ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΝΙΑ 2010

2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με το πέρας της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που συνέβαλαν στη διεκπεραίωση αυτής. Πρώτα και κύρια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, που πραγματικά ήταν δίπλα σε όλη αυτήν μου την πορεία στις σπουδές μου και με στήριξαν σε ότι δυσκολία και να είχα. Τους ευχαριστώ για την ηθική και την υλική συμπαράσταση που μου προσέφεραν και κατάφερα να πετύχω το στόχο μου. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, που μου έδωσε κίνητρο να ασχοληθώ με ένα τέτοιο θέμα χρηματοοικονομικής φύσης, όπου με την πολύτιμη βοήθειά του με καθοδήγησε σωστά κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, και για την όλη του επίβλεψη πάνω στο θέμα και τις υποδείξεις του. Έπειτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επίκουρο καθηγητή κ. Μιχάλη Δούμπο, που με συμβούλεψε και με καθοδήγησε ουσιαστικά σε διάφορα δύσκολα σημεία, και τα μέλη του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου ότι και να χρειάστηκε στην εργασία μου και μπορούσαν να με βοηθήσουν, βρίσκονταν εκεί και με καθοδηγούσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 1

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί μια χρηματοοικονομική μελέτη επιχειρήσεων, που προέρχονται από τον κλάδο της βιομηχανίας, τον κατασκευαστικό τομέα, την ιατρική, τον εμπορικό τομέα, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες και οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχει σαν κύριο στόχο μέσα από τη μελέτη των επιχειρήσεων αυτών, να φανεί μια εικόνα της αναπτυξιακής πολιτικής αυτών, κατά την πενταετία που επιλέχθηκε να γίνει αυτή η ανάλυση, δηλαδή από το 2001 έως το Αρχικά επιλέχθηκαν κάποιες εταιρείες, που ανήκουν στους κλάδους που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, με κριτήριο την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Έτσι μέσα από τη σελίδα του χρηματιστηρίου (www.ase.gr) βρέθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις που αύξησαν το μετοχικό τους κεφάλαιο κατά τα έτη 2001 έως και το Στη συνέχεια από τη σελίδα της ICAP ( ), του ηλεκτρονικού συνδέσμου που παρέχει οικονομικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, συλλέχθηκαν οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσης αυτών των επιχειρήσεων, ώστε μετά με μια φόρμα κατασκευασμένη στο excel, να υπολογιστούν κάποιοι χρηματοοικονομικοί δείκτες. Οι αριθμοδείκτες αυτοί, λοιπόν, είναι που μας δίνουν πληροφορίες για την οικονομική θέση της επιχείρησης. Έχοντας συλλέξει αυτό το υλικό, χρησιμοποιείται έπειτα το SPSS, ένα λογιστικό φύλλο στην ουσία, όπου με αυτό γίνεται η λεγόμενη παραγοντική ανάλυση, σύμφωνα με την οποία μελετώνται ποιοι από τους συνολικούς υπολογισθέντες δείκτες αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για να μελετηθεί πιο αποδοτικά και καλύτερα η χρηματοοικονομική κατάσταση της κάθε επιχείρησης. Καταλήγοντας σε οκτώ δείκτες κατατάσσονται ανά έτος και συνολικά στην πενταετία, λειτουργώντας εδώ με τους μέσους όρους των δεικτών, οι επιχειρήσεις, από την καλύτερη ως την χειρότερη, ανάλογα με τα όρια για τις τιμές των αριθμοδεικτών. Μέσα από την κατάταξη που γίνεται και αναπαρίστανται και διαγραμματικά, όπως φαίνεται και στην μελέτη, καταλήγουμε εν τέλει σε τρεις ομαδοποιήσεις, που δείχνουν ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε καλή θέση, σε μέτρια και σε κακή θέση στο κάθε υπό μελέτη έτος και στην πενταετία συνολικά. Σημειώνουμε ότι οι αριθμοδείκτες που μελετώνται σχετίζονται με το δανεισμό, μιας και σκοπός αυτής της εργασίας, είναι να μελετηθεί η επίδραση του δανεισμού στην αναπτυξιακή πολιτική των υπό μελέτη επιχειρήσεων την πενταετία Keywords: χρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτες, δανεισμός, SPSS, παραγοντική ανάλυση, κατάταξη επιχειρήσεων, group επιχειρήσεων. 2

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩN ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟ ΠΑΓΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Βοηθητικός πίνακας καταχώρησης δεδομένων από ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης. Πίνακας 2: Βοηθητικός πίνακας υπολογισμού αριθμοδεικτών. Πίνακας 3: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 4: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 5: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 5 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 6: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 5 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 7: Μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 8: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 9: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 10: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 11: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 12: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 13: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 14: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 15: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 16: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 17: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 18: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 19: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 20: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 21: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 5 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 22: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 5 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 23: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 24: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 25: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 8 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 26: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 8 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 27: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητα(2001). Πίνακας 28: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολική Ικανότητα Δανεισμού (2001). Πίνακας 29: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2001). Πίνακας 30: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2001). Πίνακας 31: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας (2002). Πίνακας 32: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2002). Πίνακας 33: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2002). Πίνακας 34: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2002). Πίνακας 35: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας (2003). Πίνακας 36: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού 4

7 (2003). Πίνακας 37: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2003). Πίνακας 38: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2003). Πίνακας 39: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας (2004). Πίνακας 40: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2004). Πίνακας 41: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2004). Πίνακας 42: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2004). Πίνακας 43: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας (2005). Πίνακας 44: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2005). Πίνακας 45: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2005). Πίνακας 46: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2005). την πενταετία Πίνακας 47: Συνολική κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας για Πίνακας 48: Συνολική κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού για την πενταετία Πίνακας 49: Συνολική κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων για την πενταετία Πίνακας 50: Συνολική κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας για την πενταετία Πίνακας 51: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 52: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 53: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 54: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 55: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 56: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 57: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 58: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 59: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 60: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 61: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 62: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 63: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 64: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 65: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 66: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 67: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 68: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 69: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 70: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 2: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 3: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 4: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 5: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 6: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 7: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2001). Σχήμα 8: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενική Ρευστότητα (2001). Σχήμα 9: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2001). Σχήμα 10: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2001). Σχήμα 11: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2001). Σχήμα 12: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2001). Σχήμα 13: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2001). Σχήμα 14: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας(2001). Σχήμα 15: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2002). Σχήμα 16: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2002). Σχήμα 17: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2002). Σχήμα 18: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2002). Σχήμα 19: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2002). Σχήμα 20: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2002). Σχήμα 21: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2002). Σχήμα 22: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2002). Σχήμα 23: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2003). Σχήμα 24: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2003). Σχήμα 25: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2003). Σχήμα 26: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2003). Σχήμα 27: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2003). Σχήμα 28: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2003). Σχήμα 29: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2003). Σχήμα 30: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας(2003). Σχήμα 31: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2004). Σχήμα 32: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2004). Σχήμα 33: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2004). Σχήμα 34: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2004). 6

9 Σχήμα 35: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2004). Σχήμα 36: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2004). Σχήμα 37: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2004). Σχήμα 38: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2004). Σχήμα 39: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2005). Σχήμα 40: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2005). Σχήμα 41: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2005). Σχήμα 42: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2005). Σχήμα 43: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2005). Σχήμα 44: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2005). Σχήμα 45: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2005). Σχήμα 46: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2005). Σχήμα 47: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ για την πενταετία Σχήμα 48: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας για την πενταετία Σχήμα 49: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ για την πενταετία Σχήμα 50: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού για την πενταετία Σχήμα 51: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού για την πενταετία Σχήμα 52: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων για την πενταετία Σχήμα 53: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού για την πενταετία Σχήμα 54: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας για την πενταετία

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οικονομική κρίση, που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια στο διεθνή χώρο, παρατηρείται στις μέρες μας ότι έχει αποκτήσει σοβαρές διαστάσεις και στον τόπο μας. Έγιναν πολλές προσπάθειες τόσο από την πολιτεία όσο και από διάφορους φορείς τα τελευταία χρόνια για την ανάκαμψή της, αλλά δυστυχώς τα πράγματα οδήγησαν σε άμβλυνση παρά σε πλήρη ανάκαμψη της οικονομίας. Το φαινόμενο αυτό, λοιπόν, αντικατοπτρίζεται τόσο στον πληθωρισμό όσο και στη συνεχιζόμενη ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τα προβλήματα στις επιχειρήσεις, να εξαντλείται η αντοχή τους και να βρίσκεται σε κίνδυνο η ίδια η επιβίωσή τους. Αυτό με τη σειρά του έχει σοβαρές επιπτώσεις, γιατί η δραστηριότητα της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη και στην ομαλή πορεία της οικονομίας γενικότερα. Αποτελεί δε αναμφισβήτητη αλήθεια το ότι η ενδυνάμωση της επιχείρησης και της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων, είναι ο πιο ορθολογικά σωστός και οικονομικά ενδεδειγμένος τρόπος ώστε να αντιμετωπιστεί τόσο η ανεργία αλλά και να δοθεί μια διέξοδος στη διεθνή ύφεση. Έπειτα, είναι γενικώς αποδεκτό, ότι η ανεργία σαν κοινωνικό φαινόμενο, σημαίνει πρώτον απώλεια στην παραγωγή με όλες τις συνεπαγόμενες δυσμενείς συνέπειες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το εργατικό δυναμικό, και δεύτερον δημιουργία συνθηκών που φέρουν σοβαρούς κινδύνους κοινωνικής αναταραχής και αστάθειας. Η ενδυνάμωση της επιχείρησης και κατ επέκταση της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων ελληνικών προϊόντων και συνεπώς στην αύξηση των εξαγωγών με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας μας και γενικότερα συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στην οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη της χώρας. Από την άλλη η αποδυνάμωση της επιχείρησης και της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι αποτέλεσμα μεθόδων, τεχνικών και της γενικότερης οργανωτικής δομής της επιχείρησης αυτής καθ αυτής, δηλαδή είναι απόρροια της μη αποτελεσματικής διοίκησης της. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα σύμφωνα και με τον Peter F. Ducker - σε χρονικές περιόδους όπου κύριο καθήκον της επιχείρησης είναι η διασφάλιση της ικανότητας επιβίωσής της, η διασφάλιση της σταθερότητας της δομής της και της αξιοπιστίας της, η ικανότητά της να ξεπεράσει με επιτυχία ένα χτύπημα και να προσαρμοστεί ανάλογα σε μια αλλαγή με επιτυχία επωφελούμενη βέβαια από νέες επιχειρηματικές δράσεις. Τα παραπάνω αποβλέπουν στη λεγόμενη διοίκηση των βασικών, δηλαδή σε μια σωστή διοίκηση τόσο του πληθωρισμού όσο και της ρευστότητας, της παραγωγικότητας και του κόστους διαχείρισης της δραστηριότητας της επιχείρησης, το οποίο κακώς έχει ταυτιστεί πολλές φορές με το κέρδος. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται αδυσώπητο είναι το πόσες επιχειρήσεις ασχολούνται πραγματικά με αυτές τις προτεραιότητες. Η διοίκηση των βασικών σημαίνει διοίκηση του αύριο, δηλαδή απόρριψη του χτες, διοίκηση ανάπτυξης με μια αποτελεσματική πολιτική, στρατηγικές ανάπτυξης, καθώς επίσης και έναν τρόπο διάκρισης μεταξύ υγιούς ανάπτυξης και της ανάπτυξης 8

11 που προσφέρει βάρη και προβλήματα στην επιχείρηση. Επίσης σημαίνει γνώση του ποιες στρατηγικές είναι διαθέσιμες και ποιες από αυτές πρέπει να επιλεχθούν. Ακόμη απαιτείται η ύπαρξη ικανότητας σήμερα, ώστε να διακριθεί η επίδοση της διοίκησης σε περιοχές που διαμορφώνουν το αύριο της επιχείρησης. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι βιομηχανικές σήμερα έρχονται να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Η σοβαρή επιδείνωση της ρευστότητας και η ανεπαρκής χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης, που οδηγεί πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις σε αδυναμία να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, χαρακτηρίζεται με επείγοντα χαρακτήρα και η αντιμετώπισή τους αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Η επιδείνωση της ρευστότητας είναι απόρροια ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων. Δύο από τους πιο σημαντικούς είναι ο πληθωρισμός και οι φορολογικές επιβαρύνσεις, παράγοντες που παρατηρούνται να ταλανίζουν την οικονομία διεθνώς και όχι μόνο την ελληνική. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, που συσχετίζεται ο αυξανόμενος πληθωρισμός με τη φορολογική επιβάρυνση και του ποσοστού πτωχεύσεων των επιχειρήσεων. Ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό και τις φορολογικές επιβαρύνσεις μπορούν να οδηγήσουν την επιχείρηση στην παγίδα της ακούσιας ρευστοποίησης. Η διαδικασία αυτή γίνεται αργά και σταθερά διαβρώνοντας όλο το επιχειρηματικό οικοδόμημα και αποδυναμώνοντας την επιχείρηση με βαθμιαία μείωση των πραγματικών κερδών της και στη συνέχεια της ταμειακής θέσης της. Αυτή η κατάσταση μειώνει την ικανότητα της επιχείρησης για επιπλέον επέκταση των εργασιών της, την ικανότητά της να μειώσει την εξάρτησή της από δανειακά κεφάλαια και το πιο σπουδαίο την ικανότητά της να αντικαταστήσει πρώτα το μηχανολογικό εξοπλισμό της για τη διατήρηση της παραγωγικής δυναμικότητάς της και δεύτερον, το μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό της, ώστε να διατηρήσει και να επαυξήσει την ανταγωνιστική της θέση. Στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας η διατήρηση και η επαύξηση του ποιοτικού οικονομικού δυναμικού των επιχειρήσεων μειώνει την αντιμετώπιση από την κοινωνία των δυο παρακάτω παραγόντων, αρχικά του βραχυχρόνιου κινδύνου αυξημένου ποσοστού πτωχεύσεων των επιχειρήσεων και συνεπώς της ανεργίας με όλες τις δυσμενείς για το κοινωνικό σύνολο επιπτώσεις του φαινομένου αυτού, και δεύτερον του μακροχρόνιου κινδύνου μείωσης της παραγωγικότητας και συνεπώς της μείωσης του βιοτικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου. Πέρα όμως από την αρνητική επίδραση του πληθωρισμού και των φορολογικών επιβαρύνσεων στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, έχουμε και το φαινόμενο της ανάγκης των επιχειρήσεων από κεφάλαια, και ιδιαίτερα μετρητά, για την παραπέρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τον εκσυγχρονισμό τους και τη χρηματοδότηση των καθημερινών εργασιών τους. Η πραγματική ανάπτυξη της αγοράς είναι γρήγορη και η διατήρηση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά απαιτεί σημαντικά κεφάλαια και ειδικά όταν πρόκειται για επιπρόσθετη επένδυση σε νέο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα εντονότερη σε περιόδους πληθωρισμού. Αν και συνήθως πιστεύεται ότι στις περιόδους αυτές η αύξηση των τιμών θα οδηγήσει στη δημιουργία κεφαλαίων συμβαίνει το αντίθετο στην πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η επιχείρηση υφίσταται μια μείωση κεφαλαίων, καθώς οι αυξανόμενες τιμές είτε συνοδεύονται είτε υπαγορεύονται από αυξήσεις κόστους. Επιπλέον, καθώς αυξάνουν οι τιμές η ανάγκη των περισσοτέρων επιχειρήσεων να δεσμεύσουν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς αποθεμάτων και απαιτήσεων 9

12 επιδεινώνουν τις απαιτήσεις για μετρητά. Χρήζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση επιζητά να μετατρέψει τις απαιτήσεις της και τα αποθέματά της σε μετρητά ιδιαίτερα σε περιόδους όπου τα επιτόκια είναι υψηλά. Μια κεφαλαιακή διάρθρωση που στηρίζεται περισσότερο στα ίδια κεφάλαια σε τέτοιες περιόδους αναμφίβολα είναι ότι πιο επωφελές για την επιχείρηση αφού μειώνει τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Η επιδείνωση της ρευστότητας της επιχείρησης οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, στη διαμόρφωση των οποίων δεν έχει καμία επιρροή ο επιχειρηματικός κόσμος. Αυτό δεν αποκλείει τη διοίκηση να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα των κλάδων της επιστήμης, οι οποίοι ασχολούνται με τη διερεύνηση των προβλημάτων, που συνδέονται με τις διάφορες πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης. Η χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων επιτρέπει στην επιχείρηση να πετύχει μια ακριβή, στο μέτρο του δυνατού, μέτρηση των επιδράσεων του πληθωρισμού πάνω στις δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς επίσης και της ρευστότητας και των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιδείνωση ή και στη βελτίωσή της. Η χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης στη χώρα μας αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που συνήθως δημοσιοποιούνται στο τέλος της λογιστικής περιόδου. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται από τις επιχειρήσεις, και κυρίως από τις και ΕΠΕ, είναι ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Κατάσταση Διανομής Κερδών, ενώ η σύνταξη αυτών των καταστάσεων στηρίζεται στο υπόδειγμα του ιστορικού κόστους (historical cost model). Το υπόδειγμα αυτό σε περιόδους σταθερών τιμών μας δίνει μια εύλογα καλή μέτρηση του οικονομικού αποτελέσματος και μια εύλογα καλή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης, ενώ σε περιόδους ανοδικής πορείας τιμών μας δίνει ένα οικονομικό αποτέλεσμα και μια απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης που δεν αντικατοπτρίζει ορθά την οικονομική πραγματικότητα. Και αυτό συμβαίνει γιατί κατά την περίοδο με άνοδο των τιμών από τη μια η αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων απαιτεί επιπρόσθετα κεφάλαια και από την άλλη το υπόδειγμα ιστορικού κόστους υποθέτει σιωπηρά ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα αντικατασταθούν σε ιστορικές τιμές,δηλαδή σε τιμές παρελθόντων ετών. Αυτή η αδυναμία του ιστορικού κόστους έχει αντιμετωπισθεί σε άλλες χώρες με τη χρήση υποδείγματος ιστορικού κόστους προσαρμοσμένο για τις μεταβολές του επιπέδου τιμών. Φανερά, λοιπόν, η μέτρηση ρευστότητας που βασίζεται σε δεδομένα του ιστορικού κόστους όχι μόνο δεν θα αντικατοπτρίζει την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα, αλλά δε θα μας παρέχει και την κατάλληλη πληροφόρηση για την πρόβλεψη της κατάστασης που θα διαμορφωθεί στο τέλος. Με τον όρο ρευστότητα ορίζεται το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέλθει μέχρι που ένα περιουσιακό στοιχείο ρευστοποιηθεί ή να μετατραπεί σε μετρητά ή μέχρι μια υποχρέωση να πρέπει να πληρωθεί ή και ακόμη μπορεί να ορίζεται και σαν την ικανότητα που έχει η επιχείρηση να δημιουργεί μετρητά ώστε να καλύπτει τις απαιτούμενες ανάγκες της. Η αδυναμία, όμως, της επιχείρησης να δημιουργεί ικανοποιητικό ύψος μετρητών από τις εργασίες της μπορεί να την αναγκάσει να προσφύγει σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης με αποτέλεσμα υψηλό κόστος ή περικοπή επενδύσεων και συνεπώς περιορισμό στις δραστηριότητές της. Αυτά με τη σειρά τους μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στα κέρδη και τη ροή μετρητών, με αποτέλεσμα την παραπέρα επιδείνωση των χρηματοοικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης. 10

13 Ένας ευρύτερος όρος, του όρου ρευστότητα, είναι το αξιόχρεο, όπου αναφέρεται ως η ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί τα χρέη της όταν απαιτείται. Μια άλλη έννοια που έρχεται να συμπληρωθεί εδώ είναι η έννοια της χρηματοοικονομικής προσαρμοστικότητας (financial flexibility), όπου είναι η ικανότητα της επιχείρησης να μεταβάλλει τις ταμειακές της ροές, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει μη αναμενόμενες ανάγκες ή ευκαιρίες. Η ρευστότητα, λοιπόν, ή το αξιόχρεο της επιχείρησης, σχετίζεται με τη βραχυχρόνια έννοια του λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης, ενώ η χρηματοοικονομική προσαρμοστικότητα θεωρείται ως η ικανότητα της επιχείρησης να μεταβάλλει τις ταμειακές ροές σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας έκτασης. Πολλοί όμως που ασχολούνται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης δίνουν βαρύτητα στην έννοια του κέρδους ή γενικότερα στην αποδοτικότητα της επιχείρησης. Με τον όρο κέρδος ή καθαρό εισόδημα εννοούμε τη διαφορά μεταξύ εσόδων κ εξόδων, ενώ με τον όρο αποδοτικότητα εννοούμε την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδος ή απόδοση σε σχέση με την αναγκαία επένδυση που απαιτείται. Με άλλα λόγια είναι το αποτέλεσμα της συσχέτισης της απόδοσης με την επένδυση. Από την άλλη η αποδοτικότητα σχετίζεται και με την έννοια της ρευστότητας, ενώ είναι αποδεκτό ότι υπάρχει μια ευρεία διαδεδομένη παρανόηση σχετικά με το περιεχόμενο και τη σχέση μεταξύ της αποδοτικότητας και της ρευστότητας. Η συσχέτιση των δυο αυτών εννοιών φαίνεται και από το ότι η λήψη και η υλοποίηση ορισμένων αποφάσεων οδηγεί τόσο στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης όσο και στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Ο οικονομικός στόχος λοιπόν της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Μακροχρόνια μια επιχείρηση μπορεί να επιβιώσει με την προϋπόθεση να δημιουργεί κάποια έσοδα που θα επανακτούν τα αναλωθέντα κόστη συμπεριλαμβανομένου και του κόστους κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία εσόδων. Με άλλα λόγια η επίτευξη του στόχου της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας απαιτεί συνεχή και αυξανόμενη δυνατότητα δημιουργίας κέρδους. Έτσι αυξάνεται άμεσα το καθαρό κεφάλαιο κίνησης και έμμεσα η χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης. Ένας αξιόπιστος δείκτης της μακροχρόνιας δυνατότητας δημιουργίας κέρδους από μέρους της επιχείρησης είναι το κέρδος ή το καθαρό εισόδημα. Όμως, βραχυχρόνια η ανάγκη χρηματοδότησης γρήγορων ρυθμών ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κάποιοι άλλοι λόγοι μπορούν να απαιτήσουν περισσότερους πόρους από το κανονικό. Δηλαδή βραχυχρόνια είναι δυνατόν να απαιτείται από τη διοίκηση της επιχείρησης η ανεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων από την αύξηση του καθαρού κεφαλαίου κινήσεως, που προέρχεται από τις εργασίες της επιχείρησης. Οι ανάγκες για επιπρόσθετους χρηματοοικονομικούς πόρους περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση του μακροχρόνιου χρέους, την απόκτηση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού κλπ. Η ρευστότητα, λοιπόν, της επιχείρησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία βραχυχρόνια, η δε έλλειψή της θέτει σε κίνδυνο τη συνεχή και αυξανόμενη δυνατότητα δημιουργίας κέρδους. Βραχυχρόνια, λοιπόν, η αποδοτικότητα και η ρευστότητα είναι προβλήματα ανεξάρτητα μεταξύ τους, αποτελούν ανταγωνιστικούς στόχους και προτεραιότητα δε ως προς την επίλυση έχει το πρόβλημα της ρευστότητας. Έναν αξιόπιστο δείκτη της βραχυχρόνιας χρηματοοικονομικής ευρωστίας της επιχείρησης, της βραχυχρόνιας ικανότητας να δημιουργεί κεφάλαια εξωγενώς, τα οποία είναι απαραίτητα να για να 11

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητα: ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντικείμενο της ΧΛ Πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η Έννοια και ποιοι οι Στόχοι της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Πως διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2008 31.12.2008) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία

Τεχνολογία και Καινοτομία Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 1 η : Επενδύσεις και χρηματοδότηση Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας Ενότητα 8: Ισολογισμός Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης Τηλ.: 24610 56660, e-mail: ylb@uowm.gr, Δρ. Σαμαρά Ελπίδα, e-mail: esamara@uowm

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 Κύριοι, Ρόδος 10 Αυγούστου 2016 Σας συγκαλέσαμε σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: Ισολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδοξο της παρουσίας ΞΚ

Το παράδοξο της παρουσίας ΞΚ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΔΚ) Περιεχόμενο διάλεξης η έννοια και η σημασία κεφαλαιακής διάρθρωσης βασικοί αριθμοδείκτες ΑΔΚ προσαρμογές λογ/μών ισολογισμού εξυπηρέτηση χορήγηση δανείων ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 19 Το διευθυντικό στέλεχος ως αντιπρόσωπος...22 Ο κίνδυνος σε σχέση με τα κέρδη...24 Βασικές δεξιότητες της χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 AΘ.ΔΟΚΤΟΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38399/62/Β/97/124 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Ισολογισμός Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα