ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

2 ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Περιεχόμενα 2: Τα δάση της Μεσογείου 4: Τι είναι η βιομάζα; 5: Παρουσίαση του έργου 6: Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της δικτύωσης 9: Εκτίμηση της βιομάζας 13: Χρήση της βιομάζας 16: Αξιοποίηση της βιομάζας 18: Διάδοση των αποτελεσμάτων Η βλάστηση των Μεσογειακών δασών περιλαμβάνει πολλές μορφές δασωδών εκτάσεων, από θαμνώδεις εκτάσεις μέχρι συστάδες ψηλών πεύκων, συμπεριλαμβανομένων και πολλών άλλων ειδών δέντρων, όπως βελανιδιές, κέδρους, κουμαριές, και μορφών βλάστησης, όπως δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των δασών είναι ότι αναπτύσσονται σε μεσογειακό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από ζεστά, ξηρά καλοκαίρια, κατά την εποχή όπου τα φυτά χρειάζονται περισσότερο νερό για να αναπτυχθούν, και φθινόπωρα και χειμώνες με υγρασία. Τα Μεσογειακά δάση επηρεαζόταν ανέκαθεν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της οικονομικής δραστηριότητας και του φυσικού περιβάλλοντος: η δυναμική των Μεσογειακών δασών υπήρξε πάντα συνδεδεμένη με τις ανθρώπινες κοινωνίες που σχηματιζόταν γύρω από αυτά. 2

3 Τα δάση της Μεσογείου είναι πολυλειτουργικά οικοσυστήματα: Τα Μεσογειακά δάση διαθέτουν εξαιρετικά οικολογικά χαρακτηριστικά: διαθέτουν σημαντικά κέντρα βιοποικιλότητας (μεγάλη ποικιλία ειδών και αξιοσημείωτων ενδιαιτημάτων), συμβάλλουν στην πρόληψη κατά των πλημμύρων, της διάβρωσης και της απερήμωσης, αποτελούν αποθήκες άνθρακα, κλπ. Τα Μεσογειακά δάση έχουν εγγενή οικονομική αξία και παράγουν διάφορα προϊόντα, όπως προϊόντα ξυλείας, αλλά και φαρμακευτικά φυτά, διάφορα είδη μανιταριών, βελανίδια, φρούτα, μέλι, ρητίνη πεύκου, κλπ. Τα Μεσογειακά δάση προσφέρουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη: αποτελούν περιβάλλον διαβίωσης για πολλές δασικές κοινότητες και προσφέρουν αναψυχή, με υπαίθριες δραστηριότητες, ιδιαίτερα στα δάση αστικών και περιαστικών περιοχών. Τα Μεσογειακά δάση αποτελούν οικοσυστήματα μεγάλου ενδιαφέροντος, είναι όμως εύθραυστα και δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Απειλούνται από παράγοντες όπως: φυσικούς κινδύνους (συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών), φτωχά εδάφη και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, και εξωτερικούς κινδύνους, όπως η αυξανόμενη κοινωνική και οικονομική πίεση και η γενική έλλειψη της ενημέρωσης για το δάσος και το ξύλο. Αυτό καθιστά δύσκολη την βιώσιμη διαχείριση και την αποτίμηση της αξίας του ξύλου. Τα Μεσογειακά δάση αποτελούν οικοσυστήματα μεγάλου ενδιαφέροντος, είναι όμως εύθραυστα και δεν αξιοποιούνται επαρκώς 3

4 Η Οδηγία 2009/28 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζει τη βιομάζα ως το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών υπολειμμάτων), τη δασοκομία και τους συναφείς τομείς [...]. Πιο απλά, η βιομάζα είναι ένα υλικό που προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς (ή οργανισμούς που ζούσαν μέχρι πρόσφατα). Γιατί βιομάζα; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΑΖΑ; Στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και της στρατηγικής Horizon 2020, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, αποτελεί μια βασική πρόκληση για τα κράτη μέλη. " Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, αρχίζει να αποτελεί μια βασική πρόκληση για τα κράτη μέλη " Η βιομάζα προσφέρει μια σειρά από οφέλη σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, η ενέργεια που παράγεται από το ξύλο συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Έχει επίσης ουδέτερες επιπτώσεις στον κύκλο του άνθρακα, δεδομένου ότι ο άνθρακας που απελευθερώνεται δεσμεύεται και πάλι στη δημιουργία των δασών. Η τιμή του είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και με λιγότερες διακυμάνσεις σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας. Έτσι, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αγροτικές περιοχές μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της δασικής βιομάζας αποτελεί τον πυρήνα του έργου PROFORBIOMED. 4

5 ΤΟ ΕΡΓΟ PROFORBIOMED Όσον αφορά τα δάση της Μεσογείου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα για την προώθηση της χρήσης προϊόντων ξυλείας, κυρίως μέσω του προγράμματος MED, ένα διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ως απάντηση στον Στόχο MED 2.2: «Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης», το έργο PROFORBIOMED είναι ένα στρατηγικό έργο MED που συνδέεται με την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη χρήση της δασικής βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας το οποίο αναδεικνύει, εφαρμόζει και μεταφέρει βιώσιμα συστήματα διαχείρισης προσαρμοσμένα στις εκάστοτε συνθήκες των δασών των περιοχών της Μεσογείου. Η στρατηγική βασίζεται στην ανάπτυξη των μεσογειακών δασών και στην αξιοποίησή τους ως πηγή εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές οι οποίες χρειάζονται σωστή διαχείριση και συντήρηση. ΟΙ 18 ΕΤΑIΡΟΙ του έργου προέρχονται από 6 χώρες της ΕΕ: Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Γαλλία. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εταίρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Χάρτης των περιοχών των εταίρων του έργου 5

6 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Εταίροι: CRPF ΑΔΕΠ Enguera Ένας από τους στόχους του προγράμματος PROFORBIOMED ήταν να προσδιορίσει και να εμπλέξει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που σχετίζονται με την αλυσίδα δασικής βιομάζας, από ιδιοκτήτες δασών μέχρι διαχειριστές συστημάτων θέρμανσης, ούτως ώστε να αναπτυχθεί ένα πολυεπίπεδο δίκτυο. Το δίκτυο αυτό θεωρήθηκε η βάση για τη δημιουργία βιώσιμων δομών και δεσμεύσεων, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιομάζα, την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας της δασοκομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη βιομηχανιών που συνδέονται με το δασικό περιβάλλον. ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΑΣΩΝ Ένα από τα βασικά εμπόδια στην αξιοποίηση της βιομάζας είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν κατέχουν γνώσεις δασοκομίας, ενώ ορισμένοι αγνοούν ότι κατέχουν δασικές εκτάσεις. Το CRPF της Περιφέρειας Provence-Alpes-Côte d Azur (Γαλλία), έχει πειραματιστεί με νέες μεθοδολογίες προκειμένου να φέρει σε επαφή τους ιδιοκτήτες δασών, και να αυξήσει το ενδιαφέρον τους. Έτσι, στο πλαίσιο του Προγράμματος PROFORBIOMED, το CRPF προέτρεψε τοπικούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης να αποτελέσουν οι ίδιοι σημεία διακίνησης πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό. δασικών εργασιών, που συχνά θεωρούνται ως «κηπουρικές εργασίες» στις τουριστικές περιοχές, ή η απροθυμία εγκατάλειψης υπολειμμάτων υλοτομίας στο έδαφος, ενόψει του κινδύνου πυρκαγιάς. Για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων και την αποφυγή του μεγάλου κατακερματισμού των δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να δοθεί χρόνος για την κινητοποίηση ενός μεγάλου αριθμού ιδιωτών, παρέχοντάς τους επιχειρήματα και λύσεις. Δραστηριοποιήθηκαν επίσης στην άρση και άλλων εμποδίων στην αξιοποίηση του ξύλου και της βιομάζας, όπως οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες όσον αφορά την ποιότητα των 6

7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιδρύθηκαν 2 γραφεία βιομάζας, το ένα στη Δυτική Ελλάδα με έδρα την Πάτρα, και το άλλο στη Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη. Τα Γραφεία χρησιμοποιούνται ως κέντρα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και προώθησης της παραγωγής ενέργειας από δασική και αγροτική υπολειμματική βιομάζα. Το Γραφείο Βιομάζας της Πάτρας λειτουργεί περισσότερο ως εκπαιδευτικό κέντρο, στοχεύοντας κυρίως στην παροχή πληροφοριών σε νέους και φοιτητές, προσφέροντας ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο, ενώ το Γραφείο της Κοζάνης στοχεύει κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας γύρω από τον κλάδο της Βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία. Για να πετύχουν αυτό τον στόχο, οι εταίροι υλοποίησαν διάφορες δράσεις στις περιοχές τους, Για παράδειγμα, στη Γαλλία, το CRPF εργάστηκε με στόχο την εμπλοκή τοπικών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης σε μια στρατηγική για την κινητοποίηση της βιομάζας στις περιοχές τους. Χαμηλότερα στην αλυσίδα τροφοδοσίας, πλατφόρμες δασικής βιομάζας επεδίωξαν την δικτύωση επαγγελματικών φορέων που συνδέονται με τον κλάδο, ώστε να ενδυναμώσουν τη συνεργασία, ενώ δημιουργήθηκαν γραφεία βιομάζας, με στόχο την προώθηση της βιομάζας και των χρήσεών της προς ένα ευρύ ακροατήριο. Κύριες επιπτώσεις του έργου Για το CRPF, το βασικό αποτέλεσμα ήταν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διαχείριση των ιδιωτικών δασών, καθώς και η συνειδητοποίηση της ανάγκης για μετάβαση από την πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς σε μια δασοκομική διαχείριση. Στην Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ), το Γραφείο Βιομάζας χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφοριών, εκπαίδευσης, και τεχνικών συμβουλών, και προσφέρει εξειδικευμένη και αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με την ενέργεια από ξυλώδη βιομάζα, τις τεχνολογίες, και τις γενικές πηγές καυσίμων. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιομάζα και την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας της δασοκομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη βιομηχανιών που συνδέονται με το δασικό περιβάλλον. Στην Enguera της Ισπανίας, η Πλατφόρμα Δασών της Βαλένθια (VFP) ασκεί πιέσεις για την προώθηση ενός πραγματικά βιώσιμου οικονομικού τομέα των μεσογειακών δασών στη Βαλένθια. 7

8 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ Στις 31 Μαΐου του 2013, υπό την αιγίδα του Προγράμματος PROFORBIOMED, συνολικά 18 ενώσεις, φορείς και οργανώσεις δημιούργησαν την Πλατφόρμα Δασών της Βαλένθια (VFP) στην Enguera (Βαλένθια, Ισπανία), με στόχο τη συντήρηση και βελτίωση των δασικών περιοχών. Ο Πρόεδρος της VFP, José Vicente Oliver, εξήγησε ότι η νέα πλατφόρμα έχει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο, μία δέσμευση προς τις μελλοντικές γενεές να συντηρήσει μια πλούσια κληρονομιά και ένα ποικίλο περιβάλλον, και να αναπτύξει έναν τομέα ο οποίος θα είναι σε θέση να προσφέρει ευκαιρίες, δηλαδή να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ευημερία [...] «. ήμισυ της περιοχής της Βαλένθια, ο τομέας συμβάλει κατά λιγότερο από 1 % στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η Πλατφόρμα έχει ως στόχο να προωθήσει την πραγματική αναγνώριση της ιδιοκτησίας των δασών ως μια στρατηγική για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα, τη δημιουργία περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής αξίας, και τη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα χωριά της περιοχής. Η Πλατφόρμα θα γίνει στη συνέχεια ένα Cluster βιοενέργειας στη Βαλένθια και θα ξεκινήσει να προωθεί την βιοενέργεια. Οι εταίροι που ίδρυσαν την πλατφόρμα μελέτησαν αρχικά την κατάσταση των δασών της Βαλένθια. Συμπέραναν πως παρόλο που τα δάση καταλαμβάνουν περισσότερο από το " Μία δέσμευση στις μελλοντικές γενιές για τη συντήρηση μιας πλούσιας κληρονομιάς και ενός ποικίλου περιβάλλοντος " 8

9 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ Τα σχέδια διαχείρισης αποτελούν βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της δασικής βιομάζας με βιώσιμο τρόπο. Πράγματι, επιτρέπουν στους διαχειριστές των δασών να λάβουν υπόψη τις δυνατότητες παραγωγής και τις καλύτερες τελικές χρήσεις του ξύλου, επιτρέποντας έτσι το σχεδιασμό ρεαλιστικών και βιώσιμων ενεργειακών μοντέλων. Εταίροι: DGMA ISPRA ARGEM/INFO DRAFD GOV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ H DGMA στη Μούρθια έχει αναπτύξει μια καινοτόμο μεθοδολογία για την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης της Βιομάζας, με βάση μια έρευνα, η οποία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Εθνικής Απογραφής Δασών. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται σχεδόν στο ήμισυ οι εργασίες που απαιτούνται για την απόκτηση των απαραίτητων στοιχείων, εξοικονομώντας κόστος και χρόνο. Επίσης, μέσω του PROFORBIOMED, η DGMA έχει αναπτύξει ένα λογισμικό για την ταχεία επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται. Το πρόγραμμα υπολογίζει τον όγκο βιομάζας και άλλες σημαντικές παραμέτρους για την διαχείριση των δασών, με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται και ενσωματώνοντας στοιχεία από την Εθνική Απογραφή Δασών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις, με βασικό στόχο να παρέχουν πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στους τεχνικούς και τις εταιρίες. Η δράση αυτή διευκολύνει την τυποποίηση των εν λόγω σχεδίων στην Περιφέρεια της Μούρθια. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης Δασικής Βιομάζας συντάχθηκε για το δάσος Sierra de Burete (Cehegín, Μούρθια, Ισπανία). 9

10 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΣΙΟ Μετά την έρευνα για τη χλωρίδα και τη βλάστηση της Λάτσιο και την ανάλυση των δασικών πόρων, το Ιταλικό Ινστιτούτο για την Προστασία και την Έρευνα του Περιβάλλοντος (ISPRA) έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση του δυναμικού βιοενέργειας των δασών και άλλων πόρων χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον. Το ISPRA επικεντρώθηκε στις καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου (Short Rotation Crops) για παροχή βιοενέργειας. Η ομάδα του ISPRA πραγματοποίησε μια μελέτη με στόχο την αξιολόγηση της έκτασης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Το ISPRA επικεντρώθηκε στις πιθανές επιπτώσεις της μεθόδου αυτής στη βιοενέργεια, όσον αφορά διάφορες πτυχές του περιβάλλοντος και του τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας. Με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών, δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές στους ενδιαφερόμενους για την επιλογή του χώρου και των ειδών, τις τεχνικές καλλιέργειας του εδάφους, τις τεχνικές φύτευσης, τις μεθόδους συγκομιδής, λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η εργασία που πραγματοποιήθηκε από το ISPRA για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Καλλιεργειών ΜΠΧ αποτελούν μέρος της Πιλοτικής Δράσης 1.6 (Δράσεις επίδειξης με ενεργειακές καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου). Οι κατευθυντήριες γραμμές που δημιουργήθηκαν για την Ιταλία ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συστάσεις της Π.Δ. 1.6 Οι εταίροι του PROFORBIOMED εργάστηκαν σε αυτή την προοπτική για να αναπτύξουν νέα εργαλεία και μεθόδους για να σχεδιάσουν τα σχέδια διαχείρισης και να εκτιμηθεί το δυναμικό της βιοενέργειας των δασών. Για παράδειγμα, οι περιφερειακές κυβερνήσεις της Μούρθια και της Βαλένθια διερεύνησαν με επιτυχία τρόπους ταχύτερης και πιο οικονομικής συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων, με βάση υφιστάμενους καταλόγους και νέες τεχνολογίες. 10

11 ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Αρκετές μελέτες που διεξήχθησαν από το ARGEM (Γραφείο Ενέργειας της Περιφέρειας της Μούρθια) βοήθησαν στο καθορισμό μιας ζώνης με υψηλή παραγωγή αγροτικής βιομάζας στον Δήμο Cieza. Η ποσότητα της διαθέσιμης ξυλώδους βιομάζας ανά έτος έχει αξιολογηθεί με χρήση εργαλείων GIS, για ένα σύνολο τόνων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια δοκιμή για τη βελτίωση των διαδικασιών συλλογής αγροτικής βιομάζας, προκειμένου να μειωθεί το τελικό κόστος, επιτρέποντας έτσι την παραγωγή τελικών βιοκαυσίμων, κυρίως wood chips, από μια πιο αποδοτική πρώτη ύλη. Τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχει δυνατότητα μείωσης του κόστους περίπου κατά 45 %, από 50 σε 27 ανά τόνο (20 % υγρασία). Κύριες επιπτώσεις του έργου Στη Μούρθια, το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (DGMA), και κυρίως τα νέα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, έχουν συμβάλει στην υλοποίηση των Σχεδίων για τη Διαχείριση της Δασικής Βιομάζας, και την εφαρμογή τους σε δημόσια και ιδιωτικά δάση. Συνέβαλε επίσης και στη βελτίωση της συνεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ-ΞΥΛΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η Περιφέρεια της Σικελίας πραγματοποίησε έρευνες σχετικά με το ξύλο που μπορεί να ληφθεί από την αποκατάσταση των αναδασώσεων στα ΒουνάSicani. Διεξήχθη μια έρευνα με χρήση εργαλείων GIS για ολόκληρη την περιοχή, και σε επίπεδο δήμου με την υλοποίηση ενός σχεδίου διαχείρισης, όπου πειραματικά δεδομένα από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της βιομάζας. Επιπλέον, μια πειραματική δραστηριότητα διεξήχθη σε μια περιοχή δοκιμής (1 εκταρίου) για τη συγκομιδή βιομάζας μετά από επιλεκτική αραίωση του πευκοδάσους Aleppo. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού δάσους-ξύλου-ενέργειας έχει τη δυνατότητα να παρέχει την πρώτη ύλη σε μια μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) σε κάθε δήμο της περιοχής, με μέγεθος ανάλογο με τη διαθεσιμότητα της βιομάζας. 11

12 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ Η Generalitat Valenciana έχει αναπτύξει μια καινοτόμο μεθοδολογία για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των δασών, με έμφαση στη βιώσιμη παραγωγή δασικής βιομάζας. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στο συνδυασμό της τεχνολογίας LIDAR και συμβατικών δασικών τεχνικών. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου αποτελεί έναν λιγότερο δαπανηρό τρόπο απόκτησης δασοκομικών δεδομένων, καθώς απαιτούνται μικρότερα δείγματα έκτασης γης από ότι κατά την απογραφή δάσους. Συνοδεύεται από ένα τεχνικό έγγραφο το οποίο περιγράφει τη μεθοδολογία, παρέχει χάρτες και περιλαμβάνει όλη την τεκμηρίωση για τη διαχείριση του έργου. Το δημόσιο δάσος Sierra Negrete, βρίσκεται στο δήμο Utiel (Βαλένθια), διοικείται από την Generalitat Valenciana και ανήκει στην πόλη της Utiel. Το Σχέδιο Διαχείρισης του Δάσους δημιουργήθηκε από την Generalitat Valenciana με τη χρήση αυτής της νέας μεθοδολογίας. μεταξύ του τεχνικού προσωπικού, των δασικών εταιρειών και των ιδιοκτητών δασών. Αυτό θα βοηθήσει στην υποστήριξη του τομέα των δασών στην περιοχή, μέσω της βιώσιμης χρήσης της βιομάζας. "Να αναπτυχθούν νέα εργαλεία και μέθοδοι για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης και την αξιολόγηση του δυναμικού βιοενέργειας των δασών" Στη Βαλένθια, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και η διάδοσή της στους ιδιοκτήτες δασών και τους τεχνικούς, έχει προωθήσει την υλοποίηση μεγαλύτερου αριθμού σχεδίων διαχείρισης δασών. Η μείωση του κόστους εφαρμογής της μεθοδολογίας αυτής είναι το κλειδί για την ενθάρρυνση των δημόσιων και ιδιωτικών ιδιοκτητών για τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων τους. Ο αριθμός των δασών που διαχειρίζονται βιώσιμα θα αυξηθεί με τον τρόπο αυτό, οδηγώντας σε περισσότερα περιβαλλοντικά οφέλη. 12

13 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Η υπολειμματική δασική βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς, για την παραγωγή θερμότητας, ηλεκτρισμού ή και των δύο μέσω καύσης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν μελέτες για να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα και τα οφέλη από τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η βιομάζα ή το βιοαέριο. Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED έχει επίσης πραγματοποιήσει δράσεις για την ανάπτυξη νέων χρήσεων της βιομάζας, με σκοπό την επέκταση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις αλυσίδες αξίας της βιομάζας. Ένα παράδειγμα νέας χρήσης είναι μέσω των χημικών ουσιών που βρέθηκαν στον κορμό και σε άλλα μέρη του δένδρου. Μία από τις δράσεις του CICAE περιλάμβανε την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό διαφόρων δειγμάτων, και κυρίως ορισμένων που προέρχονταν από εκτάσεις πιλοτικής δράσης. Εταίροι: Algar Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας CICAE/INUAF Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρει η βιομάζα είναι η συνδυαστική χρήση της μαζί με άλλο υλικό, ούτως ώστε να αποφευχθούν μείζονες αλλαγές στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Ο ALGAR, ο οργανισμός για την επεξεργασία στερεών αποβλήτων στην Algarve, διεξήγαγε μια μελέτη για την αξιολόγηση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης από την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου με ένα σύστημα βιομάζας σε Εσωτερική Πισίνα στην περιοχή Sao Bras de Alportel. Δύο λέβητες πετρελαίου, μαζί με ηλιακούς συλλέκτες που είναι εγκατεστημένοι στη στέγη, καλύπτουν σήμερα τις θερμικές ανάγκες της πισίνας. Οι διαχειριστές της πισίνας, παρακινούμενοι από τις συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου, αποφάσισαν να αναζητήσουν μια εναλλακτική ενεργειακή λύση, προκειμένου να μειωθεί το υψηλό κόστος λειτουργίας. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στη μελέτη αυτή βασίζεται στη σύγκριση της τρέχουσας κατανάλωσης πετρελαίου και στη χρήση βιομάζας ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Ως εκ τούτου, το νέο σύστημα θα χρησιμοποιεί ένα λέβητα ξύλου pellet, ο οποίος απαιτεί έλεγχο της χωρητικότητας των δεξαμενών και σχεδιασμό της αποθήκευσης του ξύλου pellet. Η μελέτη βιωσιμότητας θα εξετάσει τις ενεργειακές απαιτήσεις της πισίνας μέσω της τρέχουσας κατανάλωσης πετρελαίου, σε σύγκριση με την ίδια ενέργεια που παρέχεται από ένα σύστημα ξύλου pellet, μόλις προσδιοριστούν τα λειτουργικά έξοδα. 13

14 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ PELLET Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε ένα έργο στην περιοχή Σερβίων Βελβενδού για την δημιουργία μιας συνδυασμένης μονάδας παραγωγής βιοαερίου και pellet. Η βασική πρώτη ύλη του βιοαερίου θα είναι ζωικά απόβλητα, με ένα μικρό ποσοστό από γεωργικά υπολείμματα (70/30). Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) υποστηρίζει το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού στην προετοιμασία των εγγράφων για το έργο που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το μηχανισμό Κοινής Ευρωπαϊκής Στήριξης για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές (JESSICA). Το έργο αυτό στοχεύει στην εξοικονόμηση πόρων (με τη μετάβαση από τα εισαγόμενα καύσιμα σε αχρησιμοποίητα απόβλητα), τον έλεγχο της καύσης των αποβλήτων και των εκπομπών ρύπων (με τη χρήση νέων τεχνολογιών), την ενίσχυση του ενεργειακού προφίλ της περιοχής (για την προσέλκυση νέων επενδύσεων), και τη συμβολή στον εθνικό στόχο για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. *Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas η μονάδα παραγωγής ενέργειας της Καρδιάς στην Ελλάδα δεν πραγματοποίησε πλήρη μετάβαση από το λιγνίτη στη βιομάζα, αλλά πειραματίστηκε συνδυάζοντας και τα δύο καύσιμα. Κύριες επιπτώσεις του έργου Στην Algarve (Πορτογαλία), η μετατροπή μιας πισίνας σε ένα σύστημα θέρμανσης με βιομάζα θα συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, και θα βοηθήσει επίσης στη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και του κόστους (έως 60%). " Η καθαρή εκπομπή CO 2 που προκύπτει από την καύση βιομάζας θεωρείται μηδενική" Πέρα από τους πολύ ελκυστικούς οικονομικούς δείκτες, η εγκατάσταση ενός λέβητα ξύλου pellet προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η καθαρή εκπομπή CO2 που προκύπτει από την καύση βιομάζας θεωρείται μηδενική, καθώς τα δέντρα που παράγουν αυτό το καύσιμο βιομάζας κατά την ανάπτυξή τους, απορροφούν την ίδια ποσότητα CO2 που εκπέμπεται, όπως κατά την καύση. Στη Δυτική Μακεδονία, το σχέδιο για μια νέα μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα βοηθήσει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες για παρόμοιες μελλοντικές επενδύσεις (εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, αποκεντρωμένα 14

15 συστήματα παραγωγής, κ.λπ. ). Θα συμβάλει επίσης στη χρήση των ανεκμετάλλευτων μέχρι σήμερα ή ρυπογόνων υποπροϊόντων, δημιουργώντας νέες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας. Τέλος, οι επενδύσεις που έγιναν δημιουργούν συνδέσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Στην Ελλάδα, η Πιλοτική Δράση με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο προωθεί περαιτέρω τη χρήση της ξυλώδους βιομάζας στους τοπικούς φορείς, με σκοπό την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας έτσι το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Το Cluster προωθεί την ανάπτυξη της βιομάζας και της βιοενέργειας, για μια πιο πράσινη και πιο ευημερούσα οικονομία στην περιοχή. Η δασική βιομάζα εμφανίζεται ως ιδανική πρώτη ύλη για την ανάκτηση πολύτιμων συστατικών από φυσικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο Ακόμη, στην περιοχή της Algarve, ο προσδιορισμός βασικών χημικών ουσιών σημαντικού ενδιαφέροντος, επιτρέπει τη ΜΙΚΤΗ ΚΑΥΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΛΙΓΝΙΤΗ Μία πιλοτική μικτή καύση διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στον ΑΗΣ Καρδιάς της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Ο στόχος της δράσης αυτής ήταν η ανάμειξη ξυλώδους βιομάζας και λιγνίτη, και η τροφοδοσία μιας υπάρχουσας μονάδας. Η μικτή καύση διήρκησε περίπου 14 ώρες, όπου 510 τόνοι wood chips εισήχθησαν, μαζί με τον λιγνίτη, σε μία από τις μονάδες. Διατηρήθηκε φορτίο ισχύος 225 MW κατά τη διάρκεια της μικτής καύσης. Η υποκατάσταση της βιομάζας ήταν περίπου 2,1% με βάση το βάρος, που αντιστοιχεί σε 6,22% με βάση την ενέργεια (όσον αφορά τις Κατώτερες θερμικές τιμές για το λιγνίτη και τα wood chips). Η πιλοτική δοκιμή ήταν αρκετά επιτυχής και η όλη λειτουργία κύλησε ομαλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα. Στη μικτή καύση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ Α.Ε.)., διευρύνοντας έτσι τη συζήτηση για τις συνολικές προοπτικές από την υλοποίηση της δράσης. 15

16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ Το Κέντρο Έρευνας Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικών Επιστημών του INUAF (Πορτογαλία), δραστηριοποιείται στον τομέα των πολύτιμων ουσιών που μπορούν να βρεθούν στην υπολειμματική δασική βιομάζα. Εξετάζοντας διάφορα δείγματα, εντόπισαν και προσδιόρισαν τα χαρακτηριστικά και την ποσότητα των χημικών ουσιών που θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη οικονομική αξία. Για παράδειγμα, εξετάζοντας δείγματα ευκαλύπτου, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: - Τα δείγματα είναι πλούσια σε αιθέρια έλαια - Εντοπίστηκαν, sesquiterpenes, aromadendrene και alloaromadendrene - Μία από τις κύριες ουσίες που εντοπίστηκαν είναι η γλοβουλίνη - Στα δείγματα εντοπίστηκαν λιπαρά οξέα, όπως παλμιτικό οξύ δημιουργία μιας νέας αλυσίδας αξίας, η οποία μπορεί να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη των παραγωγών. Η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός πολύτιμων ενώσεων είναι το πρώτο βήμα. Συμπερασματικά, η δασική βιομάζα εμφανίζεται ως μια ιδανική πρώτη ύλη για την ανάκτηση πολύτιμων συστατικών από τους φυσικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το Ίδρυμα της Λομβαρδίας για το Περιβάλλον (FLA), σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα νέο πρωτόκολλο για τον καθορισμό αρχών και τεχνικών απαιτήσεων για την ιχνηλασιμότητα της δασικής βιομάζας σε ολόκληρο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Το σύστημα αποσκοπεί στην προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των δασικών πόρων για ενεργειακούς σκοπούς. Το νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας ορίζει τις διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταυτοποίηση των παρτίδων βιομάζας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. 16

17 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ένας από τους στόχους του έργου PROFORBIOMED είναι η καθιέρωση ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως με τη βελτίωση των τεχνικών, υλικοτεχνικών και περιβαλλοντικών πτυχών των αλυσίδων παραγωγής βιομάζας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων εργαλείων, μεθοδολογιών και τεχνικών για τη συγκομιδή δασικής βιομάζας με βιώσιμους τρόπους, μειώνοντας έτσι το κόστος για τους ιδιοκτήτες, και παράλληλα προστατεύοντας το περιβάλλον. Εταίροι: FLA CTFC Μία από τις πιλοτικές δράσεις που συνδέονται με αυτήν την πτυχή ήταν η ολική εξαγωγή βιομάζας, που διεξήχθη σε διάφορες πιλοτικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Γαλλίας και της Καταλονίας). Η δράση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, αξιολογώντας παράλληλα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (κυρίως στο έδαφος και τα θρεπτικά συστατικά). ΟΛΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ομάδα του CTFC πραγματοποίησε μία σειρά μετρήσεων για να εκτιμήσει την οικονομική βιωσιμότητα της εξαγωγής βιομάζας, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αποψιλωτικής υλοτομίας. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκαν στη χρήση μιας θεριστικής μηχανής υλοτόμησης. Οι μετρήσεις αυτές οδήγησαν επίσης το CTFC στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων αυτού του τύπου της εξαγωγής βιομάζας. Κύριες επιπτώσεις του έργου Το έργο του CTFC (Κέντρο Τεχνολογίας Δασοκομίας της Καταλονίας) παρείχε πληροφορίες για την οικονομική και την περιβαλλοντική σκοπιμότητα της ολικής εξαγωγής βιομάζας, και την εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η ενέργεια αυτή. Οι προσπάθειές τους βοήθησαν επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των διαχειριστών των δασών όσον αφορά την ανάγκη να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις μακροπρόθεσμα. 17

18 Εταίρος: AIFM ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προκειμένου να διαδώσουν τις δραστηριότητες του έργου και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι εταίροι του έργου κατέβαλαν ιδιαίτερες προσπάθειες για να σχεδιάσουν μια στρατηγική επικοινωνίας, η οποία είχε ως στόχο την προώθηση του έργου και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κύριους τομείς ενδιαφέροντος: τη δασική βιομάζα, την ποικιλομορφία και τις ιδιαιτερότητες του μεσογειακού δάσους, τις προκλήσεις για την τοπική οικονομία και το περιβάλλον. Αποσκοπούσε επίσης στο να επηρεάσει συγκεκριμένες ομάδες-στόχους: επαγγελματίες στον τομέα των δασών, της ξυλείας και της ενέργειας, φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το ευρύ κοινό. "Προώθηση του έργου και παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κύριους τομείς ενδιαφέροντος: τη δασική βιομάζα, την ποικιλομορφία και τις ιδιαιτερότητες του μεσογειακού δάσους " Το βασικό εργαλείο επικοινωνίας ήταν η ιστοσελίδα του προγράμματος, όπου δημοσιεύονται τακτικά όλες οι σχετικές πληροφορίες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως σύνδεσμος για την ιστοσελίδα. Άλλα εργαλεία περιλάμβαναν ενημερωτικά δελτία σε ηλεκτρονική μορφή, αφίσες και φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια και εκθέσεις. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συχνές εκδηλώσεις (μερικές από τις οποίες παρουσιάζονται στο παρόν φυλλάδιο). Βασικές επιπτώσεις του έργου Οι επικοινωνιακές δράσεις του έργου επηρέασαν ένα ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Η ιστοσελίδα του έργου είχε περισσότερες από επισκέψεις έως τον Ιούλιο του 2014, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσαν 273 μέλη στο Facebook και 185 μέλη στο LinkedIn. Η βασική εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου, ήταν το τελικό διεθνές συνέδριο, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 100 άτομα για να επισκεφθούν πιλοτικές περιοχές, να συζητήσουν για τα έργα βιομάζας που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, αλλά και για τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιομάζα. 18

19 ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η Διεθνής Ένωση για τα Δάση της Μεσογείου (AIFM) με τη βοήθεια του CRPF, διοργάνωσε το τελικό διεθνές συνέδριο για το έργο στη Μασσαλία (Γαλλία) στις 19 και 20 Ιουνίου 2014, στο οποίο οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τα αποτελέσματα του έργου και συζήτησαν για την ανάπτυξη της βιομάζας, τις επιπτώσεις της και το μέλλον της στην περιοχή της Μεσογείου. Το συνέδριο ξεκίνησε με μια επίσκεψη στις πιλοτικές περιοχές του CRPF, όπου οι εταίροι συνάντησαν μία ομάδα ιδιοκτητών δασών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιομάζας. Κατά τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις γύρω από δύο βασικά ερωτήματα Πού και πώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί η βιομάζα; και Ποιες τεχνολογίες και οργανωτικές δομές θα πρέπει να εφαρμοστούν;. Οι παρουσιάσεις για τις δράσεις του έργου (τα πιλοτικά σχέδια, τις δράσεις κεφαλαιοποίησης και επικοινωνίας) παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για τις συζητήσεις που ακολούθησαν. Κατά τις τελευταίες συζητήσεις μεταξύ των εταίρων προτάθηκαν λύσεις για το μέλλον της δασικής βιομάζας στην περιοχή της Μεσογείου. Εκδότης: AIFM (International Association for Mediterranean Forests) 14, rue Louis Astouin Marsiglia Γαλλία Tel: +33 (0) Graphic Design: Falhène Productions Moca Moca Croce Γαλλία Tel: +33 (0) διόρθωση κειμένων : Δρ. Γιάννης Φάλλας / ΠΔΜ Μετάφραση : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Photos credits: PROFORBIOMED, Marie de Guisa, Nicolas Joly, MEDLAND 2020, Falhène Productions. Εκτυπώσεις για την ΕΕ. Copyrights : Οκτώβριος 2014 ISBN:

20 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: ή επικοινωνήστε με: Roque Perez Palazon (Περιφέρεια της Μούρθια) Το Proforbiomed είναι επίσης στο Facebook: Proforbiomed Και στο LinkedIn: Group Proforbiomed (Mediterranean Forest Biomass for Energy) Αυτή η έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του έργου «PROFORBIOMED προώθηση της δασικής βιομάζας στη λεκάνη της Μεσογείου» Αρ. Σχετ. (1S-MED ). Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης φέρουν οι συντάκτες. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή του προγράμματος MED. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 3 (Οκτώβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 3 (Οκτώβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 3 (Οκτώβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 22/1/2013 Α.Π. 126 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αξιοποίησης βιομάζας και οι εφοδιαστικές τους αλυσίδες CluBE - Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

Εφαρμογές αξιοποίησης βιομάζας και οι εφοδιαστικές τους αλυσίδες CluBE - Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας EU H2020 Nr. 646457 04/2015 03/2018 www.securechain.eu Εφαρμογές αξιοποίησης βιομάζας και οι εφοδιαστικές τους αλυσίδες CluBE - Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Αξιοποίηση της Βιομάζας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας 1 Τι είναι η Βιομάζα; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δυνητικά Πεδία για Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δυνητικά Πεδία για Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση Εμπορίου Βιομάζας Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση Ι. Ελευθεριάδης Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Εμπορίου Βιομάζας Τοπικός σταθμός υπηρεσιών καύσιμων Συγκομιδή Παραγωγή Διαμόρφωση Προετοιμασία- Αποθήκευση Εμπόριο Διακίνηση-

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα: Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός και Τεχνικός Προσδιορισμός Εγκατάστασης Βιομάζας στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου

Ενεργειακός και Τεχνικός Προσδιορισμός Εγκατάστασης Βιομάζας στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου Ενεργειακός και Τεχνικός Προσδιορισμός Εγκατάστασης Βιομάζας στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου Αντώνης Δημητρίου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ΑΝΚΟ) Αμύνταιο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Ησηµασία της Βιοενέργειας 2004 2003 Ησηµασία της Βιοενέργειας Ησηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG 1 ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG Έρευνα και καινοτομία Καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο στόχος της ιδέας αυτής είναι οι τοπικές αρχές, οι διαχειριστές των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ευχαριστώ για την προσοχή σας Το έργο BiomassTradeCentre_II www.biomasstradecentre2.eu Ι. Ελευθεριάδης Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Αντικείμενο του έργου Η αύξηση της δραστηριότητας και των επενδύσεων στην παραγωγή ξυλώδους βιομάζας Η διάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Ν.Π.Ι.Δ.) Διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης Τ.Κ. 50100 Κοζάνη www.proforbiomed.eu Κοζάνη, 17 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 1432 Πληροφορίες : Αμαλία Πιπερίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μερτζής MM, Σ. Τσιακμάκης MM Γ. Μανάρα XM Π. Μητσάκης XM Α. Ζαμπανιώτου XM, Αν. Καθ. ΑΠΘ. Ζ. Σαμαράς MM Καθ. ΑΠΘ

Δ. Μερτζής MM, Σ. Τσιακμάκης MM Γ. Μανάρα XM Π. Μητσάκης XM Α. Ζαμπανιώτου XM, Αν. Καθ. ΑΠΘ. Ζ. Σαμαράς MM Καθ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Δ. Μερτζής MM, Σ. Τσιακμάκης MM Γ. Μανάρα XM Π. Μητσάκης

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αναστασία Α.Ζαμπανιώτου, Αν.Καθ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ Υπεύθυνη Ομάδας Βιομάζας Θ. Χατζηαυγουστής, Ερευνητής Πεδίου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της βιομάζας ως βασικός άξονας ενεργειακής πολιτικής

Η ανάπτυξη της βιομάζας ως βασικός άξονας ενεργειακής πολιτικής Η ανάπτυξη της βιομάζας ως βασικός άξονας ενεργειακής πολιτικής Νικόλαος Κ. Δαμάτης Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ.) Διημερίδα ΚΑΠΕ 3 & 4 Νοεμβρίου 2016 «Παραγωγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 Συμμετοχική Χαρτογράφηση διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες Διαγενεακή προσέγγιση μάθησης μεθοδολογία για την προσέγγιση Παρουσίαση κοινότητας περιοχή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο

Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Βιοενέργειαςκαι Τηλεθέρµανση: Παραδείγµατααπότον Ευρωπαϊκόχώρο

Clusters Βιοενέργειαςκαι Τηλεθέρµανση: Παραδείγµατααπότον Ευρωπαϊκόχώρο Clusters Βιοενέργειαςκαι Τηλεθέρµανση: Παραδείγµατααπότον Ευρωπαϊκόχώρο ρ. ΓιάννηςΦάλλας ιευθυντής Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος υτικής Μακεδονίας Αµύνταιο, 14.12.15 CLUSTERS: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο MED ON the MoVE 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της βιομάζας στην Ελλάδα Status, δυνατότητες & προκλήσεις.

Η ανάπτυξη της βιομάζας στην Ελλάδα Status, δυνατότητες & προκλήσεις. Η ανάπτυξη της βιομάζας στην Ελλάδα Status, δυνατότητες & προκλήσεις. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Περιεχόμενα 1. Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της 2. Βιομάζα Η αδικημένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα