Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΕΣΥΠ/ΕΙΜ

2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΚΟΠΟΙ Το ΕΙΜ ως ΝΠΙΔ ιδρύθηκε με το ν.2231/1994. Δημιουργήθηκε μετά από επενδύσεις άνω των k. Άρχισε να λειτουργεί από το 2000 στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Σήμερα το ΕΙΜ αποτελεί Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ως ΕΣΥΠ/ΕΙΜ. Σκοποί του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ: 1. Τήρηση εθνικών προτύπων - υλοποίηση μονάδων μέτρησης SI, 2. Ανάπτυξη μεθόδων τεχνικών μετρήσεων, 3. Υποστήριξη του Μετρολογικού Συστήματος της χώρας, 4. Διάδοση της μετρολογίας, 5. Διεθνής εκπροσώπηση της χώρας, 6. Ανάπτυξη και διάθεση υλικών αναφοράς.

3 ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΜ 1994 ίδρυση με το Ν.2231/ έναρξη υλοποίησης έργου στο PRISMA/Α ΚΠΣ 1995 έναρξη υλοποίησης έργου στο ΕΠΒ/Β ΚΠΣ (έως 2000) 1997 έναρξη στελέχωσης 2000 έναρξη δραστηριοτήτων και υπηρεσιών 2001 υπογραφή και συμμετοχή στη διαδικασία MRA 2001 υπογραφή της Σύμβασης του Μέτρου 2002 έναρξη υλοποίησης έργου στο ΕΠΑΝ/Γ ΚΠΣ Έως σήμερα, υλοποίηση έργων ανάπτυξης των υποδομών του ΕΙΜ ύψους >

4 ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Στο ΕΣΥΠ/ΕΙΜ λειτουργούν τα Εθνικά Εργαστήρια στα πεδία: 1. Μηχανικών Μετρήσεων (Μάζα, Δύναμη, Ροή, Όγκος, Πίεση) 2. Φυσικών Μετρήσεων (Θερμοκρασία, Υγρασία, Διαστατικών, Ακουστικής, Δονήσεων) 3. Ηλεκτρικών Μετρήσεων (Χαμηλών Συχνοτήτων, Υψηλών Συχνοτήτων, Χρόνου-Συχνότητας) Υπό το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ λειτουργούν εθνικά περιφερειακά εργαστήρια: 1. Στη Χημική Μετρολογία σε συνεργασία με το ΓΧΚ στην Αθήνα. 2. Στην Πυρηνική Μετρολογία σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ. Στο ΕΣΥΠ/ΕΙΜ εφαρμόζεται ΣΔΠ ISO (εργαστήρια) και ISO 9001 (άλλες υπηρεσίες). Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ αποτελεί μέλος της EURAMET. Αξιολογείται διεθνώς για την τεχνική του επάρκεια (MRA).

5 ΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΜ 1. Σύμβουλος της Πολιτείας: Συμμετοχή σε Όργανα της Πολιτείας Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε φορείς της * Συμβολή του ΕΙΜ στο σύστημα ελέγχου εισροών εκροών δεξαμενών πρατηρίων 2. Τήρηση των Εθνικών Προτύπων της χώρας 3. Υποστήριξη του Μετρολογικού Συστήματος, περιλαμβάνει: Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων στα εθνικά πρότυπα Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, ενημέρωση και συμβουλές Διοργάνωση διεργαστηριακών μετρήσεων 4. Διάδοση της μετρολογίας, περιλαμβάνει: Διοργάνωση σεμιναρίων Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και δημοσιεύσεων Διοργάνωση συνεδρίων και συμμετοχή σε συνέδρια - ημερίδες

7 5. Υπηρεσίες: Διακρίβωσης (σκοπός: ιχνηλασιμότητα στα εθνικά πρότυπα) - Περίπου 600 πιστοποιητικά ανά έτος και πάνω από έως σήμερα Μετρολογικής υποστήριξης - Πάνω από Α/Η συμμετεχόντων σε εκπ/σεις του ΕΙΜ έως σήμερα - Περισσότερα από 60 διεργαστηριακά σχήματα μετρήσεων Αποδέκτες υπηρεσιών > 100 φορείς της χώρας και του εξωτερικού (Αλβανία, FYROM, Σερβία, Βουλγαρία, Βοσνία, Γεωργία, Τουρκία, Κύπρο, Abu Dhabi) 6. Διεθνείς δραστηριότητες: Συμμετοχή στη διαδικασία Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRA) Mέλος και Συμμετοχή στην EURΑMET Διμερείς/πολυμερείς συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή 7. Λοιπές Δραστηριότητες: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΜ Συνεργασίες με ΑΕΙ, ΤΕΙ Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ Σκοπός: Ο ακριβής συνεχής έλεγχος των δεξαμενών πρατηρίων με προϋπόθεση την αξιόπιστη βαθμονόμηση των δεξαμενών. Ρόλος του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ: Υποστήριξη της Πολιτείας για την επιτυχή εγκατάσταση και εφαρμογή των συστημάτων εισροών εκροών: 1. Συμμετοχή από την αρχή στην Επιτροπή για το σχεδιασμό του συστήματος. 2. Διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων για την υποστήριξη των Εργαστηρίων Φορέων που αναλαμβάνουν βαθμονομήσεις δεξαμενών. 3. Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στα Εργαστήρια Βαθμονόμησης Δεξαμενών. 4. Ανάπτυξη και διάθεση δύο web-εφαρμογών για την επεξεργασία και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων βαθμονόμησης, όπως απαιτείται (έως σήμερα >2000 δεξαμενές έχουν βαθμονομηθεί με τις εφαρμογές αυτές). Σήμερα > 20 φορείς που διενεργούν βαθμονομήσεις δεξαμενών βασίζονται και υποστηρίζονται τεχνικά από το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ.

9 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Το ΕΙΜ έχει αναπτύξει συνεργασίες προσφέροντας υπηρεσίες και μεταφορά τεχνογνωσίας σε αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών: Μάλτα (2003) FYROM, Αλβανία, Κύπρος (συνεχώς) Σερβία (2009, 2010, 2011) Γεωργία (2011) Τουρκία (2011, 2012) Λίβανος (2013, 2014) Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2013, 2014) Επίσης, το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ υλοποιεί έργα με χρηματοδότηση από το PTB της Γερμανίας βάσει συμφωνητικού συνεργασίας. Τέλος, το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ συμμετέχει ενεργά σε πολυμερείς συνεργασίες της EURAMET.

10 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης σε δύο κτήρια: τμ με υπόγειες εγκαταστάσεις για καλύτερη ρύθμιση συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας, δονήσεων, κλπ.) τμ κατάλληλα διαμορφωμένο. Τα Εργαστήρια του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ διαθέτουν εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής με προτεύοντα πρότυπα. Ο παραπάνω συνδυασμός έχει καταστήσει το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ σημαντικό μετρολογικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Δυνατό σημείο του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ: εξειδικευμένο προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία εθνικών μετρολογικών υποδομών και αντίληψη, αφενός των τεχνικών/ επιστημονικών δεδομένων και αφετέρου των κοινωνικοοικονομικών απαιτήσεων.

11 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Εργαστήρια ΔΗΜ: 1. Χαμηλών Συχνοτήτων 2. Υψηλών Συχνοτήτων 3. Χρόνου Συχνότητας

12 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Μεγέθη Χαμηλών Συχνοτήτων: DC Τάση & Ρεύμα Λόγος DC Τάση & Ρεύματος Λόγος AC Τάσης DC Αντίσταση Χωρητικότητα Επαγωγή AC Ισχύς και Ενέργεια

13 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Μεγέθη Υψηλών Συχνοτήτων: Ενεργός απόδοση & Συντελεστής Διακρίβωσης (Effective efficiency and calibration factor) Εξασθένηση S Παράμετροι Μεγέθη Χρόνου Συχνότητας: Συχνότητα Χρονικό διάστημα

14 ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Εργαστήρια ΔΦΜ: 1. Θερμοκρασίας - Υγρασίας 2. Διαστατικών Μετρήσεων 3. Ακουστικής - Δονήσεων 4. Οπτικής - Φωτομετρίας

15 ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1. Εργαστήριο Θερμοκρασίας - Υγρασίας Υλοποίηση μονάδων: - θερμοκρασίας ( Κ ) - σχετικής υγρασίας r.h. % και σημείου δρόσου ( o C ) Εξοπλισμός σε πρωτεύον επίπεδο Διακρίβωση αισθητήρων θερμοκρασίας και υγρασίας 2. Εργαστήριο Διαστατικών Υλοποίηση μονάδων: - Μήκους ( m ) - Γωνίας ( radian / degree ) Εξοπλισμός σε πρωτεύον επίπεδο Διακρίβωση πηγών λέιζερ, προτύπων μήκους και γωνίας, προσδιορισμός γεωμετρίας αντικειμένων

16 ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 3. Εργαστήριο Ακουστικής - Δονήσεων Υλοποίηση μονάδων: - πίεσης ήχου ( db ) - επιτάχυνσης ( m/s 2 ) Εξοπλισμός σε πρωτεύον επίπεδο Διακρίβωση προτύπων και συσκευών μέτρησης ήχου και δονήσεων 4. Εργαστήριο Οπτικής - Φωτομετρίας Υλοποίηση μονάδων: - ένταση φωτεινής ακτινοβολίας πηγής (cd 1/683*(Watt/sterad) - φωτεινής ροής πηγής ( Lm [1/683]*Watt ) - φωτισμός επιφάνειας ( Lux [1/683]*Watt/m 2 ) Εξοπλισμός σε πρωτεύον επίπεδο Διακρίβωση ανιχνευτών φωτός, φωτομέτρων, φωτεινών πηγών

17 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Εργαστήρια ΔΜΜ: 1. Μάζας 2. Πυκνότητας 3. Πίεσης 4. Δύναμης 5. Ροής 6. Όγκου

18 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1. Εργαστήρια Μάζας 2 εργαστήρια μικρών και μεγάλων μαζών (πρωτεύον πρότυπο*) Διάδοση κλίμακας μάζας ( 1 mg 500 kg ) 2. Εργαστήριο Πυκνότητας Πυκνότητα υγρών και στερεών (πρωτεύον επίπεδο) Εύρος μέτρησης kg/m3 Προσδιορισμός και διακρίβωση οργάνων πυκνότητας 3. Εργαστήριο Πίεσης Υλοποίηση μονάδας (δευτερεύον επίπεδο) Εύρος: έως 70 bar πνευματικά και έως 1200 bar υδραυλικά Διακρίβωση προτύπων και αισθητήρων πίεσης

19 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4. Εργαστήριο Δύναμης Υλοποίηση μονάδας με νεκρό φορτίο (πρωτεύον επίπεδο) Εύρος 50 Ν έως 5 ΜΝ σε θλίψη και εφελκυσμό Διακρίβωση δυναμοκυψελών (προτύπων αναφοράς) 5. Εργαστήρια Ροής 2 Εργαστήρια: Ροής Αερίων και Υγρών (πρωτεύον επίπεδο) Διακρίβωση προτύπων ροής και ροομέτρων έως 130 m3/h 6. Εργαστήριο Όγκου Διακρίβωση προτύπων όγκου (βαρυμετρικά/ογκομετρικά)

20 ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Λειτουργούν 2 εθνικά περιφερειακά εργαστήρια του ΕΙΜ που επιβλέπονται από τη Δ/νση Διασφ. Ποιότητας & Επιστ. Υποστ.: Το Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας, ΕΧΗΜ/ΓΧΚ-ΕΙΜ στις εγκαταστάσεις του Γενικού Χημείο στην Αθήνα για την υλοποίηση του mol. Το Εργαστήριο Ιονιζουσών Ακτινοβολιών, ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για την υλοποίηση παράγωγων μονάδων του SI (Sv, Bq, κλπ.).

21 ΣΥΝΟΨΗ Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ: Αποτελεί υποστηρικτική υποδομή του Μετρολογικού Συστήματος και του Συστήματος Ποιότητας της χώρας Συμβάλλει και εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των διεθνών μετρολογικών απαιτήσεων Διαθέτει και παρέχει τεχνογνωσία σε όλους τους εμπλεκόμενους Παρέχει συμβουλές και κατευθύνσεις Παρέχει λύσεις στα πεδία μετρολογίας, διακρίβωσης, διασφάλισης ποιότητας & αξιοπιστίας μετρήσεων Παρακολουθεί συνεχώς και συμβάλλει στις μετρολογικές εξελίξεις Αναπτύσσει συνεχώς τις υποδομές, την τεχνογνωσία του και τις οργανωτικές του δομές για να συμβάλλει στην ποιότητα και στην ανταγωνιστικότητα

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις Εισηγητής: Δρ. Γεώργιος Μπαμόπουλος Δ/νση Προβολής και Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Λ Ω Ν

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Λ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Λ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Μ Ε Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 09 Ιανουαρίου 2 0 0 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ Γ. Ναβροζίδης, Χ. Μήτσας, Ε. Φλουδά, Μ. Αναγνώστου, Φ. Στρέλε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-0 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 999 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΡΕΤΕΑ / ΕΚΕΦΕ ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'' http://www.solar.demokritos.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 Αθήνα, Ιούνιος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 2014 Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις... Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου.............................................. 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου............................................... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2010 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πεπραγμένα 2005 / Προγραμματισμός Δράσεων 2006 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πεπραγμένα 2005 / Προγραμματισμός Δράσεων 2006 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 Copyright ΚAΠΕ 2006 19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος 19009, Πικέρμι, Αττική τηλ: 210 6603300, fax: 210 6603301-2 e-mail: cres@cres.gr, http://www.cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Στόχοι... 3 2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 3. ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιεχόμενα το 2013 με μια ματιά 2 1α. μήνυμα προέδρου Διοικητικού συμβουλίου 4 1β. μήνυμα γενικού Διευθυντή 6 2. ο Όμιλος σωληνουργεια κορινθου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Αθήνα 2007 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 3 Συνοπτική παρουσίαση της ΕΕΑΕ... 4 Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων... 7 Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae.

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae. ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας που εφαρμόζει ένα κράτος βασίζεται στις ακόλουθες τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011 έκθεση πεπραγμένων ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 2012 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 2 0 X Ρ Ο Ν Ι Α Κ Α Π Ε 2 0 X Ρ Ο Ν Ι Α Κ Α Π Ε ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το ΚΑΠΕ κλείνει φέτος είκοσι χρόνια διαρκούς προσφοράς στην ενεργειακή πολιτική της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα