Αζωοσπερµία: Η σύγχρονη πρόκληση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζωοσπερµία: Η σύγχρονη πρόκληση"

Transcript

1 Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Αζωοσπερµία: Η σύγχρονη πρόκληση ηµήτριος Γ. Γουλής Επίκουρος καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής ΑΠΘ

2 Προσέγγιση

3 Tιµές αναφοράς σπερµoδιαγράµµατος (WHO) Ρευστοποίηση < 60 min Όψη Μη διαφανής Γλοιότητα Νηµάτια < 2 cm ph > 7,2 Όγκος > 1,5 ml Συγκέντρωση σπερµατοζωαρίων > 15 εκατoµµύρια / ml Κινητικότητα σπερµατοζωαρίων > 40% (a + b + c) > 32% (a + b) Μορφολογία σπερµατοζωαρίων > 4% Cooper TG et al. Hum Reprod Update 2010;16:231

4 Αζωοσπερµία Ορισµοί Απουσία σπερµατοζωαρίων και µετά τη φυγοκέντρηση του δείγµατος Παροδική µόνιµη Κρυπτοζωοσπερµία Απουσία σπερµατοζωαρίων κατά την πρώτη παρατήρηση Παρουσία λίγων σπερµατοζωαρίων µετά τη φυγοκέντρηση του δείγµατος Ασπερµία Μηδενική ποσότητα σπέρµατος

5 Προσέγγιση ανδρικής υπογονιµότητας Σπέρµα ( ιάγνωση) Θεραπεία

6 Προσέγγιση ανδρικής υπογονιµότητας Κλινικός Ορµονικός Σπέρµα Απεικόνιση Ιστολογικός Γενετικός Αιτιολογική κατάταξη Θεραπεία

7 Ανδρική υπογονιµότητα ανά αίτιο Αιτιολογική κατάταξη Ποσοστό (%) Ιδιοπαθής υπογονιµότητα 32 Κιρσοκήλη 17 Ενδοκρινικά αίτια 9 Λοιµώξεις 9 Κρυψορχία 8 Σεξουαλικές διαταραχές 6 Συστηµατικές παθήσεις 5 Αντισπερµατικά αντισώµατα 4 Όγκοι όρχεων 2 Απόφραξη 1 Λοιπές αιτίες 7 Behre HM et al. Klinik der Gegenwart 22:1, 1994

8 Υποθάλαµος και υπόφυση Nieschlag E, Behre HM. Andorlogy, 1997

9

10 Εκφορητική οδός και αδένες Nieschlag E, Behre HM. Andorlogy, 1997

11 Aζωοσπερµία ανά αίτιο Αιτιολογική κατάταξη Ποσοστό (%) Προ-ορχικά αίτια 1-2 Ορχικά αίτια Ιδιοπαθής αζωοσπερµία Μετα-ορχικά αίτια Nieschlag E, Behre HM. Andorlogy, 1997

12 Aζωοσπερµία ανά αίτιο Αιτιολογική κατάταξη Ποσοστό (%) Απόφραξη (πλήρης, αµφοτερόπλευρη) 100 Υποφυσιακή ανεπάρκεια 100 Σύνδροµο Klinefelter 73 Κρυψορχία 46 Υπερπρολακτιναιµία 38 Λοίµωξη επικουρικών γεννητικών αδένων 10 Κιρσοκήλη 10 Συστηµατικά νοσήµατα 28 Ιδιοπαθής βλάβη 24 Σεξουαλικές διαταραχές 19 Ιατρογενής 42 WHO, 1987

13 Συχνότητα της αζωοσπερµίας Γενικός πληθυσµός: 1% Υπογόνιµοι άνδρες: 10-15% Willott GM, 1982, Jarow et al,1989 Ελληνική µελέτη υπογόνιµων ανδρών (Α Μ-Γ Κλινική Α.Π.Θ) υπογόνιµοι άνδρες 187 αζωοσπερµικοί (7,2%) Παπαδήµας Ι και συν., 1991

14 Αιτιολογική κατάταξη της αζωοσπερµίας Αζωοσπερµία Υπογοναδισµός (19%) Υπεργοναδοτροπικός (12%) Υπογοναδοτροπικός (7%) Ευγοναδισµός (81%) Βλάβη των εκφορητικών οδών (42%) Συγγενής αγενεσία εκφορητικών οδών Επίκτητη απόφραξη (µεταφλεγµονώδης, µετεγχειρητική, µετατραυµατική) ιαταραχές εκσπερµάτισης Βλάβη σπερµατογένεσης (39%) Ιδιοπαθής (25%) Μεταπαρωτιδική ορχίτιδα Κρυψορχία Κιρσοκήλη Χηµειοθεραπεία - Ακτινοθεραπεία

15 Ιστορικό και κλινική εξέταση

16 ιερεύνηση της αζωοσπερµίας Ιστορικό Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής υπογονιµότητα, παρωτίτιδα, κρυψορχία, τραυµατισµός, επεµβάσεις, λοιµώξεις, πρόσφατος πυρετός, χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, φάρµακα, οικογενειακό ιστορικό υπογονιµότητας, κυστικής ίνωσης, νοητικής υστέρησης Κλινική εξέταση Μέγεθος όρχεων, δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, παρουσία και σύσταση επιδιδυµίδων και σπερµατικών πόρων, κιρσοκήλη, δακτυλική εξέταση

17 Έλεγχος σπέρµατος

18 Έλεγχος σπέρµατος Σπερµοδιαγράµµατα όγκος Μικροβιολογικός έλεγχος καλλιέργεια Βιοχηµικός έλεγχος ph φρουκτόζη α-γλυκοσιδάση Εξέταση ούρων µετά την εκσπερµάτιση

19 ιακυµάνσεις συγκέντρωσης

20 Γεννητικό σύστηµα άρρενος

21 ιαγνωστικός αλγόριθµος Oates R. Asian J Androl 2012;14:82

22 ιαγνωστικός αλγόριθµος (< 1 ml, ph < 7.0) Oates R. Asian J Androl 2012;14:82

23 Ορµονικός έλεγχος

24 Ορµονικός έλεγχος FSH LH Προλακτίνη Τεστοστερόνη Έλεγχος θυρεοειδούς Ανασταλτίνη Β (Inhibin B Inh B) Ανασταλτική ορµόνη των πόρων του Müller (Anti-Müllerian Hormone AMH)

25 FSH Ισχυρή συσχέτιση βασικών τιµών µε: Ιστολογία του σπερµατικού επιθηλίου Αριθµό των σπερµατοζωαρίων Απάντηση στη δοκιµασία GnRH ιακύµανση FSH < 10% ιαφορική διάγνωση πρωτοπαθούς ορχικής βλάβης / βλάβης του άξονα «υποθάλαµος - υπόφυση»

26 Inh Β Γλυκοπρωτεΐνη της οικογένειας TGF-β Αποκλειστικό παράγωγο των κυττάρων Sertoli Μονότροπη αναστολή της FSH Παρακρινική δράση Θετική συσχέτιση µε τον αριθµό των σπερµατοζωαρίων και το µέγεθος των όρχεων Προγνωστικός δείκτης στην TESE

27 AMH Γλυκοπρωτεΐνη της οικογένειας TGF-β Παράγωγο των κυττάρων Sertoli Υποστροφή των πόρων του Müller Αυτοκρινικές - παρακρινικές δράσεις Προγνωστικός δείκτης στην TESE

28 επιµήκης σπερµατίδα κύτταρο Sertoli κύτταρο Leydig στρογγυλή σπερµατίδα σπερµατοκύτταρο περισωληναριακά κύτταρα σπερµατογόνιο υποδοχέας ανδρογόνων (AR) Nieschlag E et al. Andrology,

29 Συσχέτιση Inh B και FSH ορού Spearman s rho= 0,677, p<0,001

30 Πρόγνωση ανεύρεσης σπερµατοζωαρίων AUC µέγεθος όρχεων: 0,693 1/ FSH: 0,661 Inh Β: 0,630 ΑΜΗ: 0,565 Goulis DG et al. Fertil Steril 2009;91:1279

31 Πρόγνωση ανεύρεσης σπερµατοζωαρίων

32 Πρόγνωση ανεύρεσης σπερµατοζωαρίων Tuettelmann F et al. Int J Androl 2010;34:291

33 Πρόγνωση ανεύρεσης σπερµατοζωαρίων Tuettelmann F et al. Int J Androl 2010;34:291

34 Βιοχηµικός έλεγχος σπέρµατος φρουκτόζη α-γλυκοσιδάση

35 Πρόγνωση ανεύρεσης σπερµατοζωαρίων Tuettelmann F et al. Int J Androl 2010;34:291

36 Απεικονιστικός έλεγχος

37 Απεικονιστικός έλεγχος Υπερηχογράφηµα οσχέου Μικρολιθίαση όρχεων Κιρσοκήλη Υδροκήλη Έγχρωµο υπερηχογράφηµα ροής (Triplex) Σε ορθία θέση µε δοκιµασία Valsalva ιορθικό υπερηχογράφηµα ιαφορική διάγνωση αποφρακτικής αζωοσπερµίας MRI υπόφυσης

38 Υπερηχογράφηµα οσχέου

39 υσγενεσία όρχεων Skakkebaek NE et al. Hum Reprod 2001;16:972

40 υσγενεσία όρχεων Skakkebaek NE et al. Hum Reprod 2001;16:972

41 Triplex οσχέου

42 Γενετικός έλεγχος

43 Γενετικός έλεγχος Καρυότυπος Yq µικροελλείψεις (AZF a,b,c ) Ενδείξεις: Ιδιοπαθής µη αποφρακτική αζωοσπερµία ή βαρεία ΟΤΑ Βαρύτατη, µη ιδιοπαθής ΟΤΑ (< / ml) (π.χ. κρυψορχία) Συχνότητα: 3% Giannouli Ch et al. Int J Androl 2004;27:101 Repping S et al. Nat Genet 2003;35,247 Κυστική ίνωση (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene - CFTR)

44 Yq µικροελλείψεις Τρεις υποπεριοχές Yq Vogt et al. Hum Mol Genet 1996;7:933 Ιδιοπαθής αζωο- / βαρεία ΟΤΑ 3% Osterlund et al. Int J Andr 2000;23:225

45 Ενδείξεις Κυστική ίνωση Συγγενής αµφοτερόπλευρη αγενεσία των σπερµατικών πόρων (CBAVD) Αποφρακτική αζωοσπερµία Χρόνια παγκρεατίτιδα Claustres M et al. Hum Mutat 2000;16:143 Jarvi K et al. Lancet 1995;5:149 Sharer N et al. N Eng J Med 1998;339:645

46 Γονιδιακός έλεγχος

47 Ιστολογικός και κυτταρολογικός έλεγχος

48 Είδη βιοψιών όρχεων Ανοικτή βιοψία (TESE) ιαδερµική βιοψία (FNA)

49 Συγκριτική αξιολόγηση βιοψιών όρχεων FNA Ανοικτή βιοψία

50 Προσέγγιση αζωοσπερµίας Nieschlag E, Behre HM. Andorlogy, 1997

51 Θεραπευτική προσέγγιση

52 Ανδρική υπογονιµότητα - 1 Αιτιολογία Σύνδροµο Kallmann Προλακτίνωµα Υπερθυρεοειδισµός Υποθυρεοειδισµός Αιτιολογική Γοναδοτροπίνες Αγωνιστές ντοπαµίνης Αντιθυρεοειδικά L-θυροξίνη

53 Ανδρική υπογονιµότητα - 2 Αιτιολογία Λοιµώξεις Κιρσοκήλη Απόφραξη εκφορητικών οδών Προσανατολισµένη Αντιβιοτικά Χειρουργική επέµβαση Μικροχειρουργική αποκατάσταση

54 Ανδρική υπογονιµότητα - 3 Αιτιολογία Ιδιοπαθής υπογονιµότητα Εµπειρική Κιτρική κλοµιφένη Κιτρική ταµοξιφένη Γοναδοτροπίνες Τεστοστερόνη Αντιοξειδωτικές ουσίες Βιταµίνες Σπερµατέγχυση (IUI) Ενδοωαριακή έγχυση σπερµατοζωαρίου (ICSI)

55 Θεραπευτική αντιµετώπιση αζωοσπερµίας Αιτιολογική θεραπεία FNA / ΤESE ICSI Σπερµατέγχυση µε σπέρµα δότη (AID) Υιοθεσία

56 Θεραπευτική αντιµετώπιση αζωοσπερµίας Αιτιολογική θεραπεία Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισµός χορήγηση GnRH κατά ώσεις εξωγενείς γοναδοτροπίνες Εγχειρητική αντιµετώπιση κιρσοκήλης µετεγχειρητική χορήγηση ταµοξιφαίνης επί 3-6 µήνες Επίκτητη αποφρακτική αζωοσπερµία αναστοµωτική επέµβαση - ICSI

57 Θεραπευτική αντιµετώπιση αζωοσπερµίας TESE ICSI Ιδιοπαθής συγγενής, µη αποφρακτική αζωσπερµία ατελής µορφή SCOS ατελής µορφή διακοπής σπερµατογένεσης βαρεία υποσπερµατογένεση Αζωοσπερµία από γνωστά αίτια σύνδροµο Klinefelter αµφοτερόπλευρη βαρεία κρυψορχία µεταπαρωτιδική ορχίτιδα κιρσοκήλη µε αζωοσπερµία συγγενής αγενεσία εκφορητικών οδών επίκτητη αποφρακτική αζωοσπερµία νευρογενής αδυναµία εκσπερµάτισης παλίνδροµη εκσπερµάτιση

58 ICSI και ανδρική υπογονιµότητα ICSI έναντι φυσικής σύλληψης Όχι διαφορα συγγενείς ανωµαλίες (2,6%, RR 1) Σηµαντικές διαφορές συγγενείς ανωµαλίες (RR 2,0) υποσπαδίας (RR 3,0) µικρό βάρος γέννησης (RR 2,7) περιγεννητική νοσηρότητα Bonduelle M, et al. Hum Reprod 1999;14(Suppl 1):243 Palermo GD, et al. JAMA 1996;276:1893 Sutcliffe AG, et al. Lancet 2001;357:2080 Wennerholm UB, et al. Hum Reprod 2000;15:944 Hansen M, et al. N Engl J Med 2002;346:725 Schieve LA, et al. N Engl J Med 2002;346:731 Helmerhorst FM, et al. BMJ 2004;328:261

59 Χηµειοθεραπεία και υπογονιµότητα υνατότητα κατάψυξης σπέρµατος υνατότητα ICSI

60 Μελλοντικές προοπτικές Κυτταροκαλλιέργειες βλαστικών κυττάτων (testicular stem cells) Μεταµόσχευση κυττάρων του σπερµατικού επιθηλίου (germ cell transplantation)

61 Μελλοντικές προοπτικές

62 Συµπεράσµατα Η τεκµηρίωση της διάγνωσης απαιτεί δύο τουλάχιστον σπερµοδιαγράµµατα Η αζωοσπερµία αποτελεί αρκετά συχνή διαταραχή του υπογόνιµου άνδρα και οφείλεται σε µεγάλο φάσµα αιτίων Η αιτιολογική διερεύνηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της Ο γενετικός έλεγχος είναι απαραίτητος πριν την εφαρµογή της ICSI Η εφαρµογή της µεθόδου ICSI άλλαξε ριζικά τις θεραπευτικές δυνατότητες

63 Ανδρική υπογονιµότητα Εφαρµογή των σύγχρονων διαγνωστικών µεθόδων µε σκοπό την αιτιολογική διάγνωση των περιστατικών Προσεκτική εκτίµηση των ασθενών και κατάταξή τους σε υπο-οµάδες µε σκοπό την εύρεση των καταλληλότερων περιπτώσεων για την εφαρµογή των θεραπευτικών προσεγγίσεων

64 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Α Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου.Γ. Γουλής Χ. Τσαµέτης Π. Πουλάκος Β. Σκάρπα Ι. Λίτσας Κ. Τουλής Γ. Μηντζιώρη Ε. Τσίρου Π.Κ. Ηλιάδου Π.-. Κανταρτζή. Τσιτλακίδης

65 Σ.Α, 31 ετών, αγρότης Περιστατικό 1 Πρωτοπαθής υπογονιµότητα (από 4 ετίας προσπάθεια τεκνοποίησης) Ελεύθερο ατοµικό και οικογενειακό ιστορικό Κλινική εξέταση Ευγοναδικός Μέγεθος όρχεων 25 ml άµφω Απουσία κιρσοκήλης Αδυναµία ψηλάφησης σπερµατικών πόρων

66 Περιστατικό 1 Σπερµοδιάγραµµατα (x2) Όγκος: 1,0 και 0,9 ml ph: 6,8 Αζωοσπερµία Απουσία άωρων κυττάρων σπερµατικής σειράς Φρουκτόζη: 0,07 ng/ml (Φ.Τ. > 1,2 ng/ml) Καλλιέργεια σπέρµατος: αρνητική Ορµονικός έλεγχος FSH: 3,2 IU/L LH: 3,8 IU/L Τεστοστερόνη: 663 ng/dl Ανασταλτίνη B: 176 pg/ml

67 Aπεικονιστικός έλεγχος Περιστατικό 1 Υπερηχογράφηµα οσχέου: κφ ιορθικό υπερηχογράφηµα: κφ FNA όρχεων Φυσιολογική σπερµατογένεση

68 Περιστατικό 1 ιαφορική διάγνωση Συγγενής αγενεσία εκφορητικών οδών Επίκτητη αποφρακτική αζωοσπερµία Παλίνδροµη εκσπερµάτιση

69 Περιστατικό 1 ιάγνωση Συγγενής αγενεσία εκφορητικών οδών Αντιµετώπιση Υπερηχογράφηµα νεφρών: κφ Έλεγχος για µεταλλάξεις του γονιδίου της κυστικής ίνωσης (CFTR) στον ίδιο και τη σύζυγο Παραποµπή για ICSI Γενετική καθοδήγηση

70 Συγγενής αγενεσία των εκφορητικών οδών ιαγνωστικά χαρακτηριστικά Πρωτοπαθής υπογονιµότητα Φυσιολογικό µέγεθος όρχεων Αδυναµία ψηλάφησης επιδιδυµίδων ή και σπερµατικών πόρων Απουσία άωρων µορφών στο σπερµοδιάγραµµα, χαµηλός όγκος σπέρµατος, όξινο ph, ελαττωµένα ή µη ανιχνεύσιµα επίπεδα φρουκτόζης Φυσιολογικά επίπεδα ορµονών Φυσιολογική σπερµατογένεση στη βιοψία όρχεων 75% των υπογόνιµων ανδρών µε συγγενή αγενεσία των εκφορητικών οδών έχουν µεταλλάξεις του γονιδίου CFTR Chillon et al, % εµφανίζει και συγγενείς ανωµαλίες των νεφρών Schlegel et al., 1996

71 Περιστατικό 2 Μ.Ν., 35 ετών, εκπαιδευτικός Πρωτοπαθής υπογονιµότητα Αρνητικό ατοµικό ιστορικό για κρυψορχία, παρωτίτιδα, επεµβάσεις, λοιµώξεις, τραυµατισµούς, πρόσφατο πυρετό Κλινική εξέταση Ευγοναδικός Μέγεθος όρχεων Ε: 6 ml και AΡ: 8 ml Eπιδιδυµίδες-σπερµατικοί πόροι: κφ Aπουσία κιρσοκήλης

72 Σπερµοδιαγράµµατα Όγκος: 2,9 ml / 3,1 ml ph: 7,4 Περιστατικό 2 Aζωοσπερµία, µε απουσία άωρων κυττάρων σπερµατικής σειράς Καλλιέργεια: αρνητική Ορµονικός έλεγχος FSH: 31,2 IU/l LH: 9,2 IU/l Τεστοστερόνη: 427 ng/d PRL: 4,2 ng/ml TSH: 1,2 mu/l Ανασταλτίνη B: 18 pg/ml AMH: 3,2 ng/ml

73 Περιστατικό 2 Υπερηχογράφηµα οσχέου Φυσιολογική σύσταση όρχεων άµφω Επιδιδυµίδες: κφ Απουσία κιρσοκήλης FNA όρχεων Απλασία σπερµατικού επιθηλίου (Sertoli cell only syndrome - SCOS) Γενετικός έλεγχος Καρυότυπος: 46,ΧΥ

74 ιάγνωση Περιστατικό 2 Ιδιοπαθής µή αποφρακτική αζωοσπερµία Αντιµετώπιση Έλεγχος για Yq µικροελλείψεις Γενετική καθοδήγηση Παραποµπή για TESE - ICSI

75 Ιδιοπαθής µη αποφρακτική αζωοσπερµία ιάγνωση εξ αποκλεισµού ιαγνωστικά χαρακτηριστικά Πρωτοπαθής υπογονιµότητα Αποκλεισµός άλλων αιτίων υπογονιµότητας Μικρό µέγεθος όρχεων Αυξηµένα επίπεδα FSH FNA: Βαρεία διαταραχή στη σπερµατογένεση (διακοπή σπερµατογένεσης, SCOS) Συνύπαρξη µε άλλα αίτια υπογονιµότητας (κιρσοκήλη, απόφραξη, λοιµώξεις)

76 Ανεύρεση σπερµατοζωαρίων Κριτήρια Αυξηµένα επίπεδα FSH Μικρό µέγεθος όρχεων Ελαττωµένα επίπεδα α-γλυκοσιδάσης

77 Περιστατικό 3 Ζευγάρι προσέρχεται στο εξωτερικό ιατρείο για πρωτοπαθή υπογονιµότητα διάρκειας έξι ετών Άνδρας Ηλικία: 42 Ατοµικό αναµνηστικό: ελεύθερο Κλινική εξέταση: Μέγεθος αριστερού όρχι: 5-6 ml Μέγεθος δεξιού όρχι: 7-8 ml Μέτρια κιρσοκήλη αριστερά, αύξηση µε Valsalva

78 Περιστατικό 3 Πρώτο σπερµοδιάγραµµα Ποσότητα: 2,8 ml Συγκέντρωση: αζωοσπερµία (µετά φυγοκέντρηση) εύτερο σπερµοδιάγραµµα Ποσότητα: 3 ml Συγκέντρωση: Μετά τη φυγοκέντρηση βρέθηκαν ελάχιστα σπερµατοζωάρια χωρίς κινητικότητα

79 Περιστατικό 3 Ορµονικός έλεγχος FSH: 26,3 miu/ml LH: 10,8 miu/ml T: 230 ng/dl PRL: 8 ng/ml Ανασταλτίνη Β: 33 pg/ml FNA όρχεων ατελές Sertoli Cell-Only Syndrome (SCOS)

80 Γυναίκα Ηλικία: 40 ετών Περιστατικό 3 Ορµονικός έλεγχος: FSH: 11 miu/ml LH: 6,2 miu/ml T: 36 ng/dl PRL: 7 ng/ml Ε 2 : 52 pg/ml

81 ιάγνωση Περιστατικό 3 ΙΝΟΑ µε συνύπαρξη κιρσοκήλης Κριτήρια µικρό µέγεθος όρχεων υψηλή FSH αζωο- κρυπτοζωοσπερµία FNA: SCOS πρωτοπαθής υπογονιµότητα Απόφαση όχι εγχείρηση κιρσοκήλης αντιµετώπιση µε ενδοωαριακή έγχυση σπερµατοζωαρίων (ICSI)

82 Αναδροµική µελέτη ( ) Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Α Μ/Γ Κλινικής ΑΠΘ Μελετήθηκαν 925 φύλλα ιστορικού Βρέθηκε κιρσοκήλη σε 429 άνδρες (46%)

83 Αιτιολογική κατάταξη των ανδρών

84 Άνδρες µε µοναδική διάγνωση κιρσοκήλη

85 Κριτήρια επιλογής της αντιµετώπισης 1. Βεβαιωµένη υπογονιµότητα 2. Ψηλαφητή κιρσοκήλη 3. Μέγεθος όρχεων 4. Ποιότητα σπέρµατος 5. Επίπεδα FSH του άνδρα 6. FNA των όρχεων 7. Πρωτοπαθής - ευτεροπαθής υπογονιµότητα 8. Ηλικία του άνδρα 9. Ηλικία και επίπεδα FSH της συζύγου

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι 115 27 ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ [1]/[6] ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Περίπου το 15% των ζευγαριών δεν είναι σε θέση να συλλάβουν μετά από ένα χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΑΝΔΡΙΚΗ YΠOrONIMOTHTA. Μέρος Πρώτο

ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΑΝΔΡΙΚΗ YΠOrONIMOTHTA. Μέρος Πρώτο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ MKAIOY 1 Ο 115 28 ΙΛΙΣΙΑ ΤΗΛ. -FAX: 21 Ο 77 7 4 607 www.hsge.gr ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΔΡΙΚΗ YΠOrONIMOTHTA Μέρος Πρώτο ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡ Ι ΟΣ - Ν ΟΕΜΒΡ Ι ΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ» 2014-2015 ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ Δρ. Νικόλαος Ε. Λιάσης Ακτινολόγος-Αγγειολόγος Επιστημονικός Διευθυντής του ομίλου «ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ» ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Υπογονιμότητα:

Διαβάστε περισσότερα

.: 57-152 MEDLINE, 20, 152 35

.: 57-152 MEDLINE, 20, 152 35 1 - - 2008.: 57-152 2 12:31 PM 9/4/08 10 COVER.40:COVER.38 MEDLINE, 20, 152 35 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πλατεία Ε.

Διαβάστε περισσότερα

AMHNOΡΡΟΙΑ. Οδ. Γρηγορίου. Αναπλ. Καθηγητής

AMHNOΡΡΟΙΑ. Οδ. Γρηγορίου. Αναπλ. Καθηγητής AMHNOΡΡΟΙΑ Οδ. Γρηγορίου Αναπλ. Καθηγητής 2009 Αμηνόρροια: πλήρης απουσία εμμηνορρυσίας -Φυσιολογική: παιδική ηλικία, εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση -Παθολογική: (α) πρωτοπαθής απουσία περιόδου στα 17 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ Eµµανουήλ Β. Οικονόµου, Ph.D., F.E.S.C., L.F.I.B.A., I.O.M. Φαρµακολόγος Ραδιοφαρµακολόγος - Φαρµακογενετιστής Επίκουρος Καθηγητής Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ύψος, βάρος, δείκτης σωματικής μάζας Σοβαρές φλεγμονές. Γυναικείος φαινότυπος Χειρουργικές επεμβάσεις. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου Νοσηλείες

Ύψος, βάρος, δείκτης σωματικής μάζας Σοβαρές φλεγμονές. Γυναικείος φαινότυπος Χειρουργικές επεμβάσεις. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου Νοσηλείες Αμηνόρροια και ανωοθυλακιορρηκτικές καταστάσεις Ατομικό αναμνηστικό Οικογενειακό ιστορικό Ρυθμός ανάπτυξης ύψους Ιδιαίτερη έμφαση σε κληρονομήσιμα νοσήμα Ηλικία θηλαρχής (ανάπτυξης μαστών) Ενζυμικές ανωμαλίες

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο προστάτης είναι ένα συµπαγές όργανο και συγκεκριµένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το µέγεθος και το σχήµα κάστανου και βρίσκεται µπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Δ.Κ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 Ε.Α. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, 3 Ε.Η. ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4 Η.Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 16 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΑΡΙΘΜ.: 3238 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική στην Ανδρολογία

Γενετική στην Ανδρολογία EAA-Εκπαιδευτικό κέντρο Θεσσαλονίκης Μαθήµατα ανδρολογίας 2014-2015 Γενετική στην Ανδρολογία Στεφανία Λυµπέρη, MSc, PhD Επισκόπηση Ενδείξεις για γενετικό έλεγχο στην ανδρολογία Είδη γενετικών ανωµαλιών-τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα;

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Ανασκόπηση Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Κυριαζοπούλου Μ. Στρατηγός Α. Α Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης;

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Τί είναι ο προστάτης; Ο προστάτης είναι ένα συμπαγές όργανο και συγκεκριμένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το μέγεθος και το σχήμα κάστανου και βρίσκεται μπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Εργασία στη βιολογία Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες Μ. Κέλλυ Α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων και αποτελείται από τον θυρεοειδή, τους παραθυρεοειδείς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιοσπερμία και υπογονιμότητα

Μικροβιοσπερμία και υπογονιμότητα Μικροβιοσπερμία και υπογονιμότητα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κωνσταντίνος Τσόμπος, Ηλίας Τσιαούσης Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων Αλληλογραφία: Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΡ ANIR ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY OF ANDROLOGY

ΑΝΗΡ ANIR ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY OF ANDROLOGY ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πλατεία Ε. Βενιζέλου 2 - Αθήνα 115 21 Τηλ.: 210 64 11156-210 6402179 - Fax : 210 6411156

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Γεώργιος Κουρούνης (επιβλέπων) Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπονίκος Διονύσιος Ομ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Νεοκλής Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TC RA 2400 OS S2 (REF 2.0) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pregnyl 1.500, 5.000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (Eνημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) S. Tekgu l(co-chairman), H. Riedmiller (co-chairman), E. Gerharz, P. Hoebeke, R. Kocvara, J.M. Nijman, Chr. Radmayr, R. Stein Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ; Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Παθήσεις του προστάτη ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ; Αδένας σε μέγεθος κάστανου Βρίσκεται μπροστά από την ουροδόχο κύστη και περιβάλλει την αρχική

Διαβάστε περισσότερα