ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Β Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Β Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ."

Transcript

1 ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Β Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

2 Ludvigsson JF, et al. Gut 2014 Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ strong recommendation: όταν τα οφέλη σαφώς υπερσκελίζουν τα αρνητικά ή το να μην κάνει κανείς τίποτα conditional recommendation: όταν υπάρχει κάποια αμφιβολία σχετικά με την ισορροπία οφέλους- πιθανής βλάβης high quality evidence: η μελλοντική έρευνα είναι μάλλον απίθανο ν αλλάξει την εκτίμηση των συγγραφέων moderate quality evidence: η μελλοντική έρευνα είναι πιθανό να έχει επίδραση στην εκτίμηση των συγγραφέων low quality evidence: η μελλοντική έρευνα είναι πιθανό να έχει σημαντική επίδραση στην εκτίμηση των συγγραφέων και ίσως ακόμη και να την αλλάξει

4 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ Grade A: Βασισμένη σε κατηγορία δεδομένων Ι (συστηματικές ανασκοπήσεις και τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες) Grade B: Βασισμένη σε κατηγορία δεδομένων ΙΙ ή ΙΙΙ ή σε γνώμη που αφορά κατηγορία δεδομένων Ι (ελεγχόμενες μη τυχαιοποιημένες μελέτες ή χρονολογικές σειρές ή έμμεσα δεδομένα από συστηματικές ανασκοπήσεις και τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες ) Grade C: Βασισμένη σε κατηγορία δεδομένων ΙV ή σε γνώμη που αφορά κατηγορία δεδομένων ΙI και III. Επίσης, περιλαμβάνει δεδομένα από μη πειραματικές μελέτες όπως οι μελέτες σειράς και οι μελέτες ασθενών-μαρτύρων Grade D: Βασισμένη σε κατηγορία δεδομένων V ή σε μη αξιόπιστες ή ασαφείς μελέτες οποιουδήποτε επιπέδου. Περιλαμβάνει δηλ. δεδομένα από επιτροπές ειδικών ή αρχών

5 ΠΟΤΕ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ (I) Aσθενείς με συμπτώματα, σημεία ή εργαστηριακά ευρήματα δυσαπορρόφησης (λ.χ χρόνια διάρροια με απώλεια βάρους, στεατόρροια, μεταγευματικό κοιλιακό άλγος και μετεωρισμός) (strong recommendation, high level of evidence) Aσθενείς με συμπτώματα, σημεία ή εργαστηριακά ευρήματα για τα οποία η κοιλιοκάκη θα μπορούσε να είναι θεραπεύσιμο αίτιο (strong recommendation, moderate level of evidence) Ασθενείς με συγγενή πρώτου βαθμού με διάγνωση κοιλιοκάκης αν εμφανίζουν πιθανά σημεία ή συμπτώματα ή εργαστηριακά ευρήματα κοιλιοκάκης (strong recommendation, high level of evidence) Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

6 ΠΟΤΕ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ (II) Ασυμπτωματικούς ασθενείς με συγγενή πρώτου βαθμού με διάγνωση κοιλιοκάκης (conditional recommendation, high level of evidence) Ασθενείς με αγνώστου αιτιολογίας αύξηση των τρανσαμινασών (strong recommendation, high level of evidence) Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 όταν υπάρχουν συμπτώματα από το πεπτικό ή σημεία ή εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με κοιλιοκάκη (strong recommendation, high level of evidence) Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

7 Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

8 ΔΙΑΓΝΩΣΗ (I) Εξέταση εκλογής: η IgΑ έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (tissue transglutaminase, TTG) για άτομα > 2 ετών (ευαισθησία: 95%, ειδικότητα: 95%) (strong recommendation, high level of evidence) Όταν υπάρχει υψηλή πιθανότητα για κοιλιοκάκη άρα και πιθανή ανεπάρκεια της IgA: μέτρηση ολικών IgA ή μέτρηση IgA & IgG (IgG-diamidated gliadin peptides (DGPs)) (strong recommendation, moderate level of evidence) Σε ασθενή με χαμηλή IgA ή εκλεκτική ανεπάρκεια της IgA: μέτρηση IgG (IgG DGPs & IgG TTG) (strong recommendation, moderate level of evidence) Αν η υποψία για κοιλιοκάκη είναι υψηλή, πρέπει να ληφθούν βιοψίες από το έντερο ακόμη και με αρνητικό ορολογικό έλεγχο (strong recommendation, moderate level of evidence) Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

9 ΔΙΑΓΝΩΣΗ (II) Όλες οι ορολογικές εξετάσεις πρέπει να διενεργηθούν με τους ασθενείς σε δίαιτα με γλουτένη (strong recommendation, high level of evidence) Τα αντισώματα έναντι της γλιαδίνης δεν συστήνονται στην πρωτογενή διάγνωση (strong recommendation, high level of evidence) Ο συνδυασμός άλλων εξετάσεων αντί της IgA TTG αυξάνει οριακά την ευαισθησία αλλά μειώνει την ειδικότητα και δεν συστήνεται σε χαμηλού κινδύνου πληθυσμούς (conditional recommendation, moderate level of evidence) Για τον έλεγχο παιδιών < 2 ετών η IgA TTG πρέπει να συνδυαστεί με τον έλεγχο των DGPs (IgA & IgG) (strong recommendation, moderate level of evidence) Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

10 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

11 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (I) Η επιβεβαίωση της διάγνωσης βασίζεται στον συνδυασμό ευρημάτων από το ατομικό αναμνηστικό, την κλινική εξέταση, τον ορολογικό έλεγχο και την ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού (ΕΑΠ) μαζί με την ιστολογική εξέταση πολλαπλών βιοψιών από το 12/λο (strong recommendation, high level of evidence) H ΕΑΠ μαζί με τις βιοψίες από το 12/λο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της διαγνωστικής προσέγγισης σε ασθενείς που υποπτευόμαστε κοιλιοκάκη και συστήνεται για την επιβεβαίωση της διάγνωσης (strong recommendation, high level of evidence) Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

12 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (II) Συστήνονται πολλαπλές βιοψίες από το 12/λο (1-2 από τον βολβό και τουλάχιστον 4 από το άπω 12/λο) (strong recommendation, high level of evidence) Η λεμφοκυτταρική διήθηση του επιθηλίου χωρίς ατροφία των λαχνών δεν είναι ειδική για την κοιλιοκάκη και πρέπει να αναζητηθούν και άλλα αίτια (strong recommendation, high level of evidence) Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

13 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ συνολική ευαισθησία : 6-94% & συνολική ειδικότητα: % Μείωση του αριθμού ή απουσία των εντερικών πτυχών Εικόνα οδοντωτής παρυφής (scalloping) Ορατά υποβλεννογόνια αγγεία Εικόνα μωσαϊκού (μικροοζώδης εμφάνιση ή εικόνα «πλακοστρώτου») Βλεννογονικές σχάσειςαύλακες Οδοντωτή παρυφή: θετική προγνωστική αξία 69% για την κοιλιοκάκη και 96% για άλλη παθολογία του 12/λικού βλεννογόνου Yusuf Bayraktar. World J Gastroenterol 2012

14 Water immersion technique Conventional endoscopy Chromoendoscopy (FICE) Capsule endoscopy Gianluca Ianiro et al. World J Gastroenterol 2013

15 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Τα δομικά-μορφολογικά χαρακτηριστικά: φυσιολογικά ατροφία των λαχνών (μερική, υφολική ή ολική) Περιεχόμενο του χορίου (συνήθως λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα & ηωσινόφιλα και σπανιότερα ουδετερόφιλα) Παρουσία αδένων του Brunner Υπερπλασία των κρυπτών (φυσιολογικά ύψος λαχνών/βάθος κρυπτών 3/1) Εκτίμηση των ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων (IELs)(φυσιολογικά < 25/100 εντεροκύτταρα) Ludvigsson JF, et al. Gut 2014

16 Τύπος 1 Τύπος 3a Τύπος 3b Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013 B. C. Dickson et al. J Clin Pathol 2006

17 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ (LYMPHOCYTIC DUODENOSIS) 3.8% των οροαρνητικών για κοιλιοκάκη Χαρακτηρίζεται από: φυσιολογική αρχιτεκτονική των λαχνών απουσία υπερπλασίας των κρυπτών IELs 25/100 εντεροκύτταρα Σχετίζεται με: λοίμωξη (κυρίως με το H.pylori) διαταραχές του ανοσοποιητικού (κοινή ποικίλλουσα ανοσοανεπάρκεια) αυτοάνοσα & χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα φάρμακα νεοπλασία

18 NON CELIAC GLUTEN SENSITIVITY Συμπτώματα παρόμοια με της κοιλιοκάκης σε δίαιτα με γλουτένη Δ.Δ από την κοιλιοκάκη: ορολογικός έλεγχος βιοψίες από το λεπτό έντερο HLA-DQ (αποκλεισμός κοιλιοκάκης) Η παθογένεια, η επιδημιολογία και η φυσική πορεία της δεν είναι πλήρως διευκρινισμένες Δεν έχει ισχυρό κληρονομικό υπόβαθρο Δεν σχετίζεται με δυσαπορρόφηση ή ελλείψεις θρεπτικών συστατικών Δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοάνοσων παθήσεων ή εντερικής κακοήθειας Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

19

20 HLA-DQ2/DQ8 Δεν συστήνεται ο έλεγχός τους για την αρχική διάγνωση (strong recommendation, moderate level of evidence) Ο έλεγχός τους συστήνεται για τον αποκλεισμό της κοιλιοκάκης σε επιλεγμένες περιπτώσεις (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτές): σε αμφισβητήσιμα ιστολογικά ευρήματα (Marsh I-II) σε οροαρνητικούς ασθενείς στην εκτίμηση ασθενών σε δίαιτα ελεύθερη γλουτένης (ΔΕΓ) για τους οποίους δεν έγινε προηγουμένως έλεγχος για κοιλιοκάκη σε ασθενείς όπου υπάρχει διαφωνία μεταξύ ειδικών ορολογικών και ιστολογικών ευρημάτων σε ασθενείς με υποψία ανθεκτικής κοιλιοκάκης όπου η αρχική διάγνωση είναι υπό αμφισβήτηση σε ασθενείς με σύνδρομο Down (strong recommendation, moderate level of evidence) Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

21 Η ενδοσκοπική κάψουλα δεν συστήνεται στην αρχική διάγνωση με εξαίρεση ασθενείς με θετικό ορολογικό έλεγχο που δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση να υποβληθούν σε ΕΑΠ με λήψη βιοψιών (strong recommendation, moderate level of evidence) Η ενδοσκοπική κάψουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου σε ασθενείς με επιπλοκές της κοιλιοκάκης (strong recommendation, moderate level of evidence) Οι εξετάσεις διαπερατότητας, όπως με την D-ξυλόζη, και η διάβαση του λεπτού εντέρου δεν είναι ούτε ειδικές ούτε ευαίσθητες και δεν συστήνονται στη διάγνωση της κοιλιοκάκης (strong recommendation, moderate level of evidence) Οι εξετάσεις στα κόπρανα ή στον σίελο δεν συστήνονται για τη διάγνωση (strong recommendation, weak level of evidence) Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol 2013

22

23 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Οι ασθενείς με κοιλιοκάκη πρέπει εφ όρου ζωής να βρίσκονται υπό δίαιτα ελεύθερη γλουτένης (ΔΕΓ). Η ΔΕΓ επιβάλλει αυστηρή αποφυγή όλων των προϊόντων που περιέχουν πρωτεΐνες από σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη (strong recommendation, high level of evidence) Παρόλο που η καθαρή βρώμη είναι ανεκτή με ασφάλεια από τη πλειοψηφία των ασθενών, η εισαγωγή της στο διαιτολόγιο πρέπει να γίνεται με προσοχή και παρακολούθηση των ασθενών (strong recommendation, moderate level of evidence) Οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται εξειδικευμένο διαιτολόγο προκειμένου να γίνει μια συνολική προσέγγιση των ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά και εκπαίδευση στη ΔΕΓ (strong recommendation, moderate level of evidence) Οι ασθενείς με πρώτη διάγνωση κοιλιοκάκης πρέπει να ελέγχονται και να λαμβάνουν θεραπεία για ανεπάρκειες διαφόρων θρεπτικών συστατικών-ιχνοστοιχείων. Πρέπει να ελέγχονται για Fe, φυλλικό οξύ, Β 6, Β 12 (χωρίς ο έλεγχος να περιορίζεται μόνο στα αναφερθέντα) (strong recommendation, moderate level of evidence)

24 «ελεύθερη γλουτένης»: δίαιτα που περιέχει μικρή ποσότητα γλουτένης και θεωρείται ασφαλής Σύμφωνα με το International Codex Alimentarius (2008), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC 41/2009) και FDA (2013) ως προϊόν «ελεύθερο γλουτένης» θεωρείται αυτό που περιέχει < 20 p.p.m. γλουτένη

25 ΔΙΑΙΤΑ VS ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΙΤΑ Ανακούφιση των συμπτωμάτων Επούλωση της εντερικής βλάβης με το πέρασμα του χρόνου στους περισσότερους ασθενείς Βελτίωση των παραμέτρων θρέψης στους συμπτωματικούς ασθενείς και στα παιδιά (βάρος σώματος, δείκτης μάζας σώματος, εναπόθεση ασβεστίου στα οστά) Αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα Αυξημένος κίνδυνος κακοηθειών καρκίνος οισοφάγου αδενοκαρκίνωμα του λεπτού εντέρου non Hodgkin λεμφώματα (Β & Τ) Αυξημένη επίπτωση της χαμηλής οστικής πυκνότητας και του κινδύνου καταγμάτων Στις γυναίκες αυξημένος κίνδυνος υπογονιμότητας, αυτόματων αποβολών, πρόωρων τοκετών και γέννησης χαμηλού βάρους νεογνών

26 ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ Ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης Για τους περισσότερους ασθενείς η βρώμη είναι ασφαλής Οι ασθενείς εκπαιδεύονται να μην καταναλώνουν δημητριακά και τροφές με γλουτένη (όπως δημητριακά στο πρωινό, μακαρόνια, αλεύρι, κέικ, μπισκότα, έτοιμες σάλτσες) Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να καταναλώνουν προϊόντα ελεύθερα γλουτένης & αμυλούχες τροφές (όπως καλαμπόκι, ρύζι, πατάτες) Τα δεδομένα δείχνουν καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών όταν εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται από εξειδικευμένους γιατρούς-λοιπούς επιστήμονες (διαιτολόγους) και την οικογένεια Προσοχή στην κρυμμένη γλουτένη! (κραγιόν, οδοντόπαστες κ.α) Σε ποσοστό 93% οι ασθενείς φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι μετά τη διάγνωση ενώ ένα μικρό ποσοστό αναφέρει αύξηση του άγχους σχετικά με την υγεία του Ukkola A. et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2011 Kinos S. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012

27

28 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (QOL) Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι οι ασθενείς με κοιλιοκάκη εμφανίζουν χαμηλότερα QoL scores σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό Green PHR et al. Am J Gastroenterol 2001 Ciacci C. et al. Dig Dis Sci 2002 de Rosa A. et al. Psychosomatics 2004 Hauser W. et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 2006 Άλλες μελέτες βρίσκουν βελτίωση της QoL σε συμπτωματικούς και σε ασθενείς στους οποίους η διάγνωση τέθηκε σε προληπτικό έλεγχο Mustalahti K. et al. Eff Clin Pract 2002 Vilppula A. et al. BMC Gastroenterol 2011 Κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι το όφελος από τη δίαιτα περιορίζεται μόνο στους συμπτωματικούς ασθενείς Johnston SD. et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004 Ukkola A. et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2011 Nachman F. et al. Dig Liver Dis 2009 Μία πρόσφατη μετανάλυση έδειξε ότι η κατάθλιψη είναι πιο συχνή στους ενήλικες με κοιλιοκάκη Smith DF & Gerdes LU. Acta Psychiatr Scand 2012 Τέλος, το αίσθημα κόπωσης έχει συνδεθεί με την αδιάγνωστη νόσο Sanders DS. et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 2003

29

30 ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ (NR) ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Συμπτωματολογία, σημεία ή εργαστηριακά ευρήματα τυπικά για κοιλιοκάκη που παραμένουν παρά την από 6-12 μήνες ΔΕΓ Αφορά το 7-30% των ασθενών Στο 35-50% των περιπτώσεων οφείλεται σε εκούσια ή ακούσια κατανάλωση γλουτένης Άλλα συχνά αίτια: η δυσανεξία σε άλλες τροφές (λακτόζη, φρουκτόζη) η βακτηριακή υπερανάπτυξη η μικροσκοπική κολίτιδα η παγκρεατική ανεπάρκεια το σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου η ανθεκτική κοιλιοκάκη

31 ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ (R) ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Εμμένοντα ή υποτροπιάζοντα συμπτώματα και σημεία δυσαπορρόφησης με συνοδό ατροφία των λαχνών παρά την αυστηρή ΔΕΓ για >12 μήνες και εν απουσία άλλων εμφανών διαταραχών (λ.χ λέμφωμα) Αφορά 1-2% των ασθενών Τύπος Ι (πιο συχνός): τα λεμφοκύτταρα που βρίσκονται στον βλεννογόνο μοιάζουν με εκείνα της νόσου χωρίς θεραπεία Τύπος ΙΙ: τα ενδοεπιθηλιακά CD3(+) Τ-λεμφοκύτταρα εμφανίζουν μη φυσιολογικό ανοσοφαινότυπο δ.δ. μεταξύ των δύο τύπων: γενετική ανάλυση της κλωνικότητας των υποδοχέων των Τ- λεμφοκυττάρων ανοσοιστοχημεία κυτταρομετρία ροής Οι δύο παράγοντες που θέτουν τη διάγνωση του τύπου ΙΙ είναι: απώλεια των επιφανειακών αντιγόνων CD3 & CD8 μονοκλωνικότητα των Τ-λεμφοκυττάρων

32 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ (R) ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ Τύπος Ι: αποκλεισμός ακούσιας κατανάλωσης γλουτένης και αναπλήρωση των θρεπτικών συστατικών που ανεπαρκούν συμπτωματική αντιμετώπιση της διάρροιας σε σοβαρές περιπτώσεις χορήγηση συστηματικά κορτικοειδών (πρεδνιζολόνης) σε κορτικοεξάρτηση ή κορτικοανθεκτικότητα χορήγηση ανοσοκατασταλτικών (αζαθειοπρίνης) βουδεσονίδη & μεσαλαμίνη (αποτελεσματικές και με δυνητικά λιγότερες παρενέργειες)

33 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ (R) ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ Τύπος ΙΙ: Η δυσαπορρόφηση και η κακή θρέψη μπορεί να είναι σημαντικού βαθμού και να χρειαστεί παρεντερική διατροφή Παράγοντες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι: κορτικοστεροειδή βουδεσονίδη αζαθειοπρίνη ή 6-μερκαπτοπουρίνη κυκλοσπορίνη μεθοτρεξάτη αντι-tnf Σημαντικός ο κίνδυνος για Τ-λέμφωμα σχετιζόμενο με εντεροπάθεια (EATL): χειρουργείο χημειοθεραπεία μεταμόσχευση μυελού των οστών Συχνά αίτια θανάτου: η κακή θρέψη και η σήψη Η πενταετής επιβίωση για τον τύπο ΙΙ είναι 44% ενώ για τον τύπο Ι 93% Malamut G. et al. Gastroenterology 2009

34 ΕΛΚΩΤΙΚΗ ΝΗΣΤΙΔΟΕΙΛΕΙΤΙΔΑ (ΕΝΕ) ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ (EATL) Η EΝΕ είναι σπάνια κατάσταση, χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδεις εξελκώσεις στο λεπτό έντερο και συναντάται στην ανθεκτική κοιλιοκάκη Η ανεύρεση της ΕΝΕ πρέπει να θέσει την υποψία για λέμφωμα Το λέμφωμα είναι σπάνιο και συνδέεται ισχυρά με την τύπου ΙΙ ανθεκτική κοιλιοκάκη Δύο τύποι λεμφώματος: ο τύπος Ι (80-90%) σχετίζεται αποκλειστικά με την κοιλιοκάκη Το λέμφωμα έχει κακή πρόγνωση με επιβίωση στην 5ετία <20% Η κακή πρόγνωση σχετίζεται με: την έκταση της νόσου, την παρουσία πολλαπλών εστιών στο λεπτό έντερο, τη φτωχή γενική κατάσταση και την παρουσία επιπλοκών (διάτρηση) Σε λέμφωμα η ταυτόχρονη παρουσία ανθεκτικής κοιλιοκάκης τύπου ΙΙ χειροτερεύει την πρόγνωση

35 ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ (NR) & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ (R) ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ι Σε ασθενείς με μη ανταποκρινόμενη μορφή πρέπει να γίνεται προσεκτική εκτίμηση ώστε να ταυτοποιηθεί και αντιμετωπιστεί το αίτιο (strong recommendation, high level of evidence) Η αρχική εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει τον ειδικό ορολογικό έλεγχο καθώς και την ενδελεχή αναθεώρηση της δίαιτας του ασθενούς με τη βοήθεια εξειδικευμένου διαιτολόγου (strong recommendation, high level of evidence) Σημαντική η διάκριση των δύο τύπων της ανθεκτικής νόσου γιατί διαφέρει και η αντιμετώπιση και η πρόγνωση (strong recommendation, moderate level of evidence) Στην ανθεκτική μορφή πρέπει να συζητείται το ενδεχόμενο συνχορήγησης φαρμακευτικής αγωγής μαζί με τη ΔΕΓ (conditional recommendation, moderate level of evidence) Οι ασθενείς με την ανθεκτική μορφή θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να γίνεται «επιθετική» υποστήριξη της θρέψης, ακόμη και με παρεντερική σίτιση εφόσον υπάρχει ένδειξη (strong recommendation, high level of evidence)

36 ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ (NR) & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ (R) ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα παρά την ΔΕΓ πρέπει να υποβάλλονται σε επαναληπτική βιοψία (Grade B) Σε συμπτωματικούς ασθενείς με εντεροπάθεια και ανθεκτική κοιλιοκάκη, οι κακοήθειες που σχετίζονται με την κοιλιοκάκη και άλλα νοσήματα που μιμούνται την κοιλιοκάκη πρέπει να αποκλείονται (Grade C) Απεικόνιση του λεπτού εντέρου πρέπει να γίνεται σε κάθε ασθενή με κοιλιακό άλγος, πυρετό, εντερική απόφραξη, αναιμία, αιμορραγία από το ΓΕΣ ή ανεξήγητη απώλεια βάρους (Grade D) Οι ασθενείς με ανθεκτική κοιλιοκάκη πρέπει να παραπέμπονται σε τριτοβάθμιο κέντρο για βέλτιστη αντιμετώπιση (Grade D)

37 ΕΡΠΗΤΟΕΙΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ Είναι δερματική εκδήλωση της εντεροπάθειας από γλουτένη και οφείλεται στην διατροφική έκθεση σε γλουτένη Χαρακτηρίζεται από ερπητοειδείς συναθροίσεις βλατίδων με έντονο κνησμό και μικρές φυσαλίδες Εντοπίζεται στην έξω επιφάνεια των αγκώνων, των γονάτων και στους γλουτούς και το τριχωτό της κεφαλής Συχνότερα εμφανίζεται μεταξύ 3 ης και 4 ης δεκαετίας και είναι συχνότερο στους άνδρες (2:1) Στη πλειοψηφία των ασθενών το εξάνθημα παραμένει εφ όρου ζωής με εξάρσεις και υφέσεις ανάλογα με τη διαιτητική συμμόρφωση Κύριο διαγνωστικό κριτήριο, η παρουσία εναποθέσεων IgA στο φυσιολογικό δέρμα περιφερικά της βλάβης Λιγότεροι από 10% των ασθενών έχουν σημεία ή συμπτώματα δυσαπορρόφησης 70% έχουν βλεννογονικές βλάβες και ένα 25% φυσιολογικές λάχνες με αυξημένο αριθμό ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων Θεραπεία: ΔΕΓ και Δαψόνη (daspone)

38

39 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING) Υπάρχει μάλλον ομοφωνία ότι οι ασθενείς με κοιλιοκάκη χρήζουν μακροπρόθεσμης παρακολούθησης Δεν είναι ξεκάθαρα το ποιός και κάθε πότε Η ετήσια παρακολούθηση με ορολογικό έλεγχο φαίνεται λογική γιατί τότε το 99% των ασθενών κάνει ορομετατροπή Εξέταση εκλογής (gold standard) για τον έλεγχο της συμμόρφωσης στην ΔΕΓ θεωρείται η εκτίμηση από εξειδικευμένο διαιτολόγο Zanini B. et al. Dig Liver Dis 2010 Ο ορολογικός έλεγχος δεν θεωρείται ακριβής όσον αφορά στη βλεννογονική επούλωση Simpson S. & Thompson T. Gastrointest Endosc Clin N Am 2012 Ο σκοπός φαίνεται να είναι η βλεννογονική επούλωση Elfstrom P. et al. J Natl Cancer Inst 2011 Η μη επούλωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για λέμφωμα, οστική νόσο και τελικά ανθεκτική κοιλιοκάκη Rubio-Tapia A. et al. Am J Gastroenterol 2010 Kaukinen K. et al. Aliment Pharmacol Ther 2007

40 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING) Ο κίνδυνος για οστεοπόρωση και κατάγματα είναι αυξημένος στη κοιλιοκάκη Ο επιπλέον κίνδυνος για κάταγμα στους ενήλικες ασθενείς είναι 481/ ανθρωποέτη Ο επιπλέον κίνδυνος μειώνεται με την ΔΕΓ και τη βελτίωση της ατροφίας ενώ η οστική μάζα αυξάνεται κατά το 1 ο έτος δίαιτας Κατά την παρακολούθηση ελέγχουμε ασβέστιο, αλκαλική φωσφατάση, βιταμίνη D και PTH για αντιρροπιστική αύξηση Η οστική πυκνότητα πρέπει να ελέγχεται: σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (κριτήρια BSG: σε ασθενείς με αρχικά χαμηλή οστική πυκνότητα ή με στοιχεία υπέρ συνεχιζόμενης ατροφίας των λαχνών ή φτωχής συμμόρφωσης στη ΔΕΓ Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μπορεί να χρειαστούν συμπληρωματική θεραπεία Ο υποσπληνισμός που σχετίζεται με την κοιλιοκάκη αλλά όχι με τη διάρκειά της μπορεί να επηρεάσει την ανοσία και έχει παρατηρηθεί αύξηση βακτηριακών λοιμώξεων σε αυτούς τους ασθενείς Οι ασθενείς με κοιλιοκάκη εμφανίζουν ασθενέστερη ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο της ηπατίτιδας Β

41 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING)-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ I Οι ασθενείς με κοιλιοκάκη πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά για υπολειπόμενα ή νέα συμπτώματα καθώς και για τον έλεγχο των επιπλοκών (strong recommendation, moderate level of evidence) Η περιοδική ιατρική παρακολούθηση πρέπει να γίνεται από υγειονομικό με γνώση της νόσου ενώ η εκτίμηση από διαιτολόγο πρέπει να διεξάγεται επί υποψίας παρουσίας στη δίαιτα γλουτένης (strong recommendation, moderate level of evidence) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης στη ΔΕΓ πρέπει να γίνεται με συνδυασμό του ιστορικού και του ορολογικού ελέγχου (IgA TTG ή IgA (ή IgG) DGP) (strong recommendation, moderate level of evidence) H ΕΑΠ με βιοψίες από το έντερο συστήνεται σε περιπτώσεις με απώλεια της κλινικής ανταπόκρισης ή υποτροπής των συμπτωμάτων παρά την ΔΕΓ (strong recommendation, moderate level of evidence) Κατά την παρακολούθηση των ασθενών πρέπει να επιβεβαιωθεί και η αρνητικοποίηση (normalization) των αρχικών παθολογικών εργαστηριακών παραμέτρων (strong recommendation, moderate level of evidence)

42 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING)-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ II Σε πρωτοδιαγνωσθέντες ασθενείς συστήνεται εμβολιασμός για πνευμονιόκοκκο (Grade C) Η οστική πυκνότητα πρέπει να ελέγχεται ετησίως σε ασθενείς που έχουν επιπρόσθετους παράγοντες για οστεοπόρωση ή είναι > 55 ετών (Grade D) Οι ενήλικες ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν ημερησίως τουλάχιστον 1000mg ασβεστίου (Grade D) Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται από διαιτολόγο και/ ή κλινικό με γνώση και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο (Grade D) Οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται ετησίως με αιματολογικό και βιοχημικό προφίλ (Grade D) Η ΔΕΓ είναι ο κεντρικός άξονας στην πρόληψη της οστεοπόρωσης στους ασθενείς με κοιλιοκάκη (Grade D)

43

44 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ελάττωση της τοξικότητας της γλουτένης δημητριακά επεξεργασμένα με γενετική μηχανική πρωτεάσες (όπως η ALV003) που αποδομούν εκλεκτικά την γλουτένη σε μικρά, χωρίς αντιγονικότητα, τμήματα μόρια που δεσμεύουν την γλουτένη (gluten binder) Τροποποίηση της εντερικής διαπερατότητας μόρια που ενισχύουν τις διακυτταρικές συνδέσεις και ελαττώνουν τη μεταφορά της γλουτένης από τον χώρο μεταξύ των κυττάρων (larazotide acetate, AT-001) Τροποποίηση της ανοσολογικής απάντησης Αναστολείς της TG2 και πεπτίδια-αποκλειστές του HLA συστήματος (επίκτητη ανοσία) Αποκλεισμός των λεμφοκυττάρων και θεραπεία έναντι των κυτταροκινών (anti-il-15) που έχουν σαν στόχο τα Th1 (φυσική ανοσία) Εμβολιασμός-με σκοπό την επίτευξη ανοχής στην γλουτένη Natalia E. Castillo et al. Gastroenterol Rep 2014 Tye-Din et al. Sci Transl Med 2010

45 Natalia E. Castillo et al. Gastroenterol Rep 2014

46

47 Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γαστρεντερολογικό τμήμα Εξωτερικό ιατρείο κοιλιοκάκης

48 Η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα που χρειάζονται. Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ. Εξωεντερικές εκδηλώσεις κοιλιοκάκης. Τροφική αλλεργία: Διάγνωση - Αντιμετώπιση

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ. Εξωεντερικές εκδηλώσεις κοιλιοκάκης. Τροφική αλλεργία: Διάγνωση - Αντιμετώπιση ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 010 113 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Ε. ΡΩΜΑ Εξωεντερικές εκδηλώσεις κοιλιοκάκης Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Τροφική αλλεργία: Διάγνωση - Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

10-11 Φεβρουαρίου 2012

10-11 Φεβρουαρίου 2012 7 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕξελΙξεις στη ΓαστρεντερολογIα & ΗπατολογIα ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Υπό την Aιγίδα Δήμος Αθηναίων ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2007 2008 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να μάθεις, διάβασε. Για να κατανοήσεις, γράψε. Για να κατέχεις, δίδαξε.

Διαβάστε περισσότερα

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ 21 Τα αθώα Καρδιακά Φυσήματα της παιδικής ηλικίας Σακχαρώδης ιαβήτης Διάγνωση & Αντιμετώπιση Τροφική Αλλεργία Κοιλιοκάκη: ένα συχνό "άγνωστο" νόσημα ΗPV Mύθοι &

Διαβάστε περισσότερα

οι: Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI)και Crohn s Disease Activity Index (CDAI).

οι: Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI)και Crohn s Disease Activity Index (CDAI). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Χ. Κατσάνος, Κ. Καρµίρης, Ι.Ε. Κουτρουµπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση στη δίαιτα, ποιότητα ζωής, έρευνα Ο ρόλος του διαιτολόγου. Δρ. Μερόπη Κοντογιάννη Λέκτορας «Κλινικής Διατροφής» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Συμμόρφωση στη δίαιτα, ποιότητα ζωής, έρευνα Ο ρόλος του διαιτολόγου. Δρ. Μερόπη Κοντογιάννη Λέκτορας «Κλινικής Διατροφής» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Συμμόρφωση στη δίαιτα, ποιότητα ζωής, έρευνα Ο ρόλος του διαιτολόγου Δρ. Μερόπη Κοντογιάννη Λέκτορας «Κλινικής Διατροφής» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 6 σημεία κλειδιά στην αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιοκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Κοιλιοκάκη. Νεότερα δεδομένα για την παθογένεια, τις κλινικές μορφές, την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση της

2. Κοιλιοκάκη. Νεότερα δεδομένα για την παθογένεια, τις κλινικές μορφές, την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση της Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 61 2. Κοιλιοκάκη. Νεότερα δεδομένα για την παθογένεια, τις κλινικές μορφές, την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση της Κωνσταντίνος Τζιούβας, Δέσποινα Δαμιανάκη-Ουρανού Παιδιατρική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 66 / 12 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Ηπατίτιδα C, ύπουλος αλλά, ιάσιμος κίνδυνος Άσκηση για νέες μητέρες Διαχείριση παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιοκάκη και το παιδί

Κοιλιοκάκη και το παιδί Κοιλιοκάκη και το παιδί Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, M.D. Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Η κοιλιοκάκη είναι αυτοάνοσου τύπου εντεροπάθεια που οφείλεται σε υπερευαισθησία στη γλουτένη λόγω γενετικής προδιάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ελκώδης CROHN. Κολίτις. Νόσος. του. Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου. Α θ ή ν α ι 20 03 Õ Ì Ë Å Ã Á Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Ê Ï Ñ Õ Ì Á

Ελκώδης CROHN. Κολίτις. Νόσος. του. Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου. Α θ ή ν α ι 20 03 Õ Ì Ë Å Ã Á Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Ê Ï Ñ Õ Ì Á Ó Ó Ë Å Ë Ç Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ Ì Á Å Ë Ë Ç Í É Ê Ï Ã Á Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ó & Ä É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã Ë Å Ë Ç Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ Ì Á Å Ë Ë Ç Í É Ê Ï Ã Á Ελκώδης & Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Αισθητικής Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Εισηγητής : Ηλίου Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη 2009 Προλογος Η ηπατίτιδα που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund προς εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην Ελλάδα, πάνω από 3.000 άτομα έχουν κάποιο σύνδρομο θαλασσαιμίας. Αν και οι ασθενείς έχουν ποικίλα κοινά προβλήματα υγείας, ζουν με την ασθένειά τους με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Οι θαλασσαιμίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από το Reliable Cancer Therapies

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 Η ζωή με την κοιλιοκάκη 04 2 Τι είναι η κοιλιοκάκη; 06 3 Γεννηθήκατε με κοιλιοκάκη ή σας παρουσιάστηκε αργότερα; 09 4 Πώς εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη; 10 5 Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΠΓΗΔ

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΠΓΗΔ Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΠΓΗΔ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενική Γραμματέας Ειδική Γραμματέας Ταμίας Μ. Φωτουλάκη Ι. Παναγιώτου Μ. Ρογαλίδου Α. Παπαδοπούλου Α. Ζέλλου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά και

Διαβάστε περισσότερα

ενδοσκοπήσεις Κλωστηρίδιο Difficile (CD) : ιάγνωση και Θεραπεία Ιατρική και Ύβρις Best of εξωσκοπήσεις

ενδοσκοπήσεις Κλωστηρίδιο Difficile (CD) : ιάγνωση και Θεραπεία Ιατρική και Ύβρις Best of εξωσκοπήσεις ενδοσκοπήσεις Το περιοδικό της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) Οκτώβριος - Νοέµβριος - Δεκέµβριος 2013 Tεύχος 30 Λ. Δηµοκρατίας 67, 15451, Αθήνα, Τηλ.: 210 6727531-3, Fax: 210 6727535 Κλωστηρίδιο Difficile

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΓΡΑΦΕΙΟ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 54 IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Diabetes Care 2010; 33: S4-10 Νικολάου Αθανάσιος Εξειδικ/μενος Διαβητολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧOΣ 55 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

ΤΕΥΧOΣ 55 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 AIΣΘHTIKH ΔEPMATOΛOΓIA ΤΕΥΧOΣ 55 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 > Βελτιστοποίηση του ελέγχου της τοπικής μασχαλιαίας εφίδρωσης > Το φάσμα των πρωτοπαθών δερματικών λεμφωμάτων εκ κυττάρων Β > Διάχυτη οζώδης κνήφη

Διαβάστε περισσότερα