Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ρέθυμνο, Πολυπλοκότητα στις μεταβολές της τιμής του πετρελαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ρέθυμνο, 20-02. Πολυπλοκότητα στις μεταβολές της τιμής του πετρελαίου"

Transcript

1 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ρέθυμνο, Πολυπλοκότητα στις μεταβολές της τιμής του πετρελαίου Κατερίνα ΚΥΡΤΣΟΥ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1

2 Energy Economics Special Issue: Energy Sector Pricing and Macroeconomic Dynamics Guest Editors: Catherine KYRTSOU 1 and Anastasios G. MALLIARIS 2 ( 1 University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, ( 2 Loyola University Chicago, US, ) Impact of energy shocks, Oil shocks and monetary policy, Relationships between energy prices and macroeconomic and/or financial variables, Complexity theory tools, Nonlinear econometric techniques, Forecasting. 2

3 Πολυπλοκότητα και Οικονομική Ανάλυση: Βασικές Έννοιες Richard Day, 1994: Ένα σύστημα είναι δυναμικά πολύπλοκο εάν εξαιτίας ενδογενών διεργασιών αποτυγχάνει να συγκλίνει στο σημείο ισορροπίας. Stever Durlauf,, 1997: Ένα σύστημα είναι πολύπλοκο όταν έχει χαρακτηριστικά τάξης σαν αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων πολλών ετερογενών στοιχείων. Ανάδραση (Ανατροφοδότηση) (Feedback( Feedback) - Αρνητική Ανάδραση : βοηθάει να διατηρηθεί η σταθερότητα σε ένα σύστημα ανεξάρτητα των εξωτερικών επιδράσεων (ευσταθής ελκυστής). - Θετική Ανάδραση: διευρύνει αποκλίσεις. Βοηθάει στην εξέλιξη του συστήματος αφού του δίνει την δυνατότητα να οδηγηθεί σε νέα σημεία ισορροπίας (ασταθής ελκυστής). Herbert Bhumer, 1946: κυκλική αντίδραση ενδογενής διαδικασία που συνδέεται με μηορθολογική συμπεριφορά. - Διπολική Ανάδραση: συνδυασμός των δύο παραπάνω (παράξενος ελκυστής). 3

4 Πολυπλοκότητα και Οικονομική Ανάλυση: Βασικές Έννοιες Αιτίες της Θετικής Ανάδρασης - Αλληλεξάρτηση (τόσο μέσα στην ομάδα όσο και μεταξύ των ομάδων): όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτών που συμμετέχουν στην μαζική κινητοποίηση τόσο πιο ελκυστικό είναι για κάποιον να συμμετέχει. - Διαίσθηση (ακολουθεί την αβεβαιότητα): αν γνωρίζουμε ότι άλλοι έχουν δράσει μαζικά. 1. Είναι μια ευκαιρία και για εμάς να συμμετέχουμε. 2. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα των πράξεων τους παραμένει αβέβαιο, το γεγονός ότι περιμένουν να πετύχουν ενισχύει τις ελπίδες μας. 3. Αν έχουν επιτύχει αυτό αυξάνει τις ελπίδες μας ακόμα περισσότερο. Υπερβάλλουσες Αποδόσεις Πολύπλοκα συστήματα συχνά παρουσιάζουν υπερβάλλουσες αποδόσεις με κύρια αιτία την ύπαρξη μηχανισμών θετικής ανάδρασης. 4

5 Αδυναμία μοναδικής ισορροπίας Συνέπειες Η ύπαρξη πολύπλοκων ενδογενών δυναμικών υπονομεύει δύο κλασικές παραδοχές 1. H οικονομία διαθέτει απαραίτητα σταθεροποιητικούς μηχανισμούς (self-stabilising). 2. Τα οικονομούντα άτομα έχουν ορθολογικές προσδοκίες. -Τα οικονομικά συστήματα είναι εξελισσόμενα. Οι αλληλεπιδράσεις των οικονομούντων ατόμων προσδίδουν δυναμικό χαρακτήρα στο σύστημα. -Η ύπαρξη του μηχανισμού ανάδρασης σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά σημεία ισορροπίας. Μη-Γραμμικότητα -Τα πολύπλοκα συστήματα χαρακτηρίζονται από ενδογενή μη-γραμμικότητα η οποία είναι συνέπεια της ύπαρξης θετικής ανάδρασης. -Ειδικότερα εάν το σύστημα έχει χαοτικά χαρακτηριστικά, τότε η ύπαρξη της «ευαισθησίας στις αρχικές συνθήκες» θα οδηγήσει στην διακοπή του μηχανισμού των ορθολογικών προσδοκιών [Rosser, 1996], [DeCoster and Mitchell, 1992]. 5

6 Γιατί μη-γραμμικότητα; Αποκλίσεις από το κλασσικό γραμμικό μοντέλο Μη-κανονικές περιγραφικές στατιστικές. - skewness 0 (ασυμμετρία) -kurtosis 3 (k>3, λεπτοκύρτωση) Μεγάλη μεταβλητικότητα των τιμών. - σε περιόδους εξωγενών shocks - σε περιόδους ενδογενών ή μεικτών shocks Σπάνια επαναφορά του συστήματος στην κατάσταση πριν το shock. Αδυναμία μακροπρόθεσμης πρόβλεψης σε συνδυασμό με κάποιo(α) από τα παραπάνω. 6

7 Μαθηματική ερμηνεία Μη-Γραμμικότητα (μονομεταβλητή ανάλυση) Shock Χ Χ μη-αναλογική σχέση αιτίαςαποτελέσματος: δηλ. μικρό shock μεγάλη μεταβολή Οικονομική ερμηνεία Η μη-γραμμικότητα οφείλεται στο φίλτρο επεξεργασίας της πληροφορίας [Kyrtsou[ and Malliaris,, 2008]: : οι επενδυτές έχουν bounded rationality και είναι ετερογενείς - μεταφορά ανωμαλιών στις τιμές μέσω του trading εξαιτίας του bounded rationality - δυνατότητα μιμητικής συμπεριφοράς μέσα από την δημιουργία ομάδων Η μίμηση στις κοινωνικές επιστήμες αποτυπώνεται στην έννοια της θετικής ανάδρασης 7

8 Μη-Γραμμικότητα και επενδυτική στρατηγική θετικής ανάδρασης Απόθεμα μετοχών P Πωλ. P + αγοραστές Εύκολο χρήμα Βήματα προς την αστάθεια περιοχή crash Πλεόνασμα μετοχών P + πωλητές Μεγάλη μεταβλητότητα με υπερβάλλουσα απόδοση Αγορ. P Kyrtsou and Terraza (2003) X t = [αx t-1 /(1+X 2 t-1 )] +δx t-1 +ε t με ε t N(0,σ 2 t ), σ 2 t =a 0 +a 1 ε2 t-1 +b 1 σ2 t-1 8

9 Μη-Γραμμικότητα (πολυμεταβλητή ανάλυση) Shock (π.χ. πληροφορία) Χ Πολλαπλασιαστικός μηχανισμός Υ Μη-γραμμική αιτιότητα: μονόπλευρη: απλή μη-γραμμική σχέση μεταξύ Χ και Υ. δίπλευρη: το Χ επηρεάζει μη-γραμμικά το Υ και το αντίστροφο. (εναλλακτικός ορισμός: μη-γραμμικό feedback) Στην 2η περίπτωση λαμβάνει χώρα ο πολλαπλασιαστικός μηχανισμός διάδοσης της πληροφορίας.??? Μπορούν να μετρηθούν αυτές οι δυναμικές με ένα γραμμικό VAR; 9

10 Bivariate Noisy Mackey-Glass Process [Kyrtsou and Labys 2006, 2007] * X X t = α t-τ 11 1 c1 1+ X t-τ 1 Yt-τ2 -δ 11 X t-1 +α 12 c2 1+ Y t-τ 2 -δ 12 Y t-1 +ε t ε t ~N(0,1) X t-τ1 Y t = α 21 c1 1+ X t-τ 1 Yt -τ -δ 21 X t-1 +α 2 22 c2 1+ Y t-τ 2 -δ 22 Y t-1 +u t u t ~N(0,1) Υψηλοδιάστατη μη-γραμμική συναρτησιακή μορφή. Πολυμεταβλητή περίπτωση των μοντέλων Kyrtsou and Terraza 2003 [Computational Economics] και Kyrtsou 2005 [International Journal of Bifurcation and Chaos]. Μεταβάλλοντας τις παραμέτρους τ και c το noisy Mackey-Glass model μπορεί να μιμηθεί χαρακτηριστικά πραγματικών χρηματοοικονομικών και μακροοικονομικών χρονολογικών σειρών. Λαμβάνει υπόψη δύο τύπους feedback: 1. Στην δομή των μεταβλητών Χ και Y, 2. Μεταξύ των μεταβλητών Χ και Υ. *Kyrtsou and Vorlow (2009) 10

11 Εφαρμογές Bivariate Noisy Mackey-Glass Process [Kyrtsou and Labys 2006] * Αποτέλεσμα: - Διμεταβλητή μη-γραμμική αιτιότητα (μη-γραμμική ανάδραση) μεταξύ πληθωρισμού (CPI) και τιμών πρώτων υλών (COMP). **Bhar and Hamori, 2008: Οι τιμές πρώτων υλών αποτελούν σημαντικό σινιάλο για την νομισματική πολιτική. * Ερμηνεία (διαφοροποιείται από Β&Η εξαιτίας της μεθοδολογίας): - ένα μικρό shock στο CPI μπορεί να προκαλέσει μεγάλη μεταβολή στο COMP. - ο μηχανισμός μεταφοράς της πληροφορίας από την μία μεταβλητή στην άλλη μπορεί να δημιουργήσει αποκλίσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος του shock. * Θέματα Οικονομικής Πολιτικής: - η οικονομική πολιτική που στοχεύει μόνο στο CPI και COMP είναι δύσκολο να είναι αποτελεσματική εξαιτίας της πολυπλοκότητας της σχέσης τους. ένα ελεγχόμενο shock στο COMP δεν θα έχει ελεγχόμενα αποτελέσματα στο CPI - μείωση της αναποτελεσματικότητας αν επικεντρωθεί σε ένα set οικονομικών μεταβλητών. 11

12 Εφαρμογές Varsakelis-Hristu and Kyrtsou Nonlinear Granger Causality test [Kyrtsou, 2007]: Ανάλυση του non-linear feedback μεταξύ πληθωρισμού (CPI) και τιμών πρώτων υλών (COMP) * Disaggregating COMP: - Aluminium, copper, gold, lead, nickel, crude oil, platinum, silver, tin, tungsten, zinc. * Αποτέλεσμα: - Ύπαρξη διμεταβλητής αιτιότητας μόνο για το αργό πετρέλαιο: παράγοντας των μεταβολών στο COMP. - Regnier, 2007: το αργό πετρέλαιο έχει την μεγαλύτερη μεταβλητότητα. προσδιοριστικός - Sadorsky, 1999: Οι τιμές του πετρελαίου είναι συχνά προσδιοριστικός παράγοντας πληθωριστικών πιέσεων. * Θέματα Οικονομικής Πολιτικής: - Ερωτηματικά για την μονοδιάστατη ερμηνεία στις μεταβολές του US CPI μέσω μεταβολών της νομισματικής πολιτικής. - Ασυμμετρία της επίδρασης του πληθωρισμού στο COMP: διευκόλυνση στην ανάπτυξη σταθεροποιητικής πολιτικής. 12

13 Επίλογος-Προεκτάσεις Τι συμβαίνει στα πραγματικά χρηματοοικονομικά ή γενικότερα οικονομικά ομικά συστήματα; Είναι γραμμικά; Είναι μη-γραμμικά; Μη-γραμμικότητα=Αστάθεια; Συστήματα πολλαπλών ισορροπιών Δυνατότητα επίτευξης αποτελεσματικής (οικονομικής) πολιτικής σε λιγότερο μεταβλητές περιόδους ή σε περιόδους πιο κοντά στην ισορροπία. Orlando Gomes, 2006: Μη-Γραμμικά Χαοτικά συστήματα μικρή μεταβολή των αντίστοιχων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα Steven Durlauf, 1997: Ηύπαρξημη-γραμμικότητας δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τα αποτελέσματα σημαντικών αλλαγών πολιτικής. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι τέτοια αποτελέσματα είναι δυνατό να ελεγχθούν όταν η μη-γραμμικότητα ληφθεί υπόψη εξαρχής για την κατασκευή του οικονομικού μοντέλου. 13

14 Βιβλιογραφία Awokuse, T.O, and J., Yang, 2003, The informational role of commodity prices in formulating monetary policy, a reexamination, Economics Letters, 79, pp Bhar, R., and S., Hamori, 2008, Information content of commodity future prices for monetary policy, Economic Modelling, in press. Day, R., 1994, Complex Economic Dynamics: An Introduction to Dynamical Systems and Market Mechanism, Volume I, Cambridge, MIT Press. DeCoster, G.P., and D.W., Mitchell, 1992, Dynamic implications of chaotic monetary policy, Journal of Macroeconomics, 14(2), pp Durlauf, S.N., 1997, What should policymakers now about economic complexity?, Working Paper, Department of Economics, University of Wisconsin and SFI. Gomes, O., 2006, Routes to chaos in macroeconomic theory, Journal of Economic Studies, vol. 33(5), pp Kyrtsou, C., 2005, Evidence for neglected linearity in noisy chaotic models, International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 15(10), Kyrtsou, C., 2007, Nonlinear features of comovements between commodity prices and inflation, Festschrift Symposium for Walter Labys, Agricultural and Resource Economics, West Virginia University. Kyrtsou, C. and W. Labys, 2006, Evidence for chaotic dependence between US inflation and commodity prices, Journal of Macroeconomics, vol. 28(1),

15 Βιβλιογραφία Kyrtsou, C. and W. Labys, 2007, Detecting positive feedback in multivariate time series: The case of US inflation and metal prices, Physica A, 337, Kyrtsou, C. and A. Malliaris, 2008, The impact of information signals on market prices, when agents have non-linear trading rules, Economic Modelling, forthcoming. Kyrtsou, C. and T. Palivos, 2006, Nonlinear Macroeconomic Dynamics, special issue in Journal of Macroeconomics, vol. 28(1). Kyrtsou, C. and M. Terraza, 2003, Is it possible to study chaotic and ARCH behaviour jointly? Application of a noisy Mackey-Glass equation with heteroskedastic errors to the Paris Stock Exchange returns series, Computational Economics, 21, Kyrtsou, C., and C., Vorlow, 2009, Modelling non-linear comovements between time series, Journal of Macroeconomics, 30 (2) (forthcoming). Regnier, E., 2007, Oil and energy price volatility, Energy Economics, 29, pp Rosser, J. B., 1996, Chaos theory and rationality in economics, in L. Douglas and Euel Elliot, Eds., Chaos Theory in the Social Science: Foundations and Applications. Ann Arbor: University of Michigan Press, pp Sadorsky, P., 1999, Oil price shocks and stock market activity, Energy Economics, 21(5), pp

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 390-413 Χατζηκωστής Κωνσταντίνος* Αθανάσιος Κουλακιώτης* Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης** και Νικόλας Παπασυριόπουλος*** Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία :

Διπλωματική Εργασία : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία : Αιτιακές σχέσεις μεταξύ αποδόσεων μετοχών και μακροοικονομικών μεταβλητών σε μία μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Σταθερότητα σχέσης αποδόσεων µετοχών, όγκου συναλλαγών και πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας Κρίστης Χασάπης (Τµήµα Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 14 (3) 2009: 218-237 Κωνσταντίνος Σταθόπουλος* Αθανάσιος Κουλακιώτης** Νικόλαος Παπασυριόπουλος*** Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Σχολή Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής 1 Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής Απόστολος Ραφαηλίδης Οκτ. 1998 Εισαγωγή Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Η κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα

Δ. Η κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα Δ. Η κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα Η δυναμική του χρέους στις χώρες της ΟΝΕ και οι αντιδράσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών Νάνσυ Θεοφιλάκου Προϊσταμενη Τμήματοσ διευθυνση μακροοικονομικησ αναλυσησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης 1 - Κατερίνα Γιαλιτάκη 2 -Αντώνης Αδαµόπουλος 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μια θεωρητική προσέγγιση

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μια θεωρητική προσέγγιση ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μια θεωρητική προσέγγιση Αλέξανδρος Γκανάς - Νικόλαος ριτσάκης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές ιδιότητες και έλεγχος αιτιότητας χρονολογικών σειρών πρώτων υλών: Η περίπτωση αργού πετρελαίου και χρυσού

υναµικές ιδιότητες και έλεγχος αιτιότητας χρονολογικών σειρών πρώτων υλών: Η περίπτωση αργού πετρελαίου και χρυσού ΠΜΣ στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (Executive) ιπλωµατική Εργασία µε θέµα: υναµικές ιδιότητες και έλεγχος αιτιότητας χρονολογικών σειρών πρώτων υλών: Η περίπτωση αργού πετρελαίου και χρυσού Κουιµτζής Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E MBA) ιπλωµατική Εργασία Τεχνική ανάλυση και στρατηγικές επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008

Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008 Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008 Γεώργιος Σκιαδόπουλος Αναπληρωτής ΚαθηγητήΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο

To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΑΡΑΜΕΣΟΤ Διδάκτωρ, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (1), 5-25 Social Cohesion and Development 2010 5 (1), 5-25 Άρθρα Articles Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Άρση εμποδίων - άνοιγμα στον διεθνή ανταγωνισμό Μιχάλης Μητσόπουλος Συντονιστής σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ) Περίληψη Η άρση υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (8086) Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε Εξάμηνο Οκτώβριος 2007 Α. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach

Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach Kyriazopoulos Georgios Applicant Professor of Financial Management in the Technological Institution of Education in Western Macedonia Kozani Greece www.kyriazopoulosg@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ: 72 ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ CAPITAL ASSET PRICING

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Παλαιολόγος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα