Το BCS επιδιώκει την ταξινόμηση των δραστικών συστατικών με βάση. τη διαπερατότητα τους διαμέσου της μεμβράνης του ΓΕ σωλήνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το BCS επιδιώκει την ταξινόμηση των δραστικών συστατικών με βάση. τη διαπερατότητα τους διαμέσου της μεμβράνης του ΓΕ σωλήνα."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νέα κατευθυντήρια οδηγία που αφορά σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας: Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Εξελίξεις BCS B ASED BIOWAIVER Λήδα Καλαντζή, Φαρμακοποιός MSc. PhD ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ BIOPHARMACEUTICALCLASSIFICATION SYSTEM (BCS) Το BCS επιδιώκει την ταξινόμηση των δραστικών συστατικών με βάση την υδατική τους διαλυτότητα τη διαπερατότητα τους διαμέσου της μεμβράνης του ΓΕ σωλήνα. Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια συνδυάζονται με το ρυθμό διάλυσης του φαρμακευτικού σκευάσματος και έτσι το BCS λαμβάνει υπόψη, τους τρεις πρωταρχικούς παράγοντες που ελέγχουν το ρυθμό και την έκταση της απορρόφησης ενός φαρμάκου από ένα φαρμακευτικό σκεύασμα άμεσης αποδέσμευσης Ref: WHO Technical Report Series, No

2 BCS Classification Υψηλή διαπερατότητα Υψηλή διαλυτότητα Υψηλή διαπερατότητα Χαμηλή διαλυτότητα Υψηλή διαπερατότητα Υψηλή διαλυτότητα Χαμηλή διαλυτότητα Υψηλή διαλυτότητα Χαμηλή διαπερατότητα Χαμηλή διαλυτότητα Χαμηλή διαπερατότητα Χαμηλή διαπερατότητα Χαρακτηρισμός ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ κατά BCS Εξετάζεται ο λόγος ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΟΣΗΣ/ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ σε όλο το φυσιολογικό εύρος των τιμών ph 1 6.8, (Buffer ph 1.2, 4.5, 6.8) Θερμοκρασία 37oC Shake flask method Cut off point 250ml (υψηλή διαλυτότητα σημαίνει λόγος <250 ml) Χαρακτηρισμός ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ κατά BCS Εξετάζεται η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα ή διεξάγονται mass balance studies cut off point 85% (υψηλή διαπερατότητα σημαίνει κλάσμα απορροφούμενης δόσης >85%) 2

3 BIOWAIVER Ο όρος biowaiver σχετίζεται με μια διαδικασία έγκρισης φαρμάκων κατά την οποία ο φάκελος που αξιολογείται δεν περιλαμβάνει in vivo στοιχεία ελέγχου της ισοδυναμίας των σκευασμάτων (βιοισοδυναμία) Ref: WHO Technical Report Series, No. 937 BCS BASED BIOWAIVER..γενικές προϋποθέσεις Καταρχάς αφορά αποκλειστικά σε στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές άμεσης αποδέσμευσης Δεν αφορά περιπτώσεις όπου το δραστικό συστατικό είναι στενού θεραπευτικού εύρους Αφορά περιπτώσεις όπου τα δύο φαρμακευτικά προϊόντα (test και reference) περιγράφονται ως ίδια φαρμακευτική μορφή (same pharmaceutical form as in the Notice to the Applicant) Αφορά φαρμακοτεχνικές μορφές στις οποίες το δραστικό συστατικό προορίζεται να απορροφηθεί διαμέσου του βλεννογόνου του ΓΕ σωλήνα Αφορά περιπτώσεις στις οποίες το δραστικό συστατικό στα δύο προϊόντα (test και reference) είτε είναι πανομοιότυπο, είτε είναι διαφορετικό άλας εφόσον όμως τα δύο άλατα ανήκουν στην κατηγορία 1 του BCS.. δε βρίσκει εφαρμογή σε μορφές ελεγχόμενης αποδέσμευσης δε βρίσκει εφαρμογή σε υπογλώσσια δισκία, στοματικά δισκία και διασπειρόμενα στο στόμα δισκία, εκτός αν τα τελευταία αποδείξουν ότι δεν απορροφούνται από το στοματικό βλεννογόνο..δεν βρίσκει εφαρμογή όταν το δραστικό συστατικό στα δύο προϊόντα είναι διαφορετικός εστέρας, αιθέρας, ισομερές, μίγμα ισομερών κά 3

4 BCS BASED BIOWAIVER.. εφαρμόζεται για στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές άμεσης αποδέσμευσης όταν Η δραστική ουσία ανήκει στην κατηγορία 1 του BCS υψηλή διαλυτότητα υψηλή διαπερατότητα Το υπό έλεγχο φαρμακευτικό σκεύασμα έχει γρήγορο ρυθμό διάλυσης (>85% σε 30 λεπτά) Τα έκδοχα που μπορούν να επηρεάσουν την φαρμακοκινητική συμπεριφορά του μορίου είναι ποιοτικά και ποσοτικά ίδια.ή όταν (ΝΕΟ) Η δραστική ουσία ανήκει στην κατηγορία 3 του BCS υψηλή διαλυτότητα χαμηλή διαπερατότητα Το υπό έλεγχο φαρμακευτικό σκεύασμα έχει πολύ γρήγορο ρυθμό διάλυσης (>85% σε 15 λεπτά) Τα έκδοχα που μπορούν να επηρεάσουν την φαρμακοκινητική συμπεριφορά του μορίου είναι ποιοτικά και ποσοτικά ίδια και τα υπόλοιπα έκδοχα είναι παρόμοια Ρυθμός Διάλυσης Αν και στις κατηγορίες 1 και 3 του BCS δεν περιμένουμε in vivo in vitro correlations (δηλ. ευθεία συσχέτιση της in vitro με την in vivo συμπεριφορά) οι προϋποθέσεις που τίθενται για το ρυθμό διάλυσης, διασφαλίζουν ότι ο ρυθμός διάλυσης (που αποτελεί χαρακτηριστικό του φαρμακευτικού προϊόντος) ) δεν θα αποτελέσει το βήμα που περιορίζει τη διαδικασία δ της απορρόφησης Έκδοχα Ο λειτουργικός ρόλος κάθε εκδόχου και η ποσότητα του πρέπει να συζητάτε. Τα έκδοχα που μπορούν να επηρεάσουν τη βιοδιαθεσιμότητα ενός μορίου (πχ σορβιτόλη, επιφανειοδραστικά κά) πρέπει να προσδιορίζονται και να συζητάτε η πιθανότητα να επηρεάζουν την κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα αλληλεπιδρούν με τη δραστική ουσία (πχ συμπλοκοποίηση) επηρεάζουν τη διαπέραση διαμέσου της ΓΕ βλεννογόνου αλληλεπιδρούν με τους μεταφορείς διαμέσου μεμβράνης (membrane transporters) 4

5 BCS Classification Υψηλή διαπερατότητα Υψηλή διαλυτότητα Υψηλή διαλυτότητα Υψηλή διαπερατότητα >85% σε 30 λεπτά RLS: Γαστρική κένωση Χαμηλή διαλυτότητα Υψηλή διαπερατότητα RLS: Ρυθμός Διάλυσης Χαμηλή διαλυτότητα Υψηλή διαλυτότητα Χαμηλή διαπερατότητα >85% σε 15 λεπτά RLS: Διαπερατότητα Χαμηλή διαλυτότητα Χαμηλή διαπερατότητα RLS: Διάφοροι παράγοντες Χαμηλή διαπερατότητα RLS: Rate Limiting Step ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νέα κατευθυντήρια οδηγία που αφορά σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας: Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Εξελίξεις Ο ΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΠΟΔΕΙΞΗ ΒΙΟΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Π ΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Λήδα Καλαντζή, Φαρμακοποιός MSc. PhD ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5

6 1. Δ ΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ Δ ΙΣΚΙΑ ( ORODISPERSIBLE Τ ABLETS) Υ ΠΟΓΛΩΣΣΙΑ Δ ΙΣΚΙΑ ( SUBLINGUAL TABLETS) Μ ΑΣΩΜΕΝΑ Δ ΙΣΚΙΑ ( CHEWABLE TABLETS) Δ ΙΣΚΙΑ ΠΑΡΕΙΑΣ (B UCCAL TABLETS) Αν πρόκειται για Line extension άλλου oral formulation 3 Way study με και χωρίς νερό Αν πρόκειται για γενόσημο/ υβριδικό προϊόν Όταν το προϊόν αναφοράς χορηγείται με ή και χωρίς νερό 2 way study χωρίς νερό Όταν το προϊόν αναφοράς χορηγείται μόνο με ένα τρόπο (με ή χωρίς νερό) 2 way study με τις συνθήκες χορήγησης που περιγράφονται στο φύλλου οδηγιών του πρωτοτύπου Όταν το προϊόν αναφοράς χορηγείται μόνο με ένα τρόπο (με ή χωρίς νερό) αλλά το αντίγραφο σκεύασμα αιτείται επιπλέον τρόπο χορήγησης 3 way study με και χωρίς νερό *Σε όλες τις περιπτώσεις που η ΒΕ study γίνεται χωρίς συγχορήγηση νερού, το στόμα διαβρέχεται με 20 ml νερό πριν την εφαρμογή του δισκίου 2. ΠO ΣΙΜΑ ΥΔΑΤΙΚA ΔΙΑΛY ΜΑΤΑ Εάν το σκεύασμα την ώρα της χορήγησης είναι υδατικό διάλυμα και περιέχει ίδια συγκέντρωση ίδιου δραστικού συστατικού με άλλο εγκεκριμένο υδατικό διάλυμα, τότε πληροί τις προϋποθέσεις κατάθεσης biowaiver, ΕΦΟΣΟΝ τα έκδοχα που επηρεάζουν την απορρόφηση (πχ surfactants, excipients affecting transport proteins) που επηρεάζουν το χρόνο διάβασης του μορίου διαμέσου του ΓΕ σωλήνα (πχ sorbitol, manitol, etc) που επηρεάζουν τη σταθερότητα του μορίου in vivo που επηρεάζουν τη διαλυτότητα του μορίου in vivo (co solvents) δεν παρουσιάζουν ποσοτικές διαφορές 6

7 3. Μ ΟΡΦΕΣ ΟΡΦΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ Γενικά απαιτείται μελέτη βιοισοδυναμίας ωστόσο, εάν το σκεύασμα την ώρα της χορήγησης είναι διάλυμα και περιέχει ίδια συγκέντρωση ίδιου δραστικού συστατικού με άλλο εγκεκριμένο διάλυμα, τότε πληροί τις προϋποθέσεις κατάθεσης του biowaiver ΕΦΟΣΟΝ η σύσταση των εκδόχων στα δύο προϊόντα είναι ίδια ποιοτικά και παρόμοια ποσοτικά 4. Π ΑΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ E νδοφλέβια σκευάσματα Εάν το σκεύασμα την ώρα της χορήγησης είναι υδατικό διάλυμα και περιέχει ίδια συγκέντρωση ίδιου δραστικού συστατικού με άλλο εγκεκριμένο υδατικό διάλυμα, τότε πληροί τις προϋποθέσεις κατάθεσης με biowaiver E νδομυικά και υποδόρια σκευάσματα Εάν το σκεύασμα την ώρα της χορήγησης είναι υδατικό ή ελαιώδες διάλυμα και περιέχει ίδια συγκέντρωση ίδιου δραστικού συστατικού με άλλο εγκεκριμένο υδατικό ή ελαιώδες διάλυμα, ίδια ποιοτική και παρόμοια ποσοτική σύσταση εκδόχων, τότε πληροί τις προϋποθέσεις κατάθεσης με biowaiver. Στις διατάξεις του biowaiver εμπίπτει και σε περίπτωση που υπάρχουν ποιοτικές διαφορές στη σύσταση των εκδόχων, εφόσον έχει παρόμοιο ιξώδες 7

8 5. Π ΡΟΙΟΝΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ Ε ΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΥ Π ΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ Γενικά για τα προϊόντα αυτά απαιτείται μελέτη βιοισοδυναμίας, ωστόσο ένα ενδοφλέβιο σκεύασμα που περιέχει γαλάκτωμα μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις κατάθεσης με biowaiver όταν το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει την αποδέσμευση ή την κατανομή του φαρμάκου η μέθοδος και ο ρυθμός της χορήγησης στα δύο προϊόντα (test και reference) είναι ίδια η ποιοτική και ποσοτική σύσταση στα δύο προϊόντων (test και reference) είναι ίδια υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν παρόμοια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά στα δύο προϊόντων (πχ size distribution, zeta potential, rheological properties etc) 6. Π ΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ Ε ΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΥ Π ΕΡΙΕΧΟΥΝ Σκευάσματα που περιέχουν λιπίδια μπορεί να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του biowaiver, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν συγκρίσιμα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά στα δύο προϊόντα (test και reference) Οι όποιες διαφορές στη σύσταση των δύο προϊόντων πρέπει να μπορούν να αιτιολογηθούν με γνώμονα τη φύση και τους θεραπευτικούς σκοπούς αυτών των σκευασμάτων 8

9 7. Π ΡΟΙΟΝΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ Ε ΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΥ Π ΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΚΚΥΛΙΑ Γενικά για τα προϊόντα αυτά απαιτείται μελέτη βιοισοδυναμίας, ωστόσο ένα ενδοφλέβιο σκεύασμα που περιέχει μικκύλια μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις κατάθεσης με biowaiver όταν το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει την αποδέσμευση και η διάλυση οδηγεί σε γρήγορη αποδόμηση του μικκυλίου η μέθοδος και ο ρυθμός της χορήγησης είναι ίδιος στα δύο προϊόντα τα έκδοχα δεν επηρεάζουν την κατανομή του φαρμάκου η ποιοτική και ποσοτική σύσταση των δύο προϊόντων είναι ίδια (ή έχει μικρές διαφορές αρκεί αυτές να μην εντοπίζονται στον επιφανειοδραστικό παράγοντα) υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν παρόμοια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (πχ CMC, solubilization capacity, free and bound active substance, micelle size etc) 8. Π ΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ Γενικά για τα προϊόντα αυτά χρειάζεται κάποιου τύπου κλινική τεκμηρίωση, ωστόσο σκευάσματα τοπικής χορήγησης και δράσης (πχ οφθαλμικές σταγόνες, ρινικά εκνεφώματα, διαλύματα τοπικής χρήσης) στη μορφή διαλύματος, πληρούν τις προϋποθέσεις κατάθεσης με biowaiver εφόσον είναι διαλύματα του ίδιου τύπου με το προϊόν αναφοράς (υδατικό ή ελαιώδες διάλυμα) περιέχουν την ίδια συγκέντρωση του ίδιου δραστικού συστατικού περιέχουν τα ίδια έκδοχα στις ίδιες ποσότητες (μικρές διαφορές μπορούν να υπάρχουν εφόσον οι φυσικοχημικές ιδιότητες παραμένουν ίδιες και εφόσον μπορούν να αιτιολογηθούν ως προς την επίδρασή τους στη θεραπευτική ισοδυναμία) η μέθοδος χορήγησης είναι η ίδια με το εγκεκριμένο προϊόν Επιπλέον σε περίπτωση που υπάρχει συστηματική απορρόφηση τέτοια που να δημιουργεί κίνδυνο συστηματικών παρενεργειών, η έκθεση στο φάρμακο πρέπει να μελετάται (το άνω όριο του 90%CΙ δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτερο αποδεκτό όριο για τις μελέτες βιοισοδυναμίας 125%) 9

10 9. Φ ΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΑΕΡΙΑ ΜΟΡΦΗ Τα φαρμακευτικά προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία αέρια για εισπνοή (inhalation gas) απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης μελετών συγκριτικής βιοισοδυναμίας 10

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dexdor 100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3457 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Έτος Ιδρύσεως 1960

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Έτος Ιδρύσεως 1960 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Έτος Ιδρύσεως 1960 Αθήνα 2 Μαρτίου 2015 Αρ.πρωτ.:438 Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2016 Πρόεδρος Παναγιώτης Τρόντζας panatron@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικότ ητα. Doxalfa 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Doxalfa 4 mg ilgstošās darbības tabletes

Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικότ ητα. Doxalfa 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Doxalfa 4 mg ilgstošās darbības tabletes ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αλληλεπιδράσεις µεταξύ Πολυσακχαριτών που Έχουν Εκχυλιστεί από Φυτά και Γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία To Palladia είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας του Υποδοχέα της Tυροσινικής Κινάσης (RTK) και η πρώτη αντι-αγγειογενετική και αντι-πολλαπλασιαστική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nimotop 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φιάλη των 50ml που περέχει 10mg nimodipine σε 50ml αλκοολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ CO 2 Θεόδωρος Ζαρογιάννης 1,2, Αθανάσιος Ι. Παπαδόπουλος 1, Πάνος Σεφερλής 1,2 1 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: J Med 2002;33(1-4):105-110. Ref.: J Diab Comp 1999; 13:251-253, Clin Ther 2003 May; 25(5):1429-1439.

Ref.: J Med 2002;33(1-4):105-110. Ref.: J Diab Comp 1999; 13:251-253, Clin Ther 2003 May; 25(5):1429-1439. L-CARNITINE: ΤΟ ΑΜΙΝΟΞΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... Η L-carnitine είναι ένα μόριο φορέας που συμβάλλει στη μεταφορά των λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου για τη β-οξείδωσή τους και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα