Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά"

Transcript

1 ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται νά ἀνατρέπονται ἄν ὄχι καί νά ἀπειλοῦνται. Τό γεγονός αὐτό ὁδηγεῖ στήν προσέγγιση τῆς οἰκογενειακῆς πραγματικότητας ὡς μιᾶς πραγματικότητας σέ κρίση. Ἡ πολύ διαδεδομένη αὐτή προσέγγιση ἑδράζεται στήν ἐκτίμηση ὅτι συγκεκριμένες μεταβολές καί τάσεις ἐκφράζουν ἀλλά καί ἐντείνουν μιά δυσάρεστη καί δυσοίωνη κατάσταση ἀνισορροπίας. Ἡ προσέγγιση τῆς «κρίσης» ὁδηγεῖ σέ μιά πολιτική πού ἀποβλέπει στήν ἀνακοπή τῶν μεταβολῶν καί τήν ἐξασθένιση τῶν τάσεων μέ παράλληλη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού δημιουργεῖ ἡ «κρίση» αὐτή. Μιά δεύτερη (σχετικά πρόσφατη, λιγότερο διαδεδομένη καί δημοφιλῆς ἀπό τήν προηγούμενη) προσέγγιση συνοψίζεται στήν ἐκτίμηση ὅτι οἱ (ἴδιες) μεταβολές καί τάσεις ἐκφράζουν τήν προσαρμοστικότητα τῆς οἰκογένειας στίς σύγχρονες συνθῆκες προσαρμοστικότητα πού δικαιολογεῖ ἀλλά καί 1 Το κείμενο είναι σύνθεση τμημάτων του έκτου του υπό έκδοση βιβλίου της συγγραφέως Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική (Gutenberg). 1

2 προδικάζει τήν ἐπιβίωσή της. Ἡ προσέγγιση αὐτή ὁδηγεῖ σέ μιά πολιτική ἐνίσχυσης τῶν συλλογικῶν καί ἀτομικῶν δυνατοτήτων προσαρμογῆς μέ παράλληλη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού δημιουργεῖ ἡ ἀδυναμία τέτοιας προσαρμογής. Ποιές εἶναι οἱ μεταβολές καί τάσεις στίς ὁποῖες ἀναφερόμαστε; Εἶναι ἡ μείωση τῆς γαμηλιότητας, ἡ αὔξηση τῆς συχνότητας τῶν διαζυγίων, ἡ αὔξηση τῆς συχνότητας μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν, ἡ ὑπογεννητικότητα, ἡ συρρίκνωση τῆς οἰκογενειακῆς ὁμάδας καί, τέλος, οἱ μεταβολές τῆς δομῆς τῆς συζυγικῆς οἰκογένειας. Πιό συγκεκριμένα: Πρώτον, ἡ μείωση τῆς γαμηλιότητας, δηλαδή τῆς συχνότητας τῶν γάμων σέ 1000 κατοίκους κατά τήν διάρκεια ἑνός (συγκεκριμένου) ἔτους, ἡ ὁποία παρατηρεῖται σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες. Στήν χώρα μας, ἡ συχνότητα αὐτή μειώθηκε ἀπό 7 τό 1960, σέ 6.5 τό 1980 καί σέ 5.9 τό Στήν Ἑλλάδα, ἡ μείωση αὐτή δέν ὀφείλεται ἀναγκαστικά στήν ἀπαξίωση τοῦ γάμου, ἐφόσον ἡ συγκατοίκηση χωρίς γάμο, ἄν καί προοδευτικά συχνότερη, ὁδηγεῖ συνήθως στήν σύναψη γάμου καί τήν δημιουργία οἰκογένειας. Ἡ μείωση τῆς γαμηλιότητας συνδέεται κυρίως μέ τίς δημογραφικές μεταβολές (κυρίως: τήν γήρανση πού ἐπηρεάζει τήν ποσοτική σχέση τῶν νεωτέρων γενεῶν μέ τίς μεγαλύτερες) ὅπως καί μέ τήν ἀναβολή τῆς ἀπόφασης γιά δημιουργία οἰκογένειας 2

3 ἀναβολή πού ὀφείλεται τόσο στήν αὔξηση τῆς μέσης διάρκειας σπουδῶν ὅσο καί στήν ἐντεινόμενη δυσκολία τῶν νέων νά ἐνταχθοῦν στήν ἀγορά ἐργασίας. Δεύτερον, ἡ αὔξηση τῆς συχνότητας τῶν διαζυγίων, δηλαδή τῆς συχνότητας τῆς νόμιμης λύσης νόμιμων γάμων, ἡ ὁποία συνοδεύεται ἀπό τήν τάση μείωσης τῆς μέσης διάρκειας τῶν γάμων οἱ ὁποῖοι καταλήγουν σέ διαζύγιο. Ἔτσι, στήν Ἑλλάδα, τό ποσοστό τῶν γάμων πού κατέληξαν σέ διαζύγιο ἦσαν 6% τό 1960 (μέ μέση διάρκεια 14.6 χρόνια), 8% τό 1980 ( μέ μέση διάρκεια 14.3% χρόνια) καί 12.1% τό 2000 (μέ μέση διάρκεια 12.1 χρόνια). Ἄν καί ὁ ρυθμός μεταβολῆς τῆς συχνότητας διαζυγίων εἶναι ἀξιόλογος, ἡ συχνότητα αὐτή παραμένει πολύ χαμηλότερη στήν Ἑλλάδα ἀπό ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες. Ὡστόσο, ἰσχύουν καί στήν χώρα μας οἱ κοινωνικοοικονομικοί καί κοινωνικοπολιτισμικοί λόγοι πού ἔχουν συνδεθεῖ ἐμπειρικά μέ τό διαζύγιο: οἰκονομική ἀνεξαρτησία τῆς γυναίκας καί ἐπαγγελματική ἀπασχόλησή της, ἀτομικισμός, ἐξάλειψη τοῦ κοινωνικοῦ στίγματος πού ἐπέφερε τό διαζύγιο, κλπ. Πρόκειται γιά λόγους πού παραπέμπουν στίς βαθύτατες μεταβολές πού ἔχουν συντελεστεῖ καί γιά τήν ἀνατροπή ἤ ἔστω τήν ἀνακοπή τῶν ὁποίων δέν ὑπάρχει καμιά ἔνδειξη. Χωρίς ἀμφιβολία, ἓνα διαζύγιο δημιουργεῖ (ὅσο καί ἐκφράζει) προβλήματα, καί συνιστᾶ μιά σοβαρή συλλογική καί 3

4 ἀτομική, κοινωνική καί προσωπική δοκιμασία. Εἶναι, ἀπό μόνο του, μιά κρίση καί, μάλιστα, μιά κρίση σέ πολλά ἐπίπεδα. Μιά κρίση, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει οὔτε θεσμική ἀλλά οὔτε καί προσωπική προετοιμασία δέν ὑπάρχει, δηλαδή, ἑτοιμότητα διαχείρισης οὔτε τῶν μεταβολῶν στόν κοινωνικό καί ἀτομικό βίο (μεταβολῶν πού, λόγω τῆς ἔλλειψης αὐτῆς, ὁδηγοῦν στό διαζύγιο) οὔτε καί τῶν θεσμικῶν καί προσωπικῶν προβλημάτων πού δημιουργεῖ τό ἴδιο τό διαζύγιο. Ἡ ἔλλειψη προετοιμασίας διογκώνει καί ἐντείνει τά προβλήματα καί εὐθύνεται γιά τήν κρίση καί τίς ἐπιπτώσεις της περισσότερο ἐνδεχομένως καί ἀπό τό διαζύγιο. Τρίτον, αὔξηση τῆς συχνότητας μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν, καί ἰδιαίτερα τῶν οἰκογενειῶν ὃπου ὁ μόνος γονέας εἶναι ἤ διαζευγμένος ἢ ἄγαμος. Στήν Ἑλλάδα, 9.6% τῶν νοικοκυριῶν ἀποτελοῦνται ἀπό μονογονεϊκές οἰκογένειες ἤ τίς περιλαμβάνουν. Ἡ μονογονεϊκότητα ἀποτελεῖ συχνά μιά περίοδο τῆς ζωῆς τῶν μόνων γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐνδέχεται νά ἐπιστρέψουν στό συμβατικό σχῆμα τῆς συζυγικῆς οἰκογένειας ἤ νά τό ἐπιλέξουν ἀργότερα. Ἐπικρατεῖ, ἔτσι, μιά ἀμφιθυμία τῆς πολιτικῆς ὡς πρός τό σχῆμα αὐτό: νά ἀντιμετωπισθεῖ ὡς προσωρινό, μέ παράλληλη διευκόλυνση (μέ τήν παροχή κινήτρων) γρήγορης ἐπιστροφῆς στό συμβατικό σχῆμα; Ἤ νά ἀντιμετωπισθεῖ ὡς μακροχρόνιο ἤ καί μόνιμο, μέ παράλληλη ἐνίσχυσή του δηλαδή μέ τήν παροχή ἀντικινήτρων 4

5 ἐπιστροφῆς στό συμβατικό σχῆμα; Στίς χῶρες τῆς Κεντρικῆς καί Βόρειας Εὐρώπης, ὅπου τό σχῆμα αὐτό ἐμφανίζεται μέ μεγάλη συχνότητα, ἡ πολιτεία ἐνισχύει σημαντικά τίς οἰκογένειες αὐτές, ἰδιαίτερα μάλιστα ἐκεῖνες τῶν ἀγάμων μητέρων πού εἶναι καί οἱ περισσότερο εὐάλωτες. 2 Τίς ἐνισχύει ἔτσι καί τόσο ὥστε νά εἶναι (οἰκονομικά, τουλάχιστον) ἀσύμφορη ἡ ἐπιλογή τοῦ συμβατικοῦ σχήματος. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, στίς χῶρες τῆς Νότιας Εὐρώπης, ἡ ἐνίσχυση πού παρέχει ἡ πολιτεία εἶναι ἀπό ἐλάχιστη ἕως μηδαμινή καί, ἔτσι, οἱ μόνοι γονεῖς πού δέν ἐπιθυμοῦν ἤ δέν καταφέρνουν νά περάσουν στό συμβατικό σχῆμα, ἀντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα ἐπιβίωσης ὅπως καί κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ καί, συνήθως, πρόβλημα ἐξασφάλισης στά παιδιά τους ἴσων εὐκαιριῶν μέ τά παιδιά συζυγικῶν οἰκογενειῶν. Πρέπει, ὅμως, νά ὑπογραμμίσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ αὐξανόμενη συχνότητα μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν εἶναι δυνατόν νά συνοδεύει κρίση τοῦ συμβατικοῦ σχήματος ἀλλά δέν ἀποδεικνύει κρίση τῆς οἰκογένειας. Τέταρτο, μείωση τῆς γονιμότητας μέ συνακόλουθη μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια καί συρρίκνωση τῆς οἰκογενειακῆς μονάδας. Πρόκειται γιά τό σημαντικότερο δημογραφικό πρόβλημα τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί, ἰδιαίτερα, τῶν χωρῶν τῆς Νότιας Εὐρώπης. Στήν Ἑλλάδα, ἡ γονιμότητα μειώθηκε ἀπό 2.28 τό 2 Οι εκτός γάμου γεννήσεις αυξάνουν παντού. Έτσι, μεταξύ 1970 και 1995, στην Ευρώπη των 15, αυξήθηκαν από 5.6% σε 23.4% - στην Ελλάδα, από 1.1% σε 4%. 5

6 1960 σέ 2.21 τό 1980 καί σέ 1.30 τό Οἱ λόγοι τῆς μείωσης αὐτῆς εἶναι ποικίλοι, ἀλληλένδετοι μεταξύ τους καί συνδεδεμένοι μέ τίς εὐρύτερες μεταβολές πού συνεπάγεται ὁ κοινωνικός ἐκσυγχρονισμός πού συνεπάγεται, δηλαδή, ἡ προσαρμογή τῆς κοινωνίας στίς (νέες) συνθῆκες πού ἔχει διαμορφώσει ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη ἀλλά καί ἡ ἀνάπτυξη γνώσεων καί τεχνολογίας. Μερικοί ἀπό τούς λόγους αὐτούς εἶναι: Ἡ μετατροπή τῶν παιδιῶν ἀπό οἰκονομικό ἐνεργητικό (πού ἦταν στό πλαίσιο τῆς γεωργικῆς οἰκονομίας) σέ οικονομικό παθητικό σε συνδυασμό με την θεαματική μείωση τῆς περιγεννητικῆς καί νεογνικῆς θνησιμότητας, τό ὑψηλότατο κόστος ἐξασφάλισης στό κάθε παιδί τῶν προϋποθέσεων ἱκανοποιητικῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικής του ἔνταξης. Ἡ οἰκογένεια, και κυρίως ἡ ἑλληνική οἰκογένεια, εἶναι διατεθειμένη νά κάνει κάθε θυσία προκειμένου νά ἐξασφαλίσει στά παιδιά της τίς προϋποθέσεις αὐτές. Οἱ δυσχέρειες καί τό κόστος φροντίδας τῶν παιδιῶν ὅταν καί οἱ δύο γονεῖς ἐργάζονται. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι, στήν περίπτωση πού δέν ἐργάζονται καί οἱ δύο γονεῖς οἱ δυνατότητες ἐξασφάλισης τῶν προϋποθέσεων ἱκανοποιητικῆς ἔνταξης τῶν παιδιῶν μειώνονται σημαντικά: τοῦτος εἶναι, ἄλλωστε, ἕνας ἀπό τούς κύριους 6

7 λόγους ἐπαγγελματικῆς ἀπασχόλησης πολλῶν μητέρων. Πρόκειται ἐδῶ γιά ἕνα φαῦλο κύκλο: ἡ ἐργασία τῆς μητέρας εἶναι οἰκονομικά ἀπαραίτητη ἀλλά δημιουργεῖ προβλήματα, ἡ ἐπίλυση τῶν ὁποίων ἔχει καί (ἀλλά όχι μόνον) οἰκονομικό κόστος. Ἡ αὔξηση τῶν διαζυγίων καί τῶν μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν. Ὁ ἀτομικισμός πού ἀμβλύνει τήν ἑτοιμότητα γιά προσωπικές θυσίες: ὁ σύγχρονος γονέας ἐπιθυμεῖ τό καλύτερο γιά τό παιδί του ἀλλά ἀρνεῖται νά ἀπεμπολήσει τό δικαίωμά του σέ μιά ἀνεκτή ποιότητα ζωῆς. Ὡστόσο, οὔτε ἡ ὑπογεννητικότητα οὔτε καί οἱ λόγοι πού τήν προκαλοῦν ἀποδεικνύουν κρίση τῆς οἰκογένειας. Γιατί ἡ ἀπόκτηση λιγότερων παιδιῶν δέν σημαίνει λιγότερη ἀγάπη γιά τά παιδιά. Καί γιατί ἡ οἰκογένεια μέ λιγότερα παιδιά δέν εἶναι λιγότερο οἰκογένεια ἀπό τήν πολύτεκνη. Πέμπτο, ἡ συρρίκνωση τῆς οἰκογενειακῆς ὁμάδας, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι ὀφείλεται σέ δύο κυρίως παράγοντες: (α) τήν μείωση τοῦ μέσου ἀριθμοῦ παιδιῶν ἀνά οἰκογένεια καί (β) τήν χαλάρωση τῶν σχέσεων πού προσδιορίζουν τά ὅρια τῆς οἰκογενειακῆς ὁμάδας. Ἡ χαλάρωση αὐτή ἔχει ἀποδοθεῖ στήν πολυσήμαντη ἀνεξαρτητοποίηση τῆς συζυγικῆς οἰκογένειας ἀπό τά σόγια, στήν ἔντονη καί ἐξατομικευμένη γεωγραφική καί κοινωνική κινητικότητα, στίς συνθῆκες ἀλλά καί τίς 7

8 ἀπαιτήσεις τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς, στήν ἀνάληψη (ἤ, ἔστω, στήν προσδοκία ἀνάληψης) τῆς φροντίδας καί προστασίας μελῶν τῆς οἰκογένειας ἀπό ἐξειδικευμένους φορεῖς. Τούς λόγους συρρίκνωσης πού μόλις ἀναφέραμε ἀμφισβητοῦν δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Ἡ πρώτη παρατήρηση ἀφορᾶ τό γεγονός ὅτι ἐνῶ ἡ ὑπογεννητικότητα εὐθύνεται γιά τήν ὁριζόντια συρρίκνωση τῆς οἰκογένειας, ἡ ταυτόχρονη αὔξηση τῆς μέσης διάρκειας ζωῆς ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν κάθετη ἐπέκτασή της, καθώς εἶναι σήμερα συνηθισμένο νά ὑπάρχουν ἐν ζωή τέσσερις ἤ καί πέντε γενεές. Ἡ κάθετη αὐτή ἐπέκταση δέν ἀντισταθμίζει ποσοτικά τήν ὁριζόντια συρρίκνωση. Μεταβάλλει, ὅμως, οὐσιαστικά τίς σχέσεις καί τούς ρόλους μέσα στήν οἰκογένεια, ἐπιβάλλοντας τήν ἀνάγκη ἀνάπτυξης ἄλλου εἴδους οἰκογενειακῆς συνοχῆς καί ἀλληλεγγύης. Ἡ δεύτερη παρατήρηση ἀφορᾶ τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἀντίληψης περί χαλάρωσης τῶν οἰκογενειακῶν σχέσεων. Στήν Ἑλλάδα, εὑρήματα ἐμπειρικών ἐρευνῶν 3 ἀπέδειξαν τήν συχνότητα γειτνίασης συγγενικῶν οἰκογενειῶν ὅπως καί τήν συχνότητα προσωπικῶν καί τηλεφωνικῶν ἐπαφῶν μέ παιδιά καί γονείς πού κατοικοῦν στό ἴδιο οἴκημα ἤ τήν ἴδια γειτονιά ἀλλά καί σέ ἄλλη περιοχή, πόλη ἤ καί χώρα. 3 Κυρίως τοῦ Δ.Γεώργα (1997), «Δομή καί λειτουργία τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας», ΕΟΠ, Οἰκογένεια καί οἰκογενειακή πολιτική σ ἕνα μεταβαλλόμενο κόσμο, Ἀθήνα, Ἑπτάλοφος, σελ ἀλλά καί τῶν Λ.Μ. Μουσούρου καί Μ. Στρατηγάκη (2004), Ζητήματα οἰκογενειακής πολιτικῆς, Ἀθήνα, Gutenberg. 8

9 Τέλος, ἕκτο, μεταβολές τῆς δομῆς τῆς συζυγικῆς οἰκογένειας πού συνδέονται μέ τήν σημαντική διαφοροποίηση τῆς θέσης καί τῶν ρόλων τῶν γενεῶν καί τῶν φύλων στήν σύγχρονη κοινωνία καί οἰκογένεια. Ὡς προς τις γενεές, οἱ σχέσεις ἔχουν μεταβληθεῖ λόγῳ τῆς αὔξησης τῶν ἐν ζωῇ γενεῶν, τῆς μείωσης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ἀλλά καί λόγῳ ἰδεολογικῶν 4 καί κοινωνικοπολιτισμικῶν 5 μεταβολῶν πού ὑπέσκαψαν τήν ἐξουσία τῶν γονέων ἐπάνω στά παιδιά. Σ αὐτές τίς μεταβολές παραπέμπει ἡ κατάργηση τῆς πατρικῆς ἐξουσίας καί ἡ ἀντικατάστασή της ἀπό τήν γονική μέριμνα, στό πλαίσιο τῆς ἀναθεώρησης τοῦ ἑλληνικοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου. Πολλοί θεωροῦν τήν οὐσιώδη αὐτή ἀλλαγή τῶν σχέσεων μεταξύ γονέων καί παιδιῶν ὡς ἔνδειξη τῆς «κρίσης» τῆς οἰκογένειας. Ὡστόσο, ἡ «κρίση», στό μέτρο πού ὑπάρχει, ὀφείλεται στίς καινούργιες σχέσεις ἤ στήν ἀδυναμία τῶν ἐνδιαφερομένων νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τῶν σχέσεων αὐτῶν ἀπαιτήσεις γιά ἀρετές, κατανόησης καί σεβασμοῦ τοῦ ἄλλου, ὅπως καί γιά τεχνικές συνδιαλλαγῆς, πού οἱ παλιές σχέσεις καθόλου δέν χρειάζονταν; Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἡ αὔξηση τῆς μέσης διάρκειας ζωῆς δέν προσέθεσε ἁπλῶς γενεές ἀλλά καί διαφοροποίησε 6 τίς μεταξύ τους σχέσεις ἀλληλεξάρτησης. Ἡ διαφοροποίηση αὐτή 4 Ἔμφαση στά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τόν ἐκδημοκρατισμό τῶν σχέσεων. 5 Με κύρια τήν ἁλματώδη ἄνοδο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιπέδου ἀπό γενιά σέ γενιά, σάν ἀποτέλεσμα τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἔκρηξης. 6 Ἀσφαλῶς σέ συνδυασμό καί μέ ἄλλες, κοινωνικοοικονομικές κυρίως, ἐξελίξεις. 9

10 μπορεῖ νά συνοψισθεῖ σέ δύο διαπιστώσεις: πρῶτον, οἱ ἡλικιωμένοι δέν ζοῦν ἁπλῶς περισσότερο ἀλλά παραμένουν φυσικά ὑγιεῖς καί κοινωνικά δραστήριοι γιά ὅλο καί περισσότερα χρόνια ἐνῶ τά (μικρά, ἐνδεχομένως) εἰσοδήματά τους ἀποδεικνύονται πολύτιμα γιά τήν οἰκογένεια, καθώς παραμένουν σταθερά σέ καιρούς οἰκονομικῆς ἀνασφάλειας. Ἐξάλλου, σέ περιόδους οἰκογενειακῆς ἀστάθειας ὅπως καί στήν ὅλο καί συχνότερη περίπτωση διαζυγίου, ὁ παπποῦς καί ἡ γιαγιά συνιστοῦν τήν σταθερά πού παρέχει ἀσφάλεια καί τήν αἴσθηση τῆς συνέχειας. Δεύτερον, ἡ αὔξηση τῆς μέσης ἡλικίας τῶν ἡλικιωμένων πολλαπλασίασε τίς περιπτώσεις ὅπου αὐτοί ἔχουν ἀνάγκη φροντίδας καί ἡ φροντίδα αὐτή βαραίνει ἄμεσα μέν τά παιδιά καί τά ἐγγόνια τους, ἔμμεσα δέ τό κοινωνικό σύνολο. Ἡ ἐπιβάρυνση τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐγγονῶν (ἡ οἰκονομική ἀλλά καί ἡ συναισθηματική ὅπως καί ἡ παροχή προσωπικῶν ὑπηρεσιῶν) εἶναι μεγαλύτερη στίς χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νότου (ἄρα: καί στήν Ἑλλάδα), ὅπου οἱ ἡλικιωμένοι προσδοκοῦν, οἱ νεώτεροι θεωροῦν ὅτι ὀφείλουν καί τό κοινωνικό σύνολο ἐπικρίνει τήν φροντίδα ἀπό τήν οἰκογένεια ἀλλά καί ὃπου οἱ σχετικές ὑπηρεσίες σπανίζουν καί οἱ κοινωνικές δαπάνες εἶναι χαμηλές. Οἱ ἀντισυγκρουόμενες αὐτές διαπιστώσεις ἐκφράζουν τήν ἀντιφατικότητα πού χαρακτηρίζει τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἡλικιωμένων ἀλλά καί συνιστοῦν καίριο ἐπιχείρημα ὑπέρ τῆς 10

11 ἄποψης ὅτι ἡ οἰκογένεια περνᾶ «κρίση» καθώς παραπέμπουν στήν ἀπροθυμία ἤ καί τήν ἀδυναμία κάποιων οἰκογενειῶν νά φροντίσουν τούς ἡλικιωμένους τους. Ἄν τήν οἰκογένεια ἀποτελεῖ μιά ἁλυσίδα γενεῶν, ἡ ἁλυσίδα αὐτή κινδυνεύει νά σπάσει στούς πιό ἀδύναμους κρίκους της πού εἶναι τά παιδιά καί οἱ ἡλικιωμένοι. Ὁ κίνδυνος, βέβαια, ὑπάρχει ἀλλά ἡ ἁλυσίδα παραμένει στήν Ἑλλάδα ἀκόμα ἰσχυρή. 7 Ἐξάλλου, οἱ μεταβολές πού παρατηρούνται στίς σχέσεις τῶν γενεῶν μέσα στήν οἰκογένεια πρέπει νά συνδυαστοῦν μέ ἐκεῖνες πού παρατηρούνται στίς σχέσεις τῶν φύλων. Οἱ σχέσεις αὐτές μεταβάλλονται ὄχι μόνο λόγῳ τῆς βαθύτατης διαφοροποίησης τοῦ γυναικείου ρόλου ἀλλά κυρίως λόγῳ τῆς μή ἀνάλογης διαφοροποίησης τοῦ ἀνδρικοῦ. Ἡ μεταβολή τοῦ γυναικείου ρόλου στηρίχθηκε στήν μεγαλύτερη συμμετοχή τῶν γυναικῶν στήν ἐκπαιδευτική ἔκρηξη ἀπό τήν συμμετοχή τῶν ἀνδρῶν. Ἔτσι, ὅπως ἡ μέση νέα Εὐρωπαία ἔτσι καί ἡ μέση νέα Ἑλληνίδα εἶναι ὑψηλότερου ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀνδρῶν συνομηλίκων τους. Ἡ αὐξημένη συμμετοχή τῶν γυναικῶν στήν ἐκπαιδευτική ἔκρηξη δέν ὀφείλεται κατά κύριο λόγο οὔτε στούς ἀγῶνες τοῦ γυναικείου κινήματος οὔτε στήν ἐκπαιδευτική πολιτική πού ἀσφαλώς τήν ἐνίσχυσαν. Ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα τῆς ἀλλαγῆς τῆς οἰκογενειακῆς στρατηγικῆς πού, παραδοσιακά, ἀπέβλεπε νά 7 Τοῦτο ἀποδεικνύουν τά πολύ χαμηλά (σέ σχέση μέ τίς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης) ποσοστά βρεφῶν καί νηπίων σέ βρεφονηπιακούς σταθμούς ὅπως καί ἡλικιωμένων σέ οἴκους εὐγηρίας. 11

12 ἐξασφαλίσει τήν οἰκονομική ἔνταξη τῶν ἀγοριῶν τῆς οἰκογένειας καί τόν (καλό) γάμο τῶν κοριτσιῶν της. Καί ἡ ἀλλαγή τῆς οἰκογενειακῆς στρατηγικῆς ἐπῆλθε πρίν ἀκόμα οἱ μελετητές ἐπισημάνουν τήν ρευστοποίηση τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας ἀλλά ὅταν εἶχε ἤδη ἀρχίσει νά γίνεται παραδεκτό (καί, ὡς ἕνα σημεῖο, ἀποδεκτό) ὅτι ἕνα διαζύγιο μπορεῖ νά διαλύσει κάθε γάμο ἀκόμα καί τόν πιό «ἐπιτυχημένο». Ἡ διαίσθηση ἀρχικά καί ἔπειτα ἡ βεβαιότητα ὅτι τίποτα δέν εἶναι πιά ἐξασφαλισμένο, ὠθεῖ τίς οἰκογένειες νά ἀναζητήσουν τήν ἐξασφάλιση καί τῶν κοριτσιῶν τους δίνοντάς τους προσωπικά ἐφόδια. Ὡστόσο, τά προσωπικά ἐφόδια ἐπιτρέπουν στό ἄτομο (ἄνδρα ἤ γυναίκα) ἐπιλογές πού θά ἦσαν ἀδιανόητες χωρίς αὐτά. Οἱ ἀτομικές ἐπιλογές εἶναι προϋπόθεση ὅσο καί συνάρτηση κοινωνικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ. Ὁ κοινωνικός ἐκσυγχρονισμός δέν περιορίζεται στήν μεταβολή τῶν τρόπων ζωῆς: συνίσταται κυρίως σέ μιά (ἀργή καί ἐπίπονη) μεταβολή τοῦ τρόπου ὕπαρξης. Τό σύγχρονο ἄτομο δέν ἐπιλέγει νά ἐπιλέξει. Ὀφείλει νά ἐπιλέξει. Ἡ ἐπιλογή δέν εἶναι προνόμιο ἀλλά ὑποχρέωση. Ἡ σημερινή (νέα) γυναίκα εἶναι πιό «σύγχρονη» ἀπό τόν ἄνδρα συνομήλικό της ὄχι τόσο γιατί διαθέτει πλέον αὐξημένα ἀτομικά ἐφόδια ὅσο γιατί ἔχει αὐξημένες δυνατότητες νά προβεῖ σέ μιά ποικιλία ἐπιλογῶν καί συνδυασμῶν ἐπιλογῶν. Οἱ 12

13 ἐπιλογές τῶν γυναικῶν αὐξάνουν ἐνῶ τῶν ἀνδρῶν μένουν στάσιμες ἤ καί μειώνονται. Ὁ ἀσύμμετρος ἐκσυγχρονισμός ἀνδρῶν καί γυναικῶν εὐθύνεται γιά πολλά ἀπό τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ οἰκογένειες αὐτή ἡ ἀσυμμετρία συνιστᾶ (καθ ἑαυτήν) κρίση καί ὁδηγεῖ σέ κρίσιμες κοινωνικές καί οἰκογενειακές καταστάσεις. Ὅσο τά ἐκπαιδευτικά ἐφόδια τῆς γυναίκας εἶναι μεγαλύτερα, τόσο αὐξάνονται οἱ πιθανότητες νά μπεῖ καί νά παραμείνει στήν ἀγορά ἐργασίας μετά τόν γάμο καί τήν ἀπόκτηση παιδιῶν. Μέ ἄλλα λόγια, ὅσο ὑψηλότερο τό ἐκπαιδευτικό της ἐπίπεδο, τόσο συχνότερα ἡ γυναίκα ἐπιδιώκει καί ἐπιτυγχάνει τήν οἰκονομική της αὐτοτέλεια. Αὐτή ἡ αὐτοτέλεια ἀλλά καί ἡ ἐπίγνωση τῆς δυνατότητάς της εἶναι στήν βάση τῶν μεταβολῶν τοῦ γυναικείου ρόλου. Αὐτές ἐπιτρέπουν στήν γυναίκα νά καθυστερεῖ τόν γάμο, νά γίνεται πιό ἐπιλεκτική, νά προτιμᾶ ὅλο καί συχνότερα μιά ἄτυπη σχέση πρίν (καί ἄν) δεσμευθεῖ μέ γάμο, νά καθυστερεῖ τήν ἀπόκτηση παιδιῶν καί νά περιορίζει τόν ἀριθμό τους, νά ἀποφασίζει τήν ἀπόκτηση παιδιοῦ χωρίς νά συνάψει γάμο, νά θεωρεῖ ὡς ἱκανοποιητική μόνον μιά ἰσότιμη συζυγική σχέση, νά ζητᾶ τήν λύση ἑνός γάμου πού δέν τήν ἱκανοποιεῖ. Οἱ ἐξελίξεις αὐτές εἶναι συνυφασμένες μέ προβλήματα. Προβλήματα σχέσεων κυρίως μεταξύ τῶν δύο φύλων, ὅπου οἱ ὅροι τείνουν νά ἀνατραποῦν καί κανεῖς δέν φαίνεται ἕτοιμος 13

14 νά ἀντιμετωπίσει τίς συγχύσεις, τίς ἀνασφάλειες, τίς ἐνοχές καί τίς καινούργιες εὐθύνες πού δημιουργεῖ ἡ ἀνατροπή αὐτή. Προβλήματα, ἐπίσης, πού συνδέονται μέ τίς καθημερινές ὑποχρεώσεις τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας πρός αὐτήν. Καθώς ἡ μητέρα ἐργάζεται καί ἡ οἰκογένεια ἔχει ὅλο καί λιγότερο τήν βοήθεια γυναικῶν συγγενῶν, τό πρόβλημα τῆς φροντίδας τῶν παιδιῶν γίνεται τόσο περισσότερο πιεστικό ὅσο περισσότερο «παραδοσιακός» εἶναι ὁ ρόλος τοῦ συζύγου-πατέρα. Οἱ λύσεις (ὁλοήμερο σχολεῖο, γυναίκα πού φροντίζει ἐπί πληρωμῆ τά παιδιά στό σπίτι ὅλο καί πιό συχνά ἀλλοδαπή γυναίκα) δέν εἶναι οἱ καλύτερες γιά τά παιδιά: ὁ γονέας πού εἶναι στό σπίτι καί φροντίζει παραμένει ἀσφαλῶς ἡ ἱκανοποιητικότερη γι αὐτά λύση. Ὡστόσο, οἱ λύσεις συνήθως ἀξιολογοῦνται σέ ἀναφορά μέ τίς ἀνάγκες τῶν γονέων καί ὄχι τῶν παιδιῶν. Ἐν τέλει, οἱ ὅποιες λύσεις στίς καταστάσεις πού δημιούργησαν στήν οἰκογένεια οἱ ἐπαναστατικές μεταβολές τοῦ γυναικείου ρόλου, κρίνονται μεσο-μακροπρόθεσμα σέ ἀναφορά μέ τήν ἐπίδραση πού θά ἀποδειχθεῖ ὅτι ἔχουν στήν ἀνάπτυξη τῶν ἱκανοτήτων πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν δημιουργία καί διατήρηση τῶν οἰκογενειακῶν σχέσεων. Γιατί οἰκογένεια δέν εἶναι ἕνας (μεγάλος ἤ μικρός) ἀριθμός παιδιῶν ἤ καί μελῶν οὔτε ἕνας συγκεκριμένος τρόπος σύστασης ἤ ἕνα συγκεκριμένο σχῆμα. Ἡ οἰκογένεια συνίσταται σέ σχέσεις. Καί ἐξαρτάται ἀπό τήν ἱκανότητα τῶν προσώπων 14

15 νά δημιουργοῦν καί νά διατηροῦν σχέσεις. Αὐτήν τήν ἱκανότητα ὑποσκάπτουν πολλά χαρακτηριστικά τοῦ σύγχρονου βίου, μερικά ἀπό τά ὁποῖα θεωρήθηκαν (καί εἶναι) σημαντικά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί δολιοφθορεῖς τῆς κοινωνικότητάς μας μποροῦν νά θεωρηθοῦν ἡ (ὑλική, κοινωνική καί πολιτισμική) ἐξατομίκευση, τό ἀπρόσωπο τῆς ζωῆς στήν πόλη, ἡ μοναχικότητα τῆς ἐπί ὧρες καί ἀπό νεαρή ἡλικία ἐνασχόλησης μέ τόν Η/Υ, ἡ παθητικότητα ἀλλά καί ὁ ἐθισμός στήν βία πού καλλιεργεῖ ἡ τηλεθέαση, ἡ ἀπομόνωση πού ἐπιφέρει (ἀκόμα καί στά πρῶτα της στάδια) ἡ διαδικασία κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. Ἀπό αὐτήν τήν δολιοφθορᾶ κινδυνεύει ἡ οἰκογένεια ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ κοινωνία μας. Ὅσο δέν τό ἀντιλαμβανόμαστε, ὅσο προσπαθοῦμε νά ἐξορκίσουμε τήν «κρίση» καί δέν ἐργαζόμαστε συστηματικά γιά νά ἐξασφαλίσουμε τήν διαμόρφωση προσώπων μέ ἱκανότητες κοινωνικότητας, τόσο ἡ «κρίση» θά βαθαίνει καί ἡ ἀντιμετώπισή της θά μοιάζει (καί θά εἶναι) πιό δύσκολη. Καί τόσο τά πρόσωπα δέν θά μποροῦν νά διαμορφώσουν καί νά διατηρήσουν τίς σχέσεις, τήν οἰκογένεια πού ἐπιθυμοῦν. Γιατί εἶναι ἀξιοπρόσεκτη ἡ σταθερότητα μέ τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι ἐμπιστεύονται τήν οἰκογένεια καί προσβλέπουν σ αὐτήν. 8 Σέ τι ὀφείλεται αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη, ἡ σχεδόν 8 Τό 1993, μιά ἔρευνα τοῦ Εὐρωβαρομέτρου προξένησε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καθώς ἀποκάλυψε ὅτι τό 95.7% τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τό 99.4% τῶν Ἑλλήνων θεωροῦν τήν οἰκογένεια ὡς τό σημαντικότερο πράγμα στήν ζωή τους. Μιά πρόσφατη (Ἀπρίλιος τοῦ 2003) ἔρευνα πού ἔκανε ἡ ALCO γιά λογαριασμό τῆς UNICEF καί τοῦ ΙΕΚ ΑΚΜΗ μεταξύ νέων ἐτῶν ἀποκάλυψε ὅτι 15

16 ἀταλάντευτη πίστη στήν ἀξία τῆς οἰκογένειας καί στίς ἀξίες πού συνοψίζονται στίς οἰκογενειακές σχέσεις καί βιώνονται σέ αὐτές; Ἐάν οἱ μεταβολές τίς ὁποῖες ἔχει ὑποστεῖ ἡ οἰκογένεια τήν ἔχουν καταστήσει τόσο προβληματική ὥστε νά εἶναι, πράγματι, σέ «κρίση» γιατί οἱ ἄνθρωποι νά τήν θεωροῦν τόσο σημαντική; Μήπως ἔτσι ὅπως λειτουργεῖ ἡ οἰκογένεια στό πλαίσιο τῆς σύγχρονης κοινωνίας δέν εἶναι προβληματική; Μήπως εἶναι λιγότερο ἤ ἀλλιώτικα προβληματική; Μήπως προσφέρει τόσα καί τόσο σημαντικά ὥστε νά ἐπικρατοῦν αὐτά καί ὄχι τά ὅποια προβλήματα; Μήπως, ἐν τέλει, κάποιες ἀπό τίς καταστάσεις καί τίς συμπεριφορές πού, ἐπειδή ἐκφράζουν καί ἐπιτείνουν τήν ρευστότητα πού χαρακτηρίζει τήν σημερινή κοινωνία, ἀξιολογούνται ὡς προβλήματα δέν εἶναι πράγματι; Ἄν δεχθοῦμε ὅτι πολλές ἀξίες μπορεῖ νά φαίνεται ὅτι χάνονται ἐνῶ, στήν πραγματικότητα, ἀλλάζουν καί ὅτι ἡ ἀλλαγή τους αὐτή συνδέεται μέ τίς ἀλλαγές στίς κοινωνικές συνθῆκες, τότε εἶναι δυνατόν νά θεωρήσουμε ὅτι οἱ ἀξίες μιᾶς ἄλλης κοινωνικῆς πραγματικότητας (πού πεθαίνει ἤ πού ἔχει ἤδη πεθάνει) ὄχι μόνον δέν βρίσκονται σέ κρίση ἀλλά ἐξακολουθοῦν νά εἶναι σημαντικές στό πλαίσιο τῆς καινούργιας πραγματικότητας. Ἐν τέλει, αὐτό πού συνήθως θεωρεῖται ὡς «κρίση» μπορεῖ νά μήν εἶναι τόσο ἡ κατάρρευση ἤ ἡ καταρράκωση τῶν «παλαιῶν ἀξιῶν» ὅσο τό τέλος τοῦ στήν Ἑλλάδα ἡ οἰκογένεια παραμένει κυρίαρχη ἀξία στήν ζωή τῶν νέων αὐτῶν: 41% τήν δήλωσαν ὡς πρώτη ἐπιλογή καί 20.6% ὡς δεύτερη μέ ἑπόμενη στίς προτιμήσεις τους ἀξία τήν φιλία: 27.9% ὡς πρώτη ἐπιλογή καί 31.4% ὡς δεύτερη (Ἡ Καθημερινή, ). 16

17 παλαιοῦ τρόπου ζωῆς. Ἴσως ἕνα μέρος τῶν ἀντιδράσεων (τῶν ἔντονων, συχνά, ἀντιδράσεων) ἐναντίον τῶν νέων τρόπων ζωῆς καί ὑπέρ τῶν παλαιῶν ἀξιῶν νά ἐκφράζουν στήν πραγματικότητα τήν ἀδυναμία κατανόησης τῶν ἀξιῶν ὡς κάτι περισσότερο ἀπό (μοναδικά) πρότυπα συμπεριφορᾶς, τήν ἄρνηση ἀποδοχῆς τῆς δυνατότητας ἔκφρασης μιᾶς καί τῆς ἴδιας ἀξίας μέ διαδοχικά ἤ καί ἐναλλακτικά πρότυπα μιᾶς συμπεριφορᾶς, πού ἀνταποκρίνεται στίς ἀπαιτήσεις τοῦ κοινωνικοῦ βίου. Καθώς τά κοινωνικά σχήματα μεταβάλλονται συνεχῶς, εἶναι δυνατόν νά ἐπιβιώσουν μόνον οἱ ἀξίες ἐκεῖνες ποῦ μποροῦν νά ἐμπνεύσουν πρότυπα συμπεριφορᾶς ἀνάλογης πρός τίς ἀπαιτήσεις αὐτῶν τῶν μεταβαλλόμενων σχημάτων. Ἀπό μιά ἄποψη, ἑπομένως, ἐκεῖνο πού πραγματικά δημιουργεῖ τήν κρίση εἶναι ἡ ἐμμονή σέ πρότυπα συμπεριφορᾶς πού ἔχουν ξεπεραστεῖ, μέ τήν λαθεμένη ἀντίληψη ὅτι ἡ διατήρηση αὐτῶν τῶν προτύπων σημαίνει καί τήν διατήρηση τῶν ἀξιῶν πού αὐτά ἐκφράζουν. Ἀλλά ἐμμονή αὐτή μπορεῖ νά ἀποβεῖ μοιραῖα γιά τίς ἀξίες: καθώς ἐξισώνει ἀξία καί (συγκεκριμένη) συμπεριφορά, ἡ ἄρνηση ἀποδοχῆς τῆς μεταβολῆς τῆς συμπεριφορᾶς ὅσο καί ἡ ταύτιση τῆς συμπεριφορᾶς μέ ἀξίες ἐνδέχεται νά καταστήσουν τίς ἀξίες ἄσχετες πρός τίς ἀνάγκες καί τίς προοπτικές τῆς σύγχρονης ζωῆς. 17

18 Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, συμπεριφορές καί ἀξίες ἔχουν στίς σύγχρονες κοινωνίες ἕνα κοινό σημεῖο ἀναφορᾶς: τίς ἀρετές τῶν ἀνθρώπων. Οἱ οἰκογενειακές σχέσεις, εἰδικότερα, ἀπαιτοῦν ἀρετές ὅπως αὐτές τῆς κατανόησης καί τῆς ἀνοχῆς, τῆς εἰλικρίνειας καί τῆς γενναιοδωρίας, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς σταθερότητας, τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς πρόθυμης συμπαράστασης. Καί ἀπαιτοῦν, ἐπίσης, τίς πολύτιμες τέχνες τῆς ἀγάπης πού δέν καταπιέζει, τῆς δυνατότητας νά δίνεις καί νά ὑποχωρεῖς χωρίς νά γίνεσαι θύμα, τῆς ἄνεσης νά παίρνεις χωρίς νά ἐκμεταλλεύεσαι. Αὐτές οἱ ἀρετές καί οἱ τέχνες δέν εἶναι (ἴσως καί ποτέ νά μήν ἦσαν) τοῦ συρμοῦ. Πάντως ἐλάχιστα ἐκτιμῶνται καί καλλιεργοῦνται σέ μιάν ἐποχή ὅπου θριαμβεύει τό φανταχτερό, τό ἐπιφανειακό, τό θορυβῶδες, τό ἐφήμερο. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ ἄνθρωποι πού ἐπιδεικνύουν τέτοιες ἀρετές καί κατέχουν τέτοιες τέχνες εἶναι λίγοι. Οἱ πολλοί, αὐτοί πού διαμορφώνουν τά ὑψηλά ποσοστά «δημοτικότητας» τῆς οἰκογένειας, περιμένουν ἀπό τίς οἰκογενειακές σχέσεις αὐτό πού οἱ ἴδιοι ἀδυνατοῦν νά συνεισφέρουν. Ἡ τραγωδία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου εἶναι ὅτι θέλει ἀλλά δέν μπορεῖ, ἐπιζητεῖ νά πάρει ὅ,τι δέν εἶναι ἕτοιμος νά δώσει, ἀποζητᾶ την ἀσφάλεια ὄντας ἀνασφαλής, ἐπιθυμεῖ τήν σταθερότητα ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶναι ἀσταθῆς καί ρευστός. Ἡ κρίση τοῦ προσώπου συνίσταται ἀκριβῶς στήν τραγωδία αὐτήν. Καί συνιστᾶ τόν πιό μεγάλο, τόν πιό ἄμεσο καί τόν πιό καθοριστικό ἐχθρό τῆς 18

19 οἰκογένειας ἀλλά καί, εὐρύτερα, τῆς κοινωνίας. Ἐάν ἡ οἰκογένεια βρίσκεται πράγματι σέ κρίση, αὐτή ἀντικατοπτρίζει ἀπολύτως τήν κρίση τῶν προσώπων. Ἡ παράβλεψη τοῦ γεγονότος αὐτοῦ στήν ἀντιμετώπιση τοῦ παρόντος καί, ἰδίως, τοῦ μέλλοντος τῆς οἰκογένειας ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἐν ψυχρῶ καταδίκη της: ἀπό τήν στιγμή πού ἡ οἰκογένεια δημιουργεῖται ἀπό τά πρόσωπα καί αὐτά προσδιορίζουν τήν ἐξέλιξή της, ἡ ἀδυναμία τους νά ἀναλάβουν τήν εὐθύνη αὐτῆς τῆς δημιουργίας καί αὐτοῦ τοῦ προσδιορισμοῦ, ἡ ἀδυναμία τους νά λειτουργήσουν ὄντως ὡς πρόσωπα, ἀφήνει ἀναπόφευκτα τήν οἰκογένεια ἔωλη. 19

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου 1. Ἡ οἰκογένεια ὡς φορέας παροχῆς φροντίδας ἐπισημάνσεις καί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 6675 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης Copyright 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε-ΜΒΑ) ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι νέοι.8 Ρατσισμός.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ Πρόλογος..13

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παιδεία-τριτοβάθμια εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα δικαιώματα 3. Βία-εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Βαθµός ικανοποίησης των γονέων - παιδιών που βρίσκονται στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του ήµου Ηρακλείου». ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα