ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την τελευταία συνεδρίαση του πυρήνα της Ομάδας Εργασίας παρουσιάστηκε από τον κο Βασ. Σπανό και τον Κύριο Εμμ. Βαβουρανάκη ένα προσχέδιο για την εκπαίδευση/πιστοποίηση των επεμβατικών καρδιολόγων στην Ελλάδα.. Όπως όλοι σας καταλαβαίνετε η ανωτέρω προσπάθεια αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκ μέρους της ΟΕ για την καλύτερη εκπαίδευση εκείνων των συναδέλφων που θέλουν να ακολουθήσουν σαν υποειδικότητα την επεμβατική καρδιολογία. Οι προτάσεις φυσικά είναι υπό συζήτηση και κάθε παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη αρκεί να αναφέρεται η προέλευση μαζί με τηλέφωνο ή για να γίνεται επικοινωνία με τον αποστολέα. Παρακαλούμε οι παρατηρήσεις να προωθούνται στον Κο Βασ. Σπανό ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην κατάρτιση αυτού του προσχεδίου για την εκπαίδευση στην επεμβατική καρδιολογία λάβαμε υπ όψιν τις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής του ΚΕΣΥ για την λειτουργία των Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων (συνεδρίαση 23 ης Σεπτεμβρίου 2009, πρόεδρος ο Καθηγητής Κ ος Χριστόδουλος Στεφανάδης), καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ομάδας εργασίας της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας (WG 10 - μετέπειτα EAPCI) με στόχο την εναρμόνιση της εκπαίδευσης των επεμβατικών καρδιολόγων στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης (Carlo Di Mario et al. Curriculum and syllabus for Interventional Cardiology subspecialty training in Europe Eurointervention 2006;2:31-36). Εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία Προυπόθεση για την ένταξη σε σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι η απόκτηση της ειδικότητας της Καρδιολογίας.

2 H επιλογή των εκπαιδευόμενων καρδιολόγων θα βασίζεται τόσο στην συνολική αξιολόγηση τους κατά την διάρκεια της απόκτησης ειδικότητας όσο και στις δεξιότητες που ανέπτυξαν κατά την εκπαίδευση τους στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Η διάρκεια της εκπαίδευσης προτείνεται να είναι διετής. Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος Ο επεμβατικός καρδιολόγος πρέπει στην διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης να αποκτήσει: 1. Ικανότητα επιλογής τόσο των κατάλληλων βλαβών/ασθενών όσο και του ιδανικού χρονισμού για την διενέργεια μιας ενδοστεφανιαίας επέμβασης, προσαρμόζοντας τις αντίστοιεχς κατευθυντήριες οδηγίες στις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενούς και λαμβάνοντας παράλληλα υπ όψιν το οικονομικό κόστος της επέμβασης. 2. Δυνατότητα να αντιλαμβάνεται, να εξηγεί και να συζητά τις προοπτικές της φαρμακευτικής, διαδερμικής και χειρουργικής αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νόσων με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, τον θεράποντα του ασθενούς καρδιολόγο, καθώς και με άλλους καρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς. 3. Απόκτηση των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών ικανοτήτων που θα του επιτρέψουν να διενεργεί αυτοδύναμα ενδοστεφανιαίες επεμβάσεις σε ενηλίκους. 4. Ικανότητα επιλογής της βέλτιστης επεμβατικής στρατηγικής, με καθορισμό των μεθόδων και της τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση αποτυχίας της αρχικής στρατηγικής.

3 Ικανότητα αντιμετώπισης τυχόν επιπλοκής. 5. Ικανότητα σχεδιασμού της αντιμετώπισης του ασθενούς τόσο πριν, όσο και κατά την διάρκεια αλλά και μετά την επέμβαση. Καθορισμός της συνοδού φαρμακευτικής αγωγής, επιλογή της αρτηρίας που θα αποτελέσει πύλη εισόδου, με στόχο την αποφυγή αιμοραγικών επιπλοκών, αλλεργικών αντιδράσεων και νεφρικής ανεπάρκειας. 5. Ικανότητα σχεδιασμού της κλινικής παρακολούθησης του ασθενούς μετά από ενδοστεφανιαία επέμβαση, με έμφαση στην φαρμακευτική αγωγή και την δευτεροβάθμια πρόληψη. Εκπαίδευση για την επίτευξη των στόχων Οι εκπαιδευόμενοι προτείνεται να λαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση Η θεωρητική εκπαίδευση θα αφορά την ολοκληρωμένη κατάρτιση και εμβάθυνση στην Καρδιαγγειακή ανατομία και φυσιολογία, αγγειακή βιολογία και παθολογοανατομία Φαρμακολογία, με έμφαση στην αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, τους αγγειοδραστικούς και αντιθρομβωτικούς παράγοντες, καθώς και στις σκιαγραφικές ουσίες Χρήση της ακτινοβολίας στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και ακτινοπροστασία

4 Επεμβατικές τεχνικές, με ειδική αναφορά σε: παρακέντηση και συστήματα αρτηριακής σύγκλεισης επιλογή οδηγού καθετήρα, οδηγών συρμάτων διεξοδική εκπαίδευση στις διαφορετικές επεμβατικές μεθόδους (αγγειοπλαστική, stent, συσκευές αναρόφησης θρόμβου, φίλτρα προστασίας, συσκευές αντιμετώπισης ασβεστωμένων βλαβών, κλπ) Γνώση των ενδείξεων της ενδοστεφανιαίας επέμβασης καθώς και όλου του εύρους των διαδερμικών επεμβάσεων (βαλβιδοπλαστική ή επέμβαση τοποθέτησης βαλβίδος, επεμβάσεις σε περιφερικά αγγεία, κλπ) Χρησιμοποίηση της ιατρικής στατισπκής και επιδημιολογίας και εξοικίωση με τα οικονομικά της υγείας. Η θεωρητική εκπαίδευση θα οργανώνεται σε μαθήματα που θα λαμβάνουν χώρα τόσο στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο αναφοράς όσο και σε ευρύτερο τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα ενθαρύνονται να παρακολουθούν εθνικά και διεθνή συνέδρια επεμβατικής καρδιολογίας. Κρίνεται εξ άλλου σκόπιμη η τακτική (ανά εβδομάδα για παράδειγμα) διοργάνωση συναντήσεων στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο με παρουσίαση/συζήτηση σημαντικών δεδομένων από την βιβλιογραφία και την κλινική έρευνα. Η κατάρτιση αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος θα καθορίσει και τον αντίστοιχο αριθμό διδακτικών ωρών που θα κριθούν απαραίτητες (ενδεικτικά προτείνονται οι 240 ώρες ως διάρκεια του προγράμματος). Η αξιολόγηση της θεωρητικής κατάρτισης του εκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει με σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής μετά την ολοκλήρωση της διετούς εκπαίδευσης. Η πρακτική εκπαίδευση θα βασιστεί στην καθημερινή κλινική παρουσία του εκπαιδευόμενου, καθώς και στην τακτική παρουσία του εκτός ωραρίου σε

5 εφημερίες/κατ επίκληση αγγειοπλαστικές σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα, οι οποίες προτείνεται να αποτελούν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής του εμπειρίας. Η κλινική απόδοση του εκπαιδευόμενου θα εποπτεύεται από εκπαιδευτές επεμβατικούς καρδιολόγους και θα περιλαμβάνει: Συμμετοχή στο σχεδιασμό των επεμβάσεων, με αξιολόγηση των ενδείξεων και αντενδείξεων και εκτίμηση του σχετικού κινδύνου, με βάση τα κλινικά και αγγειογραφικά δεδομένα Χειρισμό του ασθενούς κατά την εισαγωγή του, ενημέρωση του για τους πιθανούς κινδύνους και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της επέμβασης, ευθύνη της προεπεμβατικής φαρμακευτικής αγωγής και σχεδιασμό των ενδεικνυόμενων αναίμακτων εξετάσεων και λειτουργικών δοκιμασιών Διενέργεια ενδοστεφανιαίων επεμβάσεων με προοδευτική αύξηση τον αριθμού και του επιπέδου δυσκολίας. O εκπαιδευόμενος καλό είναι να ολοκληρώσει 200 τουλάχιστον ενδοστεφανιαίες επεμβάσεις ως πρώτος ή μόνος χειριστής στην διάρκεια της διετούς εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος θα συμμετέχει ως δεύτερος χειριστής σε σύμπλοκες στεφανιαίες βλάβες (διχασμοί, βλάβες με παρουσία θρόμβου, χρόνιες αποφράξεις, διάχυτη νόσος, ιδιαίτερα ασβεστωμένες βλάβες) ενώ παράλληλα θα εκτελεί ως πρώτος ή μόνος χειριστής τις απλούστερες και σε επόμενο στάδιο θα ενεργήσει ως πρώτος χειριστής σε σύμπλοκες στενώσεις. Όλες οι επεμβάσεις θα αναλύονται με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του πριν και μετά τη διενέργεια των επεμβάσεων Χειρισμό του ασθενούς μετά την επέμβαση, με ευθύνη στην έγκαιρη αναγνώριση τυχόν επιπλοκών

6 Συμμετοχή στον καθορισμό της φαρμακευτικής αγωγής τόσο πριν, κατά την διάρκεια της επέμβασης και για το διάστημα νοσηλείας του ασθενούς όσο και κατά την έξοδο του Εξοικείωση με απεικονιστικές και λειτουργικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο Αιιμοδυναμικό Εργαστήριο (ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα, ενδοστεφανιαία μέτρηση πίεσης) Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, όπου θα συζητούνται οι ενδείξεις για ενδοστεφανιαία επέμβαση σε συγκεκριμένους ασθενείς, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και επιπλοκές που τυχόν συνέβησαν. Όσον αφορά στις επιπλοκές θα αναλύονται τυχόν λανθασμένες προσεγγίσεις και θα εξάγονται συμπεράσματα τόσο για την αποφυγή τους στο μέλλον όσο και για την βέλτιστη αντιμετώπιση τους όταν συμβούν. Συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, με ευθύνη καταγραφής στοιχείων των επεμβάσεων στην οικεία βάση δεδομένων, καθώς και επεξεργασία δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Η επάρκεια της πρακτικής άσκησης θα τεκμαίρεται από την διατήρηση βιβλίου καταγραφής των επεμβάσεων που συμμετείχε ο εκπαιδευόμενος, όπου θα είναι σαφής η παρουσία του ως πρώτου, δεύτερου ή μόνου χειριστή. Από το ίδιο βιβλίο ή την βάση δεδομένων του Εργαστηρίου πρέπει να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον αριθμό των επειγουσών επεμβάσεων και των σύμπλοκων βλαβών τις οποίες διενήργησε, τυχόν επιπλοκές των επεμβάσεων αυτών και η επάρκεια του εκπαιδευόμενου στην αντιμετώπισή τους.

7 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση/επάρκεια του επεμβατικού καρδιολόγου Προτείνεται η επάρκεια του επεμβατικού καρδιολόγου να τεκμαίρεται από την διενέργεια ικανού αριθμού ενδοστεφανιαίων επεμβάσεων (τουλάχιστον 50 ανά έτος) με καταγραφή τόσο των επεμβάσεων όσο και των επιπλοκών που συνέβησαν. Αναμένεται παράλληλα διαρκής ενημέρωση ως προς τις νεώτερες μεθόδους αντιμετώπισης με παρακολούθηση ή συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με την Επεμβατική Καρδιολογία συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών ετησίως.

Ανασυγκρότηση Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Ανασυγκρότηση Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας 10 o Ετήσιο Συνέδριο 30 Μαΐου 1η Ιουνίου 2014 Ξενοδοχείο EPIRUS PALACE ΙΩΑΝΝΙΝΑ DR Ιωάννης Λεκάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στην Ελλάδα

Απόκτηση Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στην Ελλάδα Απόκτηση Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στην Ελλάδα Καθηγητής Γεώργιος Ν. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πώς εμφανίζεται νόσος στις αρτηρίες της καρδιάς...17. Τι είναι η επεμβατική καρδιολογία και ποιοι την ασκούν...30

Πότε και πώς εμφανίζεται νόσος στις αρτηρίες της καρδιάς...17. Τι είναι η επεμβατική καρδιολογία και ποιοι την ασκούν...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΙ...9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πότε και πώς εμφανίζεται νόσος στις αρτηρίες της καρδιάς...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πώς γίνεται μια στεφανιαιογραφία...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τι είναι η επεμβατική καρδιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Συγγραφική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί(ές) Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. Παπαγεωργίου Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Τ. Νικολαΐδης Νοσηλευτικό έργο Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση ποιότητας στο μαστογραφικό μαζικό έλεγχο πληθυσμού

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση ποιότητας στο μαστογραφικό μαζικό έλεγχο πληθυσμού Κατευθυντήριες γραμμές ακτινοσκόπησης Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση ποιότητας στο μαστογραφικό μαζικό έλεγχο πληθυσμού 1. Εισαγωγή Ο μαζικός έλεγχος πληθυσμού για τον καρκίνο του

Διαβάστε περισσότερα

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP)

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. 1 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 8.2.1. Νομική βάση Άρθρo 14 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστηµονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Επιστηµών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία (EHA) από 5ετίας αναγνώρισε την ανάγκη της βελτίωσης και εναρμόνισης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκών ετών 2005-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα