ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Σχεδιασµός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδοµία Χωροταξία ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ευνοϊκοί και Περιοριστικοί Παράγοντες για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Θεσσαλικού Κάµπου Σκριµιζέα Ειρήνη Μαρία Αθήνα, Ιούλιος 2012

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή. 3 Κεφάλαιο 1. Η Πολυλειτουργική Γεωργία ως Εργαλείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου.. 6 Κεφάλαιο 2. Υφιστάµενη Κατάσταση στον Θεσσαλικό κάµπο 9 Ι. Η Θεσσαλία Γενικά Φυσικό Περιβάλλον Ανθρωπογενές Περιβάλλον Πληθυσµιακά και ηµογραφικά Χαρακτηριστικά Οικονοµικά Χαρακτηριστικά Υποδοµές.. 19 ΙI. Ο Κάµπος Η γεωργία Η Περιβαλλοντική Υποβάθµιση Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η Ελλάδα και η Θεσσαλία.. 26 Κεφάλαιο 3. Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Κεφάλαιο 4. όµηση Εναλλακτικών Σεναρίων Σενάριο Τάσεων Σενάριο Παρέµβασης µε Όρους Αειφορίας. 36 Κεφάλαιο 5. ιαπιστώσεις. 40 Σελίδα 1 από 44

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Ο Πληθυσµός και η Μεταβολή του στη Θεσσαλία. 14 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφηµα 1: Επίπεδο Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία... Γράφηµα 2: Μεταβολή ΑΕΠ στη Θεσσαλία Γράφηµα 3: Συµµετοχή των Π.Ε. της Θεσσαλίας στο ΑΕΠ της Περιφέρειας Γράφηµα 4: Απασχόληση κατά τοµέα παραγωγικής δραστηριότητας.. Γράφηµα 5:Ποσοστά ανεργίας κατά το 2010 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.. Γράφηµα 6:Ποσοστά ανεργίας στους νοµούς της Θεσσαλίας µεταξύ Γράφηµα 7: Καλλιεργήσιµη έκταση ανά ΠΕ στη Θεσσαλία. Γράφηµα 8: Ποσοστιαία κάλυψη καλλιεργήσιµων εκτάσεων Θεσσαλίας.. Γράφηµα 9: ιαγραµµατική απεικόνιση της αναπτυξιακής πορείας του Κάµπου Γράφηµα 10: ιαγραµµατική απεικόνιση του σεναρίου των τάσεων. Γράφηµα 11: ιαγραµµατική απεικόνιση του αειφορικού σεναρίου Γράφηµα 12: Η διαδικασία ανάπτυξης µε όρους αειφορίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ Χάρτης 1: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας Χάρτης 2: Η Μορφολογία του Εδάφους της Θεσσαλίας.. Χάρτης 3: Προστατευόµενες Περιοχές στη Θεσσαλία. Χάρτης 4: Υδάτινα Συστήµατα στη Θεσσαλία Χάρτης 5: Πληθυσµός 2001 και πληθυσµιακές εξελίξεις σε επίπεδο δήµου Χάρτης 6: Οι χρήσεις γης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Χάρτης 7: Επίπεδα νιτρορύπανσης των υπόγειων υδάτων της Θεσσαλίας. 24 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Η Αειφόρος Γεωργία. 7 Εικόνα 2: Η Κρίση και στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 28 Σελίδα 2 από 44

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενώ το 44,9% του εδάφους της διοικητικής περιφέρειας Θεσσαλίας είναι ορεινό, το 17,1% ηµιορεινό και µόλις το 36% πεδινό, η ονοµασία Θεσσαλία είναι ταυτισµένη µε την εικόνα της πεδιάδας. Σε µια χώρα µε ένδεια γεωργικών γαιών, ο θεσσαλικός κά- µπος µε τη µεγάλη του κλίµακα και την παραγωγική του δύναµη ήταν φυσικό να µυθοποιηθεί και να αντιπροσωπεύει στο γεωγραφικό φαντασιακό της νεώτερης Ελλάδας το αρχέτυπο της πεδιάδας (Χατζηµιχάλης et al., 2011). Ο θεσσαλικός κάµπος αποτελεί τη µεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας και το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Θεσσαλίας για ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, µέσω ενός πλήθους καλλιεργήσιµων εκτάσεων, που αποτελούν το 12,68% της συνολικής καλλιεργήσιµης έκτασης της χώρας. Με αυτή λοιπόν την εύφορη πεδιάδα σαν βάση, και λόγω µιας σειράς άλλων ενισχυτικών παραγόντων, για πολλά χρόνια η Θεσσαλία στήριξε τη ζωή των ανθρώπων της στην αγροτική παραγωγή. Σήµερα, ο κάµπος συνεχίζει να αποτελεί τη βάση της οικονοµίας της Θεσσαλίας, κυρίως µέσω της γεωργικής παραγωγής, παρόλες τις διακυµάνσεις και τις τάσεις τριτογενοποίησης της οικονοµίας της. Υπόθεση Εργασίας Οι οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις σε εποχή κρίσης, αλλά και η περιβαλλοντική υποβάθµιση του κάµπου, λόγω της χρόνιας και εντατικής εκµετάλλευσής του, καθιστούν σήµερα αναγκαία τη διερεύνηση αυτών των στοιχείων που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξή του. Υπόθεση εργασίας είναι πως η σχέση µεταξύ αυτού του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων που το διαµορφώνουν βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σηµείο, όπου εξαντλείται η φέρουσα ικανότητα του πρώτου (παραγωγικότητα ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, ανταγωνιστικότητα) και απειλείται η ποιότητα ζωής του δευτέρου. Στο πλαίσιο που έχει δηµιουργηθεί, η αξιοποίηση της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας είναι αυτή που θα φέρει στον Θεσσαλικό κάµπο την κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική ανάπτυξη που έχει ανάγκη. Πρέπει να σηµειωθεί πως µε τον όρο «Θεσσαλικός κάµπος» εννοείται κατά κύριο λόγο η ενιαία, πεδινή, καλλιεργήσιµη έκταση που περιλαµβάνεται διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος της γεωργικής γης της. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και για καλύτερη διαχείριση των υπαρχόντων στοιχείων, αν και η έµφαση θα δοθεί στα χαρακτηριστικά και τα προβλήµατα της έκτασης αυτής, θα µελετηθεί η Περιφέρεια στο σύνολό της. Άλλωστε ο κάµπος, όπως ήδη α- ναφέρθηκε, αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό της στοιχείο και επηρεάζει όλες τις περιοχές που της αντιστοιχούν, αστικές, αγροτικές ή ορεινές. Σύµφωνα µε νεώτερες Σελίδα 3 από 44

6 θεωρήσεις, στον αγροτικό χώρο περιλαµβάνονται όχι µόνο ο χώρος που συνδέεται άµεσα µε τη γεωργική δραστηριότητα και το γεωργικό πληθυσµό, αλλά και οι µικρές και µεσαίες αστικές περιοχές, οι οποίες εντάσσονται και εξαρτώνται από αυτόν (Σκληράκη, 2010). Μεθοδολογία Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση της εργασίας χρησι- µοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές: επίσηµη και αξιόπιστη βιβλιογραφία, αλλά και το διαδίκτυο. Επίσης, ιδιαίτερα χρήσιµη ήταν η συνοµιλία που πραγµατοποιήθηκε µε τον κύριο ηµήτριο Κουκουφίκη, επαγγελµατία αγρότη στην περιοχή του Θεσσαλικού κάµπου, ο οποίος έδωσε πτυχές της υφιστάµενης κατάστασης που οµολογουµένως δεν είχαν εντοπισθεί ξεκάθαρα στη βιβλιογραφία. Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε επίσης το γεγονός ότι η περιοχή µελέτης αποτελεί την ευρύτερη περιοχή καταγωγής και κατοικίας της γραφούσας, εξασφαλίζοντας στην τελευταία ένα ικανοποιητικό εµπειρικό υπόβαθρο γνώσεων για την εξέλιξη και υφιστάµενη κατάστασή της. Αρχικά, πραγµατοποιείται µία σύντοµη αναφορά στον όρο της πολυλειτουργικής γεωργίας, ώστε να γίνουν κατανοητά το πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε η ανάγκη για υιοθέτησή του, αλλά και το τι ακριβώς µπορεί να επιτευχθεί για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου µε τη χρήση του µοντέλου που προτείνει. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δίνοντας έµφαση στα θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε τη γεωργία στον θεσσαλικό κάµπο και αφορούν την παραγωγή, το περιβάλλον του κάµπου και τις ρυθµίσεις που τη διέπουν. Η υφιστάµενη κατάσταση αξιολογείται µε βάση κριτήρια αειφορίας χρησιµοποιώντας τη µέθοδο SWOT και εντοπίζοντας τα δυνατά σηµεία, τις αδυναµίες, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες του Θεσσαλικού κάµπου. Ακολουθεί η διαµόρφωση των σεναρίων εξέλιξης της περιοχής, αυτού των τάσεων και του αποτελέσµατος της παρέµβασης µε όρους αειφορίας. Τέλος, παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση και σύνθεση ως προς τους ευνοϊκούς και περιοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη της αειφορίας στην περιοχή. Σηµείωση Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι δυνατό η διερεύνηση του υπό εξέταση προβλήµατος να εξαντληθεί στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας. Αυτό που µπορεί να επιτευχθεί είναι η αναγνώριση του φαινοµένου σε πρώτο επίπεδο και η διεξαγωγή βασικών διαπιστώσεων που χρήζουν όµως συστηµατικότερης και αναλυτικότερης διερεύνησης. Σελίδα 4 από 44

7 Πρέπει να σηµειωθεί πως αυτό που έγινε κατανοητό από την παρούσα εργασία είναι η πολυπλοκότητα του ζητήµατος της Αγροτικής Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να εξαχθούν σαφή και ασφαλή συ- µπεράσµατα στα πλαίσια της εργασίας, καθώς οι πηγές περιλάµβαναν πολλές διαφορετικές και συχνά αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις, οι οποίες προβληµάτισαν και δυσκόλεψαν τη διαδικασία εκπόνησής της. Με αυτά τα δεδοµένα, έγινε προσπάθεια η εργασία να διατηρήσει µια ισορροπία και να λάβει υπόψη της όλα τα δεδοµένα, αναζητώντας κάθε φορά τη σύνθεση εκείνη που θα δώσει το όσο δυνατόν πιο αντικειµενικό αποτέλεσµα. Σελίδα 5 από 44

8 1. Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη κατέστη σαφής και εφαρµόσιµη στο πεδίο των οικονοµικών και κοινωνιολογικών µελετών του περιβάλλοντος µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης Brundtland το 1987, σύµφωνα µε την οποία ως βιώσιµη ανάπτυξη ορίζεται «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των επόµενων γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». Αυτό σηµαίνει ότι οι κοινωνικές και οικονοµικές απαιτήσεις στο χώρο θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις οικολογικές και πολιτιστικές λειτουργίες του, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό σε µια αειφόρο, ισορροπηµένη χωρική ανάπτυξη σε εκτενή χωρικά σύνολα (Σκληράκη, 2010). Σύµφωνα µε το Συµβούλιο Αγροτικής Πολιτικής (1998) «η αειφορία είναι ο απώτερος στόχος της αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής. Η αγροπεριβαλλοντική πολιτική δεν µπορεί να είναι µόνο περιβαλλοντική ή µόνο αναπτυξιακή. Οφείλει να επιτύχει τη χρυσή τοµή ανάµεσα σε µια συνεχή ανάπτυξη και ένα αειφόρο περιβάλλον.». Στόχοι της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης είναι η αντιστροφή της αγροτικής εξόδου, η καταπολέµηση της φτώχειας, η αναζωογόνηση της απασχόλησης, η ισότητα ευκαιριών και η ανταπόκριση στα απαιτήσεις για περισσότερη ποιότητα, υγεία, ασφάλεια και ατοµική ανάπτυξη και αναψυχή, αλλά και βελτίωση της ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές (Παπαδόπουλος et al., 2005). Η διαπίστωση της ανάγκης για µια αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου ήταν φυσικό αποτέλεσµα της υποβάθµισης που αυτός υφίσταται τις τελευταίες δεκαετίας ε- ξαιτίας της εντατικοποίησης της γεωργίας, της µη ελεγχόµενης µεγέθυνσης του τουρισµού και της πληθυσµιακής συρρίκνωσής του, απόρροια της πίεσης της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας της αγοράς (Σκληράκη, 2010). Από άποψη φυσικού περιβάλλοντος, τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές, είναι η εξάντληση των υδάτινων πόρων λόγω επέκτασης των αρδευόµενων περιοχών και της µονοκαλλιέργειας (ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα), ρύπανσης και διάβρωσης των εδαφών και ρύπανση υδάτων από αύξηση χηµικών εισροών στο αγρο-οικοσύστηµα, καθώς και οι αλλαγές χρήσεων γης και φυσικού τοπίου, λόγω αυθαίρετης δόµησης. Όσο αφορά στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αυτό γενικά χαρακτηρίζεται από χαµηλή επαγγελµατική κατάρτιση των αγροτών και ανυπαρξία πολιτικών και θεσµών άσκησης ολοκληρωµένου σχεδιασµού (Σκληράκη, 2010). Ειδικά για την Ελλάδα, δύο βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ελληνικός γεωργικός τοµέας είναι ο πολύ µεγάλος αριθµός µικρών και πολυτεµαχισµένων γεωργικών εκµεταλλεύσεων (µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τον θεσσαλικό κάµπο) Σελίδα 6 από 44

9 και η αβίαστη υποστήριξη από το κράτος των κοινοτικών επιλογών µε τη µορφή γεωργικών επιδοτήσεων χωρίς να ελέγχει τους απώτερους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους. Μέσα στο πλαίσιο που έχει δηµιουργηθεί εισέρχεται η έννοια της πολυλειτουγικότητας της γεωργίας ( ιάσκεψη του Ρίο, 1992), η οποία παραµένει ο κύριος χρήστης των εδαφικών πόρων στις αγροτικές περιοχές. Πέρα από τον παραγωγικό της ρόλο, η γεωργία ενσωµατώνει µια σειρά άλλους ρόλους όπως τη διατήρηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου, την προστασία του περιβάλλοντος ενώ, επίσης, συνεισφέρει στη βιωσιµότητα των αγροτικών περιοχών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). Η αναγνώριση των πολλαπλών αυτών λειτουργιών οδήγησε στην εµφάνιση και τη διαµόρφωση της έννοιας της πολυλειτουργικότητας ως νέου παραδείγµατος ανάπτυξης που θα φέρει τη σύγχρονη γεωργία σε συµφωνία µε τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της κοινωνίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η έννοια της πολυλειτουργικής γεωργίας έχει άµεση σχέση και δεν διαχωρίζεται απόλυτα από αυτή της «Αειφόρου Γεωργίας», η οποία θα µπορούσε κανείς να πει ότι αποτελεί στόχο, αλλά και µέθοδο για την αξιοποίηση της πρώτης. Εικόνα 1: Η Αειφόρος Γεωργία Πηγή: Εταιρεία Sygenta, Οι επιπρόσθετοι πέραν του καθαρά παραγωγικού ρόλοι της γεωργίας τους οποίους καλύπτει η έννοια της πολυλειτουργικότητας κατατάσσονται συνήθως σε τέσσερις κατηγορίες (Καρανικόλας,2007): Σελίδα 7 από 44

10 1. Περιβαλλοντικός, τόσο στη θετική (π.χ. ενίσχυση της βιοποικιλότητας, διατήρηση του εδάφους, προστασία από τις πληµµύρες, παραγωγή τοπίου, δηµιουργία ενδιαιτηµάτων ειδών άγριας ζωής), όσο και στην αρνητική του διάσταση (ρύποι γεωργικής προέλευσης, διάβρωση εδάφους, απώλεια βιοποικιλότητας κ.ά.). 2. ιατροφικός (επισιτιστική ασφάλεια, εξάλειψη της πείνας) 3. Αναπτυξιακός (δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήµατος στην ύπαιθρο, βιωσιµότητα αγροτικών κοινωνιών) 4. Κοινωνικός (παραδοσιακός τρόπος ζωής, οικογενειακές γεωργικές δοµές, πολιτιστική κληρονοµιά). Η πολυλειτουργική γεωργία αποτελεί σήµερα τον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Γεωργίας καθώς ενσωµατώνει στην έννοια της, τους αλληλοεξαρτώµενους στόχους των γεωργών και της κοινωνίας (Γιαννάκης, 2010): Παρέχοντας ασφαλή και ποιοτικά τρόφιµα στους καταναλωτές µε βιώσιµες µεθόδους παραγωγής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. στις διεθνείς αγορές. Παρέχοντας περιβαλλοντικές υπηρεσίες που αποτιµώνται υψηλά από την κοινωνία και εµποδίζοντας τη πληθυσµιακή αποψίλωση και εγκατάλειψη των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. Συµβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µεταξύ πληθυσµιακών οµάδων και περιφερειών µειώνοντας τις ανισότητες µεταξύ πλούσιων και φτωχών/ πεδινών και ορεινών περιφερειών. Σελίδα 8 από 44

11 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Η Θεσσαλία Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ενότητα «Ι. Θεσσαλία» αποτελούν µία σύνθεση πληροφοριών, όπως αυτές εντοπίζονται σε επίσηµα κείµενα που αναφέρονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας: «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ράσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (2002), «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για τη Θεσσαλία» (2009), «Περιφερειακό Σχέδιο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας» (2006) και «Επιχειρησιακό Πρόγραµ- µα Περιφέρειας Θεσσαλίας» (2011). Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτά τα κείµενα για την υφιστάµενη κατάσταση στη Θεσσαλία επαναλαµβάνονται και, σε ορισµένα σηµεία, αλληλοσυµπληρώνονται. Τη βάση αυτής της σύνθεσης αποτέλεσε το «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Θεσσαλίας» (2011) ως η περισσότερο σύγχρονη και ολοκληρωµένη καταγραφή της κατάστασης Γενικά Η Θεσσαλία, διοικητικά η Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας, αποτελείται από τους Νο- µούς Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας και Τρικάλων και καταλαµβάνει συνολική έ- κταση χλµ 2 (10,6% της συνολικής έκτασης της χώρας) στο κεντρικό-ανατολικό τµήµα του ηπειρωτικού κορµού της Ελλάδας, σε στρατηγική και εύκολα προσπελάσι- µη γεωγραφική θέση. Συνορεύει προς Βορρά µε τις Περιφέρειες υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, προς Νότο µε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, υτικά µε την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ Ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος. Χάρτης 1: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας Πηγή: Σελίδα 9 από 44

12 ιέρχεται από αυτήν ο βασικός αναπτυξιακός και µεταφορικός άξονας της χώρας ΠΑΘΕ (Ν-Β) και σε σχετικά µικρή απόσταση από το βόρειο όριό της διέρχεται η Ε- γνατία οδός, που αποτελεί µείζονα άξονα ανάπτυξης Ανατολής- ύσης. Η µορφολογία της, µε εκτεταµένο πεδινό τµήµα που περιβάλλεται από ορεινούς ό- γκους και, προς τα Ανατολικά, η επαφή µε το Αιγαίο Πέλαγος, διευκολύνει την εσωτερική συνοχή και χωροταξική ολοκλήρωση της περιφέρειας (Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2011 (1)). Οι ορεινοί όγκοι, ο µεγάλος κάµπος, τα ποτάµια, οι τεχνητές λίµνες η θάλασσα και το νησιωτικό σύµπλεγµα συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλής αναπτυξιακής δυναµικής Φυσικό Περιβάλλον Το 36,0% του εδάφους της Θεσσαλίας είναι πεδινό, το 17,1% ηµιορεινό, ενώ το 44,9% είναι ορεινό. Χάρτης 2: Η Μορφολογία του Εδάφους της Θεσσαλίας Πηγή: Τσίρος, 2006 Η εδαφική της διαµόρφωση είναι τέτοια ώστε ψηλά βουνά περιβάλλουν το Θεσσαλικό κάµπο, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί τη µεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας και διαρρέεται από δυτικά προς ανατολικά από τον ποταµό Πηνειό, που είναι το τρίτο µεγαλύτερο ποτάµι της χώρας. Τα βουνά που περιβάλουν τον θεσσαλικό κάµπο είναι ο Όλυµπος, το νότιο τµήµα της οροσειράς της Πίνδου, ο Ιταµός, το Πήλιο και η Ό- θρυς. Κλιµατολογικά διαιρείται σε τρεις περιοχές (Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2002): Σελίδα 10 από 44

13 Την ανατολική παράκτια και ορεινή, µε µεσογειακό κλίµα Την κεντρική πεδινή, µε ηπειρωτικό κλίµα Τη δυτική ορεινή, µε ορεινό κλίµα Στην ποικίλη αυτή µορφολογικά και κλιµατολογικά έκτασή της συγκεντρώνεται µια αξιόλογη ποικιλία οικοσυστηµάτων και ένα περιβάλλον µε ιδιαίτερα υψηλή αισθητική, πολιτιστική και ιστορική αξία και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Ένας µακρύς κατάλογος θεσµοθετηµένων και µη περιοχών προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τοπίων φυσικού κάλλους (Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων, Όλυµπος, Κοιλάδα Τεµπών, Αµπελάκια, Πήλιο, Σκιάθος, Σκόπελος, Μετέωρα, Λίµνη Πλαστήρα, Ασπροπόταµος, Πίνδος, Περτούλι κλπ.) επιβεβαιώνει τη σηµασία του περιβάλλοντος για τη ζωή και την ταυτότητά της, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες αξιοποίησης και τις αυξηµένες ευθύνες προστασίας. Χάρτης 3: Προστατευόµενες Περιοχές στη Θεσσαλία Πηγή: Βάση Φιλότης 2012, Ιδία Επεξεργασία Επίσης, στη Θεσσαλία εντοπίζονται σηµαντικές µαρµαροφόρες περιοχές, κυρίως κατά µήκος των ορεινών όγκων του ανατολικού τµήµατος, τα κοιτάσµατα των οποίων αποτελούν σηµαντικό πόρο για την περιφέρεια, καθώς το µάρµαρο είναι εξαγώγιµο προϊόν. Στον τοµέα των ενεργειακών ορυκτών, διαθέτει αξιοποιήσιµα κοιτάσµατα λι- Σελίδα 11 από 44

14 γνίτη και εντοπισµένα γεωθερµικά πεδία, η αξιοποίηση των οποίων ενδέχεται να δώσει ενέργεια, ήπιας µορφής, για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Η σηµαντικότερη συνιστώσα όµως του περιβάλλοντος για τη Θεσσαλία είναι το νερό. Το υδατογραφικό δίκτυό της είναι αρκετά πλούσιο. Υπάρχουν αρκετοί ποταµοί και χείµαρροι που πηγάζουν από τους ορεινούς όγκους της και διασχίζουν την περιφέρεια εκβάλλοντας στο Αιγαίο πέλαγος, µε σηµαντικότερο όλων τον ποταµό Πηνειό. ιαθέτει και τεχνητές λίµνες οι οποίες δηµιουργηθήκανε για τη συγκράτηση υδάτινων πόρων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την ύδρευση οικισµών σε χαµηλότερο υψόµετρο και την άρδευση καλλιεργήσιµων εδαφών. Σηµαντικές είναι οι τεχνητές λίµνες Ταυρωπού ή Πλαστήρα του νοµού Καρδίτσας και αυτή στο Κεφαλόβρυσο στο νοµό Λάρισας. Η ανασύσταση της λίµνης Κάρλας, στα όρια των νοµών Λαρίσης και Μαγνησίας, βρίσκεται στη φάση πλήρωσής της µε νερά από τον Πηνειό ποταµό µέσω του φράγµατος της Γυρτώνης. Χάρτης 4: Υδάτινα Συστήµατα στη Θεσσαλία Πηγή: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2009 Από την ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού γίνεται φανερό ότι ένα µεγάλο µέρος του είναι πλέον ακατάλληλο για τις χρήσεις που καταναλώνεται, και η κατάσταση επιδεινώνεται µε το πέρασµα του χρόνου. Τα επιφανειακά ύδατα υπόκει- Σελίδα 12 από 44

15 νται σε επιβαρύνσεις οι οποίες προέρχονται από τις αντικρουόµενες και πολυποίκιλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται λόγω των χρήσεων γης στις παραποτάµιες και παραλίµνιες δασικές διαπλάσεις, καθώς επίσης και από τη ρύπανση που προέρχεται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα, οι βασικές επιβαρύνσεις προέρχονται από τις υδραυλικές επεµβάσεις και από επιφανειακά δηµιουργούµενο ρυπαντικό φορτίο το οποίο διηθείται και διαχέεται στον υδροφορέα µέσω του εδάφους και µεταφέρεται µέσω της κίνησης των υπόγειων υδάτων. Ειδικότερα, για την εκµετάλλευση των υπόγειων υδατικών αποθεµάτων σε όλες τις µελέτες επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι το µεγαλύτερο τµήµα των υδροφορέων της Θεσσαλίας, µε εξαίρεση λίγες περιοχές, βρίσκεται κάτω από καθεστώς υπερεκµετάλλευσης. Το πρόβληµα αυτό της υπερεκµετάλλευσης είναι εντονότερο στην Ανατολική Θεσσαλία, όπου εκδηλώνεται υφαλµύρωση και συνεχής συστηµατική ταπείνωση της στάθµης χωρίς περιόδους επαναφοράς Ανθρωπογενές Περιβάλλον Πληθυσµιακά και ηµογραφικά Χαρακτηριστικά Α) Πληθυσµός Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011, ο πληθυσµός της Περιφέρειας µειώθηκε κατά 3,1% σε σχέση µε το 2001 και σήµερα ανέρχεται σε κατοίκους. Μείωση παρατηρείται σε όλους τους Νοµούς πλην της Λάρισας, όπου εκεί ο πληθυσµός συνεχίζει να αυξάνεται. Καθώς όµως πρόκειται για προσωρινά και όχι επίσηµα στοιχεία, και τη στιγµή που γράφεται αυτή η εργασία η ΕΣΥΕ δεν έχει ανακοινώσει ακόµη τα τελευταία, η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα στηριχτεί στα τελευταία επίσηµα στοιχεία της απογραφής του 2001, ενώ θα γίνουν οι απαραίτητες επικαιροποιήσεις, όπου αυτό είναι δυνατό. Σύµφωνα λοιπόν µε την απογραφή της ΕΣΥΕ για το έτος 2001, ο πληθυσµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αυξήθηκε κατά 2,6% (σε σχέση µε το 1991), αντιπροσωπεύοντας το 6,8% του συνολικού πληθυσµού της χώρας και κάνοντάς τη την τρίτη σε πληθυσµιακό µέγεθος περιφέρεια. Σελίδα 13 από 44

16 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1981 Σύνολο Ανδρες Γυναίκες Σύνολο Ανδρες Γυναίκες Σύνολο Μτβλ Σύνολο 5,6% 1,5% 6,4% 8,9% 3,4% Μτβλ Σύνολο 2,6% 2,7% 4,2% 5,4% 0,6% Ανδρες 1,8% 1,5% 1,2% 3,6% 0,5% Γυναίκες 2,7% 2,1% 2,7% 4,5% 0,6% Πίνακας 1: Ο Πληθυσµός και η Μεταβολή του στη Θεσσαλία Πηγή: ΕΣΥΕ Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2002 Χάρτης 5: Πληθυσµός 2001 και πληθυσµιακές εξελίξεις σε επίπεδο δήµου Πηγή: ΕΣΥΕ Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2002 Από την χαρτογραφική απόδοση του πληθυσµού για το 2001 γίνεται κατανοητό πως, εκτός από τις τέσσερις νοµαρχιακές πρωτεύουσες που συγκεντρώνουν σχεδόν το 40% του πληθυσµού της περιφέρειας, η Θεσσαλία δεν διαθέτει σηµαντικά αστικά κέντρα µε την έννοια της µεγάλης συγκέντρωσης πληθυσµού σε ένα δοµηµένο περιβάλλον. Αντίθετα, σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη ενός σχετικά µεγάλου αριθ- µού µικρών πόλεων που είναι ταυτόχρονα, κέντρα εξυπηρέτησης και προµηθείας του πληθυσµού της ενδοχώρας. Η ύπαρξη αυτής της οµάδας πόλεων είναι χρήσιµη για Σελίδα 14 από 44

17 την συνολική λειτουργία και ανάπτυξη της περιφερειακής οικονοµίας ειδικά όταν λαµβάνεται υπόψη η γεωγραφική διασπορά αυτών των µικρών πόλεων σε όλη την περιφέρεια (Ελασσόνα στο βόρειο τµήµα, Φάρσαλα, Σοφάδες στο Νότιο τµήµα, Καλα- µπάκα, Μουζάκι υτικά, Αλµυρού Ανατολικά). Β) Πληθυσµιακή Σύσταση Η πληθυσµιακή σύσταση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, χαρακτηρίζεται από γερασµένο πληθυσµό µε οριακές τιµές αντικατάστασης των παλαιότερων γενεών από τις νεότερες και µεγάλα ποσοστά εξαρτώµενου πληθυσµού από τον παραγωγικής ηλικίας πληθυσµό. Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος στην αναπτυξιακή διάσταση της Περιφέρειας, καθώς λίγοι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας και οι ήδη εργαζόµενοι επιβαρύνονται µε τη συντήρηση µεγάλου αριθ- µού εξαρτώµενων ατόµων, κυρίως µεγάλης ηλικίας. Γ) Εκπαίδευση Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού της Θεσσαλίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001, είναι χαµηλότερο σε σχέση µε αυτό στο σύνολο της Χώρας. Για πολλά χρόνια η παραγωγική διάρθρωση στη Θεσσαλία δεν έδινε έµφαση στην ανάπτυξη των γραµµάτων, διότι η ενασχόληση στον πρωτογενή τοµέα απέφερε ένα αξιοπρεπές εισόδηµα και απαιτούσε νεαρής ηλικίας εργατικό δυναµικό χωρίς κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση. Γράφηµα 1: Επίπεδο Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία Πηγή: ΕΣΥΕ - Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2011 (1), Ιδία Επεξεργασία Οι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων εκπαίδευσης κυµαίνονται χαµηλότερα του 0,2% ενώ οι κάτοχοι τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κυµαίνονται συνολικά στο 10%. Α- Σελίδα 15 από 44

18 ναµένεται σηµαντική αύξηση των πιο πάνω ποσοστών στην απογραφή του 2011 ως αποτέλεσµα µιας δεκαετίας στην οποία υπήρξε έντονη στροφή προς τη µεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Θεσσαλία, η οποία στηρίχθηκε από την ανοδική τάση στο οικογενειακό εισόδηµα Οικονοµικά Χαρακτηριστικά Α) Α.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Το παραγόµενο Α.Ε.Π. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στους νοµούς της και στο σύνολο της Χώρας σε εκατοµµύρια ΕΥΡΩ κατά την περίοδο διαµορφώθηκε ανοδικά. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο το 5,67% του παραγόµενου ΑΕΠ της Ελλάδας µε µικρές αυξοµειώσεις κατά την περίοδο µε µέσο ρυθµό ανάπτυξης 6,5% ετησίως, µε αντίστοιχους ρυθµούς για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Χώρα να είναι 6,1% και 7,2%. Οι νοµοί Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων αντιπροσωπεύουν κατά µέσο όρο το 12,51%, 41,14%, 31,07% και 15,27% του παραγόµενου ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας αντίστοιχα, ενώ ίδια είναι και η ιεράρχηση των νοµών σε κατά κεφαλήν επίπεδο. Γράφηµα 2: Μεταβολή ΑΕΠ στη Θεσσαλία Πηγή: ΕΣΥΕ - Περιφέρεια Θεσσαλία, 2011 (1) Πρέπει να σηµειωθεί πως το ΑΕΠ της περιφέρειας µέχρι το 2008 αυξανόταν, αλλά κατά τα έτη 2009 και 2010, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας, λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική µείωση του ΑΕΠ της χώρας, λόγω της οικονοµικής κρίσης, είναι βέβαιη η κάµψη του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε επίπεδο περιφερειών η Θεσσαλία είναι δεύτερη µε ποσοστό 13% µετά την Κεντρική Μακεδονία µε 20,8% στη συµµετοχή του πρωτογενή το- Σελίδα 16 από 44

19 µέα στη διαµόρφωση του ΑΕΠ της χώρας. Ο αγροτικός τοµέας είναι βασικός τροφοδότης σε µια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ιδιαίτερης σηµασίας για τη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, αποτελεί κινητήριο µοχλό στη µεταποίηση και συνεισφέρει µε τα προϊόντα του στο εξωτερικό εµπορικό ισοζύγιο της χώρας. Γράφηµα 3: Συµµετοχή των Π.Ε. της Θεσσαλίας στο ΑΕΠ της Περιφέρειας Πηγή: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2011 (2) Β) Απασχόληση - Ανεργία Κατά την απογραφή του 2001 η Θεσσαλία αποτελεί µία από τις περιοχές µε ιδιαίτερη βαρύτητα του πρωτογενούς τοµέα στην απασχόληση του εργατικού δυναµικού. Το 28% περίπου του εργατικού δυναµικού δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τοµέα, περίπου 20% στο δευτερογενή και περίπου 54% στον τριτογενή. Γράφηµα 4: Απασχόληση κατά τοµέα παραγωγικής δραστηριότητας, 2001 Πηγή: ΕΣΥΕ - Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2011 (1), Ιδία Επεξεργασία Σελίδα 17 από 44

20 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Θεσσαλίας (2011), στην πορεία της προηγούµενης δεκαετίας το προφίλ του εργατικού δυναµικού στη Θεσσαλία µεταβλήθηκε µε µείωση των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα από τις αρχές της δεκαετίας, µε µείωση των απασχολουµένων στο δευτερογενή τοµέα από το 2007 και µετά (λόγω της κάµψης της παγκόσµιας οικονοµίας) και σταθερή άνοδο των απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα, στα πλαίσια µιας γενικότερης στροφή της ανάπτυξης προς τα εκεί. Από το 2008 όµως παρατηρείται ανοδική τάση στην απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα. Αυτή η τάση φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι ανοδική και στα επόµενα χρόνια καθώς ο πρωτογενής τοµέας θα αποτελέσει εργασιακό καταφύγιο. Τα ποσοστά ανεργίας κατά την περίοδο στο σύνολο του πληθυσµού και κατά φύλο διαµορφώθηκαν πτωτικά. Από το 2010 και µετά όµως παρουσιάζεται ραγδαία άνοδος της ανεργίας τόσο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και στο σύνολο της Χώρας. Οι δύο τάσεις εξελίσσονται παράλληλα, µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας να παρουσιάζει χαµηλότερα ποσοστά σε σχέση µε το σύνολο της Χώρας, γεγονός που ο- φείλεται στην παραγωγική διάρθρωση και τη βαρύτητα του πρωτογενούς τοµέα. Ποσοστά ανεργίας ανά τρίµηνο Α τρίµηνο Β τρίµηνο Γ τρίµηνο τρίµηνο Ελλάδα Θεσσαλία Γράφηµα 5:Ποσοστά ανεργίας κατά το 2010 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2001 Πηγή: ΕΣΥΕ - Περιφέρεια Θεσσαλίας 2011 (1), Ιδία Επεξεργασία Η συµβολή του πρωτογενούς τοµέα στη διαµόρφωση της ανεργίας φαίνεται στον ε- πόµενο πίνακα, όπου παρατίθενται τα ποσοστά ανεργίας από το 2004 έως το 2010 στους νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι νοµοί Τρικάλων και Καρδίτσας, στους οποίους ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί το σηµαντικότερο ποσοστό των οικονοµικώς ενεργών, παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας από τους νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας. Σελίδα 18 από 44

21 Ποσοστά ανεργίας στους Νοµούς της Θεσσαλίας Καρδίτσα Λάρισα Μαγνησία Τρίκαλα Γράφηµα 6:Ποσοστά ανεργίας στους νοµούς της Θεσσαλίας µεταξύ , 2001 Πηγή: ΕΣΥΕ - Περιφέρεια Θεσσαλίας 2011 (1), Ιδία Επεξεργασία Υποδοµές Οι τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι επαρκείς, αλλά χρήζουν βελτίωσης ώστε να µπορούν να εξυπηρετήσουν τις αναπτυσσόµενες παραγωγικές δραστηριότητες. Το πρωτεύον οδικό δίκτυο θα συµπληρωθεί µε την κατασκευή της οδού Ε65 η οποία θα ενώσει την ΠΑΘΕ µε την ΕΓΝΑΤΙΑ οδό και θα δώσει διέξοδο στο δυτικό τµήµα της Θεσσαλίας λειτουργώντας προς την κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης της περιφέρειας. Η λειτουργία του λιµένα Βόλου είναι ιδιαίτερα σηµαντική λόγω της κεντροβαρικής του θέσης για τη µεταφορά βιοµηχανικών προϊόντων αλλά και επιβατών. Σε συνδυασµό µε τη λειτουργία του πολιτικού σκέλους του αεροδροµίου της Νέας Αγχιάλου αναδεικνύουν την ευρύτερη περιοχή σε πόλο ανάπτυξης. Οι υποδοµές ταµίευσης νερού είναι απολύτως αναγκαίες για την αντιµετώπιση του ελλειµµατικού υδατικού ισοζυγίου στην Περιφέρεια. Όσον αφορά στις υποδοµές επεξεργασίας λυµάτων απαιτούνται βελτιώσεις και επεκτάσεις. Η υπό υλοποίηση επέκταση του δικτύου προς Καρδίτσα- Τρίκαλα για την κάλυψη και της δυτικής ζώνης ανάπτυξης της περιφέρειας προσδίδει συµπληρωµατική ώθηση στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης της περιφέρειας. Σηµαντικές είναι οι υποδοµές εκπαίδευσης, καθώς το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε παραρτήµατα σε Λάρισα και Βόλο, αλλά και το Ανώτατο Τεχνολογικό Σελίδα 19 από 44

22 Ίδρυµα της Λάρισας, µε παραρτήµατα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, δηµιουργούν ένα δίκτυο προαγωγής της γνώσης και της έρευνας στην Περιφέρεια, σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων, όπως η ιατρική, οι κλάδοι µηχανικού, τα οικονοµικά, η γεωπονία, η τεχνολογία τροφίµων κλπ.. ΙI. Ο Κάµπος 2.4. Η γεωργία Η καλλιεργήσιµη έκταση της Θεσσαλίας ανέρχεται σε στρ και εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του Θεσσαλικού κάµπου, µε το µεγαλύτερο τµήµα να αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας. Σε σύνολο είναι το 12,68% της καλλιεργήσιµης έκτασης της χώρας (Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2011 (2)). Χάρτης 6: Οι χρήσεις γης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2001 Πηγή: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2011 (2) Οι καλλιέργειες που κυριαρχούν στη Θεσσαλία είναι οι αροτραίες καλλιέργειες, οι ο- ποίες και αποτελούν το 80% περίπου των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη ( ) της φυτικής παραγωγής διαπιστώνεται µια µείωση της καλλιεργούµενης έκτασης, ειδικά στις αροτραίες καλλιέργειες και στις α- µπέλους, ενώ παρατηρείται αύξηση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα κηπευτικά (Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2011 (2)). Σελίδα 20 από 44

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα 5.3.1. Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας Ο Άξονας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» έχει τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2009 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν Π. Καρανικόλας Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν δηλαδή τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και τον προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγροτική Οικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας.

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών. ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Εντεταλμένη διδασκαλίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. Περίληψη Οι συνεχείς πληθυσμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α µέρος Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έννοια και συνιστώσες της ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πικρές Αλήθειες για τον Αχελώο» από τον ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

Πικρές Αλήθειες για τον Αχελώο» από τον ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Πηγή: http://www.onlarissa.gr/2016/02/12/pikres-alithies-gia-tonacheloo-apo-ton-siriza-larisas/ Πικρές Αλήθειες για τον Αχελώο» από τον ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας 12 Φεβρουαρίου 2016, 14:43 Μακροσκελή ανακοίνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς πανικό, με λογική και θέληση, θα πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των

Χωρίς πανικό, με λογική και θέληση, θα πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των Χωρίς πανικό, με λογική και θέληση, θα πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων που κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργηθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα