Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 «Η προστιθέμενη αξία των βιολογικών προϊόντων» Βασιλική Ρούση Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής Υπεύθυνη Πιστοποίησης Συστημάτων, Διεθνών & Ιδιωτικών Προτύπων Ινστιτούτου Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1

2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. Κεντρικά: Κοδριγκτώνος 11β, Αθήνα,, Tηλ.. : Fax: : hellas.gr, Web: EL O3 - BIO Εγκεκριμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας & Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. 2

3 Τί είναι η Βιολογική Γεωργία-Ορισμός Η οργανική γεωργία είναι ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης παραγωγής που προωθεί και ενισχύει την υγεία αγροοικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, τους βιολογικούς κύκλους, και την εδαφική βιολογική δραστηριότητα." (IFOAM) Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων. 3

4 4 4

5 ΑΞΙΑ-ΟΦΕΛΗ ΟΦΕΛΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, μειώνοντας την παραγωγή και χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. οι γεωργικές εκτάσεις προστατεύονται από την ερημοποίηση και τη διάβρωση του εδάφους. η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία είναι φιλικές προς το περιβάλλον και την άγρια πανίδα και χλωρίδα, προωθώντας έτσι την βιοποικιλότητα και την αειφορία της υπαίθρου. επιτυγχάνεται η οικονομία των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς στις χημικές βιομηχανίες παραγωγής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας. προστατεύουν την υγεία του καταναλωτή. Είναι γνωστό ότι τα αγροχημικά που χρησιμοποιούνται στη συμβατική γεωργία έχουν προσθετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό με δυσμενείς για την υγεία του συνέπειες. Στη βιολογική γεωργία η χρήση των μεθόδων φυτοπροστασίας, ζιζανιοκτονίας και λίπανσης είναι ασφαλής και δεν επιβαρύνεται η υγεία του παραγωγού. Στην παραγωγή και παρασκευή των βιολογικών προϊόντων δεν επιτρέπεται η χρήση Γ.Τ.Ο. 5

6 Η Βιολογική Γεωργία στην Ευρώπη 2008 (βιολογικά καλλιεργήσιμη γη σε εκτάρια) Producers π % Organic area ,14 3,23 3,5 3,74 4,03 4,32 4, Organic area (million hectares) 5,71 5,79 6,26 6,76 7,14 7,65 8, * Πηγή: 6

7 Στατιστικά Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Producers % Organic area ,14 3,23 3,5 3,74 4,03 4,32 4, Organic area (million hectares) 5,71 5,79 6,26 6,76 7,14 7,65 8, * Πηγή: * Τα δεδομένα του 2009 δεν έχουν επεξεργαστεί για όλες τις χώρες. Για τις χώρες που δεν υπάρχουν δεδομένα για το 2009, λαμβάνονται υπόψιν τα δεδομένα του

8 Η βιολογική γεωργία: ένας από τους δυναμικότερους γεωργικούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση EU 15: 1998 (2.3 εκ. εκτ.) 2.0% 2 περίπου EU 25: 2003 (5.7 εκ. εκτ.) 3.6% 3 περίπου αύξηση 30% ετησίως Πηγή: Commission of the European Communities, Report "Organic farming in the European Union - Facts and figures", Brussels 3 November 2005, G2 EW-JK D(2005). 8

9 Στατιστικά Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία στον κόσμο Ποσοστό βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων παγκοσμίως κατά το 2008 (επί συνόλου 35 εκ. εκταρίων) Asia 9% Northern America 7% Africa 3% Oceania 35% Latin America 23% Πηγή: FIBL & IFOAM 2010 Europe 23% 9

10 Η βιολογική γεωργία στον κόσμο Οι δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση παγκοσμίως Australia Argendina China United States of America Brazil Spain India Italy Uruguay Germany Εκατ. εκτάρια Πηγή: FIBL & IFOAM

11 ; ; ; 0 ; ; ; ; ; ; ; ; ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ) Έτος Μέγεθος Αγοράς Ρυθμός Μεταβολής - 69,7% 20,2% 19,4% 29,7% 27,9% 29,6% 30,2% 44,8% 33,3% Αξία σε Πηγή: Κλαδική μελέτη ICAP Απρίλιος

12 Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της γεωργίας Στόχος : Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων & Υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών γεωργίας, περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον - νέο νομοθετικό πλαίσιο (θέσπιση διάφανων κανόνων και την ενίσχυση των ελέγχων καθ όλα τα στάδια της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας) Καν. ΕΚ 834/2007 & 889/2008 -Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις (Άξονας 2, Μετρο ) - Σύσταση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων (για τεχνικές συμβουλές σχετικά με τη βιολογική παραγωγή) -Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία (καθορίζει 21 πρωτοβουλίες για να επιτευχθούν οι στόχοι της ανάπτυξης της αγοράς των βιολογικών τροφίμων και της βελτίωσης των προτύπων αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαύγεια και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.. ) - Ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης - Προγράμματα Έρευνας γύρω από τη βιολογική γεωργία Λογότυπο της Ε.Ε για τη βιολ. γεωργία 12

13 Εντατικοποίηση της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας & Συνέπειες της Συμβατικής Γεωργίας Περιβάλλον ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων διατάραξη οικολογικής ισορροπίας των αγροοικοσυστημάτων υποβάθμιση βιοποικιλότητας εξαφάνιση πολύτιμου γενετικού υλικού φυτών και ζώων εξάντληση φυσικών πόρων (νερό, έδαφος) Άνθρωπος «διατροφικά σκάνδαλα» σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών μολυσμένες με διοξίνες ζωοτροφές υπολείμματα ΦΠΠ στα τρόφιμα Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 13

14 καταναλωτές «ποιότητα» πλέον απαιτούν ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, υψηλής ποιότητας = απαλλαγμένα από κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών ή άλλων βλαβερών για την υγεία, προϊόντων επιδεικνύουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πώς, πού και από ποιόν παράγονται τα τρόφιμα που φθάνουν καθημερινά στο τραπέζι τους ενημέρωση και η επίγνωση του κοινού για τη σοβαρότητα των ζημιών που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον, οδηγούν στην απαίτηση για περισσότερο υπεύθυνη στάση προς τη φυσική μας κληρονομιά (έντονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση συγχρόνων κοινωνιών) ευαισθητοποίηση των 14

15 Γιατί οι καταναλωτές επιλέγουν βιολογικά προϊόντα Οι καταναλωτές, αγοράζοντας βιολογικά προϊόντα με σήμανση, διασφαλίζονται στο ότι: το προϊόν (ή τουλάχιστον το 95% των συστατικών του) έχει παραχθεί/ παρασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας για την βιολογική γεωργία, με σεβασμό στο περιβάλλον το προϊόν έχει ελεγχθεί καθ όλα τα σταδία: από το αγρόκτημα έως το σημείο πώλησής του δυνατότητα ιχνηλασιμότητας (traceability) έλεγχος της προέλευση του προϊόντος διασφάλιση τήρησης των κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σε όλες τις διαδικασίες, από την παραγωγή έως διάθεση, προϊόν ασφαλέστερο για τον καταναλωτή σε σχέση με ένα «ανώνυμο» προϊόν (εργαστηριακές αναλύσεις) Το συσκευασμένο προϊόν προέρχεται από τον παραγωγό ή τον παρασκευαστή στην κατάλληλη/ ελεγμένη σφραγισμένη συσκευασία 15

16 Ο διατροφικός πολιτισμός ένα βήμα παραπέρα.. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η στροφή των καταναλωτών προς τρόφιμα που παράγονται με ήπιες- φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους οδήγησε σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. Οι καταναλωτές πλέον, δείχνουν ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιολογικά τρόφιμα, όχι μόνο αυτά που μπορούν να προμηθευτούν άμεσα από σημεία λιανικής πώλησης (super markets, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, βιολογικές λαϊκές αγορές κτλ), αλλά, επιπλέον, αναζητούν «βιολογικές γεύσεις» και σε χώρους μαζικής εστίασης, τουριστικά καταλύματα, σχολεία, νοσοκομεία κ.α. Ήδη σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία, Δανία, Αυστρία, Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία κ.ά.),.), αναπτύχθηκαν ιδιωτικά πρότυπα ή εθνικοί κανόνες, μέσω των οποίων καθορίζονται οι απαιτήσεις ελέγχου και πιστοποίησης των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία, αγροτουριστικά καταλύματα, σνακ- μπαρ, αλυσίδες ταχυφαγείων κ.ά.),.), έτσι ώστε, να παρέχονται παράλληλα και οι απαιτούμενες από τον καταναλωτή εγγυήσεις όσον αφορά στην βιολογική προέλευση των γευμάτων. 16

17 Γιατί η Βιολογική Γεωργία ενισχύει την υγιή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών 1) Παράγονται ποιοτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παραδοσιακά προϊόντα. Κατάκτηση νέων διεθνών αγορών 2) Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία του παραγωγού 1) Προάγεται η δημιουργία θέσεων εργασίας 2) Δημιουργία ελκυστικών φυσικών τοπίων 3) Ανάπτυξη του αγροτουρισμού και δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων 6) Οι βιοκαλλιεργητές έχουν το σεβασμό των καταναλωτών γεγονός ότι οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων επιδιώκουν να αποφύγουν τις τεχνητές «εισροές» στα αγαθά και ότι εκτρέφουν τα ζώα τους δίνοντας έμφαση στην υγεία & καλή τους διαβίωση) (Οι καταναλωτές εκτιμούν το 7) Η πολιτεία δίνει οικονομικά κίνητρα στους βιοκαλλιεργητές μέσω των προγραμμάτων επιδοτήσεων (αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα) 8) -δημιουργείται ισχυρός δεσμός μεταξύ των τοπικών αγροτικών και μητροπολιτικών τομέων 17

18 Πιστοποίηση των Βιολογικών Προϊόντων (γιατί είναι απαραίτητη;) Αυξάνεται η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων ενώπιον του καταναλωτικού κοινού Διατίθενται τα προϊόντα με σήμανση Ανταγωνιστικότητα στην αγορά Αναγνωρισιμότητα Ασφάλεια και υγιεινή στην παραγωγή και στην εργασία Ποιοτικότερο προϊόν Ανταγωνιστική τιμή Μάρκετινγκ Ενημέρωση Κατοχύρωση των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής & ελληνικής νομοθεσίας Διασφαλίζεται η επωνυμία των προϊόντων αυτών Εξασφαλίζεται διαφάνεια καθ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 18

19 Οφέλη για την αγροτική επιχείρηση πρωτογενούς & δευτερογενούς παραγωγής και τον καταναλωτή Προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις μέσω της διαφοροποίησής τους με απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στην επιχείρηση να προσφέρει μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και στον καταναλωτή να επιλέξει το προϊόν που ήδη καταναλώνει και ως βιολογικό- πιστοποιημένο τρόφιμο. Ανάπτυξη και διάδοση του βιολογικού τρόπου παραγωγής και της κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων. Διάθεση προϊόντων στην αγορά με σήμανση Διαφάνεια καθ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας Κάλυψη ειδικών απαιτήσεων που αφορούν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ασθενείς, εγκυμονούσες) 19

20 Συμπεράσματα ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Με την εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας στη μονάδα του ή με την μεταποίηση τους στη δευτερογενή παραγωγή και στην εμπορία ο επιχειρηματίας δε θα λύσει τα προβλήματα που έχει η επιχείρηση ή το τρόφιμο εν γένει. Μάλλον θα συναντήσει επιπλέον εμπόδια, όχι όμως αξεπέραστα Θα σηκώσει το βάρος της απόφασης να αλλάξει τις συμβατικές πρακτικές Θα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο (1-3 χρόνια) στο οποίο μπορεί να έχει μείωση των αποδόσεων του και το προϊόν του δεν θα μπορεί να πουληθεί ως βιολογικό. Θα πρέπει να αναζητήσει καινούριες αγορές Όλα αυτά έχουν ένα κόστος. 20

21 ΘΕΤΙΚΑ Παρόλο το σχετικά υψηλό κόστος, με τη στροφή στη βιολογική γεωργία ο επιχειρηματίας μπορεί να έχει ανταποδοτικότητα: - στην τιμή που πουλάει - το προϊόν του αναγνωρίζεται ως ποιοτικό, - ανοίγεται σε αγορές που ολοένα και περισσότερο ζητούν βιολογικά προϊόντα και υπηρεσίες σχετιζόμενες με αυτά (π.χ. πρώτες ύλες για βιολογικά καλλυντικά, υφάσματα κ.α.).) - του δίνεται η δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών - στη βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση - ικανοποίηση ευρωπαϊκών απαιτήσεων και προτύπων - δραστηριοποίηση στον εμπορικό τομέα & μεταποιητικό τομέα - διαφήμιση επώνυμου και με σήμανση προϊόντος 21

22 Είναι το «μοντέλο» αγροτικής παραγωγής που μπορεί να δώσει λύσεις στα περιβαλλοντικά και οικονομικά αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμοζόμενη εντατική γεωργία των τελευταίων 50 χρόνων. 22

23 Σας Ευχαριστώ Βασιλική Ρούση 23

Πιστοποίηση και Επισήμανση Βιολογικών Προϊόντων

Πιστοποίηση και Επισήμανση Βιολογικών Προϊόντων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ομορφοκκλησίας 27, 15122 Μαρούσι Tηλ.: 210 8211940, Fax: 210 8211015 E-mail: info@bio-hellas.gr Web: www.bio-hellas.gr Πιστοποίηση και Επισήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» Λασηθιωτάκη Μπέλλα Α.Μ. 13338 Μαγκουρίλου Παναγιώτα Α.Μ. 12172 Ροζακέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: Η εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και οι προοπτικές της για την Ελλάδα Τελική Εργασία Επιβλέπουσα: Κλ. Σπύρου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία. Ένας οδηγός για ενδιαφερόμενους φορείς, αγρότες, μεταποιητές και διανομείς. ζώ καλά! Στοιχεία επικοινωνίας

Βιολογική γεωργία. Ένας οδηγός για ενδιαφερόμενους φορείς, αγρότες, μεταποιητές και διανομείς. ζώ καλά! Στοιχεία επικοινωνίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Βιολογική γεωργία Στοιχεία επικοινωνίας πτικοακουστικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ο http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm Ένας οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

παρά την οικονομική στενότητα.

παρά την οικονομική στενότητα. ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ Η ΧΩΡΑ μας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας θύελλας στη χειρότερη, ίσως, στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, καθώς καλείται να αντεπεξέλθει όχι μονάχα στις προκλήσεις της οικονομικής συγκυρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ In association with: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Αξιοποιώντας την Κοινή Γεωργική Πολιτική για την ανάπτυξη νέων διατροφικών συστημάτων Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Αξιοποιώντας την Κοινή Γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

BIO, 2011. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011

BIO, 2011. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011 BIO, 2011 Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα, την 31 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011 ENGENE AE, ΜΟΡΙΑΚΟ & ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Αλικαρνασσού 31 & Ελ. Βενιζέλου 127, 14231 Νέα Ιωνία, Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581. Περιεχόμενα

LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581. Περιεχόμενα LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581 Εγχειρίδιο Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης: Το Παράδειγμα του Ελαιολάδου (INFOIL) ΧΑΝΙΑ, 2013 Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΩ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΩ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΩ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ, ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ, ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ Βιολογική Γεωργία - Φυτική παραγωγή Νικόλαος Σιδηράς Αθήνα, 2005, σ. 295, 45 ευρώ, ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής & Εμπορία του Ελληνικού Χοίρειου Κρέατος

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής & Εμπορία του Ελληνικού Χοίρειου Κρέατος Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής & Εμπορία του Ελληνικού Χοίρειου Κρέατος Δρ. Ηλίας Βλάχος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αγρίνιο 28 Νοεμβρίου 2003 Περίληψη Η παρούσα μελέτη διερευνά την σχέση της εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2006 Σκοπός Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

«Βιολογικές καλλιέργειες - Μεσογειακή διατροφή- Δίαιτα»

«Βιολογικές καλλιέργειες - Μεσογειακή διατροφή- Δίαιτα» ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Βιολογικές καλλιέργειες - Μεσογειακή διατροφή- Δίαιτα» Ορεστιάδα, 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ΜΕΡΟΣ Ι Α. Εισαγωγή στα Βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα