Συστήµατα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας CRM (Customer Relationship Management)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας CRM (Customer Relationship Management)"

Transcript

1 Συστήµατα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας CRM (Customer Relationship Management)

2 Τι είναι η Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας (1/3) Ο όρος Customer Relationship Management (CRM) δηλώνει την µεθοδολογία που βοηθά στην επισήµανση και την προσέλκυση των καταναλωτών, µέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων (επιχείρηση πελάτης) Digital Enterprise Research Network Πρόκειται για µια προσέγγιση που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής διαδικασίας Στόχος του πελατο-κεντρικού χαρακτήρα CRM είναι η διαχρονική πώληση κι εξυπηρέτηση πελατών, πιστών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, µέσα από ένα συγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης

3 Τι είναι η Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας (2/3) Στις προτεραιότητες της προσέγγισης αυτής τοποθετείται η συγκέντρωση των συγκεκριµένων και σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικών µεταξύ τους αναγκών, που έχουν οι πελάτες Επίσης Digital προτεραιότητα Enterprise έχει Research η τοποθέτηση Network σειράς ενεργειών από τη πλευρά των επιχειρήσεων, µε τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού

4 Τι είναι η Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας (3/3) Κυρίαρχο στοιχείο του CRM είναι η αλλαγή που φέρνει στην επιχειρηµατική σκέψη και δοµή, µέσα από τις διευκολύνσεις και φυσικά τις προοπτικές κέρδους Πρόκειται για µία επιτυχηµένη µέθοδο, που εγκαινιάστηκε Digital Enterprise Research Network στο εξωτερικό κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, εξελίχθηκε σε αυτή του 80 αλλά γνώρισε την πιο σηµαντική της ώθηση στα τέλη του 90, λόγω της µεγάλης εξέλιξης των πληροφοριακών συστηµάτων και των εφαρµογών τους

5 Τα πλεονεκτήµατα του CRM (1/2) Εντοπισµός σηµαντικότερων πελατών Στόχευση της εµπορικής επικοινωνίας Περιορισµός Digital Enterprise των απωλειών Research στην καταναλωτική Network βάση Δηµιουργία πιστού αγοραστικού κοινού

6 Τα πλεονεκτήµατα του CRM (2/2) H µεγάλη υπόσχεση του CRM είναι η δυνατότητα ανταπόκρισης στις εξατοµικευµένες ανάγκες των πελατών µε µία συστηµατοποιηµένη προσέγγιση Ø Η νέα τεχνολογία και η εξέλιξη του λογισµικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών Digital Enterprise επιτρέπουν τον Research προγραµµατισµό Network και την ενεργοποίηση επαφών µε τους πελάτες, µε βάση την ίδια την αγοραστική συµπεριφορά και τις συνήθειες τους, τις οποίες µπορούµε να γνωρίζουµε σε αρκετά µεγάλο βάθος

7 Τι είναι τα συστήµατα CRM; (1/2) Τα συστήµατα CRM αποτελούν τεχνολογικά εργαλεία για την υλοποίηση ενιαίας, πελατο-κεντρικής επιχειρηµατικής στρατηγικής από τα τµήµατα και τα κανάλια εξυπηρέτησης του οργανισµού Digital Enterprise Research Network Τα συστήµατα CRM είναι σχεδιασµένα ώστε να οργανώνουν τις διαδικασίες διαχείρισης πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την υπηρεσία, αυτοµατοποιώντας τις λειτουργίες marketing, υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών

8 Τι είναι τα συστήµατα CRM; (2/2) Το σύστηµα CRM προσφέρει γνώση του προφίλ του πελάτη και της συνολικής "αξίας" του για τον οργανισµό, καθώς και προσωποποιηµένη διαχείριση και εξυπηρέτηση µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του Ο στόχος Digital της Enterprise εφαρµογής ενός Research συστήµατος Network CRM είναι διττός: Ø αφ' ενός αποβλέπει στη βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών και Ø αφ' ετέρου στη µείωση του διαδικαστικού χρόνου

9 Παράδειγµα χρήσης συστήµατος CRM(1/2) Έστω ότι διαθέτετε ένα µικρό κατάστηµα πώλησης ζωοτροφών και επιδιώκετε την καλύτερη επικοινωνία σας µε τους πελάτες Μέσα από το ήδη υπάρχον πελατολόγιο, µπορείτε να δηµιουργήσετε µία βάση δεδοµένων που θα σας επιτρέψει να έχετε Digital συγκεντρωµένο Enterprise στον Research υπολογιστή Network σας το αγοραστικό σας κοινό Συντάσσετε µία ενηµερωτική επιστολή των προσφορών που το κατάστηµα σας παρέχει και µε βάση την ηλεκτρονική σας data base, σε µηδενικούς χρόνους θα αποστέλλετε τη συγκεκριµένη επιστολή σε εκατοντάδες ανθρώπους (direct mail) Ø Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε την ταλαιπωρία των ταχυδροµείων, το συνωστισµό και φυσικά την αγωνία αν οι επιστολές πήγαν στους τελικούς αποδέκτες τους.

10 Παράδειγµα χρήσης συστήµατος CRM (2/2) Μέσα από ειδικά προγράµµατα, θα µπορέσετε να ενηµερώνετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα το καταναλωτικό σας κοινό, να αποστέλλετε ακόµα και ευχετήριες κάρτες, τονώνοντας τους δεσµούς του καταστήµατός σας µε τον πελάτη Digital Enterprise Research Network Oι πελάτες σας θα µπορέσουν µέσω των ηλεκτρονικών ταχυδροµείων να σας απευθύνουν όποια ερώτηση θεωρούν κρίσιµη για τις αγορές τους, γλιτώνοντας αρκετό από τον πολύτιµο σας χρόνο που θα χρειαζόταν εντός του χώρου πώλησης

11 Οι επιπτώσεις του CRM στις επιχειρήσεις (1/2) Αν λάβουµε υπόψη το µεγάλο όγκο των καταναλωτών, οι δυνατότητες που παρέχει η πληροφορική είναι µεγάλες Ø Σκεφθείτε πόσες συναλλαγές λαµβάνουν χώρα καθηµερινά Ø Βασική επίσης πρόκληση είναι οι µεγάλες αλλαγές που επιφέρει το CRM στον τρόπο µε τον οποίο οριοθετούνται και υλοποιούνται τα πλάνα επικοινωνίας των εταιρειών Digital Enterprise Research Network Αντί πρώτα οι πελάτες να ζητούν κάτι το οποίο ενδεχοµένως να µην µπορεί µε άµεσο τρόπο να παράσχει µία επιχείρηση, ο καινούριος σχεδιασµός µέσα από τον προσδιορισµό των αναγκών του πελατολογίου, προχωρά σε προβλέψεις

12 Οι επιπτώσεις του CRM στις επιχειρήσεις (2/2) Μία επιχείρηση µπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει τις ανάγκες του πελάτη και να ανταποκρίνεται µε ταχύτητα και χαµηλότερο κόστος Μία επιχείρηση επίσης µε αυτό τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να συλλέξει Digital στοιχεία Enterprise που θα Research την οδηγήσει Network σε εξέλιξη ή ανάπτυξη προϊόντων Ø θα µπορέσει να αξιολογήσει την προοπτική τους και τα τυχόντα προβλήµατα που θα παρουσιαστούν

13 Το CRM και η αξία µιας βάσης δεδοµένων πελατών (1/2) Όλες οι εφαρµογές του CRM έχουν ένα κοινό και σε µεγάλο βαθµό καθοριστικό παρονοµαστή: Τη βάση δεδοµένων Ø Η βάση δεδοµένων µε τη χρήση εξειδικευµένου software επιτρέπει τη συλλογή, χρήση ανάλυση και τελική αξιολόγηση των Digital υπαρχόντων Enterprise στοιχείων Research του καταναλωτικού Network κοινού, δίνοντας βοήθεια στη διαχείριση αυτών των πληροφοριών

14 Το CRM και η αξία µιας βάσης δεδοµένων πελατών (2/2) Στο Customer Relationship Management η επικοινωνία έχει άµεση σύνδεση µε τη γνώση των χαρακτηριστικών αγοραστικής συµπεριφοράς του καταναλωτή Ø Μπορεί µε τον τρόπο αυτό µία επιχείρηση να ενηµερωθεί για µία σειρά θεµάτων όπως: Digital Enterprise Research Network Ποια τα είδη που καταναλώνει περισσότερο ο πελάτης; Σε ποιες ποσότητες; Με ποιον τρόπο; Τι άλλου είδους αγορές πραγµατοποιεί; Ποια είναι τα κανάλια αγορών στα οποία καταφεύγει; Για ποιους λόγους διακόπτει τις αγορές του και σε ποια άλλα προϊόντα προσανατολίζεται;

15 Κάρτα ΑΒ Βασιλόπουλος Πολλές επιχειρήσεις, έχουν δηµιουργήσει υποδοµές και εφαρµογές για την υιοθέτηση των νέων διαδικασιών CRM στο επιχειρηµατικό τους µοντέλο Ø Κλασική περίπτωση συνιστά η κάρτα AB Βασιλόπουλος, η οποία καταγράφει Digital τις Enterprise συναλλαγές των Research πελατών των Network καταστηµάτων της αλυσίδας Supermarkets Ø Ο πελάτης έχει κίνητρο να χρησιµοποιήσει τη κάρτα καθώς µετά από την κατανάλωση κάποιου ποσού και άνω, γίνεται δέκτης προσφορών

16 Κάρτα ΑΒ Βασιλόπουλος Για την επιχείρηση η κάρτα ΑΒ συνιστά µια διαδικασία παρακολούθησης της καταναλωτικής συµπεριφοράς, προκειµένου να επιτυγχάνει καλύτερο προγραµµατισµό των προµηθειών Ø Η εταιρεία διατηρεί στατιστικά στοιχεία αγορών των πελατών της, διακρίνει Digital τις καταναλωτικές Enterprise συνήθειες Research και προσαρµόζει Network τη διάθεση προϊόντων στα καταστήµατα, ράφια κλπ. Αντίστοιχες είναι οι κινήσεις και πολλών ακόµη επιχειρήσεων λιανεµπορίου, οι οποίες έχουν κατανοήσει τη χρησιµότητα του CRM, όπως είναι Ø το σύστηµα My Grocer των καταστηµάτων Ατλάντικ ή Ø το ηλεκτρονικό σύστηµα εξυπηρέτησης πελατών της Αφοί Βερόπουλοι

17 Εστιάζοντας στους σηµαντικούς πελάτες µε την βοήθεια του CRM Από τη σωστή διερεύνηση και ανάλυση των στοιχείων που µας προσφέρει το CRM, µπορούµε να βγάλουµε πολλά συµπεράσµατα για κάθε προσφερόµενο προϊόν ή υπηρεσία Ø Αυξάνοντας το χρόνο παραµονής των πελατών για τους οποίους έχουµε ισχυρές ενδείξεις ότι είναι έτοιµοι να φύγουν (πελάτες υψηλού κινδύνου) Digital Enterprise Research Network Ένα παράδειγµα είναι ένας σηµαντικός πελάτης ο οποίος πρόκειται να διακόψει την πιστωτική κάρτα και σταµατάει τις χρεώσεις για να µειώσει το υπόλοιπό του και σταδιακά να αποδεσµευτεί Ø Προωθώντας άλλα συµπληρωµατικά προϊόντα σε πελάτες οι οποίοι έχουν περιορισµένη γκάµα και γνώσεις για την αγορά Με αυτό τον τρόπο γνωστοποιούµε περαιτέρω τα παρεχόµενα είδη και δηµιουργούµε διεύρυνση των προοπτικών πώλησης της επιχείρησης Ø Επικεντρώνοντας στη διατήρηση των πιο επικερδών πελατών τους οποίους µπορούµε να ανακαλύψουµε µε ανάλυση όπως είναι το Differential Marketing Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουµε να τους δώσουµε επιπλέον κίνητρα να καταναλώσουν, παρέχοντάς τους επιπρόσθετες διευκολύνσεις

18 CRM ERP integration (1/2) Το CRM δρα συµπληρωµατικά στο Enterprise Resource Planning (ERP) και εφόσον ολοκληρωθεί µε ένα σύστηµα ERP µπορεί να παρέχει µια πλήρη εικόνα των σχέσεων πελατείας Για παράδειγµα: Digital Enterprise Research Network Ø Το Marketing χρειάζεται να γνωρίζει ποια προϊόντα προτίµησαν οι πελάτες στο παρελθόν προκειµένου να τους προσεγγίσουν µε νέα προϊόντα ή προσφορές Η πληροφορία αυτή µπορεί να προέλθει από το ιστορικό εντολών (order history) ενός συστήµατος ERP

19 CRM ERP integration (2/2) Ø Οι Πωλήσεις πρέπει να γνωρίζουν τη διαθεσιµότητα των προϊόντων προκειµένου να δεχθούν νέες εντολές αγορών, έτσι ώστε η παράδοση των προϊόντων να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του πελάτη Η πληροφορία αυτή µπορεί να προέλθει από την καρτέλα είδους της διαχείρισης αποθεµάτων Digital Enterprise Research Network Ø Η Παραγωγή πρέπει να έχει µια συνολική εικόνα των προµηθευτών και του χρόνου παράδοσης των απαραίτητων υλικών για την παραγωγή Ø Η Οικονοµική Διαχείριση απαιτεί πρόσβαση σε πλήρως ενηµερωµένη πληροφορία από τα συνεργαζόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα Ø Η Τεχνική Υποστήριξη πρέπει να γνωρίζει εάν ο πελάτης δικαιούται υποστήριξη πριν ανταποκριθούν σε σχετικό αίτηµά του πληροφορία αυτή µπορεί να προέλθει από τις χρεώσεις του πελάτη

20 Βασικά χαρακτηριστικά CRM (1/5) Διαχείριση Επαφών (Contact Management) Ø Επισκόπηση των επαφών Ø Ο έλεγχος διπλο-εγγραφής προειδοποιεί αυτόµατα το χρήστη εάν εισαχθούν ξανά στοιχεία για µια επαφή που ήδη υπάρχει Digital Enterprise Research Network Ø Κατηγοριοποίηση των επαφών µε κριτήρια του χρήστη Ø Προσωποποιηµένη προσέγγιση των επαφών

21 Βασικά χαρακτηριστικά CRM (2/5) Διαχείριση Εργασιών (Task Management) Ø Οργάνωση εκστρατείας marketing και πωλήσεων Ø Δηµιουργία προσωπικής λίστας εκκρεµών εργασιών (to-do) Ø Ανάθεση εργασιών σε χρήστες ή οµάδες χρηστών που έχουν ορισθεί στο σύστηµα Ø Δηµιουργία δραστηριότητας αποτελούµενη από διάφορες εκκρεµής εργασίες Digital Enterprise Research Network Ø Δηµιουργία εσωτερικών εκκρεµών εργασιών που δεν συνδέονται µε κάποια επαφή Ταξινόµηση επαφών (Contact Classification) Ø Ταξινόµηση επαφών σε κατηγορίες και παραµετροποίηση των µηνυµάτων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη Ø Αυτοµατοποιηµένη οµαδοποίηση των επαφών βάσει κριτηρίων του χρήστη, πχ. Οµαδοποίηση επαφών βάσει εσόδων

22 Βασικά χαρακτηριστικά CRM (3/5) Διαχείριση Εκστρατειών (Campaign Management) Ø Οργάνωση εκστρατειών βάσει των τµηµάτων αγοράς που ορίστηκαν από το χρήστη Ø Διαχωρισµός σε τµήµατα των επαφών βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, όπως πωλήσεις, προφίλ επαφών και αλληλεπιδράσεις Ø Επαναχρησιµοποίηση υπαρχόντων τµηµάτων Digital Enterprise Research Network πχ. προσδιορίζεται εάν τα τµήµατα θα ενηµερώνονται κάθε φορά που εισάγεται νέα πληροφορία για την επαφή ή αποκλεισµός µιας οµάδας από κάποιες ενέργειες όπως direct mailing Ø Χρήση πολύ-γλωσσικών εργαλείων για την προσέγγιση επαφών σε άλλες γλώσσες Ø Συγχώνευση (mail merge) ενός τµήµατος µε ένα κείµενο Microsoft Word

23 Βασικά χαρακτηριστικά CRM (4/5) Διαχείριση Αρχείων και Καταγραφή Επικοινωνιών (Document Management & Interaction Log) Ø Καταγραφή (log) της επικοινωνίας µε τις επαφές όπως, τηλεφωνικές συνοµιλίες, συναντήσεις ή αλληλογραφία Εάν µια επικοινωνία περιλαµβάνει και κάποιο έγγραφο, αυτό µπορεί να αποθηκευτεί στη σχετική επαφή για µελλοντική χρήση Digital Enterprise Research Network Ø Καταγραφή επικοινωνιών που πραγµατοποιήθηκαν µε άλλες εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων εγγράφων που απεστάλησαν στις επαφές του χρήστη Ø Κλήση µιας επαφής κάνοντας κλικ στο σχετικό κουµπί της κάρτας µε χρήση των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών TAPI (Telephony Application Programming Interface)

24 Βασικά χαρακτηριστικά CRM (5/5) Διαχείριση Ευκαιριών (Opportunity Management) Ø Παρακολούθηση των ευκαιριών στο χώρο (sales opportunities) Ø Ορισµός φάσεων στη διαδικασία πωλήσεων Ø Επισκόπηση των ευκαιριών στο δίκτυο πωλήσεων Αναζήτηση Digital Επαφών Enterprise (Contact Research Search) Network Ø Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε µια επαφή, όπως µια ευκαιρία, τη διεύθυνση ή ένα σχόλιο Ø Ανεύρεση του ονόµατος της επαφής ακόµη και µε ορθογραφικά λάθη, µε χρήση τεχνολογιών fuzzy logic

25 Ευχαριστώ πολύ!

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CRM Avecon Customer Relationship Management Solutions

CRM Avecon Customer Relationship Management Solutions CRM Avecon Customer Relationship Management Solutions Οι 10 καλύτερες δυνατότητες του CRM Avecon Online Access PDA Connect Templates Εργασία από όπου και αν βρίσκεστε έχοντας όλη την πληροφορία - Απομακρυσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Aναγνώριση Συναισθηµάτων από Συνοµιλίες σε Τηλεφωνικά Κέντρα

Aναγνώριση Συναισθηµάτων από Συνοµιλίες σε Τηλεφωνικά Κέντρα Aναγνώριση Συναισθηµάτων από Συνοµιλίες σε Τηλεφωνικά Κέντρα Μαρία Θεολογίτου Τµήµα Πληροφορικής Σχολή Θετικών Επιστηµών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων : Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Μ.: 88/2002 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 2 UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ της ΜΑΛΒΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-marketing)

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-marketing) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (β μέρους) Το προϊόν Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-marketing) Το διαδίκτυο λέμε ότι άλλαξε το χάρτη των προϊόντων επειδή α) το ίδιο το μέσο συνιστά ένα νέο προϊόν, β) οδήγησε σε μια αναδιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν

Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν 102 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Των: Πέτρου Τοµάρα, Αλκέτα Μαλιούκη Εισαγωγή Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα