ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ"

Transcript

1 INFORMATION FOR EMPLOYERS GREEK ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2005 Ο Νόμος Υγείας και Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας 2004 διευκρινίζει και ενημερώνει τη νομοθεσία περί ασφάλειας της Βικτώριας ώστε να αντανακλά τους σύγχρονους χώρους εργασίας και διακανονισμούς. Ο Νόμος προβλέπει ότι οι εργοδότες πρέπει να προβαίνουν σε κάθε εύλογη ενέργεια και να καταβάλλουν ενεργές προσπάθειες για να διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ποιος θεωρείται εργοδότης; Εργοδότης είναι κάθε άτομο, εταιρεία, εταιρικό όργανο, κοινοπραξία, επιχείρηση μη ανώνυμης εταιρικής μορφής, επιχείρηση δικαιόχρησης (franchising) ή μη κερδοσκοπική οργάνωση του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που έχει έναν ή περισσότερους υπαλλήλους. Ποιος θεωρείται υπάλληλος; Τα άτομα που εργάζονται σε έναν χώρο εργασίας που ελέγχει ή θα έπρεπε να ελέγχει ένας εργοδότης θεωρούνται υπάλληλοι όταν: απασχολούνται με βάση ρητή ή γραπτή σύμβαση εργασίας ή σύμβαση επαγγελματικής κατάρτισης. Σ αυτούς περιλαμβάνονται οι άμεσα προσληφθέντες υπάλληλοί σας και τα άτομα που απασχολούνται στο πλαίσιο ομαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. ανεξάρτητοι εργολάβοι που απασχολείτε, π.χ. χτίστες σε εργοτάξιο υπεργολάβοι αυτού του εργολάβου υπάλληλοι αυτού του εργολάβου, όπως οι εργάτες του χτίστη, ή ένα άτομο του οποίου τις υπηρεσίες χρησιμοποιείτε μέσω γραφείου παροχής προσωρινού εργατικού δυναμικού επί προμήθεια ή πρακτορείου απασχόλησης, όπως εργάτης σε μονάδα επεξεργασίας, υπάλληλος παραλαβής παραγγελιών σε αποθήκη, προσωρινός γραμματέας ή νοσηλευτές που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω γραφείων. Τα άτομα που απασχολούνται σε τομείς που ελέγχει ένας εργοδότης μπορεί να θεωρούνται υπάλληλοι ακόμη κι αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη ή με τον εργολάβο που τα απασχολεί. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Προστασία από σωματικής βλάβη στο χώρο εργασίας Είναι καθήκον των εργοδοτών να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων κατά την ώρα εργασίας, παρέχοντας και διατηρώντας ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές και δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία. Οι κίνδυνοι πρέπει να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό με τους εξής τρόπους: παρέχοντας και διατηρώντας ασφαλείς εγκαταστάσεις, ώστε όλα τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία να είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, να φυλάσσονται όπου κάτι τέτοιο απαιτείται και να διατηρούνται σε ασφαλή κατάσταση. εφαρμόζοντας ασφαλή συστήματα εργασίας (για παράδειγμα, το πώς οργανώνεται η εργασία, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών διεργασιών και ασφαλών διαδικασιών λειτουργίας, διακανονισμών εργασίας, ρυθμού και διαδικασιών που προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν την κούραση, το εργασιακό άγχος και τη βία) διατηρώντας το χώρο εργασίας σε ασφαλή κατάσταση που δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία (συμπεριλαμβανομένου του χώρου, της διάταξης, της ασφάλειας, του φωτισμού, του εξαερισμού και του ελέγχου του θορύβου) εφαρμόζοντας διαδικασίες για την ασφαλή χρήση, διαχείριση, αποθήκευση και μεταφορά εξοπλισμού και ουσιών παρέχοντας επαρκείς διευκολύνσεις για την ευημερία των υπαλλήλων (όπως πόσιμο νερό, τουαλέτες, χώρους εστίασης και πρώτες βοήθειες), και παρέχοντας στους υπαλλήλους τις πληροφορίες, τις οδηγίες, την κατάρτιση και την επίβλεψη που χρειάζεται για να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια και χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

2 Το τι είναι εφικτό στο μέτρο του λογικού σε μια ορισμένη κατάσταση πρέπει να το αποφασίσει ο εργοδότης αφού λάβει υπ όψιν: την πιθανότητα κινδύνου, δηλ. την πιθανότητα να τραυματιστεί κάποιος ή να υποστεί σωματική βλάβη μέσα από τη δουλειά που εκτελείται το βαθμό σωματικής βλάβης που θα προέλθει από τον κίνδυνο (για παράδειγμα, θανατηφόρο δυστύχημα, πολλαπλά τραύματα, ιατρική θεραπεία ή πρώτες βοήθειες, μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία) τη διαθεσιμότητα και καταλληλότητα τρόπων εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης κινδύνων τι γνωρίζετε ή θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζετε για τον κίνδυνο και τυχόν τρόπους εξάλειψης ή ελαχιστοποίησής του το κόστος εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης του κινδύνου (δηλ. θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου εκτός εάν ο κίνδυνος είναι ασήμαντος σε σχέση με το κόστος της εφαρμογής των μέτρων). Άλλα καθήκοντα των εργοδοτών σε σχέση με τους υπαλλήλους Οι εργοδότες πρέπει επίσης να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι εφικτή στο μέτρο του λογικού για να: παρακολουθούν την υγεία των υπαλλήλων (για παράδειγμα, συλλογή και αναθεώρηση δεδομένων για συμβάντα και τραυματισμούς, συχνή υποβολή των υπαλλήλων που εργάζονται σε θορυβώδες περιβάλλον σε τεστ ακοής και ανάλυση των αποτελεσμάτων). παρακολουθούν τις συνθήκες του χώρου εργασίας (για παράδειγμα μέτρηση της ποιότητας του αέρα εάν η εργασία σας περιλαμβάνει πιθανή έκθεση σε σκόνη ή αναθυμιάσεις, παρακολούθηση του φόρτου εργασίας και της κούρασης) παρέχουν πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια με τρόπο που ταιριάζει στους υπαλλήλους τους, τόσο από την άποψη της γλώσσας που χρησιμοποιείται όσο και του ύφους της παρουσίασης. τηρούν πληροφορίες και αρχείο για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων. παρέχουν στους υπαλλήλους τα ονόματα των ατόμων εντός του οργανισμού με τα οποία μπορούν να επικοινωνούν για απορίες ή διαμαρτυρίες σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια, και να απασχολούν ή να συνάπτουν σύμβαση με άτομα που έχουν προσόντα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια για να παρέχουν συμβουλές σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων (για παράδειγμα, οι συνθήκες στο χώρο εργασίας μπορεί να απαιτούν την παρουσία συμβούλου υγιειονολόγου που να παρακολουθεί τα επίπεδα μολύβδου ή εργονόμου που να παρέχει συμβουλές για τους κινδύνους χειρισμού ουσιών με τα χέρια) Καθήκον των εργοδοτών να προστατεύουν τρίτους Οι εργοδότες πρέπει επίσης, στο μέτρο του εφικτού, να προστατεύουν άτομα που δεν είναι υπάλληλοί τους, αλλά βρίσκονται μέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας, ώστε να διασφαλίζουν ότι η υγεία τους δεν τίθεται σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα των εργασιών της επιχείρησης των εργοδοτών. Για παράδειγμα: Οι περαστικοί κοντά σε έναν κτιριακό χώρο πρέπει να προστατεύονται από τον κίνδυνο πτώσης αντικειμένων, καθώς και από τα οχήματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο. Οι επισκέπτες ενός εργοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των φορτηγών που κάνουν τις παραδόσεις και οι πελάτες, πρέπει να προστατεύονται από την έκθεση σε επικίνδυνες περιοχές ή κινούμενο εξοπλισμό. Οι ασθενείς, εσωτερικοί γιατροί, συγγενείς και επισκέπτες σε κέντρα υγείας πρέπει να προστατεύονται από μολυσματικές νόσους, και Μια κηπευτική επιχείρηση που λειτουργεί σε δημόσιο χώρο, όπως πάρκο, πρέπει να διασφαλίζει ότι το κοινό δεν εκτίθεται σε κινδύνους, όπως τραυματισμοί από πτώση κλαδιών κατά το κλάδεμα των δέντρων ή από πέτρες που εκσφενδονίζονται κατά την κοπή του γρασιδιού. Καθήκον διαβούλευσης των εργοδοτών Οι εργοδότες οφείλουν να διαβουλεύονται με τους υπαλλήλους στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, σχετικά με θέματα που μπορεί να επηρεάζουν άμεσα την υγεία και την ασφάλειά τους, ειδικά όταν: εντοπίζουν ή αξιολογούν κινδύνους λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον έλεγχο των κινδύνων αποφασίζουν για την επάρκεια των μέσων που προσφέρονται στους υπαλλήλους αναπτύσσουν διαδικασίες για να επιλύσουν θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας αναπτύσσουν διαδικασίες σχετικά με τη διαβούλευση με τους υπαλλήλους, την παρακολούθηση της υγείας των υπαλλήλων και των συνθηκών στο χώρο εργασίας, και την παροχή πληροφοριών και κατάρτισης στους υπαλλήλους ορίζουν τα μέλη που απαρτίζουν τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας, και προτείνουν αλλαγές για τον τρόπο που γίνεται η δουλειά ή για το χώρο εργασίας, τον εξοπλισμό, τις ουσίες που χρησιμοποιούνται ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας. Ως μέρος αυτής της διαβούλευσης θα πρέπει: να δίνονται στους υπαλλήλους πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία τους να δίνεται στους υπαλλήλους μια εύλογη ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, και να λαμβάνονται υπ όψιν οι απόψεις και η συμβολή τους. Εκπροσώπηση για την υγεία και την ασφάλεια Οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται από εκπροσώπους υγείας και ασφάλειας (HSR) που εκλέγονται για να εκπροσωπούν μια καθορισμένη ομάδα εργασίας (DWG). Μια DWG αποτελεί μια συνάθροιση υπαλλήλων που συστήνεται με τρόπο ώστε να δίνει όσο το δυνατόν καλύτερα τη δυνατότητα να εκπροσωπούνται τα συμφέροντά τους για υγεία και ασφάλεια, και να εξασφαλίζει την πρόσβασή τους στον εκπρόσωπό τους για την υγεία και ασφάλεια. Ένας εργοδότης πρέπει να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη σύσταση μιας DWG 14 ημέρες μετά από σχετικό αίτημα υπαλλήλου. Μόλις συσταθεί μια DWG, τα μέλη της μπορούν να αποφασίσουν πώς θα εκλεγούν οι HSR και ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εκλογών. Εάν υπάρχει διαφωνία σχετικά με το πώς θα πρέπει να διεξαχθούν οι εκλογές, η υπηρεσία WorkSafe μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει, είτε διεξάγοντας τις εκλογές είτε διορίζοντας κάποιον τρίτο για το σκοπό αυτό. Ένα μέλος μιας DWG μπορεί να είναι υποψήφιος HSR και όλα τα μέλη αυτής της DWG μπορούν να ψηφίσουν. 2 WORKSAFE VICTORIA / INFORMATION FOR EMPLOYERS_OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT 2004

3 Εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και υπαλλήλων, μια DWG μπορεί επίσης να εκλέξει περισσότερους από έναν HSR και έναν ή περισσότερους αναπληρωτές HSR. Ένας αναπληρωτής HSR μπορεί να ασκεί εξουσία HSR όταν ο HSR δεν είναι σε θέση να το πράξει ο ίδιος. Οι HSR έχουν μια σειρά δικαιωμάτων και εξουσιών που μπορούν να ασκούν όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, όπου περιλαμβάνονται: να λαμβάνουν άδεια μετ αποδοχών μαζί με τυχόν αναπληρωτή HSR για να παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης που έχει εγκρίνει ή διενεργεί η WorkSafe. να τους καταβάλλεται από τον εργοδότη το κόστος που συνδέεται με την παρακολούθηση μαθημάτων αρχικής κατάρτισης και επιμόρφωσης για HSR να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με πραγματικούς ή πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των μελών της DWG να επιθεωρούν το χώρο εργασίας ή τους χώρους εργασίας όπου εργάζονται τα μέλη της DWG να συνοδεύουν έναν επιθεωρητή WorkSafe κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης ενός χώρου εργασίας όπου εργάζεται ένα μέλος μιας DWG να απαιτούν τη σύσταση επιτροπής υγείας και ασφάλειας. με την άδεια ενός μέλους της DWG τους, να συνοδεύουν ή να εκπροσωπούν το εν λόγω μέλος σε συνεντεύξεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, και όπου χρειάζεται, να αναζητούν τη βοήθεια οποιουδήποτε ατόμου έχει γνώσεις σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν τις διευκολύνσεις και τη βοήθεια που απαιτούνται ή συνιστώνται για να μπορούν οι HSR να ασκούν τις εξουσίες τους στο χώρο εργασίας. Οι HSR μπορούν να αναλαμβάνουν δράση για θέματα που επηρεάζουν τα μέλη της δικής τους DWG. Ωστόσο, μπορούν να δρουν για λογαριασμό μιας άλλης DWG όταν ένα μέλος μιας άλλης DWG τίθεται σε άμεσο κίνδυνο ή όταν ένα άτομο σε μια άλλη DWG ζητεί R. Οι HSR μπορούν να εκδώσουν προσωρινή ειδοποίηση βελτίωσης (PIN) σε ένα άτομο εάν πιστεύουν εύλογα ότι το εν λόγω άτομο έχει παραβεί ή παραβαίνει το Νόμο ή τους κανονισμούς και προσπάθησαν να επιλύσουν την παράβαση μέσω διαβούλευσης. Εάν το άτομο που λαμβάνει την ειδοποίηση είναι υπάλληλος, πρέπει να ενημερώσει τον εργοδότη του για την ειδοποίηση. Όταν ένας εργοδότης ή ελεύθερος επαγγελματίας λάβει ειδοποίηση, πρέπει να ενημερώσει για την ειδοποίηση κάθε τρίτο μέρος που η εργασία του επηρεάζεται, και να φροντίζει ώστε η ειδοποίηση να είναι ευδιάκριτη στον τόπο όπου ισχύει. Ένα άτομο πρέπει να συμμορφώνεται με την PIN που έλαβε, εκτός αν έχει ζητηθεί από τη WorkSafe να στείλει Επιθεωρητή για να διερευνήσει την PIN. Εάν προκύψει θέμα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, το οποίο αποτελεί άμεση απειλή στην υγεία ή την ασφάλεια και η συμφωνηθείσα διαδικασία επίλυσης των θεμάτων δεν είναι κατάλληλη, ένας εργοδότης ή ένας σχετικός HSR μπορεί, μετά από διαβούλευση μεταξύ τους, να δώσει εντολή στους υπαλλήλους να σταματήσουν να εργάζονται. Κατά τη διάρκεια μια περιόδου «διακοπής εργασίας», ένας εργοδότης μπορεί να μεταφέρει τους υπαλλήλους που αφορά το θέμα σε κατάλληλες εναλλακτικές θέσεις εργασίας. Εάν το θέμα για το οποίο υπάρχει εντολή διακοπής εργασίας δεν έχει επιλυθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να ζητήσει από τη WorkSafe επιθεωρητή για να διερευνήσει το θέμα. Επιτροπές υγείας και ασφάλειας Ένας εργοδότης πρέπει να συστήσει επιτροπή υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας εντός τριών μηνών από τη στιγμή που υποβάλλεται σχετικό αίτημα ενός HSR. Οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και υπαλλήλων για να δημιουργούν πιο ασφαλείς χώρους εργασίας μέσω της εισαγωγής, ανάπτυξης, κυκλοφορίας στις κατάλληλες γλώσσες, εφαρμογής και αναθεώρησης μέτρων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, προτύπων, κανόνων και διαδικασιών για το χώρο εργασίας. Τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη τέτοιων επιτροπών πρέπει να είναι εκπρόσωποι των υπαλλήλων, που στο μέτρο του εφικτού θα πρέπει να είναι HSR και αναπληρωτές HSR. Μπορούν να μεταφέρουν τις προτάσεις των μελών των DWG τους στις συνελεύσεις και να τους αναφέρουν τα αποτελέσματα των συνελεύσεων. Επίλυση θεμάτων Οι εργοδότες και οι υπάλληλοι μέσω των HSR τους οφείλουν να προσπαθούν να επιλύουν τα θέματα που προκύπτουν χρησιμοποιώντας τις συμφωνηθείσες εσωτερικές διαδικασίες. Εάν δεν έχουν θεσπιστεί διαδικασίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στους κανονισμούς του Νόμου. Εάν τα μέρη δεν μπορούν να επιλύσουν το θέμα σε εύλογο χρονικό διάστημα, οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να ζητήσει από τη WorkSafe να κανονίσει τη διερεύνηση του θέματος από έναν επιθεωρητή. Το άτομο που εκπροσωπεί τον εργοδότη στις προσπάθειες επίλυσης των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας πρέπει να έχει αρκετά υψηλή θέση, να είναι επαρκώς ικανό να δρα για λογαριασμό του εργοδότη και να μην είναι HSR. Απαγόρευση διακρίσεων Οι εργοδότες δεν πρέπει να απειλούν, να απολύουν ή να αρνούνται να προσλάβουν ένα άτομο ή με άλλο τρόπο να επηρεάζουν αρνητικά την απασχόλησή του λόγω δράσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Νόμου. Σ αυτές περιλαμβάνεται η συμμετοχή ως μέλος σε μια επιτροπή ασφάλειας, η δράση ως HSR ή αναπληρωτής HSR, η βοήθεια προς επιθεωρητή ή η έγερση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Απαιτήσεις για άδειες, εγγραφές, πιστοποιητικά, κ.λπ. Για ορισμένο εξοπλισμό και ορισμένες ουσίες και δραστηριότητες υψηλού κινδύνου στους χώρους εργασίας απαιτείται από τον εργοδότη να έχει άδειες ή σχετικά έγγραφα. Ένας εργοδότης δεν πρέπει να αναλαμβάνει κανενός είδους επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς τις κατάλληλες άδειες και τα πιστοποιητικά εγγραφής που απαιτούν τυχόν σχετικοί κανονισμοί (για παράδειγμα, ο εργάτης αφαίρεσης αμίαντου πρέπει να έχει άδεια). Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι όσοι εκτελούν κατ αποκοπή εργασία που απαιτεί ειδικές άδειες, πιστοποιητικά εγγραφής, επίσημες άδειες ή πιστοποιητικά ικανότητας έχουν τα κατάλληλα προσόντα, είναι πεπειραμένοι και υπό επίβλεψη. WORKSAFE VICTORIA / INFORMATION FOR EMPLOYERS_OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT

4 Ειδοποίηση για περιστατικά και διατήρηση των χώρων όπου σημειώθηκαν περιστατικά Ένας εργοδότης πρέπει να ειδοποιήσει τη WorkSafe αμέσως μόλις αντιληφθεί ότι σημειώθηκε κάποιο περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Στους σοβαρούς τραυματισμούς περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, οι τραυματισμοί που απαιτούν: ιατρική αγωγή εντός 48 ωρών από την έκθεση σε μια ουσία άμεση εισαγωγή σε νοσοκομείο για θεραπεία ή άμεση ιατρική αγωγή για τραυματισμό, για παράδειγμα, ακρωτηριασμό, σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι ή στα μάτια, εκδορές του κρανίου, ηλεκτρικό σοκ, τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης, απώλεια σωματικών λειτουργιών ή σοβαρές αμυχές. Οι εργοδότες πρέπει επίσης να ειδοποιούν τη WorkSafe για περιστατικά που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια ενός ατόμου σε άμεση γειτνίαση, μεταξύ των οποίων: την κατάρρευση, ανατροπή, βλάβη, δυσλειτουργία ή ζημιά εξοπλισμού που απαιτείται να έχει λάβει άδεια ή πιστοποιητικό καταχώρησης την κατάρρευση ή συντριβή εξόρυξης ή οποιασδήποτε υποστύλωσης για τη στήριξη εξόρυξης την κατάρρευση ή μερική κατάρρευση κτιρίου ή κατασκευής ενδόρρηξη, έκρηξη ή πυρκαγιά τη διαφυγή, διάχυση ή διαρροή ουσίας ή την πτώση ή ρίψη εξοπλισμού, ουσίας ή αντικειμένου από μεγάλο ύψος. Εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση, ένας εργοδότης πρέπει επίσης να δώσει στη WorkSafe γραπτή αναφορά του περιστατικού για το οποίο απεστάλη ειδοποίηση και να τηρήσει αντίγραφο αυτής της αναφοράς για 5 χρόνια, καθώς και να έχει το αντίγραφο στη διάθεση των παρακάτω: επιθεωρητή της WorkSafe του ατόμου που υπέστη τις συνέπειες του περιστατικού ή του εκπροσώπου του του HSR της καθορισμένης ομάδας εργασίας (εάν υπάρχει) που υπέστη συνέπειες, και των μελών της επιτροπής υγείας και ασφάλειας (εάν υπάρχει). Όπου έχει σημειωθεί περιστατικό για το οποίο ενδείκνυται να σταλεί ειδοποίηση, δεν θα πρέπει να αλλάξει τίποτα στο χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό μέχρις ότου δοθούν συστάσεις από έναν επιθεωρητή της WorkSafe. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου ένας χώρος πρέπει να αλλάξει για να προστατευθεί η υγεία και ασφάλεια ενός ατόμου, για να δοθεί βοήθεια σε τραυματία ή να αναληφθεί η απαραίτητη δράση για να γίνει ο χώρος ασφαλής. Εξουσιοδοτημένοι Εκπρόσωποι Υπαλλήλων Καταχωριμένων Οργανώσεων (ARREO) Οι εργοδότες πρέπει να έχουν επίγνωση του ρόλου και των εξουσιών των ARREO, οι οποίες μπορούν να εισέρχονται σε χώρους εργασίας σε ορισμένες ελάχιστες περιπτώσεις. Ένας ARREO είναι ένας μόνιμος υπάλληλος ή ένα στέλεχος μιας καταχωρισμένης οργάνωσης υπαλλήλων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έναν κύκλο μαθημάτων εγκεκριμένο από τη WorkSafe και είναι κάτοχος άδειας εισόδου που έχει εκδώσει το Ειρηνοδικείο. Ένας ARREO μπορεί να εισέλθει σε έναν χώρο εργασίας κατά τις ώρες εργασίας για να διερευνήσει πιθανή παραβίαση τουνόμου. Κατά την είσοδό του, ο ARREO πρέπει αμέσως να λάβει εύλογα μέτρα για να παράσχει στον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του τα ακόλουθα: ειδοποίηση, που περιλαμβάνει μια περιγραφή της πιθανής παραβίασης, και την άδεια εισόδου του για επιθεώρηση. Ενόσω βρίσκεται στο χώρο εργασίας, ο ARREO πρέπει να προσκομίσει την άδεια εισόδου του για επιθεώρηση εφόσον του ζητηθεί. Η πιθανή παραβίαση πρέπει να αφορά ή να επηρεάζει την εργασία που εκτελείται ή να επηρεάζει το άτομο ή τα άτομα που: είναι μέλη της καταχωρισμένης οργάνωσης υπαλλήλων υπόκεινται σε επικυρωμένη συμφωνία που δεσμεύει την καταχωρισμένη οργάνωση υπαλλήλων, ή πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν μέλη της καταχωρισμένης οργάνωσης υπαλλήλων και δεν υπόκεινται σε επικυρωμένη συμφωνία. Οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο ARREO έχει λάβει άδεια εισόδου σε έναν χώρο εργασίας και ότι δεν παρακωλύεται, εμποδίζεται, εκφοβίζεται ή απειλείται εσκεμμένα κατά την άσκηση των εξουσιών του. Προκειμένου να διερευνήσει την πιθανή καταστρατήγηση, ένας ARREO μπορεί: να επιθεωρήσει οποιοδήποτε εξοπλισμό, ουσία ή αντικείμενο στο χώρο να παρακολουθήσει την εργασία με συγκατάθεση, να διαβουλευθεί με έναν ή περισσότερους υπαλλήλους που είναι μέλη ή πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν μέλη της καταχωριμένης οργάνωσης υπαλλήλων, και να διαβουλευθεί με τον εργοδότη για οτιδήποτε σχετίζεται με το υπό διερεύνηση θέμα. Ένας ARREO μπορεί: να προειδοποιήσει έναν ή περισσότερους υπαλλήλους εάν πιστεύει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, και να διαβουλευθεί με έναν υπάλληλο κατά τη διάρκεια του γεύματός του/της ή άλλων διαλειμμάτων. Ένας ARREO δεν μπορεί: να ασκεί εξουσία σε οποιοδήποτε μέρος ενός χώρου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, εκτός εάν έχει τη συγκατάθεση του ενοίκου να εισέρχεται σε έναν χώρο με πρόσβαση που περιορίζεται από άλλο Νόμο ή σύμφωνα με αυτόν, ή να ασκεί εξουσία που μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή εργασίας, εκτός εάν έχει λάβει τη συγκατάθεση του εργοδότη ή του εκπροσώπου του. Εάν προκύψει θέμα για την άσκηση των εξουσιών του ARREO μεταξύ του ARREO και του εργοδότη ή του εκπροσώπου του, οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να ζητήσει την παρουσία επιθεωρητή για να εξεταστεί το θέμα. 4 WORKSAFE VICTORIA / INFORMATION FOR EMPLOYERS_OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT 2004

5 Καθήκοντα τρίτων μερών Τα άτομα εκτός από τους εργοδότες που σχετίζονται με έναν χώρο εργασίας έχουν συμπληρωματικά καθήκοντα. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι: υπάλληλοι αυτοί που διαχειρίζονται και ελέγχουν τους χώρους εργασίας, όπως ο ιδιοκτήτης του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος εργασίας σας σχεδιαστές, κατασκευαστές και προμηθευτές εξοπλισμού του χώρου εργασίας σας κατασκευαστές και προμηθευτές ουσιών του χώρου εργασίας σας, και άτομα που εγκαθιστούν, ανεγείρουν ή θέτουν σε λειτουργία τον εξοπλισμό στο χώρο εργασίας σας. Καθήκοντα που αλληλοκαλύπτονται και συνυπάρχουν Οι εργοδότες συνεχίζουν να έχουν καθήκοντα και να οφείλουν να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διατηρούν έναν ασφαλή χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από τρίτα μέρη, όπως εργολάβοι ή ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν έναν βαθμό διαχείρισης και ελέγχου του χώρου εργασίας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στο Νόμο Υγείας και Ασφάλειας στο Χώρο Εργασάις 2004 και δεν πρέπει να θεωρούνται νομικό έγγραφο ή υποκατάστατο του Νόμου. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη WorkSafe Victoria στο ή στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση WORKSAFE VICTORIA Συμβουλευτική Υπηρεσία 222 Exhibition Street Melbourne 3000 Τηλέφωνο Χωρίς χρέωση Web Οι πληροφορίες που περιέχονται σ αυτό το έντυπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η Victorian WorkCover Authority (Αρχή εργατικής κάλυψης της Βικτωρίας) εκχωρεί με το παρόν μη αποκλειστική άδεια γι αυτό το έντυπο στον αποδέκτη του υπό τον όρο ότι δεν θα το διανείμει με σκοπό το κέρδος. Η Victorian WorkCover Authority ενθαρρύνει την ελεύθερη μεταβίβαση, αντιγραφή και εκτύπωση των πληροφοριών που περιέχονται σ αυτό το έντυπο εφόσον τέτοιου είδους δραστηριότητες υποστηρίζουν τους σκοπούς και την πρόθεση για την οποία συντάχθηκε το έντυπο. Η WorkSafe Victoria είναι τμήμα της Victorian WorkCover Authority. VWA929/05/05.05 WORKSAFE VICTORIA / INFORMATION FOR EMPLOYERS_OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές

Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές 1 This resource kit was developed by Safe Work Australia in conjunction with the Department of Prime Minister and Cabinet Not-for-Profit

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς Μήνυμα από τον Richard Reese, Πρόεδρο και CEO Στην Iron Mountain, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία στη φήμη μας για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια EUSTaCEA project, Daphne III programme Συνοδευτικός Οδηγός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 Συνοδευτικός Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πρόκειται για μια επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο που οι ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποκαλυφθούν από εμάς καθώς και τα δικαιώματά σας όσον αφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα