ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων ΤΥΠΟΣ 2»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων ΤΥΠΟΣ 2»"

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων ΤΥΠΟΣ 2» Κωδικός : 8 - Τόπος Υλοποίησης : ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝ ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, Τηλ & Fax:

2 ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡ1 ΑΠ:. ΑΜ:. ΑΙΤΗΣΗ για το πρόγραµµα µε τίτλο Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων εδοµένων Το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι εµπιστευτικό και αποτελεί µέρος της αξιολόγησης του προγράµµατος. Η επεξεργασία των στοιχείων του θα συνεισφέρει στην καλύτερη οργάνωση του προγράµµατος και στην προσαρµογή του περιεχοµένου του στις ανάγκες των καταρτιζοµένων. Οι πληροφορίες που περιέχει το ερωτηµατολόγιο είναι εµπιστευτικές, αφού πρόσβαση σε αυτές θα έχουν µόνο άτοµα που συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΟΝΟΜΑ 2. ΕΠΩΝΥΜΟ 3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 4. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Ελληνική Άλλη Ποια;. 5. ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 6. ΟΜΟΓΕΝΗΣ 7. ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΑΣ 10. ΑΦΜ 11. ΑΜ.Ι.K.A. / 12. A.M.K.A. / 13. Α Τ 14.ΑΡΙΘ.ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 15.ΤΗΛΕΦΩΝΑ 16. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 17. Ε-MAIL Με ατοµική µου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω της ακρίβεια των ανωτέρω αναγραφοµένων στοιχείων. Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεµαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». Υπογραφή: ΗΜ/ΝΙΑ: 2

3 B ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ποιο είναι το φύλο σας; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. ΑΝ ΡΑΣ 2. ΓΥΝΑΙΚΑ 2. Ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω οµάδες; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας και έπειτα προσδιορίστε υποκατηγορία πληθυσµιακής οµάδας.] 1. Άτοµα µε αναπηρίες Προσδιορίστε υποκατηγορία: Αισθητικές µειονεξίες Μειονεξίες σε σχέση µε την ακοή Μειονεξίες σε σχέση µε τη σπονδυλική στήλη και κινητικές Νοητικές µειονεξίες Μειονεξίες σε σχέση µε την όραση Μειονεξίες σε σχέση µε άλλα όργανα Πολλαπλές µειονεξίες 2. Άτοµα µε ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυµάτων 3. Παλιννοστούντες Προσδιορίστε υποκατηγορία: Βορειοηπειρώτες Παλιννοστούντες εκτός υτικής Ευρώπης Παλιννοστούντες από χώρες της υτικής Ευρώπης Πόντιοι 4. Πρόσφυγες 5. Μετανάστες 6. Φυλακισµένοι 7. Αποφυλακισµένοι 8. Ανήλικοι παραβάτες 9. Ειδικές πολιτισµικές οµάδες (π.χ. Τσιγγάνοι-Ποµάκοι) Προσδιορίστε υποκατηγορία: Ποµάκοι Τσιγγάνοι 10. Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό 11. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών 12. Λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας 13. Πρώην χρήστες ουσιών ή άτοµα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης Προσδιορίστε υποκατηγορία: Πρώην χρήστες Υπό απεξάρτηση 14. Οροθετικοί 15. Λοιπές κατηγορίες ατόµων που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας Προσδιορίστε υποκατηγορία: Άτοµα αποµακρυσµένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών Άλλο: Τι; 3. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. άγαµος/η 2. έγγαµος/η 3. χήρος/α 4. διαζευγµένος/η 4. Σε ποια κατηγορία από τις παρακάτω ανήκετε; 1. Είµαι προστατευόµενο µέλος Απαντήστε τις ερωτήσεις 5 και 6 2. Έχω προστατευόµενα µέλη Απαντήστε τις ερωτήσεις 7 και 8 3. Τίποτα από τα παραπάνω 5. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ (ανύπαντρος/η): Έλλειψη γονέα; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. Έλλειψη πατέρα 2. Έλλειψη µητέρας 3. Έλλειψη και των δύο 4. Έλλειψη κανενός 3

4 6. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ (ανύπαντρος/η): Έχετε αδέρφια; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. ΝΑΙ Πόσα; 2. ΟΧΙ 7. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ: Πόσα παιδιά έχετε; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ: Πόσα προστατευόµενα µέλη έχετε (εκτός των παιδιών που αναφέρατε στην προηγούµενη ερώτηση); 9. Ποιο είναι το οικογενειακό σας εισόδηµα ανά µήνα; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. εν έχω καθόλου εισόδηµα ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ+ 10. ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝ ΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ: Έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. Εκπληρωµένες 2. Ανεκπλήρωτες 3. εν υποχρεούµαι 4. Αυτή τη στιγµή εκπληρώνω τη θητεία µου 5. Γ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο - ΠΡΟΣΟΝΤΑ 11. Σηµειώστε το ανώτερο επίπεδο σπουδών σας. [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. εν έχω τελειώσει το δηµοτικό 2. Έχω τελειώσει το ηµοτικό 3. Έχω τελειώσει το Γυµνάσιο 4. Έχω τελειώσει το Γενικό Λύκειο ή το Ενιαίο Λύκειο 5. Έχω τελειώσει το Τεχνικό Λύκειο 6. Έχω τελειώσει ΤΕΕ 7. Έχω τελειώσει το Πολυκλαδικό Λύκειο. 8. Έχω τελειώσει Τεχνική Σχολή / µεταλυκειακή 9. Έχω τελειώσει ΙΕΚ 10. Έχω τελειώσει ΤΕΙ 11. Έχω τελειώσει ΑΕΙ 12. Master 13. ιδακτορικό 14. Άλλο Τι; 4

5 12. Συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα που αφορά τις σπουδές σας. Θα παρακαλούσαµε να ξεκινήσετε από το σχολείο το οποίο αποφοιτήσατε και να συνεχίσετε χρονολογικά µέχρι το τελευταίο στάδιο των σπουδών σας. Προσοχή: 1. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε ποιος είναι ο βασικός τίτλος σπουδών σας (ένας). 2. εν καταγράφετε σε αυτή την ερώτηση τυχόν εµπειρία σας από παρακολούθηση επιδοτούµενων προγραµµάτων. Ι ΡΥΜΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΑΘΜΟΣ Συνάφεια µε αντικείµενο κατάρτισης Τσεκάρετε το βασικό τίτλο σπουδών ας 13. Ποια είναι η µητρική σας γλώσσα;. 14. Ξέρετε ξένες γλώσσες; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. ΝΑΙ Πόσες; Απαντήστε και την ερώτηση Νο ΟΧΙ Πηγαίνετε στην την ερώτηση Νο ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Γράψτε ποιες, σηµειώνοντας σε ποιο επίπεδο τις γνωρίζετε και ποιο πτυχίο κατέχετε. [Στην πρώτη στήλη τσεκάρετε µε Χ τη/τις γλώσσα/ες που γνωρίζετε, µετά κυκλώνετε το αντίστοιχο επίπεδο γνώσης σας και τέλος στην τελευταία στήλη αναγράφετε το πτυχίο το οποίο κατέχετε.] ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟ 1. Αγγλικά.. 2. Γαλλικά.. 3. Γερµανικά.. 4. Ιταλικά.. 5. Ισπανικά.. 6. Άλλη/ες. Ποια/ες;.. 7. Άλλη/ες. Ποια/ες;.. 8. Άλλη/ες. Ποια/ες; Έχετε γνώσεις Η/Υ; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. ΝΑΙ Πόσα προγράµµατα/εφαρµογές Η/Υ γνωρίζετε; Απαντήστε και την ερώτηση Νο ΟΧΙ Πηγαίνετε στην ερώτηση Νο ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Η/Υ: Σηµειώστε ποια είναι τα προγράµµατα που κατέχετε επαρκώς, ποιο είναι το επίπεδο γνώσης και ποιο πιστοποιητικό κατέχετε (αν κατέχετε); [Στην πρώτη στήλη τσεκάρετε µε Χ το πρόγραµµα ες που γνωρίζετε, µετά κυκλώνετε το αντίστοιχο επίπεδο γνώσης σας και τέλος στην τελευταία στήλη αναγράφετε το πιστοποιητικό το οποίο κατέχετε.] ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΗΣ 1. Βασικές έννοιες της πληροφορικής 2. Χρήση Η/Υ ιαχείριση αρχείων (Windows κ.λπ.) 3. Επεξεργαστής κειµένου (π.χ. MS Word) 4. Λογιστικά φύλλα (π.χ. MS Excel) 5. Παρουσιάσεις (π.χ. MS Power Point) 6. Βάσεις δεδοµένων (π.χ. MS Access) 7. Επικοινωνίες ιαδίκτυο (π.χ. MS Internet Explorer και MS Outlook) 5

6 8. Λογιστικά προγράµµατα Ποια; 9. Προγράµµατα γραφίστικης Ποια; 10. Άλλα προγράµµατα Ποια; 18. Έχετε συµµετάσχει σε προγράµµατα προκατάρτισης/κατάρτισης (επιδοτούµενα σεµινάρια); [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.] 1. ΝΑΙ Πόσα;.. Απαντήστε και στην ερώτηση Νο ΟΧΙ Πηγαίνετε στην ερώτηση Νο ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Αναφέρατε τίτλο προγράµµατος, φορέα, είδος κατάρτισης (συνεχιζόµενη, ενδοεπιχειρησιακή κ.λπ.), ώρες, έτος παρακολούθησης. Ξεκινήστε από το τελευταίο. Τίτλος / αντικείµενο κατάρτισης Φορέας Είδος κατάρτισης Ώρες Έτος 20. Έχετε δίπλωµα οδήγησης; [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.]. Αν ναι, συµπληρώστε και την κατηγορία του διπλώµατος. [Τσεκάρετε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην κατηγορία του διπλώµατος.] ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1. ίπλωµα οδήγησης Αυτοκινήτου Β (ερασιτεχνικό) (λεωφορεία) Γ (φορτηγά) Ε (ρυµουλκούµενα) 2. ίπλωµα οδήγησης Μηχανής Α1 (έως 125) Α2 (από 125) 21. Είστε κάτοχος µέσου µεταφοράς; Συµπληρώστε τον πίνακα. [Τσεκάρετε µε Χ το/τα κουτάκι/α που αντιστοιχεί/ούν στις απαντήσεις σας.] ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Κάτοχος Αυτοκινήτου 2. Κάτοχος Μηχανής ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 22. Συµπληρώστε τη θέση απασχόλησης, τον εργοδότη, τη χρονική διάρκεια της εργασίας σας σε µήνες, το λόγο διακοπής και αν είναι σχετική ή όχι µε το αντικείµενο κατάρτισης του συγκεκριµένου προγράµµατος. Θα ξεκινήσετε την καταγραφή από την παρούσα εργασία σας. Μπορείτε να συµπεριλάβετε και την άτυπη-εθελοντική µορφή απασχόλησης που είχατε (θα το τσεκάρετε στην τέταρτη στήλη). ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΠΟ: (µήνας έτος) ΕΩΣ: (µήνας έτος) ΑΤΥΠΗ ΛΟΓΟΣ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχετική µε το αντικείµενο κατάρτισης; (ΝΑΙ ΟΧΙ) 6

7 Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 23. Πώς πληροφορηθήκατε για το συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης; [Τσεκάρετε µε Χ το/τα κουτάκι/ια που αντιστοιχεί/ούν στην/στις απάντησή/εις σας. Μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε.] 1. Από ανακοινώσεις 2. Από φίλους, γνωστούς, συγγενείς κ.λπ. 3. Από άλλους αιτούντες 4. Από το ΚΕΚ 5. Από εφηµερίδα Ποια; 6. Από άλλο Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης. Ποιο; 7. Από το internet 8. Από τον ΟΑΕ (ΚΠΑ) 9. Από Κοινωνικούς εταίρους Ποιοι; 10. Από Γραφείο ιασύνδεσης ΑΕΙ ΤΕΙ κ.λπ. 11. Άλλο. Τι; 24. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται κάποιες από τις προσδοκίες που µπορεί να έχετε από το πρόγραµµα κατάρτισης. Για την κάθε µια από αυτές δώστε µία βαθµολογία από 1 το έως το 20 (1 σηµαίνει ότι δεν τη λάβατε καθόλου υπόψη σας, όταν αποφασίσατε να παρακολουθήσετε το πρόγραµµα, και το 20 ότι είναι από τα κυριότερα τα οποία προσδοκάτε). [Βάλτε ένα βαθµό από το 1-20, ανάλογα µε την εκτίµησή σας, δίπλα από το κουτάκι της κάθε προσδοκίας.] ΒΑΘΜΟΣ (1-20) ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ 1. απόκτηση περισσότερων τυπικών προσόντων 2. βελτίωση των υπαρχόντων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων 3. εξειδίκευση στο αντικείµενο κατάρτισης 4. γενικό ενδιαφέρον για το αντικείµενο κατάρτισης 5. ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελµατικής εµπειρίας 6. διευκόλυνση αναζήτησης οποιασδήποτε εργασίας 7. αναζήτηση εργασίας στο αντικείµενό µου 8. οικονοµικοί λόγοι 9. ανάγκη επικοινωνίας µε νέα άτοµα 10. αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 11. άλλες προσδοκίες. Ποιες; Περιγράψετε τους επαγγελµατικούς σας στόχους για το µέλλον; 25. Σηµειώστε οποιαδήποτε άποψη ή πληροφορία θα θέλατε να λάβουµε υπόψη µας. 7

Προς την Οργανωτική Επιτροπή

Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3 ης Σεπτεμβρίου 36, 10432 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 52 18 700 Φαξ: 210 52 18 754 Email: kanep@otenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012 QUALITY NET WORK ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ Ταχ. /νση: Λ. Πεντέλης 138 - Χαλάνδρι Τ.Κ.: 152 34 Πληροφορίες: Ιουστίνα Γούλα Τηλέφωνο: 210-6898594 Fax: 210-6854204 E-mail: igoula@qualitynet.gr Αθήνα, 06-06-2012

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΟΑΕΔ) TRAINING VOUCHER

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΟΑΕΔ) TRAINING VOUCHER Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Σεπτέμβριος 2012 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (5) Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 20, 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνο: 2610624755 Fax: 2610226340 E-mail: inedytel@otenet.gr Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδη Πάτρα, 09/03/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Μάρτιος 14 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη Τ.Κ. 10674

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηµοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονοµετοχική Ανώνυµη εταιρεία µε το διακριτικό τίτλο «.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.»

Οι ηµοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονοµετοχική Ανώνυµη εταιρεία µε το διακριτικό τίτλο «.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.» Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. FAX E-mail website : : : : : : 85100 Καλλιθέα κ. Κούρτης 2241037090 2241073073 info@kallitheasprings.gr www.kallithea springs.gr Ρόδος 13/03/2015 Α.Π.: 210 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού Καπετάν Βάρδα 26 Νέος Κόσμος, ΤΚ 117 44, Αθήνα Τηλ./Fax: 210 9016677 www.tacthellas.org tacthellas@gmail.com Αθήνα, 19-10-2012 Αρ.Πρωτ. 96 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα: Γ Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4-2 ος όροφος 10564, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Διαμαντάκου E-mail: diamantakou_d@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013  1)         : .3 . .       18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»( 50) ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 Πληροφορίες: Δέσπ. Κοντορίζου

Διαβάστε περισσότερα