Ονοµατεπώνυµο. Ψαλλίδας Φώτης Μάθηµα Λειτουργικά Συστήµατα Αντικείµενο 1o set ασκήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ονοµατεπώνυµο. Ψαλλίδας Φώτης 1115200600170 Μάθηµα Λειτουργικά Συστήµατα Αντικείµενο 1o set ασκήσεων"

Transcript

1 Ονοµατεπώνυµο Α.Μ. Ψαλλίδας Φώτης Μάθηµα Λειτουργικά Συστήµατα Αντικείµενο 1o set ασκήσεων ργασίας Καθηγητής κ. ελλής Αλέξης Ακαδηµαϊκό Έτος ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 ώστε τα βήµατα που χρειάζονται ώστε ένα πρόγραµµα να εκτελεστεί σε ένα σύστηµα που είναι αποκλειστικής χρήσης(µια διεργασία τη φορά). Σε αυτό το σύστηµα ορίσατε τη διάδραση που υπάρχει µεταξύ λειτουργικού και εκτελούµενης διαδικασίας. Απάντηση Σε πρώτη φάση αν το πρόγραµµα είναι γραµµένο σε κάποια γλώσσα υψηλού προγραµµατισµού πρέπει να µεταγλωττιστεί και να συνδεθεί µε τυχόν άλλα αντικειµενικά αρχεία(και βιβλιοθήκες) ώστε να παραχθεί το binary εκτελέσιµο. φόσον παραχθεί το εκτελέσιµο το τρέχουµε και έτσι φορτώνεται η διαδικασία. Έπειτα κάθε εντολή του προγράµµατος προσκολλάται στον καταχωρητή εντολών,αφού διαβαστεί από την κυρίως µνήµη, αποκωδικοποιείται και οι απαραίτητοι τελεστέοι µεταφέρονται από την κεντρική µνήµη σε καταχωρητές. (fetch->decode->execute) Αφού εκτελεστεί η εντολή το αποτέλεσµα της αποθηκεύεται στη κεντρική µνήµη, Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για κάθε εντολή του προγράµµατος (ή µέχρι να υπάρξει κάποιο σφάλµα και να µην τερµατίσει κανονικά το πρόγραµµα) Η διάδραση µεταξύ λειτουργικού συστήµατος και εκτελούµενης διαδικασίας επιτυγχάνεται µε µια σειρά από λειτουργίες που παρέχει το λειτουργικό (Instruction set) και χρησιµοποιούνται στη διαδικασία όπως το να φορτωθεί η διεργασία στη κυρίως µνήµη, να υπάρχει σωστή επικοινωνία της διεργασίας µε τις devices αν ζητηθεί I/O µε αυτές(load/store) καθώς και στην επικοινωνία µε την κυρίως µνήµη,να παρέχει διαδικασίες όταν υπάρξουν interrupts traps και exceptions στη διεργασία και να αποδεσµεύει µετά τον τερµατισµό την κυρίως µνήµη που χρησιµοποίησε το πρόγραµµα.

2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 Υπάρχει καµία διαφορά µεταξύ ενός Λειτουργικού Συστήµατος για mainframe και PC; Απάντηση Tο λειτουργικό σύστηµα για Mainframe εξειδικεύεται στην «ταυτόχρονη» εκτέλεση πολλών διεργασιών, οι περισσότερες από τις οποίες χρειάζονται µεγάλο ποσό από I/O Oι υπηρεσίες που παρέχει το ΟS για mainframe batch(εκτέλεση διεργασιών χωρίς να το ζητήσει κάποιος χρήστης) transaction processing(εκτέλεση µεγάλου αριθµού µικρών requests) και timesharing(δυνατότητα σε πολλούς αποµακρυσµένους χρήστες να εκτελέσουν τις διεργασίες τους «ταυτόχρονα») δεν παρέχονται από ένα OS για pc,«συνήθως», του οποίου δουλειά είναι να παρέχει ένα καλό interface σε ένα και µόνο χρήστη και να εκτελεί τις εντολές που του δίνει,οι οποίες δεν χρειάζονται συνήθως µεγάλο αριθµό από Ι/Ο. Σηµείωση: Στις µέρες µας ωστόσο το pc τείνει να µπορεί να κάνει ότι και το mainframe και έτσι η σηµαντική διαφορά που µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει µεταξύ τους είναι στον αριθµό και στο πόσο συχνά εµφανίζονται τα interrupts σε ένα mainframe,που είναι πολλά και πολύ συχνά, οπότε και πρέπει να τα χειρίζεται κατάλληλα οπότε και πρέπει να υπάρχει κατάλληλος προγραµµατισµός του clock. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 Τι είναι ο πολυπρογραµµατισµός και σε γιατί είναι χρήσιµος; Απάντηση Ο πολυπρογραµµατισµός, που εµφανίσθηκε για πρώτη φορά, στους υπολογιστές 3 ης γενιάς(os/360 etc), επιτρέπει την αποδέσµευση της CPU από µια διεργασία όταν η διαδικασία αυτή έχει Ι/Ο burst,και όταν τελειώσει το Ι/Ο η διαδικασία µπορεί να επαναφορτωθεί στην CPU(όταν η CPU αποδεσµευτεί από άλλες διεργασίες που πήραν τη θέση της ) και να συνεχιστεί η εκτέλεση της από εκεί που σταµάτησε. Για να επιτευχθεί αυτή η διαδικασία χωρίζεται η µνήµη σε partitions και κάθε διαδικασία αντιστοιχίζεται σε ένα partition και έτσι ενόσω µια διεργασία περιµένει να τελειώσει το I/O κάποια άλλη διαδικασία µπορεί να εκτελεστεί. πειδή το Ι/Ο αργεί σηµαντικά σε σχέση µε τo χρόνο εκτέλεσης της όλης διεργασίας, ο πολυπρογραµµατισµός µας δίνει τη δυνατότητα όταν µια διαδικασία έχει Ι/Ο να µην περιµένει η CPU να τελειώσει το I/O αλλά να εκτελεί άλλες διεργασίες, έτσι µεγιστοποιείται η χρησιµότητα της CPU και εν τέλει έχουµε πολύ πιο γρήγορα αποτελέσµατα όταν υπάρχουν πολλά προγράµµατα σε εκτέλεση.

3 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 Γιατί υπάρχουν δύο modes εκτέλεσης προγραµµάτων σε ένα Λειτουργικό Σύστηµα; Σε τι αποσκοπούν; Απάντηση Κάθε OS(εκτός ίσως από τα OS για τα embedded συστήµατα) παρέχει δυο modes εκτέλεσης προγραµµάτων kernel mode και user mode. Όταν γίνεται εκτέλεση σε kernel mode τότε έχουµε τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των εντολών του Instruction set καθώς επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και κάθε δυνατότητα που παρέχει το hardware. Από την άλλη πλευρά όταν γίνεται εκτέλεση σε user mode έχουµε τη δυνατότητα χρήσης ενός υποσυνόλου εντολών από των instruction set και ενός υποσυνόλου δυνατοτήτων που παρέχει to hardware.πίσης δεν µπορούµε να θέσουµε το PSW bit (resister που δείχνει το mode που γίνεται η εκτέλεση kernel/user) σε kernel mode. Έτσι προστατεύεται το σύστηµα,από κακόβουλους χρήστες και από άπειρους χρήστες που δεν έχουν τη γνώση πώς να γίνει σωστή εκτέλεση των εντολών σε kernel mode, και αποτρέπονται τυχών βλάβες. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5 Ποία είναι η διαφορά µεταξύ ενός trap και ενός hardware interrupt; Απάντηση Η βασική τους διαφορά είναι ότι το trap γίνεται από την διαδικασία που εκτελείται εκείνη τη στιγµή από τη CPU ενώ το hardware interrupt γίνεται από κάποια device και περιµένει τη CPU να το διαβάσει για να καταλάβει τι έγινε. Στην ουσία δηλαδή το hardware interrupt είναι ασύγχρονο µε τη CPU και γίνεται από το hardware (πχ I/O complete) ενώ µε το trap έχουµε άµεση ανταπόκριση της CPU και γίνεται από το ίδιο το software(system call,divide µε 0). ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6 Στο διάγραµµα ουρών που δόθηκε στο µάθηµα 25/10 πού ακριβώς βρίσκεται o medium term scheduler (MTS). ώστε µια δικαιολογηµένη απάντηση; Απάντηση O medium-term scheduler χρησιµοποιείται για την µεταφορά διεργασιών από την κυρίως µνήµη σε δευτερεύουσα µνήµη και για την επανάκτηση αυτών από την δευτερεύουσα µνήµη στην κυρίως µνήµη. Τέτοιες processes είναι αυτές που δεν είναι active για κάποιο καιρό, που έχουν low priority,που εµφανίζουν συχνά page fault ή διεργασίες που χρησιµοποιούν πολύ µεγάλη µνήµη έτσι ώστε να δηµιουργηθεί χώρος για άλλες διεργασίες στην κυρίως µνήµη. Αντίστοιχα επαναφέρονται όταν υπάρχει αρκετός χώρος στην µνήµη ή όταν γίνουν unblocked. Έτσι ο medium term scheduler για να έχει τη δυνατότητα να κάνει swap out και swap in processes πρέπει να έχει στο αριστερό του άκρο τη ready queue και στο δεξί άκρο του τη CPU καθώς και να συνδέεται µε τη δευτερεύουσα µνήµη.

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7 Πώς ακριβώς δουλεύει το I/Ο µε τη βοήθεια του DMA; Απάντηση Το DMA είναι ένα chip που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά bits από και προς τη µνήµη. Όταν έχουµε µια διεργασία στην CPU και ζητήσει Ι/Ο µε κάποια συσκευή τότε η CPU «λέει» στo DMA πόσα bits να µεταφέρει Προς ή από τη µνήµη, τη συσκευή που ζητήθηκε να γίνει Ι/Ο καθώς και τις διευθύνσεις µνήµης που θα εµπλακούν. Όταν γίνει αυτό η CPU θα αποδεσµευτεί και θα εκτελέσει άλλες διεργασίες ενώ το DMA θα εκτελέσει τη µεταφορά και στο τέλος θα στείλει ένα interrupt έτσι ώστε να ενηµερωθεί ότι τελείωσε η µεταφορά. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8 Ποια είναι πιθανόν τα προβλήµατα/περιορισµοί που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη όταν γράφει Λειτουργικό Σύστηµα για hand-held devices; Απάντηση Προφανώς όταν φτιάχνουµε ένα Λειτουργικό σύστηµα έχουµε ως παραµέτρους της υλοποίησης µας τους πόρους που πρέπει να χειρίζεται βέλτιστα το σύστηµα καθώς και τον τρόπο χρήσης του συστήµατος. Έτσι για hand-held devices οι περιορισµοί/προβλήµατα που θα έχουµε θα είναι η µικρή χωρητικότητα της µνήµης και οι χαµηλές ταχύτητες των επεξεργαστών. Μια hand-held device πρέπει να παρέχει ένα καλό interface στο χρήστη, οι οθόνες λίγων ιντσών όµως µας δηµιουργούν αρκετούς περιορισµούς. Άλλο ένα πρόβληµα είναι η ασφάλεια της device,αφού σε τέτοιου είδους συσκευές κρατάµε πολλά και πολύ χρήσιµα στοιχεία. πίσης πρέπει να παρέχουµε εργονοµία αφού ο χρόνος ζωής τέτοιας device είναι όσο κρατάει η µπαταρία του(αρκετά λίγος χρόνος µέχρι την επαναφόρτιση).τέλος πρέπει να προσέξουµε την συνδεσιµότητα του µε άλλες συσκευές καθώς και πως το filesystem πρέπει να είναι οργανωµένο για την γρήγορη πρόσβαση σε αυτό. Θα µπορούσαµε να έχουµε και πιο εξειδικευµένα ζητήµατα αντιµετώπισης ανάλογα τον τρόπο χρήσης του hand-held(π.χ. οθόνες αφής κτλ.).

5 %!.. ( )% ! +! & 2o set,.. & spooling; ; spooling device!! ( disks etc.),!!,!! daemon kernell thread.!!!!!!!.!! CPU, devices # CPU. rate!! ( overhead) CPU! device %. 2 process control block!! - ;&!!! ; process control block! - # %!!! interrupted.!!!!! % CPU.

6 3 / # /. context switch S!! ( wasted/overhead). Round-Robin!!! Q, %! ( ) CPU(CPU-utilization)! %. 1. Q = 2. Q T 3. S < Q < T 4. Q = S 5. Q 0!!!! # k = + Round Robin o Q % overhead S( % ) 0! Q & Q = Q>>T. +! CPU! #!! / / request!!. : = Q > T %! / / request Q!! %!! : +! Q CPU Q. :

7 ,! Q #!! +!! processor sharing!! context switch. :

8 4 1 %! CPU- (CPU Burst-cycles) millisecs(! Ready-Queue!! ). 2 2 Ready Queue J0 3 0 J J J J4 2 15! : 1. FIFO 2. Optimal 3. Round-robin q=8. % ( average turnaround time); ;! ; 3 context switch in / out # 1 millisec. &! -!!!

9 FIFO!!! + ready queue CPU %! CPU-burst. 0 : Optimal(shortest job first) H! # ready queue. 0 TT(J0) = 3-0 = 3 ms TT(J1) = 54-4 = 50 ms TT(J2) = = 26 ms TT(J3) = = 13 ms TT(J4) = = 3 ms ATT = = 21 ms WT(J0) = 0-0 = 0 ms WT(J1) = = 27 ms WT(J2) = 27-12= 15 ms WT(J3) = = 5 ms WT(J4) = = 1 ms

10 Round Robin Round Robin! ready queue CPU-utilization at a time q(q=8! ). TT(J0) = 3-0 = 3 ms TT(J1) = 54-4 = 50 ms TT(J2) = = 34 ms TT(J3) = = 17 ms TT(J4) = = 18 ms ATT = = 24.4 ms WT(J0) = 0-0 = 0 ms WT(J1) = = 27 ms WT(J2) = = 23 ms WT(J3) = = 9 ms WT(J4) = = 16 ms +! Fifo Optimal(Shortest Job First) Round Robin WT TT ATT WT TT ATT WT TT ATT J J J J J

11 5! Ready Queue. 9, 6, 3, 5, 2. %!!. 4!!2.!!! JOBS Estimated Time A 9 B 6 C 3 D 5 E X (response time)! #!! %! byte.!!! %! % #.! shortest job first.!! % 2.

12 6 ( A,B,C,D & )!! ( ).!!! 10, 6, 2, 4 8 msecs (!! )! 3, 5, 2, 1 4 (5 ). : 1. Round-Robin 2. Priority Scheduling 3. FCFS(no preemption) 4. Shortest Job First (1)! #!! q=2 msecs %! %!. 5! CPU-bound. 1! CST(context switch time)=0. Round Robin Priority Scheduling most critical least critical! priority scheme 0! CPU. FCFS Shortest Job First

13 o set.! # % # ! #! # %! & ( # ) ++,./ :;57!2 < = >? Α8?>! 869 =! 6 1 = Β ++ = 6 ΧΧ= %! 6 1 = %!+ 77 = >? Α8?> 44 Φ;57!2 < >??>!+ 77 =! 6 1 = Γ 56 + Β = %! 6 1 = %! 869 = >? Α?> Η Ι ϑ! # %! # Κϑ # ( & Λ 4 44< Γ Μ = Ν =! 44< )Γ07 Ο )Γ07 2= 5+! )Γ07 Π 6; < Β7 Θ 6; 5 Γ Θ5 Μ 8 = 0 6; ΡΣ + 6; Τ Ν= %! 44< )Γ07 Ο )Γ07 Χ2= 5+! )Γ07 ΠΟ 6; < Γ Ν5 6 Ν= Φ0Θ 8 6; Τ 6 Γ + Ν 8 =

14 Υ # ς ( & #. ( ( ( # ς Ω #. Ξ Κ ς 0 7 Θ # Ι ϑ ( # Μ Β Φ0565 Μ) Ψ #Ξ ΞΖ ς Ξ( Ω & Ω& # Ξ #Ξ # & # # ς # % [ Ξ ( #! ( Ω & # ς ( Ω & # Ξ ( Ω & )] ς Λ #( Ω Ξ 4 ++,./ :;57!2 < = >? Α8?>! 869 =! 6 1 = Β ++ = 6 ΧΧ= %! 6 1 = %!+ 77 = >? Α8?>! 44< )Γ07 Ο )Γ07 2= 5+! )Γ07 Π 6; < Β7 Θ 6; 5 Γ Θ5 Μ 8 = 0 6; ΡΣ + 6; Τ Ν= 44 Φ;57!2 < >??>!+ 77 =! 6 1 = Γ 56 + Β = %! 6 1 = %! 869 = >? Α?> %! 44< )Γ07 Ο )Γ07 Χ2= 5+! )Γ07 ΠΟ 6; < Γ Ν5 6 Ν= Φ0Θ 8 6; Τ 6 Γ + Ν 8 = Υ Κ 01 Ο 2 # 869 Ο 2!Ω ϑ ) #Ξ # & 8 # # & ς # & # # ς %!+ 77 Ι & Ξ ) _ ϑ & # # ς!+ 77 Ι & Ξ ) Ω# # ς # Ω ς 6 1 Ο 2=! # ς! 6 1 # %! Ο = 869 Ο =! # ς! 869 # 01Ο2 α Ξ Ξ( Ω ς & Μ5 6 )Γ07 ) ϑ # & % ( Ω & + 77 Κ Λ Κ & # Ξ 2 # Κ Ω& 2. # & # # & & + 77 & ( Κ Κ & Ω Ω ςω Ι ς ( & Μ5 6 # Κ Ω& 2 )

15 Ψ ς + 77 & 2 #Ξ & & ΞΚ Ι # & %! ς ς Κ & Κ Κ # + 77)Γ07 ΠΟ # Κ Κ ΩΞ # & 8 ΡΣ 8 ( Ξ ))!( ( ( Κ #Ξ #Ξ ϑ # &! ς ς Κ Ω& 8 08; + 77 # Ξ & # ς Κ Ω& 8 08; 869 ϑ ς ( Ω& 8 08; + 77! 0 7 Θ )

16 % &! ( ) # # #! +,./ ,./ , , :5:; :5:; < =! : # 6>? > 4> 9 Α! # : Β = : =?!=,/Χ407/, β # ς Ξ Ω ϑ &Ζ Λ Η & &Ω # ς 1Ο1Χ2 # ( ( Ω & & Μ5 6 # 1)Υ & & ς Λ 1 # Ξ χ!( ( Λ 1 # Ξ 2 #ΞΚ 8 1 Κ ϑ Κ & & Λ # Ξ 2) α & ( Μ5 6 Κ ς Λ # ς 1 ς &( # # χ ϑ & ( 4 ] !5Ο = 5ΠΟ 2 = ΧΧ5 < +!ΤΟ = Τ ΠΟ 2 =ΧΧΤ < Μ2Ο1 ΜχΟ1 Μ2Ο Μ2Χ2 ΜχΟ ΜχΧ2 1Ο Μ2 1Ο Μχ Η Ω& ς 1 & & Ξ 22) Υ & Ω& χ ) 5ΟΤΟ δ # & ] Μ2Ο1) ε Ξ Ξ # # & ΜχΟ1) Ξ # & ς ς # 1 ς Ξ 22) ϑ Κ Ξ ] # 1 22 Κ Ω& 2! Ξ # ς Μ2Ο Μ2Χ2 # 1Ο Μ2 # Κ & ς ς 1 Κ ς 22) ϑ # 22 Ι ς & 1 # Μ2 # Μχ # # & φ1ο1χ2γ # 22 Ι ς & Ω Λ # Ξ χ Κ ς Λ # Ξ 2) η # (ϑ Κ & 22) ι Κ & χχ ς ( Κ Ω& # ς Ξ ϕ (& ϑ 1 &, Ο,22.χχ3) [ & 4 η ( & # Ω & ϑ )) κ Ι & Ξ Λ 4,./ ,./ , ;;4 Φ 3, ;;9 Φ ΓΗ7/: ΓΗ7/: :5:; :5:; ΓΗ7/: ΓΗ7/:

17 Ι ϑ ΚΑΛΜΝΜ<ΟΑΠ ΚΑΠΘ<(? 1 Ρ ΣΤΥ/ΥςΤΗΓ =! Ω! Β # ( #? ( # ) ι # ϑ # ς & Κ & ΩϑΩ # Λ ) Β ++ & Κς ς # & Ω #ΞΚ Ξ ) + 77 & Ι & Ω ς ( Λ Ξ Ξ ς # & # # & Ω ( &Λ #Ξ ( Ξ # ς ς # Ξ ) η Ι 869 & Ω ςωλ Ξ Ξ( Κς ϑ # Κ& ς Ξ # # & 01 ( ϑ Κ Κς ) 06 Β,./ :;57!2 < λ Φ 6 6 = >??>! 869 =! 6 1 = Β= 06 ΧΧ= %! 6 1 = %!+ 77 = >? Α?> 0 Β 44 Φ;57!2 <!+ 77 =! 6 1 = Γ Β 6 Β 06 = %! 6 1 = %! 869 = 6 6 Βµ ;05 >? Α?> ε #( ( # Ις Ξ. ς Ξ ς # ( & # Κς. ς Ι Ω ) Ψ #Ξ ΞΖ & ν065 ΞΖ Ω & )

18 06 Β,./ :;57!2 <! 6 1 = Ρ+! 06 ΟΟ 01 < %! 6 1 = 65 = %! 6 1 = λ Φ 6 6 = >??>! 869 =! 6 1 = Β= 06 ΧΧ= %! 6 1 = %!+ 77 = >? Α?> 0 Β 44 Φ;57!2 <!+ 77 =! 6 1 = Γ Β 6 Β 06 = %! 6 1 = %! 869 = 6 6 Βµ ;05 >? Α?>

19 Ξ ( 7/07ΩΤΥ8Ω0/7> # =!! #! + Τ7 Γ4. 3ΗΥ.74 Υ Σ/071Υ8ΨΥ. ΖΤ, ΖΤ[Η/+4Υ7 + 4Υ7 Φ Σ/071Υ8ΨΥ. 5 ΖΤ[Η/ ΖΤ[Η/ 5 ΖΤ[Η/ ;! # =! =!.,474.Τ[ 0/.74 Υ! Π # Τ,47 Γ/74. Ζ/,3[ ] ϑ ( Υ Κς ς ( ς Α 5 λ Β # Α 5 ι 6 )ε 2 Ξ 8 ς Κ Α 5 # Κ Α 5 Κς ς Κ ϑ χ Κ Α 5 Κ ς Κ ) Α 5 λ Β = Α 5 ι 6 = ο5 56! < Α 5 λ Β Ο Α 5 ι 6 Ο >? Υ # & ϑ?> οφ056! < 5 6 Α Ο ι 6] Ρ! Α 5 λ Β >? ΨΞ Κ Α 5?> ] 4[/ Α 5 ι 6 π Α Θ58= >? Ψ & ς ς Κ Ξ?> >? Ω# # ς Α # &?> ο8 6! < ι 6] Ρ! Α 5 ι 6 >? θ # &( Α 5?> α & ( ( #ΞΚ Α 5 ς ς Κ ρσ # & # Ξ Κ ΡΣ Α 5 Κ ς Κ ς Ω ):0565 Μ Ω& ς Ω ϑ # Λ # (ϑ ) Η Ξ ς Ω# # ς & ) Υ Ξ Λ Ξ Α 5! ρσ οευτ Κ ( Ω Κ & 0 56; 65 Γ +7 Φ)

20 ε #Ξ Λ 4 Ω Ω 0 56; 65 Γ +7 Φ # ςλ ( Τ7 Γ4. 3ΗΥ.74 Υ Σ/071Υ8ΨΥ. ΖΤ, ΖΤ[Η/+4Υ7 + 4Υ7 Φ Σ/071Υ8ΨΥ. 5 ΖΤ[Η/ Ψ3 ΖΤ[Η/ ; 55Ψ Σ_ 1α Σ/071Υ8ΨΥ.5 Ω /[0/Φ ΖΤ[Η/ 5 ΖΤ[Η/ ; # & 4 οφ056! < 5 6 Α Ο ι 6] Ρ! Α 5 λ Β >? ΨΞ Κ Α 5?> 5+! ΑΟΟ 2 156! = >?Υ ( & Ξ Λ ς Α 156?> ] 4[/! Α 5 ι 6 π Α Θ58= >? Ψ & ς ς Κ Ξ?> >? Ω# # ς Α # &?> ΩΩ Κ ( Κ Ξ Λ 0 56; 65 Γ +7 Φ Ξ ( ΩΩ Ω # Ω Ξ ) τ & 75 6Π5 6υ Α 5 λ Β = 75 6Π5 6υ Α 5 ι 6 = ϑ Ξ Ρλιοϖ]ω ( Ω ς Κς & # Ξ Γ +7 Φ) _ ( & Κς # ϑ Ρλιοϖ]ω ς ς # ς # Ξ Λ # Ξ # ς Ω &Ζ ς & ) ξ ΩΩ Ω # Ξ Ι ( & Ξ ) ε ϑ #Ξ # Ξ & ( Ω ΞΙ # # Ξ ϑ ) ϕ ς & ς ϑ ϑ ρσ οευτ # ϑ Λ &Ζ &Κ ( # & ) ξ ( #Ξ φ5 γ Ξ Ρλιοϖ]ω # Λ #Ξ & # # ψ5 ζ Ω Λ #Ξ ) β Ω# # ς & & & ) Ξ &Ζ ) [ & 4Υ Κ ( (ς Ξ ρσ οευτ 8 #Ξ Γ07 # Λ # &Κ Α 5.( ( ς Ω ρσ οευτ 8 Κ ς Ω ρσ οευτ Ζ )η Ζ Κ & ρσ οευτ Α 5 ς # & # & &Κ # Ξ )

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Στο σηµερινό κόσµο των συσκευών που λειτουργούν µε µπαταρία, η ορθή χρήση των τρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα