Mετρολογία 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. πρότυπα. αβεβαιότητα. ποιότητα ΜαÀου 2014 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα. όργανα εργαστήρια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mετρολογία 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. πρότυπα. αβεβαιότητα. ποιότητα. 9-10 ΜαÀου 2014 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα. όργανα εργαστήρια."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ HellasLab-National Μember of Eurolab ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Mετρολογία ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιοντίζουσες ακτινοβολίες όργανα εργαστήρια αβεβαιότητα πρότυπα διακριβώσεις επαναληψιμότητα ιχνηλασιμότητα δοκιμές όρια ακρίβεια μετρήσεις ποιότητα μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες 9-10 ΜαÀου 2014 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα

2 Παρασκευή, 9 Μαΐου :30-09:30 Εγγραφές Ανάρτηση Posters 09:30-10:00 Χαιρετισμοί Χ. Χουσιάδας, Πρόεδρος ΕΕΑΕ Β. Γρηγορίου, Πρόεδρος ΕΙΕ Π. Αγάθωνος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Κ. Χουρδάκης, EEAE, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 10:00-10:15 Απονομή Βραβείων Μετρολογίας Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων 10:15-10:30 Λεξικό Μετρολογίας Επιστημονική Επιτροπή Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων 10:30-11:00 Προσκεκλημένη ομιλία: The IAEA role and contribution to the International Metrology and Dosimetry of ionizing radiation Ahmed Meghzifene, International Atomic Energy Agency 11:00-11:30 Προσκεκλημένη ομιλία: Ποιότητα μετρήσεων στην κλινική πράξη Τζων Α. Καλέφ-Εζρά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11:30-12:00 Διάλειμμα καφέ Η Μετρολογία στον ελλαδικό χώρο Προεδρείο: Π. Αγάθωνος, Κ. Χουρδάκης Αμφιθέατρο 12:00-12:15 Xίλια καντάρια σίδερο πόσα βελόνια βγάζουν; Η ιστορία των μονάδων μέτρησης στον ελληνικό χώρο από τον 18 ο αιώνα μέχρι σήμερα Γ. Ν. Βλαχάκης, Φ. Πάπαρου 12:15-12:30 Στατιστικές μέθοδοι στη βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης Δ. Ρωσσικόπουλος 12:30-12:45 Μοντέλα μέτρησης πολλαπλών εξόδων και συσχέτιση δεδομένων Ε. Μαθιουλάκης, Β. Μπελεσιώτης 12:45-13:00 Χρήση των πιθανοτήτων και των Bayesians στη Χημική Μετρολογία Ε. Λαμπή 13:00-13:15 Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα στην επιστήμη της Μετρολογίας. Το παρόν και το μέλλον Ε.-Γ. Αλεβιζάκου, Γ. Πανταζής 2

3 Παρασκευή, 9 Μαΐου :15-13:30 Συνολική παρουσίαση και ανάλυση των μετρήσεων υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα κατά τα έτη M. Xριστοπούλου, Δ. Κουτουνίδης, Ε. Καραμπέτσος 13:30-13:45 Διεργαστηριακή σύγκριση στη διακρίβωση και τον έλεγχο επίδοσης φασματοφωτομέτρων υπεριώδους-ορατού Η. Κακουλίδης, Ε. Λαμπή 13:45-14:00 Εφαρμογές Φασματοσκοπίας NMR στην Διάγνωση και την Ανάλυση Τροφίμων Ε. Μικρός, Κ. Τσιάγκας, Δ. Μπενάκη, M. Spraulb, H. Schaeferb 14: Γεύμα Μετρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών Προεδρείο: Κ. Θεοδώρου, Π. Δημητρίου 15:00-15:15 Ανάπτυξη και εφαρμογή μετρητικών τεχνικών για την ανάλυση της φυσικής και της τεχνολογικά επαγόμενης ραδιενέργειας σε οικοσυστήματα Κ.Λ. Καρφόπουλος 15:15-15:30 Βελτίωση της απόδοσης του Τμήματος δοσιμετρίας μέσω της συμμετοχής σε ασκήσεις διασύγκρισης Π. Ασκούνης, Ε. Καρίνου, Χ. Κυργιάκου, Γ. Κυράνος, Ε. Νιργιανάκη, Ε. Παπαδομαρκάκη, Β. Καμενοπούλου 15:30-15:45 Διασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων της συγκέντρωσης ραδιονουκλιδίων σε βιολογικά δείγματα μέσω του διεθνούς δικτύου PROCORAD Κ. Κεχαγιά, Δ. Ξαρχουλάκος, Μ. Κολοβού, Γ. Τακούδης, Κ. Ποτηριάδης 15:45-16:00 Βαθμονόμηση ανιχνευτών HPGe με τεχνικές Monte Carlo Σ. Ξανθός, Α. Κλούβας 16:00-16:15 Μέτρηση πορώδους σκυροδέματος με χρήση ραδιενεργής πηγής Μ. Παπαχριστοφόρου, Σ. Ξανθός Χημικές μετρήσεις Προεδρείο: Γ. Μηλιάδης, Μ. Κουππάρης Ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό ξενοβιοτικών ουσιών σε τρόφιμα για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας Χ. Αναγνωστόπουλος Aναλύσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα και νερά με χρήση των τεχνικών LC-MS/MS και GC-MS n Ε. Μποτίτση, Σ. Αντωνίου, Ε. Κουκέας, Δ. Τσίπη Ανάπτυξη μεθόδου για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB s) σε ψάρια με τεχνικές αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας Α. Κ. Χαραλάμπους, Γ. Ε. Μηλιάδης, Μ. Α. Κουππάρης Χημειομετρία διεργαστηριακών ελέγχων για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και τον υπολογισμό δεικτών ποιότητας με παραδείγματα από κλινικά εργαστήρια Ε. Δ. Λεϊμονή, Μ. Α. Κουππάρης Προτυποποίηση και εναρμόνιση των μετρήσεων στην κλινική χημεία Α. Παπανδρέου, Ν. Μπένου, Ν. Κούρτη., Ε. Λυκόκα, Κ. Πιπεράκη, Ν. Πρίγκος, Α. Γαρουφαλή, Ε. Πουλάκη 3

4 Παρασκευή, 9 Μαΐου :15-16:30 Μετρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών Προεδρείο: Κ. Θεοδώρου, Π. Δημητρίου Χημικές μετρήσεις Προεδρείο: Γ. Μηλιάδης, Μ. Κουππάρης Παρουσίαση posters Εξελίξεις στις μεθοδολογίες εκτίμησης της έκθεσης του πληθυσμού σε χημικούς ρυπαντές μέσω τροφής στα πλαίσια της Ε.Ε. και EFSA Ε. Ιωάννου- Κακούρη 16:30-17:00 Διάλειμμα καφέ Μετρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών Προεδρείο: M. Αναγνωστάκης, Κ. Κεχαγιά 17:00-17:15 Αβεβαιότητα στην εκτίμηση της παραμένουσας ραδιενέργειας στο έδαφος μετά από απόθεση λόγω διασποράς από πυρηνικό ατύχημα Γ.Ν. Παπαδάκος, Δ.Ι. Καράγγελος, Ν.Π. Πετρόπουλος, Μ.Ι. Αναγνωστάκης, Ε.Π. Χίνης, Σ.Ε. Σιμόπουλος 17:15-17:30 Εκτίμηση συντελεστών διόρθωσης λόγω πραγματικής σύμπτωσης στην γ-φασματοσκοπία Μ. Νικολάκη, Κ. Ποτηριάδης 17:30-17:45 Επίδραση του είδους ανιχνευτή στη μέτρηση του HVL στη μαστογραφία Χ. Κουκοράβα, Μ. Καλαθάκη, Γ. Σημαντηράκης, Κ. Χουρδάκης 17:45-18:00 Αντικείμενο ελέγχου του πλάτους και της θέσης της δέσμης σε ορθοπαντομογράφους Γ. Μανουσαρίδης, Κ. Χουρδάκης, Β. Καμενοπούλου 18:00-18:15 Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων: Από τη θεωρία στην πράξη Α. Μποζιάρη, Κ. Χουρδάκης, Ε. Κουμπούλη Χημικές μετρήσεις Προεδρείο: Γ. Μπαλαγιάννης, Χ. Αλεξόπουλος Ανάπτυξη ευρωπαϊκού προτύπου για τον προσδιορισμό της απόδοσης φωτοκαταλυτών στον καθαρισμό του νερού Α. Χισκιά, Θ. Τριάντης, Θ. Φωτίου, Τ. Καλούδης Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας αντιδραστηρίων παραγωγοποίησης και σχηματισμού ζεύγους ιόντων στον προσδιορισμό ιοντικών ουσιών Φ.Π. Χ. Αναγνωστόπουλος, Α. Χαραλάμπους, Γ. Μπαλαγιάννης Μετάβαση από την ιοντική χρωματογραφία στον αυτόματο φωτομετρικό αναλυτή κατά τον ποιοτικό έλεγχο του νερού της ΕΥΔΑΠ Δ. Τσοροβά, Α. Καγιάρα, Φ. Μισκάκη Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων σε νερό με GC/MS and UPLC/MS/MS Μ. Τιγγιρίδου, Π. Ευσταθίου, Σ. Νικολάου, Γ. Πιέρα, Μ. Αλετράρη, Π. Κανάρη Παρουσίαση posters 18:30 Δεξίωση 4

5 Ηλεκτρικές Μετρήσεις Προεδρείο: Ι. Σταθόπουλος, Ε. Καραμπέτσος Σάββατο, 10 Μαΐου :00-10:15 Συμβολή στη μελέτη της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης -μετρήσεις ηλεκτροστατικής εκφόρτισης από φορτισμένα ανθρώπινα σώματα Π. Σ. Κατσιβέλης, Ι. Α. Σταθόπουλος 10:15-10:30 Μετρήσεις στατικών και χαμηλόσυχνων μαγνητικών πεδίων σε διάφορους τύπους και μοντέλα αυτοκινήτων υβριδικής τεχνολογίας Ε. Καραμπέτσος, Ε. Καλαμπαλίκη, Δ. Κουτουνίδης 10:30-10:45 Μετρήσεις στατικού μαγνητικού πεδίου στα πλαίσια της ασφάλειας προσωπικού στου χώρους του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) Γ. Παπαβασιλείου, Θ. Μαρής, Γ. Γουρζουλίδης, Κ. Κουτσογιάννης, A. Χριστοδούλου 10:45-11:00 Αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε χαμηλόσυχνα μαγνητικά πεδία σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Χ. Γκόβαρη, M. Xριστοπούλου, Π. Τσαπρούνη, Ν. Σκαμνάκης, Ε. Καλαμπαλίκη, Δ. Κουτουνίδης, Χ. Τζουμανίκα, Α. Γιαλόφας, Ε. Καραμπέτσος 11:00-11:15 Υπολογισμός αβεβαιότητας μέτρησης χαμηλόσυχνων πεδίων κάτω από γραμμές μεταφοράς Ι. Ν. Ζτούπης, Ι. Φ. Γκόνος, Ι. Α. Σταθόπουλος 11:15-11:30 Εφαρμογή της μεθόδου Monte Carlo (GUMS1) στην εκτίμηση της αβεβαιότητας μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Σ. Ιακωβίδης, Χ. Αποστολίδης, Θ. Σαμαράς 11:30-11:45 Διεργαστηριακές μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων: ο δεύτερος κύκλος του σχήματος Ε. Π. Νικολοπούλου, Ι. Ν. Ζτούπης, Ε. Καραμπέτσος, Ι. Φ. Γκόνος, Ι. Α. Σταθόπουλος Γεωδαιτικές μετρήσεις Προεδρείο: Ε. Λάμπρου, Δ. Ρωσσικόπουλος Βελτιστοποίηση υψομετρικού δικτύου με προσομοιώσεις συνόρθωσης Ε. Λάμπρου, Κ. Νικολίτσας Εναλλακτική μεθοδολογία μέτρησης του ύψους οργάνου ενός γεωδαιτικού σταθμού Κ. Νικολίτσας Βαθμονόμηση επίγειων σαρωτών laser με χρήση σημείων και επιφανειών Μ. Τσακίρη, Β. Παγούνης, Β. Ανδριτσάνος, Ο. Αραμπατζή Διερεύνηση βαθμονόμησης ψηφιακής βιντεοκάμερας Γ. Δρακωνάκης, Α. Μυλωνάς, Μ. Τρύφωνα, Σ. Ψωμαδάκη, Π. Αγραφιώτης, Α. Γεωργόπουλος Πειραματική διερεύνηση & συγκριτική αξιολόγηση αισθητήρων δορυφορικού εντοπισμού, βιντεομετρίας και radar μικροκυματικής συμβολομετρίας στην μελέτη ταλαντώσεων τεχνικών έργων Χ. Περάκης, Α. Μπίμης, Γ. Πηνιώτης, Β. Γκίκας Συγκριτικές αναλύσεις θαλασσίων παλιρροιακών δεδομένων χρησιμοποιώντας μεθόδους ελαχιστοτετραγωνικής και φασματικής ανάλυσης (FFT) Β. Μασσίνας, Π. Μήλας, Δ. Παραδείσης Περί αισθητήρων, γεωαισθητήρων και των ασύρματων δίκτυων τους. Εφαρμογές στη γεωδαισία γεωματική Ι. Δ. Δούκας 5

6 Ηλεκτρικές Μετρήσεις Προεδρείο: Ι. Σταθόπουλος, Ε. Καραμπέτσος Σάββατο, 10 Μαΐου :45-12:00 Μετρήσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ) στην Ελλάδα A. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος 12:00-12:15 Κατευθυντήρια οδηγία του ΕΣΥΔ για την αξιολόγηση εργαστηρίων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Ν. Μπενμαγιώρ Γεωδαιτικές μετρήσεις Προεδρείο: Ε. Λάμπρου, Δ. Ρωσσικόπουλος Μηχανές μέτρησης συντεταγμένων σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές εφαρμογές: συστήματα Laser Tracker Θ. Ξενάκης, Λ. Σπύρου, Β. Γκίκας, Α. Ράφας, Δ. Σταθάς 12:15-12:45 Διάλειμμα καφέ Ηλεκτρικές μετρήσεις Προεδρείο: Ε. Χριστοφόρου, Μ. Χολιαστού Αμφιθέατρο 12:45-13:00 Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση θαλάμου θωράκισης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων Ν. Χατζηγεωργίου, Ν. Διακίδης, Κ. Βόσου, Ε. Χριστοφόρου 13:00-13:15 Σχεδίαση και κατασκευή DC τάσεων αναφοράς με κυψέλες θερμικής σταθεροποίησης Ν. Διακίδης, Κ. Βόσου, Ε. Χριστοφόρου 13:15-13:30 Χαρακτηρισμός μαγνητόμετρων ανισοτροπικής μαγνητοαντίστασης Ν. Χατζηγεωργίου, Δ. Κοσσυβάκης, Ε. Χριστοφόρου 13:30-13:45 Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ρεύματος διαρροής μονωτήρων υψηλής τάσης στον υπαίθριο ερευνητικό σταθμό δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» Μ. Κληρονόμου, Δ.Πυλαρινός, Κ. Σιδεράκης, Ι. Φ. Γκόνος, Ι. Α. Σταθόπουλος, Ε. Θαλασσινάκης 13:45-14:00 Παρουσίαση posters Παρουσιάσεις Χορηγών Συντονισμός: Ι. Γκόνος, Π. Αγάθωνος Αίθουσα 2 14:00-15:00 Γεύμα 6

7 Φυσικές μετρήσεις Προεδρείο: Μ. Ασσαέλ, Μ. Μαθιουλάκης Σάββατο, 10 Μαΐου :00-15:15 Μέθοδοι και αβεβαιότητα προσδιορισμού του συντελεστή θερμικών απωλειών θερμοδοχείων Σ. Μπαμπαλής, Χ. Κώνστας, Ε. Μαθιουλάκης, Β. Μπελεσιώτης 15:15-15:30 Σύγκριση πρωτογενών με μη παρεμβατικές μεθόδους μέτρησης παροχής: ευαισθησία μεθόδου μέτρησης παροχής με υπέρηχους - Μέρος 2 Κ. Κράλλης, Ν. Γ. Ορφανουδάκης 15:30-15:45 Εκτίμηση της αβεβαιότητας δειγματοληψίας καυσίμων Δ. Θεοδώρου, Φ. Ζαννίκος 15:45-16:00 Νέες συσχετίσεις αναφοράς θερμικής αγωγιμότητας & ιξώδους Μ. Ι. Ασσαέλ, Σ. Κ. Μυλωνά, Κ. Δ. Αντωνιάδης, Ι. Ν. Μεταξά, M. L. Huber, R. A. Perkins 16:00-16:15 Διακρίβωση μεταδοτών θερμοκρασίας με έξοδο σε αναλογικό σήμα Λ. Ν. Πλατή, Τ. Μανάρας 16:15-16:30 Μέτρηση πλαστικής παραμόρφωσης σε χάλυβες με μαγνητικές τεχνικές Π. Βουρνά, Α. Κτενά, Ε. Χριστοφόρου 16:30-16:45 Μέθοδος διακρίβωσης θερμικών κυκλοποιητών αξιολόγηση αποτελεσμάτων Γ. Χατζούδης Χημικές μετρήσεις Προεδρείο: Ε. Λαμπή, Α. Στεφανίδου Μικροκατασκευασμένοι ηλεκτροχημικοί αισθητήρες για προσδιορισμό βαρέων μετάλλων Α. Οικονόμου Διερεύνηση της προέλευσης υπόγειων διαρροών με γραμμική διαχωριστική ανάλυση και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα Ε. Γ. Φαρμάκη, Ν. Κ. Θανασούλιας, Α. Χ. Καγιάρα, Σ. Α. Σάμιος, Δ. Θ. Τσοροβά, Φ. Τ. Μισκάκη, Ε. Σ. Λύτρας Σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών ελέγχου ικανότητας SCHEMA (Proficiency Testing scheme (PTs)) ως ένα πολυλειτουργικό εργαλείο για την επικύρωση μεθόδων και εκτίμηση αβεβαιοτήτων Χ. Αλεξόπουλος, Π. Γιαννικοπούλου, A. Γεωργοπούλου, E. Λαμπή Ο προσδιορισμός της καθαρότητας οργανικών ενώσεων ως βασικό προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη πιστοποιημένων υλικών αναφοράς Χ. Αλεξόπουλος, Α. Γεωργοπούλου, Π. Γιαννικοπούλου, Η. Κακουλίδης, Ε. Λαμπή, Β. Σχοινά, Α. Παναγιωτοπούλου Εναλλακτικοί τρόποι εκτίμησης της αβεβαιότητας του συστηματικού σφάλματος μέσω εμβολιασμένων δειγμάτων Μ. Γ. Κωστάκης, Ν. Σ. Θωμαϊδης, Μ. Α. Κουππάρης Συνδυασμένα z-scores για την αξιολόγηση της επίδοσης αναλυτικών εργαστηρίων μέσω σχημάτων διεργαστηριακών δοκιμών SCHEMA Χ. Αλεξόπουλος, Π. Γιαννικοπούλου, Α. Γεωργοπούλου, Ε. Λαμπή Εκτίμηση της αβεβαιότητας στον προσδιορισμό αρωματικών υδρογονανθράκων σε αεροπορικά καύσιμα με HPLC Α. Φουντά, Α. Χατζηγάκης 7

8 Φυσικές μετρήσεις Προεδρείο: Μ. Ασσαέλ, Μ. Μαθιουλάκης Σάββατο, 10 Μαΐου :45-17:00 R 305/2011 κανονισμός δομικών προϊόντων, δήλωση επίδοσης απλούστευση διαδικασιών σήμανση CE εθνική νομοθεσία Ε. Γαλανόπουλος 17:00-17:15 Χημικές μετρήσεις Προεδρείο: Ε. Λαμπή, Α. Στεφανίδου Παρουσίαση posters 17:30 Κλείσιμο αποτίμηση συνεδρίου Ανίχνευση των τροφογενών παθογόνων Salmonella και Listeria με μοριακές τεχνικές Α. Λαμπιδώνης, Ι. Αγγελογιαννάκης, Γ. Σειραγάκης Μετανάστευση αρχικών μονομερών σε προσομοιωτές τροφίμων από αντικείμενα μελαμίνης καθημερινής χρήσης - Επικύρωση, σύγκριση, συσχέτιση προσδιορισμών και ομοιογένεια μελαμινικών υλικών Τ. Τογκαλίδου, Α. Λιούπης, Ε. Πουλιμά 8

9 Μετρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών POSTERS P 01 Ανάλυση αβεβαιότητας με τη βοήθεια αναλυτικών τεχνικών και τεχνικών προσομοίωσης Monte Carlo για τα μεγέθη ατομικού ισοδύναμου δόσης βάθους 10 mm και 0,07 mm. Ε. Καρίνου, Π. Ασκούνης, Χ. Κυργιάκου, Γ. Κυράνος, Ε. Νιργιανάκη, Ε. Παπαδομαρκάκη, Β. Καμενοπούλου P 02 Επίδραση της γεωμετρίας του δείγματος κατά τη γ-φασματοσκοπική ανάλυση χώματος για τον προσδιορισμό του 210Pb Δ.Ε. Χαβιάρας, Μ.Ι. Σάββα, Δ.Ι. Καράγγελος, Μ.Ι. Αναγνωστάκης P 03 Προσομοίωση ανιχνευτή LaBr3(Ce) και σύγκριση αποτελεσμάτων με πειραματικά φάσματα Γ. Τακούδης, A. Vargas, A. Camp, Α. Κλούβας, Σ. Ξανθός, Κ. Ποτηριάδης P 04 Βαθμονόμηση και διόρθωση ενεργειακής εξάρτησης φασματογράφου CdTe ακτίνων-χ Γ. Φούντος, Χ. Μιχαήλ, Ν. Μαρτίνη, Β. Κούκου, Π. Σωτηροπούλου, Ν. Καλύβας, Ι. Κανδαράκης, Ε. Κουνάδη Φυσικές μετρήσεις P 05 Αβεβαιότητα και ποιότητα αποτελέσματος διαδικασίας διακρίβωσης αισθητηρίων θερμοαντίστασης Χ. Κώνστας, Σ. Μπαμπαλής, Ε. Μαθιουλάκης, Β. Μπελεσιώτης P 06 Τάσεις σε μετρήσεις οπτικής τεχνολογίας σε κυκλοφοριακή καταγραφή σε σταυροδρόμια Δ. Βέντζας, Γ. Σούλτης, Γ. Αδάμ, Ι. Μπαλαμπέκου, Σ. Σάλεμ P 07 Υβριδική μετρολογία τραχύτητας νανοδομών συνδυάζοντας μετρήσεις ηλεκτρονικής και ατομικής μικροσκοπίας Β. Κωνσταντούδης, Κ. Έλληνας, Γ. Μπουλούσης, Ε. Γογγολίδης 9

10 Ηλεκτρικές μετρήσεις P 08 Μετρήσεις με πρότυπα μέτρησης φάσης (PMU) στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος EMRP ENG04 Metrology for Smart Electrical Grids Μ. Χολιαστού P 09 Μοντελοποίηση θέσης και κίνησης μαγνητικού διπόλου με τεχνικές μαγνητομετρίας Α. Σκούτα, Ε. Χριστοφόρου P 10 Μέτρηση μαγνητικής υπογραφής με χρήση τρισδιάστατων αισθητήρων μαγνητοαντίστασης Ν. Χατζηγεωργίου, Δ. Κοσσυβάκης, Ε. Χριστοφόρου P 11 Διάταξη μέτρησης χωρικής κατανομής υπερ-παραμαγνητικών νανοσωματιδίων Ν. Διακίδης, Κ. Βόσου, Ε. Χριστοφόρου P 12 Αξιολόγηση της έκθεσης του γενικού πληθυσμού στο περιβάλλον διατάξεων ραντάρ για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας Ν. Σκαμνάκης, Ε. Καλαμπαλίκη, Δ. Κουτουνίδης, Π. Τσαπρούνη, Χ. Τζουμανίκα, Α. Γιαλόφας, Χ. Γκόβαρη, Ε. Καραμπέτσος 10

11 Χημικές μετρήσεις P 13 Συγκριτική προσέγγιση της κλασσικής μεθοδολογίας και της μεθοδολογίας NORDTEST για την εκτίμηση της αβεβαιότητας - εφαρμογή στις αναλύσεις ελαίων Ε. Μπίλλα, Σ. Ιωσηφίδου, Ο. Ρομπόκου, Γ. Καρύγιαννης P 14 Προσδιορισμός κυανιούχων αλάτων σε νερά με ιοντική χρωματογραφία και αμπερομετρικό ανιχνευτή (IC/PAD) Γ. Κυριάκου, Ε. Λοΐζου, Μ. Αλετράρη, Π. Κανάρη P 15 SCHEMA (R) : Διοργανωτής σχημάτων διεργαστηριακών δοκιμών ελέγχου ικανότητας (PTs) για την αξιολόγηση χημικών μετρήσεων Χ. Αλεξόπουλος, Α. Γεωργοπούλου, Π. Γιαννικοπούλου, Η. Κακουλίδης, Ε. Λαμπή P 16 Προσδιορισμός φθαλικών εστέρων σε ελαιόλαδο με ID-GC/IT-MS. Εκτίμηση της αβεβαιότητας της μέτρησης με GUM και MONTE CARLO μεθοδολογία. Η. Κακουλίδης, Χ. Αλεξόπουλος, Α. Γεωργοπούλου, Ε. Λαμπή P 17 Βιο-παρακολούθηση της ποιότητας του ανεπεξέργαστου νερού της Αθήνας και έλεγχος της τοξικότητας με το όργανο Daphnia Toximeter Γ. Βασιλαντωνοπούλου, Φ. Μισκάκη, Ε. Λύτρας 11

12 Μεγάλος Χορηγός ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ Χορηγός επικοινωνίας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2010 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των επιστημονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συμμετέχουν

Περιγραφή των επιστημονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συμμετέχουν Περιγραφή των επιστημονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συμμετέχουν ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Στη «ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ»: τα μικροσκόπια μπερδεύονται με τα τηλεσκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) 532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) Η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 1999 2000 σηματοδότησε τη λειτουργία του νέου Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ -1-

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ -1- ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2007-1- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου και οι εφαρµογές του στον

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» 1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Φ. Λόκκας, Χ. Χαρτώνας, Ι. Χουλιάρας Δράση (ΔΡ03): Αξιολόγηση της Πράξης Παραδοτέο: Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να Περιεχόμενα Αβραμίδου Παναγιώτα... 2 Δανιηλίδου Αρετή... 3 Δημάς Χρήστος... 4 Δήμου Δημήτριος... 5 Καρακίτσιου Μαρία... 6 Καρδασοπούλου Στεφανία-Αργυρώ... 8 Κουβαλάκης Θεόδωρος... 9 Κουρτίδου Συμέλα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ)

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Κροντηράς Χρ., Αντιπρύτανης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρος Παπαδοπούλου Χρ., Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θέσεις 17 κωδ. αρ. γνωστικό πεδίο θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28-29 Μαΐου 2015 Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Χηµείας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς ANTIΠPOEΔPOΣ Αθανάσιος Νικολαΐδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου Χημείας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Πασχαλίδης ANTIΠPOEΔPOΣ Επαμεινώνδας Λεοντίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 3 η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ... 7 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ... 7 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 8 1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ).

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ). ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) Το ΠΑΒΕΤ απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» απολογισμός 2008 Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων

Διαβάστε περισσότερα