Μελέτη των πτητικών συστατικών που συμμετέχουν στο άρωμα των οίνων από τις ερυθρές ποικιλίες Ξινόμαυρο και Μαυροτράγανο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη των πτητικών συστατικών που συμμετέχουν στο άρωμα των οίνων από τις ερυθρές ποικιλίες Ξινόμαυρο και Μαυροτράγανο"

Transcript

1 ΓΕΩΠΙΚ ΠΑΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΩ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΛΓΙΑΣ ΤΡΦΙΜΩ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΥΡΓΙΑ ΙΛΓΙΑ Μελέτη των πτητικών συστατικών που συμμετέχουν στο άρωμα των οίνων από τις ερυθρές ποικιλίες Ξινόμαυρο και Μαυροτράγανο Μεταπτυχιακή ερευνητική μελέτη ΔΗΜΥ Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΣ ΑΘΗΑ 01 i

2 ΓΕΩΠΙΚ ΠΑΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΩ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΛΓΙΑΣ ΤΡΦΙΜΩ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΥΡΓΙΑ ΙΛΓΙΑ Μελέτη των πτητικών συστατικών που συμμετέχουν στο άρωμα των οίνων από τις ερυθρές ποικιλίες Ξινόμαυρο και Μαυροτράγανο Εξεταστική επιτροπή: Κοτσερίδης Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής) Κωμαΐτης Μιχαήλ Μπινιάρη Αικατερίνη Μεταπτυχιακή ερευνητική μελέτη ΔΗΜΥ Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΣ ΑΘΗΑ 01 ii

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν τα πτητικά συστατικά που συμμετέχουν στο άρωμα των οίνων από τις ερυθρές ποικιλίες Ξινόμαυρο και Μαυροτράγανο. ι οίνοι προήλθαν από οινοποιεία της Βορείου Ελλάδος, στις περιοχές της άουσας και του Αμυνταίου, καθώς και από την Σαντορίνη, από διαφορετικές χρονιές παραγωγής. Ταυτοποιήθηκαν τα πτητικά συστατικά που συμμετέχουν στο άρωμα των οίνων με τη χρήση αέριου χρωματογράφου και ολφακτομετρίας και παράλληλα με τη βοήθεια της αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας. Ελέγχθηκε η επίδραση του χρόνου παλαίωσης ανάλογα με τη χρονιά παραγωγής και του τύπου του οίνου. Η ποικιλία, ο τρόπος οινοποίησης, οι καλλιεργητικές τεχνικές αλλά και η παλαίωση του κάθε οίνου ήταν λογικό να μας παρουσιάσει τα ανάλογα αποτελέσματα, ξεχωριστά για κάθε οίνο. Η ένταση των αρωματικών ήταν μεγαλύτερη στους ερυθρούς οίνους και ιδίως σε αυτούς με καλλιεργητικές τεχνικές που στρέσαραν τον αμπελώνα καθώς και σε αυτούς που δεν είχαν υποστεί μεγάλη παλαίωση. Λέξεις κλειδιά: Ξινόμαυρο, Μαυροτράγανο, πτητικά συστατικά, αέρια χρωματογραφία, ολφακτομετρία, φασματομετρία μάζας, διμέθυλο σουλφίδιο, εστέρες. iii

4 ABSTRACT This study analyzed the volatile compounds involved in the aroma of wines from red varieties Xinomavro and Mavrotragano. The wines come from wineries in Northern Greece, in regions of Naoussa and Amyntaio and from Santorini, from different years of production. Volatile components involved in the aroma of wines were identified using a gas chromatograph and olfaktometry while using the gas chromatography and mass spectrometry. The aging effects of time depending on the year of production and the type of wine was checked. The variety, the way wine production, cultivation techniques and the aging of each wine was sensible to present the appropriate results for every wine. The aromatic intensity was higher in red wines, especially those with cultural techniques that 'stressed' the vineyard as well as those who had aged for a short period. Keywords: Xinomavro, Mavrotragano, volatile compounds, gas chromatography, olfaktometry, mass spectrometry, dimethyl sulfide, esters. iv

5 ΠΕΡΙΕΧΜΕΑ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.1 ΚΕΦΑΛΑΙ 1 ΑΡΩΜΑ...σελ Το άρωμα στους οίνους...σελ.1 1. Κατηγορίες αρωμάτων...σελ Πρωτογενές ή ποικιλιακό άρωμα...σελ. 1.. Δευτερογενές άρωμα...σελ Τριτογενές άρωμα...σελ Πτητικά συστατικά του οίνου...σελ Πτητικά οργανικά οξέα...σελ Αλκοόλες...σελ Αλδεΰδες και κετόνες...σελ Ακετάλες...σελ Εστέρες...σελ Τερπένια...σελ Λακτόνες...σελ Πτητικές Φαινόλες...σελ Πυραζίνες...σελ Ενώσεις που περιέχουν θείο...σελ.9 ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ...σελ.1.1 Εισαγωγικά...σελ.1. Δομή...σελ.1.3 Παρουσία στο κρασί...σελ.1.4 Αρωματικά χαρακτηριστικά...σελ.1 ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ΔΙΜΕΘΥΛ ΣΥΛΦΙΔΙ...σελ Εισαγωγικά...σελ Διµεθυλοσουλφίδιο (DMS)...σελ.15 v

6 3..1 DMS και µπίρα...σελ DMS και κρασί...σελ Περιεκτικότητες του DMS στους οίνους...σελ Πρόδροµες ενώσεις του DMS...σελ Σηµασία του διµέθυλο σουλφιδίου στο Ξινόµαυρο...σελ. ΚΕΦΑΛΑΙ 4 ΜΕΘΔΙ ΤΑΥΤΠΙΗΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩ ΜΕΣΩ GCSNIFFING...σελ Εισαγωγικά...σελ.3 4. Γενικά χαρακτηριστικά της τεχνικής και των οργάνων GC-O...σελ Μέθοδοι παρασκευής δείγματος...σελ Μεθόδοι εκχύλισης διαλυτών...σελ Μέθοδοι υπερκείμενης φάσης...σελ Στερεά φάση μικροεκχύλισης (SPME)...σελ Κλασματική εκχύλιση...σελ Επιλεκτικές τεχνικές εκχύλισης...σελ Επιλέγοντας την κατάλληλη τεχνική της εκχύλισης...σελ Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων...σελ Συνθήκες ανίχνευσης...σελ Συνθήκες χρωματογραφίας...σελ. II. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΔΙ...σελ.34 ΚΕΦΑΛΑΙ 5 ΞΙΜΑΥΡ...σελ Εισαγωγικά...σελ Περιγραφή του ξινόµαυρου...σελ Χαρακτηριστικά της ποικιλίας...σελ Αµπελογραφία...σελ Καλλιέργεια του ξινόµαυρου...σελ Παραγόµενοι οίνοι...σελ.35 vi

7 5.4 ι σηµαντικότερες περιοχές καλλιέργειας του Ξινόµαυρου...σελ άουσα...σελ Αµύνταιο...σελ.3 ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΜΑΥΡΤΡΑΓΑ...σελ Λίγα λόγια για το μαυροτράγανο...σελ Περιγραφή του μαυροτράγανου...σελ Αµπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολικά στάδια...σελ Καλλιέργεια του μαυροτράγανου...σελ Παραγόμενοι οίνοι...σελ Περιοχές καλλιέργειας του μαυροτράγανου...σελ Σαντορίνη...σελ Τήνος...σελ Επανωμή...σελ.46 ΚΕΦΑΛΑΙ 7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚ ΠΕΙΡΑΜΑ...σελ υσίες και υλικά που χρησιµοποιήθηκαν...σελ ίνοι που αναλύθηκαν...σελ α Ροζέ οίνοι...σελ β Ερυθροί οίνοι...σελ Αντιδραστήρια και αναλώσιµα υλικά...σελ.4 7. Εκπαίδευση πάνω στα αρωματικά...σελ Δημιουργία συνθετικού οίνου (model wine)...σελ Προσδιορισµός χρόνου συγκράτησης & επαναληψιµότητα...σελ Εύρεση χρόνου συγκράτησης...σελ Προετοιµασία δειγµάτων και ανάλυση των αρωματικών συστατικών στους οίνους...σελ Ανάλυση των αρωματικών συτατικών των οίνων µε την τεχνική µικροεκχύλιση στερεάς φάσης (Solid Phase Microextraction - SPME)...σελ Θερµοκρασιακό πρόγραµµα...σελ.54 vii

8 III. ΑΠΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ...σελ.59 ΚΕΦΑΛΑΙ ΑΠΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...σελ.59.1 Ξινόμαυρο...σελ.59. Μαυροτράγανο...σελ.64 ΚΕΦΑΛΑΙ 9 ΣΥΖΗΤΗΣΗ...σελ Ξινόμαυρο...σελ Μαυροτράγανο...σελ.67 ΚΕΦΑΛΑΙ 10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...σελ Ξινόμαυρο...σελ Μαυροτράγανο...σελ Τα αρωματικά και στις δυο ποικιλίες...σελ.69 IV. ΒΙΒΛΙΓΡΑΦΙΑ...σελ.70 viii

9 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙ 1 ΑΡΩΜΑ 1.1 Το άρωµα στους οίνους Όταν ένας γευσιγνώστης έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με ένα ποτήρι κρασί, συνηθίζεται να περιγράφεται πρώτα το χρώμα και ύστερα το άρωμα του οίνου. Ωστόσο, το άρωμα είναι αυτό που παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, όσον αφορά την προτίμηση του κρασιού από τον καταναλωτή. Το άρωμα του οίνου μπορεί να δώσει για παράδειγμα την αίσθηση της απογοήτευσης εάν υπάρχει κάποιο ελάττωμα ή την αίσθηση της ικανοποίησης όταν είναι αρεστό από τον καταναλωτή, οπότε και το κρασί είναι σε αυτή την περίπτωση αποδεκτό. οίνος περιέχει διάφορες πτητικές χημικές ενώσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την διαμόρφωση του αρώματός του. Η ανθοσμία που αναπτύσσεται στον κενό χώρο ενός ποτηριού που περιέχει κρασί, καθώς και το άρωμα που ολοκληρώνει την συνολική γεύση του οίνου κατά τη διάρκεια της κατάποσης, οφείλονται στα αρωματικά συστατικά. Το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες αρωματικές ουσίες, από διάφορες κατηγορίες χημικών ενώσεων, καθιστά δύσκολη την αποσαφήνιση των κριτηρίων που θα μπορούσαν να ορίσουν ένα συστατικό ως αρωματικό (Jackson 00). Απαραίτητη ιδιότητα ενός συστατικού ώστε να είναι αρωματικό αποτελεί η πτητικότητά του, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες του οίνου. Μερικοί από αυτοί είναι η περιεκτικότητα του μέσου σε σάκχαρα, ο αλκοολικός τίτλος και η θερμοκρασία. Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα μη πτητικά συστατικά. Έτσι, οι μαννοπρωτεΐνες για παράδειγμα, δεσμεύουν σημαντικά αρωματικά συστατικά, όπως τη β- ιονόνη και τον εξανοϊκό αιθυλεστέρα, καθώς επίσης αυξάνουν την πτητικότητα άλλων όπως του οκτανοϊκού αιθυλεστέρα και του δεκανοϊκού αιθυλεστέρα (Jackson 00). Πάνω από 400 πτητικά συστατικά έχουν εντοπιστεί σε οίνους, μέσω της ενόργανης ανάλυσης και με τη χρήση της αέριας χρωµατογραφίας. Μάλιστα, αρκετά από αυτά έχουν προσδιοριστεί ποσοτικά σε μεγάλο αριθμό κρασιών. Διακρίνονται σε μικρές έως πολύ μικρές συγκεντρώσεις και εκφράζονται σε ppm (mg/l), ppb (μg/l) και ppt (nm/l). Καθοριστικό ρόλο στο αρωματικό δυναμικό δύναται να έχουν συστατικά που βρίσκονται σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, αντίθετα με άλλα που μπορεί να είναι σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και να εξασφαλίζουν μικρή συμβολή σε αυτό. Το παραπάνω φαινόμενο εξηγείται σύμφωνα με το κατώφλι αντίληψης, την μικρότερη δηλαδή συγκέντρωση στην οποία μπορεί να αναγνωριστεί κάποιο αρωματικό και χαρακτηρίζει την κάθε ουσία (Jackson 00; Ribereau-Gayon Ρ et al 006). Το σταφύλι, η αλκοολική ζύμωση και η παλαίωση αποτελούν τους κύριους παράγοντες, υπεύθυνους για την διαμόρφωση των πτητικών-αρωματικών ενώσεων που συναντώνται στους οίνους. Ακόμη, η παρουσία κάποιων ενώσεων μπορεί να 1

10 οφείλεται στον τύπο του κρασιού όπως είναι τα κρασιά που προέρχονται από σταφύλια τα οποία έχουν προσβληθεί από τον Botrytis cinerea. Το αρωματικό δυναμικό του κάθε οίνου διαφέρει λόγω των συστατικών και των συγκεντρώσεών τους που υπάρχουν μέσα σε αυτόν, όπως και λόγω της συμβολής των διαφόρων μηχανισμών που πραγματοποιούνται κατά την όλη διαδικασία από το σταφύλι μέχρι το κρασί, οι οποίοι είναι: ο μεταβολισμός του σταφυλιού, ο οποίος εξαρτάται από την ποικιλία, το έδαφος, το κλίµα και τις διάφορες τεχνικές καλλιέργειας. τα διάφορα βιοχημικά φαινόμενα (οξειδώσεις, υδρολύσεις ) που γίνονται πριν την αλκοολική ζύµωση, κατά το σπάσιµο των σταφυλιών, την εκχύλιση του χυµού και την συµπαραµονή του χυµού µε τα στέμφυλα. ο μεταβολισμός των ζυµών και των μικροοργανισμών που είναι υπεύθυνα για την αλκοολική και τη µηλογαλακτική ζύµωση. οι χηµικές και ενζυµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα κατά τη συντήρηση και την παλαίωση του κρασιού στο βαρέλι, στη δεξαµενή ή στο µπουκάλι. η απελευθέρωση ουσιών από το ξύλο του βαρελιού κατά την ωρίµανση. Το είδος των πτητικών και οι διαφορετικές συγκεντρώσεις που βρίσκονται στους ολοκληρωμένους οίνους συνθέτουν έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό αρωµατικό χαρακτήρα για κάθε κρασί (Ribereau-Gayon Ρ et al 006). 1. Κατηγορίες Αρωµάτων Στον οίνο διακρίνονται τρεις κατηγορίες αρωματικών ενώσεων, ανάλογα με την προέλευσή τους. Έτσι, ως πρωτογενή αρώματα, χαρακτηρίζονται αυτά που προέρχονται από το σταφύλι και διατηρούνται στο κρασί, ως δευτερογενή αυτά που αναπτύσσονται κατά την αλκοολική ζύμωση και ως τριτογενή αυτά που εμφανίζονται στην παλαίωση, τόσο στο βαρέλι όσο και στο μπουκάλι. Αυτό που διαφοροποιεί το κρασί σε τόσο μεγάλο βαθμό, σε σχέση με την πρώτη ύλη παραγωγής του, τον μούστο, δεν είναι τίποτε άλλο από τον συνδυασµό του δευτερογενούς και του τριτογενούς αρώματος. Παρ' όλα αυτά, την ταυτότητα σε έναν οίνο τη δίνει το πρωτογενές άρωμα, καθώς τα αρωματικά συστατικά του σταφυλιού είναι αυτά που παίζουν τον κύριο ρόλο στην ποιότητα και στον τύπο του κρασιού Πρωτογενές ή ποικιλιακό άρωµα Πέρα από τα πτητικά που βρίσκονται στο σταφύλι, το πρωτογενές άρωμα περιλαµβάνει και τα αρώματα που προέρχονται από την επεξεργασία των σταφυλιών, όπως από την έκθλιψη. Στα φρέσκα κρασιά συναντάμε συχνά τέτοια αρώματα, λουλουδιών και φρούτων, που οφείλονται κυρίως στην παρουσία των τερπενίων. Ωστόσο, όταν το σταφύλι δεν έχει ωριμάσει καλά, συχνά οδηγεί κατά την έκθλιψη σε μη επιθυμητά αρώματα, εξαιτίας της παρουσίας εξανολών που δίνουν χορτώδεις

11 οσμές. Παρόμοια φαινόμενα έχουμε και στην περίπτωση των βοστρύχων (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004; Grainger Keith, 009; Jackson Ron S., 00). Το αρωματικό δυναμικό που παρουσιάζει ο μούστος πριν την οινοποίηση είναι πιθανό να διαφέρει από τα αρώματα που χαρακτηρίζουν τελικά ένα κρασί. Υπεύθυνα γι αυτή τη διαφορά θεωρούνται τα πρόδρομα συστατικά του σταφυλιού, που ακόμα και σε άοσμη μορφή μετατρέπονται σε αρωματικά κατά την οινοποίηση και μαζί με τα υπόλοιπα αρωματικά του σταφυλιού προσδίδουν το ποικιλιακό άρωμα στους οίνους (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004; Jackson Ron S., 00). Πρωτεύον χαρακτηριστικό της ποιότητας ενός οίνου αποτελεί το ιδιαίτερο ποικιλιακό άρωμά του. Το χαρακτηριστικό άρωµα της κάθε ποικιλίας δεν εκφράζεται πάντα και όταν εκφράζεται δεν έχει την ίδια ένταση. κλώνος, οι περιβαλλοντικές και οι καλλιεργητικές συνθήκες, όπως επίσης η πείρα και οι ικανότητες του οινολόγου επηρεάζουν όλα μαζί τον βαθμό έκφρασης (Jackson Ron S., 00; Ribereau-Gayon Ρ. et al, 006). Στις περισσότερες περιπτώσεις, για την κάθε ποικιλία υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο άρωμα το οποίο τείνει να αποτελεί γνώρισμά της. Αυτό μπορεί να συνδέεται με την παρουσία ενός ή περισσοτέρων συστατικών, ενώ μερικές φορές μπορεί να μην οφείλεται σε κάποια συγκεκριµένη ομάδα ή σύνολο χημικών ενώσεων, αλλά σε ποσοτικές διαφορές (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004; Jackson Ron S., 00). Για τον χημικό προσδιορισμό του ποικιλιακού αρώματος απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά, οι μέθοδοι εκχύλισης θα πρέπει να μην επηρεάζουν τα υπό μελέτη συστατικά, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σε ικανές συγκεντρώσεις ώστε να μπορεί να γίνει η απομόνωση και η ταυτοποίησή τους. Όταν τα συστατικά βρίσκονται σε πτητική μορφή, τόσο στο κρασί όσο και στο σταφύλι, η απομόνωση αποτελεί εύκολη διαδικασία. Ωστόσο στο σταφύλι, οι ενώσεις αυτές βρίσκονται συνήθως σε μη πτητική μορφή και απελευθερώνονται μόνο κατά την έκθλιψη, μέσω της δράσης των ζυμών ή κατά τη διάρκεια της παλαίωσης, ενώ ακόμα και με τη χρήση πιο εξελιγµένων τεχνικών, η ανίχνευσή τους είναι δύσκολη (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004; Jackson Ron S., 00; Ribereau-Gayon Ρ. et al, 006). Τα συστατικά που συµβάλλουν στο πρωτογενές άρωµα του οίνου µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες. Την πρώτη αποτελούν οι ενώσεις που αυξάνουν το χαρακτηριστικό και το ποικιλιακό άρωµα οπότε και κατέχουν εξέχουσα σηµασία στο άρωµα του οίνου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ενώσεις, όπως η - µεθόξυ-3ισοβουτυλική-πυραζίνη, που δίνουν χορτώδη αρώµατα, όπως πιπεριάς και φασολιού, στις ποικιλίες Cabernet sauvignon και Sauvignon blanc. Χαρακτηριστική για το Pinotage αποτελεί ο ισοαµυλικός αιθυλεστέρας και για το πικάντικο άρωµα των κρασιών από την ποικιλία Gewürztraminer η παρουσία της 4 βινύλ-γουαϊκόλη σε συνδυασµό µε τερπένια, εστέρες και λακτόνες. ι περισσότερες ενώσεις του θείου έχουν άσχηµη και πολλές φορές ενοχλητική µυρωδιά. Όµως κάποιες από αυτές αποτελούν κύριο συστατικό για το ποικιλιακό άρωµα ορισµένων ποικιλιών. Έτσι, στο 3

12 ποικιλιακό άρωμα των ποικιλιών Sauvignon blanc και Colombard συνεισφέρει και η 4-µέθυλ-4-θείοπενταν--ονη (Clarke Ron. J.& Bakker J., 004; Jackson Ron S., 00). Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ενώσεις που συνεισφέρουν στην πολυπλοκότητα, αλλά δεν είναι µοναδικές και χαρακτηριστικές για την ποικιλία. Στα περισσότερα λευκά κρασιά διαφόρων ποικιλιών, παρουσιάζονται οξικοί εστέρες των ανώτερων αλκοολών που προσδίδουν φρουτώδες άρωμα και οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα αυτής της κατηγορίας. Ακόμη, τα συστατικά των παλαιωμένων οίνων που συνθέτουν το μπουκέτο υπάγονται και αυτά στην ίδια ομάδα. Άξιο αναφοράς, αποτελεί το γεγονός ότι κάποιες ενώσεις του θείου φαίνεται να παίρνουν μέρος στο αρωματικό δυναμικό του Sauvignon blanc και άλλων λευκών ποικιλιών, χωρίς να είναι οι χαρακτηριστικές του αρώματός τους, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες των παραπάνω ποικιλιών (Jackson Ron S., 00; Moreira. et al, 00). ι ενώσεις της τελευταίας κατηγορίας αποτελούν την πλειοψηφία των αρωµατικών συστατικών που υπάρχουν στους οίνους και δεν επηρεάζουν τον αρωµατικό χαρακτήρα. Τα πτητικά αυτά βρίσκονται σε πολύ χαµηλότερες συγκεντρώσεις από το κατώφλι αντίληψης και δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το άρωµα ή το µπουκέτο του οίνου. Αρκετές και ιδιαίτερα γνωστές, με χαρακτηριστικό άρωμα, ποικιλίες δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πτητικό συστατικό που να συμμετέχει στον αρωματικό τους χαρακτήρα. Το Chardonnay και το Pinot noir αποτελούν παράδειγµα τέτοιων ποικιλιών. Ποσοτικές οι διαφορές και όχι ποιοτικές, είναι πολύ πιθανό να είναι αυτές, στις οποίες οφείλεται η παραπάνω ιδιαιτερότητα. Η περίσσεια ενώσεων μπορεί να προέρχονται από το σταφύλι ή να παρουσιάζουν αύξηση κατά την ωρίμανση. Κατά την παλαίωση, πολλά συστατικά που εμφανίζονται μπορεί να είναι ίδια με κάποια που βρίσκονται ήδη στο σταφύλι. Για το λόγο αυτό, η ποικιλιακή έκφραση κάποιων ποικιλιών αυξάνεται με την παλαίωση (Jackson Ron S., 00). 1.. Δευτερογενές άρωµα Τα δευτερογενή αρώµατα αποτελούν ποιοτικά και ποσοτικά, τον µεγαλύτερο αριθµό των πτητικών του κρασιού. Δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των ζυμώσεων, με την επίδραση των ζυμών και των μικροοργανισμών. Στα φρέσκα κρασιά απαντώνται συχνά εστέρες, οι οποίοι δίνουν αρώματα φρούτων, κυρίως αχλαδιού και μπανάνας. ι εστέρες αυτοί παράγονται σε αρκετή συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Ακόμη, δευτερογενή αρώματα είναι και αυτά που παράγονται κατά τη μηλογαλακτική ζύμωση (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004; Grainger Keith, 009). 4

13 1..3 Τριτογενές άρωµα Διάφορες χημικές αντιδράσεις πραγµατοποιούνται μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης και κατά τη διάρκεια της παλαίωσης. Έτσι, οι συγκεντρώσεις των τερπενίων και των εστέρων μειώνονται, καθώς και οι πτητικές φαινόλες μετατρέπονται σε μη πτητικές μορφές. Ταυτόχρονα, παράγονται νέες πτητικές ενώσεις που θα αποτελέσουν το τριτογενές άρωμα του κρασιού. Για την περιγραφή του αρώματος των παλαιωμένων οίνων συνηθίζεται να χρησιµοποιείται ο όρος μπουκέτο. ι συγκεντρώσεις των αλδεϋδών αυξάνονται ως αποτέλεσμα της οξειδωτικής παλαίωσης που γίνεται στα βαρέλια (μικροοξυγόνωση μέσω των πόρων του ξύλου), ενώ επιπλέον στα καινούργια βαρέλια εκχυλίζονται και διάφορες ουσίες από το ξύλο. Μετά από πολλές χρήσεις του βαρελιού, το ποσοστό της εκχύλισης των ουσιών μειώνεται. Μερικές από αυτές είναι η βανιλλίνη, η λιγvίνη και κάποιες τανίνες (Grainger Keith, 009). Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυασµός του αρώµατος µε τη γεύση, στα περισσότερα κόκκινα κρασιά είναι απαραίτητη και η παλαίωση σε µπουκάλι. Κατά την παλαίωση, ένα πιο πολύπλοκο και ίσως πιο βαρύ άρωμα έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι πρότινος έντονο, φρουτώδες και λουλουδέvιο άρωμα, που χαρακτηρίζει τους νέους οίνους. Ζωικά αρώματα, αρώματα δέρματος, χώματος, καμένου ξύλου, πούρου καθώς και λαχανικών, όπως βρασμένου λάχανου, καλαμποκιού και πολλών άλλων μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα παλαιωµένο κρασί. Τα περισσότερα λευκά κρασιά καταναλώνονται ως φρέσκα, οπότε και δεν αναπτύσσουν τριτογενή αρώματα. Το ίδιο ισχύει και για τα Beaujolais κρασιά, τα οποία καταναλώνονται φρέσκα και όχι µετά από παλαίωση, όπως ισχύει για τα κόκκινα (Grainger Keith, 009). 1.3 Πτητικά συστατικά του οίνου Χάρη στα πτητικά συστατικά ολοκληρώνεται η γεύση του κρασιού, καθώς συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στον οργανοληπτικό του χαρακτήρα. ι κυριότερες κατηγορίες των παρατίθενται πιο κάτω. Επίσης, γίνεται αναφορά και για κάποιες ενώσεις που θεωρούνται χαρακτηριστικές της κάθε κατηγορίας Πτητικά οργανικά οξέα Τα πτητικά οργανικά οξέα συµµετέχουν σε µεγάλο βαθµό στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων διαµορφώνοντας το άρωµα τους. Το οξικό οξύ αποτελεί το σημαντικότερο πτητικό οξύ που συναντάμε στους οίνους. Έχει τη μυρωδιά ξυδιού και συνδέεται κυρίως με άσχημες οσμές, ελαττώµατα και προσβολή του οίνου από οξικά βακτήρια. Αν και πρόκειται για υποπροϊόν των ζυμών και των βακτηρίων, μπορεί να αυξηθεί η συγκέντρωσή του και κατά την παλαίωση σε βαρέλι από την υδρόλυση των ημικυτταρινών (Jackson Ron S., 00). Παρ' όλο που 5

14 σε μικρές συγκεντρώσεις συμβάλλει στην πολυπλοκότητα του μπουκέτου, σε συγκεντρώσεις που περνάνε τα 300 mg/l, θεωρείται πολύ σημαντικό ελάττωμα του οίνου. Τα βουτυρικό οξύ, φορμικό οξύ και προπανικό οξύ με οσμές βουτύρου, πιπεριού και σόγιας αντίστοιχα, συμπληρώνουν τον αριθμό των διαφόρων οξέων που μπορεί να υπάρχουν στο κρασί, τα οποία όμως σπάνια βρίσκονται πάνω από το κατώφλι αντίληψης (Jackson Ron S., 00) Αλκοόλες Κύρια αλκοόλη, που παρουσιάζεται στους οίνους και συμβάλλει τόσο στη γεύση όσο και στο άρωμα αυτών, αποτελεί η αιθανόλη. Ωστόσο, ως σημαντικότερες αλκοόλες θεωρούνται οι ανώτερες, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να επηρεάζουν κατά πολύ το άρωμα των οίνων. Χαρακτηρίζονται από έντονο άρωμα και μπορεί να εμπεριέχουν από τρία έως έξι άτομα άνθρακα. Κάποιες από αυτές είναι -µεθυλ-1-προπανόλη (ισοβουτυρική αλκοόλη), -µεθυλ-1βουτανόλη και 3-µεθυλ-1-βουτανόλη( ισοαµυλική αλκοόλη) µε αρώµατα καµένου και ζυµέλαιου, εξανόλες µε χορτώδες άρωµα και η -φαινυλαιθανόλη µε άρωµα τριαντάφυλλου (Jackson Ron S., 00; 00). ι περισσότερες είναι υποπροϊόντα των ζυµών και των βακτηρίων. Κατά κανόνα έχουν άσχηµη οσµή και σε µεγάλες συγκεντρώσεις, μπορεί να υποβαθμίσουν τρομερά το άρωµα του κρασιού. Σε χαµηλές όµως συγκεντρώσεις, προσφέρουν πολυπλοκότητα στο µπουκέτο (Jackson Ron S., 00) Αλδεΰδες και κετόνες Κύρια αλδεΰδη του κρασιού αποτελεί η ακεταλδεΰδη. Εμφανίζεται κατά την αλκοολική ζύμωση και μπορεί να φτάσει η συγκέντρωσή της μέχρι και το 90% του συνόλου των αλδεϋδών. Εάν βρίσκεται πάνω από κάποια συγκέντρωση, το κρασί θεωρείται ότι έχει ελάττωμα. Σε συνδυασµό µε άλλα οξειδωµένα συστατικά συµµετέχει στο µπουκέτο των οίνων sherry και άλλων οξειδωµένων κρασιών. Στο σταφύλι η παρουσία των αλδεΰδών είναι εμφανής. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της οινοποίησης οξειδώνονται στις αντίστοιχες αλκοόλες (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004). Στα ψημένα κρασιά συχνές είναι οι εμφανίσεις της φουρφουράλης και της 5υδροξυ-µεθυλ--φουρανικής αλδεΰδης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το ιδιαίτερο άρωμα καραμέλας που αφήνουν στην αντίληψη του γευσιγνώστη (Jackson Ron S., 00). ι φαινολικές αλδεΰδες κινναµαλδεΰδη και βανιλλίνη εµφανίζονται στα κρασιά που παλαιώνουν σε βαρέλι και παίρνουν µέρος στο τριτογενές άρωµα. Χαρακτηριστική στα κρασιά των σταφυλιών Gamay, αποτελεί η παρουσία της βενζαλδεΰδης, η οποία έχει διαφορετική προέλευση από τις προηγούμενες και προσδίδει στο κρασί άρωµα πικραµυγδάλου. 6

15 Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης παράγονται και κάποιες κετόνες, ελάχιστες όμως επηρεάζουν τον αρωματικό χαρακτήρα. Το διακετύλιο σε χαµηλή συγκέντρωση δίνει αρώµατα βουτύρου, φιστικιού και ψηµένου. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις δίνει άσχηµη οσµή βουτύρου και γάλακτος και συνδέεται µε την προσβολή από γαλακτικά βακτήρια (Jackson Ron S., 00). ι κετόνες β-δαµασκηνόνη και α,β-ιονόνες µε αρώµατα τριαντάφυλλο και βιολέτας αντίστοιχα, προέρχονται από το σπάσιµο των σταφυλιών και απαντώνται σε µεγαλύτερη περιεκτικότητα στα κόκκινα από ότι στα λευκά κρασιά (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004). ι λακτόνες του ξύλου αποτελούν κετόνες που εμφανίζονται μετά την ωρίμανση σε βαρέλι (Grainger Keith, 009; Jackson Ron S., 00) Ακετάλες ι ακετάλες προκύπτουν κατά την αντίδραση μίας αλδεΰδης με το υδροξύλιο δύο αλκοολών. Χαρακτηρίζονται από χορτώδη οσμή. Εµφανίζονται κυρίως στα sherry και στα brandy, καθώς η παρουσία τους οφείλεται κατά κύριο λόγο είτε μέσω μετατροπής κατά την οξειδωτική παλαίωση είτε κατά την διάρκεια της απόσταξης (Jackson Ron S., 00) Εστέρες Μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί και ταυτοποιηθεί περισσότεροι από 160 εστέρες στο κρασί. ι περισσότεροι είναι σε ίχνη και έχουν είτε χαµηλή πτητικότητα είτε ήπια οσµή. Παρ' όλα αυτά, οι πιο κοινοί βρίσκονται πάνω από το κατώφλι αντίληψης, έχουν φρουτώδες άρωµα και συµβάλλουν στο άρωµα των φρέσκων κρασιών. ξέα, που μπορεί να είναι και μη αρωματικά, αντιδρούν με την αιθανόλη οπότε δημιουργούνται οι εστέρες. Εµφανίζονται κυρίως κατά την αλκοολική ζύµωση και αποτελούν το δευτερογενές άρωµα του κρασιού. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να δηµιουργηθούν και στο στάδιο της παλαίωσης. Ανάμεσα στους πιο κοινούς εστέρες που μπορεί να εμπεριέχει ο οίνος, βρίσκεται και ο οξικός αιθυλεστέρας. Συμμετέχει στην πολυπλοκότητα του αρώματος με συγκεντρώσεις που κυμαίνονται μεταξύ των 50 με 100 mg/l. ταν ξεπερνά τα 150 mg/l δίνει έντονη οσμή, σαν ακετόνη, και θεωρείται ελάττωμα. Η ισοαµυλική αλκοόλη και η ισοβουτυρική αλκοόλη αποτελούν ανώτερες αλκοόλες, από τις οποίες έχουν σχηματιστεί ο ισοαμυλικός αιθυλεστέρας και το οξικό βενζύλιο. ι εστέρες αυτοί απαντώνται κυρίως στα νεαρά κρασιά. ισοαμυλικός αιθυλεστέρας χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο άρωμα μπανάνας και το οξικό βενζόλιο διακρίνεται για το άρωμα μήλου που αφήνει στην ατμόσφαιρα, του κενού του ποτηριού. Ενώ οι µικρού µοριακού βάρους εστέρες έχουν φρουτώδη αρώµατα (ανανά, µπανάνα, µήλο), όσο αυξάνεται η ανθρακική αλυσίδα, το άρωµα αλλάζει σε σαπούνι, κερί και σε λάδι, όταν παίρνουν µέρος τα λιπαρά οξέα C16 και C1. Η ύπαρξη τέτοιων εστέρων, στους οποίους ανήκουν οι εξανοϊκός αιθυλεστέρας και οκτανοϊκός 7

16 αιθυλεστέρας, συχνά αποτελούν δείκτες ποιότητας για τα κόκκινα κρασιά (Jackson Ron S., 00) Τερπένια Η χαρακτηριστική µυρωδιά των λουλουδιών, των φρούτων, των σπόρων, του ξύλου και των φύλλων οφείλεται στα τερπένια. Βρίσκονται σε διάφορες συγκεντρώσεις στα σταφύλια, διατηρούνται κατά την οινοποίηση και συµβάλλουν στο πρωτογενές και στο ποικιλιακό άρωµα του οίνου (Clarke Ron. J. & Bakker J. 004; Jackson Ron S., 00). Από τα 44 τερπένια που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα στον οίνο, μόνο τα 6 θεωρούνται ότι συμβάλλουν στο άρωμα των κρασιών. Χηµικά αποτελούνται από δύο ή περισσότερα τµήµατα που έχουν το σκελετό του ισοπρενίου (5 άτοµα C). Στο κρασί, µας ενδιαφέρουν τα µονοτερπένια (10 άτοµα C) και τα σεσκιτερπένια (15 άτοµα C). Τα µονοτερπένια απαντώνται σε διάφορες µορφές, ως απλοί υδρογονάνθρακες, ως αλδεΰδες, ως αλκοόλες, ως οξέα ή ως εστέρες. Ιδαίτερο ενδιαφέρον από άποψη αρωμάτων παρουσιάζουν οι αλκοόλες των μονοτερπενίων, όπως οι λιναλόλη, α-τερπινεόλη, γερανιόλη και η κιτρονελόλη. Τα αρώματα που εκλύονται είναι εσπεριδοειδών, λουλουδιών και κυρίως τριαντάφυλλου (Jackson Ron S., 00). Τα τερπένια δεν επηρεάζονται από τις ζυµώσεις, ωστόσο η προσβολή των σταφυλιών από το βοτρύτη, µειώνει την περιεκτικότητα τους στις ράγες και επηρεάζει το ποικιλιακό άρωµα. Η μορφή και η αναλογία των τερπενίων αλλάζει αρκετά κατά τη διάρκεια των περιόδων της ωρίμανσης και της παλαίωσης. Κάποιες αλκοόλες µορφοποιούνται, δίνουν οξείδια µε πολύ µεγαλύτερο κατώφλι αντίληψης και δεν παίρνουν µέρος στον αρωματικό χαρακτήρα του οίνου. Άλλα πάλι τερπένια μετατρέπονται σε κετόνες, όπως οι α- και β-ιονόνη που δίνουν άρωµα βιολέτας (Jackson Ron S., 00). Ειδικότερα οι λιναλόλη, γερανιόλη και η κιτρονελόλη µειώνονται αισθητά όσο αυξάνεται ο χρόνος παλαίωσης (Jackson Ron S., 00). Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν όλα τα τερπένια ευχάριστα αρώματα. Κάποια μάλιστα, όπως είναι ορισμένα σεσκιτερπένια που παράγονται από την προσβολή του μύκητα Penicillium roquefortii και από είδη των Streptomyces, είναι ιδιαίτερα δύσοσμα Λακτόνες Η εσωτερική εστεροποίηση µεταξύ των οµάδων του καρβοξυλίου και του υδροξυλίου, πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό κυκλικών εστέρων, που καλούνται λακτόνες (Jackson Ron S., 00). Δημιουργούνται στους οίνους όπου υπάρχουν πολλές πηγές. Η γ-βουτυρολακτόνη αυξάνεται κατά τη ζύµωση, καθώς λακτόνες έχουν βρεθεί και στα σταφύλια Riesling, Merlot και Jura (sotolon) (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004). Στα βοτρυοµένα κρασιά και στα sherry, χαρακτηριστική λακτόνη αποτελεί η sotolon (4,5-διµέθυλο-3-υδρόξυ--φουρανόνη), η οποία δίνει αρώµατα καρυδιού και καραµελωµένης ζάχαρης.

17 Στους οίνους, οι πιο συχνές λακτόνες που συναντώνται, είναι αυτές που εκχυλίζονται από το ξύλο του βαρελιού και ονοµάζονται δρύινες λακτόνες. Περνάνε στον οίνο κατά τη διάρκεια της παλαίωσης και έχουν αρώµατα ξύλου και καρύδας. Σε αυτές ανήκουν οι trans-ουίσκι λακτόνη και cis-ουίσκι λακτόνη Πτητικές Φαινόλες ι τανίνες και οι ανθοκυάνες πρωταγωνιστούν στην ομάδα των φαινολικών και είναι συνυφασµένες µε τη γεύση και το χρώµα του οίνου. ι πτητικές φαινόλες είναι αυτές που συµµετέχουν στο άρωµα των οίνων. Βρίσκονται σε µικρές συγκεντρώσεις στο γλεύκος, αλλά αυξάνονται κατά τη διάρκεια της ζύµωσης και της ωρίµανσης στο βαρέλι. ι πιο σηµαντικές είναι οι βινυλ-φαινόλες και οι αιθυλ-φαινόλες. Η 4-βινυλγουαϊκόλη (άρωµα γαρυφάλλου) και η 4-βινυλφαινόλη (φαρµακευτικά αρώµατα) ανήκουν στις βινύλ-φαινόλες. Εµφανίζονται στην αλκοολική ζύµωση µε τη δράση των ζυµών. Γενικά συνεισφέρουν στο άρωμα του οίνου, προκαλούν δυσοσμία όμως όταν οι συγκεντρώσεις τους υπερβούν τα 75 µg/l. Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης έχουμε την εμφάνιση των αιθύλ-φαινολών, 4-αιθυλφαινόλη (οσµή στάβλου και αλόγου) και 4-αιθυλγουαϊκόλη (οσµή καπνιστού και πικάντικου). Η παρουσία τους είναι επιθυμητή μέχρι τις συγκεντρώσεις των 400 µg/l (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004; Jackson Ron S., 00). Η χρήση των δρύινων βαρελιών για την παλαίωση των οίνων είναι υπεύθυνη για την παρουσία και άλλων πτητικών φαινολών όπως είναι η ευγενόλη σε αρκετά µεγάλες συγκεντρώσεις και οι κρεσόλες σε µικρότερες. Η παρουσία των φαινολών αυτών εξαρτάται από το κάψιµο του βαρελιού, δηλαδή αν δεν έχει υποστεί κάψιµο ή αν το κάψιµό του είναι λίγο ή πολύ (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004). Άλλες ενώσεις που αυξάνονται όσο αυξάνεται το ποσοστό καύσης του βαρελιού, είναι η φουρφουράλη, ενώ στην ίδια οµάδα των φαινολικών αλδεϋδών ανήκουν η βανιλλίνη και η συριγκαλδεύδη µε άρωµα βανίλιας και η βενζαλδεύδη µε άρωµα αµυγδάλου Πυραζίνες ι πυραζίνες είναι ετεροκυκλικές ενώσεις που στο µόριό τους περιέχουν. Πέρα από τα σταφύλια, απαντώνται και σε πολλά λαχανικά και φρούτα. Παράγονται δε από το µεταβολισµό των αµινοξέων. Όσον αφορά την αρωματικότητα, έχουν πολύ χαµηλό κατώφλι αντίληψης (µέχρι και 1ng/l αν διαλυθούν στο νερό), ωστόσο παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του ποικιλιακού αρώµατος σε πολλές ποικιλίες. Αρώµατα πράσινης πιπεριάς, σπαραγγιού και γενικά παρουσία χορτώδη χαρακτήρα, χαρακτηρίζουν τις µεθόξυπυραζίνες, όπως είναι οι -µεθόξυ-3-ισοπροπυλ-πυραζίνη, -µεθόξυ-3-σεκβουτυλ-πυραζίνη και -µεθόξυ-3-ισοβούτυλ-πυραζίνη (RibereauGayon Ρ. et al, 006). Υπεύθυνη για το ποικιλιακό άρωµα των Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc και Merlot αποτελεί η -µεθόξυ-3-ισοβούτυλ-πυραζίνη (Clarke Ron. J. & Bakker J., 004; Jackson Ron S., 00). Ακόμη, έχει ανιχνευτεί στα σταφύλια 9

18 και στα κρασιά και άλλων ποικιλιών, όπως Cabernet Franc, Pinot Noir, Gewürztraminer, Chardonnay και Riesling (Ribereau-Gayon Ρ. et al, 006). Βρίσκεται κυρίως στο φλοιό των ραγών και εκχυλίζεται κατά την οινοποίηση των κόκκινων σταφυλιών Ενώσεις που περιέχουν θείο ι περισσότερες οργανικές ενώσεις που περιέχουν θείο, όπως και το υδρόθειο (Η S), βρίσκονται συνήθως σε χαµηλές συγκεντρώσεις στους οίνους. ρισμένες από αυτές δύναται να συµβάλλουν στην περιπλοκότητα του µπουκέτου των οίνων (Jackson Ron S., 000). Γενικά όμως, οι ενώσεις αυτές θεωρούνται υπεύθυνες για πολλές δυσοσµίες. Το HS εµφανίζεται κατά τη ζύµωση, την ωρίµανση ή την παλαίωση σε φιάλη (Jackson Ron S., 00). Σε χαµηλές συγκεντρώσεις αποτελεί µέρος του δευτερογενούς αρώµατος και χαρακτηρίζει τα κρασιά που µόλις ζύµωσαν. Σε αυξηµένες συγκεντρώσεις δίνει την οσµή κλούβιου αυγού (Jackson Ron S., 00), ενώ η περιεκτικότητά του µειώνεται µε αερισµό (Jackson Ron S., 00). ι θειούχες ενώσεις που βρίσκονται στο κρασί µπορεί να προέρχονται από τον µεταβολισµό αµινοξέων, πεπτιδίων ή πρωτεϊνών, που στο µόριό τους περιέχουν θείο. ι δυσοσμίες λόγω των θειούχων ενώσεων έχουν συνδεθεί με την αυτόλυση των νεκρών κυττάρων των ζυμών. Επίσης, η έκθεση στο φως µπορεί να ενεργοποιήσει την παραγωγή θειούχων ενώσεων. Παράδειγμα αποτελεί το gout de lumiere στη σαµπάνια, που έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του διµέθυλο σουλφιδίου, δίνοντας την οσµή βρασµένου λάχανου και γαρίδας (Jackson Ron S., 000; 00). ι µερκαπτάνες ή θειόλες αποτελούν τις πιο απλές οργανικές ενώσεις του θείου που μπορεί να βρεθούν στο κρασί. Πρόκειται για θειούχα ανάλογα των αλκοολών, που στη θέση του υδροξυλίου έχουν την οµάδα SH (Αλεξάνδρου.Ε. & Βάρβογλη Α.Γ., 196). Μία από αυτές είναι η αιθανοθειόλη, η οποία σε χαμηλές συγκεντρώσεις δίδει αρώµατα κρεµµυδιού και καµένου λάστιχου, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις αντίστοιχα οσµή περιττωµάτων. Άλλες θειόλες, όπως η -µερκαπτοαιθανόλη, η µεθανοθειόλη και η αιθανοδιθειόλη, δίνουν οσµές καµένης γης, βρασµένου λάχανου και λάστιχου αντίστοιχα (Jackson Ron S., 00). ι µερκαπτάνες αιθανικός--θειο-αιθυλεστέρας και αιθανικός-3-θειοπροπυλεστέρας έχουν ανιχνευτεί στα κρασιά από σταφύλια Sauvignon blanc και Semillon. Είναι δε υπεύθυνες για την οσµή καµένου και ψηµένου κρέατος. Γενικά, στη δεκαετία του 90, στο Sauvignon blanc ταυτοποιήθηκαν πολλές θειόλες που συµµετέχουν στο άρωµά του. Κάποιες ακόµα είναι η 4-θείο-4-µεθυλπεντα--όλη (άρωµα φλούδας πορτοκαλιού), η 3-θειοεξανόλη (άρωµα γκρέιπφρουτ), και η 4-µέθυλ-4-θειοπενταν-όνη µε τον αιθανικό-3-θειοεξυλεστέρα, που συµβάλλουν στην οσµή πυξαριού σε ορισµένα κρασιά (Jackson Ron S., 00). 10

19 Λόγω της αυξηµένης πτητικότητάς τους και της υψηλής δραστικότητας του -SH, παρουσία οξυγόνου, οι θειόλες οξειδώνονται εύκολα σε δισουλφίδια (Mestres Μ. et al, 1997). Τα σουλφίδια είναι ενώσεις που περιέχουν θείο στο µόριό τους µεταξύ δύο ατόµων άνθρακα. Κάποια από αυτά είναι το διµέθυλο σουλφίδιο (αρώµατα από σπαράγγι, λάχανο, βρασµένο καλαµπόκι), το διαίθυλο σουλφίδιο (άρωµα σκόρδου), το διµέθυλο δισουλφίδιο (αρώµατα λάχανου,κρεµµυδιού), το διαίθυλο δισουλφίδιο (άσχηµη µυρωδιά κρεµµυδιού) (Mestres Μ. et al, 000; Moreno-Arribas Μ.ν. & Ροlο M.C., 009; Fedrizzi Β. et al., 007). Κατά τον µεταβολισµό των ζυµών συνήθως παράγονται οι θειούχες ενώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από την περιεκτικότητα του µούστου σε αζωτούχες ενώσεις (Moreira. et al., 00). χρόνος παλαίωσης, ιδιαίτερα στη φιάλη, επηρεάζει τις συγκεντρώσεις τους στους οίνους και συνήθως αυξάνονται µε την αύξηση του (Fedrizzi Β. et al., 007; Jackson Ron S., 00). Σχεδόν όλες οι ενώσεις δεν επηρεάζονται από την ποικιλία, µε εξαίρεση το διµέθυλο σουλφίδιο που συµµετέχει στο ποικιλιακό άρωµα ορισµένων οινών, όπως των Syrah και Grenache noir (Fedrizzi Β. et al., 007; Segurel Μ. et al., 004). 11

20 ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ.1 Εισαγωγικά Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εστέρες όλων των ειδών θεωρούνται πολύ σημαντικοί στον αρωματικό χαρακτήρα των οίνων, και είναι συνήθως δευτερογενή αρώματα, τα οποία προέρχονται από τη ζύμωση, και κάποιες φορές τριτογενή αρώματα που προέρχονται από την παλαίωση, όπου αλκοολικο-οξικές διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν.. Δομή ι εστέρες προκύπτουν από τον συνδιασμό οργανικών αλκοολών R¹OH με οργανικά οξέα R²COOH [πχ. R¹ -O-C(=O)-R²] με αποβολή νερού. Τα R¹ και R² είναι συνήθως αλκύλια ή κάποιες φορές ραγδαίοι αρυλικοί μονοεστέρες στους οίνους, αλλά κάποιοι διόξινοι εστέρες είναι επίσης παρόντες..3 Παρουσία στο κρασί Από περιοχές κορυφών από ίχνη χρωματογραφίας GC, έχει βρεθεί ότι περίπου το 3% από όλα τα πτητικά συστατικά που ανιχνεύθηκαν ήταν εστέρες, κυρίως αλειφατικοί σε κόκκινο κρασί από σταφύλια Mourvedre στην νότια Γαλλία, και παρομοίως (35%) για ένα Syrah κόκκινο κρασί. Υπήρχαν λίγοι εστέρες, σε μικρό ποσοστό, στον αρχικό μούστο (Vernin et al., 1993). Από τους πολυάριθμους εστέρες (163) που έχουν δημοσιευθεί (Montedoro & Bertuccioli, 196), οι 109 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πτητικοί, αλλά μόλις 59 από αυτούς έχουν πολυαναφερθεί σε δημοσιεύσεις. Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από αυτούς έχουν καταμετρηθεί (Bertrand, 1975; Ribereau-Gayon, 197). Αυτά τα δεδομένα, που καλύπτουν ένα μεγάλο αριθμό οίνων, είναι ενδιαφέρων καθώς δείχνουν υψηλή περιεκτηκότητα σε εστέρες σε λευκούς οίνους από ότι σε ερυθρούς, κάτι που ταιριάζει στις γνωστές επιδράσεις που έχουμε από τις χρησιμοποιούμενες χαμηλές θερμοκρασίες οινοποίησης. α σημειωθεί ότι οι εστέρες κυρίως εκφράζονται σε ppm, σε αντίθεση με άλλα πτητικά συστατικά που συνήθως εκφράζονται σε επίπεδα ppb. Κάποιες αλλαγές στο περιεχόμενο συμβαίνουν με την μηλογαλακτική ζύμωση, όταν εφαρμοστεί (πχ. αύξηση γαλακτικού αιθυλίου)..4 Αρωματικά χαρακτηριστικά Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι χαμηλότεροι αλειφατικοί αιθυλεστέρες δίνουν φρουτώδεις νότες διαφόρων ειδών (κυρίως τροπικά φρούτα, μπανάνα, ανανά, μήλου, αλλά και αχλαδιών, κλπ.) μέχρι περίπου την αιθυλική επτανόνη (C + C7 = C9), ενώ οι ανώτεροι ομολόγοι εστέρες τείνουν να έχουν χαρακτηριστικά λιπαρά, σαπουνιού, και κεριού. Άλλοι εστέρες, όπως ο βενζοϊκός αιθυλεστέρας, ο ισοαμυλικός αιθυλεστέρας και ο οξυκός αιθυλεστέρας θα δείξουν επίσης σημαντικά φρουτώδη 1

ποσοτικός προσδιορισμός του διμεθυλοσουλφιδίου σε οίνους της ποικιλίας Ξινόμαυρο

ποσοτικός προσδιορισμός του διμεθυλοσουλφιδίου σε οίνους της ποικιλίας Ξινόμαυρο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ποσοτικός προσδιορισμός του διμεθυλοσουλφιδίου σε οίνους της ποικιλίας Ξινόμαυρο

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη

Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη φαινολικό και αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Μαρία Κυραλέου Yποψήφια Διδάκτωρ Οινολογίας Tμήμα Eπιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τηλ. 215294719 mkyrleou@u.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Ερυθρές ποικιλίες Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Pinot Noir Grenache Λευκές ποικιλίες Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon Blanc Sylvaner

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Εκχύλιση συστατικών Οινοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

1 Μηλογαλακτική Ζύµωση Ως µηλογαλακτική ζύµωση θεωρείται η µετατροπή του L-µηλικού οξέος προς L- γαλακτικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα µε την επίδραση µικροοργανισµών. Κατά συνέπεια, το αποτέλεσµα της

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Πνευματικό πιεστήριο γλευκοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ένζυμα στην οινοποίηση

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ένζυμα στην οινοποίηση Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 10. Ένζυμα στην οινοποίηση Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Πνευματικό πιεστήριο γλευκοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ Στην Ελλάδα άρχισε η

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίµανση του Σταφυλιού

Ωρίµανση του Σταφυλιού 1 Ωρίµανση του Σταφυλιού H ωρίµανση του σταφυλιού περνά από διάφορα στάδια-περιόδους: 1. Στο πρώτο στάδιο, η ρόγα είναι πράσινη από την παρουσία της χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στη VAKAKIS WINES

Καλώς ήλθατε στη VAKAKIS WINES Καλώς ήλθατε στη VAKAKIS WINES Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2011. Όραμα και οδηγός των Vakakis Wines είναι η δημιουργία περιορισμένου αριθμού φιαλών κρασιών υψηλής ποιότητας. Στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1603 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Κιθαιρώνα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 3. Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1 Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Τα φρούτα και λαχανικά υφίστανται µια φυσιολογική διεργασία, η οποία ονοµάζεται ωρίµανση. Η ωρίµανση συχνά είναι επιθυµητή για το

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Οι κύριες αλλοιώσεις του ελαιολάδου είναι : Η υδρόλυση Η οξείδωση Η υδρόλυση συμβαίνει κυρίως στο χρόνο πριν από την παραλαβή του ελαιολάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ.Π.Μ.Σ.«ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ» «Επίδραση προσθήκης ρινισμάτων ξύλου Γαλλικής και Αμερικανικής

Διαβάστε περισσότερα

αλκοόλες - φαινόλες 1,2,3-προπανοτριόλη ή γλυκερίνη (τρισθενής)

αλκοόλες - φαινόλες 1,2,3-προπανοτριόλη ή γλυκερίνη (τρισθενής) 88 3.1. Αλκοόλες Οι αλκοόλες είναι ενώσεις γνωστές στον άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια. Παλαιότερα ονομάζονταν πνεύματα, ενώ το όνομα αλκοόλη προήλθε από την αραβική ονομασία της λέξης πνεύμα (Al Kojol ονομαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

1 Τρύγος Η εποχή του τρύγου, η ποιότητα του σταφυλιού και η καταλληλότητά του για ζύµωση επηρεάζονται από το κλίµα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των σταφυλιών. Κρύος και υγρός καιρός οδηγεί σε σταφύλι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Ελληνική Αιτών Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου Κτήµα Γεροβασιλείου Α.Ε. Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ι' \Ι ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟIΝΩΝ. J ι

Ι' \Ι ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟIΝΩΝ. J ι 12 ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 32 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ1996 13 ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟIΝΩΝ Ι Ι' \Ι Ιι Ί Ι,ι i, )i, ΑΝΝΑ ι. ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ Κέντρο αμπελοοινικής έρευνας, ΕΡΥαστήριο: Χατζημαλούση 17, 59200, ΝΑΟΥΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ Τα γλεύκη που προορίζονται για τη παραγωγή λευκών οίνων, πρέπει απαραίτητα να διαυγάσουν πριν την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, προκειμένου να αποκτήσουν και διατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1057 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Δράμα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

CH 3 CH 2 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O CH 3 COOH + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O

CH 3 CH 2 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O CH 3 COOH + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O 1 Οι ασθένειες οφείλονται κυρίως στη δράση µικροοργανισµών. Οι παράγοντες που καθορίζουν το πόσο επιρρεπής είναι ο οίνος στη βακτηριακή προσβολή είναι: 1. Ο αλκοολικός βαθµός, 2. Η οξύτητα και το ph, 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 9. Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ο θειώδης ανυδρίτης

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ο θειώδης ανυδρίτης Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 6. Ο θειώδης ανυδρίτης Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 9: Ειδικές Οινοποιήσεις Οίνοι γλυκείς- Αφρώδης οίνοι (1/2), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Οινολογία Ι. Ενότητα 9: Ειδικές Οινοποιήσεις Οίνοι γλυκείς- Αφρώδης οίνοι (1/2), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Οινολογία Ι Ενότητα 9: Ειδικές Οινοποιήσεις Οίνοι γλυκείς- Αφρώδης οίνοι (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οινοφόρος (Βag in Box)

Οινοφόρος (Βag in Box) Οίνος Λευκός Ξηρός Λ Ε Υ Κ Ο Σ Ξ Η Ρ Ο Σ Κατηγορία: Οίνος Λευκός Ξηρός Ποικιλία: Ορεινός Ροδίτης Χαρακτηριστικά: Χρώμα λευκό, χρυσοκίτρινο. Άρωμα φρουτώδες, νεανικό. Γεύση, γεμάτο φρεσκάδα, με νότες εσπεριδοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1088 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Πάικου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ 112 4.1. Κορεσμένα μονο - Αιθανικό οξύ Γενικά Τα κορεσμένα μονο προκύπτουν θεωρητικά από τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη ρίζα καρβοξύλιο -COOH. Έχουν το γενικό τύπο: C ν H 2ν+1

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1195 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Θήβα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 4: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικο-χημικες κατεργασίες οινοποίησης- Θειώδης ανυδριτης (3/3), 1ΔΩ

Οινολογία Ι. Ενότητα 4: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικο-χημικες κατεργασίες οινοποίησης- Θειώδης ανυδριτης (3/3), 1ΔΩ Οινολογία Ι Ενότητα 4: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικο-χημικες κατεργασίες οινοποίησης- Θειώδης ανυδριτης (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Τα τοπικά κρασιά από τους αμπελώνες της Πάρου, της οικογένειας Μωραϊτη, παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1565 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ηράκλειο (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1604 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ήπειρος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά: Κρασί με κίτρινο λαμπερό χρώμα, αρώματα βανίλιας, αποξηραμένων φρούτων, φουντουκιού, αμυγδάλου και γεμάτη γεύση

Χαρακτηριστικά: Κρασί με κίτρινο λαμπερό χρώμα, αρώματα βανίλιας, αποξηραμένων φρούτων, φουντουκιού, αμυγδάλου και γεμάτη γεύση Λευκά» Οινοφόρος, Άγγελος Ρούβαλης (1l, 500ml, 250ml) Calliga Μοσχοφίλερο Ποικίλια: Μοσχοφίλερο Χαρακτηριστικά: Διακριτικά χαρακτηριστικά μοσχοφίλερου σε νότες τριαντάφυλλου και ροδόνερου με διαρκή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ Ο λόγος περί οίνου è Η σηµερινή κατάσταση είναι αποτέλεσµα των εξελίξεων της δεκαετίας του 1950. Η παγκόσµια παραγωγή παρουσίασε σηµάδια ύφεσης από τα τέλη του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες Ενζυμική αμαύρωση Όταν καθαρίζουμε ή κόβουμε λαχανικά και φρούτα συμβαίνουν μια σειρά αντιδράσεων που μεταβάλουν το χρώμα της σάρκας τους σε σκούρο. Αυτές οι μεταβολές ονομάζονται ενζυμική αμαύρωση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1569 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Αττική (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Οργανοληπτική εξέταση οίνου

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Οργανοληπτική εξέταση οίνου Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 14. Οργανοληπτική εξέταση οίνου Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Απρίλιος 2015 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits), οίνου και ούζου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2010 19:19 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2010 19:21

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2010 19:19 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2010 19:21 Αποστάγματα O γλυκάνισος στα ποτήρια μας Ούζο από την Ελλάδα, παστίς από την Γαλλία, αράκ από τη Μέση Ανατολή, ρακί από την Τουρκία, σαμπούκα από την Ιταλία. Η παγκοσμιοποίηση έχει γεύση γλυκάνισου...

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το

Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το κρεας, γίνεται και χρήση άλλων αλατων όπως νιτρικών και νιτρωδών.

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα. Τα οργανικά οξέα επηρεάζουν τη γεύση, το χρώμα, τη σταθερότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

Οξέα. Τα οργανικά οξέα επηρεάζουν τη γεύση, το χρώμα, τη σταθερότητα και την ποιότητα των προϊόντων. Οξέα Στα διάφορα τρόφιμα βρίσκονται δεκάδες οργανικά οξέα, ελεύθερα ή με τη μορφή αλάτων και εστέρων. Από τα ανόργανα οξέα το φωσφορικό οξύ απαντάται συχνά υπό μορφή εστέρων και αλάτων. Τα οργανικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κρέας Μετά τον θάνατο του ζώου ο μυς μετατρέπεται σε κρέας με μια σειρά βιοχημικών αντιδράσεων. Η μεταχείριση που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες το

Κρέας Μετά τον θάνατο του ζώου ο μυς μετατρέπεται σε κρέας με μια σειρά βιοχημικών αντιδράσεων. Η μεταχείριση που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες το Κρέας Μετά τον θάνατο του ζώου ο μυς μετατρέπεται σε κρέας με μια σειρά βιοχημικών αντιδράσεων. Η μεταχείριση που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες το προς σφαγή ζώο είναι κρίσιμη για την ποιότητα του κρέατος.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Χυµού Φρούτων Εισαγωγή Αναφερόµαστε κυρίως σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεµόνια, κίτρο), σε πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, αχλάδια) και µήλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία τροφίµων. Ο λόγος που ξεχωρίζουν είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι ζωντανά, δηλαδή αναπνέουν και µεταβολίζονται και µετά τη συγκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1386 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Κοζάνη (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1574 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Νέα Μεσημβρία (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Νόμος Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1045 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Έβρος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 9: Ειδικές Οινοποιήσεις Οίνοι γλυκείς- Αφρώδης οίνοι (1/2), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Οινολογία Ι. Ενότητα 9: Ειδικές Οινοποιήσεις Οίνοι γλυκείς- Αφρώδης οίνοι (1/2), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Οινολογία Ι Ενότητα 9: Ειδικές Οινοποιήσεις Οίνοι γλυκείς- Αφρώδης οίνοι (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Προβλήματα 1. Κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

menucatalogue CAFE BISTREAU differenteverytime

menucatalogue CAFE BISTREAU differenteverytime menucatalogue CAFE BISTREAU differenteverytime Σαλάτες Ρόκα (Πράσινη σαλάτα με λιαστή ντομάτα, ρόκα και παρμεζάνα) Σαλάτα Ζυμαρικών Light Dishes Τοστ (με ζαμπόν ή γαλοπούλα και τυρί) Κρύο σάντουιτς (με

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1527 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ριτσώνα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1592 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Καρδίτσα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ ΕΑΣ Καρδίτσας EAS Karditsas

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1327 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Πάρνηθας (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Μικροοργανισμοί. Ωφέλιμα μικρόβια. Αποτελέσματα της διδασκαλίας. Γενικές Πληροφορίες. Προετοιμασία εκ των προτέρων (10 λεπ.)

1.2 Μικροοργανισμοί. Ωφέλιμα μικρόβια. Αποτελέσματα της διδασκαλίας. Γενικές Πληροφορίες. Προετοιμασία εκ των προτέρων (10 λεπ.) 1.2 Μικροοργανισμοί Ωφέλιμα μικρόβια Σύνδεσμος στην εθνική ύλη Κύριο στάδιο 2 Sc1: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2g, 2j Sc2:1a, 2b, 2g, 5f Μονάδα σπουδών Μονάδα 6 Μικροοργανισμοί Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 11-11-2014 ΩΡΑ: 11:00-14:00 OMADA 3 Name: Celia Koutrafouri ΆΣΚΗΣΗ 10 (p.107-114) Εργαστηριακές Σημειώσεις Τίτλος Άσκησης: Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Σορβικού

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1403 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Χαλκιδική (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό δώρο 2017

Επιχειρηματικό δώρο 2017 Επιχειρηματικό δώρο 2017 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - www.ampelaki.com.gr Η δημιουργική ομάδα του "Αμπελακι" μεσα απο μια μεγάλη γκάμα κρασιών που διαθέτει απο όλο τον ελληνικό αμπελώνα, επέλεξε για φέτος κάποιες ξεχωριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΥΣΙΓΝΩMΙΑ JPV ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINE LOFT

ΓΕΥΣΙΓΝΩMΙΑ JPV ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINE LOFT ΓΕΥΣΙΓΝΩMΙΑ JPV ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINE LOFT JOE PHELPS Ο Joe Phelps ξεκίνησε στην οικογενειακή κατασκευαστική επιχείρηση του πατέρα του, το 1952, που τότε ήταν μια τοπική εταιρεία. Το 1957 ανέλαβε ως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Εφαρμογές στην Οινολογία ------------------------ Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ. Η αέριος χρωματογραφία είναι μία τεχνική, ιδιαίτερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Εφαρμογές στην Οινολογία ------------------------ Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ. Η αέριος χρωματογραφία είναι μία τεχνική, ιδιαίτερα ------------------------ Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εφαρμογές στην Οινολογία ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΝΑ - ΤΖΟΥΡΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΟIΝΟΛΟΓΟΣ IΝΣΤIΤΟΥτΟΥ OINOY Η αέριος χρωματογραφία είναι μία τεχνική, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικροοργανισμοί σαν Δείκτες Ασφάλειας των Τροφίμων

Οι Μικροοργανισμοί σαν Δείκτες Ασφάλειας των Τροφίμων Οι Μικροοργανισμοί σαν Δείκτες Ασφάλειας των Τροφίμων Μικροοργανισμοί δείκτες (ΜΔ) είναι ομάδες ή είδη m/o που μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν και των οποίων η παρουσία όταν ξεπερνά ορισμένα προκαθορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

13/1/2016. Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου. Το Εργαστήριο Περιλαμβάνει

13/1/2016. Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου. Το Εργαστήριο Περιλαμβάνει ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου Κουτρουμπής Φώτιος Γεωπόνος Αγγελής Γεώργιος Γεωπόνος MSc Το Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ (2) ΞΕΥ Α. ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ (2) ΞΕΥ Α. ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ (2) ΞΕΥ Α ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ Ορισμός: Κρασί που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. Μέθοδοι παραγωγής: 1. Μέθοδος σαμπάνιας (méthode

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0981 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Kως (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0131 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ληλάντιο Πεδίο (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΥΣΙΓΝΩMΙΑ JPV ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΓΕΥΣΙΓΝΩMΙΑ JPV ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΕΥΣΙΓΝΩMΙΑ JPV ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ JOE PHELPS Ο Joe Phelps ξεκίνησε στην οικογενειακή κατασκευαστική επιχείρηση του πατέρα του, το 1952, που τότε ήταν μια τοπική εταιρεία. Το 1957 ανέλαβε ως πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0858 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Επανομή (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0865 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Παγγαίο (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Β. ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο & 3 O

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0873 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Άγιο Όρος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ BODY SIGN. Φυσικός αφρός για το σώμα. Φυσικό peeling σώματος με ζάχαρη. Φυσικό βούτυρο σώματος body sign. Φυσικό σαπούνι σώματος

ΣΕΙΡΑ BODY SIGN. Φυσικός αφρός για το σώμα. Φυσικό peeling σώματος με ζάχαρη. Φυσικό βούτυρο σώματος body sign. Φυσικό σαπούνι σώματος ΣΕΙΡΑ BODY SIGN Φυσικός αφρός για το σώμα ΣΕΙΡΑ BODY SIGN Φυσικό peeling σώματος με ζάχαρη Φυσικό βούτυρο σώματος body sign Φυσικό σαπούνι σώματος Φυσικός αφρός για το σώμα ΣΕΙΡΑ BODY SIGN Περιέχει βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υδατάνθρακες Λίπη Πρωτεΐνες Νερό Ανόργανα συστατικά Βιταμίνες Υπευθ. Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1571 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Φθιώτιδα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα