Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα"

Transcript

1

2 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ανάπτυξη Ποιότητα Συνοχή Region of Central Macedonia Development Quality Cohesion Κεντρική Μακεδονία: Η Περιφέρεια του Μέλλοντος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα 2 Central Macedonia: The Region of the Future by the Region of Central Macedonia General Secretary, Professor Georgios Tsiotras Περί Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 About the European Union Γεωγραφία 6 Geography Ιστορία 8 History Αξιοθέατα 10 Attractions Τουρισμός 16 Tourism Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 20 R.O.P. of Central Macedonia Προγραμματική Περίοδος Programming Period Αναπτυξιακός νόμος (Ν. 3299/2004) 28 Development Act (Law No 3299/2004) Πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 30 Initiatives of Central Macedonia Πρόγραμμα «Θησέας» 32 Theseus Programme Ευρωπαϊκά προγράμματα 34 European Programs Σημαντικά έργα 42 Important Projects Έρευνα - Καινοτομία 46 Research - Innovation Κοινωνία της Πληροφορίας 50 Information Society Ελλάδα Hellas 2004 Μεταναστευτική πολιτική 54 Migration Policy Κοινωνική πολιτική 56 Social Policy Παιδεία 58 Education Περιβάλλον - Χωροταξία 60 Environment - Spacial Planning Tηλέφωνα - Διευθύνσεις 62 Telephones - Addresses

3 Κεντρική Μακεδονία: Η Περιφέρεια του Μέλλοντος Central Macedonia: The Region of the Future του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα by the Region of Central Macedonia General Secretary, Professor Georgios Tsiotras Οι προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον προσδιορίζονται με βάση τις δυνατότητες του παραγωγικού της συστήματος για προσαρμογή και αναδιάρθρωση. Κεντρικό στοιχείο, τόσο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσο και για την εκμετάλλευση ευκαιριών, στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης, είναι η ανάπτυξη μιας περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, τον Απρίλιο του 2004, θέσαμε συγκεκριμένους υλοποιήσιμους στόχους και χρονικούς ορίζοντες επίτευξης τους, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο. Στόχος μας ήταν και παραμένει να προωθούμε συγκεκριμένα έργα και δράσεις, που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και το βιοτικό επίπεδο και στους επτά νομούς της Περιφέρειας και που γίνονται αφορμή για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με παράλληλη οργάνωση της χωροταξίας και των δημόσιων υποδομών, αλλά και με την υιοθέτηση λύσεων σε καίρια και χρόνια προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δρομολογηθεί μία σειρά από έργα και στους επτά νομούς στην περιοχή μας, ενώ για το επόμενο χρονικό διάστημα ο σχεδιασμός δράσης βασίζεται σε ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και υπεύθυνο προγραμματισμό. Tο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο , βασίστηκε πάνω σε ρεαλιστικές προσεγγίσεις και σε μετρήσιμα μεγέθη, προκειμένου να μην εκφρασθούν απλώς προθέσεις, αλλά να τεθούν υλοποιήσιμοι στόχοι, που στην τελική μορφή τους θα έχουν διαμορφώσει αυτό που σήμερα περιγράφεται ως όραμα για την ευρύτερη περιοχή. Το όραμα αυτό βασίζεται πρωτίστως στην καινοτομία και την ισόρροπη ανάπτυξη, στο πλαίσιο ενός προγραμματισμού που λαμβάνει υπόψη όλες τις νέες προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και μπορεί να έχει ως επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και ομόκεντρους κύκλους παράλληλης ανάπτυξης όλες τις αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της. Σήμερα, το μέλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χτίζεται σε γερά θεμέλια, με βραχυπρόθεσμους αλλά κυρίως μεσομακροπρόθεσμους στόχους. Τα απτά αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται, ήδη είναι ορατά στους περισσότερους τομείς της καθημερινότητας. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βραβεύτηκε ως η «Περιφέρεια του Μέλλοντος για τη Νότια Ευρώπη την περίοδο », επιτυγχάνοντας έτσι μια σημαντική τιμητική διάκριση με διεθνή εμβέλεια. Η απονομή του βραβείου έγινε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στις Κάννες το περιοδικό Foreign Direct Investment (FDI) το οποίο ανήκει στον όμιλο Financial Times. Το συγκεκριμένο βραβείο, από ένα διεθνή διαγωνισμό, που διενεργεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά περιοδικά του κόσμου, με μεγάλο δίκτυο συνδρομητών και με τη σφραγίδα της εγκυρότητας των Financial Times, αποτελεί ουσιαστικά επιβράβευση των προσπαθειών μας για τη δημιουργία ασφαλούς επενδυτικού κλίματος στην περιοχή, την προσέλκυση επενδύσεων και τη συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης των τομέων της τεχνολογίας, έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης. Σήμερα, η Κεντρική Μακεδονία αλλάζει όψη με γοργούς ρυθμούς. Πολύ σύντομα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα είναι σε θέση να συγκριθεί με τις πιο προηγμένες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και να ενταχθεί στην «ελίτ» των ευρωπαϊκών Περιφερειών, ώστε ο πολίτης της Κεντρικής Μακεδονίας να αισθανθεί ισότιμος με τον Ευρωπαίο πολίτη. Στην προσπάθεια υλοποίησης του οράματος αυτού, ως άμεσες προτεραιότητές του πολιτικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μπορούν να θεωρηθούν: Η ολοκλήρωση των ενισχύσεων στον δημόσιο τομέα, τους Ο.Τ.Α. και τους ιδιώτες, η τουριστική ανάπτυξη, η χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση σημαντικών περιοχών της Περιφέρειας, η ανάπτυξη του εμπορίου και η μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε διαμετακομιστικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, η βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Θεσσαλονίκης, η άρση της απομόνωσης περιοχών και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η ενίσχυση του αγροτικού πληθυσμού, η δημιουργία ποιοτικών υποδομών εκπαίδευσης-κατάρτισης και μείωση της ανεργίας, η ενίσχυση της γνώσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η δημιουργία ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος. Το όραμά αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα, με την απρόσκοπτη συνέχιση των προσπαθειών όλων προς την κατεύθυνση της επιτυχούς εφαρμογής της Εθνικής μας Στρατηγικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. The perspectives of Central Macedonia in the competitive European and international environment are defined based on the ability of its production system for adaptation and restructuring. A basic element for both confronting the challenges and seizing opportunities, within the frame of knowledge economy, is the development of a regional strategy for innovation and competitiveness. Since the first day of assuming our tasks, on April 2004, we ve set specific feasible goals and the timeframe for achieving them, in both short-term and medium-long term level. Our goal has been and still is to promote specific projects and actions, that improve the conditions of living and the quality of life across the seven prefectures of the Region, that allow the development of Central Macedonia and encourage private investing, while dealing with the organization of spatial planning and public infrastructures and adopting solutions to important and long standing problems. For these purposes, a series or projects have been set in action under our supervision in all seven prefectures, while our action plan for the immediate future is based in realistic schedules and responsible planning. It is worth mentioning that the Strategic Plan for the Development of Central Macedonia for the period has been based on realistic approaches on the Region s potential and measurable figures, in order not only to express intentions, but also to set feasible goals, that, in their final form they will have realized what today is being described as the vision for the broader area. This vision is mainly based on innovation and balanced development, in the framework of planning that takes into consideration all the new challenges and the opportunities that arise in a European and international level and can be started from Thessaloniki and expand to concentric circles around it, in a parallel development of all its urban, semi-urban and rural zones. Today, the future if the Region of Central Macedonia is being built on strong foundations, with short-term but mostly with medium-long-term objectives. The tangible results of the initiatives being undertaken are already visible in most of everyday life sectors. Actually, the Region of Central Macedonia has been awarded as the Region of the Future for , an exceptional honour in a global level. The awarding of the title took place in a special ceremony organized in Cannes by the Foreign Direct Investment (FDI) magazine that belongs to the Financial Times group. This title, awarded in an international competition, carried out by one of the most important economic magazines of the world, with a large network of subscribers and the seal of Financial Times validity, is basically a praise of our efforts to create a safe climate for investing in the area, encourage investments and enhance the sectors of technology, research, innovation and development. Today, Central Macedonia is changing rapidly. Very soon, the Region of Central Macedonia will be able to compare itself to the most advanced European Regions and join the elite of European Regions, so that the citizens of Central Macedonia can feel equal to the European citizens. As part of the effort to make this vision come true, the immediate priorities of the political planning by the Region of Central Macedonia are to: complete the aid provision to the public sector, the local-government associations and private individuals, develop tourism, organize spatial and urban planning in important areas of the Region, develop the commerce and turn Thessaloniki into a transit point for the broader area of Balkans, improve the traffic problem of Thessaloniki, open up emarginated regions and reduce intraregional disparities, aid the rural population, create quality infrastructure for education/training and reduce the unemployment, encourage knowledge, innovation and technology, create a safe environment for investments. This vision can become a reality, if we continue dynamically our efforts for the successful implementation of our National Strategy for Regional Development.

4 Περί Ευρωπαϊκής Ένωσης About the European Union Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις περιοχές δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό ευημερίας στον κόσμο. Ωστόσο, οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών της είναι εντυπωσιακές και ακόμα εντυπωσιακότερες είναι οι ανισότητες μεταξύ των 250 περίπου περιφερειών της. Στο πλαίσιο αυτό, δεν απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι των ίδιων πλεονεκτημάτων, ούτε των ίδιων ευκαιριών επιτυχίας ενώπιον των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, αναλόγως της περιφέρειας στην οποία κατοικούν: σε ευημερούσα ή αναπτυξιακά καθυστερημένη περιφέρεια, περιοχή δυναμική ή προβληματική, σε αστική περιοχή ή στην ύπαιθρο, σε περιφέρεια απόκεντρη ή σε ένα από τα κυριότερα οικονομικά κέντρα της Ένωσης. Η πρόσβαση στην απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και οι επενδύσεις στις τεχνολογίες της ηλεκτρονικής οικονομίας (e-economy) εναπόκεινται κατά πρώτο λόγο στην ευθύνη των οικονομικών παραγόντων και των εθνικών και περιφερειακών αρχών. Όχι όμως μόνο σε αυτό: Η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομική και κοινωνική πρόοδος και η ενίσχυση της συνοχής, περιλαμβάνονται στο προοίμιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Το άρθρο 158 της συνθήκης διευκρινίζει: «Η Κοινότητα αποσκοπεί... στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη υλοποιούν την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική, η οποία χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους: τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, που αντικατοπτρίζουν την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της Ένωσης. The European Union is one of the fields of activity that present the highest living standards in the world. However, disparities among its member states are impressive, while even more impressive are the disparities among its approximately 250 regions. Within this framework, not all Europeans enjoy the same advantages or equal opportunities for success before the challenges of globalization, depending on the region they live in: a prospering or underdeveloped region, a dynamic or problematic area, an urban or rural area, a remote region or one of Europe s main financial centres. Access to employment, business competitiveness and investments in e-economy technologies depend mainly on economic operators of the national and regional authorities. However, there s more to that: The solidarity between the EU countries, the financial and social progress and the reinforcement of cohesion are included in the Preamble of the Amsterdam Treaty. Article 158 of the Treaty states that: The Community shall aim at reducing disparities between the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions or islands, including rural areas. This is the reason why member states implement the European regional policy, which is funded by European resources: the Structural Funds and the Cohesion Fund, that represent solidarity between the citizens of the Union. The European regional policy is a real common policy based on financial solidarity. Η Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική είναι πραγματικά κοινή πολιτική που βασίζεται στην οικονομική αλληλεγγύη. 4

5 Γεωγραφία Geography Η Κεντρική Μακεδονία αποτελείται από επτά νομούς: την Ημαθία, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την Πέλλα, την Πιερία, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική. Συνορεύει με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από τα Δυτικά, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα Ανατολικά, Θεσσαλίας από τα Νότια και με τα κράτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τη Βουλγαρία από τα Βόρεια. Πρωτεύουσα της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη σε έκταση με 14,5% του συνόλου της χώρας και η δεύτερη σε πληθυσμό Περιφέρεια της χώρας με 17,1% του συνόλου ( κάτοικοι). Από αυτόν τον πληθυσμό, το 40% μένει στη Θεσσαλονίκη ( κάτοικοι). H περιοχή είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους (δάση, υδάτινους πόρους, ορυκτά, γεωθερμικές πηγές) και εδώ παράγεται το 16,7% του ΑΕΠ της χώρας. Το 41% της γης έχει χαρακτηριστεί ως υπό καλλιέργεια, το 24% ως βοσκότοποι, το 26% ως δάση και το 9% ως διάφορες χρήσεις. Το 42% της συνολικής γης υπό καλλιέργεια αρδεύεται. Οι εύφορες πεδιάδες της Περιφέρειας διατρέχονται από τους ποταμούς Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιό, Γαλλικό και Στρυμόνα. Όλοι οι παραγωγικοί τομείς είναι το ίδιο σημαντικοί, καθώς κάθε ένας συνεισφέρει σημαντικά στο Ακαθάριστο Προϊόν της Περιφέρειας. Central Macedonia comprises of seven prefectures: Imathia, Thessaloniki, Kilkis, Pella, Pieria, Serres and Chalkidiki. It borders with the Region of Western Macedonia to the West, the Regions of Eastern Macedonia and Thrace to the East, the Region of Thessaly to the South and the states of Former Yugoslavian Republic of Macedonia and Bulgaria to the North. The Capital of Central Macedonia is the city of Thessaloniki. It is the largest Region occupying 14.5% the country s total size and second largest Region with 17.1% of the country s total population (1,871,952 inhabitants). Of that population, 40% lives in Thessaloniki (740,000 inhabitants). The area is rich in natural resources (forests, water resources, minerals, geothermal springs) and produces 16.7% of the country s GDP. 41% of the land has been characterized as cultivable, 24% as pasturelands, 26% as forest and 9% as land of various uses. 42% of total cultivable land is irrigated. The fertile plains of the Region are run by Aliakmonas, Loudias, Axios, Gallikos and Strymonas rivers. All production sectors are equally important, since, each of them contributes to a great extent to the Gross Regional Product. Βουλγαρία Bulgaria Βουλγαρία Bulgaria Π.Γ.Δ.Μ. F.Y.R.O.M. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Region of Eastern Macedonia & Thrace Π.Γ.Δ.Μ. F.Y.R.O.M. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Region of Eastern Macedonia & Thrace Νομός Πέλλας Pella Prefecture Νομός Κιλκίς Kilkis Prefecture Κιλκίς Kilkis Σέρρες Serres Νομός Σερρών Serres Prefecture Στρυμόνας Strymonas Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Region of Western Macedonia Έδεσσα Edessa Νομός Ημαθίας Imathia Prefecture Βέροια Veria Κατερίνη Katerini Νομός Πιερίας Pieria Prefecture Νομός Θεσσαλονίκης Thessaloniki Prefecture Θεσσαλονίκη Thessaloniki Νομός Χαλκιδικής Chalkidiki Prefecture Πολύγυρος Poligiros Άγιον Όρος Holy Mountain Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Region of Western Macedonia Λουδίας Loudias Αλιάκμονας Aliakmonas Αξιός Axios Gallikos Γαλλικός Περιφέρεια Θεσσαλίας Region of Thessaly Περιφέρεια Θεσσαλίας Region of Thessaly 7

6 Ιστορία History Η πλούσια ιστορία της Κεντρικής Μακεδονίας ξεκινά με τον προϊστορικό άνθρωπο και περιλαμβάνει τον αρχαιότερο γνωστό γεωργικό οικισμό στη Ευρώπη (7.000 π.χ.). Ο Όλυμπος, έδρα του Δωδεκάθεου, βρίσκεται εδώ, όπως επίσης και το Δίον, η Πέλλα και η Βεργίνα, τόποι λατρείας και διοικητικές πρωτεύουσες της αυτοκρατορίας του Φιλίππου Β και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παράλληλα, τα 20 μοναστήρια που ιδρύθηκαν στο Άγιον Όρος πριν από μία χιλιετία αποτελούν τη βάση της Ορθόδοξης Πίστης. Τα ονόματα Μακεδονία και Μακεδόνας προέρχονται απ τη δωρική λέξη μάκος (που σημαίνει μήκος) και δήλωνε ότι η Μακεδονία είναι η χώρα με τους ψηλούς, μακριούς, ανθρώπους. Άλλη τους ονομασία ήταν Μακέτες και η χώρα Μακετία. Η μυθολογία αναφέρει ότι η Μακεδονία πήρε τ όνομά της απ το Μακεδόνα ή Μάκεδνο, που ήταν γενάρχης του λαού των Μακεδόνων, που, κατά μια άποψη, ήταν γιος του Δία και της Θυίας, ενώ κατ άλλη ήταν γιος του βασιλιά της Αρκαδίας Λυκάονα. Η έννοια Μακεδονία, ως γεωγραφική και πολιτική οντότητα, ολοκληρώθηκε κατά τους κλασικούς χρόνους. Η Μακεδονία μπαίνει στην ιστορία της Ελλάδας με το γιο του Αμύντα, τον Αλέξανδρο τον Α ( π.χ.), το γνωστό ως Φιλέλληνα, που ήταν αρκετά δραστήριος, έξυπνος και δυναμικός κι έβαλε τις στρατιωτικές και πολιτικές βάσεις του μακεδονικού κράτους. Εκείνος όμως που οργάνωσε τη Μακεδονία ως κράτος σύγχρονο της εποχής κι έβαλε τις βάσεις της Μεγάλης Ελλάδας ήταν ο Φίλιππος ο Β ( π.χ.). Ο Φίλιππος κατόρθωσε να ενώσει όλους τους Έλληνες κι έσμιξε τις τύχες του λαού της γωνιάς αυτής της Ευρώπης. Προετοίμασε την κατάσταση και παρέδωσε τη Μακεδονία στο γιο του, τον Αλέξανδρο το Μεγάλο, ( π.χ.) που κατάφερε να κατακτήσει σημαντική μερίδα του γνωστού τότε κόσμου. Η Μακεδονία έγινε η καρδιά κι ο νους των ελληνιστικών χρόνων. Μετά από μια μικρή περίοδο κατοχής των Μακεδονικών εδαφών απ τους Σέρβους, έρχεται ή τουρκική κατοχή, βαρύ χτύπημα, όχι μόνο για τη Μακεδονία και το Βυζάντιο, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνισμό καθώς και για τα Βαλκάνια γενικά. Καταλήφθηκε μάλιστα η Μακεδονία, όχι το 15 ο αιώνα, όπως η Κωνσταντινούπολη, αλλά ήδη απ το 14 ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε σ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ως πέρασμα προς την Ευρώπη, που ένα μέρος της επίσης γνώρισε την τουρκική σκλαβιά. Στα τέλη του 18 ου αιώνα διοικητής της Μακεδονίας γίνεται ο Αλή - πασάς και λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει η επανάσταση του 1821, η Μακεδονία έχει ριχτεί ήδη με ηρωισμό στον αγώνα ενάντια στους Οθωμανούς. Το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, που δημιουργήθηκε το 1826, άφησε έξω τη Μακεδονία, η οποία έμεινε στην κυριαρχία των Τούρκων για αρκετά ακόμα χρόνια. Ωστόσο, ο αγώνας των Μακεδόνων δε σταμάτησε. Συνεχίζεται μέχρι και τους βαλκανικούς πολέμους (που ως κύριο στόχο είχαν τη Μακεδονία) και το 1913 η Μακεδονία ενσωματώνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας πρωτοστατούν στον αγώνα κατά των Ιταλών και στη συνέχεια κατά των Γερμανών. Όλοι οι νομοί της Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία, την οποία προβάλλουν μέσα από πολιτιστικές και ιστορικές εκδηλώσεις, με διεθνή ακτινοβολία. Central Macedonia s rich history begins with the prehistoric man and includes the most ancient agricultural settlement in Europe (7000 BC). Here lies Olympus, the throne of the twelve Greek gods, so is Dion, Pella and Vergina, places of adoration and administrative capitals of the empire of Philippe II and Alexander the Great. Additionally, the 20 monasteries that were founded in Mount Athos one thousand years ago constitute the base of the Orthodoxe Faith. The words Macedonia and Macedonian derive from the Dorian word makos (which means length) and indicated that Macedonia was a country of tall, long-bodied, people. Another name used was Maketes and the land was called Maketia. According to mythology, Macedonia was named after Makedon or Makednos, who was the primogenitor of the Macedonian people. He is said to have been the son of Zeus and Thia, while according to other sources, he was the son of Lykaonas, the king of Arkadia. The term Macedonia, as a geographic and political entity, was coined during the Classical Era. Macedonia enters the history of Greece with Alexander I ( BC), son of Amynta, known as the Philhellene, who was a very active, intelligent and dynamic leader and set the military and political foundations of the Macedonian state. However, the leader who gave Macedonia the form of a modern state of the time and set the foundations of Great Greece was Philippe II ( BC). Philippe managed to unite all Greeks and unified the fates of the people of this region of Europe. He prepared the situation and delivered Macedonia to his son Alexander the Great ( BC), who managed to conquer an important part of the known world of that time. Macedonia became the heart and mind of the Hellenistic Age. The Roman occupation followed and Macedonia entered its decadent period. During the next years, its fate was linked to the history of the Byzantine Empire. The first step to Byzantium took place in 306 AD with the transport of Galerius headquarters to Thessaloniki, which becomes the second largest city of the Roman Empire, Constantinople (capital of the Roman state since 324 AD) being the first, and plays an important role in the country s political life. Macedonia provided Byzantium with its first emperors. However, the 13 th century was by no means a calm period. Conflicts and wars burst out one after another and it was only after the 14 th century that a new peaceful period in Macedonian history finally began, reaching the peak of its prime the during the golden century of Thessaloniki. The Byzantine Empire reaches its historical end, while Thessaloniki becomes a pole of national awareness. After a short period of occupation of the Macedonian territories by the Serbs, the Turkish occupation begins. It was a heavy blow, not only for Macedonia and the Byzantine Empire, but also for the entire Hellenism as well as for the Balkans in general. Unlike Constantinople, which was occupied in the 15 th century, Thessaloniki was already occupied since the 14 th century. During the entire Ottoman period the city was used as a passage to Europe, a part of which also experienced Turkish occupation. Towards the end of the 18 th century, Ali Pasha becomes governor of Macedonia and a few years before the Greek revolution bursts out in 1821, Macedonia had already been thrown into the heroic fight against the Ottomans. The independent Greek state founded in 1826 left Macedonia out, that remained for many years under the Turks dominance. However, Macedonians did not give up the fight. They continued until the Balkan wars (during which Macedonia was the main target) and in 1913 Macedonia was incorporated into the rest of the Greece. Ακολουθεί η ρωμαϊκή κατοχή και η Μακεδονία περνάει την περίοδο της πτώσης της. Στα επόμενα χρόνια, η τύχη της συνδέεται με την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το πρώτο βήμα προς το Βυζάντιο γίνεται με τη μεταφορά, απ το Γαλέριο, της έδρας του στη Θεσσαλονίκη, το 306 μ.χ., που γίνεται η δεύτερη, μετά την Κωνσταντινούπολη (πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους απ το 324 μ.χ.), πόλη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας. Η Μακεδονία δίνει τους πρώτους αυτοκράτορές της στο Βυζάντιο. Ο 13 ος όμως αιώνας δεν είναι καθόλου ήρεμος. Ξεσπούν η μια διαμάχη μετά την άλλη κι ο ένας πόλεμος δίπλα στον άλλο και μόνο το 14 ο πια αιώνα αρχίζει η νέα ειρηνική περίοδος στην ιστορία της, που φτάνει στο απόγειο της ακμής της το χρυσό αιώνα της Θεσσαλονίκης. Το Βυζάντιο περνά τις τελευταίες του στιγμές και η Θεσσαλονίκη γίνεται πόλος εθνικής συσπείρωσης. During World War II, the population of Central Macedonia played a leading part in the fight against the Italians and then against the Germans. All of Central Macedonia s prefectures hold their own unique history, which they project through internationally famous cultural and historical events. 8 9

7 Αξιοθέατα Attractions Νομός Ημαθίας Παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας, το στολίδι της Ημαθίας και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα. Οι Αιγές ήταν περίφημες στην αρχαιότητα για τον πλούτο των βασιλικών τάφων. Το 1977 η σκαπάνη του αρχαιολόγου Μανόλη Ανδρόνικου έφερε στο φως τους βασιλικούς τάφους της Μεγάλης Τούμπας, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται ο ασύλητος τάφος του Φιλίππου Β, ένα γεγονός που θεωρήθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά γεγονότα του περασμένου αιώνα. Άλλα σημαντικά μνημεία είναι το ανάκτορο και το θέατρο, το Ιερό της Εύκλειας, το νεκροταφείο των τύμβων και οι βασιλικοί τάφοι στα ΒΔ της πόλης. Στον χώρο γύρω από τους τάφους χτίστηκε το μουσείο με σημαντικότερα και εντυπωσιακότερα εκθέματα τη χρυσή λάρνακα και το στεφάνι βελανιδιάς που φορούσε ο βασιλιάς Φίλιππος. Το στεφάνι αποτελείται από 313 φύλλα, ζυγίζει 714 γραμμάρια και αποτελεί το πιο βαρύτιμο στεφάνι που σώθηκε από την αρχαιότητα. Νομός Θεσσαλονίκης Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη παραθαλάσσια πόλη της σύγχρονης Ελλάδας, που από την ίδρυσή της (316 π.χ.) ως σήμερα δεν έχασε ποτέ την εμπορική της σπουδαιότητα και τη στρατηγική της σημασία. Αυτό είχε ως συνέπεια η πόλη να κατοικείται αδιάλειπτα, να ακμάζει, αλλά και να πέφτει στα χέρια ξένων κατακτητών, οι οποίοι άφησαν επίσης τα σημάδια της κυριαρχίας τους στην πόλη. Ο Λευκός Πύργος χτίστηκε περίπου το μ.χ. και αποτέλεσε μέρος του αμυντικού συστήματος της πόλης. Τον 19 ο αιώνα είναι γνωστός ως πύργος των Γενίτσαρων ή αλλιώς Πύργος του αίματος, γιατί υπήρξε φυλακή βαρυποινιτών. Συχνά οι Τούρκοι έσφαζαν τους κατάδικους στις επάλξεις με αποτέλεσμα το αίμα να βάφει τους εξωτερικούς τοίχους του πύργου. Το 1890 κάποιος κατάδικος, προκειμένου να ανακτήσει την ελευθερία του, ανέλαβε να ασπρίσει το πύργο και από τότε ονομάστηκε Λευκός Πύργος. Η Ρωμαϊκή Αγορά, το διοικητικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο της πόλης τον 2 ο μ.χ. αιώνα έχει αναστηλωθεί και μπορεί κανείς να διακρίνει τις στοές, την υπαίθρια πλατεία, αλλά και το ωδείο, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο ως χώρος αθλητικών και μουσικών αγώνων, αλλά και ως αρένα. Ο αυτοκράτορας Γαλέριος επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να χτίσει το ανάκτορό του, ένα επιβλητικό κτιριακό συγκρότημα, ίχνη του οποίου σώζονται στη σημερινή πλατεία Ναυαρίνου. Συγχρόνως, για να γιορτάσει την οριστική του νίκη κατά των Περσών έχτισε την αψίδα θριάμβου, τη γνωστή σε όλους Καμάρα. Αναμφισβήτητα το πιο μεγαλειώδες κτίσμα που κοσμεί σήμερα την πόλη είναι η Ροτόντα με διάμετρο εσωτερικού χώρου 24,50 μέτρα! Χτί- Imathia Prefecture The archaeological area of Vergina is of world fame and importance, and it is considered to be the gem of Imathia and Northern Greece in general. During antiquity, Aiges was eminent for the wealth of its royal graves. In 1977, archaeologist Manolis Andronikos hoe brought to light the royal graves of the Great Tomb, which included the unplundered grave of Philippe II, a fact that was considered to be one of the most important archaeological events of the last century. Other important monuments include the palace and the theatre, the Chancel of Eukleia, the cemetery of tombs and the royal graves at the northern-western part of the city. A museum was built in the area around the graves and its most important and impressive exhibits include the golden urn and the chaplet of oakleaves, which king Philippe used to wear. The chaplet consists of 313 leaves, weighs 714 grams and it is the most valuable antique chaplet that has ever been discovered. Thessaloniki Prefecture Thessaloniki is the only coastal city of modern Greece, that never lost its commercial and strategic importance since its foundation in 316 BC. As a consequence, the city never ceased to be inhabited, flourish, but also fall into the hands of foreign conquerors, who left the marks of their dominance in the city as well. The White Tower was built around 1500 A.D. and constituted part of the city s defensive system. During the 19 th century it was known as the Tower of Janissaries or the Tower of blood, because it also served as a prison for long-term convicts. The Turks often slaughtered the convicts in the bastions and, as a result, the blood dyed the exterior walls of the tower. In 1890, a convict undertook to paint the tower white in order to reclaim his freedom and from then on it was named the White Tower. The Roman Market, the administrative, commercial and economic centre of the city during the 2 nd century AD has been restored and one can distinguish the galleries, the outdoor square, as well as the conservatoire, for which there are indications that it was used not only as a space for athletic and musical games, but also as an arena. The emperor Galerius chose Thessaloniki to build his palace in. It was an imposing group of buildings, traces of which survived at today s Navarinou square. Simultaneously, in order to celebrate his final victory against the Persians he built an arch of triumph, the infamous Kamara. Undeniably, the most magnificent building that adorns the city today is the Rotunda with an internal diameter of 24, 50 m! It was built as a temple dedicated to the adoration of Zeus and later, the emperor of Byzantium Theodosios converted it into a Christian temple. A great wall stands imposingly over the 10 11

8 Αξιοθέατα Attractions στηκε ως ναός αφιερωμένος στη λατρεία του Δία και αργότερα, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος τη μετέτρεψε σε χριστιανικό ναό. Στο υψηλότερο σημείο της πόλης δεσπόζει επιβλητικό το τείχος, ένα μνημείο ιστορίας και πολέμων, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει τον Πύργο του Τριγωνίου και το Επταπύργιο, που χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως φυλακή. Νομός Κιλκίς Στους πρόποδες του λόφου του Αγ. Γεωργίου βρίσκεται το σπήλαιο του Κιλκίς, πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. Στη βόρεια και δυτική πλευρά του νομού βρίσκεται το Πάικο, ένας εντυπωσιακός καταπράσινος ορεινός όγκος με άφθονα νερά που σχηματίζουν ποτάμια. Κτισμένη στους πρόποδές του η Γουμένισσα, με τα στενά δρομάκια, τα παραδοσιακά σπίτια και τη μουσική των χάλκινων οργάνων από αυτοσχέδιες μπάντες. Στο αρχαιολογικό Μουσείο του Κιλκίς φυλάσσεται ένα γλυπτό υπερφυσικού μεγέθους, ο Κούρος της Ευρωπού, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 6 ου αιώνα π. Χ. Το μάρμαρο πιθανολογείται ότι προήλθε από κυκλαδικό εργαστήριο και επιβεβαιώνει τη συνέχεια του ελληνικού χώρου στο πέρασμα των αιώνων. Νομός Πέλλας Στη γενέτειρα του Μεγάλου Αλέξανδρου, την Πέλλα μπορεί κανείς να αισθανθεί το μεγαλείο που αποπνέει η άλλοτε πρωτεύουσα του Μακεδονικού βασιλείου αντικρίζοντας τα ανάκτορα, που ήταν κτισμένα σε μία έκταση τ.μ. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα, όπως η σωζόμενη πισίνα επενδυμένη με πλάκες, οι υπαίθριοι χώροι και τα πολλά δωμάτια στη νότια πλευρά, υποδηλώνουν ένα υπερπολυτελές οικοδόμημα αντάξιο της φήμης του βασιλείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ιδιωτικές κατοικίες με τα περίφημα ψηφιδωτά δάπεδα διαφόρων παραστάσεων, όπως η αρπαγή της Ελένης και το κυνήγι του ελαφιού. Αξιόλογο μνημείο στην πόλη των νερών, την Έδεσσα, είναι το Γενί Τζαμί χτισμένο το 1904, το οποίο διατηρείται χωρίς αλλοιώσεις και μετατροπές. Είναι ένα οικοδόμημα επηρεασμένο από τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και συγκεκριμένα βασίζεται στο πρότυπο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Στη θέση Ισβόρια της Νάουσας, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, βρίσκεται το Ιερό των Νυμφών, όπου από τα μέσα του 4 ου αιώνα π.χ. ο χώρος διαμορφώθηκε για να λειτουργήσει η Σχολή του Αριστοτέλη, όπου ο φιλόσοφος δίδαξε στον Αλέξανδρο, τον μελλοντικό στρατηλάτη, φιλοσοφία, τέχνες και μαθηματικά. Ανάμεσα σε δύο φυσικά σπήλαια λαξεύτηκε κάθετα ο βράχος, προστέθηκε μία ιωνική κιονοστοιχία και δημιουργήθηκε μία στεγασμένη στοά σε σχήμα Γ. Οι ανασκαφικές έρευνες δεν έχουν τελειώσει, αλλά ο χώρος είναι επισκέψιμος, ενώ σε μικρή απόσταση έχουν έρθει στο φως οι περίφημοι Μακεδονικοί Τάφοι των Λευκαδίων με θαυμάσιες τοιχογραφίες και το αρχαίο θέατρο της Μίεζας. city. It is a monument of history and wars, where visitors can see the Tower of Trigonio and the Eptapyrgio, which was used as a prison for many years. Kilkis Prefecture The cave of Kilkis, a pole of attraction for thousands of visitors every year, is located at the foot of St. George s hill. Paiko, an impressive verdurous and mountainous volume with abundant river-shaping water masses is situated at the northwest side of the prefecture. At its foot there is Goumenissa, with narrow alleys, traditional houses and the music of copper instruments by improvised bands. In the archaeological Museum of Kilkis a sculpture of supernatural size is kept, the Kouros of Europos, which is dated back to the end of the 6 th century BC. The marble is speculated to have derived from a Cycladic workshop and confirms the continuity of Greek space in the track of the centuries. Pella Prefecture At the birth city of Alexander the Great, Pella, one can feel the greatness that the ancient capital of the Macedonian kingdom exudes by looking at the palaces, that were built in a 60,000 square meters area. The architectural remains, such as the preserved pool which is internally covered with plates, the outdoor premises and the numerous rooms at the southern wing, imply a luxurious building worthy of the kingdom s fame. The private residences with the eminent mosaic floorings of various representations, such as the seizure of Helene and the hunting of the deer are also of special importance. An appreciable monument in the city of water, Edessa, is the Geni Tzami, built in 1904, which is preserved without alterations and modifications. It is a building influenced by the Byzantine architecture and it is specifically based on the model of Aghia Sofia in Istanbul. In a site called Isvoria in Naoussa, situated in a picturesque landscape, there is the Chancel of the Nymphs, which was transformed since the middle of the 4 th century BC so that it could be used as the School of Aristotle, where the philosopher taught Alexander, the future victorious army commander, philosophy, arts and mathematics. The rock was vertically chased between two natural caves, an ionic colonnade was added and a roofed loft was created in a gamma shape. The excavation researches have not been completed yet, but one can visit the site, while at a small distance the eminent Macedonian Leucas Graves have come to light with marvellous murals and the ancient theatre of Mieza

9 Αξιοθέατα Attractions Νομός Πιερίας Στους Πρόποδες του Ολύμπου βρίσκεται το Δίον, η ιερή πόλη των Μακεδόνων. Εκεί συγκεντρώνονταν οι Μακεδόνες για να τιμήσουν τους Ολύμπιους θεούς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Φίλιππος γιόρτασε στον ιερό χώρο του Δίου ένδοξες μάχες και ο Αλέξανδρος προτού ξεκινήσει για τη μεγάλη του εκστρατεία στα βάθη της Ανατολής μετέβη εκεί και θυσίασε στον Ολύμπιο Δία. Στο Δίον συναντούμε το παλαιότερο μακεδονικό ιερό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, το ιερό της Δήμητρας. Επίσης είδαν το φως του ήλιου ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια κτίρια, εργαστήρια και η έπαυλη του Διόνυσου που πήρε το όνομά της από τη μεγάλη ψηφιδωτή σύνθεση με παράσταση του θεού, η οποία καλύπτει το δάπεδο της αίθουσας συμποσίων. Νομός Σερρών Η Αμφίπολη είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νομού Σερρών. Η πόλη ιδρύθηκε το 438 π.χ., άλλά τα ευρήματα αποδεικνύουν την ανθρώπινη παρουσία από τη Νεολιθική Εποχή. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως αξιόλογους χώρους, όπως τα αρχαία τείχη, το Γυμνάσιο, αλλά και δύο Μακεδονικούς τάφους, οι οποίοι χρονολογούνται τον 3 ο αιώνα π.χ. Δίπλα στην όχθη του Στρυμόνα βρίσκεται το λιοντάρι της Αμφίπολης, ύψους 5,30 μέτρων. Το μαρμάρινο αυτό μνημείο εικονίζεται καθιστό στα πίσω πόδια, επιβλητικό και αγέρωχο, φύλακας της αρχαίας πόλης και θεματοφύλακας της ιστορίας της. Ένα από τα δύο Μπεζεστένια που σώζονται σήμερα στην Ελλάδα είναι αυτό των Σερρών. Είναι κτίσμα του 16 ου 17 ου αιώνα και χτίστηκε πιθανότατα από Έλληνα αρχιτέκτονα κατά το πρότυπο των βυζαντινών αγορών. Νομός Χαλκιδικής Στην πατρίδα του Αριστοτέλη, τα Στάγειρα διατηρείται σε εντυπωσιακό βαθμό η οχύρωση της πόλης και οι ανασκαφικές έρευνες ανέδειξαν ένα αρχαϊκό ιερό, διάφορα δημόσια κτίρια, οικίες κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων, αλλά και το υδροδοτικό σύστημα της πόλης. Εντύπωση προκαλεί το τμήμα που έχει διασωθεί από την ακρόπολη της Ακάνθου, της σημαντικότερης αρχαίας πόλης της ΒΑ Χαλκιδικής. Το νεκροταφείο της περιοχής χρησιμοποιήθηκε από τον 7 ο αιώνα και για περίπου χρόνια και αριθμεί γύρω στους τάφους. Pieria Prefecture At the foot of Olympus one can find Dion, the holy city of the Macedonian people. The Macedonians would gather in this place in order to honour the Olympian gods at regular intervals. Philippe celebrated glorious battles in the holy ground of Dion and Alexander went there and paid a sacrifice to the Olympian Zeus before his great expedition in the Far East. In Dion there is the oldest Macedonian chancel that known up to this day, the chancel of Demeter. Private residences, public buildings, workshops have also seen the light of day such as the villa of Dionysus that was named after the big mosaic composition representing the god Dionysus, which covers the flooring of the symposium room. Serres Prefecture Amphipolis of is one of the most important attraction of the Serres prefecture. The city was founded in 438 BC, though other findings account for the human presence since the Neolithic Era. The archaeological hoe brought to light remarkable sites, such as the ancient walls, the Gymnasium, as well as two Macedonian graves, which are dated back to 3 rd century BC. Next to the bank of the Strimonas river there is the lion of Amphipolis, which is 5.30 metres high. This marble monument depicts a lion sitting on its back legs, imposing and proud, a guardian of the ancient city and trustee of its history. One of the two Bezestenia preserved today in Greece is that of Serres. It is a building of the 16 th 17 th century and was probably built by a Greek architect based on the Byzantine markets model. Chalkidiki Prefecture In Aristotle s home town, Stageira, the fortification of the city is remarkably preserved and the excavation researches revealed an archaic chancel, various public buildings, residences of the Classic and Hellenistic years, as well as the town s water supply system. The section that has been preserved from the citadel of Akanthos is also very impressive, being the most important ancient town of northeastern Chalkidiki. The cemetery of the region was used since the 7 th century for approximately 1000 years and numbers around 9000 graves

10 Τουρισμός Tourism Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, ενίσχυσης και ανάδειξης των τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής. Στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των επτά νομών, καθώς όλοι τους διαθέτουν σημαντικά και μάλιστα διεθνούς ακτινοβολίας τουριστικά θέρετρα. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση και προβολή των μορφών εναλλακτικού τουρισμού, που θα δώσουν τα κίνητρα για αύξηση και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους. Υλοποιήθηκε και υλοποιείται σειρά δράσεων ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τόσο σε επίπεδο μελετών και ερευνών, όσο και σε επίπεδο έργων, καθώς είναι κοινός τόπος ότι η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει τα εχέγγυα για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων μορφών τουρισμού και στους επτά νομούς της (συνεδριακός, θρησκευτικός, ορειβατικός, περιπατητικός, οινικός τουρισμός). Η Περιφέρεια, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την οικονομία του τόπου και να συνδράμει στις εθνικές και αυτοδιοικητικές προσπάθειες ανάπτυξης αυτών των μορφών τουρισμού, επενδύει σε τέτοιου είδους δράσεις. Κεντρική επιδίωξη είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών και η ανάδειξη της περιοχής σε σημαντικό τουριστικό πόλο της χώρας. Οι λάτρεις του χιονοδρομικού, ορειβατικού, περιηγητικού, θρησκευτικού, συνεδριακού, περιβαλλοντικού και των υπόλοιπων εναλλακτικών μορφών τουρισμού καλούνται να γνωρίσουν την Κεντρική Μακεδονία και να την κάνουν προορισμό τους. Με βάση αυτό το στόχο, δίνονται συνολικά 28,66 εκατομμύρια ευρώ, που αποτελούν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ένα σύνολο εκατοντάδων παρεμβάσεων, με στόχο αποκλειστικά τον τουρισμό. Τα έργα που υλοποιούνται, βάσει του προαναφερθέντος προϋπολογισμού, αποτελούν τη χρηματοδότηση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού που έχει κάνει η Περιφέρεια για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι επισκέψεις αλλά και η φιλοξενία εξειδικευμένων τουριστικών συντακτών από ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να γνωρίσουν την Κεντρική Μακεδονία και να την προβάλουν ως τουριστικό προορισμό με παροχές υψηλής ποιότητας διεθνώς. Παράλληλα, διοργανώθηκαν συνέδρια για την προβολή του τουρισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης) προϋπολογισμού ευρώ (αναπτυξιακός νόμος, κανονισμός 70). Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι χρηματοδοτήσεις από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για τον τουρισμό, που αφορούν στην κατασκευή και βελτίωση των τουριστικών αγκυροβολίων σε θέσεις που επιλέχτηκαν και καθορίστηκαν από το σχετικό εθνικό σχέδιο (προϋπολογισμός 6,75 εκ. ευρώ), αλλά και στην ενίσχυση των υποδομών και ειδικών εγκαταστάσεων για The Region of Central Macedonia has set out an integral program for the development, enhancement and highlighting of the area s tourist potential. The objective is balanced development among the seven prefectures, since the all dispose of important and even internationally known tourist resorts. Focus is given to the enhancement and promotion of alternative tourism forms, which will provide incentives for the prolongation of the tourist period all year long. A series of enhancement actions of alternative tourism forms has been and still is being implemented, both on design and research level, as well as on project level, since it is widely known that Central Macedonia disposes of all means required for the development of certain tourism forms in its seven prefectures (convention, religious, mountain, trekking, wine tourism). The Region invests in this kind of activities, in an effort to reinforce the area s economy and aid the national and local efforts to develop these forms of tourism. The main objective is to improve the services provided, service the visitors and make the area an important tourist pole of the country. The lovers of ski, mountain, trekking, religious, convention, environmental and every other alternative tourism form are called to get to know Central Macedonia and select it as their destination. Towards this objective, mil euro is given in total, which represents the Region s budget for the implementation of hundreds of interventions targeting exclusively on tourism. The projects implemented, based on the aforementioned budget, represent the funding of the integral planning that the Region has implemented for the area s tourist development. This framework also includes visits, as well as the hosting of specialized tourist reporters from European countries, so they can get to know Central Macedonia and promote it as a tourist destination offering high quality services of international standards. At the same time, conventions have been organized for the promotion of tourism. The interventions funded by the Region s Public Investment Program (Planning and Development Bureau), with a total budget of 9,755,721 euro (development law, regulation no. 70) are currently in progress. The funding by the Central Macedonia ROP for tourism regarding the construction and improvement of tourist marinas in positions selected and defined by the relevant national plan (budget of 6.75 mil. euro) are also in progress, as well as the reinforcement of infrastructures and special installations for the exploitation of our natural and cultural heritage (budget mil. euro). At the same time, 133 tourist enterprises are supported with a total of 12.9 mil. euro in subsidies. At the same time, the preservation and protection of the region s heritage is pursued, as well as the accessibility of monuments, in combination with their tourist promotion. Within this framework, the Region of Central Macedonia implements 71 purely cultural projects through the ROP, with a total budget of more than 76 mil. euro

11 Τουρισμός Tourism την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας (προϋπολογισμός 10,84 εκ. ευρώ). Παράλληλα, ενισχύονται 133 τουριστικές επιχειρήσεις με συνολικό ύψος επιχορήγησης 12,9 εκ. ευρώ. Την ίδια ώρα, επιδιώκεται η διαφύλαξη και προστασία της κληρονομιάς του τόπου, αλλά και να καταστούν επισκέψιμοι οι μνημειακοί χώροι, σε συνδυασμό με την τουριστική προβολή τους. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί 71 αμιγώς πολιτιστικά έργα μέσω του ΠΕΠ, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 76 εκ. ευρώ. Ταυτοχρόνως, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν ήδη εγκριθεί και υλοποιούνται 10 Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης. Με συνολικό προϋπολογισμό 66,7 εκατ. ευρώ, δημιουργούνται 200 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης. Τα σχέδια υλοποιούνται από «σχήματα συνεργασίας» με κορμό την τοπική αυτοδιοίκηση και τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων. Τα εγκεκριμένα σχέδια υλοποιούνται στους ακόλουθους Δήμους: Βέροιας (ιστορικό και εμπορικό κέντρο) Έδεσσας (ιστορικό και εμπορικό κέντρο) Εχεδώρου (Δημοτικά Διαμερίσματα Ιωνίας, Σίνδου και Καλοχωρίου) Θερμαϊκού (Παραθαλάσσια οικιστική ζώνη Περαίας και Νέων Επιβατών) Θεσσαλονίκης (βορειοανατολικό τμήμα ιστορικού κέντρου) Καλαμαριάς (εργατικές κατοικίες Φοίνικα) Κατερίνης (Πολεοδομική ενότητα «ΒΑΤΑΝ») Κιλκίς (Περιοχή Στενημαχητών) Νάουσας (Περιοχή Ποταμού Αραπίτσα) Αναπτυξιακή Εταιρεία ΒΔ Θεσσαλονίκης (Δήμοι Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πολίχνης, Μενεμένης, Αμπελοκήπων, Συκεών, Τριανδρίας, Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού, Αγίου Παύλου, Ευκαρπίας) Furthermore, 10 Integrated Urban Development Plans have been approved and are being implemented in the Region of Central Macedonia. With a total budget of 66.7 mil. euro, 200 new permanent job placements and 3,000 employment opportunities are being created. The plans are implemented by cooperation schemes with the local government as the backbone and the participation of social bodies. The plans approved are being implemented in the following Municipalities: Veroia (historical and commercial centre) Edessa (historical and commercial centre) Echedoros (Municipal Sections of Ionia, Sindos and Kalochori) Thermaikos (Coastal residential zone of Perea and Neoi Epivates) Thessaloniki (north-eastern part of the historical centre) Kalamaria (Foinikas subsidized houses) Katerini ( VATAN planning unit) Kilkis (Stenimachites area) Naousa (Arapitsa River Area) NE Thessaloniki Development Company (Municipalities of Stavroupoli, Neapoli, Polichni, Menemeni, Ambelokipi, Sykees, Triandria, Evosmos, Eleftherio Kordelio, Aghios Pavlos, Efkarpia) Benefits expected: Areas upgraded/revived: 10,000 acres Inhabitants immediately benefited: 100,000 Persons trained/supported: 3,000 New permanent job placements: 200 Αναμενόμενα οφέλη : Περιοχές που αναβαθμίζονται/ αναζωογονούνται: στρέμματα Κάτοικοι που ωφελούνται έμμεσα: Άτομα που καταρτίζονται/ στηρίζονται: Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας:

12 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ROP of Central Macedonia Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Μαρτίου 2001 και είναι το μεγαλύτερο - μέχρι σήμερα - αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προγραμματίζονται και χρηματοδοτούνται έργα και δράσεις που δημιουργούν υποδομές σε όλους τους βασικούς τομείς ανάπτυξης της περιφέρειας, ενισχύουν τα επενδυτικά σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχουν ίσες ευκαιρίες για την ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια, στηρίζουν την ανάπτυξη της υπαίθρου, δημιουργούν προϋποθέσεις για την αξιοποίηση και την προστασία του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία. Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, εντάσσεται στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έχει συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,5 δισ. Ευρώ και χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός στόχος του είναι η επίτευξη διαρκούς και ισόρροπης ανάπτυξης, η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής με τις περιφέρειες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, η στρατηγική ανάπτυξης στη συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα διαμορφώνεται κατ αρχήν με την επιλογή ενός κέντρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στο χώρο (Θεσσαλονίκη), ενώ σε αντιστάθμισμα υπογραμμίζεται η προτεραιότητα της ισόρροπης ανάπτυξης στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, υιοθετείται ένα ειδικό κέντρο βάρους της αναπτυξιακής προσπάθειας που αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος, ως κριτήριο επίτευξης κοινωνικοοικονομικής συνοχής. Στη συνέχεια, οι άξονες προτεραιότητας εξειδικεύουν την στρατηγική ανάπτυξης σε όρους ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της Περιφέρειας και παράλληλα μείωσης των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Περιφέρειας: αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Ο γενικός στόχος αναλύεται σε έξι Άξονες Προτεραιότητας. Στο πλαίσιο των Αξόνων, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε τρεις τύπους δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του πνεύματος καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών μειονεκτικών προβληματικών περιοχών της υπαίθρου: Στον τύπο δράσεων «Ανάπτυξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας», η Περιφέρεια προτείνει ειδικά Μέτρα που αναδεικνύουν την καινοτομία και ενισχύουν την ανταγω- The Regional Operational Programme (ROP) of Central Macedonia was adopted by the Commission of the European Communities on 22 March 2001 and is the biggest so far development program to be implemented within the Region of Central Macedonia. Within the frame of Central Macedonia s ROP, projects and actions are being planned and funded that: create infrastructures in all the basic development sectors of the region; aid the investing plans of small-medium companies; offer equal opportunities for the integration of human workforce in the labour market, provide social care services to people who need help; support the rural development; create the conditions for the development and protection of the environment on Central Macedonia. Central Macedonia s ROP is one of the 13 Regional Programmes that are been currently implemented in Greece, is part of the Third Community Support Framework, its total budget surpasses 1.5 billion Euro and it is mostly funded by the European Union. It main objective is to implement a constant and balanced development, to promote social and financial cohesion among the regions of the European Union state-members and to improve the quality of life and everyday life of the citizens. Through Central Macedonia s ROP, the development strategy in the specific geographic entity is being formed basically by the selection of a centre for the development of actions in the area (Thessaloniki), while the priority of balanced development in every part of the Region of Central Macedonia is highlighted as well. Finally, a special focus of the development effort is being adopted, stressing the need for quality of the environment, as a criterion for reaching socio-economic cohesion. The priority points specify the development strategy in terms of enhancing the Region s competitive position while reducing the intra-regional disparities, in order to create the conditions that will ensure the Region s long-term development: Sustainable development and competitiveness. The general objective is composed of six Points of Priority. In the frame of these Points, the focus is set in three types of action that aim to the promotion of innovation and competitiveness spirit, the integral development of degraded urban areas and the integral management of special degraded and problematic rural areas: As far as the Promotion of Innovation and Entrepreneurship type of actions is concerned, the Region proposes special Measures that enhance innovation and promote competitiveness, through the collaboration and networking of the most dynamic, extrovert and modernizing features of the Region s enterprise, research and education fields, in both Private and Public sector. As far as the Integral development of degraded urban areas type of actions is concerned, the focus is set on small scale urban zones with especially degraded e urban environment and an increased concentration of unprivileged social groups, in the 20 21

13 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ROP of Central Macedonia νιστικότητα, μέσα από τη συνεργασία και δικτύωση των πιο δυναμικών, εξωστρεφών και εκσυγχρονιστικών στοιχείων του επιχειρηματικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού κόσμου της Περιφέρειας, του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα. Στον τύπο δράσεων «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη αστικών υποβαθμισμένων περιοχών», δίνεται έμφαση στις αστικές ζώνες μικρής κλίμακας όπου το αστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα υπο-βαθμισμένο και όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων, στα πλαίσια ειδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων που προτίνονται από τις τοπικές αρχές και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου Προγράμματος. Στον τύπο δράσεων «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ορεινές / απομονωμένες περιοχές της υπαίθρου», προσδιορίζονται ειδικές ζώνες παρέμβασης εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) με ειδική διαδικασία και εστίαση στις ανάπτυξη και στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών. framework of special Operational Projects proposed by the local authorities and approved by the Monitoring Committee of every Programme. As far as the Integral interventions in mountain/remote rural areas type of actions is concerned, special zones of intervention are being defined for the implementation of Integrated Rural Development Programmes (O.P.A.A.CH.) by a special procedure and focus on the development and support of local initiatives. Central Macedonia s ROP is addressing all the citizens of our Region. It is a shared responsibility. To ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειάς μας. Μας αφορά όλους. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA TK , Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: URL: Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κύριος στόχος του οποίου είναι: «Η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, η συμβολή στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συμμετοχή, την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.» το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κύριος στόχος του οποίου είναι: «Η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και στην επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.» το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Τμήμα Προσανατολισμού, κύριος στόχος του οποίου είναι: «Η καθιέρωση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής, η ενδυνάμωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας κλειδί των αγροτικών περιοχών, η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες, η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονομιάς.» Georgikis Scholis Avenue 65, ZEDA Building Postal Code 57001, Pylea, Thessaloniki Tel: Fax: URL: The Regional Operational Programme is co-funded with national resources and funds of the European Union Structural Funds: the European Regional Development Fund whose main objective is to: help reduce disparities in development and standard of living between different regions, as well as reduce the backwardness of the least-favoured areas, help eliminate most important regional disparities within the Community, by participating, developing and structurally adapting regions whose development is lagging behind, and restructure the regions socio-economically. the European Social Fund whose main objective is to: contribute to the development of employment, through promoting the employability, the spirit of enterprise, the ability of adapting and the equality of opportunities, as well as the investment in human resources. the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Guidance Section whose main objective is to: establish a relationship between multifunctional agriculture and specific regions, enhance and support competitiveness in agricultural activities key activities for the rural areas, prevent population from leaning rural areas, preserve and improve environment, land and heritage

14 Προγραμματική Περίοδος Programming Period Το Όραμα Το μέλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως και της χώρας συνολικά, εξαρτάται σε τελική ανάλυση από την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού της, ο οποίος με τη σειρά του συναρτάται άμεσα με τις επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής που είναι εκτεθειμένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό. Οι προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον προσδιορίζονται με βάση τις δυνατότητες του παραγωγικού της συστήματος για προσαρμογή και αναδιάρθρωση. Κεντρικό στοιχείο, τόσο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσο και για την εκμετάλλευση ευκαιριών στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης, είναι η ανάπτυξη μιας περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, η γεωγραφία της περιοχής διαμορφώνει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης και την διαμόρφωσή της σε μητροπολιτικό βαλκανικό Κέντρο, αλλά και πόλο διακρατικής συνεργασίας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Με βάση τα ανωτέρω, το όραμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οριοθετείται ως εξής: Περιφέρεια της καινοτομίας και της ισόρροπης, αειφόρου ανάπτυξης, με κομβικό ρόλο στην Ν.Α. Ευρώπη Vision The future of the Region of Central Macedonia and the country in total as well depends in the final analysis on the competitiveness of its productive network, which in its turn directly correlates with the investments in production sectors exposed to national and international competition. The perspectives of Central Macedonia in the competitive European and international environment are defined on the basis of its productive system capacity for adjustment and restructuring. A central point, in order to face challenges and to exploit opportunities as well within the framework of knowledge economy, is the development of a regional strategy about innovation and competitiveness. At the same time, Region s geography forms an extremely favourable background for the development of Central Macedonia and Thessaloniki and for its formation as a metropolitan centre of the Balkans, and a pole of cross-border cooperation and European integration in the general area of S.E. Europe as well. Based on those above mentioned, the vision of the Region of Central Macedonia is defined as following: Region of innovation and balanced, sustainable development, with a pivotal role in S.E. Europe 24 25

15 Προγραμματική Περίοδος Programming Period Η διατύπωση του οράματος εμπεριέχει τέσσερις βασικές έννοιες, οι οποίες προσδίδουν την δέουσα έμφαση και περιεχόμενο στον στρατηγικό προσανατολισμό της Περιφέρειας: Καινοτομία. Η νέα πνοή θα προέλθει από τη διάχυση της καινοτομίας ως στρατηγική προσέγγιση για τη μεθοδική παραγωγή νέων επιστημονικών και ερευνητικών γνώσεων, νέων τεχνολογιών, νέων διαδικασιών παραγωγής υφιστάμενων αλλά και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, νέων μορφών διοίκησης, οργάνωσης και συνεργασίας στο επίπεδο της επιχείρησης, μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους, μέσα από την οποια θα μετουσιωθεί σε εφαρμόσιμες ενέργειες και βιώσιμες δραστηριότητες από τους συντελεστές της ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία. Ισόρροπη Ανάπτυξη. Η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στηρίζεται στην δυνατότητα ανάπτυξης ενός πολυ-κεντρικού συστήματος με σημαντικά και βιώσιμα δημογραφικά και παραγωγικά μεγέθη στη Κεντρική Μακεδονία, καθ όλα συμβατό με την επίσης επιδιωκόμενη ενίσχυση του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης. Αειφόρος Ανάπτυξη. Η αντιστάθμιση των δυσμενών επιπτώσεων της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον μέσα από μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση που αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ορθολογική διαχείριση του χώρου και των πλουτοπαραγωγικών πόρων με βάση τη εκτίμηση της «φέρουσας ικανότητας» εμπεδώνεται στην Κεντρική Μακεδονία ως ενδημικό και μόνιμο χαρακτηριστικό της πορείας προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θέτοντας τέρμα στην αναπαραγωγή αρνητικών προτύπων που υποβαθμίζουν την ποιότητα διαβίωσης, ελκυστικότητα και διεθνή ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας. Κομβικός Ρόλος στη Ν.Α. Ευρώπη. Η διαδικασία σταδιακής ομογενοποίησης του βαλκανικού οικονομικού χώρου μέσα από την άρση του δι-εθνικού ανταγωνισμού του παρελθόντος, την φιλελευθεροποίηση των αγορών και την μελλοντική ένταξη ορισμένων χωρών στην Ε.Ε., δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας με αναμενόμενες θετικές επενέργειες για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Η ανάδειξη της Περιφέρειας σε κομβικό παράγοντα για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και, ευρύτερα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της ως πύλης της χώρας προς την ζώνη ενδιαφέροντος - αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νοτιοανατολικά σύνορά της και ως κόμβου των δικτύων μεταφορών επικοινωνιών ενέργειας εθνικής και διεθνούς σημασίας, ενώ προωθεί τις δυνατότητες του δυναμικού πόλου ανάπτυξης που προδιαγράφεται μέσω της μητροπολιτικής λειτουργίας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο είναι οι εξής: Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και προοπτικών της Θεσσαλονίκης. Στο εγγύς μέλλον η Θεσσαλονίκη αναμένεται να αναλάβει πολλούς νέους εξειδικευμένους ρόλους (επικοινωνιακό κέντρο, κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, κέντρο ανάπτυξης και διάχυσης τεχνολογίας κλπ.), ώστε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης στην περιοχή μέσα από την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των δικτύων μεταφορών, των ερευνητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, και τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης. Ένταξη και αξιοποίηση της δυναμικής της ΠΚΜ στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Ο ρόλος της ΠΚΜ στη ΝΑ Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια αναμένεται να ενισχυθεί μέσω ευκαιριών που σχετίζονται με τη δημιουργία δικτύων και θεσμών συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της ΠΚΜ. Πρόκληση για την ΠΚΜ είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από μια στρατηγική για την ΕΤΑ, καινοτομία, τον μετασχηματισμό της μεταποίησης σε ένταση γνώσης και κεφαλαίου, την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισμού. Διασφάλιση της συνοχής στο εσωτερικό της Περιφέρειας. Στοχεύμενες παρεμβάσεις για την τοπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και την ολοκληρωμένη ενίσχυση του αγροτικού χώρου. Προστασία του περιβάλλοντος με ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή διαδικασία. Γενικοί στόχοι είναι η εναρμόνιση των αναπτυξιακών προτύπων της ΠΚΜ με τη συνετή διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η αναβάθμιση του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. The wording up of the vision contains four basic notions, which give the appropriate emphasis and meaning to the Region s strategic orientation: Innovation. The new air shall arise from the diffusion of innovation as a strategic approach for the methodical production of new scientific and research knowledge, of new technologies, new procedures of production of existing and new products and services, of new forms of administration, organization and cooperation at the company level, between companies and between the companies and the state, through which it will be converted into applicable actions and sustainable activities by the development factors in Central Macedonia. Balanced Development. The moderation of the interregional inequalities is based on the capacity to develop a multi-centred system with important and sustainable demographic and productive magnitudes in Central Macedonia, which shall be completely compatible with the targeted enforcement of Thessaloniki s metropolitan role. Sustainable Development. The counterbalancing of adverse effects of human activity in the natural environment through an integrated development approach that emphasizes particularly the environmental sustainability and the rational space and resources management based on the assessment of the «load-bearing capacity» is considered in Central Macedonia as an endemic and permanent characteristic of its course towards European integration, ending the negative models reproduction that downgrade the quality of living, the attractiveness and international competitiveness of the Region. Pivotal Role in S.E. Europe. The procedure of gradual homogenisation of the Balkan economic area through the lifting of inter-national competition of the past, the liberization of markets and the future accession of some countries to the E.U., creates favourable conditions of financial activity expansion with expected positive results to the development of Central Macedonia. The rising of the Region to a pivotal factor regarding the developments in the Balkans and South-eastern Europe in general, exploits the advantages due to its geographic position as a gate of the country to the area of interest - but also of the European Union to its south-eastern borders and as a junction of energy transportation communications networks of national and international importance, while it promotes the capacity of its dynamic pole of development prescribed through the metropolitan operation of the Conurbation and the wider area of Thessaloniki. Development Goals The partial special development goals of the Region of Central Macedonia for the period are the following: Enforcement of the development role and the perspectives of Thessaloniki. In the near future Thessaloniki is expected to undertake many new specialized roles (communication centre, specialized services centre, technology development and diffusion centre etc.), in order to become a determining factor of development in the region through the development of Information and Communication Technologies and transportation networks, research and business activities, production activities and know-how transportation, and through the concentration of knowledge intensification activities. Introduction and exploitation of RCM dynamics in the wider region of SE Europe. RCM role in SE Europe and the Balkans in particular is expected to be enforced through opportunities regarding the creation of cooperation networks and institutions in every level. Enforcement of RCM productive network competitiveness. The development of a competitive advantage through a strategic innovation for RTD, a transformation of manufacturing in intensifying knowledge and capital, development of innovative products and services and the promotion of qualitative and competitive tourism are a challenge to RCM. Assurance of cohesion inside the Region. Achieve by targeted interventions for the local development, the accessibility amelioration and the comprehensive enforcement of the agricultural sector. Environmental protection with integration of the environmental dimension in the development procedure. The harmonisation of RCM development standards with the sensible management of natural and cultural resources, the upgrading of the structured and natural environment and the prevention of natural and technological risks as well are its general goals

16 Αναπτυξιακός νόμος (Ν. 3299/2004) Development Act (Law No 3299/2004) Βασικό μέλημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης και παρακολούθησης της χρηματοδότησης τους, καθώς και της αντικειμενικής αξιολόγησης των επενδυτικών τους σχεδίων βάσει του νέου αναπτυξιακού νόμου (Ν.3299/2004), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 01/01/2005. Βραχυπρόθεσμο στόχο αποτελεί η αποτελεσματική ενεργοποίηση των κινήτρων του νόμου, για την επίτευξη της Ισόρροπης Οικονομικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Σύγκλισης, με παράλληλο σκοπό την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνει επενδύσεις μέχρι 4 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένα και οι προτάσεις που υποβάλλονται αφορούν στους τομείς Υπηρεσιών, Μεταποίησης και Τουρισμού. The Region of Central Macedonia s basic concern is to encourage private investing through the rational management and monitoring of its funding, as well as the consolidated assessment of relevant investing plans based on the new development act (Law No 3299/2004) which took effect since A long-term goal is to effectively implement the incentives of the law in order to reach Balanced Economic Development and Regional Convergence, aiming at the same time to increase employment, improve economy competitiveness, support entrepreneurship, promote technological change and innovation, protect the environment and save energy in Central Macedonia. The Region of Central Macedonia approves investments of up to 4 million euros. The interest expressed by the enterprises is especially high and the proposals submitted account for the sectors of Services, Processing, and Tourism

17 Πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Initiatives by the Region of Central Macedonia Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση και την ενδυνάμωση του ρόλου της Περιφέρειας αποτελεί η θεσμική αναδιοργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών, ώστε να δημιουργηθούν νέες υπηρεσιακές μονάδες ή να ενταχθούν σε υφιστάμενες οι καινούριες αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες. Προς αυτήν την κατεύθυνση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιεί ήδη την εσωτερική αναδιοργάνωση των βασικών οργανικών μονάδων της, μέσω της παράλληλης πιλοτικής εφαρμογής πιστοποίησης των παρεχομένων από αυτές υπηρεσιών, κατά τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (ISO), με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη που συναλλάσσεται με αυτές, την οριστική παύση φαινομένων ταλαιπωρίας και το δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας. Benchmarking (Συγκριτική Αξιολόγηση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με άλλες Περιφέρειες) Ολοκληρώνεται η πιλοτική εφαρμογή μεθόδων Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking) και μελέτης των «Βέλτιστων Πρακτικών» (Best Practices) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των πλέον εξελιγμένων Ευρωπαϊκών Περιφερειών, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της, μέσω της άντλησης ωφέλιμων πληροφοριών, διαπιστώσεων και κατευθύνσεων αναπτυξιακής στρατηγικής και προγραμματισμού, αλλά και μέσω της υιοθέτησης μεθόδων διοίκησης και άσκησης πολιτικής, με παράλληλη συμμετοχή σε διεθνή φόρα. Από τα ανωτέρω αναμένεται η αναβάθμιση και διεθνοποίηση του ρόλου της Περιφέρειας, μέσω της εξωστρέφειας δράσεων και στρατηγικών. Implementation of a System for Quality Assurance A necessary prerequisite for acting and enhance the role of the Region is the institutional reorganisation of the regional bureaus, in order to create new offices or assign to existing offices the new functions being transferred to the Regions. Toward this end, the Region of Central Macedonia is already taking action for the internal reorganization of its main units, through the parallel piloting of certification of the services provided by these units, complying with international quality assurance standards (ISO), aiming at the optimal servicing of the citizens who deal with them, putting an end to the inconvenience and limiting drastically the bureaucracy. Benchmarking (Comparative Evaluation of the Region Of Central Macedonia to other Regions) The piloting of methods for Comparative Evaluation (Benchmarking) and study of the Best Practices between the Region of Central Macedonia and the most advanced European Regions is compliting, aiming to improve the performance and the efficiency of its services, through the use of helpful information, findings and orientations for development strategy and planning, but also through the adoption of administrative methods and policy making, while participating in international fora. From the above, the upgrade and internationalisation of the Region s role through extroversion of actions and strategies are well expected

18 Πρόγραμμα «Θησέας» «Theseus» Programme Στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντάσσεται η ορθολογική διαχείριση των χρηματοδοτήσεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την επίτευξη της οποίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και εξυγίανσης των οικονομικών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» ( ), που έχει ήδη ξεκινήσει και το οποίο καλείται να αναδείξει την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη σε στόχο ύψιστης εθνικής προτεραιότητας και αποκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων, αναφορικά με τον συντονισμό των πολιτικών, την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Ο.Τ.Α. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 414 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτεί μικρά, αλλά σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες, έργα δήμων κοινοτήτων. Μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Θησέας» το οποίο αποτελεί στην ουσία ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προβλέπεται η ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ότι αφορά τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των Ο.Τ.Α ώστε να αποφευχθεί σπατάλη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Οι Ο.Τ.Α. έχουν πλέον διασφαλισμένους και ικανούς πόρους για να πραγματοποιήσουν έργα τοπικής εμβέλειας, αλλά και διαδημοτικά, προκειμένου να καλύψουν ελλείμματα και να βελτιώσουν τις συνθήκες καθημερινότητας των δημοτών τους. One of the immediate priorities of the Region of Central Macedonia is the proper management of the financing granted to the Local-Government Associations (O.T.A.), a priority, that, in order to be reached, requires the modernisation of the monitoring, controlling and consolidating systems of their financials. Toward this end, the New Development Programme Theseus ( ) for the Support of Local Administration has a major role. Having already started, it has to set the balanced regional development as an objective of extremely high national priority. Other priorities include the decentralization of the financial activities, the coordination of policies, the effective use of financing and the enhancement of the O.T.A. efficiency. The programme, having a total budget of 414 million euro, finances smaller, but important to the local societies, municipality and community projects. Through the Theseus development programme, which is basically a new financial tool for the Local Administration, the coordinating role of the Region of Central Macedonia is expected to be enhanced, as far as the O.T.A. development initiatives are concerned, so that the waste of human and financial resources can be avoided. O.T.A. have now sure and sufficient resources to implement local as well as inter-municipal projects, in order to cover any deficits and improve the conditions of their citizens everyday life

19 Ευρωπαϊκά προγράμματα European programs EUROPE OF THE SEA Πρόγραμμα: INTERREGIONAL COOPERATION PROJECT EUROPE OF THE SEA Διάρκεια: Εταίροι: 18 μήνες (Ιανουάριος 2005 Ιούνιος 2006) Περιφέρειες της Ευρώπης, Παράκτιες Πόλεις και Εξειδικευμένα Ερευνητικά Ιδρύματα (συνολικά 43 εταίροι) Διάδοση ενός νέου μοντέλου για βασισμένη σε δίκτυα καινοτομία όσον αφορά τα προϊόντα σε μεγάλο αριθμό οργανισμών και εταιρειών. Σκοπός: Η αντιμετώπιση του προβλήματος με την ανάπτυξη ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών δικτύων τα οποία θα παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων. EUROPE OF THE SEA Programme: INTERREGIONAL COOPERATION PROJECT EUROPE OF THE SEA Duration: 18 months (January 2005 June 2006) Partners: Regions of Europe, Coastal Cities and Specialized Research Institutes (43 partners in total) Propagation of a new model for network based innovation in regards to products in a great number of organizations and companies. Aim: The countering of the problem concerning the development of intraregional and interregional networks, which will provide relevant services, while at the same time maintaining the update of enterprises in regards to the importance of new products development. Στόχος: Να συμβάλει στην ανάπτυξη (διαμόρφωση) προτάσεων πολιτικής και στρατηγικής που θα συμπεριληφθούν στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Europe of the sea). Να συμβάλει στη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων πληροφοριών θαλάσσιας και παράκτιας δραστηριότητας στην Ευρώπη (μέτρα για τις επιπτώσεις από τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, στην οικονομία και στην απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική διάσταση). Να προσδιορίσει κατάλληλα θέματα συνεργασίας, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, για το στόχο «Συνεργασία» της περιόδου Σκοπός: Η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων πολιτικής για τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. NPD-NET Καινοτομία και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων μέσω Διαπεριφερειακών Δικτύων Πρόγραμμα: INTERREG III C EAST ZONE Διάρκεια: Απρίλιος 2004 Μάρτιος 2006 Στόχος: Η στήριξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων μέσω της δημιουργίας περιφερειακών και διαπεριφερειακών δικτύων ειδικευμένων φορέων παροχής υπηρεσιών. Βελτίωση των εξωτερικών συνθηκών στο περιφερειακό θεσμικό περιβάλλον για τη δημιουργία νέων προϊόντων από τοπικές εταιρείες με τη στήριξη ενδιάμεσων οργανισμών, και RESCUE A Catastrophe Response and Recovery Transport and Logistics Decisions Support System Πρόγραμμα: INTERREG III C EAST ZONE Διάρκεια: 24 μήνες Σκοπός: Η αντιμετώπιση των διαφόρων κυκλοφοριακών, μεταφορικών καθώς και προβλημάτων στον τομέα των logistics, για τη διαχείριση του κινδύνου από ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές και την αποτελεσματική ανταπόκριση και των αρμοδίων υπηρεσιών όταν συμβεί μια τέτοια καταστροφή. Καταγραφή πρακτικών που εφαρμόζονται από τις Περιφέρειες, παρελθόντων καταστροφών και των μέτρων που είχαν λάβει οι Περιφέρειες. Ανάπτυξη Benchmarking για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στις Περιφέρειες, προκειμένου να εντοπιστούν οι Βέλτιστες Πρακτικές και να υιοθετηθούν από αυτές. Συγκέντρωση εργαλείων υποστήριξης (λογισμικού και μεθόδων μεταφορών), τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την οργάνωση, ανταπόκριση και ανάρρωση από φυσικές καταστροφές. Την ανάπτυξη εργαστηρίου για την εκπαίδευση προσωπικού και την προσομοίωση περιβάλλοντος σε σπάνιες φυσικές καταστροφές. Δομική του συστήματος RESCUE στις Περιφέρειες. Objective: Contribution to the development (formation) of policy and strategy proposals that will be included in the European Commission s Green Paper (Europe of the sea). Contribution to the creation of an information database for sea and coastal activity in Europe (measures for the sea and coastal activities impact to the economy and employment, also taking into account the social dimension). Definition of suitable cooperation issues through the exchange of experiences and good practices for the Cooperation objective of the period Aim: Formation of integrated policy proposals for the sea and coastal areas of Europe. NPD-NET Innovation and New Product Development through Interregional Networks Programme: INTERREG III C EAST ZONE Duration: April 2004 March 2006 Objective: Support of new products development through the creation of regional and interregional networks of specialized services providers. Improvement of the external conditions in the regional institutional environment for the creation of new products by local companies with the support of intermediate organizations, and RESCUE A Catastrophe Response and Recovery Transport and Logistics Decisions Support System Programme: INTERREG III C EAST ZONE Duration: 24 months Aim: Countering of various traffic, transport, as well as logistics problems for managing risks emerging from human or natural catastrophes and the effective response of the competent services in case of such a catastrophe. Documenting of practices applied by Regions, past catastrophes and the measures that the Regions had taken. Development of Benchmarking for the countering of natural catastrophes. Exchange of experiences among Regions, in order to discover and adopt the Best Practices. Accumulation of support tools (transportation software and methods), which can facilitate the organization, response and recovery from natural catastrophes. Development of a workshop for personnel training and simulate the environment in rare natural catastrophes. Testing the RESCUE system in the Regions

20 Ευρωπαϊκά προγράμματα European programs SemanticGov: Providing Integrated Public Services to Citizens at the National and Pan-European level with the use of Emerging Semantic Web Technologies Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται: IST call 4, FP IST-4, strategic objective 2.4.9: ICT research for Innovative Management Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 1/1/ /12/2008 Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το SemanticGov όχι μόνο θα παράσχει νέες ηλεκτρονικές λύσεις διακυβέρνησης αλλά επιπλέον: Θα βελτιώσει τη διοικητική ικανότητα των εθνικών συστημάτων δημόσιας διοίκησης παρέχοντας ένα νέο πλαίσιο / παράδειγμα παροχής υπηρεσιών και Θα προλειάνει το έδαφος όσον αφορά τη διοικητική διάσταση της ενοποίησης της Ευρώπης διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των εθνικών συστημάτων διοίκησης της Ε.Ε. STRATINC Strategic Intelligence and Innovative Clusters (Στρατηγική πληροφόρηση και Καινοτόμα Δίκτυα Επιχειρήσεων) Πρόγραμμα: INTERREG III C Διάρκεια: Στόχος: Απρίλιος 2003 Σεπτέμβριος 2006 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Περιφερειών και Επιχειρήσεων μέσω της στρατηγικής πληροφόρησης. Ενίσχυση της στρατηγικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο. Σκοπός: Απόκτηση τεχνογνωσίας, μέσω της δια-ευρωπαϊκής προσέγγισης, της ανάγκης στρατηγικής πληροφόρησης στους τομείς: ξυλεία, αγροτικά προϊόντα, ICT, βιοτεχνολογία στην υγεία, νέα υλικά. Παρουσίαση αναμενόμενων αποτελεσμάτων στα Καινοτόμα Συμπλέγματα Επιχειρήσεων και στις Περιφέρειες. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη. Δοκιμαστική εφαρμογή στρατηγικής πληροφόρησης σε κάθε τομέα. Διευκόλυνση της διάχυσης της γνώσης στα Καινοτόμα Δίκτυα Επιχειρήσεων και στις Περιφέρειες. Η δημιουργία μιας online ψηφιακής εφαρμογής για πληροφόρηση των επιχειρήσεων σε θέματα αγορών, τεχνολογιών, νέων προϊόντων, προμηθευτών, κ.α. Sustainable Tourism Development of a Sustainable Tourism (Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη) Πρόγραμμα: INTERREG III B CADSES Διάρκεια: Στόχος: 24 μήνες ( ) Η διασφάλιση της βιωσιμότητας και, ακόμη περισσότερο, της χρήση των υπαρχουσών δομών εναλλακτικού τουρισμού, που προωθούν τα συμφέροντα του τουριστικού κλάδου στο σύνολό του. Σκοπός: Η προώθηση της χωρικής (spatial) ανάπτυξης, διατήρηση και προώθηση της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενδυνάμωση των τοπικών παραδόσεων κυρίως μεταξύ των νέων, ενίσχυση του αγροτουρισμού, εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα σχολεία για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και δημιουργία μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και τοπικών φορέων σε διάφορες φάσεις για την εφαρμογή του προγράμματος. Προώθηση της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της επαγρύπνησης της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών αρχών και τοπικών φορέων. Πειραματική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των περιοχών σε συνεργασία με ειδικούς. Δημιουργία «Τουριστικού Μάνατζερ» με στόχο τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών, της συνεχή ανταλλαγή του know- SemanticGov: Providing Integrated Public Services to Citizens at the National and Pan-European level with the use of Emerging Semantic Web Technologies Programme to which it is integrated: IST call 4, FP IST-4, strategic objective 2.4.9: ICT research for Innovative Management Implementation time schedule: 1/1/ /12/2008 Results expected: SemanticGov will not only provide new electronic governance solutions, but will also: Improve the administrative capabilities of the national public administration systems by providing a new framework/example of provision of services and Prepare the ground in regards to the administrative dimension of Europe s integration by facilitating communication between the national administration systems of the EU. STRATINC Strategic Intelligence and Innovative Clusters Programme: INTERREG III C Duration: April 2003 September 2006 Objective: Improvement of Regions and Enterprises competitiveness through strategic information. Enhancement of enterprises strategic competitiveness on a local/regional level. Aim: Acquisition of know-how through the trans-european approach, the need for strategic intelligence in the areas of lumber, agricultural products, ICT, biotechnology in health, new materials. Presentation of expected results to Innovative Clusters and the Regions. Development of methodology and strategic intelligence tools that can be used all across Europe. Test application of strategic intelligence in every sector Facilitation of the knowledge diffusion to Innovative Clusters and the Regions. Creation of an online digital application for intelligence of enterprises on issues of purchases, technologies, new products, suppliers, etc. Sustainable Tourism Development of a Sustainable Tourism Programme: INTERREG III B CADSES Duration: 24 months ( ) Objective: Aim: Ensuring of sustainability and even more the use of existing alternative tourism structures that promote the interests of the tourist sector as a whole. Promotion of spatial development, the preservation and promotion of the national and cultural heritage, strengthening of the local traditions mainly among young people, reinforcement of agricultural tourism, a sensitization campaign on issues of environmental protection in schools and creation of small sized local enterprises. Active participation of inhabitants and local operators in various phases for the implementation of the program. Promotion of the natural and cultural heritage by alerting the local society, the local authorities and local operators. Experimental application of innovative methods and tools for sustainable touristic development of areas in cooperation with experts. Creation of Tourism Manager position aiming at diffusing best practices and the continuous exchange of know-how with the program partners. Extension sustainable tourism development regions, experts and decision makers networks

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη.

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. [Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. Η περίπτωση του μετοχιού Ησυχάκη στον Αλικιανό.] Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων στην εξέλιξη του αγροτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»; Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:Αγροτικής οικονοµιας & Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ A ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΣΟΥΡΙΛΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, Α.Μ. 31621 ΤΡΙΜΜΗ ΑΝΝΑ, Α.Μ. 30606 Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Έτος Εξάμηνο Κατηγορία Σομέας Προαπαιτούμενα Είδος Διδασκαλίας Διδάσκοντες: υντονιστής Μέλη: Γλώσσα διδασκαλίας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΙΙ 4 ο Έτος - 8 ο Εξάμηνο Τποχρεωτικό ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε. ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939 e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 6: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 16 (2009), 61-76 ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα