Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών"

Transcript

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με την προστασία προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: εκείνες που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής: ΑΠΔΠΧ) και εκείνες που εκδίδονται από τα δικαστήρια. Στη συνέχεια επιχειρείται επιγραμματική μεν, αλλά κριτική αναφορά σε επιλεγμένες αποφάσεις, αμφοτέρων των κατηγοριών, της περασμένης πενταετίας ( ), που επιμελήθηκε η Μ. Σώτου και ακολουθεί μελέτη του Β. Σωτηρόπουλου με τίτλο «Η πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και η προστασία προσωπικών δεδομένων». Από το επόμενο τεύχος θα αρχίσει η δημοσίευση και ο σχολιασμός τρεχουσών αποφάσεων (ετών 2004 και εφεξής) τόσο της Αρχής, όσο και των δικαστηρίων. Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Επιλογή - σχολιασμός: Μ. Σώτου) ΑΠΔΠΧ 109/ Επεξεργασία δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου πότε επιτρέπεται επεξεργασία δεδομένων που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων νόμιμοι αποδέκτες αρνητικών δεδομένων χρονική διάρκεια τήρησης στο αρχείο τέτοιων στοιχείων Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν κρίνεται «απολύτως αναγκαία» για την προστασία της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, σύμφωνα και με το άρθρο 5 2 εδ. ε του ν. 2472/ 97, αφού η προστασία της εμπορικής πίστης «υπερέχει προφανώς» των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων. Αντίθετα, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν τις αγορές και πωλήσεις ακινήτων (ευμενή δεδομένα), με σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών, είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας, κατά την οποία τα δεδομένα «δεν πρέπει να είναι περισσότερα 1. Α. Καΐσης/Ν. Παρασκευόπουλος, Προστασία προσωπικών δεδομένων, 2001, σελ. 273 επ. 81

2 82 Μ. Σώτου Digesta 2005 από όσα κάθε φορά απαιτείται, εν όψει του σκοπού της επεξεργασίας» 2. Αποδέκτες αρνητικών δεδομένων, που αφορούν τη φερεγγυότητα των καταναλωτών, μπορούν να είναι μόνο οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρίες διαχείρισης πιστωτικών καρτών 3, καθώς και φορείς του δημοσίου τομέα, αλλά όχι τρίτοι μετέχοντες στις οικονομικές συναλλαγές και ακόμη λιγότερο μη μετέχοντες. Τέλος, κρίνεται υπερβολική η διάρκεια τήρησης τέτοιου είδους δεδομένων, η οποία πρέπει να ισχύει μόνο για τις βαρύτερες περιπτώσεις 4, όταν δηλαδή το ποσό για το οποίο καταχωρήθηκε το δυσμενές δεδομένο είναι μεγάλο και όχι όταν πρόκειται για μικροποσά. ΑΠΔΠΧ 50/ Όροι για την νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και τη διαπίστωση πιστοληπτικής ικανότητας Με την απόφαση αυτή διασαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι ανεκτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία το υποκείμενο δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, όταν η επεξεργασία γίνεται με το σκοπό της άμεσης εμπορίας. Στο δεύτερο μέρος της απόφασης, η Αρχή προβαίνει στην περιοριστική απαρίθμηση των δεδομένων, τα οποία επιτρέπεται να συλλέγουν οι εταιρίες εμπορίας πληροφοριών, όπως η «Τειρεσίας Α.Ε.», χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, και τα οποία συλλέγονται για τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας των υποκειμένων. Σημαντική είναι και η καθολική απαγόρευση συλλογής «ευμενών» 6 στοιχείων (white list), για τα οποία πρέπει πάντοτε να υπάρχει η συγκατάθεση του υποκειμένου, σε αντίθεση με τη συλλογή «δυσμενών» στοιχείων (black list), τα οποία είναι δυνατόν να συλλέγονται υπό προϋποθέσεις και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου. 2. Άρθρο 4 1 β του ν. 2472/ Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 523/1999 ως προς τους αποδέκτες των δεδομένων, στους οποίους προστέθηκαν οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν. 1905/ 90, ν. 2076/92, αρ εδ. β, και οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/86, ν. 2076/92, αρ εδ. γ, Α. Καΐσης/Ν. Παρασκευόπουλος, Προστασία προσωπικών δεδομένων, 2001, σελ Για τους κανόνες κατηγοριοποίησης δεδομένων της Τειρεσίας ΑΕ και για τη χρονική διάρκεια τήρησής τους βλ. και την απόφαση ΑΠΔΠΧ 523/1999, Α. Καΐσης/Ν. Παρασκευόπουλος, Προστασία προσωπικών δεδομένων, 2001, σελ Α. Καΐσης/Ν. Παρασκευόπουλος, Προστασία προσωπικών δεδομένων, 2001, σελ. 283 επ. 6. Π.χ. κατοχή πιστωτικής κάρτας ή μπλοκ επιταγών, αναφορά σε υπάρχουσα ακίνητη περιουσίας κ.λπ. 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

3 Digesta 2005 Προστασία προσωπικών δεδομένων 83 ΑΠΔΠΧ 523/18/2000 Όροι για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νέων μητέρων για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης στο χώρο των μαιευτηρίων Στην απόφαση αυτή εκφράζονται αμφιβολίες για το αν η συγκατάθεση που δίνουν οι νέες μητέρες στα μαιευτήρια ανταποκρίνονται στους όρους του άρθρου 2 ια ν. 2472/97, το οποίο ορίζει την έννοια της συγκατάθεσης. Για το λόγο αυτό θεσπίζεται υποχρέωση των υπεύθυνων επεξεργασίας να προβαίνουν στη σύνταξη διπλοτύπου έντυπου συμπλήρωσης στοιχείων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας και διαφήμισης, με την επιφύλαξη και των άρθρων 9 10 και 14 6 του ν. 2251/94. Παράλληλα θεσπίζεται χρονικό όριο για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων τρεις μήνες από την έξοδο της μητέρας από το μαιευτήριο, μετά την πάροδο των οποίων απαιτείται νέα συγκατάθεση του υποκειμένου. ΑΠΔΠΧ 1469/ Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Με την απόφαση αυτή η Αρχή έκρινε ποια είναι τα αναγκαία στοιχεία των συνδρομητών, που μπορούν να συλλέγουν οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. ΑΠΔΠΧ 1661/2000 Επεξεργασία εκ μέρους τραπέζης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ανακοίνωση αυτών σε τρίτο Με την απόφαση αυτή επιβλήθηκαν κυρώσεις σε τράπεζα, η οποία προκειμένου να ασκήσει πίεση σε δανειολήπτες μη συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, προέβη σε ανακοίνωση της αφερέγγυας συμπεριφοράς τους προς την υπηρεσία στην οποία οι δανειολήπτες εργάζονταν. Η ανακοίνωση αυτή προσωπικών δεδομένων σε τρίτο, που έγινε χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων, ορθά θεωρήθηκε ότι πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των άρθρων 11 3 και 5 1 του ν. 2472/97 και συγκεκριμένα ότι η επεξεργασία αυτή δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 5 2, όταν δηλαδή είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος 7. Α. Καΐσης/Ν. Παρασκευόπουλος, Προστασία προσωπικών δεδομένων, 2001, σελ. 327 επ.

4 84 Μ. Σώτου Digesta 2005 επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι το συμφέρον τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και δεν θίγονται ελευθερίες αυτών (εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας). ΑΠΔΠΧ 482/ Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτο που συνδέεται με σχέση αντιπροσώπευσης με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ενεργώντας για λογαριασμό του τελευταίου Με την απόφαση αυτή κρίθηκε αν είναι νόμιμη η επεξεργασία από εταιρία τρίτη προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που έχει συλλέξει ο τελευταίος στα πλαίσια της συναλλακτικής σχέσης του με καταναλωτές. Εν προκειμένω, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας είχε αναθέσει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της στην εταιρία Α. Η Αρχή έκρινε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρία Α για λογαριασμό της Τράπεζας Β λειτουργώντας ως αντιπρόσωπος της τελευταίας, είναι νόμιμη, καθώς τηρούνται οι όροι του άρθρου 10 ν. 2472/97, που αφορούν στο απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας και ότι τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται εντός του σκοπού για τον οποίο συλλέγησαν, καθώς η επεξεργασία περιορίζεται μόνο στους σκοπούς της αντιπροσώπευσης. Όπως ήδη σχολιάστηκε, η απόφαση αυτή παραβλέποντας το γεγονός ότι τα υπό κρίση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενέπιπταν στο τραπεζικό απόρρητο, και κατά συνέπεια για την επεξεργασία τους από εταιρία τρίτη προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας απαιτούνταν η συγκατάθεση του υποκειμένου, οδηγήθηκε σε εσφαλμένη κρίση. ΑΠΔΠΧ 86/ Επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στη συγκέντρωση «κινδύνων», που έχουν αναλάβει ιδιώτες και επιχειρήσεις από δάνεια και πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Με την απόφαση αυτή η Αρχή έκρινε ότι η χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου συλλογή στοιχείων, που αφορούν οφειλές πέραν των βεβαιωμένων και απαιτητών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τη μείωση των επισφαλειών, που προκύπτουν από την υπερχρέωση, είναι μη πρόσφορη και δυσανάλογη με τον προαναφερόμενο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 4 1 β του ν. 2472/97. ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (Επιλογή - σχολιασμός: Μ. Σώτου) 8 Α. Καΐσης/Ν. Παρασκευόπουλος, ο.π., σελ. 343 επ /04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

5 Digesta 2005 Προστασία προσωπικών δεδομένων 85 ΕφΑθ 4786/ Εσφαλμένη καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οφειλόμενη σε αμέλεια της εταιρίας εμπορίας πληροφοριών βλάβη του υποκειμένου των δεδομένων Το δικαστήριο, ερευνώντας τη νομιμότητα της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρία εμπορίας πληροφοριών «Τειρεσίας ΑΕ», προβαίνει σε στάθμιση συμφερόντων, σύμφωνα με την οποία είναι νόμιμη η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την οικονομική φερεγγυότητα των υποκειμένων, με σκοπό την προαγωγή και προστασία του θεσμού της πίστης και της εξυγίανσης των οικονομικών συναλλαγών ακόμα και άνευ της συγκατάθεσης των υποκειμένων. Η παράλειψη όμως του υπεύθυνου επεξεργασίας, εν προκειμένω της «Τειρεσίας ΑΕ», να προβεί σε επαλήθευση των δεδομένων που συνέλεξε, οφειλόμενη σε αμέλειά της, συνιστά παράβαση του άρθρου 4 1 περ. γ του ν. 2472/97, με αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο υποκείμενο των δεδομένων. Για το λόγο αυτό επιδίκασε στον φορέα των δεδομένων εύλογη χρηματική ικανοποίηση. ΠολΠρΑθ 528/ Προστασία καταναλωτή νομιμοποίηση ενώσεων καταναλωτών για άσκηση συλλογικής αγωγής δυνατότητα έγερσης συλλογικής αγωγής βάσει του ν. 2472/97 Το δικαστήριο με την απόφαση αυτή απέρριψε συλλογική αγωγή λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της ενάγουσας ένωσης καταναλωτών, καθόσον η ένωση καταναλωτών νομιμοποιείται στην άσκηση συλλογικής αγωγής όταν θίγεται το συλλογικό καταναλωτικό συμφέρον, δηλαδή το κοινό με την ιδιότητά του ως καταναλωτή, κατά την έννοια του ν. 2251/94, ενώ κατά το ν. 2472/97 το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει την ιδιότητα αυτή, διότι αντικείμενό του είναι «η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ατόμου ειδικά και όχι η θέσπιση δικαιωμάτων υπέρ του καταναλωτή», καθώς, όπως αναφέρεται, ο νόμος αυτός δεν ρυθμίζει την ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος της προσωπικότητας στο επίπεδο του καταναλωτή. Η κρίση του δικαστηρίου όσον αφορά στη μη χορήγηση δικαιώματος στις ενώσεις καταναλωτών για άσκηση συλλογικής αγωγής με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/97 δικαιολογεί επιφυλάξεις. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο ν. 2472/97 έχει ως σκοπό την προστασία της προσωπικότητας εν γένει, η οποία ασφαλώς περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής ζωής του ατόμου και υπό όλες τις ιδιότητες που αυτό εμφανίζεται, άρα και αυτή του καταναλωτή 12. Με την έννοια 10. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. 11. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. 12. Βλ. σχετικά ΕισΕκθ ν. 2472/97, ΚΝοΒ 1997 σελ. 501.

6 86 Μ. Σώτου Digesta 2005 αυτή, αν η παραβίαση των διατάξεων του ν. 2472/97 αφορά σύμβαση προμηθευτή και καταναλωτή, χωρεί η κατά το άρθρο 10 9 ν. 2251/94 συλλογική αγωγή προς προστασία των συλλογικών συμφερόντων από κάθε παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτή, όπως κρίθηκε σε δεύτερο βαθμό στην υπόθεση αυτή (βλ. την αμέσως επόμενη απόφαση). ΕφΑθ 147/ Προστασία καταναλωτή νομιμοποίηση ενώσεων καταναλωτών για άσκηση συλλογικής αγωγής δυνατότητα έγερσης συλλογικής αγωγής βάσει του ν. 2472/97 Η απόφαση αυτή εξαφάνισε την απόφαση ΠολΠρΑθ 528/2002 (αμέσως παραπάνω), με τη σκέψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 9 του ν. 2251/94 οι ενώσεις καταναλωτών έχουν δικαίωμα να εγείρουν κάθε είδους αγωγή για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, αναγνωρίζοντας έτσι ότι ο ν. 2472/97 έχει εφαρμογή και στην προστασία του προσώπου υπό την ιδιότητά του ως καταναλωτή. ΜονΠρΑθ 2110/ ΑΠΔΠΧ 19/ Η συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων παραβιάζει τ άρθρα 4 και 5 ν. 2472/97, όταν γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση των δικαιούχων η αποστολή στις ως άνω διευθύνσέις ηλεκτρονικών μηνυμάτων συνιστά, κατ άρθρο 9 1 ν. 2774/99, παράνομη επεξεργασία των διευθύνσεων, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των δικαιούχων η διακοπή, εκ μέρους του παρέχοντος τις υπηρεσίες Διαδικτύου, της λήψεως των ως άνω παράνομων ηλεκτρονικών μηνυμάτων είναι νόμιμη Στην προκειμένη περίπτωση η ηλεκτρονική εφημερίδα «Χ», προκειμένου να εντοπίσει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνδρομητών του παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου OTEnet, προέβη σε συλλογή των ονομάτων πρόσβασης των συνδρομητών της τελευταίας από αλφαβητικό κατάλογο που τηρούσε αυτή (η OTEnet) και προσθέτοντας την κατάληξη απέκτησε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και απέστειλε μαζικώς αλληλογραφία χωρίς αυτή να έχει ζητηθεί. Η OTEnet με έγγραφό της ζήτησε την κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το σύννομο της πιο πάνω αναφερθείσης επεξεργασίας, και η Αρχή με την απόφαση 19/ έκρινε ότι πρώτον, η συλλογή 13. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ. 14. ΕπισκΕΔ Α/2003, σελ ΕπισκΕΔ Α/2003, σελ /04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

7 Digesta 2005 Προστασία προσωπικών δεδομένων 87 των κωδικών πρόσβασης των συνδρομητών της OTEnet παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2472/97 και δεύτερον, ότι η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με περιεχόμενο την ανακοίνωση θεμάτων της εφημερίδας και την προτροπή επίσκεψης συγκεκριμένης ιστοσελίδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνιστά παράνομη επεξεργασία κατά το άρθρο 9 1 ν. 2774/99, εφόσον οι συνδρομητές δεν είχαν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο έκρινε νόμιμη τη διακοπή της λήψης από την OTEnet των ως άνω παράνομων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ως μη αντικείμενη στα χρηστά ήθη και την καλή πίστη. Η απόφαση αυτή δίνει ικανοποιητική λύση στο σημαντικό πρόβλημα του λεγόμενου spamming, καθώς διαπιστώνει ότι η συλλογή διευθύνσεων των χρηστών του διαδικτύου δίχως τη συναίνεσή τους από γενικά μη προσιτές πηγές και η αποστολή προς αυτούς μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι αντίθετη προς τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2472/97, 9 1 του ν. 2774/99 και 9 10 του ν. 2251/94. ΠλημΑθ 1001/ Ποινική ευθύνη από τη γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συναλλασσόμενων με τράπεζες σε τρίτους, που δεν είχαν δικαίωμα γνώσης Στην υπόθεση αυτή κατηγορούμενοι ήταν γενικός διευθυντής και υπάλληλος τράπεζας, που, λόγω της ιδιότητάς τους, είχαν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της «Τειρεσίας ΑΕ» και ανακοίνωσαν τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, μη πελάτες της τράπεζας, τα οποία αυτοί επικαλέστηκαν ενώπιον δικαστηρίων, όπου αντιδικούσαν με το υποκείμενο των δεδομένων. Το δικαστήριο, εφαρμόζοντας τη διάταξη του άρθρου 7 2 περ. γ του ν. 2472/ 97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 3 γ του ν. 2819/00, όπου ορίζεται ότι «η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα οποία δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου», έκρινε ότι η δυνατότητα δικαστικής χρήσης των δεδομένων υφίσταται όχι μόνο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του υποκειμένου τους αλλά και για την υπεράσπιση οποιουδήποτε δικαιώματος, είτε αυτό ανήκει στον ίδιο είτε σε τρίτο. Δηλαδή, η τροποποιημένη διάταξη επιτρέπει ρητώς στον αντίδικο του υποκειμένου τη χρήση δεδομένων του τελευταίου, προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματά του και κατά συνέπεια δε στοιχειοθετείται η ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων. ΜονΠρΘεσ 2950/ Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.

8 88 Μ. Σώτου Digesta 2005 Κατ επάγγελμα συλλογή πληροφοριών για τις εταιρίες εμπορίας πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου περιορισμοί της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αν η ενημέρωση του υποκειμένου δεν έχει γίνει κατά το χρόνο της συλλογής σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει πριν από την ανακοίνωση στους αποδέκτες - τρίτους τα δυσμενή για το υποκείμενο προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα μέχρι το χρόνο της διαβίβασης υποχρέωση χρηματικής ικανοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 23 ν. 2472/97 Η κατ επάγγελμα συλλογή πληροφοριών για τις εταιρίες εμπορίας πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου είναι νόμιμη με βάση την εξαίρεση του άρθρου 5 2 εδάφιο ε του ν. 2472/97, γιατί είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος, το οποίο επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο τρίτος αποδέκτης των δεδομένων. Το συγκεκριμένο έννομο συμφέρον, συνίσταται στην άσκηση του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας με βάση πληροφορίες που εξασφαλίζουν την εμπορική πίστη, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών. Είναι εύλογο ότι, χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορθές και επίκαιρες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα των συναλλασσομένων, η ικανοποίηση του εν λόγω εννόμου συμφέροντος δυσχεραίνεται σημαντικά. Το δε συγκεκριμένο έννομο συμφέρον υπερέχει προφανώς των συμφερόντων των υποκειμένων που δεν θίγονται ουσιωδώς και πάντως η ικανοποίησή του δεν θίγει τις θεμελιώδεις ελευθερίες των υποκειμένων. Η διάταξη της 3 του άρθρου 11 του ν. 2472/97 πρέπει, δια της εις άτοπον απαγωγής, να ερμηνευθεί ως απλώς διευκρινιστική και συμπληρωματική της 1 του ίδιου άρθρου, υπό την έννοια ότι και αν η ενημέρωση του υποκειμένου δεν είχε γίνει κατά το χρόνο της συλλογής, πάντως, η ενημέρωση του υποκειμένου πρέπει να γίνει πριν από την ανακοίνωση στους αποδέκτες - τρίτους. Στην 3 ο νομοθέτης είχε περισσότερο κατά νου την περίπτωση όπου η συλλογή των δεδομένων δεν γίνεται απευθείας από το υποκείμενο και αυτό θα ενημερωθεί αργότερα ή την περίπτωση όπου κατά τη συλλογή η ανακοίνωση στον τρίτο δεν είχε προβλεφθεί. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που κατά το άρθρο 11 της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ «Για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (βλ. και τις σκέψεις 39 και 40 του προοιμίου της Οδηγίας) επιβάλλουν την ενημέρωση του υποκειμένου «το αργότερο κατά την πρώτη α- νακοίνωση των δεδομένων στον τρίτο», πρόβλεψη από την οποία προφανώς επηρεάστηκε ο Έλληνας νομοθέτης κατά τη διατύπωση της 3, χωρίς όμως να τη συσχετίσει επαρκώς με την 1 (πρβλ. άρθρο 10 της Οδηγίας). Έτσι, και γι αυτήν την ενημέρωση (την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 3 του πιο πάνω νόμου), εφόσον αφορά «μεγάλο αριθμό υποκειμένων», θα πρέπει πάλι να εφαρμοστεί 18. ΝοΒ 2002, σελ. 713 επ. 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

9 Digesta 2005 Προστασία προσωπικών δεδομένων 89 ανάλογα η διάταξη του άρθρου 24 3 του ίδιου νόμου, που, μολονότι μεταβατική διάταξη, αποτυπώνει ευρύτερο και πάγιο νομοθετικό πνεύμα (όταν ακριβώς πρόκειται για «μεγάλο αριθμό υποκειμένων»). Τυχόν ερμηνεία της 3 του ως άνω άρθρου 11, ότι απαιτεί και την in concreto ανακοίνωση, όταν πρόκειται να δοθεί μια πληροφορία προς τρίτους, θα υπερέβαινε το σκοπό της διάταξης. Η άντληση πληροφοριών από τους τρίτους αποδέκτες μπορεί να γίνεται μαζικά ή ακόμη μπορεί οι τρίτοι να έχουν αυτόματη πρόσβαση στο αρχείο, π.χ. να αντλούν τα δεδομένα με την on line διαδικασία. Θα πρέπει βέβαια ο υπεύθυνος επεξεργασίας να έχει ενημερώσει το υποκείμενο γι αυτόν τον τρόπο άντλησης των δεδομένων από τους αποδέκτες. Επίσης, θα πρέπει κατά το ν. 2472/97, ο αποδέκτης, ως ασκών και αυτός επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, να ενημερώνει το υποκείμενο για τα δεδομένα που άντλησε και χρησιμοποιεί στις συναλλαγές μαζί του, ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη χρήση αυτή, ενδεχομένως να αμυνθεί κ.λπ. (βλ. παραπάνω την ΑΠΔΠΧ 109/ ). Τα δυσμενή για το υποκείμενο προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται κάθε φορά στον αποδέκτη πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα μέχρι το χρόνο της διαβίβασης. Η ακρίβεια και ενημέρωση των στοιχείων βαρύνει τον υπεύθυνο της επεξεργασίας και σε καμιά περίπτωση το υποκείμενο. Τέλος, το δικαστήριο, εφαρμόζοντας την 1 του άρθρου 23, επιδίκασε ποσό 1500 ΕΥΡΩ στον ενάγοντα, και όχι την ελάχιστη ποσού 5869,4 ΕΥΡΩ, που ορίζει η 2 του ίδιου άρθρου, θεωρώντας ότι η αδικοπρακτική συμπεριφορά οφείλεται σε απλή αμέλεια. ΜονΠρΑθ 1988/ Συνέπειες εγγραφής προσώπων στο Μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Προϋποθέσεις επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από παράνομη αποστολή διαφημιστικών εντύπων Με την απόφαση αυτή το δικαστήριο καταδίκασε την εναγόμενη εταιρία σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το άρθρο 23 του ν. 2472/97, περί αστικής ευθύνης από την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η παράνομη επεξεργασία έγκειται στο ότι ενώ ο ενάγων είχε εγγραφεί στο μητρώο αποχής που τηρεί η ΑΠΔΠΧ, η εναγόμενη εταιρία απέστειλε σε αυτόν διαφημιστικά φυλλάδια, χωρίς να συμβουλευτεί το μητρώο, ως όφειλε, ώστε να διαγράψει τα στοιχεία του ενάγοντος και να παραλείπει την αποστολή σε αυτόν τέτοιων επιστολών. ΠολΠρΑθ 3058/ ΝοΒ 2003, σελ. 79 επ.

10 90 Μ. Σώτου Digesta 2005 Προστασία του ατόμου από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υποκείμενα της επεξεργασίας είναι μόνο φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα παράλειψη του υπεύθυνου επεξεργασίας να ελέγξει την ακρίβεια των δεδομένων, που τηρεί στο αρχείο του Με την απόφαση αυτή το δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχ. γ του ν. 2472/97 υποκείμενα προστασίας του νόμου αυτού είναι μόνο τα φυσικά και όχι τα νομικά πρόσωπα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 23 του ίδιου νόμου δικαιούχοι της αξίωσης αποζημίωσης μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, όχι νομικά. Στα νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 57, 59 και 299 ΑΚ. Η παράλειψη του υπεύθυνου επεξεργασίας να ελέγξει την ακρίβεια των δεδομένων που τηρεί στο αρχείο του συνιστά παράνομη προσβολή της προσωπικότητας. 20. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΟ/22.03.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.

Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. ΑΡΙΘ.: 3758/09 ΦΕΚ: 68Α Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Ιούλιος 2008 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -1 ΟΔΗΓΙΑ 95/46/ΕΚ Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ζ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΜΠΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. του Μιλτιάδη Μιλτιάδου

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. του Μιλτιάδη Μιλτιάδου Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ του Μιλτιάδη Μιλτιάδου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Μιλτιάδης Μιλτιάδου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα