PD7200 Τριβέλλα Βενζινοκίνητη. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PD7200 Τριβέλλα Βενζινοκίνητη. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 PD7200 Τριβέλλα Βενζινοκίνητη Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual

2 Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας Διαβάστε και αποθηκεύστε τις οδηγίες αυτές. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Προστατέψτε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας παρατηρώντας όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Αν παραλέιψετε τις οδηγίες και δεν συμμορφωθείτε με αυτές, μπορεί να υπάρξει τραυματισμός και/ή καταστροφή του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΡΙΔΑ. Προσοχή! Ο χειριστής αυτού του μηχανήματος συνιστάται να κρατάει δυνατά το εργαλείο της τριβέλλας όταν έρχεται σε επαφή με σκληρά υπολείμματα. Βενζινοκινητήρας Ειδικές οδηγίες ασφαλείας Οι κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται σε μη αεριζόμενους ή κλειστούς χώρους. Οι αναθυμιάσεις είναι πολύ επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν «μονοξείδιο του άνθρακα» το οποίο προκαλεί υπνηλία ακόμα και θάνατο. Ο κινητήρας δεν πρέπει να λειτουργεί σε ταχύτητες που υπερβαίνουν το μέγιστο όριο που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου. Η λειτουργία ενός κινητήρα σε υπερβολικές ταχύτητες αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού. Μην παραβιάζετε τα εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν την ταχύτητα που ρυθμίζεται. Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση κοντά σε ένα κτίριο ή κοντά σε σκηνές πλαστική δομή κλπ. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το σωστό καύσιμο όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης και στην πινακίδα τύπου Για την πρόληψη της πυρκαγιάς, να σταματάτε πάντα τον κινητήρα κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου και να μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο καυσίμου Πάντα καθαρίστε το χυμένο καύσιμο αμέσως χρησιμοποιώντας άμμο. Μην ενεργοποιείτε τον κινητήρα κοντά σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα καυσίμου για διαρροές. Οι σφραγίσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να ελέγχονται για σημεία φθοράς. Ελέγξτε εάν υπάρχουν χαλαροί ή ελλιπείς σφιγκτήρες που έχουν υποστεί ζημιά στη δεξαμενή καυσίμου ή στο κάλυμμα πλήρωσης. Όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθωθούν πριν από την περαιτέρω χρήση. Μην αφήνετε να εξαντληθεί το καύσιμο στον κινητήρα. Πριν από τη μεταφορά σε ένα όχημα, αποστραγγίστε όλα τα καύσιμα για να αποφύγετε τη διαρροή. Φυλάσσετε τον κινητήρα σε καλά αεριζόμενο χώρο με κενή δεξαμενή καυσίμου. Τριβέλλα Ειδικές οδηγίες ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε την τριβέλλα, ο χειριστής πρέπει να είναι ενημερωμένος από τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή και τις οδηγίες χρήσης του εργαλείου. Το εργαλείο πρέπει να λειτουργείται μόνο από έναν εκπαιδευμένο άνθρωπο. Χρησιμοποιήστε τη τριβέλλα μόνο πρωινές ώρες ή σε πολύ καλό φωτισμό. Πάντα να εκκινείτε τη τριβέλλα προσεκτικά με τα πόδια σας μακριά από εξάρτημα τρυπήματος. Μην αφήνετε ποτέ την τριβέλλα να λειτουργεί χωρίς να είναι κάποιος άνθρωπος που να την κρατάει. 2

3 Μην χρησιμοποιείτε την τριβέλλα αν είστε ξυπόλυτος ή φοράτε υποδήματα ανοιχτά στα δάχτυλα. Πάντα να φοράτε κατάλληλα ρούχα, γάντια και προστατευτικά παπούτσια. Χρησιμοποιείστε την τριβέλλα μόνο σε ομαλό έδαφος, και ποτέ μην την χρησιμοποιήσετε σε υπερβολικά βραχώδες έδαφος. Μην τρυπάτε με την τριβέλλα σε περιοχή που υπάρχουν αγωγοί αερίου, σωληνώσεις νερού ή ηλεκτρικά καλώδια στο υπέδαφος. Βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι (αρίδα) είναι καλά στερεωμένο στον άξονα εξόδου του κινητήρα. Μην χρησιμοποιείτε το τρυπάνι (αρίδα) αν έχει καταστραφεί ή έχει φθαρεί. Μην μεταφέρετε την τριβέλλα με ενεργοποιημένο τον κινητήρα. Το τρυπάνι (αρίδα) δεν πρέπει να περιστρέφεται όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ρελαντί. Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από το περιστρεφόμενο τρυπάνι (αρίδα) κάθε στιγμή. Πάντα βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος και ότι το καπάκι του μπουζί έχει αφαιρεθεί πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις. Πριν από τη χρήση της τριβέλλας, ελέγχετε πάντα οπτικά για να διαπιστώσετε εάν έχουν φθαρεί ή έχουν υποστεί ζημιά κάποια μέρη. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Τριβέλλα Βενζινοκίνητη Γενικές οδηγίες ασφαλείας. Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρετε σε εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (καλώδιο) ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο). Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 1) Ασφάλεια χώρου εργασίας Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Μην λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε χώρους με εύφλεκτα υλικά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να προκαλέσουν σπίθες και να προκαλέσουν φωτιά. Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ λειτουργείτε το εργαλείο αυτό. Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο. 3 2) Ηλεκτρική ασφάλεια Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιήσετε ποτέ το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα άθικτα βύσματα και οι πρίζες οι οποίες ταιριάζουν θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α.. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο. Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή ή σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για να μεταφέρετε το μηχάνημα ή για να το βγάλετε από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες, λάδι,

4 αιχμηρά αντικείμενα ή κινούμενα μέρη. Χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε προέκταση κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός κατάλληλου καλωδίου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υγρασία δεν μπορεί να αποφευχθεί χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια βραχυκύκλωσης για προστασία. Η χρήση αυτής της ασφάλειας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 3) Προσωπική ασφάλεια Δώστε προσοχή στην εργασία σας και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά την λειτουργία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε προσωπικά είδη προστασίας. Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας. Εξαρτήματα προστασίας όπως μάσκα σκόνης, υποδήματα προστασίας, κράνος ή ωτοασπίδες τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάλληλες συνθήκες μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση Off πριν να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα και πριν να σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά του εργαλείου με το δάχτυλο στο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης από το εργαλείο πριν να το λειτουργήσετε. Ένα κλειδί μπορεί να εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σας ανά πάσα στιγμή. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Εάν το εργαλείο σας συμπεριλαμβάνει σύνδεση με σύστημα απορρόφησης σκόνης σιγουρευτείτε ότι το έχετε συνδέσει και το χρησιμοποιείτε κατάλληλα. Η χρήση αυτού του συστήματος μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που συσχετίζονται με την σκόνη. 4) Χρήση και συντήρηση εργαλείου Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη εργασία. Το σωστό εργαλείο θα κάνει την εργασία πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια στο ρυθμό για το οποίο σχεδιάστηκε. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε μηχάνημα που δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων και πριν την αποθήκευση. Με τον τρόπο αυτό μειώνετε τον κίνδυνο της κατά λάθους εκκίνησης. Αποθηκεύστε τα μηχανήματα μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες αυτές να το λειτουργήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ατόμων που δεν έχουν την κατάλληλη γνώση. Συντηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για προβλήματα στα κινούμενα μέρη, σπασμένα ανταλλακτικά και για όποια άλλη κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος. Εάν το εργαλείο είναι χαλασμένο θα πρέπει να δοθεί σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή. Πολλά ατυχήματα μπορεί να προκύψουν από ένα κακό συντηρημένο εργαλείο. Κρατήστε το εξάρτημα κοπής αιχμηρό. Το εξάρτημα κοπής που είναι αιχμηρό είναι πιο απίθανο να μπλοκάρει και πιο εύκολο να ελεγχθεί. 4

5 Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε. Η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές λειτουργίες από αυτές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. 5) Σέρβις Δώστε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για σέρβις και επισκευές χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια του εργαλείου διατηρείται. 5

6 Ξεκινώντας ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χειριστής αυτού του μηχανήματος πρέπει να κρατάει σταθερά το εργαλείο γιατί μπορεί να εμφανιστεί αντιδραστική ροπή όταν το περιστρεφόμενο τρυπάνι (αρίδα) έρχεται σε επαφή με σκληρά υπολείμματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να έχετε μια σταθερή βάση και με τα δύο χέρια. Τοποθέτηση αρίδας (τρυπάνι) (Εικ.1) Προσοχή! Πάντα βεβαιωθείτε ότι η τριβέλλα είναι απενεργοποιημένη πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις. Με το πείρο ασφάλισης και τον αποκομμένο πείρο, τοποθετήστε το κοίλο άκρο του τρυπανιού (αρίδα) με το τρυπάνι πάνω στον άξονα κίνησης στην κάτω πλευρά της τριβέλλας. Στρέψτε την οπή στον άξονα του κοχλία με την οπή στον άξονα μετάδοσης κίνησης της αρίδας (τρυπανιού) (1.1), σπρώξτε τον πείρο ασφάλισης (1.2) μέσω της οπής και ασφαλίστε τη θέση χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο ακροδέκτη (1.3). Τροφοδοσία (Εικ.2) Η τριβέλλα έχει ισχύ δίχρονου βενζινοκίνητου κινητήρα. Η σωστή αναλογία καυσίμου βενζίνης είναι 25:1. Δηλαδή σε 1 λίτρο βενζίνης προσθέστε 25ml λαδιού. Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο λάδι δίχρονου κινητήρα. Ανάμιξη Καυσίμου Η δεξαμενή καυσίμου έχει μέγιστη χωρητικότητα 1,2L. Για να αναμίξετε σωστά το καύσιμο, χρησιμοποιήστε τη φιάλη ανάμιξης καυσίμου για να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα λαδιού στη βενζίνη. 6

7 Προειδοποίηση! Μην αναμιγνύετε το καύσιμο στη δεξαμενή καυσίμου της τριβέλλας. Μετρήστε το καύσιμο στη φιάλη ανάμειξης καυσίμου και στη συνέχεια προσθέστε τη σωστή αναλογία λαδιού δίχρονου κινητήρα σύμφωνα με τα σημάδια στη φιάλη ανάμιξης καυσίμου. Ανακινήστε το δοχείο για να εξασφαλίσετε με ανάμιξη της βενζίνης και του λαδιού. Τροφοδοσία δεξαμενής Καυσίμου Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη χοάνη για να μεταφέρετε το μείγμα καυσίμων από το δοχείο στη δεξαμενή καυσίμου της τριβέλλας, φροντίζοντας να μην πετάξετε κανένα καύσιμο ή να γεμίσετε τη δεξαμενή καυσίμου. Σημειώστε ότι για λόγους ασφαλείας αυτό το προϊόν έχει εφοδιαστεί με το σύστημα καυσίμου που έχει αποστραγγιστεί εντελώς και ο κινητήρας θα απαιτήσει "λειτουργία". Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία στην εκκίνηση της τριβέλλας. Αφού κυκλοφορήσει πλήρως το καύσιμο μέσω του συστήματος, θα ξεκινήσει η τριβέλλα. Μόλις ξεκινήσει και λειτουργεί μελλοντική έναρξη θα είναι ευκολότερη. Εκκίνηση του κινητήρα Ανακινήστε απαλά το μείγμα καυσίμων, και τοποθετήστε με προσοχή εντός του εργαλείου στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει σωστή αναλογία καυσίμου. Ρυθμίστε το μοχλό του τσοκ στη θέση On (Εικ.3) Εάν το καρμπυρατέρ απαιτεί εκκίνηση, πιέστε το διαφανές κουμπί εκκίνησης (4.1) από λάστιχο μέχρι να εμφανιστεί το καύσιμο στο κουμπί αυτό. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης STOP / RUN βρίσκεται στη θέση RUN (Εικ.5) 7

8 Κρατήστε σταθερά τη τριβέλλα με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι πιάστε τη κορδονιέρα εκκίνησης (εικ.6) και τραβήξτε αργά μέχρι να γίνει αισθητή η αντίσταση, δείχνοντας ότι το πιστόνι άνω νεκρό σημείο (Α.Ν.Σ.). Όταν αισθάνθείτε αντίσταση τραβήξτε το κορδόνι απότομα. Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να ξεκινήσει ο κινητήρας. Όταν ο κινητήρας έχει ξεκινήσει με επιτυχία και λειτουργεί σωστά, επαναφέρετε τη κορδονιέρα στην αρχική θέση. Πιέστε το μοχλό του διακόπτη ασφαλείας (5.2) και στη συνέχεια πιέστε το μοχλό του γκαζιού (5.3), το τρυπάνι (αρίδα) θα αρχίσει να περιστρέφεται. Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα διάτρησης, περιστρέψτε τον ρυθμιστή ταχύτητας (5.4) μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση. Για να σταματήσετε την περιστροφή του τρυπανιού (αρίδας), πιέστε σύντομα και στη συνέχεια αφήστε το μοχλό του γκαζιού. Λειτουργία τριβέλλας Αυτό το προϊόν απαιτεί τη χρήση δύο χεριών για την ασφαλή λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία και χρήση της τριβέλλας, δεν ενέχει τον κίνδυνο επαφής με ηλεκτρικά καλώδια, αγωγούς αερίου, σωλήνες νερού κ.λπ. Ελέγξτε την περιοχή εργασίας πριν ξεκινήσετε. Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα ή θραύσματα που θα μπορούσαν να πεταχτούν, να μπλοκαριστούν ή να μπλοκαριστούν στο τρυπάνι (αρίδα). Υιοθετήστε μια σταθερή στάση διατηρώντας πάντα την τριβέλλα μπροστά από το σώμα σας. Σφίξτε τις λαβές με τα δύο χέρια, διασφαλίζοντας ότι μπορείτε να χειρίζεστε με ασφάλεια τους μοχλούς ελέγχου. Αφήστε το τρυπάνι (αρίδα) να φτάσει στην πλήρη ταχύτητα πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία τρυπήματος. Εάν το τρυπάνι χτυπήσει μια πέτρα, σκληρό έδαφος κλπ. η περιστροφή μπορεί να σταματήσει αμέσως και να δώσει μια ισχυρή αντίδραση ροπής. Συνεπώς, απαιτείται ο χειριστής να έχει μια σταθερή λαβή και στις δύο λαβές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, προκειμένου να αντισταθμίσει μια ξαφνική αντίδραση ροπής. Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένα συντρίμμια από το τρυπάνι (αρίδα) και ελέγξτε για τυχόν ζημιές πριν επαναλάβετε την εργασία. Σταμάτημα του κινητήρα (Εικ.7) Σπρώξτε το διακόπτη STOP / RUN στη θέση STOP (7.1) 8

9 Συντήρηση Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η τριβέλλα είναι απενεργοποιημένη και ότι το καπάκι του μπουζί έχει αφαιρεθεί προτού προβείτε σε τυχόν ρυθμίσεις ή διαδικασίες συντήρησης. Να φοράτε πάντα ανθεκτικά γάντια όταν χειρίζεστε τα τρυπάνια (αρίδες), καθώς μπορεί να είναι πολύ αιχμηρά. Λιπαίνετε όλα τα κινούμενα μέρη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αν το σώμα της τριβέλλας χρειάζεται καθαρισμό, σκουπίστε το με ένα μαλακό υγρό πανί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ήπιο απορρυπαντικό, αλλά δεν τίποτα άλλο όπως το αλκοόλ, η βενζίνη ή άλλο καθαριστικό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα για να καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη. Μπουζί (Εικ.8) Μετά από κάθε 10 ώρες χρήσης. Μετά από κάθε 10 ώρες λειτουργίας το μπουζί πρέπει να αντικαθίσταται. Ελέγξτε το χρώμα των αποθεμάτων στο τέλος του μπουζί: θα πρέπει να είναι στο χώμα «Tan». Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια σκληρή βούρτσα. Ελέγξτε το διάκενο μπουζί και προσαρμόστε εάν απαιτείται. Το σωστό διάκενο πρέπει να είναι 0,7 έως 0,8 mm. Φίλτρο Αέρος (Εικ.9) Μετά από κάθε 4 ώρες χρήσης. Μετά από κάθε 4 ώρες λειτουργίας, το φίλτρο αέρα πρέπει να αφαιρεθεί, να εξεταστεί για φθορά και να καθαριστεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος του φίλτρου αέρα και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα. Καθαρίστε προσεκτικά το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο απολίπανσης με βάση το νερό, όταν στεγνώσει το φίλτρο αέρα εφαρμόστε αρκετό λάδι κινητήρα για να καλύψετε όλο το φίλτρο. Βγάλτε τυχόν υπερβολικό λάδι και αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα και το κάλυμμα. Προειδοποίηση! Ποτέ μην εκκινήσετε τον κινητήρα χωρίς το φίλτρο αέρα τοποθετημένο. 9

10 Λίπανση κιβωτίου κινητήρα Μετά από κάθε 5-8 ώρες χρήσης Συνιστάται, μετά από 5-8 ώρες χρήσης, να λιπάνετε το κιβώτιο ταχυτήτων χρησιμοποιώντας κατάλληλο λιπαντικό με τον κινητήρα σε όρθια θέση, αφαιρέστε το μπουλόνι στη θύρα του φίλτρου λαδιού και προσθέστε το γράσο. Επανατοποθετήστε το μπουλόνι της θυρίδας πλήρωσης λαδιού. Μετά από κάθε 50 ώρες χρήσης Συνιστάται μετά από 50 ώρες χρήσης το γράσο του κιβωτίου ταχυτήτων να αντικαθίσταται με κατάλληλο λιπαντικό. Αφαιρέστε το μπουλόνι του φίλτρου λίπανσης στο πλάι του κιβωτίου ταχυτήτων και στη συνέχεια προσθέστε λιπαντικό με πιστόλι λίπανσης. Επανατοποθετήστε το μπουλόνι της θύρας πλήρωσης λιπαντικού. Αποθήκευση Εάν η τριβέλλα δεν χρησιμοποιείται ή πρόκειται να αποθηκευτεί για περισσότερο από ένα μήνα, πρέπει να εκτελεστεί η ακόλουθη διαδικασία αποθήκευσης. Αδειάστε όλο το καύσιμο. Αφαιρέστε το μπουζί και ρίξτε περίπου μια κουταλιά σούπας γεμάτη καθαρό λάδι κινητήρα στην τρύπα του μπουζί. Όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, τραβήξτε απαλά το κορδόνι εκκίνησης αρκετές φορές. Επανατοποθετήστε το μπουζί συνεχίστε να τραβάτε το καλώδιο εκκίνησης της ανάκλασης μέχρι το έμβολο να βρίσκεται στη διαδρομή συμπίεσης (όταν αισθανθεί η αντίσταση) και στη συνέχεια να σταματήσετε τη ροή. Αποθηκεύστε την τριβέλλα σε ένα στεγνό καλά αεριζόμενο μέρος κάτω από ένα κάλυμμα για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης ή συντριμμιών στην τριβελλα. Ελέγξτε πριν τη πρώτη χρήση, την παρουσία λιπαντικού στο κιβώτιο ταχυτήτων και προσθέστε αν χρειάζεται. 10

11 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τύπος Κινητήρα Δίχρονος μονοκύλινδρος βενζίνης Κυβικά 72cc Ταχύτητα (περιστροφής αρίδας) 0-170min -1 Καύσιμο Βενζίνη Αμόλυβδη Αναλογία καυσίμου 25:1 Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 1.2 Λίτρα Τύπος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων 3# Λιπαντικό λιθίου Βάρος 12.5kg Επίπεδο Ηχητικής Πίεσης 100dB(A) Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος 110dB(A) Επίπεδα Δόνησης 3.58m/s 2 Τύπος Φίλτρου Αέρα Στοιχείο σφουγγαριών Σύστημα Εκκίνησης Κορδονιέρα Αρίδα (100mm-200mm-300mm) x 100cm Το επίπεδο έντασης ήχου για τον χειριστή μπορεί να υπερβαίνει τα 85 db (A) και είναι απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον ήχο. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000

Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000 Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς Ταχύτητα περιστροφής εν κενό Κτυπήματα το λεπτό Ισχύς κτυπήματος Τύπος υποδοχέα τρυπανιού και εργαλείου Μέγιστη δυνατότητα τρυπήματος Βάρος 620W 0-870

Διαβάστε περισσότερα

BID4500 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BID4500 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BID4500 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Σύμβολα Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού θα πρέπει ο χρήστης να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 set Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual 1. Κατάλληλη χρήση Το εργαλείο αυτό είναι σχεδιασμένο για χρήση ως τρυπάνι σε μπετό, πέτρα, ξύλο, μέταλλο και πλαστικό. Ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 SET Jig Saw. Art Nr: Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης. Owner s manual

BID3333 SET Jig Saw.  Art Nr: Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης. Owner s manual BID3333 SET Jig Saw Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 18803 Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις Το μηχάνημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

BPG6000 Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BPG6000 Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BPG6000 Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual 2 Ηλεκτρικό Πιστόλι Βαφής Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το πιστόλι βαφής με ψεκασμό. Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

BAG1400 Γωνιακός Τροχός. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BAG1400 Γωνιακός Τροχός.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BAG1400 Γωνιακός Τροχός Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Τεχνικά χαρακτηριστικά Μοντέλο Ισχύς (W) Στροφές Διάμετρος Σπείρωμα (min -1 ) δίσκου (mm) BAG1400 1400 11000 125 M14 2

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 SET Angle grinder Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.bormanntools.com Πληροφορίες ασφαλείας Το μηχάνημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας των ηλεκτρικών εργαλείων.

Διαβάστε περισσότερα

BRT5000 Κουρευτικό Περιθωρίων. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BRT5000 Κουρευτικό Περιθωρίων.  Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BRT5000 Κουρευτικό Περιθωρίων Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 19008 Owner s manual Σύμβολα Προσοχη- Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης Φορέστε προστατευτικά ακουστικά Φορέστε μάσκα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

BSM2800 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΛ/ΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BSM2800 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΛ/ΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BSM2800 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΛ/ΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης BWL3500

Οδηγίες Χρήσης BWL3500 Οδηγίες Χρήσης BWL3500 Οδηγίες χρήσης ξυλότορνου BWL3500 Χαρακτηριστικά Μέγιστο μήκος κατεργασίας Μέγιστο ύψος κατεργασίας Ισχύς κινητήρα Τάση συχνότητα Βάρος 1000mm 350mm 400W S 2 20min 230 V ~50Hz 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για EB4000 Οδηγίες ασφάλειας Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες ασφάλειας πριν χειριστείτε ή επισκευάσετε το εργαλείο σας. Περιγραφή συμβόλων και το νόημα τους ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια δήλωση που

Διαβάστε περισσότερα

BSS3500 Τριβείο Παλμικό. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BSS3500 Τριβείο Παλμικό.  Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BSS3500 Τριβείο Παλμικό Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 019039 Owner s manual Γενικές οδηγίες ασφαλείας. Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

BRS1400 Σπαθόσεγα. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BRS1400 Σπαθόσεγα. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BRS1400 Σπαθόσεγα Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 019060 WWW.BORMANNTOOLS.COM Η σπαθόσεγα είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο σχεδιασμένο για κόψιμο σε ξύλινες επιφάνειες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BORMANN BDX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BORMANN BDX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BORMANN BDX 2500 2 3 4 5 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση 230V/50Hz Ισχύς 1800W Ταχύτητα 4500rpm Δυνατότητα κοπής 43mm Διάμετρος δίσκου 250mm Διαστάσεις Τραπεζιού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης BDT1000

Οδηγίες Χρήσης BDT1000 Οδηγίες Χρήσης BDT1000 Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείμενο Περιγραφή Κινητήρας 230 VAC. 50 Hz, μονοφασικός, 150 watt, 0-8 Amperes (εκκίνηση), 0,7 AMPS (χωρίς φορτίο), 0,8 Amps (με φορτίο) Ταχύτητα εν κενό

Διαβάστε περισσότερα

BPH5000 Πνευματικό Πιστολέτο. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BPH5000 Πνευματικό Πιστολέτο. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BPH5000 Πνευματικό Πιστολέτο Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 019053 WWW.BORMANNTOOLS.COM 2 3 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιεχόμενα 1. Περιγραφή μηχανήματος 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 3. Οδηγίες ασφαλείας 4. Συναρμολόγηση 5. Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

BSS1350 Τριβείο Χούφτας Δέλτα. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BSS1350 Τριβείο Χούφτας Δέλτα.  Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BSS1350 Τριβείο Χούφτας Δέλτα Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 019015 Owner s manual Περιγραφή Χαρακτηριστικά 1) ON/OFF διακόπτης (I/Ο) 2) Πλάκα λείανσης 3) Συλλέκτης σκόνης 4) Τροφοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

BDG7500 Λειαντήρας Ευθύς. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BDG7500 Λειαντήρας Ευθύς.  Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BDG7500 Λειαντήρας Ευθύς Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 015550 Owner s manual 2 1. Γενικές οδηγίες ασφαλείας. Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

BCG1400 Λειαντήρας Μπετού. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BCG1400 Λειαντήρας Μπετού.  Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BCG1400 Λειαντήρας Μπετού Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 017110 Οδηγίες χρήσης για λειαντήρα μπετού 2 3 4 Γενικές οδηγίες ασφαλείας. Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σημείωση: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

5 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

5  Γενικές οδηγίες ασφαλείας Γενικές οδηγίες ασφαλείας Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης. Bdt2000 ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης.  Bdt2000 ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Bdt2000 ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης BDC5500

Οδηγίες Χρήσης BDC5500 Οδηγίες Χρήσης BDC5500 Οδηγίες Χρήσης και ασφαλείας για τον συλλέκτη σκόνης 550W ΒDS5500 Διαβάστε τις οδηγίες πριν να λειτουργήσετε το μηχάνημα. Υποδεικνύει κάποια οδηγία η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Διαβάστε περισσότερα

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Σημαντικό: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά. Σημειώστε τις οδηγίες ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Σημαντικό: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά. Σημειώστε τις οδηγίες ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Σημαντικό: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά. Σημειώστε τις οδηγίες ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά και τις προειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΜΟΝΟ ΚΡΥΕΣ ΣΤΑΧΤΕΣ! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν τη χρήση και διατηρείστε

Διαβάστε περισσότερα

NS2600 Ψεκαστήρας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

NS2600 Ψεκαστήρας  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης NS2600 Ψεκαστήρας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ NS2600 ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. Εξοικειωθείτε με την χρήση το0υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ PS 2500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ PS 2500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ PS 2500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 2.Φορέστε ρούχα, μάσκα, γάντια και γυαλιά προστασίας 3.Μην κάνετε χρήση στη βροχή 4.Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης γεννήτριας GB1500

Οδηγίες χρήσης γεννήτριας GB1500 Οδηγίες χρήσης γεννήτριας GB1500 Προσοχή! Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία της γεννήτριας. Ι Οδηγίες ασφαλείας Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδης Μην λειτουργείτε

Διαβάστε περισσότερα

MY1100 Αεροσυμπιεστής. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

MY1100 Αεροσυμπιεστής.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης MY1100 Αεροσυμπιεστής Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία του μηχανήματος. 2 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση

Διαβάστε περισσότερα

BPH4500 Σκαπτικό Περιστροφικό SDS PLUS Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΑΣΗ- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΣΤΡΟΦΕΣ) ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (ΜΠΕΤΟΝ, ΠΕΤΡΑ) BPH4500 230V-

Διαβάστε περισσότερα

BPB7000 ΦΥΣΕΡΟ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BPB7000 ΦΥΣΕΡΟ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BPB7000 ΦΥΣΕΡΟ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual 2 3 4 5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους

Διαβάστε περισσότερα

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιγραφή προϊόντος 1. Αυτό το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για να συγκολλήσετε μέταλλα όπως ανοξείδωτα μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜ4600 Χλοοκοπτική ηλεκτρική. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ΕΜ4600 Χλοοκοπτική ηλεκτρική. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΕΜ4600 Χλοοκοπτική ηλεκτρική Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 011705 Owner s manual Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια σας και την ικανοποίηση σας,

Διαβάστε περισσότερα

BSS3300 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BSS3300 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BSS3300 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για θαμνοκοπτικό PB6200

Οδηγίες χρήσης για θαμνοκοπτικό PB6200 Οδηγίες χρήσης για θαμνοκοπτικό PB6200 Περιγραφή συμβόλων Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό είναι για να σας κάνουν να δώσετε προσοχή σε πιθανούς κινδύνους. Διαβάστε και κατανοήστε καλά

Διαβάστε περισσότερα

BAG9000 Γωνιακός Τροχός. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BAG9000 Γωνιακός Τροχός.  Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BAG9000 Γωνιακός Τροχός Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 003694 Owner s manual 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύποι BAG9000 Δίσκος λείανσης (εξωτερική διάμετρος 115x22x6mm x εσωτερική διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης. BWR5070 ΚΑΡΟΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ

Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης.  BWR5070 ΚΑΡΟΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual BWR5070 ΚΑΡΟΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ Οδηγίες ασφάλειας. 1. Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για κομπρεσέρ αέρος MY1000 / MY2000 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά DIRECT DRIVEN COMPRESSOR

Διαβάστε περισσότερα

NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Προσοχή! Ο ψεκαστήρας έχει σχεδιαστεί για χρήση με χημικά που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Μοντέλο: VC-1156 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NS2625 Ψεκαστήρας Πλάτης. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

NS2625 Ψεκαστήρας Πλάτης. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης NS2625 Ψεκαστήρας Πλάτης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 010302 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1. Ελέγξτε την πηγή τροφοδοσίας. 2. Στερεώστε ένα σωλήνα εξόδου υψηλής πίεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt

Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr.:010395 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Προσοχή! Ο ψεκαστήρας έχει

Διαβάστε περισσότερα

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης και ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες Σημαντικές οδηγίες και προφυλάξεις είναι πάνω στο εργαλείο σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Bcd2501 ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bcd2501 ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bcd2501 ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual 2 Speed Gear Selector Keyless Chuck Επιλογέας ταχυτήτων (1-2) Αυτόματο Τσοκ Slim soft -grip handle Εργονομική

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για συμπιεστή εδάφους BCC6500

Οδηγίες χρήσης για συμπιεστή εδάφους BCC6500 Οδηγίες χρήσης για συμπιεστή εδάφους BCC6500 Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή 2 ΙΙ. Εφαρμογές 2 ΙΙΙ. Δομή 3 ΙV. Λειτουργίες και διακόπτες 3 V. Οδηγίες ασφαλείας 3 VI. Κίνδυνοι 5 VII. Λειτουργία 7 7.1 Πριν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

BID4000 Δράπανο. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BID4000 Δράπανο.  Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BID4000 Δράπανο Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 009077 Owner s manual Για να αποφύγετε κίνδυνους τραυματισμού διαβάστε τις οδηγίες χρήσης διεξοδικά και ακολουθήστε τις πιστά. 2 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για γρύλλο BWR2075. Ευθύνη χρήστη Ο χρήστης θα πρέπει να μελετήσει καλά τις οδηγίες χρήσης και να της διατηρήσει για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες χρήσης για γρύλλο BWR2075. Ευθύνη χρήστη Ο χρήστης θα πρέπει να μελετήσει καλά τις οδηγίες χρήσης και να της διατηρήσει για μελλοντική χρήση. Οδηγίες χρήσης για γρύλλο BWR2075 Ευθύνη χρήστη Ο χρήστης θα πρέπει να μελετήσει καλά τις οδηγίες χρήσης και να της διατηρήσει για μελλοντική χρήση. Λειτουργία Ο χρήστης θα πρέπει να κατανοήσει το μηχάνημα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΒΑΙ1500

Οδηγίες χρήσης ΒΑΙ1500 Οδηγίες χρήσης ΒΑΙ1500 Οδηγίες χρήσης για σετ 52 τεμ με αερόκλειδο, φλέξιμπλ, φυσητήρας, εξαρτήματα, καρυδάκια. Σημαντικό! Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες με προσοχή. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

SP2000. Art Nr.: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

SP2000. Art Nr.: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης SP2000 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr.: 014898 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ SP2000 Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος και διαβάστε τις πριν από

Διαβάστε περισσότερα

BCS2000 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.

BCS2000 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ. BCS2000 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το εγχειρίδιο αυτό για να γνωρίσετε το προϊόν, την κατάλληλη χρήση και τις οδηγίες ασφαλείας. Κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

PB4300 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.nakayamatools.com Οδηγίες χρήσης για θαμνοκοπτικό βενζίνης PB4300 Προσοχή - Πριν την χρήση του θαμνοκοπτικού, διαβάστε προσεχτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ns4000 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Ns4000 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Ns4000 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 013440 Owner s manual Το ψεκαστικό είναι ένα φορητό, ευέλικτο και πολύ αποδοτικό μηχάνημα για την προστασία των φυτών. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EB1400. Art Nr.: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

EB1400. Art Nr.: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης EB1400 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr.: 018636 3 4 Οδηγίες Χρήσης Χαρακτηριστικά Τάση Συχνότητα [V~Hz] 230~50 Ισχύς [W] 1400 Στροφές Λειτουργίας [RPM] 7500 Μέγιστη διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για σκούπα στάχτης 20Lt BAC2000

Οδηγίες χρήσης για σκούπα στάχτης 20Lt BAC2000 Οδηγίες χρήσης για σκούπα στάχτης 20Lt BAC2000 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, την χρήση και την συντήρηση του μηχανήματος. Εάν υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών, ενδέχεται να

Διαβάστε περισσότερα

Ns4500 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Ns4500 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Ns4500 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 013440 Owner s manual 1. Ασφάλεια / Safety 2. Έλεγχος πριν την χρήση / Pre-operation check 2 3. Εκκίνηση μηχανής / Start engine 4. Παύση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

NS6000. Art Nr : Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

NS6000. Art Nr : Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης NS6000 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr : 014881 Το ψεκαστικό είναι ένα φορητό, ευέλικτο και πολύ αποδοτικό μηχάνημα για την προστασία των φυτών. Είναι κατάλληλο για την

Διαβάστε περισσότερα

DM-RBRD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ. City Touring/ Απλό Ποδήλατο. Πίσω εκτροχιαστής

DM-RBRD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ. City Touring/ Απλό Ποδήλατο. Πίσω εκτροχιαστής (Greek) DM-RBRD001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Πίσω εκτροχιαστής CLARIS RD-R2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης BWR5011 Εισαγωγή Το συγκεκριμένο ανυψωτικό έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα λειτουργίας. 1. Τελειά σχεδίαση για καθάρισμα και service μοτοσυκλετών 2. Χαμηλού προφίλ σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης αντλίας καθαρών υδάτων SP 9060

Οδηγίες χρήσης αντλίας καθαρών υδάτων SP 9060 Οδηγίες χρήσης αντλίας καθαρών υδάτων SP 9060 Ι. Περιγραφή 1. Καλώδιο με βύσμα 2. Καλώδιο σύνδεσης με αντλία 3. Πίνακας 4. Διακόπτης On/Off 5. Ασφάλεια 6. Σύνδεσμος λαστίχου 7. Ροδέλες 8. Υποβρύχια αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BBC9000 Εκκινητής & Power Bank Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 015550 WWW.BORMANNTOOLS.COM Οδηγίες χρήσης για εκκινητή & powerbank Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για νεφελοψεκαστήρα NS2614

Οδηγίες χρήσης για νεφελοψεκαστήρα NS2614 Οδηγίες χρήσης για νεφελοψεκαστήρα NS2614 www.nakayamatools.com Προειδοποίηση για το χρήστη Για τον κινητήρα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μίξη καυσίμου. Η αναλογία βενζίνης λαδιού θα πρέπει να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM 111686 ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM 1 1. ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 2. ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 4. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5. ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 6. ΜΑΝΙΒΕΛΑ 7. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NVR 8. ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για αντλία Jet SP7000

Οδηγίες χρήσης για αντλία Jet SP7000 Οδηγίες χρήσης για αντλία Jet SP7000 Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία του προϊόντος! Πριν την εκκίνηση Κατάλληλη χρήση Όταν χρησιμοποιείται για τον λόγο για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας για μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική BWH1000

Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας για μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική BWH1000 Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας για μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική BWH1000 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο αυτό πριν την χρήση Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι ηλεκτρονικές μάσκες ηλεκτροσυγκόλλησης είναι σχεδιασμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο δισκόφρενου δρόμου

Κέντρο δισκόφρενου δρόμου (Greek) DM-HB0004-01 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Κέντρο δισκόφρενου δρόμου HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για χλοοκοπτικό ΕΜ3400

Οδηγίες χρήσης για χλοοκοπτικό ΕΜ3400 Οδηγίες χρήσης για χλοοκοπτικό ΕΜ3400 2 Κίνδυνος! Για να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμών παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Το μηχάνημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε από παιδιά. Τα παιδιά θα

Διαβάστε περισσότερα

MG5000. Μηχανή Άλεσης. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

MG5000. Μηχανή Άλεσης.  Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης MG5000 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μηχανή Άλεσης Owner s manual Art Nr: 018933 1.Χοανη εισόδου 8. Κοχλίας 2.Εξοδος 9. Πλακά κοπής (ψιλό) 3. Κομβίο ενεργοποίησης και αλλαγής φοράς 10. Πλακά

Διαβάστε περισσότερα

BID 1300 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤIKO. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BID 1300 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤIKO.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BID 1300 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤIKO Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις

Διαβάστε περισσότερα

microflex 933 / 936 / 13400

microflex 933 / 936 / 13400 Product Information PI 933 / 936 / 13400 _2814 microflex 933 / 936 / 13400 Σύστημα Καθαρισμού Βαλβίδων με Κόκκους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρίζει αποτελεσματικά, με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων κόκκων,

Διαβάστε περισσότερα

Bfn7000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn7000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn7000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ES7200

Οδηγίες χρήσης ES7200 Οδηγίες χρήσης ES7200 Σημαντικό! Το νέο σας εργαλείο είναι κατασκευασμένο με τα υψηλοτέρα στάνταρ της εταιρείας NAKAYAMA για ασφάλεια κατά την χρήση και ασφάλεια του χρήστη. Αν συντηρείτε σωστά το συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά. Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα