Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου"

Transcript

1 Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013

2 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού Μάνατζμεντ. 3.Κατανόηση Συστήματος Εισπράξεων. 4.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 5.Κατανόηση Ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης. 6.Κατανόηση της Διαδικασίας Διασυνοριακών Πράξεων. 7.Κατανόηση του ρίσκου της Διασυνοριακής Πράξης. 8.Κατανόηση της συνεισφοράς Σύγχρονης Τεχνολογίας. 2

3 Μάνατζμεντ & Διαδικασία Προγραμματισμού 3

4 Ορισμός Μάνατζμεντ 1. Ρόλος του Μάνατζερ Ένα πρόσωπο που προγραμματίζει, οργανώνει, οδηγεί, και ελέγχει την εργασία των άλλων. Ευθύνη υλοποίησης μέσω των προσπαθειών άλλων ανθρώπων. Έχει διευθυντικές δεξιότητες. 2. Τέσσερα Βήματα Διεύθυνσης: Προγραμματισμός, Οργάνωση, Οδήγηση, και Έλεγχος. 4

5 Βασικές Αρχές Οριοθέτησης Στόχων Στόχοι Συγκεκριμένοι. Μετρίσιμοι. Υλοποιήσιμοι. Σχετικοί με το αντικείμενο. Να έχουν χρονικό πλαίσιο. 5

6 Λήψη Αποφάσεων 6

7 Κατανόηση Λήψης Αποφάσεων 1. Απόφαση Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λύσεων. 2. Λήψη Απόφασης Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων. 3. Πρόβλημα Διαφορά μεταξύ ελκυστικού και πραγματικού στόχου. 7

8 Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 1. Εντόπιση προβλήματος. 2. Ανάλυση προβλήματος. 3. Ορισμός στόχων. 4. Ορισμός εναλλακτικών λύσεων. 5. Ανάλυση συνεπειών. 6. Επιλογή καλύτερης εναλλακτικής λύσης. 7. Επίβλεψη και αναθεώρηση. 8

9 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Προϋπολογισμός Πωλήσεων 1. Συγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα (Αρχή Τέλος). 2. Συντονιστής Σχεδίου Δράσης. 3. Άτομα προς εκτέλεση Σχεδίου Δράσης. 4. Επίβλεψη και Αναθεώρηση. 9

10 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εκτέλεση Πωλήσεων / Κύριος Στόχος 1. Αποστολή των εμπορευμάτων στον συμφωνηθέντα χρόνο. 2. Τα σημεία συμφωνίας είχαν τηρηθεί με ακρίβεια. 3. Αποτελεσματική Είσπραξη. 4. Αποφυγή ρίσκου απώλειας εσόδων. 10

11 Πραγματοποίηση Επιχειρηματικών Digital Δραστηριοτήτων natives / στην governors Ευρώπη convergence 11

12 Ευρωπαϊκή Ένωση (28 Μέλη) Ενιαία Αγορά και Νόμισμα Ευρώ (17 Μέλη) 12

13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Διασυνοριακές Πράξης/Πωλήσεις 13

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 1. Χαρτογραφημένη Μορφή. I. Πως ελκύω πελάτες? II. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. III.Βάση δεδομένων. IV. Κρίσιμα ερωτήματα. V. Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης/Πωλήσεις. 2. Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης (ISO). 14

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Πως Ελκύω Πελάτες? 1. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας (Όραμα, Αποστολή, Ιστορικό Εταιρείας). 2. Ιντερνέτ / Εύκολη πρόσβαση στην αναζήτηση. 3. Ανάπτυξη μέσω Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης. 4. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των πελατών. 5. Σύσφιξη σχέσεων (Μάρκετινγκ, Εκπαίδευση, Παροχή Γνώσης). 6. Ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων/ Προβολή της Εταιρείας. 15

16 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ανάπτυξη Πλάνου Πωλήσεων / Προεργασία Βάση Δεδομένων / Πελατολόγιο. 1. Διευθύνσεις. 2. Τραπεζικούς Κωδικούς και Φορολογικούς Κωδικούς (ΙΒΑΝ, ΦΠΑ). 3. Στοιχεία Επικοινωνίας (ονόματα, τηλέφωνα, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, ιστοσελίδες). 4. Ανάλυση Πελατολογίου (πωλήσεις προηγούμενων ετών, κακοί χρεώστες). ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 16

17 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ανάπτυξη Πλάνου Πωλήσεων / Προεργασία Πρότυπο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Στοιχεία Πελάτη 1. Διεύθυνση. 2. Αριθμός Τιμολογίου και Ημερομηνίας. 3. Στοιχεία παραγγελίας/αποστολής αγαθών. 4. Τιμές ανά αγαθό. 5. Ημερομηνία Πληρωμής τιμολογίου. 17

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Κρίσιμα Ερωτήματα Μείωσης Ρίσκου: 1. Με ποιόν συναλλάσσομαι? 2. Γνωρίζω την αξιοπιστία του? 3. Πήρα πληροφορίες για την οικονομική του θέση? 4. Πήρα πληροφορίες για τις δραστηριότητες του και την χρονική διάρκεια? 5. Να προσφέρω πιστωτικές διευκολύνσεις? 18

19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Απάντηση στα Κρίσιμα Ερωτήματα Πρόληψη = Η καλύτερη Θεραπεία 19

20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Απάντηση στα Κρίσιμα Ερωτήματα: 1. Ζητούμε οικονομικές καταστάσεις για τα τελευταία τρία χρόνια και τις αναλύουμε (Ρευστότητα, Κερδοφορία, Δυνατότητα Αποπληρωμής). 2. Ζητούμε πληροφόρηση διαμέσου Ασφαλιστικών Εταιρειών ή και άλλων εξειδικευμένων γραφείων παροχής πληροφοριών. 20

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Απάντηση στα Κρίσιμα Ερωτήματα Μείωσης Ρίσκου: 3. Ζητούμε Τραπεζικές Εγγυητικές. 4. Ζητούμε Τραπεζικές Πιστώσεις. 5. Ζητούμαι Προκαταβολικά Επιταγή Μεταχρονολογημένη. 6. Ζητούμε Προπληρωμή. 7. Ζητούμαι μέρος προπληρωμή και μέρος καλυμμένο με τραπεζικές εγγυητικές/πιστώσεις. 8. Ασφαλιστική κάλυψη (έχει κόστος). 21

22 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ανάπτυξη Πλάνου Πωλήσεων 1. Οριοθέτηση Στόχων Πωλήσεων. 2. Ανάπτυξη Προϋπολογισμών Πωλήσεων. 3. Καθορισμός Πιστωτικών Ορίων. 4. Εκτίμηση εναλλακτικών επιλογών. 5. Επιλογή πλάνου και εκτέλεση του. 22

23 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Καταγραφή Πράξης. 2. Έλεγχος και έκδοση Προ-Τιμολογίου. 3. Αποστολή Προ-Τιμολογίου. 4. Ενημέρωση για βάρος, όγκο και τιμών των υλικών. 5. Αποστολή αντιγράφων ηλεκτρονικών τιμολογίων. 6. Στοιχεία φόρτωσης του πλοίου ή τα στοιχεία πτήσης. 7. Εκτίμηση χρόνου αποστολής και άφιξης. 8. Όνομα Πλοίου η Αεροπλάνου. 23

24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Επιστροφές Πωλήσεων 1. Ξεκάθαροι όροι εντολής επιστροφών πωλήσεων. 2. Εντοπισμός λάθους, παράλειψης και διόρθωσης. 3. Κατάλληλη θεραπεία. 4. Αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτη. 5. Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη. 24

25 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Τεχνικές Ελέγχου μέσω Υπολογιστή Πλεονεκτήματα 1. Δίνει το κόστος πώλησης. 2. Δίνει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης σε θέμα κόστους και κερδοφορίας. 3. Παροχή ευελιξίας δια της εκτίμησης πολλαπλών σεναρίων τιμολόγησης (προπληρωμή, παροχή έκπτωσης, πίστωσης, κερδοφορίας). 25

26 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Διασυνοριακές Πράξης/Εισπράξεις 26

27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Αποτελεσματική Επίβλεψη 1. Ορισμός Ατόμου/Ομάδας επίβλεψης Χρεωστών. 2. Αναλυτική κατάσταση χρεωστών ανά περίοδο/μήνα. 3. Κατάσταση σε αναμονή λήξης εντός 15 ημερών (υπενθύμιση στον πελάτη). 4. Κατάσταση ληγμένων εισπρακτέων ποσών (κατηγοριοποίηση). 5. Ετοιμασία Ταμειακής Ροής. 27

28 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τεχνικές Ελέγχου μέσω Υπολογιστή Πλεονεκτήματα Καθορισμός πιστωτικών ορίων. Καθορισμός ανώτατου πιστωτικού ποσού. Καθορισμός ανώτατου πιστωτικού ορίου σε μέρες. Συνδυασμός πιστωτικού ποσού και ορίου σε μέρες. Προγραμματισμός του λογισμικού να σταματά εντολή εκτέλεσης πώλησης όταν παραβιάζονται τα πιστωτικά όρια. Προειδοποιητικό μήνυμα για προβληματικούς πελάτες. 28

29 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Πρόβλημα / Ενέργεια 1. Άμεση αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. 2. Άμεση τηλεφωνική επικοινωνία αν χρειαστεί. 3. Πρόταση/εισήγηση στον πελάτη πλάνου αποπληρωμής. 4. Ζήτηση από τον πελάτη να δώσει πλάνο αποπληρωμής. 5. Ορισμός διαμεσολαβητή (ασφαλιστικής εταιρείας, δικηγορικού γραφείου). 6. Υπογραφή συμφωνίας / εγγράφου αποπληρωμής. 29

30 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Πρόβλημα / Ενέργεια 7. Τελευταία ενέργεια η δράση μέσω νομικών και δικαστικών μέτρων. 8. Ο πελάτης/συνεργάτης μπορεί να έχει πρόβλημα σήμερα αλλά όχι στο μέλλον. 9. Πρόβλημα το κόστος ανάκτησης ενός χαμένου πελάτη. 10.Ουδέποτε είμαστε επιθετικοί στην επικοινωνία ανάκτησης οφειλών (τέχνη εισπράξεων). 30

31 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΛΓΧΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 31

32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΛΓΧΟΣ Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου O Εσωτερικός Έλεγχος λειτουργεί ανεξάρτητα από τα άλλα τμήματα και αξιολογεί και επιβλέπει την λειτουργία της εταιρείας και είναι υπόλογος στο Διοικητικό Συμβούλιο. 32

33 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΛΓΧΟΣ Σύστημα Πωλήσεων Στόχοι Ελέγχου Διασφάλιση ότι μόνο τα παραγγελθέντα αγαθά αποστέλλονται. Να διασφαλίσει την αποτελεσματική τιμή. Να εξασφαλίσει ότι όλες οι πωλήσεις συμπεριλαμβάνονται στα λογιστικά βιβλία. Να εξασφαλιστεί ότι οι πωλήσεις που περιλαμβάνονται στις λογιστικές καταστάσεις δηλώνονται με ακρίβεια. 33

34 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΛΓΧΟΣ Σύστημα Αποθεμάτων Στόχοι Ελέγχου Να εξασφαλιστεί ότι απογραφή, κατανάλωση και μεταφορές καταχωρίζονται ορθά και πλήρως. Να εξασφαλιστεί ότι τα ποσά είναι ορθά καταχωρημένα στις οικονομικές καταστάσεις. Διασφάλιση ότι τα ποσά των φυσικών αποθεμάτων συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Διασφάλιση μείωσης ζημιάς και απωλειών. 34

35 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΛΓΧΟΣ Τεχνικές Ελέγχου μέσω Υπολογιστή Πλεονεκτήματα Αποτελεσματικός τρόπος δοκιμής προγραμματισμένων ελέγχων. Μπορεί να εξετάσει ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων γρήγορα και με ακρίβεια. Εφαρμογή αυτοματοποιημένων λογισμικών συστημάτων είναι ένα οικονομικά αποδοτικό μέσο συγκέντρωσης ελεγκτικών τεκμηρίων προς λήψη δραστικών αποφάσεων. 35

36 Κύρια Χαρακτηριστικά του Εσωτερικού Ελέγχου Αρίθμηση Εγγράφων / Τιμολογίων Η αρίθμηση επιβάλλεται βάση νόμου και περαιτέρω επιβάλλεται λόγω λειτουργικότητας και αποφυγής /εντοπισμού απάτης. 36

37 Κύρια Χαρακτηριστικά του Εσωτερικού Ελέγχου Φυσικός Έλεγχος Πωλήσεων και Εισπράξεων Οι φυσικοί έλεγχοι είναι μέρος του εσωτερικού Μάνατζμεντ όπως καταγραφές εμπορευμάτων πωλήσεων και έλεγχος εισπράξεων αν διαφέρουν τα ποσά με το λογισμικό κλπ. 37

38 ΣΥΝΟΨΗΣ Διοικητικός Προγραμματισμός. Ομαδική Εργασία. Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης. Χαρτογραφημένη Διαδικασία Πωλήσεων/Εισπράξεων. Ανάπτυξη Εσωτερικού Ελέγχου. ΕΦΑΡΜΟΓΗ = ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ 38

39 Σας Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!! Χρίστος Ιωάννου Λογιστής/Οικονομολόγος Associate Lecturer/Consultant in Accountancy University of Nicosia 39

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Β. Θεοδώρου 1

Γιάννης Β. Θεοδώρου 1 Γιάννης Β. Θεοδώρου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 1.1. Έννοια και χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας Θέλοντας να ορίσουμε την έννοια της «επιχειρηματικότητας», θα πρέπει να συνθέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα