Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων"

Transcript

1 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/

2 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων εργαστηρίων δοκιμών & διακριβώσεων. είναι αναπτυγμένο με βάση το πρότυπο ISO 17025:2005 και κατ επέκταση του ISO 15189:2007, που δίνει τη δυνατότητα για παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων των μετρήσεων. καλύπτει όλες τι απαιτήσεις των προτύπων ISO17025:2005 & ISO 15189:2007. ολοκληρώνει και άλλα συστήματα ποιότητας, όπως π.χ. το ISO 9001:2008, τα σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση και υγιεινή & ασφάλεια προσωπικού, TPM, 5S. παρέχει μια σειρά από extra modules εργαλείων, μεθοδολογιών και πρακτικών διοίκησης ολικής ποιότητας, δηλαδή το πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας ενός ανταγωνιστικού εργαστηρίου δοκιμών (αναλύσεων & διακριβώσεων).

3 Απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία στις μετρήσεις Η δυνατότητα παροχής αξιόπιστων αποτελεσμάτων των μετρήσεων είναι απαίτηση σήμερα για όλα τα εργαστήρια δοκιμών & μετρήσεων. Το πρότυπο ISO 17025:2005 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων» είναι ένα διεθνές πρότυπο που προέκυψε σαν συνέχεια του EN ISO/IEC, Guide 25 και αναπτύχθηκε για να καθοδηγήσει και να εισαγάγει τους υπευθύνους εργαστηρίων στη διαχείριση ποιότητας και τις απαιτήσεις σε τεχνικές προδιαγραφές των εργαστηρίων δοκιμών ή διακριβώσεων. Σε αυτό καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα εργαστήριο για να μπορεί να διαπιστευτεί από ένα ανεξάρτητο φορέα που παρέχει διαπίστευση. Παρόμοια ισχύουν για το πρότυπο ISO 15189:2007. Διαπίστευση είναι η διαβεβαίωση-επίσημη αναγνώριση που δίνει ένας ανεξάρτητος φορέας (π.χ. Ε.ΣΥ.Δ.) ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένα καθήκοντα-δοκιμές-διακριβώσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005 ή το ISO 15189:2007, για τα κλινικά εργαστήρια.

4 Ποιους αφορούν τα πρότυπα ISO 17025:2005 και ISO 15189:2007; Εργαστήρια δοκιμών σαν ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους. Διαπιστεύεται, δηλαδή, το εργαστήριο κατά ISO 17025:2005 ή ISO 15189:2007 (αν πρόκειται για κλινικό εργαστήριο: τα κλινικά εργαστήρια διενεργούν εξετάσεις σε δείγματα, τα οποία προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα) πληροί δε και προδιαγραφές για ISO 9001:2008 (όχι αντίστροφα). Εργαστήρια σαν μέρος ενός οργανισμού, που ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές του (παραγωγή, προμήθειες, διάθεση, κ.λ.π.) πραγματοποιεί και δοκιμές για ιδιόχρηση (αναλύσεις, μετρήσεις, πειράματα). Διαπιστεύεται η επιχείρηση - Οργανισμός για το εργαστήριό της/του κατά ISO 17025:2005 ή ISO 15189:2007 (αν αφορά κλινικό εργαστήριο). Εργαστήρια διακριβώσεων σαν ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους. Διαπιστεύεται, δηλαδή, το εργαστήριο με ISO 17025:2005, πληροί δε και προδιαγραφές για ISO 9001:2008 (όχι αντίστροφα).

5 Υλοποίηση συστήματος κατά ISO ΕΝ 17025:2005 ISO/IEC ή ISO - ISO 15189:2007 μέσω μέσω του του totalab Διαπίστευση Λογισμικά (1/4) Η διαπίστευση των εργαστηρίων δοκιμών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO17025:2005 ή το ΙSO15189:2007 θεωρείται ότι είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία, που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη τεχνογνωσίας και προσωπικού με σχετική εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργούν. Για την υλοποίηση ενός συστήματος κατά ISO 17025:2005 ή ΙSO 15189:2007 μέσω του totalab απαιτείται τεκμηρίωση όπως: Εγχειρίδιο Ποιότητας, Εγχειρίδιο Διαδικασιών, Έντυπα, Οδηγίες Εργασίας, Αρχεία και Ημερολόγια, τα οποία απαιτούνται από τα Πρότυπα, το Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης και τις Εσωτερικές Διακριβώσεις-Επαληθεύσεις. Το totalab ολοκληρώνει ένα σύστημα κατά ISO 17025:2005 ή ΙSO 15189:2007 μαζί με άλλα συστήματα ποιότητας και εταιρικές διεργασίες. Εάν η επιχείρηση-οργανισμός είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2008, διαθέτει την υποδομή για το σχεδιασμό και υλοποίηση συστήματος κατά ISO 17025:2005/ ΙSO 15189:2007 για το εργαστήριο του οργανισμού. Τα δύο πρότυπα διαπίστευσης έχουν πολλές ομοιότητες, καθώς το ΙSO 15189:2007 βασίζεται στο ISO 17025:2005, και απλά προσθέτει κάποιες πιο ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τα κλινικά εργαστήρια.

6 Υλοποίηση και ειδικές απαιτήσεις ενός συστήματος κατά ISO :2007 Διαπίστευση Λογισμικά (2/4) Το πρότυπο ISO 15189:2007 έχει πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τις ηθικές αρχές και τη δεοντολογία που πρέπει να διέπει ένα κλινικό εργαστήριο, καθώς και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν προσωπικά δεδομένα των ασθενών. Το πρότυπο ISO 15189:2007 θεσπίζει ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την παροχή συμβουλών από προσωπικό του εργαστηρίου σε ασθενείς σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους και την κλινική τους σημασία. Το πρότυπο ISO 15189:2007 έχει πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν τις διαδικασίες πριν και μετά την εξέταση (προετοιμασία ασθενούς, δειγματοληψία, μεταφορά και χειρισμός δειγμάτων, τελική διάθεση δειγμάτων και αποβλήτων κ.τ.λ.). Στο πρότυπο ISO 15189:2007 εισάγεται η έννοια των εργαστηρίων δεύτερης γνώμης (reference laboratories) για εξετάσεις που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες (όπως π.χ. το HIV).

7 Υλοποίηση συστήματος κατά ISO 17025:2005 ή ISO 15189:2007 μέσω του totalab Διαπίστευση Λογισμικά (3/4) Το σύστημα totalab έχει αναπτυχθεί από εξειδικευμένους εργαστηριακούς χημικούς, γεωπόνους, βιολόγους, φυσικούς, μετρολόγους και αναλυτές, όσον αφορά στην καθαρά εργαστηριακή προσέγγιση και περιλαμβάνει τη συστημική-διοικητική προσέγγιση με ένα λιτό, μη γραφειοκρατικό και λειτουργικό τρόπο. Το «visual management» κυριαρχεί στην ανάπτυξή του. Το σύστημα totalab περιλαμβάνει τα εγχειρίδια, διαδικασίες, οδηγίες κλπ, και όλες τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης του προτύπου, σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των Εργαστηρίων με ταυτόχρονη υποστήριξη σχετικού λογισμικού labοsoft1.0, με βασικές υπο-ενότητες τα calisoft1.0 (αφορά τη διακρίβωση μάζας και όγκου), valisoft1.0 (αφορά την επικύρωση μεθόδων δοκιμών και διακριβώσεων) και docusoft1.0 (αφορά τη διαχείριση των εγγράφων). Εξειδικευμένα λογισμικά με βάση το labοsoft 1.0 είναι: 1. hydrocert 1.0 αφορά δοκιμές και αναλύσεις νερών. 2. plantcert 1.0 αφορά δοκιμές και αναλύσεις φυτών. 3. soilcert 1.0 αφορά δοκιμές και αναλύσεις εδαφών. 4. gsmcert 1.0 αφορά μετρήσεις κινητής τηλεφωνίας

8 Υλοποίηση συστήματος κατά ISO 17025:2005 ή ISO 15189:2007 μέσω του totalab Υλοποίηση συστήματος ΕΝ ISO/IEC / ISO μέσω του totalab Διαπίστευση Λογισμικά 4/4 Διαπίστευση Λογισμικά (4/4) Το σύστημα totalab ελέγχει και διασφαλίζει συνεχώς την αξιοπιστία των παραγόμενων αποτελεσμάτων μέσω εφαρμογής διαδικασιών και εισάγοντας στοιχεία ολικής ποιότητας και ελέγχου της παραγωγικότητας του εργαστηρίου. Οι νέες αυτές διαδικασίες, κυρίως αφορούν στην διακρίβωση/επαλήθευση του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν (ιχνηλασιμότητα), στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας που πρέπει να εφαρμόζουν για κάθε δοκιμή, στις διεργαστηριακές συγκρίσεις, στην επικύρωση των μεθόδων που εφαρμόζουν, στην εκτίμηση της αβεβαιότητας κ.ά.

9 Τι εξασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005 ή ISO 15189:2007; (1/2) Λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις διεξαγωγής των δοκιμών και διακριβώσεων, καθώς και οι μεταβολές τους κατά τη διάρκεια των μετρήσεων Η ακρίβεια των προτύπων αναφοράς που χρησιμοποιούνται στις διακριβώσεις Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές συγκρίσεις Ο συσχετισμός της ακρίβειας των μετρήσεων (traceability) ως προς Εθνικά Πρότυπα, μέσω μιας αδιάσπαστης αλυσίδας διαδοχικών διακριβώσεων (ιχνηλασιμότητα) Η εγκυρότητα των διαδικασιών διενέργειας δοκιμών και διακρίβωσης και η έκφραση του αποτελέσματος με τη διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μέτρησης και των πιστοποιητικών δοκιμών και διακριβώσεων

10 Τι εξασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005 ή ISO 15189:2007; (2/2) Τι εξασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός συστήματος ISO / ISO (2/2) Η ικανότητα των εργαστηρίων να παρέχουν αξιόπιστες μετρήσεις που αποκλείει τη διάθεση ακαταλλήλων προϊόντων ή επικινδύνων προϊόντων ή ακόμα και την απόρριψη κατάλληλης παρτίδας προϊόντος. H μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στα προ-αναλυτικά και μετά-αναλυτικά στάδια. Μηδενική αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών του εργαστηρίου, που είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025:2005 ή ISO 15189:2007. Είναι ισχυρό τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική αρχή Εθνική-Ευρωπαϊκή. Διευκολύνεται η αποδοχή των αποτελεσμάτων δοκιμών και διακριβώσεων μεταξύ χωρών, εφόσον τα εργαστήρια συμμορφώνονται με αυτό το Διεθνές πρότυπο και εφόσον αυτά διαπιστεύονται, με τη χρήση αυτού του Διεθνούς προτύπου, από φορείς διαπίστευσης που συμμετέχουν σε συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης (π.χ. Ε.ΣΥ.Δ.) Η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων και άλλων φορέων που βοηθά στην ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσης και εμπειρίας.

11 Επιπρόσθετα με την υλοποίηση totalab (1/2) Basics ISO ΙSO Work Shop BASICS ISO 17025:2005/ ISO 15189:2007, διάρκειας 10 hr. Ενδεικτικά αναφέρονται σαν ύλη εκπαίδευσης: Ορισμός Συστήματος Διαχείρισης, Ανάλυση του προτύπου, Πεδία και κριτήρια καθορισμού δεικτών επιδόσεων, Καθορισμός, Έλεγχος και απολογισμός στοχοποίησης σε ένα σύστημα κατά ISO 17025/ 15189, Υιοθέτηση των νέων απαιτήσεων ISO 17025/ 15189, Οργάνωση & Προσωπικό, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, Υπηρεσία στον πελάτη, Διαρκής Βελτίωση, Προληπτική- Διορθωτική δράση, Σύνδεση με άλλα συστήματα διαχείρισης. Specialized ISO ISO Work Shop SPECIALIZED ISO 17025:2005/ ISO 15189:2007, διάρκειας 16 hr. Ενδεικτικά αναφέρονται σαν ύλη εκπαίδευσης: Εφαρμογή ανεύρεση μεθόδων αναλύσεων, Διασφάλιση αποτελεσμάτων διακρίβωσης και δοκιμών, Ανάλυση αβεβαιότητας μετρήσεων, Διεργαστηρικές δοκιμές, Εφαρμογή λογισμικών. Προϋπόθεση: η παρακολούθηση του Basics ISO 17025:2005/ ISO 15189:2007

12 Επιπρόσθετα με την υλοποίηση totalab (2/2) Eφαρμογή ΤΡΜ Προσέγγιση, σχεδίαση της οργάνωσης και ροής των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου(ων) με κριτήριο τη παραγωγικότητα μέσω της μεθοδολογίας της TPM (Τotal Productivity Management). Η ΤPM είναι σύστημα-μεθοδολογία συντήρησης και διαχείρισης των πόρων ενός εργαστηρίου-οργανισμού. Σκοπός είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας του με κύριο άξονα την εμπλοκή όλων των εργαζομένων στο σύστημα και μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας του εξοπλισμού, της αύξησης της αξιοπιστίας του, της μείωσης του κόστους «παραγωγής» αναλύσεων, συντήρησης εξοπλισμού και συνολικά της βελτίωσης της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών. Eφαρμογή 5S Προσαρμογή της γνωστής μεθοδολογίας 5S στις συνθήκες ενός εργαστηρίου. Το 5S είναι ένα σύστημα που δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας με πολύ απλό, πρακτικό αλλά και μετρήσιμο τρόπο.

13 Υλοποίηση του totalab (1/2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ., ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΘΗΝΑ/ ISO 17025:2005 Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ., ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ISO 17025:2005 Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ., ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ/ ISO 17025:2005 Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ., ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ/ ISO 17025:2005 EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ISO 17025:2005 EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ/ ISO 17025:2005 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ/ ISO 17025:2005 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ISO 17025:2005 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ/ ISO 17025:2005 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ANAΛΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ/ ISO 17025:2005 EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ/ ΤPM-lab module H&S

14 Υλοποίηση του totalab (1/2) ICMEA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΚΑΒΑΛΑ/ ISO 17025:2005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ANAΛΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ/ ISO 17025:2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΤΕΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ/ ISO 17025:2005 NOMAΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ANAΛΥΣΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ - ΟΛΘ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ISO 17025:2005

15 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΛΙΔΗΣ Project Μanager έργων διαπίστευσης Γρηγορίου Έ 38, Θεσσαλονίκη Τ.Θ , Θεσσαλονίκη ,

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6. Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...4 Α1. Γενικά...4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα