Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β"

Transcript

1 Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στο άρθρο 39β Εμπορική Διαχείριση Λογιστική Έσοδα Έξοδα Εταιρείες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β Εμπορική διαχείριση Λογιστική Έσοδα Έξοδα Ταμειακές συναλλαγές Εσόδων Εξόδων...13 Εργασίες Αντιστοιχίσεις άρθρων Γ.Λ FIFOαντιστοίχιση άρθρων Manualαντιστοίχιση άρθρων Αντιστοιχίσεις εγγραφών εσόδων/εξόδων FIFO αντιστοίχιση εγγραφών Manual αντιστοίχιση εγγραφών Ελεγκτικές εκτυπώσεις Γενική Λογιστική ΈσοδαΈξοδα Page 2 of 20

3 Εισαγωγή Με βάση την ΠΟΛ.1214/ «Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ», προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης αρχείου εισπράξεων /πληρωμών. Η υποχρέωση αυτή αφορά όχι μόνο αυτούς που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αλλά και όσους δεν εντάσσονται και είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς. Με το ειδικό αυτό σύστημα ο συμψηφισμός του ΦΠΑ θα γίνεται μετά την είσπραξη της απαίτησης και όχι με την έκδοση του τιμολογίου, όπως γίνεται στο «Κανονικό καθεστώς» και αντίστοιχα η έκπτωση του Φ.Π.Α. θα γίνεται με την πληρωμή της αξίας του τιμολογίου. Παραμετροποίηση εφαρμογής 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στο άρθρο 39β 1.1 Εμπορική Διαχείριση Στα λογιστικά στοιχεία των Προμηθευτών και Πιστωτών, στο πεδίο "Άρθρο 39β Φ.Π.Α."επιλέγετε εάν ο συναλλασσόμενο είναι ενταγμένος ή μη ενταγμένος. Σημ. η πρόταση κατά τη δημιουργία νέου προμηθευτή είναι [Μη ενταγμένος]. Εικόνα 1 Αρχείο προμηθευτών Στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών Αγορών, Ειδικών συναλλαγών, Πληρωμών και Εμβασμάτων το πεδίο "Άρθρο 39β Φ.Π.Α." ενημερώνει αυτόματα τα αντίστοιχα πεδία των άρθρων Γ.Λ και των εγγραφών Εσόδων Εξόδων μέσω του μηχανισμού των γεφυρών διασύνδεσης. Page 3 of 20

4 Το πεδίο δέχεται τις τιμές: Μη ενταγμένη συναλλαγή: συμπληρώνεται όταν ο προμηθευτής δεν είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Ενταγμένη (Τιμολόγιο): συμπληρώνεται βάσει συμπεριφοράς παραστατικού (τιμολόγιο) και ενταγμένου προμηθευτή. Ενταγμένη (Πιστωτικό): συμπληρώνεται βάσει συμπεριφοράς παραστατικού (πιστωτικό) και ενταγμένου προμηθευτή. Ενταγμένη (Είσπραξη-Πληρωμή): συμπληρώνεται βάσει συμπεριφοράς παραστατικού (πληρωμή /επιστροφή) και ενταγμένου προμηθευτή. Ενταγμένη (Προκαταβολή): συμπληρώνεται manualσε περίπτωση προκαταβολής χωρίς το απαραίτητο τιμολόγιο. Ενταγμένη (Ειδικό στοιχείο προκαταβολής): συμπληρώνεται manualσε περίπτωση ειδικού στοιχείου προκαταβολής και επέχει θέση τιμολογίου. Ενταγμένη (Επιστροφή Είσπραξης-Πληρωμής): συμπληρώνεται βάσει συμπεριφοράς παραστατικού (πληρωμή /επιστροφή) και ενταγμένου προμηθευτή. Εικόνα 2 Λοιπά στοιχεία παραστατικού αγοράς Info:Στα Εμβάσματα, όπου οι συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται στις γραμμές του παραστατικού, δεν θα πρέπει στις γραμμές του ιδίου παραστατικού να εμπεριέχονται συναλλασσόμενοι που εντάσσονται και συναλλασσόμενοι που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς. Στην περίπτωση όπου στα παραστατικά εμβασμάτων συμπληρώνετε παραπάνω του ενός προμηθευτές, τότε θα πρέπει να ορίσετε στο σχεδιασμό της γέφυρας σύνδεσης με τη Γενική Λογιστική ότι θα δημιουργείται ξεχωριστό άρθρο ανά γραμμή. Page 4 of 20

5 1.2 Λογιστική Σημαντική πληροφορία: Προκειμένου να παραχθούν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για το αρχείο της ΜΥΦ (που περιλαμβάνει για τους ενταγμένους στον 39β συναλλασσόμενους μόνο τις συναλλαγές που έχουν εξοφληθεί) αλλά και γιαλόγους ελέγχου και πληροφόρησης, στο σχέδιο των λογαριασμών λογιστικής θα πρέπει να παρακολουθείτε αναλυτικά τουλάχιστον τους συναλλασσόμενους που είναι ενταγμένοι στο άρθρο 39β. Στα γενικά στοιχεία των λογαριασμών Λογιστικής, στο tab<άρθρο 39β ΦΠΑ>, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής πεδία: Το πεδίο "Ενταγμένος συν/νος" αφορά τους λογαριασμούς συναλλασσομένων και με αυτό επιλέγετε εάν ο συναλλασσόμενος εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς. "Αντίθετος λογαριασμός": στο πεδίο συμπληρώνετε το λογαριασμό αγοράς /δαπάνης που θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που τα άρθρα λογιστικής δημιουργούνται μέσω του μηχανισμού γέφυρας σύνδεσης. Συγκεκριμένα αν έχετε συμπληρώσει αντίθετο λογαριασμό - για τις συναλλαγές που έχουν χαρακτηριστεί ότι εντάσσονται στο άρθρο 39β η γέφυρα θα πραγματοποιήσει την εγγραφή στον αντίθετο αντί του κύριου λογαριασμού (εικ.3). "Πιστωτικός πληροφοριακός" "Χρεωστικός πληροφοριακός": Στους αντίθετους λογαριασμούς θα πρέπει να ενημερώσετε τα πεδία αυτά με πληροφοριακούς λογαριασμούς τάξεως. Οι λογαριασμοί τάξεως θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασίας για την αυτόματη δημιουργία των εγγραφών της καθαρής αξίας και του Φ.Π.Α που εισπράττεται (εικ.4). Info:Για τους σκοπούς του ορθού υπολογισμού της περιοδικής δήλωσης, ο αντίθετος λογαριασμός δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος με τις μεταβλητές ΦΠΑ, καθώς η καθαρή αξία σε περίπτωση πληρωμής θα απεικονιστεί στους λογαριασμούς τάξεως που θα πρέπει να συνδέσετε στον αντίθετο λογαριασμό. Page 5 of 20

6 Εικόνα 3 Λογαριασμοί λογιστικής: συμπλήρωση αντίθετου λογαριασμού Εικόνα 4 Λογαριασμοί λογιστικής: Αντίθετος λογαριασμός Page 6 of 20

7 Εικόνα 5 Λογαριασμοί λογιστικής: λογαριασμός ΦΠΑ. Εικόνα 6 Λογαριασμοί Λογιστικής: αντίθετος λογαριασμός ΦΠΑ Page 7 of 20

8 Συνοπτικά - Στους λογαριασμούς αγορών /δαπανών, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αντίθετο λογαριασμό αγοράς /δαπάνης (θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εγγραφών λογιστικής μέσω του μηχανισμού γέφυρας σύνδεσης Εικ.3). - Στους λογαριασμούς αγορών /δαπανών, θα πρέπεινα είναι συμπληρωμένο το πεδίο "Φ.Π.Α." και ο "Λογαριασμός ΦΠΑ". - Ο αντίθετος λογαριασμός δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος με τις μεταβλητές ΦΠΑ (εικ.4). - Στους αντίθετους λογαριασμούς αγορών /δαπανών, θα πρέπει να συνδέσετε τους πληροφοριακούς λογαριασμούς τάξεως (για την ενημέρωση της καθαρής αξίας της συναλλαγής εικ.4). - Στους λογαριασμούς ΦΠΑ, όπως και στους λογαριασμούς αγορών /δαπανών, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αντίθετο λογαριασμό ΦΠΑ(εικ.5). - Στους αντίθετους λογαριασμούς ΦΠΑ αγορών /δαπανών, θα πρέπει να συμπληρώσετε τους λογαριασμούς τάξεως που αφορούν το ΦΠΑ(εικ.6). Info: - Σε άρθρα τα οποία προήλθαν μέσω γέφυρας από εμπορική διαχείριση, με ενταγμένο συναλλασσόμενο, οι λογαριασμοί που θα συμμετέχουν θα είναι οι αντίθετοι λογαριασμοί, βάσει παραμετροποίησης. - Όταν τα άρθρα δημιουργούνται μέσω γέφυρας σύνδεσης (online / batch) το πεδίο "Άρθρο 39β Φ.Π.Α" στα λοιπά στοιχεία ενημερώνεται αυτόματα με βάση το παραστατικό από το οποίο προήλθε. - Σε manual καταχώρηση λογιστικών άρθρων όπου ο συναλλασσόμενος είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς, πέρα από την ένδειξη ένταξης στη καρτέλα του, θα πρέπει να επιλεχθεί και η σχετική παράμετρος από τα λοιπά στοιχεία του εκάστοτε άρθρου (εικ.7-εικ.8). Page 8 of 20

9 Εικόνα 7 Λογαριασμοί λογιστικής: συναλλασσόμενος ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς. Εικόνα 8 Manualκαταχώρηση άρθρου λογιστικής Page 9 of 20

10 1.3 Έσοδα Έξοδα Στα γενικά στοιχεία των λογαριασμών Εσόδων Εξόδων, στην περιοχή <Φορολογική αναμόρφωση /Άρθρο 39β ΦΠΑ>, συμπληρώνετε τα πεδία "Αντίθετος" και "Πληροφοριακός". Ο αντίθετος λογαριασμός της αγοράς ή της δαπάνης θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που οι εγγραφές εξόδων δημιουργούνται μέσω του μηχανισμού των γεφυρών Εσόδων - Εξόδων. Πιο συγκεκριμένα εάν ο αντίθετος κάποιου λογαριασμού είναι συμπληρωμένος, η γέφυρα θα πραγματοποιήσει την εγγραφή στον αντίθετο αντί του κύριου λογαριασμού, όταν οι συναλλαγές της εμπορικής διαχείρισης είναι χαρακτηρισμένες ότι εντάσσονται στο άρθρο 39β. Εικόνα 9 Λογαριασμοί Εσόδων Εξόδων : σύνδεση αντίθετου λογαριασμού Info: Για τον ορθό υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης, ο αντίθετος λογαριασμός δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος με τις μεταβλητές Φ.Π.Α καθώς η καθαρή αξία, σε περίπτωση πληρωμής, θα απεικονιστεί στους πληροφοριακούς λογαριασμούς που θα πρέπει να συνδέσετε στον αντίθετο λογαριασμό. Στον αντίθετο λογαριασμό αγορών ή δαπανών, θα πρέπει να συνδέσετε τον πληροφοριακό λογαριασμό για την ενημέρωση της καθαρής αξίας της συναλλαγής. Εικόνα 10 Λογαριασμοί Εσόδων Εξόδων : αντίθετος λογαριασμός αγορών/δαπανών Page 10 of 20

11 Στο λογαριασμό ΦΠΑ, όπως και στους λογαριασμούς αγορών/δαπανών, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αντίθετο λογαριασμό ΦΠΑ. Εικόνα 11 Λογαριασμοί Εσόδων Εξόδων: λογαριασμός ΦΠΑ σύνδεση με αντίθετο Στον αντίθετο λογαριασμό Φ.Π.Α αγορών/δαπανών, θα πρέπει να συμπληρώσετε το λογαριασμό τάξεως που αφορά στο Φ.Π.Α. Εικόνα 12 Λογαριασμοί Εσόδων Εξόδων: αντίθετος λογαριασμός ΦΠΑ σύνδεση με πληροφοριακό Info: - Σε παραστατικά τα οποία προήλθαν μέσω γέφυρας από εμπορική διαχείριση, με ενταγμένο συναλλασσόμενο, οι λογαριασμοί που θα συμμετέχουν θα είναι οι αντίθετοι λογαριασμοί, βάσει παραμετροποίησης. - Όταν τα παραστατικά δημιουργούνται μέσω γέφυρας σύνδεσης (online / batch) το πεδίο "Άρθρο 39β Φ.Π.Α" (στα λοιπά στοιχεία του παραστατικού) ενημερώνεται αυτόματα με βάση το παραστατικό από το οποίο προήλθε. Page 11 of 20

12 2 Εταιρείες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β 2.1 Εμπορική διαχείριση Στο tab<χρήσεις> των εταιρειών υπάρχει η επιλογή ένταξης της εταιρείας στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς, επιλέγοντας το menuπαράμετροι > Εταιρείες και μεταβαίνοντας από την εταιρεία που επιθυμείτε στο tab<χρήσεις>, (με διπλό κλικ στην αντίστοιχη χρήση) θα πρέπει να δηλώσετε την τιμή [Ενταγμένη] στο πεδίο "Άρθρο 39β ΦΠΑ". Στη περίπτωση αυτή, όλα τα τιμολόγια ή παραστατικά που έχουν θέση τιμολογίου, καταχωρούνται όπως πριν την ένταξη στο ειδικό καθεστώς χωρίς καμία διαφοροποίηση. Εικόνα 13 Παραμετροποίηση χρήσης εταιρείας Info:Σε περιπτώσεις ακυρωτικών παραστατικών με εισπράξεις πληρωμές και τα 4 παραστατικά (τιμολόγιο είσπραξη ακυρωτικό τιμολογίου και ακυρωτικό είσπραξης) λαμβάνουν αυτόματα την τιμή [μη ενταγμένη συναλλαγή]. Με τον τρόπο αυτό εξαιρούνται από τις εργασίες αντιστοιχίσεων και τις εργασίες παραγωγής δεδομένων ΜΥΦ. 2.2 Λογιστική Στα γενικά στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής, στο tab<άρθρο 39β Φ.Π.Α>, θα πρέπει να συμπληρώσετε στα πεδία "Πιστωτικός πληροφοριακός" και "Χρεωστικός πληροφοριακός" τους πληροφοριακούς λογαριασμούς τάξεως που θα συνδέονται με τους λογαριασμούς καθαρής αξίας και ΦΠΑ. Οι λογαριασμοί τάξεως θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασίας για την αυτόματη δημιουργία των εγγραφών της καθαρής αξίας και του ΦΠΑ που εισπράττεται. Page 12 of 20

13 Για τους σκοπούς του ορθού υπολογισμού της περιοδικής δήλωσης, οι λογαριασμοί της ομάδας 2, 6, 7 και οι αντίστοιχοι λογαριασμοί ΦΠΑ δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με τις μεταβλητές ΦΠΑ καθώς η καθαρή αξία, σε περίπτωση πληρωμής, θα απεικονιστεί στους λογαριασμούς τάξεως που θα έχετε συνδέσει σε αυτούς. Σημαντική πληροφορία: Προκειμένου να παραχθούν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για το αρχείο της ΜΥΦ (που περιλαμβάνει για τους ενταγμένους στον 39β συναλλασσόμενους μόνο τις συναλλαγές που έχουν εξοφληθεί), αλλά και γιαλόγους ελέγχου και πληροφόρησης, στο σχέδιο των λογαριασμών λογιστικής θα πρέπει να παρακολουθείτε αναλυτικά τους συναλλασσόμενους σας. Σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές με το εξωτερικό, θα πρέπει οι συναλλασσόμενοι να έχουν διαφορετική χώρα, από τη χώρα της εταιρείας. Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υπολογίζεται για τις ενταγμένες στον 39β εταιρίες από τους λογαριασμούς τάξεως που θα ενημερώνονται (βάσει των εισπράξεων/πληρωμών), συνεπώς οι παράμετροι για το έντυπο ΦΠΑ θα πρέπει να συμπληρωθούν σε αυτούς. 2.3 Έσοδα Έξοδα Στους λογαριασμούς Εσόδων Εξόδων και στους αντίστοιχους λογαριασμούς ΦΠΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πληροφοριακός λογαριασμός (περιοχή <Φορολογική αναμόρφωση /Άρθρο 39β ΦΠΑ>). Οι πληροφοριακοί λογαριασμοί θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασίας για την αυτόματη δημιουργία των εγγραφών της καθαρής αξίας και του ΦΠΑ που εισπράττεται. Για τους σκοπούς του ορθού υπολογισμού της περιοδικής δήλωσης, οι λογαριασμοί εσόδων εξόδων και οι αντίστοιχοι λογαριασμοί ΦΠΑ δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένοι με τις μεταβλητές ΦΠΑ, καθώς η καθαρή αξία και το ΦΠΑ, σε περίπτωση πληρωμής, θα απεικονιστεί στους πληροφοριακούς λογαριασμούς που θα έχετε συνδέσει σε αυτούς. Σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές με το εξωτερικό, θα πρέπει οι συναλλασσόμενοι να έχουν διαφορετική χώρα, από τη χώρα της εταιρείας. 3 Ταμειακές συναλλαγές Εσόδων Εξόδων Για τη δυνατότητα αντιστοίχισης συναλλαγών Εσόδων Εξόδων με τις αντίστοιχες εγγραφές εισπράξεων/πληρωμών θα πρέπει να καταχωρείτε τις ταμειακές εγγραφές στα Έσοδα Έξοδα. Για την καταχώρηση των ταμειακών εγγραφών στα Έσοδα Έξοδα, θα πρέπει : να δημιουργήσετε τους αντίστοιχους λογαριασμούς ταμείου, εισπρακτέων και πληρωτέων επιταγών, καθώς και όψεως με τύπο [Ταμειακός λογαριασμός] (εικ.14). να δημιουργήσετε νέες Σειρές τόσο στα παραστατικά Εσόδων όσο και στα παραστατικά Εξόδων για τις ταμειακές κινήσεις καθώς και κινήσεις επιστροφών (με κίνηση λογαριασμού [Κανονική κίνηση] και [Κίνηση επιστροφών αντίστοιχα]). Page 13 of 20

14 Εικόνα 14 Λογαριασμός Εσόδων Εξόδων τύπου ταμειακός Info:Η ενημέρωση ταμειακών εγγραφών στα Έσοδα Έξοδα πραγματοποιείται είτε με manualκαταχώρηση είτε μέσω γέφυρας σύνδεσης από τις ενότητες των Χρηματοοικονομικών. Εργασίες 4 Αντιστοιχίσεις άρθρων Γ.Λ. 4.1 FIFOαντιστοίχιση άρθρων Από το menuγενική Λογιστική>Εργασίες, με την εργασία <Εγγραφές Φ.Π.Α. (Άρθρο 39β)> μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματη αντιστοίχιση των άρθρων Γ.Λ. Εικόνα 15 FIFO αντιστοίχιση άρθρων Page 14 of 20

15 Στις "Ενότητες" επιλέγετε αν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν οι εισπράξεις πελατών και λοιπών απαιτήσεων όπως επίσης και οι πληρωμές προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων. Στο "Ημερολογιακό διάστημα" επιλέγετε το διάστημα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα άρθρα εισπράξεων πληρωμών. Στη "Σειρά"επιλέγετε τη σειρά με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές τάξεως για την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ που έχετε εισπράξει ή καταβάλει. Στην "Αιτιολογία" πληκτρολογείτε ή επιλέγετε τιμή. Η αιτιολογία που θα συμπληρώσετε θα μεταφερθεί σε όλες στις παραγόμενες εγγραφές. Info:Η σειρά που θα χρησιμοποιήσετε για την παραγωγή των άρθρων τάξεως θα πρέπει να έχει στην ένδειξη "Σύνθεση κωδικού παραστατικού" την τιμή[ναι]. Επιλέγοντας <Εκτέλεση> της εργασίας θα αντιστοιχιστούν αυτόματα τα άρθρα εισπράξεων/ πληρωμών με τα αντίστοιχα άρθρα πωλήσεων, αγορών ή δαπανών με τη μέθοδο FIFO (αρχαιότερη εξόφληση με αρχαιότερη συναλλαγή από το μεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ προς το μικρότερο). Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν και τα άρθρα τάξεως με την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ. 4.2 Manualαντιστοίχιση άρθρων Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά με την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση άρθρων σας δίνεται η δυνατότητα καιτωνmanualαντιστοιχίσεων. Επιλέγοντας με δεξί κλικ<αντιστοίχιση>στις γραμμές των ταμειακών άρθρων Γ.Λ και συγκεκριμένα στη γραμμή που περιλαμβάνει το λογαριασμό του συναλλασσόμενου, σας δίνεται η δυνατότητααντιστοίχισης με εγγραφές του ιδίου συναλλασσόμενου. Εικόνα 16 Manualαντιστοίχιση άρθρων Page 15 of 20

16 Στην αντιστοίχιση των άρθρων, μπορείτε να επιλέξετε τόσο τα άρθρα που θα αντιστοιχήσετε όσο και την αξία που θα αντιστοιχιστεί (εικ.17). Εικόνα 17 Manual αντιστοίχιση άρθρων 5 Αντιστοιχίσεις εγγραφών εσόδων/εξόδων 5.1 FIFO αντιστοίχιση εγγραφών Από το menuέσοδαέξοδα>εργασίες, με την εργασία <Εγγραφές Φ.Π.Α. (Άρθρο 39β)> (εικ.18) μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματη αντιστοίχιση των εγγραφών Εσόδων Εξόδων. Page 16 of 20

17 Εικόνα 18 FIFOαντιστοίχιση εγγραφών Στο πεδίο "Οντότητα" επιλέγετε παραστατικά εσόδων ή εξόδων. Στο πεδίο "Ημερολογιακό διάστημα" επιλέγετε το διάστημα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα εγγραφές εισπράξεων πληρωμών. Στο πεδίο "Σειρά"επιλέγετε τη σειρά με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι πληροφοριακές εγγραφές για την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ που έχετε εισπράξει ή καταβάλει. Στο πεδίο "Αιτιολογία" πληκτρολογείτε ή επιλέγετε τιμή. Η αιτιολογία που θα συμπληρώσετε θα μεταφερθεί σε όλες τις παραγόμενες εγγραφές. Info:Η σειρά που θα χρησιμοποιήσετε για την παραγωγή των πληροφοριακώνεγγραφών(τάξεως)θα πρέπει να έχει στην ένδειξη "Σύνθεση κωδικού παραστατικού"την τιμή[ναι]. Επιλέγοντας <Εκτέλεση>, η εργασία θα αντιστοιχίσει αυτόματα τιςεγγραφές εισπράξεων/ πληρωμών με τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων-εξόδων με τη μέθοδο FIFO(αρχαιότερη εξόφληση με αρχαιότερη συναλλαγή από το μεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ προς το μικρότερο). Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν και οι πληροφοριακές εγγραφές(τάξεως) με την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ. 5.2 Manual αντιστοίχιση εγγραφών Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά με την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση εγγραφών σας δίνεται η δυνατότητα και των manualαντιστοιχίσεων. Page 17 of 20

18 Επιλέγοντας με δεξί κλικ<αντιστοίχιση>στις γραμμές των ταμειακών εγγραφών Εσόδων- Εξόδων, σας δίνεται η δυνατότητα αντιστοίχισης με εγγραφές του ιδίου συναλλασσόμενου. Εικόνα 19 Manualαντιστοίχιση εγγραφών Εσόδων Εξόδων Στην αντιστοίχιση των εγγραφών, μπορείτε να επιλέξετε τόσο τις εγγραφές που θα αντιστοιχίσετε όσο και την αξία που θα αντιστοιχιστεί (εικ.20). Εικόνα 20 - Manualαντιστοίχιση εγγραφών Εσόδων Εξόδων 6 Ελεγκτικές εκτυπώσεις 6.1 Γενική Λογιστική Επιλέγοντας από το menuτης εφαρμογής, Γενική Λογιστική> Οικονομικές αναφορές>εγγραφές Φ.Π.Α. (Άρθρο 39β)μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχισμένες εγγραφές με Page 18 of 20

19 τον ΦΠΑ προς απόδοση, καθώς και το υπόλοιπο που εκκρεμεί ανά ημερολογιακό διάστημα (εικ.21, εικ.22). Εικόνα 21 Ελεγκτικές εκτυπώσεις ΓΛ Εικόνα 22 Ελεγκτικές εκτυπώσεις ΓΛ 6.2 ΈσοδαΈξοδα Επιλέγοντας από το menuτης εφαρμογής, ΈσοδαΈξοδα> Εκτυπώσεις ελέγχου>εγγραφές Φ.Π.Α. (Άρθρο 39β)μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχισμένες εγγραφές με τον ΦΠΑ προς απόδοση, καθώς και το υπόλοιπο που εκκρεμεί ανά ημερολογιακό διάστημα (εικ.23, εικ.24). Page 19 of 20

20 Εικόνα 23 Ελεγκτικές εκτυπώσεις Εσόδων Εξόδων Εικόνα 24 Ελεγκτικές εκτυπώσεις Εσόδων Εξόδων Page 20 of 20

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Η έκδοση 5.91.18 του WinEra ERP καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος Καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Διαχείριση Αρχείου Εισπράξεων/Πληρωμών

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Διαχείριση Αρχείου Εισπράξεων/Πληρωμών Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Εισαγωγή... 4 2 Επιλογή Αρχείου Εισπράξεων και Πληρωμών... 4 3 Ανάκτηση & Έλεγχος Δεδομένων Αρχείου Εισπράξεων και Πληρωμών... 4, Το συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Από το Academia Financials Έσοδα-Έξοδα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το κύκλωμα του ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που τηρούν ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

Επιχειρήσεις που τηρούν ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. Επιχειρήσεις που τηρούν ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Υποβολή ανά ΜΗΝΑ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ: Η καταχώρηση των παραστατικών θα γίνει χρησιμοποιώντας σαν είδος παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39Β)

Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39Β) Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39Β) 1 Τι είναι το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1214/2014 το Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. 39Β προβλέπει ότι όσες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Φάση 1 Φάση 1.1 Με την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη Επιλογή των δύο checkbox τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Point of Sale ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Point of Sale ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Point of Sale ver. 3.0.3 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Ορισμού Παραμέτρων Γέφυρας Συναλλασσόμενου στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ATLANTIS ERP με Έσοδα-Έξοδα

Σύνδεση ATLANTIS ERP με Έσοδα-Έξοδα Σύνδεση ATLANTIS ERP με Έσοδα-Έξοδα Παραμετροποίηση Βήμα 1 ο Σειρές παραστατικών Εσόδων -Εξόδων Στην παραμετροποίηση του εσόδων εξόδων υπάρχουν σχεδιασμένες οι σειρές παραστατικών για ενημέρωση από την

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία)

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Γενικά Με τις διατάξεις του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση των οντοτήτων για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Λογιστικού Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο πρόγραμμα κάνουμε είσοδο πληκτρολογώντας Username DC Password DC Βασικά πλήκτρα F8 κάνει εκτύπωση (πρέπει να είμαστε στο κατάλληλο πεδίο) F9 κάνει αναζήτηση F12 κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου...

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου... Δημιουργία πληρωμής Περιεχόμενα Δημιουργία πληρωμής μετρητών... 3 Πεδία Παραστατικού Πληρωμής... 4 Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων... 6 Καταχώρηση Αξιογράφου... 8 Αντιγραφή παραστατικού πληρωμής... 10 Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β του Φ.Π.Α Ανάλυση των διατάξεων και τρόποι Λογιστικής παρακολούθησης.

Ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β του Φ.Π.Α Ανάλυση των διατάξεων και τρόποι Λογιστικής παρακολούθησης. Ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β του Φ.Π.Α Ανάλυση των διατάξεων και τρόποι Λογιστικής παρακολούθησης. Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιστηµονικός Συνεργάτης Taxheaven.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 10 Ιουνίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 4 Μαρτίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version

Soft1 Version Νέες προδιαγραφές Version: 3.00 Date: 22/02/2016 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 7 Μισθοδοσία... 7 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αναµόρφωση απανών. Οι µη εκπιπτόµενες αυτές δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και οµαδοποιηµένες µε τις έντυπες καταστάσεις

Αναµόρφωση απανών. Οι µη εκπιπτόµενες αυτές δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και οµαδοποιηµένες µε τις έντυπες καταστάσεις Αναµόρφωση απανών Κατά την διάρκεια της λογιστικής χρήσης, είναι σύνηθες το φαινόµενο να καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία συναλλαγές που αφορούν έξοδα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελµατία, τα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Διαμόρφωσης

Επιλογές Διαμόρφωσης Επιλογές Διαμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού. Οδηγίες τρόπου χρήσης της εφαρμογής για την έκδοση τιμολογίου εκτελωνιστικών υπηρεσιών στο SEPAnet. παροχής 1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Υποσύστημα. Διαχείρισης Δαπανών. του Τακτικού Προϋπολογισμού

Υποσύστημα. Διαχείρισης Δαπανών. του Τακτικού Προϋπολογισμού 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Υποσύστημα Διαχείρισης Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στην συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ. Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου ΑΠΘ

ΠΡΑΞΗ. Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου ΑΠΘ 2.5 Ενημέρωση προμηθευτών 2.5.1 Οδηγίες χρήσης 2.5.1.1 Διαδικασία εγγραφής Για να συνδεθεί ο προμηθευτής στην εφαρμογή πρέπει καταρχήν ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής ώστε να αποκτήσει Όνομα χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής:

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής: Εισφορά Ανακύκλωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την νέα Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩ Ε και Οικονοµικών ( ηµοσίευση στο ΦΕΚ 1916, 24/12/2004) υποχρεούνται πλέον σε καταβολή Εισφοράς Ανακύκλωσης (στον ή στους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Εφαρμογή EXTRA Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Αυτόματης Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες παραμετροποίησης Παραστατικών. Αλλαγές Φορολογικών Στοιχειων 2013

Οδηγίες παραμετροποίησης Παραστατικών. Αλλαγές Φορολογικών Στοιχειων 2013 1 Οδηγίες παραμετροποίησης Παραστατικών. Αλλαγές Φορολογικών Στοιχειων 2013 ΠΟΛ 1221/13.12.2012 AppSoft O.E Tel 2810.332001 Fax 2810.332003 Λ.Εθνικής Αντιστάσεως 170 Ηράκλειο - Κρήτης www.appsoft.gr info@appsoft.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 179 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ... 179 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (Μ.Υ.Φ)... 180 copyright DATA COMMUNICATION

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται.

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται. Κεφαλληνίας 103 11251, Αθήνα Τηλ. 2108660903 Fax. 2108660905 http://www.panasoft.gr Αθήνα 07/04/2014 Αγαπητοί μας Πελάτες, Από το 2014, ως γνωστόν αλλάζει ο τρόπος που θα υποβάλλονται οι Συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειών, Λήξη σχ. στην ενεργειών εκτύπωση Κατάσταση ενεργειών ενεργειών Ανάλυση αγορών (Ανά Χρήση) Προστέθηκε ο νέος κύβος Ανάλ

ενεργειών, Λήξη σχ. στην ενεργειών εκτύπωση Κατάσταση ενεργειών ενεργειών Ανάλυση αγορών (Ανά Χρήση) Προστέθηκε ο νέος κύβος Ανάλ Soft1 3.12.507 - Νέες προ 20100915-1155-2-1074 Μετασχηματισμός παραστατικών Αλλαξε η προτεινόμενη τιμή για το πεδίο [Διαδικ 20101019-1155-2-1239 Τελευταίες τιμές αγοράς εκτός τρεχούσας χρήσης Εγινε η αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Δημιουργία Αυτόματα Παραγόμενων Εγγραφών / Άρθρων

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Δημιουργία Αυτόματα Παραγόμενων Εγγραφών / Άρθρων Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Δημιουργία Αυτόματα Παραγόμενων Εγγραφών / Άρθρων Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ποιες ενέργειες πρέπει να έχουν προηγηθεί πριν την δημιουργία των παραγόμενων άρθρων 39β....

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ

Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ Για την ορθή και ασφαλή αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν από της 01/06/2016, η UNISOFT ενσωμάτωσε στην εφαρμογή «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.» την εργασία «Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ» (1).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014)

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014) Θεσσαλονίκη 14/5/2014 ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014) Αξιότιμοι συνεργάτες, Η υποβολή μηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης οικοδομικών επιχειρήσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υπολογισμού του εντύπου Φ01 010. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 1 ΕΣΟΔΑ...7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Τι είναι έσοδο...7 Διακρίσεις εσόδων...7 Τα Έσοδα των Ο.Τ.Α... 7 Έσοδα από Χρηματικούς Καταλόγους...7 Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που τηρούν ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

Επιχειρήσεις που τηρούν ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. Επιχειρήσεις που τηρούν ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Υποβολή ανά ΜΗΝΑ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ: Ότι χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα για τις Χονδρικές Πωλήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Ροή εργασιών Διαδικασία ανοίγματος χρήσης Ενέργειες στην προηγούμενη χρήση πριν τη διαδικασία μεταφοράς υπολοίπου και λοιπών μεταβλητών Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έναρξης: 1ο Τμήμα 15/09/2015 (Πρωινό) 2ο Τμήμα 21/09/2015 (Απογευματινό) 3ο Τμήμα 10/10/2015 (Σαββατοκύριακου)

Ημερομηνία Έναρξης: 1ο Τμήμα 15/09/2015 (Πρωινό) 2ο Τμήμα 21/09/2015 (Απογευματινό) 3ο Τμήμα 10/10/2015 (Σαββατοκύριακου) Πρόγραμμα 100Γ Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β' Κατηγορίας Βιβλίων) Δηλώσεις ΔΟΥ (ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Φυσικά Πρόσωπα)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα