ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. )"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ήµητρα Μελεσανάκη Α.Μ Ακαδηµαικό έτος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγή...σελ Το δικαίωµα επικοινωνίας κατά τον παλαιό Αστικό...σελ. 4 Κώδικα ( 1504 Α.Κ.) Α.Κ.. Προσωπική επικοινωνία. Εισαγωγικά...σελ Φορείς του δικαιώµατος εποικοινωνίας...σελ Φύση του δικαιώµατος επικοινωνίας...σελ Σκοπός του δικαιώµατος...σελ Περιεχόµενο επικοινωνίας και τρόπος άσκησης του δικαιώµατος...σελ Περιορισµοί και αποκλεισµός του δικαιούχου γονέα από το δικαίωµα...σελ Συµφωνία των γονέων και ρύθµιση της επικοινωνίας µε δικαστική απόφαση...σελ Αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την επικοινωνία...σελ ικαίωµα επικοινωνίας των απώτερων ανιόντων...σελ. 18 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 1. Συνταγµατική προσέγγιση του δικαιώµατος επικοινωνίας ( 1520 Α.Κ.) 1.1 Εισαγωγικά...σελ Η εφαρµογή των ατοµικών δικαιωµάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις...σελ Τριτενέργεια...σελ Σύνταγµα και οικογενειακές σχέσεις. Το δικαίωµα επικοινωνίας...σελ Συµπέρασµα...σελ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...σελ SUMMURY...σελ ΛΗΜΜΑΤΑ...σελ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...σελ ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ...σελ. 33 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ Αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας είναι το δικαιώµα επικοινωνίας γονέα και ανήλικου τέκνου (άρθρο 1520 Α.Κ.) και η συνταγµατική προσέγγιση του. Αρχικά γίνεται µία µικρή αναφορά στο παλαιό δίκαιο και το τι ίσχυε κατά την εφαρµογή του. Στην συνέχεια αναφέρεται αναλυτικά το αναθεωρηµένο 1520 Α.Κ. ως δικαιώµα του γονέα απέναντι στο τέκνο. Μικρή αναφορά γίνεται και σε δικονοµικά ζητήµατα που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων των σχετικών µε την επικοινωνία. Τέλος το πρώτο µέρος της εργασίας αναφέρεται στο δικαίωµα των απώτερων ανιόντων του τέκνου για επικοινωνία και το πως το δικαίωµα αυτό κατοχυρώνεται. Στο δεύτερο µέρος επιχειρείται η συνταγµατική προσέγγιση του δικαιώµατος, µε αναφορά των διατάξεων που το κατοχυρώνουν συνταγµατικά και ανάπτυξη της θεωρίας της τριτενέργειας των θεµελιωδών δικαιωµάτων στις ιδιωτικές σχέσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση των λόγων και του τρόπου µε τον οποίο συνταγµατικά δικαιώµατα βρίσκουν πλέον εφαρµογή και στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου. Στην συγκεκριµένη περίπτωση πως το δικαίωµα επικοινωνίας γονέα τέκνου (1520 Α.Κ.), προσεγγίζεται και κατοχυρώνεται και συνταγµατικά, βάσει συνταγµατικής προστασίας ποιάς γενικής έννοιας και µε ποίο τρόπο. Τέλος παρατίθεται το συµπέρασµα, περίληψη, λήµµατα, βιβλιογραφία και αρχείο νοµολογίας. 3

4 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ( 1504 Α.Κ ) Το δικαίωµα επικοινωνίας γονέα και ανήλικου τέκνου κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά στον παλαιό Αστικό Κώδικα στο άρθρο Η διάταξη αναγνώρισε δικαίωµα επικοινωνίας στον γονέα ο οποίος µετά από διαζύγιο στερείται την επιµέλεια του τέκνου. Ο γονέας στον οποίο είχε ανατεθεί η επιµέλεια ήταν υποχρεωµένος να διευκολύνει την προσωπική επικοινωνία του µε τον άλλο γονέα, ο οποίος στερείτο της επιµέλειας, κάνοντας ότι πρέπει και ήταν εφικτό. Ήταν υποχρεωµένος να συµβουλεύει θετικά το τέκνο όταν αυτό αδικαιολόγητα εµποδίζε την επικοινωνία του µε τον άλλο γονέα, να µην το προτρέπει να αναβάλει και να µαταιώνει την επικοινωνία και να µην δηµιουργεί αισθήµατα αντιπάθειας απέναντι στον άλλο γονέα. Οι ενέργειες του αυτές αποτελούσαν παράβαση του καθήκοντος επιµέλειας που του είχε ανατεθεί. Η επικοινωνία οριζόταν ως «προσωπική επικοινωνία» µε την έννοια ότι ο γονέας δεν ασκούσε το δικαίωµα του µε αλληλογραφία ή τηλεφωνικές συνδιαλέξεις αλλά η επικοινωνία του µε το τέκνο ήταν προσωπική και άµεση και όχι µέσω τρίτων. i Το άρθρο επίσης δεν κατοχύρωνε το δικαίωµα των ανιόντων του τέκνου για προσωπική επικοινωνία µε αυτό σε αντίθεση µε το αναθεωρηµένο άρθρο 1520 Α.Κ. που περιλαµβάνει σχετική ρύθµιση. Η επικοινωνία του τέκνου µε τους ανιόντες, εφόσον δεν αποκλειόταν για άλλους λόγους, µπορούσε να i Α. Μπαλή, Η επιµέλεια του προσώπου του ανηλίκου, Αθήνα 1966,σ.229,σ233 4

5 επιτραπεί σαν συνέπεια του φυσικού δεσµού και από την στιγµή που δεν ήταν αντίθετο στο συµφέρον του παιδιού. i Το δικαίωµα επικοινωνίας ήταν άσχετο µε την υποχρέωση διατροφής ή την εκπλήρωση της και ήταν προσωποπαγές. Ωστώσω σε περίπτωση αδυναµίας του γονέα να ασκήσει το δικαιώµα του, µπορούσε να οριστεί τρίτο πρόσωπο το οποίο θα ερχόταν σε επαφή µε το τέκνο και θα ενηµέρωνε για την επαφή του αυτή τον γονέα. ii Συµφωνίες µεταξύ των γονέων οι οποίες καταργούσαν το δικαίωµα επικοινωνίας δεν ήταν ισχυρές. εν αποτελούσε δικαιώµα το οποίο επιδέχοταν παραιτήσεως. Ωστώσω τέτοιου είδους αποφάσεις έπρεπε να λαµβάνονται υπόψιν από το δικαστήριο. Ο δικαστής δεν µπορούσε σε καµία περίπτωση να στερήσει από τον γονέα την άσκηση του δικαιώµατος στην επικοινωνία. Για λόγους ηθικούς, υγείας ή άλλους παρόµοιους µπορούσε να περιορίσει το δικαίωµα κατά τόπο και χρόνο και να απαιτήσει την παρουσία τρίτων προσώπων έτσι ώστε να µην ζηµιώνεται το τέκνο από την µεταξύ τους επικοινωνία. Για την επίτευξη της όσο το δυνατόν λιγότερης ζηµίας για το τέκνο η επικοινωνία οριζόταν σπανιότερα και ήταν λίγο µεγαλύτερης διάρκειας και όχι συχνά µε µικρότερη διάρκεια. iii Αυτό το οποίο παρατηρεί κανείς είναι η επικράτηση της άποψης ότι το δικαίωµα του γονέα για επικοινωνία ήταν δικαίωµα αναφαίρετο. Τα δικαστήρια δεν µπορούσαν σε καµία περίπτωση να στερήσουν τελείως από τον γονέα την άσκηση του δικαιώµατος και είχαν µόνο την δυνατότητα να θέτουν κάποιους περιορισµούς στην επικοινωνία έτσι ώστε να µειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι βλαπτικές συνέπειες για την ψυχολογία του τέκνου. Οι οπαδοί της θεωρίας αυτής στηρίχθηκαν σε δύο επιχειρήµατα : «αφενός στην i Νικ. Αποστολόπουλος, Επικοινωνία γονέα και τέκνου, Ν.Β. Έτος 17 ον σ.884 ii Γ. Ροίλος, Οικογενειακό ίκαιο, Εκτεταµένη κατ άρθρο ερµηνεία, Τόµος β,1966 iii Γ. Ροίλος, Οικογενειακό ίκαιο, Εκτεταµένη κατ άρθρο ερµηνεία, Αθήνα

6 επισήµανση της διατύπωσης του σχετικού άρθρου, όπου η χρησιµοποίηση του όρου «διατηρεί» ( ο γονέας...διατηρεί...το δικαίωµα...), σήµαινε ότι ο γονέας σε καµία περίπτωση δεν χάνει το δικαίωµα και αφετέρου επικαλούνταν το «ακατάλυτο» του σχετικού δικαιώµατος του γονέα εξαιτίας της ιερότητας των συναισθηµάτων του για το παιδί.» i Ακόµα και σήµερα µετά την αναθεώρηση του άρθρου δεν νοείται αποκλεισµός επικοινωνίας του γονέα µε το τέκνο, ωστώσω η διατύπωση του νέου άρθρου αφήνει να διαφανεί η παιδοκεντρική αντίληψη του νέου δικαίου, που στόχο του έχει περισσότερο το συµφέρον του τέκνου. i Έφη Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου, Αρµενόπουλος, τ11, 1988,σ

7 1520 Α.Κ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΘΡΟ 1520: Ο γονέας µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωµα της προσωπικής επικοινωνίας µε αυτό. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµ α να εµποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου µε τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων, τα σχετικά µε την επικοινωνία καθορίζονται από το δικαστήριο. Η διάταξη του 1520 Α.Κ. ρυθµίζει το ζήτηµα της προσωπικής επικοινωνίας του τέκνου µε τον γονέα που δεν διαµένει µαζί του, καθώς και το ζήτηµα της επικοινωνίας του µε τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που εµποδίζει την επικοινωνία. Το δικαστήριο καθορίζει τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν την επικοινωνία. Αυτό που διαφοροποιεί το 1520 Α.Κ. από το παλαιό άρθρο 1504 Α.Κ. είναι ότι δικαίωµα επικοινωνίας έχει ο γονέας µε τον οποίο δεν διαµένει το παιδί ανεξαρτήτως διαζυγίου και ανεξαρτήτως επιµέλειας, όπως επίσης κατοχυρώνει το δικαίωµα των ανιόντων για προσωπική επικοινωνία µε αυτό, πράγµα που το παλαιό δίκαιο στήριζε µόνο στον δεσµό συγγένειας µεταξύ ανιόντων και τέκνου. Κατά το παλαιό δίκαιο µόνο αναλογικά έβρισκε εφαρµογή το δικαίωµα και σε περιπτώσεις διάστασης των γονέων. i 3.1 Φορείς του δικαιώµατος επικοινωνίας Το δικαίωµα αναγνωρίζεται στον γονέα µε τον οποίο δεν διαµένει το παιδί. Αυτό µπορεί να ισχύσει σε περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης γάµου, διάστασης των συζύγων, τέκνων που γεννιούνται χωρίς γάµο των γονιών τους αλλά έχουν αναγνωριστεί, παύσης της i Ροίλου Κουµάντου, Οικογενειακό ίκαιο ΙΙ, αρθ. 1504,

8 γονικής µέριµνας του ενός γονέα, πραγµατικής ή νοµικής αδυναµίας άσκησης της ( 1510 &3 Α.Κ. ), αφαίρεσης της γονικής µέριµνας στο σύνολο της ή µερικά ( 1532 Α.Κ., 1535 & 2 Α.Κ. ). Το δικαίωµα επικοινωνίας θα ανήκει και στούς δύο γονείς σε περίπτωση ανάθεσης της επιµέλειας του τέκνου σε τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση υιοθεσίας δεν αναγνωρίζεται δικαίωµα επικοινωνίας του φυσικού γονέα µε το τέκνο που έχει υιοθετηθεί ( 1566 εδ 2 ). i Αυτό που παρατηρεί κανείς είναι ότι µετά τον ν. 1329/ 83 τα ζητήµατα που αφορούν τις σχέσεις γονέων και παιδιών αποκτούν µία νέα διαστάση µέσα σε ένα γενικότερο κλίµα µίας έντονα παιδοκεντρικής αντίληψης που έχει αναπτυχθεί. Το συµφέρον του παιδιού είναι αυτό στο οποίο δίνεται προτεραιότητα και είναι αυτό που σε κάθε περίπωση θα πρέπει να αναζητηθεί. Ο γονέας ή ο τρίτος που είναι υπόχρεος του άρθρου 1520 Α.Κ. οφείλει να µην εµποδίζει την επικοινωνία του δικαιούχου µε το τέκνο. Οφείλει να µην δηµιουργεί αισθήµατα αντιπάθειας για τον άλλο γονέα και να διευκολύνει την επικοινωνία ακόµα και αν το παιδί την αρνείται. Οποιαδήποτε άλλη αντίθετη ενέργεια του συνιστά κατάχρηση δικαιώµατος. Από την άλλη ο δικαιούχος γονέας έχει την υποχρέωση να µην διαταράζει τις σχέσεις του µε τον υπόχρεο γονέα, είτε προσπαθώντας να του προκαλέσει αντιπάθεια γι αυτόν είτε προσπαθώντας να επέµβει στον τρόπο άσκησης επιµέλειας, την οποία έχει ο υπόχρεος γονέας. Η κύρωση στην περίπτωση που είτε ο υπόχρεος είτε ο δικαιούχος παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους είναι για τον µεν υπόχρεο η αφαίρεση της επιµέλειας κατά το 1532Α.Κ. ( κακή άσκηση γονικής µέριµνας ), για τον δε δικαιούχο η αφαίρεση i Κων. Παπαδόπουλος, Αγωγές οικογενιακού δικαίου,θεωρία Νοµολογία Πράξη, Τόµος Β,Αθήνα 2003,σ

9 του δικαιώµατος επικοινωνίας κατά το 1536Α.Κ., µετά από µεταρρύθµιση της δικαστικής απόφασης που το είχε παραχωρήσει. i 3.2 Φύση του δικαιώµατος επικοινωνίας ιάφορες απόψεις έχουν υποστηριχθεί όσον αφορά την νοµική φύση του δικαιώµατος στην επικοινωνία. ιχογνωµία έχει επικρατήσει ως προς το αν το δικαιώµα είναι ή όχι δικαιώµα λειτουργικό. Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ο γονέας έχει συνάµα δικαίωµα και υποχρέωση στην επικοινωνία. Το δικαίωµα επικοινωνίας απορρέει από την γονική µέριµνα και είναι υπόλοιπο της επιµέλειας. Όπως κάθε αρµοδιότητα που απορρέει από την γονική µέριµνα, το δικαίωµα επικοινωνίας είναι συνάµα και υποχρέωση. Αποτελεί δηλαδή λειτουργικό δικαίωµα. ii Ωστώσω υποστηρίζεται και η αντίθετη άποψη κατά την οποία το δικαίωµα επικοινωνίας δεν είναι και υποχρέωση. Κατά την διατύπωση του 1520Α.Κ. γίνεται λόγος µόνο για δικαίωµα του γονέα σε αντιδιαστολή µε το 1510 & 1 Α.Κ. που αναφέρεται στην άσκηση της γονικής µέριµνας, η οποία αναφέρεται ως καθήκον. Το δικαίωµα επικοινωνίας είναι ένα αυτοτελές δικαίωµα που πηγάζει ευθέως από την διάταξη του 1520Α.Κ. και είναι σχετικό απλώς µε την γονική µέριµνα χωρίς να πηγάζει από αυτήν ή να αποτελεί περιεχόµενο της. iii Σε περίπτωση καθιέρωσης νοµικής υποχρέωσης του γονέα να επικοινωνεί µε το παιδί, το δικαίωµα δε θα είχε πρακτική σηµασία καθώς η άσκηση του θα είχε την µορφή εξαναγκασµού µε την βοήθεια δικαστικής αρχής µετά από αγωγή και πολύ περισσότερο η δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης, µε το i Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό ίκαιο,τόµος ΙΙβ, Σχέσεις γονέων παιδιών, Θες/κη 1990, εκδ. Σάκκουλα,σ.67 ii Γ. Κουµάντος, Οικογενειακό ίκαιο, τόµος β,εκδ. Σάκκουλα,1989,σ.213 iii Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό ίκαιο, τόµος β, Σχέσεις γονέων παιδιών,θες/κη 1990, εκδ. Σάκκουλα,σ.70 9

10 946&1Κπολ ικ, µίας τυχόν καταψηφιστικής απόφασης που θα υποχρέωνε τον γονέα σε επικοινωνία. Κάτι τέτοιο είναι σίγουρα αντίθετο µε την φύση της σχέσης µεταξύ γονέα και παιδιού, πολύ περισσότερο ενάντια στο συµφέρον του τελευταίου. Είναι αρνητικό για το παιδί να υποχρεώνεται ο γονέας να επικοινωνεί µαζί του αν δεν έχει να του εκφράσει αισθήµατα συµπάθειας. Η υποχρέωση εποµένως παραµένει ηθική απέναντι στο παιδί. i Άλλωστε η καθιέρωση µίας τέτοιας νοµικής υποχρέωσης θα είχε σαν συνέπεια την ύπαρξη αντίστοιχου δικαιώµατος του τέκνου για επικοινωνία µε τον γονέα του, δικαίωµα όµως που δεν ορίζεται από τον νόµο. Εποµένως δεν υπάρχει αγώγιµη αξίωση κατά του γονέα και δεν µπορεί να εξαναγκαστεί σε επικοινωνία µε το τέκνο. ii Ένα άλλο ζήτηµα που αφορά την φύση του δικαιώµατος είναι κατά πόσο αποτελεί αυτοτελές δικαίωµα που πηγάζει ευθέως από το 1520Α.Κ. ή είναι απόρροια της γονικής µέριµνας. Ορθή θεωρείται η άποψη που καθιερώνει το δικαίωµα ως ξεχωριστό από την γονική µέριµνα. Η αιτιολογία αυτού του συµπερασµάτος έγκειται στο ότι «στο θετικό δίκαιο δεν γίνεται υπαγωγή, όπως δεν γίνεται για την υποχρέωση διατροφής του παιδιού, η οποία εννοιολογικά θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν υποχρέωση που πηγάζει από την γονική µέριµνα, νοµικά όµως απορρέει ευθέως από το 1485Α.Κ. και είναι ανεξάρτητη από αυτήν.» iii Το δικαίωµα επικοινωνίας εποµένως είναι δικαίωµα που πηγάζει ευθέως από το 1520Α.Κ. και δεν αποτελεί περιεχόµενο της γονικής µέριµνας. Βάσει αυτού του συµπεράσµατος το δικαστήριο δεν υποχρεούται να ρυθµίζει τα της επικοινωνίας του i Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου, Αρµενόπουλος 1989, τεύχος 11,σ.1102 ii Β. Βαθρακοκοίλης Το νέο οικογενειακό δίκαιο, κατ άρθρο ερµηνεία-νοµολογία οικογενειακού δικαίου µεταβατικών διατάξεων Ν1329/83, Γ έκδοση,αθήνα 1994,σ.612 iii Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου, Αρµενόπουλος 1988, τεύχος 11, σ

11 γονέα µε το τέκνο παρά µόνο αν υπάρχει σχετικό αίτηµα του τέκνου ή των γονιών του. i 3.3 Σκοπός του δικαιώµατος Σκοπός του δικαιώµατος επικοινωνίας είναι η ικανοποίηση του αισθήµατος αγάπης µεταξύ του γονέα και του παιδιού και η αποφυγή αποξένωσης τους καθώς και η δυνατότητα ελέγχου και άµεσης γνώσης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την πνευµατική ανάπτυξη από τον άλλο γονέα και παρακολούθησης της όλης κατάστασης. ii Η επικοινωνία γονέα τέκνου έχει σαν στόχο στην διατήρηση του δεσµού ανάµεσα στα δύο µέρη, στην έκφραση αισθηµάτων συµπάθειας, αγάπης, ενδιαφέροντος, αγάπης,στοργής για το τέκνο. Το συµφέρον του τέκνου είναι η απόλαυση όλων των ηθικών πλεονεκτηµάτων από την επικοινωνία αυτή. iii Ο σκοπός του δικαιώµατος επικοινωνίας του τέκνου µε τους απώτερους ανιόντες του είναι η διατήρηση προσωπικών σχέσεων του τέκνου µε αυτούς, οι οποίες σχέσεις θα συµβάλλουν στην γενικότερη ανάπτυξη του, εκτός από τις περιπτώσεις όπου σοβαροί λόγοι επιβάλουν τον αποκλεισµό της επικοινωνίας. iv 3.4 Περιεχόµενο της επικοινωνίας Περιεχόµενο της επικοινωνίας αποτελεί η προσωπική συνάντηση του γονέα µε το τέκνο. Αν οι περιστάσεις το επιβάλουν η επικοινωνία µπορεί να είναι τηλεφωνική ή γραπτή. εν αποκλείεται και η i Ε.Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό ίκαιο, τόµος β, Σχέσεις γονέων τέκνων, Θες/κη 1990, Εκδ. Σάκκουλα, σ.70 ii Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό ίκαιο, τόµος β,σχέσεις γονέων παιδιών, Θεσ/κη 1990, Εκδ. Σάκκουλα,σ.67 iii Β. Βαθρακοκοίλης, Το νέο οικογενειακό δίκαιο, κατ άρθρο ερµηνεία-νοµολογία οικογενειακού δικαίου µεταβατικών διατάξεων Ν1329/83, Γ έκδοση, Αθήνα 1994,σ.612 iv Κων. Παπαδόπουλος, Αγωγές οικογενειακού δικαίου, Θεωρία Νοµολογία Πράξη, τόµος Β, Αθήνα 2003,σ

12 παρουσία τρίτων προσώπων, όταν αυτό κρίνεται επιβεβληµένο, όπως επίσης δεν αποκλείεται η επικοινωνία να γίνει µέσω τρίτου προσώπου όταν ο δικαιούχος γονέας διαµένει στο εξωτερικό και στέλνει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο θα τον ενηµερώσει για όσα αφορούν το παιδί και πάντα βέβαια µε την προυπόθεση ότι το παιδί είναι πολύ µικρό και αδυνατεί να επικοινωνήσει µαζί του είτε τηλεφωνικά είτε µέσω αλληλογραφίας. i Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η τηλεφωνική επικοινωνία όπως επίσης και η αλληλογραφία είναι µορφές επικοινωνίας οι οποίες µόνο παράλληλα µε την προσωπική επικοινωνία µπορούν να υφίστανται εξαιρούµενων των περιπτώσεων που ο γονέας αδυνατεί να έχει προσωπική επικοινωνία µε το τέκνο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Ωστώσω και αυτές οι µορφές επικοινωνίας είναι δυνατόν να αποκλειστούν από το δικαστήριο αν αποδειχθεί ότι είναι επιζηµίες στην ψυχολογία και γενικότερα στο συµφέρον του τέκνου. ii Συνέπεια της υποχρέωσης προσωπικής επικοινωνίας και της παράλληλης άσκησης της και µε άλλες µορφές επικοινωνίας είναι ότι αυτές οι υπόκεινται στον έλεγχο του γονέα που ασκεί την επιµέλεια του τέκνου στα πλαίσια της άσκησης επίβλεψης του τέκνου. iii Ο δικαιούχος της επικοινωνίας εφόσον δεν έχει την επιµέλεια του τέκνου δεν έχει δικαίωµα να συµπράξει στην ανατροφή του, ούτε να ελένξει τον υπόχρεο για την άσκηση της γονικής µέριµνας. Αν κατά την επικοινωνία του µε το τέκνο υποπέσουν στην αντίληψη του περιστατικά που δικαιολογούν την ανάκληση ή µεταρρύθµιση της i Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό ίκαιο, τόµος ΙΙβ, Σχέσεις γονέων παιδιών, Θες/κη 1990, εκδ. Σάκκουλα,σ.68 ii Kων. Παπαδόπουλος, Αγωγές οικογενειακού δικαίου, Θεωρία Νοµολογία Πράξη, τόµος Β, Αθήνα 2003,σ.314 iii Α. Μπαλή, Η επιµέλεια του προσώπου του ανηλίκου, Αθήνα 1966,σ

13 απόφασης που ρύθµιζε την γονική µέριµνα µπορεί να το ζητήσει µε την δικαιολογία της κακής άσκησης γονικής µέριµνας. i Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος της επικοινωνίας οφείλει να αποδεικνύει τα αισθήµατα αγάπης απέναντι στο τέκνο και ότι η επιθυµία του για επικοινωνία πηγάζει αποκλειστικά από αυτά και να µην έχει σαν σκοπό την διατάρραξη της σχέσης του τέκνου µε τον υπόχρεο γονέα. 3.5 Περιορισµοί και αποκλεισµός του δικαιούχου γονέα από το δικαίωµα. Κατά τον παλαιό Αστικό Κώδικα το δικαιώµα επικοινωνίας ήταν αναφαίρετο. Σε καµία περίπτωση η επικοινωνία δεν µπορούσε να αποκλεισθεί. Μπορούσε µόνο να περιοριστεί και εφόσον το επέβαλε το συµφέρον του τέκνου για λόγους ηθικούς, υγείας ή άλλους παρόµοιους. Η επικοινωνία πραγµατοποιούνταν στην περίπτωση αυτή µε την παρουσία τρίτων προσώπων ή του ατόµου που είχε αναλάβει την ανατροφή του τέκνου και µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το ίδιο να µην ζηµιώνεται από την επικοινωνία. ii Ωστώσω και σήµερα ο νόµος δεν ορίζει αν το δικαστήριο έχει την δυνατότητα να αποκλείσει το δικαίωµα επικοινωνίας. Η νέα ρύθµιση υποδηλώνει την παιδοκεντρική αντίληψη του νέου δικαίου η οποία στρέφεται αποκλειστικά στο συµφέρον του παιδιού. Παρόλα αυτά η πρακτική και η νοµολογία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι αποκλεισµός επικοινωνίας δεν υφίσταται στηρίζοντας τις αποφάσεις τους σε κριτήρια όπως ο δεσµός αίµατος µεταξύ γονέα και τέκνου ή i Κων. Παπαδόπουλος, Αγωγές οικογενειακού δικαίου, Θεωρία Νοµολογία Πράξη, τόµος β, Αθήνα 2003,σ ii Ν. Αποστολόπουλος, Επικοινωνία Γονέος και Τέκνου, Νοµικό Βήµα, σ.885,έτος 17ον 13

14 συναισθηµατικά κριτήρια βασισµένα στον δεσµό αυτό τα οποία δεν επιτρέπουν τον αποκλεισµό του γονέα από την επικοινωνία. i Ακόµα κι αν δεχτούµε ότι η άποψη αυτή είναι ορθή, θα πρέπει µέσα στα πλαίσια της παιδοκεντρικής αντίληψης του νέου δικαίου να θεωρηθεί ότι αυτό που προέχει είναι το συµφέρον του παιδιού. Ο γονέας δεν µπορεί να ασκεί το δικαίωµα του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αν αυτό αποβαίνει επιζήµιο για το τέκνο. Άλλωστε κατά το 1511 Α.Κ. το δικαστήριο οφείλει να παίρνει τις αποφάσεις του αφού αναζητήσει και συνεκτιµήσει την γνώµη του παιδιού και προσδιορίσει µέσα από αυτήν το συµφέρον του, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει. ii Παρόλα αυτά πλήρης αποκλεισµός της επικοινωνίας δεν µπορεί να υπάρξει παρά µόνο περιορισµός. Η νέκρωση του δεσµού γονέα και τέκνου είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο τέκνο και την οικογένεια γενικότερα. Η βλάβη από τον αποκλεισµό της επικοινωνίας είναι δυνατόν να αποτραπεί µε τον περιορισµό αυτής. iii Μόνο όταν έχουν µεσολαβήσει ακραίες καταστάσεις (ψυχωσικός γονέας ή δράστης ειδεχθών εγκληµάτων σε σχέση µε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο παιδί) εξαιτίας των οποίων οι ολέθριες συνέπειες για την ψυχική υγεία του παιδιού είναι δεδοµένες και το ίδιο το παιδί εκφράζει έντονα την επιθυµία του για µη επικοινωνία µε τον συγκεκριµένο γονέα, το δικαστήριο δεν θα πρέπει να διστάζει για την έκδοση µίας απόφασης πλήρους αποκλεισµού της επικοινωνίας. Σε τέτοιες καταστάσεις ο αποκλεισµός της επικοινωνίας βάσει όσων ορίζονται στο άρθρο 1511 Α.Κ. για την αναζήτηση της γνώµης του i Ε.Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου, Αρµενόπουλος,1988,σ.1097 ii Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας µέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου, Αρµενόπουλος 1988,σ.1099 iii Β. Βαθρακοκοίλης, Το νέο οικογενειακό δίκαιο, κατ άρθρο ερµηνεία νοµολογία οικογενειακού δικαίου µεταβατικών διατάξεων Ν / 83, Γ έκδοση, Αθήνα 1994,σ

15 τέκνου, θεωρείται επιβεβληµένος. Εξάλλου σε κάθε περίπτωση από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω βρίσκει εφαρµογή το 281Α.Κ. (κατάχρηση δικαιώµατος). Ο γονέας ασκεί το δικαίωµα επικοινωνίας καταχρηστικά πράγµα το οποίο έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό της επικοινωνίας από το δικαστήριο. Από την άλλη µεριά στην διάθεση του δικαστηρίου τίθεται πλέον και το νέο άρθρο 1536Α.Κ. κατά το οποίο ο δικαστής µπορεί να αποκλείσει την επικοινωνία. Ωστώσω η απόφαση δεν είναι δεσµευτική για το µέλλον κι αν µεταβληθούν οι συνθήκες προς το συµφέρον του τέκνου εκδίδεται νέα απόφαση παραχώρησης πλέον δικαιώµατος επικοινωνίας. i Η υποχρέωση διατροφής του γονέα µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο δεν πρέπει να συνδέεται µε το δικαιώµα επικοινωνίας του ίδιου γονέα. Το δικαστήριο δεν µπορεί να θεωρήσει σαν λόγο περιορισµού του δικαιώµατος την µη καταβολή της διατροφής από τον γονέα. Όπως επίσης δεν µπορεί να το θέσει ως προυπόθεση για την θεµελίωση δικαιώµατος επικοινωνίας. ii Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο απασχολεί όσον αφορά τον περιορισµό ή τον αποκλεισµό του δικαιώµατος στην επικοινωνία είναι το πως αντιµετωπίζεται το δικαίωµα στην περίπτωση έκπτωσης του γονέα που ρυθµίζεται όσον αφορά την άσκηση της γονικής µέριµνας στο άρθρο 1537Α.Κ. «Ο γονέας εκπίπτει από την γονική µέριµνα αν καταδικάστηκε τελεσίδικα σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός µήνα για αδίκηµα που διέπραξε µε δόλο, και που αφορά την ζωή, την υγεία και τα ήθη του τέκνου. Το δικαστήριο µπορεί σε αυτήν την περίπτωση, εκτιµώντας τις περιστάσεις, να αφαιρέσει από τον γονέα την γονική µέριµνα και ως προς τα λοιπά i Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου,αρµενόπουλος 1989, τεύχος 11,σ.1099 ii Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαιώµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου, Αρµενόπουλος 1989, τεύχος 11, σ

16 τέκνα του µετά από αίτηση του άλλου γονέα, των πλησιέστερων συγγενών ή του εισαγγελέα.» Κατά τον παλαιό Αστικό Κώδικα η έκπτωση γονέα δεν είχε ως συνέπεια τον αποκλεισµό της επικοινωνίας. Στο νέο δίκαιο η ορθότερη λύση και προς αποφυγή ακραίων καταστάσεων είναι ο έκπτωτος γονέας να µην χάνει αυτοδίκαια το δικαίωµα επικοινωνίας. Το δικαστήριο είναι αυτό που θα αποφασίσει λαµβάνοντας πάντα υπόψιν την γνώµη και το συµφέρον του τέκνου διατηρώντας πάντα την επιφύλαξη του αποκλεισµού αν θεωρηθεί επιβεβληµένο. Ο γονέας που ασκεί την γονική µέριµνα και ο έκπτωτος γονέας αντιµετωπίζονται από το δικαστήριο κατά τον ίδιο τρόπο. i 3.6 Συµφωνία των γονέων και ρύθµιση της επικοινωνίας µε δικαστική απόφαση Το δικαίωµα επικοινωνίας µπορεί να ρυθµιστεί µε συµφωνία από τους γονείς. Η συµφωνία χρειάζεται επικύρωση από το δικαστήριο για να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο και δεσµεύει τους συζύγους έως ότου την τροποποιήσουν ή εκδοθεί νέα δικαστική απόφαση. Συµφωνίες αντίθετες στα χρηστά ήθη είναι ανίσχυρες. ii Η συµφωνία των γονέων ή η δικαστική απόφαση που εκδίδεται για τον καθορισµό του τρόπου και του χρόνου της επικοινωνίας δεν αποτελεί µέθοδο απονοµής του δικαιώµατος καθώς αυτό υπάρχει αυτοδίκαια από το νόµο. Απλά ρυθµίζει τον τρόπο και τον χρόνο της επικοινωνίας, ζητήµατα πρακτικά που αφορούν την άσκηση του δικαιώµατος. Οι συµφωνίες αυτές δεν δεσµεύουν το δικαστήριο, ωστώσω λαµβάνονται υπόψιν από αυτό και πολλές φορές εκδίδουν i Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου, Αρµενόπουλος 1988,τεύχος 11,σ.1100,σ.1101 ii Κων Παπαδόπουλος, Αγωγές οικογενειακού δικαίου, Θεωρία Νοµολογία Πράξη, τόµος β, Αθήνα 2003, σ

17 απόφαση σύµφωνη µε αυτές. i Τέλος το δικαίωµα επικοινωνίας δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο δικαστικού συµβιβασµού (ΚΠολ 293). ii Η δικαστική απόφαση που ρυθµίζει το δικαίωµα επικοινωνίας εκδίδεται όταν επικυρώνει συµφωνία των γονέων µε την οποία ρυθµίζεται το θέµα της επικοινωνίας και όταν οι γονείς διαφωνούν µεταξύ τους ή έπαψαν να συµφωνούν ή όταν η συµφωνία αντιτίθεται στα συµφέροντα του τέκνου. Το δικαστήριο κατά την έκδοση της απόφασης λαµβάνει περισσότερο υπόψιν του το συµφέρον του τέκνου και ρυθµίζει τα ζητήµατα που αφορούν την επικοινωνία. iii Το δικαστήριο ρυθµίζει την επικοινωνία µόνο µετά από αίτηµα των γονέων ή του τέκνου. iv Σε κάθε περίπτωση έχει την δυνατότητα στην απόφαση του να συµπεριλάβει όρους που αφορούν στον περιορισµό της άσκησης του δικαιώµατος ή ακόµα και να άρει εµπόδια που υπάρχουν στην επικοινωνία. v ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Το δικαστήριο πέρα από την έκδοση αποφάσεων που αφορούν την ρύθµιση της άσκησης του δικαιώµατος επικοινωνίας είναι επιφορτισµένο και µε την αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν τις διαφορές που προκύπτουν µεταξύ των γονέων κατά την άσκηση του. Η αναγκαστική εκτέλεση προβλέπεται στο άρθρο i Β. Βαθρακοκοίλης, Το νέο οικογενειακό δίκαιο, κατ άρθρο ερµηνεία-νοµολογία οικογενειακού δικαίουµεταβατικών διατάξεων Ν1329/83,Γ έκδοση,αθήνα 1994,σ.615 ii Κεραµέας, Αστ. ικ. ικ. - Γενικό Μέρος, σ. 360 iii Κων. Παπαδόπουλος, Αγωγές οικογενειακού δικαίου : Θεωρία Νοµολογία Πράξη, τόµος β, Αθήνα 2003,σ.316 iv Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου,αρµενόπουλος 1988, τεύχος 11,σ.1102 v Α. Μπαλή,Η επιµέλεια του προσώπου του ανηλίκου, Αθήνα 1966,σ

18 950&2 ΚΠολ που σε συνδυασµό µε το 947 ΚΠολ επισύρει χρηµατικό πρόστιµο, προσωπική κράτηση και σε περίπτωση άρνησης του υπόχρεου γονέα να παραδώσει το τέκνο άµεση αναγκαστική εκτέλεση µε αφαίρεση του τέκνου βάσει του 950ΚΠολ. Το ιδιαίτερο όσον αφορά τα θέµατα της επικοινωνίας είναι ότι στις περιπτώσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης αποφάσεων που την αφορούν, ενώ εναγόµενος είναι ο υπόχρεος γονέας και ενάγεται για την άρνηση του να παραδώσει το τέκνο στον δικαιούχο, πολλές φορές η άρνηση του αυτή περιέχει και την επιθυµία του ίδιου του τέκνου. Έτσι ορίζεται ότι σε µία τέτοια περίπτωση η απόφαση για την επικοινωνία δεν πρέπει να εκτελείται από την στιγµή που υπάρχει αντίδραση του τέκνου, χωρίς σε αυτό να έχει συµβάλει ο υπόχρεος γονέας. Το συµφέρον του τέκνου είναι αυτό που προέχει και σε αυτό πρέπει να δίνεται βαρύτητα. Ακόµα κι αν αρχικά δεν λήφθηκε υπόψιν η αρνητική του γνώµη όσον αφορά το δικαιούχο γονέα, ακόµα και σε αυτή την περίπτωση,το συµφέρον του είναι αυτό το οποίο τελικά είναι δυνατόν να οδηγήσει στον δικαστικό αποκλεισµό του δικαιώµατος. i ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΩΤΕΡΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ Σύµφωνα µε την δεύτερη παράγραφο του 1520Α.Κ. «οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να εµποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου µε τους απώτερους ανιόντες, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος.» Καθιερώνεται αυθύπαρκτο δικαίωµα των ανιόντων για επικοινωνία το οποίο είναι ανεξάρτητο από το δικαίωµα επικοινωνίας των γονέων. Το άρθρο εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις οµαλής i Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου,αρµενόπουλος 1988, τεύχος 11, σ

19 συµβίωσης των γονέων, οι οποίοι χωρίς σοβαρό λόγο εµποδίζουν την επικοινωνία των ανιόντων µε το τέκνο. i Στην περίπτωση παρεµπόδισης άσκησης του δικαιώµατος χωρίς την ύπαρξη σοβαρού λόγου παρέχεται η δυνατότητα άσκησης αγωγής από τους ανιόντες ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου κατά την διαδικασία των άρθρων 666εποµ. ΚΠολ και 681Β ΚΠολ, ατοµικά κατά αυτού που ασκεί την γονική µέριµνα, καθώς η διαφορά δηµιουργείται µε την παρεπόδιση αυτού που ασκεί την γονική µέριµνα άσκησης της επικοινωνίας. ii Πριν τον νόµο 1329/83 και συγκεκριµένα στο κείµενο του 1504Α.Κ. δεν γινόταν καθόλου λόγος για το δικαίωµα επικοινωνίας των απώτερων ανιόντων. Σήµερα στο 1520Α.Κ. δεν γίνεται ευθέως λόγος για δικαίωµα επικοινωνίας, αλλά απλά για µη παρεµπόδιση επικοινωνίας του τέκνου µε τους απώτερους ανιόντες. ιατυπώθηκαν απόψεις για την µη ύπαρξη δικαιώµατος των ανιόντων και ότι το δικαίωµα δεν είναι αυτοτελές αλλά εξαρτώµενο από το αντίστοιχο δικαίωµα των γονέων. Ωστώσω ο νόµος µέσα από από αυτή τη διατύπωση θέλησε να τονίσει ότι το δικαίωµα των ανιόντων υπόκειται στον περιορισµό του «σοβαρού λόγου» και ουσιαστικά πρόκειται για δικαίωµα ανεξάρτητο και αυτοτελές από αυτό των γονέων που η άσκηση του συµβάλει στην οµαλή εξέλιξη της προσωπικότητας και την καλή ψυχολογία του τέκνου. iii i Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο, τόµος ΙΙβ, Σχέσεις γονέων τέκνων, Θες/κη 1990, εκδ. Σάκκουλα,σ.71 ii Β. Βαθρακοκοίλης, Το νέο οικογενειακό δίκαιο,κατ άρθρο ερµηνεία-νοµολογία οικογενειακού δικαίου µεταβατικών διατάξεων Ν1329/83, Γέκδοση, Αθήνα 1994,σ.617 iii Ε.Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Το δικαίωµα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισµένου οικογενειακού δικαίου, Αρµενόπουλος 1988, τεύχος 11, σ

20 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ( 1520 Α.Κ. ) 1.1 Εισαγωγικά Το άρθρο 1520 Α.Κ. καθιερώνει το δικαίωµα επικοινωνίας γονέα τέκνου. Πηγάζει άµεσα από το ιδιώτικό δίκαιο, ωστώσω αν και δεν αναφέρεται ρητά στο Σύνταγµα σαν ειδικότερο δικαίωµα προστατεύεται σαν τέτοιο στις διατάξεις του Συντάγµατος που αφορούν την οικογένεια. Το άρθρο 9&1Συντ. ορίζει : «Η οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη.». Επίσης το άρθρο 21&1Συντ. ορίζει ότι : «Η οικογένεια, ως θεµέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους, τελούν υπό την προστασία του Κράτους.». Από τις διατάξεις αυτές σε σχέση µε το 1520 Α.Κ., θα µπορούσε να συναχθεί η υποχρέωση του κράτους για την διασφάλιση της ελεύθερης επικοινωνίας του γονέα µε το τέκνο καθώς και η υποχρέωση αποτροπής σε οποιονδήποτε τρίτο επιχειρήσει να εµποδίσει την επικοινωνία. Αυτά σε συνδυασµό µε το άρθρο 2&1 που καθιερώνει σαν πρωταρχική πηγή του Συντάγµατος την ανθρώπινη αξία και του άρθρου 5&1 που καθιερώνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα λόγος όσον αφορά την εφαρµογή των ατοµικών θεµελιωδών δικαιωµάτων στην ιδιωτική ζωή. Αυτό το οποίο απασχολεί είναι κατά πόσο τα ατοµικά δικαιώµατα τα οποία κατοχυρώνονται συνταγµατικά εφαρµόζονται και στις διαπροσωπικές σχέσεις, χωρίς να γίνεται άµεση επίκληση των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Τα ατοµικά διακιώµατα τα 20

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Άρθρο 1 Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1350 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 55 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2002-2003 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next»

Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next» 1 of 5 15/12/2008 2:07 µµ Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next» share: del.icio.us digg reddit furl facebook ιαφηµίσεις Google Σε τριάντα ηµέρες απέκτησε την καλύτερη κατάσταση υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωµα της υγείας στις ιδιωτικές σχέσεις Ζήσης Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρος, 9-2-2004. Ι. Εισαγωγή

Το δικαίωµα της υγείας στις ιδιωτικές σχέσεις Ζήσης Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρος, 9-2-2004. Ι. Εισαγωγή Το δικαίωµα της υγείας στις ιδιωτικές σχέσεις Ζήσης Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρος, 9-2-2004 Περιεχόµενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Η απόφαση ΜονΠρΑθ 24377/1994 (Ασφ.) 1. Τα πραγµατικά περιστατικά 2. Η κρίση του ικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

«Σ υ ν τ α γ µ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ µ α τ α σ τ ι ς ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς»

«Σ υ ν τ α γ µ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ µ α τ α σ τ ι ς ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΠΕ-Νοµικό τµήµα Λουκία Κοντού ΑΜ.:1340200200230 εξάµηνο Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ιδάσκοντες:καθ. Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος λεκτ. Σπύρος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής ΚΟΥΣΙΑΠΠΑ Π. ΜΑΙΡΗ Α.Μ. 1340200300563 Αρ. τηλεφώνου: 6978752488 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα