Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους"

Transcript

1 Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε την ηλικία µε υπεροχή των ανδρώνέναντι των γυναικών. Οι στενώσεις των καρωτίδων ευθύνονται δια το 20%-30% των Α.Ε.Ε. ισχαιµικής αιτιολογίας και η αντιµετώπιση της νόσου είναι επιτακτική αν λάβουµε υπόψη ότι µέσα σε δύο χρόνια, σε συµπωµατική σοβαρού βαθµού στένωση καρωτίδας 70-80% υπάρχει κίνδυνος για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Α.Ε.Ε) µε αναπηρία 20%, σε στένωση καρωτίδας 80-90% περί το 29% και σε στένωση > 90% υπάρχει κίνδυνος που υπερβαίνει το 34%. Ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός περιέγραψαν την ηµιπληγία σαν αποτέλεσµα βλάβης στο αντίθετο ηµισφαίριο και φαίνεται ότι τους προβληµάτισαν τα αίτια και η θεραπεία της νόσου. Σήµερα η θεραπεία των καρωτίδων είναι: α. φαρµακευτική µε τους παράγοντες που εµποδίζουν την συγκόλληση των αιµοπεταλίων όπως η ασπιρίνη, και η κλοπιδογρέλη. β. χειρουργική (ενδαρτηρεκτοµή) και γ. αγγειοπλαστική. Η διόρθωση των παραγόντων κινδύνου (κάπνισµα, βάρος, δυσλιπιδαιµία, υπέρταση, διαβήτης) είναι ουσιαστική δια την προστασία από Α.Ε.Ε. Οι υπολιπιδαιµικοί παράγοντες φαίνεται να επιβραδύνουν την εξέλιξη της αθηρωµατικής πλάκας των καρωτίδων, η αποτελεσµατικότητα τους όµως όσο αφορά την ελάττωση των ισχαιµικών εγκεφαλικών επεισοδίων χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. Οι διάφορες τυχαιοποιηµένες µελέτες πού δηµοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι η ενδαρτηρεκτοµή αποτελεί καλλίτερη θεραπεία σε σύγκριση µε την φαρµακευτική αγωγή για συµπτωµατικούς και ασυµπτωµατικούς ασθενείς µε σοβαρού βαθµού καρωτιδική στένωση. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων πολυκεντρικών µελετών παρατηρείται ότι σε συµπτωµατικούς ασθενείς µε στενώσεις >70% µε την ενδαρτηρεκτοµή επιτυγχάνεται απόλυτη µείωση του κινδύνου για Α.Ε.Ε η θάνατο πάνω από 11% και διατηρείται 5-8 χρόνια. Σε συµπτωµατικούς ασθενείς µε στενώσεις 50-70% υπάρχει µικρότερη µείωση του κινδύνου για Α.Ε.Ε και θάνατο η οποία διατηρείται 5 χρόνια µετά την επέµβαση. Παρόλο που η ενδαρτηρεκτοµή αποτελεί την µέθοδο επιλογής δια την θεραπεία των καρωτίδων και αποκαλείται «ΧΡΥΣΟ ΠΡΟΤΥΠΟ» δεν

2 είναι ακίνδυνη και έχει τους περιορισµούς της ιδιαίτερα όσον αφορά τους ασθενείς υψηλού κινδύνου στους οποίους η αγγειοπλαστική φαίνεται να αποτελεί καλλίτερη επιλογή. Η αξία της αγγειοπλαστικής έχει επιβεβαιωθεί όσον αφορά τα στεφανιαία αγγεία, τις νεφρικές αρτηρίες και τα περιφερικά αγγεία. Όσον αφορά την αγγειοπλαστική των καρωτίδων η µέθοδος συνεχώς αναπτύσσεται δοκιµάζονται νέοι καθετήρες, προστατευτικά συστήµατα εγκεφάλου και ενδοπροθέσεις (stents). Στην Αγγειοπλαστική καρωτίδων µε τοποθέτηση stent η οποία σήµερα είναι ευρέως αποδεκτή οι ηλικιωµένοι ασθενείς αποτελούν το 25-33% και σε κέντρα µε µεγάλο αριθµό ασθενών το ποσοστό επιπλοκών (ΑΕΕ, ΕΜ και Θάνατος) είναι χαµηλό. ALL PTS < 80Y.O. 80Y.O. ROUBIN et al n : 312 1,3% 1,3% 1,2% MYLA et al n : 724 3,5% 3,1% 1,7% WHOLEY et al n : 814 1% 0,8% 1,7% REIMERS et al n : 815 3,4% 3,5% 2,3% HENRY POLYDOROUn : 842 1,5% 0,8% 1,8% Ο Mathias σχεδίασε τη θεραπεία της στένωσης των υπεραορτικών αγγείων για πρώτη φορά χρησιµοποιώντας την µέθοδο της αγγειοπλαστικής το 1977 και το 1980 πραγµατοποιήθηκε από τον Kerber η πρώτη αγγειοπλαστική για την θεραπεία της στένωσης των καρωτίδων. Από τότε έχουµε πολλές ανακοινώσεις µε µεγάλους αριθµούς επεµβάσεων καρωτίδων και έχουν γίνει οµοφωνίες (consensus) η οποίες αφορούν τις ενδείξεις αλλά και την ίδια την τεχνική. Η οµοφωνίατων ειδικών του Αµερικάνικου Κολεγίου της Καρδιολογίας φαίνεται να ξεκαθαρίζει ακόµη περισσότερο το θέµα των ενδείξεων της αγγειοπλαστική των καρωτίδων µε αποτέλεσµα σήµερα να έχουµε τον ίδιο αριθµών επεµβάσεων ενδαρτηρεκτοµής και αγγειοπλαστικών. Το εµβολικό ΑΕΕ αποτελεί τον µεγαλύτερο κίνδυνο κατά την αγγειοπλαστική των καρωτίδων και την µεγαλύτερη επιφύλαξη δια την ανάπτυξη της µεθόδου. Η εγκεφαλική εµβολή µπορεί να οφείλεται στην ίδια την τεχνική, στην σοβαρότητα και την έκταση της στένωσης και στην σύσταση της πλάκας.

3 Οι περισσότερες νευρολογικές επιπλοκές οφείλονται σε εγκεφαλική εµβολή από τον κατακερµατισµό της πλάκας η την αποκόλληση των θρόµβων κατά τους διάφορους χειρισµούς κατά την επέµβαση. Γενικά παρατηρήθηκε ότι οι υπόηχες πλάκες στο υπέρηχο καρωτίδων και οι στενώσεις πάνω από 90% διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο εµβολής κατά την αγγειοπλαστική. O Theronκαι µετέπητα ο Kachelπεριέγραψαν πρώτοι την τεχνική δια την προστασία του εγκεφάλου κατά την διάρκεια της αγγειοπλαστικής. Σήµερα δοκιµάζονται και βελτιώνονται συνεχώς νέα συστήµατα εγκεφαλικής προστασίας ικανά να περάσουν στην έσω καρωτίδα, πάνω σε οδηγά σύρµατα µε την ίδια τεχνική που εφαρµόζεται και στα στεφανιαία αγγεία και πιστεύουµε ότι µε αυτό τον τρόπο θα περιορισθούν τα Α.Ε.Ε. Η χρήση των συσκευών εγκεφαλικής προστασίας τα τελευταία δέκα χρόνια µείωσε την συχνότητα ΑΕΕ και θανάτων κατά την διάρκεια της επέµβασης, µε αποτέλεσµα η αγγειοπλαστική να διεκδικεί πλέον ιδιαίτερη θέση στην θεραπεία της στένωσης των καρωτίδων. Ο Kastrup A και οι συνεργάτες του σε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά την συχνότητα εµφάνισης ΑΕΕ και θανάτου κατά και µετά την επέµβαση αγγειοπλαστικής στις καρωτίδες σε συµπτωµατικούς και ασυµπτωµατικούς ασθενείς µας αναφέρουν, 1.8% ΑΕΕ επεισόδιο και θάνατο σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αγγειοπλαστική µε χρήση εγκεφαλικής προστασίας και 5.5% σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αγγειοπλαστική καρωτίδων χωρίς εγκεφαλική προστασία. Η χρήση των συσκευών εγκεφαλικής προστασίας αύξησε τις ενδείξεις για την αγγειοπλαστική των καρωτίδων πέραν των ασθενών υψηλού κινδύνου για ενδαρτηρεκτοµή και αποτελεί πλέον ένδειξη δια τους περισσότερους ασθενείς µε σοβαρού βαθµού στένωση των καρωτίδων. Αγγειοπλαστική αριστερής έσω καρωτίδας µε σύστηµα εγκεφαλικής προστασίας σε ασθενή ηλικίας 80 ετών Αιµοδυναµικό & Επεµβατικού τµήµα (καρδιά & περιφερικά αγγεία) Γ. Ν. Αθηνών «ο Ευαγγελισµός /ντής: ρ. Αντώνιος Α. Πολυδώρου

4 Aνεξάρτητα από το τελικό αγγειογραφικό αποτέλεσµα έχει επικρατήσει η τοποθέτηση stent σε κάθε αγγειοπλαστική καρωτίδας διότι µειώνει τον κίνδυνο των επιπλοκών και το ποσοστό της επαναστένωσης που αποτελεί και την Αχίλλειο πτέρνα της αγγειοπλαστικής όλων των αγγείων. Η συχνότητα τοποθέτησης ενδοπροθέσεων (stents) αυξάνει παγκοσµίως και σε ρυθµό 18%-47% κάθε χρόνο και έχει περάσει από την αρχική αµφισβητούµενη θέση στην εναλλακτική θεραπεία της καρωτιδικής στένωσης. Οι τεχνικές βελτιώσεις είναι αναγκαίες και στις ενδοπροθέσεις έτσι ώστε να έχουν πολύ καλή ακτινική δύναµη η οποία να ασκείται στην στεφάνη της ενδοπρόθεσης, να έχουν ευκαµψία, ικανότητα να διαµορφώνονται στο σχήµα και το µέγεθος του καρωτιδικού βολβού και στις διαστάσεις της έσω καρωτίδας. Να έχουν επαρκή ακτινοσκιερότητα, ειδικό σχήµα που να αφήνει ελεύθερη τη ροή του αίµατος στην έξω καρωτίδα και να είναι κατασκευασµένα από µη θροµβογενές υλικό. Η εγκεφαλική προστασία και οι ενδοπροθέσεις ενισχύουν ακόµη περισσότερο την εφαρµογή της αγγειοπλαστικής δια τη θεραπεία της στένωσης των καρωτίδων. Η αγγειοπλαστική δεν πρέπει να γίνεται επέµβαση ρουτίνας, ακόµη και στις σοβαρού βαθµού στενώσεις των καρωτίδων και οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιχειρείται σε µικρού και µέσου βαθµού στενώσεις και να επιχειρείται µε µεγάλη προσοχή σε επιλεγµένες σοβαρού βαθµού ασυµπτωµατικές στενώσεις. Από την µελέτη της διεθνούς εµπειρίας και των δικών µας αποτελεσµάτων πιστεύουµε ότι η θεραπεία της στένωσης των καρωτίδων µε ενδοπρόθεση µε η χωρίς εγκεφαλική προστασία σε προσεκτικά επιλεγµένους συµπτωµατικούς ασθενείς µε στένωση > 70% έχει ευεργετικά αποτελέσµατα, ιδιαίτερα σε ασθενείς µε ηυξηµένο περιεγχειρητικό κίνδυνο, υπερήλικες >79 χρονών, ασθενείς µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, µε σοβαρά καρδιοαναπνευστικά νοσήµατα, επαναστένωση µετά από ενδαρτηρεκτοµή, ετερόπλευρη απόφραξη έσω καρωτίδας, στένωση µετά από ακτινοβολία, ασθενείς µε συνυπάρχουσες βλάβες σε άλλα υπεραορτικά αγγεία, ασθενείς µε ακινητοποιηµένο αυχένα, βραχύσωµους και υπέρβαρους ασθενείς µε σοβαρού βαθµού καρωτιδική στένωση. Πιστεύοµε ότι η εξειδίκευση και η παρουσία του επεµβατικού καρδιολόγου στην αγγειοπλαστική των καρωτίδων είναι βασική προϋπόθεση δια την ασφαλή έκβαση της επέµβασης εάν η αγγειοπλαστική εκτελείται από επεµβατικό άλλης ειδικότητας, ακτινολόγο ή αγγειοχειρουργό. Συµπερασµατικά: Η Αγγειοπλαστική Καρωτίδων σε ηλικιωµένους είναι εφικτή και σε κέντρα µε µεγάλο αριθµό περιστατικών η διαφορά στις επιπλοκές δεν είναι σηµαντική σε σχέση µε τους νεότερους ασθενείς. Χρειάζεται προσεκτική επιλογή ασθενών/βλάβης

5 Προσεκτική επιλογή του stent και της συσκευής εγκεφαλικής προστασίας. Χρειάζεται καλή γνώση των τεχνικών - µεθόδων. εν κάνουµε αγγειοπλαστική σε όλους. Λέµε όχι στην επεµβατική θεραπεία εκεί όπου δεν είναι ασφαλής. Για λιγότερες επιπλοκές παραπέµψτε τους ασθενείς σας σε έµπειρους επεµβατικούς.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αλλιώς καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν μία ή περισσότερες αρτηρίες φράζουν και έτσι τμήμα του μυοκαρδίου πεθαίνει. Γενικά οι αρτηρίες φράζουν από πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Συγγραφική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Από το Α έως το Ω

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Από το Α έως το Ω 2011-07-25 10:05:12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Το ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) είχε αναγνωριστεί ως νοσολογική οντότητα από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Γεώργιος Στέργιου Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Κέντρο Υπέρτασης, Γ' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις αναπτυγμένες χώρες τα λεγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ιαβητική Νεφροπάθεια ως Επιπλοκή του Σακχαρώδους ιαβήτη στον Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Εισαγωγή

ιαβητική Νεφροπάθεια ως Επιπλοκή του Σακχαρώδους ιαβήτη στον Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Εισαγωγή ιαβητική Νεφροπάθεια ως Επιπλοκή του Σακχαρώδους ιαβήτη στον Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Εισαγωγή Η οικονοµική ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο έχει οδηγήσει σε ένα γρήγορο, καθιστικό και εύκολο τρόπο ζωής

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο προστάτης είναι ένα συµπαγές όργανο και συγκεκριµένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το µέγεθος και το σχήµα κάστανου και βρίσκεται µπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Παρουσίαση Περιστατικού Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Ισαάκ Χούρης 1, Μαρία Στουγιάννη 1, Αντώνιος Σαμαράς 2, Μαρία Γεωργίου 1, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

KYANO ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 / TEΥΧΟΣ 3

KYANO ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 / TEΥΧΟΣ 3 KYANO ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 / TEΥΧΟΣ 3 Bιζύης-Βύζαντος 1 Θεσ/νίκη Τ.Κ. 54636 T: 2310.966000 F: 2310.966200 E: kianous@euromedica.gr www.kianous-stavros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη Η δύναμη της διάγνωσης στα χέρια μας Τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα εξοπλίζουν το επιτελείο των εξειδικευμένων ιατρών με δυνατότητες διάγνωσης που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητες. Η EXPRESS

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

KYANO. 1969-2009 40 Χρόνια Κυανούς Σταυρός ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ OKT-ΔΕΚ 2009

KYANO. 1969-2009 40 Χρόνια Κυανούς Σταυρός ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ OKT-ΔΕΚ 2009 01 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ OKT-ΔΕΚ 2009 40 Χρόνια Κυανούς Σταυρός Bιζύης-Βύζαντος 1 Θεσ/νικη Τ.Κ. 54636 T: 2310.966100 F: 2310.966200 E: kianous@euromedica.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει ηλεκτρισµός εγκεφάλου (DBS) στην νόσο Πάρκινσον Μέρος 1 ο Εισαγωγή και Προεγχειρητικά δεδοµένα Έλλη Μαρκάκη, Ζηνοβία Κεφαλοπούλου, Ιωάννης Ελλούλ, Κωνσταντίνος Κωνσταντογιάννης Νευρολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Γαστρεντερίτιδα. Ένα έμβρυο οργίζεται! Οι αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος κατά την εγκυμοσύνη. Το «στραβό» διάφραγμα και

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Γαστρεντερίτιδα. Ένα έμβρυο οργίζεται! Οι αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος κατά την εγκυμοσύνη. Το «στραβό» διάφραγμα και Medilife Χειμώνας - Άνοιξη 2008 Medilife Χειμώνας - Άνοιξη 2008 τεύχος 09 EYPΩKΛINIKH AΘHNΩN A.E. AΘANAΣIAΔOY 9, T.K. 11521 AΘHNA κ.ε.μ.π.αθ. 4402 ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1938/2004 K.E.M.Π.AΘ. Κρυψορχία

Διαβάστε περισσότερα