ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ρήξη αθηρωµατικής πλάκας και δηµιουργία αποφρακτικού θρόµβου εντός της πλάκας και ενδοαυλικά.

3 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ Πρωταρχικός στόχος στην αντιµετώπιση του εµφράγµατος είναι η ταχεία, πλήρης και διατηρήσιµη αποκατάσταση της βατότητας του υπεύθυνου για το έµφραγµα αγγείου καθώς και της πλήρους µυοκαρδιακής αιµάτωσης,µε άµεση επίδραση στην πρόγνωση (µείωση του µεγέθους του εµφράγµατος, βελτίωση της λειτουργικότητας και µείωση της θνητότητας) Οξεία επαναιµάτωση µπορεί να επιτευχθεί είτε φαρµακολογικά µε ενδοφλέβια χορήγηση θροµβολυτική αγωγής είτε µηχανικά µε αγγειοπλαστική (PRIMARY PTCA- ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ). Η επιβίωση εξαρτάται από την έγκαιρη αντιµετώπιση και µε τις δύο µεθόδους.

4 ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟ 2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

5 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ Παρά τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της θροµβολυτικής αγωγής (η ευρεία διαθεσιµότητα της µεθόδου, η καλά αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα της και η µείωση της θνητότητας) υπάρχουν αρκετοί περιορισµοί: 1. Αρκετοί ασθενείς δε λαµβάνουν θροµβολυτική αγωγή οφειλόµενη σε πραγµατικές ή σχετικές αντενδείξεις 2. Περίπου 1% των ασθενών µπορεί να εµφανίσουν εγκεφαλική αιµορραγία 3. Όλα τα σχήµατα θροµβολυτικής αγωγής έχουν φθάσει σε ένα θεραπευτικό «πλατώ» µε αποκατάσταση ΤΙΜΙ 3 ροής στα 90 λεπτά περίπου στο 50-60% των ασθενών και φυσιολογική µυοκαρδιακή αιµάτωση (myocardial blush grade 3) σε ποσοστό 30-45%. 4.Μεγάλο ποσοστό πρώιµης επαναπόφραξης ως και 10% τωνασθενών. 5. Ο χρόνος από την εµφάνιση των συµπτωµάτων ως την έναρξη της θεραπείας παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητος κατά την τελευταία δεκαετία (από 2.5 ως 3.5 ώρες).

6 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Πολλές τυχαιοποιηµένες µελέτες έχουν µελετήσει και αποδείξει την υπεροχή της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής έναντι της θροµβόλυσης. Επίτευξη ΤΙΜΙ 3 ροής από 73% ως 97% µε την πρωτογενή αγγειοπλαστική σε σχέση µε το 50-60% της θροµβολυτικής αγωγής. Επαναπόφραξη του υπεύθυνου για το έµφραγµα αγγείου σε µικρότερο ποσοστό (5% ως 16.7% σε σχέση µε το 25% ως 30% της θροµβολυτικής αγωγής) Μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση µε τη θροµβόλυση

7 23 ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣ N=7739 Keeley.Grines.. Lancet 2003;361:13-20

8 23 ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣ Ν=7739 Keeley,Grines.. Lancet 2003;361:13-20

9 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ

10 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ

11 ΣΥΓΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ

12 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Η πρωτογενής αγγειοπλαστική θεωρείται ως η προτεινόµενη µέθοδος επαναιµάτωσης αρκεί να µπορεί να εφαρµοσθεί µε µια αποδεκτή χρονική καθυστέρηση στην εφαρµογή της σε σχέση µε τη χορήγηση θροµβολυτικής αγωγής. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Χρόνος από την πρώτη επαφή µε τον ασθενή ως την αγγειοπλαστική <90 λεπτά Σχετιζόµενη µε την αγγειοπλαστική χρονική καθυστέρηση < 60 λεπτά

13 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 η. Ο χρόνος επίτευξης επαναιµάτωσης επηρεάζει την κλινική έκβαση µετά από πρωτογενή αγγειοπλαστική; 2 η. Πόση χρονική καθυστέρηση είναι αποδεκτή προτού η θροµβολυτική αγωγή θεωρηθεί ως προτιµητέα µέθοδος;

14 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ Ο χρόνος εφαρµογής της θεραπείας (Door-to-Balloon) µπορεί να είναι λιγότερο σηµαντικός σε σχέση µε τη θροµβολυτική αγωγή αλλά παρόλα αυτά συσχετίζεται µε τη θνητότητα. 8% Χρόνος Door-to-balloon Νοσοκοµειακή Θνητότητα 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 3.0% 4.2% 5.7% 7.4% 0% <= >150 McNAMARA RL, et al. JACC2006;47:2180

15 DOOR-TO TO-BALLOON TIME EMERALD, COOL-MI, AMIHOT, ICE-IT IT ONeil W, et al. JACC 2005;45:

16 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ Ο σχετικός κίνδυνος της θνητότητας 1 έτους αυξάνεται κατά 7.5% για κάθε 30 λεπτά χρονικής καθυστέρησης. De Luca G et al.circulation2004;109:1223-5`

17 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ O χρόνος door-to to-balloon είναι λιγότερο σηµαντικός σε ασθενείς που προσέρχονται >3 ώρες µετά την εµφάνιση των συµπτωµάτων. Brodie BR et al. JACC 2006;47:

18 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ DOOR-TO TO-BALLOON ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ Ο χρόνος Door-to to-balloon είναι περισσότερο σηµαντικός σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (Killip class 3 / 4, πρόσθιο έµφραγµα, ηλικία >70 ετών) Brodie BR et al. JACC 2006;47:

19 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΝΤΟΠΙΣ ΧΡΟΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ Pinto DS et al. Circulation2006;114:

20 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣ Η ευεργετική επίδραση της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής αναµένεται ιδιαίτερα µετά τις 3 ώρες από την εµφάνιση των συµπτωµάτων όπου η θροµβολυτική αγωγή εµφανίζεται λιγότερο αποτελεσµατική.

21 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ 1.Προφίλ κινδύνου 2. Ο χρόνος από την εµφάνιση των συµπτωµάτων ως την επαναιµάτωση 3. Η σχετιζόµενη µε την αγγειοπλαστική χρονική καθυστέρηση ( διαφορά µεταξύ door-to to-thrombolysisthrombolysis και door-to to-pci). 4. Η ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού (> 75 πρωτογενείς αγγειοπλαστικές ανά έτος)

22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ή ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣ Η θροµβόλυση είναι προτιµότερη αν: ιάρκεια συµτωµάτων < 3 ώρες και υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην εφαρµογή της θροµβόλυσης( δείτε παρακάτω). Η επεµβατική αντιµετώπιση όχι διαθέσιµη εν υπάρχει διαθέσιµο αιµοδυναµικό εργαστήριο υσκολίες στην αγγειακή προσπέλαση Όχι εκπαιδευµένο προσωπικό(>36 περιπτώσεις ανά έτος) Χρονική Καθυστέρηση door-to to-ballon > 90 λεπτά (door-to to-ballon)-(door-to to-needle) >60 > λεπτά Είναι προτιµότερη η επεµβατική αντιµετώπιση αν: Ύπαρξη διαθέσιµου εργαστηρίου µε καλά εκπαιδευµένο προσωπικό door-to to-balloon < 90 λεπτά (door-to-baloon)-(door (door-to-needle)<60 λεπτά Ασθενείς υψηλού κινδύνου Καρδιογενής καταπληξία Killip class >3 Αντενδείξεις για χορήγηση θροµβόλυσης ιάρκεια συµπτωµάτων < 3 ώρες Αµφιβολίες για τη διάγνωση.

23 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Μόνο ένα µικρό ποσοστό ασθενών προσέρχονται σε νοσοκοµεία µε δυνατότητα να παρέχουν πρωτογενή αγγειοπλαστική σε όλους τους ασθενείς µε οξύ έµφραγµα. Για τους περισσότερους ασθενείς υπάρχει η δυνατότητα άµεσης εφαρµογής θροµβολυτικής αγωγής και στη συνέχεια η πιθανότητα παραποµπής και µεταφοράς για πρωτογενή αγγειοπλαστική. Νοσοκοµεία µε χαµηλό όγκο πρωτογενούς αγγειοπλαστικής δεν εµφανίζουν καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τη θροµβόλυση. Μια µελέτη έδειξε µείωση κατά 44% του σχετικού κινδύνου νοσοκοµειακή θνητότητας σε κέντρα υψηλού όγκου έναντι κέντρων χαµηλού όγκου πρωτογενούς αγγειοπλαστικής.

24 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ : ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7% Thrombolysis Primary PCI 6% Νοσοκοµειακή Θνητότητα 5% 4% 3% 2% 5.9% 6.2% 5.9% 4.5% 5.4% 3.4% 1% 0% Low Medium High Magid et al. JAMA 2000;284:3131

25 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ STEMI ( <12 ώρες από την εµφάνιση των συµπτωµάτων) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΤΙΚΗΣ >3-12 ώρες < 3 ώρες ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ RESCUE PCI PCI <24 ώρες διαθέσιµη PCI < 24 ώρες µη διαθέσιµη PCI (µετά( από θροµβόλυση) PCI καθοδηγούµενη από ισχαιµία

26 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Πόσο χρόνο µετά την εµφάνιση των συµπτωµάτων η διάνοιξη της υπεύθυνης αρτηρίας εξακολουθεί να προσφέρει όφελος;

27 ΜΕΛΕΤΗ BRAVE-2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΨΙΜΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΨΙΜΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

29 BRAVE-2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ

30 ΜΕΛΕΤΗ ΟΑΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4 ΕΤΩΝ 2166 σταθεροί ασθενείς µε απόφραξη της υπεύθυνης για το έµφραγµα αρτηρίας 3-28 µέρες µετά το ΟΕΜ ( µε EF<50% ή εγγύς απόφραξη) τυχαιοποιήθηκαν σε αγγειοπλαστική µε BMS ή φαρµακευτική αγωγή.

31 ΜΕΛΕΤΗ OAT: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣ HOCHMAN et al. NEJM;355:

32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΨΙΜΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

33 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ποιά είναι η ιδανικότερος τρόπος διάνοιξης του αγγείου: απλή αγγειοπλαστική, συµβατικά ή επικαλυµµένα stent, και ποιος είναι ο ρόλος των αναστολέων GPIIb/IIIa;

34 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΛΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT

35 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENT ΣΕ ΟΕΜ

36 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENT

37 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENT ΣΕ ΟΕΜ

38 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENT ΣΕ ΟΕΜ

39 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENT ΣE E OEM

40 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ STENT ΣΕ ΟΕΜ

41 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ GP IIb/IIIa ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Υπάρχουν επαρκή δεδοµένα που να υποστηρίζουν τη χρησιµοποίηση των αναστολέων GP IIb/IIIa κατά την πρωτογενη αγγειοπλαστική. Πιθανά οφέλη: 1.Σταθεροποίηση των ασθενών πριν και µετά την πρωτογενή αγγειοπλαστική 2. Αυξάνουν την πιθανότητα πρώιµης επαναιµάτωσης 3. Αύξηση του ποσοστού διασωθέντος µυοκαρδίου και βελτίωση της λειτουργικότητας 4. Ελάττωση της πιθανότητας επιπλοκών (µε την ελάττωση του φορτίου θρόµβου) 5. Ελάττωση της πιθανότητας επαναπόφραξης 6. Βελτίωση της µικροαγγειακής δυσλειτουργίας 7. Αύξηση της επιβίωσης

42 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ CADILLAC

43 ΜΕΛΕΤΗ CADILLAC: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΚΑΡ ΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ

44 ΜΕΛΕΤΗ CADILLAC: ΥΠΟΞΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

45 ΜΕΛΕΤΗ CADILLAC: ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ

46 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ IIb/IIIa ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Είναι προτιµότερο η χρησιµοποίηση των αναστολέων GP IIb/IIIa να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα.

47 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ GP IIb/IIIa ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Η πρώιµη χορήγηση αναστολέων GP IIb/IIIa µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατική: 1. Ασθενείς υψηλού κινδύνου 2. Σε ασθενείς µε πρώιµη εµφάνιση 3. Όταν ο χρόνος για την πρωτογενή αγγειοπλαστική είναι µεγάλος

48 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ GP IIb/IIIa ΣΤΟ ΟΕΜ

49 ΜΕΛΕΤΗ REACT: REscue Angioplasty vs Conervative treatment or repeat Thrombolysis Συνολικά 427 ασθενείς στους οποίους δεν ήταν επιτυχής η θροβόλυση τυχαιοποιήθηκαν σε τρείς οµάδες ΟΜΑ Α Α n=142 Επανάληψη Θροµβόλυσης ΟΜΑ Α Β n=141 Συντηρητική αγωγή ΟΜΑ Α Γ =144 Αγγειοπλαστική διάσωσης Θάνατος, επανέµφραγµα, αγγειακά εγκεφαλικά ή σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια- Αποτελέσµατα 30 ηµερών n=32 (22.5%) n=35 (24.8%) n=16 (11.1%) A vs Γ,p=0.006 B vs Γ, p=0.002

50 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΑΣΩΣΗΣ (RESCUE PCI) ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΣΩΣΗΣ: 1. Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια-πνευµονικό πνευµονικό οίδηµα 2. Ασθενείς µε καρδιογενή καταπληξία 3. Ασθενείς µε ηλεκτρική αστάθεια

51 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΑΣΩΣΗΣ (RESCUE PCI) Τα οφέλη της αγγειοπλαστικής διάσωσης είναι µεγαλύτερα όσο συντοµότερα εφαρµόζεται.

52 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση συσκευών αναρρόφησης θρόµβου κατά την πρωτογενή αγγειοπλαστική;

53 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ Ακόµα και αν η πρωτογενής αγγειοπλαστική επιτυγχάνει πολύ υψηλό ποσοστό ΤΙΜΙ 3 ροής, πραγµατική µυοκαρδιακή επαναιµάτωση συµβαίνει στο 50-70% των περιπτώσεων Μεγάλο φορτίο θρόµβου αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου

54 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Περιφερική εµβολή συµβαίνει σε ποσοστό 10-25% κατά την πρωτογενή αγγειοπλαστική µε αποτέλεσµα µικρότερη βελτίωση της λειτουργικότητας της (ΑΡ) κοιλίας και µεγαλύτερη συχνότητα επιπλοκών. Τρόποι αποφυγής περιφερικής εµβολής: 1.Χορήγηση αναστολέων ΙΙb/IIIa 2.Direct stenting 3.Μηχανικές συσκευές.

55 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ

56 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

57 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η χρησιµοποίηση µηχανικών συσκευών συνοδεύεται από µικρότερη συχνότητα περιφερικής εµβολής και βελτίωση στην µυοκαρδιακή αιµάτωση χωρίς όµως σηµαντική βελτίωση στην θνητότητα

58 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ

59 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ Μέχρι να έχουµε αποτελέσµατα µεγαλύτερων τυχαιοποιηµένων µελετών οι συσκευές αναρρόφησης θρόµβου θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για περιφερική εµβολή: 1.Μεγάλο φορτίο θρόµβου (ορατός θρόµβος) 2.ΤΙΜΙ 0-1 ροή µετά την είσοδο του οδηγού σύρµατος.

60 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ Αρκετά φάρµακα έχουν προταθεί για να προφυλάξουν έναντι της ισχαιµικής βλάβης και της βλάβης επαναιµάτωσης και να βελτιώσουν την κλινική έκβαση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αρκετά δεδοµένα που να υποστηρίζουν την χρησιµοποίηση ως ρουτίνα φαρµάκων για πρόληψη της ισχαιµικής βλάβης και της βλάβης επαναιµάτωσης και του φαινοµένου no-reflow. Ωστόσο σε περιπτώσεις µε ΤΙΜΙ 2 ροή µετά από την πρωτογενή αγγειοπλαστική µπορεί να δοκιµασθούν (ενδοστεφανιαία χορήγηση αδενοσίνης, βεραπαµίλης ή νιτροπρωσσικού) µε στόχο τη βελτίωση της ροής η οποία είναι πολύ βασικός παράγοντας για την καλή έκβαση.

61 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ασθενής ηλικίας 65 ετών προσήλθε αιτιώµενος οπισθοστερνική δυσφορία από 45 λεπτά περίπου. Στο ΗΚΓ εισόδου υπήρχαν ανασπάσεις του ST στο κάτω τοίχωµα. Ο ασθενής τέθηκε σε ενδοφλέβια χορήγηση αναστολέων GP IIb/IIIa και µεταφέρθηκε στο αιµοδυναµικό εργαστήριο για διενέργεια στεφανιογραφίας µε προοπτική πρωτογενούς αγγειοπλαστικής. Χρόνος από την εµφάνιση συµπτωµάτων 45 λεπτά

62 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Αριστερή στεφανιαία αρτηρία εκτατικό αγγείο διάχυτα αθηρωµατικό χωρίς παρουσία κριτικής στένωσης. εξιά στεφανιαία αρτηρία εκτατικό αγγείο µε πλήρη απόφραξη στη µεσότητα της και εκτεταµάνη παρουσία θρόµβου.

63 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Οδηγός καθετήρας ART 4.0 SH Οδηγά σύρµατα: Runthrough, BMW Λόγω της εκτεταµένης παρουσίας θρόµβου (ΤΙΜΙ 0 ροή µετά την είσοδο των οδηγών συρµάτων) χρησιµοποιήθηκε συσκευή αναρρόφησης θρόµβου EXPORT CATHETER χωρίς βελτίωση της αγγειογραφικής εικόνας.

64 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛAΣΤΙΚΗ: ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ANGIOGET Συσκευή αναρρόφησης θρόµβου ANGIOGET ιάνοιξη του αγγείου µε σηµαντική µείωση του φορτίου θρόµβου και αποκατάσταση ΤΙΜΙ 3 ροής

65 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT DRIVER stent 4.5X24 mm DRIVER stent 4.5X18 mm Αποτέλεσµα µετά την τοποθέτηση των stents (DIRECT STENTING) Ακολούθησε µεταδιάταση εντός των stents µε µπαλόνι Quantum 5.0X8 mm στις 24 ATM.

66 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΙ 3 ροή και myocardial blush grade 3 Door-to-Balloon : 30 λεπτά Χρονική καθυστέρηση από την αγγειοπλαστική: 15 λεπτά

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2002 Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Eκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Page 1 of 14 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Πρόλογος Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στην εποχή μας την πρώτη αιτία θανάτου, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Μ.:7779 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Κυπαρίσση ΛΑΡΙΣΑ 2010-11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Συνθετάση Συνθετάση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Andrew D Blann, Martin J Landray, Gregory Y H Lip Πολλά από τα κοινά προβλήματα στην κλινική πράξη σήμερα σχετίζονται με τη θρόμβωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αλλιώς καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν μία ή περισσότερες αρτηρίες φράζουν και έτσι τμήμα του μυοκαρδίου πεθαίνει. Γενικά οι αρτηρίες φράζουν από πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση;

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση; ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 1 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας:

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΓΕΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΓΕΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΟΥ ΑΣΚΟΥ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί(ές) Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της σύγχρονης αντιμετώπισης ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Μια αναδρομική μελέτη

Κριτήρια της σύγχρονης αντιμετώπισης ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Μια αναδρομική μελέτη Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Κριτήρια της σύγχρονης αντιμετώπισης ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 1 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Ευπαθείς ηλικιωμένοι και

Διαβάστε περισσότερα

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Νιασίνη και αγγειακές νόσοι Κλοπιδογρέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών

Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών ΣΤΗΘΑΓΧΗ - ΕΜΦΡΑΓΜΑ Aπό τον Ιπποκράτη στην αγγειοπλαστική Ο Μπάμπης Ακτσόγλου δεν υπάρχει πια. Η οικογένεια του Αθηνοράματος PDE+Oz4 θρηνεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Σπουδάστρια:Κρουστάλλη Ελπίδα Εισηγήτρια:Ιορδάνου Παναγιώτα Αθήνα 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με. Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων. στα Κνημιαία Αγγεία

Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με. Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων. στα Κνημιαία Αγγεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων στα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Επιτροπή για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών Προς βελτίωση της κλινικής πρακτικής και της φροντίδας των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών µε Στεφανιαία Νόσο

Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών µε Στεφανιαία Νόσο Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών µε Στεφανιαία Νόσο Οι διαταραχές της αγωγής των ηλεκτρικών ερεθισµάτων διαµέσου των καρδιακών ιστών, τα προβλήµατα στην αιµάτωση του µυοκαρδίου, αλλά και οι δοµικές µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ/ Ή ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ/ Ή ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ/ Ή ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Υπεύθυνος Καθηγητής : Ροβίθης Μιχαήλ, Καθηγητής Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ 5 Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΑΝΤΩΝΗ ΣΠΑΠΑΔΟ ΠΟΥΛΟ Σ Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Αντλίες και Ρεύµατα (Αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαµψη, εξωσωµατική κυκλοφορία) Θυµάστε τι έγινε µε την Π.Κ.; Η Π.Κ. ένοιωσε ένα ισχυρό πόνο στο κέντρο του στήθους,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο ετήσιο 9 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα