Ενισχύοντας την παραγωγικότητα με πυλώνες την εργασιακή ευελιξία και την οργανωτική καινοτομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενισχύοντας την παραγωγικότητα με πυλώνες την εργασιακή ευελιξία και την οργανωτική καινοτομία"

Transcript

1 1 ΤΡΙΤΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ( μ.μ.) METROPOLITAN HOTEL Ενισχύοντας την παραγωγικότητα με πυλώνες την εργασιακή ευελιξία και την οργανωτική καινοτομία Σταμάτιος Ανδριανόπουλος Executive Consultant Planning Ελένη Πέγιου Senior Consultant Planning

2 Τι ορίζουμε ως Παραγωγικότητα; Τι είναι; Αποτελεί τον λόγο ή τη σχέση μεταξύ των επιτευχθέντων χρήσιμων αποτελεσμάτων (εκροή), και των πόρων ή μέσων που δαπανήθηκαν για την επίτευξή τους (εισροή). Οι παραγωγικοί συντελεστές που είναι συνήθως η γη, η εργασία και το κεφάλαιο εκλαμβάνονται ως οι πόροι που δαπανήθηκαν και αποτελούν τον παρανομαστή του κλάσματος (εισροή). Εκλαμβάνονται όλοι μαζί ή ο καθένας χωριστά, με αντίστοιχο προσδιορισμό της παραγωγικότητας κατά είδος. Ο ορισμός της παραγωγικότητας δεν περιλαμβάνει μόνο την παραγωγικότητα εργασίας , MAROUSSI, - GREECE 2

3 Norway Luxembourg Belgium France Ireland Denmark Netherlands Germany Sweden Austria Spain Finland Italy United Kingdom Slovenia Cyprus Slovakia Greece Czech Republic Malta Lithuania Portugal Hungary Estonia Poland Latvia Bulgaria Romania Η Ελληνική Παραγωγικότητα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Παραγωγικότητα εργασίας 2012 Πηγή: Eurostat , MAROUSSI, - GREECE 3

4 Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα - Ιστορία - Ανθρωπογεωγραφία ΕΛΛΗΝΑΣ = 0,40 Νορβηγοί 0,90 Κύπριοι 0,59 Γερμανοί 1,13 Πορτογάλοι 0,69 Ισπανοί 1,25 Πολωνοί 0,73 Ιταλοί 1,67 Βούλγαροι Γιατί; i. Μηχανολογικός Εξοπλισμός ii. Παραγωγικότητα Εργαζομένων iii. Παραγωγικότητα management , MAROUSSI, - GREECE 7 6 4

5 Πιθανές Αιτίες Χαμηλής Παραγωγικότητας στην Ελλάδα 1. Το μικρό μέγεθος ελληνικών επιχειρήσεων που δεν επιτρέπει την παρακολούθηση του σύγχρονου επιχειρησιακού «γίγνεσθαι» 2. Εργατικό δυναμικό «Φυγόπονο» 3. Managers μη ενημερωμένοι στα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης 4. Ιδιοκτησία που δεν στηρίζει καινοτόμες οργανωτικές επεμβάσεις, είναι συγκεντρωτική με σπασμωδικές κινήσεις και χωρίς commitment ολοκλήρωσης 5. Βαρύς Δημόσιος τομέας που δημιουργεί γραφειοκρατικούς σκοπέλους αντιπαραγωγικότητας στην λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων 6. Χαμηλές αμοιβές εργαζομένων 7. Μη μέτρηση της παραγωγικότητας & σύνδεσή της με αμοιβής 8. Ελληνική κουλτούρα γιούρια Management σε όλη την επιχειρησιακή κοινότητα χωρίς συστήματα & διαδικασίες 9. Χαμηλή αξιοποίηση μηχανογραφικών συστημάτων 10. Εκπαιδευτικό σύστημα που δεν καλλιεργεί νοοτροπία παραγωγικότητας & Κακοσχεδιασμένο - χαμηλής ποιότητας σύστημα «Δια Βίου Μάθησης» , MAROUSSI, - GREECE 5

6 ΠΟΣΟΣΤΙΚΗ Αριθμητική (Numerical Flexibility) ΠΟΙΟΤΙΚΗ Λειτουργική (Functional Flexibility) Λειτουργική Ευελιξία Είναι η ικανότητα των επιχειρήσεων να αναδιοργανώσουν τις εργασιακές ειδικότητες, στα όρια ενός ευρύτερου πλαισίου καθηκόντων. Η αναδιοργάνωση μπορεί να βασίζεται στη χρήση επανειδικευμένου πλεονάζοντος προσωπικού ή στην παράλληλη χρήση παλαιών & νέων ειδικοτήτων. [Atkinson, 1986] ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Αναδιοργάνωση της εργασίας Αναδιοργάνωση του χρόνου εργασίας ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Εξωτερίκευση δεξιοτήτων Εξωτερίκευση του χρόνου εργασίας) Μπορεί να αποτελεί μόνιμη ή περιστασιακή στρατηγική μιας επιχείρησης που βασίζεται στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς εργασίας της επιχείρησης. Η τυπολογία της Εργασιακής Ευελιξίας (The F.I.N.E. Typology of Flexibility Atkinson et al) , MAROUSSI, - GREECE 6

7 Προϊόν (Product) Διεργασία (Process) Οργανωτική Καινοτομία Είναι η εφαρμογή μιας νέας οργανωτικής μεθόδου (1) Στις επιχειρησιακές πρακτικές (2) την οργάνωση εργασίας (3) τις εξωτερικές σχέσεις Αυξάνει την απόδοση με τη μείωση των διοικητικών εξόδων ή δαπάνες συναλλαγής, Βελτιώνει την ικανοποίηση εργασιακών χώρων (κι έτσι την παραγωγικότητα της εργασίας). Βοηθά την πρόσβαση σε μη εμπορικά πλεονεκτήματα (όπως η μη κωδικοποιημένη εξωτερική γνώση, η συνεργασία, η δικτύωση) ή η μείωση των δαπανών των προμηθειών. [ΟΣΛΟ, Manual, 2005] Προστέθηκε πρόσφατα (εκτός Oslo Manual) Τεχνολογική (Technical) Καινοτομία διεργασίας (Process Innovation) Καινοτομία προϊόντος (Product Innovation) Οικολογική Καινοτομία (Eco-Innovation) Μη Τεχνολογική (Non Technical) Οργανωτική καινοτομία (Organizational Innovation) Καινοτομία Μάρκετινγκ (Marketing Innovation) Η τυπολογία της καινοτομίας (Innovation): Οslo Manual , MAROUSSI, - GREECE 7

8 Επιλογή των 20 top Θεματικών Πεδίων Λειτουργικής Ευελιξίας & Οργανωτικής Καινοτομίας 1. Λήφθηκε υπόψη το Manual του Όσλο (2005) σχετικά με την Οργανωτική Καινοτομία 2. Λήφθηκαν υπόψη οι αρχές του Atkinson (1986) σχετικά με την Λειτουργική Ευελιξία 3. Ζητήθηκε η γνώμη από 10 ιδιαιτέρως αξιόλογα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων (ΤΗΙΝΚ ΤΑΝΚ) 4. Οριστικοποιήθηκαν και προτεραιοποιήθηκαν 20 Θεματικά πεδία ανά τύπο επιχειρήσεων και καταγράφηκαν «καλές πρακτικές». 5. Τα 20 θεματικά πεδία ομαδοποιήθηκαν σε 4 πυλώνες: Εργασιακής Ευελιξίας, Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης, Οργάνωση Εργασίας, Σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον προκειμένου να εξεταστούν πιο δομημένα. Τα μέλη του Think Tank 1. Όμιλος Φουρλή Α. Παρταλίδης 2. Beiersdorf Σ. Κυριακούλιας 3. Alumil Λ. Γιαννούχος 4. Elbisco Σ. Μποζίκας 5. MABE Κ.Λάμπρου 6. Barilla Β. Ραλλίδης 7. Jumbo Ε. Παπαευαγγέλου 8. Κωτσόβολος Δ. Κουκουμπάνης 9. Shelman Δ. Ρεβύνθης 10. Kleemann - Ο. Μαρκάκης , MAROUSSI, - GREECE 8

9 Οι 4 πυλώνες για την Εργασιακή Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία , MAROUSSI, - GREECE 9

10 Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Εναλλαγή ρόλων και θέσεων μέσα στην ίδια την επιχείρηση (Job Rotation) Τι είναι ; Σύστημα κυκλικής εναλλαγής εργασίας, που περιλαμβάνει την μετακίνηση εργαζόμενου από μια θέση εργασίας σε άλλη (ή από ένα σετ δραστηριοτήτων σε άλλο), που απαιτεί ένα σύνολο παραπλήσιων δεξιοτήτων ή γνώσεων, χωρίς να αλλάξει η εργασιακή σύμβαση αυτού του εργαζόμενου. Ανάληψη πολλαπλών, νέων ή συνθετότερων καθηκόντων (Multitasking, Polyvalence) Διαχείριση χρόνου εργασίας (πχ Ωράριο εργασίας, βαρδεολόγια κλπ) Η διαχείριση του χρόνου λειτουργίας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και του χρόνου παροχής της εργασίας των απασχολουμένων (αποτελεί κυρίως τρόπο ρύθμισης του χρόνου εργασίας ανάλογα με τις κυμαινόμενες ανάγκες των εργαζομένων και τις κυμαινόμενες ανάγκες της παραγωγής). Επαγγελματική κατάρτιση και βελτίωση δεξιοτήτων Τι είναι ; Τι είναι ; Πολυδυναμία (Polyvalence): Η ικανότητα του εργαζόμενου να εκτελεί νέα ή διάφορα καθήκοντα, πιο σύνθετες εργασίες, να αλλάζει συχνά αντικείμενο εργασίας, να επανειδικεύεται, να επιμορφώνεται, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ανυπέρβλητο κόστος για την επιχείρηση ούτε συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση. Multitasking: Η δυνατότητα εκτέλεσης πολλών και διαφορετικών διεργασιών από έναν εργαζόμενο. Τι είναι ; Τι είναι ; Αφορά στη διαδικασία εξειδικευμένης μόρφωσης, με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, στα πλαίσια συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. Τηλεργασία Η μορφή εργασίας η οποία πραγματοποιείται «από μακριά» μέσω της χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έχοντας ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του παραδοσιακού, δεδομένου γεωγραφικά τόπου εργασίας, με προσανατολισμό σε πιο ευέλικτα χωροχρονικά εργασιακά πλαίσια , MAROUSSI, - GREECE 10

11 Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Διαχείριση και διάχυση εταιρικής γνώσης Τι είναι ; (Corporate knowledge management) Διοικητική πρακτική που αφορά στη συστηματική και συλλογική δημιουργία, διάχυση και χρήση της επιχειρηματικής γνώσης, με σκοπό τη ριζική βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας, τη βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας. Εισαγωγή Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων / ERP/ Τι είναι ; MIS & CRM Αφορά στην εισαγωγή συστημάτων που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη παρακολούθηση κύριων και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρηση. Αφορούν ένα σύστημα κανόνων ή μια συλλογή από συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής που εστιάζονται στην αυτοματοποίηση και βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών , MAROUSSI, - GREECE Συστήματα Διοίκησης & Βελτίωσης (Management Systems) (πχ TPM, Lean management, Six sigma, Just in time) Συστήματα που θέτουν το πλαίσιο των διεργασιών και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται για να επιτύχει τους στόχους της. Κάθε σύστημα μπορεί να αφορά στη διοίκηση και στη συνεχή βελτίωση των επιμέρους στόχων (ποιότητα, περιβάλλον κλπ). Γενικά, αφορούν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Προγράμματα Εταιρικής Βιωσιμότητας & Αειφορίας Τι είναι ; (Sustainability programmes) Τα προγράμματα εταιρικής βιωσιμότητας αειφορίας συνιστούν περιοχή ενδιαφέροντος, καθώς τίθενται διεθνώς ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Εισαγωγή συστήματος διοίκησης της επιχειρησιακής Τι είναι ; απόδοσης (Business Performance Management) (πχ Balanced scorecard, KPIs, Performance evaluation) Τι είναι ; Συστήματα που πρεσβεύουν τη διοίκηση με βάση την παρακολούθηση, μέτρηση και έλεγχο επιδόσεων και δεικτών απόδοσης που έχουν ως σημείο αναφοράς το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και οι όποιοι μεταφράζονται σε κάθε επίπεδο µε συγκεκριμένη δομή, εξασφαλίζοντας έτσι την κάθετη συσχέτιση και συντονισμό. 11

12 Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας Συμβουλευτική από τους εργαζόμενους (Regular individual consultation) Τι είναι ; Η πρακτική σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται και ενδυναμώνονται, είτε σαν άτομα είτε σαν μέλη μιας ομάδας, να γνωστοποιούν τις απόψεις τους. Η διοίκηση, βέβαια, διατηρεί το δικαίωμά της να αποδεχθεί ή να απορρίψει τις γνώμες των εργαζομένων. Αυτόνομες ομάδες εργασίας (Autonomous work teams) Τι είναι ; Σύστημα οργάνωσης της εργασίας με βάση το οποίο μια ομάδα εργαζομένων (συνήθως 4-20) μπορεί να υλοποιήσει μια συγκεκριμένη εργασία που σχετίζεται με αποφάσεις, ημιαυτόνομα, χωρίς δηλαδή αναφορά στη διοίκηση (σε θέματα όπως η κατανομή της εργασίας, ο προγραμματισμός, ο ποιοτικός έλεγχος, ο έλεγχος παρουσίας και απουσίας, η κυκλική εναλλαγή θέσεων εργασίας, η συνεργασία με άλλες ομάδες και η βελτίωση της εργασίας). Διατμηματική Ομάδα Εργασίας (Cross- Functional Team) (πχ Project team) Τι είναι ; Ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές λειτουργικές ειδικότητες (μπορεί να προέρχονται από διακριτά τμήματα, όπως π.χ. το οικονομικό, το μάρκετινγκ κλπ) και διαφορετικές λειτουργικές εμπειρίες και ικανότητες, που εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού Καινοτομία στην οργανωτική & λειτουργική δομή με έμφαση στη μείωση των ιεραρχικών επιπέδων Τι είναι ; Αφορά σε νέες καινοτόμες προσεγγίσεις στη διαμόρφωση της οργανωτικής & λειτουργικής δομής της επιχείρησης, δηλαδή στη διαμόρφωση του : - Οργανωτική δομή: Είναι το πλαίσιο εργασίας μέσα στο οποίο η επιχείρηση: ρυθμίζει τις γραμμές εξουσίας και επικοινωνίας κατανέμει δικαιώματα και υποχρεώσεις καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ρόλοι, εξουσία και υποχρεώσεις διανέμονται, ελέγχονται, και τη ροή της πληροφορίας στα διάφορα επίπεδα διοίκησης. - Λειτουργική δομή: Είναι το πλαίσιο εργασίας μέσα στο οποίο η επιχείρηση ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας και διεκπεραίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών , MAROUSSI, - GREECE 12

13 Πυλώνας 4 Σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον Τι είναι ; Τι είναι ; Συνεργασία με προμηθευτές και υπεργολάβους Η συνεργασία αυτή λαμβάνει κατά περίπτωση διάφορες μορφές και συναρτάται κυρίως από το είδος των παραγόμενων - εμπορευόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνεργασία αφορά είτε σε προμήθεια πρώτων υλών ή υποπροϊόντων για την παραγωγή τελικού προϊόντος αλλά και σε πολλές περιπτώσεις όταν οι οικονομίες κλίμακας το επιτρέπουν, γίνεται η χρήση προμηθευτών ή εξωτερικών υπεργολάβων για την κατασκευή μέρους ή ακόμη και ολόκληρου του προϊόντος. Συνεργασία με πελάτες (πχ συμμετοχή πελατών στο R&D, VMI, Logistics) Η πρακτική σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση αντιμετωπίζει ως επιχειρηματικούς συνεργάτες / συμμέτοχους (business partners) τους πελάτες της και επιδιώκει την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σε όλες τις σχέσεις μαζί τους, από τα στάδια ανάπτυξης - διαμόρφωσης των προϊόντων έως και την πώληση. Συνέργιες μεταξύ επιχειρήσεων / Δικτύωση επιχειρήσεων Τι είναι ; Τι είναι ; Νοούνται συνεργασίες τριών τουλάχιστον επιχειρήσεων, με στόχο την υλοποίηση πολύπλοκων ενεργειών, που αυτόνομα η κάθε μία δεν μπορεί να υλοποιήσει (π.χ. δίκτυο Έρευνας & Ανάπτυξης), καθώς δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία ή τους πόρους (κεφάλαια, χρόνο, διαθέσιμο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό) που απαιτούνται. Outsourcing υπηρεσιών / δραστηριοτήτων Ο όρος δεν χρησιμοποιείται σταθερά, αλλά συνήθως περιλαμβάνει την ανάθεση μιας δραστηριότητας της επιχείρησης (που γινόταν μέσα στην επιχείρηση) σε ένα εξωτερικό πάροχο (συνεργάτη / υπεργολάβο). Έτσι, η επιχείρηση επικεντρώνεται στα βασικά επιχειρηματικά / παραγωγικά / εμπορικά θέματά της (core businesses) και εκμεταλλεύεται την τεχνογνωσία και τις ικανότητες της αγοράς παρόχων (συνεργατών / υπεργολάβων) στις περιοχές που επιθυμεί να αναθέσει (outsourcing). Αξιοποίηση on-line Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) Τι είναι ; Τι είναι ; Για μια επιχείρηση, τα Social Media αποτελούν εργαλεία τα οποία της προσφέρουν νέους πιθανούς δρόμους προς την αγορά με νέα κανάλια διανομής (ανάλογα με τη φύση του προϊόντος/ υπηρεσίας), αναδεικνύουν νέους τρόπους προσέγγισης υποψήφιων πελατών και γενικότερα παρέχουν ένα καινούργιο «πεδίο μαχών» για τα τμήματα μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Benchmarking Έχει οριστεί ως «μια συνεχής, συστηματική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των "καλύτερων του κόσμου", με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν» , MAROUSSI, - GREECE 13

14 Παραγωγικότητα & Συστήματα Οργάνωσης. Ο παράγοντας ΚΣΙ Κ ΚΛΙΜΑ Κ Σ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ Ι ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι H ελληνική πυραμίδα ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύνδρομο Έλληνα «έμπειρου ξερόλα» 10 Έλληνες 11 Γνώμες Ευελιξία του στυλ «Βλέποντας και κάνοντας» Management της «Ζεϊμπεκιάς» του «Τσάμικου» και όχι του «Καλαματιανού» Περιγραφές θέσεως εργασίας του στυλ «και ό,τι συναφές» , MAROUSSI, - GREECE 14

15 Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρωταθλήτριες στην παραγωγικότητα ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 4 2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 1 3 Γιατί έρχονται πρώτες οι μεγάλες ελληνικές πολυεθνικές, δεύτερες οι μικρές αμιγώς ελληνικές και τελευταίες οι μεγάλες αμιγώς ελληνικές; , MAROUSSI, - GREECE 15

16 Classification επιχειρήσεων -1 ο επίπεδο Έντασης Έντασης Γνώσης (Knowledge Intensive) Η γνώση αποτελεί καθοριστική παράμετρο της λειτουργίας και συνιστά παράγοντα που διαμορφώνει τη φύση της επιχείρησης. Βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην επαγγελματική γνώση και παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες τους. Έντασης Εργασίας Χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσει στις οποίες το ύψος και το κόστος της παραγωγής ή της αποδοτικότητας των υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως από τον παράγοντα «εργασία», με την έννοια της ανθρώπινης προσπάθειας, καθώς και από τον μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό των εργαζομένων. Ο βαθμός Έντασης Εργασίας μετριέται κατ αναλογία με το ποσό του κεφαλαίου και το ποσό των υλικών που απαιτείται για την παραγωγή ορισμένης ποσότητας προϊόντος. 1 ο επίπεδο Έντασης Έντασης Υλικών Χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες το ύψος και το κόστος της παραγωγής ή της αποδοτικότητας των υπηρεσιών τους εξαρτάται κυρίως από τον παράγοντα «υλικά» (ή πρώτες ύλες). Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των δαπανών που απαιτούνται για «υλικά», τόσο υψηλότερης Εντάσεως Υλικών χαρακτηρίζεται η επιχείρηση. Έντασης Κεφαλαίου Χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα απαιτεί μεγαλύτερη ποσότητα κεφαλαίου (και όχι εργασίας ή υλικών) ή μεγαλύτερο κόστος κεφαλαίων ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Απαιτούν σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου για την αγορά των πόρων (εξοπλισμός, μηχανήματα, οχήματα κτλ.) που αξιοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων , MAROUSSI, - GREECE 16

17 Classification επιχειρήσεων -2 ο επίπεδο Έντασης Χαμηλού Κόστους Οι επιχειρήσεις με στρατηγική χαμηλού κόστους στοχεύουν στην μείωση του κόστους σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Σκοπός η δημιουργία πλεονεκτήματος κόστους που να επιτρέπει είτε πωλήσεις σε χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερα μερίδιο αγοράς, είτε πωλήσεις στις τρέχουσες τιμές της αγοράς και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Έμφαση στην Ποιότητα Οι επιχειρήσεις με έμφαση στην ποιότητα στοχεύουν στην ενσωμάτωση των προτιμήσεων και των προσδοκιών των πελατών τους στα προϊόντα τους. Σκοπός της στρατηγικής η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με προσέλκυση πελατών με προτίμηση σε συγκεκριμένα προϊόντα. 2 ο επίπεδο Έντασης Έμφαση στην Καινοτομία Οι επιχειρήσεις με έμφαση στην Καινοτομία διαφοροποιούνται μέσω των προϊόντων τους σε σχέση με το ν ανταγωνισμό. Έμφαση δίνεται στα επιστημονικά, τεχνικά, εμπορικά και οικονομικά βήματα, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και το μάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών. Ευελιξία Η επιχείρηση διαμορφώνει τις προϋποθέσεις που της επιτρέπουν να προσαρμόζεται με ταχύτητα σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις της αγοράς και σε εξειδικευμένες μοναδικές παραγγελίες πελατών , MAROUSSI, - GREECE 17

18 Χαμηλού Κόστους Ποιότητα Ευελιξία Χαμηλού Κόστους Ποιότητα Ευελιξία Χαμηλού Κόστους Ποιότητα Ευελιξία Χαμηλού Κόστους Καινοτομία Καινοτομία Καινοτομία Καινοτομία Ποιότητα Ευελιξία Classification Επιχειρήσεων 16 Δυνατοί Τύποι Επίπεδο 1: Ένταση Εργασίας Κεφαλαίου Γνώσης Υλικών Επίπεδο 2: Στρατηγική Τοποθέτηση στην Αγορά Δυνατοί Τύποι Επιχειρήσεων Η ανάγνωση του «δέντρου» και τελικά ο προσδιορισμός του «τύπου», μπορεί να γίνεται και ανά Λειτουργία (Function) κάθε επιχείρησης (π.χ. Παραγωγή, Πωλήσεις κ.α.) , MAROUSSI, - GREECE 18

19 Βαθμός Σημαντικότητας 2 Λίγο Σημαντικό Πολύ Σημαντικό 1 3 Έρευνα προτεραιοποίησης Δράσεων Priority 2 Priority 1 Do Nothing Priority 2 Do Nothing Do Nothing Quick Wins Priority 1 Priority 2 Έλληνες managers από 27 μεγάλες & μεσσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις, προτεραιοποίησαν με βάση τον βαθμό σημαντικότητας και τον βαθμό ευκολίας, ποια θεματικά πεδία αξίζει να εφαρμοστούν σε κάθε ένα από τους 16 τύπους επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας το αντίστοιχο matrix 1 Λίγο Εύκολο 2 Βαθμός Ευκολίας 3 Πολύ Εύκολο , MAROUSSI, - GREECE 19

20 Ενδεικτικό παράδειγμα matrix προτεραιοποίησης εφαρμογής Θεματικών Πεδίων ανά τύπο επιχείρησης , MAROUSSI, - GREECE 20

21 Πιθανοί Ανασταλτικοί Παράγοντες 1. Αντίσταση εργαζομένων στις αλλαγές που συνεπάγονται νέες ευθύνες - Φόβος για απώλεια θέσεων εργασίας 2. Top management που ζητά μόνο quick wins & 100% εφαρμογή από την 1η μέρα 3. Μη ξεκάθαρο ορισμό Στόχων & Προτεραιοτήτων από το Top management και Commitment μέχρι την τελική υλοποίηση 4. «Μη πώληση» προσπάθειας σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα και άντληση απαραίτητης πληροφόρησης από αυτά 5. Θεσμικό πλαίσιο που δεν διέπει τις εργασιακές σχέσεις και τα επαγγελματικά περιγράμματα 6. Μη επένδυση για υποστήριξη των αλλαγών από μηχανογραφικά συστήματα 7. Επιφυλακτικότητα για ανταλλαγή best practices benchmarks μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων 8. Έλλειψη συνεχούς και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (όχι μόνο επιδοτούμενης) στα στελέχη των επιχειρήσεων 9. Ανοχή σε τυχόν λάθη και χαλάρωση των SLA s κατά την περίοδο της μετάπτωσης Σωστό change management 10.Έλλειψη σωστών δομημένων και εύκολα εντοπιζόμενων data για τεκμηρίωση & υποστήριξη της όλης προσπάθειας , MAROUSSI, - GREECE 21

22 Τα 7εργαλεία επιτυχούς υλοποίησης Σκέφτομαι έξω από το «κουτί» Δεν έχω Ιδιαιτερότητες ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (KAIZEN) Σχεδιάζω πριν υλοποιήσω Top down vs Bottom up Χρήση Μαιευτικής Zero Base Approach Σύνδρομο Βάνα Μπάρμπα Σωκράτης , MAROUSSI, - GREECE 22

23 Τα 8+2 βήματα management του έργου Coaching Σωστό οργανόγραμμα έργου «Σαλαμοποίηση» έργου Coaching Coaching ηη Έλεγχος & Επανασχεδιασμός KPI s απόδοσης έργου Coaching Εκπαίδευση Εκπαίδευση Εκπαίδευση Όραμα & Στοχοποίηση έργου «Πώληση» Έργου στους εμπλεκόμενους Coaching Coaching Coaching Εξασφάλιση Management Commitment Εξασφάλιση Πόρων Χρόνου Data Coaching , MAROUSSI, - GREECE 23

24 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ , MAROUSSI, - GREECE 24

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 1.1. Η έννοια της οργάνωσης Ως σύστημα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα