ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΙΙΙ. Νομική φύση της γονικής μέριμνας 2. IV. Φορείς της γονικής μέριμνας 4. V. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΙΙΙ. Νομική φύση της γονικής μέριμνας 2. IV. Φορείς της γονικής μέριμνας 4. V. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας 5"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Θεοφανώ Παπαζήση εισηγήτρια: Ελένη Δημ. Ευφραιμίδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 1 Α. Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 1 I. Ορισμός γονικής μέριμνας 1 ΙΙ. Έναρξη & Λήξη της γονικής μέριμνας 2 ΙΙΙ. Νομική φύση της γονικής μέριμνας 2 IV. Φορείς της γονικής μέριμνας 4 V. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας 5 Β. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 7 Ι. Έννοια 7 ΙΙ. Η από κοινού άσκηση από τους δύο γονείς 8 ΙΙΙ. Άσκηση από τον ένα γονέα 9 ΙV. Άσκηση από τρίτο 11 V. Η γενική ρήτρα του συμφέροντος του τέκνου Έννοια Κριτήρια εξειδίκευσης 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Α. Η ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 15 I.Εισαγωγικά- Δικαιολογητικός λόγος 15 ΙΙ. Αδράνεια της γονικής μέριμνας 16 III.Κακή άσκηση- Έννοια 17 ΙV.Περιπτώσεις κακής άσκησης Η παράβαση των γονεϊκών καθηκόντων Η καταχρηστική άσκηση της γονικής μέριμνας Η μη ανταπόκριση στο λειτούργημα της γονικής μέριμνας Η προϋπόθεση του κινδύνου για τα προσωπικά ή περιουσιακά συμφέροντα του τέκνου 25 1

3 Β. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (1535 Α.Κ) 27 I. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του 1535 Α.Κ. 28 Γ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 30 Ι. Η δικαστική επέμβαση Ποιοι ζητούν το χαρακτηρισμό της άσκησης της γονικής μέριμνας ως κακής Αρμοδιότητα- Διαδικασία Η προδικασία και η ακρόαση του ανηλίκου 33 ΙΙ. Οι αρχές με βάση τις οποίες θα αποφασίσει ο δικαστής Προσφορότητα- αναλογικότητα- ελάχιστη δυνατή επέμβαση Αντίλογος - Η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου ως γνώμονας 35 ΙΙΙ. Το περιεχόμενο της αποφάσεως Τα διατασσόμενα μέτρα Λήψη πρόσφορων μέτρων 37 α. Τα ηπιότερα πρόσφορα μέτρα 37 β. Αποδέκτες των μέτρων Αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον ακατάλληλο γονέα και ανάθεση της αποκλειστικά στον κατάλληλο γονέα (1532 Α.Κ) 40 α. Γενικά 40 β. Περιπτώσεις αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα και ανάθεσης στον άλλο Αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς ( και 1533 Α.Κ) 43 α. Περιπτώσεις 43 β. Προϋποθέσεις ανάθεσης της συνολικής επιμέλειας σε τρίτο (1533 Α.Κ) 44 Αντικειμενικές προϋποθέσεις 45 Υποκειμενικές προϋποθέσεις 46 2

4 Ανάθεση σε τρίτο Η πρόσφατη νομοθετική αλλαγή στην Α.Κ IV. Έκπτωση των γονέων Προϋποθέσεις έκπτωσης 51 α. Τελεσίδικη καταδίκη του γονέα. 51 β. Η επιβληθείσα ποινή να είναι τουλάχιστο φυλάκιση ενός μηνός. 51 γ. Το αδίκημα να διαπράχθηκε με δόλο. 51 δ. Το αδίκημα να στρέφεται κατά της ζωής ή της υγείας ή των ηθών του τέκνου Περιεχόμενο έκπτωσης 54 α. Συνέπειες ως προς το τέκνο 54 Αυτοδίκαιη απώλεια του δικαιώματος γονικής μέριμνας 54 Η τύχη των άλλων δικαιωμάτων 55 Το δικαίωμα επικοινωνίας 55 Υποχρέωση διατροφής 56 Κληρονομικά δικαιώματα 57 Δικαιώματα από τη σχέση γονέα- τέκνου 57 β. Αφαίρεση της γονικής μέριμνας άλλων τέκνων 58 Αφαίρεση του δικαιώματος ή της άσκησης της γονικής μέριμνας στο 1537 εδ.β ; Δικονομικά Χαρακτήρας της διάταξης 61 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 62 Α. ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 62 Β. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 63 Ι. Εισαγωγικά Το προηγούμενο καθεστώς Ο ν.2447/ Σκοπός του θεσμού 66 3

5 II. Η έννοια & το περιεχόμενο της αναδοχής 66 ΙΙΙ. Ανάδοχη Οικογένεια Έννοια Ποιοι μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς Προϋποθέσεις των υποψηφίων αναδόχων 72 IV.Ποιοι υπάγονται σε αναδοχή 74 V. Τρόπος σύστασης της αναδοχής ανηλίκου Σύσταση αναδοχής με σύμβαση 75 Τύπος Σύναψη της σύμβασης Αναδοχή ανηλίκου μετά από δικαστική απόφαση 79 VΙ. Νομική φύση του λειτουργήματος της αναδοχής ανηλίκου Προσωποπαγές και αμεταβίβαστο (πρβλ. άρθρο 715) Καταρχήν άμισθο (πρβλ. άρθρο Συμφωνία αορίστου χρόνου Λειτούργημα όχι υποχρεωτικό Ευθύνη του ανάδοχου γονέα 84 VIΙ. Το περιεχόμενο της αναδοχής : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αναδόχων γονέων Ο κανόνας 85 i) Τα δικαιώματα των αναδόχων γονέων Το άρθρο 1659εδ. α Α.Κ 86 Η εξειδίκευση των αόριστων εννοιών του άρθρου 87 Ανάθεση στους αναδόχους της πραγματικής φροντίδας 88 Η επιχείρηση πράξεων χωρίς αρμοδιότητα προς αυτό 89 Ο περιορισμός του άρθρου 1658 Α.Κ Το δικαίωμα του εδαφίου β 90 ii) Οι υποχρεώσεις των αναδόχων γονέων απέναντι στους γονείς ή τον επίτροπο 91 4

6 2. Οι εξαιρέσεις- Η άσκηση από τους αναδόχους γονείς της γονικής μέριμνας του παιδιού 95 VIIΙ. Άρση της αναδοχής Άρση της αναδοχής από τους γονείς ή τον επίτροπο- Ανάκληση της ανατεθείσας φροντίδας του ανηλίκου Άρση της αναδοχής με δικαστική απόφαση Άρση της αναδοχής & ανάθεση σε άλλη ανάδοχη οικογένεια σε κάθε περίπτωση 103 IX. Αναδοχή και συνταγματική προστασία της οικογένειας 105 X. Συμπέρασμα 105 5

7 6

8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Άρθρο 1510 Α.Κ Γονική μέριμνα Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα) οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο. Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνο ο άλλος γονέας. Η επιμέλεια, όμως, του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα. I. Ορισμός γονικής μέριμνας Η γονική μέριμνα, η οποία αντικατέστησε τη πατρική εξουσία 1 του παλαιού δικαίου, αποτελεί δικαίωμα αλλά και καθήκον των γονέων να επιμελούνται το ανήλικο τέκνο τους, να το εκπροσωπούν και να διοικούν την περιουσία του ( Α.Κ). Αποτελεί ένα καθήκον, το δυσχερέστερο, αλλά, συγχρόνως, και ένα δικαίωμα, το ωραιότερο, των γονέων που αυτοί το ασκούν από κοινού. 2 Αυτό σημαίνει ότι συμφωνούν και συναποφασίζουν για τα μέτρα που επιβάλλονται να ληφθούν σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το συμφέρον του ανηλίκου, χωρίς, όμως, να απαιτείται αναγκαίως η σύμπραξή τους πάντα, αφού καθένας από τους γονείς έχει αυτοτελές δικαίωμα να επιχειρεί τις πράξεις ή να εξωτερικεύει τη βούληση που από κοινού συμφώνησαν. 3 1 Την κατά το ρωμαϊκό δίκαιο απεριόριστη εξουσία του πατέρα επάνω στο παιδί (patria potestas), που περιελάμβανε και δικαίωμα επί της ζωής του τέκνου είδαμε να εξελίσσεται σε μια εξουσία, με το πιο ανθρώπινο πρόσωπο, που αποσκοπούσε στην προστασία του προσώπου του τέκνου και των συμφερόντων του, ρυθμιζόταν, δε, προ της ισχύος του ν.1329/1983 από τις διατάξεις των άρθρων 1493 επ. Α.Κ. Η πατρική εξουσία ανήκε στον πατέρα ως κύριο του οίκου, όπου μόνον ο λόγος του ίσχυε και επιβαλλόταν η προς αυτόν υπακοή, όχι μόνο των τέκνων αλλά και της συζύγου του. (ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ., Στον περίγυρο της γονικής μέριμνας, Ελλ. Δ/νη 1986, σελ.1377). 2 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΒΑΣ., Αναλυτική Ερμηνεία- Νομολογία Α.Κ (2001), άρθρο 1510, σελ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΒΑΣ., ο.π., σελ [1]

9 ΙΙ. Έναρξη & Λήξη της γονικής μέριμνας Η γονική μέριμνα αρχίζει με τη γέννηση του τέκνου ζωντανού και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει φορέας, δηλαδή ενεργή νομική σχέση γονέατέκνου. 4 Τελειώνει για διάφορους λόγους εγκείμενους είτε στην πλευρά του παιδιού είτε στην πλευρά των γονέων. 5 α) Από την πλευρά του παιδιού τελειώνει λόγω: 1) Ενηλικιώσεώς του (άρθρα 127 και 1538 Α.Κ), 2) Θανάτου του (1538 Α.Κ), 3) Κηρύξεώς του σε αφάνεια (1538 Α.Κ) β) Από την πλευρά των γονέων τελειώνει λόγω: 1)Θανάτου τους (1538 Α.Κ), 2)Εκπτώσεώς τους (1537 & 1538 Α.Κ), 3)Κηρύξεώς τους σε αφάνεια (1538 Α.Κ), 4)Επιτυχούς προσβολής της πατρότητας (1467 Α.Κ) Επίσης, σε περίπτωση υιοθεσίας του τέκνου, η γονική μέριμνα περιέρχεται αυτοδικαίως στο θετό γονέα (1584 Α.Κ). Τέλος, σε περίπτωση γάμου, η επιμέλεια του προσώπου δεν μπορεί να διατηρηθεί, όπως περιγράφεται στην 1518 Α.Κ, γιατί η διατήρηση των εξουσιών των γονέων είναι ασυμβίβαστη με την υποχρέωση για συμβίωση από το σύζυγο (1386 Α.Κ). Έτσι, η διοίκηση της περιουσίας του εγγάμου ανηλίκου ανήκει εν μέρει στους γονείς του και εν μέρει στον ίδιο (137 & 1523 επ.α.κ). Η διάθεση (εκποίηση) της περιουσίας του ανήκει στους γονείς,, όμως, η διαχείριση της ανήκει στον ίδιο τον έγγαμο ενήλικο (137 Α.Κ). Επίσης, ο έγγαμος ανήλικος παρίσταται αυτοπροσώπως στις γαμικές διαφορές κατά το άρθρο Κ.Πολ.Δ. IIΙ. Νομική φύση της γονικής μέριμνας Η γονική μέριμνα πηγάζει από τη γονική σχέση, δημιουργεί δικαιώματα- καθήκοντα ανάμεσα στους γονείς και το τέκνο (εσωτερική σχέση) και αναπτύσσει ενέργεια απέναντι σε τρίτους (εξωτερική σχέση) 6. 4 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ. ΒΑΣ., Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο (1990), άρθρο 1510, σελ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ., Στον περίγυρο της γονικής μέριμνας, Ελλ. Δ/νη, 1986, σελ ΦΙΛΙΟΣ, ο.π. σελ [2]

10 Οι διατάξεις της έχουν χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου, είναι άμισθη 7, φέρει διαρκή χαρακτήρα, γιατί είναι πλέγμα εξουσιών και καθηκόντων που ο αριθμός τους συναρτάται με τον παράγοντα χρόνο 8, δεν επιδέχεται παραίτηση 9 και είναι απολύτως προσωποπαγής 1 0. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς της όχι μόνο δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται προσωπικά να την ασκούν κατά τρόπο σύμφωνο προς το σκοπό της, ότι απαγορεύεται κάθε διάθεσή της με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου 11 και ότι είναι ακληρονόμητη. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, να μεταβιβαστεί με δυνατότητα ανάκλησης, μόνο η άσκησή της, στην έκταση που αυτή συνηθίζεται 1 2 (π.χ πρόσληψη παιδαγωγού, εισαγωγή σε σχολείο με διαμονή σ αυτό κ.λ.π) Η γονική μέριμνα αποτελεί δικαίωμα- καθήκον των γονέων και ανήκει στα συμπρακτικά δικαιώματα, δηλαδή, εκείνα που ανήκουν σε περισσότερους και ασκούνται από κοινού 1 3. Πρόκειται για λειτούργημα 14 ή αλλιώς για λειτουργικό δικαίωμα 1 5, που περιλαμβάνει πολλά επί μέρους δικαιώματα και υποχρεώσεις. Καθένα από τα δικαιώματα αυτά αποτελεί λειτουργικό δικαίωμα, με την έννοια ότι αναγνωρίζεται για την ικανοποίηση του συμφέροντος του παιδιού, πρόκειται, δηλαδή, για εκπλήρωση ηθικής υποχρέωσης 16 και μπορεί να ασκηθεί 7 ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. Οικογενειακό δίκαιο ΙΙ (1989),, σελ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΕΦΗ Οικογενειακό δίκαιο ΙΙβ (1998), σελ. 243, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι.Σ., Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίο 4- Οικογενειακό δίκαιο (2004), αριθ (β). 9 ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. Παραδόσεις Οικογενειακού δικαίου, ΙΙ (2001), σελ. 400, ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΙΙβ, σελ. 242, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, αριθ , ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ στον Α.Κ Γεωργιάδη/ Σταθόπουλου, άρθρο 1510, αριθ. 12, ΟλΑΠ 9/2002, Δ/νη 2002, σελ. 685 επ., Μ.Πρ.Θεσ13769/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 10 ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΙΙ, σελ. 169, ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΙΙβ, σελ. 242, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, αριθ , ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, στον Α.Κ Γεωργιάδη/ Σταθόπουλου, άρθρο 1510, αριθ. 12, ΟλΑΠ 9/2002, Δ/νη 2002, σελ. 685 επ., ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΙΙ, σελ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΙΙ, σελ. 401, ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΙΙ, σελ. 169, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, αριθ , ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ στον Α.Κ Γεωργιάδη/ Σταθόπουλου, άρθρο 1510, αριθ. 12, ΟλΑΠ 9/2002, Δ/νη 2002, σελ. 685 επ. 12 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΙΙβ, σελ ΟλΑΠ 9/2002, Δ/νη 2002, σελ. 685 επ 14 ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ στον Α.Κ Γεωργιάδη/ Σταθόπουλου, άρθρο 1510, αριθ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ,ο.π., αριθ Τα λειτουργικά δικαιώματα αφενός εμφανίζουν τα βασικά γνωρίσματα των ιδιωτικών δικαιωμάτων και αφετέρου έχουν λειτουργικό χαρακτήρα, γιατί η άσκησή τους ενδιαφέρει πολύ το κοινωνικό σύνολο. Βλ. σχετικά ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΙΙΒ, σελ. 181, ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ ΙΙ, σελ. 400, ΟλΑΠ 9/2002, Δ/νη 2002, σελ. 685 επ. [3]

11 αυτοτελώς 1 7. Μάλιστα, ο λειτουργικός χαρακτήρας του δικαιώματος της γονικής μέριμνας, είναι εντονότατος ενόψει και της διάταξης του άρθρου 1511 Α.Κ για την προστασία του συμφέροντος του παιδιού μέσα από την αναζήτηση και συνεκτίμηση και της προσωπικής του γνώμης 18.Τέλος είναι απόλυτο δικαίωμα υπό την έννοια ότι αντιτάσσεται έναντι πάντων. 19 Υπάρχει, ωστόσο και η άποψη ότι ο χαρακτηρισμός της γονικής μέριμνας από το νόμο ως λειτούργημα, (στο Α.Κ) απηχεί την εσφαλμένη ορολογία του Α.Κ για όλα αδιακρίτως τα δικαιώματα του οικογενειακού δικαίου και στην ουσία, εκφράζει την έντονη κοινωνική και ηθική αξία της 2 0. ΙV. Φορείς της γονικής μέριμνας Ο νόμος διακρίνει ανάμεσα στο φορέα του δικαιώματος και το δικαιούχο της άσκησής του. Κατά κανόνα, οι ιδιότητες αυτές συμπίπτουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων. 21 Έτσι, φορέας της γονικής μέριμνας είναι, καταρχήν, καθένας από τους γονείς κατά τη διάρκεια του γάμου 22 ενώ η άσκησή της γίνεται από κοινού. Η γονική μέριμνα δεν ανήκει, όμως, στους γονείς εξ αδιαιρέτου αλλά ο καθένας έχει αυτοτελές δικαίωμα 2 3. Αυτή, βέβαια, η ύπαρξη αυτοτελών δικαιωμάτων δημιουργεί δεσμεύσεις μεταξύ των γονέων κατά την άσκηση του δικαιώματός τους, δηλαδή, επιβάλλεται σε αυτούς χάριν του συμφέροντος του παιδιού να καταλήγουν σε συμφωνία. 17 Λέγοντας «αυτοτελή άσκηση δικαιώματος» εννοείται ότι είναι δυνατό να ερευνάται σε κάθε περίπτωση, αν η άσκηση του καθενός δικαιώματος είναι νόμιμη ή καταχρηστική και, κατά συνέπεια, αν αντίκειται στο σκοπό του λειτουργήματος. 18 και ως συνέπεια αυτού του χαρακτήρα, ειδικότερα, το δικαίωμα της γονικής μέριμνας είναι προσωποπαγές. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΙΙβ, σελ άρα σε περίπτωση προσβολής του από τρίτο είναι κατά τα 914 και 932 Α.Κ παράνομη και υπαίτια ΟλΑΠ 9/2002, Δ/νη 2002, σελ. 685 επ. 20 ΦΙΛΙΟΣ, ο.π., σελ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑΝ., Εγχειρίδιο οικογενειακού Δικαίου (3 η Έκδοση-2005), σελ Ο προσδιορισμός των γονέων του ανηλίκου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου γίνεται σύμφωνα με τις και Α.Κ. 23 ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ στο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ/ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, σελ [4]

12 Αυτοτελής φορέας της γονικής μέριμνας εξακολουθεί να είναι κάθε γονέας και όταν λυθεί ή ακυρωθεί ο γάμος ή διακοπεί η έγγαμη συμβίωση. 24 Ειδικότερα, για τα τέκνα που γεννήθηκαν μετά το θάνατο του ενός γονέα, φορέας της άσκησης της γονικής μέριμνας είναι ο γονέας που επιζεί, αν δεν έχει εκπέσει από αυτή. Αν το τέκνο γεννήθηκε μετά τη λύση του γάμου των γονέων με διαζύγιο, ή μετά την ακύρωσή του, φορείς της γονικής μέριμνας είναι και οι δύο γονείς εκτός αν έχει εκπέσει ο ένας ή και οι δύο γονείς 2 5. Σε περιπτώσεις όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια, επιτυχούς προσβολής της πατρότητας ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο ( Α.Κ). Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις, η άσκηση της γονικής μέριμνας αποχωρίζεται από το φορέα του δικαιώματος. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει αδυναμία για άσκηση της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα (ή και από τους δύο), όταν η άσκηση αφαιρείται από τον ένα γονέα (ή και από τους δύο), όταν η άσκηση ανατίθεται στον ένα γονέα (ή και σε τρίτο) μετά το διαζύγιο ή τη διακοπή της συμβίωσης, στην υιοθεσία ως προς τους φυσικούς γονείς, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, η γονική μέριμνα του οποίου ασκείται καταρχήν μόνο από τη μητέρα του 2 6. V. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας Κατά τη διάταξη του άρθρου 1510 Α.Κ., η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα) οι οποίοι την ασκούν από κοινού και περιλαμβάνει 27 : α) την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου, δηλαδή την επιχείρηση κάθε πράξης που αναφέρεται στο πρόσωπο ή την προσωπική του κατάσταση. Το περιεχόμενο της επιμέλειας προσδιορίζεται ενδεικτικά στην 1518 Α.Κ. και 24 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣ., Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο, Άρθρο 1510, σελ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣ, ο.π. 26 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, ο.π., σελ ΑΠ 1005/2006, Δ/νη 2006, σελ. 1352, ΑΠ 730/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μ.Πρ.Θεσ30529/2006, Αρμ. 2007, σελ. 528, ΕφΘεσ 259/1990, Αρμ. 1991, σελ [5]

13 είναι σύμφωνα με το άρθρο αυτό η ανατροφή, η επίβλεψη 28, η μόρφωση και η εκπαίδευση 29, ο προσδιορισμός του τόπου διαμονής 30, η μέριμνα για ιατρική περίθαλψη και η λήψη σωφρονιστικών μέτρων. 31 β) τη διοίκηση της περιουσίας του, η οποία έχει ως περιεχόμενο τη λήψη των μέτρων εκείνων που στοχεύουν στη συντήρηση, αξιοποίηση και επαύξηση της περιουσίας του τέκνου (εσωτερική διοίκηση), αναφέρεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ανηλίκου, εκτός αν προβλέπονται περιορισμοί για την ασφάλεια των συναλλαγών, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ανηλίκου ή συντρέχουν από το νόμο ειδικώς οριζόμενοι περιορισμοί (1521 επ. Α.Κ). Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών παρέχεται και η δυνατότητα ενέργειας των αναγκαίων νομικών και υλικών πράξεων 32. Σ άλλες διατάξεις ο όρος «διοίκηση» χρησιμοποιείται με πλατύτερη έννοια και περιλαμβάνει και την εκπροσώπηση 33 και γ) την εκπροσώπηση 34 του τέκνου σε κάθε υπόθεση του, ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του 35. Οι γονείς είναι οι νόμιμοι αντιπρόσωποι των ανηλίκων τέκνων αφού στηρίζουν την 28 Με την επίβλεψη σκοπείται η προστασία του ανηλίκου από κινδύνους και ζημίες που τον απειλούν, αλλά και αντιθέτως η αποτροπή αδικοπραξιών κατά τρίτων, όπως η περίπτωση του άρθρου 923 Α.Κ βλ. ΜΠΑΛΗ Γ, Οικογενειακόν Δίκαιον, 150, αρ Για τη μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου, οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις, αλλά και ζητείται και συνεκτιμάται η γνώμη του τέκνου ( Α.Κ). 30 Ο καθορισμός του τόπου διαμονής του τέκνου δημιουργεί εκ παραλλήλου υποχρέωση στους γονείς για αποδοχή του παιδιού στο σπίτι τους, βλ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ Κ.Δ, Στον Περίγυρο της γονικής μέριμνας, Ελλ.Δ/νη, 1986, σελ.1380 και τις εκεί παραπομπές. 31 Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική γιατί μια εξαντλητική απαρίθμηση του περιεχομένου της επιμέλειας δε θα ήταν δυνατή, περιλαμβάνει, δε, κάθε περίπτωση που αναφέρεται στην επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. 32 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ, ο.π., σελ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, ΙΙ, σελ Υποστηρίζεται και η άποψη ότι το τρίτο, αυτό δικαίωμα των γονέων για αντιπροσώπευση του παιδιού δεν, είναι ξεχωριστό και ανεξάρτητο αλλά παρεπόμενο του πρώτου και του δεύτερου, με τα οποία έχει αναγκαία συνάφεια. Μ άλλα λόγια, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου παιδιού τους, αναγκαστικά κατά το νόμο θα έχουν το δικαίωμα και το καθήκον προς αντιπροσώπευση αυτού στις σχετικές πράξεις που αφορούν το πρόσωπό του. Επίσης, έχοντας οι γονείς τη διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου, αυτοδίκαια έχουν το καθήκον και το δικαίωμα για την εκπροσώπησή του στο σχετικό τομέα. Βλ. σχετικά ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ, Γονική Μέριμνα- Επιμέλεια τέκνου και επικοινωνία μαζί, Ελλ. Δ/νη 1984, σελ Βλ σχετικά ΑΠ 1005/2006 (Δ/ΝΗ 2006, σελ. 1352), ΑΠ 1321/2001 (ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ΜΠρΚατ. 955/1999(ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). [6]

14 αντιπροσωπευτική εξουσία τους είτε στο νόμο είτε σε δικαστική απόφαση 36. Αυτή η εξουσία ανήκει στους φορείς της γονικής μέριμνας που συγχρόνως έχουν το δικαίωμα άσκησής της. Η διάκριση αυτή είναι ασήμαντη, όταν οι γονείς ασκούν απόλυτα και γενικά τη γονική μέριμνα, είναι, όμως, αξιόλογη εάν σε έναν απ αυτούς ή και στους δύο αφαιρέθηκε κάποιο τμήμα, μέρος της γονικής μέριμνας, δηλαδή η περί το πρόσωπο του ανηλίκου επιμέλεια ή η διοίκηση της περιουσίας του και ανατέθηκαν το ένα από αυτά ή και τα δύο στον άλλο γονέα ή σε τρίτο. 37 Β. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 1511 Α.Κ: Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας θα πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει, επίσης, να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αυτή αφορά τα συμφέροντά του. Ι. Έννοια Λέγοντας «άσκηση της γονικής μέριμνας» εννοούμε τη χρήση εξουσίας που πηγάζει από τη γονική μέριμνα και που είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη 38. Από τη γονική μέριμνα, λοιπόν, διακρίνεται η άσκησή της, η οποία είναι εξουσία που απορρέει από το δικαίωμα αυτό και είναι, επίσης, προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. 39 Γίνεται, λοιπόν, στο νόμο διάκριση ανάμεσα στη δυνατότητα να είναι ο γονέας απλός φορέας της γονικής 36 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ, ο.π. 37 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ, Γονική Μέριμνα- Επιμέλεια τέκνου και επικοινωνία μαζί, Ελλ. Δ/νη 1984, σελ Βλ. σχετικά ΓΑΖΗ ΑΝΔΡΕΑ, ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (1985), σελ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ, ο.π., σελ [7]

15 μέριμνας και στη δυνατότητα να επωμίζεται και στην πράξη τα επιμέρους καθήκοντά της ασκώντας τα παράλληλα και επιμέρους δικαιώματα. 40 Η διάκριση ανάμεσα στο λειτούργημα και στην άσκηση της γονικής μέριμνας γίνεται περισσότερο κατανοητή στις διατάξεις για την αδυναμία άσκησης της γονικής μέριμνας για πραγματικούς ή νομικούς λόγους ( Α.Κ), για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου και διάστασης των γονέων (1513 & 1514 Α.Κ), για τα εκτός γάμου γεννημένα τέκνα (1515 Α.Κ), για την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (1532 & 1533 Α.Κ) και στην περίπτωση της αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας με αίτηση των γονέων (1535 Α.Κ). 41 Η πρακτική σημασία της παραπάνω διαφοροποίησης, βέβαια, είναι ότι ο γονέας που είναι φορέας της γονικής μέριμνας και για κάποιον λόγο έχασε το δικαίωμα άσκησής της, μπορεί στο μέλλον να το ξαναποκτήσει ενώ ο γονέας που πλέον δεν είναι καν φορέας (π.χ λόγω έκπτωσης Α.Κ), δεν μπορεί κατά κανόνα να αποκτήσει την ιδιότητα αυτή ξανά. ΙΙ. Η από κοινού άσκηση από τους δύο γονείς Η άσκηση της γονικής μέριμνας, καταρχήν,ανήκει στους φορείς της, δηλαδή στους γονείς 42. Κατά το γενικό κανόνα του άρθρου εδ. α Α.Κ το ανήλικο τέκνο τελεί υπό τη γονική μέριμνα και των δύο γονέων του οι οποίοι την ασκούν από κοινού Ωστόσο, με δεδομένο ότι ο νόμος διακρίνει ανάμεσα στη γονική μέριμνα ως λειτουργικό δικαίωμα και την άσκησή της 45,φορέας της γονικής μέριμνας είναι καθένας από τους γονείς αυτοτελώς ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΙΙβ, σελ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΙΙβ, σελ ΦΙΛΙΟΣ, ο.π, σελ Βλ. ΑΠ 730/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 259/1990, Αρμ. 1991, σελ Πρόκειται για την κατεξοχήν ρύθμιση που εκφράζει την αρχή της ισότητας των φύλων σε σχέση με το παιδί, αλλά, παράλληλα υλοποιεί και την παιδοκεντρική αντίληψη του σύγχρονου νομοθέτη, αφού, προφανώς, στον ανήλικο συμφέρει περισσότερο μια φροντίδα από δύο άτομα που ελέγχουν το ένα το άλλο, παρά μια εξουσία ενός μόνο προσώπου, η οποία, όπως και κάθε μονοκρατορία μπορεί να ρέπει ευκολότερα προς τον αυταρχισμό. Βλ. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΙΙβ, σελ. 192 και τις εκεί παραπομπές. 45 ΧΡΙΣΤΟΣ Λ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ: Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (1987), σελ. 35. [8]

16 αλλά στην άσκησή της δικαιούνται και υποχρεούνται να προβαίνουν μόνο από κοινού 47. Το τελευταίο σημαίνει ότι ο κάθε γονέας μόνος του (κατά κανόνα) δεν έχει εξουσία άσκησης της γονικής μέριμνας. Άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού σημαίνει ότι οι γονείς έχουν υποχρέωση να καταλήγουν σε κοινή απόφαση για κάθε μέτρο που αφορά την προσωπική ή περιουσιακή κατάσταση του παιδιού τους και να ενεργούν από κοινού, κυρίως όταν επιβάλλεται για την εγκυρότητα των πράξεών τους 48 (όπως συμβαίνει στις τυπικές δικαιοπραξίες π.χ αγορά ακινήτου για λογαριασμό του ανηλίκου). Κατά συνέπεια, αδικαιολόγητη άρνηση συνεννόησης και συμφωνίας αποτελεί κατ ευθείαν παράβαση των καθηκόντων τους απέναντι στο παιδί τους 49. Στην περίπτωση, βέβαια, αυτή, ο νομοθέτης υποδεικνύει ως κριτή του συμφέροντος του παιδιού το δικαστήριο (άρθρο 1512 Α.Κ). ΙΙI. Άσκηση από τον ένα γονέα 50 Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα μόνο γονέα, είτε γιατί έχει παύσει ως προς τον άλλον είτε γιατί έχει 46 βλ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ- ΚΟΥΣΟΥΛΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 120, σελ. 259 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, αριθ. 124 α, σελ Ο κανόνας της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας είναι ius cogens. 48 βλ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ/ ΚΟΥΣΟΥΛΑ, σελ. 270 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΙΙ2 σελ. 192 επ. 49 Ειδικότερα, έχει απασχολήσει την πράξη το ζήτημα της υποβολής από τους γονείς, για λογαριασμό του παιδιού, έγκλησης. Υπάρχει μια μερίδα της επιστήμης (ΚΟΝΤΑΞΗΣ, Γονική μέριμνα και έγκληση, Ποιν.Χρον. 1983, σελ. 761 επ.) που υποστηρίζει ότι η υποβολή της έγκλησης εξαιτίας του χαρακτήρα της ως σοβαρής πράξης επιμέλειας, θα πρέπει πάντοτε να υπόκειται στον κανόνα της από κοινού άσκησης, ενώ κατ εξαίρεση, μπορεί να ασκηθεί μόνον από τον ένα γονέα όταν υπάρχει κίνδυνος απώλειας της αποκλειστικής τρίμηνης προθεσμίας που τάσσει το 117 Π.Κ στο αυτόφωρο έγκλημα. Αν διαφωνεί ο άλλος γονέας, υπάρχει δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο. Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίθετη άποψη, ότι, δηλαδή, πρόκειται για πράξη με επείγοντα χαρακτήρα, που μπορεί να υποβάλλεται και από τον ένα μόνο γονέα (ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ, Παρατηρήσεις στη Διατ.Εισ.Πλημ.Ηλείας της , Ποιν.Χρον. 1983, σελ. 333 επ). 50 Στο σημείο αυτό, καθώς δεν αποτελεί το κύριο περιεχόμενο της παρούσας, θα περιοριστούμε σε μια ενδεικτική αναφορά των περιπτώσεων. [9]

17 αδρανήσει 51, είτε γιατί απλώς πρόκειται για πράξεις που η συναίνεση και των δύο γονέων δεν είναι υποχρεωτική. α) Παύση της γονικής μέριμνας: Σε περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο φορέας της γονικής μέριμνας, δηλαδή ο ένας από τους γονείς έχει πεθάνει, έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, έχει εκπέσει από αυτή (1538 Α.Κ) ή προηγήθηκε επιτυχής προσβολή της πατρότητας, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο. β) Αδράνεια της γονικής μέριμνας: Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί 52 να ασκήσει τη γονική μέριμνα, την ασκεί μόνος του ο άλλος ( Α.Κ) 53. Η αδυναμία μπορεί να συνίσταται είτε σε πραγματικούς λόγους,δηλαδή εξωτερικά εμπόδια : π.χ απουσία, ασθένεια, στράτευση, φυλάκιση, διακοπή έγγαμης συμβίωσης ή εσωτερικά εμπόδια π.χ ψυχικές ή πνευματικές διαταραχές που δε θίγουν την ικανότητα για δικαιοπραξία, είτε σε ανικανότητα (δηλαδή, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση) ή περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία (ανήλικος ή σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση ή σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση). Σε αυτή την περίπτωση ο γονέας στερείται της άσκησης της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά. Η άσκηση από τον ένα γονέα χωρεί αυτοδικαίως 54 χωρίς να χάνει τη γονική μέριμνα, η οποία αργεί (αδρανεί) ολικά ή μερικά. γ) Πραγματική μονομερής άσκηση ή εν τοις πράγμασι άσκηση: Τη γονική μέριμνα ασκεί μόνο ένας γονέας όταν πρόκειται (άρθρο Α.Κ): 1) για τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου (π.χ κλήση γιατρού σε περίπτωση γρίπης), για τις πράξεις που αφορούν την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του (είσπραξη μισθωμάτων από ακίνητο του παιδιού κ.λ.π) ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα (εγχείριση του 51 Η διαφορά μεταξύ παύσης και αδράνειας είναι ότι η παύση συνδέεται με την οριστική απώλεια της γονικής μέριμνας, έτσι ώστε η γονική μέριμνα που έπαυσε ως προς ένα γονέα, κατά κανόνα να μην μπορεί να επανακτηθεί, ενώ η αδράνεια συνδέεται με την αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας από το γονέα, ο οποίος εξακολουθεί να είναι φορέας του δικαιώματος της γονικής μέριμνας και μπορεί να επανακτήσει την εξουσία ασκήσεώς της στο μέλλον. Βλ. παραπάνω για: Φορείς γονικής μέριμνας. 52 Η αδυναμία μπορεί να είναι βραχυχρόνια ή μακροχρόνια. 53 ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ/ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, σελ ΦΙΛΙΟΣ, ο.π., σελ [10]

18 παιδιού σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού 55 ) και 2) για τις λήψεις δηλώσεων βουλήσεως που απευθύνονται στο παιδί (π.χ καταγγελία μίσθωσης διαμερίσματός του). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έννοια της ρύθμισης του άρθρου 1516 Α.Κ είναι, όχι, βέβαια, ότι οι πράξεις αυτές δεν μπορούν να επιχειρηθούν και από τους δύο γονείς αλλά απλώς ότι η συμφωνία τους δεν είναι απαραίτητη. δ) Δικαστική ρύθμιση- Αφαίρεση: Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αποφασίζεται από το δικαστήριο ότι η άσκηση της γονικής μέριμνας θα ανήκει στον ένα μόνο γονέα. Αυτές είναι οι εξής: 1)όταν έχει μεσολαβήσει διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου (1513 Α.Κ), 2)όταν επήλθε διακοπή της συμβίωσης (1514 Α.Κ), 3) όταν πρόκειται για εκτός γάμου γεννημένο τέκνο (και μη αναγνωρισμένο) ως προς τον πατέρα μετά την αναγνώριση 56 (1515 Α.Κ) 4)μετά από αίτηση των γονέων κατά το 1535 Α.Κ. καθώς και 5) στις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (1532 Α.Κ). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρόκειται για αδράνεια της άσκησης της γονικής μέριμνας ενώ οι γονείς εξακολουθούν να είναι φορείς της. ΙV. Άσκηση από τρίτο Καμιά φορά, όμως, η γονική μέριμνα ανατίθεται ολικά 57 ή μερικά σε τρίτα πρόσωπα. Αυτό συμβαίνει, όταν και οι δύο οι γονείς αδυνατούν να ασκήσουν τη γονική μέριμνα,οπότε το δικαστήριο τους κρίνει ακατάλληλους και τους δύο, με βάση τις 1532 και 1533 Α.Κ ή με ανάλογη εφαρμογή της γ Α.Κ ή όταν το ζητήσουν οι ίδιοι κατά το 1535 Α.Κ. ή ως προς τα άλλα παιδιά τους σε περίπτωση έκπτωσης (1537 Α.Κ) από τη γονική μέριμνα ως προς κάποιο ή κάποια από αυτά ή σε περίπτωση σύστασης αναδοχής. Πρόκειται για έσχατη λύση αφού στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για αδράνεια της γονικής μέριμνας και ως προς τους δύο γονείς και ανάθεση της άσκησή της σε τρίτο. Αυτός ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που του έχει 55 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΙΙβ, σελ Μετά την αναγνώριση ο πατέρας γίνεται φορέας της γονικής μέριμνας, χωρίς να την ασκεί. 57 Η ολική ανάθεση της γονικής μέριμνας σε τρίτα πρόσωπα επιφέρει τη λήξη της τελευταίας. [11]

19 ανατεθεί ως επίτροπος ανάλογα με τις περιστάσεις, γενικός ή ειδικός. Οι εξουσίες και τα καθήκοντα που τυχόν παραμένουν στους γονείς ασκούνται με τη μορφή της γονικής μέριμνας 58. V. Η γενική ρήτρα του συμφέροντος του τέκνου 1. Έννοια Ρητά ορίζεται στο νόμο ότι κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας θα πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου 59. Το «συμφέρον του τέκνου», όμως, (L intérêt de l enfant, das Kindeswohl, the best interest of the child) αποτελεί το σκοπό και την ίδια την ουσία της γονικής μέριμνας. Η εξυπηρέτησή του δεν αποτελεί απλά και μόνο μια κατευθυντήρια γραμμή 60 αλλά κανόνα δικαίου, που διέπει ολόκληρο το δίκαιο της γονικής μέριμνας και θεσπίζεται με το άρθρο 1511 Α.Κ. 61 Η έννοια του συμφέροντος του τέκνου αποτελεί, όπως χαρακτηριστικά έχει διατυπωθεί, την πρυτανεύουσα αρχή του δικαίου της γονικής μέριμνας, είναι η «διάταξηκλειδί» για την ερμηνεία του και διαρρέει σαν ηλεκτρικό ρεύμα όλες τις διατάξεις περί ανηλίκων του οικογενειακού δικαίου 62 Ο νόμος παραθέτει αορίστως την προϋπόθεση του συμφέροντος, χωρίς να προσδιορίζει το περιεχόμενό του αλλά ούτε να ορίζει κριτήρια προσδιορισμού του. Το συμφέρον αυτό αποτελεί αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, που αντλεί το δικαστήριο από την κοινωνική πείρα, την κοινή συνείδηση με αντικειμενικά αξιολογικά στοιχεία και εξετάζεται σε συνδυασμό προς όλα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και 58 ΧΡΙΣΤΟΣ Λ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ, ο.π., σελ ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ στο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ/ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, σελ ΑΠ 730/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μ.Πρ.Θεσ30529/2006, Αρμ. 2007, σελ. 528, ΕφΘεσ 259/1990, Αρμ. 1991, σελ. 141: «ο νόμος ορίζει πρώτιστα ως κατευθυντήρια γραμμή, για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας. το συμφέρον του τέκνου». 61 ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ, ο.π, σελ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΙΙβ, σελ. 3. [12]

20 περιστάσεις 63. Η αόριστη αυτή νομική έννοια, η οποία υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο από τον Α.Π 64, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση έχει το δικό της περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να συγκεκριμενοποιήσει το δικαστήριο. Η απόφαση που ρυθμίζει την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αποτέλεσμα της διαπίστωσης από το δικαστή του συμφέροντος του τέκνου 65. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να λάβει υπόψη του τις ψυχολογικές, οικονομικές και ιατρικές πτυχές της υπόθεσης, με γνώμονα τα δεδομένα της σύγχρονης παιδαγωγικής, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας 66. Υπάρχουν πολλά και παράλληλα συμφέροντα του παιδιού τα οποία πολλές φορές συγκρούονται μεταξύ τους 67. Υπάρχει συμφέρον σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό Κριτήρια εξειδίκευσης Σημαντικότατο κριτήριο για την εξειδίκευση του συμφέροντος του παιδιού, είναι οι δεσμοί του παιδιού με τους γονείς και τα αδέρφια του 69, όταν, όμως, οι δεσμοί αυτοί έχουν αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση, που είναι προϊόν ελεύθερης και ανεπηρέαστης βούλησης του ανηλίκου 70 και οι τυχόν συμφωνίες των γονέων ( Α.Κ) 71 καθώς και οι ικανότητες και οι προσωπικές κλίσεις του παιδιού και ο παράγοντας της ενίσχυσης της προσωπικότητάς του (1518 Α.Κ). Ενώ, παράγοντες που δεν αναγράφονται στο νόμο είναι για παράδειγμα, το φύλο του τέκνου, η ηλικία 63 ΑΠ 1358/1995, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ,.Πρ.Θεσ. 7458/2003, Αρμ 2003, σελ. 533, ΑΠ 728/1990, Ελλ. Δ/νη 1991, σελ. 1233, ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΙΙβ, σελ ΑΠ 1218/2006, Δ/νη 2006, σελ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ, Οικογενειακό Δικαστήριο: Ρύθμιση και λειτουργία των τμημάτων οικογενειακών υποθέσεων (άρθρου 48 ν.2447/1996), με ειδική αναφορά στη ρύθμιση της γονικής μέριμνας, Αρμ. 2001, σελ. 617 επ. 66 ΑΠ 417/2005 Δνη 2005, σελ.1068, ΕφΑΘ 3486/2006 Δνη 2006, σελ.1452, Μ.Πρ.Θεσ13769/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 67 ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ,ο.π., σελ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΙΙβ, σελ ΑΠ 1910/2005, Δ/νη 2006, σελ. 442, ΑΠ 1785/2002, ΝοΒ. 51, σελ. 1233, ΑΠ 1358/1995, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 728/1990, Ελλ.Δ/νη 1991, σελ. 1233, Μ.Πρ.Θεσ30529/2006, Αρμ. 2007, σελ Βλ. ΑΠ 728/1990, Ελλ. Δ/νη 1991, σελ Οι τυχόν υπάρχουσες συμφωνίες, όμως, δεν το δεσμεύουν, βλ. ΑΠ 561/2003, ΝοΒ 2004, σελ. 23, ΕφΘεσ259/1990, Αρμ 1991, σελ [13]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Απόστολο Τσουκαλά, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 1532 Αστικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 1532 Αστικού Κώδικα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) ΘΕΜΑ: Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Άρθρο 1 Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1350 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο Διαζύγιο 1438-1441 KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο [Με το άρθρο 16 του Ν 1329/1983 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Εβδόμου Κεφαλαίου του Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στο διαζύγιο (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο Αστικό Δίκαιο Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Έκδοση 2.0 24/10/12) Το Παράρτημα που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) επισημάνσεις σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Φωτεινή Αλεκοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2-12-2008 Αριθμ.πρωτ.1156 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.23.8.1995/ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-8-1995 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

Η.Π.23.8.1995/ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-8-1995 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 65 Η.Π.23.8.1995/ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-8-1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1062012/1137/Α0012π.ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 21/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.. ΧΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧXI II. ΞΕΝΕΣ... XXI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Έννοια και αποστολή της Δικαστικής Ψυχιατρικής. Υπευθυνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Φορολογικού Συμβούλου Solicitor of the Supreme Court(England and Wales) ΜΔΕ (ΑΠΘ), LL.M (Univ. of London),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέµα: Χορήγηση προσαύξησης σύνταξης λόγω οικογενειακών βαρών σε συνταξιούχο του ΙΚΑ που έχει την επιµέλεια της εγγονής του

ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέµα: Χορήγηση προσαύξησης σύνταξης λόγω οικογενειακών βαρών σε συνταξιούχο του ΙΚΑ που έχει την επιµέλεια της εγγονής του Περίληψη Το πρόβληµα που αναδεικνύει η συγκεκριµένη υπόθεση σχετίζεται µε την ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 29 παρ.3 του Α.Ν 1846/1951 (όπως ισχύει σήµερα) για την καταβολή επιδόµατος τέκνων σε συνταξιούχο

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 9 Για τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Hµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα