Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Π.Θ. Λέξεις κλειδιά. Πληθυσµός, Χαρτογράφηση, Ταξινόµηση, Χωρική διαφοροποίηση, υναµική διαχείριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Π.Θ. Λέξεις κλειδιά. Πληθυσµός, Χαρτογράφηση, Ταξινόµηση, Χωρική διαφοροποίηση, υναµική διαχείριση"

Transcript

1 Ένας " ηµογραφικός Απολογισµός" για την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας [ ]. Χαρτογραφική απεικόνιση και δυναµική παρουσίαση της πληθυσµιακής συµπεριφοράς και των διαστάσεών της. Μύρων Μυρίδης, Καθηγητής, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ., Πρόεδρος Χαρτογραφικής Επιστηµονικής Εταιρίας Ελλάδας Αλεξάνδρα Κουσουλάκου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµήµα Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ. Πέρυ Λαφαζάνη, ρ. Μηχανικός, Α.Π.Θ. Νικόλαος Καρανικόλας, Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Π.Θ. Λέξεις κλειδιά Πληθυσµός, Χαρτογράφηση, Ταξινόµηση, Χωρική διαφοροποίηση, υναµική διαχείριση

2 1. Εισαγωγή Το ελληνικό δηµογραφικό πρόβληµα είναι πλέον γνωστό και διάσηµο. Η ανανέωση του πληθυσµού τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει ρυθµούς που προκαλούν δικαιολογηµένες ανησυχίες. Στην Ευρώπη θεωρούµεθα από τους πλέον γηρασµένους πληθυσµούς και αν δεν γνωρίζαµε τα τελευταία χρόνια την καινούργια για µάς µετανάστευση προς την Ελλάδα, ο πληθυσµός θα είχε καθηλωθεί στα επίπεδα του 1991, της τελευταίας δηλαδή απογραφής. Προφανώς η αναζήτηση αιτίων και παραµέτρων που επηρεάζουν αυτή τη συµπεριφορά είναι δουλειά µεγάλη και απαιτεί ιδιαίτερες προσεγγίσεις. Σ αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουµε κυρίως, να βάλουµε ένα µικρό κοµµάτι στην τεράστια µελέτη του πληθυσµού τής Χώρας, ιδιαίτερα στο τµήµα εκείνο που καταγράφει συστηµατικά, αυτοµατοποιηµένα και διαχρονικά την εξέλιξη αυτών των µεγεθών συναρτώντας την και µε µερικές ειδικές γεωγραφικές παραµέτρους, όπως το ανάγλυφο και η αστικότητα, µε στόχο να δώσουµε µέσα από χαρτογραφικές τεχνικές το «ανάγλυφο» αυτής της συµπεριφοράς και τον «δυναµισµό» της, προσπαθώντας επιπλέον να την ταξινοµήσουµε στην προοπτική µιας περισσότερο διαφοροποιηµένης ανάγνωσης του χώρου, καταλληλότερης προφανώς για τον σχεδιασµό του. Η έρευνα που γίνεται στον Τοµέα Κτηµατολογίου Φωτογραµµετρίας Χαρτογραφίας, έχει χώρο αναφοράς το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αλλά για την οικονοµία της παρουσίασης σ αυτήν την εργασία, περιοριζόµαστε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η µεγαλύτερη σε επιφάνεια, αριθµό Νοµών και πληθυσµό (εκτός από την Περιφέρεια Αττικής).

3 Σχήµα 1. Η εξέλιξη του πληθυσµού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( ) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗ 2. Η διαχρονική καταγραφή Αυτή η διαχρονική καταγραφή έχει δύο σκέλη, που έχουν σχέση µε την κλίµακα της αναπαράστασης. Στο πρώτο, παίρνοντας υπόψη πληθυσµιακά δεδοµένα για τους οικισµούς της Χώρας µε πληθυσµό άνω των κατοίκων και για τις χρονιές 1940, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 γίνεται προσπάθεια χρησιµοποίησης ορισµένων δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών, για τη δηµιουργία δυναµικών χαρτών σε επίπεδο Χώρας. [ ιπλωµατική Εργασία των φοιτητών του Τ.Α.Τ.Μ. /Α.Π.Θ., Β. Λιάκου καί Μ. Λιάκου]. Ο δυναµικός χαρακτήρας των ηλεκτρονικών αυτών χαρτών έγκειται τόσο στην απεικόνιση µε κίνηση της διαχρονικής µεταβολής πληθυσµιακών χαρακτηριστικών, όσο και στη δυνατότητα επέµβασης του χρήστη στην επιλογή των περιεχοµένων του χάρτη. Στο δεύτερο, χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα από τις Εθνικές Απογραφές των ετών 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 οργανώνουµε τις πληροφορίες µας µε βάση χωρικής µονάδας αναφοράς τον Ο.Τ.Α. Η µικρότερη βέβαια µονάδα χωρικής αναφοράς στις απογραφές του πληθυσµού από την ΕΣΥΕ είναι ο οικισµός,

4 αλλά µη γνωρίζοντας για τους οικισµούς τα γεωγραφικά τους όρια, δηλαδή τη Γεωµετρία τους, γίνεται δύσκολη αν όχι αδύνατη η προχωρηµένη χαρτογραφική επεξεργασία και άρα η αναπαράστασή τους. Επιπλέον θέλοντας η έρευνα αυτή να έχει ένα δυναµικό χαρακτήρα, δηλαδή δυνατότητες ενηµέρωσης, προσθήκης, ανάκλησης δεδοµένων, προσπαθήσαµε να οργανώσουµε τα χωρικά µας δεδοµένα σύµφωνα µε τις νέες διοικητικές ανακατατάξεις που επέφερε η εφαρµογή του Προγράµµατος «Ι. Καποδίστριας», θεωρώντας πλέον κάθε παλιό Ο.Τ.Α. ως ένα νέο οικισµό του ήµου «Καποδίστρια». Στην προσπάθεια αυτή έγιναν οι εξής επιλογές: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΝ Ο.Τ.Α. Ή ΟΙΚΙΣΜΟ «ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑ» 1. Οι απογραφές της ΕΣΥΕ των ετών κωδικοποιούνται σύµφωνα µε την απογραφή του ηλαδή, θεωρούµε ως επίπεδο αναφοράς τον διοικητικό χάρτη της χώρας του Αυτό σηµαίνει ότι: 1.1. Ως κωδικοί νοµών, διατηρούνται αυτοί του Γεωγραφικές περιοχές χαρακτηρισµένες ως επαρχίες νοµών στις πριν του 1991 απογραφές και ως αυθύπαρκτοι νοµοί σε αυτή του 1991, αντιµετωπίζονται ως νοµοί από το 1951 έως το Όλες οι γεωγραφικές περιοχές, νοµοί, επαρχίες, ΟΤΑ, οικισµοί, κωδικοποιούνται για όλα τα έτη απογραφών σύµφωνα µε την απογραφή του Σε κάθε γεωγραφική περιοχή, εφόσον παραµένει σταθερά προσδιορισµένη ως διοικητική αναφορά, αντιστοιχούν 6 διαφορετικοί κωδικοί (συµπεριλαµβανοµένου και του «Καποδίστρια»). Στην περίπτωσή µας, όπως ήδη αναφέρθηκε, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον γεωγραφικό χώρο των δήµων και κοινοτήτων της χώρας και µάλιστα στις χωροχρονικές µεταβολές αυτού του δικτύου των Ο.Τ.Α. που αντικατοπτρίζονται αρχικά µε τις αυξοµειώσεις των πληθυσµών τους. 2. Κάθε νοµός της Κεντρικής Μακεδονίας αντιµετωπίζεται ξεχωριστά: 2.1. ηµιουργείται Πίνακας π.χ. ΟΤΑ Νοµού Ηµαθίας , από τις απογραφές της ΕΣΥΕ για την ίδια περίοδο, ο οποίος απεικονίζει τους ΟΤΑ από το 1951 έως το 1991 µε τους κωδικούς, τις ονοµασίες και τις µετονο- µασίες τους Με το δεδοµένο ότι κάθε Ο.Τ.Α. είναι ένα πολύγωνο στο χωρικό επίπεδο ενός νοµού, και έχοντας ως αναφορά τη χωρική κατάσταση του 1991, «πηγαίνοντας προς τα πίσω», δηλαδή προς το 1951, βλέπουµε (µε τη βοήθεια των απογραφών) τη διοικητική και χωρική εξέλιξή του.

5 2.3. Οι ΟΤΑ που παύουν να υπάρχουν ως µοναδιαίες διοικητικές οντότητες και προσαρτώνται σε άλλους, διατηρούν τον κωδικό και το όνοµά τους µέχρι την τελευταία γι αυτούς δεκαετία αυθύπαρξής τους, και στη συνέχεια έ- χουν ως κωδικό αυτόν του ΟΤΑ στον οποίο προσαρτώνται, και ως όνοµα, το όνοµα του υποδοχέα Ο.Τ.Α., µέσα σε αγκύλες. π.χ. η κοιν. Μικράς Σάντας του νοµού Ηµαθίας λειτουργεί ως Ο.Τ.Α. από το 1951 έως και το 1971, ενώ από το 1981 και εντεύθεν έχει προσαρτηθεί στην κοιν. Καστανέας. Το παράδειγµα αναφέρεται σε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε ως τέτοιος µετά το Υπάρχει όµως και η περίπτωση όπου ο Ο.Τ.Α. δηµιουργείται µετά το Η αντιµετώπιση είναι ακριβώς η ίδια, όσον αφορά τη σηµειολογία αυτών των Ο.Τ.Α. που δεν διατηρούν σταθερή διοικητική αναφορά στο διάστηµα π.χ. η κοιν. Κεφαλοχωρίου το 1951 ανήκε στην κοιν. Ξεχασµένης, ενώ από το 1961 και εντεύθεν λειτουργεί ως Ο.Τ.Α Η διαφοροποίηση των δύο περιπτώσεων έγκειται στην αναγωγή τους στη διοικητική κατάσταση του 1991, που είναι και το κοµβικό σηµείο της όλης επεξεργασίας. Θεωρούµε τους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1991 και βλέπουµε πώς εξελίσσονται προς το Οι περιπτώσεις εξέλιξης είναι οι εξής: 3.1. Οι Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ παραµένουν ίδιοι από το 1991 έως το Οι Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ παραµένουν ίδιοι από το 1991 µέχρι 1971 ή Υπάρχουν Ο.Τ.Α. των ετών 1951 ή 1961 ή 1971 ή 1981 που δεν αντιστοιχούν σε αυθύπαρκτους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1991, αλλά αποτελούν τµήµατα άλλων Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ του ηλαδή οι Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1991 είναι η «χωρική γεωµετρική» και «πληροφοριακή» συνένωση αυτών των Ο.Τ.Α. από µια χρονολογία και µετά,. π.χ. ο δήµος Ειρηνούπολης στον νοµό Ηµαθίας. Εάν δηµιουργήσουµε αυτές τις συνενώσεις και για τα έτη της διοικητικής αυτοτέλειας αυτών των Ο.Τ.Α., τότε έχουµε την αναγωγή της διοικητικής κατάστασης των ετών προ του 1991, σε αυτή του Από τις µέχρι τώρα σηµειούµενες περιπτώσεις, οι δύο συνιστώσες της διοικητικής κατάστασης είναι: Η χωρική συνιστώσα, που εκφράζεται από τους Ο.ΤΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1991 Η πληροφοριακή συνιστώσα που για τα έτη όπου συντελέστηκε η προσάρτηση εκφράζεται από τα δεδοµένα των αντίστοιχων απογραφών, ε- νώ για τα έτη διοικητικής αυτοτέλειας εκφράζεται από τους πίνακες συνενώσεων των ΟΤΑ Ο.Τ.Α. που υφίστανται το 1951 και έκτοτε έχουν εξαφανισθεί. Για τα έτη παίρνουν ως κωδικό τον κωδικό του νοµού τους π.χ για την κοιν. Φλαµουρίου του νοµού Θεσσαλονίκης,

6 και ως γεωγραφική αναφορά παύλα (-). Έτσι, µε ερώτηµα στον πίνακα µε τους Ο.Τ.Α.της Κεντρικής Μακεδονίας κατά την περίοδο , φαίνονται αυτοί οι εξαφανισθέντες Ο.Τ.Α. και σε ποιους νοµούς ανήκουν Υπάρχουν Ο.Τ.Α. που «µετακινήθηκαν» σε όµορους νοµούς κατά την περίοδο Για κάθε έτος απογραφής παίρνουν ως κωδικό αυτόν του νοµού στον οποίο ανήκαν το έτος απογραφής. π.χ. η κοιν. Καρτερών που «µετακινήθηκε» από τον νοµό Κιλκίς στον νοµό Θεσσαλονίκης Μία περίπτωση που εντοπίσθηκε είναι και αυτή της κατάργησης ενός Ο.Τ.Α. ως διοικητικής οντότητας για ενδιάµεσο έτος απογραφής. Αναφέρεται στην κοιν. Επταµύλου του νοµού Σερρών. Αντιµετωπίζεται ως συνενούµενος ΟΤΑ για το έτος της διοικητικής µεταβολής. Έτσι, από τους Πίνακες των νοµών ΟΤΑ Νοµού Ηµαθίας ΟΤΑ Νοµού Χαλκιδικής ο Πίνακας των ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας : Η ιοικητική Εξέλιξη των Ο.Τ.Α. από το 1951 έως το 1991 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν Ο.Τ.Α. σε όµορους νοµούς που σε κάποιες απογραφές απαντούν στον Α νοµό και σε άλλες στον Β νοµό. Γι αυτό, όταν συγκεντρωθούν οι Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια που ανήκουν, θα εµφανίζονται διπλές (ή και πολλαπλές) εγγραφές αυτών των (κοινών) ΟΤΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα αφήσουµε µόνο µία εγγραφή και θα σβήσουµε τις υπόλοιπες. Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας τέτοιοι ΟΤΑ είναι: ΕΛΑΦΟΥ (Ν. Πιερίας, Ν. Ηµαθίας) ΚΑΡΤΕΡΩΝ (Ν. Θεσ/νίκης, Ν. Κιλκίς) ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ (Ν. Θεσ/νίκης, Ν. Κιλκίς) ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ (Ν. Θεσ/νίκης, Ν. Χαλκιδικής)

7 Ο Πίνακας: Ο.Τ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) δίνει τη διοικητική εξέλιξη των Ο.Τ.Α. στη µεταπολεµική περίοδο «ανηγµένη» σε αυτή του Σχήµα 2: ιαφορετικοί τύποι εξέλιξης των Ο.Τ.Α. της Ελλάδας.

8 Η χωροχρονική εξέλιξη των Ο.Τ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας από το 1951 µέχρι τον «Καποδίστρια». Σε Πίνακες όπου εµφανίζονται ανά νοµό οι Ο.Τ.Α. του 1991 προσθέτουµε τους κωδικούς των Ο.Τ.Α. κατά «Καποδίστρια»: 1. στους Ο.Τ.Α. που διατηρούνται ως µοναδιαίες διοικητικές αναφορές, 2. στους Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν κατά την περίοδο και 3. στους Ο.Τ.Α. που διασπάσθηκαν µε τον «Καποδίστρια». Σε αυτούς αντιστοιχίζουµε δύο κωδικούς (όσα είναι και τα τµήµατα στα οποία διασπάται ο «παλαιός» Ο.Τ.Α.), που σηµαίνει πρόσθεση 2ης εγγραφής στους παραπάνω πίνακες των Ο.Τ.Α. Με αυτόν τον τρόπο δεν «χάνεται» η εξέλιξη των Ο.Τ.Α. από τον «Καποδίστρια» µέχρι το Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί ο Ο.Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας στον Νοµό Ηµαθίας, όπου φαίνεται ότι τα δύο Κ.. Αγίας Βαρβάρας που εµφανίζονται σε δύο διαφορετικούς δήµους «Καποδίστρια» αποτελούν τµήµατα της ίδιας ενιαίας κοιν. Αγίας Βαρβάρας, αφού και στα δύο Κ.. αντιστοιχεί ο ίδιος ΕΣΥΕ91, δηλαδή ο κωδικός που είχε η «παλαιά» κοιν. Αγίας Βαρβάρας το Για κάθε νοµό δηµιουργείται ο Πίνακας: ΟΤΑ Ν_ ΚΑΠΟ _ και από αυτούς ο Πίνακας: ΟΤΑ Κ_ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΠΟ _ ο οποίος δείχνει τη µεταπολεµική χωροχρονική εξέλιξη των Ο.Τ.Α. από το 1951 µέχρι τον «Καποδίστρια», και στον οποίο επί πλέον φαίνονται οι κωδικοί των Ο.Τ.Α. για το 1991 και για το διάστηµα Ο Πίνακας: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΑΠΟ αποτελεί αντίγραφο του παραπάνω χωρίς να περιλαµβάνει τα πεδία ΕΣΥΕ91 και ΚΩ Η µεταπολεµική Πληροφοριακή Βάση των Ο.Τ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας Από τον Πίνακα: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας και τους Πίνακες: Πληθυσµός Χώρας 1951,, 1991, µε τη βοήθεια της Access, προκύπτουν οι πίνακες: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 1951»»» »»» 1991

9 στους οποίους φαίνονται οι Ο.Τ.Α. του έτους π.χ. 1951, µε τις ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες που τους αφορούν, καθώς και οι Ο.Τ.Α. του 1991 στους οποίους έχουν προσαρτηθεί. Από τους παραπάνω προκύπτουν µε τη βοήθεια ερωτηµάτων οι Συνενώσεις Ο.Τ.Α. για κάθε έτος απογραφής, π.χ. Συνενώσεις ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας Οι τελευταίοι εισάγονται στο Excel όπου διαµορφώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σε επίπεδο συνενούµενου Ο.Τ.Α., και «επιστρέφουν» στην Access µε την ονοµασία π.χ. Συνενούµενοι ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 1951, όπου οι κωδικοί τίθενται αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των «πραγµατικών» Ο.Τ.Α. ανά επαρχία. Από τους: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 19 δηµιουργούνται οι πίνακες: ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19 στους οποίους διαγράφονται οι εγγραφές των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται και προστίθενται, από τους Πίνακες: Συνενούµενοι ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 19, οι συνενούµενοι Ο.Τ.Α. που αντιστοιχούν στους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του Έτσι, οι Πίνακες: ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19 (ΠΙΝΑΚΕΣ 2) δίνουν τους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1951 «ανηγµένους» στους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του Κάθε ένας από αυτούς δίνει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες του έτους απογραφής για τους Ο.Τ.Α. που υπήρχαν ως αυθύπαρκτες διοικητικές οντότητες και εξακολούθησαν έτσι έως και το 1991, καθώς και γι αυτούς που η διοικητική τους εξέλιξη µέχρι το 1991 δεν παραµένει σταθερή, αλλά εµφανίζονται µε νέα µορφή ως τµήµατα νέων ή παλαιών Ο.Τ.Α., όπως οι τελευταίοι φαίνονται στην απογραφή του ηλαδή Οι Πίνακες: Οι Πίνακες: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 19 ίνουν τη διοικητική εξέλιξη των Ο.Τ.Α. των ετών 1951 έως 1991 σε σχέση µε τους Ο.Τ.Α. του 1991, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν τους Ο.Τ.Α. των ετών 1951 έως ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19 είχνουν ποια θα ήταν η διοικητική κατάσταση των Ο.Τ.Α. των ετών 1951 έως 1991 εκφρασµένη µε χωρικούς όρους του 1991 και δίνουν συγχρόνως τις πληροφορίες που αναφέρονται στους Ο.Τ.Α. των ετών 1951 έως 1991 πραγµατικούς και «πλασµατικούς» ή «ανηγµένους».

10 3. Η οργάνωση των διαφορετικών κατηγοριών (11) εξέλιξης του πληθυσµού Όµως θα ήταν ίσως περιοριστική και εν τέλει ελλιπής µια οµαδική και αδιαβάθµητη προσέγγιση του προβλήµατος, αν παραµέναµε στην απλή, διαχρονική µελέτη και παρουσίαση του συνόλου των Ο.Τ.Α. της µελέτης. Έτσι αποφασίστηκε η διαφοροποιηµένη οργάνωσή τους σύµφωνα µε µια ποσοτικοποιοτική ταξινόµηση των Ο.Τ.Α. που προέκυπτε ουσιαστικά από τη διαχρονική τους παρατήρηση. Η ταξινόµηση αυτή έδωσε έντεκα (11) διαφορετικές οµάδες συµπεριφοράς ως προς την αύξηση ή τη µείωση του πληθυσµού τους ανά δεκαετία, και τη σύγκριση κάθε δεκαετίας ως προς την εποµένη: Α: Συνεχείς σοβαρές µειώσεις Β: Αυξανόµενες µειώσεις Γ: Επιβραδυνόµενες µειώσεις : Μειώσεις που υπερβαίνουν τις αυξήσεις Ε: Μειώσεις κατώτερες των αυξήσεων ΣΤ: Αυξήσεις που υπερβαίνουν τις µειώσεις Ζ: Αυξήσεις κατώτερες των µειώσεων Η: Επιβραδυνόµενες αυξήσεις Θ: Αυξανόµενες αυξήσεις Ι: Σοβαρές αυξήσεις που επιβραδύνονται Κ: Σοβαρές αυξήσεις που επιταχύνονται Κάθε Ο.Τ.Α. συνοδεύεται και από ορισµένα χαρακτηριστικά. Η χωροχρονική ε- ξέλιξη αυτών των χαρακτηριστικών που αναφέρονται σε: Ο.Τ.Α. διοικητικές οντότητες που υφίστανται συνεχώς από το 1951 έως το 1991 Ο.Τ.Α. διοικητικές οντότητες που υφίστανται οπωσδήποτε το 1991 και το 1981 και δεν υπάρχουν ως τέτοιες το 1951 ή τα έτη 1951, 1961 ή τα έτη 1951, 1961, 1971 Ο.Τ.Α. διοικητικές οντότητες που προέρχονται από συνενώσεις άλλων αυθύπαρκτων Ο.Τ.Α. διοικητικών οντοτήτων για όλες τις απογραφές, συνδυάζεται σε ένα πίνακα για κάθε χαρακτηριστικό µέσα από τη σύνδεση των πινάκων ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19. Οι προκύπτουσες µεταβολές αντανακλούν την πορεία των ΟΤΑ του 1991 από το 1951 έως και το 1991, όσον αφορά τον πληθυσµό τους, την έκτασή τους, την αστικότητά τους, τη µορφολογία τους, τα υψόµετρά τους.

11 Έτσι δηµιουργούνται οι πίνακες: Αστική Εξέλιξη των ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας Μορφολογική»»» Πληθυσµιακή»»» Εκτάσεις των ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας Υψόµετρα»» Από τον Πίνακα: Πληθυσµιακή Εξέλιξη των ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας προκύπτει ο Πίνακας: % Μεταβολές Πληθυσµού των ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας και από αυτόν οι Πίνακες: % Αυξήσεις Πληθυσµών Τ(51-61)»» Τ 1 (61-71)»» Τ 2 (71-81)»» Τ 3 (81-91) % Μειώσεις Πληθυσµών Τ(51-61)»» Τ 1 (61-71)»» Τ 2 (71-81)»» Τ 3 (81-91) Οι πληθυσµιακές αυξοµειώσεις κάθε δεκαετίας κατηγοριοποιούνται σε 11 οµάδες για όλους τους Ο.Τ.Α. της Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα µε τα παρακάτω διαγράµµατα.

12 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΑΕΤΙΩΝ ΚΑΙ % Μειώσεις Τ % Μειώσεις Τ 1 Τ = Τ - Τ 1 Πίνακες Μ > 10% Μ > 10% Κατ_Α Μ < 10% Τ 1 > Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_Β Μ Τ 1 < Τ και Τ 1 < 10% Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Γ % Αυξήσεις Τ % Μειώσεις Τ 1 Τ = Τ - Τ 1 Πίνακες Α Τ 1 > Α =Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_ Α Τ 1 < Α =Τ Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Ε % Μειώσεις Τ % Αυξήσεις Τ 1 Τ = Τ - Τ 1 Πίνακες Μ Τ 1 > Μ = Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_ΣΤ Μ Τ 1 < Μ = Τ Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Ζ % Αυξήσεις Τ % Αυξήσεις Τ 1 Τ = Τ - Τ 1 Πίνακες Α Τ 1 < Τ και Τ 1 < 10% Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Η Α < 10% Τ 1 < 10% και Τ 1 > Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_Θ Α > 10% Τ 1 > 10% και Τ 1 < Τ Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Ι Α Τ 1 > 10% και Τ 1 > Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_Κ

13 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΑΕΤΙΩΝ ΚΑΙ % Μειώσεις % Μειώσεις Τ 1 Τ 2 Τ = Τ 1 Τ 2 Πίνακες Μ > 10% Μ > 10% Κατ_Α Μ < 10% Τ 2 > Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Κατ_Β Μ Τ 2 < Τ 1 και Τ 2 < 10% Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Κατ_Γ % Αυξήσεις Τ 1 % Μειώσεις Τ 2 Τ = Τ 1 Τ 2 Πίνακες Α Τ 2 > Α =Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Κατ_ Α Τ 2 < Α =Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Κατ_Ε % Μειώσεις Τ 1 % Αυξήσεις Τ 2 Τ = Τ 1 Τ 2 Πίνακες Μ Τ 2 > Μ = Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Κατ_ΣΤ Μ Τ 2 < Μ = Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Κατ_Ζ % Αυξήσεις Τ 1 Α Α < 10% Α > 10% Α % Αυξήσεις Τ 2 Τ 2 < Τ 1 και Τ 2 < 10% Τ 2 < 10% και Τ 2 > Τ 1 Τ 2 > 10% και Τ 2 < Τ 1 Τ 2 > 10% και Τ 2 > Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Πίνακες Κατ_Η Κατ_Θ Κατ_Ι Κατ_Κ

14 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΑΕΤΙΩΝ ΚΑΙ % Μειώσεις % Μειώσεις Τ 2 Τ 3 Τ = Τ 2 Τ 3 Πίνακες Μ > 10% Μ > 10% Κατ_Α Μ < 10% Τ 3 > Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Κατ_Β Μ Τ 3 < Τ 2 και Τ 3 < 10% Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Κατ_Γ % Αυξήσεις Τ 2 % Μειώσεις Τ 3 Τ = Τ 2 Τ 3 Πίνακες Α Τ 3 > Α =Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Κατ_ Α Τ 3 < Α =Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Κατ_Ε % Μειώσεις Τ 2 % Αυξήσεις Τ 3 Τ = Τ 2 Τ 3 Πίνακες Μ Τ 3 > Μ = Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Κατ_ΣΤ Μ Τ 3 < Μ = Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Κατ_Ζ % Αυξήσεις Τ 2 Α Α < 10% Α > 10% Α % Αυξήσεις Τ 3 Τ 3 < Τ 2 και Τ 3 < 10% Τ 3 < 10% και Τ 3 > Τ 2 Τ 3 > 10% και Τ 3 < Τ 2 Τ 3 > 10% και Τ 3 > Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Πίνακες Κατ_Η Κατ_Θ Κατ_Ι Κατ_Κ Κάθε µια από αυτές τις οµάδες καταγράφεται σε ένα πίνακα, όπως π.χ.: Κατ_Α(1): οι Ο.Τ.Α. της Α κατηγορίας για τις δεκαετίες , Κατ_Α(2): οι Ο.Τ.Α. της Α κατηγορίας για τις δεκαετίες , Κατ_Α(3): οι Ο.Τ.Α. της Α κατηγορίας για τις δεκαετίες ,

15 Οι συσχετίσεις αυτών των οµάδων πινάκων µε την Αστική Εξέλιξη των ΟΤΑ δηµιουργούν, αντίστοιχα, τους πίνακες: Αστικότητα(1), Αστικότητα(2), Παρόµοια, οι συσχετίσεις των Κατ_Α(1), µε τη Μορφολογική Εξέλιξη των ΟΤΑ δηµιουργούν τους πίνακες: Μορφολογία Α(1), Μορφολογία Α(2), Σηµείωση: Από την Αστική Εξέλιξη των ΟΤΑ παίρνουµε µόνο την ΑΣΤΙ 91, ως συσχετιζόµενο πεδίο. Από τη Μορφολογική Εξέλιξη των ΟΤΑ παίρνουµε µόνο τη ΜΟΡΦ 91 ως συσχετιζόµενο πεδίο. 4. Αυξοµειώσεις αγροτικού και αστικού πληθυσµού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Οι αυξοµειώσεις αυτές αναφέρονται ανά δεκαετία για όλη τη µεταπολεµική περίοδο. Από τους Πίνακες: ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19 δηµιουργούνται οι αντίστοιχοι πίνακες µε τον Αγροτικό Πληθυσµό. ηλαδή: ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1951 ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1961 ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1971 ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1981 ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1991 Αγροτικός Πληθυσµός 1951 Αγροτικός Πληθυσµός 1961 Αγροτικός Πληθυσµός 1971 Αγροτικός Πληθυσµός 1981 Αγροτικός Πληθυσµός 1991 Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν: % Μεταβολές Αγροτικού Πληθυσµού »»» »»»

16 »»» και από αυτούς: % Αυξήσεις Αγροτικού Πληθυσµού »»» % Αυξήσεις Αγροτικού Πληθυσµού »»» % Μειώσεις Αγροτικού Πληθυσµού »»» »»» »»» ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Όπως στον Αγροτικό Πληθυσµό, έτσι και εδώ προκύπτουν: % Αυξήσεις Αστικού Πληθυσµού »»» »»» »»» % Μειώσεις Αστικού Πληθυσµού »»» »»» »»»

17 Σηµείωση: Οι % Πληθυσµιακές µεταβολές προκύπτουν, π.χ. για τη δεκαετία , ως: % Π = ([ΠΛΗΘ61] [ΠΛΗΘ51])*100/[ΠΛΗΘ51] που σηµαίνει ότι θα πρέπει [ΠΛΗΘ51] ο, για να έχει νόηµα η διαίρεση. Επειδή όµως πρόκειται για πληθυσµό, η τιµή του [ΠΛΗΘ51] θα είναι είτε 0 είτε >0. Κατά συνέπεια στον Αγροτικό Πληθυσµό 1951, π.χ., θα µπει ο περιορισµός [ΠΛΗΘ51]>0. Με τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζονται και οι υπόλοιπες χρονολογίες, εφόσον υπάρχουν µηδενικοί πληθυσµοί. Ειδικά για τον Πληθυσµό 1951 επειδή υπάρχουν Ο.Τ.Α. που δεν εµφανίζονται στις επόµενες απογραφές, στο πεδίο ΟΤΑ 91, όπου ανάγονται αυτοί οι «εξαφανισθέντες» Ο.Τ.Α. µε παύλα (-), τίθεται περιορισµός για τη µη εµφάνισή τους στον πίνακα πληθυσµού. Έτσι οι τιµές που προκύπτουν είναι: 0, <0, >0. Σχήµα 3: Εξέλιξη αυξανόµενων - στάσιµων - µειούµενων αστικών ηµιαστικών - αγροτικών Ο.Τ.Α. περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΩΝ - ΣΤΑΣΙΜΩΝ - ΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ - ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ο.Τ.Α ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΤΗ

18 Σχήµα 4: Εξέλιξη αυξανόµενων στάσιµων - µειούµενων, πεδινών ηµιορεινών - ορεινών Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΩΝ - ΣΤΑΣΙΜΩΝ - ΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕ ΙΝΩΝ - ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ - ΟΡΕΙΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ο.Τ.Α ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΤΗ 5. Η χαρτογραφική απόδοση Εικονοποιώντας τις προηγούµενες διαδικασίες, δόθηκε µεγάλη σηµασία στις βασικές χαρτογραφικές επιλογές και στη συνολική σύνθεση του Χάρτη. Επιθυµία ήταν η κατασκευή ηµογραφικών Χαρτών και όχι εικόνων των δηµογραφικών δεδοµένων. Το βασικό υπόβαθρο, ο Χάρτης Βάσης, είναι απόσπασµα του συνολικού ψηφιακού διοικητικού Χάρτη της Ελλάδας που έχει κατασκευασθεί στον Τοµέα Κτηµατολογίου Φωτογραµµετρίας Χαρτογραφίας του Α.Π.Θ. Βασικά του γεωµετρικά χαρακτηριστικά είναι:

19 Η χαρτογραφική προβολή Η κλίµακα Η εσωτερική και εξωτερική αναγνώριση Οι θεµατικές επιλογές στηρίχθηκαν στους βασικούς κανόνες της οπτικής αντιληψιµότητας και της επικοινωνίας, δηλαδή στην επιθυµία για κατασκευή ευανάγνωστων και όσο το δυνατόν εύχρηστων χαρτών. Το µεγάλο πλήθος δεδοµένων παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες και στη χαρτογραφική τους απόδοση. Γι αυτό και οι επιλογές που έγιναν προσπάθησαν να προτείνουν µια σύµβαση ως προς τα χαρακτηριστικά του ενιαία και αποδεκτή. Τα θέµατα που επελέγησαν προς χαρτογράφηση ήταν τα εξής: 1. Επίπεδο Χώρας Εξέλιξη του πληθυσµού των Οικισµών άνω των κατοίκων από το 1940 έως το Μία σειρά ηλεκτρονικών χαρτών που µε τρόπο δυναµικό παρουσιάζει τις διαδοχικές φάσεις, ανά δεκαετία, της εξέλιξης του πληθυσµού αυτών των Οικισµών.

20 Χάρτης 1: Πληθυσµός των Ο.Τ.Α. άνω των κατοίκων για το Επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μονάδα Χωρικής Αναφοράς οι πριν τον «Καποδίστρια» Ο.Τ.Α. [σηµερινός οικισµός "Καποδίστρια"]. Μία σειρά ηλεκτρονικών χαρτών στους οποίους καταγράφονται: α. οι ποσοστιαίες αυξοµειώσεις του πληθυσµού ανά δεκαετία, β. η ταξινοµηµένη, σε 11 κατηγορίες, συµπεριφορά των οικισµών ως προς τις αυξοµειώσεις του πληθυσµού τους, γ. η διαφοροποιηµένη ως προς το ανάγλυφο (πεδινό, ορεινό, ηµιορεινό), συµπεριφορά της εξέλιξης του πληθυσµού των οικισµών, και τέλος δ. η διαφοροποιηµένη ως προς την αστικότητα (αστικοί, αγροτικοί, ηµιαστικοί), συµπεριφορά της εξέλιξης του πληθυσµού των οικισµών.

21 Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε είναι τέτοιο, ώστε να είναι δυνατή η χρήση αυτού του εργαλείου από µη ειδικούς, και ενδιαφερόµενους µε βασικές γνώσεις χρήσης χαρτογραφικών προγραµµάτων. 6. Το «ηµογραφικό Ανάγλυφο» και ο «ηµογραφικός Απολογισµός» της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν απ αυτή την προσπάθεια έχουν κυρίως γεωγραφικό ενδιαφέρον. Θα µπορούσε να οργανώσει κανείς την προσέγγισή τους χρονικά και χωρικά. Ως προς το πρώτο, επιβεβαιώνονται µε σαφή τρόπο διαπιστώσεις γνωστές από καιρό, για τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού των οικισµών της Χώρας. Αυτό το ενδιαφέρον γίνεται µεγαλύτερο και αποκτά ιδιαίτερες διαστάσεις στη µελέτη της συµπεριφοράς αυτών των οικισµών, σύµφωνα µε τα κριτήρια που τέθηκαν προηγουµένως. ηλαδή στη µελέτη της διαµόρφωσης ενός δηµογραφικού χαρακτήρα για κάθε οικισµό στο πέρασµα του χρόνου. Φαίνεται ότι δεν είναι πολλοί οι οικισµοί που διατηρούν ένα «σταθερό χαρακτήρα», είτε θετικό είτε αρνητικό, στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η πλειοψηφία τους παρουσιάζει δηµογραφικές «µεταλλάξεις», δείχνοντας µια αστάθεια ως προς αυτήν τη συµπεριφορά. Στο σύνολο βέβαια της Περιφέρειας το πληθυσµιακό ισοζύγιο µοιάζει κατ αρχή θετικό, ίσως σε καλύτερη µάλιστα κατάσταση από πολλές άλλες, εκτός αυτής της Αττικής, τολµώντας µάλιστα να πούµε και όχι εξ αιτίας της Θεσσαλονίκης. Εσωτερικά βέβαια υπάρχουν πολύ µεγάλες διαφοροποιήσεις, δηµιουργώντας ένα ενδιαφέρον όσο και ανησυχητικό µωσαϊκό, ιδιαίτερα στο βόρειοβορειοανατολικό τµήµα της Περιφέρειας. Αυτή η χωρική διαφοροποίηση ενισχύεται και σηµατοδοτεί καλύτερα το χώρο, όταν συσχετίζεται µε τις άλλες δύο χωρικές συνιστώσες: το ανάγλυφο και την αστικότητα. Η ανάγνωση πλέον των Χαρτών µας γίνεται ανθρωπογεωγραφική µελέτη, χρωµατίζοντας το χώρο µε τόση πολλαπλότητα και πολυσηµαντότητα, που ξεπερνάει πια τα σύνορα µίας απλής χαρτογραφικής απόδοσης, έστω και σύνθετων δηµογραφικών δεδοµένων.

22 Σχήµα 5: Συµµετοχή του Π.Σ.Θ. στην εξέλιξη του πληθυσµού της περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Π.Σ.Θ. ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗ Π.Σ.Θ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Π.Σ.Θ. Είναι αλήθεια σε ό,τι τουλάχιστον αφορά την αστικότητα, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η Ελλάδα στο σύνολό της, δεν παρουσιάζει ενδιαφέροντα ιστό. Έτσι η περιορισµένη εµφάνιση των αστικών οικισµών σε σχέση µε τους ηµιαστικούς και τους αγροτικούς, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για σύνθετα και εκλεπτυσµένα σχόλια. Το ίδιο ισχύει, σε ένα βαθµό, και ιδιαίτερα για την κεντρική Μακεδονία, σε ό,τι έχει σχέση µε το ανάγλυφο. Περιορισµένων ορεινών εξάρσεων, η Περιφέρεια αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από πεδινούς και ηµιορεινούς οικισµούς και σε σχέση µ αυτούς είναι που θα ζητηθούν συσχετισµοί και κατηγοριοποιήσεις.

23 7. Συµπεράσµατα Αυτά που θα µπορούσε να πει κανείς συνοψίζοντας αυτή την προσπάθεια, έχουν σχέση τόσο µε το περιέχον όσο και µε το περιεχόµενο. Τόσο δηλαδή µε τη χαρτογράφηση του θέµατος, όσο και µε το ίδιο το θέµα. Βέβαια η χαρτογραφική αλήθεια υφίσταται από τη στιγµή που θα συµφωνήσουµε για την ύπαρξη αλήθειας στο ίδιο το θέµα που χαρτογραφείται. Με άλλα λόγια οι Χάρτες που θα πάρουµε είναι βέβαια µία σύµβαση, που εµπεριέχει τις δικές της παραδοχές, αυτό όµως δεν µπορεί να απενοχοποιήσει τις πιθανές «αναλήθειες» που κρύβουν τα ίδια τα δεδοµένα, το ίδιο το θέµα. Οι ηµογραφικοί χάρτες ιδιαίτερα, µπορούν να θεωρηθούν από τους πλέον αµφισβητήσιµους σ αυτό το πεδίο, γιατί άµεσα συνδεδεµένοι µε τη γεωµετρία του χώρου στον οποίο αναφέρονται, παραµορφώνουν ακόµα περισσότερο τα δεδοµένα, όπως συµβαίνει σε όλους τους χωροπληθικούς χάρτες. Επιπλέον η "αυθαίρετη" επιλογή τού βήµατος στην ταξινόµηση των δεδοµένων, αυξάνει το περιθώριο "λαθεµένης" εκτίµησης των αποτελεσµάτων. Ο παραπάνω προβληµατισµός δεν αίρει όµως σε κανένα βαθµό την αξία αυτών των χαρτών που αποτελούν τα βασικά εργαλεία δουλειάς του Πληθυσµιακού Γεωγράφου κατ αρχήν και του ηµογράφου δευτερευόντως.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα