ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΝΙΑ 2010

2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με το πέρας της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που συνέβαλαν στη διεκπεραίωση αυτής. Πρώτα και κύρια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, που πραγματικά ήταν δίπλα σε όλη αυτήν μου την πορεία στις σπουδές μου και με στήριξαν σε ότι δυσκολία και να είχα. Τους ευχαριστώ για την ηθική και την υλική συμπαράσταση που μου προσέφεραν και κατάφερα να πετύχω το στόχο μου. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, που μου έδωσε κίνητρο να ασχοληθώ με ένα τέτοιο θέμα χρηματοοικονομικής φύσης, όπου με την πολύτιμη βοήθειά του με καθοδήγησε σωστά κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, και για την όλη του επίβλεψη πάνω στο θέμα και τις υποδείξεις του. Έπειτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επίκουρο καθηγητή κ. Μιχάλη Δούμπο, που με συμβούλεψε και με καθοδήγησε ουσιαστικά σε διάφορα δύσκολα σημεία, και τα μέλη του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου ότι και να χρειάστηκε στην εργασία μου και μπορούσαν να με βοηθήσουν, βρίσκονταν εκεί και με καθοδηγούσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 1

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί μια χρηματοοικονομική μελέτη επιχειρήσεων, που προέρχονται από τον κλάδο της βιομηχανίας, τον κατασκευαστικό τομέα, την ιατρική, τον εμπορικό τομέα, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες και οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχει σαν κύριο στόχο μέσα από τη μελέτη των επιχειρήσεων αυτών, να φανεί μια εικόνα της αναπτυξιακής πολιτικής αυτών, κατά την πενταετία που επιλέχθηκε να γίνει αυτή η ανάλυση, δηλαδή από το 2001 έως το Αρχικά επιλέχθηκαν κάποιες εταιρείες, που ανήκουν στους κλάδους που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, με κριτήριο την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Έτσι μέσα από τη σελίδα του χρηματιστηρίου (www.ase.gr) βρέθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις που αύξησαν το μετοχικό τους κεφάλαιο κατά τα έτη 2001 έως και το Στη συνέχεια από τη σελίδα της ICAP ( ), του ηλεκτρονικού συνδέσμου που παρέχει οικονομικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, συλλέχθηκαν οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσης αυτών των επιχειρήσεων, ώστε μετά με μια φόρμα κατασκευασμένη στο excel, να υπολογιστούν κάποιοι χρηματοοικονομικοί δείκτες. Οι αριθμοδείκτες αυτοί, λοιπόν, είναι που μας δίνουν πληροφορίες για την οικονομική θέση της επιχείρησης. Έχοντας συλλέξει αυτό το υλικό, χρησιμοποιείται έπειτα το SPSS, ένα λογιστικό φύλλο στην ουσία, όπου με αυτό γίνεται η λεγόμενη παραγοντική ανάλυση, σύμφωνα με την οποία μελετώνται ποιοι από τους συνολικούς υπολογισθέντες δείκτες αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για να μελετηθεί πιο αποδοτικά και καλύτερα η χρηματοοικονομική κατάσταση της κάθε επιχείρησης. Καταλήγοντας σε οκτώ δείκτες κατατάσσονται ανά έτος και συνολικά στην πενταετία, λειτουργώντας εδώ με τους μέσους όρους των δεικτών, οι επιχειρήσεις, από την καλύτερη ως την χειρότερη, ανάλογα με τα όρια για τις τιμές των αριθμοδεικτών. Μέσα από την κατάταξη που γίνεται και αναπαρίστανται και διαγραμματικά, όπως φαίνεται και στην μελέτη, καταλήγουμε εν τέλει σε τρεις ομαδοποιήσεις, που δείχνουν ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε καλή θέση, σε μέτρια και σε κακή θέση στο κάθε υπό μελέτη έτος και στην πενταετία συνολικά. Σημειώνουμε ότι οι αριθμοδείκτες που μελετώνται σχετίζονται με το δανεισμό, μιας και σκοπός αυτής της εργασίας, είναι να μελετηθεί η επίδραση του δανεισμού στην αναπτυξιακή πολιτική των υπό μελέτη επιχειρήσεων την πενταετία Keywords: χρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτες, δανεισμός, SPSS, παραγοντική ανάλυση, κατάταξη επιχειρήσεων, group επιχειρήσεων. 2

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩN ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟ ΠΑΓΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Βοηθητικός πίνακας καταχώρησης δεδομένων από ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης. Πίνακας 2: Βοηθητικός πίνακας υπολογισμού αριθμοδεικτών. Πίνακας 3: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 4: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 5: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 5 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 6: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 5 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 7: Μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 8: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 9: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 10: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 11: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 12: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 13: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 14: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 15: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 16: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 17: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 18: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 6 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 19: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 20: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 21: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 5 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 22: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 5 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 23: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τιμών για κάθε μεταβλητή. Πίνακας 24: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω μελέτης ολικής διακύμανσης. Πίνακας 25: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 8 κύριες συνιστώσες πριν την περιστροφή. Πίνακας 26: Σχέσεις των μεταβλητών με τις 8 κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή. Πίνακας 27: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητα(2001). Πίνακας 28: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολική Ικανότητα Δανεισμού (2001). Πίνακας 29: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2001). Πίνακας 30: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2001). Πίνακας 31: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας (2002). Πίνακας 32: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2002). Πίνακας 33: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2002). Πίνακας 34: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2002). Πίνακας 35: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας (2003). Πίνακας 36: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού 4

7 (2003). Πίνακας 37: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2003). Πίνακας 38: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2003). Πίνακας 39: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας (2004). Πίνακας 40: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2004). Πίνακας 41: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2004). Πίνακας 42: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2004). Πίνακας 43: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας (2005). Πίνακας 44: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2005). Πίνακας 45: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2005). Πίνακας 46: Κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2005). την πενταετία Πίνακας 47: Συνολική κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΒΥ/ΚΚ και Γενικής Ρευστότητας για Πίνακας 48: Συνολική κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες ΚΠΚ και Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού για την πενταετία Πίνακας 49: Συνολική κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού και Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων για την πενταετία Πίνακας 50: Συνολική κατάταξη επιχειρήσεων για τους δείκτες Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας για την πενταετία Πίνακας 51: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 52: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 53: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 54: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 55: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 56: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 57: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 58: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 59: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 60: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 61: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 62: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 63: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 64: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 65: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 66: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 67: Οι πιο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 68: Οι καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 69: Οι λιγότερο καλές επιχειρήσεις για το Πίνακας 70: Οι καθόλου καλές επιχειρήσεις για το

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 2: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 3: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 4: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 5: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 6: Επιλογή αριθμού κυρίων συνιστωσών για το μοντέλο μέσω Scree Plot διαγράμματος. Σχήμα 7: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2001). Σχήμα 8: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενική Ρευστότητα (2001). Σχήμα 9: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2001). Σχήμα 10: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2001). Σχήμα 11: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2001). Σχήμα 12: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2001). Σχήμα 13: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2001). Σχήμα 14: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας(2001). Σχήμα 15: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2002). Σχήμα 16: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2002). Σχήμα 17: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2002). Σχήμα 18: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2002). Σχήμα 19: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2002). Σχήμα 20: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2002). Σχήμα 21: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2002). Σχήμα 22: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2002). Σχήμα 23: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2003). Σχήμα 24: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2003). Σχήμα 25: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2003). Σχήμα 26: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2003). Σχήμα 27: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2003). Σχήμα 28: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2003). Σχήμα 29: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2003). Σχήμα 30: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας(2003). Σχήμα 31: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2004). Σχήμα 32: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2004). Σχήμα 33: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2004). Σχήμα 34: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2004). 6

9 Σχήμα 35: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2004). Σχήμα 36: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2004). Σχήμα 37: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2004). Σχήμα 38: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2004). Σχήμα 39: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ (2005). Σχήμα 40: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2005). Σχήμα 41: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ (2005). Σχήμα 42: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (2005). Σχήμα 43: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού (2005). Σχήμα 44: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων (2005). Σχήμα 45: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2005). Σχήμα 46: Διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (2005). Σχήμα 47: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΒΥ/ΚΚ για την πενταετία Σχήμα 48: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Γενικής Ρευστότητας για την πενταετία Σχήμα 49: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη ΚΠΚ για την πενταετία Σχήμα 50: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού για την πενταετία Σχήμα 51: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Μακροπρόθεσμης Ικανότητας Δανεισμού για την πενταετία Σχήμα 52: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων για την πενταετία Σχήμα 53: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού για την πενταετία Σχήμα 54: Συνολική διαγραμματική κατάταξη επιχειρήσεων για το δείκτη Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας για την πενταετία

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οικονομική κρίση, που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια στο διεθνή χώρο, παρατηρείται στις μέρες μας ότι έχει αποκτήσει σοβαρές διαστάσεις και στον τόπο μας. Έγιναν πολλές προσπάθειες τόσο από την πολιτεία όσο και από διάφορους φορείς τα τελευταία χρόνια για την ανάκαμψή της, αλλά δυστυχώς τα πράγματα οδήγησαν σε άμβλυνση παρά σε πλήρη ανάκαμψη της οικονομίας. Το φαινόμενο αυτό, λοιπόν, αντικατοπτρίζεται τόσο στον πληθωρισμό όσο και στη συνεχιζόμενη ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τα προβλήματα στις επιχειρήσεις, να εξαντλείται η αντοχή τους και να βρίσκεται σε κίνδυνο η ίδια η επιβίωσή τους. Αυτό με τη σειρά του έχει σοβαρές επιπτώσεις, γιατί η δραστηριότητα της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη και στην ομαλή πορεία της οικονομίας γενικότερα. Αποτελεί δε αναμφισβήτητη αλήθεια το ότι η ενδυνάμωση της επιχείρησης και της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων, είναι ο πιο ορθολογικά σωστός και οικονομικά ενδεδειγμένος τρόπος ώστε να αντιμετωπιστεί τόσο η ανεργία αλλά και να δοθεί μια διέξοδος στη διεθνή ύφεση. Έπειτα, είναι γενικώς αποδεκτό, ότι η ανεργία σαν κοινωνικό φαινόμενο, σημαίνει πρώτον απώλεια στην παραγωγή με όλες τις συνεπαγόμενες δυσμενείς συνέπειες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το εργατικό δυναμικό, και δεύτερον δημιουργία συνθηκών που φέρουν σοβαρούς κινδύνους κοινωνικής αναταραχής και αστάθειας. Η ενδυνάμωση της επιχείρησης και κατ επέκταση της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων ελληνικών προϊόντων και συνεπώς στην αύξηση των εξαγωγών με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας μας και γενικότερα συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στην οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη της χώρας. Από την άλλη η αποδυνάμωση της επιχείρησης και της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι αποτέλεσμα μεθόδων, τεχνικών και της γενικότερης οργανωτικής δομής της επιχείρησης αυτής καθ αυτής, δηλαδή είναι απόρροια της μη αποτελεσματικής διοίκησης της. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα σύμφωνα και με τον Peter F. Ducker - σε χρονικές περιόδους όπου κύριο καθήκον της επιχείρησης είναι η διασφάλιση της ικανότητας επιβίωσής της, η διασφάλιση της σταθερότητας της δομής της και της αξιοπιστίας της, η ικανότητά της να ξεπεράσει με επιτυχία ένα χτύπημα και να προσαρμοστεί ανάλογα σε μια αλλαγή με επιτυχία επωφελούμενη βέβαια από νέες επιχειρηματικές δράσεις. Τα παραπάνω αποβλέπουν στη λεγόμενη διοίκηση των βασικών, δηλαδή σε μια σωστή διοίκηση τόσο του πληθωρισμού όσο και της ρευστότητας, της παραγωγικότητας και του κόστους διαχείρισης της δραστηριότητας της επιχείρησης, το οποίο κακώς έχει ταυτιστεί πολλές φορές με το κέρδος. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται αδυσώπητο είναι το πόσες επιχειρήσεις ασχολούνται πραγματικά με αυτές τις προτεραιότητες. Η διοίκηση των βασικών σημαίνει διοίκηση του αύριο, δηλαδή απόρριψη του χτες, διοίκηση ανάπτυξης με μια αποτελεσματική πολιτική, στρατηγικές ανάπτυξης, καθώς επίσης και έναν τρόπο διάκρισης μεταξύ υγιούς ανάπτυξης και της ανάπτυξης 8

11 που προσφέρει βάρη και προβλήματα στην επιχείρηση. Επίσης σημαίνει γνώση του ποιες στρατηγικές είναι διαθέσιμες και ποιες από αυτές πρέπει να επιλεχθούν. Ακόμη απαιτείται η ύπαρξη ικανότητας σήμερα, ώστε να διακριθεί η επίδοση της διοίκησης σε περιοχές που διαμορφώνουν το αύριο της επιχείρησης. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι βιομηχανικές σήμερα έρχονται να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Η σοβαρή επιδείνωση της ρευστότητας και η ανεπαρκής χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης, που οδηγεί πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις σε αδυναμία να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, χαρακτηρίζεται με επείγοντα χαρακτήρα και η αντιμετώπισή τους αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Η επιδείνωση της ρευστότητας είναι απόρροια ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων. Δύο από τους πιο σημαντικούς είναι ο πληθωρισμός και οι φορολογικές επιβαρύνσεις, παράγοντες που παρατηρούνται να ταλανίζουν την οικονομία διεθνώς και όχι μόνο την ελληνική. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, που συσχετίζεται ο αυξανόμενος πληθωρισμός με τη φορολογική επιβάρυνση και του ποσοστού πτωχεύσεων των επιχειρήσεων. Ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό και τις φορολογικές επιβαρύνσεις μπορούν να οδηγήσουν την επιχείρηση στην παγίδα της ακούσιας ρευστοποίησης. Η διαδικασία αυτή γίνεται αργά και σταθερά διαβρώνοντας όλο το επιχειρηματικό οικοδόμημα και αποδυναμώνοντας την επιχείρηση με βαθμιαία μείωση των πραγματικών κερδών της και στη συνέχεια της ταμειακής θέσης της. Αυτή η κατάσταση μειώνει την ικανότητα της επιχείρησης για επιπλέον επέκταση των εργασιών της, την ικανότητά της να μειώσει την εξάρτησή της από δανειακά κεφάλαια και το πιο σπουδαίο την ικανότητά της να αντικαταστήσει πρώτα το μηχανολογικό εξοπλισμό της για τη διατήρηση της παραγωγικής δυναμικότητάς της και δεύτερον, το μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό της, ώστε να διατηρήσει και να επαυξήσει την ανταγωνιστική της θέση. Στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας η διατήρηση και η επαύξηση του ποιοτικού οικονομικού δυναμικού των επιχειρήσεων μειώνει την αντιμετώπιση από την κοινωνία των δυο παρακάτω παραγόντων, αρχικά του βραχυχρόνιου κινδύνου αυξημένου ποσοστού πτωχεύσεων των επιχειρήσεων και συνεπώς της ανεργίας με όλες τις δυσμενείς για το κοινωνικό σύνολο επιπτώσεις του φαινομένου αυτού, και δεύτερον του μακροχρόνιου κινδύνου μείωσης της παραγωγικότητας και συνεπώς της μείωσης του βιοτικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου. Πέρα όμως από την αρνητική επίδραση του πληθωρισμού και των φορολογικών επιβαρύνσεων στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, έχουμε και το φαινόμενο της ανάγκης των επιχειρήσεων από κεφάλαια, και ιδιαίτερα μετρητά, για την παραπέρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τον εκσυγχρονισμό τους και τη χρηματοδότηση των καθημερινών εργασιών τους. Η πραγματική ανάπτυξη της αγοράς είναι γρήγορη και η διατήρηση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά απαιτεί σημαντικά κεφάλαια και ειδικά όταν πρόκειται για επιπρόσθετη επένδυση σε νέο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα εντονότερη σε περιόδους πληθωρισμού. Αν και συνήθως πιστεύεται ότι στις περιόδους αυτές η αύξηση των τιμών θα οδηγήσει στη δημιουργία κεφαλαίων συμβαίνει το αντίθετο στην πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η επιχείρηση υφίσταται μια μείωση κεφαλαίων, καθώς οι αυξανόμενες τιμές είτε συνοδεύονται είτε υπαγορεύονται από αυξήσεις κόστους. Επιπλέον, καθώς αυξάνουν οι τιμές η ανάγκη των περισσοτέρων επιχειρήσεων να δεσμεύσουν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς αποθεμάτων και απαιτήσεων 9

12 επιδεινώνουν τις απαιτήσεις για μετρητά. Χρήζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση επιζητά να μετατρέψει τις απαιτήσεις της και τα αποθέματά της σε μετρητά ιδιαίτερα σε περιόδους όπου τα επιτόκια είναι υψηλά. Μια κεφαλαιακή διάρθρωση που στηρίζεται περισσότερο στα ίδια κεφάλαια σε τέτοιες περιόδους αναμφίβολα είναι ότι πιο επωφελές για την επιχείρηση αφού μειώνει τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Η επιδείνωση της ρευστότητας της επιχείρησης οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, στη διαμόρφωση των οποίων δεν έχει καμία επιρροή ο επιχειρηματικός κόσμος. Αυτό δεν αποκλείει τη διοίκηση να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα των κλάδων της επιστήμης, οι οποίοι ασχολούνται με τη διερεύνηση των προβλημάτων, που συνδέονται με τις διάφορες πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης. Η χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων επιτρέπει στην επιχείρηση να πετύχει μια ακριβή, στο μέτρο του δυνατού, μέτρηση των επιδράσεων του πληθωρισμού πάνω στις δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς επίσης και της ρευστότητας και των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιδείνωση ή και στη βελτίωσή της. Η χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης στη χώρα μας αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που συνήθως δημοσιοποιούνται στο τέλος της λογιστικής περιόδου. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται από τις επιχειρήσεις, και κυρίως από τις και ΕΠΕ, είναι ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Κατάσταση Διανομής Κερδών, ενώ η σύνταξη αυτών των καταστάσεων στηρίζεται στο υπόδειγμα του ιστορικού κόστους (historical cost model). Το υπόδειγμα αυτό σε περιόδους σταθερών τιμών μας δίνει μια εύλογα καλή μέτρηση του οικονομικού αποτελέσματος και μια εύλογα καλή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης, ενώ σε περιόδους ανοδικής πορείας τιμών μας δίνει ένα οικονομικό αποτέλεσμα και μια απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης που δεν αντικατοπτρίζει ορθά την οικονομική πραγματικότητα. Και αυτό συμβαίνει γιατί κατά την περίοδο με άνοδο των τιμών από τη μια η αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων απαιτεί επιπρόσθετα κεφάλαια και από την άλλη το υπόδειγμα ιστορικού κόστους υποθέτει σιωπηρά ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα αντικατασταθούν σε ιστορικές τιμές,δηλαδή σε τιμές παρελθόντων ετών. Αυτή η αδυναμία του ιστορικού κόστους έχει αντιμετωπισθεί σε άλλες χώρες με τη χρήση υποδείγματος ιστορικού κόστους προσαρμοσμένο για τις μεταβολές του επιπέδου τιμών. Φανερά, λοιπόν, η μέτρηση ρευστότητας που βασίζεται σε δεδομένα του ιστορικού κόστους όχι μόνο δεν θα αντικατοπτρίζει την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα, αλλά δε θα μας παρέχει και την κατάλληλη πληροφόρηση για την πρόβλεψη της κατάστασης που θα διαμορφωθεί στο τέλος. Με τον όρο ρευστότητα ορίζεται το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέλθει μέχρι που ένα περιουσιακό στοιχείο ρευστοποιηθεί ή να μετατραπεί σε μετρητά ή μέχρι μια υποχρέωση να πρέπει να πληρωθεί ή και ακόμη μπορεί να ορίζεται και σαν την ικανότητα που έχει η επιχείρηση να δημιουργεί μετρητά ώστε να καλύπτει τις απαιτούμενες ανάγκες της. Η αδυναμία, όμως, της επιχείρησης να δημιουργεί ικανοποιητικό ύψος μετρητών από τις εργασίες της μπορεί να την αναγκάσει να προσφύγει σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης με αποτέλεσμα υψηλό κόστος ή περικοπή επενδύσεων και συνεπώς περιορισμό στις δραστηριότητές της. Αυτά με τη σειρά τους μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στα κέρδη και τη ροή μετρητών, με αποτέλεσμα την παραπέρα επιδείνωση των χρηματοοικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης. 10

13 Ένας ευρύτερος όρος, του όρου ρευστότητα, είναι το αξιόχρεο, όπου αναφέρεται ως η ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί τα χρέη της όταν απαιτείται. Μια άλλη έννοια που έρχεται να συμπληρωθεί εδώ είναι η έννοια της χρηματοοικονομικής προσαρμοστικότητας (financial flexibility), όπου είναι η ικανότητα της επιχείρησης να μεταβάλλει τις ταμειακές της ροές, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει μη αναμενόμενες ανάγκες ή ευκαιρίες. Η ρευστότητα, λοιπόν, ή το αξιόχρεο της επιχείρησης, σχετίζεται με τη βραχυχρόνια έννοια του λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης, ενώ η χρηματοοικονομική προσαρμοστικότητα θεωρείται ως η ικανότητα της επιχείρησης να μεταβάλλει τις ταμειακές ροές σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας έκτασης. Πολλοί όμως που ασχολούνται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης δίνουν βαρύτητα στην έννοια του κέρδους ή γενικότερα στην αποδοτικότητα της επιχείρησης. Με τον όρο κέρδος ή καθαρό εισόδημα εννοούμε τη διαφορά μεταξύ εσόδων κ εξόδων, ενώ με τον όρο αποδοτικότητα εννοούμε την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδος ή απόδοση σε σχέση με την αναγκαία επένδυση που απαιτείται. Με άλλα λόγια είναι το αποτέλεσμα της συσχέτισης της απόδοσης με την επένδυση. Από την άλλη η αποδοτικότητα σχετίζεται και με την έννοια της ρευστότητας, ενώ είναι αποδεκτό ότι υπάρχει μια ευρεία διαδεδομένη παρανόηση σχετικά με το περιεχόμενο και τη σχέση μεταξύ της αποδοτικότητας και της ρευστότητας. Η συσχέτιση των δυο αυτών εννοιών φαίνεται και από το ότι η λήψη και η υλοποίηση ορισμένων αποφάσεων οδηγεί τόσο στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης όσο και στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Ο οικονομικός στόχος λοιπόν της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Μακροχρόνια μια επιχείρηση μπορεί να επιβιώσει με την προϋπόθεση να δημιουργεί κάποια έσοδα που θα επανακτούν τα αναλωθέντα κόστη συμπεριλαμβανομένου και του κόστους κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία εσόδων. Με άλλα λόγια η επίτευξη του στόχου της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας απαιτεί συνεχή και αυξανόμενη δυνατότητα δημιουργίας κέρδους. Έτσι αυξάνεται άμεσα το καθαρό κεφάλαιο κίνησης και έμμεσα η χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης. Ένας αξιόπιστος δείκτης της μακροχρόνιας δυνατότητας δημιουργίας κέρδους από μέρους της επιχείρησης είναι το κέρδος ή το καθαρό εισόδημα. Όμως, βραχυχρόνια η ανάγκη χρηματοδότησης γρήγορων ρυθμών ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κάποιοι άλλοι λόγοι μπορούν να απαιτήσουν περισσότερους πόρους από το κανονικό. Δηλαδή βραχυχρόνια είναι δυνατόν να απαιτείται από τη διοίκηση της επιχείρησης η ανεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων από την αύξηση του καθαρού κεφαλαίου κινήσεως, που προέρχεται από τις εργασίες της επιχείρησης. Οι ανάγκες για επιπρόσθετους χρηματοοικονομικούς πόρους περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση του μακροχρόνιου χρέους, την απόκτηση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού κλπ. Η ρευστότητα, λοιπόν, της επιχείρησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία βραχυχρόνια, η δε έλλειψή της θέτει σε κίνδυνο τη συνεχή και αυξανόμενη δυνατότητα δημιουργίας κέρδους. Βραχυχρόνια, λοιπόν, η αποδοτικότητα και η ρευστότητα είναι προβλήματα ανεξάρτητα μεταξύ τους, αποτελούν ανταγωνιστικούς στόχους και προτεραιότητα δε ως προς την επίλυση έχει το πρόβλημα της ρευστότητας. Έναν αξιόπιστο δείκτη της βραχυχρόνιας χρηματοοικονομικής ευρωστίας της επιχείρησης, της βραχυχρόνιας ικανότητας να δημιουργεί κεφάλαια εξωγενώς, τα οποία είναι απαραίτητα να για να 11

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Ισολογισμός Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα