Εργασία ομάδων Πρότυπος Φάκελος Εγκατάστασης (Site Master File: SMF) Ετοιμάστε ένα SMF που θα περιέχει τα ακόλουθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασία ομάδων Πρότυπος Φάκελος Εγκατάστασης (Site Master File: SMF) Ετοιμάστε ένα SMF που θα περιέχει τα ακόλουθα:"

Transcript

1 Εργασία ομάδων Πρότυπος Φάκελος Εγκατάστασης (Site Master File: SMF) Ετοιμάστε ένα SMF που θα περιέχει τα ακόλουθα: 1. Αποστολή, στρατηγική και το όνομα της παρασκευαστικής μονάδας 2. Γραμμή παραγωγής προϊόντος (αριθμός παρτίδων και μέγεθος κάθε παρτίδας) 3. Οργανόγραμμα 4. Τεχνική Υποδομή (κάτοψη χώρου και κύριος εξοπλισμός) 5. Περιγραφή του συστήματος ποιότητας συμπεριλαμβανομένων και των κύριων διαδικασιών παραγωγής που θα ακολουθήσετε στη μονάδα σας. 1

2 Εργασία ομάδων Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) Ετοιμάστε ένα Business Plan που θα περιέχει τα ακόλουθα: 1. Υπόβαθρο: - Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση/εγκαταστάσεις - Πρόταση για ίδρυση νέων εγκαταστάσεων/εξέλιξη των παλαιών εγκαταστάσεων - Ανάλυση εργασίας (Business Analysis), τάσεις στη θεραπευτική, μελλοντικές απαιτήσεις 2. Εκτίμηση κόστους 3. Η πρότασή σας αναλυτικά: - Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός - Προσωπικό/Αρμοδιότητες/Πόροι - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Πιστοποίηση (Επαλήθευση των διαδικασιών: validation) - Εφοδιασμοί (διακίνηση προϊόντος: μεταφορά, διανομή, εγκαταστάσεις αποθήκευσης) - Προμήθειες (πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, εξοπλισμός) - Διαχείριση κινδύνου - Κόστος/Χρηματοδότηση (επενδύσεις, επικύρωση, εγκατάσταση, εκτέλεση, χρονοδιάγραμμα πληρωμών απόδοση επένδυσης 2

3 Εργασία ομάδων Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός-validation Master Plan Ετοιμάστε το δικό σας Validation Master Plan που πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Εγκρίσεις: Εδώ περιλαμβάνονται οι υπογραφές και οι εργασιακοί τίτλοι των ατόμων που γράφουν και εγκρίνουν το VMP 2. Υπευθυνότητες: Ορίστε ποιος είναι υπεύθυνος και για ποια εργασία 3. Πεδίο εφαρμογής: Καθορίστε τις διαδικασίες που θα επικυρώσετε/επαληθεύσετε (π.χ. διαδικασίες παρασκευής προϊόντος, διαδικασίες καθαρισμού της μονάδας, διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού, διαδικασίες εκπαίδευσης και ελέγχου δεξιοτήτων προσωπικού, διαδικασίες ελέγχου λειτουργίας μονάδας και εξοπλισμού ) 4. Περιγραφή σχεδιασμού Περιγράψτε σύντομα, αλλά συστηματικά, τον σχεδιασμό της νέας εγκατάστασης Ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να γίνει στο πώς η ροή των ανθρώπων, των υλικών και του εξοπλισμού ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασμό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιμόλυνση του προϊόντος. 5. Θέση της μονάδας και του εξοπλισμού σε λειτουργία (Commissioning and Qualification) Εκτίμηση κινδύνων: Εδώ πρέπει να γίνει εκτίμηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από την αποτυχία κάθε ενός από τα εμπλεκόμενα συστήματα στην διαδικασία παραγωγής και να αιτιολογηθεί το γιατί θα πιστοποιηθεί ή όχι η λειτουργία κάθε συστήματος. Αν ένα επιμέρους σύστημα δεν έχει σημαντική επίδραση 3

4 στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος τότε μπορεί κανείς να αποφασίσει ότι η φυσιολογική λειτουργία είναι αρκετή. Με άλλα λόγια εδώ βεβαιώνετε ότι η λειτουργία της εγκατάστασης και των μηχανημάτων έχει πιστοποιηθεί και αποδεδειγμένα συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πρότυπα (π.χ. με το GMP, ή με το GEP:Good Engineering Practices, κλπ). Μετά από αυτό, ετοιμάστε έναν πίνακα όπου θα αναφέρετε: (α) την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσετε στη μονάδα σας (π.χ. καθαρός χώρος τάξης Α, θάλαμος νηματικής ροής αέρα, ζυγοί, ψυγείο κλπ), (β) τα επαγγελματικά πρότυπα σύμφωνα με τα οποία έχετε επιλέξει την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό σας (π.χ. σύμφωνα με το GMP), (γ) τον αριθμό με τον οποίο θα καταχωρήσετε την πιστοποίηση της κάθε συγκεκριμένης διαδικασίας και (δ) κάθε πότε θα γίνεται η κάθε πιστοποίηση. 6. Επικύρωση/Επαλήθευση Υπολογιστών: Αιτιολογήστε το γιατί θα επικυρώσετε τα συστήματα των υπολογιστών ή όχι. (π.χ. υπάρχουν στη μνήμη του υπολογιστή σημαντικά δεδομένα ποιότητας;). 7. Qualification Matrix Εδώ θα οργανώσετε έναν πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται επιγραμματικά όλα τα συστήματα που χρησιμοποιείτε και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο που αναλάβατε. Αναφέρετε ποια πρωτόκολλα θα περιγραφούν για κάθε σύστημα. 8. Λίστα απαιτούμενων τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOPs) Δώστε Πίνακα όπου θα αναφέρετε τους τίτλους των SOPs που πρέπει να έχετε για τη συγκεκριμένη εργασία. 9. Περιγραφή του εξοπλισμού και των χρηστικών συστημάτων Δώστε εν συντομία το σκοπό και τη λειτουργικότητα κάθε συστήματος και σκεφτείτε ποια τεστ πιστοποίησης καλής λειτουργίας πρέπει να διενεργήσετε και πώς θα καθορίσετε τα κριτήρια αποδοχής της καλής λειτουργίας. 10. Συστήματα ποιότητας Από την ώρα που η νέα εγκατάσταση και η νέα διαδικασία έχουν πιστοποιηθεί, πρέπει να βεβαιώσετε με ποιόν τρόπο θα κρατήσετε την εγκατάστασή σας σε πιστοποιημένη λειτουργία μέχρι να παραχθεί και η τελευταία παρτίδα προϊόντος. Το VMP δείχνει πώς σκοπεύετε να το επιτύχετε αυτό θέτοντας τη λίστα των 4

5 SOPs που υποστηρίζουν τα πιστοποιημένα συστήματα. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από τις διαδικασίες που θα έπρεπε να έχετε: Διορθωτική και Αποτρεπτική Ενέργεια: όταν γίνεται λάθος στη διαδικασία πρέπει να βρίσκετε την αιτία και να δίνετε μια λύση που θα παρεμποδίζει το λάθος να ξανασυμβεί Προληπτική συντήρηση/βαθμονόμηση: διαδικασία που εξηγεί πώς θα συντηρείται ο εξοπλισμός και πώς θα γίνεται βαθμονόμηση των μηχανημάτων. Πρέπει να περιέχει οδηγίες για τις ενέργειες που θα λάβουν χώρα αν κατά τον έλεγχο βρεθεί ότι η λειτουργία του εξοπλισμού είναι εκτός των αποδεκτών ορίων Εκπαίδευση: διαδικασία που εξηγεί λεπτομερώς πώς θα διαβεβαιώσετε ότι το προσωπικό έχει την εκπαίδευση, την εμπειρία και την συνεχιζόμενη επιμόρφωση που απαιτείται για τη συγκεκριμένη μονάδα που οργανώνετε Έλεγχος μεταβολών: κατευθύνει τα βήματα που θα ακολουθήσει το προσωπικό σε περίπτωση που κάτι αλλάξει είτε στο σχεδιασμό του έργου, στην γραπτή τεκμηρίωση, στον εξοπλισμό ή στις διαδικασίες. Λήψη αποτελεσμάτων εκτός προδιαγραφών: πρέπει να έχετε μια διαδικασία χειρισμού αυτών των αποτελεσμάτων, η οποία θα καθορίζει το κατά πόσο υπήρχε ξεκάθαρη και σχετική με το εργαστήριο αιτία για να προκύψει αυτό το ανώμαλο αποτέλεσμα Αποκλίσεις: Αποκλίσεις θα υπάρξουν σίγουρα, αλλά πρέπει να καταγράφονται και να γίνονται οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Διερευνήσεις σφαλμάτων/αποτυχιών: διερευνήσεις γίνονται για να τεκμηριωθεί η έρευνα και οι προκύπτουσες ενέργειες που σχετίζονται με μια εκτός προδιαγραφών παρτίδα ή με παράπονα ασθενών. Έλεγχοι: πρόκειται για τις διαδικασίες με τις οποίες αξιολογούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους όλα τα άλλα συστήματα ποιότητας και η συμπεριφορά του προσωπικού επίσης. Πρέπει να έχετε μια διαδικασία η οποία θα περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα διενεργούνται οι έλεγχοι και τι θα συμβεί ως αποτέλεσμα κάθε ελέγχου. Αναφορές: Λίστα όλων των κανονιστικών διατάξεων του κράτους, του Οργανισμού στον οποίο ανήκετε και των τεχνικών προτύπων που εφαρμόζονται. 5

6 Παρακάτω δίνεται παράδειγμα ενός Qualification Matrix 6

7 . Εργασία ομάδων Σχεδιασμός φαρμακευτικού προϊόντος (Product Design) 1. Αντιστοιχίστε το φάρμακό σας στον κύκλο ζωής ενός φαρμάκου Δηλαδή περιγράψτε: (α) ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν και σας ωθούν να προχωρήσετε στην παραγωγή αυτού του προϊόντος, (β) Περιγράψτε ποια θα είναι η πολιτική που θα ακολουθήσετε (π.χ. δεν θα παρασκευάζονται διαλύματα παρεντερικής διατροφής στις κλινικές γιατί υπάρχει κίνδυνος μικροβιακής επιμόλυνσης, θα χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονική συνταγή η οποία θα συμφωνεί με τυποποιημένα πρωτόκολλα διατροφής, θα κάνουμε τεστ συμβατότητας κλπ) 2. Κοιτάξτε στη βιβλιογραφία για κάθε πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια που θα μπορούσε να βελτιώσει το προϊόν και δώστε τα βιβλιογραφικά δεδομένα στα οποία θα βασιστείτε για την φαρμακευτική ανάπτυξη του προϊόντος (π.χ. τις κατευθυντήριες οδηγίες των σχετικών με το θέμα σας επαγγελματικών οργανισμών, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πληροφορίες από τη διεθνή βιβλιογραφία και τις πληροφορίες που μπορούν να σας δώσουν οι προμηθευτές) 3. Μάθετε και προσδιορίστε τι κάνετε συγκριτικά με αυτό που θα έκανε η βιομηχανία 4. Προσδιορίστε με ποιόν τρόπο θα βελτιώσετε το προϊόν σας μέσω ποιοτικού σχεδιασμού (ή παραδεχτείτε ότι θα υιοθετήσετε μια παραδοσιακή επαναλήψιμη διαδικασία) 5. Εντοπίστε τυχόν υπάρχουσες ειδικές βελτιώσεις σε σχέση με προηγούμενα προϊόντα 6. Ορίστε το προϊόν και τη διαδικασία παραγωγής του πλήρως και με ακρίβεια (αν δεν μπορείτε προσδιορίστε ποια είναι η περίπτωση και τον κίνδυνο) 7. Δώστε στοιχεία για την σταθερότητα ή/και τα προβλήματα σταθερότητας που αντιμετωπίζετε με το προϊόν σας και ορίστε τον χρόνο ζωής και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος σας 8. Προσδιορίστε πώς το προϊόν σας σχετίζεται με την δική σας πολιτική ανάπτυξης (επινοήστε μία αν είναι ανάγκη) 7

8 Εργασία ομάδων Διασφάλιση Ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος Σκοπός είναι να δείξετε με ποιόν τρόπο χρησιμοποιείται η διασφάλιση ποιότητας εκ των προτέρων, για να εξασφαλιστεί ότι τα πράγματα πάνε καλά και όχι το γιατί πήγαν άσχημα. 1. Παρουσιάστε το δικό σας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (π.χ. θα περιέχει Ανάλυση κινδύνου, Validation Master Plan, Έγγραφα: Γραπτή τεκμηρίωση), Ποιοτικό έλεγχο, Παρακολούθηση διαδικασιών, Έλεγχο/Επιθεώρηση διαδικασιών, 1.1 Ρυθμίσεις διασφάλισης ποιότητας που αφορούν το προϊόν σας 1.2 Νοσοκομείο στο οποίο θα παρασκευαστεί 1.3 Πρότυπα με τα οποία θα δουλέψετε (ISO, σύστημα διαχείρισης ποιότητας) 2. Πραγματοποιήστε την δική σας Ανάλυση Κινδύνου Ποιότητας (Risk Analysis) 2.1 Βρείτε πού υπάρχει κίνδυνος λάθους από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος που αναλάβατε να παρασκευάσετε (π.χ. στη συνταγή, στους υπολογισμούς, στην παρασκευή, στη διανομή κλπ) 2.2 Καταρτίστε έναν πίνακα 7 στηλών, στον οποίο θα βάλετε στην 1 η στήλη τις κρίσιμες παραμέτρους, στη 2 η στήλη τη βλάβη που μπορεί να συμβεί, στην 3 η τη σοβαρότητα της βλάβης, στην 4 η στήλη την πιθανότητα που έχει να συμβεί αυτή η βλάβη, στην 5 η την πιθανότητα να ανιχνευτεί αυτή η βλάβη, 8

9 στην 6 η στήλη την ποσοτική εκτίμηση του κινδύνου εφαρμόζοντας τον τύπο: Ποσοτική εκτίμηση κινδύνου: Κίνδυνος = S x O x D (S = Σοβαρότητα βλάβης, Ο = Πιθανότητα να συμβεί βλάβη, D =Πιθανότητα ανίχνευσης βλάβης) και στην 7 η στήλη τα μέτρα που θα πάρετε για να αποφύγετε τους αντίστοιχους κινδύνους. 2.3 Δώστε τα συμπεράσματά σας από την Ανάλυση του Κινδύνου Ποιότητας (Risk Analysis) (Προσδιορίστε αν αποδέχεστε τον κίνδυνο και αν θα προχωρήσετε μετά από τις εκτιμήσεις που έγιναν στην παραγωγή του προϊόντος ή όχι) 2.4 Αποφασίστε ποιο είναι το αποδεκτό σκορ κινδύνου για τη δική σας διαδικασία παραγωγής προϊόντος στο Νοσοκομείο σας 2.5 Ορίστε τη σειρά των ενεργειών/δραστηριοτήτων σας κατά τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος 3. Περιγράψτε τις διαδικασίες που θα ακολουθήσετε προκειμένου να αναφέρετε αδυναμίες και ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με το προϊόν σας 4. Φτιάξτε ένα Validation Master Plan: 4.1 Ετοιμάστε έναν Πίνακα όπου: στην 1 η στήλη θα βάλετε τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που πρόκειται να επικυρωθούν και τις οποίες θα ομαδοποιήσετε (π.χ. ενέργειες που αφορούν τον εξοπλισμό, ενέργειες που αφορούν τις εγκαταστάσεις, ενέργειες που αφορούν το προϊόν, ενέργειες που αφορούν την καθαριότητα, ενέργειες που αφορούν το προσωπικό, ενέργειες που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού) στη 2 η στήλη θα αναφέρετε σε ποιο επαγγελματικό πρότυπο βασίζεται η κάθε επικύρωση (π.χ. στο GMP) 9

10 στην 3 η στήλη θα αναφέρετε το αντίστοιχο έγγραφο πιστοποίησης για κάθε χώρο, μηχάνημα ή διαδικασία της 1 ης στήλης (αναφέρετε ποια θα είναι η δομή των δικών σας εγγράφων: π.χ. σχέδια επικύρωσης, πρωτόκολλα, αναφορές) στην 4 η στήλη θα αναφέρετε κάθε πότε θα γίνεται έλεγχος προκειμένου να επανεξεταστεί η διατήρηση της ορθής λειτουργίας των χώρων και του εξοπλισμού καθώς και η συμμόρφωση των ενεργειών/δραστηριοτήτων με τα επαγγελματικά πρότυπα. 4.2 Να ορίσετε με ποιόν τρόπο θα αξιολογήσετε την συμμόρφωση του προσωπικού με τις κατευθυντήριες οδηγίες των επαγγελματικών προτύπων που χρησιμοποιείτε 5. Αναφέρετε σε έναν κατάλογο τι θα περιλαμβάνει το δικό σας σύστημα ποιοτικού ελέγχου. Για παράδειγμα: έλεγχος εγκαταστάσεων έλεγχος συσκευών έλεγχος πρώτων υλών, έλεγχος διαδικασιών παραγωγής έλεγχος τελικού προϊόντος έλεγχος συσκευασίας έλεγχος σταθερότητας κλπ. 6. Ορίστε τις προδιαγραφές ποιότητας των συστατικών που χρησιμοποιήσατε στην παραγωγή του προϊόντος 7. Διατηρείστε τους δικούς σας ελέγχους των πιστοποιητικών ανάλυσης για να αποδείξετε ότι σας δόθηκε η σωστή κατεύθυνση (υπάρχει κίνδυνος εδώ) 8. Αναφέρετε με ποιους τρόπους θα ελέγχετε την ποιότητα των εγκαταστάσεών σας (π.χ. monitoring), των πρώτων υλών σας, των συσκευασιών σας (π.χ. σύγκριση με υλικό αναφοράς), των τελικών παρασκευασμάτων σας (π.χ. μικροβιολογικός έλεγχος, έλεγχος σταθερότητας, κλπ), των διαδικασιών σας. 9. Αναφέρετε με ποια εργαστήρια θα χρειαστεί να συνεργαστείτε και γιατί 10. Αναφέρετε με ποιο επαγγελματικό πρότυπο ποιότητας συμμορφώνεστε (π.χ. με το GMP) 10

11 11. Ορίστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους τεχνικούς και τον αριθμό των στείρων παρασκευασμάτων που πρέπει να κάνει ο καθένας προτού γίνει η αξιολόγηση της ικανότητάς του να παρασκευάζει στείρα προϊόντα (π.χ. κάθε τεχνικός θα πρέπει να παρασκευάσει 30 στείρα παρασκευάσματα, επανάληψη της διαδικασίας κάθε έτος) 12. Σκεφτείτε ποιοι ανεξάρτητοι ελεγκτές και με ποιόν τρόπο θα μπορούσαν να ελέγξουν την ποιότητα των προϊόντων που προμηθευτήκατε για την παρασκευή του προϊόντος σας. Βεβαιωθείτε ότι οι προμηθευτές σας εργάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 13. Αναφέρετε ποιοι θα είναι οι εξωτερικοί (π.χ. το μικροβιολογικό εργαστήριο που κάνει τεστ στειρότητας και μικροβιολογικούς ελέγχους) και ποιοι οι εσωτερικοί έλεγχοι που θα δεχτείτε (π.χ. εσωτερικός έλεγχος μπορεί να γίνει από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του οργανισμού στον οποίο ανήκετε) και κάθε πότε θα γίνονται. 14. Σημειώστε ότι τα πρόσωπα που διενεργούν τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ελέγχους έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. 11

12 Εργασία ομάδων Υλικά συσκευασίας (Ολοκλήρωση παρουσίασης) 1. Προσδιορίστε τον περιέκτη που θα χρησιμοποιήσετε (Δείγμα του περιέκτη που θα χρησιμοποιήσετε και το οποίο θα συμφωνεί απόλυτα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εξαρχής, πρέπει να κρατηθεί ως «δείγμα αναφοράς» με το οποίο θα συγκρίνετε τους περιέκτες κάθε νέας παρτίδας που θα παραλαμβάνετε από τον προμηθευτή σας) 2. Χρησιμοποιείστε ένα υλικό που να καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 3. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα «δείγμα αναφοράς» για το τεστ σταθερότητας που θα κάνετε 4. Αν δεν υπάρχει μονογραφία για τον διαθέσιμο περιέκτη στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, φτιάξτε ένα πρωτόκολλο ελέγχου σχετικό με το προϊόν σας 5. Αποκτήστε ένα συμβόλαιο με τον προμηθευτή που σας παρέχει τους περιέκτες, ώστε να διασφαλίσετε την ομοιόμορφη ποιότητα του παραδιδόμενου προϊόντος (των περιεκτών) από παρτίδα σε παρτίδα. 6. Κάνετε ελέγχους συμμόρφωσης σε κάθε νέα παρτίδα περιεκτών που παραλαμβάνετε: Οι περιέκτες που παραλαμβάνετε κάθε φορά πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχετε θέσει εξαρχής και να συμφωνούν με το «δείγμα αναφοράς» που έχετε κρατήσει για να διενεργείτε τον έλεγχο συμμόρφωσης σε κάθε νέα παρτίδα που έρχεται στη μονάδα σας. 12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΦΝΙ-2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΦΝΙ-2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΦΝΙ-2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 20-23 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΟΡΤΟ-ΧΕΛΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ Ζωή Παναγή Φαρμακοποιός M.Sc., Ph.D

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ Ομάδα Εργασίας( Απόφαση Δ.Σ ΕΦΕΤ υπ αριθ. 601/14-09-2010) Επικεφαλής: Γκαντζιός Βασίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration Ε.Ζερβού ΠΓΝΙ Donor selection αιμοληψία testing Medical decision to transfuse Blood sample Pre transfusion testing Collection Administration Transport to the patient Administration Monitor evaluation Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης η αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης προβληματίζει έντονα τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή ISO 22000. μ έ ρ ο ς. 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά

1. Εισαγωγή ISO 22000. μ έ ρ ο ς. 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά μ έ ρ ο ς Α ISO 22000 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά Το ISO 22000 αναπτύχθηκε από την ISO Technical Committee 34 Working Group 8 (ISO TC34/WG8) σύμφωνα με τον οδηγό ISO-72 (οδηγός για τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απαντήσεις θεμάτων. Σελ.33. Θέμα 1 ο Θέμα 2 ο. Σελ.06. Σελ.10. Θέμα 3 ο. Θέμα 4 ο Σελ. 16. Συμπεράσματα. Βιβλιογραφία.

Περιεχόμενα. Απαντήσεις θεμάτων. Σελ.33. Θέμα 1 ο Θέμα 2 ο. Σελ.06. Σελ.10. Θέμα 3 ο. Θέμα 4 ο Σελ. 16. Συμπεράσματα. Βιβλιογραφία. Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.03 Απαντήσεις θεμάτων Θέμα 1 ο Σελ.03 Θέμα 2 ο Σελ.06 Θέμα 3 ο Σελ.10 Θέμα 4 ο Σελ. 16 Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Σελ.35 Σελ.33 Σελίδα 1 από 40 Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει ως αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών, η εξοικείωση των χρηστών με καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Παράδειγµα Εκτύπωσης του προγράµµατος ERGA - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚτΕ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα