Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο"

Transcript

1 Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Στο σηµερινό κόσµο των συσκευών που λειτουργούν µε µπαταρία, η ορθή χρήση των τρόπων λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης που παρέχεται στους ενσωµατωµένους µικροελεγκτές (Ultra Low Power Microcontrollers - MCUs) είναι κρίσιµο στοιχείο. Την ίδια στιγµή, οι περισσότερες µαζικής κατανάλωσης εφαρµογές, όπως οικιακές συσκευές, αυτόµατοι πωλητές, ελεγκτές µε χρήση κινητήρα και ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι οργανωµένες σαν συστήµατα προσκηνίου / υποβάθρου (συστήµατα υπερ-επαναλήψεων ή κύριου προγράµµατος + προγραµµάτων εξυπηρέτησης διακοπών). Η αρχιτεκτονική πρώτου επιπέδου / τελευταίου επιπέδου αποτελείται από δύο µέρη α) τα υψηλού επιπέδου, δηλαδή ρουτίνες εξυπηρέτησης σηµάτων διακοπής (ISRs) οι οποίες χειρίζονται εξωτερικά ασύγχρονα γεγονότα σε έγκαιρο τρόπο και β) τα χαµηλού επιπέδου που είναι µια ατέρµονη επαναληπτική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται σε όλους τους επεξεργαστές για να εκτελέσει την ελάχιστη κρίσιµη χρονικά διαδικασία. Το πρώτο επίπεδο τυπικά επικοινωνεί µε το τελευταίο επίπεδο µέσω διαµοιρασµένης µνήµης (shared memory). Η επανάληψη του χαµηλού επιπέδου προστατεύει αυτή τη µνήµη από πιθανή βλάβη προερχόµενη από σήµατα διακοπής όταν προσπελαύνονται οι διαµοιρασµένες µεταβλητές. Για να χρησιµοποιηθεί ένας µικροελεγκτής σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, η επανάληψη του χαµηλού επιπέδου πρέπει πρώτα να καθορίσει ότι όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά γεγονότα έχουν επεξεργαστεί έτσι ώστε το ρολόι της CPU να µπορεί να σταµατήσει µέχρι το επόµενο εξωτερικό γεγονός, δηλαδή (ένα σήµα διακοπής) θα ενεργοποιήσει τη CPU. Αυτή η κατάσταση καλείται ανενεργή κατάσταση idle και παριστάνεται στο γράφηµα 1. Γράφηµα 1: Σύστηµα Υψηλού Επιπέδου / Χαµηλού Επιπέδου σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης Επειδή για να αποφασισθεί ότι ικανοποιείται η συνθήκη της ανενεργής κατάστασης συνεπάγεται την εξέταση των διαµοιρασµένων µεταβλητών σε πρώτο επίπεδο (ISRs), η επανάληψη του χαµηλού επιπέδου πρέπει να απενεργοποιεί τα σήµατα διακοπής πριν την ανίχνευση της κατάστασης idle. Επιπλέον, η κατάσταση idle παραµένει ενεργή µόνο κατά την διάρκεια που τα σήµατα διακοπής παραµένουν απενεργοποιηµένα. Αν τα σήµατα διακοπής ήταν ενεργοποιηµένα µετά την επανάληψη του χαµηλού επιπέδου αυτό καθορίζει ότι όλες οι εργασίες του είναι ολοκληρωµένες για τώρα, αλλά πριν την ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, ένα σήµα διακοπής θα µπορούσε να «αποκτήσει» πρώτο την επανάληψη του χαµηλού επιπέδου εκείνη τη στιγµή και ένα ISR θα µπορούσε να «παράγει» νέα εργασία για την επανάληψη του χαµηλού επιπέδου, οδηγώντας έτσι 1

2 στην ενεργοποίηση της κατάστασης idle. Λόγω της υπεραπλουστευµένης φύσης της διαδικασίας υψηλού επιπέδου / χαµηλού επιπέδου, η επανάληψη χαµηλού επιπέδου πάντα ξαναρχίζει από το σηµείο όπου διακόπηκε από ένα σήµα διακοπής, έτσι η επανάληψη χαµηλού επιπέδου θα πρέπει να ενεργοποιεί το τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης καθώς ο MCU θα έχει να εκτελέσει µια σηµαντική εργασία. Ο MCU θα σταµατήσει για µια µη ντετερµινιστική χρονική περίοδο µέχρι τη στιγµή που θα τον ενεργοποιήσει ένα επόµενο σήµα διακοπής. Έτσι η ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής πριν τη µετάβαση στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης ανοίγει ένα χρονικό παράθυρο για έναν «αγώνα» µεταξύ σηµάτων διακοπής και της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Μπαίνοντας σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης καθώς τα σήµατα διακοπής είναι απενεργοποιηµένα εµφανίζεται το γνωστό πρόβληµα της κότας και του αυγού (η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό τη κότα;) για την ενεργοποίηση του συστήµατος, γιατί µόνο ένα σήµα διακοπής µπορεί να τερµατίσει τον τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Για να θέσουµε σε λειτουργία την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου / χαµηλού επιπέδου, ο MCU πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης και να ενεργοποιεί σήµατα διακοπής χωρίς να δηµιουργεί συνθήκες ανταγωνισµού για το ποιο σήµα διακοπής θα εξυπηρετηθεί πρώτο. Πολλοί MCUs πράγµατι επιτρέπουν µια τέτοια ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Άλλοι MCUs υποστηρίζουν πολλαπλά επίπεδα απενεργοποίησης σηµάτων διακοπής και µπορούν να συµπληρώσουν µεταβάσεις σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωση µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής σε ένα επίπεδο. Άλλοι πάλι MCUs δεν παρέχουν κανένα τρόπο για να εισέλθουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης µε σήµατα διακοπής απενεργοποιηµένα και απαιτούν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. HC08 O HC08 είναι MCU των 8 bits από την εταιρεία Freescale Semiconductors. Το πακέτο εντολών HC(S)08 περιλαµβάνει δύο ειδικές εντολές τη WAIT και τη STOP για τη µετάβαση σε τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης wait και stop, αντιστοίχως. Η HC08 τεκµηρίωση θέτει σαφώς ότι και οι δύο εντολές WAIT και STOP αυτόµατα ενεργοποιούν σήµατα διακοπής σαν συνέπεια της εισαγωγής σε τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Σαφώς, οι σχεδιαστές του HC08 έλαβαν υπόψη τους ότι η µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης πρέπει να γίνει µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής. Το παρακάτω τµήµα κώδικα για το µοντέλο CodeWarrior HC08 C-compiler δείχνει µια επανάληψη χαµηλού επιπέδου µε ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας WAIT. Τµήµα κώδικα για το µοντέλο CodeWarrior HC08 C-compiler που δείχνει µια επανάληψη χαµηλού επιπέδου µε ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας WAIT 2

3 MSP430 O MSP430 είναι ένας MCU υπερ χαµηλής κατανάλωσης των 16 bits από την εταιρεία Texas Instruments. O MSP430 χρησιµοποιείται για τη αυτόµατη µετάβαση σε οποιονδήποτε από τους πέντε υποστηριζόµενους τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, γιατί τα bits που ελέγχουν τους διάφορους τοµείς του ρολογιού και το bit που ενεργοποιεί το γενικό σήµα διακοπής (General Interrupt Enable - GIE) είναι τοποθετηµένα στον ίδιο καταχωρητή κατάστασης (Status Register - SR) της CPU. Το παρακάτω τµήµα κώδικα για το µοντέλο GNU gcc MSP430 compiler δείχνει την αυτόµατη µετάβαση στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης LPM1 και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής. Συγκεκριµένα, ο καταχωρητής _bis_sr (LPM1_bits GIE) δηµιουργεί την εντολή BIS.W #0x58,SR, η οποία θέτει ενεργοποιεί αυτόµατα τα bits 0x58 στον καταχωρητή κατάστασης. Το bit 0x10 (CPUOFF) απενεργοποιεί το ρολόι της CPU καθώς το bit 0x08 (ενεργοποίηση γενικού σήµατος διακοπής - General Interrupt Enable - GIE) ενεργοποιεί σήµατα διακοπής. Τµήµα κώδικα για το µοντέλο GNU gcc MSP430 compiler που δείχνει την αυτόµατη µετάβαση στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης LPM1 και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής Καθώς η αυτόµατη µετάβαση σε κάθε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης είναι φυσική στον MSP430, έχουµε το αντίθετο πρόβληµα: σε κάθε ISR πρέπει να έχουµε απενεργοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης στο καταχωρητή κατάστασης, µε αποτέλεσµα ο µηχανισµός να µη µπορεί να γυρίσει αυτόµατα στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, αλλά από την άλλη η επανάληψη χαµηλού επιπέδου µπορεί να συνεχίσει µετά την αποκατάσταση των ISRs, το SR από το σωρό (stack) σαν µέρος της επιστροφής από το σήµα διακοπής. Ευτυχώς, αυτό είναι πολύ απλό µε χρήση ουσιαστικών λειτουργιών παρεχόµενες από τους περισσότερους C compilers για τον MSP430. Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει ένα ISR παράδειγµα για τον compiler GNU gcc για MSP430. Τµήµα κώδικα που δείχνει ένα ISR παράδειγµα για τον compiler GNU gcc για MSP430 3

4 AVR O AVR είναι ένας RISC (Reduced Instruction Set Computing) των 8 bits. Επιπλέον, παρέχει µια µέθοδο για ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, αλλά είναι λιγότερο προφανές σε σχέση µε τους HC08 και MSP430. Ο πυρήνας του AVR παρέχει µια εντολή SLEEP για να σταµατήσει το ρολόι της CPU, αλλά δεν ενεργοποιούνται σήµατα διακοπής και στη πραγµατικότητα ο πυρήνας του AVR πρέπει να εκτελεστεί µε σήµατα διακοπής. Αυτό θα µπορούσε να αποτελεί πρόβληµα, αν όχι για την ακόλουθη σηµείωση στο datasheet του AVR. Όταν χρησιµοποιούµε την εντολή SEI για να ενεργοποιήσουµε σήµατα διακοπής, η επόµενη εντολή που θα ακολουθήσει την εντολή SEI θα εκτελείται πριν από κάθε εκκρεµές σήµα διακοπής όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα: SEI ; ενεργοποίηση του Global Interrupt Enable GIE SLEEP ; ενεργοποίηση τρόπου λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, αναµονή ερχοµού σήµατος διακοπής ; σηµείωση: θα εισάγουµε sleep ; πριν από κάθε εκκρεµές(η) σήµα(τα) διακοπής Με άλλα λόγια, το ζευγάρι των εντολών SEI-SLEEP εγγυάται την αυτόµατη εκτέλεση, κυρίως εξαιτίας της αρχιτεκτονικής προσπέλασης του AVR. Προσοχή στη χρήση των εντολών SEI-SLEEP που συντάσσονται µαζί, ΚΑΜΙΑ εντολή δεν παρεµβάλλεται µεταξύ των εντολών SEI-SLEEP. Το παρακάτω τµήµα κώδικα είναι ένα παράδειγµα σε γλώσσα C για το µοντέλο IAR AVR compiler που δείχνει πως µπαίνουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης από την επανάληψη χαµηλού επιπέδου. Παράδειγµα σε γλώσσα C για το µοντέλο IAR AVR compiler που δείχνει πως µπαίνουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης από την επανάληψη τελευταίου επιπέδου Το ίδιο παράδειγµα για τον GNU AVR (WinAVR) compiler φαίνεται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Παράδειγµα σε γλώσσα C για το µοντέλο GNU AVR (WinAVR) compiler που δείχνει πως µπαίνουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης από την επανάληψη τελευταίου επιπέδου 4

5 ARM Οι ARM βασισµένοι στους MCUs παίρνουν µια διαφορετική προσέγγιση στην ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Οι εταιρίες που παράγουν ARM, όπως η Atmel, NXP (επίσηµα Philips) και η ΤΙ (Texas Instruments), δηµιουργούν σε ολοκληρωµένη µορφή τους βασικούς πυρήνες ARM7 ή ARM8 µε χρήση ιδιωτικών περιφερειακών, όπως σήµα διακοπής και ελεγκτές διαχείρισης ισχύος. Η ολοκλήρωση είναι «χαλαρή» στην οποία η εσωτερική κατάσταση του πυρήνα ARM δεν επιδρά στα περιφερειακά. Συγκεκριµένα, ο πυρήνας µπορεί να απενεργοποιήσει τα σήµατα διακοπής εσωτερικά µε το να θέτει το bit I και το bit F στο τρέχον πρόγραµµα καταχωρητή κατάστασης (Current Program Status Register - CPSR), αλλά αυτό δεν επιδρά στην εξωτερική διαχείριση ισχύος ή στον ελεγκτή σηµάτων διακοπής, που παρέχουν άλλο ένα επίπεδο για απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής. Εξαιτίας αυτού του σχεδιασµού, οι ARM βασισµένοι στους MCUs επιτρέπουν τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλού επιπέδου µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής στο επίπεδο του πυρήνα του ARM. Κατά τη διάρκεια της µετάβασης, η διαχείριση της ισχύος µέσω ελεγκτή σταµατά το ρολόι της CPU για το πυρήνα του ARM, αλλά κάθε σήµα διακοπής ενεργοποιηµένο από τον ελεγκτή επιπέδου µπορεί να ενεργοποιήσει το ρολόι της CPU. Μόλις ο πυρήνας της CPU ξεκινήσει πάλι τη λειτουργία του, µπορεί να ενεργοποιήσει σήµατα διακοπής για να πετύχει µικρό χρονικό διάστηµα εξυπηρέτησης σήµατος διακοπής. Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει τη γενική στρατηγική της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για τον ARM βασισµένος στους MCUs (IAR ARM compiler, AT91SAM MCU). Ο ελεγκτής διαχείρισης ισχύος σταµατά το ρολόι της CPU (AT91C_BASE_PMC- >PMC_SCDR = 1) καθώς τα σήµατα διακοπής είναι απενεργοποιηµένα στο πυρήνα. Τα σήµατα διακοπής είναι ενεργοποιηµένα µόνο µετά την επανεκκίνηση της CPU και εκτελούν την ουσιαστική διαδικασία _enable_interrupt(). Μπορούµε να δούµε αυτή τη συµπεριφορά αν προσπαθήσουµε να παρατηρήσουµε την τρέχουσα εφαρµογή µε έναν JTAG-based debugger. Συνήθως, ο κώδικας θα σταµατήσει στη γραµµή _enable_interrupt(). Τµήµα κώδικα που δείχνει τη γενική στρατηγική της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για τον ARM βασισµένος στους MCUs (IAR ARM compiler, AT91SAM MCU) Κάνοντας debugging, ο τρόπος λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης µπορεί να «συγκρουστεί» µε άλλους on-chip debuggers, γιατί σταµατά το ρολόι της CPU. Γι αυτό το λόγο, πρέπει να χρησιµοποιούµε συνεχή «συλλογή» για να λάβουµε υπόψη µας τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης µόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής του κώδικα. 5

6 Cortex-M3 Ο Cortex-M3 είναι ένας ARM RISC των 32 bits σχεδιασµένος για εφαρµογές χαµηλού κόστους και για κινητές εφαρµογές χαµηλής ισχύος. Ο Cortex-M3 διαφέρει από το παραδοσιακό ARM7 ή ARM9 σε λίγα σηµεία. Η κύρια διαφορά σχετίζεται µε τη λεπτότερη ολοκλήρωση του πυρήνα του MCU µε το σύστηµα διαχείρισης ισχύος και τον ελεγκτή σήµατος διακοπής φωλιασµένου διανύσµατος (Nested Vectored Interrupt Controller - NVIC). Το σύνολο εντολών Thumb-2, χρησιµοποιούµενο αποκλειστικά στον Cortex-M3, παρέχει την ειδική εντολή WFI (Wait For Interrupt) για το σταµάτηµα του ρολογιού της CPU. υστυχώς, τα manuals ARMv7-M Reference Manual, Cortex-M3 Technical Reference, ή LM3Sxxx data sheets) δε περιγράφουν αν η εντολή WFI µπορεί να χρησιµοποιηθεί απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής. ίνοντας αυτές τις πληροφορίες, πειραµατίστηκα µε το Cortex-M3 MCU. Χρησιµοποιώντας το LM3S811 Cortex-M3 MCU της εταιρείας Luminary Micro, ανακάλυψα ότι η εντολή WFI µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενώ σήµατα διακοπής είναι κλειδωµένα (θέτουµε το καταχωρητή PRIMASK στο λογικό 1 - Hi). Σαν αποτέλεσµα έχουµε, µετά την εντολή WFI το LM3S811 να σταµατά την εκτέλεση του κώδικα, αλλά κάθε σήµα διακοπής ενεργοποιείται στο NVIC και έτσι η CPU ενεργοποιείται. Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει την ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για το Cortex-M3 (IAR ARM Compiler). Τµήµα κώδικα που δείχνει την ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για το Cortex-M3 (IAR ARM Compiler) 8051 Ο 8051 υποστηρίζει δύο είδη τρόπων λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Οι δύο τρόποι λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης είναι α) idle και β) power down. Αυτοί οι τρόποι λειτουργίας ενεργοποιούνται µε το να θέσουµε τα bits IDL ή PD στο καταχωρητή ελέγχου ισχύος PCON στη διεύθυνση 0x87. Γράφοντας στο bit IDL ή στο bit PD σταµατά αµέσως η λειτουργία της CPU και ενεργοποιούνται σήµατα διακοπής, αλλιώς το 8051 «κλειδώνει». Αυτό σηµαίνει ότι είναι πιθανό να γίνει αυτόµατη µετάβαση σε έναν από τους δύο τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Κάθε άλλο ενεργοποιηµένο σήµα διακοπής µπορεί να «αποκτήσει» πρώτο τη διαδικασία idle µετά την ενεργοποίηση των σηµάτων διακοπής, αλλά πριν την εισαγωγή του τρόπου λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Σαφώς, το 8051 απαιτεί µια διαφορετική τεχνική σαν αυτές που έχουν συζητηθεί µέχρι τώρα. Αυτή η άλλη τεχνική είναι να ακυρώσουµε τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle σε κάθε σήµα διακοπής. Έτσι, αν ένα σήµα διακοπής «αποκτήσει» πρώτο την επανάληψη χαµηλού επιπέδου µόλις πριν τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle, το ISR θα απενεργοποιήσει τη µετάβαση. Μόλις το σήµα διακοπής επιστρέψει, ο τρόπος λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle δεν εισάγεται. Ένας τρόπος της εφαρµογής αυτής της τεχνικής στον 8051 είναι να παρακολουθούµε το καταχωρητή PCON που βρίσκεται στη µνήµη διευθυνσιοδότησης των bits του 8051 (bit-addressable memory - bdata). Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει πως η επανάληψη χαµηλού επιπέδου χρησιµοποιεί τη µεταβλητή PCON_shadow, µόλις καλέσουµε τη µεταβλητή PCON_shadow. 6

7 Τµήµα κώδικα που δείχνει πως η επανάληψη χαµηλού επιπέδου χρησιµοποιεί τη µεταβλητή PCON_shadow, µόλις καλέσουµε τη µεταβλητή PCON_shadow Η επανάληψη χαµηλού επιπέδου θέτει το bit IDL µόνο στη µεταβλητή PCON_shadow όταν τα σήµατα διακοπής παραµένουν απενεργοποιηµένα. Τότε τα σήµατα διακοπής ενεργοποιούνται και ο καταχωρητής PCON αποθηκεύεται. Είναι σηµαντικό ότι η «αναβάθµιση» του καταχωρητή PCON πραγµατοποιείται µε µια εντολή µηχανής. Μόλις αυτό απενεργοποιηθεί, η ανατιθεµένη εργασία από τη µεταβλητή bit-addressable στον ειδικό καταχωρητή, όπως είναι ο PCON, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µια εντολή MOV 87H,20H. H µεταβλητή PCON_shadow πρέπει να «αναβαθµίζεται» σε κάθε ISR το οποίο µπορεί να δίνει εργασία στην επανάληψη χαµηλού επιπέδου, όπως φαίνεται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει ότι η µεταβλητή PCON_shadow πρέπει να «αναβαθµίζεται» σε κάθε ISR το οποίο µπορεί να δίνει εργασία στην επανάληψη χαµηλού επιπέδου Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το 8051 αρχικοποιεί τα bits IDL/PD στο καταχωρητή PCON πριν την εισαγωγή κάποιου σήµατος διακοπής, έτσι αυτά τα bits είναι σίγουρο ότι αρχικοποιούνται στο καταχωρητή PCON κατά τη διάρκεια των σηµάτων διακοπής. Με αυτό το σχεδιασµό, ένα σήµα διακοπής µπορεί να συµβεί σε κάθε εντολή γλώσσας µηχανής µεταξύ ενεργοποιηµένων σηµάτων διακοπής µέχρι την επανατοποθέτηση του καταχωρητή PCON από τη παρακολούθηση της µεταβλητής PCON_shadow. Κάθε άλλο τέτοιο σήµα διακοπής θα αρχικοποιήσει τα bits IDL/PD στη µεταβλητή PCON_shadow, έτσι τα bits δε θα bits δε θα συµµετέχουν σε καµιά διαδικασία όταν η επανάληψη χαµηλού επιπέδου επανατοποθετήσει το καταχωρητή PCON από τη παρακολούθηση. Έτσι, κάθε σήµα διακοπής που «αποκτά» πρώτο την επανάληψη idle απενεργοποιεί το τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle και έτσι συµπληρώνει το σκοπό της ασφαλούς µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle µε χρήση σηµάτων διακοπής. 7

8 M16C O M16C είναι ένας επεξεργαστής των 16 bits από την εταιρεία Renesas που υποστηρίζει τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης αναµονής, ο οποίος µε τη σειρά του «ενεργοποιείται» µέσω της εντολής WAIT. Ωστόσο, το datasheet M16C κάνει σαφές ότι τα σήµατα διακοπής πρέπει να είναι ενεργοποιηµένα πριν την εκτέλεση της εντολής WAIT, έτσι το M16C δεν υποστηρίζει την ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής. Το datasheet M16C δε περιέχει σηµειώσεις παρόµοιες µε εκείνες του AVR για τη ατοµική εκτέλεση του ζεύγους εντολών SLEEP-SEI, έτσι θεωρώ ότι η εντολή της απενεργοποίησης του σήµατος διακοπής (FCLR I) είναι αµέσως αποτελεσµατική. Όπως και µε τον 8051, η µόνη επιλογή για τον M16C είναι κάπως να απενεργοποιήσει τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής στα ISRs, για να προστατεύσει την επανάληψη χαµηλού επιπέδου από την εισαγωγή σε τρόπο λειτουργίας αναµονής µόλις µετά τη παρουσία ενός σήµατος διακοπής. Σε σύγκριση µε τον 8051, ο M16C συµπληρώνει τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης χρησιµοποιώντας µια ειδική εντολή, όχι διαµέσου της εγγραφής σε ένα καταχωρητή, έτσι η τεχνική παρατήρησης του καταχωρητή δεν εφαρµόζεται. Η ιδέα της απενεργοποίησης της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας αναµονής από τα ISRs µπορεί να εφαρµοστεί στον M16C, αλλά απαιτεί την αντικατάσταση της εντολής WAIT µε κάτι άλλο (όπως τις εντολές NOP ή RTS). Ναι, µιλάω για αυτό-τροποποιηµένο κώδικα, αλλά δε ξέρω άλλες επιλογές για τον M16C. Ευτυχώς, ο M16C είναι µια αρχιτεκτονική von Neumann [John von Neumann ( ). Λαµπρός επιστήµονας στους τοµείς των µαθηµατικών, φυσικής, οικονοµικών και πληροφορικής] και έτσι µπορεί να εξάγει κώδικα από τη γραµµή διευθύνσεων της µνήµης RAM (RAM Address Space). Το κοµµάτι του αυτό-τροποποιηµένου κώδικα µηχανής µπορεί να είναι πολύ µικρό. Ορίζουµε έτσι ένα πίνακα των 4 bytes στη µνήµη RAM. Ο κώδικας µηχανής αναπαριστά µια συνάρτηση σε γλώσσα C η οποία εκτελεί την εντολή WAIT και επιστρέφει στην εξαρτηµένη µεταβλητή. Όλα αυτά φαίνονται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει τον ορισµό ενός πίνακα των 4 bytes στη µνήµη RAM. Στη συνέχεια, κώδικας µηχανής αναπαριστά µια συνάρτηση σε γλώσσα C η οποία εκτελεί την εντολή WAIT και επιστρέφει στην εξαρτηµένη µεταβλητή Στη επανάληψη χαµηλού επιπέδου, τροποποιούµε αυτό το παραπάνω κώδικα και τον καλούµε χρησιµοποιώντας pointer-to-function. Αυτά φαίνονται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει τον ορισµό ενός πίνακα των 4 bytes στη µνήµη RAM. Στη συνέχεια, κώδικας µηχανής αναπαριστά µια συνάρτηση σε γλώσσα C, µε χρήση pointer-tofunction, η οποία εκτελεί την εντολή WAIT και επιστρέφει στην εξαρτηµένη µεταβλητή 8

9 Πρέπει να απενεργοποιήσουµε τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής σε κάθε σήµα διακοπής µε το να αντικαταστήσουµε την εντολή WAIT µε τη γραµµή Wait_code[0], όπως φαίνεται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει την αντικατάσταση της εντολής WAIT µε τη γραµµή Wait_code[0], για να απενεργοποιήσουµε τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής σε κάθε σήµα διακοπής Με αυτό το σχεδιασµό, ένα σήµα διακοπής µπορεί να συµβεί σε κάθε εντολή της γλώσσας µηχανής µεταξύ FSET I (ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής) και εκτέλεσης εντολής στη γραµµή Wait_code[0]. Κάθε τέτοιο σήµα διακοπής θα επανατοποθετήσει το κώδικα σε κατάσταση Wait_code[0] µε το ζεύγος των εντολών RTS και NOP, οι οποίες επιστρέφουν στην επανάληψη χαµηλού επιπέδου, έτσι η εντολή WAIT θα αγνοείται όταν η επανάληψη χαµηλού επιπέδου επανέλθει για να εκτελέσει το κώδικα. Έτσι, κάθε σήµα διακοπής το οποίο «αποκτά» πρώτο την επανάληψη της λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle απενεργοποιεί τη κατάσταση αναµονής, η οποία εκτελεί το σκοπό της ασφαλούς µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Ατοµικές Καταστάσεις Χαµηλής Κατανάλωσης Χρησιµοποιώντας τον MCU σε µέγιστη ταχύτητα όλη την ώρα δε θα καταλήξει ποτέ σε κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης, ακόµα και αν τον τροφοδοτήσουµε µε τη µικρότερη ισχύ που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Τα µεγαλύτερα ποσά αποθήκευσης ενέργειας είναι µόνο πιθανά από το άνοιγµακλείσιµο του MCU σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης κάτω από τον έλεγχο ενός προγράµµατος (software control). Το απλούστερο πρόγραµµα σε υψηλό επίπεδο / χαµηλό επίπεδο απαιτεί τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης να είναι ατοµική, ή τουλάχιστον ασφαλής από σήµατα διακοπής. Αυτή η απαίτηση δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιούµε πιο περίπλοκη αρχιτεκτονική, όπως συστήµατα µε πυρήνες προτεραιότητας ή συστήµατα πραγµατικού χρόνου. Ένα σύστηµα µε πυρήνες προτεραιότητας εκτελεί έναν εξειδικευµένο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle όταν καµία άλλη εργασία δεν είναι έτοιµη να εκτελεστεί εξαιτίας του ότι όλες οι εργασίες «περιµένουν» για γεγονότα. Οι περισσότεροι πυρήνες παρέχουν ένα τρόπο για να προσαρµόσουν το τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle (χρησιµοποιώντας συναρτήσεις call-back και άλλους τρόπους), έτσι µπορούµε να κάνουνε εύκολη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Η κύρια διαφορά µεταξύ ενός πυρήνα και ενός συστήµατος υψηλού επιπέδου/χαµηλού επιπέδου είναι ότι µόλις οι εντολές είναι έτοιµες να εκτελεστούν, ο πυρήνας δεν ανοίγει-κλείνει έτσι ώστε ο πυρήνας να µπορεί να επιστρέψει σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Συνεπώς, η µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης είναι πολύ απλούστερη, γιατί δεν είναι ανάγκη να συµβεί µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής. υστυχώς, ένα RTOS (Real Time Operating System) δεν είναι πάντα µια επιλογή για έναν MCU χαµηλής κατανάλωσης, ο οποίος ίσως να µην έχει αρκετή µνήµη RAM για να υποστηρίξει έναν RTOS. 9

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αρχιτεκτονική Η/Υ ΗΜΟΣ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αρχιτεκτονική Η/Υ ΗΜΟΣ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θέµατα ❸Συστήµατα Η/Υ (αναφορά) ❸Γλώσσα υπολογιστών ❸Γλώσσες προγραµµατισµού (low-high level) ❸Low level VS high level programming ❸Βασικά µέρη Η/Υ ❸Μικροϋπολογιστές (µc µp) ❸Αρχιτεκτονική µικροελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Η χρήση του χρόνου Μ.Στεφανιδάκης Συστήματα πραγματικού χρόνου: ελεγκτής και ελεγχόμενο σύστημα real-time system

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 213. Εργαστήριο Οργάνωσης Η.Y. και Μικροεπεξεργαστών week 5. Διδάσκων: Δρ. Γιώργος Ζάγγουλος

ΗΜΥ 213. Εργαστήριο Οργάνωσης Η.Y. και Μικροεπεξεργαστών week 5. Διδάσκων: Δρ. Γιώργος Ζάγγουλος ΗΜΥ 213 Εργαστήριο Οργάνωσης Η.Y. και Μικροεπεξεργαστών week 5 Διδάσκων: Δρ. Γιώργος Ζάγγουλος Email: zaggoulos.george@ucy.ac.cy www.ece.ucy.ac.cy/courses/ece213 Περίληψη Κλήση Συνάρτησης και επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Βελτιστοποίηση κώδικα σε επεξεργαστές ΨΕΣ Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI)

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ.

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 5: Εξωτερικές διακοπές του 8051

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 5: Εξωτερικές διακοπές του 8051 Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 5: Εξωτερικές διακοπές του 8051 Ο κώδικας για την παρούσα εργαστηριακή άσκηση σας δίδεται κατά το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Επικοινωνία Συσκευών με τον Επεξεργαστή

Μάθημα 8: Επικοινωνία Συσκευών με τον Επεξεργαστή Μάθημα 8: Επικοινωνία Συσκευών με τον Επεξεργαστή 8.1 Τακτική σάρωση (Polling) Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένο σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Το πληκτρολόγιο είναι μια μονάδα εισόδου.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΕΣ (INTERRUPTS) ΟΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΑΝΤΑ», ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access)

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μελετώντας το μάθημα θα μπορείς να ξέρεις τη λειτουργία του Polling να ξέρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής Ενότητα 8η: Συσκευές Ε/Ε - Αρτηρίες Άσκηση 1: Υπολογίστε το µέσο χρόνο ανάγνωσης ενός τµήµατος των 512 bytes σε µια µονάδα σκληρού δίσκου µε ταχύτητα περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήμης

Αρχιτεκτονική Μνήμης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων Αρχιτεκτονική Μνήμης Τμήμα Επιστήμη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter 3 Kuo [2005]: Chapters 1 & 4-5 Lapsley [2002]: Chapter 4 Hayes [2000]: Κεφάλαιo 8

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining)

Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining) ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining) Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapter 3: Section 3.4,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKO MHXANIK I O I Η/ Η Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ. Τσιατούχας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKO MHXANIK I O I Η/ Η Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ. Τσιατούχας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXNIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ. Τσιατούχας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εκτέλεση Προγραµµάτων 1. Ο υπολογιστής εκτελεί λίπρογράµµατα που συνθέτονται από εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 7ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: Πρόβλεψη διακλάδωσης, Εξαιρέσεις

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 7ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: Πρόβλεψη διακλάδωσης, Εξαιρέσεις ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 7ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: Πρόβλεψη διακλάδωσης, Εξαιρέσεις Αρης Ευθυμίου Κόστος διακλαδώσεων Οι διακλαδώσεις έχουν σχετικά μεγάλο κόστος χρόνου Τουλάχιστον ένας κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 11-12 : Δομή και Λειτουργία της CPU Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 22/01/2016 2 Οργάνωση της CPU Η CPU πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory)

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) ΗΥ 431 Αρχιτεκτονική Παραλλήλων Συστημάτων Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Απλό πείραμα int *data = malloc((1

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Interrupts - Διακοπές Είναι ένας τρόπος για να διακοπεί η ροή ενός προγράμματος έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ένα έκτακτο γενογός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών

ΗΜΥ Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών ΗΜΥ 213 Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών Διάλεξη 4 Περίληψη Συναρτήσεις Χρονόμετρο Χρήση Διακοπτών Coprocessor Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Εισαγωγή Η λειτουργία της CPU καθορίζεται από τις εντολές που εκτελεί, και που ονομάζονται εντολές μηχανής (machine instructions) ή εντολές υπολογιστή (computer

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το «μυαλό» του υπολογιστή μας. Αυτός κάνει όλους τους υπολογισμούς και τις πράξεις. Έχει δική του ενσωματωμένη μνήμη, τη λεγόμενη κρυφή

Είναι το «μυαλό» του υπολογιστή μας. Αυτός κάνει όλους τους υπολογισμούς και τις πράξεις. Έχει δική του ενσωματωμένη μνήμη, τη λεγόμενη κρυφή 1 Είναι το «μυαλό» του υπολογιστή μας. Αυτός κάνει όλους τους υπολογισμούς και τις πράξεις. Έχει δική του ενσωματωμένη μνήμη, τη λεγόμενη κρυφή μνήμη(cache). Η cache είναι πολύ σημαντική, πολύ γρήγορη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό. Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architectures - ISA) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 5 ο εξάµηνο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 5 ο εξάµηνο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 5 ο εξάµηνο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση υπολογιστή «ΑΒΑΚΑ»

Γενική οργάνωση υπολογιστή «ΑΒΑΚΑ» Περιεχόμενα Γενική οργάνωση υπολογιστή «ΑΒΑΚΑ»... 2 Καταχωρητές... 3 Αριθμητική-λογική μονάδα... 3 Μονάδα μνήμης... 4 Μονάδα Εισόδου - Εξόδου... 5 Μονάδα ελέγχου... 5 Ρεπερτόριο Εντολών «ΑΒΑΚΑ»... 6 Φάση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Yπ. ρ. Βουδούρης ηµήτρης ρ. Ιωάννης Παναγόπουλος Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (software)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (software) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (software) Το Λογισµικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Περιεχόµενα Ορισµός Λογισµικού Κατηγορίες Λογισµικό Συστήµατος Λογισµικό Εφαρµογών Το λογισµικό είναι: Το λογισµικό Το σύνολο των προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα ταυτόχρονης εκτέλεσης (για νήματα με κοινή μνήμη)

Προβλήματα ταυτόχρονης εκτέλεσης (για νήματα με κοινή μνήμη) Προβλήματα ταυτόχρονης εκτέλεσης (για νήματα με κοινή μνήμη) ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Υποθέσεις εργασίας Νήματα/διεργασίες με κοινή μνήμη Αυτόματη διακοπή/εναλλαγή νημάτων/διεργασιών (π.χ. πάνω από 1 CPU

Διαβάστε περισσότερα

12. Διακοπές Interrupts (IRQ)

12. Διακοπές Interrupts (IRQ) 2. Διακοπές Interrupts (IRQ) Πίνακας Ι. Χειρισμός διακοπών στον ATmega6. A/A Program address Source Vector Interrupt definition External Pin, Power-on Reset, Brown-outReset, Watchdog Reset, and JTAG AVR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Άσκηση 1 Ένας επεξεργαστής (ΚΜΕ) υποστηρίζει 371 εντολές. Πόσα bit θα πρέπει να είναι ο καταχωρητής εντολής (ελάχιστη τιμή); (α) 4 bit (β) 16 bit (γ) 1 bit (δ)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήµατα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήµατα B Μέρος Συντονισµός Δραστηριοτήτων Υπολογιστή Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Εισαγωγή Σήµερα θα περιγράψουµε πως ένα λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα ταυτόχρονης εκτέλεσης (για νήματα με κοινή μνήμη)

Προβλήματα ταυτόχρονης εκτέλεσης (για νήματα με κοινή μνήμη) Προβλήματα ταυτόχρονης εκτέλεσης (για νήματα με κοινή μνήμη) ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Ταυτόχρονη εκτέλεση Ο προγραμματιστής δεν ελέγχει (άμεσα) την εκτέλεση/εναλλαγή των νημάτων Δεν γνωρίζει πότε θα αρχίσει

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Η επεξεργασία των δεδομένων ακολουθεί μια στερεότυπη διαδρομή: τα δεδομένα εισάγονται στο υπολογιστικό σύστημα, υφίστανται μια ορισμένη επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας

Πληροφορική Ι. Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Εκτέλεση προγραμμάτων Πρόγραμμα: Ένα σύνολο από εντολές.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ασκήσεις 1-2 Εισαγωγή

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ασκήσεις 1-2 Εισαγωγή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εφαρµογές Προγραµµατιζόµενων Λογικών Ελεγκτών-Εργαστήριο Εργαστηριακός Συνεργάτης: Βέλλος Κων/νος Ασκήσεις 1-2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ταχύτητα εκτέλεσης Χρόνος εκτέλεσης = (αριθμός εντολών που εκτελούνται) Τί έχει σημασία: Χ (χρόνος εκτέλεσης εντολής) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts)

ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts) Εργαστήριο Μικροελεγκτών 6η ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Διακοπές (Interrupts) Τρόπο Λειτουργίας (Operating Modes) ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts) 1. Εισαγωγή 1. Μια διακοπή

Διαβάστε περισσότερα

; Τι περιέχεται στη συσκευασία ενός μικροεπεξεργαστή σήμερα;

; Τι περιέχεται στη συσκευασία ενός μικροεπεξεργαστή σήμερα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architectures - ISA) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ATMEL AVR Atmega16 Χαρακτηριστικά Μικροελεγκτής 8-bit υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης Προοδευμένη αρχιτεκτονική RISC (Reduced instruction

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 8: Λειτουργικά Συστήματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα ταυτόχρονης εκτέλεσης (για νήματα με κοινή μνήμη)

Προβλήματα ταυτόχρονης εκτέλεσης (για νήματα με κοινή μνήμη) Προβλήματα ταυτόχρονης εκτέλεσης (για νήματα με κοινή μνήμη) ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Υποθέσεις εργασίας Νήματα/διεργασίες με κοινή μνήμη Αυτόματη διακοπή/εναλλαγή νημάτων/διεργασιών (π.χ. πάνω από 1 CPU

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Καθηγητής: Νικολαΐδης Νικ. Ημ/νία εξέτασης: 28-1-2011 ΘΕΜΑ 1 Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να περιέχει το κείμενο "MICRO". Ο ASCII κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ας ξεκινήσουμε. Macro-instructions. (Assembly level) Micro-instructions Main memory. (micro-code)

Ας ξεκινήσουμε. Macro-instructions. (Assembly level) Micro-instructions Main memory. (micro-code) Ας ξεκινήσουμε Τι χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε έναν επεξεργαστή? Macro-instructions ALU (Assembly level) Register File Micro-instructions Main memory (micro-code) Control signals and microcode (control

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαρχιτεκτονική του LC3

Μικροαρχιτεκτονική του LC3 ΆδειαΧρήσης Τοπαρόνεκπαιδευτικόυλικόυπόκειταισε άδειεςχρήσηςcrea vecommons. Γιαεκπαιδευτικόυλικό,όπωςεικόνες,που υπόκειταισεάδειαχρήσηςάλλουτύπου, αυτήπρέπεινααναφέρεταιρητώς. Μικροαρχιτεκτονική του LC3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου

Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου Τι είναι λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου; Λειτουργικό Σύστημα Πραγματικού Χρόνου (ΛΣΠΧ) είναι ένα λειτουργικό σύστημα που προορίζεται για εφαρμογές πραγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική -4

Εισαγωγή στην πληροφορική -4 Εισαγωγή στην πληροφορική 6 (, 64) bits Μνήµη Θέση (κύτταρο cell) µνήµης, χωράει λέξεις (words) εντολές (πρόγραµµα), αριθµοί (δεδοµένα) Αριθµοί: δυαδική (binary) αναπαράσταση = = = 4 = 4 = 5 = 7 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Σχεδιασμός και λειτουργία μιας απλής ΚΜΕ) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Βασική δοµή και Λειτουργία Υπολογιστή

Βασική δοµή και Λειτουργία Υπολογιστή Βασική δοµή και Λειτουργία Υπολογιστή Η τεχνολογία των Η/Υ έχει βασιστεί στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού. Οπως ο άνθρωπος πέρνει εξωτερικά ερεθίσµατα από το περιβάλλον τα επεξεργάζεται και αντιδρά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση και ιαχείριση σηµάτων διακοπής

Ενεργοποίηση και ιαχείριση σηµάτων διακοπής ΗΜΥ 213 Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών Παρουσίαση Εργαστηρίου 6 ιδάσκων: Γιώργος Ζάγγουλος Email: zaggoulos.george@ucy.ac.cy www.ece.ucy.ac.cy/courses/ece213 Περίληψη 1 ο Πρότζεκτ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου

Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ Η ΜΝΗΜΩΝ ΠΤΥΤΙΚΕΣ ΜΗ ΠΤΥΤΙΚΕΣ

ΕΙ Η ΜΝΗΜΩΝ ΠΤΥΤΙΚΕΣ ΜΗ ΠΤΥΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΕΙ Η ΜΝΗΜΩΝ ΠΤΥΤΙΚΕΣ ΜΗ ΠΤΥΤΙΚΕΣ 2 ΠΤΥΤΙΚΕΣ vs ΜΗ ΠΤΥΤΙΚΕΣ Πτητική είναι η µνήµη η οποία χάνει το περιεχόµενο της µε το σβήσιµο του ηλεκτρονικού υπολογιστή (διακοπή τροφοδοσίας), ενώ µη πτητική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 9 : Ομάδες Εντολών: Ιδιότητες και Λειτουργίες Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 15/01/2016 Τι είναι ομάδα εντολών;

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Διεργασίες Πρόγραμμα Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Μ.Στεφανιδάκης Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παρέχει µια διεπαφή (interface) ανάµεσα στο υλισµικό και στα προγράµµατα εφαρµογών/χρηστών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παρέχει µια διεπαφή (interface) ανάµεσα στο υλισµικό και στα προγράµµατα εφαρµογών/χρηστών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υλισµικό (Hardware) Επεξεργαστής-ΚΜΕ (Processor, CPU): εκτέλεση εντολών Μνήµη (Memory): προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών Μονάδες ε/ε (I/O devices): Μονάδες δίσκων: Μόνιµη αποθήκευση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα