Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Π.Θ. Λέξεις κλειδιά. Πληθυσµός, Χαρτογράφηση, Ταξινόµηση, Χωρική διαφοροποίηση, υναµική διαχείριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Π.Θ. Λέξεις κλειδιά. Πληθυσµός, Χαρτογράφηση, Ταξινόµηση, Χωρική διαφοροποίηση, υναµική διαχείριση"

Transcript

1 Ένας " ηµογραφικός Απολογισµός" για την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας [ ]. Χαρτογραφική απεικόνιση και δυναµική παρουσίαση της πληθυσµιακής συµπεριφοράς και των διαστάσεών της. Μύρων Μυρίδης, Καθηγητής, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ., Πρόεδρος Χαρτογραφικής Επιστηµονικής Εταιρίας Ελλάδας Αλεξάνδρα Κουσουλάκου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµήµα Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ. Πέρυ Λαφαζάνη, ρ. Μηχανικός, Α.Π.Θ. Νικόλαος Καρανικόλας, Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Π.Θ. Λέξεις κλειδιά Πληθυσµός, Χαρτογράφηση, Ταξινόµηση, Χωρική διαφοροποίηση, υναµική διαχείριση

2 1. Εισαγωγή Το ελληνικό δηµογραφικό πρόβληµα είναι πλέον γνωστό και διάσηµο. Η ανανέωση του πληθυσµού τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει ρυθµούς που προκαλούν δικαιολογηµένες ανησυχίες. Στην Ευρώπη θεωρούµεθα από τους πλέον γηρασµένους πληθυσµούς και αν δεν γνωρίζαµε τα τελευταία χρόνια την καινούργια για µάς µετανάστευση προς την Ελλάδα, ο πληθυσµός θα είχε καθηλωθεί στα επίπεδα του 1991, της τελευταίας δηλαδή απογραφής. Προφανώς η αναζήτηση αιτίων και παραµέτρων που επηρεάζουν αυτή τη συµπεριφορά είναι δουλειά µεγάλη και απαιτεί ιδιαίτερες προσεγγίσεις. Σ αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουµε κυρίως, να βάλουµε ένα µικρό κοµµάτι στην τεράστια µελέτη του πληθυσµού τής Χώρας, ιδιαίτερα στο τµήµα εκείνο που καταγράφει συστηµατικά, αυτοµατοποιηµένα και διαχρονικά την εξέλιξη αυτών των µεγεθών συναρτώντας την και µε µερικές ειδικές γεωγραφικές παραµέτρους, όπως το ανάγλυφο και η αστικότητα, µε στόχο να δώσουµε µέσα από χαρτογραφικές τεχνικές το «ανάγλυφο» αυτής της συµπεριφοράς και τον «δυναµισµό» της, προσπαθώντας επιπλέον να την ταξινοµήσουµε στην προοπτική µιας περισσότερο διαφοροποιηµένης ανάγνωσης του χώρου, καταλληλότερης προφανώς για τον σχεδιασµό του. Η έρευνα που γίνεται στον Τοµέα Κτηµατολογίου Φωτογραµµετρίας Χαρτογραφίας, έχει χώρο αναφοράς το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αλλά για την οικονοµία της παρουσίασης σ αυτήν την εργασία, περιοριζόµαστε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η µεγαλύτερη σε επιφάνεια, αριθµό Νοµών και πληθυσµό (εκτός από την Περιφέρεια Αττικής).

3 Σχήµα 1. Η εξέλιξη του πληθυσµού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( ) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗ 2. Η διαχρονική καταγραφή Αυτή η διαχρονική καταγραφή έχει δύο σκέλη, που έχουν σχέση µε την κλίµακα της αναπαράστασης. Στο πρώτο, παίρνοντας υπόψη πληθυσµιακά δεδοµένα για τους οικισµούς της Χώρας µε πληθυσµό άνω των κατοίκων και για τις χρονιές 1940, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 γίνεται προσπάθεια χρησιµοποίησης ορισµένων δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών, για τη δηµιουργία δυναµικών χαρτών σε επίπεδο Χώρας. [ ιπλωµατική Εργασία των φοιτητών του Τ.Α.Τ.Μ. /Α.Π.Θ., Β. Λιάκου καί Μ. Λιάκου]. Ο δυναµικός χαρακτήρας των ηλεκτρονικών αυτών χαρτών έγκειται τόσο στην απεικόνιση µε κίνηση της διαχρονικής µεταβολής πληθυσµιακών χαρακτηριστικών, όσο και στη δυνατότητα επέµβασης του χρήστη στην επιλογή των περιεχοµένων του χάρτη. Στο δεύτερο, χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα από τις Εθνικές Απογραφές των ετών 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 οργανώνουµε τις πληροφορίες µας µε βάση χωρικής µονάδας αναφοράς τον Ο.Τ.Α. Η µικρότερη βέβαια µονάδα χωρικής αναφοράς στις απογραφές του πληθυσµού από την ΕΣΥΕ είναι ο οικισµός,

4 αλλά µη γνωρίζοντας για τους οικισµούς τα γεωγραφικά τους όρια, δηλαδή τη Γεωµετρία τους, γίνεται δύσκολη αν όχι αδύνατη η προχωρηµένη χαρτογραφική επεξεργασία και άρα η αναπαράστασή τους. Επιπλέον θέλοντας η έρευνα αυτή να έχει ένα δυναµικό χαρακτήρα, δηλαδή δυνατότητες ενηµέρωσης, προσθήκης, ανάκλησης δεδοµένων, προσπαθήσαµε να οργανώσουµε τα χωρικά µας δεδοµένα σύµφωνα µε τις νέες διοικητικές ανακατατάξεις που επέφερε η εφαρµογή του Προγράµµατος «Ι. Καποδίστριας», θεωρώντας πλέον κάθε παλιό Ο.Τ.Α. ως ένα νέο οικισµό του ήµου «Καποδίστρια». Στην προσπάθεια αυτή έγιναν οι εξής επιλογές: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΝ Ο.Τ.Α. Ή ΟΙΚΙΣΜΟ «ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑ» 1. Οι απογραφές της ΕΣΥΕ των ετών κωδικοποιούνται σύµφωνα µε την απογραφή του ηλαδή, θεωρούµε ως επίπεδο αναφοράς τον διοικητικό χάρτη της χώρας του Αυτό σηµαίνει ότι: 1.1. Ως κωδικοί νοµών, διατηρούνται αυτοί του Γεωγραφικές περιοχές χαρακτηρισµένες ως επαρχίες νοµών στις πριν του 1991 απογραφές και ως αυθύπαρκτοι νοµοί σε αυτή του 1991, αντιµετωπίζονται ως νοµοί από το 1951 έως το Όλες οι γεωγραφικές περιοχές, νοµοί, επαρχίες, ΟΤΑ, οικισµοί, κωδικοποιούνται για όλα τα έτη απογραφών σύµφωνα µε την απογραφή του Σε κάθε γεωγραφική περιοχή, εφόσον παραµένει σταθερά προσδιορισµένη ως διοικητική αναφορά, αντιστοιχούν 6 διαφορετικοί κωδικοί (συµπεριλαµβανοµένου και του «Καποδίστρια»). Στην περίπτωσή µας, όπως ήδη αναφέρθηκε, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον γεωγραφικό χώρο των δήµων και κοινοτήτων της χώρας και µάλιστα στις χωροχρονικές µεταβολές αυτού του δικτύου των Ο.Τ.Α. που αντικατοπτρίζονται αρχικά µε τις αυξοµειώσεις των πληθυσµών τους. 2. Κάθε νοµός της Κεντρικής Μακεδονίας αντιµετωπίζεται ξεχωριστά: 2.1. ηµιουργείται Πίνακας π.χ. ΟΤΑ Νοµού Ηµαθίας , από τις απογραφές της ΕΣΥΕ για την ίδια περίοδο, ο οποίος απεικονίζει τους ΟΤΑ από το 1951 έως το 1991 µε τους κωδικούς, τις ονοµασίες και τις µετονο- µασίες τους Με το δεδοµένο ότι κάθε Ο.Τ.Α. είναι ένα πολύγωνο στο χωρικό επίπεδο ενός νοµού, και έχοντας ως αναφορά τη χωρική κατάσταση του 1991, «πηγαίνοντας προς τα πίσω», δηλαδή προς το 1951, βλέπουµε (µε τη βοήθεια των απογραφών) τη διοικητική και χωρική εξέλιξή του.

5 2.3. Οι ΟΤΑ που παύουν να υπάρχουν ως µοναδιαίες διοικητικές οντότητες και προσαρτώνται σε άλλους, διατηρούν τον κωδικό και το όνοµά τους µέχρι την τελευταία γι αυτούς δεκαετία αυθύπαρξής τους, και στη συνέχεια έ- χουν ως κωδικό αυτόν του ΟΤΑ στον οποίο προσαρτώνται, και ως όνοµα, το όνοµα του υποδοχέα Ο.Τ.Α., µέσα σε αγκύλες. π.χ. η κοιν. Μικράς Σάντας του νοµού Ηµαθίας λειτουργεί ως Ο.Τ.Α. από το 1951 έως και το 1971, ενώ από το 1981 και εντεύθεν έχει προσαρτηθεί στην κοιν. Καστανέας. Το παράδειγµα αναφέρεται σε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε ως τέτοιος µετά το Υπάρχει όµως και η περίπτωση όπου ο Ο.Τ.Α. δηµιουργείται µετά το Η αντιµετώπιση είναι ακριβώς η ίδια, όσον αφορά τη σηµειολογία αυτών των Ο.Τ.Α. που δεν διατηρούν σταθερή διοικητική αναφορά στο διάστηµα π.χ. η κοιν. Κεφαλοχωρίου το 1951 ανήκε στην κοιν. Ξεχασµένης, ενώ από το 1961 και εντεύθεν λειτουργεί ως Ο.Τ.Α Η διαφοροποίηση των δύο περιπτώσεων έγκειται στην αναγωγή τους στη διοικητική κατάσταση του 1991, που είναι και το κοµβικό σηµείο της όλης επεξεργασίας. Θεωρούµε τους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1991 και βλέπουµε πώς εξελίσσονται προς το Οι περιπτώσεις εξέλιξης είναι οι εξής: 3.1. Οι Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ παραµένουν ίδιοι από το 1991 έως το Οι Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ παραµένουν ίδιοι από το 1991 µέχρι 1971 ή Υπάρχουν Ο.Τ.Α. των ετών 1951 ή 1961 ή 1971 ή 1981 που δεν αντιστοιχούν σε αυθύπαρκτους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1991, αλλά αποτελούν τµήµατα άλλων Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ του ηλαδή οι Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1991 είναι η «χωρική γεωµετρική» και «πληροφοριακή» συνένωση αυτών των Ο.Τ.Α. από µια χρονολογία και µετά,. π.χ. ο δήµος Ειρηνούπολης στον νοµό Ηµαθίας. Εάν δηµιουργήσουµε αυτές τις συνενώσεις και για τα έτη της διοικητικής αυτοτέλειας αυτών των Ο.Τ.Α., τότε έχουµε την αναγωγή της διοικητικής κατάστασης των ετών προ του 1991, σε αυτή του Από τις µέχρι τώρα σηµειούµενες περιπτώσεις, οι δύο συνιστώσες της διοικητικής κατάστασης είναι: Η χωρική συνιστώσα, που εκφράζεται από τους Ο.ΤΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1991 Η πληροφοριακή συνιστώσα που για τα έτη όπου συντελέστηκε η προσάρτηση εκφράζεται από τα δεδοµένα των αντίστοιχων απογραφών, ε- νώ για τα έτη διοικητικής αυτοτέλειας εκφράζεται από τους πίνακες συνενώσεων των ΟΤΑ Ο.Τ.Α. που υφίστανται το 1951 και έκτοτε έχουν εξαφανισθεί. Για τα έτη παίρνουν ως κωδικό τον κωδικό του νοµού τους π.χ για την κοιν. Φλαµουρίου του νοµού Θεσσαλονίκης,

6 και ως γεωγραφική αναφορά παύλα (-). Έτσι, µε ερώτηµα στον πίνακα µε τους Ο.Τ.Α.της Κεντρικής Μακεδονίας κατά την περίοδο , φαίνονται αυτοί οι εξαφανισθέντες Ο.Τ.Α. και σε ποιους νοµούς ανήκουν Υπάρχουν Ο.Τ.Α. που «µετακινήθηκαν» σε όµορους νοµούς κατά την περίοδο Για κάθε έτος απογραφής παίρνουν ως κωδικό αυτόν του νοµού στον οποίο ανήκαν το έτος απογραφής. π.χ. η κοιν. Καρτερών που «µετακινήθηκε» από τον νοµό Κιλκίς στον νοµό Θεσσαλονίκης Μία περίπτωση που εντοπίσθηκε είναι και αυτή της κατάργησης ενός Ο.Τ.Α. ως διοικητικής οντότητας για ενδιάµεσο έτος απογραφής. Αναφέρεται στην κοιν. Επταµύλου του νοµού Σερρών. Αντιµετωπίζεται ως συνενούµενος ΟΤΑ για το έτος της διοικητικής µεταβολής. Έτσι, από τους Πίνακες των νοµών ΟΤΑ Νοµού Ηµαθίας ΟΤΑ Νοµού Χαλκιδικής ο Πίνακας των ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας : Η ιοικητική Εξέλιξη των Ο.Τ.Α. από το 1951 έως το 1991 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν Ο.Τ.Α. σε όµορους νοµούς που σε κάποιες απογραφές απαντούν στον Α νοµό και σε άλλες στον Β νοµό. Γι αυτό, όταν συγκεντρωθούν οι Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια που ανήκουν, θα εµφανίζονται διπλές (ή και πολλαπλές) εγγραφές αυτών των (κοινών) ΟΤΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα αφήσουµε µόνο µία εγγραφή και θα σβήσουµε τις υπόλοιπες. Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας τέτοιοι ΟΤΑ είναι: ΕΛΑΦΟΥ (Ν. Πιερίας, Ν. Ηµαθίας) ΚΑΡΤΕΡΩΝ (Ν. Θεσ/νίκης, Ν. Κιλκίς) ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ (Ν. Θεσ/νίκης, Ν. Κιλκίς) ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ (Ν. Θεσ/νίκης, Ν. Χαλκιδικής)

7 Ο Πίνακας: Ο.Τ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) δίνει τη διοικητική εξέλιξη των Ο.Τ.Α. στη µεταπολεµική περίοδο «ανηγµένη» σε αυτή του Σχήµα 2: ιαφορετικοί τύποι εξέλιξης των Ο.Τ.Α. της Ελλάδας.

8 Η χωροχρονική εξέλιξη των Ο.Τ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας από το 1951 µέχρι τον «Καποδίστρια». Σε Πίνακες όπου εµφανίζονται ανά νοµό οι Ο.Τ.Α. του 1991 προσθέτουµε τους κωδικούς των Ο.Τ.Α. κατά «Καποδίστρια»: 1. στους Ο.Τ.Α. που διατηρούνται ως µοναδιαίες διοικητικές αναφορές, 2. στους Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν κατά την περίοδο και 3. στους Ο.Τ.Α. που διασπάσθηκαν µε τον «Καποδίστρια». Σε αυτούς αντιστοιχίζουµε δύο κωδικούς (όσα είναι και τα τµήµατα στα οποία διασπάται ο «παλαιός» Ο.Τ.Α.), που σηµαίνει πρόσθεση 2ης εγγραφής στους παραπάνω πίνακες των Ο.Τ.Α. Με αυτόν τον τρόπο δεν «χάνεται» η εξέλιξη των Ο.Τ.Α. από τον «Καποδίστρια» µέχρι το Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί ο Ο.Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας στον Νοµό Ηµαθίας, όπου φαίνεται ότι τα δύο Κ.. Αγίας Βαρβάρας που εµφανίζονται σε δύο διαφορετικούς δήµους «Καποδίστρια» αποτελούν τµήµατα της ίδιας ενιαίας κοιν. Αγίας Βαρβάρας, αφού και στα δύο Κ.. αντιστοιχεί ο ίδιος ΕΣΥΕ91, δηλαδή ο κωδικός που είχε η «παλαιά» κοιν. Αγίας Βαρβάρας το Για κάθε νοµό δηµιουργείται ο Πίνακας: ΟΤΑ Ν_ ΚΑΠΟ _ και από αυτούς ο Πίνακας: ΟΤΑ Κ_ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΠΟ _ ο οποίος δείχνει τη µεταπολεµική χωροχρονική εξέλιξη των Ο.Τ.Α. από το 1951 µέχρι τον «Καποδίστρια», και στον οποίο επί πλέον φαίνονται οι κωδικοί των Ο.Τ.Α. για το 1991 και για το διάστηµα Ο Πίνακας: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΑΠΟ αποτελεί αντίγραφο του παραπάνω χωρίς να περιλαµβάνει τα πεδία ΕΣΥΕ91 και ΚΩ Η µεταπολεµική Πληροφοριακή Βάση των Ο.Τ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας Από τον Πίνακα: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας και τους Πίνακες: Πληθυσµός Χώρας 1951,, 1991, µε τη βοήθεια της Access, προκύπτουν οι πίνακες: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 1951»»» »»» 1991

9 στους οποίους φαίνονται οι Ο.Τ.Α. του έτους π.χ. 1951, µε τις ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες που τους αφορούν, καθώς και οι Ο.Τ.Α. του 1991 στους οποίους έχουν προσαρτηθεί. Από τους παραπάνω προκύπτουν µε τη βοήθεια ερωτηµάτων οι Συνενώσεις Ο.Τ.Α. για κάθε έτος απογραφής, π.χ. Συνενώσεις ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας Οι τελευταίοι εισάγονται στο Excel όπου διαµορφώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σε επίπεδο συνενούµενου Ο.Τ.Α., και «επιστρέφουν» στην Access µε την ονοµασία π.χ. Συνενούµενοι ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 1951, όπου οι κωδικοί τίθενται αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των «πραγµατικών» Ο.Τ.Α. ανά επαρχία. Από τους: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 19 δηµιουργούνται οι πίνακες: ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19 στους οποίους διαγράφονται οι εγγραφές των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται και προστίθενται, από τους Πίνακες: Συνενούµενοι ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 19, οι συνενούµενοι Ο.Τ.Α. που αντιστοιχούν στους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του Έτσι, οι Πίνακες: ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19 (ΠΙΝΑΚΕΣ 2) δίνουν τους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του 1951 «ανηγµένους» στους Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΩΝΑ του Κάθε ένας από αυτούς δίνει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες του έτους απογραφής για τους Ο.Τ.Α. που υπήρχαν ως αυθύπαρκτες διοικητικές οντότητες και εξακολούθησαν έτσι έως και το 1991, καθώς και γι αυτούς που η διοικητική τους εξέλιξη µέχρι το 1991 δεν παραµένει σταθερή, αλλά εµφανίζονται µε νέα µορφή ως τµήµατα νέων ή παλαιών Ο.Τ.Α., όπως οι τελευταίοι φαίνονται στην απογραφή του ηλαδή Οι Πίνακες: Οι Πίνακες: ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 19 ίνουν τη διοικητική εξέλιξη των Ο.Τ.Α. των ετών 1951 έως 1991 σε σχέση µε τους Ο.Τ.Α. του 1991, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν τους Ο.Τ.Α. των ετών 1951 έως ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19 είχνουν ποια θα ήταν η διοικητική κατάσταση των Ο.Τ.Α. των ετών 1951 έως 1991 εκφρασµένη µε χωρικούς όρους του 1991 και δίνουν συγχρόνως τις πληροφορίες που αναφέρονται στους Ο.Τ.Α. των ετών 1951 έως 1991 πραγµατικούς και «πλασµατικούς» ή «ανηγµένους».

10 3. Η οργάνωση των διαφορετικών κατηγοριών (11) εξέλιξης του πληθυσµού Όµως θα ήταν ίσως περιοριστική και εν τέλει ελλιπής µια οµαδική και αδιαβάθµητη προσέγγιση του προβλήµατος, αν παραµέναµε στην απλή, διαχρονική µελέτη και παρουσίαση του συνόλου των Ο.Τ.Α. της µελέτης. Έτσι αποφασίστηκε η διαφοροποιηµένη οργάνωσή τους σύµφωνα µε µια ποσοτικοποιοτική ταξινόµηση των Ο.Τ.Α. που προέκυπτε ουσιαστικά από τη διαχρονική τους παρατήρηση. Η ταξινόµηση αυτή έδωσε έντεκα (11) διαφορετικές οµάδες συµπεριφοράς ως προς την αύξηση ή τη µείωση του πληθυσµού τους ανά δεκαετία, και τη σύγκριση κάθε δεκαετίας ως προς την εποµένη: Α: Συνεχείς σοβαρές µειώσεις Β: Αυξανόµενες µειώσεις Γ: Επιβραδυνόµενες µειώσεις : Μειώσεις που υπερβαίνουν τις αυξήσεις Ε: Μειώσεις κατώτερες των αυξήσεων ΣΤ: Αυξήσεις που υπερβαίνουν τις µειώσεις Ζ: Αυξήσεις κατώτερες των µειώσεων Η: Επιβραδυνόµενες αυξήσεις Θ: Αυξανόµενες αυξήσεις Ι: Σοβαρές αυξήσεις που επιβραδύνονται Κ: Σοβαρές αυξήσεις που επιταχύνονται Κάθε Ο.Τ.Α. συνοδεύεται και από ορισµένα χαρακτηριστικά. Η χωροχρονική ε- ξέλιξη αυτών των χαρακτηριστικών που αναφέρονται σε: Ο.Τ.Α. διοικητικές οντότητες που υφίστανται συνεχώς από το 1951 έως το 1991 Ο.Τ.Α. διοικητικές οντότητες που υφίστανται οπωσδήποτε το 1991 και το 1981 και δεν υπάρχουν ως τέτοιες το 1951 ή τα έτη 1951, 1961 ή τα έτη 1951, 1961, 1971 Ο.Τ.Α. διοικητικές οντότητες που προέρχονται από συνενώσεις άλλων αυθύπαρκτων Ο.Τ.Α. διοικητικών οντοτήτων για όλες τις απογραφές, συνδυάζεται σε ένα πίνακα για κάθε χαρακτηριστικό µέσα από τη σύνδεση των πινάκων ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19. Οι προκύπτουσες µεταβολές αντανακλούν την πορεία των ΟΤΑ του 1991 από το 1951 έως και το 1991, όσον αφορά τον πληθυσµό τους, την έκτασή τους, την αστικότητά τους, τη µορφολογία τους, τα υψόµετρά τους.

11 Έτσι δηµιουργούνται οι πίνακες: Αστική Εξέλιξη των ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας Μορφολογική»»» Πληθυσµιακή»»» Εκτάσεις των ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας Υψόµετρα»» Από τον Πίνακα: Πληθυσµιακή Εξέλιξη των ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας προκύπτει ο Πίνακας: % Μεταβολές Πληθυσµού των ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας και από αυτόν οι Πίνακες: % Αυξήσεις Πληθυσµών Τ(51-61)»» Τ 1 (61-71)»» Τ 2 (71-81)»» Τ 3 (81-91) % Μειώσεις Πληθυσµών Τ(51-61)»» Τ 1 (61-71)»» Τ 2 (71-81)»» Τ 3 (81-91) Οι πληθυσµιακές αυξοµειώσεις κάθε δεκαετίας κατηγοριοποιούνται σε 11 οµάδες για όλους τους Ο.Τ.Α. της Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα µε τα παρακάτω διαγράµµατα.

12 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΑΕΤΙΩΝ ΚΑΙ % Μειώσεις Τ % Μειώσεις Τ 1 Τ = Τ - Τ 1 Πίνακες Μ > 10% Μ > 10% Κατ_Α Μ < 10% Τ 1 > Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_Β Μ Τ 1 < Τ και Τ 1 < 10% Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Γ % Αυξήσεις Τ % Μειώσεις Τ 1 Τ = Τ - Τ 1 Πίνακες Α Τ 1 > Α =Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_ Α Τ 1 < Α =Τ Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Ε % Μειώσεις Τ % Αυξήσεις Τ 1 Τ = Τ - Τ 1 Πίνακες Μ Τ 1 > Μ = Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_ΣΤ Μ Τ 1 < Μ = Τ Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Ζ % Αυξήσεις Τ % Αυξήσεις Τ 1 Τ = Τ - Τ 1 Πίνακες Α Τ 1 < Τ και Τ 1 < 10% Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Η Α < 10% Τ 1 < 10% και Τ 1 > Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_Θ Α > 10% Τ 1 > 10% και Τ 1 < Τ Τ = Τ - Τ 1 > 0 Κατ_Ι Α Τ 1 > 10% και Τ 1 > Τ Τ = Τ - Τ 1 < 0 Κατ_Κ

13 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΑΕΤΙΩΝ ΚΑΙ % Μειώσεις % Μειώσεις Τ 1 Τ 2 Τ = Τ 1 Τ 2 Πίνακες Μ > 10% Μ > 10% Κατ_Α Μ < 10% Τ 2 > Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Κατ_Β Μ Τ 2 < Τ 1 και Τ 2 < 10% Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Κατ_Γ % Αυξήσεις Τ 1 % Μειώσεις Τ 2 Τ = Τ 1 Τ 2 Πίνακες Α Τ 2 > Α =Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Κατ_ Α Τ 2 < Α =Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Κατ_Ε % Μειώσεις Τ 1 % Αυξήσεις Τ 2 Τ = Τ 1 Τ 2 Πίνακες Μ Τ 2 > Μ = Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Κατ_ΣΤ Μ Τ 2 < Μ = Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Κατ_Ζ % Αυξήσεις Τ 1 Α Α < 10% Α > 10% Α % Αυξήσεις Τ 2 Τ 2 < Τ 1 και Τ 2 < 10% Τ 2 < 10% και Τ 2 > Τ 1 Τ 2 > 10% και Τ 2 < Τ 1 Τ 2 > 10% και Τ 2 > Τ 1 Τ = Τ 1 Τ 2 Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Τ = Τ 1 Τ 2 > 0 Τ = Τ 1 Τ 2 < 0 Πίνακες Κατ_Η Κατ_Θ Κατ_Ι Κατ_Κ

14 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΑΕΤΙΩΝ ΚΑΙ % Μειώσεις % Μειώσεις Τ 2 Τ 3 Τ = Τ 2 Τ 3 Πίνακες Μ > 10% Μ > 10% Κατ_Α Μ < 10% Τ 3 > Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Κατ_Β Μ Τ 3 < Τ 2 και Τ 3 < 10% Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Κατ_Γ % Αυξήσεις Τ 2 % Μειώσεις Τ 3 Τ = Τ 2 Τ 3 Πίνακες Α Τ 3 > Α =Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Κατ_ Α Τ 3 < Α =Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Κατ_Ε % Μειώσεις Τ 2 % Αυξήσεις Τ 3 Τ = Τ 2 Τ 3 Πίνακες Μ Τ 3 > Μ = Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Κατ_ΣΤ Μ Τ 3 < Μ = Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Κατ_Ζ % Αυξήσεις Τ 2 Α Α < 10% Α > 10% Α % Αυξήσεις Τ 3 Τ 3 < Τ 2 και Τ 3 < 10% Τ 3 < 10% και Τ 3 > Τ 2 Τ 3 > 10% και Τ 3 < Τ 2 Τ 3 > 10% και Τ 3 > Τ 2 Τ = Τ 2 Τ 3 Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Τ = Τ 2 Τ 3 > 0 Τ = Τ 2 Τ 3 < 0 Πίνακες Κατ_Η Κατ_Θ Κατ_Ι Κατ_Κ Κάθε µια από αυτές τις οµάδες καταγράφεται σε ένα πίνακα, όπως π.χ.: Κατ_Α(1): οι Ο.Τ.Α. της Α κατηγορίας για τις δεκαετίες , Κατ_Α(2): οι Ο.Τ.Α. της Α κατηγορίας για τις δεκαετίες , Κατ_Α(3): οι Ο.Τ.Α. της Α κατηγορίας για τις δεκαετίες ,

15 Οι συσχετίσεις αυτών των οµάδων πινάκων µε την Αστική Εξέλιξη των ΟΤΑ δηµιουργούν, αντίστοιχα, τους πίνακες: Αστικότητα(1), Αστικότητα(2), Παρόµοια, οι συσχετίσεις των Κατ_Α(1), µε τη Μορφολογική Εξέλιξη των ΟΤΑ δηµιουργούν τους πίνακες: Μορφολογία Α(1), Μορφολογία Α(2), Σηµείωση: Από την Αστική Εξέλιξη των ΟΤΑ παίρνουµε µόνο την ΑΣΤΙ 91, ως συσχετιζόµενο πεδίο. Από τη Μορφολογική Εξέλιξη των ΟΤΑ παίρνουµε µόνο τη ΜΟΡΦ 91 ως συσχετιζόµενο πεδίο. 4. Αυξοµειώσεις αγροτικού και αστικού πληθυσµού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Οι αυξοµειώσεις αυτές αναφέρονται ανά δεκαετία για όλη τη µεταπολεµική περίοδο. Από τους Πίνακες: ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 19 δηµιουργούνται οι αντίστοιχοι πίνακες µε τον Αγροτικό Πληθυσµό. ηλαδή: ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1951 ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1961 ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1971 ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1981 ΟΤΑ Κ_Μακεδονίας 1991 Αγροτικός Πληθυσµός 1951 Αγροτικός Πληθυσµός 1961 Αγροτικός Πληθυσµός 1971 Αγροτικός Πληθυσµός 1981 Αγροτικός Πληθυσµός 1991 Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν: % Μεταβολές Αγροτικού Πληθυσµού »»» »»»

16 »»» και από αυτούς: % Αυξήσεις Αγροτικού Πληθυσµού »»» % Αυξήσεις Αγροτικού Πληθυσµού »»» % Μειώσεις Αγροτικού Πληθυσµού »»» »»» »»» ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Όπως στον Αγροτικό Πληθυσµό, έτσι και εδώ προκύπτουν: % Αυξήσεις Αστικού Πληθυσµού »»» »»» »»» % Μειώσεις Αστικού Πληθυσµού »»» »»» »»»

17 Σηµείωση: Οι % Πληθυσµιακές µεταβολές προκύπτουν, π.χ. για τη δεκαετία , ως: % Π = ([ΠΛΗΘ61] [ΠΛΗΘ51])*100/[ΠΛΗΘ51] που σηµαίνει ότι θα πρέπει [ΠΛΗΘ51] ο, για να έχει νόηµα η διαίρεση. Επειδή όµως πρόκειται για πληθυσµό, η τιµή του [ΠΛΗΘ51] θα είναι είτε 0 είτε >0. Κατά συνέπεια στον Αγροτικό Πληθυσµό 1951, π.χ., θα µπει ο περιορισµός [ΠΛΗΘ51]>0. Με τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζονται και οι υπόλοιπες χρονολογίες, εφόσον υπάρχουν µηδενικοί πληθυσµοί. Ειδικά για τον Πληθυσµό 1951 επειδή υπάρχουν Ο.Τ.Α. που δεν εµφανίζονται στις επόµενες απογραφές, στο πεδίο ΟΤΑ 91, όπου ανάγονται αυτοί οι «εξαφανισθέντες» Ο.Τ.Α. µε παύλα (-), τίθεται περιορισµός για τη µη εµφάνισή τους στον πίνακα πληθυσµού. Έτσι οι τιµές που προκύπτουν είναι: 0, <0, >0. Σχήµα 3: Εξέλιξη αυξανόµενων - στάσιµων - µειούµενων αστικών ηµιαστικών - αγροτικών Ο.Τ.Α. περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΩΝ - ΣΤΑΣΙΜΩΝ - ΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ - ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ο.Τ.Α ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΤΗ

18 Σχήµα 4: Εξέλιξη αυξανόµενων στάσιµων - µειούµενων, πεδινών ηµιορεινών - ορεινών Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΩΝ - ΣΤΑΣΙΜΩΝ - ΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕ ΙΝΩΝ - ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ - ΟΡΕΙΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ο.Τ.Α ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΤΗ 5. Η χαρτογραφική απόδοση Εικονοποιώντας τις προηγούµενες διαδικασίες, δόθηκε µεγάλη σηµασία στις βασικές χαρτογραφικές επιλογές και στη συνολική σύνθεση του Χάρτη. Επιθυµία ήταν η κατασκευή ηµογραφικών Χαρτών και όχι εικόνων των δηµογραφικών δεδοµένων. Το βασικό υπόβαθρο, ο Χάρτης Βάσης, είναι απόσπασµα του συνολικού ψηφιακού διοικητικού Χάρτη της Ελλάδας που έχει κατασκευασθεί στον Τοµέα Κτηµατολογίου Φωτογραµµετρίας Χαρτογραφίας του Α.Π.Θ. Βασικά του γεωµετρικά χαρακτηριστικά είναι:

19 Η χαρτογραφική προβολή Η κλίµακα Η εσωτερική και εξωτερική αναγνώριση Οι θεµατικές επιλογές στηρίχθηκαν στους βασικούς κανόνες της οπτικής αντιληψιµότητας και της επικοινωνίας, δηλαδή στην επιθυµία για κατασκευή ευανάγνωστων και όσο το δυνατόν εύχρηστων χαρτών. Το µεγάλο πλήθος δεδοµένων παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες και στη χαρτογραφική τους απόδοση. Γι αυτό και οι επιλογές που έγιναν προσπάθησαν να προτείνουν µια σύµβαση ως προς τα χαρακτηριστικά του ενιαία και αποδεκτή. Τα θέµατα που επελέγησαν προς χαρτογράφηση ήταν τα εξής: 1. Επίπεδο Χώρας Εξέλιξη του πληθυσµού των Οικισµών άνω των κατοίκων από το 1940 έως το Μία σειρά ηλεκτρονικών χαρτών που µε τρόπο δυναµικό παρουσιάζει τις διαδοχικές φάσεις, ανά δεκαετία, της εξέλιξης του πληθυσµού αυτών των Οικισµών.

20 Χάρτης 1: Πληθυσµός των Ο.Τ.Α. άνω των κατοίκων για το Επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μονάδα Χωρικής Αναφοράς οι πριν τον «Καποδίστρια» Ο.Τ.Α. [σηµερινός οικισµός "Καποδίστρια"]. Μία σειρά ηλεκτρονικών χαρτών στους οποίους καταγράφονται: α. οι ποσοστιαίες αυξοµειώσεις του πληθυσµού ανά δεκαετία, β. η ταξινοµηµένη, σε 11 κατηγορίες, συµπεριφορά των οικισµών ως προς τις αυξοµειώσεις του πληθυσµού τους, γ. η διαφοροποιηµένη ως προς το ανάγλυφο (πεδινό, ορεινό, ηµιορεινό), συµπεριφορά της εξέλιξης του πληθυσµού των οικισµών, και τέλος δ. η διαφοροποιηµένη ως προς την αστικότητα (αστικοί, αγροτικοί, ηµιαστικοί), συµπεριφορά της εξέλιξης του πληθυσµού των οικισµών.

21 Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε είναι τέτοιο, ώστε να είναι δυνατή η χρήση αυτού του εργαλείου από µη ειδικούς, και ενδιαφερόµενους µε βασικές γνώσεις χρήσης χαρτογραφικών προγραµµάτων. 6. Το «ηµογραφικό Ανάγλυφο» και ο «ηµογραφικός Απολογισµός» της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν απ αυτή την προσπάθεια έχουν κυρίως γεωγραφικό ενδιαφέρον. Θα µπορούσε να οργανώσει κανείς την προσέγγισή τους χρονικά και χωρικά. Ως προς το πρώτο, επιβεβαιώνονται µε σαφή τρόπο διαπιστώσεις γνωστές από καιρό, για τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού των οικισµών της Χώρας. Αυτό το ενδιαφέρον γίνεται µεγαλύτερο και αποκτά ιδιαίτερες διαστάσεις στη µελέτη της συµπεριφοράς αυτών των οικισµών, σύµφωνα µε τα κριτήρια που τέθηκαν προηγουµένως. ηλαδή στη µελέτη της διαµόρφωσης ενός δηµογραφικού χαρακτήρα για κάθε οικισµό στο πέρασµα του χρόνου. Φαίνεται ότι δεν είναι πολλοί οι οικισµοί που διατηρούν ένα «σταθερό χαρακτήρα», είτε θετικό είτε αρνητικό, στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η πλειοψηφία τους παρουσιάζει δηµογραφικές «µεταλλάξεις», δείχνοντας µια αστάθεια ως προς αυτήν τη συµπεριφορά. Στο σύνολο βέβαια της Περιφέρειας το πληθυσµιακό ισοζύγιο µοιάζει κατ αρχή θετικό, ίσως σε καλύτερη µάλιστα κατάσταση από πολλές άλλες, εκτός αυτής της Αττικής, τολµώντας µάλιστα να πούµε και όχι εξ αιτίας της Θεσσαλονίκης. Εσωτερικά βέβαια υπάρχουν πολύ µεγάλες διαφοροποιήσεις, δηµιουργώντας ένα ενδιαφέρον όσο και ανησυχητικό µωσαϊκό, ιδιαίτερα στο βόρειοβορειοανατολικό τµήµα της Περιφέρειας. Αυτή η χωρική διαφοροποίηση ενισχύεται και σηµατοδοτεί καλύτερα το χώρο, όταν συσχετίζεται µε τις άλλες δύο χωρικές συνιστώσες: το ανάγλυφο και την αστικότητα. Η ανάγνωση πλέον των Χαρτών µας γίνεται ανθρωπογεωγραφική µελέτη, χρωµατίζοντας το χώρο µε τόση πολλαπλότητα και πολυσηµαντότητα, που ξεπερνάει πια τα σύνορα µίας απλής χαρτογραφικής απόδοσης, έστω και σύνθετων δηµογραφικών δεδοµένων.

22 Σχήµα 5: Συµµετοχή του Π.Σ.Θ. στην εξέλιξη του πληθυσµού της περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Π.Σ.Θ. ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗ Π.Σ.Θ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Π.Σ.Θ. Είναι αλήθεια σε ό,τι τουλάχιστον αφορά την αστικότητα, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η Ελλάδα στο σύνολό της, δεν παρουσιάζει ενδιαφέροντα ιστό. Έτσι η περιορισµένη εµφάνιση των αστικών οικισµών σε σχέση µε τους ηµιαστικούς και τους αγροτικούς, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για σύνθετα και εκλεπτυσµένα σχόλια. Το ίδιο ισχύει, σε ένα βαθµό, και ιδιαίτερα για την κεντρική Μακεδονία, σε ό,τι έχει σχέση µε το ανάγλυφο. Περιορισµένων ορεινών εξάρσεων, η Περιφέρεια αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από πεδινούς και ηµιορεινούς οικισµούς και σε σχέση µ αυτούς είναι που θα ζητηθούν συσχετισµοί και κατηγοριοποιήσεις.

23 7. Συµπεράσµατα Αυτά που θα µπορούσε να πει κανείς συνοψίζοντας αυτή την προσπάθεια, έχουν σχέση τόσο µε το περιέχον όσο και µε το περιεχόµενο. Τόσο δηλαδή µε τη χαρτογράφηση του θέµατος, όσο και µε το ίδιο το θέµα. Βέβαια η χαρτογραφική αλήθεια υφίσταται από τη στιγµή που θα συµφωνήσουµε για την ύπαρξη αλήθειας στο ίδιο το θέµα που χαρτογραφείται. Με άλλα λόγια οι Χάρτες που θα πάρουµε είναι βέβαια µία σύµβαση, που εµπεριέχει τις δικές της παραδοχές, αυτό όµως δεν µπορεί να απενοχοποιήσει τις πιθανές «αναλήθειες» που κρύβουν τα ίδια τα δεδοµένα, το ίδιο το θέµα. Οι ηµογραφικοί χάρτες ιδιαίτερα, µπορούν να θεωρηθούν από τους πλέον αµφισβητήσιµους σ αυτό το πεδίο, γιατί άµεσα συνδεδεµένοι µε τη γεωµετρία του χώρου στον οποίο αναφέρονται, παραµορφώνουν ακόµα περισσότερο τα δεδοµένα, όπως συµβαίνει σε όλους τους χωροπληθικούς χάρτες. Επιπλέον η "αυθαίρετη" επιλογή τού βήµατος στην ταξινόµηση των δεδοµένων, αυξάνει το περιθώριο "λαθεµένης" εκτίµησης των αποτελεσµάτων. Ο παραπάνω προβληµατισµός δεν αίρει όµως σε κανένα βαθµό την αξία αυτών των χαρτών που αποτελούν τα βασικά εργαλεία δουλειάς του Πληθυσµιακού Γεωγράφου κατ αρχήν και του ηµογράφου δευτερευόντως.

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ)

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ Γλώσσα ελληνική και αγγλική γαλλική * Εξαντληµένο Γλώσσα που αποδίδεται το δηµοσίευµα - Γλώσσα που δε χρησιµοποιήθηκε το δηµοσίευµα ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μερικές παρατηρήσεις και σκέψεις του συγγραφέα του βιβλίου Σχετικά µε τη µετάβαση από Ρ σε ΠΠ υπάρχουν 2 σηµαντικά ερωτήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο: «Θεματική Χαρτογραφία»

Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο: «Θεματική Χαρτογραφία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Βασιλική Στεφάνου, Προϊσταµένη /νσης Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Χαρά Ζήκου, Προϊσταµένη Τµήµατος Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού, /νση Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δημογραφίας: Χωρικές Διαστάσεις Δημογραφικών Δεδομένων

Ειδικά Θέματα Δημογραφίας: Χωρικές Διαστάσεις Δημογραφικών Δεδομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδικά Θέματα Δημογραφίας: Χωρικές Διαστάσεις Δημογραφικών Δεδομένων Ενότητα 2.2: Τα πληθυσμιακά χωρικά δεδομένα, υπόβαθρο για τον σχεδιασμό Βύρων Κοτζαμάνης & Βασίλης Παππάς Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Σταμνάς 2. 1. Εισαγωγή

Αναστάσιος Σταμνάς 2. 1. Εισαγωγή ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 23, 2014, 95-99 95 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Τοπογραφικοί χάρτες Βασικό στοιχείο του χάρτη αποτελεί : το τοπογραφικό υπόβαθρο, που αναπαριστά µε τη βοήθεια γραµµών (ισοϋψών)

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών/ΕΚΤ Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΚΩ ΙΚΟΣ MIS 75448 Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας Υπεύθυνος Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000 Του ΠΕΤΡΟΥ KIOXOΥ, Λέκτορα της Α.Β.Σ.Π. 1. Ή εξέλιξη τοΰ συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος (1920-1971) Ή πορεία του Ελληνικού πληθυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 2 η Ενδιάµεση Έκθεση Έκθεση Απολογισµού για την Ανάπτυξη και Λειτουργία του Web site http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α

Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α & Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647 e-mail: Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληθυσμιακά δεδομένα στον σχεδιασμό: Η διαθεσιμότητα και η αξιοποίηση των μεταπολεμικών απογραφικών δεδομένων

Τα πληθυσμιακά δεδομένα στον σχεδιασμό: Η διαθεσιμότητα και η αξιοποίηση των μεταπολεμικών απογραφικών δεδομένων Τα πληθυσμιακά δεδομένα στον σχεδιασμό: Η διαθεσιμότητα και η αξιοποίηση των μεταπολεμικών απογραφικών δεδομένων Βύρων Κοτζαμάνης*, Βασίλης Παππάς** *Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ, Εργαστήριο Δημογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που θα επεξεργασθούμε στη διάρκεια του εργαστηρίου παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ICAP ειδικά για τις ανάγκες του μαθήματος. Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940)

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940) Εκδόσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (αρχεία σε ψηφιακή μορφή) που διατίθενται οργανωμένα στον δικτυακό τόπο e demography (http://www.e demography.gr ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) Γλώσσα που αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

TEI ΚΡΗΤΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΖΕΥΞΗ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ιηµερίδα ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ» Χανιά 22-23 23 Απριλίου 2010 Λιοδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ Κοίταξε τις µεθόδους, τις λυµένες ασκήσεις και τις ασκήσεις προς λύση των ενοτήτων 6, 7 του βοηθήµατος Μεθοδολογία Άλγεβρας και Στοιχείων Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου των Ευσταθίου Μ. και Πρωτοπαπά Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Μελέτη, Αποτύπωση και εκτίµηση της σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία (Για μεγέθυνση του εγγράφου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl +) Σύμφωνα με τις τελευταίες γενικές απογραφές, ο πληθυσμός του Νομού Δράμας αυξήθηκε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ηµογραφικά στοιχεία της Επαρχίας Γορτυνίας, του ήµου Ελευσίνος, της Κοινότητας Βεληµαχίου και της ευρύτερης περιοχής από το 1815

ηµογραφικά στοιχεία της Επαρχίας Γορτυνίας, του ήµου Ελευσίνος, της Κοινότητας Βεληµαχίου και της ευρύτερης περιοχής από το 1815 ηµογραφικά στοιχεία της Επαρχίας Γορτυνίας, του ήµου Ελευσίνος, της Κοινότητας Βεληµαχίου και της ευρύτερης περιοχής από το 1815 Το.Σ. του συλλόγου των Βεληµαχιτών Αρκαδίας παρουσιάζει στους συµπατριώτες

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασφαλώς και έχει ενδιαφέρον η ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά γεωγραφική περιοχή. Από την ανάλυση θα εξαιρέσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα