ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1

2 3.1 Εισαγωγή Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί μακροπρόθεσμα η εξέλιξη της φθοράς του, στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι σημαντικότερες βλάβες που παρατηρούνται και επιχειρείται, ο προσδιορισμός των αιτιών φθοράς, δηλαδή η διάγνωση τους. Η μεθοδολογία προσέγγισης που ακολουθήθηκε για την καταγραφή, την διάγνωση και την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης περιελάμβανε τα εξής στάδια: Μελέτη ιστορικών αρχείων και βιβλιογραφικών πληροφοριών Σύγκριση φωτογραφικών τεκμηρίων. Μακροσκοπικές παρατηρήσεις, κατόπιν επί τόπου εξέτασης και επισκόπησης του μνημείου. Χαρτογραφήσεις φθορών στα αρχιτεκτονικά σύνολα, υπό κλίμακα Φωτογράφηση (γενικές απόψεις αρχιτεκτονικών συνόλων και λεπτομέρειες περιοχών με χαρακτηριστικά προβλήματα φθοράς) Εκτίμηση του βαθμού και της έκτασης της φθοράς και ποσοστιαία (%) αποτίμησή της. Σημειώνεται ότι για τη συνοπτική, αλλά ακριβή αναφορά στα διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη σύστημα κωδικογράφησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) Οι βλάβες που υπέστη το μνημείο, κατά την μακραίωνη ιστορία του ομαδοποιούνται σε: φθορές δομικής φύσεως, φθορές στην επιφάνεια του δομικού υλικού. Τα αίτια φθοράς πρέπει να αναζητηθούν: Στις φυσικές καταστροφές της Θεσσαλίας μέσα στους αιώνες ιστορίας της. Στις ιστορικές και οικοδομικές περιπέτειες του μνημείου. Στις ιδιότητες του υλικού δομής του. 2

3 Στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (μικροκλίμα, ατμόσφαιρα) που βρίσκεται το μνημείο. 3.2 Καταγραφή των σημαντικότερων δομικών προβλημάτων Μετά την αποκάλυψη του θεάτρου κάτω από τον όγκο των σύγχρονων οικοδομών, πολύ μικρό μέρος του κοίλου βρισκόταν στην αρχική του θέση. Σήμερα το κοίλο του θεάτρου έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του, ύστερα από τιτάνια προσπάθεια ταυτίσεων, συναρμογών και επανατοποθετήσεων του υλικού. Για την ανάταξη των εδωλίων κατασκευάστηκαν, με βάση μελέτη της Δ/νσης Αναστήλωσης, ξυλότυποι για την αντιστήριξη της υποδομής τους. Επίσης έγιναν εκτεταμένες ταυτίσεις αποσπασμένων θραυσμάτων και σύμφωνα με οδηγίες της Δ/νσης Συντήρησης 1 του ΥΠΠΟ και του Κέντρου Λίθου 2 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συγκόλλησης τους. Υπάρχει ακόμη μεγάλος αριθμός διάσπαρτων μελών που πρόκειται να επανατοποθετηθούν. Ωστόσο, οριστικά χαμένο είναι το μεγαλύτερο μέρος του επιθεάτρου, εξαιτίας πιθανότατα της διάνοιξης σύγχρονου δρόμου στο ύψος που εκτεινόταν το τμήμα αυτό του θεάτρου. Η σκηνή είναι το καλύτερα διατηρημένο σημείο (χωρίς φυσικά τον δεύτερο όροφό της), πιθανότατα λόγω του βάθους στο οποίο βρισκόταν. Έχουν γίνει ταυτίσεις και συγκολλήσεις τμημάτων κι έχει αναταχθεί μέρος του πρόστυλου του επισκηνίου. Σε μεγάλο μέρος έχουν αποκατασταθεί σήμερα και οι εμπρόσθιοι αναλημματικοί τοίχοι. Από τους δεύτερους πίσω αναλημματικούς τοίχους σώζεται από μεν τον δυτικό τμήμα της αντιστήριξης με πωρολίθους και μικρό τμήμα της μαρμάρινης όψης του, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού βρίσκεται ακόμη κάτω από σύγχρονες οικοδομές. Ωστόσο το μνημείο παρουσιάζει ακόμη δομικής 3 φύσεως προβλήματα. Έτσι όπως αυτά καταγράφηκαν με βάση μακροσκοπική παρατήρηση ομαδοποιούνται ως εξής: 1 αρ. πρωτ. 1625/ αρ.πρωτ.2508/ Ο ι φθορές δομικής φύσεως αναφέρονται στην παρούσα μελέτη εξαιτίας της άμεσης σχέσης τους με την διάβρωση στην επιφάνεια του δομικού υλικού. Ωστόσο η εκτενέστερη εκτίμηση της κατάστασης και η μελέτη δομικής αποκατάστασης είναι αντικείμενο της Δ/νσης Αναστήλωσης του ΥΠΠΟ 3

4 1. Απώλειες μελών και μάζας - απολαξεύσεις. Ολοσχερής απώλεια αρχιτεκτονικών μελών αλλά και απώλειες μάζας (οριστικά χαμένα θραύσματα των εδωλίων του κοίλου και των κλιμάκων) έχουν επιφέρει τόσο τη στατική ανεπάρκεια σε ορισμένα μέλη, όσο και την μορφολογική αλλοίωση και αισθητική μείωση του μνημείου. Σοβαρό θέμα δημιουργούν οι απώλειες αυτές όσον αφορά τη δυνατότητα αυτοπροστασίας του μνημείου σε φυσικές καταστροφές, έτσι όπως θα εξηγηθεί παρακάτω. 2. Μετατοπίσεις. Τα νοτιοανατολικό τμήμα του κοίλου παρουσιάζει καθίζηση πιθανόν λόγω διάβρωσης του εδαφικού υποστρώματος. Το φαινόμενο αυτό αλλοιώνει γεωμετρικά το μνημείο και το επιβαρύνει στατικά. Απώλειες μελών Καθιζήσεις και εξάρσεις στο νοτιοανατολικό τμήμα του κοίλου 4

5 3.3 Καταγραφή των φθορών επιφανείας. Με βάση τη μακροσκοπική παρατήρηση οι φθορές στην επιφάνεια του δομικού υλικού ομαδοποιούνται ως εξής: 1. Προβλήματα ασυνέχειας του δομικού ιστού. Παρουσιάζονται με τις εξής μορφές: Απολαξεύσεις. Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για απώλειες μεγάλων θραυσμάτων και τη δημιουργία επιφανειών θραύσης που είναι ιδιαίτερα ενεργές ευπαθείς σε διαβρωτικές συνθήκες. Απολαξεύσεις Σχεδιαστική απόδοση απολάξευσης Ρήγματα. Σε κάποια από τα μαρμάρινα εδώλια αλλά και στους κυβόλιθους των πωρολίθων διαπιστώθηκαν διαμπερείς ρηγματώσεις. Οι διαμπερείς ρηγματώσεις αυτές, πέραν της πιθανής μείωσης της στατικής ικανότητας των μελών, διευκολύνουν την εισροή υδάτων και τη συγκράτηση υγρασίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω διάβρωση του υλικού. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα ρήγματα αυτά έχουν οδηγήσει σε καθολική διάρρηξη και χαρακτηρίζονται ως χάσματα. Διαμπερές ρήγμα σε μαρμάρινο μέλος και χάσμα σε πωρόλιθο Σχεδιαστική απόδοση ρήγματος 5

6 Αποφλοιώσεις. Σε αρκετά σημεία των μαρμάρινων μελών διαπιστώνονται εσωτερικά κενά και επάλληλα αποφλοιωμένα τμήματα. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από ετοιμορροπία και επιφέρουν παραμόρφωση της αρχικής επιφάνειας του λίθου. Έντονες αποφλοιώσεις παρατηρήθηκαν κυρίως στις κάθετες μαρμάρινες επιφάνειες των προσόψεων της σκηνής και του επιθεάτρου. Αποφλοιώσεις παρατηρήθηκαν επίσης στις επιφάνειες θραύσεις του υλικού. Επάλληλες αποφλοιώσεις Σχεδιαστική απόδοση αποφλοίωσης Επιφανειακές ρωγμές. Πλέγματα επιφανειακών μικρορωγμών, που κάποιες φορές ορίζουν αποφλοιώσεις, συντελούν στη διακοπή της συνέχειας του κρυσταλλικού ιστού του μαρμάρου. Επιφανειακές ρωγμές στον πωρόλιθο και στο μάρμαρο Σχεδιαστική απόδοση επιφανειακών ρωγμών 6

7 Θραύσεις - αποκολλήσεις - ετοιμορροπίες. Σε περιπτώσεις, ολικής διακοπής της συνέχειας του κρυσταλλικού ιστού του μαρμάρου (από εξέλιξη των ρωγμών ή των αποφλοιώσεων, από απόπλυση των φλεβώσεων ή εξαιτίας μηχανικών τάσεων) παρουσιάζονται αποκολλήσεις τεμαχίων - θραύσεις με κίνδυνο απόσπασης τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα αποκολλημένα θραύσματα συγκρατούνται μόνο από χώμα Ετοιμόρροπα θραύσματα που ορίζονται από ρωγμή Σχεδιαστική απόδοση ετοιμόρροπων θραυσμάτων που ορίζονται από ρωγμή Απώλειες υλικού μάζας αρμοί συγκόλλησης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση που ανέκυψε μετά τις συγκολλήσεις μελών. Συγκεκριμένα, εξαιτίας της οριστικής απώλειας κάποιων τμημάτων ή της απώλεια εσωτερικής μάζας, δημιουργήθηκαν δύσμορφα κενά και ασυνέχειες «αρμοί συγκόλλησης» που προδίδουν αδυναμία ανάπλασης ενός συγκροτημένου όγκου. Οι περιπτώσεις αυτές είναι αρκετές και δημιουργούν τόσο πρόβλημα στατικής επάρκειας ανά μέλος όσο και αισθητικό Δημιουργία μεγάλων ή μικρών κενών αρμών που προέκυψε μετά τις συγκολλήσεις θραυσμάτων κι εξαιτίας της απώλειας υλικού. Σχεδιαστική απόδοση μεγάλων ή μικρών κενών αρμών που προκύπτουν μετά τις συγκολλήσεις θραυσμάτων 7

8 2. Επικαθίσεις. Η όψη ορισμένων σειρών μαρμάρινων εδωλίων καλύπτεται από μαύρη κρούστα βιολογικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ενδολιθικούς και επιλιθικούς φωτοσυνθετικούς οργανισμούς («μαύροι μύκητες», ενδολιθικά κυανοφύκη) που αναπτύσσονται σε ασβεστολιθικά πετρώματα, όταν αυτά βρίσκονται σε συνθήκες ικανοποιητικού φωτισμού, θερμοκρασίας και υγρασίας. Οι οργανισμοί αυτοί μεταφέρονται και εγκαθίστανται στα υποστρώματα (λίθους) από τον περιβάλλοντα χώρο. Η παρουσία τους στην επιφάνεια, ή σε σχισμές και μεταξύ των κόκκων του υλικού, πέραν της αισθητικής αλλοίωσης, συμβάλλει και στη μηχανική καταπόνηση και τη χημική αλλοίωση του λίθου 4. Μαύρη βιολογική κρούστα Σχεδιαστική απόδοση βιολογικών επικαθίσεων 4 Krumbein, W. E, «Biology of stone and Minerals in Buildings Biodeterioration, Biotransfer, Bioprotection», Proceedings of the VI International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 1988 Α. Πανταζίδου Μ.Π. Μπελεγράτη «Φθορά λίθινων επιφανειών του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας από επιλιθική και ενθολιθική μικροχλωρίδα» ΥΠΠΟ Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων Αθήνα

9 3. Ειδικές περιπτώσεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούν ειδικές περιπτώσεις φθορών που δεν ομαδοποιούνται στις παραπάνω ενότητες. Αποσάθρωση του επιχρίσματος των σπονδύλων, που βρέθηκαν στο πίσω μέρος της σκηνής σε δεύτερη χρήση. Ιζηματογενείς αποθέσεις στο νοτιοδυτικό άκρο του κοίλου, πιθανότατα εξαιτίας απορροής υδάτων και απόθεσης ιζήματος, όταν το μνημείο βρισκόταν κάτω από τις σύγχρονες οικοδομές. Θραύση λόγω μετακίνησης στο κατώφλι εισόδου της κεντρικής αίθουσας της σκηνής, πιθανόν από μεταβολές του υπεδάφους. Αποσάθρωση επιχρίσματος Ιζηματογενείς αποθέσεις Θραύση - μετακίνηση 9

10 3.4 Προσδιορισμός των αιτιών φθοράς Τα αίτια φθοράς του μνημείου αφορούν τόσο σε ενδογενείς παράγοντες (αδυναμίες και ιδιαιτερότητες του υλικού δομής), όσο και σε εξωγενείς παράγοντες (φυσικά αίτια, ανθρώπινη δραστηριότητα, περιβάλλον). Η μεμονωμένη ή συνδυασμένη δράση τους οδήγησε στις μορφές φθορών που προαναφέρθηκαν. Παράγοντες που ευθύνονται για τις δομικές βλάβες: 1. Ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι οικοδομικές μετασκευές, - κατά την αλλαγή ρόλου του θεάτρου σε αρένα, ευθύνονται ως ένα βαθμό για τη μορφολογική αλλοίωση του αρχικού οικοδομήματος. Ωστόσο, μπορούν να θεωρηθούν ιστορικές αλλαγές και να συμπεριληφθούν στην ανάγνωση της μακραίωνης ιστορίας του μνημείου. Ακόμη και οι οικοδομική ακολουθία από τα βυζαντινά έως και τα χρόνια της τουρκοκρατίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ιστορική του συνέχεια. Η άναρχη όμως δόμηση των νεότερων χρόνων, ακολουθούμενη από βίαιες αποσπάσεις, θραύσεις, απολαξεύσεις αρχιτεκτονικών μελών και γενικότερα του διαμελισμού του, προκειμένου να θεμελιωθούν οι νεότερες οικοδομές, είναι ο κύριος λόγος αλλοίωσης και καταστροφής του μνημείου. 2. Φυσικές καταστροφές. Οι σεισμικές καταστροφές ευθύνονται ως ένα βαθμό για κάποιες από τις αλλοιώσεις του μνημείου που μετά τις βιαιότερες σύγχρονες καταστροφές δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος τους. Παράγοντες που ευθύνονται για τις φθορές επιφανείας: 1. Ιδιαιτερότητες του δομικού υλικού. Το υλικό δομής, το μάρμαρο χαρακτηρίζεται από ετερογένεια στην ορυκτολογική του σύσταση (προσμίξεις μη ασβεστιτικών ορυκτών, (αργιλοπυριτικές φλέβες, κρύσταλλοι χαλαζία). Αυτή η ετερογένεια σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις της σχετικής υγρασίας και τη διαβροχή από το νερό της βροχής οδηγεί σε απόπλυση των προσμίξεων, με συνέπεια την δημιουργία ασυνέχειας στον δομικό ιστό και κάποιες από τις μορφές φθορών που προαναφέρθηκαν (επιφανειακές ρωγμές αποφλοιώσεις, αποκολλήσεις θραυσμάτων). Κάποιες από τις ρωγμές οφείλονται και σε μηχανικές τάσεις που έχουν ασκηθεί στο δομικό υλικό. 10

11 2. Δομικές παραμορφώσεις. Ένας λόγος που συντελεί έμμεσα στην επιβάρυνση της επιφάνειας του δομικού υλικού είναι οι δομικές παραμορφώσεις, έτσι όπως προαναφέρθηκαν. Πέρα από την αισθητική μείωση του μνημείου, ο τραυματισμός των μελών του επέτρεψε και την ευπάθεια του σε φυσικές καταστροφές και σε διαβρωτικούς παράγοντες, εφόσον χάθηκε η «αυτοπροστασία» που προσφέρει η συνοχή ενός συνόλου. Για παράδειγμα, τα ρήγματα, οι απώλειες αρχιτεκτονικών μελών, οι θραύσεις, τα κενά, επιτρέπουν τη συσσώρευση υγρασίας και χώματος και λειτουργούν ανεξέλεγκτα ως δίοδοι απορροής των υδάτων. Τα μη συγκροτημένα μέλη, εξαιτίας της οριστικής απώλειας τμημάτων τους, είναι περισσότερο επιρρεπή σε σεισμικές δονήσεις και μηχανικές τάσεις γενικότερα. 11

12 3.5 Ποσοστιαία αποτίμηση υπάρχουσας κατάστασης Με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης και το σχεδιασμό ενός ασφαλούς προγράμματος συντήρησης επιφανείας, προσδιορίστηκαν ποσοστιαία οι μορφές φθοράς που παρατηρούνται στα μαρμάρινα μέλη του θεάτρου. Διευκρινίσεις: Για την ποσοστιαία αποτίμηση συνεκτιμήθηκαν οι φθορές στο κοίλο (κάτω θέατρο και επιθέατρο), τους αναλημματικούς τοίχους και τους τοίχους της σκηνής. Ο υπολογισμός- όπως προαναφέρθηκε - έγινε από τις φθορές που παρατηρούνται στα μαρμάρινα μέλη κι όχι στον πωρόλιθο. Στο ποσοστό της απώλειας υλικού περιλαμβάνονται τόσο οι πρόσφατες βίαιες απολαξεύσεις όσο και η απώλεια μάζας που έχει προκύψει μετά τις συγκολλήσεις (κενά και μεγάλοι αρμοί συγκόλλησης λόγω της απώλειας θραυσμάτων ή εσωτερικής μάζας). Δεν περιλαμβάνονται τα οριστικά χαμένα μέλη. 12

13 Το ποσοστό των επικαθίσεων καθορίζεται κυρίως από την παρουσία επικαθίσεων στο κοίλο και συγκεκριμένα στο κάτω θέατρο Το ποσοστό των ρηγματώσεων και των αποφλοιώσεων καθορίζεται κυρίως από την παρουσία των φθορών αυτών στους αναλημματικούς τοίχους, στη σκηνή και στο ανάλημμα του επιθεάτρου. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ 14

15 4.1 Γενικά Τα παρακάτω στάδια εργασιών και με τη συγκεκριμένη σειρά που αναφέρονται στόχο έχουν την άμεση σταθεροποίηση και εξυγίανση της επιφάνειας τόσο των μαρμάρινων όσο και των πώρινων μελών. Οι απαιτούμενες εργασίες ομαδοποιούνται ως εξής: 1. Στερέωση επιφανείας. 2. Προσαρμογή - ανάταξη - τμημάτων. 3. Συμπληρώσεις με νέο υλικό. 4. Καθαρισμοί επιφανείας. 5. Εξομάλυνση και αισθητική αποκατάσταση επιφανείας. 15

16 4.2 Στερέωση επιφανείας Με τον όρο στερέωση επιφανείας νοούνται όλες εκείνες οι επεμβάσεις που στόχο έχουν την αποκατάσταση της συνοχής του λίθου. Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν σε συγκολλήσεις μεγάλων ή μικρότερων ετοιμόρροπων θραυσμάτων και απολεπισμάτων, σε πλήρωση επιφανειακών ρωγμών και αποφλοιώσεων, σε πλήρωση διαμπερών και μεγάλους εύρους ρηγμάτων και τέλος, σε στερέωση επιφανείας με εμποτισμούς. Συγκολλήσεις μεγάλων θραυσμάτων: Προτείνεται η συγκόλληση των ιδιαίτερα μεγάλων σε όγκο και βάρος θραυσμάτων με τσιμεντοπολτό και ενίσχυση με εσωτερικές αθέατες καρφίδες τιτανίου, διατομής Φ4 έως Φ10, στις οποίες θα έχει δημιουργηθεί σπείρωμα. Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιηθούν δύο ή περισσότερες ράβδοι. Σημειώνεται ότι η διάνοιξη της οπής για την εισαγωγή της ράβδου θα γίνεται κάθετα και προς τις δύο επιφάνειες θραύσεις. Το βάθος της οπής θα είναι το ίδιο στα δύο προς συγκόλληση τμήματα και η διατομή της θα είναι 2mm μεγαλύτερη από την ράβδο που θα χρησιμοποιηθεί. Η διάνοιξη της οπής θα γίνει με ηλεκτρικό περιστροφικό δράπανο. Θα προηγηθεί της συγκόλλησης επιμελής καθαρισμός των επιφανειών θραύσης, με υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 7% για την απομάκρυνση μικροοργανισμών και χώματος, καθώς και μηχανικός καθαρισμός από τυχόν σαθρά απολεπίσματα. Όσον αφορά στις συγκολλήσεις θραυσμάτων από πωρόλιθο, η χρήση του τσιμέντου θα μειωθεί στο ελάχιστο μόνο στα ιδιαίτερα βαριά θραύσματα. Οι συγκολλήσεις θα γίνουν με πολτό υδραυλικής ασβέστου και ποσότητα νερού ίση με το 45% του βάρους του στερεού και χωρίς ενίσχυση με καρφίδα τιτανίου. Συγκολλήσεις μικροθραυσμάτων και απολεπισμάτων: Προτείνεται η συγκόλλησή τους με πολτό υδραυλικής ασβέστου και ποσότητα νερού ίση με το 45% του βάρους του στερεού. Σημαντικό είναι να διατηρηθεί στο εργοτάξιο η σωστή αναλογία νερού στην παρασκευή του πολτού, έτσι ώστε να επιτευχθούν ικανοποιητικές μηχανικές αντοχές. Θα απαιτηθούν για το λόγο αυτό ακριβής μετρήσεις με ζυγό ακριβείας και τυποποίηση στην παρασκευή των υλικών. Θα προηγηθεί κι εδώ επιμελής καθαρισμός των επιφανειών θραύσης, με υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 7% για την 16

17 απομάκρυνση μικροοργανισμών και χώματος καθώς και μηχανικός καθαρισμός από τυχόν σαθρά απολεπίσματα. Πλήρωση ρηγμάτων μεγάλου εύρους: Τα ρήγματα εύρους από 0,5mm και άνω καθώς και οι μεγάλες αποφλοιώσεις (επάλληλα αποφλοιωμένα τμήματα μαρμάρου που ορίζονται από παράλληλες προς την επιφάνεια μεγάλου εύρους ρωγμές) θα πληρωθούν με ένεμα 75% υδραυλικής άσβεστου 5, 25% ποζολάνης 6 (κοκκομετρίας <75μm) και νερό 100% του βάρους των στερεών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Η παρασκευή του ενέματος θα γίνεται σε κάδο υπερήχων 7 με συμπληρωματική μηχανική ανάδευση 8. Η πλήρωση θα γίνει με την βοήθεια σωλήνων που θα τοποθετηθούν κατά μήκος των ρωγμών, οι οποίες θα σφραγιστούν με κονίαμα πριν από την έναρξη της διαδικασίας προς αποφυγή έκπλυσης του ενέματος (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Η εισαγωγή του ενέματος θα γίνει με μεγάλη σύριγγα και υπό πίεση (1atm) με συνεχή ροή, από το χαμηλότερο σημείο της ρωγμής προς το υψηλότερο για τα κάθετα ρήγματα και από το ένα άκρο προς το άλλο για τα οριζόντια ρήγματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιογενής πλήρωση στο εσωτερικό. Θα προηγηθεί καθαρισμός των εσωτερικών κενών από μικροοργανισμούς. Ο καθαρισμός θα γίνει με έκχυση υδατικού διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου 7%, μέσα στα κενά - ρωγμές, κατόπιν μηχανικά με λεπτές λάμες 5 Η υδραυλική άσβεστος είναι περισσότερο συμβατή με το αυθεντικό υλικό από ότι το τσιμέντο, έχει καλό χρόνο πήξης και ικανοποιητική διαπερατότητα (βλ. Ashurst J., Dimes F. G., «Conservation of building and decorative stone», Butterworth-Heinemann, 1st Published 1990 in 2 volumes, p. 91.) Προτείνεται η φυσική υδραυλική άσβεστος Chaux Blanche, της γαλλικής εταιρείας Lafarge, που έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θειικά και αλκάλια (βλ. Gaetini M. C., Santamaria U., «I materiali di restauro : le malte da iniezione», Diagnosi e progetto per la conservazione dei materiali dell architettura, Edizioni de Luca, 1998, p. 361, σημ. 6, pp Ferragni D., Forti M., Malliet J., Mora P., Tentonico J. M., Torraca G., «Injection grouting of mural paintings and mosaics», Adhesives and Consolidants, IIC Preprints, Paris, 1984, p. 111.). 6 Προτείνεται η ποζολάνη της εταιρείας LAVA ANTICA με μέγεθος κόκκων <75μm και η υδραυλική άσβεστος Chaux Blanche της εταιρείας Lafarge.Τα συγκεκριμένα υλικά έχουν ελεγχθεί στα εργαστήρια της ΔΙΤΕΑ του ΥΠ.ΠΟ στα πλαίσια της μελέτης της ΔΣΑΝΜ «Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης, Μελέτη Συντήρησης», Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας υπερήχων ισχύος 150W, συχνότητας 28KHz και χωρητικότητας τουλάχιστον 2.5 lt, σε συνδυασμό με μηχανική ανάδευση (300 στροφές/min περίπου) 8 A. Miltiadou Fezans (1998), Criteria for the design of hydraulic grouts injectable into fine cracks and evaluation of their efficiency. European Conference, Compatible restoration materials for the protection of European cultural heritage, National Technical University of Athens, December 1998, Athens, Greece. Α. Μιλτιάδου-Fezans, «Στερέωση με υδραυλικά ενέματα, κριτήρια, σχεδιασμός, αποτίμηση», Σημειώσεις Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εξειδίκευσης «Προστασία Μνημείων», Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 17

18 και τέλος με πλύση με απιονισμένο νερό. Στόχος είναι ο καθαρισμός των κενών, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος. Σε πολύ μεγάλου εύρους ρήγματα προτείνεται να χρησιμοποιηθεί πίεση νερού για την πλύση του ρήγματος σε βάθος. Ειδικές περιπτώσεις διαρρήξεων χάσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαρρήξεις των λίθων, κυρίως στα πώρινα μέλη, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ρήγματα, διότι το κενό είναι μεγάλου εύρους και έχει προκαλέσει την καθολική διάνοιξη του λίθου. Στις περιπτώσεις αυτές (χάσματα), δεν συνίσταται η πλήρωση, λόγω της αδυναμίας ελέγχου του ενέματος και κατά συνέπεια της απώλειας του. Τα χάσματα αυτά θα αντιμετωπιστούν ως απώλειες υλικού και θα σφραγιστούν με κονίαμα (βλ. 4.6). Πλήρωση επιφανειακών ρωγμών μικρού εύρους: Προτείνεται η πλήρωση τους με το ιδιαίτερα διεισδυτικό ένεμα υδραυλικής ασβέστου και νερού 110% του βάρους του στερεού (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Θα προηγηθεί καθαρισμός των εσωτερικών κενών από μικροοργανισμούς, με υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου υδρογόνου 7%, και μηχανικά με λεπτές λάμες. 4.3 Προσαρμογή - ανάταξη - τμημάτων Η διαδικασία αυτή αφορά στις συγκολλήσεις μεγάλων θραυσμάτων που προέρχονται από τις ταυτίσεις των διάσπαρτων μελών. Η συγκόλλησή τους θα γίνει όπως περιγράφτηκε στην παράγραφο 4.2 για τις συγκολλήσεις μεγάλων θραυσμάτων. 4.4 Μερικές συμπληρώσεις με νέο υλικό Τα μεγάλα δύσμορφα κενά εξαιτίας της απώλειας μαρμάρινου υλικού, που δημιουργούν στατική ανεπάρκεια, αλλά και σοβαρό αισθητικό πρόβλημα θα συμπληρωθούν με νέο μάρμαρο. Τόσο το προς αναπαραγωγή τμήμα όσο και η επιφάνεια θραύσης στην οποία θα προσαρμοστεί το νέο λίθινο τμήμα θα αντιγραφούν με παντογράφο. Η διαδικασία συμπληρώσεων με νέο μάρμαρο, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των ταυτίσεων των σωζόμενων αρχαίων μελών. Το είδος του νέου λίθου (μαρμάρου) θα καθοριστεί έπειτα από έρευνα 9 που θα ακολουθήσει τη παρούσα μελέτη, ώστε να διερευνηθούν οι ιδιότητες των μαρμάρων στα γειτονικά λατομεία και να επιλεγεί το πλέον συμβατό υλικό. 9 Αίτηση άδειας δειγματοληψίας Αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ / ΔΣΑΝΜ /9/06 18

19 Τα μικρότερα κενά που έχουν προκύψει μετά τις συγκολλήσεις θραυσμάτων (αρμοί συγκόλλησης), εξαιτίας επίσης της απώλειας μάζας, θα σφραγιστούν με κονίαμα (βλ.. 4.6) Δεν προβλέπονται συμπληρώσεις με νέο λίθο για τον πωρόλιθο. Οι συμπληρώσεις, όπου απαιτείται, θα γίνουν με κονίαμα (βλ.. 4.6) 4.5 Καθαρισμοί επιφανείας Η απομάκρυνση των βιολογικών επικαθίσεων από την επιφάνεια του δομικού υλικού θα γίνει με βιοκτόνο Desogen που θα εφαρμοστεί με μορφή επιθέματος (χαρτοπολτού ή σεπιολίθου). Το επίθεμα θα παραμένει στην επιφάνεια του λίθου μέχρι να δράσει ικανοποιητικά 10 και η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι πλήρους απομάκρυνσης της βιολογικής κρούστας. Σε τελική φάση, τυχόν υπολείμματα μικροοργανισμών θα απομακρυνθούν με υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) 10-30% και μαλακή βούρτσα. Σημειώνεται, ότι μετά την απομάκρυνσή τους και τα δύο υλικά θα ξεπλένονται με απιονισμένο νερό, ενώ νέα εφαρμογή θα πραγματοποιείται μετά το στέγνωμα του λίθου. 4.6 Εξομάλυνση και αισθητική αποκατάσταση επιφανείας σφραγίσεις συμπληρώσεις με κονίαμα Στη φάση αυτή προβλέπεται η σφράγιση των αρμών, κοιλοτήτων, κενών, δυσμορφιών που θα προκύψουν ή έχουν ήδη προκύψει από τις επεμβάσεις (συγκολλήσεις, πληρώσεις). Η διαδικασία αυτή θα εξασφαλίσει την προστασία των συγκολλητικών υλικών (υλικό συγκόλλησης και πλήρωσης) εφόσον θα περιοριστεί η συγκράτηση νερού και υγρασίας στις εσοχές και επίσης θα συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση της μορφής και της αισθητικής αξίας του μνημείου, πολλώ δε μάλλον όταν η σημαντική απώλεια αυθεντικού υλικού δημιουργεί σημαντική δυσχέρεια στην απόδοση συγκροτημένων ολοκληρωμένων όγκων ακόμη και μετά τις επεμβάσεις συντήρησης. Σε μεγάλου εύρους αρμούς ή κοιλότητες (με ιδιαίτερο βάθος και πλάτος) θα χρησιμοποιηθεί υδραυλική άσβεστος + μίγμα λεπτόκοκκης και χονδρόκοκκης χαλαζιακής άμμου σε αναλογία 1:3 (προτείνεται στο μίγμα χαλαζιακής άμμου το 1 μέρος να αποτελείται από λεπτόκοκκη άμμο και τα 3 μέρη από χονδρόκοκκη) ποσότητα νερού ίση με το 58% του βάρους των στερεών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Στους αβαθείς αρμούς, προτείνεται η χρήση υδραυλικής ασβέστου και λεπτόκοκκης χαλαζιακής σε αναλογία 1:3. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) Ιδιαίτερα για το μάρμαρο, σε περιπτώσεις κοιλοτήτων μεγάλου εύρους, θα πρέπει να γίνει συνδυασμός των δύο παραπάνω συνθέσεων. Στο βάθος των κοιλοτήτων θα χρησιμοποιηθεί η πρώτη σύνθεση ενώ κοντά στην επιφάνεια 10 Ο χρωματισμός του επιθέματος δηλώνει την ικανοποιητική δράση του. 19

20 τελική στρώση θα χρησιμοποιηθεί η δεύτερη σύνθεση. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) Τα κονιάματα θα εναρμονιστούν χρωματικά με το αρχαίο υλικό με την προσθήκη ανόργανων χρωστικών. (θα πρέπει να προηγηθεί έρευνα στο εργοτάξιο και με τη βοήθεια δοκιμίων από κονίαμα να αποφασιστεί η ποσότητα χρωστικής). Για όλα τα προτεινόμενα υδραυλικά ενέματα, κονιάματα και πολτούς συγκόλλησης απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της άρτιας σκλήρυνσης τους θεωρείται η διατήρηση της σωστής αναλογίας νερού έτσι όπως προαναφέρθηκε, καθώς και η σωστή συντήρησή τους μετά την εφαρμογή. Για το λόγο αυτό θα καλύπτονται με χαρτί που θα διατηρείται υγρό με κάλυψη με φύλλο πολυαιθυλενίου για τουλάχιστον έξι ημέρες. 4.7 Τελική στερέωση επιφανείας εμποτισμοί Ως τελική στερέωση της επιφάνειας τόσο των μαρμάρων όσο και των πωρολίθων θα εφαρμοστούν ψεκασμοί με υδροξείδιο του ασβεστίου 11. Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 40 ψεκασμοί και η εφαρμογή θα γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες αφού θα προηγείται ψεκασμός της επιφάνειας με απιονισμένο νερό. 4.8 Ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων 1. Εάν είναι επιθυμητή (εξαρτάται από τους ανασκαφείς) η στερέωση αντί της οριστικής απομάκρυνσης του επιχρίσματος των σπονδύλων, που βρέθηκαν στο πίσω μέρος της σκηνής, προτείνεται ως πρώτη σωστική επέμβαση ο εμποτισμός στάγδην (με τη βοήθεια συσκευής ορού) με υδροξείδιο του ασβεστίου. Πριν από τη διαδικασία οι σπόνδυλοι θα καθαριστούν 11 Odgers D., Limewatering, Conservation news, Number 48, July 1992, pp Ashrst J., Dimes F. G., Conservation of building and decorative stone, Part 2, Butterworth- Heinemann, London, 1 st Published 1990 in 2 volumes, p Price C., A., The consolidation of limestone using a lime poultice and limewater, Adhesives and Consolidants, IIC Preprints, Paris, 1984, p Skoulikidis Th., Charalambous D., Dramali D., Ways to increase the mecanical resistance of lime used for conservation and restoration of ancient monuments, Int. Symp. on the Deterioration of Building Materials, ASESMO, La Rochelle, Juin 1991, pp

21 σχολαστικά από χώματα με μαλακή βούρτσα. Για την συστηματική συντήρηση των σπονδύλων θα πρέπει να συνταχθεί ειδική μελέτη. 2. Οι ιζηματογενείς αποθέσεις στο νοτιοδυτικό άκρο του κοίλου, που έχουν μεγάλη πρόσφυση στο μάρμαρο, δεν δύναται να απομακρυνθούν πλήρως χωρίς να προκαλέσουν φθορά στο λίθινο υπόστρωμα. Προτείνεται η μερική απομάκρυνσή τους μηχανικά, αφού πρώτα η κρούστα μαλακώνει με νερό. 3. Θραύση μετακίνηση στο κατώφλι εισόδου της κεντρικής αίθουσας της σκηνής. Προτείνεται η συμπλήρωση του κενού που δημιουργείται με κονίαμα, εφόσον η συμπλήρωση του με νέο μάρμαρο δεν είναι τεχνικά εφικτή, αλλά και δεοντολογικά αποδεκτή, αφού στην ουσία δεν πρόκειται για απώλεια τμήματος. 21

22 4.9 Τεκμηρίωση επεμβάσεων Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να τηρείται πλήρες φωτογραφικό αρχείο (σε συμβατική και ψηφιακή μορφή) και αναλυτικό ημερολόγιο εργασιών. Απαραίτητη θεωρείται και η σχεδιαστική απόδοση των επεμβάσεων, ιδίως για τις περιπτώσεις εκείνες που η φωτογραφική τεκμηρίωση δεν επαρκεί. Στις περιπτώσεις π.χ τοποθέτησης εσωτερικής αθέατης καρφίδας τιτανίου, θα πρέπει να σχεδιάζεται η κατεύθυνση της καρφίδας προς τις δύο επιφάνειες θραύσης, και να σημειώνονται η διατομή και το συνολικό της μήκος. Για την καλύτερη τήρηση των αρχείων συντήρησης θα πρέπει να ακολουθηθεί η κωδικογράφηση των μελών που προτείνεται. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Εάν έχει δημιουργηθεί και τηρείται ήδη άλλο σύστημα κωδικογράφησης για τις αναστηλωτικές εργασίες θα πρέπει το προτεινόμενο στη παρούσα μελέτη να προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε οι δύο κωδικογραφήσεις να συμβαδίζουν. 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 23

24 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά προτεινόμενου πολτού συγκόλλησης με υδραυλική άσβεστο ΣΥΝΘΕΣΗ (%κ.β.) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΣΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ CHAUX BLANCHE 100% ΝΕΡΟ/ΚΟΝΙΑ 0,45 ΕΞΑΠΛΩΣΗ (cm) 15,5 ΑΝΤΟΧΗ 28ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΚΑΜΨΗ (MPa) 2,916 ΑΝΤΟΧΗ 28ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (MPa) 10,543 ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (gr/cm 3 ) 1,517 Πίνακας 2. Μηχανικά χαρακτηριστικά 12 προτεινόμενων ενεμάτων (αντοχές σε κάμψη και μονοαξονική θλίψη) των ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHAUX BLANCHE LAVA ANTICA (<0.075mm) ΝΕΡΟ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ (MPa)28ημέρες ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (MPa)28ημέρες 100% 110% 0,536 0,967 75% 25% 100% 0,728 1, Τα συγκεκριμένα υλικά έχουν ελεγχθεί στα εργαστήρια της ΔΙΤΕΑ του ΥΠ.ΠΟ στο πλαίσιο της μελέτης της ΔΣΑΝΜ «Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης, Μελέτη Συντήρησης»,

25 Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά ενεσιμότητας των προτεινόμενων υδραυλικών ενεμάτων CHAUX BLANCHE ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ LAVA ANTICA (<0.075mm) ΝΕΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κώνος 4,7 Χρόνος διέλευσης από στήλη άμμου (sec) mm 0,63-0,8-1 0,8-1-1,25 1-1,25-1,60 (100ml) Κώνος 2 mm (100ml) % Εξίδρωση (average) 100% - 110% 19,61 3,56 11,01 0,78 75% 25% 100% 6cm/19,17'' 27,47 4,65 13,94 1,20 Διάγραμμα 1: Καμπύλες ενεσιμότητας υδραυλικών ενεμάτων των οποίων η στερεά φάση αποτελείται από 100% υδραυλική άσβεστο CHAUX BLANCHE της Lafarge. Διάγραμμα 2: Καμπύλες ενεσιμότητας υδραυλικών ενεμάτων των οποίων η στερεά φάση αποτελείται από 75% υδραυλική άσβεστο CHAUX BLANCHE της Lafarge και 25% ποζολανικό υλικό (LAVA ANTICA <75μm). 25

26 Πίνακας 4. Συνθέσεις χαρακτηριστικά προτεινόμενων κονιαμάτων σφράγισης ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (%κ.β.) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ CHAUX BLANCHE ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΗ (0.5-1mm) ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ (<0.5mm) ΝΕΡΟ/ ΚΟΝΙΑ 25% - 75% 0,16 ΕΞΑΠΛΩ ΣΗ (cm) ΑΝΤΟΧΗ 28ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΚΑΜΨΗ (MPa) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΟΧΗ 28ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (MPa) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (gr/cm 3 ) 15 1,302 4,284 1,772 25% 56% 19% 0,58 14, ,835 1,869 26

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 27

28 Σκαρίφημα των βασικών σταδίων πλήρωσης ρήγματος ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΜΑΤΟΣ ΡΗΓΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ 28

29 Σκαρίφημα των σταδίων σφράγισης με κονίαμα των αρμών συγκόλλησης. 29

30 ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚ0 ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚ0 ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΡΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚ0 ΚΟΝΙΑΜΑ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚ0 ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚ0 ΚΟΝΙΑΜΑ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΡΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 30

31 31

Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Α Αρχαίο θέατρο Λάρισας. Μάρτιος 2012

Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Α Αρχαίο θέατρο Λάρισας. Μάρτιος 2012 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων Αθ. Τζιαφάλιας, αρχαιολόγος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Αρχαίου θεάτρου Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων Αθ. Τζιαφάλιας, αρχαιολόγος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Α Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΦΟΙ : 14/11/2011 Ι ΈΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΑΡ ΠΡΩΤ:Φ19/4789 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ /ΝΣΗ : ΕΛΦΟΙ Τ.Κ. 33054 ΠΛΗΡ.: ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Γ ΤΗΛ. : 22650-82313 Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές ασυνέχειες. Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: 25 χρόνια μεγάλων παρεμβάσεων - προοπτικές. Αρχαιολογικοί χώροι σε αστικά περιβάλλοντα

Χρονικές ασυνέχειες. Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: 25 χρόνια μεγάλων παρεμβάσεων - προοπτικές. Αρχαιολογικοί χώροι σε αστικά περιβάλλοντα Χρονικές ασυνέχειες Αρχαιολογικοί χώροι σε αστικά περιβάλλοντα Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: 25 χρόνια μεγάλων παρεμβάσεων - προοπτικές Δημ. Καραγκούνης, Αρχιτέκτων μηχανικός τμηματάρχης έργων και μελετών Εφορείας

Διαβάστε περισσότερα

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη KONIAMATA Μίγμα μιάς ή περισσότερων κονιών με άμμο διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. ΔΙΑΚΡΙΣΗ Με βάση τη χρήση (α) Κονιάματα φερόντων δομικών στοιχείων π.χ. λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές (β) Κονιάματα μη φερόντων

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΑΘΗΝΑ 2007 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της εργασίας είναι η οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά και στην ενεσιμότητα των αιωρημάτων, ενώ έχει ευμενείς επιπτώσεις στα τελικό ποσοστό εξίδρωσης (μείωση έως και κατά 30%) και στην

χαρακτηριστικά και στην ενεσιμότητα των αιωρημάτων, ενώ έχει ευμενείς επιπτώσεις στα τελικό ποσοστό εξίδρωσης (μείωση έως και κατά 30%) και στην ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μέθοδος των ενέσεων εμποτισμού εφαρμόζεται συχνά για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν φράγματα, σήραγγες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PENETRON ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Στεγανοποίηση σκυροδέματος, με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Στάδια συντήρησης τοιχογραφιών Κάθε προσπάθεια να αναχαιτισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Καταπολεμηση μικροοργανισμων Οι μέθοδοι καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Π. Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθ. 1 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθ. 1 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα, 15-07-2014 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθ. 3/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθ. 3/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα, 15-07-2014 Αρ. πρωτ.:υπποα/γδαπκ/δβμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α Πρώτες ύλες Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή των τεχνητών δοµικών λίθων είναι : άργιλοι για αργιλικά ή κεραµικά δοµικά στοιχεία, καολίνης για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2014 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Επισκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Βουρλή. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.368,61 (με Φ.Π.Α.). Κ.Α. 30.7336.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ44/26613/1154 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΣ: Σορβόλου 24 - Αθήνα [1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο κτίριο επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Χ Ο Λ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Τομέας 1 -Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, ΑΘΗΝΑ 10682 ΤΗΛ: 010-772

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη 19 Ιανουαρίου Αρ.Πρωτ : Ανδριανή ιαγουµά Τηλέφωνο : Fax : Θέµα:

Μυτιλήνη 19 Ιανουαρίου Αρ.Πρωτ : Ανδριανή ιαγουµά Τηλέφωνο : Fax : Θέµα: Μυτιλήνη 19 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αρ.Πρωτ. 164 Ταχ. /νση : Βουρνάζων 19 Μυτιλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Παθολογία Ερμηνεία Βλαβών, Προηγούμενες Επεμβάσεις Επισκευές, Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών

Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Παθολογία Ερμηνεία Βλαβών, Προηγούμενες Επεμβάσεις Επισκευές, Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Παθολογία Ερμηνεία Βλαβών, Προηγούμενες Επεμβάσεις Επισκευές, Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών Ε. Βιντζηλαίου, Χ. Γιαννέλος Προϋπόθεση για την κατανόηση του (πολύπλοκου)

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Διαγνωστικής Μελέτης

Μεθοδολογία Διαγνωστικής Μελέτης Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων» ntua ACADEMIC OPEN COURSES Μεθοδολογία Διαγνωστικής Μελέτης Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2015 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Άδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (προϊόν TECNOCHEM) Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αποτελεί ένα "σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης" για διαβρωμένες από την ΥΓΡΑΣΙΑ τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 4/ Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 4/ Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 170 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠ «ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 9 30-14 30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 170 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠ «ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» Θεματικές Ενότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2013 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΧΘ 3+850, 5+900, 6+370) 700.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Υγρασία Όλα σχεδόν τα υλικά που χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Ρηγμάτωση Επισκευή ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ Αιτία ρηγματώσεων - συστολή ξήρανσης - διάβρωση οπλισμού - αυξημένα φορτία Στατική επάρκεια φορέα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Στ. Δρούγου Ομάδα εργασίας: καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας ΑΠΘ Ν. Χατζηδάκης αρχιτέκτων ΔΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη 20/3/2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Βασιλική Ελευθερίου, αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των κονιαμάτων

Ενίσχυση των κονιαμάτων Ενίσχυση των κονιαμάτων ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ DOMOPLAST Ενίσχυση των κονιαμάτων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολλές φορές στην οικοδομή συναντάμε κατασκευαστικές περιπτώσεις που αποτυγχάνουμε να δώσουμε λύση, όπως η αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-03-02-00 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 03 Επισκευές τοίχων πλήρωσης 02 Αποκατάσταση ρηγμάτωσης 00 - Έκδοση 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθ. 2 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθ. 2 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα, 18-03-2014 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 4 5 6 7 3 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ,, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ,, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ,, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ: ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2016 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Άδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Τι Είναι; ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Γιατί Χρησιμοποιείται; Υψηλή Θλιπτική Αντοχή Πολύ Καλή Πρόσφυση Αυτοστηρίζεται Κινητή Εγκατάσταση Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

των_ Οψεων_ του στην_ Ναύπακτο

των_ Οψεων_ του στην_ Ναύπακτο Μελέτη_ Επισκευής των_ Οψεων_ του Συγκροτήματος Μ π ό τ σ α ρ η στην_ Ναύπακτο Ε ρ γ ο δ ό τ η ς Ι δ ρ υ μ α Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη M ε λ ε τ η τ ή Σ Γρηγόριος_Κουτρόπουλος Α ρ χ ι τ έ κ τ ω ν _

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα μνημεία που συναντάμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, είναι φτιαγμένα με δομικούς λίθους διαφόρων πετρωμάτων, συνήθως ασβεστολίθων και μαρμάρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την οργάνωση και την κατασκευή του εργοταξίου καθώς και τις εργασίες που απαιτούνται για την επέμβαση στο ανατολικό τείχος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΑΣ ΑΘΗΝΑ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης της εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη λοιπόν, προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: ΟΜΑΔΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη λοιπόν, προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: ΟΜΑΔΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ.

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7.1 Γενικά Το κεφάλαιο παρουσιάζει κατά συνοπτικό τρόπο βασικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και μία σειρά από οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Εξαρτάται από Εργάσιμο νωπού Γενικές οδηγίες Κόστος μηχανική αντοχή αντοχή σε γήρανση σκληρυμένου σκυροδέματος Απαιτούμενη κάθιση εντός ορίων Καθορίζεται από το τσιμέντο. Μέση συμβατική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.05 18:06:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΠΗΓ-2ΤΗ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ Παραγωγή Διάφορα χειμαρρικά φαινόμενα Κυρίως χώρο λεκάνης απορροής Κλίμα επιδρά στο γεωλογικό, συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/05/2014 Κωδικός: 11.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803040050000002 EN 13813 06 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Τι Είναι; ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γιατί Χρησιµοποιείται; Υψηλή Θλιπτική Αντοχή Στέφανος ρίτσος Πολύ Καλή Πρόσφυση Αυτοστηρίζεται Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΣΗ Συνήθως η γνήσια τεχνική φρέσκο διαπιστώνεται μόνο σε ορισμένα τμήματα των τοιχογραφιών διαφόρων ζωγράφων. Στην τοιχογραφία με βάση το φρέσκο και διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Επιστημονικές Ημερίδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων Η περίπτωση της Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΖΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΖΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Αναγνώριση αποτίμηση δομικού συστήματος

Ι. Αναγνώριση αποτίμηση δομικού συστήματος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ι. Αναγνώριση αποτίμηση δομικού συστήματος Ελένη-Εύα Τουμπακάρη - Χρήστος E. Βαχλιώτης Πολιτικοί Μηχανικοί ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα