Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων και Ιδιοσκευασμάτων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων και Ιδιοσκευασμάτων."

Transcript

1 Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων και Ιδιοσκευασμάτων. Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας Δ/ντης του Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)

2 2 Οι φαρμακοτεχνικές μορφές που χρησιμοποιούσαν από την αρχαιότητα μέχρι την Βιομηχανική επανάσταση ακόμα και σήμερα στην παρασκευή των φαρμάκων: Αλοιφές, Μύρα, Κηρωτές (είδη εμπλάστρου), μαλαγμάτα (καταπλάσματα με φυτικές κόνεις), βάλανοι (είδος υποθέτου), θυμιάματα, καταπότια, κολλύρια, πεσσοί (λινό ύφασμα ποτισμένο με το φάρμακο για κοιλότητες του σώματος), υποκλύσματα και τροχίσκοι. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΜΟΡΙΩΝ Γαληνικά -Φαρμακοτεχνία ΕΚΔΟΧΟ Φαρμακευτική Τεχνολογία Φαρμακοτεχνολογικά προίόντα ΒΙΟΫΛΙΚΟ

3 Η Φαρμακευτική Τεχνολογία σχετίζεται και με την Επιστήμη των Υλικών (βιοϋλικών) Η παρασκευή των φάρμακων στην φαρμακευτική βιομηχανία περιλαμβάνει ΠΡΟ-ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ

4 ΠΡΟ-ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μελέτες προμορφοποίησης μπορούν να χωριστούν σε 4 στάδια: 1) Επιλογή του τελικού βιοδραστικού μορίου 2) Χαρακτηρισμός των φυσικών ιδιοτήτων του προϊόντος (π.χ. μορφολογία κρυστάλλου, υγροσκοπικότητα, σ.τ, κλπ) 3) Προσδιορισμός ιδιοτήτων σε διάλυμα (π.χ. διαλυτότητα ως συνάρτηση του ph), 4) Συμβατότητα του βιοδραστικού μορίου, με τα έκδοχα - βιοϋλικά

5 Μορφοποίηση: Φαρμακοτεχνολογική μορφή 1) Ανάπτυξη-βελτιστοποίηση τελικής διαδικασίας λήψης του προϊόντος 2) Ανάπτυξη-βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας 3) Μελέτες Σταθερότητας

6 Τα προηγούμενα μας ενδιαφέρουν γιατί. Δεν θέλουμε: Απρόσμενα ευρήματα κατά τις κλινικές δοκιμές σε σχέση με βιοδιαθεσιμότητα-βιοϊσοδυναμία Προβλήματα κατά την κλιμάκωση της παραγωγής (scale-up) Προβλήματα σταθερότητας

7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ph Φως Ιονική Ακτινοβολία Υπερήχηση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Υδρόλυση Οξείδωση ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Μεμβρανική Διαπερατότητα Χημικά Παραπροϊόντα Αποδέσμευση Φαρμακομορίου Επιφανειοδραστικά Ηλεκτρολύτες ph Φαρμακομόριο Θερμοκρασία Φως Υλικά Μορφοποίησης Λιπιδικά Υλικά Επιφανειοδραστικά Φαρμακομόριο Θερμοκρασία Φως Διαδικασία Μορφοποίησης Θερμοκρασία Επιφανειδραστικά Θερμοκρασία Υλικά Συσκευασίας Φαρμακομόρα ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Z- δυναμικό Κρυσταλλοποίηση Πολυμόρφισμός Επιφανειακή Υμενική Ακαμψία Οργάνωση Συστήματος Μεταβολή Φάσης Ενδοεπιφανειακή σταθερότητα Περιοχή Φαρμακομορίου Κινητικότητα Κρεμοποίηση Δημιουργία Γέλης Αύξηση μεγέθους Αποδέσμευση Φαρμακομορίου Αποδέσμευση Φαρμακομορίου Κρυστραλλική Δομή Φαρμακομορίου Αύξηση μεγέθους Μεμβρανική Διαπερατότητα Απδέσμευση Φαρμακομορίου Συσσωμάτωση Σωματιδίων Δομική Διαφοροποίηση Κάτάρευση Συστήματος Αποδέσμευση Φαρμακομορίου From: Biomaterials, 24 (2003) ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ

8 Οι Τεχνικές Ανάλυσης των φαρμάκων oογκομετρικές μέθοδοι Ανάλυσης o Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης o Χρωματογραφικές Μέθοδοι Ανάλυσης o Μέθοδοι εκχύλισης Έλεγχος Ποιότητας των Αναλυτικών Μεθόδων o Έλεγχος σφαλμάτων κατά την ανάλυση o Ακρίβεια και πιστότητα oτυχαία σφάλματα oέκθεση των αποτελεσμάτων Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να είναι ξεχωριστός και όχι προσβάσιμος στο κοινό. Εξαερισμός, ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού. Εξειδικευμένο προσωπικό. Συνθήκες υγιεινής. Οι πρώτες ύλες και τα διάφορα υλικά να έχουν σήμανση και να αποθηκεύονται σε χώρους που διασφαλίζει την ποιότητα τους. Ύπαρξη κατάλληλου ψυγείου για την συντήρηση των υλικών Σήμανση, ημερομηνίες παραλαβής, συνοδευτικά έγγραφα ποιότητας. Καταγραφή παρασκευαστικής διαδικασίας και καταχώρηση σε Η/Υ. Βιβλίο συνταγών αποθέτων. Κατάλληλη οργανολογία. COMPOUNDING PHARMACY ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ GLPs H Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP), περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών που παρέχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εργαστηριακές μελέτες προγραμματίζονται, ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ εκτελούνται, ελέγχονται, καταγράφονται, και αρχειοθετούνται.

9 Διακρίβωση Οργάνων (Instrumentation Validation) Αυτή είναι μια διαδικασία που είναι απαραίτητη για κάθε εργαστήριο αναλύσεων. Τα δεδομένα που παράγονται από το "ελαττωματικό" όργανο/μηχάνημα μπορεί να ληφθούν ως αξιόπιστες μετρήσεις, με απρόσμενες συνέπειες όσον αφορούν στην θεραπευτική αγωγή. Η συχνότητα της βαθμονόμησης, η εκ νέου επικύρωση και δοκιμή εξαρτάται από το όργανο και την έκταση της χρήσης του στο εργαστήριο. Κάθε φορά που η απόδοση ενός οργάνου είναι εκτός των «ορίων ελέγχου» η χρήση του θα πρέπει να διακοπεί. Ο Εργαστηριακός εξοπλισμός θα πρέπει να συντηρείται και να βαθμονομείται.

10 Δραστική ουσία (Φαρμακομόριο ή Φαρμακολογικά δραστική ουσία): Κάθε ουσία που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ενός φαρμάκου, που προορίζεται να ασκήσει φαρμακολογική, ανοσολογική ή μεταβολική δράση με σκοπό να αποκατασταθούν, να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν φυσιολογικές λειτουργίες.

11 Έκδοχο Βιο-ϋλικό Οποιοδήποτε συστατικό φαρμάκου εκτός από τη φαρμακολογικά δραστική ουσία και το υλικό συσκευασίας. Το έκδοχο είναι κατά κανόνα φαρμακολογικά αδράνης ένωση που βοηθά στη μορφοποίηση του φαρμάκου καθώς και στις οργανοληπτικές του ιδιότητες και έχει ουσιαστικό ρόλο στην θεραπευτική (και όχι στην φαρμακολογική), αποτελεσματικότητα του τελικού προϊόντος. Λιπαντικά, Αραιωτικά, Συνδετικά, Αποσαθρωτικά, Έκδοχα επικάλυψης: για τα δισκία. Έκδοχα λιπαρής φάσης, Γαλακτωματοποιητές, Διϋγραντικές ουσίες, παράγοντες σχηματισμού γέλης, Επιταχυντές διαβατότητας, Προσκολητικές ουσίες: για ημιστερεές Φ/Μ και διαδερμικά θεραπευτικά συστήματα. Λιπαρές, Υδατοδιαλυτές, Υδατοδιασπειρόμενες, Παράγοντες απαιώρησης: για τα εναιωρήματα. Συντηρητικά, Βελτιωτικά οσμής και γεύσης, Χρωστικές.

12 Σταθερότητα φαρμακευτικών προϊόντων κατά την παραγωγή και κατά την αποθήκευση : Η σταθερότητα φαρμακευτικών προϊόντων αφορά την δυνατότητα τους να παραμένουν στα πλαίσια των προδιαγραφών που αφορούν στην ποιότητα, καθαρότητα και αποτελεσματικότητα τους. Η μη σταθέροτητα τους οδηγεί σε προβλήματα διαλυτότητας, βιοδιαθεσιμότητας και στην αναποτελεσματικότητα του προϊόντος. Η ποιότητα των πρώτων υλών είναι σημαντική παράμετρος της σταθερότητας του τελικού προϊόντος π.χ πολυμορφισμός, προσμίξεις.

13 Μελέτες σταθερότητας: Φυσική Χημική Μικροβιακή

14 Φυσική σταθερότητα Η φυσική σταθερότητα προϋποθέτει ότι: 1. Η τελική φαρμακοτεχνολογική μορφή παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο ζωής του φαρμακευτικού προϊόντος και δεν μεταβάλλονται τα φυσικά χαρακτηριστικά (χρώμα, μέγεθος σωματιδίων, γεύση, οσμή, αποδέσμευση βιοδραστικού μορίου κλπ). 2. Η φυσική σταθερότητα είναι σημαντική και αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, στην διασπορά του βιοδραστικού μορίου στο έκδοχο-βιοϋλικό, στον ρυθμό αποδέσμευσης του βιοδραστικού μορίου, στην φαρμακοκινητική του και τελικά στην θεραπευτική του αποτελεσματικότητα.

15 Φυσική σταθερότητα Συχνά ένα φαρμακευτικό προϊόν όταν διατηρείται σε μορφή έτοιμου προς χρήση διαλύματος η συστήματος διασποράς, υφίσταται φυσικές και χημικές μεταβολές. U=ταχύτητα καθιζήσεως d = μέση διάμετρος σωματιδίων ρ = πυκνότητα σωματιδίων ρ = πυκνότητα μέσου καθίζησης n = συντελεστής ιξώδους του υγρού Νόμος του STOKES U = h /t = d 2 (ρ-ρ ) g / 18n

16 ζ-δυναμικό είναι το δυναμικό στο επίπεδο ολίσθησης. Δεν είναι το δυναμικό επιφανείας. Μπορεί ή όχι να σχετίζονται.

17 Επίδραση του ph στο ζ-δυναμικό ενός συστήματος διασποράς

18 Συσχέτιση της σταθερότητας ενός κολλοειδούς συστήματος με το ζ-δυναμικό: Πρόβλεψη της σταθερότητας Χαρακτηριστικά σταθερότητας Μέγιστη συσσωμάτωση και καθίζηση Ισχυρή συσσωμάτωση και καθίζηση Κατώτατο όριο για συσσωμάτωση Κατώτατο όριο για διασπορά / εναιώρημα Μέτρια σταθερότητα Αρκούντος καλή σταθερότητα Πολύ καλή σταθερότητα Εξαιρετικά καλή σταθερότητα ζ-δυναμικό 0 to 3mV ~5mV 10 to 15mV 15 to 30mV 30 to 40mV 40 to 60mV 60 to 80mV 80 to 100mV

19 21 DLVO θεωρία: Η ολική ενέργεια αλληλεπίδρασης V total συναρτήσει της απόστασης H μεταξύ δύο σωματιδίων δίνει μία καμπύλη δυναμικού ενέργειας και παρουσιάζει μία μέγιστη και ελάχιστες ενεργειακές καταστάσεις. Τυπική διαγραμματική απεικόνιση της DLVO θεωρίας.

20 22 Η επίδραση επί της γραφικής παράστασης της DLVO θεωρίας: A. χαμηλής B. μέτριας και C. υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρολύτη. Η επίδραση επί της γραφικής παράστασης της DLVO θεωρίας: A. χαμηλής B. μέτριας και C. υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρολύτη. Η επίδραση επί της γραφικής παράστασης της DLVO θεωρίας: A. χαμηλής B. μέτριας και C. υψηλής συγκέντρωση ς ηλεκτρολύτη.

21 23 Σταθερότητα (stability) / Κροκίδωση (flocculation) των συστημάτων διασποράς π.χ εναιωρημάτων Σε κροκιδωμένα συστήματα (flocculated systems) τα σωματίδια σχηματίζουν χαλαρές συνδεδεμένες δομές (κροκίδες flocs or flocculates) στο δευτερεύον ελάχιστο στο διάγραμμα DLVO. Εξαιτίας της τυχαίας διευθέτησης των σωματιδίων σε κροκίδες, το πλακούντιο/ ίζημα (sediment) δεν έχει πυκνή δομή. Μερική ή ελεγχόμενη καθίζηση. Δημιουργία κροκίδων...δυνατότητα ασφαλούς επαναιώρησης. Κινητική διαδικασία καθίζησης κατά την χορήγηση σε παιδιά

22 % in class Παράμετροι μέτρησης κατανομής μεγέθους σωματιδίων σε συστήματα διασποράς με τρεις διαφορετικές μεθόδους παρασκευής 1η ήμερα παρασκευής 15 1 Probe sonication centrifugation 2 Extrusion 3 Bath sonication - centrifugation Size distribution(s) Εύρος κατανομής (width) Angle KCps. ZAve Poly Fit Υδροδυναμική διάμετρος Τυπική απόκλιση (SD) της μέτρησης 5 Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2% Diameter (nm)

23 % in class Size distribution(s) η Ημέρα Diameter (nm) Angle KCps. ZAve Poly Probe sonication centrifugation Extrusion Bath sonication - centrifugation

24 % in class % in class ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Probe sonication centrifugation Extrusion Bath sonication - centrifugation ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 15 1η Ημέρα παρασκευής Size distribution(s) 30η Ημέρα παρασκευής 100 Size distribution(s) Diameter (nm) Angle KCps. ZAve Poly Fit Diameter (nm) Angle KCps. ZAve Poly

25 VIDEO ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

26 Φυσική σταθερότητα: παραδείγματα Φ/Μ Προβλήματα Αποτελέσματα Από του στόματος διαλύματα αλλαγή γεύσης απώλεια χρώματος καθίζηση Μεταβολές σε γευση και εμφάνιση Φ/Μ Προβλήματα Αποτελέσματα Παρεντερικά διαλύματα Καθίζηση, λόγω αλληλεπίδρασης με τον φορέα - βιοϋλικό Νιφάδωση λόγω χημικών αλλαγών Μεταβολές στην βιοδιαθεσιμότητα

27 Φυσική σταθερότητα: παραδείγματα Φ/Μ Προβλήματα Αποτέλεσμα Εναιωρήματα δημιουργία πλακουντίου (κέικ) ανάπτυξη κρυστάλλων Απώλεια της ομοιόμορφης διασποράς Φ/Μ Προβλήματα Αποτέλεσμα Γαλακτώματα Κρεμοποίηση Συσσωμάτωση Απώλεια της ομοιόμορφης διασποράς

28 Φυσική σταθερότητα: παραδείγματα Φ/Μ Προβλήματα Αποτέλεσμα Ημιστερεές μορφές 1. Μεταβολές σε: Μέγεθος σωματιδίων Συνοχή 2. Συσσωμάτωση 3. Καταστροφή του περιέκτη Απώλεια της ομοιόμορφης διασποράς Μεταβολές στον ρυθμό αποδέσμευσης του φαρμάκου Φ/Μ Προβλήματα Αποτέλεσμα Δισκία -Κάψουλες Ρυθμός αποσάθρωσης Διαλυτότητα Σκληρότητα Μεταβολές στον ρυθμό αποδέσμευσης του φαρμάκου

29 Χημική σταθερότητα Η χημική σταθερότητα Φαρμακευτικού προϊόντος προϋποθέτει: Απουσία οποιασδήποτε μορφής μεταβολή της χημικής δομής του βιοδραστικού μορίου και των εκδόχων βιοϋλικών στην τελική φαρμακοτεχνολογική μορφή. Drug type Esters Lactones Amides Examples Aspirin, alkaloids, Dexamethasne sodium phosphate, Nitroglycerin Pilocarpine, Spironolactone (Aldactone) Chloramphenicol Μηχανισμοί που οδηγούν σε χημική αστάθεια τα φαρμακευτικά προϊόντα Lactams Penicillins, Cephalosporins

30 32 Σταθερότητα φαρμακομορίων Οι κυριότεροι τρόποι με τους οποίους τα φαρμακομόρια είναι δυνατόν να καταστούν ασταθή είναι οι παρακάτω: ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Υδρόλυση Οξείδωση Φωτοχημική Αποσύνθεση Πολυμερισμός Ισομερείωση

31 Μικροβιακή σταθερότητα: Η μικροβιακή σταθερότητα Φαρμακευτικού προϊόντος προϋποθέτει: την μη μόλυνση του φαρμακευτικού προϊόντος και την ύπαρξη μικροβιακού φορτίου με βάση τις προδιαγραφές που σχετίζονται με την αποφυγή μολύνσεων και την στειρότητα από μικροβιακό φορτίο. Πηγές μικροβιακών μολύνσεων φαρμακευτικών προϊόντων: ΝΕΡΟ gram-negative groups: Pseudomonas, Xanthamonas, Flavobacterium ΑΕΡΑΣ Mould spores: Penicillium, Aspergillus Bacterial spores: Bacillus spp. Yeasts ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Micrococci Salmonella

32 Κανονιστικές πτυχές: Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του βιοδραστικού μορίου και των εκδόχων βιοϋλικών αλλά και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους μπορούν να επηρεάσουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τελικού φαρμάκου και κατά συνέπεια την σταθερότητα του και τελικά την θεραπευτική του αποτελεσματικότητα. Οι παραγωγοί φαρμάκων αλλά και τα γαληνικά σκευάσματα θα πρέπει να ελέγχονται τόσο σε επίπεδο ποιότητας πρώτων υλών, όσο και σε ποιότητα του τελικού προίοντος με βάση τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Οι ιδιότητες όπως, διαλυτότητα, μέγεθος σωματιδίων, κρυσταλλικές ιδιότητες κ.α θα πρέπει να ταυτοποιηθούν και να ερευνηθούν.

33 Κανονιστικές πτυχές: Μελέτες Σταθερότητας φαρμάκων: Σκοπός των μελετών σταθερότητας είναι το να παρέχουν πληροφορίες για το πώς η ποιότητα ενός φαρμάκου επηρεάζεται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, το φώς, και να ορίσουν τον χρόνο χρήσης του και τις συνθήκες αποθήκευσης του.. Οι μελέτες σταθερότητας οφείλουν να ελέγχουν τις παραμέτρους εκείνες οι οποίες επειρεάζουν τα χαρακτηριστικά του φαρμακευτικού προϊόντος που σχετίζονται με την ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν την μελέτη των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων καθώς και του τελικού μικροβιακού φορτίου του τελικού προϊόντος.

34 ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΟΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΩΝ) ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 38 Vincent van Gogh Branch of almond tree in flowers, 1890

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Σοφία Χατζηαντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος Καθηγητής

Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος Καθηγητής Η επιμόρφωση του φαρμακοποιού στις επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το εργαστήριο του φαρμακείου. Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

οι μελετες βιοϊσοδυναμίας αποτελούν επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας των γενοσήμων φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα

οι μελετες βιοϊσοδυναμίας αποτελούν επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας των γενοσήμων φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα 1 Βιβλιογραφία Health Policy, 1-6, 109, 2013 Τα πέντε τελευταία χρόνια πριν την κρίση, η συνολική Φαρμακευτική δαπάνη σχεδόν διπλασιάστηκε απο 4.329 δισ. Ευρώ (2004), σε 7.788 δισ ευρώ το 2008. Η Φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Φ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεώργιος Βογιατζής Χρήστος Κοντογιάννης Μαλβίνα Όρκουλα - ΠΑΤΡΑ 2008 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Μεθοδολογία προσδιορισμού διατηρησιμότητας κατεψυγμένων τροφίμων - Εφαρμογή χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων IQ-FRESHLABEL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP). ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP). ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ TΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP). ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ «Ανάπτυξη μαγνητικών υβριδικών νανοσωματιδίων για την ελεγχόμενη χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο Τεχνικός φαρμάκων και καλλυντικών είναι εξειδικευμένος τεχνικός, που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτοµία στην Υγεία

Καινοτοµία στην Υγεία Καινοτοµία στην Υγεία ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Περιεχόμενα 100 χρόνια.04 Μήνυμα Προέδρου.06 Έρευνα και Καινοτομία.08 Παραγωγή.14 Προϊόντα.18 Υπηρεσίες.28 Διεθνής Δραστηριότητα.32 Ανθρώπινο Δυναμικό.36

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου.

Χημεία. Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου. Χημεία Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα προσφέρει τη

Διαβάστε περισσότερα

analyzing 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

analyzing 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ analyzing 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Περιεχόμενα Επιχειρηματική Απόδοση.04 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία.05 Μήνυμα Προέδρου.06 Έρευνα και Καινοτομία.08 Παραγωγή.14 Προϊόντα.18 Υπηρεσίες.30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. oi ['. 1\1 () '~~~ \ 1!< Η ------ ι η ; ~ 1 '~ /.

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. oi ['. 1\1 () '~~~ \ 1!< Η ------ ι η ; ~ 1 '~ /. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 548 u ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.ΒΑΛΒΗ oi ['. 1\1 () '~~~ \ 1!< Η ι η ; ~ 1 '~ /.\ 1 /\... ; ι ~ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία:

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Αικατερίνη Κ. Μαρκοπούλου-Αλμπάνη Επικ. Καθηγήτρια Φαρμ. Ανάλυσης ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Ασκούμενοι Φοιτητές Ονοματεπώνυμο 1ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Μηχανολόγων του A.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Υπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίμου σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σημείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση με ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίμου μέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT Πτυχιακή εργασία του ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσας (Παράρτημα Λάρισας) Κυριακόπουλος Αναστάσιος 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και των διατροφικών

Διαβάστε περισσότερα