Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου HOPE FOR CHILDREN - CRC POLICY CENTER, Κύπρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου HOPE FOR CHILDREN - CRC POLICY CENTER, Κύπρος"

Transcript

1 Policy Brief Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου HOPE FOR CHILDREN - CRC POLICY CENTER, Κύπρος Ενώνοντας τις δυνάμεις για την αποτελεσματικότερη προστασία των παιδιών από την κακοποίηση και παραμέληση Συντονισμένη διατομεακή απόκριση σε περιστατικά κακομεταχείρισης παιδιών Κακοποίηση & Παραμέληση Παιδιών (ΚαΠα-π): ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας 1999 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει την κακοποίηση των παιδιών ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας (WHO 1999) Η κακομεταχείριση των παιδιών αναγνωρίζεται ως ένα κοινωνικό πρόβλημα που προσφέρεται για μελέτη και σχεδιασμό προληπτικών δράσεων στο πεδίο της δημόσιας υγείας (O Donnell et al. 2008) Για πολύ καιρό η ΚαΠα-π εξετάστηκε κυρίως υπό το πρίσμα κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας του παιδιού. Γνωρίζουμε, όμως, ότι περιστατικά ΚαΠα-π γίνονται αντιληπτά από πολλές υπηρεσίες σε άλλους τομείς (Fortson et al. 2016) Η κακομεταχείριση των παιδιών συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας που επηρεάζει τουλάχιστον 55 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ. Ο αντίκτυπος της ΚαΠα-π είναι επιζήμιος για την σωματική, ψυχολογική και αναπαραγωγική υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, με υψηλό κόστος για την κοινωνία, το οποίο, ωστόσο, μπορεί να αποφευχθεί (Sethi et al. 2018) Ποια είναι η πραγματική έκταση και φύση του προβλήματος στη χώρα μας; Η απάντηση είναι δεν γνωρίζουμε. Δεδομένης της εξελισσόμενης φύσης της αναγνώρισης, της ανίχνευσης και της αντίδρασης στην κακομεταχείριση παιδιών, κανένα σύστημα συλλογής δεδομένων δεν είναι σε θέση να συμπεριλάβει όλα τα παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση (Fallon et al. 2010). Πόσα περιστατικά ΚαΠα-π αναφέρθηκαν το προηγούμενο έτος στη χώρα μας; Παρότι αυτή η ερώτηση είναι τελείως διαφορετική και θα έπρεπε εύκολα να μπορεί να δοθεί η απάντηση, η απάντηση είναι και πάλι δεν γνωρίζουμε! Αυτό συμβαίνει επειδή μέχρι σήμερα δεν υφίσταται κάποιος λειτουργικός εθνικός μηχανισμός συστηματικής αναφοράς ή/και καταγραφής των αναφερόμενων περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το πόσα παιδιά υφίστανται ΚαΠα; Η έλλειψη αξιόπιστης πληροφορίας όσον αφορά το πλήθος των παιδιών που έχουν υποστεί ΚαΠα συνιστά "σημαντικό περιορισμό για την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος στο πεδίο της δημόσιας υγείας (Leeb et al., 2008). Η γνώση της έκτασης και της φύσης του φαινομένου είναι η βάση για την πρόληψη της κακομεταχείρισης των παιδιών (Fallon et al., 2010). Το ενημερωτικό δελτίο CAN-MDS με μια ματιά Το παρόν ενημερωτικό δελτίο συνιστά μια επισκόπηση του τι είναι γνωστό για την έκταση και τα χαρακτηριστικά της ΚαΠα-π σε εθνικό επίπεδο και το ποιες πρακτικές εφαρμόζονται σήμερα για τη διαχείριση των περιπτώσεων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος συστήνεται η ανάληψη συντονισμένης δράσης με επίκεντρο την αναφορά και καταγραφή περιστατικών ΚαΠα-π από πολυτομεακές πηγές δεδομένων, μέσω ενός εθνικού συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης της ΚαΠα-π. Η συστηματική συλλογή δεδομένων αναμένεται να βελτιώσει την κατανόηση του προβλήματος, στηρίζοντας τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις διοικήσεις των υπηρεσιών να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην πρόληψη της κακομεταχείρισης παιδιών. Μέρος 1: παρουσιάζονται τα διαθέσιμα δεδομένα ΚαΠα-π σε εθνικό επίπεδο, καθώς και οι εκτιμήσεις των επαγγελματιών για τις τρέχουσες πρακτικές συλλογής δεδομένων Μέρος 2: παρουσιάζονται οι κύριες πηγές δεδομένουν που μπορούν να συνεισφέρουν στην επιδημιολογική επιτήρηση της ΚαΠα-π και στη διαχείριση συμβάντων σε επίπεδο περίπτωσης Μέρος 3: παρουσιάζεται η λογική του συστήματος CAN-MDS και παρουσιάζονται η Εργαλειοθήκη και το Διάγραμμα ροής της διαδικασίας καταγραφής αναφερόμενων περιστατικών ΚαΠα Μέρος 4: συνοψίζονται τα αποτελέσματα σχετικής SWOT ανάλυσης και τα κύρια σημεία του δελτίου

2 Σελίδα 2 Μέρος 1: Τι δείχνουν τα διαθέσιμα δεδομένα Βάση της Εθνικής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, καθώς και της κύρωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarote), η Κύπρος εγκαινίασε το 2018, το Σπίτι του Παιδιού, το οποίο δημιουργήθηκε στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων, όπως το πρότυπο Σπίτι του Παιδιού στην Ισλανδία (Barnahus). Αν και η Δράση CAN-MDS II έχει σαν στόχο τη βελτίωση συνεργασίας επαγγελματιών σε αναφορές ΚαΠα-π, στην Κύπρο, η Δράση θα εφαρμοστεί στο Σπίτι του Παιδιού (κέντρο αποκατάστασης ανήλικων θυμάτων σεξουαλικής βίας). Κατά συνέπεια, οι δράσεις του CAN-MDS II, θα είναι πρωτίστως: η συνεισφορά στην προστασία των παιδιών που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή/και εκμετάλλευση, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά, Τη δημιουργία επιστημονικής βάσης, τα απαραίτητα εργαλεία μέσω του Σπιτιού του Παιδιού και τις συνέργειες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός εθνικού μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης της σεξουαλικής κακοποίησης ή/και εκμετάλλευσης ανήλικων με Σε σχέση με τα στατιστικά που έχουν συλλεγεί, έχουμε χρησιμοποιήσει την Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος «Ένα στα Πέντε»* καθώς και στατιστικά από το Σπίτι του Παιδιού. Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε 3 βασικούς πυλώνες μέσα από τους οποίους, απόρρεε και ο καθορισμός της συχνότητας και της φύσης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Κύπρο. Το δείγμα περιελάβανε 2000 έφηβους και νεαρούς ενήλικες, ετών, εκ των οποίων το 75% ήταν γυναίκες. Η έρευνα διεξήχθη βάση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου του εργαλείου ICAST (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPAN) Child Abuse Screening Tool). 16,5% Κάποιος να μιλήσει Πιο συχνές μορφές σεξουαλικής κακοποίησης ήταν: στον έφηβο με Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το 19,6% των εφήβων δήλωσαν ότι έχουν βιώσει τουλάχιστο ένα τρόπο σεξουαλικής κακοποίησης. σεξουαλικό τρόπο, άμεσα Ή μέσω διαδικτύου Για τη διερεύνηση της κατάστασης στην Κύπρο, η ίδια μελέτη εξέτασε το βαθμό ενημερότητας των επαγγελματιών. Δυστυχώς, ο περιορισμένος αριθμός συμμετοχής από τους επαγγελματίες που συμπλήρωσαν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις συνοψίστηκαν προκειμένου να παρέχουν μια πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών πτυχών. Αν και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ελάχιστοι έχουν αναφέρει Να δείξει ή/και να 19% 9% αγγίξει τα απόκρυφα μέρη Να ζητήσει 8.3% φωτογραφίες η/και σχετική εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αναφορικά με το χειρισμό βίντεο με σεξουαλικό των υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό διαφάνηκε καθώς η έρευνα ζητούσε να περιεχόμενο αναφέρουν, με περισσότερες λεπτομέρειες την έκταση των γνώσεών τους αναφορικά με την Κάποιος να αναγνώριση, έλεγχο, αξιολόγηση, συνέντευξη, πρόληψη και νομικά θέματα, έγινε πιο φανερό προσπαθήσει να έρθει ότι η έκταση της σχετικής γνώσης των επαγγελματιών στη διαχείριση περιπτώσεων σε σεξουαλική επαφή κακοποίησης και σεξουαλικής κακοποίησης είχε περιοριστεί. ενώ δεν ήθελε 7% Οι επαγγελματίες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 2.9 περιπτώσεις (μικρότερο/ μεγαλύτερο=0/80), με αυτούς στο δημόσιο τομέα να αναφέρουν περισσότερες περιπτώσεις κατά μέσο όρο (Μ=3.8) από τους επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα (Μ=2/4). Στις περιπτώσεις Έλλειψη επαρκών 32% αποδεικτικών στοιχείων όπου οι επαγγελματίες δεν προχώρησαν σε αναφορά ή/και παραπομπή οι λόγοι ήταν οι εξής: Φόβος/δισταγμός εκ Από τη λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού μέχρι σήμερα, υπάρχουν τα εξής δεδομένα: Έχουν παραπεμφθεί σύνολο 334, από τα οποία 223 (67%) κορίτσια και 111 (33%)αγόρια. Ηλικίες: εύρος ηλικιών από Μέσος όρος: 11 ετών. 161 (48,2%) σωματική επαφή χωρίς διείσδυση 71 (21,3%) σεξουαλική κακοποίηση με διείσδυση 68 (20,4%) δεν αφορούσαν σωματική επαφή (π.χ. προβολή πορνογραφικού υλικού, μάρτυρας σε σεξουαλικές πράξεις) 2 περιπτώσεις αφορούσαν γάμο ανήλικης με ενήλικα *«Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών αρχών για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών: Ένα έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο». Διακίδου, Φάντη, Καραγιάννη, Χατζηχαραλάμπους & Κατσιμίχα (2018). 19% μέρους τους Η παρέμβαση της 17% οικογένειας του θύματος Η έλλειψη 15% αποτελεσματικών διαδικασιών ή υπηρεσιών Η έλλειψη υπηρεσιών 13% Άρνηση του θύματος 13%

3 Σελίδα 3 Μέρος 2: Πηγές δεδομένων-η λογική και η ανάγκη για πολυτομεακή προσέγγιση Όλα τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή έρχονται σε επαφή με διάφορους επαγγελματίες σε διάφορες υπηρεσίες είτε συστηματικά ή/και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ανάλογα με την ηλικία, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους. Ανάλογα με το πλαίσιο, ωστόσο, το ίδιο παιδί αναλαμβάνει κατά περίπτωση διαφορετικούς ρόλους, ενώ κάθε επαγγελματίας και, κατ επέκταση, κάθε φορέας είναι ενήμεροι για συγκεκριμένες πτυχές της ζωής του παιδιού, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις δεσμεύσεις, τις ευθύνες και την φύση των υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος φορέας. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑ παιδί ΡΟΛΟΣ μαθητής/-τρια Δυνητικά διαθέσιμες -σχολική επίδοση πληροφορίες -μαθησιακές δυσκολίες ανά τομέα: διαφορετικές αρμοδιότητες διαφορετικά ενδιαφέροντα διαφορετικά δεδομένα ΠΡΟΝΟΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ πελάτης επωφελούμενος-η δράστης-τρια/θύμα/ δράστης-τρια/ μάρτυρας θύμα/ μάρτυρας -ιατρικό ιστορικό -ατομικό ιστορικό -οικογενειακό ιστορικό -ασθένειες -θέματα συμπεριφοράς -κοινωνικο-οικονομική -ιστορικό παραβάσεων -ιστορικό παραβάσεων -προβλήματα -τραυματισμοί ή συναισθηματικά κατάσταση ή θυματοποίησης ή θυματοποίησης προσαρμογής -θεραπείες -θεραπεία/φροντίδα -κοινωνική στήριξη -θέματα επιμέλειας -ιστορικό συλλήψεων ασθενής Η συστηματική παρακολούθηση της επίπτωσης αναφερόμενων περιστατικών ΚαΠα-π θα πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες που προέρχονται από όλους τους τομείς και τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται στα παραπάνω πλαίσια, με τα οποία τα παιδιά βρίσκονται σε διαρκή επαφή ή απευθύνονται εκεί για να λάβουν συγκεκριμένη υπηρεσία. Παρά τις όποιες διαφορές στις αρμοδιότητες κάθε τομέα, σε καθένα από αυτά τα πλαίσια τα παιδιά-θύματα είναι ορατά και, επομένως, η αναγνώριση περιστατικών ΚαΠα-π είναι πιθανή. Για το σκοπό αυτό, οι επαγγελματίες που εργάζονται σε ένα από τα συγκεκριμένα πλαίσια θα πρέπει να είναι ενήμεροι/ες για το πώς να ανανγωρίσουν ένα περιστατικό ΚαΠα-π, ενώ οι πολιτικές προστασίας του παιδιού κάθε φορέα ή υπηρεσίας θα πρέπει να προβλέπουν σαφείς τρόπους αναφοράς και καταγραφής των περιστατικών ΚαΠα-π που περιέρχονται στην αντίληψή τους. Μέρος 3: Το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης CAN-MDS με μια ματιά Το στοχεύει να παρέχει πληροφορία για δράση που συνδέεται με πρωτοβουλίες για τη Δημόσια Υγεία. Να παρέχει, δηλαδή, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα βάσει της απόκρισης των υπηρεσιών σε περιστατικά ΚαΠα παιδιών που, λόγω της ΚαΠα ή για άλλο λόγο, χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας ή/ και ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης ή/και δημόσιας τάξης ΚΑΙ να παρέχει χρηστική πληροφορία σχετική με την παρακολούθηση της πορείας μεμονωμένων περιπτώσεων ΚαΠα-Π. Να λειτουργήσει, δηλαδή, για τους/τις επαγγελματίες ως έτοιμο-προςχρήση-εργαλείο που θα στηρίζει την αξιολόγηση, τη διερεύνηση και την παρακολούθηση της πορείας των παιδιών θυμάτων ΚαΠα ή/και των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο (επανα-) θυματοποίησης, τηρώντας πάντα υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζοντας τον απαιτούμενο κώδικα δεοντολογίας κατά τη συλλογή και τη διαχείριση των σχετικών δεδομένων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η λειτουργία του συστήματος CAN-MDS έγκειται στη συνεχή συλλογή και διάχυση δεδομένων μέσω ενός πλήρως ανωνυμοποιημένου ηλεκτρονικού μητρώου, βάσει ενός κοινά αποδεκτού ελάχιστου συνόλου δεδομένων. Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιείται από επαγγελματίες, αφού λάβουν ειδική εκπαίδευση ως χρήστες/-τριες του συστήματος, οι οποίοι/ες θα έχουν -κατά περίπτωση- διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης στο σύστημα, ενώ όλοι/ες θα εφαρμόζουν κοινή μεθοδολογία, ορισμούς και διαδικασίες που διασφαλίζουν την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τηρούν τους σχετικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Την ίδια στιγμή το σύστημα θα λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών, διευκολύνοντας την διατομεακή συνεργασία στη διαχείριση και την παρακολούθηση της εξέλιξης μεμονωμένων περιστατικών. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πηγές δεδομένων για το σύστημα είναι οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στην διαχείριση περιπτώσεων ΚαΠα-π, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές ορίζονται επίσημα κατά περίπτωση (για παράδειγμα, υποχρέωση αναφοράς ΚαΠα-Π), στην καθημερινή τους εργασία σε φορείς και υπηρεσίες που ανήκουν σε σχετικούς τομείς και μπορεί να σχετίζονται με αναγνώριση, αναφορά, θεραπεία, αποκατάσταση και γενικά διαχείριση περιπτώσεων ΚαΠα-π. Στους σχετικούς τομείς περιλαμβάνονται το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, το σύστημα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι φορείς προαγωγής ψυχικής υγείας, οι υπηρεσίες δικαιοσύνης και προστασίας των πολιτών, καθώς και το σύστημα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνήγορος του Παιδιού (και άλλες σχετικές Ανεξάρτητες Αρχές) Πηγές δεδομένων CAN-MDS: Οι προτεινόμενες πηγές πληροφορίας (όπως και οι επιλέξιμες ομάδες επαγγελματιών) για το CAN-MDS προέκυψαν από σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2015 σε εννέα χώρες (BE-BG-CH-DE-ES-FR-GR-IT-RO). Στο σχήμα απεικονίζονται οι πηγές πληροφορίας που είναι: (α) κοινές σε 9/9 χώρες, (β) κοινές σε 6-8/9 χώρες & (γ) κοινές σε 3-5/9 χώρες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Υπηρεσίες προστασίας των πολιτών (Αστυνομία) Διαπιστευμένοι ΜΚΟ/Community Organizations Υπηρεσίες Προστασίας του Παιδιού/ Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας/ Υπηρεσίες α Δικαιοσύνης/ Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας β Υπηρεσίες Παιδείας (προσχολική, Α & Β βάθμια Εκπαίδευση), [ήδη υπάρχοντα σχετικά Μητρώα/Συστήματα] Ερευνητικοί Οργανισμοί/Ερευνητικά Κέντρα γ

4 Σελίδα 4 Η εργαλειοθήκη CAN-MDS Η Εργαλειοθήκη αποτελείται από τρία κύρια μέρη: α. το ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής περιστατικών (e -CAN-MDS), το οποίο έχει σχεδιαστεί στη βάση του Ελάχιστου Συνόλου Δεδομένων 18 στοιχείων, που διαμορφώθηκε μέσα από πολλαπλές διαδικασίες αξιολόγησης με τη συμμετοχή διεθνών ομάδων εμπειρογνωμόνων στα πεδία της δημόσιας υγείας και της προστασίας του παιδιού, β. το Πρωτόκολλο Συλλογής Δεδομένων, στο οποίο περιλαμβάνονται βήμα-προς-βήμα οδηγίες για τη χρήση του συστήματος και απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που έχει ήδη λάβει εκπαίδευση ως χρήστης/τρια του συστήματος, και γ. το Εγχειρίδιο Χρήσης, στο οποίο, εκτός από την εισαγωγική ενότητα, όπου περιγράφονται ο στόχος και η λειτουργία του συστήματος, περιλαμβάνονται επίσης ο Οδηγός για τον χρήστη και την χρήστρια, με λεπτομερή παρουσίαση των 18 στοιχείων του CAN-MDS και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους και το λεξικό των δεδομένων, των όρων και των ορισμών τους. Τέλος, στο Εγχειρίδιο περιλαμβάνεται ειδική ενότητα για ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στη συλλογή δεδομένων ΚαΠα-π, περιλαμβανομένων των προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Χρήστες και Χρήστριες του συστήματος Η Εργαλειοθήκη CAN-MDS απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς και υπηρεσίες στα πεδία της προστασίας του παιδιού, της πρόνοιας, της υγείας και της ψυχικής υγείας, της δικαιοσύνης, της προστασίας των πολιτών και της εκπαίδευσης, στων οποίων τις αρμοδιότητες εμπίμπτει η ενασχόληση με περιστατικά ΚαΠα-π συμπεριλαμβανομένων της υποχρέωσης αναφοράς, της διαχείρισης μεμονωμένων περιπτώσεων και της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα. Ανάπτυξη δεξιοτήτων Απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, όπως περιγράφονται παραπάνω, οι οποίοι/ες φέρουν υποχρέωση και δικαίωμα αναφοράς περιστατικών ΚαΠα-π στις αρμόδιες αρχές. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την ΚαΠα-π, στα οποία περιλαμβάνονται ορισμοί, σημάδια αναγνώρισης ΚαΠα-π, διαδικασίες υποβολής αναφοράς στις αρχές, αλλά και η χρήση του συστήματος CAN-MDS για την καταγραφή περιστατικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά περίπτωση, την παραπομπή μέσω αυτού σε άλλες υπηρεσίες και την εξαγωγή διαθέσιμων πληροφοριών (ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης στις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως προκύπτει από τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους). Οι δραστηριότητες κατάρτισης είναι σύμφωνες με ό,τι συνιστάται στο άρθρο 26 "Συνεργασία και συντονισμός των υπηρεσιών" της οδηγίας 2012/29 / ΕΕ καθώς και στην 63 (αναφορά) και 64 (δέσμευση για καλύτερη συλλογή δεδομένων). Οι δείκτες στη μέτρηση των οποίων στοχεύει το σύστημα CAN-MDS επιλέχθηκαν ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πολιτικών, να παρέχουν κατευθύνσεις για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων αναφορικά με την διαχείριση και την πρόληψη περιστατικών ΚαΠαπ, και να είναι απλοί, να διαθέτουν κατάλληλη ευαισθησία και συνέχεια, ώστε να παρουσιάζουν τις διαχρονικές τάσεις του φαινομένου. Ζητήματα δεοντολογίας και προστασία δεδομένων: Για τη διασφάλιση της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης CAN-MDS, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: τεχνική ψευδωνυμοποίησης (ακολουθώντας της συλλογιστική του ISO 25237:2017(E)-Health InformaticsPseudonymization): καμία πληροφορία ταυτοποίησης δεν καταγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο, ενώ χρησιμοποιείται αναγνωριστικό/ψευδώνυμο. Τα συμπληρωματικά δεδομένα που συνδέουν τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα με την ταυτότητα των υποκειμένων των δεδομένων είναι διαθέσιμα ΜΟΝΟ στην Εθνική Διαχειριστική Αρχή του συστήματος (IOM, GDPR, 2018). κριτήρια επιλεξιμότητας χρηστών/-τριών: στο CAN-MDS μπορούν να συμμετέχουν ως χρήστες/-τριες ΜΟΝΟ επαγγελματίες που υπόκεινται σε σχετικό κώδικα δεοντολογίας, πρακτικής ή άλλο ισοδύναμο περιορισμένη πρόσβαση: για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα ο/η επιλέξιμος/-η χρήστης/-ρια λαμβάνει ένα μοναδικό όνομα χρήστη (username) και ένα συνθηματικό (password). Εάν, μετά την είσοδο στο σύστημα, παρατηρηθεί αδράνεια για διάστημα 10 λεπτών, ο/η χρήστης/-τρια αποσυνδέεται αυτόματα. διαβαθμισμένη πρόσβαση (4 επιπέδων): στους/στις χρήστες/-ριες εκχωρείται διαφοροποιημένη δυνατότητα πρόσβασης στα ανωνυμοποιημένα δεδομένα του CAN-MDS, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και το ρόλο τους στη διαχείριση περιπτώσεων ΚαΠα-π

5 Σελίδα 5 Δ ι ά γ ρ α μ μ α ρ ο ή ς τ ο υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ε π ι δ η μ ι ο λ ο γ ι κ ή ς ε π ι τ ή ρ η σ η ς C A N - M D S Συνεχής και συστηματική συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με μεμονωμένα περιστατικά κακομεταχείρισης παιδιών από μια διευρυμένη βάση πληροφορίας από εκπαιδευμένους/-ες επαγγελματίες-χρήστες/-ριες του συστήματος με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στην πληροφορία. Το σύστημα CAN-MDS στοχεύει, μεταξύ άλλων, να προωθήσει μια τυποποιημένη περιγραφή των δεδομένων για την κοινή κατανόηση, εναρμόνιση και τυποποίηση της πληροφορίας εντός και μεταξύ οργανισμών στον ίδιο ή/και σε διαφορετικούς τομείς. Τα δεδομένα που στοιχειοθετούν το μητρώο του CAN-MDS προέρχονται από 18 στοιχεία δεδομένων που ταξινομούνται κάτω από 5 ευρύτερους άξονες (έννοιες στοιχείων δεδομένων): ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ, ΠΑΙΔΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 Σελίδα 6 Page 6 Μέρος 4: Αποτελέσματα Ανάλυσης SWOT Αξιολόγηση των συνθηκών για την λειτουργία ενός Εθνικού Συστήματος CAN-MDS Προκειμένου να εκτιμηθεί το κατά πόσο οι γενικότερες συνθήκες ευνοούν τη λειτουργία ενός συστήματος, όπως το CANMDS, σε χώρες της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε μια σχετική ανάλυση SWOT. Το "εσωτερικό περιβάλλον ( δυνατά σημεία και αδυναμίες του συστήματος) αποτιμήθηκε μέσω πολλαπλών αξιολογήσεων κατά την ανάπτυξη του συστήματος, ενώ στοιχεία του "εξωτερικού περιβάλλοντος ("ευκαιρίες" και οι "απειλές" για τη λειτουργία του) αξιολογήθηκαν με βάση τις απαντήσεις επαγγελματιών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής (Ν=136) από 12 χώρες της ΕΕ (BE, BG, DE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, PL, RO, SI) μέσω ενός εργαλείου που κατασκευάστηκε για τη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση για πολλαπλά ζητήματα σχετικά με την ΚαΠα-π, αλλά και τη δυνητική εφαρμογή του συστήματος. θετικά στοιχεία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σχετικό με τα χαρακτηριστικά του CAN-MDS (όπως αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του συστήματος CAN-MDS) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σχετικό με τις γενικότερες κοινωνικοοικνομικές και πολιτικές συνθήκες (όπως αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης ωρίμανσης) αρνητικά στοιχεία ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ -προωθεί τη χρήση κοινών λειτουργικών ορισμών της ΚαΠα-π σύμφωνα με το Γενκό Σχόλιο 13 της Επιτροπής των ΗΕ (2011) -στοχεύει στην μέτρηση της επίπτωσης της ΚαΠα-π μέσω συλλογής δεδομένων από εκτεταμένη βάση πηγών πληροφορίας -στοχεύει στην πρώιμη καταγραφή όλων των περιπτώσεων ΚαΠα-π που γίνονται αντιληπτές από υπηρεσίες που ανήκουν σε σχετικούς τομείς, χωρίς να προαπαιτείται τεκμηρίωση από αρμόδιες αρχές -προάγει την συλλογή ομοιόμορφων δεδομένων ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηστών/-τριών του συστήματος -απαιτεί την ελάχιστη υποκειμενική κρίση των χρηστών/-τριών -υπόκειται σε όλους τους κανόνες δεοντολογίας που εφαρμόζονται στην επιδημιολογική επιτήρηση -διασφαλίζει την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων -είναι φιλικό-προς-τον-χρήστη και έχει πρακτική χρησιμότητα -στοχεύει στη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο συλλογή δεδομένων -έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος σε όρους χρόνου συμπλήρωσης (ελάχιστο σύνολο δεδομένων) και υποδομής -μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε διαφορετικά πλαίσια (εντός και μεταξύ χωρών) -μπορεί εύκολα να αναθεωρηθεί, όταν χρειάζεται -προϋποθέτει πολιτική βούληση και λήψη απόφασης προκειμένου να καταστεί πλήρως λειτουργικό -προϋποθέτει αλλαγές/προσθήκες στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε χώρα) όπως -σαφή υποχρέωση αναφοράς ΚαΠα-π για επαγγελματίες, -σαφή πρόβλεψη για επαγγελματική ασυλία σε περίπτωση αναφοράς - προβλέψεις για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων -αναμένεται να λειτουργεί αποτελεσματικότερα όσο αυξάνει ο αριθμός των μερών που εμπλέκονται στη διαχείριση των περιστατικών και ταυτόχρονα χρησιμοποιούν το σύστημα -προϋποθέτει συνεχή παρουσία Εθνικού Διαχειριστή -προϋποθέτει σύντομη κατάρτιση των επαγγελματιών προκειμένου να γίνουν χρήστες/-τριες του συστήματος -προϋποθέτει την ύπαρξη βασικών τεχνικών μέσων (όπως μια τηλεφωνική γραμμή και μια σύνδεση στο διαδίκτυο ανά φορέα) -απαιτεί σχετική προσαρμογή κάθε φορά που πρόκειται να δημιουργηθεί νέα εθνική έκδοση -απαιτεί αναθεώρηση, εφόσον αλλάζουν οι συνθήκες σχετικά με την ΚαΠα-π -απαιτεί πιλοτική δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ -η υψηλή ιεράρχηση της πρόληψης της ΚαΠα-π στην κοινωνική, πολιτική & οικονομική ατζέντα κάποιων χωρών της ΕΕ, μεταξύ άλλων προβλημάτων δημόσιας υγείας -η ικανοποιητική συμμόρφωση του συστήματος CAN-MDS με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και με την εναρμονισμένη με το διεθνές δίκαιο νομοθεσία (π.χ. ΣΔΠ του ΟΗΕ) -η διαθεσιμότητα ενός τουλάχιστον Φορέα ή Υπηρεσίας που πληροί τα κριτήρια ώστε να αναλάβει το ρόλο του Εθνικού Διαχειριστή και η αναμενόμενη δέσμευσή του στις αρχές και τη λειτουργία του CAN-MDS -η διαθεσιμότητα των απαραίτητων τεχνικών μέσων (όπως μιας τουλάχιστον γραμμής τηλεφώνου ή φαξ και μίας συσκευής με σύνδεση στο διαδίκτυο ανά φορέα) -η δέσμευση των υπηρεσιών και φορέων που διαχερίζονται υποθέσεις ΚαΠα-π να συμμετάσχουν στο σύστημα CANMDS ως πηγές ή/και αποδέκτες πληροφορίας -η δέσμευση των επαγγελματιών που διαχερίζονται υποθέσεις ΚαΠα-π να συμμετάσχουν στο CAN-MDS ως χρήστες και χρήστριες του συστήματος εκπροσωπώντας τους φορείς και τις υπηρεσίες, όπου εργάζονται -η μη-υψηλή ιεράρχηση της πρόληψης της ΚαΠα-π στην κοινωνική, πολιτική & οικονομική ατζέντα κάποιων χωρών της ΕΕ, μεταξύ άλλων προβλημάτων δημόσιας υγείας -η μη-ικανοποιητική συμμόρφωση του συστήματος CAN-MDS με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία -η μη-διαθεσιμότητα Φορέα ή Υπηρεσίας που να πληροί τα κριτήρια ώστε να αναλάβει το ρόλο του Εθνικού Διαχειριστή του CAN-MDS -η μη-διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων από την πλευρά των υπηρεσιών για να συμμετέχουν στο σύστημα & οικονομικών πόρων για τη βραχεία κατάρτιση των επαγγελματιών και τη φιλοξενία του CAN-MDS σε ένα διακομιστή -η μη-διαθεσιμότητα των απαραίτητων τεχνικών μέσων (όπως μιας γραμμής τηλεφώνου ή φαξ και συσκευής με σύνδεση στο διαδίκτυο ανά φορέα) -η πιθανή δυσκολία δέσμευσης των υπηρεσιών και φορέων που διαχερίζονται υποθέσεις ΚαΠα-π να συμμετάσχουν στο σύστημα CAN-MDS ως πηγές ή/και αποδέκτες πληροφορίας -η πιθανή δυσκολία δέσμευσης των επαγγελματιών που διαχερίζονται υποθέσεις ΚαΠα-π να συμμετάσχουν ως χρήστες/τριες του CAN-MDS -η ύπαρξη άλλων συστημάτων που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για τη εφαρμογή του CAN-MDS Βασικές ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών όσον αφορά την αναγνώριση ΚαΠα-π προϋποθέσεις δημιουργία σαφώς περιγεγραμμένων διαδικασιών για την αφορά περιστατικών ΚαΠα-π λειτουργίας δέσμευση σχετικών τομέων, υπηρεσιών & επαγγελματιών στους στόχους και τη λειτουργία του συστήματος πολιτική βούληση μέσω της θεσμοθέτησης της λειτουργίας του συστήματος του

7 Σελίδα 7 το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος παραμένει άγνωστο Υπολογίζεται ότι έως και τέσσερα στα πέντε θύματα ΚαΠα-π δεν είναι γνωστά στις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας του παιδιού. Εάν σκεφτεί κανείς το εύρος του φαινομένου της κακομεταχείρισης παιδιών, εύκολα μπορεί να έρθει στο μυαλό του η αναλογία της κορυφής του παγόβουνου (Trocmé et al 2005; Bolen & Scannapieco 1999; Sedlak & Broadhurst 1996) Κύρ ια σ ημε ία Η κακοποίηση και η παραμέληση του παιδιού επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου κατά τη διάρκεια τόσο της παιδικής όσο και της ενήλικης ζωής του. Πέραν των επιπτώσεών της στη σωματική και ψυχική υγεία και στη συμπεριφορά των θυμάτων, η ΚαΠα-π ευθύνεται για κόστη στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ιατρικά κόστη (φροντίδα υγείας και ψυχικής υγείας των θυμάτων παιδιών και μετά την ενηλικίωσή τους), απώλεια στην παραγωγικότητα των θυμάτων στην ενήλικη ζωή τους, δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, δικαστικά κόστη και δαπάνες ειδικής εκπαίδευσης. Η οικονομική επιβάρυνση για την κοινωνία είναι πολύ σημαντική τόσο σε περιπτώσεις θανατηφόρας όσο και μηθανατηφόρας ΚαΠα-π (Fang et al 2012). Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα προτείνουν ότι τα οφέλη της αποτελεσματικής πρόληψης πιθανότητα υπερβαίνουν το κόστος της ΚαΠα-π (CDC 2018). Αποτελεσματική πρωτογενής πρόληψη της ΚαΠα-π είναι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί πριν ακόμα συμβεί. Η δευτερογενής πρόληψη έγκειται στην αναγνώριση περιστατικών που έχουν ήδη συμβεί και στη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η επαναθυματοποίηση, ενώ η τριτογενής πρόληψη αφορά τη στήριξη θυμάτων που ήδη υποφέρουν από ΚαΠα. Λόγω της πολυπαραγοντικής φύσης του προβλήματος, για την αποτελεσματική πρόληψη σε όλα τα επίπεδα είναι αναγκαία η γνώση της επίπτωσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. στη διαχείριση μεμονωμένων περιπτώσεων ΚαΠα-π, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επαγγελματιών και, κατ επέκταση, υπηρεσιών, διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, για να είναι αποτελεσματική η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει εξ αρχής να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βλάψει με οποιοδήποτε τρόπο το παιδί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ, 2018) και να υπόκειται σε επαγγελματικούς κώδικες ηθικής και δεοντολογίας, όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2012): Τελικές Συστάσεις Ελλάδα να ενισχύσει τους μηχανισμούς συλλογής δεδομένων με τη δημιουργία μιας κεντρικής εθνικής βάσης δεδομένων για τα παιδιά και την ανάπτυξη δεικτών σχετικών με τη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται δεδομένα για όλα τα ζητήματα που καλύπτει η Σύμβαση, ιδίως για τη βία, την εμπορία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών... λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των επίσημα τεκμηριωμένων υποθέσεων ΚαΠα-π, οδηγούμαστε σαφώς σε υποεκτίμηση του πραγματικού μεγέθους του προβλήματος Αυτό ακριβώς τονίζουν οι συγκρίσεις μεταξύ επίπτωσης ΚαΠα-π βάσει αυτοαναφερόμενων περιστατικών και βάσει καταγεγραμμένων περιπτώσεων από σχετικές υπηρεσίες. η ευθύνη για την προαγωγή της ευημερίας των παιδιών και την προστασία τους από κακομεταχείριση ανήκει σε όλους και όλες. Αντιμετωπίζοντας την υπο-αναφορά και προάγοντας την διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών που συμμετέχουν στη διαχείριση περιστατικών ΚαΠα π μπορούμε να επιτύχουμε αποτελεσματικότερη προστασία και στήριξη των θυμάτω της βίας κατά των παιδιών οι τρέχουσες πρακτικές αναφοράς περιστατικών ΚαΠα-π πρέπει να βελτιωθούν. Καθένας και καθεμιά, περιλαμβανομένων των επαγγελματιών που εργάζονται με ή/και για παιδιά, κάθε φορά που αντιλαμβάνεται απειλή για την ασφάλεια ενός παιδιού, έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε αναφορά των ανησυχιών του στις αρμόδιες αρχές. η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με ή/και για παιδιά στην αναγνώριση και την αναφορά περιστατικών ΚαΠα-π είναι αναγκαία. Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να αποκαλύψουν την κακοποίηση που υφίστανται σε ενήλικα άτομα που εμπιστεύονται. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες που εργάζονται με ή/και για παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη ευθύνη. Για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως εκπαιδευτικοί, ανακριτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι γενικά, υφίσταται ήδη πρόβλεψη υποχρέωσης αναφοράς περιπτώσεων ΚαΠα-π για τις οποίες με κάποιο τρόπο λαμβάνουν γνώση. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι επί του παρόντος δεν υφίστανται επαρκείς προβλέψεις για την νομική προστασία των επαγγελματιών σε περίπτωση που προβούν σε αναφορά, αλλά ούτε σχετικών κυρώσεων, εφόσον δεν προβούν σε αναφορά, όπως θα όφειλαν. Η βελτίωση του θεσμικού πλαίσιου στα σημεία αυτά είναι κρίσιμης σημασίας. Συντονισμένη απόκριση στην ΚαΠα-π μέσω μέσω του συστήματος CAN-MDS Το σύστημα CAN-MDS προτείνει ότι η συνεχής, συστηματική και βασισμένη σε κοινούς ορισμούς και κοινά εργαλεία συλλογή δεδομένων ΚαΠα-π από εκπαιδευμένους/ες επαγγελματίες που εργάζονται με ή/και για παιδιά σε όλους τους σχετικούς τομείς, μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της βίας κατά των παιδιών: η πληρέστερη κατανόηση του μεγέθους, των τάσεων και της φύσης του προβλήματος, καθώς και η συστηματική αποτύπωση απόκρισης των υπηρεσιών μπορούν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών πρόληψη της βίας κατά των παιδιών πριν συμβεί (στο πεδίο της δημόσιας υγείας), ή και στην έγκαιρη εξάλειψή της, εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει (στη διαχείριση μεμονωμένων περιπτώσεων).

8 Δράση CAN-MDS II Ταυτότητα της Δράσης Συντονισμένη Απόκριση στην ΚαΠα-Π μέσω ενός Ελάχιστου Συνόλου Δεδομένων: από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή CAN-MDS II GA Nr: Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Δικαιώματα-Ισότητα-Ιθαγένεια (REC) της ΕΕ Αρ. Συμβ. Δράσης: Ακρονύμιο: CAN-MDS II Ημερ. Έναρξης: 01/11/2018 Διάρκεια: 24 μήνες Κωδικός Πρόσκλησης: REC-RDAP-GBV-AG-2017 Θέμα: Πρόληψη & καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών Ομάδα Έργου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Συντονιστής Φορέας) Φορείς-Εταίροι DARZHAVNA AGENTSIA ZA ZAKRILA NA DETETO SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI GIP ENFANCE EN DANGER FUNDACIO PRIVADA AROA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA FEDERATIA ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Σκοπός Ελλάδα Βουλγαρία Βουλγαρία Γαλλία Ισπανία Κύπρος Κύπρος Ρουμανία Ρουμανία Ρουμανία Ο σκοπός της Δράσης CAN-MDS II είναι διττός: να συνεισφέρει στην προστασία των παιδιών που έχουν υποστεί κακομεταχείριση και των παιδιών σε κίνδυνο να υποστούν κακομεταχείριση μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με ή/και για παιδιά όσον αφορά την αναγνώριση περιπτώσεων ΚαΠα-π, την αναφορά των περιπτώσεων αυτών και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε επίπεδο περίπτωσης να δημιουργήσει την επιστημονική βάση, τα απαραίτητα εργαλεία και τις συνέργειες που θα επιτρέψουν την την ανάπτυξη ενός εθνικού μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης της ΚαΠα-π με βάση ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων και με τη χρήση κοινής μεθοδολογίας και ορισμών από όλους τους σχετικούς τομείς. Επιμέρους στόχοι Η Δράση CAN-MDS II στοχεύει συγκεκριμένα: να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων, εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών σχετικά με την αναφορά και την καταγραφή περιπτώσεων ΚαΠα-π να δοκιμάσει πιλοτικά το σύστημα CAN-MDS σε 6 χώρες της ΕΕ προκειμένου να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας των επαγγελματιών εντός και μεταξύ σχετικών τομέων, στην αύξηση της αναφοράς περιστατικών ΚαΠα-π και στη βελτίωση της διαχείρισής τους Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να παρέχει, σε επίπεδο περίπτωσης, επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας την αναγνώριση, την αναφορά, την παραπομπή, τη διερεύνηση, τη διαχείριση, τη θεραπεία και την και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρακολούθηση της εξέλιξης μεμονωμένων περιπτώσεων ΚαΠα-π, αλλά και για τη λήψη μέτρων Κύπρου πρόληψης επαναθυματοποίησης, περιλαμβανομένων των νομικών μέτρων να παρέχει, σε επίπεδο γενικού πληθυσμού, επαρκή συγκεντρωτικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα Διεύθυνση: Προδρόμου 63, 1468, Λευκωσία για την καταγραφή των τάσεων της ΚαΠα-π, την αξιολόγηση της απόκρισης των υπηρεσιών και την ανάπτυξη Κύπρος πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος. Τ F Hope For Children CRC Policy Center 75 Limassol Avenue Office 201, 2nd Floor 2121 Nicosia, Cyprus T Website: Ιστοσελίδα Δράσης: can-via-mds.eu βιβλιογραφικές αναφορές CDC (2018). Child Abuse and Neglect: Economic Consequences. Available at: bit.ly/2jikdht elements, version 1.0. Atlanta, GA: Centers for Disease Control & Prevention, National Center for Injury Prevention and Control. Fallon, B., Trocme, N., Fluke, J., MacLaurin, B., Tonmyr, L. and Yuan, Y.-Y. (2010) Methodological challenges in measuring child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 34, Ntinapogias, Α., Nikolaidis, G. (2013). Report on Incidence rates on national and Balkan level of reported CAN cases. Athens: Institute of Child Health. Fang, X., Brown, D. S., Florence, C. S., & Mercy, J. A. (2012). The economic burden of child maltreatment in the United States and implications for prevention. Child abuse & neglect, 36(2), Fortson, B. L., Klevens, J., Merrick, M. T., Gilbert, L. K., & Alexander, S. P. (2016). Preventing child abuse and neglect: A technical package for policy, norm, and programmatic activities. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, CDC. Leeb, R. T., Paulozzi. L., Melanson, C., Simon, T., & Arias, I. (2008). Child maltreat ment surveillance: Uniform definitions for public health and recommended data Ntinapogias, A., Gray, J., Durning, P. & Nikolaidis, G. (2015). CAN-MDS policy and procedures manual. Athens: Institute of Child Health. O Donnell, M., Scott, D., & Stanley, F. (2008). Child abuse and neglect is it time for a public health approach? Australian and New Zealand Journal of Public Health 32: Petroulaki, K., Tsirigoti, A., Zarokosta, F., & Nikolaidis, G. (2013). Report on Incidence and Prevalence rates, types and determinants of CAN (on national and Balkan level) in children 11, 13 and 16 years old. Athens: Institute of Child Health Putnam-Hornstein, E., Webster, D., Nee- dell, B. & Magruder, J. (2011). A public health approach to child maltreatment surveillance. Child Abuse Review, 20, Sedlak, A. J., & Broadhurst, D. D. (1996). Third national incidence study of child abuse and neglect. Executive summary. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. Trocmé, N., Fallon, B., MacLaurin, B., Daciuk, J., Felstiner, C., Black, T., Tonmyr, L., Blackstock, C., Barter, K., Turcotte, D., & Cloutier, R. (2005). Canadian incidence study of reported child abuse and neglect2003: Major findings. Ottawa, ON, Canada: Minister of Public Works & Government Service. World Health Organization. (1999). WHO Recognizes Child Abuse as a Major Public Health Problem. Press release, WHO/20: 8 Zimmerman, F., & Mercy, J. A. (2010). A better start. Child maltreatment prevention as a public health priority. Zero to three, 4-10.

Ντιναπόγιας, Α., Νικολαΐδης, Γ. (2019). Αθήνα: Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Ντιναπόγιας, Α., Νικολαΐδης, Γ. (2019). Αθήνα: Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Policy Brief Ντιναπόγιας, Α., Νικολαΐδης, Γ. (2019). Αθήνα: Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Ενώνοντας τις δυνάμεις για την αποτελεσματικότερη προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική θυματοποίηση των παιδιών: Δράσεις ευαισθητοποίησης στην κοινότητα Τσουβέλας Γ., Αγαπητού Κ., Παπανικολάου, Π., Νικολαΐδης Γ.

Σεξουαλική θυματοποίηση των παιδιών: Δράσεις ευαισθητοποίησης στην κοινότητα Τσουβέλας Γ., Αγαπητού Κ., Παπανικολάου, Π., Νικολαΐδης Γ. Σεξουαλική θυματοποίηση των παιδιών: Δράσεις ευαισθητοποίησης στην κοινότητα Τσουβέλας Γ., Αγαπητού Κ., Παπανικολάου, Π., Νικολαΐδης Γ. europa.eu www.ygeia-pronoia.gr www.ich-mhsw.gr www.epanad.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη Πόλεις και περιφέρειες: ένα σύμφωνο για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Δεδομένης της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και Προστασία Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση

Πρόληψη και Προστασία Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση Πρόληψη και Προστασία Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση Ο ρόλος του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών Χριστίνα Ιωάννου Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Α Συντονιστική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης Σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΣΗ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΤΑΣΗ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΚΤΑΣΗ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Παρουσίαση: Δρ Μάρθα Αποστολίδου Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Επιστημονική υπεύθυνη: Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου Καισαριανή, 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής 2. Η ιδέα για τη δημιουργία 3. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρο για την Μελέτη & την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρο για την Μελέτη & την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρο για την Μελέτη & την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ανοιχτή πρόσκληση Πρόσκληση συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. To διακρατικό πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ ΙΙΙ (2006-2010) Mε στόχο την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος «Ένα στα Πέντε»

Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος «Ένα στα Πέντε» Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος «Ένα στα Πέντε» «Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών αρχών για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών: Ένα έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο εκπαιδευτικών Αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τοποθέτηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Συνέδριο εκπαιδευτικών Αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τοποθέτηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Συνέδριο εκπαιδευτικών Αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών Τοποθέτηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος Φεβρουάριος Μάρτιος 2017 Χαρά Ταπανίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλη Ιωαννίδη.

Ελλη Ιωαννίδη. Ελλη Ιωαννίδη www.careformigrants.eu ΠΛΑΙΣΙΟ Από το 2011, η γεωπολιτική αστάθεια στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική έχει οδηγήσει σε μια τεράστια εισροή προσφύγων/μεταναστών στη Νότια Ευρώπη. Το 2015, 1.015.078

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+

Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΣΑ ΚΑΠΑ-Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΣΑ ΚΑΠΑ-Π) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΣΑ ΚΑΠΑ-Π) ΤΣΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ MSC ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5 ος Όροφος, 1496 Λευκωσία Τηλ. : 22 873200 Φαξ : 22 872365 E-mail: childcom@ccr.gov.cy ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με την αξιοποίηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους συμβούλους

σύμφωνα με την αξιοποίηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους συμβούλους 7. Συμπεράσματα Αξιολόγησης στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Πιλοτικά Προγράμματα Εναλλακτικά της Φυλάκισης για Παραβάτες Χρήστες Παράνομων Ουσιών» MIS 349337 Για την αξιολόγηση της Υπηρεσίας Παραπομπών σε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Σωματική Τιμωρία. Hope for Children CRC Policy Center

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Σωματική Τιμωρία. Hope for Children CRC Policy Center Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Σωματική Τιμωρία Hope for Children CRC Policy Center Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Σωματική Τιμωρία Διάρκεια: 18 ώρες Ημερομηνίες: 20/4/2018 & 21/4/2018, 27/4/2018 & 28/4/2018 Τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική και Νεανική Πρόνοια

Παιδική και Νεανική Πρόνοια M3 A13 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ κι ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Παιδική και Νεανική Πρόνοια Υπηρεσίες και Μέτρα (ΕΛΛΑΔΑ) επιλεξιμότητας (1) Νομοθετικές Απαιτήσεις (1) Νόμος υπ αρθ.2716 (ΦΕΚ 96/Α/17-5-1999) για

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα που απευθύνθηκαν στη Γραμμή Βοήθειας - Helpline 1480 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018)

Άτομα που απευθύνθηκαν στη Γραμμή Βοήθειας - Helpline 1480 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 6.8.. Αρ. Τηλ.: 22 23 Αρ. Φαξ: 22 855 e-mail: anasta@cyearn.pi.ac.cy ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στατιστικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση - Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Αίτηση - Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Αίτηση - Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 1 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Φοιτητική Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Χριστίνα Ιωάννου Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες και Υγεία. Πίνακας 1: Προσδόκιμο ζωής ανά φύλο κατά τη στιγμή της γέννησης για τα έτη

Γυναίκες και Υγεία. Πίνακας 1: Προσδόκιμο ζωής ανά φύλο κατά τη στιγμή της γέννησης για τα έτη Απρίλιος 2017 8 Ενημερωτικό Σημείωμα ο Γυναίκες και Υγεία Το 8ο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και σχέδιο ασφάλειας αρχείου ασθενών Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πολιτική και σχέδιο ασφάλειας αρχείου ασθενών Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Πολιτική και σχέδιο ασφάλειας αρχείου ασθενών Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Εγκρίθηκε: Συνέλευση 17/4/2019 Κοσμητεία ΑΘΗΝΑ 2019 1 Πολιτική και σχέδιο ασφάλειας αρχείου ασθενών Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Κατάσταση στην Κύπρο γενικός πληθυσμός (15-64 ετών) % του φύλου Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας 1992 Πολιτιστικά πρότυπα σεξουαλικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα Συνεργαζόμενοι φορείς : Universal Encyclopedia of Sexuality Έναρξη : 1992 - Λήξη : 1993 Στόχος του έργου ήταν ο προσδιορισμός των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480 (Μάιος Σεπτέμβριος 2017) ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480 (Μάιος Σεπτέμβριος 2017) ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 5 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 6.8.04.0 Αρ. Τηλ.: 4030 Αρ. Φαξ: 480505 e-mail: anasta@cyearn.pi.ac.cy Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15648/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

6014/16 ΕΚΜ/γπ/ΘΛ 1 DGG 2B

6014/16 ΕΚΜ/γπ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6014/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες - Αναπηρία Υγεία

Γυναίκες - Αναπηρία Υγεία Γυναίκες - Αναπηρία Υγεία Ελένη Νταλάκα Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ΥΓΕΙΑ Επαγγελματίες Θύματα βίας Γυναίκες (ηλικιωμένες, ανήλικες, Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστριες, εξαρτημένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Κακοποίηση & Παραµέληση των Παιδιών: Γιατί η Επιδηµιολογική Επιτήρηση είναι απαραίτητη; Η κακοµεταχείριση των παιδιών συνιστά µείζον πρόβληµα ηµόσιας Υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιοχή Π.Ο.Υ., 212 Η κακοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εμπειρία από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III

Η Εμπειρία από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III Η Εμπειρία από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III Προετοιμασία Περιεχόμενο - Εφαρμογή του ερευνητικού έργου Μαίρη Κουτσελίνη, Υλώρια Βαλανίδου Σμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 16 Μαρτίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 2019 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΦΕΚ Β 3482/2017, Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2018 C(2018) 471 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.1.2018 που θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας (Σεπτέμβριος 2018) Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπηρεσίες Υγείας σε Περιβάλλον Κρίσης

Οι Υπηρεσίες Υγείας σε Περιβάλλον Κρίσης Οι Υπηρεσίες Υγείας σε Περιβάλλον Κρίσης Στέλιος Δημητρακόπουλος Υποδιοικητής 7 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης «Αποτελέσματα συνοδευτικών δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελούμενων ΤΕΒΑ και συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ενδοσχολική βία

Δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ενδοσχολική βία «Βαρνάλειο» 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου Δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ενδοσχολική βία Το Σχέδιο και τα αποτελέσματά του COMENIUS - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Ένα δυσάρεστο περιστατικό Την επομένη ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

B8-0576/2017 } B8-0577/2017 } B8-0578/2017 } B8-0579/2017 } B8-0580/2017 } B8-0582/2017 } RC1/Τροπ. 3

B8-0576/2017 } B8-0577/2017 } B8-0578/2017 } B8-0579/2017 } B8-0580/2017 } B8-0582/2017 } RC1/Τροπ. 3 25.10.2017 B8-0576/2017 } B8-0577/2017 } B8-0578/2017 } B8-0579/2017 } B8-0580/2017 } B8-0582/2017 } RC1/Τροπ. 3 Τροπολογία 3 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz εξ ονόματος της Ομάδας PPE PPE, S&D, ECR, ALDE,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης http://internet-safety.sch.gr http://internet-safety.sch.gr Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), εθνικό δίκτυο του ΥΠοΠαιΘ, εντείνει

Διαβάστε περισσότερα

ορισμού και αιτολογίας πρόληψης, αντιμετώπισης και καλών πρακτικών συγκεκριμένων θεμάτων/προβλημάτων

ορισμού και αιτολογίας πρόληψης, αντιμετώπισης και καλών πρακτικών συγκεκριμένων θεμάτων/προβλημάτων Το σεμινάριο Πραγματοποιήθηκε στις 26/9/2012 Είχε διάρκεια 3 ώρες Κάλυψε θέματα ορισμού και αιτολογίας πρόληψης, αντιμετώπισης και καλών πρακτικών συγκεκριμένων θεμάτων/προβλημάτων Χρησιμοποιήσε ως μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης > 147 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΑ Μαρίνα Παγιάτσου Ελένη Δημητρίου Μάρω Ριαλά Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015:

Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015: Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015: Εμπλοκή των νέων της Ευρώπης από σχολικούς κήπους σε βιώσιμα συστήματα παραγωγής και διανομής τροφίμων Παγκόσμια εκπαίδευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Η Μεθοδολογία της Έρευνας (research methodology) είναι η επιστήμη που αφορά τη μεθοδολογία πραγματοποίησης μελετών με συστηματικό, επιστημονικό και λογικό τρόπο, με σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ

Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ Γ: Προετοιμάζοντας τη συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Μόνικα Δημοσθένους, Β.Δ. 12 Δεκεμβρίου 2018 Ημέρα Εκπαιδευτικού Γενικά - Εθνική Στρατηγική 2009-2012 για την Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Γιάννης Υφαντόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ πάρχουν πολλές περιπτώσεις Βίας σε Βάρος των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Δ/νση Θεσσαλονίκης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) στο πλαίσιο του έργου: «Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην. «Η Αντισεισμική Θωράκιση της Πόλης» Ένα στιγμιαίο φυσικό φαινόμενο αποτέλεσμα του οποίου,

Εισήγηση Προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην. «Η Αντισεισμική Θωράκιση της Πόλης» Ένα στιγμιαίο φυσικό φαινόμενο αποτέλεσμα του οποίου, Εισήγηση Προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην Ημερίδα του Δήμου Πατρέων με τίτλο: «Η Αντισεισμική Θωράκιση της Πόλης» Εγκέλαδος. Ένα στιγμιαίο φυσικό φαινόμενο αποτέλεσμα του οποίου, πολλές φορές, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ-ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ-ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ-ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η ΜΕΤΑδραση σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες διενεργούν την προβλεπόμενη από τον Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αρχείο Ασθενών με Συγγενείς Ανωμαλίες στην Κύπρο. Congenital malformations in Cyprus

Εθνικό Αρχείο Ασθενών με Συγγενείς Ανωμαλίες στην Κύπρο. Congenital malformations in Cyprus Εθνικό Αρχείο Ασθενών με Συγγενείς Ανωμαλίες στην Κύπρο Congenital malformations in Cyprus Επιδημιολογική έρευνα και παρακολούθηση συγγενών ανωμαλιών και σπάνιων γενετικών νοσημάτων Για συμμετοχή και πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Developing Directive-compatible practices for the identification, assessment and referral of victims

Developing Directive-compatible practices for the identification, assessment and referral of victims Developing Directive-compatible practices for the identification, assessment and referral of victims Αναγνώριση, εξατομικευμένη εκτίμηση αναγκών και παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012 / 29 / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα