ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.:6515 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΜΑΥΡΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.( ΟΡΙΣΜΟΣ) 1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Α.Ε. 1.3 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.Ε. 1.5 ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. 1.6 ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΩΝ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Α.Ε. Ανώνυµη εταιρία είναι η κατ εξοχήν κεφαλαιουχική εταιρία που το κεφάλαιό της διαιρείται σε ίσα µερίδια, τις µετοχές και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι : α)τα µέλη της εταιρίας δεν ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις της, έναντι των τρίτων, αλλά περιορίζεται µέχρι το ποσόν της συµµετοχής τους στη διαµόρφωση του κεφαλαίου της. β)η εταιρική ιδιότητα ενσωµατώνεται σε µετοχές, οι οποίες µπορούν εύκολα να µεταβιβασθούν. γ)για τη λήψη αποφάσεων χρειάζεται πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου µόνο και όχι των µετοχών. Στην Ελλάδα ο θεσµός της Α.Ε. εισήχθη από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και οι πρώτες Α.Ε. της χώρας µας υπήρξαν τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως η Εθνική Χρηµατιστική Τράπεζα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Α. Ε. Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου,η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος δηµιούργησαν τη µεγάλη σύγχρονη επιχείρηση η οποία, για τη χρηµατοδότηση της παραγωγικής της διαδικασίας, έχει ανάγκη να συγκεντρωθούν κεφάλαια σηµαντικού ύψους. Η συγκέντρωση όµως µέσων παραγωγής και η διάθεση κεφαλαίων σε µια συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, όχι µόνο, πέρα από ένα σηµείο, είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί από λίγα πρόσωπα, όπως συνήθως οι εταίροι

4 µιας προσωπικής εταιρίας, αλλά αυξάνει υπέρµετρα τις συνέπειες ως προς το χρηµατοδότη, σε περίπτωση κακής εκβάσεως των εργασιών, εφόσον οι ευθύνες του επεκτείνονται στο σύνολο της περιουσίας του ως φορέα του κεφαλαίου. Η Ανώνυµη Εταιρία αναπτύχθηκε ως µορφή συγκροτήσεως της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η οποία επιτρέπει να αρθούν οι παράγοντες εκείνοι που αποτελούν αντικίνητρα στη συγκρότηση ατοµικών επιχειρήσεων ή προσωπικών εταιριών. Την ανάπτυξη, λοιπόν, της Α.Ε. υπαγόρευσαν βασικά: α)η ανάγκη συγκεντρώσεως κεφαλαίων σηµαντικού ύψους, β)η ανάγκη διασποράς και περιορισµού του κινδύνου που προέρχεται από την συγκέντρωση αυτή των κεφαλαίων. γ) Η ανάγκη να µεταβιβάζεται µε ευχέρεια η ιδιότητα του κεφαλαιούχου εταίρου (µετόχου) ώστε αυτός να µπορεί να αποδεσµεύει εύκολα τα κεφάλαιά του από µια συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα. Έτσι αναπτύχθηκε ο θεσµός της Α.Ε. της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ισόποσα τµήµατα που αντιπροσωπεύονται από έγγραφους τίτλους (µετοχές) οι οποίοι µπορούν να µεταβιβασθούν, ενώ κάθε εταίρος ευθύνεται µέχρι του ποσού της εισφοράς του. Τα κύρια χαρακτηριστικά, λοιπόν, των επιχειρήσεων που έχουν µορφή Α.Ε. είναι : 1)Η καθαρή περιουσία (ίδιο κεφάλαιο) της επιχειρήσεως διαχωρίζεται σε µετοχικό κεφάλαιο και σε µη µετοχικό κεφάλαιο(αποθεµατικά, διαφορές υπέρ το άρτιο, ποσά προοριζόµενα για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κ.λ.π) 2)Φορείς του κεφαλαίου των Α.Ε. είναι οι κάτοχοι των τίτλων µετοχών (µέτοχοι) οι οποίοι διατηρούν ενοχικό και όχι εµπράγµατο δικαίωµα επί της περιουσίας της Α.Ε. Οι µέτοχοι δεν έχουν τα δικαιώµατα εταίρου προσωπικής εταιρίας και πολλές φορές δεν έχουν τη συνείδηση επιχειρηµατία αλλά µάλλον του κεφαλαιούχου-επενδυτή. 3)Η ιδιότητα του µετόχου µεταβιβάζεται µε τη µεταβίβαση του τίτλου της µετοχής.

5 4)Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις κάθε µετόχου εξαρτώνται από το ύψος της κεφαλαιακής του συµµετοχής, γι αυτό η Α.Ε. χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική ή κεφαλαιακή εταιρία και όχι ως προσωπική. 5)Η Α.Ε. αποτελεί νοµικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις απορρέουν από το νόµο και το καταστατικό. 6)Κατά ρητή διάταξη του νόµου έχει την εµπορική ιδιότητα Έστω και αν το αντικείµενο των εργασιών της δεν είναι εµπορικές πράξεις. 7)Η οικονοµική ευθύνη των µετόχων έναντι των τρίτων περιορίζεται µέχρι το ποσό συµµετοχής τους στη διαµόρφωση του κεφαλαίου της Α.Ε. 1.3 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε. Για την ίδρυση της Α.Ε. απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο, το καταστατικό, είναι δε υποχρεωτική και η παρουσία δικηγόρου, διότι το ελάχιστο κεφάλαιό της είναι 60,000ευρώ σήµερα. Το καταστατικό της Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2190/1220 πρέπει να περιέχει τις παρακάτω διατάξεις: 1)την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρίας. Η επωνυµία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά το αντικείµενο εργασιών που ασκεί και τις λέξεις «Ανώνυµη Εταιρία»,ενώ παράλληλα µπορεί να περιέχει και το ονοµατεπώνυµο Ιδρυτού ή Ιδρυτών, ή άλλου φυσικού προσώπου ή την επωνυµία Εµπορικής εταιρίας ενώ δεν επιτρέπεται να συγχέεται µε άλλη επωνυµία. Στο σκοπό χρειάζεται να υπάρχει περιληπτική περιγραφή των κυρίων και παρεποµένων δραστηριοτήτων µε τις οποίες πρόκειται να ασχοληθεί η Α.Ε. 2)την έδρα της εταιρίας. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ένας ήµος ή µια Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας που θα εγκατασταθεί η εταιρία και όχι συνοικία ή δρόµος. Αν οριστεί

6 έδρα εκτός από ήµο ή Κοινότητα και συγκεκριµένη διεύθυνση (οδός- αριθµός), σε περίπτωση µεταφοράς της έδρας σε άλλη διεύθυνση στον ίδιο ήµο ή Κοινότητα χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού της. 3)την διάρκεια της. Ο νόµος δεν ορίζει τη διάρκεια της εταιρίας. Συνήθως ορίζεται διάρκεια αυτής χρόνια και τούτο για να αποφεύγονται οι συχνές τροποποιήσεις του καταστατικού της. 4)το ύψος και τον τρόπο καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου. Το µετοχικό κεφάλαιο αναγράφεται σε χρήµα ακόµα και όταν οι εισφορές των µετόχων είναι σε είδος, ενώ απαγορεύεται να αναφέρεται σε ξένο νόµισµα εκτός εξαιρέσεων. 5)το είδος των µετοχών, τον αριθµό, την ονοµαστική αξία, και την έκδοσή τους. 6)τον αριθµό των µετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών. 7)τη µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες ή και αντίστροφα. 8)τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου. Στο καταστατικό πρέπει να αναφέρεται αφ ενός µεν ο κατώτερος και ο ανώτερος αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος στην πράξη συνήθως ορίζεται από τέσσερα µέχρι επτά µέλη, αφ ετέρου δε η θητεία η οποία δεν µπορεί να υπερβεί την εξαετία. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι όσο µεγαλύτερη είναι η θητεία αυτού τόσο περισσότερο αποφεύγονται οι συχνές διατυπώσεις της δηµοσίευσης και γνωστοποίησης αυτής στις Τράπεζες µε τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρία. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι αν ο αριθµός των µελών του.σ. είναι µικρότερος των τεσσάρων και έχουµε παραίτηση ή θάνατο ενός µέλους τα υπόλοιπα δυο µέλη δεν µπορούν να εκλέξουν νέο µέλος σε αντικατάσταση αυτού, οπότε δεν υπάρχει ιοικητικό Συµβούλιο και δεν µπορεί αυτό να συνέλθει για να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει νέο ιοικητικό Συµβούλιο. Τότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να ορισθεί από το δικαστήριο, νέο.σ. το οποίο θα συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει νέο ιοικητικό Συµβούλιο.

7 9)τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων. 10)τους ελεγκτές. Με το καταστατικό θα πρέπει να ορισθούν δυο Τακτικοί και δυο Αναπληρωµατικοί ελεγκτές διπλωµατούχοι Ανωτάτων Οικονοµικών Σχολών, που να έχουν συµπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και να είναι διπλωµατούχοι πέντε χρόνια προ του διορισµού τους, για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης, ενώ παράλληλα να καθορισθεί και η αµοιβή αυτών. Επίσης πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία στο καταστατικό, τόσο των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου όσο και των ελεγκτών της εταιρίας (Επάγγελµα, Έτος Γέννησης, Τόπος κατοικίας, Αριθµός Ταυτότητας, Υπηκοότητα), διότι αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/ )τα δικαιώµατα των µετόχων. 12)τον ισολογισµό και τη διάθεση κερδών. 13)τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση της περιουσίας της. 14)τα ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρίας ή στο όνοµα και λογαριασµό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό. 15)το συνολικό ποσό τουλάχιστον κατά προσέγγιση όλων των εξόδων που αποκτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή. 1.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.Ε. Ο λογαριασµός «Μετοχικό Κεφάλαιο» των Α.Ε. εκφράζει ένα ποσό αξίας που διαµορφώθηκε κατά καιρούς από εισφορές των µετόχων κατά τη σύσταση της εταιρίας και κατά µεταγενέστερες ουσιαστικές αυξήσεις καθώς και µε κεφαλαιοποιήσεις διαφόρων ποσών που προέρχονται από αποθεµατικά ή από αναπροσαρµογή της ιστορικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, ιδίως των παγίων, της εταιρίας ή από υποχρεώσεις της προς τρίτους. Το ποσό αυτό κατανέµεται σε ίσα µέρη, τις µετοχές, που αντιπροσωπεύονται από

8 µεταβιβάσιµους τίτλους, συνήθως ανώνυµους αλλά κάποτε και ονοµαστικούς. Λόγω της αρχής της σταθερότητας του κεφαλαίου, το Μ. Κ. δεν µπορεί να µεταβληθεί χωρίς να υπάρξει προηγουµένως τροποποίηση του καταστατικού. Το Μ. Κ. µπορεί να καταβληθεί µε δόσεις, οπότε το αναληφθέν αλλά µη καταβληθέν τµήµα του συνιστά το οφειλόµενο κεφάλαιο. Όταν µε ανακοίνωση του. Σ. της Α. Ε., οι µέτοχοι καλούνται να καταβάλουν,σε τακτή προθεσµία, την επόµενη δόση, έχουµε την έννοια του κληθέντος κεφαλαίου, η οποία εκφράζει το ποσό του οφειλοµένου κεφαλαίου που έχει κληθεί να καταβληθεί. Η κάλυψη του Μ. Κ. διακρίνεται σε ιδιωτική και σε δηµόσια: 1) Ιδιωτική κάλυψη του Μ. Κ. έχουµε όταν οι ιδρυτές αναλάβουν τις µετοχές. 2) ηµόσια κάλυψη έχουµε όταν και πρόσωπα τρίτα εκτός από τους ιδρυτές αναλάβουν µετοχές. Η κάλυψη πραγµατοποιείται µε δηµόσια εγγραφή µέσω Τραπεζών ή άλλων Οργανισµών. Η Α. Ε. της οποίας η κάλυψη του Μ. Κ. έγινε µε δηµόσια εγγραφή είναι υποχρεωµένοι σε ένα χρόνο να ζητήσει την εισαγωγή των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Επίσης είναι δυνατό το καταστατικό της Α. Ε. να προβλέπει τη δυνατότητα αποσβέσεως του Μ. Κ., δηλαδή της επιστροφής µέρους ή και όλης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, χωρίς από την πράξη αυτή να επέρχεται µείωση του λογιστικού µεγέθους που χαρακτηρίζεται ως Μετοχικό Κεφάλαιο. Το κατώτερο όριο του Μ. Κ. για της Α. Ε. ορίζεται σε 60,000ευρώ ολοσχερώς καταβεβληµένο ανεξάρτητα µε ποιόν τρόπο έγινε η κάλυψη του από τους ίδιους τους ιδρυτές ή µε δηµόσια εγγραφή. Η καταβολή του Μ. Κ. µπορεί να γίνει είτε εφάπαξ ή µε δόσεις. Η καταβολή µε δόσεις υπόκειται σε κατά νόµο περιορισµούς ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που µπορεί να δηµιουργήσει η τµηµατική καταβολή. Οι περιορισµοί αυτοί είναι : α) Ο χρόνος για την ολοκληρωτική καταβολή του κεφαλαίου δεν µπορεί να υπερβεί τα δέκα χρόνια.

9 β) Το κατώτερο όριο κεφαλαίου που καθορίζεται από το νόµο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας µε άµεση δόση. γ) Η άµεση καταβολή κεφαλαίου δεν µπορεί να είναι κατώτερη από το ¼ του Μ. Κ. δηλ. το ¼ της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. δ) Αν η έκδοση των µετοχών γίνεται πάνω από το άρτιο δηλ. πάνω από την ονοµαστική της αξία η διαφορά αυτή υπέρ το άρτιο καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την αρχική καταβολή (άµεση δόση). ε) Οι µετοχές παραµένουν ονοµαστικές µέχρι την ολοκληρωτική εξόφλησή τους. στ) Σε περίπτωση µεταβιβάσεως µετοχής που δεν πληρώθηκε ολοκληρωτικά, ο αρχικός κάτοχος ευθύνεται αλληλεγγύως µε το νέο κύριο για το οφειλόµενο τµήµα της µετοχής, από µια διετία από τη µεταβίβαση. ζ) εν πραγµατοποιείται καµία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας πριν από την δηµοσίευση της πρόσκλησης για την τελευταία δόση. Οι υπόλοιπες δόσεις που δεν είναι απαραίτητο να καθορισθούν ισόποσες, ούτε προς την αρχική καταβολή ούτε µεταξύ των, προσδιορίζονται από το καταστατικό και µοναδικός περιορισµός είναι η χρονική κλιµάκωση τους να µην ξεπερνά τη δεκαετία. Σε περίπτωση που µια δόση γίνει ληξιπρόθεσµη και δεν καταβληθεί ποσό που αναλογεί σε κάποιο αριθµό µετοχών, δηλ. δεν προσέλθει να καταβάλλει τη δόση του κάποιος µέτοχος, µέσα σε τρείς µήνες, οι µετοχές αυτές ακυρώνονται αυτοδίκαια. Η εταιρία υποχρεούται να εκδώσει νέες ισάριθµες της ίδιας ονοµαστικής αξίας και να προωθήσει την πώληση τους σε νέο µέτοχο. Η πώληση στο Χρηµατιστήριο γίνεται για λογαριασµό του οφειλέτη µετόχου, στον οποίο καταβάλλεται το ποσό που αποµένει, µετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, αν οι µετοχές πουληθούν στην ίδια τιµή. Η εκποίηση των νέων µετοχών µπορεί να γίνει όµως και κάτω από την ονοµαστική τους αξία ( υπό το άρτιο ) καλύπτεται από την αξία των δόσεων που έχει εξοφλήσει ο αρχικός µέτοχος. Εάν οι µετοχές εκποιηθούν πάνω από την ονοµαστική

10 τους αξία ( υπέρ το άρτιο ) δηλ. προκύψει κέρδος, το κέρδος αυτό καταβάλλεται στον έκπτωτο µέτοχο αφού βέβαια αφαιρεθούν τα έξοδα εκτύπωσης και διάθεσης των νέων µετοχών. Εάν η πιο πάνω διάθεση των νέων µετοχών αποτύχει, επαναλαµβάνεται µέσα σε 15 ηµέρες από την πρώτη αποτυχηµένη προσπάθεια. Όταν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια τότε η εταιρία υποχρεούται να προβεί σε µείωση του Μ. Κ. κατά το ποσό της αξίας των µετοχών που δεν πουλήθηκαν. 1.5 ΜΕΤΟΧΕΣ Α. Ε. Το Μ. Κ. κάθε ανώνυµης εταιρίας ενσωµατώνεται σε τίτλους ελεύθερα µεταβιβάσιµων, οι οποίοι ονοµάζονται µετοχές. Απόκτηση µιας µετοχής δίνει στον ιδιοκτήτη της την ιδιότητα του µετόχου όπου απορρέουν όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις αυτού απέναντι στην εταιρία. Τα βασικότερα δικαιώµατα του µετόχου είναι : 1) ικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη. 2) ικαίωµα συµµετοχής στο τελικό προιόν εκκαθάρισης. 3) ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ. Σ. της εταιρίας. Όλα τα δικαιώµατα ασκούνται από το µέτοχο µε βάση το ποσοστό του Μ. Κ. που αντιπροσωπεύουν οι µετοχές του. Η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 0,3ευρώ και µεγαλύτερη των 100ευρώ. Οι µετοχές εκδίδονται στο άρτιο δηλ. στην ονοµαστική τους αξία και διατίθενται ή στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο δηλ. πάνω από την ονοµαστική τους αξία. Απαγορεύεται η διάθεση των µετοχών υπό το άρτιο δηλ. σε τιµή µικρότερη της ονοµαστικής της αξίας. Η διαφορά αυτή από τη διάθεση των µετοχών υπέρ το άρτιο αποτελεί νόµιµο ιδιότυπο αποθεµατικό και εµφανίζεται

11 στο παθητικό «4100», (διαφορές από διάθεση µετοχών υπέρ το άρτιο). Το αποθεµατικό είναι νόµιµο διότι ο σχηµατισµός του στηρίζεται στο νόµο και ιδιότυπο διότι δεν σχηµατίζεται από τα παρακρατούµενα κέρδη αλλά κατά την ίδρυση ή την αύξηση του Μ. Κ. µε την διάθεση µετοχών. ΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Οι µετοχές διακρίνονται τόσο από τον τρόπο εκδόσεως τους όσο και για τα δικαιώµατα που παραχωρούν στους κατόχους τους. 1.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Ονοµαστικές µετοχές είναι εκείνες οι οποίες αναφέρουν το όνοµα του µετόχου, το οποίο καταγράφεται επίσης και στο ανάλογο βιβλίο µετόχων της εταιρίας. Ονοµαστικές µετοχές εκδίδονται και στην περίπτωση που το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρίας καταβάλλεται σε δόσεις. Σε περίπτωση µεταβίβασης των ονοµαστικών µετοχών πρέπει: 1) Να γίνει ανάλογη εγγραφή στο βιβλίο των µετόχων µε την χρονολογία µεταβιβάσεως και θα υπογράφεται τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή. 2) Οι µετοχές που µεταβιβάζονται ή θα αντικατασταθούν από νέους τίτλους ή θα σηµειωθούν στους παλαιούς τίτλους τα στοιχεία του πωλητή και του αγοραστή. 2.ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Ανώνυµες µετοχές στον κοµιστή, είναι εκείνες στις οποίες δεν αναφέρεται το όνοµα του δικαιούχου και µεταβιβάζονται όπως κάθε κινητό πράγµα.

12 3.ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Είναι οι µετοχές όπου ο νόµος δίδει περισσότερα προνόµια. Τα προνόµια που παρέχει ο νόµος σ αυτές τις µετοχές είναι των κοινών: 1) Λήψη α µερίσµατος πριν από τις κοινές µετοχές, ακόµα και σε χρήσεις που δεν διανέµεται µέρισµα. 2) Προνοµιακή απόδοση του προιόντος εκκαθάρισης. Οι προνοµιούχες µετοχές εκδίδονται µε δικαίωµα ψήφου ή και χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα ψήφου µπορεί να εκδοθούν και σαν µετατρέψιµες και σε κοινές µετοχές, οπότε ορίζεται και ο χρόνος µετατροπής. Το δικαίωµα µετατροπής ασκείται από τον ίδιο τον προνοµιούχο µέτοχο µε ατοµική του δήλωση. Οι προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου έχουν ίδια προνόµια µε τις µετοχές µετά ψήφου, αλλά έχουν τα µειονεκτήµατα να είναι µη µετατρέψιµες και δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στις Σ. Σ. της εταιρίας. 4.ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ Οι µετοχές επικαρπίας εκδίδονται στην περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρίας αποσβεσθεί, µε την απόδοση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής στους µετόχους. Στον κάτοχο της µετοχής που αποσβέστηκε δίνεται άλλη µετοχή που ονοµάζεται µετοχή επικαρπίας. Ο κάτοχος της µετοχής επικαρπίας έχει όλα τα δικαιώµατα του µετόχου. εν έχει όµως δικαίωµα στην απόληψη του πρώτου µερίσµατος και δεν δικαιούται να µετέχει στην διανοµή του κεφαλαίου, σε περίπτωση εκκαθάρισης, παρά µόνο όταν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρίας και οι άλλοι µέτοχοι που δεν έχουν λάβει µετοχές επικαρπίας.

13 ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Κάθε µετοχή χαρακτηρίζεται από την ονοµαστική της αξία, την τιµή εκδόσεως, την εσωτερική της αξία, την πραγµατική της αξία και τη χρηµατιστηριακή της αξία. Ονοµαστική αξία: κάθε µετοχής είναι αυτή που αναγράφεται πάνω στον τίτλο και ισούται µε το πηλίκο της διαίρεσης του µετοχικού κεφαλαίου δια τον αριθµό των µετοχών. Η τιµή εκδόσεως: είναι η τιµή διάθεσης των µετοχών, όταν αυτές για πρώτη φορά γίνονται αντικείµενο συναλλαγής δηλ. κατά την σύσταση ή την αύξηση του Μ. Κ. Η Ελληνική νοµοθεσία απαγορεύει την έκδοση, διάθεση µετοχών σε τιµή µικρότερη της ονοµαστικής αξίας. Εποµένως η τιµή εκδόσεως της µετοχής είναι ή ίση µε την ονοµαστική αξία ή µεγαλύτερη αυτής. Εσωτερική αξία: της µετοχής: είναι εκείνη η οποία προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής καθαρής θέσης της εταιρίας δια του αριθµού των µετοχών. Πραγµατική αξία: είναι αυτή που προκύπτει από τη διαίρεση της πραγµατικής καθαρής θέσης της εταιρίας δια τον αριθµό των µετοχών. Η πραγµατική καθαρή θέση προκύπτει αφού αποτιµηθούν τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού στην τρέχουσα αξία τους. Χρηµατιστηριακή αξία: της µετοχής είναι αυτή που διαµορφώνεται κατά τη διαπραγµάτευση της στο χρηµατιστήριο αξίων. Θεωρητικά σε µια πολύ καλή αγορά και σε συνθήκες ισορροπίας η χρηµατιστηριακή αξία θα πρέπει να συµπίπτει µε την πραγµατική της αξία.

14 1.6 ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Α.Ε. Tα κατά νόµο όργανα διοίκησης της Α. Ε. είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ( Γ. Σ. ) 2) Το ιοικητικό Συµβούλιο (. Σ.) 3) Οι Ελεγκτές Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες µετόχους. Η Γ. Σ. µπορεί να είναι τακτική, έκτακτη ή όταν πρόκειται να αποφασίσει για τροποποιήσεις καταστατικού ονοµάζεται καταστατική. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παριστάµενων µετόχων. Οι µέτοχοι ψηφίζουν σαν κάτοχοι µετοχών και όχι σαν πρόσωπα, διαµορφώνεται δηλαδή πλειοψηφία κεφαλαίων και όχι προσώπων. Όµως για ορισµένες περιπτώσεις ιδιαίτερης σοβαρότητας, όπως αύξηση ή µείωση µετοχικού κεφαλαίου, παράταση διαρκείας, διάλυση κ. λ. π. απαιτείται όχι απλή αλλά αυξηµένη πλειοψηφία, καθώς και αυξηµένη απαρτία. Η Γ. Σ. καλείται υποχρεωτικά µέσα σε έξι µήνες από το τέλος της οικονοµικής χρήσης για να εγκρίνει τον ισολογισµό, την διανοµή κερδών και τα δρώµενα από το. Σ. και τους ελεγκτές. Αυτή είναι η ετήσια τακτική συνέλευση. Η Έκτακτη Γ. Σ. καλείται: α) αν το. Σ. κρίνει να συντρέχει λόγος β) αν το ζητήσουν οι τακτικοί ελεγκτές γ) αν το ζητήσουν οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του Μ. Κ. δ) αν η καθαρή περιουσία της Α.Ε. γίνει µικρότερη από το ½ του καταβεβληµένου Μ. Κ. και γενάται το ερώτηµα λύσεως της εταιρίας.

15 Το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη Γ. Σ. και τα µέλη του πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία. εν είναι απαραίτητο να έχουν την ιδιότητα του µετόχου εκτός αν αυτό προβλέπεται από το καταστατικό. Η θηλειά των µελών του. Σ. δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των έξι ετών και οι σύµβουλοι µετά τη λήξη της θητείας τους είναι επανεκλέξιµοι. Το. Σ. συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το µήνα και έχει αρµοδιότητα να χειρίζεται και να αποφασίζει για κάθε πράξη σχετική µε την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Ελεγκτές. Η Γ. Σ. για να αποφασίσει την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας πρέπει προηγουµένως αυτές να ελεγχθούν από τους κατά νόµους τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γ. Σ. Εταιρίες οι οποίες υπερβαίνουν τα αριθµητικά όρια των δυο από τα τρία παρακάτω κριτήρια είναι υποχρεωµένες να εκλέγουν τους ελεγκτές τους από τα µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό. Τα κριτήρια είναι: α) Σύνολο Ενεργητικού 1500,000 ευρώ β) Καθαρός κύκλος εργασιών (ετήσιος) 3000,000 ευρώ γ) Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτοµα. Εάν δεν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτό Ελεγκτή, η Γ. Σ. εκλέγει δυο τουλάχιστον τακτικούς και δυο αναπληρωµατικούς ελεγκτές, οι οποίοι να είναι άτοµα που έχουν συµπληρώσει το 30 ο έτος της ηλικίας τους και να είναι από 5ετίας πτυχιούχοι Οικονοµικών Σχολών. Οι ελεγκτές επίσης παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και στο τέλος της χρήσης αφού έχουν παρακολουθήσει και ελέγξει όλες τις οικονοµικές καταστάσεις, υποβάλλουν στην Ετήσια Τακτική Γ. Σ. έκθεση µε τα πορίσµατα του ελέγχου τους.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγµα υποθετικής επιχείρησης Παρακάτω παραθέτουµε ένα παράδειγµα µιας εµπορικής επιχείρησης εκθέτοντας 10 ηµερολογιακές εγγραφές για κάθε µήνα καθώς και τα αποτελέσµατα χρήσης. Το παράδειγµα που ακολουθεί, αφορά µια εµπορική επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί 2 χρόνια. Έχει καθαρά εµπορικό σκοπό. Στο ακόλουθο παράδειγµα θα παραθέτονται για κάθε µήνα : -Οι εγγραφές µε λόγια για κάθε ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή. -Οι ηµερολογιακές εγγραφές του κάθε µήνα.(ηµερολόγιο ταµείου και ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων) -Το γενικό καθολικό του κάθε µήνα. -Έντυπα ΦΠΑ του κάθε µήνα, Έντυπο εκκαθαριστική ΦΠΑ. -Ισοζύγια. -Ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης. -Μισθοδοσία ενός υπαλλήλου (και η πρόσληψη του ΙΚΑ, ο πίνακας προσωπικού και το ΙΚΑ τριµήνου Α.Π.. ) -Αναλυτικό καθολικό του έτους. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Στο Ηράκλειο Κρήτης έχει συσταθεί η Ανώνυµη Εταιρία (Α. Ε) µε την επωνυµία PLASTICHEM AE µε την ειδικότητα χονδρικό-λιανικό εµπόριο πλαστικών και χηµικών ειδών, µε εξ ολοκλήρου καταβεβληµένο κεφάλαιο Με έδρα το Ηράκλειο πραγµατοποιεί τις ακόλουθες συναλλαγές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009.

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1) Στις 2/01/2009 η επιχείρηση καταθέτει στο πρωτοδικείο Ηρακλείου το καταστατικό σύστασης της µε µετοχικό κεφάλαιο ύψους ) Στις 2/01/2009 η επιχείρηση πληρώνει τους ελεγκτές που διενήργησαν την πιστοποίηση του µετοχικού κεφαλαίου. 3) Στις 2/01/2009 αγοράζει από τον προµηθευτή Ελευθεριάδη Εµµανουήλ εµπ/τα µε το Τ. Α Νο 60 αξίας 3500 ( πλέον Φ.Π.Α 19%). Η αγορά έγινε µε πίστωση. 4) Στις 7/01/2009 αγοράζει από τον προµηθευτή Παπαδάκη Ιωάννη µε το Τ. Α Νο 12 ένα γραφείο και µια συρταριέρα αξίας 1000, τα µισά εξοφλούνται µετρητής, τα µισά µε πίστωση. 5) Στις 10/01/2009 αγοράζει υλικά καθαριότητας από το S/M Χαλκιαδάκη ΑΕ µε το Τ. Α Νο 15, αξίας 340 µετρητής. ( Φ.Π.Α 19% ). 6) Στις 12/01/09 πουλάει εµπορεύµατα στον πελάτη Φουντοραδάκη Μιχαήλ µε Τ Α Νο 121, αξίας 6000 ( πλέον Φ.Π.Α 19% ). Η πώληση έγινε µε πίστωση. 7) Στις 20/01/09 η επιχείρηση πουλάει εµπορεύµατα στον πελάτη Μαρκογιαννάκη Ανδρέα µε Τ. Α Νο 99, αξίας 1000 ( πλέον Φ.Π.Α 19% ).Η πώληση έγινε µετρητής. 8) Στις 25/01/09 η επιχείρηση πουλάει εµπορεύµατα στον πελάτη Καραγιανάκη Νικόλαο µε Τ. Α Νο 80, αξίας 3800 ( πλέον Φ.Π.Α 19%). Τα µισά εξοφλούνται µετρητής και τα άλλα µισά επί πιστώση. 9) Στις 30/01/09 η επιχείρηση πληρώνει το ενοίκιο της, µηνός Ιανουαρίου αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6%.( Απόδειξη Νο 19). 10) Στις 30/01/09 η επιχείρηση πληρώνει το προσωπικό της για το µήνα Ιανουάριο ( Λυράκης Μιχαήλ µισθός 1800 ).

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1) Στις 1/02/09 πληρώνει το ΙΚΑ µηνός Ιανουαρίου 2009 κ το επικουρικό. 2) Στις 6/02/09 αγοράζει ένα Η/Υ για τις ανάγκες της επιχείρησης από τα Μultirama Ηρακλείου µε το Τ. Α Νο 24, αξίας 1000 µε πίστωση ( πλέον Φ.Π.Α 19% ). 3) Στις 12/02/09 πουλάει εµπορεύµατα στον πελάτη Χατζηαντωνίου Γεώργιο µε Τ. Α Νο 0251, αξίας 2500 µε πίστωση ( πλέον Φ.Π.Α 19% ). 4) Στις 15/02/09 πουλάει εµπορεύµατα στον πελάτη Παπανικολάου Νικόλαο αξίας 4500 και παραλαµβάνει µία επιταγή ΕΤΕ Νο100 λήξης 30/05/09 λογαριασµός (πλέον Φ.Π.Α 19% ). 5) Στις 20/02/09 πληρώνει το ρεύµα της επιχείρησης αξίας 1000 και 100 δηµοτικά τέλη. ( πλέον Φ.Π.Α 9% ). 6) Στις 22/02/09 αγοράζει εµπορεύµατα από το προµηθευτή Βαµβακίδη Βασίλειο αξίας 2000 µε Τ.δα Νο 423. Η πώληση έγινε επί πιστώση. (πλέον Φ.Π.Α 19 % ). 7) Στις 23/02/09 ο προµηθευτής Multirama πραγµατοποιεί επισκευή σε Η/Υ της επιχείρησης και εκδίδει Τ.ΠΥ Νο 24, αξίας 280. ( πλέον Φ.Π.Α 19 % ). 8) Στις 26/02/09 η επιχείρηση πληρώνει το λογαριασµό του ΟΤΕ αξίας 150. ( πλέον Φ.Π.Α 19 %). 9) Στις 28/02/09 η επιχείρηση πληρώνει το ενοίκιο της, µηνός Φεβρουαρίου αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6%.( Απόδειξη Νο 20). 10) Στις 28/02/09 η επιχείρηση πληρώνει το προσωπικό της για το µήνα Φεβρουάριο.

19 ΜΑΡΤΙΟΣ 1) Στις 1/03/09 πληρώνει το ΙΚΑ και το επικουρικό του µηνός Φεβρουαρίου. 2) Στις 3/03/09 αγοράζει από το προµηθευτή Τζωρακολευθεράκη Μαρία µηχάνηµα παραγωγής χηµικών, µε το Τ. Α Νο 354 αξίας Η αγορά έγινε το ½ µετρητής κ το άλλο µε πίστωση. ( πλέον Φ.Π.Α 19%) 3) Στις 5/03/09 αγοράζει από το προµηθευτή Αντωνόπουλο Γεώργιο εµπορεύµατα αξίας 1000 µε πίστωση, Τ. Α Νο ( πλέον Φ.Π.Α 19%). 4) Στις 8/03/09 πουλάει στον πελάτη Γεωργίου Νικόλαο εµπορεύµατα αξίας 680 µε Τ. Α Νο 772 και παραλαµβάνει επιταγή ΕΤΕ Νο 71 λήξης 20/06/09. Λογαριασµός ( πλέον Φ.Π.Α 19% ). 5) Στις 11/03/09 αγοράζει έντυπα και γραφική ύλη από το προµηθευτή Ελευθερίου Ιωάννη αξίας 320 µετρητής µε Τ. Α Νο 820. ( πλέον Φ.Π.Α 19%). 6) Στις 16/03/09 πουλάει στο πελάτη Φουντοραδάκη Μιχαήλ εµπορεύµατα αξίας 400 µετρητής, Τ. Α Νο 551. (πλέον Φ.Π.Α 19% ). 7) Στις 20/03/09 πουλάει σε πελάτες λιανικής εµπορεύµατα αξίας 120. Με την απόδειξη λιανικής Νο 22. ( πλέον Φ.Π.Α 19% ). 8) Στις 22/03/09 ο προµηθευτής Φωτοτυπικά µηχανήµατα πραγµατοποιεί µια επισκευή στο φωτοτυπικό µηχάνηµα της επιχείρησης αξίας 100 µετρητής και εκδίδει το Τ.ΠΥ 83. ( πλέον Φ.Π.Α 19% ). 9) Στις 30/03/09 πληρώνει το ενοίκιο µηνός Μαρτίου αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6% µε την απόδειξη Νο ) Στις 30/03/09 η επιχείρηση πληρώνει το προσωπικό της για το µήνα Μάρτιο.

20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1) Στις 1/04/09 η επιχείρηση πληρώνει το ΙΚΑ και το Επικουρικό µηνός Μαρτίου. 2) Στις 3/04/09 η επιχείρηση αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Αναστασιάδη Ανδρέα, µε το Τ. Α Νο 888, αξίας 1000.Τα µισά εξοφλήθηκαν µετρητης και τα άλλα µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 3) Στις 5/04/09 η επιχείρηση πληρώνει το λογαριασµό της ΕΗ Νο 176 αξίας 980 και δηµοτικά τέλη 100.(Φ.Π.Α. 9%) 4) Στις 10/04/09 η επιχείρηση πληρώνει το λογαριασµό του ΟΤΕ Νο 256, αξίας 170.(πλέον Φ.Π.Α 19%) 5) Στις 12/04/09 η επιχείρηση αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Παπαδόπουλο ηµήτριο αξίας 700, µε τοτ. Α Νο 721.Η αγορά έγινε µετρητής.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 6) Στις 14/04/09 η επιχείρηση πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Παπανικολάου Νικόλαο αξίας 4000, µε Τ. Α Νο 928.η πώληση έγινε µετρητής.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 7) Στις 16/04/09 η επιχείρηση πουλάει εµπ/τα µε πίστωση στον πελάτη Πιτσιδιανάκη Ελένη αξίας 2900,µε Τ. Α Νο πλέον Φ.Π.Α 19%) 8) Στις 22/04/09 η επιχείρηση πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Μαρκογιαννάκη Ιωάννη αξίας 3000, µε Τ. Α Νο 3460.Η πώληση έγινε µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 9) Στις 30/04/09 η επιχείρηση πληρώνει το ενοίκιο του µήνα Απριλίου αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6% 10) Στις 30/04/09 η επιχείρηση πληρώνει το προσωπικό της για το µήνα Απρίλιο.

21 ΜΑΙΟΣ 1) Στις 1/05/09 πληρώνει το ΙΚΑ κ το Επικουρικό Ταµείο µηνός Απριλίου. 2) Στις 2/05/09 η επιχείρηση αγοράζει από τον Παπαδάκη Γεώργιο εµπ/τα αξίας 900, µε Τ. Α Νο9919, µετρητοίς.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 3) Στις 5/05/09 η επιχείρηση πληρώνει στην Cosmote 100 µε την απόδειξη Νο 21 για το internet της επιχείρησης, µετρητοίς.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 4) Στις 10/05/09 η επιχείρηση πραγµατοποιεί αγορές εντύπων και γραφικής ύλης από την Χαρτέξ ΑΕ αξίας 300, µε Τ. Α Νο 6120.Η αγορά έγινε µε πίστωση. (πλέον Φ.Π.Α. 19%) 5) Στις 18/05/09 η επιχείρηση πληρώνει το ήµο Ηρακλείου για έξοδα στάθµευσης του φορτηγού της επιχείρησης 500 µε απόδειξη Νο092.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 6) Στις 20/05/09 η επιχείρηση πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Φουντοραδάκη Μιχαήλ αξίας 2000, µε το Τ. Α Νο77,επί πιστώση. 7) Στις 22/05/09 η επιχείρηση πληρώνει το ενοίκιο µηνός Μαίου αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6%. 8) Στις 30/05/09 η επιχείρηση πουλάει πλαστικά είδη αξίας 180 σε πελάτες λιανικής, µε την απόδειξη Νο 31.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 9) Στις 30/05/09 η επιχείρηση εισπράττει τα χρήµατα της επιταγής του Παπανικολάου Νικόλαου από την Εθνική Τράπεζα. 10) Στις 30/05/09 η επιχείρηση πληρώνει το προσωπικό της για το µήνα Μάιο και το ώρο Πάσχα.

22 ΙΟΥΝΙΟΣ 1) Στις 3/06/09 η επιχείρηση πληρώνει το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταµείο µηνός Μαίου. 2) Στις 6/06/09 η επιχείρηση πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Χατζηαντωνίου Γεώργιο αξίας 3000, µε Τ. Α Νο 0651.Η πώληση έγινε µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 3) Στις 8/06/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη αµουλάκη Ιωάννη αξίας 2000,µε Τ. Α Νο 1111.Η πώληση έγινε µετρητοίς. (πλέον Φ.Π.Α. 19%) 4) Στις 12/06/09 αγοράζει εµπ/τα µε πίστωση από τον προµηθευτή Ασπραδάκη ηµήτριο αξίας 2000, µε Τ. Α Νο πλέον Φ.Π.Α. 19%) 5) Στις 15/06/09 αγοράζει µε πίστωση από τον προµηθευτή Πρωτογεράκη Ευάγγελο εµπ/τα αξίας 1800, µε το Τ. Α Νο 7210.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 6) Στις 20/06/09 εισπράττει τα χρήµατα από την επιταγή ΕΤΕ σηµερινής λήξης του προµηθευτή Γεωργίου. 7) Στις 22/06/09 αγοράζει εµπ/τα µετρητης από τον προµηθευτή Παπαδόπουλο ηµήτριο αξίας 1000,µε Τ. Α Νο 0081.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 8) Στις 25/06/09 πληρώνει το λογαριασµό του ΟΤΕ αξίας 350 (πλέον Φ.Π.Α. 19%) και το λογαριασµό της ΕΗ αξίας 800 και δηµοτικά τέλη ) Στις 30/06/09 πληρώνει το ενοίκιο του µηνός Ιουνίου αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6% 10) Στις 30/06/09 πληρώνει το προσωπικό της για το µήνα Ιούνιο.

23 ΙΟΥΛΙΟΣ 1) Στις 1/07/09 πληρώνει το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταµείο µηνός Ιουνίου. 2) Στις 3/07/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Ελευθεριάδη Εµµανουήλ αξίας 1000, µε Τ. Α Νο5362.Η αγορά έγινε µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 3) Στις 7/07/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Φουντοραδάκη Αρίστο αξίας 2000, µε Τ. Α Νο Τα µισά εξοφλούνται µετρητής και τα άλλα µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 4) Στις 9/07/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Παπαδόπουλο ηµήτριο αξίας 780, µε Τ. Α Νο 2089.Η αγορά έγινε µετρητής.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 5) Στις 10/07/09 πουλάει εµπ/τα αξίας 2200 στον πελάτη Παπανικολάου Νικόλαο µε Τ. Α Νο 602.Η πώληση έγινε µετρητής. (πλέον Φ.Π.Α. 19%) 6) Στις 13/07/09 πουλάει εµπ/τα αξίας 1800 στον πελάτη Γεωργίου Νικόλαο, µε Τ. Α Νο0681.Τα µισά εξοφλήθηκαν µετρητής και τα άλλα µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 7) Στις 15/07/09 πουλάει εµπ/τα αξίας 2000 στον πελάτη Ζερβάκη Νικόλαο και παραλαµβάνει επιταγή λήξης 15/9/09 από την ΕΤΕ Νο2888 8) Στις 20/07/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Χατζηαντωνίου Γεώργιο αξίας 800, µε Τ. Α Νο6521. Η πώληση έγινε µετρητής.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 9) Στις 25/07/09πληρώνει το ενοίκιο αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6% για το µήνα Ιούλιο. 10) Στις 30/07/09 πληρώνει τη µισθοδοσία του προσωπικού της για το µήνα Ιούλιο.

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1) Στις 1/08/09 η επιχείρηση πληρώνει το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταµείο του µήνα Ιουλίου. 2) Στις 5/08/09 αγοράζει έντυπα και γραφική ύλη από τον προµηθευτή Ελευθερίου Ιωάννη αξίας 100, µε Τ. Α Νο 852.Η αγορά έγινε µετρητής. (πλέον Φ.Π.Α. 19%) 3) Στις 6/08/09 η επιχείρηση αποφασίζει το βάψιµο του κτιρίου της από τον Ζαριαννάκη Γεώργιο αξίας 100.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 4) Στις 10/08/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Μανταλιωτάκη Μιχαήλ αξίας 1000, µε Τ. Α Νο 765.Η πώληση έγινε µε πίστωση. (πλέον Φ.Π.Α. 19%) 5) Στις 16/08/09 ο πελάτης Χατζηαντωνίου Γεώργιος µας επιστρέφει εµπ/τα αξίας 400 µε πιστωτικό τιµολόγιο Νο 6711.(Λόγω ελλατωµατικής παρτίδας) Φ.Π.Α. 19% 6) Στις 18/8/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Πιτσιδιανάκη Ελένη αξίας 3000,µε Τ. Α Νο 6653.Η πώληση έγινε µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 7) Στις 20/08/09 αγοράζει εµπ/τα από τον πελάτη Μηλιδάκη Γεώργιο αξίας 2700 µε Τ. Α Νο777, µετρητής.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 8) Στις 22/08/09 πληρώνει το λογαριασµό της ΕΗ αξίας 1200 (πλέον Φ.Π.Α. 19%) και δηµόσια τέλη 200 και το λογαριασµό του ΟΤΕ αξίας 400 (πλέον Φ.Π.Α. 19%) 9) Στις 25/08/09 πληρώνει τη µισθοδοσία του προσωπικού της για το µήνα Αύγουστο και το επίδοµα αδείας. 10) Στις 30/08/09 πληρώνει το ενοίκιο της επιχείρησης αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6% για το µήνα Αύγουστο.

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1) Στις 2/09/09 πληρώνει το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταµείο µηνός Αυγούστου. 2) Στις 5/09/09 πληρώνει για επισκευές κτιρίου τον Βασιλάκη Νικόλαο αξίας 600.ΤΠΥ Νο 8665.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 3) Στις 8/09/09 πληρώνει για επισκευή στο φορτηγό αυτοκίνητο της επιχείρησης τον ηµητρίου ηµήτριο αξίας 360.ΤΠΥ Νο 954.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 4) Στις 11/09/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Ελευθεριάδη Εµµανουήλ αξίας 1000, µε Τ. Α Νο 959.Η αγορά έγινε µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 5) Στις 15/09/09 εισπράττει τα χρήµατα της επιταγής ΕΤΕ λήξης 15/09/09 του πελάτη Ζερβάκη Νικολάου. 6) Στις 20/09/09 πουλάει εµπ/τα στον Χατζηαντωνίου Γεώργιο αξίας 2000 τα µισά µετρητής και τα άλλα µε πίστωση. Τ. Α Νο9989.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 7) Στις 22/09/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη αµουλάκη Ιωάννη αξίας 1600, µε Τ. Α Νο 8693.Η πώληση έγινε µετρητής. 8) Στις 23/09/09 πληρώνει τη µισθοδοσία του προσωπικού της 9) Στις 25/09/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Καραγιαννάκη Νικόλαο αξίας 1800, µε Τ. Α Νο 1981.Η πώληση έγινε µε πίστωση. (πλέον.π.α. 19%) 10) Στις 30/09/09 πληρώνει το ενοίκιο αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6% για το µήνα Σεπτέµβριο.

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1) Στις 1/10/09 πληρώνει το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταµείο µηνός Σεπτεµβρίου. 2) Στις 4/10/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Αντωνόπουλο Γρηγόριο αξίας 1100,µε Τ. Α Νο 376. Η αγορά έγινε µε πίστωση. 3) Στις 6/10/09 αγοράζει εµπ/τα µετρητής από τον προµηθευτή Αναστασιάδη Ανδρέα αξίας 780, µε Τ. Α Νο 7220.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 4) Στις 10/10/09 αγοράζει ένα φωτοαντίγραφο και ένα fax αξίας 3000,µε Τ. Α Νο 1000 από τα multirama µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 5) Στις 12/10/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Ελευθεριάδη Ελευθέριο αξίας 1400, µε Τ. Α Νο Η αγορά έγινε µε πίστωση. 6) Στις 15/10/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Παπανικολάου Νικόλαο αξίας 1200, µε το Τ. Α Νο 1082.Η πώληση έγινε µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 7) Στις 18/10/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Καραγιαννάκη Νικόλαο αξίας 2800 τα µισά µετρητής και τα άλλα µε πίστωση.τ. Α Νο 9560.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 8) Στις 25/10/09 πληρώνει το λογαριασµό Νο56 της ΕΗ αξίας 700 (πλέον Φ.Π.Α. 9%)και δηµόσια τέλη 200 και τ λογαριασµό Νο 60 του ΟΤΕ της επιχείρησης αξίας 450.(πλεόν Φ.Π.Α.19%) 9) Στις 28/10/09 πληρώνει τη µισθοδοσία του προσωπικού τηςγια το µήνα Οκτώβριο. 10) Στις 30/10/09 πληρώνει το ενοίκιο της επιχείρησης αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6 για το µήνα Σεπτέµβριο.

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1) Στις 1/11/09 πληρώνει το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταµείο µηνός Οκτωβρίου. 2) Στις 6/11/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Παπαδάκη Ιωάννη αξίας 1300, µε Τ. Α Νο 9333.Η αγορά έγινε µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 3) Στις 10/11/09 αγοράζει υλικά καθαριότητας από το s/m Χαλκιαδάκης αξίας 150.Απόδειξη Νο 99.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 4) Στις 12/11/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Αναστασιάδη Ανδρέα αξίας 900, µε Τ. Α Νο1099.Η αγορά έγινε µετρητοίς.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 5) Στις 16/11/09 αγοράζει εµπ/τα από τον προµηθευτή Αντωνόπουλο Γρηγόριο αξίας 980,µε Τ. Α Νο 4449.Η αγορά έγινε µετρητοίς.(πλέον Φ.Π.Α.19%) 6) Στις 19/11/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Παπανικολάου Νικόλαο αξ ιας 5000, µε Τ. Α Νο9663.Ηπώληση έγινε µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 7) Στις 21/11/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Πιτσιδιανάκη Ελένη αξίας 4000, µε Τ. Α Νο 885, τα µισά µετρητής και τα µισά µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 8) Στις 25/11/09 πουλάει εµπ/τα στον Χατζηαντωνίου Γεώργιο αξίας 1300 µε Τ. Α Νο4478.Η πώληση έγινε µε πίστωση.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 9) Στις 28/11/09 πληρώνει τη µισθοδοσία του προσωπικού της για το µήνα Νοέµβριο. 10) Στις 29/11/09 πληρώνει το ενοίκιο της επιχείρησης αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6% για το µήνα Νοέµβριο.

28 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1) Στις 1/12/09 πληρώνει το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταµείο του µήνα Νοεµβρίου. 2) Στις 3/12/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη αµουλάκη Ιωάννη αξίας 1000,µε Τ. Α Νο 774.Η πώληση έγινε µετρητής.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 3) Στις 6/12/09 δίδεται αµοιβή του λογιστή Γρηγορίου 350 για τις υπηρεσίες του. 4) Στις 10/12/09 πληρώνει στην Cosmote για το internet 160 µετρητής.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 5) Στις 16/12/09 η επιχείρηση πληρώνει 1100 για την διαφήµισή της στο κανάλιcreta Channel.ΤΠΥ Νο 74.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 6) Στις 18/12/09 πουλάει στην Πιτσιδιανάκη Ελένη εµπ/τα αξίας 4000,µε το Τ. Α Νο 880.Η πώληση έγινε µετρητής.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 7) Στις 20/12/09 πληρώνει το λογαριασµό της ΕΗ αξίας 980 και δηµόσια τέλη 100.(πλέον Φ.Π.Α. 9%) 8) Στις 22/12/09 πουλάει εµπ/τα στον πελάτη Φουντοραδάκη αξίας 3000 επι πιστώση, µε Τ. Α Νο 805.(πλέον Φ.Π.Α. 19%) 9) Στις 24/12/09 πληρώνει το ενοίκιο της επιχείρησης αξίας 800 και χαρτόσηµο 3,6% για το µήνα εκέµβριο. 10) Στις 28/12/09 η επιχείρηση πληρώνει το προσωπικό της για το µήνα εκέµβριο και το δώρο Χριστουγέννων.

29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΣΕΝΤΗ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 13 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1444 - ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ (Ο.Τ. 807) ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ.

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ. Παριανός Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 4ο Αρ. φύλλου 77 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 6 Μαρτίου 2008 ÅéêïíéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Αιφνιδιαστική αλλαγή νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία.

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:21/05/2013 ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 15222 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου Θέµα: Λήψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής Κεφάλαιο 5 5.1 Συµπεράσµατα του 1 ου Κεφαλαίου* Η Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως περιοχή ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής µεταβολής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό.

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό. 1 ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Μέλος του Σ της ΟΛΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩ ΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΡΑΒ ΟΣ ΛΑΒΕΣ ΠΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΞΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΦΡΩ ΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΡΑΒ ΟΣ ΛΑΒΕΣ ΠΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΞΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Κωδ: ΑΒΡΟΛ AB ROLLER V-CRUNCH Οδηγίες Χρήσης ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Το Παρόν προϊόν και οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό το φυλλάδιο δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 για την προµήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΙΑΚΗΡΥΞΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου (Ν0600a)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα ευτέρα 03/06/2013 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Αρθρο 1 Αντικείμενο κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των υδροληπτών από τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη Ελένη Παρπούλα και από τη Γραµµατέα Ευστρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την οι παραπάνω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

Διαβάστε περισσότερα

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των 1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/ 122 / 17363 Σ. 5362 Θεσσαλονίκη, 6 Νοε 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ..

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Μητρόπολής µας. Πυξίδα µας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασµα»,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο.

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο. 1 Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα της 26 ης Ιουνίου 2002 Η Οµοσπονδιακή Βουλή ψήφισε τον ακόλουθο νόµο: Άρθρο 1 ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο Γενικές ιατάξεις 1 Πεδίο Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φλώρινα, 29-7-2011 Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Μελίτης, κ. Π. Αναστασιάδη, σε εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό, γιατί του πρόσφερε το δώρο της ποίησης, αναγνωρίζοντας µάλιστα την ιδιαίτερη αξία που αυτή έχει στη ζωή του ( δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:134604 ΘΕΜΑ: «Καταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.08.2002 COM(2002) 455 τελικό 2002/0199 (ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ στο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-136

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-136 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος Αριθµός απόφασης: 1087 Έτος: 2010 - Αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος. Παραµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 29 / 10 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1: Ιδρύεται στην Αθήνα επιστηµονικό Σωµατείο ιατρών µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" µε έδρα την Αθήνα, που διέπεται από το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1040228/645/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ 1070 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA*

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* (άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠ ) Ο πληρεξούσιος ικηγόρος της κ., ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά το ζήτηµα της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα απορροφά µεγάλο µέρος και του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΓΛΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΟΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για το έτος 2014» Έσοδα Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 116 20030516 Τέθηκε σε ισχύ: 17.01.2002 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2003 Τίτλος Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΤΡΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Πολιτιστικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23).

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.. 265 της 17.6/1.7.91, ΦΕΚ Α 99: "Οι διατάξεις του νόµου 1418/1984 και των σε εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ X. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαρδινογιάννηδες. Το απόλυτο "ταµπού" της µεταπολίτευσης. Οι µυστικοί "ταµίες" του παρακράτους, που κυβερνά τη χώρα

Βαρδινογιάννηδες. Το απόλυτο ταµπού της µεταπολίτευσης. Οι µυστικοί ταµίες του παρακράτους, που κυβερνά τη χώρα Βαρδινογιάννηδες Το απόλυτο "ταµπού" της µεταπολίτευσης Οι µυστικοί "ταµίες" του παρακράτους, που κυβερνά τη χώρα Το "Χαµόγελο του Βαρδή" είναι µια οργάνωση, την οποία υπηρετεί µε απόλυτη αφοσίωση η πρέσβειρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Σπουδαστής : Στάμος Νικόλαος Α.Μ 6676

Εισηγητής: ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Σπουδαστής : Στάμος Νικόλαος Α.Μ 6676 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύσταση και τήρηση βιβλίων Γ Κατηγορίας ΟΕ σε μηχανογραφημένο περιβάλλον για μια χρήση» Εισηγητής ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σπουδαστής Στάμος Νικόλαος ΑΜ 6676 Ευχαριστίες Πολλοί είναι οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ I ΜΗΜΑ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε I ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Απριλίου 2014. 10 η ΑΡΙΘΜ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Απριλίου 2014. 10 η ΑΡΙΘΜ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Απριλίου 2014. 10 η ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλών Παραλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ! 1 Αγαπητοί συµπατριώτες, φίλες και φίλοι, Οι εκλογές του Νοέµβρη, που συµπίπτουν µε το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Αθήνα, 2 Απριλίου Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ 7344 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1 Αριθμ. Πρωτ.... Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1.Σύμφωνα με τον Α.Ν.1846/51 «Περί Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002700746 2015-04-08

15PROC002700746 2015-04-08 Α Α: 6Σ127Λ7-ΙΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα