ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη. Γ) Το Σωματείο κατέχει στρογγυλή σφραγίδα με τις λέξεις ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 2 ο : ΣΚΟΠΟΣ Οι σκοποί του σωματείου είναι : 1) Να συνενώσει όλους τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ακτινοφυσικούς Φυσικούς Ιατρικής, τους απασχολούμενους σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιατρικά εργαστήρια κ.α. μη Δημοσίους Υπαλλήλους Ακτινοφυσικούς Φυσικούς Ιατρικής, τους αυτοαπασχολούμενους Ακτινοφυσικούς Φυσικούς Ιατρικής καθώς και τους ανέργους Ακτινοφυσικούς Φυσικούς Ιατρικής με στενούς δεσμούς συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, θεωρώντας ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει αντίστοιχη ένωση, η οποία να δύναται εξ ορισμού να εκφράσει τις θέσεις, τις διαθέσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων απέναντι στους εργοδότες αυτού του τομέα. 2) Να υπερασπιστεί, να διαφυλάξει, και να προάγει τα οικονομικά, επαγγελματικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των ως άνω συναδέλφων.

2 3) Να γίνει το μέσο για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας (ενδεικτικά αναφορικά με θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών κ.λπ.) των ως άνω αναφερομένων εργαζομένων Ακτινοφυσικών Φυσικών Ιατρικής. 4) Να συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά σε άλλα σωματεία, σε εργαζόμενους άλλων κλάδων και άλλων χωρών, που βρίσκονται σε αγώνα για τα δικαιώματα τους. 5) Να συντονίζει τις προσπάθειές του με άλλα σωματεία και οργανώσεις ομοιοεπαγγελματικά ή και ευρύτερα για την υπεράσπιση των συμφερόντων ολόκληρου του επαγγελματικού κλάδου (εργαζομένων, ανέργων, ξένων εργαζομένων, ειδικευόμενων) καθώς και για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Να συντονίζει με τη δράση του και άλλα σωματεία τόσο στον ομοιοεπαγγελματικό όσο και στον ευρύτερο εργασιακό χώρο. 6) Να αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά το σκοπό του και τα συμφέροντα των μελών του, καθώς και να καταγγέλλει ή να εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, που αφορούν τα μέλη τους. Άρθρο 3 ο : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ Η πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων θα επιδιωχθεί: Α) Με την εγγραφή στο Σωματείο των ανωτέρω εργαζομένων και ανέργων, αποφοίτων Τμημάτων με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική. Β) Με την διαπραγμάτευση και την σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Γ) Με την διαρκή προβολή των εργατικών αναγκών και δικαιωμάτων, μέσω εντύπων, φυλλαδίων, εφημερίδας του Συλλόγου, αφισών, κ.λπ.

3 Δ) Με τις διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας, απεργίες, και άλλες μορφές αγώνα. Ε) Με τη σύμπραξη με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργατικές συλλογικότητες. Άρθρο 4 ο : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Το σωματείο αποτελεί πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Η τυχόν επιλογή προσχώρησης σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ή και στο Εργατικό Κέντρο αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών, με κριτήριο την κοινότητα σκοπών και στόχων. Άρθρο 5 ο : ΜΕΛΗ Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε Ακτινοφυσικός του οποίου ο ασφαλιστικός φορέας δεν είναι το Δημόσιο, δηλαδή κάθε Ακτινοφυσικός ο οποίος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Ιατρική Φυσική, ή και στην Ακτινοφυσική, ή και στην Φυσική Νοσοκομείου καθώς και όποιος είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τόσο εντός όσο και εκτός των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ο οποίος εργάζεται κατά κύριο λόγο με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ αποκοπή, ωρομίσθιος, τηλεργασία κ.λ.π.) και ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λ.π.), που εργάζεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα ή ιθαγένεια., καθώς και άνεργοι Ακτινοφυσικοί που έχουν αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ο επιθυμών και έχων τα τυπικά προσόντα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου, υποβάλλει έγγραφη ή και δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση

4 προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου στην οποία πρέπει απαραιτήτως να περιέχονται: α) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης και διεύθυνση κατοικίας. β) Πεδίο δραστηριότητας, χώρος και εργασιακή σχέση, γ) Στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού Μαζί με την αίτηση εγγραφής, ο αιτών καταβάλλει το απαιτούμενο ποσό για την εγγραφή του στο σωματείο (δικαίωμα εγγραφής) το οποίο ορίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 ) και τη συνδρομή του τρέχοντος έτους η οποία ορίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 ). Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου η οποία αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των ποσών αυτών με πλειοψηφία 3/5 επί των προσηκόντως (ταμειακά τακτοποιημένων) παρόντων μελών. Οι εγγραφές μελών εγκρίνονται μέχρι την ημέρα εκλογής της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές. Άρθρο 6 ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος που τηρεί και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, έχει τα παρακάτω δικαιώματα: Α) Να συμμετέχει ολόπλευρα στη ζωή του σωματείου. Να είναι ενήμερος για κάθε τι που αφορά τη λειτουργία του σωματείου. Β) Να παίρνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να τοποθετείται και να αποφασίζει για όλα τα θέματα που τίθενται σε ψηφοφορία. Να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις όλων των οργάνων του σωματείου, με δικαίωμα γνώμης και ψήφου.

5 Γ) Να διακινεί ελεύθερα τις απόψεις του και τις ιδέες του μέσα στο σωματείο, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο και τρόπο που συνάδει στην αρχή της ελευθερίας της έκφρασης. Δ) Να ασκεί κριτική, να ελέγχει τις πράξεις και τις παραλείψεις του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και όλων των οργάνων του σωματείου. Να ζητά από τα όργανα και από κάθε μέλος του σωματείου την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, των αποφάσεων και των εντολών των Γενικών Συνελεύσεων. Ε) Να ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλα τα όργανα του σωματείου. Στ) Να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο. Για τούτο υποβάλλει έγγραφη αίτηση διαγραφής με την ταυτόχρονη καταβολή των τυχόν καθυστερούμενων οφειλών του???. Όλα τα μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους. Άρθρο 7 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος οφείλει : Α) Να αντιλαμβάνεται ότι τα δικαιώματά του στο σωματείο συνοδεύονται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, είναι υποχρέωσή του να συμμετέχει στη ζωή του σωματείου, να βοηθά στη λειτουργία του και να αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί για την πραγμάτωση των στόχων του σωματείου. Β) Να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες του συλλόγου (Γ.Σ. κ.λπ.). Γ) Να τηρεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Δ) Να καταβάλλει στο σωματείο προσηκόντως τις συνδρομές του. Κάθε μέλος απαλλάσσεται από τις προς το σωματείο συνδρομές κατά το χρονικό διάστημα που είναι άνεργος. Ε) Ειδικότερα για τους ανέργους οι οποίοι επιθυμούν την εγγραφή τους στο Σωματείο, προβλέπεται ότι υποχρεούνται να καταβάλουν το εκάστοτε

6 ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εγγραφής τους (δικαίωμα εγγραφής) και το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 ). Για το επόμενο ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Σωματείο, απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν για το διάστημα αυτό άνεργοι. Άρθρο 8 ο : ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Όσοι δεν δύνανται σύμφωνα με το παρόν να είναι μέλη του σωματείου, μπορούν να είναι «Φίλοι» του σωματείου. «Φίλοι» του σωματείου μπορεί να είναι Ακτινοφυσικοί των οποίων ο ασφαλιστικός φορέας είναι το Δημόσιο, Ακτινοφυσικοί που εργάζονται στο εξωτερικό, όσοι δεν ανήκουν στον αυτό επαγγελματικό κλάδο ή είναι συνταξιούχοι του αυτού επαγγελματικού κλάδου. Οι «Φίλοι» του σωματείου έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης όλων των διαδικασιών του σωματείου καθώς και το δικαίωμα της συμβουλευτικής γνώμης στις Γενικές Συνελεύσεις, στερούνται, όμως, κάθε δικαιώματος που αφορά τις λειτουργίες του σωματείου. Από τους «Φίλους» του Σωματείου, ρητά εξαιρούνται οι εργοδότες Ακτινοφυσικοί. Άρθρο 9 ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Α) Τακτικοί οικονομικοί πόροι: Η ετήσια συνδρομή των μελών η οποία ορίζεται ότι ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (50,00 ). Β) Έκτακτοι οικονομικοί πόροι: Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών ορίζεται ότι ανέρχεται στα είκοσι ευρώ (20,00 ). Οι έκτακτες εισφορές των μελών. Οι εισφορές συναδέλφων και φίλων του σωματείου.

7 Ποσά που συγκεντρώνονται από εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, εράνους, πώληση εντύπων, λαχειοφόρους, δωρεές, ενισχύσεις από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς. (ενδεικτικά Εργατικό Κέντρο) Όλα τα έσοδα αναγράφονται στο βιβλίο εσόδων εξόδων του σωματείου και εισπράττονται με διπλότυπη απόδειξη. Εισφορές μπορεί να εισπραχθούν και με κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης (αριθμημένα και σφραγισμένα με την σφραγίδα του συλλόγου). Το σωματείο απαγορεύεται να πάρει χρηματοδότηση από εργοδότες, οργανώσεις εργοδοτών, κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές παρατάξεις, κρατικούς και διακρατικούς φορείς, γιατί τέτοια χρηματοδότηση θα έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του και την αυτοτέλειά του. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία του σωματείου, αποδίδεται σε άλλο σωματείο ή ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του. Είναι δυνατόν με απόφαση της Γ.Σ. να γίνεται χρήση του ταμείου για οικονομική ενίσχυση συναδέλφου που τυχόν χάσει τη δουλειά του λόγω συνδικαλιστικής δράσης. Άρθρο 10 ο : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Διαγράφεται από το σωματείο οποιοδήποτε μέλος: Α) έγινε εργοδότης Β) του επιβλήθηκε σαν πειθαρχική κύρωση η διαγραφή από το σωματείο. Η διαγραφή μέλους του σωματείου αποφασίζεται με πλειοψηφία των ¾ ταμειακώς τακτοποιημένων παρόντων μελών της Γ.Σ., ύστερα από έγγραφη ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και προφορική και σε κάθε περίπτωση (με ποινή ακυρότητας) αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε μέλους του σωματείου. Μέλος του σωματείου που καθυστερεί την καταβολή συνδρομών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών διαγράφεται αυτομάτως από το

8 σωματείο. Επανεγγράφεται άμα τη εξοφλήσει όλων των καθυστερούμενων - οφειλόμενων συνδρομών. Άρθρο 11 ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι πειθαρχικές κυρώσεις είναι ανάλογες με το μέγεθος και τη φύση του παραπτώματος στο οποίο υποπίπτει το μέλος του σωματείου. Ως παράπτωμα, θεωρούνται ενέργειες και συμπεριφορές που αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του συλλόγου και που υπονομεύουν τη λειτουργία και την δράση του, ενδεικτικά αντισυναδελφική συμπεριφορά, στήριξη των επιδιώξεων των εργοδοτών κ.ο.κ.. Πειθαρχικές κυρώσεις είναι οι εξής: α) σύσταση, β) μομφή, γ) διαγραφή. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων προτείνεται από το Δ.Σ. ή οποιοδήποτε μέλος του σωματείου και την απόφαση λαμβάνει αποκλειστικά η Γενική Συνέλευση του Σωματείου η οποία αποφασίζει για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων με πλειοψηφία 3/5 επί των ταμειακώς τακτοποιημένων παρόντων μελών της. Άρθρο 12 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του συλλόγου είναι το ανώτερο όργανο του Σωματείου. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Γ.Σ. γίνονται δύο (2) τουλάχιστον φορές το χρόνο (κατά τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο). Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το αιτηθεί τουλάχιστον το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της σύγκλισης της Γ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, ή απορρίπτει το αίτημα με ειδική αιτιολογία.

9 Σε κάθε περίπτωση, έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να προκαλέσει με έγγραφη ή δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της σύγκλισης της Γ.Σ., το ¼ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται εκ των προτέρων με την εξαγγελία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Την ευθύνη για την ενημέρωση των μελών για τη Γενική Συνέλευση, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετέρχεται κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά ανάρτηση σε ιστοσελίδα, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική επιστολή, τηλεφωνική κλίση κ.ο.κ.) προκειμένου τα μέλη του Σωματείου να ενημερωθούν προσηκόντως. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτήν το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του σωματείου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη συζήτηση, συγκαλείται με ευθύνη του Δ.Σ. νέα Γενική Συνέλευση εντός το αργότερο 30 ημερών, για την οποία απαιτείται παρουσία του 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και τη δεύτερη φορά, συγκαλείται τρίτη Γ.Σ. με ευθύνη του Δ.Σ. του Σωματείου εντός το αργότερο 30 ημερών από τη δεύτερη, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα απαρτιζόμενη από τα παρευρισκόμενα και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με ανοιχτή ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. Για θέματα αρχαιρεσιών, εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο, έγκρισης λογοδοσίας, και απεργίας η ψηφοφορία είναι μυστική.

10 Στις Γενικές Συνελεύσεις τα μέλη του Σωματείου καλούνται με προσωπικές προσκλήσεις, τις οποίες αποστέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την τιθέμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στις προσκλήσεις υποχρεωτικά αναγράφεται α) ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα σύγκλισης της Γ.Σ., β) η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., γ) αν η συγκαλούμενη συνέλευση είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, τακτική ή έκτακτη. Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνεται απολογισμός και αποφασίζεται το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου. Εκεί ελέγχονται και όλα τα όργανα του Σωματείου (Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή, κ.λπ.), για το εάν υλοποίησαν τις αποφάσεις της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Υφίσταται δυνατότητα συγκρότησης τοπικού παραρτήματος του σωματείου ύστερα από απόφαση της ιδρυτικής συνέλευσης του παραρτήματος και εφόσον αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού. Τοπικό παράρτημα μπορεί να ιδρυθεί ένα (1) σε κάθε νομό με έδρα οποιαδήποτε πόλη του νομού αποφάσισαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην ιδρυτική τους συνέλευση. Απαγορεύεται ρητά η ίδρυση δεύτερου παραρτήματος στον ίδιο νομό. Στην συνέχεια το Δ.Σ. του Σωματείου Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος εγκρίνει την ίδρυσή του παραρτήματος και παραδίδει την σφραγίδα του παραρτήματος. Τα παραρτήματα του Συλλόγου έχουν αυτοτέλεια στη δράση και τη λειτουργία τους (Γ.Σ., Δ.Σ. κ.λπ.) στα πλαίσια των γενικότερων σκοπών του Σωματείου της περιοχής τους. Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα εργατική, συνδικαλιστική νομοθεσία, εγγράφονται στα αντίστοιχα τοπικά εργατικά κέντρα.

11 Άρθρο 13 ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρμόδιο όργανο προκειμένου να φέρει εις πέρας τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, στο διάστημα από τη μία Γενική Συνέλευση στην άλλη, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθήκον του είναι να συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Γι αυτό λογοδοτεί και ελέγχεται στις Γενικές Συνελεύσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του, που καλείται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντα συμβούλου εντός το αργότερο οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του. Εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Έφορο και ένα (1) Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου είναι 7μελές και η θητεία του είναι 2ετής. Βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Συνεδριάζει μία φορά το μήνα σε ημερομηνία, ώρα και μέρος που αποφασίζεται από το προηγούμενο Δ.Σ. και πιο τακτικά αν τούτο κριθεί αναγκαίο. Έκτακτο Δ.Σ. μπορεί να συγκληθεί από τουλάχιστον 3 μέλη του με έγγραφη ή δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος και είναι υποχρεωμένος είτε να συγκαλέσει έκτακτο Δ.Σ. είτε να απορρίψει αιτιολογημένα το ως άνω αίτημα. Σε κάθε περίπτωση έκτακτο Δ.Σ. μπορούν να προκαλέσουν τουλάχιστον 5 μέλη του με έγγραφη ή δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος είναι υποχρεωμένος τότε να συγκαλέσει το Δ.Σ.. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρευρίσκονται τα μέλη του σωματείου με μόνο δικαίωμα αυτό του λόγου. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τα μέλη του. Κάθε μέλος του Δ.Σ. αλλά και κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να ζητήσει με έγγραφη ή δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

12 αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητηθούν θέματα προ ημερησίας διατάξεως. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά την πλειοψηφία των παρόντων. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δυνατόν να λαμβάνουν χώρα και μέσω διαδικτύου (μέσω web camera). Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα περί απαρτίας, πλειοψηφιών, θεμάτων ημερησίας διατάξεως κ.λπ. ισχύουν και για τις συνεδριάσεις μέσω διαδικτύου. Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με το γραμματέα κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί με τη ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή του Σωματείου προκειμένου αυτό νομίμως να εκπροσωπήσει το Σωματείο για συγκεκριμένες ενέργειες. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου. Ο Γραμματέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, το μητρώο μελών, φροντίζει την αλληλογραφία του Σωματείου και τα αρχεία εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη τήρησης του βιβλίου εσόδων εξόδων (ταμείο), των μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης με τις οποίες γίνεται η είσπραξη των ετήσιων συνδρομών και των λοιπών εισφορών, των μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής με τις οποίες γίνεται η οποιαδήποτε πληρωμή και του βιβλίου περιουσίας όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου. Ο Ταμίας μία (1) φορά το χρόνο και ειδικότερα στη τακτική Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου κάθε έτους, συντάσσει λεπτομερή

13 απολογισμό της διαχείρισής του, τον οποίο υποβάλλει σε κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα όργανα αυτά με την έγκριση του απολογισμού διαχείρισης φέρουν αλληλέγγυα την ευθύνη με τον Ταμία. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας βοηθά τον Γραμματέα στο έργο του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Ο Έφορος φροντίζει για την επιστημονική συνεργασία του Σωματείου με άλλους επιστημονικούς φορείς και αναπληρώνει τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Το μέλος επιλαμβάνεται για τη συνδικαλιστική συνεργασία του Σωματείου με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς. Άρθρο 14 ο : ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται μαζί και κατά τον ίδιο τρόπο με το Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία της είναι διετής. Μετά την εκλογή της κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η οποία καλείται κατόπιν πρόσκλησης από εκείνον που πήρε τις περισσότερες ψήφους, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Επιβλέπει αν αυτή είναι σύμφωνη με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει το βιβλίο Εσόδων Εξόδων και να ζητά την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση και την υποβάλλει στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Εξελεγκτικής Επιτροπής συντάσσεται πάνω στο βιβλίο Εσόδων Εξόδων. 2. Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να εκλέξουν και μία σειρά Επιτροπών για την καλύτερη λειτουργία του σωματείου, για την καλύτερη υλοποίηση των

14 αποφάσεων των Γ.Σ., π.χ.: Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας. Ο αριθμός των μελών τους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση έχει τη δυνατότητα ανάκλησης οποιουδήποτε μέλους των επιτροπών αυτών. Οι Επιτροπές λογοδοτούν στις Γενικές Συνελεύσεις και οφείλουν να κρατούν πρακτικά συνεδριάσεων. 3. Οι συνεδριάσεις όλων των λοιπών οργάνων και των Επιτροπών είναι ανοιχτές για κάθε μέλος του σωματείου με το δικαίωμα γνώμης. Άρθρο 15 ο : ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Κατά την τελευταία τακτική (σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διετούς θητείας του Δ.Σ) ή έκτακτη (σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. πριν την πάροδο της διετίας) Γενική Συνέλευση της θητείας του Δ.Σ. αυτό λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του. Αυτή η Γ.Σ. ονομάζεται Εκλογοαπολογιστική. Εκλέγει από το σώμα της τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία φροντίζει για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στα συνέδρια των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και με βάση το βιβλίο του μητρώου μελών. Αποφαίνεται για κάθε προκύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται την ίδια ημέρα και διαρκούν το αργότερο δύο (2) ημέρες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την εφορευτική επιτροπή. Στην Εφορευτική Επιτροπή οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα, καταθέτουν αίτηση αμέσως μετά την εκλογή της. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. είναι δυνατόν να διεξαχθούν είτε με ψηφοδέλτια συνδυασμών, είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ύστερα από σχετική έγγραφη αίτησή των ατόμων ή του συνδυασμού η οποία απευθύνεται προς την εφορευτική επιτροπή.

15 Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους και αμέσως καταρτίζει το ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια. Επίσης, με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής τοιχοκολλείται άμεσα στα γραφεία του σωματείου πίνακας των υποψηφίων. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου (ενδεικτικά διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) Οι αρχαιρεσίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι κατέρχονται με ατομικά ή κατά συνδυασμό ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά. Οι έδρες του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. (δηλαδή, επτά (7) ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής δηλαδή, τρία (3) ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται για τα συνέδρια. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς ή ανεξάρτητους με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα, ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο.

16 Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολοίπων, την έδρα παίρνει το ψηφοδέλτιο που δεν έχει άλλη έδρα στο Δ.Σ. αλλιώς το ψηφοδέλτιο που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Τέλος, σε περίπτωση ισοψηφίας ψηφοδελτίων η έδρα καταλαμβάνεται με κλήρωση. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως, τον οποίο έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοσταυρίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση. Για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ή εκλιπόντος ή παυθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής καλείται να αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού στον οποίο ανήκε ο παραιτηθείς ή εκλιπών ή παυθείς. Για την αντικατάσταση μεμονωμένου, η αναπλήρωση γίνεται από το λαβόντα τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης υποψήφιο, ανεξαρτήτως συνδυασμού. Άρθρο 16 ο : ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η αλλαγή του παρόντος καταστατικού μπορεί να λάβει χώρα ύστερα από Καταστατική Συνέλευση την οποία δύνανται να αιτηθούν το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη πρόταση προς το Δ.Σ. Στην πρόταση αυτή, πρέπει να αναγράφεται η τροποποίηση ποιων άρθρων προτείνεται και για ποιο λόγο. Η Καταστατική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Οι καταστατικές αλλαγές που θα προταθούν πρέπει να συγκεντρώσουν αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των ψήφων των προσηκόντως παρόντων στη Συνέλευση μελών. 2. Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένα σε αυτό λιγότερα από είκοσι (20) μέλη. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει απαρτία όταν συμμετέχουν σε αυτή

17 το 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η οποία πρέπει να λάβει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου με την πλειοψηφία των 3/4 των προσηκόντως παρόντων μελών. Αφού αποφασισθεί να διαλυθεί το Σωματείο, η περιουσία του σε χρήματα, κινητά και ακίνητα, διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 17 ο : Ό, τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα σωματεία, τα νομικά πρόσωπα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

18 ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1 Αντωνίου Κωνσταντίνος 2 Αποστολίδου Βασιλική Δημήτριος 3 Βαρδαλάκη Εβίνα Αντώνιος-Δημήτριος 4 Γρηγοριάδης Ιωάννης Μιχαήλ 5 Ζαπρός Άγγελος Παναγιώτης 6 Ιακωβάκη Ευαγγελία Δημήτριος 7 Ιωάννου Ανδρέας Αντώνιος 8 Ιωάννου Δημήτριος Αθανάσιος 9 Καΐσας Ιωάννης Μιχαήλ 10 Κακανά Χριστίνα Μενέλαος 11 Κιάτση Ευθυμία Θωμάς 12 Κουλούρης Χαράλαμπος Νικόλαος 13 Κυρούδη Αρχοντία Κύρος 14 Κωνσταντινίδης Μανώλης Αριστείδης 15 Μελίδης Χρήστος Δημήτριος 16 Μπαλλάς Απόστολος Ιωάννης 17 Μπαρμπαγιαννίδης Προκόπης Ιωάννης 18 Νταλιάνης Κωνσταντίνος Σπυρίδωνας 19 Ξάνθης Ευστάθιος Ιωάννης 20 Ξενίδου Ευφροσύνη Χρήστος 21 Ορδουλίδης Σωκράτης Μωχάμεντ 22 Πάντος Γεώργιος Ιωάννης 23 Πρίντιπας Ιωάννης 24 Σερβιτζόγλου Ναυσικά-Γεωργία Ιωάννης 25 Τζιάκα Χριστίνα Παναγιώτης 26 Τσαντίλας Ξενοφών Κωνσταντίνος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα