Το σπερμοδιάγραμμα αποτελεί βασική εξέταση κατά την διερεύνηση της ανδρικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το σπερμοδιάγραμμα αποτελεί βασική εξέταση κατά την διερεύνηση της ανδρικής"

Transcript

1 29 Κλινική αξιολόγηση του σπερµατοδιαγράµµατος και διερεύνηση της δυσπερµίας Ε.Γ. ΚΟΥΚΚΟΥ Ενδοκρινολόγος, Νοσοκομείο/Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα Το σπερμοδιάγραμμα αποτελεί βασική εξέταση κατά την διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας και οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτό σε συνδυασμό με ένα καλό ιστορικό και κλινική εξέταση αρκούν μερικές φορές για να θέσουν την διάγνωση, ή τουλάχιστον να την κατηγοροποιήσουν σε ενδοκρινικής ή ανατομικής αιτιολογίας. Με εξαίρεση την αζωοσπερμία και την πλήρη ασθενοζωοσπερμία, η εξέταση του σπέρματος μόνη της δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίσει έναν άνδρα μη γόνιμο. Όσο οι παράμετροι του σπέρματος αποκλίνουν από το φυσιολογικό η πιθανότητα γονιμόποιησης του ωαρίου και σύλληψης ελαττώνεται αλλά δεν μηδενίζεται. Κατά την αξιολόγηση του σπερμοδιαγράμματος είναι απαραίτητο να γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις φυσιολογικές μέσες τιμές των παραμέτρων και στις ελάχιστες απαραίτητες για γονιμότητα τιμές των παραμέτρων που εξετάζονται. Για παράδειγμα ενώ η μέση φυσιολογική τιμή για τον αριθμό των σπερματοζωαρίων είναι εκατομμύρια ανά κυβικό εκατοστό εκσπερματήματος η σύλληψη είναι δυνατή και με συγκεντρώσεις μέχρι και 20 εκατομ/ κ.εκ. Η φτωχή ικανότητα του σπερμοδιαγράμματος να προβλέψει την γονιμότητα έχει επιδειχθεί σε πολλές μελέτες και φαίνεται να ισχύει κυρίως όταν αναφερόμαστε σε μεγαλύτερους άνδρες (>45 ετών) και σε νεαρούς. Η αξιολόγηση δύο τουλάχιστον δειγμάτων σπέρματος σε διάστημα μερικών εβδομάδων είναι απαραίτητη. Σε περιπτώσεις που τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαφέρουν πολύ μεταξύ τους είναι απαραίτητος ο επανέλεγχος στους επόμενους 2 με 3 μήνες, ιδιαίτερα αν αναφέρεται στο ιστορικό έκθεση σε σπερμοτοξικούς παράγοντες, όπως π.χ. πυρετικό επεισόδιο. Οι συνθήκες λήψης του δείγματος πρέπει να είναι σταθερές μετά από αποχή 2-3 ημερών, το δείγμα να συλλέγεται σε ειδικό ευρύστομο δοχείο μετά από αυνανισμό, κατά προτίμηση, και να εξετάζεται το συντομότερο μετά την λήψη(<2 ώρες)

2 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 13ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΓΟ ΝΑΔΕΣ Η ανάλυση ενός δείγματος σπέρματος περιλαμβάνει την μακροσκοπική, τη μικροσκοπική, ενίοτε και με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τη μικροβιολογική και την βιοχημική εξέταση καθώς και τον ανοσολογικό έλεγχο. Οι αναλύσεις αυτές καταγράφονται από τον εξεταστή και είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν από τον κλινικό γιατρό χωριστά αλλά και σε συνδυασμό όλες οι παράμετροι που αναφέρονται στην έκθεση. Μακροσκοπική εξέταση Η μακροσκοπική εξέταση του δείγματος καταγράφει τον όγκο, την εμφάνιση, το χρώμα και την οσμή του εκσπερματίσματος. Το φυσιολογικό σπέρμα έχει όγκο μεγαλύτερο από 2ml, είναι πυκνόρρευστο με χροιά λευκόφαιη-οπαλίζουσα και χαρακτηριστική οσμή με ph Σε θερμοκρασία δωματίου ρευστοποιείται εντός 20 λεπτών. Μικρός όγκος σπέρματος δυνατόν να είναι αποτέλεσμα κακής συλλογής ή ακόμα και μικρού χρόνου αποχής πριν από την συλλογή του δείγματος. Αν αυτά αποκλεισθούν είναι ενδεικτικά απόφραξης των σπερματικών πόρων, παλίνδρομης εκσπερμάτισης ή ακόμα και υπογοναδισμού. Μεγάλος όγκος (>8ml) δεν έχει πρακτική κλινική σημασία. Καφεκόκκινη χροιά σημαίνει παρουσία αίματος. Η πρόσμιξη αίματοςαιμοσπερμία, είναι συνήθως αποτέλεσμα μικροαιμορραγιών από την ουρήθρα όμως είναι απαραίτητο να αποκλεισθεί η περίπτωση κακοήθειας, ή χρόνιας λοίμωξης (π.χ.tbc) από το ουρογεννητικό. Κιτρινωπή χροιά, πυώδης εμφάνιση και κακή οσμή είναι ενδεικτική λοίμωξης, ενώ κιτρινωπή απόχρωση υπάρχει επίσης επί ικτέρου ή χρήσης σουλφασαλαζίνης (για ελκώδη κολίτιδα, νόσο Crohn κλπ), ή βιταμινούχων σκευασμάτων. Διαταραχή της ρευστοποίησης και του ιξώδους είναι συχνές επί λοιμώξεων των επικουρικών αδένων, ενώ συγκολλήσεις υπάρχουν εκτός από τις λοιμώξεις και επί ύπαρξης αυτοαντισωμάτων. Τιμή ph>8.0 θέτει την υποψία λοίμωξης, ενώ ph<7.2 σε συνδυασμό και με αζωοσπερμία είναι ενδεικτικά δυσπλασίας ή απόφραξης των επιδιδυμίδων, των εκφορητικών πόρων, των σπερματοδόχων κύστεων ή των εκσπερματιστικών πόρων. Μικροσκοπική εξέταση Πέρα από την καταγραφή ύπαρξης συγκολλήσεων των σπερματοζωαρίων, εύρημα ενδεικτικό υπογονιμότητας ανοσολογικής αιτιολογίας κατά την μικροσκοπική εξέταση του δείγματος εξετάζονται και καταγράφονται ο αριθμός, η κινητικότητα και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων

3 ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. ΚΟΥΚΚΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΠΕΡΜΙΑΣ Αριθμός σπερματοζωαρίων Αν και δεν έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι η γονιμοποιητική ικανότητα ενός σπέρματος είναι ευθέως ανάλογη με τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, ο αριθμός των /ml με ελάχιστο ολικό αριθμό τα σπερματοζωάρια έχουν καθοριστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ως τα κατώτερα όρια αναφοράς. Συγκεντρώσεις σπερματοζωαρίων <20 million/ml χαρακτηρίζονται ως ολιγοζωοσπερμία. Ο αριθμός αυτός μάλλον βασίζεται στην εργασία των MacLeod & Gold, οι οποίοι βρήκαν ότι μόνο το 5% των γόνιμων ανδρών είχαν συγκέντρωση σπερματοζωαρίων <20 million/ml. Πιο πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν την ισχύ του αριθμού αυτού, αν και στην νέα έκδοση του εγχειριδίου της ΠΟΥ για την εξέταση του σπέρματος θα προταθούν χαμηλότερα όρια αναφοράς (<14million/mL). Αζωοσπερμία καλείται η πλήρης έλλειψη σπερματοζωαρίων στο σπέρμα και πρέπει να επιβεβαιώνεται με επανάληψη της εξέτασης και έλεγχο μετά από φυγοκέντρηση του δείγματος και εξέταση του υπολείμματος. Επί μικρού όγκου είναι η αναγκαία η φυγοκέντρηση της ούρησης μετά την εκσπερμάτηση και η αναζήτηση σπερματοζωαρίων στο ίζημα. Η αζωοσπερμία δυνατόν να είναι παροδική σαν αποτέλεσμα πυρετικού επεισοδίου ή ή μερικής απόφραξης των σπερματικών πόρων. Η αζωοσπερμία δυνατόν να οφείλεται σε σοβαρή διαταραχή/έλλειψη σπερματογένεσης ή σε απόφραξη/ δυσλειτουργία της εκφορητικής οδού: Αζωοσπερμία σε ασθενή με φυσιολογικά επίπεδα FSH, φυσιολογικό όγκο όρχεων, χαμηλά επίπεδα α-γλυκοσιδάσης στο σπερματικό πλάσμα και ph σπέρματος <7.2 είναι αποφρακτικού τύπου. Αντίθετα, Αζωοσπερμία με υψηλά επίπεδα FSH σε συνδυασμό με μικρό (<6ml) όγκο όρχεων συνηγορεί υπέρ χρωμοσωμικής ανωμαλίας (σύνδρομο Klinefelter), ενώ αζωοσπερμία (ή και σοβαρή ολιγοζωοσπερμία) με μεγαλύτερο (>6ml) όγκο όρχεων είναι ενδεικτική πρωτοπαθούς διαταραχής της σπερματογένεσης Κινητικότητα σπερματοζωαρίων Σύμφωνα με την ΠΟΥ η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων έχει τις εξής διαβαθμίσεις: a: γρήγορη προς τα εμπρός κίνηση, b:αργή κίνηση, c:επιτόπια κίνησηαπουσιάζει η κίνηση προς τα εμπρός και d:ακινησία. Η κινητικότητα του σπέρμα- Ασθενοζωοσπερμία ορίζεται η απόκλιση των ορίων κινητικότητας των σπερματοζωαρίων κάτω των ως άνω πλαισίων. Ψευδής ασθενοζωοσπερμία δυνατόν να οφείλεται σε χρήση προφυλακτικού ή συλλογή του δείγματος σε πλαστικό δοχείο, χρήση σπερμοκτόνων ουσιών, ακραία θερμοκρασία περιβάλλοντος ή μεγάλη καθυστέρηση πριν τον έλεγχο του δείγματος, ιδίως σε χαμηλή θερμοκρασία. Σε περιπτώσεις λήψης του δείγματος εκτός εργαστηρίου συνιστάται η μεταφορά του σε -363-

4 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 13ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΓΟ ΝΑΔΕΣ στενή επαφή με το σώμα. Χαμηλή κινητικότητα των σπερματοζωαρίων συνήθως συνυπάρχει με μικρό αριθμό αλλά και με διαταραχές στην μορφολογία των σπερματοζωαρίων (ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμία, ΟΤΑ) και είναι ενδεικτική διαταραχής της σπερματογένεσης. Γενετικός έλεγχος του άνδρα, ιδιαίτερα αν συνυπάρχει παρόμοιο οικογενειακό ιστορικό, συνιστάται σε σοβαρές περιπτώσεις. Η αναζήτηση μικροελλείψεων στο μακρύ σκέλος του χρωμοσώματος Υ, ιδίως στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές του αζωοσπερμικού παράγοντα (Azoospermic Factor, AZF), έχει επιδείξει παρουσία μεταλλάξεων σε περιπτώσεις ΟΤΑ σε ποσοστό υψηλότερο σε σύγκριση με τον νορμοζωοσπερμικό πληθυσμό. Δεδομένου ότι η αυξημένη παρουσία (>10%) ελευθέρων ριζών οξυγόνου στο σπερματικό πλάσμα-οξειδωτικό στρες- δυνατόν να προκαλέσει, πέρα από οξειδωτικές βλάβες στο DNA των σπερματοζωαρίων, και έκπτωση της κινητικότητάς τους συνιστάται έλεγχος ελευθέρων ριζών του δείγματος σε επιλεγμένες περιπτώσεις Το φυσιολογικό σπερματοζωάριο έχει ωοειδές σχήμα κεφαλής και άθικτη ουρά. Το ακρόσωμα είναι σαφώς ορατό και καταλαμβάνει το 40-70% της επιφάνειας της κεφαλής. Μόνο μία ουρά είναι συμμετρικά τοποθετημένη στη βάση της κεφαλής χωρίς να είναι περιελιγμένη, σπασμένη ή διπλωμένη γύρω από τον άξονά της. Όλες οι αποκλίσεις από την ιδανική μορφολογία του σπερματοζωαρίου χαρακτηρίζονται ως ανωμαλίες και μπορεί να αφορούν και τις τρεις περιοχές του σπερματοζωαρίου. Υπάρχουν πολλές μορφές ανώμαλων σπερματοζωαρίων, όπως π.χ. με πολύ μεγάλη, πολύ μικρή, κωνοειδή ή απιοειδή κεφαλή. Ενίοτε παρατηρούνται κεφαλές με πολλά κενοτόπια, με σφαιρική μορφολογία, ενώ είναι επίσης δυνατόν να παρατηρηθούν σπερματοζωάρια με διπλή κεφαλή καθώς και με σπασμένη, ελικοειδή ή διπλή ουρά. Ειδικές διαταραχές στην μικροδομή του σπερματοζωαρίου δυνατόν να αποδειχθούν με την χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σε περιπτώσεις βαριάς ασθενοζωοσπερμίας. Τερατοζωοσπερμία ορίζεται ποσοστό φυσιολογικών σπερματοζωαρίων <30%. Η χρήση των κριτηρίων Kruger προσφέρει μια πιο λεπτομερειακή ανάλυση της μορφολογίας του σπέρματος. Τα κριτήρια αυτά εκτιμούν πιο αυστηρά, σε σχέση με τα κριτήρια της ΠΟΥ, την μορφολογία των σπερματοζωαρίων και σύμφωνα με μειωθεί ότι τα αυστηρά κριτήρια έχουν προταθεί από μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κλασσικοί μελετητές του σπέρματος αμφισβητούν την σημασία τους. Είναι σημαντικό να διευκρινίζεται κατά την εξέταση αν οι διαταραχές στην μορφολογία των σπερματοζωαρίων αφορούν πολλαπλά σημεία, ή υπερτερεί μια συγκεκριμένη δομική ανωμαλία, όπως σφαιρική κεφαλή επί έλλειψης ακροσώματος ή σπερματοζωάρια με κεφαλή καρφίτσας επί διαταραχής του κεντριολίου. Τότε -364-

5 ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. ΚΟΥΚΚΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΠΕΡΜΙΑΣ η ουρά αποκόπτεται από την κεφαλή που απορροφάται κατά την διέλευση του σπερματοζωαρίου από την επιδιδυμίδα και στο εκσπερμάτησμα ανευρίσκονται μόνο οι ουρές με την κυτταροπλασματική σταγόνα να δίνει την χαρακτηριστική εμφάνιση κεφαλής καρφίτσας. Η ορθή εκτίμηση της μορφολογίας του σπέρματος έχει μεγάλη σημασία γιατί ο κίνδυνος αποτυχίας της κλασσικής εξωσωματικής είναι υψηλόςς όταν το ποσοστό των μη φυσιολογικών σπερματοζωαρίων είναι μεγάλο. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της ICSI είναι ανεξάρτητα της μορφολογίας του σπέρματος και οι ασθενείς με αυτή την διαταραχή πρέπει να κατευθύνονται προς την τεχνική αυτή. Ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων Εξετάζεται χρησιμοποιώντας την αρχή ότι ένα κύτταρο με ακέραια την κυτταροπλασματική του μεμβράνη δεν μπορεί να απορροφήσει την χρωστική ηωσίνη, ενώ ένα νεκρό κύτταρο, δηλαδή κύτταρο με καταστραμμένη κυτταροπλασματική μεμβράνη διαπεράται από την χρωστική και γίνεται έτσι διακριτό. Φυσιολογική ζωτι- Η ελαττωμένη ζωτικότητα συνήθως συνοδεύεται από χαμηλή κινητικότητα (<20-30% ολική κινητικότητα-<5% προωθητική κινητικότητα). Η ζωτικότητα του σπέρματος δυνατόν να μεταβάλλεται με την συχνότητα της σεξουαλικής επαφής και χαρακτηριστικά βελτιώνεται μετά από επανειλημμένη εκσπερμάτιση, οπότε και η διαταραχή αποδίδεται σε κακή αποθήκευση του σπέρματος στην ουρά της επιδιδυμίδας. Εμφανίζεται επίσης σε άτομα με βλάβη του νωτιαίου σωλήνα, ή πάσχοντες από πολυκυστική νόσο των νεφρών, κατάσταση που σχετίζεται και με εμφάνιση κύστεων στους εκφορητικούς πόρους. Στις περιπτώσεις αυτές είναι χαρακτηριστική η ύπαρξη αλλοιώσεων στην μικροδομή των σπερματοζωαρίων του εκσπερματίσματος, αλλά η δομή των ώριμων σπερματίδων από ορχική βιοψία είναι φυσιολογική. Στα ζευγάρια αυτά συνιστάται συχνή σεξουαλική επαφή, 1-2 φορές ημερησίως για 3 με 4 ημέρες πριν την ωοθυλακιορρηξία. Μικροβιολογική εξέταση Στο φυσιολογικό σπέρμα μπορεί να παρατηρηθούν κυτταρικά στοιχεία που δεν προέρχονται από το σπερματικό επιθήλιο, όπως: λευκοκύτταρα, τα οποία σε αριθμό μικρότερο από 106/ml δεν έχουν παθολογική σημασία, ερυθροκύτταρα, που ανευρίσκονται μόνο επί αιμοσπερμίας, επιθηλιακά κύτταρα που προέρχονται από την ουρήθρα και δεν έχουν παθολογική σημασία και τέλος μικροοργανισμοί. Οι τελευταίοι, όταν είναι σε μικρούς αριθμούς θεωρούνται ως συμβιώντες του αναπαραγωγικού συστήματος, ενώ σε μεγαλύτερους μπορεί να δηλώνουν επιμόλυνση του δείγματος ή λοίμωξη, οπότε και συνιστάται καλλιέργεια και αντιμετώπιση ανάλογα με το αντιβιόγραμμα

6 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 13ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΓΟ ΝΑΔΕΣ Βιοχημική εξέταση Στο εκσπερμάτισμα περιέχεται ένα πλήθος χημικών ουσιών, κάθε μια από τις οποίες παράγεται από συγκεκριμένο όργανο ή τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος. Ετσι, η συγκέντρωσή της μπορεί να χρησιμεύσει ως δείκτης για την ακεραιότητα και την λειτουργία του. Οι ουσίες αυτές είναι: Η φρουκτόζη και οι προσταγλαδίνες, που εκκρίνονται κυρίως από τις σπερματοδόχους κύστεις. Χαμηλή συγκέντρωση φρουκτόζης στο σπερματικό πλάσμα δυνατόν να σημαίνει αμφοτερόπλευρη αγενεσία ή σοβαρή δυσλειτουργία των σπερματοδόχων κύστεων ή απόφραξη των εκσπερματιστικών πόρων. Η διερεύνηση με διορθικό υπερηχογράφημα πριν και μετά την εκσπερμάτιση θα βοηθήσει στην διάγνωση. Η όξινη προστατική φωσφατάση, ο ψευδάργυρος και το κιτρικό οξύ αποτελούν δείκτες εκτίμησης της προστατικής λειτουργίας. Τέλος, η L-καρνιτίνη, η γλυκεροφωσφοχολίνη και η ουδέτερη α-γλυκοσιδάση, αποτελούν δείκτες της λειτουργίας των επιδιδυμίδων. Επι αζωοσπερμίας, τα πολύ χαμηλά ή μηδενικά επίπεδα της α-γλυκοσιδάσης, σε συνδυασμό με φυσιολογικό όγκο όρχεων και φυσιολογική FSH, θέτουν την υποψία της αμφοτερόπλευρης απόφραξης των επιδιδυμίδων ή των εκφορητικών πόρων. Συνοψίζοντας Η κλινική αξιολόγηση του σπερμοδιαγράμματος μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες κατά την εκτίμηση του υπογόνιμου άνδρα και να βοηθήσει στην διαφοροδιάγνωση με βάση τον αλγόριθμο που ακολουθεί. Δεδομένου ότι συνήθως οι επί μέρους παράμετροι του σπερμοδιαγράμματος δεν διαταράσσονται μεμονωμένα, στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται η εκτίμηση του Ολικού λειτουργικού κλάσματος, το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Όγκος(mL) X συγκέντρωση(106) Χ κινητικότητα (%) Χ μορφολογία (%)/ Η χρήση του ολικού λειτουργικού κλάσματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την παρακολούθηση του εξεταζόμενου άνδρα και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τυχόν θεραπευτικής αγωγής που αποσκοπεί στην βελτίωση του σπέρματος. Επιλεγμένη βιβλιογραφία WHO Laboratoty Manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction. Cambridge University Press, 1999 Diagnostic Approach to the Infertile Male Patient, Jonathan P. Jarow, MD, in Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 2007, 36(2) Andrology World Health Organization reference values for human semen characteristics, Trevor G. Cooper et al. Human Reproduction Update Advance Access published, December 4,

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι 115 27 ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ [1]/[6] ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Περίπου το 15% των ζευγαριών δεν είναι σε θέση να συλλάβουν μετά από ένα χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΑΝΔΡΙΚΗ YΠOrONIMOTHTA. Μέρος Πρώτο

ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΑΝΔΡΙΚΗ YΠOrONIMOTHTA. Μέρος Πρώτο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ MKAIOY 1 Ο 115 28 ΙΛΙΣΙΑ ΤΗΛ. -FAX: 21 Ο 77 7 4 607 www.hsge.gr ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΔΡΙΚΗ YΠOrONIMOTHTA Μέρος Πρώτο ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡ Ι ΟΣ - Ν ΟΕΜΒΡ Ι ΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Υπογονιμότητα σημαίνει ότι κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην διαδικασία της σύλληψης, πράγμα που τον εμποδίζει να αποκτήσει παιδιά. Ωστόσο, ως διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η συχνότητα υπογονιμότητας στον γενικό πληθυσμό είναι δύσκολο να καθορισθεί και διαφέρει στις διάφορες χώρες (Ευρώπη, Ασία, Αφρική). Δεδομένα από κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ Όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να τεκνοποιήσει, επί τουλάχιστον 1 χρόνο τακτικής σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις, τότε θεωρείται ότι το ζευγάρι αυτό αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ.

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ. Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ RECENTFINDINGSINIVF-NURSINGINTERVATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης;

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Τί είναι ο προστάτης; Ο προστάτης είναι ένα συμπαγές όργανο και συγκεκριμένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το μέγεθος και το σχήμα κάστανου και βρίσκεται μπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της υπογεννητικότητας µε εστίαση στην υπογονιµότητα και τη στειρότητα» ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Χλιαουτάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο προστάτης είναι ένα συµπαγές όργανο και συγκεκριµένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το µέγεθος και το σχήµα κάστανου και βρίσκεται µπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα

Ηealth. ΥΓΕΙΑ Το στοίχηµα για καλύτερες υπηρεσίες ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Ηealth. ΥΓΕΙΑ Το στοίχηµα για καλύτερες υπηρεσίες ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Ηealth ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ο έγκαιρος εµβολιασµός ασπίδα προστασίας για βρέφη και παιδιά Το πρόβληµα της υπογονιµότητας µπορεί να αντιµετωπισθεί Ο καρκίνος του µαστού δεν πρέπει να τροµάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η υπογονιμότητα στις μέρες μας είναι ένα συχνό κλινικό πρόβλημα. Αφορά το 13-15% των ζευγαριών διεθνώς. Η επίπτωσή της ποικίλει, με το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιοσπερμία και υπογονιμότητα

Μικροβιοσπερμία και υπογονιμότητα Μικροβιοσπερμία και υπογονιμότητα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κωνσταντίνος Τσόμπος, Ηλίας Τσιαούσης Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων Αλληλογραφία: Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε Μαζί κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα! www.eugonia.gr Αγαπητοί μας φίλοι, Βασική μας αρχή είναι, ότι, όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην μητρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

«ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του προστάτη. Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Oξεία προστατίτιδα. Xρόνια προστατίτιδα. Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως. Καρκίνος του προστάτη

Καρκίνος του προστάτη. Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Oξεία προστατίτιδα. Xρόνια προστατίτιδα. Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως. Καρκίνος του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη Oξεία προστατίτιδα Xρόνια προστατίτιδα Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως Καρκίνος του προστάτη Ο προστάτης αποτελεί τμήμα του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ)

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ) ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ) Δύο είναι οι κυριότερες παθήσεις που αφορούν τη σεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Puregon 50 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 50 IU ανασυνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΒΕΣΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Γεώργιος Κουρούνης (επιβλέπων) Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπονίκος Διονύσιος Ομ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Νεοκλής Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙ. mat. καλωσόρισε δύο νέα μέλη. κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού»

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙ. mat. καλωσόρισε δύο νέα μέλη. κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού» Περιοδική έκδοση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» 08 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ καλωσόρισε δύο νέα μέλη κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού» Αγκαλιάζει τα παιδιά και τις έφηβες ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα