακες, σχεδιαγράμματα, αφίσες, σημειωματάρια, κατάλογοι, λεξικά κ.λπ. με στόχο την κοινοποίηση ή τον εντοπισμό κάποιου ή κάποιων συγκεκριμένων στοιχείων». Περιβάλλων γραπτός λόγος: σήματα τροχαίας, ταμπέλες οδών και καταστημάτων, συσκευασίες προϊόντων, διαφημίσεις, ιστοσελίδες, τηλεφωνικούς καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά, εισιτήρια, λογαριασμούς, μενού κ.λπ. απαντάται στο άμεσο περιβάλλον μας και τον αξιοποιούμε στην καθημερινότητά μας (Kassow, 2006), παρέχει στα παιδιά ερεθίσματα και ευκαιρίες για εξοικείωση με το γραπτό λόγο (Wolfersberger et al, 2004) και εμπλοκής σε αναγνωστικά γεγονότα (Γάκου, 2002), ενώ ο βαθμός εξοικείωσής τους με αυτόν βελτιώνει το ποσοστό επιτυχίας τους στην «ανάγνωσή» του (Γιαννικοπούλου, 1998; Kuby & Aldridge, 2004)

12 Οι πίνακες αναφοράς στο: Γραφή και Ανάγνωση (1998) (ΙΙ) Ηεικόναστον πίνακα αναφοράς πρέπει να περιέχει βοηθητικά στοιχεία που επιτρέπουν στο παιδί «να αντισταθμίζει την ανεπάρκεια της αποκρυπτογράφησης» (Curtoκ.ά., 1998) της λέξης που θέλει να ερμηνεύσει και παρέχει ενδείξεις γι αυτή, ενεργοποιώντας έτσι στο νήπιο μηχανισμούς ανάγνωσης (διάκριση, αναγνώριση φωνημάτων) και κατανόησης του νοήματος, αλλά και αξιοποίησης και αναδόμησης της προϋπάρχουσας εμπειρίας της σχετικής με τη γλώσσα που κουβαλάει κατά την είσοδό του στην εκπαίδευση. Έτσι δεν αναιρεί η εικόνα την αναγνωστική διαδικασία Το περιεχόμενό των πινάκων αναφοράς, σύμφωνα με τους συγγραφείς του συγκεκριμένου εγχειριδίου δομείται σε κάθετη διάταξη (κατάλογος) ή σε πίνακες(διπλής ή περισσοτέρων εισόδων), ή σεστήλες. Η συγκρότηση των απαριθμητικών κειμένων γίνεται συλλογικά από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, το νήπιο θα πρέπει να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα και λειτουργία αυτού που δημιουργεί, ενώ η εμπειρία του/της μαθητή/τριας θα καθορίσει το βαθμό συμμετοχής του/της στη δημιουργία του πίνακα αναφοράς. Το περιεχόμενο του πίνακα αναφοράς και το λεξιλόγιο είναι ανάλογα του κριτηρίου που προσυμφωνήθηκε (π.χ. ονόματα ζώων). Συχνά λεκτικά μηνύματα (περιεχόμενο), εικόνες, εικαστικός σχεδιασμός και τυπογραφικά χαρακτηριστικά συσχετίζονται και υπηρετούν από κοινού τον επικοινωνιακό στόχο του κειμένου (Πολυτροπικός χαρακτήρας των πινάκων αναφοράς).

13 Ερευνητικά δεδομένα Τα ερευνητικά δεδομένα για την προσχολική εκπαίδευση μαρτυρούν ότι «οι πίνακες αναφοράς δε χρησιμοποιούνται µε λειτουργικό τρόπο, αλλά ως αυτόνομες αποκομμένες δραστηριότητες σχηματισμού του εγγράμματου περιβάλλοντος της τάξης (επικάλυψη τοίχων). Οι νηπιαγωγοί είναι εγκλωβισμένες σε προηγούμενες παραδοσιακές προσεγγίσεις, αναπαράγοντάς τες και οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής νέων πρακτικών δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τα πλαίσια αυτά» (Κακανά κ.ά, 2007) Οι ορισμοί που διατυπώνουν οι εν ενεργεία νηπιαγωγοί σχετικά με τον όρο «πίνακας αναφοράς», αποτυπώνουν προσωπικές ερμηνείες αυτών στις επίσημες οδηγίες του κράτους ανάμεικτες με προϋπάρχουσες γνώσεις, σπουδές, επιμορφώσεις και πρακτικές που τείνουν να αναπαράγουν, ενώ διαφαίνεται μια σύγχυση γύρω από τον ορισμό και τη λειτουργικότητα των πινάκων αναφοράς (Γκόρια, 2009) Αξιοποιούνται κυρίως από το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας Συχνά ο όρος «πίνακας αναφοράς» ταυτίζεται με τον όρο «σχολικό περιβάλλοντα λόγο» και καταλήγουν να είναι κυρίως σχολικά κείμενα (Papadopoulou, 2009), με την έννοια ότι δεν απαντώνται στην καθημερινή πραγματικότητα Η πολυτροπικότητα των πινάκων αναφοράς περιορίζεται στη αξιοποίηση της δικωδικής γραφής: εικόνα-λέξη και συχνά συνθέτουν ένα οπτικό λεξιλόγιο ή ένα εικονογραφημένο λεξικό Έχουν συνήθως δομή καταλόγου και συχνά συνοδεύονται από κινητές καρτέλες που επιτρέπουν ένα ευέλικτο σχήμα διάταξης, καθώς καθίσταται δυνατή η ελεύθερη αναδιάταξη από το χρήστη και η προσαρμογή στις ανάγκες της δραστηριότητας (π.χ. δραστηριότητες ταύτισης και αντιστοίχισης) Οι πίνακες αναφοράς με τα ονόματα των παιδιών είναι από τους πρώτους πίνακες που καταρτίζονται στο νηπιαγωγείο και παραμένουν καθ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η γνώση των ονομάτων τους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της γραφής πριν ακόμη τα παιδιά αποκτήσουν ενημερότητα για τη σχέση γράμματος ήχου. Ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι η εκμάθηση του ονόματος αποτελεί για τα νήπια ένα σταθερό σύνδεσμο, καθώς αυτά κατακτούν τις ποικίλες πτυχές του γραμματισμού (Bloodgood, 1999) Σχετίζονται με δραστηριότητες ρουτίνας της τάξης: ημερολόγιο, το παρουσιολόγιο και ο πίνακας καιρού Στην πλειοψηφία τους καταρτίζονται από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς με ελάχιστη συμμετοχή τα νηπίων.

14 Προτάσεις (Ι) Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει: Να διευρύνουν τη χρήση των πινάκων αναφοράς πέρα από το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας και στα υπόλοιπα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο Να καταρτίζουν πίνακες αναφοράς που συγκλίνουν με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και παράγονται μέσα από αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Για την αποτελεσματικότερη κατάκτηση των δεξιοτήτων γραμματισμού ενδείκνυται η δημιουργία πινάκων αναφοράς με την παρουσία ενηλίκων (εκπαιδευτικών ή γονιών) μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που αφομοιώνουν τις προηγούμενες γνώσεις του παιδιού γύρω από τον έντυπο λόγο σε ένα πλαίσιο που θα ευνοήσει τη νοηματοδότηση (Cloer, 1981/ 1982) και θα προάγει το γραμματισμό Να εμπλέξουν παιδιά στη δημιουργία πινάκων αναφοράς και να γίνουν τα ίδια παραγωγοί νοήματος με ποικίλους τρόπους Να ενθαρρύνουν και να καθοδηγούν τα παιδιά να ανατρέχουν σ αυτούς για ποικίλες χρήσεις με σκοπό σταδιακά να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία αναφοράς σ αυτούς και να την εντάξουν στην καθημερινή πρακτική Να αποσύρουν τους π. α. από το περιβάλλον της τάξης όταν δεν αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς στην τάξη Να εκθέτουν διαρκώς τους/τις μαθητές/τριες σε πολυτροπικά κείμενα, αξιοποιώντας παράλληλα την σύγχρονη τεχνολογία (κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, υπολογιστές κ.λπ.) και τροποποιώντας την παραδοσιακή υφή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ώστε τανήπιαναγίνουν ικανοί αναγνώστες των σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τα οποία έρχονται σήμερα αντιμέτωποι (Unsworth, 2001; Jewitt, 2005) Να αξιοποιούν ποικίλους τρόπους σημείωσης της πληροφορίας (γραμμές, χρώματα, σύμβολα, σχέδια, φωτογραφίες, φυσικά υλικά κ.λ.π.), διατάξεων (κάθετη, σε στήλες, πίνακες, οργανογράμματα, ιστογράμματα, διαγράμματα), θεματολογίας (οικολογία, μαθηματικά, πληροφορική κ.λπ.), τεχνικών (ζωγραφική, κολλάζ, κατασκευές), υλικών (μαρκαδόρων, μπογιάς, χαρτιού, πηλού κ.λπ.) και μέσων (Η/Υ, βίντεο, τυπογραφία) για την δημιουργία πινάκων αναφοράς και την παραγωγή νοήματος μέσα απ αυτούς.

15 Προτάσεις (ΙΙ) Να αξιοποιούν ηλεκτρονικούς πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο (π.χ. Hot Potatoes) παράλληλα με τους έντυπους και ανανεωμένους με πολυτροπικό πρόσωπο πίνακες αναφοράς, γιατί: διαμορφώνουν ένα σύγχρονο μαθησιακό πλαίσιο. η ανάγνωση και πρόσληψη της πληροφορίας δεν είναι γραμμική αλλά υπαγορεύεται από τις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη σε σχέση με το θέμα που διαπραγματεύεται. Έτσι η νηπιαγωγός και τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το περιεχόμενο των αναγνώσεών τους και να διαχειριστούν την πληροφορία κατά βούληση και ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα τους και τις δυνατότητές τους. οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν εύκολα τη συνύπαρξη ποικίλων αφηγηματικών μέσων (ήχου, εικόνας, βίντεο) και ταυτόχρονα προϋποθέτουν την κατάκτηση ποικίλων γραμματισμών και ειδικότερα, δεξιοτήτων τεχνολογικού γραμματισμού Να αξιοποιούν στους πίνακες αναφοράς τις γνώσεις των νηπίων γύρω από το λόγο πουέχουν αποκτήσει μέσω της προηγούμενης έκθεσής τους στον περιβάλλοντα λόγο (αναδυόμενος γραμματισμός) και να ενσωματώνουν σ αυτούς στοιχεία που τους είναι οικεία π.χ. λογότυποι συσκευασιών σ ένα πίνακα αναφοράς που αφορά την εκτέλεση μιας συνταγής για παγωτό για παράδειγμα, συνοδευόμενα με λέξεις ή φράσεις, γεγονός που συμβάλλει στη γεφύρωση του προηγούμενου οικογενειακού περιβάλλοντος με το νέο σχολικό περιβάλλον (Kuby et al, 1999, Kirkland et al., 2006) στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, καθώς νιώθουν ότι είναι ικανά να διαβάζουν και μακροπρόθεσμα «μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής ενδυνάμωσης των μαθητών/τριών και συνακόλουθα να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας εντός και εκτός σχολείου» (Κέκια, 2001) Στην προαγωγή του γραμματισμού που θα διδαχτούν συστηματικά στη μετέπειτα σχολική ζωή τους, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες για σχολική επιτυχία και προσδιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους εξέλιξη (Τάφα, 2004), ενώ επιπροσθέτως καλλιεργούνται οι σύγχρονες μορφές γραμματισμού που σχετίζονται με την τεχνολογία και την εικόνα.

16 Βιβλιογραφία Ελληνική (Ι) Γάκου, Ε. (2002, γ έκδοση) Προαναγνωστικές δραστηριότητες. Αθήνα, 2002 Γιαννικοπούλου, Α. (1998, δ έκδοση) Από την προανάγνωση στην ανάγνωση. Οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς. Αθήνα, Καστανιώτης Γιαννικοπούλου, Α. & Παπαδοπούλου, Μ. (2004). Η εικόνα του γραπτού μηνύματος σε κείμενα που διαβάζουν τα παιδιά: Παραδείγματα από βιβλία, εφημερίδες, κόμικς, περιβάλλοντα γραπτό λόγο. Στο Π. Τζελέπη-Παπούλια & Ε. Τάφα (Επιμ). Γλώσσα και Γραμματισμός στη Νέα Χιλιετία. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Γκόρια, Σ. (2009) Πολυτροπικότητα και διδακτική αξιοποίηση των πινάκων αναφοράς στο νηπιαγωγείο. Επιβλέπων: Σ. Χατζησαββίδης. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Διδασκαλείο Νηπιαγωγών. Θεσσαλονίκη, Curto L., Morillo M., Teixido, M. (1998). Γραφή και Ανάγνωση. Βοηθήματα για τη Διδασκαλία και την εκμάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών. Τζ. Βαρνάβα-Σκούρα, (Επιμ.) Αθήνα: ΟΕΔΒ Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π., Μπασαγιάννη, Ε. (2006) Οδηγός νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα, ΟΕΔΒ Ελληνικά Γράμματα Κακανά, Δ., Καζέλα, Κ., Ανδριοπούλου, Γ, Παπαδοπούλου, Μ. (2007). Μετεωρισµοί, Προσανατολισµοί, Προβληµατισµοί: Ανιχνεύοντας τις απόψεις των νηπιαγωγών για τη γραφή. Στο Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ «Η γλώσσα ως µέσο και αντικείµενο µάθησης στην Προσχολική και Πρωτοσχολική ηλικία» Πάτρα,

17 Βιβλιογραφία Ελληνική (ΙΙ) Καλογήρου, Τ. (2003) Τέρψεις και ημέρες ανάγνωσης (Τόμος Β ). Αθήνα, Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου Κατή, Δ. (2000, δ έκδοση) Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Αθήνα, Οδυσσέας Κέκια, Α. (2001) Παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη: μία εναλλακτική πρόταση για τη γλωσσική αγωγή στη σχολική εκπαίδευση. Στο Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (επιμ.) ηλεκτρονική παρουσίαση των πρακτικών του Ι Διεθνούς Συνεδρίου, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση», Ναύπλιο 8,9,10 Νοεμβρίου Ιστότοπος: Μανωλίτσης, Γ. (2004) Γνώση των γραμμάτων και φωνολογική επίγνωση: μια έρευνα συσχέτισης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο Π. Τζελέπη-Παπούλια & Ε. Τάφα (Επιμ). Γλώσσα και Γραμματισμός στη Νέα Χιλιετία. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Μοσχοβάκη, Ε. (2009) Αναδυόμενος γραμματισμός και προσχολική εκπαίδευση Ανακτήθηκε στις απότοδικτυακότόπο: vchristinakis.googlepages.com/simeioseis_grammatismos.pdf Παπαδοπούλου, Μ. (2005). Τα πολυτροπικά κείμενα ως μέσον προσέγγισης της γραφής από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του Παιδιού, (6), Στελλάκης, Ν. (2004) Πρώτες προσπάθειες γραφής από παιδιά προσχολική ηλικίας: η σημασία του προφωνημικού σταδίου γραφής στην ανάδυση του γραμματισμού. Στο Π. Τζελέπη-Παπούλια & Ε. Τάφα (Επιμ). Γλώσσα και Γραμματισμός στη Νέα Χιλιετία. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Τάφα, Ε., (2001) Ανάγνωση και Γραφή στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

18 Βιβλιογραφία Ελληνική (ΙΙΙ) Τάφα, Ε. (2004) Ο γραπτός λόγος στα Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη νέα χιλιετία. Στο Π. Τζελέπη-Παπούλια & Ε. Τάφα (Επιμ). Γλώσσα και Γραμματισμός στη Νέα Χιλιετία. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Teberosky, A. (1997) Δομητική μάθηση της γραπτής γλώσσας. Στο Τ. Βαρνάβα-Σκούρα (επιμ. ), Το Παιδί και η Γραφή. Μιασχέσηκλειδίγιατηδιαβίουμάθηση. Η δομητική προσέγγιση της γραπτής γλώσσας, Πρακτικά διήμερου σεμιναρίου, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. & Ο.Ε.Δ.Β. Υ.Π.Ε.Π.Θ. & Π.Ι. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Ιστότοπος: Χατζησαββίδης Σ. (2002) Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και του γραμματισμού. Θεσσαλονίκη, Βάνιας Χατζησαββίδης, Σ. (2008, υπό έκδοση) Η πολυτροπικότητα στη σύγχρονη εγγράμματη κοινωνία ως προϊόν μεταφοράς του βιώματος: προς μια νέα μορφή λόγου. Εισήγηση στο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση», 10 έως 12 Οκτωβρίου Ρέθυμνο, Κρήτη Χοντολίδου, Ε. (1999). «Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας», στο Γλωσσικός Υπολογιστής (τ.1, σσ ). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ιστότοπος άρθρου:

19 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση (Ι) Bloodgood W. J. (1999)What's in a Name? Children's Name Writing and Literacy Acquisition. Reading Research Quarterly, Vol. 34, No. 3, pp Cloer, T., Aldridge, J., & Dean, R. (1981/ 1982). Examining different levels of print awareness. Journal of Language Experience, 4(1 & 2), Jewitt, C (2005) Multimodality, reading, and writing for the 21st century. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Vol. 26(3), Kassow D. Z. (2006) Environmental Print Awareness in Young Children. Talaris Research Institute, Vol. 1, (3). Ιστότοπος Kirkland, L., Kuby, P. and Aldridge, J.(2006). What We Know About Environmental Print and Young Children. From Theory and Research to Practice. In Integrating Environmental Print Across the Curriculum, PreK-3: Making Literacy Instruction Meaningful, USA,Corwin Press. Ιστότοπος: Environmental_Print_ch1.pdf - Kuby, P., Goodstadt-Killoran, I., Aldridge, J., Kirkland, L. (1999) A Review of Research on Environmental Print, Journal of Instructional Psychology, Vol. 26(3), p

20 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση (ΙΙ) Kuby, P. & Aldridge, J. (2004) The Impact of Environmental Print Instruction on Early Reading Ability, Journal of Instructional Psychology, Vol. 31(2), Lysaker, J. (2006) Young Children's Readings of Wordless Picture Books: What's "self"got to do with it, Journal of Early Childhood Literacy, Vol 6(1), Lysaker, J. (2006) Young Children's Readings of Wordless Picture Books: What's "self"got to do with it, Journal of Early Childhood Literacy, Vol 6(1), Macken-Horarik, M. (2004) Interacting with the Multimodal Text: Reflections on Image and Verbiage in Art Express. Visual Communication, Vol. 3(1), 5-26 Stanovich, K. E., & West, R. (1989). Exposure to print and orthographic processing. Reading Research Quarterly, 24, Papadopoulou, M. (2009, unpublished) Literacy and Multiliteracies in Early Childhood Education: some Comments on the Greek Curriculum. In proceedings of 5th European Regional Meeting and Conference 2009 on Current Issues in Preschool Education in Europe:Shaping the Future, Syros Island, Greece

21 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση (ΙΙΙ) Prior, J., & Gerard, M. (2004). Environmental print in the classroom. Meaningful connections for learning to read. Newark, DE: International Reading Association Unsworth, L. (2001). Teaching multiliteracies across the curriculum: Changing contexts of text and image in classroom practice. Buckingham: pen University Press Verhoeven, L. & Perfetti, C. (2008) Advances in text comprehension: model, process and development. Applied Cognitive Psychology, Vol. 22 (3), Walsh, M. (2003). 'Reading' pictures: What do they reveal? Young children's reading of visual texts. Reading: Literacy and Language, 37(3), Wolfersberger, M. E., Reutzel, D. R., Sudweeks, R., Fawson, P.C. (2004) Developing and Validating the Classroom Literacy Environmental Profile (CLEP): A Tool for Examining the Print Richness of Early Childhood and Elementary Classrooms, Journal of Literacy Research. Ιστότοπος:

22 Παραδείγματα πινάκων αναφοράς 1 (1) Οι φωτογραφίες που ακολουθούν αποτελούν αυθεντικό υλικό που συλλέχθηκε στα πλαίσια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 30 νηπιαγωγεία του Ν. Μαγνησίας με θέμα: «Πολυτροπικότητα και διδακτική αξιοποίηση των πινάκων αναφοράς στο νηπιαγωγείο» (2009). Πρόσωπα και προσωπικά δεδομένα έχουν σκιαστεί για λόγους δεοντολογίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

23 Εικ. 1_Χειρόγραφος πίνακας αναφοράς με αξιοποίηση της φωτογραφίας στη θεατρική αγωγή (τρόποι σημείωσης: συμβατική γραφή & αριθμοί, φωτογραφία, χρώμα με δομή καταλόγου Εικ. 2_γνωστικό αντικείμενο: παιδιά και ανθρωπογενές περιβάλλον (κοινωνικοσυναισθηματικός) ιάταξη: στήλες

24 Εικ.3_πίνακας αναφοράς με τη συμμετοχή παιδιών Εικ. 4_δομή περιεχομένου: πίνακας διπλής εισόδου Αυθεντικό υλικό και σχέδιο Με συμμετοχή παιδιών Συμβολικός, απουσία αλφαβητικού συστήματος Εικ.5_πίνακας αναφοράς για τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται σε κάθε περιοχή δραστηριοτήτων με κινητά σημεία Εικ. 6_πίνακας αναφοράς αποκλειστική δημιουργία των νηπίων

25 Εικ. 6_πολυτροπικός πίνακας αναφοράς για φωνολογική ενημερότητα και κατάκτηση του αλφαβητικού συστήματος γραφής με τη συμμετοχή παιδιών και εκπαιδευτικού σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα και ανθρωπογενές περιβάλλον) Εικ.7_πολυτροπικός πίνακας με χρήση αυθεντικού υλικού για δραστηριότητες ανάγνωσης. Αξιοποίηση του περιβάλλοντα λόγου με τον οποίο τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή πριν την είσοδό τους στο σχολείο.

26 Εικ.8_πίνακες αναφοράς με τη χρήση αυθεντικού υλικού που διατρέχουν ποικίλες θεματικές περιοχές του Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθηματικά, ανθρωπογενές περιβάλλον

27 Εικ.9 _χρήση σχεδίου με κάθετη διάταξη Εικ.10_δομή ιστογράμματος στα πλαίσια ενός σχεδίου εργασίας Συμβάλλει στην οργάνωση των ιδεών και διευκολύνει την ανάκληση πληροφορίας Εικ.11 _ συμβολική αναπαράσταση της πληροφορίας Εικ. 12_ διάταξη περιεχομένου σε στήλες

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση

Οι χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση Οι χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση Γκόρια Σοφία Νηπιαγωγός, Υποψ. Διδ. Παν/μίου Θεσσαλίας sophiagoria@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Περιεχόμενα Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο

Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο Καραγιώργου Ιωάννα 1, Χατζηγεωργιάδου Σοφία 2 1 Εκπαιδευτικός Νηπιαγωγός, ioanka7@gmail.com 2 Εκπαιδευτικός Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 Δήμητρα Βιδινιώτη 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2, Μαρία Ζερβού 3, Άγγελος Παπαβλασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κομοτηνή 7-8 Μαΐου 2010 Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα