«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ"

Transcript

1 .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ : ΜΠΡΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Α.Μ. 17/08) ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Χρήστος Α. Βασιλειάδης (Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Ο..Ε.) Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2009

2 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σελ. 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ..... Σελ. 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ. Σελ. 7 ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΝΝΟΙΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Σελ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... Σελ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Σελ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.... Σελ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.. Σελ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... Σελ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... Σελ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.. Σελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Ο.Κ.).. Σελ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Α.Κ.) Σελ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Κ.Κ.). Σελ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Π.Κ.).. Σελ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΠΒ.Κ.). Σελ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ Ο... Σελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.. Σελ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (WWW.AGROTRAVEL.GR)... Σελ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... Σελ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.. Σελ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 41

3 4 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 8. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Ι... Σελ. 42 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΥΣ Ι..... Σελ. 44 ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..... Σελ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.... Σελ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ.. Σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ..... Σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ... Σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ.. Σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ..... Σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ... Σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ.... Σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ.... Σελ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.. Σελ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ... Σελ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Σελ. 79 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ.. Σελ. 80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ... Σελ. 81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ.... Σελ. 97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ (ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ).. Σελ. 134

4 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σηµαντική είναι η έρευνα που διεξάγεται τις τελευταίες δεκαετίες γύρω από την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα του τουρισµού, και του αγροτουρισµού. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, πραγµατοποιήθηκε καταγραφή του πληθυσµού των αγροτουριστικών καταλυµάτων της Κεντρικής Μακεδονίας και µελετήθηκε ο προσδοκώµενος βαθµός ικανοποίησης των υποψήφιων φιλοξενούµενων, βάσει δεκαπέντε λειτουργικών και τεχνικών κριτηρίων. Απώτερος σκοπός είναι η αξιολόγηση αυτών των καταλυµάτων από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την ιστοσελίδα της Αγροτουριστικής Α.Ε. Οι αδυναµίες εντοπίστηκαν κυρίως στους λειτουργικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι αρκετά «ευαίσθητοι», ενώ η κατάλληλη διοικητική εκπαίδευση των επιχειρηµατιών µπορεί να συµβάλλει θετικά. Η µελλοντική µελέτη του πραγµατικού βαθµού ικανοποίησης που βίωσαν οι φιλοξενούµενοι κρίνεται σπουδαία για την συµπληρωµατική διεξαγωγή αντικειµενικών συµπερασµάτων. Λέξεις Κλειδιά : Αγροτουρισµός, αξιολόγηση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών, καταλύµατα Κεντρικής Μακεδονίας, προσδοκώµενος βαθµός ικανοποίησης,

5 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ Σχήµα 1.1 : Αλληλεπίδραση των µεταβλητών που επηρεάζουν την οικονοµική απόδοση µιας περιοχής Σελ. 19 Σχήµα 1.2 : Παράγοντες που καθορίζουν το οικονοµικό κεφάλαιο... Σελ. 20 Σχήµα 1.3 : Παράγοντες που καθορίζουν το ανθρώπινο κεφάλαιο.... Σελ. 23 Σχήµα 1.4 : Παράγοντες που καθορίζουν το κοινωνικό κεφάλαιο..... Σελ. 25 Σχήµα 1.5 : Παράγοντες που καθορίζουν το πολιτιστικό κεφάλαιο... Σελ. 26 Σχήµα 1.6 : Παράγοντες που καθορίζουν το περιβαλλοντικό κεφάλαιο Σελ. 27 Σχήµα 1.7 : Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη αγροτουριστικού προτύπου.... Σελ. 30 Πίνακας 1.1: Παραδείγµατα εφαρµογών των µεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας..... Σελ. 15 Πίνακας 2.1: Τουρισµός υπαίθρου: Προσδοκώµενο επίπεδο έναντι επιπέδου εµπειρίας (ανάλυση περιθωρίου).... Σελ. 59 Πίνακας 2.2: Τα κριτήρια αξιολόγησης των καταλυµάτων.. Σελ. 61 Πίνακας 2.3: Μέσος όρος προσδοκώµενου βαθµού ικανοποίησης (Κεντρική Μακεδονία)..... Σελ. 69 Πίνακας 2.4: Μέσος όρος προσδοκώµενου βαθµού ικανοποίησης (Νοµός Θεσσαλονίκης).... Σελ. 70 Πίνακας 2.5: Μέσος όρος προσδοκώµενου βαθµού ικανοποίησης (Νοµός Χαλκιδικής). Σελ. 71 Πίνακας 2.6: Μέσος όρος προσδοκώµενου βαθµού ικανοποίησης (Νοµός Κιλκίς). Σελ. 72 Πίνακας 2.7: Μέσος όρος προσδοκώµενου βαθµού ικανοποίησης (Νοµός Ηµαθίας).. Σελ. 73 Πίνακας 2.8: Μέσος όρος προσδοκώµενου βαθµού ικανοποίησης (Νοµός Πέλλας).... Σελ. 74 Πίνακας 2.9: Μέσος όρος προσδοκώµενου βαθµού ικανοποίησης (Νοµός Πιερίας)... Σελ. 75 Πίνακας 2.10: Μέσος όρος προσδοκώµενου βαθµού ικανοποίησης (Νοµός Σερρών)... Σελ. 75

6 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 7 ΣΥΜΒΟΛΑ / ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ Ο.Κ. : Οικονοµικό Κεφάλαιο Α.Κ. : Ανθρώπινο Κεφάλαιο Κ.Κ. : Κοινωνικό Κεφάλαιο Π.Κ. : Πολιτιστικό Κεφάλαιο ΠΒ.Κ. : Περιβαλλοντικό Κεφάλαιο Farm house holidays : τύπος διακοπών µε έµφαση στη γεωργική εκµετάλλευση Bed and breakfast : τύπος διακοπών µε κλίνη και πρωινό LEADER I, LEADER II, LEADER PLUS : κοινοτικές πρωτοβουλίες για προγράµµατα οικονοµικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια κατασκευαστικών επενδύσεων SERVQUAL : µέθοδος µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών, που βασίζεται στην αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα της υπηρεσίας ECOSERV : µοντέλο έρευνας των προσδοκιών για τη ληφθείσα ποιότητα από τους οικοτουρίστες MCDA : (multi-criteria decision analysis), µέθοδος ανάλυσης αποφάσεων πολλών κριτηρίων MAUT : (multi-attribute utility theory), µοντέλο χρησιµότητας, µέθοδος ανάλυσης αποφάσεων όπου συγκρίνεται ένα προϊόν µε ένα σύνολο κριτηρίων DEX : µέθοδος αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών, µε το σχεδιασµό ποιοτικών µοντέλων αποφάσεων

7 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 8 ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΝΝΟΙΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού κάθε περιοχής, η αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων, η ενίσχυση των τοπικών πρωτοβουλιών για ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, καθώς και η ενεργοποίηση του κοινωνικού µηχανισµού της «τοπικής συνείδησης», αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς των νέων τάσεων για την τοπική ανάπτυξη. Στόχος είναι η αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε περιφέρειας, η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η προώθηση της τοπικής αειφορίας (Anthopoulou, κ.α., 1998). Στο παραπάνω πλαίσιο αναφοράς εντάσσεται και η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές και ορεινές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν προβλήµατα ερήµωσης και συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήµατος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχουν υιοθετηθεί µοντέλα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου που ενισχύουν το αγροτικό εισόδηµα, την περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής (Anthopoulou, κ.α., 1998). Αυτό µπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν το αποτέλεσµα της αυξανόµενης τουριστικής ζήτησης, της διαφοροποίησης και του εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, µπορεί κανείς να αναγνωρίσει ότι ο διεθνής ανταγωνισµός και οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες έχουν επηρεάσει την εθνική αλλά και τη διεθνή αγορά του αγροτουρισµού, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη νέα τουριστική τάση για διακοπές ολίγων ηµερών, αλλά ταυτόχρονα περισσότερων τµηµάτων στη διάρκεια του έτους (Daskalopoulou, κ.α., 2002). Η αναφορά γίνεται για µία νέα τάση που προκλήθηκε από τους σύγχρονους ρυθµούς ζωής, βάσει των οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων και η οποία προσέφερε στις αγροτικές περιοχές ευκαιρίες για αξιοποίηση των τοπικών πόρων και για δηµιουργία νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων.

8 9 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 1.1 Εννοιολογικό περιεχόµενο του Αγροτουρισµού Ο τουρισµός είναι µία δραστηριότητα που συνδυάζει την οικονοµία, την κοινωνία και τη φύση. Ο µαζικός τουρισµός, που είναι µακράν ο πιο κυρίαρχος τύπος, από τη µία αναζητά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες που να µην επηρεάζουν όµως την επιθυµητή χαλάρωση κατά τη διάρκεια των διακοπών. Από την άλλη, οι τοπικές κοινωνίες αντιµετωπίζουν τις τουριστικές δραστηριότητες, και ιδιαίτερα το µαζικό τουρισµό, ταυτόχρονα ως απειλή και ως ευκαιρία. Η έννοια της απειλής έγκειται στις επιδράσεις πάνω στο περιβάλλον, την τοπική κουλτούρα και κοινωνία, ενώ θεωρείται ευκαιρία παρέχοντας εισόδηµα και θέσεις εργασίας (Tsartas, 2003). Στα πλαίσια του παραπάνω εννοιολογικού περιεχοµένου οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, µε έµφαση στον τοπικό χαρακτήρα, παρέχοντας «αυθεντικές» εµπειρίες αλλά και προσωπική επαφή του τουρίστα, µε το άτοµο που του παρέχει τις υπηρεσίες (Mardsen, 1999). Η έννοια κα το περιεχόµενο κάθε εδικής και εναλλακτικής µορφής τουρισµού προσδιορίζεται από τις δραστηριότητες που µπορεί να αναπτύξει, την συνέργια αυτών µε την τοπική παραγωγική δοµή και τους γενικότερους τουριστικούς στόχους που επιδιώκονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. «Ο αγροτικός τουρισµός περιλαµβάνει ένα σύνολο τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε τουριστικό χώρο και στηρίζονται στην αξιοποίηση των φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων τοπικών πόρων» (Sharpley, 1997, σελ. 252). Μπορεί να διακριθεί σε επιµέρους συνιστώσες ανάλογα µε τις δραστηριότητες που προσφέρει (γαστρονοµικός, περιπατητικός, κλπ.) ή ανάλογα µε το αν αποτελεί κύριο ή δευτερεύον επάγγελµα ή αν εφαρµόζεται µόνο από αγρότες ή και από άλλου είδους επαγγελµατίες. Γενικότερα στη βιβλιογραφία, µπορεί κανείς να συναντήσει τις έννοιες «αγροτικός τουρισµός», «γεωργικός τουρισµός», «τουρισµός υπαίθρου», «αγροτουρισµός», έννοιες οι οποίες πολλές φορές συγχέονται εννοιολογικά µεταξύ τους και υπάρχει σχετική αλληλοεπικάλυψη. Η έννοια που τελικά έχει επικρατήσει είναι αυτή του

9 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 10 «αγροτουρισµού». Ο αγροτουρισµός µπορεί λοιπόν να οριστεί «ως εκείνη η δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον αγροτικό χώρο από αγρότες κατά κύριο επάγγελµα που είναι µόνιµοι κάτοικοι µιας περιοχής και έχουν ως κύριο σκοπό την ενίσχυση του αγροτικού τους εισοδήµατος και της τοπικής οικονοµίας µε την εκµετάλλευση τουριστικών καταλυµάτων, την τροφοδοσία των τουριστικών µικροµονάδων µε προϊόντα τοπικής παραγωγής και την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται συµπληρωµατικά µε τον τουρισµό» (Sharpley, 1997, σελ. 253). Ο αγροτουρισµός αναφέρεται σε συγκεκριµένα µέρη, και οι δραστηριότητες του είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τοπικές παραδόσεις και τοποθεσίες. Πέρα όµως από την παραγωγή που οριοθετείται σε τοπικό επίπεδο, και η κατανάλωση γίνεται τοπικά (Marsden, 1999). Συνεπώς, ακόµη και αν οι κατά κεφαλήν δαπάνες από τον αγροτουρισµό είναι χαµηλότερα σχετικά µε αυτά από άλλες µορφές τουρισµού, ο τοπικός χαρακτήρας της παραγωγής και της κατανάλωσης, τουλάχιστον θεωρητικά, προσφέρει υψηλότερη προστιθέµενη αξία τοπικά (Van der Ploeg, κ.α.,2000). Άλλα στοιχεία του τοπικού χαρακτήρα και της σχετικής προστιθέµενης αξίας του αγροτουρισµού είναι τα δίκτυα και οι συνέργιες ανάµεσα στις φάρµες, µε τις οποίες άλλοι επαγγελµατίες της περιοχής εµπλέκονται. Παρόλα αυτά ο αγροτουρισµός θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ως η µοναδική λύση στην ανάπτυξη της υπαίθρου, δεδοµένου ότι καθώς είναι µία εποχική και συµπληρωµατική κυρίως δραστηριότητα, είναι απλά µία από τις δραστηριότητες στην οποία καταφεύγουν τα νοικοκυριά της υπαίθρου για να ανέβουν κοινωνικά και οικονοµικά (Kneaffsey, 2001). Ο αγροτουρισµός έχει γίνει η κεντρική ιδέα σε πρόσφατες συζητήσεις σχετικά µε τις πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου και τις εφαρµογές της. Θεωρείται ως ένα σηµαντικό εργαλείο µεγάλης αξίας που συνεισφέρει στη διατήρηση των αγροτικών δραστηριοτήτων, προώθησης της διαφορετικότητας οικονοµικών εφαρµογών στην επαρχία και την αγροτική επιχειρηµατικότητα, συµβάλλοντας στη διατήρηση πολιτιστικών µνηµείων, αλλά και στο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Μοντέλο» (Commission of the European Communities, 1999).

10 11 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών Η διαµονή είναι ιδιαίτερα συνυφασµένη µε την εµπειρία που βιώνει ο εκάστοτε φιλοξενούµενος. Μοναδικά διαφορετική από τα παραδοσιακά ξενοδοχεία, ξενώνες κτλ, και όλων αυτών εντός των πόλεων, εναρµονίζεται µε το φυσικό περιβάλλον. Ο Sharpley (2002) συµπεραίνει ότι µόνο η παροχή διαµονής δεν αρκεί για την προσέλκυση τουριστών, αλλά και ότι οι περισσότερες αγροτουριστικές επιχειρήσεις έχουν έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων ή δεξιοτήτων για την προαγωγή της ποιότητας των υπηρεσιών. Με σκοπό οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις να είναι επιτυχηµένες, δεδοµένα όπως οι τρέχουσες πληροφορίες, ειδικές προσφορές, εκπαίδευση, πρέπει να µην µένουν ανεκµετάλλευτα σε συνδυασµό µε την αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Pazek, Majkovic και Borec, 2005). Στη συνεχώς εξελισσόµενη και ανταγωνιστική αγορά, η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Η ποιότητα των υπηρεσιών στον αγροτουρισµό είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που λαµβάνουν υπόψη οι πελάτες/καταναλωτές κατά την επιλογή αγροτουριστικής µονάδας για τη διαµονή τους (Potocnik,2006). Εποµένως, υπάρχει σαφής ανάγκη για τον υπολογισµό της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στις αγροτουριστικές µονάδες, ένα πρόβληµα που γίνεται περίπλοκο εξ αιτίας των ποικίλων υπηρεσιών που προσφέρονται στους τουρίστες που τις επισκέπτονται. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξεταστεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της βιβλιογραφίας γύρω από την αντίληψη της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, τις διαστάσεις αυτής, καθώς και τους τρόπους αξιολόγησης. Από την πλευρά των πελατών, η αντίληψη αυτή είναι το αποτέλεσµα σύγκρισης των προσδοκιών που έχει ο πελάτης, µε αυτά που τελικά λαµβάνει. Βάσει του Gronroos (1984:37), «η διακριτή ποιότητα µιας ληφθείσας υπηρεσίας είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας υπολογισµού, όπου ο

11 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 12 καταναλωτής συγκρίνει τις προσδοκίες του µε την αντίληψη του για τις υπηρεσίες που έλαβε, µε άλλα λόγια, ο καταναλωτής τοποθετεί τη ληφθείσα υπηρεσία απέναντι από την προσδοκώµενη υπηρεσία». Από τη στιγµή που οι πελάτες υπολογίζουν την ποιότητα µιας υπηρεσίας, πολλές είναι οι προσφορές της βιβλιογραφίας για τον καθορισµό των κριτηρίων και παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα και τις διαστάσεις αυτής. Μία πρωτοποριακή µελέτη από τον Gronroos (1984), προτείνει τρεις διαστάσεις : την τεχνική ποιότητα (technical quality), την λειτουργική ποιότητα (functional quality) και την εικόνα-αντίληψη (image). Έρευνα όµως από τους Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985) είχε µεγαλύτερη επίδραση. Αρχικά, όρισαν δέκα διαστάσεις, οι οποίες σταδιακά συγχωνεύτηκαν σε πέντε (1988) : τα απτά στοιχεία (tangible elements), την πραγµατικότητα (reliability), τη δυνατότητα απόκρισης (response capability), τη βεβαίωση (assurance) και τη βαθιά κατανόηση (empathy). Πρόσφατα, δεν υφίσταται αντίληψη αναφορικά µε τον αριθµό των διαστάσεων ή την εφαρµογή τους σε όλες τις υπηρεσίες. Για παράδειγµα, ο Carman (1990) µελέτησε διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών προτείνοντας ότι οι διαστάσεις βάσει Parasuraman κ.ά. (1988) δεν είναι εφαρµόσιµες σε όλες τις υπηρεσίες, αλλά και ότι υπάρχουν και άλλες διαστάσεις όπως είναι η άνεση και το κόστος. Επίσης διαφωνεί µε τον τρόπο που οι δέκα αρχικές διαστάσεις συγχωνεύτηκαν σε πέντε. Ενώ, οι Babakus και Boller (1992) επιβεβαιώνουν ότι οι διάφορες διαστάσεις ποιότητας των υπηρεσιών, βασίζονται στον εκάστοτε τύπο υπηρεσίας. 2.2 Μέθοδοι αξιολόγησης της ποιότητας Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές διαφορετικές µέθοδοι µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών. Η πιο γνωστή µέθοδος είναι η λεγόµενη SERVQUAL (Asubonteng, McCleary και Swain, 1996 Buttle, 1996 Carman, 1990 Parasuraman, Zeithaml, και Berry, 1985, 1986, 1988, 1991, 1993, 1994 Sahney, Banwet και Karunes, 2004). Η µέθοδος αυτή θεωρεί ότι ο µοναδικός σχετικός παράγοντας για τον υπολογισµό της ποιότητας της υπηρεσίας είναι η αντίληψη του πελάτη (φιλοξενούµενου) για την ποιότητα της υπηρεσίας. Η µέθοδος βασίζεται σε ένα ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από 22 στοιχεία συσχετιζόµενα µε τις προσδοκίες, αλλά και τις αντιλήψεις των πελατών. Άλλες εφαρµογές αυτής της µεθόδου καταγράφηκαν από τους Chen, Chang

12 13 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ και Lai (in press) Lee και Yom (2007) Wilkins, Merrilees και Herington (2007) Nowacki (2005) και Lopez Fernandez και Serrano Bedia (2004). Ενώ µία λεπτοµερής ανασκόπηση για τη µέθοδο SERVQUAL παρέχεται από τον Buttle (1996). Πέρα από τη µέθοδο SERVQUAL, υπάρχουν και άλλες µελέτες που µπορούν να µετρήσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στις επαρχιακές περιοχές (Fleischer, Rotem, και Banin, 1993 Reichel, Lowengart, και Milman, 2000). Η προσέγγιση που έγινε από τον Reichel κ.ά.. (2000) µετράει την ποιότητα των υπηρεσιών σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις (B&Bs) στο Ισραήλ, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που ανέπτυξαν οι Fleischer κ.ά. (1993) και Fleischer και Felsenstein (2000) για τον υπολογισµό της ποιότητας που προσδοκούσαν οι πελάτες, αλλά και αυτής που τελικά βίωσαν. Ο Khan (2003) παρουσίασε το λεγόµενο ECOSERV µοντέλο, µε σκοπό να ερευνήσει τις προσδοκίες για τη ληφθείσα ποιότητα από οικοτουρίστες, δηµιουργώντας µια προσαρµοσµένη έκδοση της κλίµακας SERVQUAL. Παρόλη την ευρεία εφαρµογή της µεθόδου SERVQUAL, αυτή θεωρείται ανεπαρκής και η εµπειρική λειτουργικότητα της είναι υπό συζήτηση (Asubonteng κ.ά., 1996 Babakus και Boller, 1992 Buttle, 1996 Carman, 1990 DeMoranville και Bienstock, 2003 Fick και Ritchie, 1991 Higgs, Polonsky και Hollick, 2005 Landrum, Prybutok και Zhang, 2007). Η µέθοδος SERVQUAL δεν περιλαµβάνει δύο βασικά κριτήρια : την εφαρµογή των υπηρεσιών και τη σχέση µεταξύ υπηρεσίας και τιµής (Potocnik, 2006). Τα γνωρίσµατα της υπηρεσίας που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της ποιότητας της υπηρεσίας, µπορεί να µην αντιπροσωπεύουν ακριβή επίπεδα της ποιότητας υπηρεσίας ή/και µπορεί να µην υπολογίζουν όλα τα σηµαντικά χαρακτηριστικά µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πραγµατικοί περιορισµοί που σχετίζονται µε την υλοποίηση συνεντεύξεων πριν και µετά την «κατανάλωση» µιας υπηρεσίας, το λεγόµενο κενό µέτρησης gap measure (Akama και Kieti, 2003). Επιπλέον στοιχεία έδωσαν οι Augustyn και Seakhoa-King (2004), οι οποίοι κατέληξαν στο γεγονός ότι η κλίµακα

13 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 14 SERVQUAL είναι απαραίτητη, αλλά ταυτόχρονα ελλιπής µέθοδος για τον υπολογισµό της ποιότητας στον τουριστικό τοµέα. Λόγω της ύπαρξης αρκετών µειονεκτηµάτων της µεθόδου SERVQUAL, ο Potocnik (2006) πρότεινε µία µέθοδο που βασίζεται στην ανάλυση αποφάσεων µε πολλά κριτήρια (multi-criteria decision analysis - MCDA). Σύµφωνα µε τον Rozman κ.ά. (2006), η MCDA µπορεί να εφαρµοστεί σε περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση περιλαµβάνει πολλές µεταβλητές που δεν µπορούν να µετατραπούν εύκολα σε ποσοτικές, ενώ η όλη διαδικασία είναι πιθανό να επηρεάζεται από πολλαπλά αντικρουόµενα κριτήρια. Οι πιο συχνές προσεγγίσεις της MCDA µεθόδου είναι οι multi-attribute utility theory (MAUT) και analytical hierarchical Process (Belton και Stewart, 2002). Οι Matsatsinis και Samaras (2000) προτείνουν ότι η θεωρία χρησιµότητας των Von Neumann και Morgestern (1947) είναι σύµφωνη µε τα περιγραφικά µοντέλα, τα οποία προσπαθούν να αιτιολογήσουν και να εκλογικεύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών. Σε αυτά τα µοντέλα οι προτιµήσεις και οι επιλογές των καταναλωτών είναι αποτέλεσµα σύγκρισης των προϊόντων µε ένα σύνολο κριτηρίων. Με βάση το µοντέλο χρησιµότητας, ένα αγροτουριστικό κατάλυµα Α θα προτιµηθεί από ένα άλλο αγροτουριστικό κατάλυµα Β, αν η προσδοκώµενη χρησιµότητα του Α είναι µεγαλύτερη από αυτή του Β, σε σχέση µε ένα ορισµένο σύνολο κριτηρίων. Πρόσφατα, οι µέθοδοι MCDA χρησιµοποιούνται συχνά για διαφορετικά είδη αξιολογήσεων. Συγκεκριµένα, κάποιες µέθοδοι, όπως είναι η DEX (Bohanec και Rajkovicˇ, 1990 Bohanec, Zupan, και Rajkovicˇ, 2000), διευκολύνουν τον σχεδιασµό ποιοτικών (συµβολικών) µοντέλων αποφάσεων. Σε αντίθεση µε τα συµβατικά, ποσοτικά µοντέλα, τα ποιοτικά χρησιµοποιούν συµβολικές µεταβλητές. Αυτά φαίνονται να αρµόζουν καλύτερα σε προβλήµατα αποφάσεων που είναι λιγότερο δοµηµένα και λιγότερο τυποποιηµένα, και στα οποία οι ποιοτικές κλίµακες δίνουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τις ποσοτικές. Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση εφαρµογής στην ποιότητα υπηρεσιών. Να αναφερθεί ότι η µέθοδος DEX έχει ήδη χρησιµοποιηθεί επιτυχηµένα για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε ξενοδοχεία αλλά και σε αγροτουριστικές µονάδες (Potocnik, 2006).

14 15 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 2.3 Παραδείγµατα εφαρµογών των µεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται κάποια παραδείγµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας για την εφαρµογή των µεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών στον αγροτουρισµό (Πίνακας 1.1). ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Thanasis Kizos και Theodoros Iosifides, 2007 Crtomir Rozman, Majda Potocnik, Karmen Pazek, Andrea Borek, Darja Majkovic, 2009 Carlos Albacete-Saez, Mar Fuentes-Fuentes και Javier Llorens-Montes, 2006 Reichel, Lowengart και Milman, 2000 Προσωπικές συνεντεύξεις µε ιδιοκτήτες αγροτουριστικών µονάδων στην Λέσβο, τη Μαγνησία και τη Λευκάδα Ερωτηµατολόγια σε ιδιοκτήτες και φιλοξενούµενους της Σλοβενίας, µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας DEX Ερωτηµατολόγια σε τουρίστες βασισµένα στο παράδειγµα «αντίληψη και προσδοκίες» Ερωτηµατολόγια σε φιλοξενούµενους και επιχειρηµατίες που στηρίζονται στη µέθοδο Gap Analysis Εντοπισµός αντιφάσεων στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού στην Ελλάδα Αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών και αποτελεσµατικότητα της µεθοδολογίας έναντι άλλων Εργαλείο για τη διοίκηση αγροτουριστικών επιχειρήσεων, καθώς τονίζεται η σηµαντικότητα του προσωπικού και βοηθάει στην κατανόηση των απαιτήσεων των φιλοξενουµένων Ύπαρξη περιθωρίου (κενού) µεταξύ προσδοκώµενης και πραγµατικής ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού Πίνακας 1.1 : Παραδείγµατα εφαρµογών των µεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας

15 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 16 Συγκεκριµένα, οι Thanasis Kizos και Theodoros Iosifides (2007), µελέτησαν τις περιπτώσεις τριών διαφορετικών περιοχών, της Λέσβου, της Μαγνησίας και της Λευκάδας, στην προσπάθεια τους να ερευνήσουν τη φύση του αγροτουρισµού στην Ελλάδα, καθώς και την επίδραση του στους αγρότες και τις επαρχιακές περιοχές. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποίησαν προσωπικές συνεντεύξεις µε δείγµα από ιδιοκτήτες αγροτουριστικών µονάδων. Συγκεκριµένα, από ιδιοκτήτες 116 µονάδων που παρέχουν µόνο κλίνη, 14 µόνο φαγητό και 24 µονάδες που παρέχουν κλίνη και φαγητό. Απόρροια της παραπάνω έρευνας ήταν ο εντοπισµός αντιφάσεων στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού σε διαφορετικά µέρη της Ελλάδας. Ο λανθασµένος χειρισµός του διαθέσιµου οικονοµικού κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε την έλλειψη στρατηγικής για οµοιόµορφη ανάπτυξη του αγροτουρισµού στην Ελλάδα, θεωρήθηκαν οι αιτίες για το παραπάνω. Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη από τους Crtomir Rozman, Majda Potocnik, Karmen Pazek, Andrea Borek, Darja Majkovic, (2009), µελετήθηκε η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στους τουρίστες της υπαίθρου, µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας DEX, ενός ποιοτικού µοντέλου ανάλυσης αποφάσεων µε πολλαπλά κριτήρια. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Σλοβενία σε επτά αγροτουριστικές µονάδες και σε ένα σύνολο 103 φιλοξενούµενων διαφόρων εθνικοτήτων (Σλοβένους, Γερµανούς, Άγγλους και Γάλλους). Η µεθοδολογία περιείχε δύο ερωτηµατολόγια, το ένα από τα οποία δόθηκε στους ιδιοκτήτες των µονάδων, ενώ το άλλο απαντήθηκε από τους φιλοξενούµενους. Η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών στις εξεταζόµενες µονάδες βρέθηκε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, λόγω του ότι ήταν επαγγελµατικές τουριστικές µονάδες. Ταυτόχρονα, η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στηρίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που την κάνει να υπερτερεί έναντι άλλων µεθόδων. Οι Carlos Albacete-Saez, Mar Fuentes-Fuentes και Javier Llorens-Montes (2006), ανέπτυξαν µία κλίµακα για την µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών στις επαρχιακές περιοχές, προκειµένου να αποτελέσει εργαλείο για τη διοίκηση αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξήχθη στην Ισπανία, µέσω 172 συνολικά ερωτηµατολογίων που απαντούσαν τυχαία επιλεγόµενοι τουρίστες. Τη βάση για την ποιότητα υπηρεσιών σε αυτή την έρευνα αποτέλεσε το παράδειγµα

16 17 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ «αντίληψη και προσδοκίες». Με άλλα λόγια, ότι η αντιλαµβανόµενη ποιότητα υπηρεσιών είναι «ο βαθµός και η κατεύθυνση της διαφοράς µεταξύ της αντίληψης του πελάτη και των προσδοκιών του». Η µελέτη αυτή, όπως κατέληξαν οι συγγραφείς της, µπορεί να αποτελέσει βοήθηµα για τη διοίκηση των αγροτουριστικών µονάδων, καθώς τονίζει την σηµαντικότητα του προσωπικού µιας µονάδας για την αντίληψη της ποιότητας από την πλευρά του φιλοξενούµενου. Ενώ από την άλλη, συνεισφέρει στην κατανόηση των τουριστών τονίζοντας τα στοιχεία που προσδοκούν για την ποιότητα των υπηρεσιών. Τέλος, γίνεται αναφορά στην έρευνα των Reichel, Lowengart και Milman (2000), η οποία αποτέλεσε τη βάση για την παρούσα µελέτη. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σηµαντικότητα της ποιότητας στις υπηρεσίες του αγροτουρισµού και να εξεταστούν τα κενά µεταξύ προσδοκώµενης ποιότητας και αυτής που τελικά βίωσαν οι φιλοξενούµενοι, ενώ τονίζεται η σπουδαιότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά την «ανάλυση κενού» στις υπηρεσίες (service gap analysis). Τα παραπάνω υλοποιήθηκαν µέσω διερευνητικής µελέτης που πραγµατοποιήθηκε σε 206 φιλοξενούµενους και 23 επιχειρηµατίες του επαρχιακού Ισραήλ. Χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια πριν και µετά τη διαµονή των πελατών για τη διερεύνηση του κενού µεταξύ προσδοκώµενης ποιότητας και αυτής που τελικά βίωσαν. Η έρευνα αποκάλυψε γενικά την ύπαρξη περιθωρίου βελτίωσης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, σε σχέση µε την προσδοκώµενη ποιότητα των υποψήφιων φιλοξενούµενων και συγκεκριµένα τους τοµείς που χρειάζονται βελτίωση. Οι παραπάνω αποκαλύψεις σε συνδυασµό µε τη κατάλληλη εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού, είναι δυνατόν να συντελέσουν στην κατανόηση των αναγκών των πελατών.

17 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ Υπάρχει καταγεγραµµένος ένας µεγάλος όγκος ερευνών και µελετών σχετικά µε τη διαφορετική οικονοµική απόδοση των εθνών (Porter, 1990 Porter και Ketels, 2003), των περιφερειών (Abdel-Rahman, 1998 Armstrong και Taylor, 2000 Cooke και Morgan, 1998 Putnam, 1995 Storper, 1998), των διαφόρων τοποθεσιών (Piore και Sabel, 1984 Pyke κ.ά.,, 1990) αλλά και της επαρχίας (Bryden κ.ά Dawe και Bryden, 1999). Πρόσφατες µελέτες, όπως είναι οι έρευνες DORA (Bryden κ.ά., 2004), RUREMPLO (Terluin και Post, 2000) και New Rural Economy (Reimer, 2003), συνεισφέρουν στον εµπλουτισµό των γνώσεων και στην κατανόηση αυτού του πεδίου έρευνας. Τονίστηκε η διαφοροποίηση που εµφανίζεται στην οικονοµική απόδοση µεταξύ παρόµοιων και διαφορετικών τύπων επαρχιακών περιοχών, µε το διαχωρισµό σε «κυρίαρχες» και «αποµονωµένες» περιοχές, ενώ έγινε προσπάθεια να δοθεί εξήγηση στο γιατί ορισµένες επαρχιακές περιοχές αποδίδουν περισσότερο συγκριτικά µε άλλες. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται η πολυµεταβλητότητα της οικονοµικής απόδοσης. Με άλλα λόγια, ότι αυτή επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση που υπάρχει µεταξύ του οικονοµικού, ανθρώπινου, κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου, τα οποία είναι άνισα κατανεµηµένα από περιοχή σε περιοχή. Η αλληλεπίδραση των διαφόρων ειδών κεφαλαίων που επηρεάζουν την οικονοµική απόδοση ενός τόπου παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω σχήµα : Α.Κ. Ο.Κ. Κ.Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Κ. ΠΒ.Κ.

18 19 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Σχήµα 1.1 : Αλληλεπίδραση των µεταβλητών που επηρεάζουν την οικονοµική απόδοση µιας περιοχής Σηµείωση : Όπου η διακεκοµµένη γραµµή δηλώνει την αυξοµείωση, την πιθανή µεταβολή δηλαδή του εκάστοτε είδους κεφαλαίου. 3.1 Οικονοµικό κεφάλαιο (Ο.Κ.) Το οικονοµικό κεφάλαιο σχετίζεται συνήθως µε «τις πηγές κεφαλαίου που επενδύονται και κινούνται προς αναζήτηση κέρδους» (Lin, 2001, σελ. 3). Οι περιοχές που είναι πλούσιες σε οικονοµικό κεφάλαιο συνήθως αποδίδουν καλά, ενώ οι περιοχές που έχουν έλλειψη οικονοµικού κεφαλαίου δεν αποδίδουν καλά. Παρόλα αυτά το οικονοµικό κεφάλαιο είναι µία άµορφη ιδέα που συνδυάζει διαφορετικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν ήδη καθοριστεί και περιλαµβάνουν την «παραγωγικότητα» (Bryden κ.ά., 2004 Porter και Ketels, 2003), την «εργασία» (Bryden κ.ά., 2004 Reimer, 2003 Terluin και Post, 2000), την «επένδυση» (Bryden και Hart, 2001 HM Treasury, 2000), την «επιχειρηµατικότητα» (Bryden και Hart, 2001 Lowe και Talbot, 2000) και την «καινοτοµία» (CA, 1999 Keeble κ.ά., 1992 North και Smallbone, 2000). Επιπρόσθετα, ο κάθε παράγοντας αποτελείται από έναν αριθµό µεταβλητών. Για παράδειγµα, µε την «παραγωγικότητα» σχετίζεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η «εργασία» συνίσταται στο είδος της εργασίας, στο ποσοστό συµµετοχής, το ποσοστό και τη φύση ανεργίας. Στην περίπτωση της «επένδυσης», η υπάρχουσα έρευνα αναγνωρίζει την προσβασιµότητα στις τηλεπικοινωνίες (Bryden κ.ά., 2004), την απόσταση από αυτοκινητόδροµους, σιδηρόδροµους ή αεροδρόµια, καταστήµατα (North και Smallbone, 1996). Επίσης, οι δηµόσιες επενδύσεις στις µεταφορές και τα νοικοκυριά είναι σηµαντικές όψεις (HM Treasury, 2000). Αναφορικά µε την «επιχειρηµατικότητα», σηµαντικές όψεις είναι ο αριθµός των καινούργιων επιχειρήσεων (Bryden και Hart, 2001), η επικράτηση µικρών εταιριών και εταιριών όπου απασχολούνται τεχνίτες, όπως και η διαθεσιµότητα κεφαλαίου (Lowe και Talbot, 2000). Όσον αφορά την «καινοτοµία», οι συσχετιζόµενες όψεις περιλαµβάνουν το βαθµό στον οποίο οι νέες τεχνολογίες υιοθετούνται, τις επενδύσεις

19 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 20 σε έρευνα και ανάπτυξη (Porter και Ketels, 2003), και τον βαθµό στον οποίο υπάρχει ποικιλοµορφία ή/και εξειδίκευση (CRE, 2000 Keeble κ.ά., 1992). Συνοπτικά, οι παράγοντες και οι επιµέρους µεταβλητές που καθορίζουν το οικονοµικό κεφάλαιο παρουσιάζονται στο σχήµα 1.2 : ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤ Α ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Κ. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΚΛΠ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ ΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΕΤΙΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Σχήµα 1.2 : Παράγοντες που καθορίζουν το οικονοµικό κεφάλαιο

20 21 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 3.2 Ανθρώπινο κεφάλαιο (Α.Κ.) Το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει αποδειχτεί ότι και αυτό είναι ένα σηµαντικό συστατικό για την οικονοµική ανάπτυξη των επαρχιακών περιοχών. Η πρόσφατη κατανόηση του ανθρώπινου κεφαλαίου αποδίδεται στους Johnson (1990) και Becker (1964) οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό ως «η προστιθέµενη αξία σε έναν εργαζόµενο, όταν ο εργαζόµενος αποκτά γνώση, δεξιότητες και άλλα στοιχεία σηµαντικά για τον εργοδότη ή την εταιρία, στις διαδικασίες παραγωγής και ανταλλαγής» (Lin, 2001, σελ. 5). Πιο πρόσφατες ερµηνείες τονίζουν ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο µπορεί να σχετίζεται µε το κάθε άτοµο ξεχωριστά, και µε το σύνολο των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων που έχει το άτοµο (ONS, 2001). Συνεπώς, συγκριτικά µε το οικονοµικό κεφάλαιο, υπάρχει ένας αριθµός παραγόντων που καθορίζουν το ανθρώπινο κεφάλαιο και επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη της επαρχίας. Οι παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν την «εκπαίδευση» και τις «δεξιότητες» (Bryden και Hart, 2001 Reimer, 2003 Porter και Ketels, 2003), την «νεοεπιχειρηµατικότητα» (CA, 1999 North και Smallbone, 1996), τη «δηµογραφία» (Bryden κ.ά., 2004 Reimer, 2003), τη «µετανάστευση» (Bryden κ.ά., 2004 van Dam κ.ά., 2002), την «πρόσβαση σε υπηρεσίες» (Bryden κ.ά., 2004), τη «στέγαση» (Bryden κ.ά., 2004 Cloke κ.ά., 1994), και την «ποιότητα ζωής» (Cloke και Thrift, 1987 Longino, 2001). Σχετικά µε τους παραπάνω παράγοντες υπάρχει ένα πλήθος άλλων παραγόντων. Για παράδειγµα, η «εκπαίδευση» και οι «δεξιότητες» αποτελούνται από την ύπαρξη ιδρυµάτων ανώτερης εκπαίδευσης και το ποσοστό πρόσβασης σε αυτά (Bryden και Hart, 2001). Σχετικοί παράγοντες µε την «νεοεπιχειρηµατικότητα» είναι η διαθεσιµότητα κεφαλαίου (Marsden και Little, 1990 Porter and Ketels, 2003), η ανάληψη ρίσκου (Bryden και Hart, 2001), ο βαθµός σχετικής προηγούµενης εµπειρίας, γνώσεων και δεξιοτήτων (Porter και Ketels, 2003), η γνώση και χρήση επιχειρηµατικών συµβουλών κι υποστήριξης (Bryden και Hart, 2001), η γνώση και χρήση του διαδικτύου και άλλων συστηµάτων πληροφοριών (Bryden κ.ά., 2004 Mitchell και Clark, 1999). Αναφορικά µε τη «δηµογραφία», διάφορες µελέτες τονίζουν τη σχέση παραγόντων όπως είναι οι πληθυσµιακές αλλαγές, (Bryden κ.ά., 2004 Defra, 2003 Bryden και Hart, 2001), η πυκνότητα πληθυσµού (OECD, 1996),

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Περιεχόμενα Πτυχιακής 1. Εισαγωγή 2. Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Έρευνα για τα Χαρακτηριστικά των Τουριστών από τις υτικοευρωπαϊκές Χώρες ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Αύγουστος 2013

Αγροτικός Αύγουστος 2013 Αγροτικός Αύγουστος 2013 Εμπορικό & Βιομηχανικό Ταυτότητα Έρευνας Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Παρασκευή 26 Ιουλίου - Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2006 2007 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα