ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ. Α.Μ: Εξάµηνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ. Α.Μ:1340200500057 Εξάµηνο"

Transcript

1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Α.Μ: Εξάµηνο

2 ΑΘΗΝΑ, 2007 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚ Αστικός Κώδικας ΑΠ Άρειος Πάγος ίκη(περιοδικό) ΕΣ Α Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών ΚΠολ Κώδικας Πολιτικής ικονοµίας ΚΠοιν Κώδικας Ποινικής ικονοµίας ΝοΒ Νοµικό Βήµα(περιοδικό) ΠΚ Ποινικός Κώδικας ΠοινΧρ Ποινικά χρονικά(περιοδικό)

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το θέµα 3 2. Οι κείµενες διατάξεις Α. Το Σύνταγµα 4 Β. Ευρωπαϊκό ίκαιο και ιεθνείς δεσµεύσεις 9 Γ. Οι επιλογές του Έλληνα νοµοθέτη Ουσιαστικό ίκαιο ικονοµικό ίκαιο Η θεωρία 17 Α. Η συνταγµατική θεωρία 18 Β. ικονοµικές θεωρίες 21 Γ. Αστικό ίκαιο Η Νοµολογία Συµπεράσµατα 31

4 1. ΤΟ ΘΕΜΑ Τα άρθρα 9, 9Α και 19 του ισχύοντος Συντάγµατος, προστατεύουν το άτοµο από την επέµβαση στην ιδιωτική του ζωή, στον χώρο δηλαδή εκείνον ο οποίος πρέπει να αναγνωρίζεται στον άνθρωπο ως απόρρητος, µυστικός για να µπορέσει ελεύθερα να αναπτύξει την προσωπικότητά του, 1 η οποία επίσης κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ.1 Σ. Ειδικότερα, µε το άρθρο 19 Σ προστατεύεται το απόρρητο της επικοινωνίας. Αναγνωρίζεται δηλαδή το δικαίωµα στην µυστική, εµπιστευτική επικοινωνία. Ωστόσο, οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις διευκολύνουν την παραβίαση της απόρρητης σφαίρας της ιδιωτικότητας. Το φαινόµενο δεν είναι καινούργιο, εντείνεται όµως µε τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα. Σχετικές ενέργειες είναι βεβαίως αντισυνταγµατικές και εναπόκειται στον κοινό νοµοθέτη να προβλέψει τις συνέπειες της σχετικής παράβασης. εδοµένων των µέσων εικόνας και ήχου που τελευταία εµφανίστηκαν, παρατηρείται ότι η προσβολή λαµβάνει χώρα είτε µε ηχογραφήσεις ιδιωτικών συζητήσεων είτε µε την απεικόνιση των προσβαλλοµένων σε βιντεοταινίες και φωτογραφίες. Εκτός βέβαια από τον παράνοµο χαρακτήρα των εν λόγω ενεργειών, δεν πρέπει να παροράται το γεγονός ότι η ύπαρξή τους δηµιουργεί και µία πραγµατική κατάσταση. Αποδεικνύεται δηλαδή µε τον πιο αδιαµφισβήτητο τρόπο το γεγονός που έλαβε χώρα. Το ερώτηµα λοιπόν που τίθεται είναι κατά πόσον οι παράνοµες αυτές εγγραφές µπορούν να αποτελέσουν νόµιµο µέσο απόδειξης στο πλαίσιο µιας 1. ΕφΘεσ 1782/1981, 14, σελ.138, Καµίνης Γ.-Παράνοµα αποδεικτικά µέσα και κατοχύρωση των συνταγµατικών δικαιωµάτων - αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική και πολιτική δίκη

5 1998, σελ.173, υποσ. 2. δίκης. Ο παράνοµος δηλαδή χαρακτήρας που προκύπτει από το ουσιαστικό δίκαιο, όπου αυτός προβλέπεται, θα περιορισθεί στις προβλεπόµενες συνέπειες του ουσιαστικού δικαίου ή θα επεκταθεί και στον δικονοµικό κλάδο υπό τη µορφή του απαράδεκτου των εν λόγω µέσων, οπότε ο δικαστής υποχρεούται να µην λάβει υπόψη του τις αποδείξεις που προσκοµίσθηκαν. Και ακόµα: εάν ο κοινός νοµοθέτης δεν προέβλεψε το αξιόποινο της πράξης ή το απαράδεκτο των µέσων, είναι δυνατόν αυτό να συναχθεί από το ίδιο το Σύνταγµα (19 κυρίως Σ). Στη θεωρία, οι απόψεις που υποστηρίζονται είναι κυρίως ενδιάµεσες/σταθµιστικές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι λείπουν και θεωρίες που κινούνται στον άξονα απόλυτης άρνησης της αξιοποίησης παράνοµων αποδεικτικών µέσων. Ωστόσο, οι κρατούσες θεωρίες σταθµίζουν τα αντικρουόµενα δικαιώµατα και in concreto αποφαίνονται για την αξιοποίηση ή απόρριψη του αποδεικτικού µέσου. Πλούσια όµως είναι και η νοµολογία, η οποία έχει κληθεί όχι λίγες φορές να κρίνει υποθέσεις που παρουσιάστηκαν προς επίλυση µε βάση (ή αποκλειστικά) τέτοιου είδους αποδεικτικά µέσα. Οι σχετικές αποφάσεις συνάγουν ως επί το πλείστον την απαγόρευση αξιοποίησης από το ουσιαστικό δίκαιο (κυρίως 57 ΑΚ), όταν αυτό προβλέπει το παράνοµο της πράξης απόκτησης του µέσου. 2. ΟΙ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Η προστασία που παρέχεται από το συνταγµατικό κείµενο διαγράφε-

6 ται στα προαναφερθέντα άρθρα 9, 9Α και 19. Κυρίως αυτά είναι που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή του ατόµου. Με την αναθεώρηση το 2001 προστέθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19, καθώς και το άρθρο 9Α. Έτσι, ο αναθεωρητικός νοµοθέτης έλαβε υπόψη του τα νέα δεδοµένα και τον υψηλό κίνδυνο που διατρέχει η ιδιωτική ζωή. Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί ότι όλα τα ελληνικά Συντάγµατα από το 1844 αναγνωρίζουν το απαραβίαστο της επικοινωνίας, γεγονός που καταδεικνύει την ευαισθησία του σχετικού δικαιώµατος. Στο άρθρο 9 παρ.1 Σ ορίζεται ότι: Η κατοικία καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. Καµία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά µόνο όπως ορίζει ο νόµος και πάντοτε µε παρουσία της δικαστικής αρχής. Στο πρώτο εδάφιο αναγνωρίζεται το άσυλο της κατοικίας. Αυτή γίνεται αντιληπτή ως κάθε χώρος που ο άνθρωπος ορίζει ως τον µη γενικά προσιτό χώρο διαβιώσεως και εργασίας του. Είναι έννοια ευρύτερη από τους λοιπούς δικαιικούς κλάδους και εξασφαλίζει το άτοµο από την επέµβαση των κρατικών οργάνων στον περίκλειστο αυτό χώρο. 2 Οι παραβάτες τιµωρούνται µε βάση την δεύτερη παράγραφο για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Η ιδιωτική ζωή αντίθετα είναι έννοια ευρύτερη της κατοικίας και περιλαµβάνει κάθε µη δηµόσια εκδήλωση του προσώπου. Είναι ο πυρήνας στον οποίο ο άνθρωπος κυριαρχεί και στον οποίο δεν µπορεί να επέµβει το κράτος.. 3 Με το 25 παρ. 1γ Σ ούτε οι ιδιώτες. Χαρακτηριστική δε ενέργεια προσβολής της ιδιωτικής ζωής είναι η παρακολούθηση ή δηµοσίευση αυτής, χωρίς την συγκατάθεση του φορέα (ενίοτε όµως ακόµα και µε αυτήν), 4 ή 2. αγτόγλου Π., Ατοµικά ικαιώµατα,1991,σελ ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικό ίκαιο - Ειδικό µέρος,2005, σελ.152.

7 4. Απόφαση της Αρχής υπ αριθµ.1346/ κάθε είδους επέµβαση από ιδιώτη. Προστατεύεται στο 9 παρ. 1 β, µαζί µε την οικογενειακή ζωή. Στο επόµενο άρθρο (9Α Σ) απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε Αρχή που µεριµνά για την προστασία των εν λόγω δεδοµένων. Το άρθρο 19 Σ προστατεύει την ιδιωτική επικοινωνία, ορίζοντας ότι αυτή είναι απόλυτα απαραβίαστη, είτε διεξάγεται µε επιστολές είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εποµένως, προστατευτέο κρίνεται κάθε µέσο επικοινωνίας, εφόσον αυτή νοείται ως µη δηµόσια από τους επικοινωνούντες. Απαγορεύεται λοιπόν το άνοιγµα επιστολής ή η καταγραφή µιας συνοµιλίας. Η προστασία τελειώνει από τη στιγµή που θα φτάσει το µήνυµα στον παραλήπτη, ενώ στη συνέχεια καταλαµβάνεται από το άσυλο της κατοικίας. Υποστηρίζεται όµως και η αντίθετη άποψη. Γίνεται επίσης δεκτό ότι τα εξωτερικά στοιχεία εµπίπτουν στο πεδίο προστασίας του 19 ως στοιχεία της επικοινωνίας. 5 Άρση του απορρήτου επιτρέπεται µόνο όπως ορίζει ο νόµος και µόνο για ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήµατα ή για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι εξαιρέσεις αφορούν τις δικαστικές αρχές και µόνο. εν εφαρµόζονται στα όργανα της διοικητικής εξουσίας. Καθοριστικής σηµασίας για την τύχη αποδεικτικών µέσων που αποκτήθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου ή κατά παράβαση των 9 και 9Α Σ είναι η τρίτη παράγραφος του 19 Σ. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α. Κηρύσσεται η δικονοµική ακυρότητα των προσκοµισθέντων στοιχείων και

8 5. Τσακυράκης Στ., ΝοΒ 1993,σελ.998, ηµητρόπουλος Α.,ό.π.,σελ.182. ο δικαστής απαγορεύεται να τα λάβει υπόψην του για την επίλυση της υπόθεσης. Ιδιαίτερη βέβαια θέση κατέχει το 2 παρ.1 Σ, το οποίο από πολλούς εκπροσώπους της θεωρίας, αλλά και ενίοτε τη νοµολογία θεωρείται ως καταστατική αρχή του πολιτεύµατος, πρωταρχικός σκοπός του κράτους, διάταξη µη επιδεκτική εξαιρέσεων και περιορισµών. Πρόκειται για την προστασία της αξίας του ανθρώπου. Ως γενικό δικαίωµα, από το οποίο απορρέουν όλα τα επί µέρους δικαιώµατα, περιορίζει, αλλά δεν περιορίζεται. Υπερισχύει µάλιστα, από ουσιαστική πάντα πλευρά, των λοιπών διατάξεων. Υποστηρίζεται ότι το ακριβές περιεχόµενο της έννοιας είναι δύσκολο να προσδιορισθεί, γιατί είναι αδύνατον αυτό να αποσυνδεθεί από τις προσωπικές αντιλήψεις του εκάστοτε συγγραφέα, ενέχοντας προεκτάσεις φιλοσοφικές. Ένας παραστατικός ορισµός είναι η άποψη που ταυτίζει την ανθρώπινη αξία µε την ουσία του ανθρώπου, αντιµετωπίζοντάς την ως µία πραγµατική κατάσταση. Συγκεκριµένα, ανθρώπινη αξία είναι το σύνολο των γενικών, υλικών, πνευµατικών και κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρώπινου γένους. 6 Ανάλογης γενικότητας και αξίας διάταξη είναι το 5 παρ. 1 Σ το οποίο αναγνωρίζει το γενικό δικαίωµα στην προσωπικότητα. Αυτή συντίθεται από το σύνολο των συγκεκριµένων κάθε φορά γνωρισµάτων που συναντώνται στο φορέα του δικαιώµατος και λειτουργούν γι αυτόν εξατοµικευτικά. 7 Επιπλέον, προστατεύεται η ελευθερία αυτοκαθορισµού του ανθρώπου, ο οποίος µπορεί να αναπτύσσει την προσωπικότητά του µε απώτατα όρια 6. ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά δικαιώµατα: Ειδικό Μέρος: Μητρικά δικαιώµατα- Φυσική υπόσταση,2007, σελ.285.

9 7. ηµητρόπουλος Α.,ό.π. υπό 6., σελ.291. τους νόµους, τα δικαιώµατα των άλλων και τα χρηστά ήθη (5 παρ. 1β Σ). Με το 5 παρ. 2 και 3 Σ αναγνωρίζεται η απόλυτη προστασία της ζωής, τιµής και ελευθερίας όλων των ευρισκόµενων στην ελληνική επικράτεια. Μόνη δυνατότητα περιορισµού του δικαιώµατος αυτού είναι η πρόβλεψη του νόµου. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχει επίσης κριθεί ως άξια προστασίας, και µε βάση το 7 παρ.2 Σ προστατεύεται. Απαγορεύονται τα βασανιστήρια και οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έτσι, είναι αντισυνταγµατική κάθε πρόκληση εµφανούς βλάβης, µε επενέργεια επί του σώµατος, εξίσου όµως παράνοµη, ως προσβάλουσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι και η ψυχική πίεση που ασκείται στον άνθρωπο. Με την τελευταία συνταγµατική αναθεώρηση, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 25 διευρύνθηκε, προβλέποντας ρητά την διαπροσωπική ενέργεια. Τα δικαιώµατα δηλαδή που προβλέπονται από το συνταγµατικό κείµενο µπορούν να εφαρµοστούν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. εν προστατεύονται µόνο εφόσον προσβολέας είναι το κράτος, αλλά είναι δυνατόν, προστασία να ζητηθεί και απέναντι σε ιδιώτη που µε τη δράση του τα προσβάλλει. Παράλληλα, µε την αναθεώρηση του 2001 εισήχθη και η αρχή της αναλογικότητας, σύµφωνα µε την οποία για να επιβληθεί περιορισµός σε ένα δικαίωµα, θα πρέπει αυτός να είναι πρόσφορος, αναγκαίος και να περνά επιτυχώς το στάδιο της στάθµισης stricto sensu. Με το άρθρο 20 Σ αναγνωρίζεται το δικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια σε όποιον έχει ανάγκη παροχής δικαστικής προστασίας. Το περιεχόµενο του δικαιώµατος αυτού περιλαµβάνει τόσο την προσφυγή στο

10 δικαστήριο, όσο και την ανάπτυξη των σχετικών ισχυρισµών που προβάλλει ο διάδικος. Στο περιεχόµενο του δικαιώµατος περιλαµβάνονται τα ασφαλιστικά µέτρα και η αναγκαστική εκτέλεση. Επιπλέον, γίνεται δεκτό ότι εδώ υπάγεται και το δικαίωµα στην απόδειξη των προβαλλόµενων ισχυρισµών. 8 Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΣ Α µε τα άρθρα 6 και 8 αναγνωρίζει το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης στην χρηστή απονοµή της δικαιοσύνης και στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή αντίστοιχα. Στο έκτο άρθρο καθιερώνεται η αρχή in dubio pro reo (παρ.2), ενώ προβλέπεται δικαίωµα υπεράσπισης του κατηγορουµένου (παρ. 3γ ) και δικαίωµα στην παροχή χρόνου για την προετοιµασία αυτής (παρ. 3β ). Στο άρθρο 8 προστατεύεται η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, η κατοικία και η αλληλογραφία του προσώπου. Μόνο εφόσον υπάρχει πρόβλεψη νόµου και τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο µπορεί νοµίµως να λάβει χώρα επέµβαση στην ιδιωτική ζωή. Οι διατυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν είναι οι εξής: η επέµβαση να αποτελεί αναγκαίο µέτρο για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δηµόσιας ασφάλειας, της οικονοµικής ευηµερίας, της προάσπισης της τάξης και της πρόληψης ποινικών παραβάσεων, της προάσπισης της υγείας ή της ηθικής ή της προστασίας δικαιωµάτων και ελευθεριών των άλλων. Μετά την προσχώρηση της Ελλάδας στη Ε.Ε. από την 1/1/1981 και δεδοµένου ότι γίνεται δεκτή η σύµφωνη µε το Κοινοτικό δίκαιο ερµηνεία του Συντάγµατος, δεν µπορεί παρά να ληφθούν υπόψην οι σχετικές διατάξεις κατά την ερµηνεία του συνταγµατικού κειµένου. 8. Ηλιοπούλου-Στραγγά Τζ., Κτήση παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων και

11 δικαίωµα υπεράσπισης του κατηγορουµένου,2003,σελ.89 υποσ.121 Περαιτέρω, Οι γενικά παραδεδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συµβάσεις, από την επικύρωσή τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους καθεµιάς, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ελληνικού εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου. Η Οικουµενική διακήρυξη του ΟΗΕ (1948), αναγνωρίζει την ανθρώπινη αξία. Εποµένως, και µε βάση το άρθρο 28 Σ, η χώρα µας δεσµεύεται να προστατεύει την αξία του ανθρώπου. Γ. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ Στο προστατευτικό περιεχόµενο των συνταγµατικών δικαιωµάτων, ως αξίωση του πολίτη για παροχή προστασίας, αντιστοιχεί υποχρέωση του νοµοθέτη να ρυθµίσει, σε επίπεδο κοινού νόµου, διατάξεις, µε τις οποίες θα ευοδωθεί η παρεχόµενη στο συνταγµατικό κείµενο προστασία. Αν και δεν ρυθµίζονται επαρκώς όλα τα θέµατα, εν τούτοις υπάρχουν διατάξεις εµφανώς τεθειµένες υπέρ του ενός ή του άλλου δικαιώµατος. 1) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Στο πλαίσιο του Αστικού ικαίου, εµφανώς επηρεασµένη από το 5 Σ, η διάταξη 57 ΑΚ, προστατεύει την προσωπικότητα εκείνου που παράνοµα προσβλήθηκε, θεσπίζοντας υποχρέωση αποζηµίωσης του παρανοµήσαντος. Η εν λόγω διάταξη µάλιστα, πολλές φορές εφαρµόσθηκε από την νοµολογία ως παρέχουσα το κατάλληλο έρεισµα για την απαγόρευση αξιοποίησης αποδεικτικού µέσου που αποκτήθηκε κατά παράβασή της. Στην προσω-

12 πικότητα υπάγονται τόσο η υλική όσο και η πνευµατική υπόσταση του ανθρώπου. Έτσι, στοιχεία της προσωπικότητας αποτελούν και η εικόνα και η φωνή του. Επίσης, εδώ περιλαµβάνονται η ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδοµένα του ατόµου. 9 Ακόµα, µετά την µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου, µε τον Ν. 1329/1983, ο γάµος έπαψε να αποτελεί περιορισµό του δικαιώµατος της προσωπικότητας των συζύγων. Με το άρθρο 15 του νόµου, το άρθρο 1387 παρ. 2 ορίζει πια ότι η ρύθµιση από τους συζύγους του κοινού τους βίου πρέπει να µην εµποδίζει την επαγγελµατική και την υπόλοιπη δραστηριότητα του καθενός από αυτούς και να µην παραβιάζει τη σφαίρα της προσωπικότητάς τους. Το συνταγµατικό έρεισµα της διάταξης είναι αδιαµφισβήτητα τα άρθρα 5 παρ. 1 και 19 Σ. ηλαδή, ο καθένας από τους συζύγους περιορίζει την προσωπικότητά του µόνο στο αναγκαίο για την έγγαµη συµβίωση µέτρο, ενώ παράλληλα του παραχωρείται ένας χώρος ιδιωτικός, στον οποίο ο έτερος σύζυγος δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωµα επέµβασης. Με τη σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία της διάταξης, ο χώρος διαγράφεται από τα άρθρα που καθορίζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου της επικοινωνίας. Ο χώρος αυτός περιλαµβάνει στοιχεία όπως η επικοινωνία µε τρίτους, η ελεύθερη ανάπτυξη των πνευµατικών, καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων του συζύγου, η επαγγελ- µατική ζωή. Παράλληλα, αυτά είναι και τα εξωτερικά όρια της εξουσίας των συζύγων για από κοινού ρύθµιση του συζυγικού βίου. 10 Και ο ποινικός νοµοθέτης αναγνωρίζει την αξία της ιδιωτικής ζωής και το ευπρόσβλητο αυτής, ποινικοποιώντας συµπεριφορές που την προσβάλλουν. Έτσι, στο άρθρο 248 ΠΚ τιµωρείται ο ταχυδροµικός υπάλληλος, ο οποίος µε έναν από τους αναφερόµενους τρόπους λαµβάνει γνώση του πε- 9. Γεωργιάδης Απ., Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, 2002,σελ 146 επ.

13 10. Παπαχρίστου Θ., Εγχειρίδιο Οικογενειακού ικαίου, 2005,σελ.77 επ. ριεχοµένου επιστολής ή άλλου αντικειµένου εµπιστευµένου στο ταχυδρο- µείο. Τιµωρείται όµως ακόµα και αν απλώς επέτρεψε σε άλλον να λάβει γνώση του ως άνω περιεχοµένου. Τα άρθρα 249 και 250 ΠΚ επεκτείνουν την προστασία και στους τοµείς των τηλεφωνικών υπηρεσιών και στην επικοινωνία µέσω τηλεγραφηµάτων. Την ίδια προστασία απολαµβάνουν και πράγµατα ή έγγραφα που έχουν εµπιστευθεί σε αρµόδια υπηρεσία και υπάλληλος παρανόµως γνωστοποιεί σε τρίτο (252 ΠΚ). Μάλιστα, αξιόποινος παραµένει ο υπάλληλος που προβαίνει σε µία από τις πράξεις αυτές, ακόµα και αν έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία του, η γνώση του όµως προήλθε όσο ήταν ακόµη σε αυτήν(253 ΠΚ). Όµως, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, το κριτήριο της από τα πράγµατα δυνατότητας επέµβασης στην ιδιωτική σφαίρα του ατόµου δεν καλύπτει πια όλες τις περιπτώσεις παραβίασης ξένης έννοµης σφαίρας. Γι αυτό προστέθηκαν στον ΠΚ τα άρθρα 370, 370Α, 370Β, 370Γ και 371, µε τα οποία τιµωρούνται εκείνοι που: επεµβαίνουν αθέµιτα σε επιστολές ή άλλα κλειστά έγγραφα µε οποιονδήποτε τρόπο, µε σκοπό να λάβουν γνώση του περιεχοµένου τους ή εισχωρούν σε ξένα απόρρητα (370 παρ. 1 ΠΚ) παγιδεύουν ή µε οποιανδήποτε άλλο τρόπο παρεµβαίνουν σε τηλεφωνική συνδιάλεξη µεταξύ τρίτων, µε σκοπό να πληροφορηθούν το περιεχόµενο αυτής ή να την µαγνητοφωνήσουν (370Α παρ.1) αθέµιτα παρακολουθούν µε ειδικά τεχνικά µέσα ή µαγνητοφωνούν συζήτηση µεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δηµόσια ή µαγνητοσκοπούν µη δηµόσιες πράξεις τρίτων. Αξιόποινος είναι και ο συνοµιλητής που προβαίνει στην εν λόγω πράξη χωρίς συναίνεση

14 του ετέρου συνοµιλητή του (370Α παρ. 2β ) χρησιµοποιούν πληροφορίες, µαγνητοταινίες, µαγνητοσκοπήσεις που αποκτήθηκαν µε τους προαναφερόµενους στα 370 παρ. 1 και 2 τρόπους (370Α παρ. 3) διεξάγουν τις πράξεις των παρ. 1,2 και 3 κατά συνήθεια ή κατ επάγγελµα ή αποβλέπουν στην είσπραξη αµοιβής (370Α παρ. 5) διαθέτουν στο εµπόριο ή µε άλλον τρόπο προσφέρουν για εγκατάσταση ειδικά τεχνικά µέσα για την τέλεση πράξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 370Α ή δηµόσια διαφηµίζουν ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την τέλεσή των πράξεων αυτών (370Α παρ. 6) αθέµιτα παρεµβαίνουν σε προγράµµατα υπολογιστών ή παραβιάζουν στοιχεία που αποτελούν κρατικά, επιστηµονικά ή επαγγελµατικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης. Ως απόρρητο νοείται εκείνο που ο νόµιµος κάτοχός του µεταχειρίζεται ως τέτοιο (370Β παρ. 1). Μεγαλύτερη ποινή (υπό την επιφύλαξη του 147 ΠΚ) επιβάλλεται αν ο δράστης βρίσκεται στην υπηρεσία του παθόντος και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα µεγάλης οικονοµικής αξίας ή πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωµατικό απόρρητο ή αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους (370Β παρ. 2 και 3) επεµβαίνουν χωρίς δικαίωµα σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε περιφερειακή µνήµη υπολογιστή ή µεταδίδονται µε σύστηµα τηλεπικοινωνιών, και ιδίως κατόπιν παραβίασης των µέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο παθών (370Γ παρ. 2)

15 τέλος, στο 371 ΠΚ προβλέπεται ο ποινικός κολασµός κληρικών, δικηγόρων, και κάθε είδους νοµικών παραστατών, συµβολαιογράφων, γιατρών, νοσοκόµων, µαιών, φαρµακοποιών και άλλων προσώπων, στους οποίους, λόγω του επαγγέλµατός ή της ιδιότητάς τους, κάποιοι εµπιστεύονται ιδιωτικά απόρρητα. Τιµωρία προβλέπεται επίσης για τους βοηθούς αλλά και τον κληρονόµο που νοµί- µως απέκτησε την κατοχή των σχετικών πληροφοριών, προβαίνει όµως στην φανέρωσή τους (371 παρ.2) µάλιστα, από µέρος της θεωρίας γίνεται δεκτό ότι και τα άρθρα 20 και 25 ΠΚ µπορούν να εφαρµοσθούν ώστε να µην αποτελεί παράνοµο αποδεικτικό µέσο εκείνο το οποίο αποκτήθηκε κατά παράβαση διάταξης νόµου, εφόσον εννοείται συντρέχουν οι προϋποθέσεις των εν λόγω ρυθµίσεων. Πρέπει δε να αναφερθεί ότι µε βάση το 370Α παρ.4 ΠΚ, η πράξη της παραγράφου 3 δεν είναι άδικη εάν η χρήση έγινε ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης ανακριτικής αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογηµένου συµφέροντος που δεν µπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά. Ανάλογος λόγος άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης προβλέπεται και για τα αναφερόµενα στο άρθρο 371 πρόσωπα. Έτσι, η πράξη δεν είναι άδικη και παραµένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη εννόµου ή για άλλο λόγο δικαιολογηµένου ουσιώδους συµφέροντος δηµοσίου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν µπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά (371 παρ. 4 ΠΚ). Συµπληρωµατικά, µπορεί να αναφερθεί ότι ο Εµπορικός Νόµος (Β.. της 19.4/ Περί του Εµπορικού Νόµου) προστατεύει το επαγγελ-

16 µατικό απόρρητο του εµπόρου µέσω της προστασίας των εµπορικών βιβλίων αυτού, τα οποία µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους, ώστε αυτοί να λάβουν γνώση του περιεχόµενου τους. Και από το ηµόσιο ίκαιο αυτά χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Κατ εξαίρεση, ν.π.δ.δ µπορούν να ελέγξουν το περιεχόµενό τους, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή το ΙΚΑ (άρθρο 31 ΚΒΣ). Με το άρθρο 14 του Β.. του 1835 προβλέπονται επίσης περιπτώσεις εµφάνισης. 11 Με τον Ν. 2472/1997 προβλέπονται περιπτώσεις θεµιτής και άρα σύννοµης συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοια περίπτωση συντρέχει όταν για παράδειγµα η επεξεργασία είναι αναγκαία προκειµένου να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία, όπως αναφέρεται στο νόµο. Ο Ν. 3115/2003 προβλέπει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη των διατάξεων σχετικά µε το απόρρητο των επικοινωνιών. Ωστόσο, ενώ προβλέπονται κυρώσεις σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου, δεν ρυθµίζεται από το νόµο η τύχη των αποδεικτικών µέσων που έχουν παρανόµως αποκτηθεί. 2) ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Στην Πολιτική ικονοµία δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις που να ρυθµίζουν αν θα αξιοποιηθούν τα αποδεικτικά µέσα που παρανόµως αποκτήθηκαν. Ελλείψει ειδικής διάταξης έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες, όπως αναγωγή στο Σύνταγµα 12 και στάθµιση συµφερόντων, ανάλογη εφαρ- 11. Περράκης Ευ., Γενικό Μέρος Εµπορικού ικαίου, 2004, σελ Καµίνης Γ.,Παράνοµα αποδεικτικά µέσα και συνταγµατική κατοχύρωση των ατοµικών δικαιωµάτων-οι αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική και την πολιτική δίκη,1998,σελ.320 επ.

17 µογή της 450 παρ. 2 ΚΠολ 13 ή της 116 ΚΠολ. 14 Μόνο στη διάταξη 444 αρ.3 ο νοµοθέτης έλαβε υπόψιν του τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξίσωσε τις φωτογραφικές ή κινηµατογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη µηχανική απεικόνιση µε ιδιωτικό έγγραφο. Στην Ποινική ικονοµία αντίθετα υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν την περίπτωση προσκόµισης τέτοιου είδους αποδεικτικών µέσων, και από τις οποίες µπορεί να συναχθεί συµπέρασµα για την τύχη των µέσων αυτών: Στην 177 παρ.2 ορίζεται ότι αποδεικτικά µέσα, που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή µέσω αυτών, δεν λαµβάνονται υπόψη για την κήρυξη ενοχής, την επιβολή ποινής ή τη λήψη µέτρων καταναγκασµού, εκτός εάν πρόκειται για κακουργήµατα που απειλούνται µε ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχει εκδοθεί για το ζήτηµα αυτό ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δικαστηρίου. Εν προκειµένω, τα µέσα που αποκτήθηκαν µε παράνοµη πράξη δεν λαµβάνονται υπόψην, πλην της εξαίρεσης που προβλέπει το δεύτερο εδάφιο. Στο άρθρο 178, ο νοµοθέτης παραθέτει έναν ενδεικτικό κατάλογο αποδεικτικών µέσων που µπορούν να γίνουν δεκτά στην ποινική δίκη. Αυτά είναι οι ενδείξεις, η αυτοψία, η πραγµατογνωµοσύνη, η οµολογία του κατηγορουµένου, οι µάρτυρες και τα έγγραφα. 13. Καΐσης Α., Παράνοµα αποδεικτικά µέσα, Gottfried Baumgartel, Η δυνατότητα χρήσης στην πολιτική δίκη αποδεικτικών µέσων που αποκτήθηκαν παράνοµα, 14, σελ.118 επ.

18 Σε συνδυασµό µε το προηγούµενο άρθρο, το 179 προβλέπει τη δυνατότητα απόδειξης µε κάθε είδος αποδεικτικών µέσων. Μόνο που δεν είναι κάθε θυσία ανεκτή στο όνοµα της αποκάλυψης της αλήθειας. 15 Εποµένως, στην ποινική δίκη, κάθε µέσον που µπορεί να αποδείξει πραγµατικά περιστατικά καθοριστικά για την πορεία της, είναι κατ αρχήν αξιοποιήσιµο. Στο σηµείο αυτό χωρεί η διάκριση µεταξύ παράνοµων και νόµιµων αποδεικτικών µέσων. Τα πρώτα δεν γίνονται δεκτά ανεπιφύλακτα, ενώ τα δεύτερα µπορούν (και πρέπει) να αξιοποιηθούν. Με την 222 προβλέπεται δικαίωµα άρνησης µαρτυρίας του συζύγου και των συγγενών εξ αίµατος του κατηγορουµένου µέχρι και τον δεύτερο βαθµό. Σκοπός της διάταξης είναι η διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής του κατηγορουµένου και της πληροφοριακής αυτοδιάθεσής του, εποµένως αποδεικτικό µέσο που αποκτήθηκε κατά παράβασή της θα πρέπει να µην αξιοποιηθεί, αφού η χρήση του θα συνεπάγεται βαθύτερη προσβολή του ήδη προσβληθέντος δικαιώµατος. 3. Η ΘΕΩΡΙΑ Οι απόψεις που υποστηρίζονται στην θεωρία είτε δέχονται την δυνατότητα πρακτικής εναρµόνισης των συγκρουόµενων δικαιωµάτων και µε το 15. Παπαγεωργίου-Γονατάς Στ., Το πρόβληµα των παράνοµα αποκτηθέντων έµµεσων αποδεικτικών µέσων στην ποινική δίκη, ΠοινΧρ. ΛΘ',σελ.548.

19 19 Σ και καταλήγουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να δεχτούν την χρήση του παρανόµως κτηθέντος αποδεικτικού µέσου, είτε αρνούνται το ενδεχόµενο αξιοποίησης αυτού σε κάθε περίπτωση. Οι πρώτες χαρακτηρίζονται σταθµιστικές και κρίνουν in concreto. Αντίθετα, οι δεύτερες αντιµετωπίζουν το 19 Σ ως ανεπίδεκτο εξαιρέσεων. Α. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Η πλειοψηφία των συνταγµατολόγων δέχεται ότι η νέα παράγραφος 3 του άρθρου 19 έχοντας άµεση και γενική έκφραση, δεν είναι επιδεκτική εξαιρέσεων και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί ένα αποδεικτικό µέσο που αποκτήθηκε µε τρόπο ώστε να προσβάλλει ένα από τα δικαιώµατα των άρθρων 9, 9Α και 19 δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δίκη. 16 Η κύρωση του ανίσχυρου προκύπτει απ ευθείας από την ρύθµιση αυτή. 17 Γι αυτό, θα πρέπει οι νόµοι να εναρµονιστούν µε την επιλογή του αναθεωρητικού νοµοθέτη και να µην εισάγουν δυνατότητες εξαιρέσεων. Μόνη περίπτωση χρήσης µέσου που προσβάλλει την ιδιωτικότητα είναι η αναφερόµενη στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, δηλαδή εφόσον νόµος ορίζει τις εγγυήσεις τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Γι αυτό άλλωστε µεριµνά ο εκτελεστικός του Συντάγµατος Ν. 2225/1994. Σύµφωνα µε αυτόν το απόρρητο της επικοινωνίας αίρεται σε ορισµένες ρητά προβλεπόµενες περιπτώσεις, µόνο όµως µε άδεια της αρχής. Τότε όµως τα αποδεικτικά µέσα δεν είναι παράνοµα. Το 16. Ηλιοπούλου-Στραγγά Τζ.,ό.π,σελ Καµίνης Γ.,ό.π,σελ.336.

20 απόρρητο της επικοινωνίας έχει αναχθεί σε απόλυτα απαραβίαστο (19 παρ. 1Σ) απόρρητο. Παρατηρείται ότι, επειδή το συνταγµατικό κείµενο δεν περιορίζεται στη διασφάλιση του απαραβίαστου, αλλά κατέστησε αυτό απόλυτα απαραβίαστο απόρρητο, ο συντακτικός νοµοθέτης εκφράζει τη βούλησή του να υπερισχύσει το δικαίωµα του άρθρου 19 σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης µε άλλα δικαιώµατα. 18 Η εναρµόνιση εδώ είναι καταδικασµένη να οδηγεί πάντα σε κατίσχυση του απορρήτου της επικοινωνίας. Η άποψη αυτή έχει ωστόσο έχει κατηγορηθεί ως µη λαµβάνουσα υπόψην της την τυπική ισοδυναµία των διατάξεων του Συντάγµατος. Προβάλλεται το επιχείρηµα ότι µε την απόλυτη απαγόρευση άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας υπάρχει το ενδεχόµενο να περιορισθεί πέρα από τα ανεκτά όρια το δικαίωµα απόδειξης του αντιδίκου (ή κατηγορουµένου) ή ακόµα και να µαταιωθεί εντελώς. Όµως και το δικαίωµα αυτό είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο (20 Σ), ώστε φαντάζει αδικαιολόγητο να παραµένει απροστάτευτο. Επιπλέον, µε επιχείρηµα την αναγνώριση της ανθρώπινης αξίας (2 παρ. 1Σ) ως καταστατικής αρχής του πολιτεύµατος, ως ύπατο σκοπό του κράτους, γίνεται δεκτό ότι είναι ανεπίτρεπτο στο όνοµα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή του απορρήτου της επικοινωνίας να καταδικάζεται αθώος, γιατί έτσι προσβάλλεται η αξία του ανθρώπου, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί υποδεέστερη από κανένα άλλο δικαίωµα. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα αποτελούσε καταστρατήγηση του Συντάγµατος, το οποίο στο άρθρο 110 περιλαµβάνει και το άρθρο 2 στις µη αναθεωρήσιµες (αιώνιες) διατάξεις του. 19 Εποµένως, κάθε αδιαφορία προς 18. Τσακυράκης Στ.,ό.π,σελ.996 επ. 19. Ηλιοπούλου-Στραγγά Τζ.,ό.π,σελ.96 επ.

21 την ανθρώπινη αξία είναι έµµεση αδιαφορία προς το ίδιο το συνταγµατικό κείµενο και άρα ανεπίτρεπτη. Η ερµηνεία λοιπόν του άρθρου 19 δεν είναι ότι αυτό προσφέρει απόλυτη προστασία στην επικοινωνία ή την ιδιωτική ζωή, αλλά ότι µεριµνά να προστατεύσει ένα αγαθό που είναι ευαίσθητο, επειδή είναι ευάλωτο. 20 Τα νέα τεχνολογικά µέσα συµβάλλουν ώστε να χαρακτηρισθεί αυτό αυξηµένης επικινδυνότητας. Εποµένως, πρόκειται για ουσιαστική ανάγκη και όχι για πραγµατική υπεροχή του απορρήτου που το 19 Σ κατοχυρώνει. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι η εναρµόνιση είναι αδύνατη, ούτε βεβαίως ότι η απαγόρευση του 19 παρ. 3 δεν παραµένει ο κανόνας. Αυτό δεν αµφισβητείται. Προβάλλεται επίσης η θεσµική εφαρµογή των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε αυτήν, δεδοµένου ότι όλες οι διατάξεις του Συντάγµατος έχουν ισοδύναµη τυπική ισχύ, είναι αδύνατον να πραγ- µατοποιηθεί στάθµιση, γιατί στην (νοµική) πραγµατικότητα δεν υπάρχει σύγκρουση µεταξύ δικαιωµάτων, αλλά άσκηση πέρα από τα επιτρεπτά όρια του ενός δικαιώµατος. Η σύγκρουση είναι µόνο πραγµατική. Το ζήτηµα λοιπόν µετατρέπεται σε ανάγκη εξεύρεσης των ορίων αυτών για την τελική εφαρµογή της προσήκουσας διάταξης. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, το ερώτηµα είναι ποιές δραστηριότητες υπάγονται στην έννοια της ιδιωτικής ζωής. Εκείνες που υπάγονται, κρίνονται και προστατευτέες κατ αρχήν (9, 9Α, 19 Σ). Όταν όµως από την εφαρµογή του δικαιώµατος σε έναν θεσµό (περίπτωση ειδικών σχέσεων) συνταγµατικά κατοχυρωµένο προκύπτει περιορισµός του περιεχοµένου του πρώτου, ώστε να µπορέσει να υπάρξει ο δεύτερος, τότε στην πραγµατικότητα το περιεχόµενο του δικαιώµατος µετα- 20. Καµίνης Γ., ΝοΒ 1995, σελ.513.

22 βάλλεται και προσαρµόζεται στο θεσµό. Πρόκειται κατ ουσίαν για νόµιµο περιορισµό του δικαιώµατος. Όταν όµως δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της προσαρµογής και του θεσµού, τότε η προσαρµογή είναι αδικαιολόγητη και υφίσταται προσβολή του δικαιώµατος, η οποία και επιβάλλεται να θεωρηθεί ανίσχυρη, ώστε το περιεχόµενο του δικαιώµατος να είναι εκείνο που η φύση αυτού επιβάλλει και το Σύνταγµα αναγνωρίζει. 21 Β. ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Στο πλαίσιο της πολιτικής δικονοµίας δεν υπάρχουν διατάξεις που να ρυθµίζουν το συγκεκριµένο ζήτηµα ώστε να υπερισχύσουν ως lex specialis, έναντι των συνταγµατικών διατάξεων, γι αυτό χρειάστηκε η επέµβαση της θεωρίας για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων µε βάση τις υπάρχουσες ρυθµίσεις, µιας και η απόδειξη από τους διαδίκους µε µέσα αµφίβολης νοµιµότητας εµφανιζόταν συχνά στην πράξη. Τρεις κυρίως είναι οι θεωρίες που επικράτησαν. Η µία, υποστηρίχθηκε από τον καθηγητή Βaumgartel στην Γερµανία και εισήχθη και στη χώρα µας. Τα επιχειρήµατα αντλούνται από την καλή πίστη, το άρθρο δηλαδή 116 του ΚΠολ σύµφωνα µε το οποίο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να ενεργούν µε βάση τις προσταγές της καλής πίστης και στην αποδεικτική διαδικασία. Με βάση την σκέψη αυτή διακρίνονται περιπτώσεις που in concreto αρνούνται ή αποδέχονται την χρήση του αποδεικτικού µέσου. Για παράδειγµα, θα γίνει δεκτό αποδεικτικό µέσο του οποίου ο φορέας συναινεί στην χρήση αυτού. Επιπλέον, αν προκύ- 21. ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά δικαιώµατα-γενικό Μέρος,σελ.251.

23 πτει βαριάς µορφής υπαιτιότητα του αντιδίκου, ο οποίος προσβάλλεται στην ιδιωτική του ζωή, τότε το επιχείρηµα της γενικής πρόληψης, που συνηγορεί υπέρ της µη αξιοποίησης θα πρέπει να υποχωρήσει. Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει η εν λόγω άποψη είναι ότι εάν οι κυρώσεις από τη σκοπιά του ουσιαστικού δικαίου είναι αρκετές για την ικανοποίηση του αισθήµατος δικαίου, τότε θα πρέπει να γίνει δεκτό το αποδεικτικό µέσο. Στην περίπτωση όµως που τυχόν αποδοχή αυτού θα συνιστούσε νέα, αυτόνοµη προσβολή της προσωπικότητας (57ΑΚ), δεν µπορεί παρά να απορριφθεί. Αν το πρόβληµα δεν µπορεί να επιλυθεί διαφορετικά, τότε εφαρµόζεται το 116 ΚΠολ, δηλαδή η καλή πίστη θα αποφανθεί για το αν η απόδειξη είναι παραδεκτή. Η τελευταία περίπτωση υπάρχει όταν ο νόµος που παραβιάζεται κατά την απόκτηση, κανένα συµπέρασµα δεν µπορεί να παράσχει σχετικά µε το δικονοµικό ανίσχυρο. Άλλη άποψη προσβλέπει στην αποδοχή από το νοµοθέτη ύπαρξης µίας δικονοµικά απρόσιτης σφαίρας. Αυτό προκύπτει από το 450 παρ. 2 ΚΠολ, η οποία δίνει την δυνατότητα σε κάθε διάδικο ή τρίτο να απαλλαγεί από την υποχρέωση επίδειξης εγγράφου όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Έτσι, κατά µείζονα λόγο, µια τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνει δεκτό ότι υφίσταται σε περίπτωση που το έγγραφο έχει αφαιρεθεί παρανόµως από την κατοχή του διαδίκου ή του τρίτου. Κάθε φορά µάλιστα που συντρέχει µία από τις 401 ή 402 ΚΠολ, τότε υπάρχει σπουδαίος λόγος για τη µη επίδειξη και έτσι, το έγγραφο δεν θα γίνει δεκτό. Αβίαστα µάλιστα, απορριπτέο χαρακτηρίζεται το µέσον που προσβάλλει την προσωπικότητα του διαδίκου, αφού αυτή προστατεύεται από τον ΚΠολ σε διάφορες διατάξεις (362, 365, 417 ΚΠολ ) αλλά και το Σύνταγµα (5 Σ). Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση προσβολής της ανθρώπινης αξίας (2 Σ). Σε κάθε περίπτωση όµως υπάρχει χώρος για στάθµιση των συγκρουόµενων συµφερόντων. Έτσι, µε βάση την

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων».

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ : ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΑ ΗΜ. ΕΤΟΣ : 2005 2006 Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ιδάσκοντες Καθηγητές : κ. Ανδρέας ηµητρόπουλος κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η µαγνητοταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΤΟΜ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚ/ΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ:ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΉ..σελ. 1

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΉ..σελ. 1 Περιεχόµενα: Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΉ..σελ. 1 Κεφάλαιο2: Η χρήση των παρανόµων αποδεικτικών µέσων µε βάση την νοµοθεσία και νοµολογία πριν την αναθεώρηση του 2001.σελ1-4 Κεφάλαιο 3: Η αναθεώρηση του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. Σας γνωστοποιούμε την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Ο όρος «ατομικά δικαιώματα» επικράτησε ανάμεσα σε πολλούς άλλους, όπως «θεμελιώδη»

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Γεωργακοπούλου Ελένη. Το Απόρρητο της Επικοινωνίας στις Οικογενειακές Σχέσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Γεωργακοπούλου Ελένη. Το Απόρρητο της Επικοινωνίας στις Οικογενειακές Σχέσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προπτυχιακή Εργασία Γεωργακοπούλου Ελένη Το Απόρρητο της Επικοινωνίας στις Οικογενειακές Σχέσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το απόρρητο της επικοινωνίας είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει στις επόμενες σελίδες, ιδωμένο

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ILLEGITIMATE EVIDENCE -

ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ILLEGITIMATE EVIDENCE - Τμήμα Νομικής Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΟΥΣΙΑΠΠΑ Π. ΜΑΙΡΗ Α.Μ. 1340200300563 Αρ. τηλεφώνου: 6978752488 ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/90-1/09-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό Σε ταραχές στο κέντρο της πρωτεύουσας εκδηλώθηκαν εμπρησμοί κι λεηλασίες. Την επόμενη ημέρα σε ξενώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. β. Νοµοθεσία και Νοµολογία Το ζήτηµα µετά την αναθεώρηση του α.θεωρία..18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. β. Νοµοθεσία και Νοµολογία Το ζήτηµα µετά την αναθεώρηση του α.θεωρία..18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή 1 1. Γενικά.. 1 2. Ατοµικά ικαιώµατα. 3 α.γενικά.3 β. Ορισµός.4 γ. Η σύγκρουση των δικαιωµάτων..4 3. Απόδειξη Παράνοµα αποδεικτικά µέσα Η αλήθεια στη δίκη.5 4. Ιστορική αναδροµή..8

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ» Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 3 Άρθρο 13 4 Έννοια όρων του Κώδικα Άρθρο 292Β 5 Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων Άρθρο 292Γ 6 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ (Α.Μ.1340200000074)

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ (Α.Μ.1340200000074) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 Αθήνα, 06-10-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/06-10-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριών: Η ελευθερία και το απόρρητο της επικοινωνίας ως πτυχή του δικαιώματος επί της προσωπικότητας

Ασφάλεια Πληροφοριών: Η ελευθερία και το απόρρητο της επικοινωνίας ως πτυχή του δικαιώματος επί της προσωπικότητας Ασφάλεια Πληροφοριών: Η ελευθερία και το απόρρητο της επικοινωνίας ως πτυχή του δικαιώματος επί της προσωπικότητας Εξεταζόμενος Φοιτητής: Χρήστος Κωνσταντίνος Επιβλέπων Καθηγήτρια: κ. Βάτσου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΜΑΙL:s_polites@hotmail.com ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Έννοια της αρχής της νοµιµότητας 2) Καθιέρωση της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ H σωµατική, πνευµατική και κοινωνική υπόσταση και φύση του ανθρώπου αποτελούν και την αξία του. Οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες.. VII XV Α. Εγκλήματα κατά της τιμής (ά. 361-369 ΠΚ) Βασική βιβλιογραφία... 1 Ι. Εισαγωγή. 1 1. Το έννομο αγαθό της τιμής (1-26)... 3 1.1. Τι προστατεύεται.. 3 1.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα