Ελαιόλαδο και Πράσινη Χηµεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελαιόλαδο και Πράσινη Χηµεία"

Transcript

1 Ελαιόλαδο και Πράσινη Χηµεία 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα παγκοσµίως στην παραγωγή ελαιολάδου, κατέχοντας το 17% της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής. Επίσης, τα προϊόντα του ελαιοδέντρου, τα οποία είναι το ελαιόλαδο, οι επιτραπέζιες ελιές και το πυρηνέλαιο, αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές εσόδων της χώρας µας, η οποία έχει γενικά λίγες εξαγωγές. Από την άλλη µεριά, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µία παγκόσµια µεταστροφή του καταναλωτικού κοινού προς τη µεσογειακή διατροφή, ακρογωνιαίο λίθο της οποίας αποτελεί το ελαιόλαδο και συνεπώς µία σηµαντική αύξηση στην κατανάλωση και ζήτηση ελαιολάδου. Όλες αυτές οι παράµετροι αναδεικνύουν το ελαιόλαδο ως ένα πολύτιµο εθνικό προϊόν, το οποίο πρέπει να διαφυλάξουµε και να προωθήσουµε µε τον καλύτερο τρόπο. Γι αυτό, θα πρέπει να γίνει µία συντονισµένη προσπάθεια πολιτείας και παραγωγών για παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου και πιο σωστής προώθησής του. Σε αυτήν την προσπάθεια, µπορούν να βοηθήσουν η Πράσινη Χηµεία και οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου, ελεύθερου από διάφορες επιβαρυντικές για την υγεία ουσίες, σε συνδυασµό µε τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος γενικότερα. 2,1. Η Πράσινη Χηµεία στην Καλλιέργεια της Ελιάς Η εφαρµογή της Πράσινης Χηµείας ξεκινά µε την καλλιέργεια του ελαιοδέντρου. Οι βασικές φροντίδες που περιλαµβάνει η καλλιέργεια της ελιάς είναι το κλάδεµα, η αραίωση, η λίπανση και η φυτοπροστασία. Κάθε µία από αυτές τις διαδικασίες µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τον καταναλωτή ή για το περιβάλλον, αν εφαρµοσθούν κάποιες από τις κλασικές τεχνικές. Όσον αφορά το κλάδεµα, τα προϊόντα του κλαδέµατος (κλαδιά, φύλλα) παραδοσιακά καίγονταν από τους αγρότες, γεγονός που προκαλούσε επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Πλέον, έχουν δηµιουργηθεί συσκευές για τον µικροτεµαχισµό των προϊόντων κλαδέµατος. Τα προϊόντα του µικροτεµαχισµού µπορούν αργότερα να χρησιµοποιηθούν µε διάφορους τρόπους για τη λίπανση της ελιάς. Αραίωση είναι η διαδικασία κατά την οποία αφαιρούµε µέρος του καρπού του ελαιοδέντρου, όταν έχουµε µεγάλη παραγωγή. Αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε χρήση ναφθαλινοοξικού οξέος συγκέντρωσης 100 ppm, µέρες µετά την πλήρη ανθοφορία του δέντρου. Η Πράσινη Χηµεία, ακολουθώντας την αρχή για ελαχιστοποίηση της χρήσης χηµικών ουσιών, προστάζει τη χρήση µηχανικών µέσων, αποκλειστικά. Η λίπανση των ελαιοκαλλιεργειών πραγµατοποιείται παραδοσιακά µε χρήση ανόργανων λιπασµάτων, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη διαλυτότητα στο νερό και συνεπώς παρασύρονται από τις βροχές και τα αρδευτικά νερά και καταλήγουν σε ποτάµια και λίµνες, δηµιουργώντας το φαινόµενο του ευτροφισµού. Οι πράσινες λύσεις στον τοµέα της λίπανσης είναι η χρήση περιττωµάτων ζώων (κοπριάς) σε διασπορά στο έδαφος, η διασπορά των µικροτεµαχισµένων προϊόντων κλαδέµατος στο έδαφος (mulch) και η παρασκευή και χρήση κοµπόστας.. Η κοµπόστα είναι ένα είδος οργανικού λιπάσµατος που παράγεται µε αναερόβια αποδόµηση οργανικών υπολειµµάτων και µετατροπή τους σε χούµο, σε ουσίες σχετικά σταθερές. Για την παραγωγή κοµπόστας µπορεί να χρησιµοποιηθεί κοπριά ζώων και φυτικά υπολείµµατα, όπως τα τεµαχισµένα προϊόντα κλαδέµατος, η ελαιοπυρήνα, οι κληµατίδες αµπέλων, τα στέµφυλα από τα οινοποιεία κλπ, καθώς και θαλάσσια φύκη, τα οποία έχουν προηγουµένως ξεπλυθεί καλά. Μία ακόµα πράσινη λύση αποτελεί η εφαρµογή της λεγόµενης χλωρής λίπανσης. Χλωρή λιπανση ονοµάζουµε την

2 ενσωµάτωση στο έδαφος της φυτικής µάζας που παράγεται από τα φυτά που έχουν καλλιεργηθεί για το σκοπό αυτό. Κυρίως χρησιµοποιούνται ψυχανθή, όπως φακή και κουκιά. Φυτοπροστασία ονοµάζουµε την προστασία των φυτών τα διάφορα έντοµαφυσικούς εχθρούς τους. Ο κυριότερος εχθρός της ελιάς είναι ο δάκος και στην αντιµετώπιση αυτού του εντόµου επικεντρώνονται οι περισσότερες µέθοδοι φυτοπροστασίας. Παραδοσιακά, η φυτοπροστασία διενεργείται µε ψεκασµούς από εδάφους ή αέρος και χρήση φαρµάκων όπως το Lebaycid, το οποίο έχει κατηγορηθεί για πρόκληση καρκίνου σε ανθρώπους αγροτικών περιοχών και έχει καταργηθεί από το Οι πράσινες προτάσεις για την φυτοπροστασία είναι: Η χρήση µικρής τοξικότητας και φυσικής προέλευσης φαρµάκων, όπως το Spinosad, το Phloxine B, το Naturalis SC, τα οποία έχουν αποµονωθεί από µικροοργανισµούς. Η χρήση των φυτοφαρµάκων µε τη δολωµατική µέθοδο, η οποία απαιτεί πολύ µικρότερες ποσότητες ουσίας και παρουσιάζει σχετικά καλή εκλεκτικότητα. Η χρήση παγίδων φεροµόνης, η οποία ελαχιστοποιεί την χρήση φυτοφαρµάκων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και έχει απόλυτη εκλεκτικότητα, καθώς προσελκύει µόνο τους αρσενικούς δάκους. Η χρήση ανόργανων ουσιών για την κάλυψη του ελαιοκάρπου, η οποία αποτρέπει το τσίµπηµα του καρπού από το δάκο. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι χρήση πηλών καολίνη ή µπεντονίτη έχει καλύτερα αποτελέσµατα από την ως τώρα χρήση αλάτων του χαλκού. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει προσπάθειες για καταπολέµηση του δάκου σε γονιδιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουµε την παραγωγή στειρωµένων εντόµων, τα οποία διατηρούν τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ανταγωνιστικά στο ζευγάρωµα, καθώς και τη χρήση του βακτηρίου Wolbachia, το οποίο, προσβάλλοντας το δάκο, προκαλεί θνησιµότητα στις προνύµφες που γεννιούνται από αυτόν. Μία άλλη πράσινη λύση, η οποία εφαρµόζεται σε βιολογικές καλλιέργειες, είναι η χρήση φυσικών εχθρών του δάκου, όπως τα παράσιτά του, ένα από τα οποία είναι το Fopius Arisanus. Τέλος, αναφέρουµε ότι ακόµα και η εφαρµογή συγκεκριµένου τρόπου καλλιέργειας και λίπανσης µπορεί να συµβάλλει στη µείωση των προσβολών από έντοµα. 2,2. Η Πράσινη Χηµεία στην παραγωγή ελαιολάδου Σύµφωνα µε την Πράσινη Χηµεία, στην παραγωγή του ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο θα πρέπει να εφαρµόζεται ψυχρή άλεση (θερµοκρασίες κάτω των 25 o C κατά τη µάλαξη της ελαιοζύµης), γεγονός που συµβάλλει στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου, αλλά και µειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι νέας γενιάς decanters δύο φάσεων, οι οποίοι ελαχιστοποιούν την ανάγκη για προσθήκη νερού στην ελαιοζύµη (προϊόν της θραύσης του ελαιοκάρπου) και συµβάλλουν στη µείωση του όγκου των αποβλήτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες περιοχές, παρότι είναι διαθέσιµη η τεχνολογία δύο φάσεων, χρησιµοποιείται ακόµα τεχνολογία τριών φάσεων, λόγω της έλλειψης κατάλληλου εργοστασίου για την επεξεργασία της λάσπης που προκύπτει απ τους διφασικούς decanters. Στην παραγωγή του πυρηνελαίου, παραδοσιακά εφαρµόζεται η µέθοδος της εκχύλισης, µε τη χρήση οργανικών διαλυτών. Αυτή η διαδικασία, όµως, αναπόφευκτα επιβαρύνει το παραγόµενο πυρηνέλαιο µε υπολείµµατα οργανικών διαλυτών, τα οποία δεν είναι επιθυµητά σε καλλυντικά και σαπούνια, πόσο µάλλον στη διατροφή

3 µας. Επίσης, η όλη διαδικασία έχει σίγουρα κάποια επιβάρυνση στο περιβάλλον και ενέχει κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων, ειδικά σε περίπτωση ατυχήµατος. Η Πράσινη Χηµεία έχει να προτείνει σε αυτόν τον τοµέα την χρήση υπερκρίσιµου διοξειδίου του άνθρακα, ως αντικαταστάτη των οργανικών διαλυτών. Πέρα από τα µηδενικά κατάλοιπα που αφήνει το υπερκρίσιµο CO 2 στο παραγόµενο πυρηνέλαιο, έχουµε και το πλεονέκτηµα της µικρότερης υποβάθµισης της ποιότητας του ελαίου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη ρύθµιση των πιέσεων και θερµοκρασιών της διαδικασίας υπερκρίσιµης εκχύλισης, έτσι ώστε να έχουµε την ελάχιστη δυνατή απώλεια σε πτητικά συστατικά από το έλαιο. Τέλος, έχουµε τη διαδικασία παραγωγής του εξευγενισµένου ελαιολάδου. Ο εξευγενισµός του ελαιολάδου είναι µια διαδικασία που υποβαθµίζει σηµαντικά την ποιότητα του ελαιολάδου και ειδικότερα οι διαδικασίες της αποµάκρυνσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων και της απόσµησης, στις οποίες εφαρµόζονται ακραίες συνθήκες για τα αρωµατικά και τα αντιοξειδωτικά συστατικά του ελαίου. Και σε αυτήν την περίπτωση, η Πράσινη Χηµεία προτείνει την εφαρµογή της εκχύλισης µε υπερκρίσιµο CO 2 ως διαλύτη. Η υπερκρίσιµη εκχύλιση απαιτεί την εφαρµογή πολύ ηπιότερων συνθηκών από τις κλασικές µεθόδους και διασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα του παραγόµενου ελαιολάδου. 2,3. Το πρόβληµα της διαχείρισης των αποβλήτων Τα απόβλητα των ελαιουργείων συγκαταλέγονται στα πλέον τοξικά απόβλητα της γεωργικής βιοµηχανίας, λόγω του µεγάλου ρυπαντικού τους φορτίου. Πιο συγκεκριµένα, τα απόβλητα είναι όξινα (ph=3-6), θολά, χαρακτηριστικής οσµής, υψηλού οργανικού ρυπαντικού φορτίου και χαµηλής βιοαποικοδοµησιµότητας. Είναι πλούσια σε σάκχαρα, όπως µαννόζη, σουκρόζη, γαλακτόζη και γλυκόζη, καθώς και πρωτεΐνες, ενώ περιέχουν, ακόµη, οργανικά οξέα, όπως οξικό, µηλονικό, γαλακτικό και σηµαντικές ποσότητες ανόργανων αλάτων. Από τα συστατικά των αποβλήτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φαινόλες και οι πολυφαινόλες, οι οποίες ως αντιοξειδωτικές ουσίες εµποδίζουν τη διάσπαση των λιπαρών οξέων και βοηθούν στη διατήρηση του λαδιού. Αποτελούν, όµως, την κύρια ρυπαντική παράµετρο, η οποία ευθύνεται για τις σηµαντικότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων. Το πρόβληµα είναι τόσο έντονο επειδή η διοχέτευση των υγρών αποβλήτων γίνεται κυρίως σε φυσικούς αποδέκτες, όπως ρέµατα, χείµαρροι, λίµνες, στη θάλασσα και το έδαφος και µόνο σε λίγες περιπτώσεις λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τον τρόπο διάθεσης τους. Τα απόβλητα των ελαιουργείων διαταράσσουν τη βιολογική ισορροπία των οικοσυστηµάτων στα οποία καταλήγουν και έχουν δυσµενείς επιπτώσεις σε πολλά καλλιεργούµενα φυτά, υποβαθµίζοντας παράλληλα το περιβάλλον. Ακόµη, ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά, µε συνέπεια να διακυβεύεται η καταλληλότητα του πόσιµου νερού. Για την επεξεργασία και διάθεση τους έχουν δοκιµαστεί διάφορες µέθοδοι σε εργαστηριακή και πραγµατική κλίµακα, ωστόσο δεν έχει, προς το παρόν, προταθεί µία ολοκληρωµένη λύση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν φαίνεται να υπάρχει µία λύση που να είναι άµεσα εφαρµόσιµη σε όλα τα ελαιουργεία της χώρας, λόγω της µεγάλης διακύµανσης στα χαρακτηριστικά των ελαιουργείων (γεωγραφική θέση, δυναµικότητα, τοποθεσία, χρήση νερού κλπ), αλλά και στην ποιότητα και ποσότητα των παραγόµενων αποβλήτων. Οι µέθοδοι που έχουν δοκιµαστεί σε µεγαλύτερη έκταση µέχρι σήµερα για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι:

4 Εξάτµιση σε ειδικές δεξαµενές Αερόβιος βιολογικός καθαρισµός Αποτέφρωση Ανακύκλωση 2,4. Πράσινη αξιοποίηση των αποβλήτων Η παραγωγή του ελαιολάδου έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή και µεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων. Το ευχάριστο όµως είναι ότι τα απόβλητα αυτά περιέχουν και πολλά χρήσιµα συστατικά, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγµα οι διάφορες φαινόλες, οι οποίες είναι φυσικά αντιοξειδωτικά. Στόχος της Πράσινης Χηµείας είναι η κατά το δυνατό µείωση των αποβλήτων και η αξιοποίηση τους, µέσω της ανάκτησης και αξιοποίησης των χρήσιµων συστατικών τους, στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Το υπερκρίσιµο CO 2 έχει βρει έως τώρα αρκετές εφαρµογές στη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας ελαιολάδου, οι οποίες ωστόσο βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο, ή εφαρµόζονται σε µικρή κλίµακα. Μερικές από αυτές είναι: Εκχύλιση στερολών και τοκοφερολών από υγρά απόβλητα ελαιουργείων Εκχύλιση σκουαλενίου, α-καροτενίου, τριγλυκεριδίων, τοκοφερολών, φαινολών, α-σιτοστερόλης και άλλων χρήσιµων ενώσεων από φύλλα ελιάς Αποµάκρυνση οξέων από ελαιόλαδο µε εκχύλιση κατ αντιρροή Εκχύλιση σκουαλενίου από πυρηνέλαιο Εκχύλιση τοκοφερολών από την ελαιοπυρήνα Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένες µέθοδοι, οι οποίες αν και βρίσκονται σε πειραµατικό ή δοκιµαστικό στάδιο, φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσµατικές στη διαχείριση και κυρίως την αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιουργείων. Η µέθοδος Aquatec OLIVIA, η οποία ήδη εφαρµόζεται και έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή βιοαερίου και κοµπόστας, που µε τον κατάλληλο εµπλουτισµό γίνεται υψηλής ποιότητας λίπασµα, ενώ τα υγρά υπολείµµατα, µετά την επεξεργασία, είναι κατάλληλα για άρδευση. Έχει επίσης προταθεί η παραγωγή βουτανόλης, αιθανόλης και µεθανίου από απόβλητα ελαιουργείων µε τη χρήση µικροοργανισµών και ζυµών. Η Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει προτείνει την επεξεργασία αποβλήτων ελαιουργείων µε οξειδωτικές και βιολογικές διεργασίες, µε παράλληλη παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού. Η µελέτη έδειξε ότι είναι µια µέθοδος µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, χωρίς να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Μια ακόµα ελληνική µελέτη ερευνά τις δυνατότητες αξιοποίησης υγρών αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικού, χρησιμοποιώντας αερόβια ζύµωση (κοµποστοποίηση), µετά από ανάµιξη πυρηνόξυλου µε υγρά απόβλητα ελαιουργείου (κατσίγαρο). Σε µια άλλη µελέτη προτείνεται η φωτοβιολογική παραγωγή υδρογόνου από υγρά απόβλητα ελαιουργείων, παρέχοντας σηµαντικά οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Έλληνες επιστήµονες πρότειναν την κατεργασία απόνερων ελαιουργείων µε ενεργό άνθρακα, προερχόµενο από αγροτικά υποπροϊόντα, για την ολική αποµάκρυνση των φαινολών και τη µείωση του COD στα απόνερα. Ένας απλός και οικονοµικός τρόπος αξιοποίησης των υποπροϊόντων της ελαιουργίας είναι η χρήση τους ως ζωοτροφές. Έτσι, η ελαιοπυρήνα, η εκχυλισµένη ελαιοπυρήνα, τα φύλλα και τα κλαδιά ελιάς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το

5 σκοπό αυτό, µετά από εµπλουτισµό ή σε συνδυασµό µε συνηθισµένες ζωοτροφές. Ακόµα και τα απόβλητα έχουν δοκιµαστεί ως ζωοτροφή, µετά από επεξεργασία. 2,5. Πράσινες χρήσεις του ελαιολάδου Το ελαιόλαδο, πέραν της βασικής του χρήσης ως τροφίµου, ήδη από την αρχαιότητα έχει βρει πολλές άλλες εφαρµογές. Έχει χρησιµοποιηθεί παλιότερα ως φάρµακο σε διάφορες ασθένειες και παθήσεις, ενώ σήµερα διάφορα συστατικά του χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην παρασκευή φαρµάκων. Εξίσου γνωστή είναι η χρήση του ελαιολάδου ως καλλυντικού. Πλέον, στις µέρες µας κυκλοφορούν πλήρεις σειρές καλλυντικών περιποίησης προσώπου και σώµατος, βασισµένες στο ελαιόλαδο και στα συστατικά του. Το ελαιόλαδο, επίσης από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα, χρησιµοποιείται και ως καθαριστικό. Η παρασκευή πράσινου σαπουνιού, αν και είχε περιοριστεί, τελευταία επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς το πράσινο σαπούνι παρέχει ενυδάτωση και φυσική προστασία του δέρµατος χωρίς να προκαλεί ερεθισµούς, δεν είναι τοξικό και συνιστάται για την περιποίηση του σώµατος αλλά και για το πλύσιµο των ρούχων. Πλέον, σαπούνια από ελαιόλαδο χρησιµοποιούν όσοι θέλουν να εκµεταλλευτούν τις αντιαλλεργικές ιδιότητες τους. Επίσης, διασπάται εύκολα, χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον, γεγονός που συµβαίνει µε τα κοινά απορρυπαντικά. Το ελαιόλαδο έχει χρησιµοποιηθεί, σε µικρή µόνο κλίµακα, ως πρώτη ύλη παρασκευής βιοντίζελ και ως λιπαντικό. Το υψηλό, σε σχέση µε τα υπόλοιπα φυτικά έλαια, κόστος του είναι ο παράγοντας ο οποίος αποτρέπει την εφαρµογή του σε µεγαλύτερη κλίµακα. Υπάρχει, πάντως, σε πιλοτική εφαρµογή πρόγραµµα συλλογής χρησιµοποιηµένου ελαιολάδου (τηγανόλαδου) και µετατροπής του σε βιοντίζελ ή βιοµηχανικό σαπούνι, γεγονός που αποτελεί µια ακόµα εφαρµογή της Πράσινης Χηµείας στη διαχείριση αποβλήτων. 3. Συµπεράσµατα Το ελαιόλαδο έχει αναδειχθεί ως ένα πολύτιµο εθνικό προϊόν, όχι µόνο λόγω της οικονοµικής του σηµασίας, αλλά και λόγω της θρεπτικής και βιολογικής του αξίας. Γι αυτό και πρέπει να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή ποιότητά του. Επίσης, για την παραγωγή του απαιτείται µία διαδικασία αρκετών σταδίων, η οποία µπορεί να επιβαρύνει σηµαντικά το περιβάλλον, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια για παραγωγή αρίστης ποιότητας προϊόντος, µε την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση µπορεί να σταθεί η Πράσινη Χηµεία, µε τη στήριξη της τεχνολογίας, η οποία εξελίσσεται και µας προσφέρει ολοένα και καλύτερες λύσεις, οικονοµικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Βιβλιογραφία Ibáñez Elena et al., Concentration of sterols and tocopherols from olive oil with supercritical carbon dioxide. Journal of the American Oil Chemists Society, 79: Roig A., Cayuela M.L. & Sánchez-Monedero M.A., An overview on olive mill wastes and their valorization methods. Waste Management, 26(9): Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κέρκυρας. Προσωπική επικοινωνία. Κυριτσάκης Α.Κ., Ελαιόλαδο, Συµβατικό και Βιολογικό, Βρώσιµη Ελιά, Πάστα Ελιάς. Εκδόσεις Ακριτίδη. Ποντίκης Κ.Α., Ειδική Δενδροκοµία, Ελαιοκοµία. Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ&Φ.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ Επιβλέπων καθηγητής ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καβάλα 2010 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. «Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Αρ. Κουπονιού: 92518096 01 000141 Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. C(t)=C(0)/(k*t 0.5 +1) Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

«Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς»

«Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ζουκίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2006 Σκοπός Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2. ΚΟΜΠΟΣΤ(A) ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οι γεωργικές πρακτικές σήµερα εξακολουθούν κατά κανόνα να απηχούν την παραδοσιακή άποψη ότι το έδαφος είναι µία αδρανής µάζα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Χηµεία και Καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Βιολογική παραγωγή ελαιόκαρπου... 4 2.1. Προετοιµασία και διαχείριση εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Περίληψη... 4 2 Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά Κλάδου... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Δρ Θάλεια Λαζαρίδου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Δρ Θάλεια Λαζαρίδου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Δρ Θάλεια Λαζαρίδου Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ The Bioolea project is co-funded by the ERDF and by national funds of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΦΑΤΜΕ- ΤΙΝΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD Άρτεμις Παλαιογιάννη-Μπέλλου Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα