Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./01 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 335/01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός των όρων του ανοιχτού διαγωνισµού της προµήθειας «Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του ικτύου ηµοτικού Φωτισµού ήµου Κατερίνης 01» 3/01 µελέτη Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 3 του µήνα Οκτωβρίου 01, ηµέρα Τρίτη και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.83473/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.385/010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) µελών παραβρέθηκαν πέντε (5) τακτικά µέλη και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Παπατολίκα Βικτώρια - προεδρεύουσα 1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος. Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος 3. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος 3. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 4. Μαλτζάρης Ιωάννης - Μέλος 4. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος 5. Παπαζήσης Αναστάσιος µέλος 6. Κεραµιδιώτης Ευστάθιος αναπλ. µέλος 7. Καραφουλίδης Χρήστος αναπλ. µέλος 8. Σατραζέµης Ζήνων αναπλ. µέλος Ο Πρόεδρος -κ. Χιονίδης Σάββας- και ο αντιπρόεδρος κ. Μηλιώτης Νικόλαος- απουσίαζαν οπότε και προήδρευσε η κ. Παπατολίκα Βικτώρια (το µέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους άρθρο 75 παρ. του Ν.385/010). Η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 86/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α) β) Του άρθρου 8 του Ν. 741/99 «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίµων, Άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»(φεκ 199/Α) γ) Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 503/97 (ΦΕΚ 107/Α), του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν. 38/84 (ΦΕΚ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν. 176/44 (ΦΕΚ 190/Α). δ) Την µε αριθµό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτ. «περί εκδόσεων του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β 185/3-3-93) (ΕΚΠΟΤΑ). Την 3/01 µελέτη για την «Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την Συντήρηση του ικτύου ηµοτικού Φωτισµού ήµου Κατερίνης 01», προϋπολογισµού δηµοπρατούµενων ειδών , ,88 ΦΠΑ = ,33 3. Την αριθ. Π1/64/-5-01 απόφαση της /νσης Πολιτικής Προµηθειών, Γεν. /νσης Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε η ανωτέρω προµήθεια στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών έτους Την αριθ. 46/01 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής της µε ανοιχτό διαγωνισµό 5. Την αριθ. 66/01 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ψηφίστηκε η σχετική πίστωση ,00 ευρώ από τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους Την αριθ. Π1/4168/ εγκύκλιο Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου «διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών αγαθών µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού» 1

2 Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ Κατόπιν των παραπάνω, ο πρόεδρος ζήτησε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της παραπάνω προµήθειας και των καταρτισµό των όρων του διαγωνισµού για την εκτέλεσή της. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 75 του Ν.385/010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας «Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για τη συντήρηση του δικτύου ηµοτικού Φωτισµού ήµου Κατερίνης 01» 3/01 µελέτη Β. Καταρτίζει τους όρους του ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή και µε τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, για την: Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την Συντήρηση του ικτύου ηµοτικού Φωτισµού ήµου Κατερίνης 01», προϋπολογισµού δηµοπρατούµενων ειδών , ,88 ΦΠΑ = ,33 (Aριθ. µελέτης 3/01). [ Κωδικοί αριθµοί του Αρχείου Ειδών του ΕΠΠ: 31/50/00/00/1 Φωτιστικός εξοπλισµός και ηλεκτρικοί λαµπτήρες] Συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνει η προµήθεια των παρακάτω ειδών και ποσοτήτων και µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στην µελέτη 3/01. Α.Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Λαµπτήρας Ατµών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου PHILIPS HPL COMFORT 15 W ή OSRAM H Q L (MBF-U) ή 1 ΤΕΜ παροµοίου τύπου, ισχύος : 15W HG µε κάλυκα Ε7. Λαµπτήρας Μικτού φωτισµού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 ΤΕΜ 50 W, 30V, µε κάλυκα E7 3. Ηλεκτρονικός λαµπτήρας εξοικονόµησης ενέργειας µε πρισµατικό κάλυµµα 3W, 30V, 3 ΤΕΜ Ε7 4. Λαµπτήρας Ατµών Νατρίου Υψηλής πίεσης, αχλαδωτού σχήµατος, 50W, µε κάλυκα Ε40 4 ΤΕΜ Λαµπτήρας φθορισµού 18W, µήκους εκατοστών, µε ψυχρή απόχρωση φωτισµού. 5 ΤΕΜ 5.. Λαµπτήρας φθορισµού 36W, µήκους εκατοστών, µε ψυχρή απόχρωση φωτισµού. 6. Λαµπτήρας κεραµικού καυστήρα ισχύος 100W, µε κάλυκα Ε40 6 ΤΕΜ 100 Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης, 7 ΤΕΜ σωληνωτός 50W E σωληνωτός 400W E Λαµπτήρας δύο άκρων, για προβολέα ισχύος 150W ιωδίνης µήκους 118mm. 8 ΤΕΜ 100 Λαµπτήρας αλογονιδίων µεταλλικών ατµών, σωληνωτού σχήµατος ΤΕΜ σωληνωτός 50W Ε40 0. σωληνωτός 400W Ε Λαµπτήρας αλογονιδίων µεταλλικών ατµών Ε40, σωληνωτού τύπου 10 ΤΕΜ σωληνωτός 1000 W Λαµπτήρας κεραµικού καυστήρα ενός (1) άκρου µε κάλυκα G1, ισχύος 150W 11 ΤΕΜ 50

3 Λαµπτήρας σηµατοδότησης 1. λαµπτήρας πυρακτώσεως αντικραδασµικός Ε7, ισχύος Ρ=40W λαµπτήρας πυρακτώσεως αντικραδασµικός 1 ΤΕΜ Ε7, ισχύος Ρ=60W λαµπτήρας πυρακτώσεως αντικραδασµικός Ε7, ισχύος Ρ=75W 150 Λαµπτήρας τεχνολογίας LED (φωτοδιόδους) για φωτεινούς σηµατοδότες χρώµα κόκκινο 13 ΤΕΜ. χρώµα πορτοκαλί 3. χρώµα πράσσινο Φωτιστικό Σώµα Βραχίονος οδικού φωτισµού ισχύος 15W µε λυχνιολαβή Ε40 14 ΤΕΜ 50. ισχύος 50W µε λυχνιολαβή Ε40 0 Προβολέας για λαµπτήρα 150W άκρων W, για λαµπτήρα άκρων RX7S ΤΕΜ. 50 W, για κάλυκα λαµπήρα Ε W, για κάλυκα λαµπήρα Ε Λαµπτήρας 150W, αλλογονιδίων µεταλλικών ατµών Ε7, σχήµατος αχλαδωτού 16 ΤΕΜ Ντουί πορσελάνης Ε7 για σώµα βραχίονος οδικού φωτισµού 17 ΤΕΜ Καλώδιο κεραίας 18 ΜΕΤΡΑ Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 3 x 1, m. Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 3 x 1,5 m 3. Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 5 x 1,5 m 4. Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 5 x,5 m 5. Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 5 x 4 m 19 ΜΕΤΡΑ Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 5 x 6 m Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 5 x m 8. Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 5 x 16 m 3 Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ, διαστάσεων 3 x m Καλώδιο ισχύος NYLHY (H05VV-F), εύκαµπτο, x 0,50 m 300. Καλώδιο ισχύος NYLHY (H05VV-F), εύκαµπτο, 3 x 0,75 m Καλώδιο ισχύος NYLHY (H05VV-F), 000 εύκαµπτο, 3 x 1,5 m 0 ΜΕΤ 4. Καλώδιο ισχύος NYLHY (H05VV-F), εύκαµπτο, 3 x,5 m 5. Καλώδιο ισχύος NYLHY (H05VV-F), NYSLO, εύκαµπτο, 5 x 1,5 m Καλώδιο ισχύος NYLHY (H05VV-F), NYSLO, εύκαµπτο, 5 x,5 m Καλώδιο UTP 8+8 ζευγών, ενωµένο (δίδυµο) 1 ΤΕΜ ιακόπτης διαρροής µε ενσωµατωµένα ΤΕΜ 0 500

4 3. 4. στοιχεία µικροαυτόµατου 16 Α Ακροδέκτες καλωδίων (Κος πρέσας ) 1. ακροδέκτης No ακροδέκτης No 10 3 ΤΕΜ ακροδέκτης No ακροδέκτης No Αυτόµατες ασφάλειες µονοπολικές (µικροαυτόµατοι) Ονοµαστικής εντάσεως : Ι = 6 Α. 100 Ονοµαστικής εντάσεως : Ι = 10 Α. 4 ΤΕΜ 100 Ονοµαστικής εντάσεως : Ι = 16 Α. 100 Ονοµαστικής εντάσεως : Ι = 0 Α. 100 Ονοµαστικής εντάσεως : Ι = 5 Α Φυσίγγιο ασφαλείας τύπου.ε.η.. Εντάσεως : 5 ΤΕΜ 100 Ι = 40 Α. για τοποθέτηση σε χελώνα 6. Σετ ασφαλείας τύπου neozed (δηλ. Βάση ασφαλείας τύπου neozed 63A, µήτρα 63 Α, µε 6 ΤΕΜ 00 πώµα ασφαλείας 63 Α τύπου neozed). 1. Φυσίγγι ασφάλειας NEOZED 10A, ταχείας τήξεως 100. Φυσίγγι ασφάλειας NEOZED 16A, ταχείας τήξεως Φυσίγγι ασφάλειας NEOZED 0A, ταχείας 100 τήξεως 7 ΤΕΜ 4. Φυσίγγι ασφάλειας NEOZED 35A, ταχείας 00 τήξεως 5. Φυσίγγι ασφάλειας NEOZED 50A, ταχείας τήξεως Φυσίγγι ασφάλειας NEOZED 63A, ταχείας τήξεως Μαχαιρωτή ασφάλεια, ΝΗ 00 15Α 1 8 ΤΕΜ. Μαχαιρωτή ασφάλεια, ΝΗ Α 9 9. Τριπολικός ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου ΝΗ 00, Το µέγιστο 3 x 160A 9 ΤΕΜ 6 Αυτόµατος διακόπτης διαρροής ράγας, 1. διπολικός, µονοφασικός 40Α ΤΕΜ 30.. τετραπολικός, τριφασικός 40Α τετραπολικός, τριφασικός 63Α Ενδεικτική λυχνία ράγας 31 ΤΕΜ 100 Γέφυρες χαλκού Μονοφασική 1 θέσεων/ 1m 3 ΤΕΜ 5. Τριφασική 1 cm/ m Φωτοκύτταρο µε καλώδιο πέντε (5) µέτρα. 33 ΤΕΜ Ράγα στήριξης υλικών 34 ΤΕΜ Βαλίτσα ηλεκτρικών εργαλείων 35 ΤΕΜ Σπρέι αντισκωριακό 36 ΤΕΜ 10 Ρελέ ισχύος για φωτισµό µε τα εξής χαρακτηριστικά 37 ΤΕΜ Ι = x 0A 30. Ι = 4 x 40A Κεντρικός διακόπτης ράγας µονοφασικός 40Α 38 ΤΕΜ Πρίζα σούκο µε καπάκι µονοφασική, επίτοιχης τοποθέτησης 39 ΤΕΜ ιακόπτης απλός, επίτοιχης τοποθέτησης 40 ΤΕΜ 10 Πολύπριζο σούκο µε καλώδιο τροφοδοσίας 41. τριών µέτρων 41 ΤΕΜ 4 Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ

5 α. Με δύο θέσεις 10 β. Με τρείς θέσεις 15 γ. Με τέσσερις θέσεις 15 δ. Με πέντε θέσεις Φις, αρσενικό 16Α 4 ΤΕΜ Φις, θυληκό τύπου σούκο 16Α 43 ΤΕΜ Βιοµηχανικό φις, αρσενικό, 16Α 44 ΤΕΜ Βιοµηχανικό φις, θηλυκό, τύπου σούκο 16Α 45 ΤΕΜ Μονωτική (ενισχυµένη) ταινία, PVC, βαριάς χρήσης, τύπου 3Μ 46 ΤΕΜ Μονωτική (απλή) ταινία PVC 1. στενή 47 ΤΕΜ φαρδιά Χυτορητίνη δύο συστατικών, µε σύνδεσµο ευθείας ρητίνης 48 ΤΕΜ 14 Τριφασική βιοµηχανική πρίζα επίτοιχη µε καπάκι 1. πόλων έντασης 5 Χ 16 Α 400V 6 49 ΤΕΜ 49.. πόλων έντασης 5 Χ 3 Α 400V 6 3. πόλων έντασης 5 Χ 63 Α 400V 6 4. πόλων έντασης 5 Χ 15 Α 400V 50. Επαναφορτιζόµενο δράπανο 36V µε δύο µπαταρίες και κρούση 50 ΤΕΜ Πιστολέτο κατεδαφιστικό 51 ΤΕΜ 1 5. Παλµικό κατσαβίδι µπαταρίας (καστάνια µικρή) 5 ΤΕΜ 1 Τρυπάνι (αρίδα) τύπου SDS 1. διαµέτρου 6mm και µήκους 150mm, δίκοπο 4. διαµέτρου 8mm και µήκους 00mm, δίκοπο 4 3. διαµέτρου 10mm και µήκους 00mm, 53 ΤΕΜ 53. δίκοπο 4 4. διαµέτρου 1mm και µήκους 400mm, τετράκοπο 5. διαµέτρου 14mm και µήκους 400mm, τετράκοπο 54. Συλλογή από τρυπάνια µετάλλου αέρος HSS- Gο, Κοβαλτίου, µε διάµετρο D από 1,00mm 54 ΤΕΜ 10 έως 10,00mm 55. Συλλογή από τρυπάνια τύπου καρυδάκι που να «κουµπώνει» σε καστάνια. 55 ΤΕΜ 56. Κατεδαφιστικό εργαλείο 56 ΤΕΜ Ποτηροπρίονα διµετάλλου, κασετίνα µε 13 τεµάχια 57 ΤΕΜ Αντάπτορας µε τρυπάνι κεντραρίσµατος για διµεταλλικό ποτηροτρύπανο 58 ΤΕΜ Σκαπτικά εξαρτήµατα τύπου SDS-PLUS βελόνι ολικού µήκους 50mm mm 3 59 ΤΕΜ. καλέµι ολικού µήκους 50mm µε κόψη 3 καλαµιού 0mm 60. Φρεζάκι διάνοιξης σε ελάσµατα (κωνικό) D 6-40 X 89-1 mm 60 ΤΕΜ 5 Καρυδάκι µε ενσωµατωµένο αντάπτορα 1. Νο 8 61 ΤΕΜ 61.. Νο Νο Τροχάκι επαναφορτιζόµενο, 115mm 6 ΤΕΜ 1 5 Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ

6 63. ισκάκια για τροχάκι, διάστασης 115mm 63 ΤΕΜ Σετ κλειδιών allen µπίλιας σε σουγιά 64 ΤΕΜ Μπουλονόκλειδο µπαταρίας (ροπής 440Nm) 65 ΤΕΜ Μύτες για βιδολόγο (στραβές) 66 ΤΕΜ Αντάπτορας για µύτες βιδολόγου (µαγνητική) 67 ΤΕΜ 68. Φακός µε µπαταρία λιθίου 68 ΤΕΜ Εξωτερικός πλαστικός πίνακας, τριών σειρών 69 ΤΕΜ Ψηφιακή αµπεροτσιµπήδα ρεύµατος - πολύµετρο 70 ΤΕΜ 71. Ελεγκτής τάσης (δοκιµαστικό τάσης δύο άκρων) 71 ΤΕΜ 3 7. Πένσα 7 ΤΕΜ Πένσα κόφτης µεγάλος 73 ΤΕΜ 4 Μυτοτσίµπηδο πλάγιο 74 ΤΕΜ 3. ίσιο Κόφτης 75 ΤΕΜ 10 Σειρά από κατσαβίδια ίσια, µικρά, µεσαία, µεγάλα στραβοκατσάβιδο, ίσιο, µεσαίο, µεγάλο. 1. α) Ίσιο µικρό κατσαβίδι 6 β) Ίσιο µεσαίο κατσαβίδι 76 ΤΕΜ γ) Ίσιο µεγάλο κατσαβίδι 6. α) µικρό Στραβοκατσάβιδο 6 β) µεσαίο Στραβοκατσάβιδο 10 γ) µεγάλο Στραβοκατσάβιδο 6 οκιµαστικό κατσαβίδι 50V AC 1. ενισχυµένη κατασκευή 6 77 ΤΕΜ 77.. µικρό 3 3. µεγάλο Πρέσα για τηλεφωνικό καλώδιο 78 ΤΕΜ 1 εµατικά µονά mm Χ ΤΕΜ mm Χ mm Χ Ρόκα 1. Ρόκα καλωδίου 5/5 χιλιοστών στρόγγυλη 400. Ρόκα καλωδίου 6/5 χιλιοστών στρόγγυλη Ρόκα καλωδίου 7/5 χιλιοστών στρόγγυλη ΤΕΜ 4. Ρόκα καλωδίου 8/5 χιλιοστών στρόγγυλη Ρόκα καλωδίου 8/35 χιλιοστών στρόγγυλη Ρόκα καλωδίου 9/35 χιλιοστών στρόγγυλη Ρόκα καλωδίου 10/35 χιλιοστών στρόγγυλη Τσέρκι διάτρητο γαλβανιζέ σε διάσταση 1 Χ 0,8 81 ΤΕΜ Φαλτσέτα µε επαναφερόµενη λάµα και ανταλλακτικές λάµες 8 ΤΕΜ Στριφώνια γαλβανιζέ σε διάσταση 8 Χ ΤΕΜ 1500 Παξιµάδια, εξαγωνικά, µε µετρικό σπείρωµα κατά DIN για βίδα 6mm (πάχους κεφαλιού βίδας) 84 ΤΕΜ 100. για βίδα 8mm (πάχους κεφαλιού βίδας) για βίδα 10mm (πάχους κεφαλιού βίδας) 100 Ροδέλες 8mm κατά DIN για βίδα 6mm (πάχους κεφαλιού βίδας) 85 ΤΕΜ για βίδα 8mm (πάχους κεφαλιού βίδας) 1000 Τρυπανόβιδες µε εξάγωνο κεφάλι, 6αρι 86 ΤΕΜ 1. πάχους 4mm και µήκους mm Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ

7 86.. πάχους 4mm και µήκους 3mm πάχους 4mm και µήκους 4mm 1000 Τρυπανόβιδες µε εξάγωνο κεφάλι, 10αρι 1. πάχους 6mm και µήκους,5mm πάχους 6mm και µήκους 4mm Λαµαρινόβιδα αυτοδιάτρητη 3,5mm 87 ΤΕΜ 1000 Μεταλλικά βύσµατα 1. σε διάσταση 6mm ΤΕΜ 88.. σε διάσταση 8mm σε διάσταση 10mm 30 Ούπα (βύσµατα) πλαστικά για µπετό 1. Νο 6 89 ΤΕΜ Νο Ούπα (βύσµατα) πλαστικά για τούβλο Νο 6 90 ΤΕΜ 000. Νο Χάλκινος σφιγκτήρας γείωσης Φ14 91 ΤΕΜ 0 Εξαρτήµατα TV Φις τηλεόρασης, αρσενικό πλαστικό 9 ΤΕΜ 15. Φίς τηλεόρασης θηλυκό πλαστικό Πρίζα τηλεφώνου αυτοκόλλητη 93 ΤΕΜ 10 Γάντζος.Ε.Η για µεταλλικό ιστό 94 ΤΕΜ 30. µε στριφώνι για στήριξη σε τοίχο Κλειδί για πίλαρ, τριγωνικό µεταλλικό 95 ΤΕΜ Σκάλα τριπλή αλουµινίου µε δεκατέσσερα(14) σκαλοπάτια 4,15m έως 10,60m 96 ΤΕΜ 1 Σκάλα ξύλινη επαγγελµατική µε ιµάντα προστασίας στην µέση 97 ΤΕΜ Ύψους 1,75µ. 1. Ύψους,0µ. 1 Γκαζοτανάλια διάστασης 50mm 98 ΤΕΜ. διάστασης 560mm 99. Πολύγωνο µε γερµανικό κλειδί (συλλογή) από 6 Χ 7 έως 7 Χ 3 99 ΤΕΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100. Γάντια δερµάτινα, τύπου.ε.η. 100 ΤΕΜ 10 Παπούτσια Νο ΤΕΜ. Νο 4 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟ - ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 10. ιακόπτης κοµιτατέρ, επίτοιχης τοποθέτησης 10 ΤΕΜ Τζαµάκια κατάλληλα για φωτιστικά σώµατα 103 ΤΕΜ 100 Λαµπτήρα τύπου PHOENIX HALOGEN LAMP 104. χαµηλής τάσεως, µε γυαλί απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας UV, 4V / 150W ή 104 ΤΕΜ 150 παροµοίου τύπου 105. Λυχνιολαβή (ντουί), µε λαµάκι, για λάµπες τύπου PHOENIX HALOGEN LAMP 4V / 150W 105 ΤΕΜ Λάµπες αλλογόνου τύπου ΑR 111 OSRAM ή ισοδυνάµου 106 ΤΕΜ 30 Λαµπτήρας αλογόνου χαµηλής τάσης, λειτουργίας 4V, ΜR 16 ενδ. τύπου PAR38 PHILIPS ή ισοδυνάµου 107 ΤΕΜ ισχύος 35 W 50.ισχύος 50W ισχύος 75 W 50 7 Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ

8 Λαµπτήρας ιωδίνης µε κάλυκα Ε14 βιδωτός ισχύος 150 W / 30V 108 ΤΕΜ 150. ισχύος 50 W / 30V Λαµπτήρας MR16 1V AC Bright LED µπλέ απόχρωσης υψηλής φωτεινότητας 109 ΤΕΜ Λαµπτήρας ιωδίνης,για προβολέα, άκρων, 500W 110 ΤΕΜ 50 Ντουί για λαµπτήρα άκρων, τύπου R x 7S κατάλληλη για λαµπτήρα άκρων µήκους 111 ΤΕΜ 118mm Λάµπα αλογόνου, χωρίς ανακλαστήρα, 30V τύπου PAR30s HALOGENA Pro 75W, E7 11 ΤΕΜ Ρελέ ελέγχου στάθµης υγρών µε ηλεκτρική αγωγιµότητα τύπου LCR048 τάσης τροφοδοσίας 4 ή 48 V συχνότητας 50/60 Hz 113 ΤΕΜ µαζί µε τα ηλεκτρόδια 114. Χρονοδιακόπτης ράγας 114 ΤΕΜ Βάση για ρελέ ελέγχου στάθµης για 8 ποδαρικά 115 ΤΕΜ Επιτηρητή φάσεων µε 8 ποδαρικά 116 ΤΕΜ 117. Ατσαλίνα πλαστική, 5 µέτρα 117 ΤΕΜ Λυχνιολαβή (ντουί) 118 ΤΕΜ. πορσελάνης Ε Μετασχηµατιστής κλειστού τύπου 119 ΤΕΜ 1. τριφασικός, ισχύς 3 Χ 1000W, 0V-0V Βέργες σιλικόνης µικρές 10 ΤΕΜ Μπουκάλι σιλικόνης 11 ΤΕΜ 0 1. Ζευγάρι ποµποδεκτών 1 ΤΕΜ 1 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΑΒΗ 13. Κουλούρα µικροφώνου δύο και µπλεντάζ 13 ΜΕΤΡΑ Εξαρτήµατα για τηλεφωνικά (ασθενή ρεύµατα), ΚΛΙΠΣ JACK, ακουστικό RJ11 14 ΤΕΜ Εξαρτήµατα για τηλεφωνικά (ασθενή ρεύµατα), ΚΛΙΠΣ JACK RJ11 15 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ UTP 8P8C 16 ΤΕΜ Εργαλείο σύνδεσης τηλεφωνικών Καλωδίων και δοµηµένης καλωδίωσης 17 ΤΕΜ 1 ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Αυτόµατος ισχύος σύµφωνα µε το πρότυπο IEC , µε θερµικό ρυθµιζόµενο 0,7 1 ln, µαγνητικό σταθερό. Με ικανότητα διακοπής 5κΑ(400V~). Με µπλοκ διαφορικής προστασίας, µε ρύθµιση 18 ΤΕΜ ευαισθησίας 0,03 0,3 1 3 Α. Ρύθµιση 18. χρόνου 0 0,3 1 3 sec. Κατάλληλο για στήριξη σε ράγα. 1. τριπολικός 100 Α 1. τριπολικός 15 Α 1 Αυτόµατος ισχύος σύµφωνα µε το πρότυπο IEC , µε θερµικό ρυθµιζόµενο 0,64 1 ln, µαγνητικό σταθερό. Με ικανότητα διακοπής 36κΑ(400V~). Κατάλληλο για 19 ΤΕΜ 19. στήριξη σε ράγα. 1. τριπολικός 160 Α 1. τριπολικός 50 Α Σφυρί, (βαριοπούλα) 1Κ 130 ΤΕΜ Σφυρί µικρό 131 ΤΕΜ 5 Πυκνωτές 13 ΤΕΜ 8 Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ

9 µf µf 50 Εκκινητής για λάµπα 50W 1. Για λαµπτήρα φθορισµού (starter) 18W ΤΕΜ για λαµπτήρα 50W 5 3. για πρβολέα 400W Μπαλαντέζα µε φως 134 ΤΕΜ 1 Σπιράλ τύπου conflex 1. Φ MET Φ Φ Πίλαρ 1. µε τις εξής διαστάσεις 80 x 60 x µε τις εξής διαστάσεις 85 x 60 x ΤΕΜ 4 3. µε τις εξής διαστάσεις 80 x 110 x µε τις εξής διαστάσεις 110 x 74 x Εξωτερικό κιτίο διακλάδωσης, µε ΙΡ55 και ΙΚ 07 διαστάσεων 155 Χ 110 Χ 74 mm 137 ΤΕΜ 850 Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ Γενικά Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και όπως παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 1 ο Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός 1.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ηµαρχιακό Μέγαρο του ήµου Κατερίνης, Πλατεία ηµαρχείου Τ.Κ , στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής στις ηµέρα Τρίτη. Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει από ώρα 10:00 και θα λήξει ώρα 10:30. Σε περίπτωση που στον διαγωνισµό δεν κατατεθεί προσφορά ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί. στις ηµέρα Παρασκευή την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, από την ίδια επιτροπή και µε τους ίδιους όρους. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω /νση και ταχυδροµικώς ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού (παρ. 4 άρθρου 11 ΕΚΠΟΤΑ). 1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από τον υπεύθυνο υπάλληλο Καγιά Παναγιώτη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 3513/5045. Τα έντυπα συµµετοχής, διακήρυξης κλπ. θα διατίθενται από την Γραµµατεία της Τεχνικής Υπηρεσίας-Πλατεία ηµαρχείου Τ.Κ , ος όροφος γραφ. 3, τηλ. 3513/50455,6, µε την καταβολή δέκα (10) ευρώ. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. ΑΡΘΡΟ ο Συµβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτήν: α. Η διακήρυξη β. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και η συγγραφή υποχρεώσεων. δ. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, ερωτηµατολόγιο, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του µειοδότη. 9

10 Η σύµβαση θα καταρτισθεί µε βάσει τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στο άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 3ο εκτοί στον διαγωνισµό-προϋποθέσεις συµµετοχής - δικαιολογητικά 1α. Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στον διαγωνισµό γίνονται: α) Οι Έλληνες Πολίτες β) Οι αλλοδαποί γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπή ή αλλοδαπά δ) Οι συνεταιρισµοί ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Ιβ, Προϋποθέσεις συµµετοχής Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει: α. Να µη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.. β. Να µην έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους (για φυσικά πρόσωπα). γ. Να είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [ εργοδοτών και προσωπικού * (βλέπε διευκρίνηση)] και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. δ. Να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή να ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα κατά περίπτωση. ε. Να προκύπτει από τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν (κυρίως από το Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου αλλά και από την συνολική παρουσίαση της προσφοράς τους), άµεσα ή έµµεσα ότι ασχολούνται συστηµατικά µε την κατασκευή ή εµπορία των υπό προµήθεια ειδών. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον διαγωνισµό.. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν σε δύο σειρές τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής (µε ποινή αποκλεισµού): Α. Οι Έλληνες Πολίτες: 1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους. 3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4) Πιστοποιητικά που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [ εργοδοτών και προσωπικού * (βλέπε διευκρίνηση)] και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5) Πιστοποιητικό το οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 10

11 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: - δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης - ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ 7) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, του εγκεκριµένου τιµολογίου, των τεχνικών προδιαγραφών και της τεχνικής έκθεσης, και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8) Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους. 9) Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης ο οποίος θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της σύµβαση µε σταδιακή παράδοση ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 10 Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια ειδών. Β. Οι αλλοδαποί: 1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής. 4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 5) Τα δικαιολογητικά 6,7,8,9,10 του εδαφίου Α (που ισχύουν για τους Έλληνες Πολίτες) Γ. Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου καθώς επίσης: α) πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου που να εγκρίνει την συµµετοχή στον διαγωνισµό και να ορίζει τον εκπρόσωπό (αν δεν προβλέπεται από το καταστατικό) για την επίδοση της προσφοράς και β) Τα ΦΕΚ σύστασης, καταστατικά, τροποποιήσεις κλπ της εταιρίας.. Οι Συνεταιρισµοί: 1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης ) Τα δικαιολογητικά 6,7,8,9,10 του εδαφίου Α (που ισχύουν για τους Έλληνες Πολίτες) 3) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.. 4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής. Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών: 1) Όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. ) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. Εκτός των ανωτέρω για τις ενώσεις προµηθευτών έχουν ισχύ και οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 11

12 1 Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ * ιευκρίνιση: Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίζουν ασφαλιστική ενηµερότητα για το προσωπικό και για τους εργοδότες. Όσον αφορά τους εργοδότες η υποχρέωση προσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά: α) Για τις ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα), τα πρόσωπα αυτά β) Για τις Ανώνυµες Εταιρίες, τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο γ) Για τις οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, τον/τους ιαχειριστές αυτών (όπως ορίζεται στο καταστατικό κλπ της εταιρίας). δ) Για τους συνεταιρισµούς τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο (εφόσον υπάρχει) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφ όσον έχουν ζητηθεί και κατατεθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής ή έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται ρητή µνεία στην προσφορά της προγενέστερης κατάθεσης των δικαιολογητικών (µε ποινή αποκλεισµού από την συνέχεια του διαγωνισµού). Σε κάθε άλλη περίπτωση τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα πρέπει να κατατίθενται µε την προσφορά κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και θα πρέπει να είναι εν ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. Μεταγενέστερη κατάθεση δικαιολογητικών δεν γίνεται δεκτή. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς: α) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. β) Τον υποφάκελο της οικονοµικής προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4ο Προέλευση των προσφερόµενων υλικών «Τα στοιχεία του παρόντος άρθρου αποτελούν δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς» 4.1 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης (θα αναφέρεται µόνο ότι είναι Κοινοτικής προέλευσης). 4. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει το προσφερόµενο υλικό καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στην διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µία απ αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Εµπορίου για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµοσίου και των ΟΤΑ που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

13 4.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο υλικό µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να συνάψουν σ αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστεί το υλικό µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται στην εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Σηµείωση: Η ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται για την συγκεκριµένη προµήθεια του ήµου Κατερίνης. Αόριστη δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή και η προσφορά θα αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισµού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 5ο Ειδικές προϋποθέσεις 5.1 Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού «Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις των προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται» 5. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών «Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου» ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 6.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και απευθύνεται προς τον ήµο Κατερίνης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (µε τον ΦΠΑ) δηλαδή σε ευρώ: ,33 Χ 5% = 9.999,86 ευρώ. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς συνεταιρισµούς καθώς και ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα µε την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% της τιµής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε την προσφορά ή µέσα σε 15 ηµέρες, το αργότερο από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού πιστοποιητικού σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ. β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά µερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 13

14 γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. ε. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 6 της αριθ /93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. (συνηµµένα υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής Παράρτηµα 1) 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας εκτός του ΦΠΑ. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 6 της µε αριθ /93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. δ. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. ε. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόµενες από τον παρόντα κανονισµό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, το αντίστοιχο ποσό εισπράττεται ανάλογα µε το είδος της εγγυητικής επιστολής. ζ. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται µε παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 6.3 Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή Τράπεζας και πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. µεταφρασµένη στην Ελληνική γλώσσα (για τους αλλοδαπούς συµµετέχοντες) και θα απευθύνονται στον ήµο Κατερίνης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα µήνα τουλάχιστον µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη σύµφωνα µε το άρθρο 1. Για την ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 7 ο Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές οικονοµικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπόψη. Γίνονται δεκτές µόνο εναλλακτικές λύσεις µε την ίδια τιµή, σε περίπτωση που υπάρχουν διάφοροι Τύποι ή Ποιότητες, του υπό προµήθεια είδους, όπως ορίζει το άρθρο 10. της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, καµία από αυτές δεν λαµβάνεται υπ όψη. ΑΡΘΡΟ 8 ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών Α Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κύριος φάκελος προσφοράς) πάνω στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα για την: Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την Συντήρηση του ικτύου ηµοτικού Φωτισµού ήµου Κατερίνης 01», (Aριθ. µελέτης 3/01). 14

15 β) Ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 84095/ δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ] ε) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα [(επωνυµία, /νση, τηλέφωνο, φαξ. και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( )] Σηµειώνεται ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι απαραίτητη για την διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί µε την προσφορά, ο διαγωνιζόµενος δεν θα αποκλείεται αλλά θα πρέπει έγκαιρα να αποκτήσει και να το δηλώσει στην υπηρεσία το αργότερο µέχρι την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Σε αντίθεση περίπτωση δεν θα συµµετάσχει στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό και η προφορά του θα αποκλειστεί. Προσφορές που θα υποβάλλονται µε ανοικτό φάκελο δεν θα γίνονται δεκτές. Ο κύριος αυτός φάκελος της προσφοράς θα περιέχει µε ποινή αποκλεισµού: 1) Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά της παραγράφου του άρθρου 3 της παρούσας διακήρυξης, (µε ποινή αποκλεισµού) και κατά προτίµηση µε την σειρά που ζητούνται Τα ανωτέρω θα είναι σε δύο σειρές µε ποινή αποκλεισµού (πρωτότυπο και αντίγραφο) ) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές, τις συγγραφές υποχρεώσεων και τους ειδικούς όρους της µελέτης προκειµένου να αξιολογηθούν όπως ορίζει το άρθρο 14 της παρούσας συµπεριλαµβανόµενων και των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι σε δύο σειρές (µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό).στην µία σειρά θα αναφέρεται η λέξη πρωτότυπο και στην άλλη η λέξη αντίγραφο. 3. Ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο όπου θα τοποθετείται η οικονοµική προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπη και αντίγραφο) η οποία θα πρέπει να φέρει επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. H οικονοµική προσφορά (προϋπολογισµός προσφοράς) θα συντάσσεται αποκλειστικά σε έντυπο σφραγισµένο που θα χορηγεί η υπηρεσία (πρωτότυπο και αντίγραφο) όπως ορίζεται στο 1 ο άρθρο της παρούσης µε ποινή αποκλεισµού από την συνέχεια του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Β Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Γ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και να µονογράφεται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη που ζητούνται και για κάθε είδος για όλη την ποσότητα. ιαφορετική υποβολή δεν γίνεται δεκτή και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ε 'Ολα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στον διαγωνισµό συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. Είναι δυνατή µόνο η υποβολή κάποιων τεχνικών στοιχείων στην Αγγλική Γλώσσα. ΣΤ Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στον διαγωνισµό (συµµετοχής και τεχνικά στοιχεία), θα πρέπει να υποβάλλονται µε ποινή αποκλεισµού σε πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα. Ειδικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. Για δικαιολογητικά (πλην της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) που δεν είναι πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα, µπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα και ότι µπορεί να αποδειχθεί από τον διαγωνιζόµενο εφόσον του ζητηθεί. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται ένα προς ένα τα εν λόγω δικαιολογητικά. εν θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται αόριστα σε δικαιολογητικά. 15

16 ΑΡΘΡΟ 9 ο Αποκλίσεις- ιευκρινήσεις-αντιπροσφορές 1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν.. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση. τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόκλησης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίδονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Οι διευκρινήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τον προσφέροντα και σε καµιά περίπτωση δεν θα θεωρούνται αντιπροσφορά. 3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Dumping εξαγωγικές επιδοτήσεις 1«Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας» ΑΡΘΡΟ 10 ο Τιµή προσφοράς 1. Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε EURO ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνονται σ αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση εκτός του ΦΠΑ.. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. ΑΡΘΡΟ 11 ο Υποβολή προσφορών Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και ο τόπος υποβολής ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω /νση και ταχυδροµικώς ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού (παρ. 4 άρθρου 11 ΕΚΠΟΤΑ). Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα ή κατατίθεται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. ΑΡΘΡΟ 1 ο Χρόνος ισχύος των προσφορών 16

17 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 13 ο Αποσφράγιση των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 34/01 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, σε δηµόσια συνεδρίαση και µε την ακόλουθη διαδικασία: Αφού περάσει η προθεσµία για την κατάθεση των προσφορών η επιτροπή διαγωνισµού κηρύσσει το τέλος της παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού εκτός αν η επίδοση των προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήψεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης. α. Για κάθε προσφορά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά φύλλο και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραµένει µέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων της προσφοράς. Μετά το πέρας αποσφράγισης όλων των προσφορών αρχίζει από την επιτροπή η περιληπτική καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης στα πρακτικά Για τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αναγράφεται απλώς ότι υποβλήθηκαν και είναι ή όχι σε δύο σειρές. Σηµείωση: Η επιτροπή διαγωνισµού όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς έχει αρµοδιότητα µόνο της µονογραφής αυτών. Η καταγραφή και ο έλεγχος αυτών είναι αρµοδιότητα της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που ορίστηκε µε την αριθ. 34/01 απόφαση.σ και γίνεται στο επόµενο διακριτό στάδιο. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, αποφασίζει δε γι αυτούς που τυχόν αποκλεισθούν έχοντας υπ όψη την παρούσα διακήρυξη, την συγγραφή υποχρεώσεων και τη σχετική νοµοθεσία. β. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές θα γίνει από την ίδια επιτροπή σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζοµένους έγκαιρα µε σχετική ανακοίνωση ( που θα συνοδεύεται και από το πρακτικό αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς) που θα τους αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή ή FAX πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον προ του της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφερόµενους ως εξής: --- Αν δεν γίνουν δεκτές στο στάδιο κατάθεσης των προσφορών επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά αµέσως µετά το πέρας του σταδίου αυτού. --- Αν απορριφθούν σε µεταγενέστερο στάδιο (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών-γνωµοδότηση για ανάθεση), επιστρέφεται µόνο η εγγυητική επιστολή συµµετοχής και τα δείγµατα σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί, µετά το πέρας του αντίστοιχου σταδίου. Κάθε στάδιο θεωρείται ότι έχει περατωθεί µετά την παρέλευση του απαιτούµενου χρόνου για την υποβολή ενστάσεων και σε περίπτωση υποβολής αυτών, µετά την εκδίκασή τους. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. γ. Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών και εφόσον παραµείνουν περισσότερες της µιας παραδεκτές οικονοµικές προσφορές, θα ακολουθήσει το στάδιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα επόµενα άρθρα και το παράρτηµα Ι. Σε περίπτωση που υποβληθεί µία προσφορά ή παραµείνει µόνο µία προσφορά στο στάδιο της οικονοµικής αξιολόγησης τότε θα παραλείπεται το στάδιο του ηλεκτρονικού 17

18 18 Α Α: Β43ΘΩΕΤ-ΧΗΥ πλειστηριασµού και θα µπορεί να γίνει η κατακύρωση στον µοναδικό συµµετέχοντα εφόσον το κρίνει η Οικονοµική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 14 ο Αξιολόγηση των προσφορών-διαδικασία ανάδειξης µειοδότη µε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό Α Αξιολόγηση των προσφορών 1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν διαγωνιζόµενο, αυτόν που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή όπως αυτή θα προκύψει µε τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και εφόσον η προσφορά του κρίθηκε δεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και µε την επιφύλαξη των ανωτέρω α, β, γ περιπτώσεων και του άρθρου 16 παρ. γ της παρούσας (ισοδύναµες προσφορές) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η συµφωνία της προφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης θα πιστοποιείται από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα συντάσσει σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση µίας παραδεκτής προσφοράς στο στάδιο της οικονοµικής αξιολόγησης, θα παραλείπεται το στάδιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και η κατακύρωση θα µπορεί εφόσον το κρίνει η Οικονοµική Επιτροπή να γίνει στον µοναδικό συµµετέχοντα και εφόσον η προσφορά τηρεί τους όρους της διακήρυξης.. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Β ιαδικασία - ιενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (διενεργείται όταν υπάρχουν περισσότερες το ενός παραδεκτές προσφορές) Ο ήµος Κατερίνης προτού προβεί στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, θα διενεργήσει την αξιολόγηση των οικονοµικών όπως περιγράφεται στην διακήρυξη. Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει οικονοµικά παραδεκτές προσφορές θα κληθούν να συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό που θα ακολουθήσει της οικονοµικής αξιολόγησης. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν θα είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν τουλάχιστον δύο () εργάσιµες ηµέρες από την αποστολή των προσκλήσεων. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνον εφόσον ο αριθµός των αποδεκτών προσφορών µετά την πλήρη αξιολόγησή τους είναι τουλάχιστον δύο (). Προσφορά διαγωνιζοµένου που δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους του πλειστηριασµού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ι) θεωρείται απαράδεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό σύστηµα, βάσει του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασµός. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός θα παρακολουθείται από τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού και κρίσης των αποτελεσµάτων σε χώρο του ήµου Κατερίνης. Σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής του διαγωνισµού λόγω τεχνικού προβλήµατος στο ηλεκτρονικό σύστηµα, ο πλειστηριασµός θα επαναληφθεί σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους διαγωνιζόµενους. Η αδυναµία του διαγωνιζόµενου να συµµετάσχει στον διαγωνισµό για άλλους λόγους από τους αναφερόµενους στο εδάφιο α της παρούσης παραγράφου δεν συνιστά λόγο διακοπής, ακύρωσης ή αναβολής του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, η εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E, στον δικτυακό τόπο της οποίας θα διεξαχθεί ο πλειστηριασµός, θα παραδώσει στην ανωτέρω αναφερόµενη αρµόδια επιτροπή (Επιτροπή ιαγωνισµού), έγγραφη πλήρη και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσµα του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.

19 Η επιτροπή διαγωνισµού θα συντάξει σχετικό πρακτικό (Γ µέρος) το οποίο θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Η τεχνική υπηρεσία, µε βάση τα αποτελέσµατα της διεξαγωγής του πλειστηριασµού και τις αρχικές έντυπες οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων, θα κατατάξει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής προσφερόµενης τιµής κάθε υποψηφίου, όπως αυτές διαµορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Η συνολική τιµή, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών ΑΡΘΡΟ 15 ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 15.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: Με απόφαση της ΟΕ µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα 0 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 15. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους µε ειδική διοικητική προσφυγή στον ελεγκτή νοµιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 385/010 (Καλλικράτης) µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου περιήλθε σε γνώση 15.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 16 ο Κατακύρωση-ανακοίνωση κατακύρωσης-σύµβαση Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότησή του µαζί µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του επί των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν, κατά της διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 15ο της παρούσης προς την οικονοµική επιτροπή µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1797/91 και της Υπ. Απόφ /93: 19

20 α) Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο προµηθευτής. β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ) Την κατανοµή της προµήθειας εφόσον και µόνο πρόκειται για διαιρετό υλικό µεταξύ ισοδύναµων προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ τους. δ) Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµα και η προµήθεια κρίνεται επείγουσα ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχιστεί µε την υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες οι οποίοι αξιολογήθηκαν χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Αυτό γίνεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα µε γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου, στην οποία απόφαση καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα της υποβολής των νέων προσφορών. Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται σε διαγωνισµούς προµηθειών ΟΤΑ που εµπίπτουν στις διατάξεις του Π.. 60/007. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η οικονοµική επιτροπή, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Περιφ. ιοίκηση για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. Το αρµόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και την γνωµοδότηση της αρµόδια επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, αποφασίζει για την κατακύρωση- ανάθεση της προµήθειας. Η Οικονοµική επιτροπή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό για ποσότητα µεγαλύτερη ή µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό µέχρι 30% και 50% αντίστοιχα. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί µπορεί να υποβληθεί ειδική διοικητική προσφυγή στον ελεγκτή νοµιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 385/010 (Καλλικράτης) µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου περιήλθε σε γνώση. Β. Στον προµηθευτή (-ες) στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: I. Το είδος. II. III. IV. Την ποσότητα. Την τιµή. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. V. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδέκτες τροποποιήσεις των όρων τούτων. VI. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. VII. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικά µόνο χαρακτήρα. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ. 0

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/06/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ: 74770 Α..Α. Β4ΛΧΟΡΕ- 0 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26691 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/62/131557 Σ.1209 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού προς Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 14/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 20 ης Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης 291/2013 Θέμα 11 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38737 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 244/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 379/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λάρισα, 13-3-2013 Α.Π.: 839 7 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003674322 2016-01-22

16PROC003674322 2016-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, σελ. 2269 2. Επί διαδικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών».

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 77 / 2013 ΑΠ84485 Έργο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 234/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Ορθή επανάληψη Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. aε αποδεικτικό παράδσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. aε αποδεικτικό παράδσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ aε αποδεικτικό παράδσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-06-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/59319/1144 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ125 10 1,60 16,00 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125 100 1,32 132,00 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ125 80 1,91 152,80

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ125 10 1,60 16,00 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125 100 1,32 132,00 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ125 80 1,91 152,80 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24289/19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 721 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βόλος, 5 Σεπτεµβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 3452 ΙΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 82 Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε..

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε.. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15 Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας διανομής 10165 Αθήνα. Θ Ε Μ Α : «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010».

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας διανομής 10165 Αθήνα. Θ Ε Μ Α : «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010». ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2009 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. Πρωτ.: 2/94816 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20η Προϋπολογισμού Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :... ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) : ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :... ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :... /... ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΙΚΟ ΤΑΙΟ Αριθµ. Απόφασης 14/2015 Θέµα: «Ψήφιση διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ. Τρίτη 5 Απριλίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ. Τρίτη 5 Απριλίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ Τρίτη 5 Απριλίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8626 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1 Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 62/1998 "Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Tις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α Α: Β43Γ45Τ-ΡΞΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου ιεθνούς Ανοιχτού ιαγωνισµού σε ευρώ 569.490,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ 1340200400332 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:ΚΑΘ. Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ.ΚΑΘ.Θ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Ε.Κ.Π.Α ΣΧΟΛΗ:Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πρασίνου Παροχή Yπηρεσιών : «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ηµοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βρόντους

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.926,00 ΕΥΡΩ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.926,00 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.926,00 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 250 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση υιοθεσίας κοινόχρηστου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 43227/04-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 04-09-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΩΞ1-4ΔΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΩΞ1-4ΔΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:3η/2012 της 7ης-2-2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..22/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ

Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω του

Διαβάστε περισσότερα